Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 427 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1906, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 745. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 746. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 752. Munchmuseet
Varia. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 755. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 764. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 791. Munchmuseet
Varia. Datert 1906–1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 263. Munchmuseet
Brev fra Karl Vilhelm Hammer. Datert 09.02.1906
«For en Tid siden forsøgte hr. Biblioteksama- nuensis Fr. Olsen at faa Dem opspurgt. Det lykkedes, saavidt jeg skjønner ikke. Jeg gjør nu et Forsøg paa at træffe Dem i Anledning af Deres Obl., stor til Rest Kr. 110.– hvortil kommer paaløbne Renter et Omkost. ved Forkyndelsen \forfalden 8/2/ og nu Eksekutionsstævning ligeoverfor mig. Der vil vel kræves Kr.120.– tils. for at klare Papiret helt.»
MM K 662. Munchmuseet
Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 08.05.1906
«Tak for Deres kjærkommende Brev det var os en stor glede at høre fra Dem Vi har saa ofte talt om Dem og forundret os over hvorfor Di ikke skriver til os nu. Ser af Deres Brev at De ikke vil komme til Aasgaardstrand i Sommer og det maa vi i høi grad beklage og mamge med os. Vi kan ikke tænke os en Sommer i Aasgaardstrand uden Hr Munck det vil ihværtfald blive et stort savn for mange Vi vil aligevel klynge os til Haabet om De muligens vil»
MM K 679. Munchmuseet
Brev fra Axel Maurer. Datert 16.02.1906
«Dit maleri «På hybelen» eller «Boheme» har jeg i disse dage ved Rolf Thommessen solgt til en bergensk rigmand, som, ved sin død vil skjæn- ke det til billedgalleriet i sin fødeby.»
MM K 745. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 16.12.1906
« Herrn Maler Edvard Munch  Bad Kösen  Thüringen  Deutschland»
MM K 803. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard, Aurélien Marie Lugné-Poë. Datert 25.02.1906
« Returadresse: Adv. Nørregaard, Kristiania
MM K 804. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.07.1906
«Jeg har idag fra Privatbanken i Gotha modtaget en check på 180 kr. for din regning og takker dig for beløbet. Efter mine beregninger skulde imidlertid ikke din gjeld til mig udgjøre mere end kr. 147,55, så jeg altså har fåt kr. 32,45 for meget. Du får ved leilighed skrive til mig, hvorledes du vil, jeg skal anvende dine penge.»
MM K 805. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard. Datert 10.05.1906
«Det var deiligt nede i Berlin. Trærne sprat, og vi ranglede. Nu sprætter di her også – og så rangler vi og sender vor ranglebroder fra Berlin vor glade hilsen.»
MM K 806. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard. Datert 23.12.1906
«»
MM K 853. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1906
«Jeg har været inde i leiligheden idag forat finde dette fotografi som gir noksaa god greie paa hvordan der så ud i Kubberød- stuen. Det vakreste som forresten \var/ var tagrosen den var lavet af en enkel trelist i denne form I morgen skal jeg sende dig flere fotografier. Jeg har telefonert ned til Moss og i aften faar jeg en hel del nydelige bilder. Vindues- forhænget kan Du se her, de er træd ind paa en guldstang med store»
MM K 910. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.06.1906
« Der Maler Edvard Munch  Russischer Hof  Weimar  Deutschland.»
MM K 911. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 11.09.1906
« Maleren Edvard Munch  Bad Koesen  Thüringen  Deutschland.»
MM K 912. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg, Albrecht Schmidt, Emanuel Goldstein. Datert 21.10.1906
« Maleren Edvard Munch.  Hotel Hippodrom am Knie  Carlottenburg. Berlin  Deutschland»
MM K 951. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 22.11.1906
«Hjærtelig tak for sidst, nu er vi begge vel hjemme igjen, Du i Kösen, jeg her i Christiania igjen I Kjøbenhavn blev det en forfærdelig rangel, men saa var det ogsaa de dage i hvilke man feirede anarkiets yppersteprest Hans Jæger i anledning af hans Bibel. Jeg har nu været omkring i byen og seet paa møbler, i «Husfliden» paa hjørnet af Karl Johan og Universitetsgaden har jeg fundet de bedste. Jeg fandt nogle pene trælænestole af mørkegrønt lakerede med udskjæringer eller rosemalinger, de virkede meget morsomt, faconen omtrent som paa figur 1»
MM K 984. Munchmuseet
Brev fra Hagbarth Steffens. Datert 02.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1100. Munchmuseet
Brev fra Magnus Synnestvedt. Datert 13.04.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1135. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 25.12.1906
«Endnu mere tak for dit til- bud om nogle af dine «sortekunster». Din store «Syge pige» (som Kjær har) holder jeg særlig meget af.»
MM K 1198. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe. Datert 25.06.1906
« Maleren Edvard Munch  Bad Kösen  Sachsen Weimar»
MM K 1200. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe, Jelka Delius. Datert 01.07.1906
« \Z.Z. in      Weimar/  \Hotel Russischer Hof/  \Sem … /  \4/7 06./  Maleren \‹4›/8 Weimar/  Edvard Munch  Bad Kösen  Sachsen Weimar»
MM K 1233. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.04.1906
«Vi vil til udstillingen i Kjøbenhavn, som åbner 1ste oktober, og som gruppe I arrangerer, således som Du sikkert har fåt circulære om, gjerne ha en stor og fyldig udstilling af Dig, gjerne en 20- 30 billeder. Jeg håber du siger ja til dette, thi spørgsmålet er om vi nu ved udvalg af kunstnere og billeder kan få en god udstilling, som gir et billede af norsk kunst, uden at det hele druk- ner i en masse skidt.»
MM K 1234. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 02.05.1906
« … Bad Kösen ‹Malth … › … »
MM K 1235. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 26.07.1906
«Alle papirer skal være sendt Dig, men Wasteson har fåt ordre til at sende påny. Ja anmeld alle billeder; når e Vi har her tat ud:»
MM K 1236. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 13.09.1906
« … Bad Kösen Hotel mutssiger Ritter ‹Malth … str›»
MM K 1510. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 08.02.1906
«Jeg har ligget syg 3 Maaneder i Stockholm og har derfor ikke kunnet ordne det med Litografen. Jeg skal skrive til ham i Dag – han hedder P. Petersen »C« Frederiksborggade N° I, at han skal sende dig de ønskede Sager. Det glæder mig at høre, at din Nervøsitet har forbedret sig. Som du ser, har jeg levet helt udenfor Verden, og kan altsaa ikke meddele dig noget, som kan interessere dig. Hvorledes gik det med Billederne, du skulde male af Barnene?      Essweins Bog kender jeg ikke, men det skal glede mig ved Lejlighed at faa fat i den.»
MM K 1511. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 06.03.1906
«jeg er lige kommen hjem fra mit Ophold i Sverige. Bogtrykkeren siger, at har sendt dig de omtalte Eksemplarer af min Faders Billede. Har du ikke faaet dem? Du tegnede en Eftermiddag ude i Taarbæk et lille Billede af mig. Du rev det i Stykker. Jeg klistrede det sammen og har faaet Aftryk af det. Jeg synes det er morsomt, vil du have nogle Aftryk af det? Skriv. Min Adresse er  Emanuel Goldstein  Adr. Hr. J. Goldstein  Kongens Nytorv 8.  København»
MM K 1512. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 06.07.1906
«»
MM K 1725. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 19.06.1906
«På grund af Edert telegram lät jag telegrafiskt till Eder utanordna Ms. 100.– samt närsluter ytter ligare Ms. 300.– i den tron att Ni möj- ligen är i behof deraf. Nu återstå så- lunda Ms. 3.100.– När skickar Ni det»
MM K 1726. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 21.06.1906
«Det gläder mig upprik- tigt att finna af Edert bref, att Ni känner Eder frisk och lefnadsglad, samt att Ni är belåten med Nietz- scheporträttet. Ju förr Ni kan skicka mig detsamma ju bättre, ty jag längtar att få se det.»
MM K 1727. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 13.07.1906
«Nu ha de kommit, och jag är aldeles betagen i hans imponerande bild, der profet och människa smälta sammen till ett. Just hade jag ön- skat att en gång få honom! Ni kunde aldrig ha lyckats högre. Äfven hennes lilla porträtt tycker jag mycket om – det är måleriskt intressant samt gan- ska karakteristiskt. Måtte Ni nu bara komma hit i vinter och se dem på deras blifvande »Munch-vägg«.»
MM K 1728. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 26.10.1906
«samstag abend»
MM K 1729. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 03.12.1906
« Tack för brefvet. Karsten är kommen och din vägg är ståtlig, oak- tadt jag bra gerna hade velat byta bort den gamla taflan. Du hänger till- samman med Fjæstad, der\t/ går utmärkt. Väggen är nämligen mycket stor. Det gläder mig uppriktigt, att du har utsigt bli fri från packet i Hamburg.»
MM K 1775. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 19.04.1906
« Du hast mir nie mitgetheilt wer Dein Spediteur ist! Du schreibst meine Adresse immer falsch! Wo gehst Du hin diesen Sommer? Ich komme in September wieder nach Berlin. Ich bin noch nicht in Paris gewesen  … . Wie geht es Dir. Wir grüssen Beide herzlich.»
MM K 1776. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 02.05.1906
« Ich habe bis jetzt gewartet auf Nachricht über deine Bilder da ich nichts höre nehme ich an dass Du an Deinen Spediteur selbst geschrieben hast. Independants ist Sonntag geschlossen worden. Hoffentlich geht es Dir gut. Vielleicht komme ich nach Norwegen diesen Sommer.»
MM K 1777. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 07.07.1906
«Ich bin sehr enttäuscht dass Du nicht hier bist. Es ist herrlich hier & schönes Wetter. Ich reise einige Wochen nach in das Hoch- gebirge & dann kehre hier zurück auf einige Wochen & hoffe dich dann zu sehen. Deine Schwester & Tante habe ich gestern begrüsst in deinem schönen kleinen Haus. Der Garten ist sehr fein auch das Blumen- Beet! Meine Frau ist auch hier & wir Beiden grüssen Dich herzlich.»
MM K 1778. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 02.08.1906
« Herrn Edvard Munch  Russischer Hof  Weimar\5/8  … /  Tyskland»
MM K 1830. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Datert 06.01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1840. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Datert 07.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1902. Munchmuseet
Brev fra William Ritter. Datert 08.05.1906
«J’espére que vous êtes assez convaincu par ma conduite envers vous de ma parfaité bonne foi et de ma volonté absolue de vous être plutôt utile que nuisible. Je pense que vous aurez lu mes lignes de la Gazette des Beaux Arts. En tous cas, pour le cas où elles vous auraient échappé je me permets de vous les faire ténir où joins en meme temps que mon volume.»
MM K 2041. Munchmuseet
Brev fra Felix Auerbach. Datert 24.04.1906
« Abs.: Prof. Auerbach, Jena»
MM K 2042. Munchmuseet
Brev fra Felix Auerbach, Anna Auerbach. Datert 30.12.1906
«  Hr. Edvard Munch  Kunstmaler  Koesen (Thür).»
MM K 2079. Munchmuseet
Brev fra Hermann Bahr. Datert 03.12.1906
«Hedda Gabler ist verschoben und für Ende Januar geplant.»
MM K 2086. Munchmuseet
Brev fra Leonhard Boldt. Datert 07.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2140. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 01.01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2141. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 08.01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2142. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 19.01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2143. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 01.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2144. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 02.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2145. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 17.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2146. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 19.02.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2147. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 02.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2148. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 07.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2149. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 14.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2150. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 21.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2151. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 18.04.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2152. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 04.05.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2153. Munchmuseet
Brev fra Hanni Esche. Datert 04.05.1906
«Sie schrieben heute etwas in den letzten Zeiten Ihres Briefes, was wir aber leider nicht lesen konnten, wir sollten, glaube ich jemanden grüssen. Wen meinten Sie? Und für was wollen Sie ihm zuschreiben? Bitte schreiben Sie uns bald darauf eine Antwort, ich bin sehr neugierig.»
MM K 2154. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 06.06.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2155. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 15.06.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2156. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 19.06.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2157. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 04.07.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2158. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 04.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2159. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 15.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2160. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 16.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2161. Munchmuseet
Brev fra Hanni Esche. Datert 13.12.1906
«wie steht es mit dem Bild? Sie wissen doch noch, dass wir gern das Bild mit den 2 Gruppen Schulkindern u den Gänsen im Schnee haben möchten für meinen Schwager in Leipzig. Wollen Sie so freundlich sein, und es an unsere Adresse senden. Es wäre nett, wenn es noch vor Weihnachten käme. Die 800 M schicken wir Ihnen dann nach und nach je nach dem Sie sie brauchen.»
MM K 2162. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 16.12.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2163. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 26.12.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2205. Munchmuseet
Brev fra Herman Esswein. Datert 02.01.1906
«Zu meinem großen Bedauern komme ich erst heute dazu, Ihr freundliches Schreiben zu beantworten; ich war durch mancherlei Verdruss und Misbefinden abgehalten. Es hat mich sehr gefreut zu vernehmen, daß ich Sie in mei- ner Monographie ungefähr so verstand wie Sie sich selbst auffassen. Dies ist für den Künstlerkritiker der denkbar größte Erfolg, wenn er es dem Künstler recht machte, dem seine Arbeit galt! Die leidige „Kritik” der Tageszeitungen etc. wird ja doch immer wieder dafür sorgen, dass das Publikum nicht allzulange beim Sinnvollen verharrt. Da thut man denn was man kann, und empfindet es als einen Licht- blick in großer Finsternis, wenn man sich an einem Vorkämpfer und Vorbild einsamer Geistigheit bestätigt sieht. Dafür danke ich Ihnen vielmals. Persönlich Ihre werte Bekanntschaft machen zu dürfen wäre mir eine hohe Ehre, ich hoffe, daß sie mir nocht irgendeinmal zu Teil wird.»
MM K 2406. Munchmuseet
Brev fra Franz Botho Graef. Datert 26.02.1906
«Der einlieferungstermin für die Secession in Berlin ist der 1–6 April, es steht also nichts dem im wege, daß Sie uns für den März Ihre Bilder laßen. Also bitte schicken Sie sie recht bald: an den Jenaer Kunstverein Jena Volkshaus
MM K 2446. Munchmuseet
Brev fra Aug. Hasse. Datert 01.04.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2564. Munchmuseet
Brev fra Emma Krause, Verein "Volkswohl". Datert 06.04.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2654. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 16.01.1906
«Danke für den Brief vom 25 Dec. Wünsche Ihnen ein sehr gutes neues Jahr und besonders, dass Ihre Gesundheit ganz wieder hergestellt werde! Ich bin nicht mehr in Berlin und den Brief habe ich viel später, jetzt erst erhalten. Sehr bedaure ich, dass ihr Fries bei Boldt»
MM K 2655. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 27.02.1906
«Ich gehe nun fort von Weimar Gestern Abends hatte ich Zeichen, dass ich nicht mehr bleiben soll. Wohin? weiss ich noch nicht! Möglich, dass ich nach Hamburg komme, Ihre Ausstellung zu sehen.»
MM K 2656. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 14.03.1906
«Nachs. Bad Kösen Hotel Ritter Mattheß  … »
MM K 2657. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 26.03.1906
«Besten Dank für Ihren Brief. Es freut mich, dass Sie wohlauf sind und in Bad Kösen zufrieden leben. Landschaft ist dort schön und stilvoll. – In Weimar fand ich es zuletzt sehr unangenehm, besonders im Hôtel wo ich wohnte. Der scheussliche Kellner war so frech, riss mir die Zeitung aus der Hand – da bin ich sofort abgereist. – Ich wurde so»
MM K 2659. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 04.04.1906
« Herrn Professor  Edvard Munch  Bad Kösen  Kurhaus Mutiger Ritter»
MM K 2743. Munchmuseet
Brev fra Lüders, W. Brehme, Mosler. Datert 28.08.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2750. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow. Datert 19.02.1906
«Dank für Ihren Brief! Wir freuen uns, dass Sie unsere Ausstellung bestücken werden: Da wir leider nur wenig Platz haben, bitten wir aber uns höchstens 5–6 Bilder zu senden, damit wir nicht gezwun- gen sind etwas aus Platzmangel zurückzusenden. Der Jury un-»
MM K 2817. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 06.01.1906
«Ich sende Ihnen morgen per Postanweisung M. 400. – und benachrichtige Sie, dass ich zugleich an Frl. K. , Nordstrand M. 100.– sandte.»
MM K 2818. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 26.02.1906
«Ihr Brief wurde mir nach hier nachgesandt. Ich bin seit einigen Wochen hier, um mich zu erholen, da ich in letzter Zeit schlecht schlief. Ich habe hier viel Ski gelaufen und finde diesen Sport ausgezeichnet. Ich habe das Skilaufen in weni- gen Tagen gelernt. Es»
MM K 2819. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 16.04.1906
«Besten Dank für Ihren freundlichen Brief! Ich wusste schon garnicht mehr, wo Sie stecken. Ich hatte Ihnen von Braunlage aus nach Weimar geschrieben und hoffe, dass Sie diesen Brief erhalten haben. Es freut mich, dass Sie flott ar- beiten können. Lassen Sie nur das verfluchte Saufen! Berlin ist ein gefährliches Pflaster, und Ihre geehrten Landsleute sind alle mehr»
MM K 2820. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 26.04.1906
«Beifolgend sende ich Ihnen einen Artikel über die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Kristalli- sation. Es hat sich heraus- gestellt, dass dieser Vorgang von dem des organischen Lebens nicht unterschieden werden kann. Also ganz Ihre Ansicht.»
MM K 2821. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 28.04.1906
«Es ist schade, dass Sie durch allerhand Aufregungen an der Arbeit gehindert werden. Ich dachte mir gleich, dass Berlin nichts für Sie sei. Was Ihre Anfrage wegen Commeter anlangt, so glaube ich, dass Sie laut Wortlaut des Contractes die Provision an Commeter zahlen müssen. Es steht, wie Sie schreiben „Bei Verkäufen innerhalb Deutschlands”. Da der Käufer ein Deutscher ist, das Bild in Deutschland gemalt ist, und Sie es hier dem Käufer übergeben, so kann es mir»
MM K 2822. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 09.05.1906
«Es tut mir sehr leid, dass Sie so viele Unruhe haben, und besonders durch den Commeter'schen Vertrag. Eigentlich sollten Sie hier- durch ja gerade zur Ruhe kommen. Was Ihre Streit- frage anlangt, so rate ich Ihnen dringend, sie Herrn Direktor Schiefler zu unterbreiten. Dieser hat Ihnen ja seiner Zeit den Contract aufgesetzt. Ich würde ihn um Rat fragen,»
MM K 2823. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 19.06.1906
«Ihr Brief wurde uns nach hier nachgesandt. Wir befinden uns nämlich in der sogenannten Sommerfrische d. h. ohne Sommer; denn es war bislang sehr kalt und unfreundlich. Meine Frau ist denn auch hier krank geworden, weshalb wir morgen nach Braunlage Oberharz, Sanatorium Barner abreisen.»
MM K 2875. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 20.02.1906
« Ich bin zur Zeit so beschäftigt, dass ich kaum Zeit haben werde, Ihnen zu sitzen; es sind eine ganze Anzahl Freunde bei mir zum Besuch etc. Ich hoffe, es lässt sich vielleicht später einmal ein günstigerer Zeitpunkt finden! Es thut mir sehr leid zu hören, dass es Ihnen nicht»
MM K 2876. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 20.02.1906
« Leider erhielt ich Ihren  …  Brief heute zu spät, um noch kommen zu können. Morgen muss ich auf zwei Tage nach Berlin. Dagegen könnte ich Sonnabend früh sitzen. Passt Ihnen das?»
MM K 2877. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 06.07.1906
« Ich bin heute mit meiner heftigen Migräne aufgewacht, eigne mich also garnicht zum Modell. Dagegen könnte ich hoffentlich morgen um 11 sitzen. Passt Ihnen das? Wegen heute thut es»
MM K 2878. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 26.12.1906
« sehr gern können Sie das Porträt haben. Ich schreibe deshalb nach Weimar, dass man es Ihnen giebt.»
MM K 2932. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 14.05.1906
« Herrn E. Munch  W  Hotel Sanssouci  Linkstrasse»
MM K 2981. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 04.12.1906
«So lange Zeit habe ich nichts von Ihnen gehört und war schliesslich ganz be- trübt, dass Sie bei Ihrer Anwesenheit hier in Wei- mar nicht zu mir gekommen sind. Ich war län- gerer Zeit fast ausser Verkehr mit der Aussenwelt, da mich eine heftige Erkältung ans Haus fesselte, so dass ich nicht einmal Ihre Ausstellung ge- sehen habe, was mir schrecklich leid that! Prof. Gräf konnte mir nicht genug versichern wie gut sie gewesen wäre. Nun reise ich morgen nach Hamburg und werde Ihren lieben Freund Herrn Landgerichtsdirektor Schiefler gewiss öfter sehen»
MM K 2982. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 28.08.1906
«Es freut mich sehr, dass Herr Thiel mit den Bildern so zufrieden ist, denn schliesslich kommt es auf ihn und Frau In- ge doch am meisten an. Ich selbst stand ziem- lich urteilslos beiden Bildern gegenüber, vor- züglich meinem eignen, denn ich habe immer gefunden, dass man niemals weiss, wie man für andere Leute aussieht und vor allem, mit welchen andern Augen von Fremden Die be- trachtet werden, welche man am meisten liebt.»
MM K 2983. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 08.05.1906
«Diese Tage habe ich beständig auf Sie gewartet, da Sie mir doch neu- lich mitteilten, dass Sie in der letzten Woche hierher nach Weimar kommen wollten. Bitte kommen Sie doch einmal, damit wir Alles miteinander besprechen können.»
MM K 2984. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 14.04.1906
«Wenn Sie Ende der nächsten Woche kommen wollen, so wird es mich sehr freuen. Augenblicklich bin ich wieder etwas elend, aber ich hoffe mich bei dem schönen Wetter in der nächsten Zeit wieder ganz gut zu erholen.»
MM K 2985. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 26.01.1906
«Bitte kommen Sie heute nicht zum Malen, ich bin nämlich um diese Zeit nicht zu Hause, glaube aber, dass sich Frau van de Velde sehr freuen würde, wenn»
MM K 2986. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 01.01.1906
« Herren Edvard Munch  in Elgersburg Thüringen  Hotel Victoria»
MM K 3027. Munchmuseet
Brev fra Elisa Reineck. Datert 25.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3080. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 08.01.1906
«Ich bin hier gleich in eine solche Hochfluth von Arbeit hineingekom- men, dass ich erst heute ein ruhiges Stündchen finde, um Ihnen zu schrei ben und Ihnen nochmals für Ihre Gastfreundschaft zu danken. Die Tage waren mir eine rechte Erfrischung. Die Wald- und Berg-Natur, das schöne Wetter, und namentlich das Zusammen sein mit Ihnen und die vielen inter essanten Unterhaltungen machten den Aufenthalt in Elgersburg zu einem sehr angenehmen. Auch das Wirts- haus mit den freundlichen und auf merksamen Menschen hat mir gut gefallen.»
MM K 3081. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 12.01.1906
«Ihre Sendung gestern abend war uns eine riesige Ueberraschung. Das Packet wurde sofort ausgepackt, und mein Mann und ich stürzten uns auf das Bild. Zuerst war ich ganz betroffen von der kräftigen Farbe und der Art der Auffas- sung, ganz fabelhaft stark und gross. Es kommen aber für mich mehr und mehr so viele Feinheiten und weiche Töne»
MM K 3082. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 12.01.1906
«Gestern Nachmittag kam das Pa- ket von Ihnen an. Sie können den- ken, mit welcher Spannung wir es öffneten. Wir beide haben grosse Freu- de an dem Bild. Es wird, denke ich, wohl immer so sein, dass man, wenn man zuerst ein von einem Künstler gemach- tes Portrait von sich sieht, zuerst ir gend etwas Neues oder Befremdli- ches darin findet, aber ich denke nicht daran, darum das Bild \für/ weniger gut zu halten. Es ist doch natürlich, dass der eine Mensch in einem Gesichte etwas anderes sieht, wie ein anderer, und wenn dieser eine Mensch ein»
MM K 3083. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 04.02.1906
« Herrn Edvard Munch  Weimar  Hotel? vis á vis des Bahnhofs»
MM K 3084. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 05.02.1906
«Mein Mann war jetzt 3 Tage in Berlin und sitzt nun tief in der Arbeit drin, um das Ver- säumte nachzuholen. Er hat Ihnen von dort eine nicht genau adressierte Karte geschrieben, die Sie hoffent- lich trotzdem erhalten haben. In Berlin hat er Seidel und Franquet besucht und bei Cassirer gearbeitet, aber »
MM K 3085. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.02.1906
«Von meiner Frau haben Sie gehört, dass ich für den Katalog auch in Ber- lin fleissig gewesen bin, und ich komme nun sehr gut mit der Arbeit voran. Ein Unglück ist nur, dass dann manchmal eine ganze Reihe Tage ver- gehen, an denen ich völlig durch die Berufsgeschäfte in Anspruch genommen bin.»
MM K 3087. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.02.1906
«Ihren Brief und die Prinzessin von Ilmenau, für welche beide ich herzlich danke – namentlich dass Sie mir den ersten Druck gestiftet haben – habe ich noch gerade vor meiner Abreise nach hier erhalten Die Kritiken habe ich schon vor eini- gen Tagen mit einem Briefe an Sie abgesandt, aber an das Hotel Kaiserin Augusta (beim Bahnhof) (heisst es nicht so?) adressirt, weil d Ihr letzter Brief in einem Umschlag mit dem Aufdruck dieses Hotels ankam. Hoffentlich ist er doch in Ihre»
MM K 3088. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 07.03.1906
« Herrn Edvard Munch  Weimar  Russischer Hof»
MM K 3089. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 12.03.1906
«Ich bin gleich bei Commeter gewe- sen und glaube Sie ganz beruhigen zu können. Es scheint mir nicht im geringsten ein böser Wille vor- handen zu sein, aber es geht bei Suhr gelegentlich ein wenig langsam. Die Listen-Angelegenheit sollte noch heute erledigt werden; der junge Suhr sei in Berlin gewesen und dadurch habe es sich verzögert. Auch die An- gabe über die Rahmen sollte Ihnen umgehend zugehen.»
MM K 3090. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.03.1906
«Besten Dank für Brief und Karte. Also Nach Koesen sind Sie übergesiedelt. Ich wünsche Ihnen guten Erfolg der Kur, und hoffe, dass es bald wärmer wird. Die Lands- chaft ist dort prächtig.»
MM K 3091. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 08.04.1906
«Ich hoffe, Sie sind schon heute früh in den Besitz des Geldes ge langt. Es ist doch selbstverstänlich dass ich Ihnen gern aushelfe, und wenn Sie es nöthig haben, schicke ich Ihnen noch einmal etwas; ich möchte nicht, dass Sie Sich dort bedrückt fühlten.»
MM K 3092. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 03.05.1906
«Ich habe in meinen Papie- ren nachgesehen, aber gefun- den,dass ich ein Exemplar Ihres Vertrages mit Commeter nicht habe. Ich habe auch noch nicht mit Commeter gesprochen, weil ich zweifelhaft bin, ob es Ihnen erwünscht sein würde dass Commeter von dieser Nietz- sche-Bild-Angelegenheit erfährt. Wenn der Vertrag so lautet, dass er Prozente für Verkaufe inner halb Deutschlands und Oesterreichs»
MM K 3093. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 08.05.1906
«Es thut mir leid, dass meine Ausfüh- rung über die Procente Sie beunruhigt haben. Ich bin ja auch Ihrer Ansicht, aber Juristen denken nun mal an alle möglichen Dinge, weil sie aus Erfah- rung wissen, wie verschieden oftmals über Fragen, die ganz einfach zu liegen scheinen, geurtheilt wird.»
MM K 3094. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 13.05.1906
«Nach Durchsicht der Vertrags abschrift bin ich zu der Über zeugung gekommen, dass es zweifellos ist»
MM K 3095. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 26.05.1906
«Nach meiner Überzeugung dürfen Sie das Nietzsche Portrait bei Schulte ausstellen, und zwar weil es ja verkauft ist und \die Ausstellung/ nicht zum Zweck des Verkaufs geschieht. Bilder die verkauft werden können, dürfen Sie, glaube ich, nicht in anderen Kunstsalons ausstellen.»
MM K 3096. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.06.1906
«Besten Dank für Ihre Briefe; die Vollmacht habe ich auch bekommen. Hoffentlich haben Sie keine Schwierig- keiten mehr, dass wir nicht nöthig haben, das Geschütz aufzufahren.»
MM K 3097. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.07.1906
«‹bitte› nachsenden \Nachs. Ilmenau ‹postl› Mattheß  … 
MM K 3098. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 24.08.1906
«Wie es mit meiner Reise wird, kann ich Ihnen immer noch nicht sagen. Ich bin vor 14 Tagen zu meiner Frau und den Kindern nach dem Harz gereist, die dort mit meiner Schwiegermütter in der Sommerfrische waren. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr nach Haus musste sich meine Schwiegermutter einer Operation unterziehen, welche zu ihrem Tode geführt hat.»
MM K 3099. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 19.09.1906
«Ich bin glücklich wieder von meiner Reise zurück. Ich habe in Weimar im Hotel Kaiserin Augusta Ihre Bilder mir zeigen lassen. Das Portrait von Frau F.-N. hat mich sehr interessirt; es ist ein feines Bild, aber Sie haben mehr hineingelegt, als der gewöhnliche Beschauer sehen wird, und darum hat es wohl etwas fremdes. Ganz vorzüglich finde ich Ihr Selbst- portrait im Restaurant vor den Ti- schen mit den weissen Tischtüchern. Da haben Sie Sich ganz famos ge- troffen.»
MM K 3100. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 13.10.1906
« Herrn Edvard Munch  Berlin–Charlottenburg  Hotel Hippodrom  Am Knie»
MM K 3101. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 21.10.1906
« Herrn Edvard Munch  Hotel Hippodrom  Berlin–Charlottenburg  Am Knie»
MM K 3102. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 03.11.1906
«Dank für Ihre Karte. Ich reise nun am Freitag dem 9 Nov. nach Berlin; es wäre sehr schön, wenn wir uns dort noch treffen könnten. Ich bleibe bis Montag den 12. dort. Leider kann ich meine Reise nicht 8 Tage spä- ter verschieben, weil ich mich mit mei- nen Terminen so eingerichtet habe. Um ein Zusammensein zu erleichtern will ich auch im Hotel Hippodrom mal logiren; es passt mir um dess- willen auch sonst ganz gut, weil ich»
MM K 3103. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 07.11.1906
«Haben Sie besten Dank für Karte und Brief. Es thut mir leid, dass Sie Schwierigkeiten mit Commeter haben, aber wie gesagt, ich würde rathen, nichts zu übereilen. Ich hoffe, wir können in Berlin darüber sprechen; ich denke Frei- tag den 9. hinzufahren und bis Montag eventuell Dienstag früh zu bleiben»
MM K 3105. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 09.12.1906
«Ich danke Ihnen für Ihren Brief und freue mich sehr auf die Ra- dirungen und die Zeichnungen. Ich bitte Sie, sie möglichst bald zu schicken. Es ist zwar schade, dass es keine Holzschnitte werden; sie passen doch immer viel besser zum Stil des Bu- ches, aber es ist ja auch erwünscht, dass wir bald drucken können. Ich wer de, sobald Sie die Zeichnungen schicken, die Clichés anfertigen lassen.»
MM K 3106. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.12.1906
«Haben Sie besten Dank für Ihren Brief und die Zeichnungen.»
MM K 3107. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.12.1906
«Besten Dank für die Zusendung des Probedrucks der Radierung. Ich finde das Blatt sehr gut und freue mich sehr darüber. Auf das zweite bin ich ebenso gespannt, und auch auf die Kopflei- sten. Von den bisher gesandten Zeichnungen sende ich den Pudel noch mal zurück; ich finde die Partie am Maul ist nicht klar genug für Druck-Reproduction. Ist es die Zunge, die ihm aus dem Maule hängt, oder ein Ring? Ich hätte gern noch ein paar solche Medaillons; sie könnten zwischen die verschiedenen»
MM K 3336. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen. Datert 15.06.1906
« Herrn Edvard Munch  Maler  Weimar  Hôtel Russischer Hof.»
MM K 3406. Munchmuseet
Brev fra Albert Warburg. Datert 31.12.1906
«Ich habe mit Bedauern gehört, daß es Ihnen nicht gut gegangen ist, wünsche von Herzen baldige vollständige Besserung.»
MM K 3413. Munchmuseet
Brev fra A. Watzdorff. Datert 04.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3433. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Datert 02.01.1906
« Herrn  Maler Edvard Munch  Elgersburg  Hôtel Victoria»
MM K 3434. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Datert 02.02.1906
« \nachs. Kais. Augusta/  \Hotel/  \Weimar/  \ …  3/2
MM K 3435. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Datert 15.09.1906
« Herr Edvard Munch  Weimar  Hôtel Kaiserin Augusta  Tyskland»
MM K 3436. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Datert 27.12.1906
« Herrn  Edvard Munch  Maler  Bad Kösen»
MM K 3524. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Felsing, Hof-Kunstkupferdruckerei O. Felsing. Datert 16.08.1906
«Bei Ihrem letzten Hiersein ersuchten Sie mich um Kontoauszug und versprachen mir den Restbetrag meines Guthabens umgehend einzusenden. Nachdem Sie solchen bereits am 21. Juli zugesendet erhielten, welcher mit einem Saldo von M 137,45 zu meinen Gunsten abschliesst, darf ich nunmehr wohl auf Erfül- lung Ihrer Zusage umsomehr rechnen, als ich grossen eigenen Verpflichtungen nachzukommen habe.»
MM K 3561. Munchmuseet
Brev fra Kunst und Künstler. Datert 28.04.1906
«Im Juniheft meiner Zeitschrift „Kunst und Künstler” wird Professor Heilbut über die Ausstellung der Berliner Seces- sion berichten und er wünscht zur Illustration seines Aufsatzes Ihr Bild „Kinderporträt” heranzuziehen. Wir bitten Sie, uns Ihre Erlaubnis hierzu gütigst erteilen zu wollen und zu diesem Zwecke die anliegende Karte zu benutzen Im Voraus verbindlichst dankend zeichne ich»
MM K 3634. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow, Berliner Secession. Datert 04.12.1906
«Wir richten hierdurch an Sie die Bitte, sich an unseren diesjährigen Sommerausstellung, die Mitte April eröffnet wird mit einiger Werken zu beteiligen. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn sie unsere Bitte willfahren würden, und ersuchen Sie diesfalls höflichst, Ihre Werke so abzu- senden, dass sie Anfang April hier eintreffen. Die transport und Versicherungs- spesen gehen natürlich zu unseren Kosten»
MM K 3751. Munchmuseet
Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke. Datert 27.10.1906
« Herrn  Maler Edv Munch  zZ Berlin  Hotel Bauer»
MM K 3784. Munchmuseet
Brev fra Robert Grossmeier. Datert 17.03.1906
«Ihr Schreiben habe ich erhalten und mich beeilt Ihren Wunsch nachzukomm Kommentaren. Habe die 2 Staffeleien abgeschickt so auch Ihren ‹Dike› Jägerrock, wo doch der Hut passend dazu doch auch nicht fehlen darf. Selbige habe ich mit beigelegt. Es waren auch noch Strümpfe da und 2 Taschentücher welche ich mit beigelegt habe. Die Sie schon gebrauchen könn Kommentaren. Die Resension habe ich zu lesen und freue mich darüber, daß Ihre Kunst auch dort geehrt und geschätzt wird, und wünsche Ihnen weiteren Erfolg darin. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen Ihre richtige Gesundheit wieder, daß Sie Ihr Talent und Wissen- schaft aus nutzen könn Kommentaren»
MM K 3785. Munchmuseet
Brev fra Robert Grossmeier. Datert 19.01.1906
«Ihr Schreiben habe ich erhalten und erwiedern Ihnen hierauf, daß ich sofort, als ich Ihre Adresse erhielt Zeitung und Briefe abgesandt habe. Anbei folgt die 2te . Das Berliner- Tageblatt habe ich nicht mit geschickt indem Sie wohl Selbiges dort am Platze viel früher haben, als ich das erst wieder ‹von› sie nach dort ‹sente›. Hoffentlich treffen Sie die paar Zeilen gesund und munter an.»
MM K 3786. Munchmuseet
Brev fra Robert Grossmeier. Datert 25.01.1906
«Hoffentlich treffen Ihnen die paar Zeilen gesund und munter an, wie Sie uns ver- lassen. Als Sie von hier weg machten hatten wier doch zusamm Kommentaren gesprochen, daß Sie gern ein Häuschen für sich haben wollten. Ich habe eins wie Sie es ‹beanspruchen› er- mittelt. Selbiger liegt sehr schön hier in Elgersburg oben am Wald hinterm Schloss. Der will \Kaufpreis/ 6000 Mark haben. Das würde jährlich zu 5 Procent 300 Mark machen. An ‹banden› Geld brauchen Sie gerade nicht viel indem schon darauf steht und auch stehen bleiben kann Kommentar. So ein kleines Haus- ‹lust› sich zu jeder Zeit auch wieder verkaufen. Wenn Kommentar Sie Lust haben, werde ich Ihnen die Sache besorgen. müßten Sie es sich erst selber mal ansehen. Ihre gütige Antwort entgegensehend»
MM K 3788. Munchmuseet
Brev fra Kurhaus Mutiger Ritter und Ritterbad. Datert 29.07.1906
« Herrn  Edvard Munch  Ilmenau  Hotel Deutscher Kaiser»
MM K 3820. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 14.03.1906
«Regning»
MM K 3831. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 11.01.1906
« Herrn  Edvard Munch,  Elgersburg i/ Thür.  Sanatorium»
MM K 3832. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 01.02.1906
«Mit gleicher Post übersende ich Ihnen heute die Photographien nach Ihren Ge- mälden mit Ausnahme derjenigen, die sich gegen- wärtig auf der Tournee befinden. Gleichzeitig übersende ich Ihnen ein Verzeichnis, was Sie mir früher zum Teil einmal mit Titeln & Preisen aus- gefüllt haben.– Die noch restirenden nicht ausge- füllten Nummern bitte ich nachzutragen & mir Titel, sowie Preise mitzuteilen.»
MM K 3833. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 07.02.1906
« Herrn  Edv. Munch  Weimar  Hotel Russischer Hof
MM K 3834. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 12.02.1906
«Im Anschluß an mein kürzliches Schreiben teile ich Ihnen noch mit, daß die Ihnen ge- sandten Photographien (16 Platten) pro Aufnahme M. 10.–, zusammen also M. 160.– kosten. Ich teile Ihnen dies nur der Ordnung halber mit. Den Betrag habe ich mit Ihrem Conto belastet.– Für Ihre Ausstellung hat Herr Director Schiefler die Bilder ausgesucht. Der grösste Teil der Bilder muß aber neu gerahmt werden, denn so in dem jetzigen Zustande ist es einfach unmög- lich dieselben auszustellen. Einige Bilder müßen auch neu aufgespannt & renovirt u. mit keilrahmen versehen werden. Das Bild „Der Tag danach” hat z.B. ein Loch.»
MM K 3835. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 15.02.1906
«Antwortlich Ihrer gef. Zeilen teile ich Ihnen mit, daß Ihre Bilder so in dem jetzigen Zustande nicht ausstellen kann. Die Rahmen sind in einem derartigen Zustande, daß sich dieselben nicht reparieren lassen! Auch einige Bilder sind wie ich Ihnen schon meldete defekt. Meine Räume habe ich vornehm ausgestattet u. würden sich Ihre Gemälde einfach unmöglich darin machen, ganz abgesehen davon, daß ich dem Publikum gegenüber dies nicht verantworten kann. Ich bitte mir also umgehend mitzuteilen, was geschehen soll. Ihre Ausstellung soll ca. Mitte März beginnen, es ist also höchste Zeit. Die weissen Rahmen kosten M. 2 – 2,50 das Meter, je nach Breite. Einige Bilder wie „der Tag danach” „Straße” etc. brauchen einen schmalen Altgoldrahmen.»
MM K 3836. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 21.02.1906
«Ihren Brief u. Postkarte habe ich erhalten. Selbstverständlich sollen Sie auch fernerhin das Recht behalten die Art des Rahmens für Ihre Bilder zu bestimmen. Damit ist aber noch lange nicht ge- sagt, daß die Bilder mit Rahmen in dem jetzigen Zustand ausgestellt werden. Wie ich Ihnen schon sagte kann von Ausbessern keine Rede mehr sein.– Viele der älteren Bilder sind ganz ohne Keilrahmen, einfach auf eine Leiste genagelt. Die Leisten, welche Rahmen bedeuten sollen, sind – abgesehen von dem Schmutze, der darauf sitzt, total vernagelt. Die Gäh- rungen dieser „Rahmen” sind einfach durch ein oder zwei Nägel zusammengeschlagen u. zwar meistens so, daß die Spitzen heraussehen. Durch manche Bilder, die (da ja meistens nicht gekeilt), total faltig sind, ist auch manchmal ein Nagel gegangen, sodaß diese Löcher»
MM K 3837. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 25.02.1906
«Hierdurch teile ich Ihnen höflichst mit, daß zu den neu zu rahmenden Bildern ca. 125 Meter Leiste notwendig ist, von der das Meter M. 2. – M. 2,40 je nach Breite kostet. Das Ausbessern einiger Bilder will ich besonders nicht berechnen, sondern nur die Arbeitszeit. Außerdem muß ich noch eine Anzahl Rahmen aus- bessern resp. weiß streichen lassen, um Ihnen die Kosten der neuen Rahmen zu ersparen. – Ich ersuche mir umgehend telegraphiren zu wollen, ob Sie damit einver- standen sind, denn Ihre Ausstellung soll am 1. März er- öffnet werden. Ihrer umgehenden telegraphischen Bescheid erwartend zeichne ich»
MM K 3838. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 26.02.1906
«Antwortlich Ihrer gefl. Zeilen teile ich Ihnen höfl. mit, dass ich bei aller Hochschätzung für Herrn Director Schiefler auf keinen Fall dul- den kann, dass der Herr für Sie Ihre Sache mit mir arrangiert. Was Rah- mung Ihrer Bilder u.s.w. anbelangt, so müssen Sie das ganz allein mir überlassen. – Gleichzeitig beziehe ich mich auf meine Zeilen von gestern und bitte mir Ihren telegraphischen Bescheid umgehend zukommen zu lassen.»
MM K 3839. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 02.03.1906
«Das Verzeichnis mit den Preisen habe ich erhalten. Es fehlen aber noch Titel u. Preise von den Nummern 9, 11, 26, 37, 79, 80, 81, 82, 83, 84‚ 87\8/, 89, 112, 120, 121. Da ich einige davon ausstelle bitte ich um baldige Mitteilung. Gegen die Ausstellung der drei Bilder in Jena u. später in der „Seceßion” Berlin habe ich natürlich nichts. Selbstverständlich muß bei etwaigen Verkäufen mir Mitteilung gemacht werden; da ich ja die Geschäfte führe. Ich bitte mir aber noch zu schreiben, welche Bilder (mit Preisangabe) Sie schicken. Wenn Sie es wünschen, kann ich auch aus der sich bei mir befind- lichen Collection später einiges nach Berlin (Seceßion)»
MM K 3840. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 07.03.1906
«Hierdurch bestätige ich Ihnen Ihre Mitteilung, daß Sie für die Portraitaufträge von Herrn von Esche 3000.– & von Herrn Auerbach 500.– erhalten haben.– Ihr Verzeichnis kann ich Ihnen aber nicht wieder schicken, da ich es doch als Beleg behalten muß. Ich werde Ihnen aber morgen eine Abschrift zuschicken. Ebenso folgt eine genaue Aufstellung für die Preise der Rahmen etc. – Für das Aquarell "Selbstportrait“ (Kopf 143 ½ x 40) kleines Bild auf Pappe, geht mir soeben von einem Ihrer Freunde ein Gebot von M. 400.– zü. Teilen Sie mir bitte telegraphisch mit, ob ich es annehmen soll. Im Interesse des weiteren Verkaufs würde ich es für sehr günstig halten, wenn Sie das Gebot annehmen.»
MM K 3841. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 08.03.1906
«Soeben geht mir auf das Bild „Wald” (109: M 500.–) ein Gebot von M. 350.– zu. Ich bitte Sie höflichst mir umgehend mitzuteilen, ob ich dasselbe annehmen soll.»
MM K 3842. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 12.03.1906
« Herrn  Edvard Munch  Weimar  Hotel Russischer Hof»
MM K 3843. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 13.03.1906
«Anbei übersende ich Ihnen Ihr Original-Verzeichnis, was ich baldigst zurücker- bitte.– Gleichzeitig teile ich Ihnen noch mit, daß mir auf Ihr Gemälde „Asche” soeben M. 500.– geboten sind. Falls Sie nicht einverstanden sein soll- ten, reflektirt derselbe Interessent auf das Bild No 88 für M. 200.–»
MM K 3844. Munchmuseet
Brev fra Commetersche Kunsthandlung. Datert 16.03.1906
«Antwortlich Ihrer gefl. Karte v. 15.d.M. aus Bad Koesen, auf welcher Sie die beiden Gebote auf „Asche” & „Frühjahr” ablehnen, teile ich Ihnen mit, daß es mir nach vieler Mühe gelungen ist von demselben Interessenten für die folgenden 3 Bilder „Frühjahr” (No 88‚ 78 x 99), „Vater & Tochter” (No 1. 47x65) „Studie” (Mädchen in rotkarrirtem Kleid) (No 72, 56 Û x 46 Û) ein Gebot von M. 1200.– zu erhalten.– Ich hoffe, daß Sie wohl damit einverstanden sein werden - denn es wäre mir dies sehr lieb, um wenigstens wieder etwas verkauft zu haben.– Meiner Mei- nung nach würde dieser event. Verkauf noch weitere nach sich ziehen.»
MM K 3845. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 17.03.1906
«Antwortlich Ihrer gef. Zeilen sowie bezugnehmend auf Ihr telephonisches Gesäch teile ich Ihnen mit, daß Sie bei Bruno Cassirer in Berlin jetzt keine Ihrer Gemälde ausstellen können, da ich bei Schulte in Berlin (in dessen neuen Räumen) eine Ausstellung Ihrer Werke im Monat Mai arrangire. Später kann Bruno Cassirer natürlich gern Bilder von Ihnen ausstellen. Das Gebot von M. 1200.– haben Sie also angenommen. Auf Ihren Wunsch sende ich Ihnen heute M. 300.–. Ich bemerke jedoch ausdrücklich dabei, daß ich conractlich dazu nicht verpflichtet bin u. ausserdem die bis jetzt verkauften Bilder die Summe von M 3000.– noch nicht übersteigen.– Ich hoffe, daß ich noch Bilder von Ihnen verkaufe.– Wegen Ihrer Berliner Ausstellung teilen Sie wohl Ihren Berliner Freunden Näheres mit; noch besser ist es wenn Sie mir die Adressen schreiben damit ich den Leuten dann schreibe.– Eine Anzahl Ihrer Bilder ist gegenwärtig in Chemnitz (Kunsthütte) ausgestellt. Vielleicht können Sie Herrn Esche in Chemnitz veranlassen, daß er ein Bild»
MM K 3846. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 18.03.1906
«Regning»
MM K 3847. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 23.03.1906
«Von Chemnitz geht mir soeben für Ihr Bild „Das Modell” ein Gebot von M. 300.– zu; teilen Sie mir bitte umgehend mit, ob ich dasselbe annehmen soll oder nicht.»
MM K 3848. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 31.03.1906
«Bruno Cassirer, Berlin, teilt mir mit, daß er außer den Zeichnungen nur 2 – 3 Oel- bilder brauchen kann. – Ich kann mich absolut nicht einverstanden erklären, da mit 2 – 3 Bildern Ihre Kunst nicht genügend repräsentiert wird. Außerdem will ich ohnehin, wie ich Ihnen schön sagte, in der nächsten Saison in Wien eine umfangreiche Ausstellung Ihrer neuen Bilder arrangieren. – Ich bitte mir umgehend Ihre Zeichnungen mit den Preisen für Bruno Cassirer senden zu wollen – alles Andere werde ich dann veranlaßen. – Da Cassirer die Zeichnungen dringend benötigt, bitte ich nochmals um so- fortige Absendung derselben.»
MM K 3849. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 02.05.1906
«Antwortlich Ihrer gefl. Zeilen bedaure ich sehr Ihrem Wunsche nicht nachkommen zu können, da Sie bereits schon zur Genüge Vorschuss erhal- ten haben. Ich muss Sie dringend er- suchen sich in Zukunft mehr an unsere Abmachungen zu halten. Weitere Forde- rungen muss ich für die Folge energisch ablehnen.»
MM K 3850. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 03.05.1906
«Im Besitze Ihrer Zeilen vom 2.V. teile ich Ihnen mit, daß ich mich zu den von Ihnen vorgeschlagenen Preiserhöhungen keineswegs verstehen kann! Während der Dauer der unseres Kontractes müssen die von Ihnen s.Z. angeführten Preise unbedingt die gleichen bleiben! Sollen Sie dennoch auf Preiserhöhungen be- stehen so muß ich mir weitere Schritte vorbehalten! Abgesehen davon, daß Sie mich ohnehin öfters um Vorschuß ersuchen ist es mir absolut unverständlich, wie Sie jetzt, wo das Resultat. Ihrer Ausstellungen ein außerordentliches geringes war, noch dazu komm Kommentaren Ihre Preise zu erhöhen. Ich betone nochmals aus- drücklich, daß ich die Preise für die noch restierenden 2 Jahre nicht erhöhe; Sie sind außerdem zu dieser Erhöhung garnicht berechtigt. Nach Ablauf unseres Contractes bleibt Ihnen selbstredend Alles vorbehalten. – Ihre Ausstellung bei Schulte beginnt bestimmt am 16. Mai.»
MM K 3851. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 14.07.1906
«Im Besitze Ihrer gefl. Zeilen v. 11. Juli freut es mich, daß Sie ein Portrait des Grafen Keßler in Weimar ausgeführt haben; hoffentlich erhalten Sie einen recht großen Preis dafür, ich wünsche es Ihnen bestens.– Betr. Ihrer Ausstellung in Hamburg teile ich Ihnen mit, daß ich vor Februar, resp. März 1907 an eine Ausstel- lung Ihrer Werke nicht denken kann. Ich halte es auch nicht für richtig zu oft Bilder von Ihnen zu zeigen.– Selbstver- ständlich stelle ich auch dann Ihre neuen Arbeiten Portrait Nietzsche, Portrait Frau Fuchs- Nietzsche u.s.w. mit aus. – Wegen der übri- gen Ausstellungen bin ich noch in Unter- handlung. Definitiv abgemacht habe ich nur Hagen (Folkwank-Museum) & Weimar (Museum).»
MM K 3852. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 03.08.1906
«Antwortlich Ihrer w/. Zeilen v. gestri- gen Tage teile ich Ihnen zunächst mit, daß Sie bis jetzt M 4992,20 erhalten haben. Darin sind enthalten die Vorschüße, die contractlich Ihnen zu kommende Summe, die Rahmen, verauslagte Frachten etc sowie unsere Guthaben für Provision an den verschiedenen von Ihnen gemalten Portraits. Da Sie am 1. April 1907 im Ganzen den Betrag von M 6000. – zu erhalten hätten, würden also noch M 1007,80 für Sie bleiben, welchen Betrag Ihnen aber eigentlich erst am 1. April 1907 zu- steht. – Was Sie mir betr. des Bildes, welches Sie billig nach dem Ausland verkaufen wollen, schreiben, ist mir nicht ganz verständlich. Ich bitte mir darüber Näheres mitzuteilen, vor allem welches Bild es ist und wieviel Sie dafür erhalten. –»
MM K 3853. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 08.08.1906
« \Nachsenden/  \Weimar/  \Russ-Hof Löhn/  Herrn Edvard Munch,  Maler  \9/8 Weimar/  z.Z. Bad Ilmenau.  Hotel Deutscher Kaiser  Thüringen»
MM K 3855. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 17.08.1906
«Ich beabsichtige in Wien eine Ausstellung von Ihren Zeichnungen zu machen, und ersuche Sie, mir eine Anzahl Ihrer Zeichnun- gen (ohne Rahmen) zuzuschicken. Ich habe, wie Sie ja wiesen auch noch eine Anzahl hier und wollte ich diese, zusammen mit denen die ich von Ihnen noch erwarte, in Wien ausstellen.»
MM K 3856. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 28.09.1906
«Im Besitze Ihrer geschätzten Zeilen freut es mich sehr, dass sich der Auftrag fürs Deutsche Theater nunmehr doch so gut wie ver- wirklicht hat. Hoffentlich bekommen Sie auch recht bald die M.5000.– dafür. Ferner wünsche ich Ihnen, dass Sie auch den Porträt-Auftrag der Schauspielerin Eysoldt definitiv übernehmen werden.»
MM K 3857. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 01.10.1906
«Antwortlich Ihres gefälligen gestrigen Schrei- bers erwiedern wir Ihnen, dass wir auf unseren Vertrag bestehend 15% Provision für jeden Verkauf beanspruchen (kommen)\müssen/. Falls das Geschäft von M. 2000.– zu Stande kommt, hat die Auslieferung des Gemäldes durch uns zu erfolgen, der Käufer hat an uns zu zahlen, und werden wir Ihnen alsdann den Betrag von M. 2000.– abzüglich 15% also M. 1700.– sofort pr. Post einsenden.»
MM K 3858. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 03.10.1906
«Antwortlich Ihrer gestrigen Karte möchten wir Sie bitten sich wegen Ausstellung Ihrer Bilder in Berlin nicht zu bemühen. Da wir dies bezüglich selber Schritte unternehmen möchten oder schon unternommen haben, könnte Ihr Dazwischentreten für beide Teile von Nachteil sein. Als Sie seiner Zeit bei uns wegen Ausstellung anfrugen, glaubten wir annehmen zu müssen, dass an Sie eine derartige directe Anfrage er- gangen sei. Da dieses nicht der Fall zu sein scheint, bitten wir gütigst das Weitere uns zu überlassen.– Wiederholt bitten wir aber um Ihre neuen Werke; wir können hier z.B. nicht eher ausstellen bis wir Ihre neuesten Bilder in Händen haben.– Ihre Ablehnung des Got\eb/otes „Mann mit gelbem Hintergrunde” haben wir»
MM K 3859. Munchmuseet
Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 10.10.1906
«Ich bin im Begriff das Herrenportrait an Herrn Ernest Thiel i/ Stockholm abzuschicken. – Damit kein Irrtum entsteht, möchte ich Sie bitten, mir das Bild noch einmal genau zu beschreiben. – Es ist nach den Photographien nicht No 18 sondern No 118; und stellt einen Herrn in ganzer Figur dar, mit weißem Anzug, Schlapphut & Pfeife; bitte mir so- fort mitzuteilen, ob es sich um dieses Bild handelt. – In Ihrem letzten Brief schreiben Sie, daß Sie mir keine Gemälde schicken können, weil Sie dieselben gebrauchen wollen, um sie persönlich zu verkaufen. Ich habe bis heute noch nichts von Ihnen über derartige Verkäufe gehört, und bitte Sie daher, mir diese eventuellen Verkäufe mitzuteilen. Haben Sie den Portrait- Auftrag Fräulein Eysold erhalten?»
MM K 3863. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 27.11.1906
«Antwortlich Ihrer Zeilen vom 24. 11. mache ich Ihnen den Vorschlag unsern Contract auf gütigem Wege erst zum 1. April 1907 zu lösen, da dies in unserem beiderseitigem Interesse ist, denn eine Abrechnung ist in diesem Falle besser jährlich am Platze. Eine sofortige Ab- rechnung würde auch nur Meinungsverschiedenheiten her- vorufen. Ausserdem habe ich mich ja auch contraktlich verpflichtet in den 2 Jahren (1. April 1905 – 1907) für M. 6000.– Bilder zu verkaufen, was ich bis zum 1./IV 07 dann noch nachholen müßte.– Im Übrigen haben Sie ja auch noch ver- schiedene Aufträge, die noch nicht abgeschlossen, in Erledigung \zubringen/ u. liegt es shon des wegen auch in meinem Interesse, mit der Auflösung des Contractes bis zum 1. April 1907 zu warten. Auch habe ich im Januar noch eine Ausstellung in Berlin bei Cassirer, die ich unbedingt machen muß, da ich mich ver- pflichtet habe. Ferner will ich im Hamburg, in meinem Salon im März 1907 noch einmal eine Ausstellung Ihrer Bilder veranstalten u. möchte ich Sie bitten, mir für diesen Zweck auch Ihre neuen, hier noch nicht gezeigten Werke»
MM K 3864. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 03.12.1906
«Ihren Brief schicke ich Ihnen anbei wieder zurück, da ich das von mir mit Bleistift umkreiste Wort nicht lesen kann. Falls es etwa „Verzeichnis” heissen soll, so erwidere ich Ihnen, daß ich Ihnen bereits wiederholt Verzeichnisse Ihrer Bilder zugesandt habe. Auch eine Ab- rechnung habe ich Ihnen erst vor einiger Zeit zugeschickt. Ich habe etwas anderes zu thun als Ihnen fortwährend Verzeichnisse u. Abrechnungen zu schicken. Ich wiederhole Ihnen hiermit, daß ich vor dem 1. April 1907 nicht abrechne. Bis dahin mache ich noch vollen Gebrauch betreffs Rechte u. Pflichten unseres Contractes. Deswegen muß ich Sie dringend lb/>ersuchen mir noch Näheres über Ihre Aufträge wie z.B. die Portraits Frl. Eysold, Bankdirektor      in Berlin, sowie der Fries im Deutschen Theater, mitzuteilen. –»
MM K 3865. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 12.12.1906
«Ich habe cr. 130 Bilder von Ihnen in depot, incl. derjenigen, die sich momentan auf Asstellungen befinden. Ein genaues Verzeichnis, was gesandt,kann ich Ihnen jetzt nicht machen, da ich durch das Weihnachtsgeschäft mit Arbeit überhäuft bin.»
MM K 3866. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 20.12.1906
«Ihr Schreiben vom 17. d.s. habe ich erhalten und freut es mich, dass Sie ein Bild an Herrn H. Esche, Chemnitz, verkauft haä- ben. Betreffs der Liste Ihrer Gemälde teile ich Ihnen zum so und so vielsten Male mit, dass ich Ihnen bereits drei Mal eine solche gesandt habe, wenn Ihnen diese abhanden gekommen ist, so kann ich doch nichts dafür. Ich schrieb Ihnen schon in meinem letzten Brief, dass ich Ihnen gern eine neue Liste senden will, aber erst Anfang Januar da ich bis Weichnachten keine Zeit dafür habe.»
MM K 3867. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 27.12.1906
«Antwortlich Ihrer Zeilen teile ich Ihnen mit, daß Herr Director Schiefler mit mir dieser Tage Ihre Bilder auf nehmen wird u. schicke ich Ihnen dann ein Ver- zeichnis. Die          Zeichnungen von Ihnen (mehr habe ich nicht!) befinden sich noch in Wien auf einer Ausstellung. Im Übrigen bemerke ich, daß von Rechtswegen nicht ich sondern Sie mir ein Verzeichnis Ihrer Bilder zu schicken hätten; das ist kaufmännisch richtig, aber nicht umge- kehrt, wie Sie es verlangen! Wenn mein Verzeichnis damals Ihrer Ansicht nach nicht stimmte, hätten Sie mir dies s.Z. sofort mitteilen müssen. –»
MM K 3911. Munchmuseet
Brev fra Erich Willrich, Graphische Ausstellung Des Deutschen Künstlerbundes im Deutschen Buchgewerbemuseum zu Leipzig. Datert 29.12.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3990. Munchmuseet
Brev fra W. Schölermann. Datert 19.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3991. Munchmuseet
Brev fra W. Schölermann. Datert 23.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3992. Munchmuseet
Brev fra W. Schölermann. Datert 20.12.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3993. Munchmuseet
Brev fra A. Schlicker. Datert 16.10.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4174. Munchmuseet
Brev fra Etienne Avenard, Art et Décoration. Datert 07.06.1906
«Dans le corps d’une étude que je vais prochainement publier sur l’Art Scandinave au 19e siècle, j’ai l’intention de donner une reproduc- tion de vorte tableau „Vaar”. Je ne veux point le faire sans vous en avoir prévenu, ni d’autre part vous importuner en vous priant de me répondre à ce sujet. Vous admettrez, j’en suis sûr, que j’inter- prète votre silence éventuel comme on le fait en pareil cas, c’est à dire comme une autorisation facite à ma demande.»
MM K 4325. Munchmuseet
Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 05.01.1906
« Højstaerede Herr Edvard Munch, Kunstner  Aasgaardstrand  Norwegen  Herrn Herbert Esche  Parkstrasse 85.  Chemnitz,  Sachsen»
MM K 4326. Munchmuseet
Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 30.12.1906
« Højstaerede Herr  Herr Edvard Munch, Kunstner  \Peintre artisté/  Bad Köesen  Aasgaardstrand  Thüringen  Norwegen  Tyskland.»
MM K 4327. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", Vr. Kiesvettr. Datert 06.12.1906
«In Beantwortung Ihres hochgeschätzen Briefes v. Heute teile ich ergebenst mit dass wir Ihre sämtliche Bilder aus der Ausstellung, nähmlich 91. Werke, am 24. März 1905 auf die Adresse:  Transport-Atiengesellschaft  vorm. Hevecke  Hamburg – Zippelhaus 1/2»
MM K 4347. Munchmuseet
Brev fra Peter Arnoldus Petersen, Kais. und königl. Oesterr. Ungar. Generalconsulat für Norwegen Christiania. Datert 08.09.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4437. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1906
«Tak for Brevet! hvor det er godt at høre, at Du har det godt, at Du er heldig med dit Opholdsted. Det seer jo saa nydelig og sundt ud der efter Prospektkortene. Og saa, at Du lever, som Du vil roligt og \kan/ faa tage Hensyn til din Helbred. – Det er saa deiligt at vide, at Du er midt i blandt Folk som forstaaer at sætte Pris paa Dig, at Du feires i Weimar – Selskabslivet, det er nok ikke for din Helbred.»
MM K 4438. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.01.1906
«Det er vist gaaet en Tid her nu siden jeg skrev, hver Dag har jeg nok tænkt, men saa kommer der saa ofte Ting iveien \forstyrrende/, – og jeg maa have Ro. –      Nu er jeg idag alene. Inger er reist til Byen, hun holder paa med et Organ kursus, – det skal hjælpe til Undervis- ningen mod Stemmetræthed. – Naar hun kommer hjem igjen, er der saa- danne comiske Øvelser. – Det er nok almindelig, at man taler galt, – og at man aander gjennem Mund, skal ogsaa være galt. – Jo i Bakken om Vinteren føler jeg \nok/ at Næsen er vigtig. –»
MM K 4439. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906
«Hvor det glæder os at vide at Du har det godt og hyg- geligt, – hvor Du kan trænge dette, det er saa beroligende for os at vide Du er blandt dannede Mennesker der forstaaer Dig, – det er svert morsomt, at Du har saamegen Omgang. – Og tænk at Du ogsaa har Udstillinger! Det var saa godt for os dit sidste Brev, saa usigelig godt, – om end det gjorde ondt at høre om din svere Nervøsitet i Sommer. – Det er godt at denne svere Sommer 1905 er over og saa vel over. –»
MM K 4440. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1906
« Tak for Brevene, begge to kom idagmorges. – Det er saa godt for os at høre, at Du vinde til Sundhed og Arbeids- kraft; det er saa usigeligt godt at høre, og at Du har det roligt og godt. –»
MM K 4441. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.05.1906
« Tirsdag 8 sendes Dig 150 Kr. Vi ville saa gjerne have faaet det afsted imorgen, men det blier umu- ligt at faa ordnet det, da Inger er \da/ optaget med Eleverne. – Nu er Du altsaa kommen tilbage til de gamle Tragter; – det begynder vel at vaares der, her har det været kjøligt, men idag er det Solskinsveir, og nu sidder»
MM K 4442. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.06.1906
«Mange Tak for Brevet, som vi fik igaar og for Pengene som medfulgte 150 Kroner. – Nu har vi da saadan Overflod af Penge. – Vi har det deiligt her i Haven, og maa vi komme os rigtig godt her. – Inger var jo en- del medtaget af de 3 Maaneders Talekursus. – Lærerinden hendes drev for stærkt paa, da hun vilde forene Sang med Tale\kursus/, for derved at gjøre Affairer, –»
MM K 4443. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.07.1906
«Tak for Kortet, det var jo hyggeligt at høre at Penge brevet er kommet tilrette. – Det var vel kanske et uhel- digt Forsøg paa at knibe en Sum; mærkeligt heldigt at Du havde Kvitteringen. –»
MM K 4445. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.07.1906
«Tak for Pengebrevet, som kom igaar hele 500 Kroner. Er det virkelig Meningen, vi skal have hele 200k af dem, – vi har jo saa nylig faaet 150, som Du sagde vi skulde betragte som Rentepenge.... Inger paastaar, at saa er din Mening, – det er altsaa hele 350 Kr. – Du faaer da have saa saa hjertelig Tak fra os Alle; vi fordeler dem mellem Os. –»
MM K 4446. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.08.1906
«Nu har jeg faaet Brevene dine, som har lagt i maanedsvis paa Postkontoret her, – 2 Stykker. Det var p noksaa ærgerligt, for jeg kan jo ikke andet end sige end jeg at det ængstede mig, aldrig at faa høre noget. – – Men han Postmesteren er gammel og sløv; – nu har han endelig faaet det fastslaaet, at jeg boer her hos Flod. – –Men dette gjorde \ogsaa sit til/, at vi kom saa hovedkulds paa Dig, efterat Du telefonerte. – Hvilket underligt Veir vi har, Solskin og Regn, men»
MM K 4447. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1906
«Vi nyder megen Agtelse her blandt Befolkningen for din Skyld – fuld Kre- dit hos Fiskerne, – naar vi ikke har Penger paa oss og hører dit Navn er det nok.»
MM K 4448. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1906
«Mange, mange Tak for alle de Penge, Mark 150, som blev sendt os fra Privatbank zu Gotha Weimar, –»
MM K 4449. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1906
«Mange Tak for Brevkortet med Kopernick-Kapteinen, det var en mærkelig Historie, en saa elendig Mand, kan komme til at skabe store Reformer. – Han skulle da ikke puttes ind i Hullet igjen, stakkels Mand. – det skulle være rart at læse hans Memoarer, elegant Stil, siges der. –»
MM K 4450. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906
«Mange Tak for Brevet og mange Tak for Bancobrevet med 90 Kr. som kom overraskende idag, Du havde jo saa nyligt sendt os 150.– – Du sender os saamange Penge! Det var saa hyggeligt at høre fra Dig, aa ja det er jo ikke at undres over, at det svere Knæk maa have Tid til ganske at overvindes.. – – Jeg tør ikke drage det frem i Erindringen alle disse svere Ting, Du har gjennemgaaet, for jeg kommer da ind Lidelsen»
MM K 4451. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.12.1906
« Hrr Maler Ed. Munch.  Adr: Bad Kosen.  Thuringen»
MM K 4452. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1906
«Mange Tak for Kortet, det var saa kjærkomment for os begge, for vi havde ventet saa paa at høre, om Du havde det bra i Sommer, og det fik vi vide i sammentrængt Form, men dog fuldt tilfredsstillen de. –»
MM K 4453. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906
«Der kommer en \Koge/ Maskine fra Byen, – naar Kaffekjedlen skal sættes paa, lægges Risten de nedi, derpaa en Ring, Petra maa være forsigtig med Ringene, – saa det er bedst hun lægger et Pap- stykke i Gruen. – Vand paa den øverste Skaal. Krogen som her medfølger er til Ringene. –»
MM K 4454. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906
«Vi har læst dit Indlæg, det var da en udmærket skrevet grei og klar Fremstilling, – Alt er saa indlysende, – saa de mest ildesindede maa tie. – Det var mærkeligt at Du kunde faa skre{t}\v/et en saa roligt, for saadan Affaire maa da virke. – {Nu}\Du/ maa see at styrke Dig med meget god Lax og god Mad, –»
MM K 4747. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.01.1906
«det var jo morsomt, at nettop et franskt Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen laa her, – og Franskmændene vare saa begeistrede, – de var paa Holmenkollen, – Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller Morgenbladet, – der nu ved at berette alle mulige Ting, – alt naturligvis hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa de agende». o s v – Nu er det bleven en Modesag at age, – efter Kongen, – saa endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret af en Dame. – –      Nei nu maa jeg nok slutte.      »
MM K 5115. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906
«Mange mange Tak for Brevet, som kom idagmorges, der var saa forfærdelig morsomt at høre fra Dig igjen, tænk at Du nu er i Berlin igjen. – Dette med Prinds Eugen maatte være underlig for Dig, i et Nu maatte Du jo tænke paa alt, hvad der var padderet 7de Juni;– det var svert godt og hyggeligt, at Prindsen taer det paa den Maade. – Og saa hvor godt er det ikke, at Du, trods alt ond, trænger saa»
MM K 5116. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906
«x et Billede \Motiv/ fra Kjøbenhavn, ærgeligt for de andre Kunstnere, som kunne trænge saa vel at faa solgt. Vi traf Fru Heyerdah forleden, hun talte i et væk om de sørgelige Kunstforhold om Armoden blandt Kunstnerne, og hun var saa oprevet.–»
MM K 5117. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906
«Tak for Brevet, som vi fik saa lige til Julaften, det var saa oplivende.– Vi havde nok tænkt dette med Oline, men nu var det saa deiligt, at vi kunne sige Du i dit Brev havde sagt det.– Inger var hos hende igaar Juleaften og hun blev saa overstrømmende glad. Jeg troer, nok hun skriver selv og»
MM K 5150. Munchmuseet
Brev fra Deutsches Theater zu Berlin. Datert 11.07.1906
«Empfangen Sie Director Reinhardt’s und unser Aller herzlichsten Dank für Ihre freundliche Bereitwilligkeit. Sie wissen ja genau, um was es sich handelt: um die Skizze zu einer Decoration für die „Gespenster” mit Fensterausblick. Nur bittet Sie Director Reinhardt, ihm wenn irgend möglich, bereits in den nächsten Tagen (wenn es geht, am liebsten schon bis zum 15. Juli) einen Entwurf einzusenden. Irgend etwas, das ihm eine Anregung für die Inscenierung gibt.»
MM K 5153. Munchmuseet
Brev fra Deutsches Theater zu Berlin. Datert 10.09.1906
«Wir haben die Skizzen bekommen und werden natürlich alle Details verwenden. Jedenfalls unseren besten Dank! Wir sind ganz entzückt davon.»
MM K 5156. Munchmuseet
Brev fra Deutsches Theater zu Berlin. Datert 06.10.1906
«Wir haben Ihre Anregungen bezüglich der Dekoration leider nicht mehr verwenden können, weil die Dekoration bereits bestellt und das Arrangement der Scenen schon so weit fest- steht, dass nicht mehr daran gerüttelt werden kann. Es wird jedoch auch so, wie es jetzt ist, sehr gut sein.»
MM K 5853. Munchmuseet
Brev fra Karl Scheffler. Datert 01.09.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5861. Munchmuseet
Brev fra Den norske Husflidsforening. Datert 30.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5862. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert [??].11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 352. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1905–1906
«Ich kann es verlangen und Sie haben mir es jetzt in ein Jahr verzweigert zu geben –»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 668. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 19.2.1906
«Mange Tak for Brev- kortet fra Oberhof – Jeg var reist ifra Elgersburg og fik begge Brevkort først senere i Weimar – Jeg telefonerede strax til Oberhof men det blev mig svaret at alle skulde reise bort { … }Dagen efter – Havde jeg»
MM N 669. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1905–1906
«»
MM N 900. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
«Jeg er et Par Dage i Berlin hvor jeg gjør Udkast før et Berlinertheater – til et Par Ibsenforestillinger.»
MM N 903. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 15.2.1906
« Tak for Brevet – har havt meget at gjøre så jeg {ikke}har opsat at skrive – – Skriver snart – Jeg bliver her nog{le}en Tid – men reiser igjen på Landet hvor jeg trives godt –»
MM N 904. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906
« det har nok været småt med Skrivingen i det sidste – Jeg har det bra og jeg denne langvarige Nervesvækkelse skal give seg – Her er mange dannede og hyggelige Familier – Her er en Familie Grev Wedel der er i Slægt med Wedels i Norge – hvor jeg vanker af og til – {Jeg}Så {reis}er det Nietzsches Søster, Fru Förster Nietzsche der er yderst elskværdig – { … }Så er det Grev Keszler der er min gamle Bekjendt og Professor Van de Velde – Jeg kommer iår til at udstille flere Steder – Idag holder min Ven Direktør Schiefler i Hamburg Foredrag om mig»
MM N 905. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
«Jeg tror det er ligesågodt at I sender mig 200 Kroner – forat jeg ikke skal blive nødsaget til at standse med mit Arbeide – – I har jo tilstrækkelig Garanti i mit Hus og mine Hundreder Malerier hos Commeter i Hamburg – Om en Måned kommer den bekjendte svenske Mæ{s}cenat Thiel hidned forat hente de to Portrætter han har bestilt –»
MM N 906. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« Du må sende Inger til Advokat Nørregaard og forat forsikre sig om at der er ordnet med en Samling Malerier der står i Laaneind- retningen i Folkebankens Afdeling i Torvgaden – Der står en circa 20 Malerier der trues med Auktion – og det vil sige at borgive Billederne – { … }Hvis ikke Nørregaard kan lægge ud til Renter og Afdrag så m{ … }å I altså gjøre det – Jeg får først Penger om en Måned –»
MM N 907. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906
«Jeg har nu fået færdig Bestillingen til den svenske Mæcenat Ernest Thiel – to Portrætter og få{et}r derfor 5000 Mark, hvilke Penger dog først efterhånden blir mig udbetalt –»
MM N 908. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
«Jeg sender i morgen 500 Kroner – Jeg vilde gjerne vide hvormeget jeg ialt har fået til Låns – 200 Kroner må I betragte som Renter – Jeg håber I ikke sparer på noget så I kan»
MM N 909. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« Resten af Pengene jeg sk{ … }ylder Eder kan stå hos mig en Stund – det er bedre jeg betaler af på Huset og på nogle Billeder i Folkebankens Laaneindret- ning i Torvgaden – hvor jeg betaler en svær Rente –»
MM N 910. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 4.10.1906
« Vil Du være så snil at gjøre nogle Tegninger af Rammen på Oldeforældrenes Portræt samt en Tegning af det gamle Speil –»
MM N 911. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 31.10.1906
«Tak for Tegningen som var udmærket»
MM N 912. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1906
« Jeg sendte igår 100 Mrks som jeg tænkte I skulde bruge til Julen { … }Deraf kunde de{t}r {va … }bruges { … }til en liden Present til Oline og til Andrea»
MM N 913. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« jeg har sendt 150 Kr. som er at betragte som Renter af den hos mig Dig tilhørende Pengesum – Jeg får først om en Måned af Thiel Beløbet udbetalt – Har først nu fået blot en Del Forskud –»
MM N 914. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 11.6.1906
« Heldigvis har jeg denne gang passet på Kviterings- seddelen { … }for afsendelsen af 150 Kr Dette pleier jeg aldrig at gjøre – ellers –»
MM N 915. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 13.6.1906
« Pengeanvisning på 150 Kr. er sendt fra Berlin 28 Mai samtidig sendtes til Nørregaard der har fået Pengene – Det er dog heldigt at jeg har opbevaret Kviteringen de{ … }t var rent Tilfælde – den lå i en liden Tul i {R}Lommen – Det tar vel kanske en Tid før de kommer tilrette – Imidlertid får jeg ‹om› en 3 Ugers Tid Penger fra Thiel»
MM N 916. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« Det m{ … }ærk{ … }værdig{ … }e Penge{ … }brev er nu kommet hid og forhaabentlig vil det endelig ankomme { … }til Eder –»
MM N 917. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« Det drar kanske ud med at erholde de bortkomne Penge – Det er da ærgerligt man skal have Bryderi med sligt – Jeg sender da foreløbig  …  nye 100 Kr – Så sendes Penger om ‹circa› 10 Dage – Thiel vil først have sit Billede så jeg foreløbig blot har fået Småbeløb – Jeg håber at det vil hjælpe at være en Tid borte fra de { … }Mennesker der har skaffet mig så megen ærgrelse – { … }Hils Larsen og de mange gode Venner jeg har i Aasgaardstrand»
MM N 918. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 15.11.1906
«  Nordstrand  Aker  Norwegen»
MM N 919. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1906
« Vil Du huske på at { … }lade alle Aviser og Papirer { … }i mit Hus op{ … }bevare – Der ligger vist meget løst omkring. {l}Lad det indlaase!»
MM N 1710. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1906
« Jeg abonnerer selvfølgelig på dit Blad Posten – Min Adresse er Kos  Bad Kösen  Thüringen»
MM N 1727. Munchmuseet
Brevutkast til Gunnar Heiberg. Datert 1906–1908
«Tillader De at Jeg bruger Deres Contrafei som Reklameplakat for P.A. Larsens Vinhandel»
MM N 1798. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 22.5.1906
«Mange Tak for Deres hyggelige Brev – det var bra at { … }høre at Huset står på Pladsen og det var hyggeligt at høre at de gamle Aargange har behaget blive her på Jorden –»
MM N 1802. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1906
« »
MM N 1803. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1906
«  … Tak for Brevet     Det var hyggeligt at høre at Haven gror – Skade at ikke Nilsene kan servere mig en fin Grønret – Jeg ved godt jeg ikke har Fiender i Aasgaardstrand men jeg har nok forskjellige i Kristiania – At mine Nerver måtte gå istykker efter den Bekomst jeg fik for 3 Aars siden tror jeg ikke nogen skal undre sig over – »
MM N 1905. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
MM N 1942. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1906
« Jeg er for fjernt fra Forholdene til at kunne befatte mig med de forskjellige Forhold – Jeg må be Dig sende de Billeder Werenskiold har udtaget og det er for mig tjenligt –»
MM N 1943. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1906
«Hammer med Papiret ligger tungt på min Samvittighed – Jeg havde tænkt af de tilsendte Penger at Hammer skulde have en 50 kr. – Send ham det så er { … }Du snil –»
MM N 1944. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1906
«Jeg skulde give Tegning til et Theater – af Gjengangere»
MM N 1945. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1906
«Jeg har været et {p}Par {d}Dage Influenza syg så jeg ikke nærmere har kunnet skrive om Werenskiold affæren – Jeg er jo naturligvis en { … }Werenskiold opponent – men hvorfor jeg har måttet trække mig tilbage fra alt i Norge ved Du selv Grunden til – Det er ikke forresten ikke mindst de {u}Unge eller yngste der strax»
MM N 2054. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1906
«{ … }Hvordan går det med {Artik}Cassirer og Artikelen jeg er nyskjerrig –»
MM N 2180. Munchmuseet
Brevutkast til Otto Brahm. Datert 1905–1906
«Das Portrait Ibsen werde ich Ihnen baldigst zuschiecken lassen – Das Honorar werden Sie bitte an mir hierher schiecken lassen»
MM N 2185. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1906
« Bitte so freundlich sein den { … }Spediteur zu { … }sagen dasz er meine Arbeiten aufbewahren laszt bis ich näher Bescheid gebe»
MM N 2187. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1906
« { … }Besten Dank fur deine Mühe – Die Franzosen sind wohl wieder bose auf meine Gemalden – Ich finde aber doch dasz die gewagtesten Arbeiten in L’independants ausgestellt werden muszen – Glaubst Du es ware moglich ein grosze Ausstellung in Paris zu { … }arangieren – { … }Glaubst Du daran die Lokale L’Independants zu Herbst zu miethen ist –? Ich gebe Dir zwei meiner Gravüren – { … }Whelche willst Du haben –»
MM N 2188. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1906
«Ich weisz habe keine Spediteur aber ich glaubte Du hattest { … }jemand bestellt –»
MM N 2201. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Datert 1905–1906
«Besten Dank Alles angekommen Ich freue mich sehr darauf wieder Ihnen einmal besuchen zu konnen –»
MM N 2204. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Datert 1906
« Mein herzlichsten Dank an Ihnen und Frau Gemahlin für die schone Aufenthalt in Parkstrasse – Ich glaubte dasz meine Nerven schon gut war al{ … }s ich mich so wohl fühlte – Aber es hat { … }sich gezeigt  …  wieder dasz ich nur wohl bin { … }‹wenn› ganz regelmassiches { … }Leben und auf dem Lande –»
MM N 2283. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Datert 1906
«Ich { … }werde in kurzer Zeit wieder nach Weimar kommen – Bitte mir ein Wort zu schiecken ob Sie in der ersten Zeit dort { … }bleiben werden –»
MM N 2284. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Datert 1905–1906
«Ich werde in kurzer Zeit wieder nach Weimar kommen – Werde es Ihnen passen in nachster Zeit fur das Portrait zu stehen –»
MM N 2294. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1906
«Ich habe leider auf der Reise Ihre Briefe wekgesteckt und wheisz alzo nicht Ihre Adresse»
MM N 2295. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1906–1907
«Hoffentlich haben Sie mein Brief erhalten – Ihre Adresse liegt in eine meiner f vielen Kofferten – Hrr Direktor Thiel in Stockholm ist mit Nietszchebild sehr zufrieden und es ist ihm zugeschieckt –»
MM N 2304. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1906–1907
«Hr Justizrath wunscht alz Honorar eine Skitse – Voila! das verkauft Bild – Voila ich P –»
MM N 2309. Munchmuseet
Brevutkast til Hugo Kosterka. Datert 1905–1906
«Det var visselig skjønne og uforglemmelige Dage I ber\e/dte mig i Prag – D{et}e vil stå for mig som en skjøn Drøm – Det var mig osså en stor Glæde at træffe d alvorlige talentfulde og friske malere i»
MM N 2438. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«»
MM N 2439. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Nach lange Ruhe geht jetzt wieder mein Strom des Lebens friedlich und still wie der {S}stille Flusz der Saalecks – und die Sturme meine{ … }s Lebens stehen wie alte Thurme umgefl{ … }ugel{ … }t von Raben –»
MM N 2447. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ich bitte Ihnen jetzt in der Sache Commeter sehr vorsichtich sein – es handelt sich darum vieleicht 10 meiner Gemälden zu retten –»
MM N 2448. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ich musz Ihnen nochmals mit meinen Angelegenheiten bemuhen. Sie werden wohl bald ungeduldich – Es trostet mich dasz ich bei Gelegenheit Ihnen es wieder gut machen kann –»
MM N 2449. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ich belastige Ihnen so { … }oft mit meiner {S}Angelegenheiten – und ich musz Ihnen nochmals darum bitten mir ein grosze Dienst zu machen – Konnen Sie { … }mich helfen dazu dasz ich von Commetersche Handlung 400 Mrks {v}Vorschusz kriegt –»
MM N 2450. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«{ … }Ich danke fur Ihre Brief – { … }whelches ich erst nach ein Aufenthalt in Berlin erhalten { … }habe – Ich schreibe Ihnen nur in Schnelli{ … }gkeit zu alz ich { … }halb in Bett bin – einer Erkaltungskrankheit wegen –»
MM N 2451. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Viele Danke fur die Platten – Bald werde ich wohl Zeit { … }und Ruhe kriegen wieder zu radieren – Jetzt gehe ich für ein Paar Wochen in Gebirge – Was meinen Sie ob w{ … }enn wir die sam{t}mtliche Gravuren fotografieren lassen?»
MM N 2471. Munchmuseet
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Die Commetersche Marokko-affaire ist auf die Höhe – und es droht mit offen Krieg – Scherz zu Seite – Er ist wirklich unangenehm und es scheint alz ob er mich in eine Falle haben will – Selbstredend wird ein schlaue Kaufmann mich leicht in einen kleinen Contractbruch bringen können – Erstens argert er mich durch viele kleine Sach{ … }en – Er antwortet an Beispiel bei {n}Nahe nie –»
MM N 2515. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Suhr. Datert 3.8.1906
«Ich bitte Ihnen dringend die volle Anzahl die bei Ihnen ubergegebene Arbeiten von mir mitzutheilen –»
MM N 2526. Munchmuseet
Brevutkast til Ernest Thiel. Datert 1906
«I al Hast sender jeg min Tak for de tilsendte 200 Mrks og for «Svenska Dagbladet»    Tor Hedbergs Artikel glædet mig meget {og}– Dennegang vilde jeg blot melde Dem at de Billeder sendes pr. Ilgods imorgen –»
MM N 2532. Munchmuseet
Brevutkast til Maria van de Velde. Datert 25.3.1906
«Es freut mich dasz Sie mit den Lithografien zufrieden sind – Ich glaube die Kleinen werden gut wenn ich nachher einige Ubertreibungen ändern werde –»
MM N 2558. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 17.12.1906
«Hierdurch theile ich Ihnen mit das ich an Hrr Herbert Esche Chemnitz ein Bild für 800 Mrks verkauft habe»
MM N 2559. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 24.11.1906
«Ich bin von Ihren Ansicht dasz wir auf anderen Weisze uns vereinbaren muszen – Es werde mich lieb so bald wie moglich In kurzer Zeit fahre ich nach Schweden wo ich spater eine grosze Ausstellung arangieren werden»
MM N 2560. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 4.9.1906
«Bitte das an Hrrn Ernest Thiel verkaufte Portrait ein Herr in wheiszer Anzug und mit Pfeife in Hand alz unverkauflich zu ‹signieren› notieren – Es ware doch ganz gut das Bild bei in Hagen auszustellen lassen – Aber das Bild musz alz unverkauflich ausgestellt sein – Die Gemalden in Secession werden wieder hier bei mir zuruckkehren – Es ist ganz not- wendich dasz ich meine neue Gemalde ein Zeitlang bei mir in Atelier behalten – es ist notwendich meine Arbeit wegen – Dazu ist es sehr praktisch alz ich doch viel mehr ver personlich verkaufe  …  wie Sie – Ich hoffe aber dasz es Ihnen bald { … }besser gelingen werden mehr zu verkaufen»
MM N 2561. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das ich selbstverstandich nicht mit Ihre verschiedene Erklarungen des Kontraktes einverstandich bin – Ich werde mich alle Rechte vorbehalten – { … }Es ist in unsere beide Interesse das wir einander entgegen- kommen und wenn moglich werde ich auch Ihnen entgegenkommen –»
MM N 2562. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 3.9.1906
« Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich bereit bin das grosze Herrenportrait No 18 ‹an› Hrrn Ernest Thiel Stockholm fur 2000 Mrks zu verkaufen und zwar auf die Bedingung dasz ich das Geld 1‹7›00 Mrks (2000 Mrks mit Abzug 300 Mrks Procenten) durch Commetersche Kunstsalon mir sofort nach Eintreffen das Kaufsum mir pr Pos zugeschieckt wird –»
MM N 2563. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«Ich bitte Ihnen mir zu {bi}mittheilen wann ich die Abmach- ungen nicht Folge geleistet habe –»
MM N 2564. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«Ich bitte Ihnen dringend mir ein Quitirung sammtliche bei Ihnen von mir ubergegebene Arbeiten zu schiecken – Ich verlange alzo einfach Quitirung für die Anzahl meiner Gemalden whelche ich Ihnen ubergegeben habe – a Alzo für jeden Sendung Sie erhalten haben –»
MM N 2566. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«{ … }Es ist auch meiner Meining dasz es auf notwendich ist zu ein Entscheidung zu kommen – Besonders alz ich { … }bald nach Schweden fahre wozu ich eingeladen bin und ein grosze Ausstellung arangieren musz – Ich musz denn auszerdem mehrere Arbeiten von diejenige von Ihnen aufbewahrte Arbeiten zuruck …  – Ich werden denn meine sammtlich neueste Arbeiten dort ausstellen –»
MM N 2567. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«Ich theile Ihnen mit das ich selbstvers»
MM N 2568. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 11.12.1906
« Die Sache musz vor meine Arbreise nach Schweden erledigt sein»
MM N 2569. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 17.12.1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich nichts bestimmtes sagen kann ob ich Ihnen neue {g}Gemalden zu Ausstellung schaffen kann»
MM N 2573. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 27.9.1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit – dasz Ich an Hr Direktor Reinhardt Skitsen für einige Skitzenein { … } …  – eine auffuhrung für 600 Mrks verkauft habe. Ein Portrait- bestellung von {T}Schauspielerin Eysoldt ist ‹{ … }an› demselben beinahe abgemacht –»
MM N 2575. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 8.5.1906
«Ich bestatige hierdurch Ihres Briefes von 3/5 190(?) Ich werde vorlaufig die schon bestimmten Preisen behalten bis die Sache näher {g}besprochen werden wird»
MM N 2601. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 23.12.1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das es nicht so sich verhalt wie Sie wiederholt behaubten dasz ich Verzeichnisze meiner Gemalden bekommen habe – Ich wiederhole: trotzdem ich jahrelang { … } …  wiederholt verlangt habe – Haben {s}Sie mir nur ganz u{ … }nvollstandiche Verzeichniszen gegeben –»
MM N 2714. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«Sie verbieten mir { … }meine Rahmen {zu}selbst zu {mit}machen mit meine Freunden in Aussland zu correspon{i}dieren { … }Einladungen zur Ausstellung an ‹Internatio› Ausstellungen – Mein Preise fur mein Gemalden ‹zu› feststellen –»
MM N 2754. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1905–1906
«Ich ruhe mich jetzt in Danmark aus – Die Zeiten in Norwegen waren intressanter aber wie Sie denken eigentlich nicht fur gu{ … }nstig fur derjenigen die sich ausruhen sollten – – Es wird also noch ein Bischen dauern bis ich ganz hergestellt werden wird – { … }Mein Doctor Arzt laszt mich»
MM N 2761. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1906
«In etwa 3 Wochen wird mein Fries in Deutsches Theater aufgestellt – Ich bitte Ihnen denn Ihnen zu bemuhen um ein ahnliches Auftrag irgendwo mir gebeben wird – An Beispiel in Hamburg – Wenn»
MM N 2838. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 14.8.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  KristianiaKristiania»
MM N 2839. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania  Norwegen»
MM N 2840. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd. 1  Kristiania»
MM N 2841. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.11.1906
« Herr Maler Ludvig Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
MM N 2842. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Kristiania»
MM N 2843. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 6.7.1906
« Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønv{ … }old,  Stensgd. 1  Kristiania»
MM N 2844. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1906
«  Kopenhagen  Café Bernina»
MM N 2845. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 31.10.1906
«  Kopenhagen  Hr Maler H. Lund  Nørre allé 49»
MM N 2846. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.12.1906
« Hrrn { … }Maler  Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania »
MM N 3050. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 25.2.1906
« Du er faamælt; {er}jeg må bede Dig hjælpe mig til at få tag i de Lithografier { … }af Hr. Grss Kommentarerer Goldstein som Du ved jeg skal have – Den berømmelige Lithograf Petersen eller hvad han heder er taus som den sorte Grav – Jeg håber jeg til mine Fienders Sorg skal snart atter vise mig med { … }fornyet Kraft – I Thuringerwald er det storartet – Hvis Du trænger civili{ … }seret Fjeld så kom hid – Her blandes Goethes Ånd sig sammen med skjønne Kvinders Parfume –»
MM N 3051. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 25.6.1906
« Nu er Du vel ude i Taarup – hvor Daadyret græsser mellem Bøgerne – Vil Du sende mig det Lithografi af Dig som blev klistret sammen –»
MM N 3084. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1905–1906
« jeg venter forgjæves på den Norske Kunsthistorie som Du gjentagne Gange har lovet mig – Du kan trygt sende den hid – da jeg vel blir her omkring i længere Tid – Jeg har opgivet Norge – ialfald for længere Tid – det er ikke Furtenhed à la Sinding eller Amalie Skram – men de{n}t lumske An{k}greb  …  i Ryggen (fuldt op jeg som jeg var med Fiendskab fra alle andre Kanter) fra de vinædende Bohemer – der frækt kaldte sig mine {v}Venner har gjort at jeg rent mekaniskt talt ikke kan være hjemme – da jeg simpelthen flyr i Flint af Sinne – Her gaar alt storartet – Jeg bor i»
MM N 3085. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1906
«Herved Udkastet tilbage Det er desværre blivet tilsmudset – Et Udkast til et Menneske med sit ydre Flammehylster er uforvarende kommet med. Jeg venter på Tilsendelsen af de manglende Hæfter af Værket. Ligeledes vilde jeg gjerne få Beskjed om Du ønsker noget mer af mig: om Du har fået de manglende Chlicheer»
MM N 3143. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 5.5.1906
« Hrn Albert Kollmann  Hotel «Spiegel»  7/5 Wiesbaden  ‹Homburg/H›»
MM N 3144. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.4.1906
« Hrn Albert Kollmann  Hotel Spiegel  Wiesbaden»
MM N 3145. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 21.3.1906
« Hrrn Albert Kollmann  Hotel Spiegel  Wiesbaden»
MM N 3146. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 28.1.1906
« Hrn Albert Kollmann  Hotel Minerva  Winckelmannstr. 6  Dresden»
MM N 3147. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 19.1.1906
« Hrn Albert Kollmann  Dresden  Hotel Minerva  Winckelmannstr. 6 »
MM N 3324. Munchmuseet
Brev til Ragnhild Bäckström. Datert 29.11.1906
« Fru Ragnild Bæckström  Adr. Hr Docent Bæckström  Universitetet  Stockholm»
MM N 3326. Munchmuseet
Brev til Helge Bäckström. Datert 20.10.1906
«Her sidder vi nu på Bauer sammen og taler om gammelt og nyt. Synd du ikke er med.»
MM N 3332. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1.9.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1.  Kristiania  Norwegen»
MM N 3333. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906
«Vil Du gjøre mig nok en Tjeneste – Hvis Du kan huske Dig et Interieur der passer til den store Salen i Gespen Gjengangere af Ibsen samt Stoler Borde Betræk og lignende  … rde Du mig en stor»
MM N 3334. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906
« Maler Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 3335. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906
«{H}Vil Du give mig nogle Detaljer af et Blomsterværelse – Hvordan Åbningen til Hovedrummet er –»
MM N 3336. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906
«Tusind Tak for Hjælpen Møblerne er ankomne – men jeg har endnu ikke fået Beskjed på om de er udtaget af Kasserne Det er meget vanskeligt at have med et Theater at gjøre – jeg vil ikke oftere gjøre det –»
MM N 3337. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania  Maler Henrik Lund  Nørre Allé 49  Kjøbenhavn, N»
MM N 3338. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906
« Hr Maler Ludvig von { … }Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania  ‹Kristiania›»
MM N 3339. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
MM N 3344. Munchmuseet
Brevutkast til V. Winkel & Magnussen. Datert 1906–1909
«Jeg tillader mig herved at henvende mig til Dem i An- ledning Hr August Mohr der har overtaget 60 Gravurer af mig til Salgs – men negter at give mig opl»
MM N 3362. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 4.8.1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das ich mich an den Vertrag mich halte und selbstredend auf meine Rechte halten werde –»
MM N 3464. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1907
«Alz ich ein Katalog meine Werken ausarbeiten lasse bitte ich Ihnene wiederholt mir die volle { … }Anzahl meine bei Ihnen aufbe- wahrten Arbeiten zu ge …  mittheilen –»
MM N 3468. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1908
«Ich ersuche Ihnen dringend gefalligst mir sofort nach unsere Abmachung das Geld zu von Hr Thiel 1700 Mrk mir zu schiecken – Die Abmachung nach sollte das Geld schon lange mir geschieckt werden»
MM N 3469. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1908
«Ich ersuche Ihnen gefalligst sofort das Geld von Hr Ernst Thiel mir zu schiecken – Ich bitte Ihnen die Abmachungen zu folgen –»
MM N 3472. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1908
«Ich bin gezwungen in unsere gegenzeitige Interessen zu bitten das Sie in die geschaftliche Sachen nicht { … }so viel Umstande machen – alz ich Ruhe brauchen fur die viele groszen Arbeiten ich in Ausfuhrung habe – Auszer die Kolosal– gemalden von Nietcze und Henrik Ibsen»
MM N 3495. Munchmuseet
Brev til J. T. Henriksen. Datert [??].12.1906
« {Vet}Tak {De}for Brevet – Vil De godhedsfuldt sige mig så nøi{ … }agtig De kan hvad De indpakkede for mig og sendte for mig ifjor. Min Kunsthandler i Hamburg synes at ville snyde mig. Det var fle{ … }re Mapper med Tegninger – ikke sandt?»
MM N 3707. Munchmuseet
Notat. Datert 11.1906
«Send { … }\d/ette {b}\B/rev tilbage»
MM N 3724. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm SuhrCommeter'sche Kunsthandlung. Datert 10.3.1906
«Ich bitte wiederholt um die Verzeichnisz die Preise Die Abrechnungg und die volle Verzeichnisz meiner sammtliche Gemalden –»
MM N 3725. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 5.1906
«Hier sehen Sie sein Brief auf meine hoflige Anfrage – Ich furchte er kom»
MM N 3729. Munchmuseet
Notat. Datert 12.1906
«Vil Du være stille  …   …  – Vil Du ikke  …   …  Er Du slem ja Jeg vil være slem Hva vil Du Intet – – ‹Det›»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 1097. Munchmuseet
. Datert 1903–1908
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1371. Munchmuseet
. Datert 1903–1910
«Der tilflyder os andre Fordele»
MM T 1438. Munchmuseet
. Datert 1906–1910
«Den vingeskudte Kr{ … }åke»
MM T 2568. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1906–1910
« L. Boldt  Münchener Str 49III  (Victoria Louise Platz)»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
PN 59. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Varia. Datert 1905–1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 62. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 63. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 64. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 65. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 68. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 69. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 70. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 71. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 72. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 73. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 74. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 75. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 76. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 77. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 80. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 81. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 82. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 83. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 152. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 16.4.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 153. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 8.4.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 154. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 15.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 155. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 21.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 466 (PN 269). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 19.3.1906
«Det er kjedeligt at De har så mege{n}t Bryderi med Papiret – Det må snarest ud af Verden – I næste Måned får jeg Penger – mind mig om Papiret da er De snil –»
PN 379. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 6.1.1906
« Hr. Direktor  Gustav Schiefler  Oberstr. 52  Hamburg»
PN 380. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 7.1.1906
«ausgewahlten Gravuren – whelche Sie kaufen wollen – (Mit Ausnahme zwei{S}\)/ alz Geschenk zu nehmen – Sie haben so grosze Muhe mit der Arbeit und es freut mich so sehr die Interesse Sie dafur haben – Wenn man ein solches Interesse sieht kriegt man Lust an neue Arbeit –»
PN 381. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Heute nur meinen herzlichsten Danke für die zwei freundliche Briefe und die Kupferplatten – whelche gut angekommen sind – Ich schreibe nachher mehr; ich habe ein schlimmen Influenza bekommen und musz in Bette –»
PN 382. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 1906
«Alz ich { … }\k/rank gewesen bin und danach hier umgezogen bin konnte ich nur ganz kurz auf Ihre freundliche Brief antworten –»
PN 383. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«schwieriger ein Portrait nach Erinnerung und Fotografi zu machen –»
PN 384. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
« Dieses Briefes fand ich in meiner Tasche – und schicke es ab obwohl es schon lange geschrieben ist– Frau Forster Nietzsche spräch vorgestern um Ihnen und wunschte so gern dasz Sie einmal hierher kommen werden –»
PN 385. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«gewesen und werde {Sie}\Ihr/ hier malen oder ein Entwurf von Ihnen machen –»
PN 386. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 19.2.1906
«Hier mit der ‹Priz› Prinzessin! Haben Sie der Kritik uber den Fries erhalten? Ich mochte Ihnen bitten wenn Sie noch die Zeitungsausschnitt haben – mir es zu zuruckschiecken alz ich es brauche –»
PN 387. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 24.2.1906
« Herr Landgerichsdirektor G { … }\Sc/hiefler  Hamburg  Oberstrasse»
PN 388. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ich habe die Commetersche Kunstsalon diesmal seine Wille dürchsetsen \gellass/en und auf die Bedingungen whelche in sein Brief aufgesetzt {ist}\sind/ \eingegangen/ – Ich bitte Ihnen doch nachzusehen dasz die Gemälde nicht verniss Kommentariert werden – Commetersche Kunstsalon zeigt schon Zähne und höflich ist er nicht – Doch glaube ich es besser ist jetzt gute Mienen an schlechte Spiel zu geben – alz ich doch meine Gesundheit wegen Ruhe haben musz – F …  Der Sache wegen ist es auch besser»
PN 389. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
« Ich musz Ihnen doch erzahlen dasz in meiner Eile habe ich das heute Abend an Ihnen geschieckten Brief schon in Briefkasten mit Adresse Commetersche Kunstsalon gelegt – Rechtzeitig habe ich doch das Brief wiedergebracht und die richtige Adresse aufgeschrieben – Es war ganz lustig gewesen –»
PN 390. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 6.3.1906
« Her Landgerichtsdirektor G {E}\S/chiefler  Oberstrass Kommentare  Hamburg»
PN 391. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 10.3.1906
«Die Commetersche Kunstsalon ist wirklich unangenehm – und ich musz Ihnen bitten mich {‹ein›}\da/mit zu helfen dasz er zu Vernunft kommt»
PN 392. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 15.3.1906
«nach Badort Kosen umgezogen habe – Hier habe ich ein schones groszes Zimmer alz Atlier und glaube ich hier mich gut erholen können – ich werde Soolbäder nehmen – – Ich schreibe also baldigst wieder –»
PN 393. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 16.3.1906
«Ich habe mit groszen Freude der Grusz Richard Dehmel erhalten und bitte ich Sie Ihm vielmals wieder gruszen –»
PN 394. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ubergang zu Le{ … }\b/en –»
PN 395. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 23.3.1906
« Hrrn Landrichtsdirektor G. Schiefler  Hamburg  Oberstrass Kommentare 86»
PN 396. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Ich danke Ihnen bestens für die zwei Zinkplatten – Nun musz ich Ihnen wieder um ein Dienst bitten – { … }\W/urden Sie mir bis nachste Monat 150 Mrks uberlass Kommentaren – Ich bin vollstandich ohne Geld und die Arbeit stockt – { … }\In/ alle Falle schiecke ich Ihnen mitfolgend Brief an Dr. Linde mit – auf diese Papier wird er Ihnen in 3 Monaten der Sum zahlen – Dr. L. schuldet mich auf das grosze ”Sommernacht–” noch 2000 Mrks»
PN 397. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Vielen Danke für die Sendung 150 Mrks – es ist sehr verspatet geworden meine w Reise nach Berlin wegen – Ich danke auch fur den letzten Brief – Ich werde so bald wie moglich die Fragen beantworten – Es ware gut wenn das Buch»
PN 398. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 16.4.1906
« Hr. Landgerichtsdirektor  G. Schiefler  Hamburg  Oberstrass Kommentar
PN 399. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1.5.1906
«In den Contrakt steht volgend: „{‹I›}\V/on Verkaufen innerhalb Deutschland & Oesterreichs whelche Hrr Munch direkt abschlieszt vergutet er der Commeterschen Kunsthandlung 15 % – sei es dasz es sich um fertigen Bilder oder oder um Bestellungen handelt –”»
PN 400. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
«Der Hr Suhr ist mehr wie unangenehm – Ich habe Ihm hoflich ‹getra› gebitten mir 300 Mrks Vorschusz zu geben – antwortet er sehr unhöflich – (Er bittet sich weiter Forderungen ab) und alz ich Ihm schreibe ich musz meine Gemalde hohere Preise geben – Schreibt er schroff zuruck –»
PN 401. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 402. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 403. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 404. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 405. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 406. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 7.7.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 407. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 408. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 26.7.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 409. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.8.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 410. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 411. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 10.9.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 412. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 9.9.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 413. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 414. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 27.9.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 415. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 14.10.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 416. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 417. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 31.10.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 418. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 5.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 419. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
« Ich bin nur hier fur einige Zeit – vielleicht mache ein klein Reise { … }\fur/ ein Tag zu Offnung des Gespenster – Die Stadt schadet mit aber noch immer sehr – Ich habe gesucht nach Ihr Fragenbogen – Es ist unmoglich zu finden – Vielleicht ist es auf mein Reise wekgekommen – Oder ist mein Brief wek- gekommen? – Commeter macht mich immer neue Unangenehmkeiten – Ich musz zu ein Rechtsanwalt gehen – konnen Sie mir eventuel ein guter Mann in Hamburg whelch nicht  … »
PN 421. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 26.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 422. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 423. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 424. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 425. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 426. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 427. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 429. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 707). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906
«Den blodige Haand»
PN 808. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 1.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 852). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1905–1906
«Han gjorde nylig affære ved at sælge et Billedet med Løfte om at give mig Halvparten – der blir borte uden Hånsord»
PN 925. Ukjent
Brev til Frederick Delius. Datert 8.3.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 926. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 1.5.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 936. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1027. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1028. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 15.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1029. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 15.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1056. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 19.2.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1057. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 21.2.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1103. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 15.4.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1148. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 4.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1149. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 18.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1150. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 22.6.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1151. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 2.7.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1152. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 19.7.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1277. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 19.7.1906
«250 Mrks erhalte – Vielen Danke –»
Brevs. 889 (PN 1332). Nasjonalbiblioteket
Brev til Sigurd Bødtker. Datert 1906–1908
«»
Brevs. 889 (PN 1333). Nasjonalbiblioteket
Brev til Sigurd Bødtker. Datert 22.3.1906
« Hr Journalist S. Bødtker –  (Kan sees ved alle Førsteopførelser) ved The{t}\a/teret)  Kristiania  Verdens Gang  En Avis i Kristiania»