Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 349 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1934, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 19. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 04.04.1934
«De var saa elskverdig i telefonen i høst engang at spørre, om Nini og jeg vilde hilse paa Dem en dag.»
MM K 41. Munchmuseet
Brev fra Johannes Bødtker. Datert 03.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 42. Munchmuseet
Brev fra Johannes Bødtker. Datert 28.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 50. Munchmuseet
Brev fra Misi Fricker Berckenhoff. Datert 05.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 65. Munchmuseet
Brev fra Jørgen Wright Cappelen. Datert 18.05.1934
«Grund af Bortreise har jeg nu først Anledning til at sende disse faa Linier.»
MM K 141. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert [??].12.1934
«Først vil jeg takke Dig for Din venlige lykønskning til min syvtigårige dag. Jaha, vi blir eller rettere er blit gamle, hvem skulde trodd sligt? vel neppe nogen af os. Tynt er det blit i rekken – vel, det er alderens forban- nelse hadde jeg nær sagt – og ensomme er vi – det skall Gud vide. Herregud slig kamp det har været! og jeg – jeg må endnu forsøge = stille min mand – men det er vel forgjeves, som jeg forøvrigt synes hele livet og dets ar- beide har været for mit vedkommende. Haukeribbet gam- mel og fordærvet – mishandlet så jeg bare kan kreke omkring fy fanden for en medfart. Og Du, jeg tænker svært ofte på Dig Munch – ja også Du er allene, men Du har jo Dine dyr og anden adspredelse – og det vil sige meget – for vi trænger så lite når vi er gamle, og tenker – og Du er jo i full vigør i Dit arbeide – en velsignelse! det er værre når, også dette svigter. Og Du er uaf- hængig og kan isolere Dig – værre er det når pøbel og pak forstyrrer Din arbeidsro – Å ja Du har forvist haft nok af åndelig uforstående pøbel omkring Dig i Din ungdom. Tja – og nu – jeg er altså færdig med livet – og har endnu aldrig kunne lave et bilde som jeg har været tilfreds over at have malt – og dette er meget kjære ven.»
MM K 161. Munchmuseet
Brev fra Hans Finne-Grønn. Datert 15.10.1934
« Maleren Edvard Munch  «Ekely»  Skøyen»
MM K 170. Munchmuseet
Brev fra Harry Fett, Kunst og Kultur Redaksjonen. Datert 26.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 174. Munchmuseet
Brev fra Harriet Fett. Datert 09.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 223. Munchmuseet
Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo. Datert 26.02.1934
«De spurte mig for en tid siden om jeg kunne gi oplysning angående sessesjonen i Berlin, og den nydannelse som der er foregått og foranledningen til at sessesjonen nu vil lave en større utstilling. I et brev fra Heckel i Berlin ser jeg at denne nydannelse nu er foregått og at den nye formann er Leo von Kønig. Heckel synes til en viss grad å være gunstig innstillet overfor den nye situasjon, og    den nye formann stiller sig ganske gun- stig overfor de betydligste, moderne kunstnere, de kunstnere som jo for en stor del har lidt sterkest ved de politiske forandringer. Heckel meddeler at han selv er gått inn som medlem ut fra den op- fatning at det gjaldt å utnytte de moderne tendenser i sessesjonen.»
MM K 224. Munchmuseet
Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo. Datert 10.04.1934
«over at man intet vet om det. Det bekrefter jo sakens foreløbig helt private natur. Janssen selv er sikkerligen en helt igjennem ud- merket mann, karakteriseres fra tysk side som «ordentlich und gut». Hans stilling innenfor det tyske kunstliv er kanskje noget bunnet av konservative münchener forhold, og muligens kan han tenkes å stå i en viss opposisjon til mere radikale, moderne retninger. Det er blitt antydet at han har deltatt i en protest mot Emil Nolde. Hvis jeg hører noget mere skal jeg straks underrette Dem. Ellers tror jeg De har fullkommen rett i på det nu værende tidspunkt å undlate å binde Dem til et så løst foretagende som dette. Forleden dag offentliggjorde Rasmussen Hamsuns brev i Tidens Tegn lørdag 7.4.1934 som avslutning på et intervju av Sven Elvestad med Trygve Sagen.»
MM K 250. Munchmuseet
Brev fra Dagmar Holbye. Datert 18.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 349. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert [??].06.1934
«  Hr. Edvard Munch  Ekely  Skøien  V. Aker »
MM K 350. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 21.06.1934
«Jeg fikk et brev fra dig igår som synes å ha svevet mellem Oslo og Borre i en uke – minst. Posten kan ha de forunderligste innfall. – Så Ramme har svevet i fare? – For mig står det som stedet med sol og sommer og fremfor alt yrende av fjerkræ – ender og gjess og dessuten bikjer. Ja, og så de to brune svømmende sommerpiger!»
MM K 356. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 01.05.1934
«Takk for brev og gravyrer idag! Med mig går det godt fremover, men én føler sig ikke lenger så bomsikker efter et tilbakefall som det jeg hadde.»
MM K 360. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 22.05.1934
«Solen skinner inn her på en kraftig rekonvalescent, undres på hvordan det står til hos dig. Om en 8 dages tid drar jeg ned til Borre for å fullende kuren, kanskje vi treffes på veiene der nede en vakker dag.»
MM K 370. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Jacobsen. Datert 13.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 384. Munchmuseet
Brev fra Magda Jonassen. Datert 01.03.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 674. Munchmuseet
Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet. Datert 09.01.1934
«Jeg har påtatt mig å holde «The Studio» under- rettet om hvad som foregår i norsk kulturliv og har bruk for å kunne reprodusere Deres utkast til Arbeiderbilled for Rådhuset. Det vil natur- ligvis fremgå av teksten at billedet er på et forberedende stadium. Jeg tillater mig derfor å be om Deres tillatelse. Kan De gi mig den venter jeg ikke å høre noget fra Dem. I motsatt fall vil De kanskje være»
MM K 693. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Møller. Datert 14.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 741. Munchmuseet
Brev fra Alf Nølke. Datert 04.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 829. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 04.04.1934
«Desværre har jeg ikke videre kjennskap til hvad der kan ha hendt i Aasgårdstrand i årene 1900–1905. Det var vel i disse årene Aase og jeg besøkte dig der og du fortalte oss den muntre historie om din avstraffelse av «Banditten», og om hvorledes du blev båret på gull- stol – som du mente vesentlig skyltes de hyldendes lyst på dine kirsebær. Men noe om komplotter mot dig husker jeg i alle fall ikke.»
MM K 832. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.06.1934
«Takk for ditt brev av 15. ds. Jeg har hatt en influensa, så jeg har ikke kommet mig til å svare dig før nu.»
MM K 833. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 22.10.1934
«Jeg håper du har det godt i Gøteborg. Det er jo en deilig by, og jeg glemmer ikke de par dager vi tilbragte sammen der i en for oss begge vanskelig tid.»
MM K 871. Munchmuseet
Brev fra Eivind Olsen. Datert 12.04.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 890. Munchmuseet
Brev fra Thomas Olsen. Datert 03.04.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 901. Munchmuseet
Brev fra Henrik Rytter. Datert 14.08.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 904. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Rasmussen. Datert 15.03.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 942. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 05.11.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 956. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Nobel Roede. Datert 08.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 973. Munchmuseet
Brev fra Søren Gustav Skamarken. Datert 12.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1017. Munchmuseet
Brev fra Thilo Schoder. Datert 26.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1018. Munchmuseet
Brev fra Thilo Schoder. Datert 12.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1055. Munchmuseet
Brev fra Christian Sinding. Datert 19.03.1934
«Dit brev til Augusta har jeg lest. Jeg forstår nok, at Du – slig som Du står – kan have betænkeligheder ved at underskrive et sådant dokument. Men Du vil jo selvfølgelig under alle omstændigheder få dette til gjennemsyn på forhånd. Sagen er jo desuden endnu ikke engang et virkeligt forslag. Men blir den til virkelighed, kan jeg ikke skjønne andet, end at den må virke til held for alle. Så meget mere som den blir fr‹e›msat fra tysk side.»
MM K 1087. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 07.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1088. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 11.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1092. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 12.04.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1117. Munchmuseet
Brev fra Johan Torgersen. Datert 04.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1164. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 16.02.1934
«høie og vi har bare gjeld og ingenting å kjøpe for. –»
MM K 1165. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 12.08.1934
«Takk for ditt brev og din skjønne tegning til «Alma Mater». Jeg begynte straks med å skrive på et længere brev til dig, men jeg er ikke helt fornøid med det og skal skrive det om. Om et par dager får du det. –»
MM K 1189. Munchmuseet
Brev fra Dyre Vaa. Datert 22.11.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1210. Munchmuseet
Brev fra Abigael Wilhelms. Datert 18.11.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1427. Munchmuseet
Brev fra Rohland, Deutsche Gesandschaft. Datert 01.08.1934
«Herr von Mutius, der in den Jahren 1918–1920 hier Deutscher Gesandter war, hat mich gebeten, Ihnen das beifolgende Heft der „Preussischen Jahrbücher” zu übersenden, in der Annahme, daß ein von ihm darin ver- öffentlichter Aufsatz „Kriegsbilder. Aus un- veröffentlichten Lebenserinnerungen” Sie vielleicht interessieren könnte; der Aufsatz enthält einen längeren Abschnitt über Norwe- gen. Mutius erwähnt dabei, daß Sie beide seinerzeit freundschaftlich miteinander ver- kehrt haben, und bittet mich, Ihnen seine Grüße zu übermitteln.»
MM K 1449. Munchmuseet
Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet. Datert 23.05.1934
«Komiteen for Vandreutstillingen har planlagt en utstilling på 8 forskjellige steder i Telemark i juni måned. d å. Utstillingen vil på basis av ca. 25 deltagende malere såvidt mulig få karakteren av et tversnitt gjennem dagens norske kunst. For det tilfelle De skulde ønske å delta med et billed, bedes De innsende dette til Nasjonalgalleriet. Samtidig vil man være takknemlig for å få opgitt forsikringssum samt året billedet er malt. Billedene vil ikke bli frem- budt tilsalgs på utstillingen. Innlevering må skje innen den 27 ds. Når fristen er så kort skyldes det, at det først nu har lykkedes komite- en å sikre sakens økonomiske side, dels at det er om å gjøre å kunne av- vikle utstillingen før høionnen begynner for alvor i Telemark.»
MM K 1466. Munchmuseet
Brev fra Arnold Ræstad, Stortinget. Datert 31.08.1934
«Tak for Deres brev av 26. ds. det glæder mig meget at De synes at være fornøid med valget av billede og med pladsen det faar. Jeg har ikke endnu skrevet til Stortingets præsidentskap som tar imot billedet og bestemmer pladsen, men det blir vel sikkert stats- raadsværelset. Farven paa veggen der kan jo bli forandret med tiden, eventuelt i samraad med Dem. Det er et billede som er Dem værdig, et herlig billede.»
MM K 1495. Munchmuseet
Brev fra Blix. Datert 22.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1546. Munchmuseet
Brev fra Clara Josephson Goldstein. Datert 30.01.1934
«Emanuel Goldsteins søster sender Dem dette photografi som Emanuel har photograferet paa Kirkevej i Taarbæk Det er mig som har den glæde at sidde ved mesterens Edvard Munchs side.»
MM K 1792. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 05.01.1934
«5.1.1934»
MM K 1861. Munchmuseet
Brev fra A. Ekholm. Datert 06.02.1934
«Anhåller vördsamt att till min samling av namnteckningar även få foga Eder.»
MM K 1886. Munchmuseet
Brev fra Yvanhoé Rambosson. Datert 02.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1914. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Helsztyński. Datert 24.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1915. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Helsztyński. Datert 24.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2060. Munchmuseet
Brev fra Adolf Brush. Datert 20.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2098. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel. Datert 09.03.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2121. Munchmuseet
Brev fra Katharina Eichmann. Datert 01.11.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2218. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer. Datert 28.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2251. Munchmuseet
Brev fra Gustav Grobe. Datert 22.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2390. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 10.12.1934
«Ein Jahr ist es her, seit ich Ihnen zum letzten Male geschrieben habe. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sehr Sie damals mit Briefen über- häuft waren, und wundere mich nicht, daß ich keine Antwort erhielt. Nun ist wieder ein Ge- burtstag, und ich benutze den Anlaß, mit meinen herzlichen Wünschen zu dem Tage wieder ein Lebens- zeichen von mir zu geben, ein Zeichen aus dem neuen Leben, zu dem mich das merkwürdige Schick- sal dieser Zeiten gedrängt hat. Ich habe mich nun hier, in einer schönen Gegend und ange- nehmen Klima, fern den Ereignissen der Welt, ziemlich fest gesetzt, wohne mit meiner Frau in einem kleinen Häuschen und bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahre mit einer Arbeit beschäftigt, die von allem früheren auch weit ab führt. Es entsteht ein Roman, in dem allerlei Gestalt an- nimmt, was mich im Laufe meines Lebens be- schäftigt hat. Keine Selbstbiographie. Im Gegen- teil. Auch kein Schlüsselroman, obgleich Sie viel- leicht, wenn es einmal so weit kommen sollte,»
MM K 2477. Munchmuseet
Brev fra Ivo Hauptmann. Datert 15.02.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2500. Munchmuseet
Brev fra Jeanne Hettner, Roland Hettner. Datert 04.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2506. Munchmuseet
Brev fra Ludwig von Hofmann. Datert 24.02.1934
«Sie haben mir durch Ihre freundschaftlichen Zeilen – vom Dezember 1933! – eine viel größere Freude gemacht, als Sie glauben werden, da ich Ihnen so spät dies ausspreche‹n›. Aber es giebt Zeiten, wo der Entschluß zu schreiben durch immer und äußere Hemmungen unheim- lich erschwert wird.»
MM K 2507. Munchmuseet
Brev fra Ludwig von Hofmann. Datert 03.12.1934
«heute kam die große Rolle mit den gewaltigen Blättern, die Sie so freundlich für mich ausge- sucht haben! Ich bin Ihnen sehr dankbar und freue mich herzlich des schönen Besitzes.»
MM K 2540. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 21.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2558. Munchmuseet
Brev fra Bruno Kisch. Datert 04.02.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2857. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 10.12.1934
«Die Neubauten an der Edvard-Munch-Straße. Im Hintergrund die beiden mächtigen Buchen.»
MM K 3006. Munchmuseet
Brev fra William Pechnel-Loesche. Datert 05.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3032. Munchmuseet
Brev fra Hermann Rosenberg. Datert 13.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3304. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler. Datert 21.02.1934
«Ich bin noch garnicht dazu gekommen, Ihnen für die hektogphi … he\raphiert/e karte ‹u›\z/u damken\,/die Sie uns Gratulanten zu Ihrem Ge\b/urtstage gesandt haben. Es ist eine freundliche Idee von Ihnen einen solchen Gruss zu versenden und uns damit ein Zeichen Ihres Gedenkens zu ge\b/en. So ist schon eine Reihe launk\i/ger Blätter zusammen gekommen, die uns der-\arti/ ger besonderer Ge\d/enkta\ge/ in die Erinnerung rufen!»
MM K 3307. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler. Datert 09.11.1934
«Ihre schöne Sendung hat hier grosse Freude hervorgerufen, haben Sie vielen Dank dafür. Eigentlich war sie mir ein stiller Vorwurf, denn auf Ihre so freundliche Karte – ich weiss doch, wie schwer Ihnen das Schreiben fält – wollte ich Ihnen berichten, kam denn aber nicht dazu. Ach, es ist auch so traurig, wenn man das langsame Vergehen miterlebt und doch, glauben Sie mir, wir haben noch wunderschöne Stunden zusammen und verstehen uns ohne zu reden. Man muss nur die übrige Welt abstreifen können. Die Schwäche ist gross, aber Schlaf, Appetit ist gut und mein Mann»
MM K 3308. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 18.11.1934
«das Befinden unverändert, scheinbar etwas ruhiger.»
MM K 3309. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 09.12.1934
«mein Mann und ich mächten Ihnen gern zu Ihrem Geburtstag alles Gute für das neue Jahr wünschen, vor allem dass Ihnen zum freudigen Schaffen die Gesundheit erhalten bleibt.»
MM K 3518. Munchmuseet
Brev fra Georg Schumann, Akademie Der Künste zu Berlin. Datert 23.02.1934
«Den Mitgliedern der Akademie und des Senats beehre ich mich bekanntzugeben, dass der Herr Minister für Wis- senschaft, Kunst und Volksbildung mich als Vorsitzenden der Abteilung für Musik durch Erlass vom 22. Februar d. Js. – K 10669 – ersucht hat, einstweilen vertretungsweise die Geschäfte des Präsidenten der Akademie der Künste wahrzunehmen.»
MM K 3694. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 09.12.1934
«wieder ist ein Jahr vergangen seit Ihrem 70. Geburts- tag, und hoffentlich ein gutes, das Ihnen zu Willen gewesen ist und Ihnen Raum gelassen hat zu neuem Schaffen. Ich denke sehr viel an Ihre Arbeit, auch wenn mir in dieser Zeit versagt ist, aktiv daran teilzu- nehmen. Über das neue Buch von Jens Thiis freue ich mich wie über einen Gruss von Ihnen. Es ist ein gutes Buch, weil es knapp ist und Dinge sagt, die der wortreiche Glaser nicht sagt oder nicht weiss. Freilich wünschten wir, die wir Ihr Werk lieben, das Buch 3 mal so dick, nicht so sehr mit mehr Text, aber mit noch mehr Bildern, namentlich aus neu- erer Zeit. Aber vielleicht geschieht diese Beschränkung auf ihren Wunsch, dem auch wir andern uns zu fü- gen haben.»
MM K 3889. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 17.01.1934
«Ich haben einen Interessenten für Ihre Litho- graphie Selbstbildnis im Weinrestaurant (Sie sitzen an einem runden Tisch, eine Flasche Wein mit einem Glas steht vor Ihnen). – Sie würden mich sehr zu Dank verpflich- ten, wenn Sie mir mitteilen würden, ob Sie noch einen Abzug ha- ben und wie teuer Sie mir denselben liefern würden. Wenn der Kun- de sich dann zur Bestellung entschliesst, sende ich Ihnen Ihr Guthaben sofort per Post ein.»
MM K 3979. Munchmuseet
Brev fra Adolf Schinnerer, Münchener Neue-Secession E.V. og Akademie d. bild. Künste (ad. Schinnerer). Datert 27.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4127. Munchmuseet
Brev fra Gösta Olson, Svensk-Franska Konstgalleriet. Datert 17.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4153. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Nationalmuseum Stockholm. Datert 05.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4154. Munchmuseet
Brev fra Sixten Strömbom, Nationalmuseum Stockholm. Datert 19.05.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4206. Munchmuseet
Brev fra J. Siedenburg, Frans Buffa en Zonen. Datert 29.03.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4305. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 30.07.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4342. Munchmuseet
Brev fra V. Rabas, Vytvarny Odbor Umelecke Besedy Voub. Datert 26.06.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4885. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 06.03.1934
«Tusen takk for brevet å for det glimrende billede, det er som jeg skulde se dem lyslevende. Karikaturen av dig er osså glimrende. Fipps uttrykk kjenner jeg godt; jeg måtte le da jeg åpnet brevet. Jeg vil sikkert komme mig her; nu er været ikke det beste for katarh, jeg har katarh i nese å øregange, å det hindrer en fuldstendig helbredelse i øiet, men alt blir bra når været blir godt. Jeg kommer mig så godt ellers. Her er en 74 årig frue som er nesten lamm. Hun er henrykt over musikken, hun er meget musikalsk. Nesten alle jeg treffer har de forbindelse med forhenværende elever. En slektning av fruen var en svært flink elev, nu en bankmand. Når Laura kommer tar hun veien tilfods indover byen, hun er begeistret for luften. Hver gang jeg hadde ondt i øinene måtte jeg tenke på hvor du har hatt det slemt med dine øine, å så har du vært så tålmodig. Det billede du»
MM K 4886. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 30.04.1934
«Takk for brevet. Det har vært en langvarig øiekatarh, den kalles kronisk sandkornkatarh. Men nu i de siste tre dage er øiet forbedret, dr. Schøts drypper noe i øiet. Men katarhen har stadig forværret sig, selv her i ro. Dr. Schøts sier jeg kan utmerket godt fotografere. Det har intet med synet å gjøre. Det skal bli morsomt igjen å ta noen partier hist å her, i all ro. Damm har bedt mig om billeder til sit Norgeshefte. Sånt er morsomt; ikke noe med utgivelser er for mig. Nu er det svært morsomt med «Akerselven». En arbeiderkone sa til mig: det var da hyggeligt av Dem å trekke Akerselven frem, den som gir så mange brød.» Det blir vel best å være på Heimly i vinter, hvis ikke Kristine Munch skulde ha en leilighet for mig, hun bygger noe ved Riis.»
MM K 4887. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1934
«Det var ikke iår jeg sendte penge, unntagen de 50 til konfirmationen. Ifjor vår og høst sendte jeg pengene. De siste under adr. Dr. Kinck, Kragerø. Jeg har ikke hørt om de er kommen frem. Desværre har jeg mistet kvitteringen men jeg skal forhøre mig på posthuset om størrelsen av summen. Det var efter møtet med Meidell på Holmenkollen at du sa jeg skulde sende A. 600. Jeg skrev dette til A., men nogle dage efter sa du hun ikke måtte få alle pengene med engang og så sendte jeg i to avdelinger. Jeg tok pengene fra de store summe du sendte mig. Du sendte kanske ifjor jul»
MM K 4888. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 25.11.1934
«Andrea tror jeg er syk, derfor tør hun si den usandhet at jeg har sagt du skal betale for gutterne. Da hun for to år siden skrev at hun gjerne vilde ha gutterne hos Bernhard, at det vilde koste 200 pr. måned, skrev jeg til B. at du ikke kunne betale for dem. Ifjor vår blev vi enige om at jeg skulde sende A. noen penge, i to avdelinger. Jeg tror det var 2 eller 300 jeg sendte henne. Disse tok hun til reiser til sig og gutterne. Om høsten blev vi enige om å sende henne resten, jeg tror det var 200, disse sendte jeg med Elias, es adr. Kragerø. Jeg har ikke hørt om de»
MM K 4889. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 07.12.1934
«Andrea har sikkert fått pengene, ellers hadde jeg nok hørt fra henne, det er bare som sed- vanlig at hun ikke takker. Det kan bli en for- andring med Andrea; hun har altid fått sin vilje igjennem, hun tenkte derfor hun skulde få sin vilje igjennem med dig. Nu kanske hun kan sette viljen inn på å ordne med sit hus så der ikke blir subbus. Før har hun ikke tatt sig av huset. Hun har tenkt å gjøre store affærer her nede. Dette er nok en lærepenge. Osså guttene vil ha godt av å ikke tenke at alt skal komme så lett til for dem. Nu kan de osså komme til å bli selvstendige. Deroppe»
MM K 5168. Munchmuseet
Brev fra Legation de France en Norvege. Datert 17.08.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5267. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége. Datert 11.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5268. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége. Datert 16.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5269. Munchmuseet
Brev fra Légation de France en Norvége. Datert 20.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5270. Munchmuseet
Brev fra Amé-Leroy,?, Légation de France en Norvége. Datert 06.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5271. Munchmuseet
Brev fra Johan Georg Rader, Det Kgl. Udenriksdepartement. Datert 05.09.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5297. Munchmuseet
Brev fra John Jakobsen. Datert 26.07.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5299. Munchmuseet
Brev fra John Jakobsen. Datert 26.07.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5366. Munchmuseet
Brev fra Valborg Marthinsen, Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk. Datert 20.08.1934
«Som svar på Deres Ærede av 27/7. d å med opsigelse av elektrisk strøm til Deres hus her, skal herved meddeles at opsigelsen gjøres gjeldende fra 1/10. 1934»
MM K 5561. Munchmuseet
Brev fra A. G. Johansen, A. G. Johansen (Drøbaks Kul- & Vedoplag). Datert 16.01.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 37. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1934
«Det vilde være galt om Krohgs indflydelse blev gjort til intet – Jeg mener blot det er galt at gjøre mig til Krohgs elev – For i virkeligheden»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 45. Munchmuseet
Notat. Datert 1931–1934
«{D}Nei i sygt barn og vår kunde der ikke være tale om annen påvirkning end det der af sig selv vælder frem fra mit hjem – Disse bilder var min barndom og mit hjem.»
MM N 46. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1934
«For at kunne forstå mine udtalelser om at jeg fandt det at være en forbrytelse af mig at gifte mig skal jeg oplyse om: min mor-mor døde af tuberkulose li Min mor døde af tuberkulose ligeledes hennes søster Hansine»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 56. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Krohg skrev mot Aulabillederne Kommentar – Historien kan ikke fortælles af en fisker sa han (Det er forresten en sømand gammel sømand der sidder der og som har været ute i mangt et eventyr slag på sjøen. Forresten: Blev ikke evangelierne fortalt af fiskere? – Krohg fandt at ‹fødderne› var for store – Det er vel ik næppe noen der sier det nu – Forresten var det gjort med hensigt – og fortegningen som Krohg sa { … }snakket om var gjort med hensigt – På grund af det svære fødder og ben fik Manden sin vælde og høide –»
MM N 58. Munchmuseet
Notat. Datert 1931–1934
«Den vår jeg solgte vår til Galeriet jeg tror det var 1899 reiste jeg til Italien og senere tidligsommer over Paris tilbake til Aasgaardstrand Da malte jeg Livets dans –»
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 67. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1935
«Kulturens flamme dør og lever påny»
MM N 79. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Kritikkerne»
MM N 80. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Det kunde vistnok være heldi for Publikum at få oplysning om følgende –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 89. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Jeg forstår ikke hvorledes Kunst og kultur har fåt tag i fotografiet til arbeiderbilledet (såkaldt raadhusdekoration) Jeg har altid nægtet at reproducere de billeder der er under arbeide – Dette er jo osså selvsagt. Det kan jo benyttes af andre og et påbegyndt billede er ikke morsomt at ha reproduceret –»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 129. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Jeg vil fremhæve at jeg  …  min skrivelse til Musæumsdirektør Gauffin var det som et tilbud til overveielse at jeg sendte Strindberg og jeg vil atter fremhæve at det var impulsivt –»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 136. Munchmuseet
Notat. Datert 1927–1935
«Eventyret om de 10 mine 20 villaer og hvordan man for 400 kan få sig stort atelier – og lidt om da aula- billederne Kommentar blev til»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 146. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Først og fremst»
MM N 147. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Albert Kollmann en mærkeli kunstven og original vel kjendt i Tysklands kunstnerkredse intereser{er}te sig stærkt for Munchs kunst. Fra 1902 arbeidet han utrætteli på at skaffe Munch rummeligere forhold i Tyskland – og det skyldes ham  …  meget at han fik den plads han opnåede»
MM N 148. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Thorvald Stang { … }søn af Statsraad Stang Georg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham efter med de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»
MM N 149. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Munchs far gik helt op i sine børn. Omsorgsfuld til det yderste og deres legekammerat – Samtidig var han stræng religiøs og heftigheden kunde ofte løbe af med ham – ‹{og}Han› var stærk nervøs  …  Han var en udpræget Kunstnernatur om der end ikke lå for ham at tegning men han fortalte ypperli spændende f historier og eventyr – Sagaen fortalte han os børn gutterne stadi    {h}Han kunde denne udenad –»
MM N 152. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Gauguins udtalelser kunde være mer { … }afslebet –»
MM N 153. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1935
«Med hensyn til mit forhold til kvinnen som nævnes bør dette afslibes i utrykkene»
MM N 158. Munchmuseet
Notat. Datert 1926–1937
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 195. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1939
«Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
MM N 217. Munchmuseet
Notat. Datert 1932–1935
«Lerolle den franske direktør for den europæiske afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige land forat sætte sig ind i deres kunst og udvælge bille billeder til udstillingen –»
MM N 220. Munchmuseet
Notat. Datert 1932–1935
«Professor Dietrichson med al sin iderigdom finder at iden kvæler denne fris da hovedvegten er bygget på farve og lite på former –»
MM N 221. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935
«{Jeg}Jeg fik disse anfald oftere til de i Hamburg ipå et hotel blev så stærke i 3 nætter efter hverandre at jeg måtte pludseli reise fra Hamburg forat undgå forskjellige følger af disse – (Jeg skal ved leilighed fortælle herom) Jeg skulle jo da ha absolut ro men så kom jeg hjem midt i U unionskampene»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 262. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1935
«Jeg måtte jo ikke sætte for høi pris eller for lav»
MM N 264. Munchmuseet
Notat. Datert 1924–1935
«25,000 kroner i pantegjæld – der påføres mig som formue»
MM N 279. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1935
«P C meldte sig etter jeg afslog – De sad der på trappen til ‹hotellet› – der  …  ‹av› restauranten –»
MM N 303. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
« …  I luften mærkede man allerede radions komme – Luften antes fuld af bølger  …  Denn Kvinnen der forlader mannen, Hast i hjertet»
MM N 425. Munchmuseet
Notat. Datert 1934
«Det var pudsigt at se de to portrætters tidsbestemmelse sat til før og efter 1905 – En liten historisk sketsch – !»
MM N 537. Munchmuseet
Notat. Datert 31.12.1934
«3{0}1–12–1934»
MM N 561. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 5.9.1934
«Jeg finner osså at der burde fradrages driftsomkostninger ved de kostbare atelierer jeg har bygget. Træatelierene har kostet circa 25,000 kr og { … }muratelieret circa 50,000 kr – Disse bygninger jo ubr nærmest at betragte som ubrugelige for andre – Jeg mener driftsomkostningerne burde sættes til 3000 kr – pr år»
MM N 1158. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Over Nytår kunde jo Du og Din hushjælp ta en 14 dages tur til Aasgaardstrand og m bo i min leilighed der – Du kan da se hvor hyggelig den lyse leiligheden er og Du kunde prøve på at få en lignende nærmere byen – Jeg vil skaffe mig noen møbler til leiligheden»
MM N 1159. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
MM N 1160. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
« Det var leit at Carl va er blit dårli – Vi får håbe det går godt – Tak for brevet – Jeg fik brev fra Electrolux hvor det meddeles mig at de kan skaffe et tillægsapparat for 180 kroner der gjør Dit apparat lydløst – Jeg tror dog at det er fornuftigere at ha et litet elektrisk apparat – Det koster bare 20 kr mer – Vi får tænke på det – Jeg kommer imorgen eller snarest»
MM N 1161. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Det er jo klart at Du nu må ha fuld ro i lang tid Du skulde jo havt mer ro i disse år med Dit dårlige øie og Dit tilfælde i kjæven – Så hørselen – Det har vært altfor uroligt for Dig og det har git forfaldet Dig megen lidelse –»
MM N 1162. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 3.1.1934
«Nu be{ … }gynner det at minke med brevene og jeg vil få mer ro – Det var morsomt at komme i forbindelse med venner og mange gamle venner her og i utlannet – men der er jo besværligt at skrive især mer oficielle taksigelser –»
MM N 1163. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 21.1.1934
«Vi skal nok snart finde ud hvormeget og hvor vi skal livrente os – Kanske 20,000 kr er det rigtige – Så har Du obligationer – { … }Jeg skal undersøge hvor det er sikrest at livrente sig –»
MM N 1164. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 22.1.1934
«Takk for billedet. Det lille usignerte billede kan Laura \B./ nok ikke få stort for – Jeg skal se om jeg kan skaffe hende et lidet billede i stedet Det måtte være en liten akvarel –»
MM N 1165. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 5.7.1934
«Tak for brevet    Jeg fik min katarrh igjen dernede og reiste så for et par dage hid på Ekely – Jeg kommer straxi dag ned forat prøve at få arbeidet på det store Aula- billede Kommentar jeg har holdt på med dernede i 18 år – Mine katarrher får jeg let igjen nu men de går jo snart over – Jeg vil om en tid prøve Lill indlandsluften – Lillehammer ‹Våge› eller { … }annet sted»
MM N 1166. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 11.10.1934
«Det er både en delikat og vanskelig sag med  …  \Andrea/ men det er nu intet at gjøre ved det. Det er nok en skuffelse for hende men hun er forberedt i lang tid på sagens tilstand og hun har planmæssig villet sætte det gjennem og nu vilde \hun/ ta mig med overrumpling –»
MM N 1167. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 3.2.1934
«Hjertelige lykønskninger til fødselsdagen»
MM N 1168. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 14.11.1934
« »
MM N 1169. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Det er vist bra at Du prø får den damen til selskab og hjælp en tid. Jeg kjenner hende jo ikke og kan ikke dømme om hende – Jeg mener bare man må være forsikti så man ikke bliver fast hængende ved en –»
MM N 1170. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Takk for brevet – Det er try trykt at vide at Du er kommen i god havn. Jeg har nu endelig idag fåt klaret forsendelsen til Amsterdam så jeg håber nu i længere tid at hvile godt ut –»
MM N 1174. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1.1934
« Du må ikke tro annet end at det har glædet mig overordentlig al elskværdighet der er vist mig»
MM N 1175. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934
«Skovforvalter O. Bugge i Kongsberg var hos mig og ba om noen udtalelser fra den frygtlige skjæbne at bli gjort umyndig – D{ … }et  …  er lige over påsken at denne dom endelig stadfæstes efter 1 års umyndigheds gjørelse umyndiggjørelse»
MM N 1176. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1935
«Jeg tænker at jeg skal bringe blomster til gravene p både i Oslo og på Nordstrand»
MM N 1177. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1935
«Tak for brevet. Det er leit at Du er dårli.»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1189. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Sommeren er ikke netop den bedste for nerverne – Det sa osså vor far – Det er jo da mer uro over alle mennesker – Jeg tror ikke det er bra for Dig alene at reise på dampskiber eller jernbaner – Hvis Du havde lyst på en 8 dages tid hos Helene så kunde jeg reise med Dig i bil – Bedst var det»
MM N 1190. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934
«Vi skal nok få greiet det på Søndag om vi end ikke får gjort ordentlig selskabs anretning denne gang –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1192. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 16.7.1934
« »
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1212. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934
«»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1304. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1935
«Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1419. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 18.1.1934
«Høst og hans kone reiser jul og sommer altid ned til huset i Borre – Det er egentlig deres sommerhus men de lar datteren bo der – Han blev syg av overanstrængelse da han var der.»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1524. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934
«Du blir nok bedre når det blir varmt i veiret –»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1658. Munchmuseet
Brevutkast til Lucien Dedichen. Datert 10.1.1934
«Tusind takk for Din lykønskning til min 70 årsdag. Ja jeg må si jeg er forholdsvis bra de senere par år – Jeg er oftere fristet til at si at jeg aldrig før har været frisk og at jeg nu oftere har følelsen af at være det. Nu ja – kraften er jo der ikke naturligvis –»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1684. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 13.1.1934
«Det er jo noe som ligner vexler slige gravurer – La mig ikke udtale mig så bestemt som igår før jeg helt får gjennem- gået min beholdning af grav{ … }urer.»
MM N 1686. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1934
«Det var intresant at se den geniale måte at bestemme et billedes tid på –»
MM N 1688. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1934
«De spurte mig om hva jeg syns om Kunst og Kulturs sidste hæfte – Jeg syns det som er værdig dette Nordens bedste kunstblad –»
MM N 1689. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1934
«Tilbage til portrætterne i Kunst og Kultur –»
MM N 1690. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1934
«Forat komme tilbake til vor telefonsamtale. Telefon- samtaler dette farlige apparat har jeg omtrent sluttet med Osså her afbrudt forbindelse med omverdenen – – Det var de to portrætter før og efter 1905 – Letvindt måte at angive årstallet på billeder på! – Alle billeder jeg nu maler er altså efter 1905 –»
MM N 1692. Munchmuseet
Brevutkast til Henrik Grevenor. Datert 1934
«Foretagendet er vist i sin begynnelse – Selve tanken er jo udmærket – Jeg har jo selv stærkt holdt på at Norske kunstnere og kul- turfolk skal søge mer samkvæm med sine frænder Tyskerne –»
MM N 1695. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1935
«Nu er det jeg der skriver «Munch- boken» Jeg tar først afg afsnittetene 1889–1902–1905 – klinikken i Kjøbenhavn Det var begivenhedsrige f år og der fulgte myther med –»
MM N 1696. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1936
«Jeg har som jeg skrev til Dem begyndt på mine optegnelser»
MM N 1713. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, Schiefler Kollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902 Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
MM N 1714. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Som jeg sa i telefon undrer det mig at jeg ikke da vi så ofte var sammen talte om 1905 tiden og de fantastiske begivenheder – i Aasgaardstrand.»
MM N 1737. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1933–1934
«Jeg håber nu våren og sommeren vil restaurere Dig fuldkommen – Det har været en slem vinter for alle mine gamle venner – Schiefler er osså dårlig i Hamburg – Min søster har været dårlig –»
MM N 1744. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg er nu kommet fra dette anfald af bronchitten men jeg er meget sliten og træt efter vinterens strabadser –»
MM N 1746. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg har fåt en forkjølelse. Den er ikke stor men bronchittendensen vil vare til varmen kommer. Wefring vilde hypnotisere den væk. Jeg var fortvilet over at jeg ikke kunde ha de{ … }n»
MM N 1749. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg sender Dig til adspredelse et bedre farvelagt trykk af Dig, et portræt af den ædle og Wefring
MM N 1750. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg har lidt feber idag så vi kommer nok ikke til at tegne noget – \Vi får se imorgen
MM N 1751. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg var bra 4 dage så blev jeg rammet af en ny bronchit med feber – Den viser sig { … }at være lumsk og ond{ … }artet som såmange af mine tidligere    Kanske jeg muli kan op{ … }nåes at den tillades mig i al beskjedenhed at ha d{ … }en – Da jeg fik anfaldet på Olavsordensdagen tillod Thiis det ikke»
MM N 1752. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg var 3 dage bra så fik jeg bronchitten med feber igjen – Den er ondartet og jeg blir ialfald ikke bra før udover sommeren –»
MM N 1753. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg har fåt en ny forkjølelse Det er altså en ondartet bronchit som vel først går væk udover sommeren»
MM N 1759. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1934
«Jeg prøver at skrive ned nogle erindringer – Fra de bevægede år i begynnelsen århundredet blir det nu jeg først skriver lidt ned – Efter den storartede hæder på min 70års dag blir det end mere og resigneret –»
MM N 1785. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1925–1936
«Maleren Laureng har gjort indsants i Norsk Kunst – malt flere { … }billeder – med adskilligt talent – og han har et { … }godt billede i vort Nationalmusæum –»
MM N 1789. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 1934
«Jeg takker for den tilsendte redegjørelse for amerikaudstillingen Der er vistnok noget jeg kunde have lyst til at si om spørsmålet udstillinger i Amer{ … }ika som jeg ihvertfald mener er fremtidens land. Men som jeg har sagt har jeg måttet helt trække mig tilbage fra alle og alt. Forhåbent- lig vil det bringe mig ro så jeg kan efter lang tids pause atter at ta fat på det der for mig er livets mening for mig.»
MM N 1790. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 4.2.1934
«Det er vel ikke rimeli at der blir noen anledning til noen  …  videre udredning af mit forhold til danskerne – Jeg skal da tilslut nævne at i mine funderinger over danskernes ofte mærkelige optræden mot mig har jeg tænkt mig at en mulig uforsiktig ytring mot danskerne har bidt sig fast i dem Ligeledes at det har ærgret dem at jeg ved et par anledninger ikke har villet være sammen med dem og at de ikke har forstået at jeg af sen hensyn til min helbred de sidste 20 år helt har undraget mig selskab –»
MM N 1791. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 1934
«Meningen med det brev jeg sendte var at De ved leilighed og helst med k efter konferance med mig kunde skulde forklare de danske malere at jeg var lidt vagtsom efter det tidligere passerte – Det var udstillingen der blev fortiet og den uhøflige måte dengang der gjorde at jeg bestemte mig til ikke at ha noget med dem at { … }gjøre»
MM N 1792. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 4.2.1934
«Jeg har ikke været i byen kan jeg si på 2 måneder ja jeg kan si på 3 år    Jeg kommer vel næppe mer utenfor Ekely og kanske jeg osså udfører en længe påtænkt flytning længere væk – Heller ikke har jeg, kan jeg si, talt med noen i denne tid –»
MM N 1793. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 1934
«Jeg skal senere engang i ro forklare Dem hvorfor jeg tror danskerne de senere år vil mig tillivs – Det er sager der skriver sig fra 30 år tilbage – I telefon blir det jo hele confust og egnet til misforståelser»
MM N 1794. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 1934
«Både i kunstnerisk henseende { … }og fra et borgerligt standpunkt tror jeg de { … }mænd som Ring og de ledende mændsom kunsthistoriker Petersen og andre ser på  …  mig mig og andre ledende mænd omgivende Grønningen og den herskende kunstnerkreds  …  se ligeledes mænd som Johannes v Jørgensen ser { … }på mig med høist blandede følelser – For Johannes Jørgensen tænker jeg er oplagt jeg en vederstyggelighed»
MM N 1795. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Datert 1934
«Ved min forrige udstilling specielt  …  Der nævnes særl opsigtsvækkende ofte at i Kjøbenhavn at jeg er så berømt – Her kan man se hva berømmelse og et navn udretter – Der Jeg nævnes som salgsmaler i lighed med Zorn – { … }Skibsrederne har alle bil væggene fulde af mig – Så det synes at ha sammenhang med ar Johannes Jensens artikel –»
MM N 1799. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe Dem op er fordi jeg netop holder på at ordn{ … }e mine papirer – Her fandt jeg en mængde breve fra Dem hvoraf jeg ser hvor mange gode tjenester De har gjort mig.»
MM N 1800. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe op til Dem er at jeg holder på at ordne mine masse breve og så har jeg funnet en mængde brev fra Dem som viser at De har gjort mig store tjenester –»
MM N 1801. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Det viste sig dog at jeg havde udbytte af at be ‹De … › komme ti{ … }l mig – Det var jeg langt på vei jo vigtigt det De fortalte»
MM N 1939. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936
«Jeg holder på at skrive mine erindringer og behandler nu tiden omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive til mig lidt der belyser forskjellige mærkelige hændelser jeg havde i 1905»
MM N 1940. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Kan De bevise at Munch er milionær –»
MM N 1950. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934
«Jeg fik for en tid siden vist i vinter et br søt brev fra Din datter i Amerika Hun syns folk havde været ikke riktige mod Dig i anledning det «syge Barn»»
MM N 1963. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Du nævner at jeg behøver ikke at ængste mig for min alderdom –»
MM N 1984. Munchmuseet
Brevutkast til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934
«Jeg har ladet en snedker lave ram- mer til de to billeder –»
MM N 1986. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Det har jo været almindelig bekjendt i byen at Munch i længere tid har lidt af stærk depresion og Hr. Rasmuss Kommentaren er vistnok osså bekjendt hermed og ikke har tålt forretninger eller sager der angrebtog på hans hoved – I vinter kom en heftig bronchit med til der hårdnakket angreb hans kræfter»
MM N 1987. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg Det forekommer mig såvidt jeg tænker mig sagen at det vilde virke som at gribe ind ...»
MM N 1988. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg har altid holdt mig fra slige sammenslutninger og det vilde ikke være mig mulig hvis jeg gav mit navn til dette at holde mig væk fra at tænke på den og beskjæftige mig – ‹Det› ‹forekommer› ‹tiden› er vanskeli for slige sammenslutninger { … }især mellem to nationers kunstnere i denne bevægede tid –»
MM N 1989. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg har hele min kunstnertid holdt mig så meget som mulig væk fra kollective sammenslutninger Jeg har levet i ensomhed og kan blot arbeide i den.»
MM N 1990. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg er syg efter vinterens herjende {B}bronchitter og kan ikke foreløbig overhovedet tænke – Det nytter altså ikke foreløbig at sende brevet –»
MM N 1991. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg har været længe syg og havde feber da jeg fik Deres brev – Jeg har først idag så nogenlunde læst brevet igjennem – Det er en skjøn tanke De har båret frem og jeg har altid, som min Onkel, P A Munch holdt på at vi skulde holde forbindelse med vort Frændefolk Tyskland – Især tænker jeg da på kunstnerne – Ja det er vist at i den retning kunde noe storartet kunne frembringes –»
MM N 1992. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg er meget deprimeret efter vinterens herjende bronchitter med oftere feber –»
MM N 1993. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 1934
«Jeg er syg og deprimeret efter en hel vinters heftige bronchitanfald – Det er b derfor bedst De venter med at sende brevet – Jeg kan ikke overanstrænge mit hoved og syge øie»
MM N 1994. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm Rasmussen. Datert 14.3.1934
«\Deres forslag kom jo lidt bardus på mig
MM N 2023. Munchmuseet
Brevutkast til Kristian Schreiner. Datert 1932–1934
«Jeg håber dog at jeg om en tid får anledning til at male Dem – Nu er alt i skatteligningens tegn – Det ordner sig nok med denne, men for mig er det meget besværligt»
MM N 2068. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1930–1935
«Sidst nævnte Du at en passant at jeg vel ikke husker min mor»
MM N 2071. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1934
«Jeg som bare skal ha ro inlader mig på sligt tøv som at sende Strindberg som gave til Stockholmmusæet – Man har næsten altid ærgrelser af gaver –»
MM N 2072. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1934
«Efter hvad jeg kan læse mellem linierne er der ingen begeistring for Strindberggaven – Svenskerne syns vel han ser litet staselig ut –»
MM N 2095. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1934
«Takk for Dit lange og indgående brev – Du fortæller gribende om Din den katastrofe Du var udsat for i vinter for annen gang –»
MM N 2160. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1934
«Jeg studset lidt da Du pludseli spurte hvor jeg var i 1905 enda det står i Din bok»
MM N 2163. Munchmuseet
Brevutkast til Christopher Vibe. Datert 14.6.1934
«I anledning det mig tilsendte oprop angående konsentrationsleirene i Tyskland må jeg svare hva jeg har svaret alle lignende oprop den senere tid at jeg har været og er syg og stærk deprimeret og lever helst utenfor alt – Jeg kan derfor ikke ta stilling til aktuelle spørsmål og må derfor si at {at}jeg forlitet har kunnet fordype mig i sagen til at tage stilling til den»
MM N 2191. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 10.1.1934
«Det var mig en overordentlig glæde at få Dit kort og nyårs hilsen – Og det glæder mig at forstå Du lever forholdsvis bra –»
MM N 2365. Munchmuseet
Brevutkast til The Society of Scottish Artists. Datert 20.11.1934
«I feel greatly honnoured for your kind invitation to accept the honour of becomming an Honorary Membership of your esteemed Society, which I gratefully accept.»
MM N 2395. Munchmuseet
Brevutkast til Willy Pastor. Datert 4.1.1934
«Es thut mir leid aber es ist mir unmöglich Ihre Bitte zu erfüllen – Ich lebe für mich selbst und es ist mir notwendich für meine Nerven vollständich in Ruhe zu leben –»
MM N 2425. Munchmuseet
Brevutkast til Thilo Schoder. Datert 26.1.1934
«Es ist vieleicht wichtich dasz Sie in Gelegenheit Ihres letzes Briefs ein bestimmte Antwort { … }bekommen {–}werden»
MM N 2474. Munchmuseet
Brevutkast til Luise Schiefler. Datert 1933–1934
«Meine Gedanken gehen oft an Ihnen und meine leidend Freund –»
MM N 2503. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit den Verlegeren des Katalogs – Ich möchte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht lazst es sich in Schweiz arangieren. Ich werde wahrscheinlich da sein in Mai – Augenblicklich muzs ich alles lassen um ein hochst notwendich Ruhe zu haben – Wahrscheinlich musz ich die Sache ernst nehmen und vielleicht mich ein Jahr»
MM N 2504. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit dem Verleger des Kataloges – Ich mochte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht konnten wir uns in Schweiz treffen –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2730. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1934
«Ich bin noch so dasz ich notwendich mich sehr schonen muss – Es wird wohl jetzt so immer bleiben – { … }Es stört meine Auge und Kopf schreiben und lesen und arbeiten –»
MM N 2747. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1925–1936
«Ich bin verreist und habe Ihnen leider nicht vorher antworten { … }gekönnt – Ich werde Ihnen baldigst in der Angelegenheit der Radierung beantworten – Ich habe so viel Geschaftliches das ich erst ein Sekretær mich schaffen musz –»
MM N 2756. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934
«Es ist mir allerdings schwer mit gescheftliches zu thun zu haben alz ich noch Auge wegen grozste Vorsicht nehmen mussen – Aber allerfalls werde ich wohl beihelfen konnen das Flechtheim  …  ‹in› Europa ‹eine› { … }Collection meiner Arbeiten ausstellen kann –»
MM N 2793. Munchmuseet
Brev til Harry Fett. Datert 7.1.1934
«Mine aller bedste takk for den skjønne udgave af {n}Norsk Malerkunst i middelalderen {–}og for norsk kirkekunst – Den første blir en pryd for min boksamling Jeg har forøvrigt i sin tid kjøbt en annen udgave af den og har studeret den med { … }stor interesse – De ser jeg følger med bokhandelen    Det har jeg desuten følt som pligt – Det blir en kjær present til min søster den jeg tidligere har havt –»
MM N 2794. Munchmuseet
Brev til Harry Fett. Datert 16.1.1934
«Det er ikke godt at si nu hva gravurer af mig er værde – Det bestemmes af handelen Jeg har i de sidste 15 år { … }ikke villet sælge stort – Jeg har blot solgt forholdsvis ganske få – Jeg er inderli gla for mit fremsyn –»
MM N 2942. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 23.3.1934
«Her sitter vi to og tenker på festdagen og Olavs bekransningen – og håber at vi alle tre snart kan samles igjen.»
MM N 2943. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 23.5.1934
«  Tostrupsgd {23}20  Oslo»
MM N 2945. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1934
« Direktør Jens Thiis»
MM N 2946. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1934
«Takk for brevet – Jeg er gla over at Du overstod festen – Det er fester der tar livet af den stærkeste men Du er uovervindelig»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3126. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1934
«Takk for Dit lange og indgående brev Du fortæller gribende om den annen katastrofe Du i vinter blev udsat for –»
MM N 3127. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1934
«Hytten i Aasgaardstrand»
MM N 3128. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 5.2.1934
«Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i ordensfesten efter min fødselsdag Høst har osså ligget syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider og måtte lægge sig. Han har været på riks- hospitalet indtil igår men er nu kommet hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge om dagen –»
MM N 3251. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 12.1.1934
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Borre»
MM N 3252. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 13.6.1934
«»
MM N 3276. Munchmuseet
Brev til Johan Langaard. Datert 3.2.1934
«Meningen med det brev jeg sendte igår og som vel nu ligger i Nationalgaleriet var at De ve{ … }d leig leilighet og helst efter konferance med mig skulde forklare de danske malere at jeg var lidt vagtsom mot dem efter tidligere paserte passerte begivenheter – Det var den af uhøflige måte som jeg blev mødt med da jeg for  …  7 år siden som gjæst holdt udstilling «den {f}Fri»  …  og det at den ved at forties af samtlige kunstanmeldere blev gjort til fiaskoudstilling der gjorde at jeg bestemte mig til ikke oftere at udstille de{ … }r»
MM N 3277. Munchmuseet
Brev til Johan Langaard. Datert 2.2.1934
«Jeg se{ … }nder dette der nok bør sendes efter udstillingen – Det forklarer i allefald min mistro til danskerne. Dette kan De jo vise både Thiis og Rolfsen»
MM N 3291. Munchmuseet
Brev til Johannes Roede. Datert 3.10.1934
«Jeg sender med takk 350 kr Dette mas må aldrig oftere ske ellers får jeg intet udrettet –  … »
MM N 3309. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 1934
«  Studenterhjem»
MM N 3321. Munchmuseet
Brev til Karl Wefring. Datert 15.6.1934
«Hjertelige ønsker om god bedring fra Din gamle ven og fra den nye Alma mater jeg nu tar fat på»
MM N 3330. Munchmuseet
Brev til Alfred Pellegrini. Datert 1.1.1934
« Hrrn Maler A. H Pellegrini  Burgfelderstr. 9  Bazel  Schweiz»
MM N 3392. Munchmuseet
Brev til Adolf SchinnererMünchener Neue Secession. Datert 10.7.1934
« Hr Professor A. Schinnerer  Akademi der schöner Künste  München  Tyskland»
MM N 3404. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934
«Cher monsieur! le president Vous ma{i}vais fait un ‹extraordinairement› heureux par votre letre pour mois si honorable. Je vous remercie Recever cher monsieur le president mes remerciements le plus  …  profond –»
MM N 3406. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1936
«Je regrette beaucoup que je n’ai pas a pouvais vous remercie pour pour votre letre‹s› si aimable et pour le grand honneur vous et l’etat francais m’a offrir –»
MM N 3408. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1934–1936
«Il y a quelques annés j’ai presque pe{ … }rdue mon ma seule bonne ye ‹jeui› Kommentar et ‹j’› ne pas’ encore lire {u}ou pindre avec cette ‹jeus› Kommentar – L’Anne dernere j’etait malade sur mon ma autre ‹jeus› Kommentar qui toujours a ete faible –»
MM N 3415. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1935
«Je vous remerci pour votre letre si aimable Je suis a la campagne a cause de ma santé faible –»
MM N 3441. Munchmuseet
Brevutkast til Alfred Flechtheim. Datert 1934
«Meine telefonnummer ist 58695 Sköien pr. Oslo»
MM N 3442. Munchmuseet
Brevutkast til Alfred Flechtheim. Datert 1934
«Die Gemalden in Bilefeld werden Sie wahrscheinlich alle in Berlin zu Ausstellung bekommen – Aber ob ich alle weiter nach Prag und Dusseldorf ge uberlassen kann kann ich noch nicht sagen – Es ist moglich dasz ich whelche selbst brauchen musz – Aber ich werde Ihnen jedensfalls fur Prag und Düsseldorf neue schaffen – Es ist ja auch moglich das ich für Brussel was geben s …  uberlassen kann Aber ist ja lange Zeit»
MM N 3443. Munchmuseet
Brevutkast til Alfred Flechtheim. Datert 1934
«Alz die Ausstellung bei Ihnen nach Prag und Dusseldorf gehen werden gewünscht – wird die Sache ja viel komplicierter Alz ich wie Sie wissen sehr krank gewesen bin og  …  mich sehr schonen musz – ich mein Advokat die geschaftliche Sachen uber- geben – Briefe und geschaftliches ist naturlich für meine Augen und Kopf das schlim- ste –»
MM N 3574. Munchmuseet
Varia. Datert 17.1.1934
«Oslo Aker 1934.»
MM N 3669. Munchmuseet
Brevutkast til Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen). Datert 26.2.1934
«Min søster frk. Inger Munch har { … }hidentil fået udbetalt 1000 kr hvert kvartal – Jeg ønsker nu at udbetalingen blir 1000 kr for førstkommende 2det kvartal og 500 kr for hvert påfølgende kvartal \dette år/ altså i alt får hun iår 3000 kr»
MM N 3683. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 15.11.1934
«»
MM N 3720. Munchmuseet
Brevutkast til Ernst Voretzsch. Datert 1935
«»
MM T 242. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1933–1934
«Hushjælp 1ste Juli – 15de 90»
MM T 2547. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1930–1935
«TO BRæNENDE LæBER MOT MINE HIMMELEN OG JORDEN FORSVANDT OG TO SORTE ØI{ … }NE SAA IND I‹o› MINE –»
MM T 2721. Munchmuseet
. Datert 1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2748. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1927–1934
«Birgitte Olsen Dronningensgd 23»
MM T 2774. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1934–1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2892. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1933–1939
«Min mors mor giftet sig med min mors far ‹ganske› – Han begynte med bare to arme som jagteskipper og b …  arbeider sig frem til større reder i Fredrikstad –  … »
PN 16. I privat eie
Brev til Julie Holmboe. Datert 23.12.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 217). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934
«Det gjør mig ondt at De er kommet op i så meget bryderi for mig og min slægts skyld – Takk skal De ih{ … }vertfald ha»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 247 (PN 224). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 20.5.1934
«Jeg takker Dem hjertelig for at De kom ut og gav mig foruten gode nyht nyheter osså nyttige vink – Det kan sandelig osså trænges for mig { … }der lever isoleret og helt optat med mit arbeide. Det vilde nok være af stor vigtighed om De kunde afse tid til at komme ud når {d}De atter er i Oslo – I virkeligheten er sagen oplagt klar –  …  Man må finde sig i at jeg må rette mig efter tiderne – Det vilde være en nokså grei beskjed jeg»
Brevs. 247 (PN 228). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934
«BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG»
Brevs. 247 (PN 229). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934
«I tilknytning til mit brev af idag skal jeg udtale»
Brevs. 247 (PN 230). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 12.1934
«Jeg sendte telegrafisk 300 kr og skal nok udover vinteren af og til sende noget som jeg ber Dem være så god at sende videre i passende rationer»
Brevs. 247 (PN 231). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 24.12.1934
«Jeg sendte idag 200 kr telegrafisk til husholdningen i Sigerfjord –»
Brevs. 428 (PN 259). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jacob Worm-Müller. Datert 13.1.1934
«Må jeg få takke Dem hjertelig for Deres gode ønsker og ord i anledning min 70 års dag»
Brevs. 518 (PN 293). Nasjonalbiblioteket
Brev til Ernst Harms. Datert 2.1.1934
«Ich schiecke einligend ein Kopi eines Briefes an meine Niece bei. Sie werden davon die Sache verstehen –»
Brev til Birger Simonsson. Datert 14.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 603 (PN 327). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934
«Hjerteli tak til Dig og Dine for alle de elskværdige hilsener jeg fik til min fødselsdag til jul – Jeg måtte i vinter pakke sammen og begive  …  mig på reiser omkring til kystbyerne og Aasgaardstrand – Jeg fik ‹i›kke nødvendi ro nær Oslo – Nu er jeg her for et par dage – Jeg har alle mine breve i en mappe og det ‹h›ar først nu været mig muli at takke de forskjellige hyggelig»
PN 696. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 5.4.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 697. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 14.11.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 794. Ukjent
Brev til Sigurd Jensen. Datert 7.7.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 796. I privat eie
Brev til Henning Klouman. Datert 8.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 891. I privat eie
Brev til Thilo Schoder. Datert 10.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 892. I privat eie
Brev til Thilo Schoder. Datert 14.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 893. I privat eie
Brev til Thilo Schoder. Datert 26.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 896. Ukjent
Brev til Ole Antonsen Thingstad. Datert 9.2.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 911). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 12.1934
«Jeg sender idag 150 kroner til min { … }niece til jul så De vet hvordan De skal forholde Dem med pengene»
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 930. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1004. Göteborg Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 1933–1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1031. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1933–1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms fol. 3578 (PN 1114). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934
«»
PN 1221. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 16.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1222. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1223. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brev til Andrea Munch-Ellingsen. Datert 10.10.1934
« Fru Andrea Ellingsen  Adr. Frk Dagny Kinck  Fr. Stangsgt. 46  Oslo»
PN 1292. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Ludwig von Hofmann. Datert 18.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]