Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 328 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1933, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 4. Munchmuseet
Brev fra M. B. Arnet-Johnson. Datert 16.12.1933
«Det er aarelang sykdom (min hustru især), der har bevirket, at jeg er blit sterkt pe- kuniært reduseret. Og nu er hun atter (for 9de gang paa 6 aar) indlagt paa klinikk for en meget ondartet aarebetændelse. og den- ne gang traf det saa slemt til, at vi blev husvilde ogsaa. Gaarden skulde moderniseres og samtlige leieboere blev opsagt. Vort indbo staar paa lagrer, og familien bor midler- tidig hver for sig – hos nogen gamle kjend- te her. Energisk strider jeg hver dag for aa faa leiet en liten, brukelig leilighet i legens nærhet. Men der er en vanskelig sak, særlig naar man ikkj har penger nok. Det er saart aa feire jul under slike omstændigheter! –»
MM K 37. Munchmuseet
Brev fra Chr. Brinchman. Datert 12.12.1933
«Som god gammel ven maa jeg ogsaa faa være med til hyldningen idag. Jeg vil bare takke, – dypt betagen av det veldige livsverk, som har lyst for mig i alle disse mange årene. Takk tillike for de hygge- lige, smaa samvær, nu og da, med filosofering.»
MM K 45. Munchmuseet
Brev fra Albert Balchen. Datert 12.12.1933
«Ibsen, Nietzsche, P.A. og Edvard Munch. Disse fire hjælperne er blit til de fire verdens- hjørner i min tilværelse, og slik blir det sikkert til jeg dør.»
MM K 66. Munchmuseet
Brev fra Jørgen Wright Cappelen. Datert 29.12.1933
«Saa maa jeg ogsaa ønske Dem et rigtig godt Nytaar.»
MM K 67. Munchmuseet
Brev fra Chrix Dahl. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 85. Munchmuseet
Brev fra Georg Dedichen. Datert 11.12.1933
«Mine hjerteligste lykønskninger til 70 årsdagen og en inderlig tak for alt, hvad du har git os både av venskab og av din rike betagende kunst,»
MM K 89. Munchmuseet
Brev fra Lucien Dedichen. Datert 12.12.1933
«Jeg vil gjerne senne dig en lykønskning idag. Du er jo, også fysisk, et fenomen, du blir friskere jo eldre du blir. Jeg vil ønske dig at du må fortsette med det, du som med din kunst er til glede for så mange, hvoriblandt»
MM K 138. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 26.01.1933
«Tja – Du har rett vi er gamle det er glisent i rekkene nu – meget glisent. Og så, sidder jeg her i min ensomhed tænker, og ordner op mine mange papirer. Du kann tro jeg finder mange mærkelige ting – og mange tanker og erindringer dukker op i min erindring. Jeg har en fin colection – hele Jens – omtr. complett –. Kampene i 80årene og allt omtr hvad der er forefalt på tryk i vort liv – nuja da vi levet, håbet, trodde! – og frem foralt kjæmpet. Blant andet fandt jeg dette udklip – og da det muligens kunde interessere Dig, så sen- der jeg den. Herregud hvormeget tull og tøis er det ikke bragt til torv’s hertillands om kunst – å Gud. At Jens fremdeles er directeur for Nationalgalleriet er det – eller noget af det morsomste jeg har oplevet. Det er et kunststykke\!/ denne affecterede og uvi- dende arogance!. Det er da logiskt at når et menske gang på gang går i vannet! – han sjønner pinedød ingen ting – men slumper at trekke et fornuftigt valg iblandt, og så frekhedens nådegave. Han er som lusa i et svenskeskjeg! og Gud ved om han ikke er svenske. Jeg sendte til generalforsamling et epigram til J.T. – «Intrigant og arrogant Du åndelige snobbefant er og blir en Ignorent.» Men nu er jeg gammel, og usigelig tret det har gåt svært inpå mig da Jappe døde! – det har det. Et fint menske! vi har såmend truffet nok af pøbelsjæle og jeg husker forbandet godt. Jeg får af og til breve fra Frankrig Tyskl. Engl. Finland. Jo, i Finland lever endnu Emil Wikström skulpteuren og Ero JernfeltGebhardt o andere men disse kjendte vel Du også. Gallén er død – – ja han»
MM K 139. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 08.09.1933
«Jeg sidder her og ordner gamle papirer – jeg er jo så elendig efter en alvorlig påkjending ifjor (mishandlingerne i Oslo) og tænker på den store reise. Så fant jeg denne kritik af Oda Krogh, og så tænkte jeg, at det muligens kunde glæde Dig, og derfor sender jeg Dig den ilagt.»
MM K 140. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 18.12.1933
«Jeg har, og er fremdeles så nedfor at jeg ikke har magtet at sende Dig mine hilsner og lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg kann ikke sige Dig hvor jeg har glædet mig på Dine vegne. Jo Munch Du fik laurber medens Du levet. Erindrer Du dit stadige omkvæde Du i Din ungdom reci- terte? «Moder jeg laurbær mens jeg lever – eller jeg laurbær når jeg dør» Gud ske lov Du fik glæde af Dit arbeide, og Du så dette mod- bydelige samfund som i Dine kampens dage – spyttet på Dig og Din idé – Nu ligger de flade kjære ven – og dog er det så få som virkelig har opfattet Din tanke, Dit lifs nerve. Kjære gamle ven – jeg kan kun ønske Dig sunhed og Dine gamle dages forløb uden smærter. Du har opnået hvad Du vilde, måtte nu naturen give Dig det den formår – sundhed og tilfredshed med de lifs dage Du har rundet ved de syvti år. Måtte vor gud velsigne Dig og i rigt mål give Dig ro – og tilfredshed –»
MM K 176. Munchmuseet
Brev fra Lily Gallostra. Datert 1933–1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 184. Munchmuseet
Brev fra Pola Gauguin. Datert 22.09.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 185. Munchmuseet
Brev fra Pola Gauguin. Datert 27.09.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 186. Munchmuseet
Brev fra Pola Gauguin. Datert 01.01.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 222. Munchmuseet
Brev fra Henrik Grevenor. Datert 10.12.1933
«hver dag paany øser nye kræfter og sterke oplevelser av.»
MM K 382. Munchmuseet
Brev fra Magda Jonassen. Datert 12.05.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 383. Munchmuseet
Brev fra Magda Jonassen. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 408. Munchmuseet
Brev fra Frits Kiær. Datert 15.12.1933
«og særpregede prest og tenker J. Jansen.»
MM K 448. Munchmuseet
Brev fra Ole Kornin. Datert 13.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 690. Munchmuseet
Brev fra Titus Vibe Müller. Datert 14.06.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 710. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Meyer. Datert 12.12.1933
«I samtidens bevisst- het er De ennu idag en kunstnerkraft til hvis ung- domsfriske malertrang der fræmdeles maa stilles de største forvæntninger, der er mangen en 70åring som maa nøie sig med mindre.»
MM K 712. Munchmuseet
Brev fra Alf Mjøen. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 739. Munchmuseet
Brev fra Odd Nyquist. Datert 12.12.1933
« I erindring om de mange minder fra min svigerfar Rasmus Meyers tid, og de mange koselige smaa passiarer paa gaten i løpet af aarene, tillader jeg mig ogsaa at være blandt de mange, der idag hylder Dem paa Deres 70 aars dag. Det er jo ingen alder for Dem at snakke om. Jeg ønsker Dem for alt nu fremover en rigtig god helbred, det er dog det vigtigste i livet.»
MM K 831. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 02.09.1933
«Jeg har ikke nevnt noe om at din niece måtte synes du var rik, når Ekely er verd 90.000 kr.»
MM K 880. Munchmuseet
Brev fra Herman Obstfelder. Datert 18.03.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 903. Munchmuseet
Brev fra Jens Raabe. Datert 16.05.1933
«Må jeg få lov til å si Dem en varm takk for det skjønne billede av P.A. Munchs gravsted i den evige stad; det skal for resten av livet minne mig om den høitids- stund da jeg stod dernede ved vor store nasjonalhistorikers siste hvile- sted.»
MM K 940. Munchmuseet
Brev fra Barbra Ring. Datert 01.03.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 959. Munchmuseet
Brev fra Peter [?] Røwde. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1038. Munchmuseet
Brev fra Kristian Schreiner. Datert 19.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1046. Munchmuseet
Brev fra Severin Segelcke. Datert 11.12.1933
«Min hjerteligste gratulation med dine 70 aar.»
MM K 1111. Munchmuseet
Brev fra Ole Thingstad. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1116. Munchmuseet
Brev fra Nina Tollefsrud. Datert 14.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1121. Munchmuseet
Brev fra Borghill Tschudi. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1159. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933
«P.S. Men vær nå så snild, efter alt hvad jeg har utviklet for dig, å gi mig et hurtig og avgjørende svar. Jeg plikter å skaf- fe det overfor kunstnerne. Du behøver ikke – foreløbig å skrive et langt brev. Et telegram kan uttrykke din avgjørelse. Og det er denne som haster.»
MM K 1160. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933
«utført også med farver. Heftet er med latinsk tekst datert  …  MCD MDCCCXIII MDCCCXXIII. Altså med andre ord, gutten var da 13 år. Det er næsten ufattelig. På det tids- punkt i sitt liv kunde han gjøre rede for hver  …  by, hvert fjell, hver flod ikke bare på Pelepones, men også på øene omkring, Kreta, Samos og de andre. – Det er nesten ab- normt, men det er interessant og oplysende om hvorledes antikundervisningen dreves dengang. For et geni som P.A.M. blev det ikke død viden, han hadde bruk for alt i sin ver- densomfattende oversikt, og han har senere i sitt liv kart- lagt store strekninger av Norge på samme minutiøse måte. Men for de andre – som ikke \hadde/ noen bruk av \for/ Pelepones’ topo- grafi?»
MM K 1162. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 11.10.1933
«tusen pakk-kasser og sammenstablede møbler, mest mulig skånet av sin familie og sin heltemodige hustru, som trods sin sykdom klarer alt. Han sitter i alt hurlumheiet og skriver om berlinertiden, om Stachu og Duchna og alt det der. Og da kan du forstå at det endu er langt frem, \før jeg/ før jeg skal efter forlangende \ …  kan/ være færdig 30. okt., for at \da/ boken skal foreligge til 1. december. Det er avtalen.»
MM K 1163. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 10.11.1933
«som skal til, og med en syk hustru, som straks det er over med flytningen skal legges ind på klinik! Men Ragna er hel- temodig som hun altid har vært, trodser svakhet og smerter, arbeider fantastisk, og mine barn hjelper til alt de kan. Alle alle vil de mest mulig skåne mig, fordi jeg sitter midt oppe i «Boken». Men du kan forstå, hvordan det er skrive under slike forhold. Endnu har jeg en halv måned igjen av den frist som forlaget har satt mig og 1. demberedecember skal boken være ute. Mandag skal flytningen foregå. Min adresse blir da Tostrupsgate 23. Der må da falde større ro over sindene, selv om det blir i et uordnet hus. At min kjære Ragna da kan bli frisk igjen, er mitt høieste ønske og håp, men det vil dra lenge ut, der er grund til å være mismodig. – At jeg kan klare «Boken», er \derefter/ mitt nermeste ønske og håp. Hjelp mig det du kan.»
MM K 1213. Munchmuseet
Brev fra Jacob S. Worm-Müller. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1215. Munchmuseet
Brev fra Karl Wefring. Datert 12.12.1933
«Min bedste takk for det venskap du viste mig i vore unge dager – og for al den rikdom, du gjennem din kunst, har beriket også mig med. Din kunst åpnet mine øine for så store verdier, at jeg har meget å takke dig for – fra min»
MM K 1257. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 16.01.1933
«Som Du nok vet skulde David Monrad Johansen fått en testamentarisk gave på 60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men ved et tillegstestament fra i sommer var denne gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag for Monrad Johansen, som har det svært smått og som endelig trodde han skulde få et utenlands- ophold for å studere videre og bl.a. lære å dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens datter) Arnstein Arneberg og min datter og jeg, att at vi skulde se å få sammen litt penger for å støtte ham. Han må, når det kniper, være musikanmelder i Aftenposten – og det er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.»
MM K 1275. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 19.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1292. Munchmuseet
Brev fra O. Væring. Datert 25.10.1933
«Vi har mottat D.d. angaaende Munchs seneste arbeider og kan meddele at vi har endel pltr. efter tagne i de siste aar efter Munchs malerier, men da det er vanskelig for os at kopiere et utvalg, maa vi desværre be Dem tilskrive maleren E. Munch om dette, da platerne tilhører ham.»
MM K 1328. Munchmuseet
Brev fra Consulat Géneral de Hongrie pour la Norvège. Datert 16.12.1933
«Generalkonsulatet er fra høiere hold blit paa- lagt at fremføre den ungarske nations hjerteligste lykønsk- ning i anledning Deres nylig feirede 70 aars dag, og slut- ter man sig hertil med ønsket om at De endnu i mange aar maatte kunne vie den store kunst Deres fulde arbeidskraft.»
MM K 1426. Munchmuseet
Brev fra Deutsche Gesandschaft. Datert 04.01.1933
«Zu Jahres- beginn hatte ich die Absicht, Ihnen einen persönlichen Besuch abzustatten, um mich nach Ihrem Befinden zu erkun- digen und Ihnen ein gutes Neues Jahr zu wünschen. Nun bin ich leider sel- ber im Augenblick bettlägerig, muß al- so auf den schriftlichen Weg zurück- greifen und übersende Ihnen mit meinen besten Grüßen und Wünschen anbei ein kleines Bilderbuch, das Ihnen vielleicht Vergnügen bereitet. Bitte, bemühen Sie sich keinesfalls mit einer Ant- wort. Ich halte mich auch so Ihrer freundlichen Gesinnung versichert.»
MM K 1436. Munchmuseet
Brev fra Kunstnerforbundet, Ørnulf Salicath, Ole Jonsrud. Datert 01.06.1933
«Vi har den fornøielse å meddele Dem at De på Kunstnerforeningens generalforsamling 30te mai d.å. –efter forslag at styret– enstemmig blev utnevnt til foreningens æresmedlem.»
MM K 1456. Munchmuseet
Brev fra Th. Sørensen, M. Nielssen, Norsk Arbeidsorganisasjon. Datert 31.08.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1485. Munchmuseet
Brev fra N. A. Ytreberg. Datert 18.10.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1487. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen. Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1494. Munchmuseet
Brev fra Blix. Datert 03.01.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1645. Munchmuseet
Brev fra F. Hatz. Datert 01.11.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1674. Munchmuseet
Brev fra Markström. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1885. Munchmuseet
Brev fra Fédération des Societés Françaises d'Art. Datert 24.12.1933
«Par dessus les années écoulées, j’ai plaisir à vous envoyer l’affectueux souvenir d’un compagnon de votre jeunesse. Je viens de lire qu’on a récemment fêté vos 70 ans. Cette nouvelle m’a brutalement pro- jeté près de 40 ans en arrière. J’ai jeté un coup d’œil sur ce délicieux profil de fillette qu’une litographie de vous maintient sans cesse sous mes yeux. J’ai revu le grand garçon fantaisiste que vous étiez au temps où nous arpentions ensemble le boulevard St Michel et l’envie m’a pris de vous écrire et de vous adresser un tendre et chaleureux souvernir.»
MM K 1903. Munchmuseet
Brev fra Eggert Gudmundsson. Datert 28.02.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1951. Munchmuseet
Brev fra L. Righini. Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1953. Munchmuseet
Brev fra Hans Wahl. Datert 22.10.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1980. Munchmuseet
Brev fra Josef Biskup. Datert 10.12.1933
« Biskup  Dolany, p. Klatovy Československo.»
MM K 2102. Munchmuseet
Brev fra Gerhard Delwanz. Datert 06.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2108. Munchmuseet
Brev fra Christof Drexel. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2120. Munchmuseet
Brev fra Gottfried Rudolph Eibenstock. Datert 14.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2217. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer. Datert 18.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2387. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 19.05.1933
«seit dem ich Ihnen das letzte Mal geschrieben habe, hat sich so vieles hier ereignet, daß ich Ihnen ein ganzes Buch schreiben müßte, wenn ich Ihnen alles der Reihe nach erzählen wollte. Es ist mit einem Worte so, daß seit dem Tode meiner Frau die ganze Welt meiner Vergangenheit Stück um Stück zusammengebrochen ist, bis auch nichts mehr davon übrig bleibt. Es begann scheinbar mit einer Kleinigkeit, mit dem Tode meines Hundes. Es war nur ein Signal, dem alles andere folgte. Ich mußte meine Wohnung aufgeben, ich habe mein Amt verloren. Da ich es sinnlos fand, jetzt eine neue große»
MM K 2388. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 06.11.1933
« Herrn Edvard Munch  Oslo p. Sköien»
MM K 2389. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 09.12.1933
«Als vor einem Jahre in Berlin das Gerücht ver- breitet war, Sie würden 70 Jahre alt, wurde ich von vielen Seiten bestürmt, ich sollte Geburtstagsartikel für Sie schreiben. In diesem Jahre bestürmt mich nie- mand mehr. Ich bin aus allem ausgeschaltet, ich bin nicht mehr Beamter und nicht mehr Schriftsteller. Ich bin ein simpler Privatmann, der irgendwo auf Reisen in der Welt seine Tage verbringt, und wenn ich Ihnen nun zu Ihrem Geburtstage meine Wünsche sende, so ge- schieht es nicht mehr unter den Augen der Öffentlich- keit, sondern in aller Stille von Mensch zu Mensch und von Freund zu Freund. Vielleicht ist es besser so. Ich habe lange genug in der Öffentlichkeit gestanden. Nun mögen andere sich äußern. Ob sie ebensoviel Liebe für Ihr Werk aufbringen, das weiß ich nicht. Aber Sie dürfen gewiß sein, daß ich Ihnen die Treue halte, wie auch die Zeiten und die Menschen rings um uns sich ändern mögen. Wäre es möglich gewesen, und wüßte ich nicht genau, daß Sie nichts weniger lieben, als von Menschen bedrängt zu werden, so hätte es»
MM K 2450. Munchmuseet
Brev fra Ernst Handschuch. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2451. Munchmuseet
Brev fra Adolf Handzel. Datert 15.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2469. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Datert 18.02.1933
«Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihre freundlichen Zeilen vom 28. Jan. und bedauere auf- richtigst, dass Sie gesundheitlich nicht auf der Höhe gewesen sind. Sehr wünschend, dass es Ihnen nun wieder völlig gut gehe, hoffe ich sehr, dass Sie bald ein paar Minuten Zeit finden werden Ihr mir gegebenes Versprechen wegen den Photos ausführen zu können.»
MM K 2470. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Datert 13.04.1933
« Herr  Kunstmaler  Edvard Munch  Oslo  Ekely-Skøjen  »
MM K 2471. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Datert 15.05.1933
« Herrn  Edvard Munch  Kunstmaler  Oslo  Skøjen-Ekely  »
MM K 2472. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Datert 01.07.1933
« Herrn  Edvard MUNCH  Kunstmaler  OSLO. (Norwegen)  . Ekely»
MM K 2479. Munchmuseet
Brev fra Erich Heckel. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2487. Munchmuseet
Brev fra Eduard Hempel. Datert 09.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2539. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 30.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2557. Munchmuseet
Brev fra Ingo Kaul. Datert 19.06.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2856. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 10.12.1933
«An dem Tage, an dem Sie das 70ste Lebensjahr erreichen, darf ich unter den Gratulanten nicht fehlen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie uns und der Kunst noch viele Jahre erhalten bleiben. Malte doch Titian noch im achtzigsten Lebensjahre seine herrlich- sten Bilder. Sie waren stets ein suchender und stellten sich immer neue Aufgaben. Dadurch blieb auch Ihre Kunst jung und über allen – ismen, die seit unserer Freundschaft in der Malerei an uns vorübergezogen sind, sind Sie, lieber Munch, ziel-»
MM K 2965. Munchmuseet
Brev fra Rolf Nesch. Datert 09.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3005. Munchmuseet
Brev fra M. Pechstein. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3302. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 03.11.1933
« Herrn Edv. Munch  Sköien per Oslo  Norwegen»
MM K 3394. Munchmuseet
Brev fra Franz Umflaut-Hähne. Datert 29.10.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3416. Munchmuseet
Brev fra Wenzel. Datert 30.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3462. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3645. Munchmuseet
Brev fra Staatliche Museen (Königliche Museen). Datert 12.12.1933
«werden in der modernen Abteilung des Kupferstich kabinetts nicht aufhören das Werk zu pflegen des Mannes dem unsere ganze Hoffnung aus tiefer innerer Not zugewandt ist.»
MM K 3646. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 05.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3692. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 07.09.1933
«Als ich Ihnen im Dezember vorigen Jahres schrieb und den Wunsch äusserte, zu Ihrem 70. Geburtstage im Bielefelder Kunsthause wieder eine grössere Zahl Ihrer Arbeiten zusammenzutragen, konnte ich nicht vorausse- hen, was sich seitdem zugetragen hat. Ich habe meine langjährige, ehrenamtlich geleistete Arbeit als Leiter des Städt. Kunsthauses inzwischen abbrechen müssen und kann zu meinem grössten Bedauern diesen Plan, der mir sehr am Herzen lag, nicht verwirklichen. Sie wis- sen, was mir Ihr künstlerisches Schaffen bedeutet, und gern sage ich Ihnen heute, wie sicher Ihr Werk jeder neuen Prüfung, zu der die Freunde der Kunst durch die Ereignisse dieser Zeit sich gedrängt fühlen, standhält. Mit unverändertem Anteil lebe ich vor wie nach in der geistigen Nähe Ihrer Kunst und fühle mich Ihnen alle- zeit aufrichtig und tief verpflichtet.»
MM K 3693. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 10.12.1933
«Wenn Sie in wenigen Tagen Ihr 70. Lebensjahr vollenden, werden Ihnen aus aller Welt Zeugnisse der Bewunderung und des Dankes entgegengebracht werden. Viele werden Ihnen ihre Grüsse und guten Wünsche in der Stille senden, von denen Sie nichts wissen, die aber Ihrem künstlerischen Werk aufs engste verbunden sind und verbunden bleiben, ungestört durch die Erschütterungen, denen das künstlerische Leben vielerorts ausgesetzt ist. Alle diese gehen mit Ihrer Kunst um, wie sie mit Ihnen selbst leben würden, wenn Sie sich Ihrer nachbarlichen Nähe erfreuen könnten.»
MM K 3802. Munchmuseet
Brev fra Georg Swarzenski, Städelsches Kunstinstitut og Städtische Galerie. Datert 11.12.1933 24.02.1932
«Morgen ist Ihr 70. Geburtstag, ich denke an Sie, wie es viele unserer Freunde tun, und sende Ihnen meine aller- herzlichsten Glückwünsche. Sie wissen, was mir Ihre Kunst seit meinen jungen Jahren bedeutet hat, und dass ich auch heute zu Ihnen und Ihrem Schaffen unentwegt stehe: mit der gleichen Überzeugung und der gleichen Liebe und Bewunderung.»
MM K 3888. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 11.12.1933
«Zu ihrem 70. Geburtstag gestatten wir uns Ihnen unsere allerherzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Seit lan- gen Jahren einander nahestehend, haben wir Sie, wie wohl kaum eine andere Firma, auf Ihrem Weg der Kunst verfolgen können. Die Erinnerungen, die unsere Firma mit Ihrem Namen verknüpfen, sind uns ausserordentlich wertvoll. – Wir wünsehen Ihnen ge- sundheitlich alles Gute und sind überzeugt, wenn dieser unser Wunsch erfüllt wird, Sie der Menschheit noch viel zu geben im Stande sein werden.»
MM K 3932. Munchmuseet
Brev fra Carl Georg Heise, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Datert 14.06.1933
«Darf ich Sie heute mit einer grossen Bitte bemühen? Es handelt sich darum, dass wir die schöne Ausstellung moderner norwe- gischer Malerei, die ursprünglich für die Schweiz zusammengestellt war und jetzt in Berlin gezeigt wird, gern für den Monat Juli\August/ für Lübeck haben wollen.»
MM K 3933. Munchmuseet
Brev fra Carl Georg Heise, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Datert 08.12.1933
«Am 12. Dezember wird der 70. Geburtstag sein. Ob Sie dann in Ihrem Hause sind oder irgendwohin weit fortfliegen werden? Jedenfalls dürfen Sie sicher sein, dass Ihre Freunde in Deutschland und ganz besonders in Lübeck, auf das Lebhafteste an Sie denken wer- den mit tausend guten Wünschen.»
MM K 3934. Munchmuseet
Brev fra Carl Georg Heise, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Datert 14.12.1933
«Ob Sie wohl am Dienstag Abend um 10 Uhr 25 am Radio-Apparat gesessen haben und meinen kurzen Geburts- tagsgruss tatsächlich gehört haben? Für den Fall, dass Sie es nicht einrichten konnten oder die Uebertragung nicht gut war, schicke ich Ihnen beiliegend die Worte, die ich gesprochen habe.»
MM K 3935. Munchmuseet
Brev fra Carl Georg Heise, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Datert 12.12.1933
«Gesprochen von Dr. Carl Georg Heise Direktor des Museums für Kunst- und Kultusgeschichte in Lübeck.»
MM K 3947. Munchmuseet
Brev fra Edmund Strübing, Stadtische Kunsthalle Mannheim. Datert 11.12.1933
«Die Mannheimer Kunsthalle sendet Ihnen in auf- richtiger Bewunderung und Verehrung zu Ihrem 70. Geburtstag die be- sten Wünsche.»
MM K 4060. Munchmuseet
Brev fra Mogens Lorentzen. Datert 17.11.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4067. Munchmuseet
Brev fra Ulf Spiro, Samleren Kunsttidsskrift-Forlag. Datert 03.01.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4151. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Nationalmuseum Stockholm. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4224. Munchmuseet
Brev fra R. H. Morton, The Society of Scottish Artists (Scottish arts Club). Datert 07.12.1933
«of thought and feeling to a richer harvest of the Spirit.»
MM K 4230. Munchmuseet
Brev fra Max Huggler, Kunsthalle Bern. Datert 01.09.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4298. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 27.07.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4299. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 26.08.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4300. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 12.10.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4301. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 05.09.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4302. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 05.11.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4303. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 13.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4304. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 30.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4336. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", Josef Gočár, Kamil Novotný. Datert 16.12.1933
«nous voudrions bien réproduire dans notre revue artistique «Volné Sméry» des photographies de vos oeuvres récentes et voilà pourquoi nous vous prions de nous en vouloir envoyer.»
MM K 4339. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", Otakar Novotný, Josef Gočár. Datert 16.12.1933
«La Société d’Artistes Plastiques Mánes se permet, en ce jour de vos soixante-dix ans, de venir vous esprimer les voeux ardents et sincères que tous ses membres forment pour votre santé et pour la continuation de votre belle énergie et de votre puissance créatrice.»
MM K 4343. Munchmuseet
Brev fra M. Svabinsky, Prag Akademie Der Bildenden Künste. Datert 12.12.1933
«In meinen Namen und in Namen des Professoren- kollegium der Akademie der bildenden Künste in Prag spreche ich Ihnen zum 70. Geburtstag meine herzlichsten Glückwünsche aus und begrüsse Sie nicht nur als den bedeutenden Künstler, sondern such als den geschätzten Freund der schönen Stadt Prag. In Erinnerung Ihres bedeutungsvollen Besuches im Hause des „Manes” in Prag wünscht Ihnen die Akademie der bilden- den Künste in Prag nochmals viele Jahre fruchtbaren Kunst- schaffens.»
MM K 4359. Munchmuseet
Brev fra Carnegie Institute. Datert 22.06.1933
«Kvittering for kunstverk innlevert til utstilling»
MM K 4881. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 22.09.1933
«Eplene dine gjør svær nytte. Foruten mig som det er ren medicin for, blir der mange andre som får godt av dem. Forleden var jeg på fest for 40 slitte mødre som hadde tilbrakt 14 dage hver på Røiken hvilehjem. Deriblandt 10 for tantes dukker. Jeg tok med mig en stor pose med de nydelige røde å gule epler. Disse prydet bordene, å det var morsomt å se hvorledes de smakte mødrene. Der kom lysbilleder, og hvilken overraskelse! I to billeder så jeg mig selv ved prestens side. I sommer besøkte foreningen hjemmet, å jeg blev fisket op ved Lysaker. Foreningen blev da fotografert, men jeg hverken så eller hørte mere til billederne. Jeg tenker du er trett efter alle strabadser i sommer, jeg mener åndelige. Det tar svært på nervene sånn uro. På mandag kommer frk. Blom, å da kan du være så trygg for mig. Hun bor nedenfor Majorstuen; hvis jeg skulde bli forkjølet kan hun bli om natten. I eftermiddag kommer Laura. Jeg håper du har det godt.»
MM K 4882. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 29.10.1933
«Det hyggeligste av alt er at du har for- talt om papa. Han var så optatt av dig under vore siste spaserture. Det er roligt for mig ikke å tenke på flytning. Dyrt er det nok, men oprykning kan koste mere. Det var så snilt av dig å ville ha mig engang til middag, det skal bli morsomt å smake på fruens lavning. Det har vært en stor glede å utdele epler, men nu er det nok best for begge å hvile en stund. Datter av bokhandler Villas Hansen har slekts- register over familien Holm. Hun har kanske sendt Thiis oplysninger. V. H. var tremenning av mama.»
MM K 4883. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 31.10.1933
« Tak for de deilige epler, jeg har nu en hel del til å gi bort. Den vaskekosten er for tung for mig. Jeg har for 3 måneder siden slått albuen, å det er litt ømt enda. Jeg bruker en ganske lett klut å en lett stang, å jeg er ikke redd for vand, jeg vasker alt mit tøi. Så er det vanskeligt å få kluten tør når den sitter fast. Tak for den gode mening. – Det vil bli så trykt for mig å vite dig på et roligt, sundt sted. Du har ofret dig så for mig den hele tid, å desværre har hat megen uro for min skyld, nu må du bare tenke på din helbred, å få den ro du behøver. Siden jeg har fått sånn appetit, å spiser alt muligt, men lite kjøtt, har jeg fått varme i kroppen, å er meget bedre rustet mot forkjølelser. I hele sommer hadde jeg øie, nese å halskatarh; efter to måneters kur med to- mater, epler å den gode appetit, tåler jeg alskens vind å vær, å hørslen bedres så jeg hører musikken. Jeg tar osså jernpiller. Gammelost er bare sundt, der er gjær- stoffe som er bra. Jeg spiser ofte gammelost, den gir sånn appetit om morgenen. Jeg tror tomatene har renset blodet, så appetitten er kommen. Det er mange som sier nu at man»
MM K 4884. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 19.12.1933
«Jeg håber du kommer dig. Det skulde noe til å komme igjennem alt dette. Det er rent komiskt synes jeg at Klouman vil skrive fra Fossveien. Det blir vel meget om brødrene Kloumans å søstrene Røers kjærlig- hetshistorie. Så kan det vel bli noe om «Arne Foss», for han kan vist skaffe oplysninger om den gamle gård, å det vilde være morsomt. Det er kjedeligt at Thiis har tatt en del feil med årstal. Men det er ikke noe rart i det, han må vare svært medtatt av hoften. Jeg bare synes jeg er medtatt av armen, å den som det går så bra med, å da Thiis som ikke har fått hoften ordentlig istand. Jeg har oplyst at mit billede av papa er malt i Fossveien 7 omkring 81. Det husker nok du. Dit selvportrett i Olaf»
MM K 4948. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 1933
«Jeg gir mig ikke ut for å huske bedre end dig, men jeg har opskrevet alle årstal for vore boliger på Gryner- løkken, og derved har jeg kunnet på- vise hvor \og når/ mange av billedene dine er malt. Jeg hadde aldrig tenkt å blande mig op i dette, før Karl opbød alle sine krefter for å komme med det han viste, å tok det som en mision, da, som han skrev til mig, det var aldeles nød- vendigt at der blev fortalt det riktige, å for å spare dig for uro, tok jeg det på mig. Du må ikke tro jeg har fortalt noe indgående; det viste jeg jo, du ikke vilde. Jeg har flere gange forsøkt å tale med dig om dette, men»
MM K 5132. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1933
«Kunne du ikke få boken om dig opsat et par år. Du kan bli dårlig av all den uro som vil følge med det. Kan du ikke si at du må ha ro. Alle må respektere det. Helbreden er viktigere enn denne utgivelse.»
MM K 5133. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 24.01.1933
«Jeg var på Heimly i går å talte med fruen, hun var henrykt over å beholde mig. Jeg er her en stund til utover.»
MM K 5169. Munchmuseet
Brev fra A. M. Hanche, A. M. Hanches Forlag. Datert [??].06.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5178. Munchmuseet
Brev fra Henrik Grevenor. Datert 12.12.1933
«Kan ogsaa jeg i dag ha lov til at nytte leiligheten og bringe Dem min hilsen og min takk for alt Deres kunst har betydd av liv og rigdom for mig siden jeg som skolegut første gang oplevet et av Deres billeder.»
MM K 5179. Munchmuseet
Brev fra Haakon VII Norges Konge. Datert 12.12.1933
«Vi Haakon Norges Konge gjør vitterlig: Under 12. desember 1933 har Vi utnevnt kunstmaler Edvard Munch, for fremra- gende virksomhet som kunstner, til storkors av den kongelige norske St. Olavs Orden av hvilken Vi selv er stormester. Under Vår hånd og St. Olavs Ordens segl.»
MM K 5183. Munchmuseet
Brev fra Haakon VII Norges Konge. Datert 12.12.1933
«I anledning fødselsdagen sender jeg Dem mine bedste ønsker, samt en tak for hvad De gjennem Deres kunst har bidrat til å gjøre Norges navn kjendt.»
MM K 5185. Munchmuseet
Brev fra Eugen Prins av Sverige. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5188. Munchmuseet
Brev fra Gran Bøgh. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5190. Munchmuseet
Brev fra Kolbe, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Deutscher Künstlerbund. Datert 12.12.1933
«dem erneuerer nordischer kunst, dem grossen meister, dessen werk fuer immer deutschem kunstschaffen verbunden bleibt, sendet herzliche wuensche in kameradschaftlicher verehrung = deutscher kuensterbund, kolbe, heckel, schmidt rottluff
MM K 5195. Munchmuseet
Brev fra Adolph Goldschmidt. Datert 12.12.1933
«herzlichste gluechwuensche in alter freundschaft»
MM K 5201. Munchmuseet
Brev fra Künstler-Vereinigung Dresden. Datert 14.12.1933
«zum 70. geburtstag die herzlichsten wuensche in grosser verehrung = kuenstlervereinigung dresden –»
MM K 5202. Munchmuseet
MM K 5203. Munchmuseet
Brev fra Danske Malere i Grønningen. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5204. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5205. Munchmuseet
Brev fra Kinka Nyhuus. Datert 01.12.1933
«I dyp beundring og ærbødighet faar jeg lov at sende dem en hilsen idag»
MM K 5206. Munchmuseet
Brev fra Bertram Dybwad. Datert 14.12.1933
«Hjertelig gratulation og hilsen!»
MM K 5207. Munchmuseet
Brev fra Søren Onsager. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5210. Munchmuseet
Brev fra Johs Mueller. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5211. Munchmuseet
Brev fra Arnstein Arneberg, Magnus Paulsson. Datert 13.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5212. Munchmuseet
Brev fra Aftenposten. Datert 12.12.1933
«VÅR HYLDEST OG LYKØNSKNING TIL 70 ÅRSDAGEN»
MM K 5213. Munchmuseet
Brev fra Johannes Christian Piene og Agny Piene. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5214. Munchmuseet
Brev fra Frants Meidell. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5217. Munchmuseet
Brev fra Fritz Edler. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5218. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci, Bella Edwards. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5219. Munchmuseet
Brev fra Kunstnernes Hus, Sinding-Larsen, Heiberg, Sejersted Bødtker, Vaa, Wangensten, Thorbjørnsen. Datert 12.12.1933
«DIREKSJONEN FOR KUNSTNERNES HUS SENDER DEM OG DERES RIKE KUNST SIN HJERTELIGSTE HILSEN»
MM K 5221. Munchmuseet
Brev fra Thielska Galleriet. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5223. Munchmuseet
Brev fra Karl Scheffler. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5224. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe. Datert 12.10.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5226. Munchmuseet
Brev fra Eugen Hönig, Reichskammer der Bildenden Künste. Datert 11.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5249. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5253. Munchmuseet
Brev fra Joh. Ludw. Mowinckel, Regjering. Datert 12.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5259. Munchmuseet
Brev fra Henning Klouman, Ragna Klouman. Datert 12.12.1933
«VI HILSER DEN GAMLE OG DOG SÅ UNGE .»
MM K 5264. Munchmuseet
Brev fra Haakon VII Norges Konge. Datert 12.12.1933
«H.M.Kongen har 12. desember 1933 i den kongelige St.Olavs Orden utnevnt kunstmaler Edvard Munch til Storkors for fremragende virksomhet som kunstner.»
MM K 5323. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 21.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5324. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 18.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5387. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 30.10.1933
«Regning»
MM K 5391. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 27.05.1933
«Regning»
MM K 5431. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 25.10.1933
«Regning»
MM K 5433. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 06.10.1933
«Regning»
MM K 5459. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert [??].[??].1933
«Regning»
MM K 5552. Munchmuseet
Brev fra Ingwald Nielsen, Ingwald Nielsen. Datert 07.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5662. Munchmuseet
Brev fra Bestumkilens Kuloplag Kul-, Koks- & Ved-forretning. Datert 30.11.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5773. Munchmuseet
Brev fra Max Strasberg. Datert 04.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 37. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1934
«Det vilde være galt om Krohgs indflydelse blev gjort til intet – Jeg mener blot det er galt at gjøre mig til Krohgs elev – For i virkeligheden»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 61. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933
«Jeg har set igjennem boken Din om mig igjen og det var morsomt at gjenopfriske fælles erindringer –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 221. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935
«{Jeg}Jeg fik disse anfald oftere til de i Hamburg ipå et hotel blev så stærke i 3 nætter efter hverandre at jeg måtte pludseli reise fra Hamburg forat undgå forskjellige følger af disse – (Jeg skal ved leilighed fortælle herom) Jeg skulle jo da ha absolut ro men så kom jeg hjem midt i U unionskampene»
MM N 688. Munchmuseet
Brevutkast til Ulf SpiroSamleren. Datert [??].01.1933
«Jeg har modtaget Deres brev med forespørgsel om utlån af gravurer til en udstilling i Samlerens udstillingslokaler.»
MM N 703. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 12.1933
«Fips hilser osså –»
MM N 711. Munchmuseet
Brev til Uidentifisert person. Datert 31.12.1933
«Hjertelig takk for opmerksomheten på min 70-års dag og ønsker om godt nytår for Dem og Deres kunst»
MM N 1150. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1933
«Du har aldrig kommet Dig så godt noensteds som på Godthåb Om maten er lidt dårlig er det en mindre ting – Hovedsagen er at Du hos de snille mennesker føler Dig tryg – Det er bare godt at Du kjeder Dig. – Det er nødvendigt forat for Dine nerver –»
MM N 1153. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 12.2.1933
« »
MM N 1154. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 18.2.1933
«Send Carl en blomst fra mig så er Du snil – Det kunde kansk være hyggelig at få den damen en kort tid – men bind Dig ikke»
MM N 1156. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 12.1933
«Jeg ønsker Dig et riktigt godt nytaar og takker for det gamle»
MM N 1158. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Over Nytår kunde jo Du og Din hushjælp ta en 14 dages tur til Aasgaardstrand og m bo i min leilighed der – Du kan da se hvor hyggelig den lyse leiligheden er og Du kunde prøve på at få en lignende nærmere byen – Jeg vil skaffe mig noen møbler til leiligheden»
MM N 1159. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
MM N 1160. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
« Det var leit at Carl va er blit dårli – Vi får håbe det går godt – Tak for brevet – Jeg fik brev fra Electrolux hvor det meddeles mig at de kan skaffe et tillægsapparat for 180 kroner der gjør Dit apparat lydløst – Jeg tror dog at det er fornuftigere at ha et litet elektrisk apparat – Det koster bare 20 kr mer – Vi får tænke på det – Jeg kommer imorgen eller snarest»
MM N 1161. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Det er jo klart at Du nu må ha fuld ro i lang tid Du skulde jo havt mer ro i disse år med Dit dårlige øie og Dit tilfælde i kjæven – Så hørselen – Det har vært altfor uroligt for Dig og det har git forfaldet Dig megen lidelse –»
MM N 1169. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Det er vist bra at Du prø får den damen til selskab og hjælp en tid. Jeg kjenner hende jo ikke og kan ikke dømme om hende – Jeg mener bare man må være forsikti så man ikke bliver fast hængende ved en –»
MM N 1170. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Takk for brevet – Det er try trykt at vide at Du er kommen i god havn. Jeg har nu endelig idag fåt klaret forsendelsen til Amsterdam så jeg håber nu i længere tid at hvile godt ut –»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1189. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1934
«Sommeren er ikke netop den bedste for nerverne – Det sa osså vor far – Det er jo da mer uro over alle mennesker – Jeg tror ikke det er bra for Dig alene at reise på dampskiber eller jernbaner – Hvis Du havde lyst på en 8 dages tid hos Helene så kunde jeg reise med Dig i bil – Bedst var det»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1193. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1933
«Det var godt Du reiste til Godthaab – Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig selv hvordan det angriber nervesystemet – Bli så længe Du orker på det deilige og så sunde Godthaab –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1294. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1933
«Tak for brevet. Det er bra at Du fremdeles trives»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1304. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1935
«Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1374. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1933
«Jeg vet det er plagsomt at bli gnålet på. Men når jeg selv har følt hvor uendelig bedre jeg føler mig ved at spise lidet og være forsikti med stærk the og kaffe så er det min pligt at { … }råde Dig – Du kan nok føle velvære og det kan nok opmuntre Dig at spise godt og rigeligt. Men det vil vise sig når Du får ærgrelser at Du ikke så let kan beherske Dig»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1465. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1928–1933
«Jeg sender ut to kasser æbler en til Jer og en til Kaptainen med gode nytårsønsker fra mig –»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1623. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1933
«Slike journalister er utroli påtrængende når det gjælder at tjene en 100 kr. Men Du kunde funnet ‹en› værre –»
MM N 1652. Munchmuseet
Brevutkast til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933
«Min øienlæge har forbudt mig al overanstrængelse af øiet og hovedet forat ikke nyt kommer iveien med øiet – { … }Jeg fandt det nytteløst at tale om dette nu udstillingen nu – { … }Jeg og Thiis blev jo enige om at der måtte ingen bestemmelse tages nu – og vi mente osså at det vel lod sig ordne til våren»
MM N 1678. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1933
«Den egentlige grund { … }hvorfor jeg kom op fik jeg ikke udrettet – Jeg vilde forklare D be { … }Dem forklare Deres fru hvorfor jeg ikke kan tænke på hennes forslag nu – { … }Det er mig så vanskeli at skrive at jeg heller reiser til Berlin først.»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1694. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933
«Det har glædet mig at boken Deres er godt modtat – Jeg har ennu ikke læst den om hverken Deres eller Thiis’s – Et vist intryk har jeg af de begge – Jeg tror { … }Deres suplerer godt Thiis’s bok – Jeg har intryk af noget friskt impulsivt over Deres bok og kunstneren er i ilden –»
MM N 1695. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1935
«Nu er det jeg der skriver «Munch- boken» Jeg tar først afg afsnittetene 1889–1902–1905 – klinikken i Kjøbenhavn Det var begivenhedsrige f år og der fulgte myther med –»
MM N 1696. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1936
«Jeg har som jeg skrev til Dem begyndt på mine optegnelser»
MM N 1697. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Tak for brevet! Boken blir nok god –»
MM N 1698. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Jeg har kigget igjennem boken – Blot delvis – Det jeg har læst synes jeg har været godt – Jeg må bemærke at det det er med en høi grad af genance jeg læser om mig selv og på en måte er med på det – Men jeg er jo nu nø{ … }dt hertil –»
MM N 1699. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Jeg syns boken er intresant og det undrer mig hvor langt de er kommet in i tingene –»
MM N 1700. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Jeg er på reise til Aasgaardstrand og senere Ramme – Det er mig umuli længer at greie alt i nærheten af Oslo og må atter søge vile i omstreiferlivet –»
MM N 1703. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Må jeg i farten hjertelig takke Dem for boken – Den ser jo udmærket ud – Jeg har ventet på at bli så bra at jeg kunde stikke op i nærheden af Lillehammar – Jeg fik nemli i sommer livet op bronchitbacillene da jeg optraadte ennu kjækkere end på selvportrættet nemlig i Adamsdragt i og vind – Altså gjælder det i Lillehammar eller annetsteds at få døivet fienden.»
MM N 1704. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Hvis dette kan komme med var ‹det› nok godt:»
MM N 1706. Munchmuseet
Brev til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Gaugin fortæller at Munch efter et kort ophold i Norge 1905 reiste med bitterhed til Tyskland – Det er helt mi ukorekt og misvisende.»
MM N 1707. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«De skriver at Amor og Psyche havde jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er ikke ri{ … }gtigt og bringer forvirring i en nokså viktig periode – I begynnelsen af århundredet følte jeg trang til at bryde fladen og linien – Jeg følte det kunde blive maner – Jeg tog da 3 veie – Jeg malte nogle realistiske billeder som barna fra Warnemünde – Så gjennemtog jeg tekn en del af teknikken til {s}Sygt Barn    Jeg kopierte dette billedet for Olaf Schou senere kom det til vort gallerie og dertil til Göteborgs.»
MM N 1708. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1932–1933
«Når De nævner «Marats død» (som i 1907 var udstillet på L’independant og Amor og Psyche som en teknik der minner om pointilismen skal jeg oplyse om at jeg de senere år fra 1902 begyndte at «bryde» plane fladerne og følte trang til at fordybe {ma}billedet – Det fik sit udslag i flere mer realistiske billeder fra den tid (de{t}n annen opfatning af Marats død) Portrætterne af Jacobsen Badende mænd { … }Warnemünde – Men det blev osså en gjenoptagen af min teknik (Det er egentlig ikke den rette udtryksmåte) fra det syge barn –»
MM N 1713. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, Schiefler Kollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902 Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
MM N 1714. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Som jeg sa i telefon undrer det mig at jeg ikke da vi så ofte var sammen talte om 1905 tiden og de fantastiske begivenheder – i Aasgaardstrand.»
MM N 1728. Munchmuseet
Brevutkast til Hieronymus Heyerdahl. Datert 1927–1933
«De ser vel oftere Arkitegt Paulsen og jeg vilde be Dem tale til ham i anledning hans slægtning Mar Premierløitnant Marcussen min nabo – Der er fra dennes eiendom i årrækker brændt {B}braate lige i nærheden af mine Atelierer fuldt af store arbeider blant annet Aulabillederne Kommentar og de eventuelle raadhus billeder – Det er ikke almindelig { … }braate. Det er en vældig brand han laver i stand der står 100 meter tilveirs og kaster gløder i en omkreds af { … }100 { … }og 200 meter – Han har 200 m { … }grænse til mig og så vælger han netop det sted der er nærmest mine atelierer – blot 20 m ifra dette knastørre hus – Den indre gaard er fyldt med tørt papir og lærred og jeg har over dette er gløder drysset ned – På gjentagende alvorlige advarsler er ingen forandring indtråt, og jeg må nu skrive dette for at forhindre denne braatebrand lige ved mit atelier iår»
MM N 1729. Munchmuseet
Brevutkast til Hieronymus Heyerdahl. Datert 1927–1933
«Jeg sender indlagte tegning – De ser heraf at hvordan min nabo Marcussen brænder Bråte 20 meter fra mit knastørre atelier fyldt med værdifulde udkast og malerier – Blandt annet Aulabillede og de eventuelle raadhusbilleder – Som {d}De ser er grændsen mellem os 200 m og så brænder han 20 m { … }fra mit atelier –»
MM N 1737. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1933–1934
«Jeg håber nu våren og sommeren vil restaurere Dig fuldkommen – Det har været en slem vinter for alle mine gamle venner – Schiefler er osså dårlig i Hamburg – Min søster har været dårlig –»
MM N 1742. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1933
«Det var vellykket med samlags- bestyreren – Det var en glimrende historie der skal komme i den dagbok jeg nu kommer til at skrive –»
MM N 1743. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1933
«Det var et vellykket kup med samlagsbestyreren – Komedien et mesterstykke fra først til sidst skal komme i den dagbok jeg nu skriver –»
MM N 1785. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1925–1936
«Maleren Laureng har gjort indsants i Norsk Kunst – malt flere { … }billeder – med adskilligt talent – og han har et { … }godt billede i vort Nationalmusæum –»
MM N 1936. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 17.07.1933
« Tak for brevet!»
MM N 1975. Munchmuseet
Brevutkast til Poulsson. Datert 1927–1933
«Hunde og eiere og guttefædre trækker jo på skulderen og sier – Ak ja hund – og ak ja gutter de er slik – Hvis De selv er udsat for en bande gutter der i årevis ringer på Deres port eller chikanerer en på gader og stræder er det ikke slik Tilslut vil verden bestå af bare hunder og gutter»
MM N 2023. Munchmuseet
Brevutkast til Kristian Schreiner. Datert 1932–1934
«Jeg håber dog at jeg om en tid får anledning til at male Dem – Nu er alt i skatteligningens tegn – Det ordner sig nok med denne, men for mig er det meget besværligt»
MM N 2061. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1932–1933
«Den første «elskende kvinne» forærte jeg Hans Jæger. Han havde den på væggen i sin celle i {N}no.19. Han beskriver den udførlig i ImpresionistenDen er altså fra 1888 – Det var et større billede og vist udmærket – Hvor fins det?»
MM N 2063. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1932–1933
«Jeg har noteret de forskjellige punkter i tidsrummet 1{ … }899–1908 – Det var urolige dage Jeg nævner disse punkter for ordens skyld – Det er naturligvis ikke mening det skal bokføres»
MM N 2064. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 30.9.1933
«Det vilde være af den største betydning for mig og bidrage i høi grad til at jeg fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at om den sande sammenhæng med mine milioner og mine 8 luxuseiendomme –»
MM N 2065. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 30.9.1933
«Så er de mange millioner – – Til disse mange atelierer lithografiske værksteder og nødvendi tomter må jeg bruge mange penge og det meste jeg tjener og har tjent går hertil –»
MM N 2066. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933
«samt i badestedet Warnemünde hvor har jeg malte badebillederne mænd ved stiger op af havet –»
MM N 2067. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1932–1933
«Videre var i { … }Berlin: Sygt barn begge portrætter af mi{t}n søster Inger Det i galeriet og det hos Mustad – Puberte og { … }Dagen derpå var muligvis brændt – Der var {d}Drikkelaget brændt tilsøs – Ludvig MeyerB»
MM N 2068. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1930–1935
«Sidst nævnte Du at en passant at jeg vel ikke husker min mor»
MM N 2069. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1932–1933
«Jeg s»
MM N 2077. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933
«Du spurte noget overraskende hvor jeg var i 1905 – Jeg trodde Du vidste det Det står i boken Din – og jeg trodde jeg havde i hine dage da vi ofte festet sammen forklaret Dig lidt af hvert –»
MM N 2220. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1930–1933
«Die Ausstellung deutsche Kunstler konnte nur in zwei Lokalen stattfinden können – Entweder bei Blomquist oder in neuen Kunsthaus In Blomquist wäre moglich zu Herbst – in Kunsthaus erst { … }uber nachste Neujahr – Kunsthaus ist natürlich d{ … }as beste und schönste – Blomquist ist auch gut und hat vieleicht besser Lage –»
MM N 2244. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1933
«Sie haben boser Tagen gehabt Ich weisz was Sie verloren haben und was Sie leiden muzsen – Trost hilft nicht –»
MM N 2266. Munchmuseet
Brevutkast til Carl Heise. Datert 1932–1933
«Es war lange mein Absicht gewesen an Ihre Musæum fur meine Raum ein Bild aus Trawemunde ich damals gemalt habe zu schencken –»
MM N 2267. Munchmuseet
Brevutkast til Carl Heise. Datert 31.12.1933
«Erst jetzt habe ich Ihre wundervolle Radiogruzs zu mir lesen gekonnt – genau Bis jetzt ist mir nicht Ruhe genug zu haben –»
MM N 2349. Munchmuseet
Brevutkast til Mogens Lorentzen. Datert 1933
«Tusind tak for Deres elskværdige brev og for den ærefulde inbydelse til at udstille i Eders Midte – Det er vist mange af kammeraterne jeg tidligere har havt den glæde at udstille sammen med i Kjøbenhavn men desværre har sygelighed forhindret mig fra at gjøre mere nært bekjendtskab.»
MM N 2474. Munchmuseet
Brevutkast til Luise Schiefler. Datert 1933–1934
«Meine Gedanken gehen oft an Ihnen und meine leidend Freund –»
MM N 2503. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit den Verlegeren des Katalogs – Ich möchte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht lazst es sich in Schweiz arangieren. Ich werde wahrscheinlich da sein in Mai – Augenblicklich muzs ich alles lassen um ein hochst notwendich Ruhe zu haben – Wahrscheinlich musz ich die Sache ernst nehmen und vielleicht mich ein Jahr»
MM N 2504. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit dem Verleger des Kataloges – Ich mochte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht konnten wir uns in Schweiz treffen –»
MM N 2536. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm WartmannKunsthaus Zürich. Datert 1933
«Ich habe Ihnen kurz mitgetheilt das ich langere Zeit mich zuruckgezogen hat um mich auszuruhen –»
MM N 2539. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm WartmannKunsthaus Zürich. Datert 1927–1933
«Entschuldigen Sie diese {v}Verspäti{ … }gung des Briefes. Es ist ja die alte Sache – Ich bestatige mit besten Danke das Empfang von 6000 Kr. sechs tausend Kroner f …  alz Abezahlung von an Kunsthaus verkauften Kunstwerke –»
MM N 2612. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1927–1933
«Es thut mir leid aber ich muzs leider Ihre Bitte ohne weiter abschlagen»
MM N 2747. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1925–1936
«Ich bin verreist und habe Ihnen leider nicht vorher antworten { … }gekönnt – Ich werde Ihnen baldigst in der Angelegenheit der Radierung beantworten – Ich habe so viel Geschaftliches das ich erst ein Sekretær mich schaffen musz –»
MM N 2792. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1933
«Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem... Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at h vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilket formål jeg vil la den eventuelle intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende hvo at det er mig så vanskeli at skrive breve og ha med foretninger at gjøre at jeg i sin tid foretog en reise til Berlin for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine { … }erholdte { … }breve i en mappe i håb om engang at kunne besvare dem –»
MM N 3006. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 31.12.1933
«Hjertelig takk for opmerksomheten på min 70-års dag»
MM N 3093. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1931–1933
«Derfor spurte jeg en af Dem rigti herom med og fik undvikende svar»
MM N 3102. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1.1.1933
«Du må endeli ikke reise ut til min søster nu hun trænger absolut ro – Hun har været  …  meget oprevet siden min tantes død og er jo forresten nokså nervøs af sig – O …  At komme ind på forholdene i vort hjem vilde være ødelæggende for hende – Det Vort hjem var  …  så vanskeligt på mange måter at { … }det er umuligt for en utenforstående at få noget ordentlig intryk at det – Det må blot let streifes i en eventuel bok – Jeg skal gi noen et kort rids af hovedliniene – Boken bør bli om min kunst.»
MM N 3103. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
« Du nævnte sidst jeg var hos Dig at jeg vel ikke husket min mor det Jeg glemte at svare – Det er helt urigti – Jeg husker mange scener ligetil dødssengen – Jeg havde helt følelsen af og fuldt ud savnet af moren – Min { … }storartede tante der efter hennes død kom til os stod de første år mig noget fjærnt – Det vil si erindringen om min mor var levende hos mig og min tante var længe den fremmede An …  Mer og mer blev hun jo fast medlem af familien og det kvindelige overhoved –»
MM N 3104. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Jeg tror jeg fik sidst forklaret Dig at det i en bok som Din er det bedst at udelade antydninger til begivenheder»
MM N 3105. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Vinterbilledet er malt i Marts 1899 på Nordstrand da jeg efter min sygdom på hospitalet opholdt mig 14 dage hos min familie på Nordstrand»
MM N 3106. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Takk for Dit hyggelige brev fra høiderne!»
MM N 3107. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Det var den vår jeg solgte til Vår til galleriet at jeg reiste til Italien – Jeg tror det var 1899 – Før reisen bodde jeg som rekonvalesent efter en stærk Influenca jæg havde pådrat ved vilde selskaber til Lysaker og Holmenkollen og som jeg i et stadi fulgte mig på reisen uten helbredelse, hos min familie på Nordstrand en 14 dages tid og malte da vinterbilledet i skoven i galeriet – Denne bronchit med svækkelse under disse påkjendinger fulgte mig igrunden hele tiden efterpå –»
MM N 3109. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 16.9.1933
«Jeg sender ‹2› tryk af kirkegaarden i Rom medkommet er et jalousi. Det er tegnet efter min hund der Rip der var elskeli og meget jalou –»
MM N 3110. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Jeg skal læse hæftet nøiere Jeg syns så vidt jeg har læst at Du er kommet godt fra det Det er jo enkelte ting som jeg havde kunnet forandret hvis Du havde sendt mig prøvetryk som Gaugin gjorde – Jeg gav ham da flere udmærkede oplysninger han sat meget høit – – Det om Krohg havde jeg stilet lidt annerledes – Vi var jo alle gla i Krohg og syntes han var en udmærket maler – Som lærer var han ypperli og den stærke interesse han viste for hva vi gjorde spændte jo vor vilie»
MM N 3111. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 29.9.1933
«  Staffeldtsgade  Oslo»
MM N 3112. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Jeg holder på at studere Dit interesante hæfte som som helhed er lykkedes uten feil af større betydning men dog noget jeg gjerne havde set annerledes – Du lovet mig og ligeledes Grieg at sende mig et prøvetryk til gjennemlæsning og det er den eneste måte hvorpå jeg kan udrette noget Jeg må se og studere det og det nytter ikke at læse op eller telefonere – Jeg reiser desuten stadi omkring og kommer ikke til byen –»
MM N 3113. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Det var skjæbnesvangre år – men Du absolut passe på at Du i skyndingen ikke kommer in på ting der pirrer folks nyskjerrighed så der kan opstå myther. Folk er allerede tilstrækkelig  …  proppet –»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3115. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 29.9.1933
«Jeg sender noen oplysninger om opholdet i Tyskland (Efter Hauklandoverfaldet Kommentar) 1904 …  og opholdet i N Aasgaardstrand 1905 – Tyskland til Klinikopholdet – Her er vel endel værdifuldt så lidt om hjemmet»
MM N 3116. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 30.9.1933
« Hr mussæumsdirektør Jens Thiis  Staffeldtsgade  Oslo»
MM N 3117. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
««Salig ihukommelse» randbemærk- ning til Florentinerreisen var galgenhumør – Det var en fortvilet reise mest sengeliggende – Hele «salget» til galeriet gik på 3 måneder –»
MM N 3119. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Det har nok været en stri tid for begge og kan nok ha tat søvnen væk – Man det har været særlig vanskelige omstændigheder med boken –»
MM N 3120. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Jeg har læst det hæftet Dit igjennem men { … }jeg vil ta det for mig en gang til – Det er som helhed meget vellykket og det er nok omhyggeligt studeret –»
MM N 3121. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1932–1933
«Jeg synes Du burde benytte anledningen til at kjøbe til galeriet af den tyske utstilling – Det blir ikke så let at finde slig anledning – Det er jo naturligt når vi tænker på hva vi skylder tyskerne gjennem 100 år – Fra Dahl og nedover.»
MM N 3122. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 11.10.1933
« Jeg flakker om og kan ikke bestemt si når jeg er hjemme – Helst er jeg at træffe om aftenen ved 8 tiden – Kan Du ikke sende spørsmål{ … }ene { … }skriftlig»
MM N 3123. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 8.11.1933
« »
MM N 3124. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 17.12.1933
«Det blev da aligevel en fest med blomster gamle venner og foræringer og foræringer det af de sjældne!»
MM N 3125. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933
«Hjertelig tak hilsener og gode h ønsker – Ha det rikti godt Du og Dine på det nye år og tak for det gamle Det var et inholdsrigt år for mig»
MM N 3246. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933
« Jeg har optat mit omstreiferliv. Det har været et mas uten grænser»
MM N 3254. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1933
«Jeg har været i Gøteborg en 14 dage – Deili by men et ruskigt klimat –»
MM N 3297. Munchmuseet
Brev til Søren Gustav Skamarken. Datert 22.12.1933
« Tak for hilsen !»
MM N 3298. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 20.12.1933
« Hr professor Kristian Schreiner  Løvenskjolds vei 7  Lilleaker»
MM N 3320. Munchmuseet
Brev til Karl Wefring. Datert 22.12.1933
«Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 70-års dag»
MM N 3376. Munchmuseet
Brevutkast til Wilhelm WartmannKunsthaus Zürich. Datert 1927–1933
«Besten Danke für Ihr Brief und der Katalog – Die meisten Gravuren kann ich im Falle Verkauf sp suplieren – allerdings sind n mehreren schwer { … }zu schaffen – Galopierend Pferd kann ich schaffen – In dieser Zeit ist wohl uberhaupt nicht leicht was zu verkaufen – so uberall – Auch ist die Valat Valuta so unsicher so man wheisz fast nicht was man verlangen kann – Es ist fast am besten nichts verkaufen wenn man es nicht notig hat –»
MM N 3450. Munchmuseet
Brevutkast til Die Akademie der Künste. Datert 12.1933
«Ich danke Ihnen herzlich für die Glückwünsche Sie mir in Gelegenheit meiner 70 Jahr Tag geschieckt haben»
MM N 3484. Munchmuseet
Brevutkast til Friedrich DörnhöfferBayerischen Staatsgemäldesammlungen. Datert 1932–1933
«Wann kann ich meine Gemalden warten»
MM N 3720. Munchmuseet
Brevutkast til Ernst Voretzsch. Datert 1935
«»
PN 10. I privat eie
Brev til Unge Kunstneres Samfund. Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 12. I privat eie
Brev til Axel Romdahl. Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 15. I privat eie
Brev til Barbra Ring. Datert 6.3.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 247 (PN 223). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 28.12.1933
«Min hjertelige tak for gratula- tionen og de bedste ønsker om godt nytaar for Dem og Fru Kaarbø»
Brevs. 247 (PN 247). Nasjonalbiblioteket
Brev til Martin Sibbern Møller. Datert [??].12.1933
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres lykønskning til min  …  70 års dag»
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 23.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 603 (PN 327). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934
«Hjerteli tak til Dig og Dine for alle de elskværdige hilsener jeg fik til min fødselsdag til jul – Jeg måtte i vinter pakke sammen og begive  …  mig på reiser omkring til kystbyerne og Aasgaardstrand – Jeg fik ‹i›kke nødvendi ro nær Oslo – Nu er jeg her for et par dage – Jeg har alle mine breve i en mappe og det ‹h›ar først nu været mig muli at takke de forskjellige hyggelig»
PN 692. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 3.2.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 693. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 694. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 610 (PN 756). Nasjonalbiblioteket
Brev til Olaf Gulbransson. Datert 20.12.1933
«Hjertelig takk for «skaalene» og hilsnene til min 70 års dag.»
Brevs. 707 (PN 758). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harry Fett. Datert 1933
«Tusind takk for flere sendinger Jeg skal skrive nærmere.»
Brevs. 707 (PN 759). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harry Fett. Datert 1933
«Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem. Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilke formål jeg vil la den svimlende intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende at det er mig så vanskelig at skrive brev og ha med forretninger at gjøre, at jeg i sin tid fore- tog en reise til Berlin for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine erholdte breve i en mappe i håb om engang at kun- ne besvare dem – Med min bedste vilje kan jeg ikke tilstå annet end at det var ganske naturlig at jeg trodde det var Dem der havde tilskrevet mig – Er det ikke så at I har samme fornavne, skriver på samme papir med samme håndskrift? Eller tar jeg feil? – Drømmer jeg?»
Brevs. 707 (PN 760). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harry Fett. Datert 12.1933
«Hjertelig takk for før og nu og gode ønsker om godt nytår til Dem og Deres»
PN 802. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 23.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 811. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 889. I privat eie
Brev til Thilo Schoder. Datert 29.11.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 890. I privat eie
Brev til Thilo Schoder. Datert 30.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 1004. Göteborg Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 1933–1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1031. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1933–1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms fol. 3578 (PN 1114). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934
«»
PN 1289. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1299. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Ludwig von Hofmann. Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]