Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 315 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1912, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 31. Munchmuseet
Brev fra Frederike Berg. Datert 24.05.1912
«En Tid efter vor Nevø, Alfred Hauges Død, blev de af hans Sager, som var hos os – Erindringer og Vær- disager – sendt til hans Formynder. Engang senere fandt vi i en Kasse med noget udslidt Undertøi og gam- melt Skrab medfølgende Ur. Vi syn- tes erindre at der engang tidligere havde været Spørlag efter et Ur, som skulde tilhøre en anden, og jeg lagde det derfor op paa Loftet sammen med nogle Leger, som jeg har gjemt som Erindring efter Alfred.»
MM K 102. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 26.04.1912
« Maleren Herr E. Munch  Hotel Metropole  Bergen»
MM K 103. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 17.12.1912
«Tusen tak for din els- værdighed. Det var en god støtte.»
MM K 178. Munchmuseet
Brev fra M. Gjermundsen. Datert 28.08.1912
« Hr. Edv. Munch  Hvidsten»
MM K 196. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 06.05.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 197. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 18.05.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 198. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 03.06.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 227. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 26.02.1912
«Vil De gjøre mig en tjeneste, Munch? De husker nok en fattig gut, Alf Amundsen, fra Aasgaardstrand som var Deres elev dernede i 3 sommere; nu har han sparet sammen saa meget ved sit arbeide, at han har kunnet holde sig herinde paa Kunstakademiet siden oktober ifjor. Nu er hans midler opbrugte, og faar han ikke hjælp, maa han desværre nu avbryte sin undervisning her; han har faat ½ friplass. Nu var det hans hensigt at søke sig en plass i eftermiddagstimerne, da helst i en dekorations forretning eller lignende. Hertil trænger han selvfølgelig attester, og det var herom jeg vilde be Dem være ham behjælpelig. Vil De i tilfælde sende mig attesten. Undskyld det bryderi, jeg skaffer Dem. »
MM K 228. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 14.09.1912
«De har vel studeret paa, at jeg ikke har git Dem besked om Deres søster. Men først var Aal bortreist og siden da jeg konferrerte med ham, hørte jeg han selv hadde talt med Dem og som jeg forstod av ham, hadde I truffet en avtale om at prøve Deres søster i privat- forpleining i Lier. Dermed var jo saken avgjort og min indblanding derfor unødig – – Jeg har gjennemgaat Deres søsters sykehistorie, da hun laa paa Gaustad og ser herfra, at hun ialfald talte om og skrev meget om selvmord – hun har dog ikke selv gjort forsøk herpaa; en gang putted hun sne ind paa brystet for at faa lungebetendelse; hun har derimot været rastløs, flakket om, og man maa jo være forberedt paa, at slikt vil gjenta sig i privat forpleining – omend Aal sa’e, hun nu var roligere i den senere tid. – Saa var det»
MM K 232. Munchmuseet
Brev fra Oline Hansen. Datert 29.[??].1912
«ik fra de og glemme Hende Staar altid for mig Hun var saa god og snil i mot mig.»
MM K 253. Munchmuseet
Brev fra Borghild Holmsen. Datert 19.08.1912
« Maleren  Hr Edvard Munch  Hvitsten»
MM K 297. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe. Datert 26.02.1912
«Jeg fik idag brev fra sekretæren i HagenbundJosef Krzizeck hvori han skriver at Du ønsker nogle af Dine arbeider sendt til Køln. Da vor udstilling i Wien nu er lukket (i gaar søndag) og billederne skal pakkes for at sendes hjem, ber sekretæren mig anmode Dig om uopholdelig at skrive til ham og sige hvilke arbei- der Du ønsker sendt. Gjør dette strax er Du snil.   adr. Hrr. Josef Krzizeck  Hagenbund  6 Zedlitzgasse Wien»
MM K 298. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Jens Thiis. Datert 16.04.1912
«Før opgjøret sendes Dig for Dit salg i Wien haaber vi Du tilgir komitéen at den anmoder Dig – som den der har solgt mest dernede om et velvilligst bidrag af kr. 150. til dækning af dens under- skud paa ca. 300 kr. Th. Holm- boe, der har solgt for 1200 kr. yder 100 kr. til dette øie- med. Komiteen vil nødig be- skatte Sohlberg, som vistnok har solgt for kr. 1800, da han lever i økonomisk vanskelige kaar. Det vilde for de fleste af komiteens medlemmer»
MM K 299. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe. Datert 23.12.1912
«  Maleren  hr. Edvard Munch  Ramme  pr Hvidsten»
MM K 338. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 08.01.1912
«Det hænger saaledes sammen at jeg ikke længer er medlem av Kunstforen.’s bestyrelse. Paa sidste generalforsamling satte de systematisk bare gamle kunstforstandige bergensere ind i bestyrelsen.»
MM K 339. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 18.12.1912
«Det traf sig slik at jeg hadde sat ind i avisen medfølgende oversættelse fra «Die Kunst» netop som jeg fik din nye seiersbulletin som blev offentliggjort dagen efter. Bergen er altsaa foreløbig sat i bevægelse – og jeg maa indrømme at jeg tror den sidste meddelelse – den om de store salg – vil utøve den sterkeste indflydelse paa sindene i denne gamle hansestad. 10.000 kroner er et sterkere argument end de braveste tyske attester for Tiefsin og sjæl og originalitet, ja selv en forelæsning av Thiis rokker dem mindre end det vægtige og ædle metal, som ingen bytter bort i utide. lalfald ikke i store mængder.»
MM K 340. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 23.12.1912
« Hr. Edvard Munch  Hvitsten. »
MM K 371. Munchmuseet
Brev fra Carl A. Janicke. Datert 15.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 419. Munchmuseet
Brev fra Alf Krohn. Datert 26.06.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 435. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Kaurin, Solveig Kaurin-Nicolaisen. Datert 31.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 455. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Datert 06.12.1912
«Det var kjedeligt jeg ikke traf Dig, da Du var i Byen her sidste Gang, – jeg vilde gjerne ha snakket med Dig. Ved vort sidste Møde paa Victoria fik jeg det bestemte Indtryk, at Du var nervøs for den «Kontrakten», vi vilde forelægge Dig.»
MM K 698. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Mathiesen. Datert 10.09.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 733. Munchmuseet
Brev fra Rasmus Meyer. Datert 17.06.19[12]
«Jeg kommer til Christiania førstk’ Torsdag Aften.»
MM K 755. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 12.06.1912
« Maleren Edvard Munch  Nedre Ramme  Hvidsten»
MM K 825. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.09.1912
«Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt», som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».»
MM K 969. Munchmuseet
Brev fra Gabriel Scott. Datert 20.07.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1007. Munchmuseet
Brev fra Christen Sandberg. Datert 26.08.1912
«Hvis Du virkelig tænker paa at kjøbe Kubberød saa vil jeg foreslaa dig at byde 15000 Kr for det, saa skal jeg gjøre hvad jeg kan. Betingelser kan du jo faa saa lempelige som du maatte ønske dem.»
MM K 1042. Munchmuseet
Brev fra Frey Segelcke. Datert 02.03.1912
«Jeg var igaar formiddag nede og talte med Direktør Jens Thiis – og havde De da i tele- fonen talt med ham og sagt, at De vilde tænke paa sagen.»
MM K 1043. Munchmuseet
Brev fra Frey Segelcke. Datert 06.03.1912
«Jeg dristede mig til at telegrafere i formiddag. Sagen hænger slig sammen.»
MM K 1071. Munchmuseet
Brev fra Eyolf Soot. Datert 10.07.1912
«Tak, tak for de Kr. 150,00 jeg fik gjennem Axel Undall
MM K 1114. Munchmuseet
Brev fra O. A. C. Thorsen. Datert 19.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1147. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 05.01.1912
«Du har vel sendt dine gravurer? 30 av de bedste nummere, de mest salgbare i flere exempl. – med opgave av priser og titler. Har du ikke sendt dem, må du gjøre det straks. Jeg reiser iaften. Adresse:   Künstlerbund Hagen  Zedlitz Gasse 6, Wien
MM K 1148. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 05.01.1912
« Edvard Munch  Skrubben pr.  Kragerø»
MM K 1149. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 22.01.1912
«Indlagt sender jeg nogle utklip.»
MM K 1150. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 29.01.1912
«En av de første dager reiser jeg til Budapest for at forsøke at få ut- stil. anbragt der.»
MM K 1151. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 18.11.1912
«»
MM K 1207. Munchmuseet
Brev fra Oskar Warner. Datert 24.09.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1208. Munchmuseet
Brev fra Oskar Warner. Datert 14.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1301. Munchmuseet
Brev fra O. J. Larsen, Bergens Kunstforening. Datert 20.11.1912
«Deres Meddelelse om, at De har bestemt Dem til at utstille Deres Gravurer i Bergen Kunstfore- ning, har i høi Grad glædet mig. –»
MM K 1305. Munchmuseet
Brev fra Kragerø Sparebank. Datert 08.02.1912
«I besiddelse av Deres ærede av 7 ds. fremsender vi hoslagt ifølge Deres anmodning :»
MM K 1329. Munchmuseet
Brev fra Herman Foss Reimers, Det Kgl. Udenriksdepartement. Datert 09.01.1912
«Tillat mig her at sende Dem avskrift av et nyt brev, som jeg netop nu har mottat fra Pach. Som De ser, haaber han efter motta- gelsen av Deres telegram, at De snart sender helst 8 gravurer til Amerika under»
MM K 1381. Munchmuseet
Brev fra Ola Geelmuyden, Bildende Kunstneres Styre. Datert [??].[??].1912
«Idet man tilstiller Dem reglement for kunstutstillingen i Brighton der aapnes lørdag den 1ste mars 1913, skal man tilføie, at anmeldelse og indlevering av arbeiderne samt indsendelse av stemmeseddel paa jury finder sted 23de januar til og med 31te januar 1913 (mellem kl. 10 form. og 5 efterm.) i Kunstforeningen St. Olafs plads 5, Kristiania.»
MM K 1432. Munchmuseet
Brev fra Kitti Kamstrup, Kunstnerforbundet. Datert 04.01.1912
«Da vi i den sidste halvdel av Marts får en ledig utstillingstid tillater jeg mig at spørre Dem om De vilde vise Kunstnerforbundet den interesse og velvillie at utstille her i det tidsrum.»
MM K 1454. Munchmuseet
Brev fra Dorothea Bergh, Nordmanns-forbundet. Datert 12.02.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1518. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 17.06.1912
« Maleren  hr.  Edvard Munch  Ramme  Kragerø  pr Hvitsten\poste restante/  Norge  \Kristiania/»
MM K 1572. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 09.12.1912
«Forleden Dag var jeg i Helsing- borg, og Deres Ros blev der sunget i høje Toner, det var angaaende Deres daværende Udstilling i Gøte- borg, og saa dukkede der saa mange gamle Ting op i Hovedet paa mig, saa jeg fik Lyst til at sende Dem en Hilsen hernede fra det lille sludfulde Dan- mark, det lille Danmark, som De nu i 3 Aar har anset for at være for ringe til at huse noget af Deres festlige Kunst.»
MM K 1632. Munchmuseet
Brev fra Klas Fåhræus. Datert 05.03.1912
«först en tacksägelse för det älsk- värda sätt, hvarpå jag blef mottagen på Kragerö och det ädelmod, hvarmed ni invigde mig i eder ateliers hemligheter. Jag skall icke förgäta det.»
MM K 1633. Munchmuseet
Brev fra Klas Fåhræus. Datert 30.03.1912
«Min arkitekt är Carl Westman en i alla afseend utmärkt man.»
MM K 1634. Munchmuseet
Brev fra Klas Fåhræus. Datert 21.04.1912
«jag ber er först ursäkta mitt otåliga telegramm. Men längtan blef mig för lång.»
MM K 1647. Munchmuseet
Brev fra Tor Hedberg. Datert 26.11.1912
«Mitt bäste tack för lito- grafierna, som varo mycket välkomna, – så väl mitt som jag tycker står sig förträff- ligt som ditt, som jag finner särskildt intressant som ljus- experiment. – Jag har ännu icke kunnat komma ifrån till Göteborg, men hoppas det inte är för sent än. Hur länge varar utställningen? Än en gång – tack!»
MM K 1735. Munchmuseet
Brev fra Signe Thiel. Datert 06.04.1912
«någon gång – Ni hör ju till dem som man inte glömmer och som man håller af äfven om tid och afstånd skiljer.»
MM K 1908. Munchmuseet
Brev fra J. B. de la Faille. Datert 25.06.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1939. Munchmuseet
Brev fra Naum Kaufmann. Datert [??].04.1912
«Ich habe Ihnen w. Brief mit Preisangaben bekommen, wofür ich Ihnen danke. Ich will mir gleich von Ihnen die auf der nahestehenden Liste sich befindlichen Blätter bestellen. Sie schlagen mir vor, wenn ich viele Drucke bestelle, mir die Drucke billiger gehen zu lassen. Ich würde Sie darum nicht bitten wagen, denn Ihre Kunst setze ich nicht in Geld um, aber könnten Sie die Drucke wirklich billiger gehen lassen, so würden Sie mir die freundl. Gelegenheit erweisen Ihr graph. Drucke vollständiger erwerben zu können. Schicken Sie mir daher dies Verzeichnis mit umgeänderten oder diesen Preisangaben zurück und ich bestelle mir fürs Erste 15 bis 20 Blätter. Da ich fast Ihre sämtlichen graph. Blätter zu kaufen gedenke, so würde ich Sie gfl. bitten in meinem Katalog von Schiefler, den ich Ihnen gleichzeitig schicke, alles mit rotem Stift unterstrichenen Blätter, alle noch vorhandenen Zustände eines Blattes, verschie- dene Ausgaben (zum. Beisp. a.b.c. der farbl. Blätt.) womö- glich noch existierende seltene oder Probedrucke mit entsprechenden Preisangaben zu versehen, auch bitte ich Sie, wo Steine vernichtet sind, sodann die Auflage der Blätter und so Sie gänzl. vergriffen sind, zu notieren.»
MM K 2101. Munchmuseet
Brev fra Theodor Däubler. Datert 04.03.1912
«in nächster Zeit sind in Berlin eine Zeitschrift mit künstlerischen und literarischen Absichten erschei- nen. Ich erbat mich, einige Artikel über moderne Kunst zu liefern. Es ist meine Absicht in ‹o›\ei/nem meiner ersten Aufsätzen alle Erlebnisse die ich vor Ihrem Werke, werter Meister,»
MM K 2191. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 06.01.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2192. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 23.02.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2193. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 17.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2194. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 13.09.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2195. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 22.09.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2196. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 02.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2256. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 04.11.1912
«Mit grosser Freude empfing ich die Nachricht von Herrn Kollmann, dass Sie uns das Bild der Ar- beiter überlassen wollen.»
MM K 2257. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 17.12.1912
«für Ihren liebenswürdigen Brief danke ich Ihnen bestens. Ich bin zu den Weihnachtstagen selbst in Breslau im Hause meines Schwiegervaters, und werde mich freuen, Ihr Bild in Empfang zu nehmen und zu hängen.»
MM K 2421. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 05.07.1912
«ich bin die letzte Woche in Köln gewesen, um Ihre Ausstellung zu sehen. Bei Ihren Bildern traf ich Ihrem Freund Herrn Coll- mann und ich habe es sehr ge- nossen soviel mit eiem auf- richtigen Bewunderer Ihrer Kunst plaudern zu können.»
MM K 2422. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 20.09.1912
«herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief, den ich zu meiner grössten Freude nach der Schweiz nachgesendet erhielt. Ich freue mich zu hören, dass Sie tief in der Arbeit Ihrer Uni- versitätsdekorationen stecken und ich bedaure nur, dass die grosse Entfernung es mir verbietet an Ihrer Arbeit teilzunehmen und öfter mit Ihnen über Kunst zu reden. Um so mehr beglückt»
MM K 2424. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 08.11.1912
«dieses Mal habe ich Sie warten lassen mit einer Nachricht über Ihre Ausstellung und mit Zu- sendung der graphischen Liste. Heute kann ich nun gleich die vo\e/rkauften Blätter bezeichnen. Für unsere Verhältnisse ist viel verkauft worden.»
MM K 2425. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 17.11.1912
«herzlichen Dank für Ihren Brief. Ich sende Ihnen anbei die Liste der Gemälde. Die Winterland- schaft aus Kragerö behielt Dr. Reiche in Barmen»
MM K 2571. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 11.05.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2572. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 11.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2573. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 04.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2574. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 06.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2575. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 14.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2679. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 16.01.1912
« Herrn Edvd Munch  Maleren  Kragerø  Norwegen»
MM K 2680. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 28.01.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Kragerø in  Norwegen»
MM K 2681. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 10.02.1912
«Ich bin nun schon 12 Tage in Dresden war erste Woche krank, konnte Nichts . Letzte Tage aber bin ich öfters in einem reichen Hause hier gewesen, von welchem die Dame in Berlin bei mir im Speicher meine Munch Gemälde angesehn hat. Es ist nun wohl Interesse da bei Ihr, sie hat Weihnachten bei Cassirer ein Cézanne gekauft. Jetzt nicht, aber später wird sie auch ein Munch Gemälde kaufen. Hier in Salon Arnold (Gutbier) ist jetzt Nolde anti Liebermann Ausstellung und die ziemlich bornierte Dresdener Kunstkritik schreibt wie immer schlecht, doch ein bischen weiter entwickelt ist hervorgehoben, dass es mit Munch’s „Greuelszenen” und dem in Wahnsinn geendeten van Gogh seinen Anfang nahm und Schule machte. In der Münchener Zeitung fand ich „dass am 13 Febr. die grosse Ausstellung des Norweger Malers ”Edv Munch im Oberlichtsaal bei Tannhäuser eröffnet wird”, also »
MM K 2682. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 20.02.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Kragerø i/  Norwegen»
MM K 2683. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 28.02.1912
«Es freut mich sehr Ihr Kortbrev Ihre Ausstellung bei hat sehr grossen künstlerischen Erfolg, hoffentlich macht sich auch noch grösserer Verkauf, denn Osthaus-Hagen komm Kommentart her, um morgen Abend im Oberlichtsaal der Modernen Galerie öffentl. Vortrag zu halten mitten in Ihrer grossartigen Ausstellung. Ich kenne Osthaus und sein Folkwang Museum. Auch war ich einen SommerAbend bei ihm in seiner Villa, wo im Salon ein kl. Bild Tanne in SchneeLandschaft hängt. Es muss doch auch im Museum ein Munch hängen – so wollen wir ihn bearbeiten, dass er die Arbeiter od die Sommernacht kauft. Wenn er es , habe ich gesagt, schenke ich dem Folkwang Museum mein Portrait (auf Grün) von Munch gemalt, d.h. wenn Sie, Herr Munch Nichts dagegen haben? Ich wollte gern, dass es in gute Hände komme bevor ich ins Reich der Krystalle ziehe. will ich die schönen Werke, welche ich von Ihnen aufbewahre in erstklassige Samm Kommentarlungen geben, ohne»
MM K 2684. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.03.1912
«Im Allgemeinen verhält München sich recht apathisch und mir scheint dass bei innerlicher Bewunderung alle diese recht unbedeutenden Künstler (Streber) sich fürchten. Einige, die ich kenne grüssen mich wohl erst ganz freundlich, aber ich lese gleich in den Gesichtern, dass sie Angst haben mit einem Mann zusamm Kommentaren gesichtet zu werden, der ein Bewun- derer und Freund Munchs ist. In der Ausstellung bemerkte ich oft, dass sie mit Finger auf mich zeigen und manchmal folgt mir Einer, zu horchen was ich spreche. Es ist hier in den Stürmen der Zeiten doch sehr kleinlich geworden und gar keine grosse Kunst hier.»
MM K 2685. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.03.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Kragerø  i/ Norwegen»
MM K 2686. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 20.03.1912
« Norwegen  Herrn  Edvd Munch  Kristiania  poste restante»
MM K 2688. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 01.04.1912
«Wiener Ausstellungen, Hagenbund, Norweger.»
MM K 2689. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.06.1912
«Nun bin ich auch in Köln. Ich hörte in der Ausstellung, dass Sie hier gewesen und nach Paris gefahren – noch einmal zurückkomm Kommentaren nach Köln. Bitte lassen Sie mich dann schnell rufen – wohin Sie wollen. Ich wohne in Christl Hospiz Johannis Gasse Köln»
MM K 2690. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 11.06.1912
« Herrn  Edvd Munch Maleren  \Ramme Hvitsten/  Kristiania  Norwegen  Poste restante»
MM K 2691. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 15.06.1912
« Norwegen  Herrn  Edvd Munch Maleren  Kristiania  Poste restante»
MM K 2692. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 17.06.1912
«Es ist wohl besser, ich mache die grosse Reise nach Norwegen noch nicht. Ich bin zu schwach geworden von Erkältung Und dazu komm Kommentart, dass es nützlich sein könnte für Ihre Ausstellung hier in Coeln, wenn ich noch ein wenig bleibe Gestern wurde ich gebeten zu komm Kommentaren. Es waren mehrere Herren aus Berlin, welche sich besonders für Sie , auch wohl kaufen möchten. Einer will den Halbact. Herr Klug wusste aber nicht den Preis. Zu mir sagten Sie M 4000- und so glaubte ich auch Auskunft zu geben. Ein Anderer will die Brücke haben (gehört ja Griesebach Jena) Dem sagte ich, dass Sie ein Bild noch haben derselbe Gegenstand in etwas anderer Fassung. – vielleicht noch reizvoller – es war in München – die Somm Kommentarernacht. Klug bittet sehr, dass Sie noch einige verkäufliche Bilder hierher schicken jedenfalls diese Brücke, welche inMünchen war. Was Sie noch schicken an die Ausstellung wird im Bureau zurückgestellt. Klug ist der Meinung, dass er sicher Manches verkaufen wird. Er bittet auch sehr, dass Sie ihm bald die Collection Graphik schicken.»
MM K 2693. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.07.1912
«Ich habe Ihre Brevkort erhalten u. danke vielmals für freundl. Grüsse. In Ihrem Saal der hies. Ausstellung war letzter Zeit ziemlich viel Leben. Dr. Griesebach aus Jena kam für drei Tage nach Cöln. Ich war ziemlich viel mit ihm zusamm Kommentaren und soll ich Ihnen viele Grüsse sagen. Er wird wohl selbst noch an Sie schreiben und bitten, dass Ihre Gemälde, die nun in Barmen sind, zur Ausstellung im Kunstverein nach Jena geschickt werden, bevor dieselben nach Norwegen zurückgehn. Er meint, dass er auch das ganz grosse wird aufhängen können in der Universität Jena. Es war ein Berliner Amateur hier Herr Köhler Ich schrieb es Ihnen schon, dass Nachfrage kam nach Ihrem Gemälde „Halbact” Weil Sie in dem Bureau der Ausstellung einen Preis dafür nicht gegeben, aber mir mündlich sagten M. 4000-, so machte Hr Köhler erst ein Angebot von nur 3000- Ich sagte gleich, das werde nichts nützen! Jetzt ist der Verkauf auch perfect zu vollem Preise. Ich kenne nun diesen Hr Köhler gut. Er hatte Differenzen mit Cassirer u kauft nicht mehr von dem.»
MM K 2694. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 06.07.1912
« Norwegen  Herrn  Edvd Munch Maleren  Hvidsten  Kristiania i/ Norwegen»
MM K 2695. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 31.07.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Hvidsten p Kristiania  i/ Norwegen»
MM K 2696. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 22.08.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Hvidsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2697. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 07.08.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Kragerø  in Norwegen»
MM K 2698. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 30.08.1912
«Vorgestern schrieb ich Ihnen (Maschine) und erwarte Antwort Ihre Netto Preise für Graphik möchten wir wissen. Die Händler können dann aufschlagen, was sie verdienen müssen Im königl Kupferstich Cabinet ist man geneigt, im Laufe der Zeit möglichst Ihr ganzes Werk (oeuvre) anzu- schaffen. Die moderne Abteilung leitet Dr. Curt Glaser, ein sehr sympathischer Herr. Er verehrt Ihre Kunst aufs Höchste, hat auch schon vor 3 Jahren von Cassirer Ihre 2 Ölgemälde Lübecker Landschaften gekauft. à 600 M. p Stück»
MM K 2699. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 04.09.1912
«Ihren Brief erhielt ich, und nun hat das Königl Kupferstich Cab: die gekauft. Ich habe allerdings noch Portrait Kollmann Rad. und Portrait Kollmann Lith: sowie auch Portrait Seidel hinzugeben müssen. Der Director Dr. Friedländer ist ein alter guter Bekann Kommentarter von mir seit 23 Jahren –, so war es wohl Ehrensache, dass ich ihm ein Bischen entgegenkam. Der Preis ist M 1000 aber ich muss an das Graph. Cabinet Provision zahlen Im Kupferstich Cab. sollen Ihre grossen Drucke eingerahmt im Studien Saal an der Wand hängen.»
MM K 2700. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 05.09.1912
«Noch einmal: Lassen Sie sich nicht ein mit „Graphisches Kabinett” oder „Blätter für Graphische Kunst” oder „Israel Beer Neumann” Es ist einmal gewesen u darf nicht wieder sein. Das Lokal ist nur ein gewöhnl Laden, wo vielleicht bald Stiefel u Schuhe verkauft werden und auf keinen Fall darf man glauben, was da gesagt wird. Mit dem Verkauf an das Königl Kupferstich Kabinett hat der Mann garnicht zu arbeiten gehabt. Director Friedländer wurde so entgegenkomm Kommentarend‚ weil er sah,»
MM K 2701. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 06.09.1912
«Der Vormittag bei M de Burlet unter den Linden war interessant. Er hat feines Urteil u. möchte von Ihrer Graphik wohl Lager halten. Es ist aber die allerteuerste Ecke von Berlin, wo er ein kl. Cabinet hat u. 20000 M Miete zahlt. Er arbeitet Graphik nicht anders als 33 1/3 % Commission. Er sagt, mit Arnold Dresden muss er gleiche Preise fordern.»
MM K 2702. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 12.09.1912
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Hvitsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2703. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 22.09.1912
« Herrn Klug  Sonderbund Ausstel- lung  Cöln a/R  Aachener Thor»
MM K 2704. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 25.09.1912
« Herrn Klug  Sonderbund Ausstellung  Cöln a/Rh  Aachener Thor»
MM K 2705. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 29.10.1912
«Nun hin ich wieder in Berlin. Ich war 1 Tag in Jena, habe die Munch Ausstellung gesehn. Sie ist schön. Dr Grisebach sehr freundlich, hofft Manches verkaufen zu können. Am Sonn Kommentartag d. 3 Nov. wird in Jena im Ausstellungs Saal Dr. C. Glaser vom Kgl. Kupferstich Kab. Berlin einen Vortrag halten über Munch. Hoffentlich wird es auch gedruckt so dass wir Alles lesen können. Heilbut sagte mir, dass er den Article den er einmal über Munch geschrieben, Ihnen nach Hvitsten geschickt hat. Hier in Berlin ist nun sehr grosses Interesse für Munch. Das Kgl. Kupferstich Kab.»
MM K 2706. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 13.11.1912
« \poste restante/  Herrn  Edvd Munch Maleren  Hvitsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2707. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 22.11.1912
« Herrn  Edvd Munch  \Maleren/  Hvitsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2708. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.12.1912
«Ich habe 2 Karten und einen grossen Brief von Ihnen erhalten. Es ist mir unangenehm dass Cassirer ganz eigenmächtig und ohne mir ein Wort davon zu sagen, jetzt schon eine Munch Ausstellung machen will. Es sind zu wenig Gemälde die von Jena kommen und nicht gut zusamm Kommentarengestellt. Aber nun sagte mir Cassirer, dass Sie selbst telegraphisch eingewilligt haben und dass Sie schnell noch andere Gemälde dazu schicken wollten. Ich antwortete darauf an Cassirer, dass es besser wäre garnicht Ausstellung zu machen, und ich kann nicht mit einem Mann sprechen, welcher sein gegebenes Wort nicht achtet wie es jetzt Cassirer . Er hatte zweimal mir sein Wort gegeben, dass im Januar 13 die Munch Ausstellung Hauptsache in seinem neuen Salon sein solle und es werde Alles so arrangiert wie Sie, Herr Munch es mir in Wiesbaden gesagt haben –»
MM K 2709. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 04.12.1912
« \Poste restante/  Herrn  Edvd Munch  \Maleren/  Hvisten  p. Kristiania Norwegen»
MM K 2710. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 05.12.1912
« Herrn Edvd. Munch  Maleren  Hvitsten \/  p. Kristiania  Norwegen»
MM K 2711. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 09.12.1912
«Nun zieht hier in Deutschland Ihre Kunst immer weiter Kreise. Ein Herr Carl Steinbart  Berlin – Gr. Lichterfelde Ost  Wilhelm Str 34 hat eine grosse Sammlung von moderner Kunst. Jetzt möchte er auch Munch Gemälde kaufen. Er hat Ausstellung in Coeln gesehn und wenn Sie an ihn die 2 Gemälde „Adam und Eva” – und „Portrait Jacobson” vorläufig zur Ansicht schicken wollen – dann würde er mit Ihnen verhandeln»
MM K 2712. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 11.12.1912
«  Herrn   Edvd. Munch  \Maleren/  Hvitsten  p. Kristiania  Norwegen»
MM K 2713. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 20.12.1912
« Herrn  Edvd Munch  \Maleren/  Hvitsten  p. Kristiania  Norwegen»
MM K 3016. Munchmuseet
Brev fra Hugo Perls. Datert 27.01.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3198. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 03.01.1912
«54 Jahre alt ist will eben ihre Erfahrungen selbst machen. Übr gens sitze ich in einer allerliebsten Kabine.»
MM K 3199. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 07.01.1912
«Mein Mann bittet mich, Ihnen zu schreiben, daß er Donnerstag abend hier wohl- behalten angekommen ist; er hofft, dass er Ihnen ausführlich morgen schreiben kann.»
MM K 3200. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 14.01.1912
«Durch den Brief meiner Frau haben Sie erfahren, dass ich mich gleich nach meiner Rückkehr mit einem Gichtan- fall im linken Fuss habe ins Bett legen müssen. Deshalb schreibe ich selbst Ihnen erst heute. Haben Sie nochmals vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft die Sie mir so freundlich und liebens- würdig in Ihren Heimen erwiesen haben. Die Tage gehören zü den nach haltigsten Eindrücken, die ich je auf Reisen gewonnen; wie viel habe ich»
MM K 3201. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 09.02.1912
«Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief, der mich wieder im Bett angetroffen hat. Vor 14 Tagen bekam ich einen neuen Gichtanfall und um ihn ordentlich zu kuriren hat mich der Artzt eine Woche ins Bett gesteckt. Seit 3 Tagen bin ich wieder aufgestanden, aber doch noch nicht wieder aus dem Hause gewe- sen. Ich kann nur immer wieder- holen, wie gut, dass ich das nicht auf der Reise bekommen habe!»
MM K 3202. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 26.02.1912
«die Nachforschung nicht wieder zu viel Mühe und führt nicht schliess lich zu „politischen Verwickelungen” Leider habe ich kein zweites Exempl. der Bilder. Sonst schickte ich es.»
MM K 3203. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 16.03.1912
«Eben habe ich im Auftrage der Kunst- gesellschaft an Herrn Director Thiis geschrieben und ihm die Bitte über mittelt, uns im nächsten Winter über Sie einen Vortrag zu halten. Nun wäre es unser grosser Wunsch damit eine Ausstellung von Ihren Gemälden zu verbinden. Wäre es mög lich, dass Sie das einrichteten? Als Ausstellungslocal haben wir das neue Kunstgewerbehaus von Hulbe in Aussicht genommen, der schon»
MM K 3204. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 09.05.1912
« Herrn Edvard Munch  Kragerö  Norwegen»
MM K 3205. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 10.08.1912
«Nun sind Sie mir doch mit einem Briefe zuvorgekommen. Schon seit 4 Wochen wollte ich fast täglich schrei- ben, aber das Hin- und Herreisen, wenn es sich auch auf die kleine Strecke Hamburg–Mellingstedt und zurück beschränkt, nimmt viel Zeit in An- spruch. Besonders der Eindruck der Kölner Ausstellung war es, der von dem ich Ihnen eigentlich gleich schrei- ben wollte. So riesig hat mir Ihr Saal mit den \etwa/ 30 Bildern gefallen. Die Wand mit den 5 stehenden Männerbildnissen ist ja etwas grossartiges Überhaupt ging ich immer zu Ihnen, wenn ich in der Fülle der Erscheinungen verwirrt und müde geworden war, um mich»
MM K 3206. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.10.1912
«Ich habe mit meinem Briefe immer noch gewartet in dem Gedan- ken, ich würde Sie auf der Rückreise von Cöln noch sehen, aber nun habe ich doch die Hoffnung aufgegeben. Das Wiedersehen mit Ihnen hat mir grosse Freude gemacht, zumal ich es als ein gutes Omen betrachte, Sie häufiger wieder in Deutschland und dann auch bei uns zu sehen. Ihr Aussehen war so famos, dass ich für Ihre Gesundheit vom besten überzeugt bin.»
MM K 3207. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 02.11.1912
«Ich danke Ihnen für Ihren Brief, aus dem ich zu meiner Freude schliessen darf, dass Ihnen Ihre Reise nach Deutschland gut bekommen ist. Ich habe nun, wo ich weiss, dass Sie wieder zurück sind, an Piening & von Soden den Auftrag ertheilt, Ihnen Platten (ich habe 4–5 Zink- und 2–3 Kupferplatten ausgesucht)und Flaschen mit Atzgrund gegen Nachnahme des Preises zu senden.»
MM K 3208. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 29.12.1912
«Ihre freundlichen Glückwünsche zum Jahreswechsel und zum Weih nachtsfest erwiedern wir alle auf das herzlichste. Wenn es richtig ist, dass demjenigen die Ohren klingen, von dem in der Ferne viel die Rede ist, dann müssen Sie in diesen Tagen ein unangenehmes Sausen hören. Denn die Erinnerungen an die Tage vor einem Jahre sind so lebhaft, dass ich nicht nur täglich, sondern fast stündlich mir zurückrufe, was „jetzt vor einem Jahre war”, und davon den meinigen erzähle. Jetzt zB war»
MM K 3337. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen. Datert 17.02.1912
«Meine Frau u. ich waren gestern in Ihrer Ausstellung bei Thannhauser u. gratulieren Ihnen herzlichst! Die Bilder, u. Zeichnungen etc sind im grossen schönen Saal gut gehängt u. wirken ganz brillant. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in München; kommen Sie nicht selbst?»
MM K 3472. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kuenstler zu Düsseldorf. Datert 30.01.1912
«Wie Ihnen vielleicht aus den Mitteilungen der Presse bekannt sein dürfte, beabsichtigt der Sonderbund, von Juni bis Oktober dieses Jahres in der Städtischen Ausstellungshalle zu Köln eine Internationale Ausstellung zu veranstalten, die in der Hauptsache einen Ueberblick über die sogenann- te expressionistische Bewegung in der Malerei geben soll und Werke aller der Künstler zeigen möchte, die in Europa an den Bestrebungen teil haben, welche im Gegensatz zu den Intentionen des Impressionismus einer seelisch vertieften und in den Ausdrucksformen vereinfachten Kunst zustreben. Wir wollen also ein Bild geben von der jüngsten Richtung in der Malerei, die sich teils in besonderern Masse spirituell \teils/ in einer neuen Farbigkeit und in einen neuen Rythmus äussert.»
MM K 3473. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kuenstler zu Düsseldorf. Datert 18.02.1912
«Ueber Ihre liebenswürdige Zustimmung zu unserem Plan, in einer beson- deren Abteilung der Internationalen Kunstausstellung des Sonderbundes Köln 1912 ein umfassendes Bild von Ihrem Schaffen zu geben, haben wir uns sehr gefreut und wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns bei der Zusammen- stellung in jeder Weise behilflich sein wollen.»
MM K 3474. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kuenstler zu Düsseldorf. Datert 20.09.1912
«Ihre Kollektiv-Asstellung in der Ruhmeshalle hat mit Ende des vorigen Monats geschlossen, leider ohne dass ich die Mak\j/ori- tät unserer Ankaufs-Kommission, namentlich auch in Anbetracht der von Ih- nen geforderten Preise, zum Ankauf eines Ihrer Gemälde bestimmen konnte. Ich würde sehr gern die „Schneelandschaft” oder den „Seemann” (auf grüner Weise) für unser Museum erwerben. Sie haben die Landschaft mit M.3500.– und den Seemann (alter Arbeiter) mit M.4500.– angesetzt. Auch das Bild „Mechaniker und Maurer”, dar mit M.4000.– ausgezeichnet ist, fand hier viel Bewunderung. Ich liess nun s.Zt. schon durch Herrn Collmann bei Ihnen anfragen, ob es Ih- nen nicht möglich wäre, mir bezüglich des Preises bei einem dieser Gemälde (ich denke jetzt besonders an den Seemann) entgegenzukommen. Herr Collmann wollte diese Anfrage übernehmen, deswegen habe ich nicht selbst an Sie ge- schrieben. Ich hörte nun von Herrn Collmann, den ich vor 8 Tagen in Berlin traf, dass Sie mit den Preisen nicht heruntergehen j\k/önnten. Trotzdem möchte ich heute nochmals die Anfrage an Sie richten, ob es Ihnen nicht. doch mög- lich wäre, uns entgegenzukommen?»
MM K 3475. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Kuenstler zu Düsseldorf. Datert 08.04.1912
« Herrn  Edvard Munch  Poste Restante  Kristiania  \Norvège Kragerö
MM K 3476. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Kunstverein in Barmen. Datert 05.10.1912
«Im Sinne unserer Besprechungen auf der Sonderbundausstellung habe ich heute hier persönlich mit Herrn Kluxen verhandelt und habe Ihnen für die beiden weiblichen Akte ein Gebot von M.2500.– zu übermitteln, von welcher Summe Ihrerseits an den Galeriefonds unseres Museums eine Provision von 10% = M.250.– zu zahlen wäre. Ihren Vor- schlag, statt dieses Ankaufes Herrn K. ein Portrait zu malen, möchte Herr K vorläufig nicht eingehen. Ich hoffe nun, dass Sie das obige Angebot, das wie ich glaube, im Sinne unserer Kölner Besprechung liegt, annehmen wer- den. Sie wissen, das Bild kommt in sichere Hände und die Annahme des Ange- botes wird Ihnen zweifellos neue Freunde und Käufer im Westen werben hel- fen. Wegen das für unsere Gemälde von mir in Aussicht genommene Bild ist noch keine Commissionssitzung gewesen. Wenn diese stattgefunden hat schreibe ich Ihnen sofort. Bezüglich der beiden weiblichen Akte wäre ich Ihnen für baldige Antwort sehr verbunden.»
MM K 3477. Munchmuseet
Brev fra Richard Reiche, Kunstverein in Barmen. Datert 25.11.1912
«Von Herrn Flechtheim haben wir für das von ihm bei uns gekaufte Gemälde „Schneelandschaft” auch noch kein Geld erhalten. Unser Schatzmeister ermahnt Herrn Flechtheim noch einmal daran. Würde es Ih- nen evtl. angenehm sein, wenn Herr Flechtheim uns die Provision von 10% und Ihnen den Rest des Kaufpreises einsenden würde? Für den Fall, dass es Herrn Flechtheim gelegener käme, den grösseren Betrag an Sie erst nach Schluss die- ses Jahres zu zahlen, Anfang 1913, würden Sie sich vielleicht hiermit einver- standen erklären? Unsere provision müssten wir wegen des Abschlusses der Jah- esrechnung im Kunstverein von Herrn Flechtheim schon vor Schluss dieses Jahres einfordern.»
MM K 3492. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 31.01.1912
«Es ist hier bei Versendung der Pakete ein Versehen passiert sodaß Sie im ersten Paket, daß Sie erhalten nicht Ihre Radierung finden sondern 40 Vorzugsdrucke einer Original Radierung von Hans Meid die für Seemann Leipzig bestimmt waren. Ihre Drucke gehen nun morgen Donnerstag, d. 1. Februar an Ihre werte Adresse ab. Wir bitten»
MM K 3493. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 22.02.1912
«Ist es absolut unmöglich, die Kollektion Ihrer Werke, die augenblicklich in München ausgestellt ist, zu be- kommen? Bitte überlegen Sie doch einmal, ob Sie es nicht mög- lich machen können, dass die Kollektion von München aus an mich geht. Sie wissen doch, dass ich von je her das grösste Inte- resse für Ihre Arbeiten gehabt habe.»
MM K 3494. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 09.12.1912
«Sie haben wohl schon durch Herrn Kollmann gehört, dass Ihre Ausstellung in unserem grossen Saal sehr schön geworden ist und allgemein sehr gut gefällt. Es ist sehr schade, dass wir nicht mehr Gemälde bekommen konnten. Doch habe ich für zwei Bilder schon Inter- essenten, die die äussersten Preise wissen möchten. Wir werden Ihnen heute noch Genaueres darüber schreiben.»
MM K 3526. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Felsing, Hof-Kunstkupferdruckerei O. Felsing. Datert 07.02.1912
«Ich bin in direkter Geldverlegenheit, da ich für meinen Ge- schäfts-Neubau grössere Zahlungen zu leisten habe und wäre Ihnen zu Dank verpflichtet könnten Sie es ermöglichen, mir eine weitere a Contozahlung in Höhe von Mark 100.– zukommen zu lassen.»
MM K 3528. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Felsing, Hof-Kunstkupferdruckerei O. Felsing. Datert 07.12.1912
« Herrn Edvard Munch,  Malerradierer  \Poste restante/  , Norwegen  \Kristiania
MM K 3588. Munchmuseet
Brev fra J.B. Neumann, Graphisches Kabinett, J. B. Neumann. Datert 12.07.1912
«Ihre Ausstellung in Köln begeistert mich so, daß ich den Mut habe Ihnen nochmals zu schreiben und Sie um eine kleine Radierung-Platte für meine neuentstehende Zeitschrift zu bitten. In meinem Salon verkehren soviele Freunde und Ver- ehrer Ihrer Kunst und weil ich die Zeitschrift mit einem Einleitungsaufsatz über Ihre Graphik beginne, möchte ich allen Ihren Verehrern eine kleine Originalarbeit im Hefte beigeben.»
MM K 3589. Munchmuseet
Brev fra J.B. Neumann, Graphisches Kabinett, J. B. Neumann. Datert 09.11.1912
«ich war in Jena und bitte Sie hiermit wiederholt mir die Ausstellung Ihrer Bilder und Graphiken zu überlassen.»
MM K 3590. Munchmuseet
Brev fra J.B. Neumann, Graphisches Kabinett, J. B. Neumann. Datert 17.11.1912
«viel herzlichen Dank für Ihren werten Brief. Es tut mir sehr leid, daß Sie die \Jena/-Ausstellung an Cassirer versprochen haben. Er hat ja so viele große Künstler und ich in diesem Sinne noch gar keine!»
MM K 3647. Munchmuseet
Brev fra R. Wagner, Japan-Papiere R. Wagner. Datert 20.12.1912
«Auf Veranlassung von Herrn Albert Kollmann sende ich Ihnen anbei eine Anzahl Muster meiner japanischen Papiere, die sich besonders für Druckzwecke eignen; ich hoffe, dass unter den Mustern vieles sein wird, was Sie für Ihre Zwecke verwenden können.»
MM K 3677. Munchmuseet
Brev fra Herwarth Walden. Datert 28.02.1912
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihnen freundlichen Brief. Es tut mir so sehr leid, daß es sich nicht einrichten läßt. Grade von Ihnen Bilder ausstellen zu können, war mir der Hauptanreiz zu Veranstalten, meiner Ausstellung.»
MM K 3678. Munchmuseet
Brev fra Herwarth Walden. Datert 22.02.1912
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Nachrichten und bitte um Entschuldigung, dass ich Sie wegen der Kürze der Zeit so mit Telegrammen überschütten musste. Ich nehme an, dass Ihr Telegramm die Antwort auf meine Münchner Anfrage vorstellt. Ich kann Gemälde in der auf Ihrer Karte angebenen Grösse sehr gut unterbringen. Die Villa hat ganz riesig grosse Säle. Ich achtete von vornherein darauf, weil ich doch gern Ihre Universitätsbilder ausstellen wollte. Ich sah sie in Kristiania wusste also, dass es sich um Bilder sehr grossen Formats handelt.»
MM K 3777. Munchmuseet
Brev fra Hofkunsthändler Emil Richter Herrmann Holst. Datert 08.07.1912
«Ich warte leider bis heute vergebens auf die mir versprochene Zusendung Ihrer Arbeiten und bin etwas erstaunt von Ihnen gar keine Nachricht mehr erhalten zu haben. Das Geld liegt hier für Sie bereit, sowie Ihre Blätter hier eintreffen, werde ich für einige hundert Mark kaufen und Ihnen den Betrag dafür sofort zusenden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir nunmehr eine Kollektion Ihrer Arbeiten, dabei das Portrait Strindberg etc. senden würden, da ich eine ganze Anzahl Interessenten für Ihre Werk habe und sicher kurz darauf noch einmal eine Kollektion ankaufen werde.»
MM K 3782. Munchmuseet
Brev fra Alfred Flechtheim, Alfred Flechtheim Galerie. Datert 18.12.1912
« ich liess Ih- nen heute durch die MittelrheinBankin Duisburg M1550 & durch die Ruhmeshal- le in Barmen M 450 zugehen. so dass wir dann glatt sind& ich die herrli- che Landschaft, die ich taeglich mehr liebe, habe. ich war langever reist, sonst hätte ich das eher gere- gelt. Vielleicht komme ich im Januar»
MM K 3795. Munchmuseet
Brev fra Georg Swarzenski, Städelsches Kunstinstitut og Städtische Galerie. Datert 17.03.1912
«Ich freue mich Ihnen mitzuteilen, dass in diesen Tagen unsere Schuld an Sie bezahlt wird; der Betrag geht Ihnen NreKr von einer dortigen Bank als Check zu. Ich bin sehr glücklich, dass nun alles in Ordnung ist und danke Ihnen nochmals für Ihr Entgegenkommen.»
MM K 3819. Munchmuseet
Brev fra Die Geschäftsleitung des Kunstvereins Jena. Datert 31.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3895. Munchmuseet
Brev fra Königlich Norwegisches Konsulat. Datert 25.05.1912
«Das Konsulat spricht Ihnen hierdurch seinen besten Dank aus für die übersandten Eintrittskarten zu der Eröffnungsfeier der internationalen Kunstausstellung.»
MM K 3899. Munchmuseet
Brev fra W. Klug, Sondebrund Internat. Kunstausstellung 1912. Datert 05.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4014. Munchmuseet
Brev fra Eckart von Sydow. Datert 24.10.1912
«Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn sie die grosse Güte hätten, mir zu schreiben, ob ich noch einen Abzug Ihrer Litographie „Weiblicher Akt mit rotem Haar und grünen Augen” erhalten könnte. Das Exemplar, das sich auf der hiesigen Ausstellung befindet, ist wohl verkauft. Das Bild ist aber so wunderschön, dass ich es gern besitzen möchte.»
MM K 4015. Munchmuseet
Brev fra Eckart von Sydow. Datert 10.11.1912
«wird.»
MM K 4055. Munchmuseet
Brev fra Aktieselskabet Dansk Reproduktionsanstalt og Holms Reproduktionsanstalt. Datert 11.01.1912
« Maleren Edw. Munch  Kragerø  Norge»
MM K 4089. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 03.12.1912
«För att nu kunna uppgöra med alla köpare efter utställningens slut får jag bedja Herr Munch snarast möjligt till mig öfversända följande exemplar af gravyrer och träsnitt, som blifvit sålda till flere köpare (blott ett ex. af hvarje finnes här):»
MM K 4091. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 10.12.1912
«Tack för vänliga brefvet och för löftet om att snarast tillsända de ytter- ligare sålda exemplaren af en del gravyrer och etsningar. Bland dessa skulle erfordras till de først af mig uppgifna äfven 1 ex. af »Älskande kvinde« (bröstbild med röd bård), som äfven nu blifvit såld.»
MM K 4092. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 08.01.1912
«Härmed kan jag nu meddela, att enligt Eder önskan resten af gravyrer och träsnitt, tillsammans 6 st mycket stora, 81 〃 mellanstora och 111 〃 smärre 198 st. afsändts till Joels konst- salong i Stockholm.»
MM K 4100. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 27.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4181. Munchmuseet
Brev fra Truels Wiel, Consulat Général de Norvège à Paris. Datert 31.05.1912
«Edvard Munch»
MM K 4207. Munchmuseet
Brev fra Euenloeffen, Kunsthandel Wed. G. Dorens & Zn.. Datert 17.04.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4209. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung. Datert 07.05.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4210. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung. Datert 06.06.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4211. Munchmuseet
Brev fra K. L. Ricker, K. L. Ricker Buchhandlung. Datert 25.06.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4355. Munchmuseet
Brev fra Walther Pack, Brooklyn Museums. Datert 25.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4559. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.01.1912
«Er det ikke deiligt at Kulden og Isen er brudt., Januar har riktig været en strid Maaned. – Jeg har saa ofte tænkt paa Dig i denne Tid, haaber, at Du har været frisk.      Her i Byen har der været megen Sygdom. Inger og Laura har været friske, men jeg maatte lægge mig»
MM K 4560. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1912
«Hjertelig Tak for Brevet, det var saa hyggeligt at høre fra Dig, hvor det glædede mig at Du er frisk og befinder Dig vel. Vinteren har sande- lig været haard. –»
MM K 4561. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912
«Tak for dit kjære siste Brev og for al din Om sorg for os – – Laura skriver vel selv, men jeg \vil/ alligevel si Dig, at hun er svert taknemmelig og stolt over, at Du be- taler saa mange Penge for hende; \hun/ holder stærk Kon- trol med, hvad hun faaer for dem. – Hun tror selv at alle Forbedringer i Asylet, skriver sig fra hende, og man lader hende være»
MM K 4562. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.05.1912
«Nu er Du kanske kommen tilbake fra Köln, og er maaske i Hvidsten. Jeg maa igjen sende Dig Inger og min hjertelige Tak for hvad Du atter har»
MM K 4563. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1912
« Til Maleren EMunch  Cöln.  poste restante»
MM K 4564. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1912
«Jeg takker Dig hjertelig for Brevet, jeg glæder mig saa over, at Du er saa fornøiet med huset dit i Hvidsteen, at Du kan have saadan Nytte og Hygge af det om Sommeren; det er jo ogsaa saadant nydeligt Sted ved Søen, og det er vel ogsaa et roligt Sted. Bare ikke Arbeidet blier for anstrængende.»
MM K 4565. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.10.1912
« Til Maleren Edvard Munch  Gøteborg»
MM K 4687. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1912
«blier rørt, ved at Du al- tid husker hende. –»
MM K 4711. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1912
«Vi bleve saa overraskede igaaraftes ved at modtage en Bogpakke, som var kom- met til Julaften paa Stationen Vi havde jo faaet en saa værdifuld Præsent i Kassen med de store deilige Dyr, saa det faldt os ikke ind, at der skulde være noget mere, og vi blev ikke varslet fra Betjeningen. –»
MM K 5097. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1912
«Nu er vi da kommen hjem igjen, vi fik ved vor Ankomst en gul Seddel til vor store Overras- kelse paa 2000 Krone, nu ven ter vi at høre din Bestemmelse, kanske Du har skrevet til Strausburg – Tak tusind Tak, det er saa enestaaende at Du kan gjøre alt dette for os.–»
MM K 5189. Munchmuseet
Brev fra Wiggo Ollendorff. Datert 12.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5193. Munchmuseet
Brev fra Gustaf Elliot. Datert 12.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5368. Munchmuseet
Brev fra H. P. Pettersen, Inkaso og Eiendomsbureau H. P. Pettersen Agentur. Datert 27.11.1912
«Eieren af Bellevue kommer hid til Kon- ferance om Salg af Hovedbygningen og Haven omkring den 10de n. md. Først da vil jeg kunde give Dem endelig Besked om Prisfor- langendet. – det er dog paa det rene, af Bygningerne og Haven kan frasælges den øvrige Eiendom. Prisen vil dreie sig omkring Kr 70000,– Imid- lertid skulde jeg anse det for heldigst, om De inden nævnte Tid kunde afgive ‹fast› Bud som kunde forelægges Eieren. – Vi maatte i Til- fælde have en Konferance og Befaring paa Aa- stedet saa vi kunde faa Grændserne aftalt.»
MM K 5407. Munchmuseet
Brev fra Tr. Mortensen, Th. Mortensen Speditionsforretning. Datert 24.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5418. Munchmuseet
Brev fra Statens Järnvägars Resebyrå. Datert 13.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5432. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 30.12.1912
«Regning»
MM K 5476. Munchmuseet
Brev fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri Utsalg av Bygningsmaterialer. Datert 29.08.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5477. Munchmuseet
Brev fra Ole Hansen, J. B. Stang Christiania Dampskibsexpedition & speditionsforretning. Datert 31.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5483. Munchmuseet
Brev fra C. Evensen, C. Evensen's Gartneri. Datert 22.05.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5501. Munchmuseet
Brev fra L.H. Hagen, L.H. Hagen & Co.. Datert 26.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5549. Munchmuseet
Brev fra Emil Olsen, Emil Olsen & Comp. Glasmagasin Lampe- og Stentøiforretning. Datert 27.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5567. Munchmuseet
Brev fra Victoria Hotel. Datert 10.02.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5637. Munchmuseet
Brev fra H. Poulsen & Co. Vin & Spirutuosa-Forretning. Datert 21.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5651. Munchmuseet
Brev fra H.? Synersen, H. Synersen. Datert 16.09.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5669. Munchmuseet
Brev fra S. H. Lundh, S. H. Lundh & Co. A/S Debet. Datert 23.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5685. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 23.11.1912
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5694. Munchmuseet
Brev fra Kreditbanken Kragerö. Datert 19.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5712. Munchmuseet
Brev fra Norges Post. Datert 15.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5750. Munchmuseet
Brev fra Josefine A. Bjurstedt. Datert 09.12.1912
«Man fortæller at De er ligeså snil som De er berømt – og hvis det er tilfældet (som jeg håber og tror.) – så tør jeg nok komme med en bøn til Dem – ikke sandt? Det er nemlig en ung pige som har fået den rædsomme sygdom – kræft – og som kan blive frelst hvis hun får en behandling af «Radium» – det nye vidunderlige stof som man»
MM K 5751. Munchmuseet
Brev fra Josefine A. Bjurstedt. Datert 06.09.1912
«Formodentlig kommer De snart til Kristiania – og – hvis De bryder Dem om at møde «damen» igjen – som boede på værelset ved siden av Deres værelse på «Augustin Annex» ifjor vår – nei – (nu i våres var det jo!) så må De denne gang bo på hotel «Metropole» i storthingsgade no 4 – hvor «damen» fortiden bor! Vil De! – Hun vil gjerne træffe Dem igjen og håber at hr. Munch ønsker det samme!! Hvis De husker damens navn – (vil ikke skrive det her i brevet) – så»
MM K 5768. Munchmuseet
Brev fra Kunstinteresserede. Datert 26.03.1912
«I nogle natlige, festlige timer sammen med Deres hyggelige fetter Diriks mindes vi Dem i taknemmelig beundring for Deres engasjerende banebrydende kunst! Hjertelig velkommen til Bergen»
MM K 5809. Munchmuseet
Brev fra Reimers, Reimers. Datert 12.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5849. Munchmuseet
Brev fra Bildende Kunstneres Styre. Datert [??].10.1912
«Retningslinjer for valg av styre.»
MM N 25. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1912
«Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Briefe –»
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 183. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913
«Hvis I tog»
MM N 184. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 569. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1912
« Jeg er nu snart pengeløs og»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 702. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1912
«Må jeg gjennem Dem få takke Manes hjertelig først for {den}det kunstnerisk skjønne Arangement af min Udstilling – og så for den storartede Gjæstfrihed og Elskværdig»
MM N 969. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1912
«»
MM N 972. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 28.5.1912
«»
MM N 973. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1912
« Det var morsomt at I kom til Strömstad – altså en liden Udenlandsreise –»
MM N 974. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 24.9.1912
«Reiser på en 8 Dages Tur til Köln – og Breve naar mig i  Köln poste restante –»
MM N 1033. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
MM N 1038. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert [??].2.1912
«Tak for Brevet – godt at Du kom over Forkjølelsen»
MM N 1039. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1051. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
MM N 1072. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1912
« »
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1171. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 18.11.1912
«Jeg har kjøbt en liden Diamantring til 48 Kr til Andrea – {j}Jeg reiser nu til Göteborg så {og}jeg kommer først igjen om 8 Dage så Jeg vilde bede Dig opgive Andrea’s adresse til Juveler Andersen Kongensgd – eller Kirkegaden hvor den ligger betalt – Andersen vil så sende den –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1760. Munchmuseet
Brevutkast til Torvald Stang. Datert 1909–1914
«Ja kjære gamle ven vi blir gråhærdede Oldinge og alle vore Venner dør om os – Jeg kan ennu ikke si eller ta noen Bestemmelse – jeg skulde gjerne ta en Passiar med Dig – og en Kjøretur»
MM N 1897. Munchmuseet
Brevutkast til Fridtjof Nansen. Datert 1912
«Jeg skal i februar måned ha en stor sepa rat utstilling i det første München. Det stør{t}ste private utstillingslokale står helt til min rådighet. Men det gjælder ved denne leilighet at kunne repræsentere min kunst på denmed de vægtigste arbeider, som jeg har malt. Umiddelbar Til disse hører ubeti «Stjernenat» som De eier.»
MM N 1948. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913
« Hr. Advokat Harald Nørregaard  Kirkegaden  Kristiania»
MM N 2033. Munchmuseet
Brevutkast til Inga Stærk. Datert 1910–1912
«»
MM N 2286. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1912
«Ich werde leider nicht neue Malereien an Hr Cassirer schiecken konnen – Es war mir unmoglich zu denken das er so schnell ausstellen sollte – – Es ist auch unmoglich mit so viele Ausstellungen – Jetzt hoffe ich zu Fruhjahr ausruhen konnen – Es muzs  …  jetzt nur { … }Arbeit sein»
MM N 2288. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1912
«Morgen fahre ich nach Kristiania um eine kleine { … }Ausstellung ({ … }25 Gemalden) zu aufhangen – Wenn ich diese nun auch die Kölner- Gemalden abgeschieckt habe werde ich eine Weile Ruhe haben – Es nimmt zu viel Zeit – hoffentlich werde ich bald so weit kommen das ich nur einmal pr Jahr ausstellen werde –»
MM N 2301. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1912
«Es ist { … }nicht moglich die Preise nach den Preisen  …  { … }bei Arnold zu richten – Hrr Gutbier macht die Preise wie er selbst für gut findet und er ignoriert vollstandich meine Bestimmungen Wenn es so weiter geht musz ich mit Ihm brechen – alz er doch nicht mit mir selbst koncurieren darf – Ich muzs die Preise danach richten wie ich uberall in Norden bekomme und wo ich am meisten verkaufe –»
MM N 2302. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1912
«Ich bin jetzt von eine lange Reise in den Gebirgen zuruckgekommen – Ich war durch die viele Arbeit { … }ganz vernichtet – Ein Bischen besser bin ich ja aber es w musz wohl ein S{ … }ummer zu – Hoffentlich werde ich so gut werden dasz ich die»
MM N 2452. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1912
«Jetzt habe ich ein Bischen Ruhe { … }für Schreiben – so uber die Ohren mit Ausstellungen bin ich noch nicht gewesen –»
MM N 2738. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 5.1.1912
«Bitte gütigst mir mitzutheilen wo { … }Sie letzte Jahre von meiner Gravuren verkauft haben und mir mein{ … }e A{ … }ntheil zuschieck{ … }en –»
MM N 2880. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.1.1912
«Jeg vilde gjerne tale med Dig – ring op Moss enten Kl. 4 {eller}og Kl 7 hvis { … }jeg ikke først er at træffe –»
MM N 2884. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.1.1912
« Jeg har været i en lang Periode af Blækskræk – rent umulig til Skrivning så jeg har forsømt at give Dig Underretning fra Krigsskuepladsen – Man samler ind til Indkjøb af Dekorationerne – Jeg tror dog næppe man faar drevet mer op end 15000 Kr – Nordan var slukøret da jeg traf ham – Han havde stemt forat være med os andre – Jeg lever på Skrubben hvor jeg liker mig best – Kristiania- fjorden er ikke helt for mig – Jeg har en annen Husholderske Inga er hos Juel – Jeg { … }var nylig { … }hos Roedes – hvor mine Billeder hænger udmærket –»
MM N 2885. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.2.1912
« Maleren hr. Ludv. Ravensberg  Adr. hr. kgl. fuldm. Grønvold  ‹Stensgd 1›  Via di Monte Tarpeo, 69  la famiglia Mongarelli  Roma  Italia  Bedes omadressert»
MM N 2886. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 22.10.1912
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Hersteds»
MM N 2887. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 16.11.1912
«Kan Du ikke se ned imorgen Søndag på Victoria Hotel {,}– Kl. 12.»
MM N 2888. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 31.12.1912
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1»
MM N 2934. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1912
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgt. 1»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3001. Munchmuseet
. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3016. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 5.1912
«Tak for Brevkortet – men det var da osså noe Du havde fortælle! Det var jo en alvorli Affære – men som jeg forstaar er det alt gaaet heldi – og jeg kan lykønske Dig til at sa{ … }aret som Du ligger på Livets s{ … }tore Sl Slagmark har Du beseiret en lumsk og snigende Fiende –»
MM N 3068. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 5.1912
«Vil Du altså gjøre mig den T{h}jeneste at kjøbe en vakker enkel Krans til Strindberg for mig for 10 Kroner – Den bør sendes så den kommer til Begravelsen»
MM N 3094. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1912
« Jeg reiser nu tilbage til Kragerø – så vi nu i Fred og Ro kan fortsætte at sælge Billeder»
MM N 3095. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 14.2.1912
«  Kunstlervereinigung  Hagen-bund  Zedlitzgasse  Wien»
MM N 3096. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1912
«Hvis Mussæet skulde finde på at kjøbe noget af mig maatte Du om muligt få Tilladelse til at det kom med på den Udstillingen i Køln – Dette er meget vigtigt Det vilde på en Maade {S}smerte mig»
MM N 3097. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1912
«Jeg trænger Penger så jeg vil bede Dig sende mig Opgjøret for Wienerudstillingen –»
MM N 3174. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 13.1.1912
« Hrrn Albert Kollmann  { … }Café Bauer  Unter den Linden  Berlin»
MM N 3177. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 27.1.1912
«Funf Ausstellungen whelche ich diese Tagen vorbereite – verhindert mich vollstandich von Briefe zu schreiben –»
MM N 3179. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 8.3.1912
«Ich hoffe heute Nachmittag Ihnen ein langer Brief schreiben zu konnen – und auf die verschiedenen Fragen zuruck- kommen – Ich bin diese Tage krank gewesen – und habe nichts machen konnen – Es wird sich bald geben wenn ich von die Arbeit ein Bischen wekkommt –»
MM N 3180. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.3.1912
«»
MM N 3181. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 18.3.1912
«Ich bin jetzt in Kristiania um eine kleine Ausstellung  …  aufhangen –»
MM N 3182. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 6.3.1912
«Viele herzliche Danke fur Ihre Brief, Fotografien und fur Ihre unermudliche Umsorg»
MM N 3183. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 11.6.1912
« »
MM N 3184. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 29.6.1912
« »
MM N 3185. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 8.7.1912
«Viele Danke fur Brief und für Ihr lebhaftes Interesse fur mein Kunst – Ich schreibe heute Abens Ihr einen langen Briefen – Kein Zeit ist m ist mir ubrig gewesen – Aber jetzt wird es besser –»
MM N 3186. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 28.8.1912
«»
MM N 3187. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 26.8.1912
« Hrrn Albert Kollmann  Köng{r}gratzerstr. 45 Hos{ … }piz  Berlin S.W»
MM N 3188. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 30.11.1912
« Hrrn Albert Kollmann  Berlin S.W  Wilhelmstr 119/120  v. Giersdorf»
MM N 3190. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 10.11.1912
«– Ich bin jetzt auf Reisen und werde Ihnen wenn ich in Ruhe kommen mehr schreiben – Ich fahre nach Kragero aber werde bald wiederkommen – Briefe reicht mir immer pr. Hvitsten –»
MM N 3191. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 26.2.1912
« Besten Dank fur Ihre Karte – Freut mich sehr dasz Sie die Ausstellung gut fin{ … }de – – Es wurde mich sehr intressieren wenn Sie mir ein Bischen beschreiben konnte wie die {g}Gemalden aufgehangt sind – und whelche besonders gut wirken – wie das Lokal sieht aus { … }u.s.w –? Schade ich glaube nicht ich jetzt fahren kann so gern ich möchte – Ich werde wahrscheinlich erst in Juni eine Reise machen In ein Es wird in Köln im Summer eine grosze internationale Ausstellung arangiert – nur ganz modern – Zi …   …  Dort wird man mir ein sehr hervortretend Platz (30 □m Wand) geben – und mochte ich das gern sehen – Die Ausstellung in München wird wohl nicht so lange dauern? In Kristiania soll ich 11te Marz ausstellen – so ich nicht wekkomen kann –»
MM N 3196. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 11.11.1912
« Hrrn Albert Kollmann  Wilhelmstr. 120  v Giersdorf  Berlin»
MM N 3201. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 27.11.1912
« Diesmal ist mir kein Zeit ubrig geworden – Die Goteborg- Ausstellung und annere Sachen haben mir vollstandich in Anspruch genommen – – Ich hatte nicht gedacht daz Cassirer so schnell Ausstellung machte – Die { … }Jena Ausstellung ist nicht ganz gut zusammengestellt und ist auch zufellig – – Ich mochte nicht Angst, und das Madchen mit rothen Haare ausgestellt haben auch nicht Liebespaar – Es wurde nicht zusammen meine gegenwartige Standpunkt zeigen – Preise werden diesmal»
MM N 3202. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 12.12.1912
« Eben von eine Reise zuruckgekommen sehr (spät Abend) an meiner gegenwartige Aufenhalt Victoria Hotel Kristiania s{ … }chreibe ich Ihnen schnell diese Karte, whelche Morgen früh mit Eisenbahn abgeht – Ich danke Ihnen vielmals fur Briefen und werde sofort wenn das Arbeiterbild hier eintrifft es signieren und an Breslau schiecken –»
MM N 3203. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 1912
« Hrrn Albert Kollmann  Christliches Hospiz  (Baeseler hof)  { … }Johannesstrasse  Köln»
MM N 3214. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 1912
« Hrrn Albert Kollmann  Wilhelmstrasse 119/ …   v. Giersdorff  Berlin S. W»
MM N 3229. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 13.12.1912
«Ihre Vorschlag Das Arbeiterbild fur 9000 Mrks an dem betreffenden Hrrn zu verkaufen nehme ich an – – Allerdings ist die Summe in Vergleich mit den Preise ich in die { … }letzten Zeit bekommen habe sehr klein – aber das Bild kommt jo in guten Händen – og das ist für mich viel –»
MM N 3232. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 20.1.1912
« Hrrn Albert Kollmann  Café Bauer  Unter den Linden  Berlin»
MM N 3273. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1910–1912
«{ … }Jeg har gaaet med på at sælge til Thesen de sidste Gravurer så billig – men det er osså de{t}n laveste Pris som { … }tænkes kan –»
MM N 3423. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1912
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundliche Briefes und für Ihre liebenswurdiche Sendung { … }Ihres {Besprechung}Aufsatz uber meine Ausstellung –»
MM N 3650. Munchmuseet
Brev til Hvitsten postkontor. Datert 3.1.1912
«Jeg har ennu ikke faaet mine Aviser – som jeg beder Dem godhedsfuldt omaddressere»
MM T 1297. Munchmuseet
. Datert 1911–1915
« Eide, Bull og Carsten kastes ud af Boulevard»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
PN 113. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 3.8.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 114. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 14.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 115. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 14.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 116. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 15.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 117. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 21.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 118. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 22.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 119. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 26.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 122. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 1912–1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 48 (PN 192). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fridtjof Nansen. Datert 1912
«Jeg er indbu{ … }dt til a{ … }t deltage med en {S}større Sa{ … }mling Malerier i en Udstilling der arangeres i C{ … }öln til Sommeren – – Udstillingen er international og skal give Oversigt over de …  seneste Kunstretninger – Udstillingen er meget»
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
PN 563. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 3.1.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 564. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 16.1.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 565. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 17.1.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 566. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 18.1.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 567. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 568. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 569. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 570. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.2.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 571. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.3.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 572. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 573. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 23.5.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 574. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 17.7.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 575. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 29.7.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 576. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 7.8.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 577. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 7.9.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 578. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 18.9.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 579. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 580. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 17.10.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 581. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 582. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 583. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 26.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 629. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 21.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 735). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 9.1.1912
«Godt Nytaar og tak for kortet og det gamle Aar –»
Brevs. 604 (PN 737). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 2.6.1912
«Hilsen fra Byernes By – Den er og blir den skjønneste – Reiser nu over Köln tilbage –»
Ms.fol. 3578 (PN 751). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 25.4.1912
«Vilde Du være så snil at få Tag i på Universitets- biblioteket min Rader Mappe på 8 Raderinger (I grønt Omslag udgivet af Meier-Graefe
Ms.fol. 3578 (PN 752). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.5.1912
«Jeg har havt Glæde af Reisen som jeg tror skal nytte mig –»
Ms.fol. 1603 (PN 763). Nasjonalbiblioteket
Brev til Kinka Nyhuus. Datert 1912
« Jeg er netop kommen tilbage fra Udlandet –»
Ms.fol. 3578 (PN 777). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 20.4.1912
« Maleren  Thorolf Holmboe  Kristiania»
Ms.fol. 3578 (PN 778). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 24.7.1912
« Maleren Th. Holmboe  Hersted  Haugastøl st»
PN 793. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 26.5.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. (PN 850). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1912
« »
Brevs. 604 (PN 853). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { …  }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»
PN 908. Ukjent
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1912–1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1110. Ukjent
Brev til Herwarth Walden. Datert 30.3.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1111. Ukjent
Brev til Herwarth Walden. Datert 16.2.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1112. Ukjent
Brev til Herwarth Walden. Datert 21.2.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1188. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 3.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 1257). Nasjonalbiblioteket
Brev til Hermann Struck. Datert 1.12.1912
«Entschuldigen Sie mir bitte dasz ich Ihm so spat antworten Sie kennen aber mein grosze Schwierigkeit zu schreiben – und denn bin ich jetzt immer auf Reise zwischen Kristiania, Hvitsten und Goteborg wo ich ein grosze Ausstellung habe – gewesen –»
PN 1309. I privat eie
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 9.1.1912
«Bedste Tak for Nytaarskortet fra Dig og Din Frue – og godt Nytaar igjen –»