Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 244 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1904, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 101. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 07.05.1904
« MDiriks  Paris  Rue Boissonade No 18»
MM K 219. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert [??].06.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 288. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe. Datert 18.02.1904
«Vil Du gjøre mig den store tjeneste at spørge Leistikow, om jeg skul- de kunne faa indbydelse til at udstille paa Ber- liner sessesionsududstil- lingen til høsten. Jeg skal anstrænge mig for at sende det bedste. – Er der udstilling til vaaren? Isaafald kun- de jeg sende mine malerier paa Stockholms-»
MM K 431. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Karsten. Datert 20.01.1904
«Jeg har været oppe hos Lemercier, og De kan berolige Dem med at Deres stene er i bedste forvaring, trods fir- maet er gaaet over paa nye hænder. Jeg havde dog indtrykket af at han gjerne saa en liden bestilling igjen. Er det noget mer staar jeg til tjeneste.»
MM K 432. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Karsten. Datert 30.03.1904
«Jeg var fortvivlet over de stadige og overflødige telegrammer. Havde jeg lovet at ordne med alt vedrørende Deres bilder, kunde De ogsaa stole paa at alt gik i sin skjønneste orden. Men Intependanten blev besluttet holdt nogle dage længer aabent end først bestemt. Og jeg kunde jo ikke give mig til at tele- grafere at bilderne allerede paa forhaand var der i atelieet.»
MM K 465. Munchmuseet
Brev fra Bokken Lasson, Michael Feofanoff. Datert 02.12.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 660. Munchmuseet
Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 09.04.1904
«Deres Brev har jeg modtaget og skal jeg saa snart det lader sig gjøre faa l udført det De anmoder mig om.»
MM K 669. Munchmuseet
Brev fra Henrik Lund. Datert 01.07.1904
«Bedre sent end aldrig. Det er endelig lykkedes mig at faa greie paa om De kan faa Den frie Udstilling i September. – Den ser slig ud:»
MM K 713. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr. Datert 11.09.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 748. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 06.04.1904
« Mr. Kunstmaler Edvard Munch  Hotel Erbprinz  Weimar»
MM K 800. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 18.11.1904
«De hører nu engang til mit livs skatte.»
MM K 801. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard. Datert 23.12.1904
« Glædelig jul»
MM K 838. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1904
« Tusind tak for bogen. Det var svært morsomt. – Jeg glæder mig til at stave mig igjennem den, De ved, jeg er en Clodrian i tysk, men jeg skal nok klare det. – Jeg kan»
MM K 852. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 30.09.1904
« Jeg var meget bedrøvet over at jeg ikke var hjem- me da De var paa visit, havde De bare ringt op i telefonen saa havde jeg git syskolen en god dag. Forøvrigt tak for hilsen gjennem Ravensberg, den blev nøiagtigt overleveret og jeg følte mig meget skyldbetynget. Jeg haaber De finder undskyl- dende momenter i de vidunder- lige resultater. De skulde bare se en lys lillafarvet saa vilde De sikkert tilgi mig.»
MM K 907. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 06.05.1904
«  Hochgeborner Mensch, Feltmarskalk & General-  krigskomissær, – der Maler Edv. Munch  Poste restante  Lübeck»
MM K 908. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 09.11.1904
« Maleren Edvard Munch  Aasgaardstrand.»
MM K 909. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 16.11.1904
« Maleren Edvard Munch  Aasgaardstrand»
MM K 1132. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 19.10.1904
«Hvor længe holdes din udstilling åben? (Når lukkes den?) – Om det på nogen måde er mig muligt (penge, permission etc.) kommer jeg og ser den. Vil da rimeligvis holde et of- fentligt foredrag om din kunst. Glæder mig også til at træffe dig selv igjen! Tak for kortet fra Åsgårdstrand – Er Mudocci-Bella reist?»
MM K 1133. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 01.11.1904
«Jeg kommer til Kr.ania for at se din udstilling torsdag eller fredag – blir der henimod en uge. Nærmere senere.»
MM K 1196. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe, Hildur Holland. Datert 19.08.1904
« \Jetzt Kopenhagen poste/  \‹Restante›/  Maler Edv. Munch  6¼ ‹e› \Kopenhagen/  Aasgaardstrand  \Travemünde/  \Lübeck/  \Hotel de Russie/  \Poste restante/  \posterestante
MM K 1229. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 10.01.1904
« Herrn Kunstmaler Edv. Munch  Lützowstrasse 82  Deutschland      Berlin»
MM K 1230. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 28.04.1904
«Vi danner nu en fast gruppe, fordi samlede udstillinger fører til fiasko. Krohg \Chr/Krohg er svært ivrig for det, og det er den eneste udvei nu.»
MM K 1231. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
MM K 1232. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.12.1904
«Det blir sandsynligvis ud- stilling i Kjøbenhavn fra 15de August – 15de September 1905. Indbydelsen kommer i tilfælde til Gruppen
MM K 1491. Munchmuseet
Brev fra Georg Brøchner. Datert 15.07.1904
«Haabende at dette Brev vil blive sendt efter Dem, skulde de have forladt Christiania, er jeg herved saa fri at forespørge, om De ikke vil være saa god at sende mig nogle faa Fotografier af Deres saavidt jeg forstaar ret ejendommelige Landssted ved Aasgaardsstrand til en Artikel i »The Studio« om Nordiske Kunstneres Hjem – vel at mærke de, der har nogen Interesse. Jeg har allerede modtaget en Del fra fremragende norske, danske og»
MM K 1631. Munchmuseet
Brev fra Klas Fåhræus. Datert 07.12.1904
«eder tafla kom mig i går tillhanda och fann lätt en god plats, så som alltid då ett konstverk är bördigt med harmoni och ljusstarka färger.»
MM K 1656. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson). Datert 20.01.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1657. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson). Datert 10.03.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1658. Munchmuseet
Brev fra Alice Berend-Hertz, John Hertz (Jönsson). Datert 20.06.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1768. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 03.02.1904
« Ich bin hier seit 14 Tagen & bleibe noch 4–5 Wochen. Meine Oper «Koanga» sind aufgeführt – Deine Steine sind alle vor- handen & stehen zu Deiner Verfügung in Paris – Wann gehst Du nach Paris – ? Kannst Du nicht erst hier kommen? Elberfeld ist nur 35 Minuten von Köln – Durand-Ruel wäre auch gut – aber es ist theuer –»
MM K 1864. Munchmuseet
Brev fra Elis Tegengren. Datert 08.10.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1866. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard. Datert 18.04.1904
«Cher Monsieur Voici mon adresse’:  Neue Winterfeldstr. 17 (Gartenhaus) J’espère vous voir bientôt tout à vous»
MM K 1867. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard. Datert 03.12.1904
« Herrn Edw. Munch  Hotel Stadt Riga  W \4/12 Lübeck/  Mittelstr. 12/13»
MM K 1880. Munchmuseet
Brev fra Jean Dupoirier. Datert 23.05.1904
« Mr. Edvard Munch  peintre artiste  Berlin  Lutzowstr. 82»
MM K 1896. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard, Zimmermman. Datert 25.11.1904
«Wie ich heute von Zimmermann gehört habe, sind Sie wieder hier. Wir möchten Sie gerne wiedersehen. Passt es Ihnen, warin wir, Zimmer- mann und ich, morgen, Sonntag, Nachmittag, so gegen 6 Uhr, Sie in Ihrem Hôtel aufsuchen? Sind Sie verhindert, so schreiben Sie bitte sogleich eine Karte und setzen Sie ein anderes rendez-vous fass.»
MM K 2005. Munchmuseet
Brev fra Franz Hancke. Datert 24.02.1904
«Herr Dr Servaes hat uns mitgeteilt, dass Sie auf Ihren Verkauf eine à Conto Zahlung wünschten. Infolge dessen haben wir Ihnen am letzten Samstag den Betrag für das Bild, 500 Kronen, abzüglich 10%, also 450 Kronen telegraphisch an das Norweg. schwed General- Consulat in Paris angewiesen.»
MM K 2503. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Datert 07.04.1904
«Habe vielen Dank für Deinen freundlichen Gruss. Es geht mir nun wieder ganz gut. Ich bin aber sehr ernst krank gewesen und habe einen Monat lang ganz in Bett gelegen.»
MM K 2514. Munchmuseet
Brev fra Hans Müller, Arthur von Holitscher. Datert 15.04.1904
« \Nachsenden Berlin/  \Lützowsrtaße 82./  \18/4/  Herrn Edvard Munch  \Berlin W 35/ Weimar  \Lützowstr 82/ Hôtel zum Erbprinzen»
MM K 2642. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 05.01.1904
«Vielen Dank für Ihre freundliche Karte aus Lübeck. Ich wünsche Ihnen gutes neues Jahr. Ich bleibe noch längere Zeit hier auf dem Lande bei Flotow, aber ich hoffe zu Anfang Februar Sie in Berlin wiederzusehn.»
MM K 2643. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 20.01.1904
« Herrn  Maler Edv. Munch  Berlin W  Lützow Str 82»
MM K 2644. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 21.01.1904
« Herrn  Maler Edv. Munch  Berlin W  Lützow Str 82»
MM K 2645. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 07.02.1904
« Frankreich  Monsieur  Monsieur Munch  Paris  poste restante»
MM K 2646. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 22.03.1904
« Herrn Kunstmaler Edv Munch  aus Norwegen  Weimar  Hôtel Erbprinz am Markt»
MM K 2647. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.04.1904
« Herrn Kunstmaler  Edv Munchaus Norwegen  zZ Weimar  Hotel Erbprinz  am Markt.»
MM K 2648. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 11.06.1904
«  Norwegen  Herrn Maleren  Edvard Munch  Aasgaardstrand  Norwegen »
MM K 2649. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 01.08.1904
« Norwegen  Herrn Edvd Munch  Maleren  Aasgaard-strand  p Tönsberg  Norwegen»
MM K 2650. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 18.07.1904
« Herrn Edv. Munch  Maleren  Aasgaardstrand  pr. Tönsberg i/Norwegen»
MM K 2651. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 09.07.1904
« Herrn Edvd Munch  maleren  Aasgaardstrand  Norwegen»
MM K 2787. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 04.01.1904
«Wie Sie sehen, sind Sie Ihrem Freund Delius an der Nase vorbeigefahren. Soeben traf Sendung von Felsing ein. Besten Dank für die Travemünder Radierung. Die andere habe ich zu Nöhring gebracht. Ich bin neugierig, ob das Museum die Radierungen kauft. Eine jedenfalls. In welcher Zeit- schrift ist der Artikel von Servaes erschienen? Ich möchte ihn gerne lesen. Den von Muther habe ich bekommen.»
MM K 2788. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 10.01.1904
«Sie waren kaum weg, als der Postbote mit Geld für Sie kam. Ich habe zwei Anweisungen für Sie mit Adresse Berlin versehen. Hoffentlich kommt alles gut an. Herr Landrichter Schiefler fragt an, ob er das radierte Porträt Profil von meiner Frau kaufen kann. Meine Frau will es aber nicht, weil sie meint, es müsse der Reiz der Blätter sein, dass sie nicht käuflich zu haben seien. Sie ist auch unzufrieden, dass ich mit den beiden anderen so schnell eingewilligt»
MM K 2789. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 16.01.1904
«Ihren Brief habe ich erhalten. Meiner Meinung nach dürfen Sie diesen Contract nicht unterschreiben. Sie geben sich dadurch Cassi- rer völlig in die Hände auf Gnade und Ungnade. Cassirer kann Sie, wenn er will, völlig tot machen. Rührt er z. Beispiel keine Hand, so sind Sie ein toter Mann. Denn alles gehört ihm und Sie dürfen»
MM K 2791. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 28.01.1904
«Ihr vorschlag scheint mir annehmbar zu sein. Vor allen Dingen darf Ihre künftige Produktion nicht eingeschlossen sein. Sie müssen das Recht haben, frei zu pro- ducieren, ohne dass Cassirer auch auf diese Produktion ein Anrecht hat. Bitte senden Sie mir den neuen Vertrag noch einmal ein. Die Dauer würde ich auch auf ca 3 Jahre höchstens lauten lassen. Nehmen Sie ausdrücklich für sich das Recht in Anspruch künftig im Auftrage anderer graphische Sachen zu machen, welche nicht unter den Vertrag fallen, sodass es»
MM K 2792. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 01.02.1904
«Herr Cassirer übersandte mir anliegenden Entwurf. Ich finde, dass er von dem ersten wenig abweicht. Es müsste noch bemerkt werden zu § 1: „derjenigen Arbeiten, über welche Herr Munch ein Dispositions- recht hat.”»
MM K 2793. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 07.03.1904
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Lützowstr 82  Hinterhaus»
MM K 2794. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 15.03.1904
«Herr Kollmann schrieb mir, dass Sie in Wien einige Gemälde verkauft hätten und den Wunsch hegten, ich möchte Ihre Einnahmen in Depôt nehmen, bis Sie derselben bedürften. Ich bin hierzu gerne bereit. Hoffentlich sind Sie jetzt in Paris von Verbindlichkeiten frei. Es ist schade, dass bislang Ihre»
MM K 2795. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 25.03.1904
« Herrn Edv. Munch  Weimar  Hôtel Erbprinz»
MM K 2796. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 16.04.1904
«Ihren Brief mit Ersuchen um 500 M. bekam ich eben, Sonn Kommentartag Mittag. Ich sende das Geld Montag früh und hoffe, dass es früh in Ihren Händen ist.»
MM K 2797. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 22.05.1904
« Herrn Edvard Munch  Kunstmaler  Berlin  Lützowstr. 98  Hinterhaus III »
MM K 2798. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 27.06.1904
« Herrn Edvard Munch    bei Kristiania  Norwegen»
MM K 2799. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 03.06.1904
« Herrn Edvard Munch  Aasgaardstrand  bei Christiania  Norwegen»
MM K 2800. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 08.08.1904
«Ihr Brief vom 28 Juli wurde mir von Franzensbad hierher nachgeschickt. Meine Frau ist noch dort und bleibt bis Mitte August.»
MM K 2801. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 30.12.1904
«Beifolgend übersende ich Ihnen eine Anzahl Briefe, welche für Sie gekommen sind. Durch das Hotel Central erfuhr ich erst Ihre Adresse, zugleich allerdings auch, dass Sie Ihr Zimmer nicht geräumt hätten, sodass jetzt wahrschein- lich täglich für Sie hier berech- net wird. Wäre es nicht gut, Sie schreiben, dass Ihr Zimmer während Ihrer Abwesenheit an Andere vermietet werden könnte? Sonst werden Sie hier eine böse Rechnung haben. Mit Schiefler sah ich hier die Kiste durch. Ich fand,»
MM K 2869. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 01.02.1904
«Ich komme heute zwischen 4 und ½ 5 in Ihrem Atelier vor, um zu sehen, ob ich Sie treffe. Wir können dann Alles besprechen.»
MM K 2870. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 06.03.1904
«Leider müsste ich Sie bitten, erst Sonnabend zu kommen, da ich Mitte der Woche notwendig nach Berlin muss. Ich bin aber dann von nächstem Sonnabend an bis zum Sonnabend darauf, also eine Woche, ganz in Weimar. Da ich etwa am 23ten abreisen»
MM K 2871. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 18.03.1904
«Es thut mir sehr leid, dass es Ihnen nicht gut geht. Kann ich irgend etwas für Sie thun? Sie sind bei Frau Förster Nietzsche morgen, Sonntag, Abend. – Sitzen werde ich Ihnen morgen wohl nicht können. Aber darf ich Sie um 1 zum Frühstück erwarten? Sonst am Montag.»
MM K 2872. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 19.03.1904
«Heute muss ich Sie bitten nicht zu kommen. Ich bin etwas indisponiert und möchte mich einen Tag ganz ruhig halten. Ich rechne auf Sie morgen Montag um 1.»
MM K 2966. Munchmuseet
Brev fra Henry Percy Newman. Datert 21.03.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2999. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 01.07.1904
«Sie haben mich durch die Zusendung Ihres schönen Bildes so sehr erfreut, und daß ich Ihnen das erst heute sage, hat nur den Grund, daß ich nicht Ihre Adresse wußte und meinen Brief doch nicht ins Blaue nach Norwegen schicken konnte. Auch jetzt weiß ich nur Ihre Berliner Adresse, hoffe aber, daß Ihnen der Brief nach- geschickt wird.»
MM K 3040. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.01.1904
«Dr. Linde hat mir den Ver- tragsentwurf von Cassirer ge- sandt; ich stimme mit ihm über- ein, den Vertrag dürfen Sie nicht eingehen. Da sind Sie der einzige, der sich bindet. Ich ha- be Linde vorgeschlagen, daß er mit Ihnen einmal herkommt, damit wir Punkt für Punkt durchsprechen. Die Sache ist wich- tig genug, und S schriftlich läßt»
MM K 3053. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.01.1904
«Von Herrn Dr. Linde habe ich die Erlaubnis bekommen das Portrait von Frau Dr. L. aus der Mappe zu erwerben Ich werde es also zurückbe- halten und 50 M. dafür an die Casse der Ausstellung zahlen. Von Ihren Blättern sind im ganzen, wenn ich nicht irre 9 verkauft. Die Sachen, von»
MM K 3054. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 25.02.1904
«Haben Sie Dank für Ihren freundlichen Brief. Die Sen- dung des Geldes hat sich ver- zögert, weil so viel Sachen verkauft waren (800 Blätter) dass uns die Geschäfte etwas über den Kopf gewachsen wa- ren. Deshalb ist, auch Ihr Geld nicht an die von Ihnen Herrn Dr. Robinow angegebene Adresse gesandt worden, und»
MM K 3055. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 10.03.1904
«Recht herzlich danke ich Ihnen für die schöne Lithographie Madonna. Es ist ein so schönes lebens- volles und doch ideal erfass- tes Frauenbildnis, dass ich ganz begeistert davon bin. Dabei bewundere ich sehr die Technik, die z.B. das Klare des Auges so vorzüglich wiedergiebt. Vielen Dank,»
MM K 3056. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.03.1904
«Ihre sehr freundliche Sendung hat uns grosse Freude gemacht. Die Salome interessirt mich auf das lebhafteste und ich freue mich sehr sie zu besitzen Meine Frau ist von ihrer Madonna ganz entzückt, und sie hat recht damit. Haben Sie herzlichen Dank für die lie benswürdige Stiftung der famosen Blätter.»
MM K 3057. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.04.1904
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Lützowstr 82 ‹Gtsb›»
MM K 3058. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 30.04.1904
« Herrn Edvard Munch  adr. Herrn Dr med Linde  Lübeck  Ratzeburger Allé»
MM K 3059. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 30.04.1904
« Herrn Edvard Munch  Travemünde  Hotel Stadt Hamburg»
MM K 3060. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 27.05.1904
«§ 1 Herr E.M. überträgt der Firma B. C. den Commissionsverlag seiner gesammten bis zum Ablauf dieses Vertrages entstandenen und entstehen- den graphischen Arbeiten (Radirungen, Lithographieen, Holzschnitte etc.) bis zum 31 März 1907.»
MM K 3061. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 24.07.1904
«Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihren Brief und namentlich die Violinspielerin. Ich finde die Darstellung ausgezeichnet, was liegt in dein herabhängenden rechten Arm für eine Characterisirung der Persön lichkeit, und dieser Gegensatz der zarten, fast gebrechlichen Grazie \der stehenden Gestalt/ mit der gesunden, wohlhabigen \sitzenden/ Clavierspielerin. Meine Frau wird sich sehr darüber freuen, wenn Sie – in etwa 14 Tagen – von einer Reise zurückkommt. Ich schreibe»
MM K 3062. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.12.1904
«Bitte karte eiligst zu besorgen»
MM K 3063. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.12.1904
« Herrn Edvard Munch  Hamburg  Gilbfrieds Hotel  Koppel»
MM K 3064. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 31.12.1904
« Herrn Edv. Munch  Hamburg  Giebfrieds Hotel  Koppel 9»
MM K 3332. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen, Martha Schlittgen. Datert 03.06.1904
« Norwegen!  Herrn  Edward Munch  Kunstmaler  Aasgaardstrand  Norwegen!  Norwegen!»
MM K 3334. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen, Martha Schlittgen. Datert 19.09.1904
« Norwegen  Herrn Edvard Munch  Maler  Aasgaardstrand  Norwegen»
MM K 3335. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen, Martha Schlittgen. Datert 21.11.1904
«Soeben traf Ihre liebenswürdige Sendung ein und hat bei uns grosse Freude hervorgerufen. Herzlichsten Dank dafür, die Sachen sind wunderschön! Sollten Sie bei Cassirer Auslagen für die beiden Drucke haben, so bitte ich um Rechnung, ich möchte nicht, dass Sie pecuniären Schaden haben.»
MM K 3347. Munchmuseet
Brev fra Franz Servaes. Datert 03.02.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3380. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 13.07.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3407. Munchmuseet
Brev fra Albert Warburg, Thomas Herbst. Datert 22.12.1904
«Herr und Madame Warburg Palmaille 3.3 Altona bitten Sie freundschaftlich bei ihnen zu essen 6 ½ Uhr precise, ausser mir wird nur noch ein Herr da sein.»
MM K 3479. Munchmuseet
Brev fra Bruno Cassirer, Bruno Cassirer Verlag. Datert 24.05.1904
« Herrn Edvard Munch,  25/5. Tønsberg  W. Norwegen  Lützowstr. 82.  Central Hotel, Drammen.  Aasgaardstrand,  Norwegen, pr. Tønsberg.   …  ‹15/35›»
MM K 3560. Munchmuseet
Brev fra Emil Heilbut, Kunst und Künstler. Datert 07.06.1904
«es hat mir an dem betreffenden Tage sehr leid gethan, dass ich durch Unwohlsein gezwungen war, die Verabredung nicht einzuhalten. Ich kam erst um drei Uhr zu Ihnen. Da waren Sie schon fortgegangen.»
MM K 3633. Munchmuseet
Brev fra Max Liebermann, Walter Leistikow, Berliner Secession. Datert 14.01.1904
«Wir beehren uns Ihnen erg. mit- zutheilen, dass Sie in der Generalver- sammlung vom 12 ds. zum       Ordentlicher Mitglied gwählt wurden.»
MM K 3658. Munchmuseet
Brev fra August Brenzinger, Friedr. Gottheiners Verlag. Datert 19.09.1904
«Herr Gottheiner wollte mit Herr Dr Linde wegen Herab- setzung des Preises seines Büches unterhandeln und glaube ich das Resultat abwarten zu sollen, Ehe von Neuern wieder Exemplare verschickt werden. Dadurch würde die Broschüre nach meiner Ansicht ver- käuflicher gemacht werden. Ein neuer Umschlag für welchen ich die Kosten übernehmen wollte würde genügen. Leider befürchte ich, daß meine gut gemeint Vorschläge verkannt werden, wie überhaupt von vorn herein der Verleger nicht gehört wurde.»
MM K 4018. Munchmuseet
Brev fra Moritz (Maurice) de Prozor. Datert 30.05.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4026. Munchmuseet
Brev fra F. M[???], portier. Datert 19.04.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4027. Munchmuseet
Brev fra F. Feuersteinslicht. Datert 25.04.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4044. Munchmuseet
Brev fra Den Frie Udstilling. Datert 08.07.1904
«I Besvarelse af Deres æ/ Skrivelse tillader jeg mig paa den frie Udstillings Vegne at meddele Dem, at de to Lokaler (Salen tilvenstre og Mid- tersalen) vil kunne faas tilleje for den i Deres Brev nævnte Pris af 250 Kr for Septem- ber Maand. Saa fremt Salen tilhøjre er ledig – hvilket ikke er sikkert – vil denne ogsaa kunne faas tilleje, men noget Løf- te i denne Henseende tør jeg ikke give. Lokalene kan k\g/odt tages i Brug til Op- hængning de sidste 4 Dage i August, men om De vil kunne faa den 4 Dage ind i September\Oktober/ til Nedtagning vil afhænge af, om der bliver nyt Lejemaal for Loka lenes Vedkommende i Oktober Maa-»
MM K 4070. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen. Datert 15.08.1904
«Jeg ser at Aviserne at De har solgt Deres Raderinger og Lithografier til Cassierer og at De i nær- meste Fremtid skal til Berlin. Jeg har i disse Dage sammen med en Ven overtaget Winkel & Magnussens Forretning (ikke Maler- forretningen) som vi vil se at bringe lidt Fart i. Vi bygger hele Lo- kalet om og agter de første Aar at foranstalte en Række graphiske Udstillinger at moderne Kunstn- ere. Vi har endnu ikke lagt nogen fast Plan;  …  da vi foreløbigt er stærkt op»
MM K 4071. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen. Datert 20.09.1904
«at tale med Brandt, saa skal jeg sende Dem et Kort, hvordan Sagerne staar.»
MM K 4168. Munchmuseet
Brev fra Pr. Bonneau, M. Bonneau. Datert 04.06.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4182. Munchmuseet
Brev fra G. Rauscher, Camionneur. Datert 22.07.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4185. Munchmuseet
Brev fra Rubelon, De Wattripont & Tournier. Datert 08.01.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4190. Munchmuseet
Brev fra Société des Artistes Indépendants. Datert 27.03.1904
« Monsieur Munch  \Hôtel Erbprintz/ poste restante  \Weimar/ Paris  \Voir Hôtel de France/  \94 Faubg St. Antoine/ \P.R ‹3›
MM K 4318. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. Heuc, Stanislav Sucharda. Datert [??].12.1904
«Vi takke Dem hjerteligst for Ders aelskvaerdig og glaedelig Underretning i hvilken De gjør os bekjendt med, at vi faar 56 Billeder og 100 Gravurer for Kollectiv Udstillingen, og for Ders samtidig Meddeling, at Billederne er allerede paa Vej til Prag.»
MM K 4323. Munchmuseet
Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 12.11.1904
«for «Manes», naar De udstillede i Prag i denne Vintersaisonen og naar det lykkedes, at have denne Udstilling før end i Wien eller i Berlin, derfor, at vi ikke i allt efterligner de Tydske (Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne) Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse vi fornemmer til norsk og dansk Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson, Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun og a. var for os yngre Generation saa at sige Laesebøger. De fleste har jeg selv oversaettet og nu finder jeg ogsaa Lejlighed at vise mine Landsmaend den første Konstner Norges, som en anden Slave, vor Ven Herr Przybyszewski har saa henrykkende skildred. Skal jeg beskrive Dem»
MM K 4340. Munchmuseet
Brev fra Kunstverein für Böhmen. Datert 21.06.1904
« Herrn  Edvard Munch, Maler  Berlin W  Lützowstr 82  \23/6 Aasgaardstrand Norwegen/  \(‹geerd›.)/  \Aasgaardstrand Norwegen/  \‹Kimmel›/  \‹13›/15
MM K 4504. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1904
«»
MM K 4505. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.02.1904
«Saasom vi har ventet paa at høre lidt fra Dig, og saa vanskeligt det har været derfor at faa sendt Dig Brev, paa Grund af, at vi ikke har havt din Adresse. – Nu har vi da faaet høre af Fru Nørregaard, at Du er i Paris og har det bra, og at vi kan sende vort Brev til 82 \Berlin/ som hun ogsaa gjør med sit Brev, da hun sagde og, at Du maaske kommer om 8 Dage tilbage til Berlin. – Gud ske»
MM K 4506. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.06.1904
«Høst var her igaar Søndag, og fremførte i megen Elskværdig- hed dit Erinde – til os. – Vi baade Inger og jeg takker Dig inderlig for dit stor- artede Tilbud, som»
MM K 4507. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1904
«Tak for Brevet, det var hyggelig at høre hvorledes Du har det, det er leit dette med Tørken, det er slemt for Landet. Den svere Varme generer, saa Du har vel ikke den Hygge af Haven, Du ellers kunde have havt i Sommer, det er meget, at Du virkelig kan faa Grønretter af den, det er svert morsomt, – og at Du liker Stikkelsbærgrød, den er sund. – Og saa er det vel»
MM K 4508. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.09.1904
«Det var saa hyggeligt at faa Brev fra Dig, hvori vi seer, at Du har det godt og vel di Aasgaards- strand, morsomt at Du har havt Nørregårds i dette deilige Veir, ja det er jo eit forunderlig deilig Sep- temberveir, – og nu kan Du have det roligt, det var da et svert Rabalder,»
MM K 4509. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.10.1904
«Vi har glædet os over Omslaget i Morgenbladet og forresten alle gode \Anmeldelser/ Kritikker; – hvorledes har Du havt det under Jordskjælvet; – tænk, vi vare uberørte, mærkede intet. –»
MM K 4510. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904
«Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,»
MM K 4511. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.12.1904
« Mange, mange Tak for dit Brev, Du kan ikke tro, hvor det glædede os. – Tænk at Du nu kan have Arbeidsro, og har det godt i Lübeck, saa Du endog har faaet malt et Selvportrat for dertil skal der vel særskilt Ro. – Vi har seet af Morgenbladet at Du skal have Portraitud- stilling i Berlin og der stod og om Udstillingen i Prag, om den ærefulde Udmærkelse. – – Hvor det er godt og styrkende. Det er utroligt, hvorledes»
MM K 4722. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.05.1904
«tilbage til det lille Hus, maatte Du nu faa rigtig god Hvile i Sommer. – Her har vi det nogenlunde som sædvanlig, Inger har sine Elever og er frisk, og jeg har travelt med Arbei det til Turisttrafikken. –  …  For vel 8 Dage siden Pinseaften Morgen 4 ½ blev vi vækket af Værtinden, og da vi saa ud stod Villa Nova i fuld Brand. Det var da i fuld Fart at blive paaklædt. – Veiret var stille, blikstille og derved reddedes de omliggende Villaer, vor var jo den nærmeste,  …  Gløder regnede omkring os. – Brandstige blev sat op til os – Kloakvand maatte»
MM K 4763. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].02.1904
«Kommer Du til at holde Thiis Kunsthistorie eller er det saa, at Du faar Værket gratis. – I første Tilfælde, saa kunde Du addressere det til os, saa kunde vi sende flere Numere til Lübeck, for der er vel den sikkreste Addresse der er udkommet 2 Hefter vi kunne subskribere og have Udlægging for Dig»
MM K 5106. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904
«  Tak skal have for Brevet, vi modtog igaar, det var rigtig en glædelig Begivenhed for os,– Det er saa usigelig godt at høre, at Du nu har faaet kjæmpet Dig igjennem til fuld Forstaaelse og Anerkjendelse.»
MM K 5107. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.09.1904
«Tak for Kortet, vi har fuldt forstaaet, at Du her har været udsat for en drukken Mand, vi kjender Dig for godt til at tro paa, hvad der kommer frem i Aviser, – Vi veed saa godt, at Du ikke har fornærmed Manden men, ar han har været drukken og kanske troer Du har gjort det. –»
MM K 5108. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.09.1904
«Det er saa godt at vide, at Du er kommen «velbeholden» som Du siger, tilbage til dit lille \Hus/ og kan være i Ro.– Jeg ved ikke, om mit Brev er kommen til Dig, jeg adresserede det til frie Udstillinger i Kjøbenhavn, men som jeg forstaar, var Du da alt paa Tilbageveien. – Hauk- lands Artikel var da saadan, at man ret kunne forstaa, hvor ukorrekt\usand/ den var fra først»
MM K 5364. Munchmuseet
Brev fra N. C. Nielsen, N. C. Nielsen Aasgaardstrand. Datert 19.12.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5745. Munchmuseet
Brev fra Franz Hancke, Vereinigung Bildender Kuenstler Wiener Secession. Datert 11.03.1904
«Ihre Telegramme sind hier eingetroffen, und wurde darauf hin noch der Verkauf der beiden Bilder „Tod und Kind” und „Sommernacht am Strand” für zusammen 2000 Kronen perfect. Die Zahlung folgt in den nächsten Tagen. – Soeben hat mir Herr Moll Ihr heutiges Telegramm übergeben; er weiss nicht was er Ihene vorschlagen soll und hat mich gebeten,»
MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 31. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1905
«Edvard Munch udstiller om kort Tid e{n}t større antal ældre og nyere Malerier. { … }et Forsøg på at have dekorert Motiver fra det moderne Sjæleliv. Den store Fries som han har arbeidet på  …  i 14 Aar der behandler Livet og som nu er færdig – ligeledes en stor en Friese bestilt af Dr. Linde i Lübeck til et hans Vær et Værelse –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 84. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«I anl»
MM N 85. Munchmuseet
Notat. Datert 1904
«og den Norske og Danske Presse  … »
MM N 118. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1904
«{ … }Jeg befinder mig vel efter reisen og kommer \mig/ for hver dag. Må jeg få lov at takke dem for al deres godhed mod mig under min sygdom Min far og tante»
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 654. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«»
MM N 656. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1904
«Jeg fik den af en Ven – og bragt til mit Atelier i en Kurv – Den var hvid og smuk og jeg tænkte vi blir nok gode Venner – – Den var sky det viste sig snart – { … }den skjulte sig helst bag Billederne og sprat væk ved den mindste hurtige Bevægelse – I Løbet af Dagen en { … }Dagen blev den venligere og jeg fik den til {at}Ro ved at klappe den – Den la sig sogar i Solstreifen og murrede –»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 685. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 18.6.1904
«Jeg { … }beder Dem at optage medsendte  …  kortfattede Fremstilling af Optrinnet i Studenterlunden Nat til Tirsdag.»
MM N 867. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1904
« Det er en behagelig afvexling fra Berlin at komme til den lille hyggelige By Lübeck med de gamle Bygninger.»
MM N 868. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.3.1904
« Jeg er i Berlin igjen og reiser vel om nogle Dage til Weimar – Jeg har saa mange Breve at skrive så jeg sender nu blot dette. Alt vel»
MM N 870. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1904
«Jeg har så mange Breve at skrive at jeg nu blot sender nogle Ord – mit Ophold i Paris var jo ikke helt roligt – da jeg ikke kan tåle at se de Mennesker der var mine Venner – eller kaldte sig så og som dog var mine værste Fiender – Jeg har for Fremtiden blot at undgå dem – Diriks har jeg ikke helt brudt med – endskjønt han dog var med og har en vis Tilbøielighed til at snudske for rige Damer – N{ … }u, det gik ihverfald bra det hele – Det er jo heldigt at {s}Slag i Slag Held følger mig forøvrigt – I Wien har jeg solgt for 2500 Mark – så jeg kan greie mig { … }til Sommeren –»
MM N 871. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1904
« Tak for Bøgerne og Pengene – Jeg tror det er mest hensigtsmæssigt at blot at betale Renter og Afdrag denne Gangen så får jeg se at senere at grei ordne det med Banken – { … }helt ud så jeg slipper Ubehageligheder og Omkostninger – Jeg sender altså om kort Tid Pengene tilbage»
MM N 872. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904
«Det lader til at Banken i Horten er meget nødlidende for Penger og jeg er indkaldt for Forligelseskomissionen – Det er da ligesågodt at { … }jeg får de 750 Kr. og b{ … }etaler det hele – Jeg kan jo om det { … }skulde være nødvendigt låne på H{ … }uset i en anden Bank – Det er da bedst at jeg får Pengene så snart som muligt –»
MM N 873. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 15.8.1904
«Det kunde være muligt at jeg blir nødt til at låne mere Penger af Eder – Derfor skriver jeg og I får i Tilfældet et Telegram – Sagen er at den Mand jeg skulde have Penger af er bortreist og»
MM N 874. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1904
«I  …  må sende når I får dette Bre{ … }v strax 600 Kr. telegrafisk til Dr. Max Linde (Jeg har ikke Pas så I må ikke addresere Pengene til mig – altså ikke nævn mit Navn – Jeg vilde da ikke få udleveret Pengerne) Hvis jeg inden 2 Dage får Penge telegraferer jeg at I ikke behøver sende Penge –»
MM N 875. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.8.1904
«Hilsen! En lille ny Affære gjør Eder vel rædde – Det er ikke så meget som det høres ud til – Det var bare en drukken Mand som var ubehagelig og som får en Bøde»
MM N 876. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.9.1904
« Jeg er her velbeholden efter Historierne – der lidt efter lidt vel opklares i Aviserne – Jeg blev overfaldt af en mig hidentil ukjendt Mand og Aviserne har selvfølgelig bragt Sagen ud til min Mis{ … }fordel tildels da –»
MM N 877. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904
« Jeg havde allerede seet Noticen i Politiken – Den hele Sjofelhed er jo nu bevist – om det jo er en Lettelse for mig – { … }Jeg har jo kjendt hende den hele Tid – og det er blot ved Hjælp af sine Penger og mine dårlige Venner»
MM N 878. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904
« Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  …  Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
MM N 879. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904
«Det er vel bedst Du sender 500 Kr. – ellers må jeg reise til Tydskland og male en Portraitbestilling – Det er en meget elskværdig Familie i Chemnitz der har inviteret mig til at bo hos sig – men imidlertid kommer jeg mig godt her og er i så»
MM N 880. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 30.10.1904
« Tak for det udmærkede Fotografi – Jeg var i Horten da Jordskjælvet kom – jeg lå i anden Etage på et Hotel endnu tilsengs, da jeg kom fra Byen – Jeg syntes Sengen med engang begyndte at seile – { … }det { … }er vanskeligt at forklare alle de mærkelige Fornemmelser eftersom  …  Bevægelsen tiltog – men jeg kom da ud af Sengen i en Fart og da der så kommer et Stød der med Susen og Brag i alle Bjælker – troede jeg Huset skulde ramle og»
MM N 881. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 21.11.1904
« Huset er ikke helt heldig til Vinterbolig og jeg fik en Snev af Influenza da Nordøsten sat ind – Det har nu hjulpet at jeg har sat en Dør ind – Jeg er imidlertid nødt til at reise til Tydskland imorgen da jeg ellers frygter Forviklinger med min Forlægger af Gravurer – Det blev jo af de to udstillinger i»
MM N 882. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.11.1904
« Min Adresse er foreløbig  Hotel Stadt Riga Mittelstrass Kommentare –»
MM N 883. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 14.12.1904
«Jeg reiser nu for et Par Dage til Berlin forat ordne en Udstilling der»
MM N 884. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904
« Jeg har leiet Atelier og begyndt at arbeide – Jeg er her væk fra Norske hvilk{ … }et er meget beroligende –»
MM N 885. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905
« Det ser uroligt ud i Norge fortiden – men det giver sig vel – Jeg h{ … }ar havt en lidt bevæget Tid med Reiser og Udstillinger – Resultatet er ihvertfald gunstigt – Jeg har gjort en meget fordelagtig Kontrakt med et Firm en Kunsthandler i Hamburg på 3 aar – således at ha{ … }n forpligter sig til i denne Tid at sælge for mindst 9000 Mk –»
MM N 886. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905
« Adresse  Giebfrieds Hotel  Kobbel 9  Hamburg»
MM N 957. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1904
«I må sende når I får dette Brev {5}600 Kr telegrafisk til Dr. Max Linde (Jeg har ikke Pas så {I}Du må ikke addreser det til mig – altså ikke nævne mit Navn) Jeg får ellers ikke Summen udleveret – Hvis jeg inden 2 Dage har fået Penge telegraferer jeg at I ikke behøver sende –»
MM N 2186. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1902–1904
«Ich habe noch mein Atelier in Paris Kannst Du was thun – oder mich rathen wie ich es an besten  …  arangieren meine Sachen be{ … }nutzen sollte – Ein Ausstellung machen oder bei Bing vielleicht? – Ich werde wahrscheinlich in Februar nach Paris kommen –»
MM N 2287. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 30.5.1904
«Edvard Munch Edvard ‹M›»
MM N 2804. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904
« Maleren Ludvig Ravensb{ … }erg  Adr. Kgl. Fuldm. Fredrik Grønvold  Stensgd. 1  Kristiania»
MM N 2805. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2806. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 20.5.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  {S}Adr.  Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold  Stensgd. 1.  Kristiania  Norwegen»
MM N 2807. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904
« Maleren Ludvig { … }Ravensberg  Adr. K{ … }gl. Fuldm. Fr. Grønvold  Stensgd 1.  Kristiania»
MM N 2808. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1.7.1904
« Det glæder mig at mine tapre Medguder {u}af Æsernes ædle Slægt {er}udspekulerer den feige Lokes afkoms hæslige Færd – Torden og Lynild ramme dem – Videre fra Tordenens Gud – til Dydens og Mådens herlige Guder.»
MM N 2809. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 12.7.1904
«Dittens Vælde. Morgen: Kl. ½ 6 Sangduet, Kl. 6 Gudernes Trøst bringer kaffe paa sengen. Kl. ½ 7 Guderne reiser sig fra sit ‹skyleie›. Kl 7. Damp{ … }sag & høvleri, kl ½ 8 Byldepest, Svinsot & Vattersot. Kl. 8 Sang fra Trappen. Kl. ½ 9 Stenkastning. Kl. 9 Brytning, boksning. Kl. ½ 10 Skydeøvelser»
MM N 2810. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.7.1904
« Hvordan gaar det med aparatet – det varer længe – Salaten er nu atter blevet til Jord»
MM N 2811. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.10.1904
«Reserven indkaldes mobiliser dioramalokalet kl. 6.»
MM N 2812. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1904
« Maleren L. Ravensberg  Adr. Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd 1.  Kristiania»
MM N 2813. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 12.11.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  { … }Kgl. Fulm. Grønvold  Stensgd 1  Kristia{ … }nia»
MM N 2814. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1904-1905
«Jeg gidder ikke skrive om Brevet, Du finner vel noget ud deraf –»
MM N 2815. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, varia). Datert 20.11.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Kristiania»
MM N 2816. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.11.1904
« Maler Ludvig Ravensberg  a{ … }dr. Kgl. Fuldm. Grønvold   … tensgd 1  Kristiania»
MM N 2817. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.12.1904
«Maa have 300 hilsen»
MM N 2818. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904
«  Stensgd 1  Kristiania  Norwegen»
MM N 2819. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 9.12.1904
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2820. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.12.1904
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2821. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.12.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuld. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2822. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.12.1904
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 3078. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 14.1.1904
« Får jeg et Exemplar { … }af «Norske Kunstnere» sa Du? sed»
MM N 3079. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 21.10.1904
«Udstilling til 15de November Du kan hvis Du vil få Udstillingslokalet {jeg}og {er}Du får nok fuldt Hus – Jeg blir i Aasgaardstrand – men kommer nok ind – Bedst var det at gjøre det snarest – Jeg har vist sendt et Brev igår osså –»
MM N 3080. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 28.10.1904
«Endnu et – Skulde ikke endelig Trondhjems Galleri kjøbe et Billede af mig – det roser sig jo af at være ung? – Gallerier og Privatgallerier har af mig i Udlandet – men i Trondhjem fins intet – Nu er god Anledning og jeg trænger for Øieb{ … }likket Penger – Kan Du ikke få ordnet det før Du reiser –»
MM N 3081. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 10.11.1904
«{Til}Jeg ber Dig i Foredraget ikke at for{ … }glemme Dr. Max Linde og hans Hus – der har bragt mig over det Stu{ … }p som mine Landsmænd tilslut bragte mig i for et Par År siden – Du vil i ham når Du kommer til Tydskland finde en fin Mand og et skjønt Hus – Hans Bog med den dristige Titel «Edvard Munch und die Kunst der Zukunft» { … }bør {hans B}ikke forglemmes –»
MM N 3172. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 9.12.1904
« Hrrn Albert Kollmann  Borzigstrasse 5  Berlin»
MM N 3175. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 9.12.1904
« Hrn Albert Kollmann  Borzigstrasse 5  Berlin»
MM N 3176. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 28.9.1904
« Die Ge feindliche Geister sind nicht mehr in der Luft – die kriegen Körper und drohen mich – aber alles geht gut – bis jetzt –»
MM N 3178. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 19.8.1904
« Hrn Albert Kollmann  Hotel am Meer  Warnemünde»
MM N 3189. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 1.8.1904
« Hrn Albert Kollmann  Hotel am Meer  Warnemunde  Deutschland»
MM N 3192. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 21.7.1904
« Hrn Albert Kollmann  Hotel am Meer  Warnemünde»
MM N 3193. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 7.6.1904
«  Borzigstrasse 5  Evangelischer Hospiz  Berlin»
MM N 3194. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 30.5.1904
« Hr Albert Kollmann  Borzigstrasse 5  Evangelischer Hospiz  Berlin»
MM N 3195. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 29.4.1904
« Hrn Albert Kollmann  Borzigstr. 5  Evangelische Hospiz  Berlin»
MM N 3197. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 5.7.1904
«Bitte Ihre Adresse – Werden Sie hier eintreffen und wann? –»
MM N 3198. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 25.4.1904
« Ich konnte nicht mehr die schwule Luft in Berlin aushalten – Ich ruhe mir { … }jetzt einige Tage aus in Tra{ … }vemunde Habe noch nicht mit Dr Linde gesprochen – gehe dort Morgen –»
MM N 3199. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 4.4.1904
«Ich werde Freitag ziemlich sicher in Berlin eintreffen –»
MM N 3200. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 18.3.1904
«Mein Adresse ist:  Hotel Erbprinz  Marktplatz. Weimar –»
MM N 3204. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 21.3.1904
« Hrn Albert Kollmann  Borsigstr 5  Berlin N W»
MM N 3205. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 19.2.1904
« Hrr Albert Kollmann  V { … }W Bo{s}rsigstr. 5  Hospitz  Berlin»
MM N 3206. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 14.2.1904
« … ein Grusz – Ich schreibe  … Werde wohl nicht ‹lange› hier bleiben –Werde wohl bald wieder nach Deutschland – Moglich erst nach Berlin – Schreiben Sie bitte wie lange Sie dort bleiben –»
MM N 3207. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 7.2.1904
«Mein Adresse ist: Hotel Piemont 22 Rue Richelieu»
MM N 3208. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 3.2.1904
«Auf den Reise nach Paris – Schreibe denn mehr – Freut mir dasz ich Ihnen in Paris treffe – Schreiben Sie { … }bitte an Paris poste restante –»
MM N 3209. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 4.1.1904
« Ich bin in Lubeck und bleibe hier noch einige T{ … }agen { … }Dr Linde meinte dasz Sie vorüber k{ … }omm Kommentaren werden – Ich mache hier { … }einige St{ … }udien { … }In 6 Tage werde ich wohl wieder in Berlin sein – Graf Keszler will dasz ich Ihm malen sollen und hat mir nach Weimar eingeladen anfang Februar Mein Ausstellung in Hamburg macht sich sehr gut – Dr. Linde läszt vielmals grüszen – Herzlichsten G{ … }rusz an Ihnen – und mit viele Gruesz an Hrrn v. Flotow»
MM N 3210. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 25.1.1904
«  Adr. Hrrn Maler von Flotow  Grüssow in Malchow  Mecklenburg»
MM N 3375. Wiener Secessionens arkiv
Brevutkast til Wiener Secession. Datert 1904
«Ich habe so ‹viel› umgereist dasz ich vergessen habe für die erhaltene 500 Kr zu quitieren – Ich danke Ihnen hiermit besten für die liebenswurdige schnelle Sendung –»
MM N 3710. Munchmuseet
Brev til Jean Dupoirier. Datert 23.5.1904
« Mr. Edvard Munch  pei{t}\n/tre artiste  Berlin  Lutzowstr. 82»
MM N 3774. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, varia). Datert 28.9.1904
«Vil Du være så snil at { … }bringe indlagte Brev og Notits op til Morgenbladet – jeg synes Morgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladet indtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik – Men Uds Jeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
MM N 3777. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1904
«Jeg kommer desværre eller heldigvis ikke til Tandlægen – Det viste sig at Hullet blot var e{n}t udfaldet {s}Stykke – Jeg blev af hed Vin beruset i Staden og komm melan- kolsk tilbage –»
MM N 3779. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.11.1904
« Dette i Hast»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 1097. Munchmuseet
. Datert 1903–1908
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1371. Munchmuseet
. Datert 1903–1910
«Der tilflyder os andre Fordele»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2783. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1904
«Mit Liv er som dette lille Værelse – udover { … }der udenfor breder sig»
MM UT 36. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 23.6.1904
«Hjemkommen fra Udlandet for en 14 Dage siden var jeg i Kristiania for at male et Billede af Studenterlunden, en Bestil- ling af Dr. Max Linde i Lübeck.»
PN 146. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 8.4.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Uidentifisert mann. Datert 18.7.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Uidentifisert mann. Datert 20.10.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 289). Nasjonalbiblioteket
Brev til Bruno Cassirer Kunstverlag. Datert 29.9.1904
«Hiermit schiecke ich die Preisverzeichnisz. Bitte Diese Preisverzeichnisz ist nur vorlaufig – Später muszen wir die Sache uberlegen und naher bestimmen. Aber jetzt haben wir nicht Zeit – Bitte mir sofort eine Copi zu schiecken (Titel und Preisverzeichnisz)  …  dasz ich die Liste vollst{ … }ändich machen kann (Ich habe bei mir ein ‹a›ngefach zwei Collectionen) und noch verschiedene Drucke was nicht in Ihre Liste aufgenommen sind»
PN 346. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.1.1904
«Diese Preise fur jedes Blatt {45}50 Mk. – Bitte Ich bitte Ihnen die Herren mitzutheilen das es giebts nur ganz wenige Drucke und das Portrait Dr Linde an Japan gedruckt ist»
PN 347. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«Ich musz Morgen oder Ubermorgen nach Paris fahren um auszustellen und schreibe Ihnen denn näher zu – Vorlaufig nur meinen herzlichen Dank für Ihre freundliche Hilfe! Ich habe ein neue Probekontrakt an Dr. Linde hingeschieckt –»
PN 348. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«habe ein gute Platz in L’Independants erhalten {‹sich›}\Ich/ {‹F›}\f/ahre bald wieder nach Berlin. Ich werde vielleicht nach Hamburg kommen um Ihnen den Kontrakt Cassirer zeigen – Die Gravuren whelche nachträglich in Hamburg verkauft sind werde ich von Berlin schiecken –»
PN 349. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«zwei Menschen habe ich von Paris geschieckt –»
PN 350. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 10.3.1904
« Ich habe aus Lübeck durch Dr. Linde ein Druck von Lübeckerthor Ihnen ‹em› schiecken lassen Ebenso gestern eine Rolle mit meiner Selbstportrait und zwei meiner letzten Lithografien – Die letzte „Salome” und „Madonna” habe ich Ihnen und Ihre Frau Gemahlin alz Grusz geschieckt – „Selbstportrait” und „Lübeckerthor” sind durch Dr. Robinow von mir bestellt – D{och}\arf/ ich bitten es zu besorgen –»
PN 351. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 21.3.1904
«Es freut mich dasz Sie das Blatt „Salome” gern haben – Es ist moglich dasz ich ich dieses Blatt spater farbich machen werden Bruno drangt darauf das ich Ihnen das Vorlag geben soll – Ich bin nicht sehr dafur – und warte ein Bischen – Wenn ich nach Hamburg kommen werde»
PN 352. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 18.3.1904
«und mit verschiedem Ausdruck»
PN 353. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«Wie ich schon Ihnen mitgetheilt habe ware es jetzt nutzlos gewesen ‹hier› das Sie hier \jetzt/ komen – mein herzlichsten Dank fur das Vorschlag – {‹Wenn›}\Ich/ lebe jetzt ganz ruhig in Trawemunde nur mich zu erholen und fahre Nachmittags { … }\nach/ Lubeck um das Portrait Dr. Linde fertig zu bringen –»
PN 354. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«Tage und denn ob moglich nach Hamburg kommen – Wollten Sie vielleicht so freundlich sein zu sagen ob Sie nachster Zeit in Hamburg bleiben»
PN 355. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 27.4.1904
« Ich bin einige Tagen in Trawemünde gewesen und habe Ihre Karte von Berlin erhalten. Ich werde wohl nicht diese Woche nach Hamburg kommen konnen – Dr. Linde geht mit mir wahrscheinlich Anfang nachste Woche nach Hamburg und werde Ihnen besuchen – Schreiben Sie mir bitte wann Sie in Hamburg sind und wie lange Sie in Hannover bleibt.»
PN 356. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1904
«Ich schiecke jetzt den letzten Vorschlag von Cassirer und ich habe einige Noticen gemacht»
PN 357. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 6.7.1904
«Bester Grusz an Ihnen und»
PN 358. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.7.1904
«Ihre Frau Gemahlin – Ich schreibe nachher»
PN 359. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 15.7.1904
«Ich lebe jetzt still und ruhig in meiner kleiner „Palais” und arbeite viel – Ich arbeite auf einer Fries für Dr. Linde (fur ein seine Zimmern) und auf ein groszes Bild, badend Männer Ich arbeite alle immer in meinen Garten und werde ich bald einige Fotografien schiecken – Sonst habe ich mit Norwegen vi{l}\e/le Unangenehmkeiten und denke oft mit Dankbarkeit an den Deutschen whelche fur mich so stark eingetreten haben –»
PN 360. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 30.12.1904
«hiermit de erlaubniss die kiste zu offnen»
Brevs. 604 (PN 706). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 12.1.1904
«Tak for Bogen! Jeg havde allerede bestilt den og læst den – Jeg syns meget godt om den – når jeg til Våren kommer tilbake vil jeg nærmere si { … }hvad jeg videre mener – Jeg syns om at du har forladt den tradisionelle Bohemstil og Bogen gir fremforalt Indtryk af at du vil kunne skrive mer»
Brevs. 518 (PN 904). Nasjonalbiblioteket
Brev til Uidentifisert mann. Datert 18.9.1904
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt dasz Hr. Paul Cassirer in Besitz eine Preis- verzeichnisz meiner Gravuren ist – Bitte so freundlich sein mir eine Copi davon zu geben.»
PN 941. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 942. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 29.4.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1021. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 30.1.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1022. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 28.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1023. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1024. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 28.10.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1068. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
850835 (PN 1104). The Getty Center for the history of Art
Brev til Kunstverein Jena e.V. (Jenaer Kunstverein). Datert 1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1262. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Franz HanckeWiener Secession. Datert 21.1.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1263. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 6.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1264. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 8.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1265. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 17.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1266. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Carl MollWiener Secession. Datert 10.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1267. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Carl MollWiener Secession. Datert 11.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1268. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Franz HanckeWiener Secession. Datert 13.1.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]