Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 2051 brevene, som finnes i museets register og som ikke er datert, hverken faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 24. Munchmuseet
Brev fra Arnstein Arneberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 54. Munchmuseet
Brev fra Henrik Bull. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 60. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Bødtker. Ikke datert
«kone og hentede hende over hid; det tror jeg, var ret gjort.»
MM K 69. Munchmuseet
Brev fra Cecilie Dahl. Ikke datert
« T. har iaf- ten tømt en flaske morfin.»
MM K 72. Munchmuseet
Brev fra Gudrun Løchen Drewsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 73. Munchmuseet
Brev fra J. [Jon Mathiassen] Dugstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 91. Munchmuseet
Brev fra Lucien Dedichen. Ikke datert
« … Jappe, om han hadde levet,  …  utstilles i Paris!»
MM K 92. Munchmuseet
Brev fra Jenny Dedichen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 93. Munchmuseet
Brev fra Jenny Dedichen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 121. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Ikke datert
«Mange tak for indbydel- sen! Desværre tror jeg, jeg ikke kan komme for det første. Jeg skal gjøre alt for at få overtalt moderen til at reise, (hun vil aldrig lade mig reise alene, siger hun), dog tror jeg næppe, det lader sig gjøre,»
MM K 124. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Ikke datert
«Forhåbentlig har du nu mod- taget bildet i god behold. – Det var rigtig leit, at jeg ikke vidste hvor udstillingen din var hen for så kunde jeg have sørget for at det kom lige did, nu måtte du have bryderi dermed. Jeg ser netop i avisen»
MM K 130. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Ikke datert
«Forhåbentlig har du ikke fået fru F. brev, så det er grunden til, at du ikke kom idag. Jeg skjæl- ver af frygt for, at du skulde være bleven syg – – – Eller – skulde du ikke have lyst at tale med din Meisse? – Jeg ønsker dig så frygtelig hid, at du må føle det, synes jeg; men du kommer ikke –. Det er allerede sent, men jeg får vove mig ned»
MM K 150. Munchmuseet
Brev fra Thorvald Erichsen. Ikke datert
«Gjennem en svensk ven har Prins Eugen bedt mig skaffe sig oplysning om Strindberg- portrettet er i Deres egen eie, og om det var mulighed for at faa det kjøbt. For at gjøre det saa enkelt som mulig skriver jeg direkte.»
MM K 163. Munchmuseet
Brev fra Annie Fjeldbu. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 165. Munchmuseet
Brev fra Anton Follestad. Ikke datert
«Vi Hjertelig Gratulerer Dem i anledning af Fødselsdagen»
MM K 182. Munchmuseet
Brev fra Gabriel Gustafson. Ikke datert
«Min bedste tak for indby- delsen til at se Deres fest- salsbilleder. Jeg håber vi i sin tid får se den på sit rette sted.»
MM K 217. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 218. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff, Vilhelm Ekelund, Bengt Lidforss, Krist Ågren. Ikke datert
« Munch  Aasgaardstrand  Norge.»
MM K 219. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 239. Munchmuseet
Brev fra Astri Welhaven Heiberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 244. Munchmuseet
Brev fra Ella Heyerdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 245. Munchmuseet
Brev fra Hans Heyerdahl. Ikke datert
«Maleren Hans Heyerdahl.»
MM K 254. Munchmuseet
Brev fra Lilly og Borghild Holmsen. Ikke datert
«Vil hr Munch gjøre os den store fornøielse at beære os med sit selskab i aften (thorsdag) klk. 9 (7 rue de Tournon 7, det lader til, De har glemt den adresse).»
MM K 259. Munchmuseet
Brev fra Knut Hamsun. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 265. Munchmuseet
Brev fra Valborg Fredrikke Hammer. Ikke datert
«Særdeles mange hilsener fra en gammel veninde, som De for længe siden har glemt!»
MM K 300. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Erna Holmboe. Ikke datert
«  Maleren  hr. Edvard Munch  Ekely  Skøien station »
MM K 310. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe. Ikke datert
«Da madame og jeg end- nu ikke har oprettet særeie, betragter jeg mig selv som eiermand eller medeier i det skjønne lithografi, Jappe bragte med som gave til min kone. – Jeg maa derfor faa lov til ogsaa at være med at takke for den nydelige present. Det var virkelig elskværdigt af Dig – kjære Munch. –»
MM K 357. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert
«Panik skræmte alle bort fra fiskekroken; men forleden dag nærmet én sig ganske forsigtig og spurgte om paa hvilke betingelser han kunde faa «Trøst» i disse onde dage. Han vilde nok svært gjerne ha det paa Japan. Svar mig paa det snarest, er du snil.»
MM K 359. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert
«Du har vel nu faat sidste, uigjenkaldelig sidste forestilling fra Torkildsen. Hans begjærlighet har været sterkt stigende, men nu tror jeg han foreløbig stagger sig. Jeg tror forresten han kommer «fürchterlig wieder» ad aare. – Han venter nu med længsel, og du bør nu ikke la ham vansmægte for længe.»
MM K 361. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg maa fortælle dig at jeg igaar var hos Rasmus Meyer og saa dine billeder der. Han har i bakgrunden av det lille galleri indrettet det slik at væggen den bakerste kortvæg kan slaaes op, halvdelen til høire, halvdelen til venstre. Dermed aabenbares et litet Munch-galleri: I bakgrunden, som altsaa sees fra indgangen lyser da frem længst til venstre det store Aasgaardstrandbillede med den blaa damen (tar sig glimrende ut), ved siden av det Kvinden i 3 stadier og derunder Stormen og gatebilledet fra Aasgaardstrand med piken.»
MM K 368. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Jacobsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 372. Munchmuseet
Brev fra Carl A. Janicke. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 373. Munchmuseet
Brev fra Finn Culmsee Janssen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 388. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 392. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 393. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 398. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 399. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg ved ikke, hvad det var for et navn, Du skrev i Dit brev, men at det ikke var Rodin, det er jeg sikker paa. Jeg har ialfald forgjæves forsøgt at faa det til Rodin. Dersom Du altsaa kan gi mig noen»
MM K 400. Munchmuseet
Brev fra Jens Zetlitz Kielland. Ikke datert
«An Hr Maler Munch Jens Z. M. Kielland Architect.»
MM K 404. Munchmuseet
Brev fra Theodor Kittelsen. Ikke datert
«Bergen var for mig, bedre end Kristi- ania – men det si- ger jo ikke meget – lad os sige – svært lidet!»
MM K 410. Munchmuseet
Brev fra Hans Kjensli. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 413. Munchmuseet
Brev fra Agnes Koren. Ikke datert
«Fru Agnes Koren F. Bruff»
MM K 422. Munchmuseet
Brev fra Tupsy Jebe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 424. Munchmuseet
Brev fra Harald Kaarbø. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 426. Munchmuseet
Brev fra Harald Kaarbø. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 428. Munchmuseet
Brev fra Johannes Kajanus. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 433. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Karsten. Ikke datert
« Hr. Edvard Munch  Aasgaardstrand»
MM K 439. Munchmuseet
Brev fra Solveig Kaurin-Nicolaisen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 440. Munchmuseet
Brev fra Solveig Kaurin-Nicolaisen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 446. Munchmuseet
Brev fra Karl Konow. Ikke datert
«de er vel kanske lidt store at sende.»
MM K 454. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Ikke datert
«Jeg reiser fra Bergen i slutten af denne uge. Ankommer til Kristi- ania i beg. af næste. – Hvis du ikke reiser før jeg kommer skulde det være ganske morsomt at tale lidt med dig, så jeg kunde få sat dig lidt ind i forholdene. –»
MM K 456. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Ikke datert
«Undskyld at jeg ikke har svaret dig før.»
MM K 461. Munchmuseet
Brev fra Signe Ingeborg Lang-Ree. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 466. Munchmuseet
Brev fra Einar Irgens Loe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 468. Munchmuseet
Brev fra Ingeborg Stang Lund. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 472. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Du kommer velengang her i aften, mød mig da i logen 8 eller 9 – jeg blir i byen inat.»
MM K 473. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg hadde tænkt og spørge dig om, idag da jeg traf dig – om Du vilde være sammen med mig søndag et eller andet sted udenfor byen – men jeg kunde ikke faa noget over mine læber – Du foreslog selv at vi skulde træffe hinanden lidt længere end sædvanlig en gang før du reiser – men det kommer jo an paa dig – den dag kan du vel ikke udføre noget andet alligevel?»
MM K 474. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Det kan ikke nytte at træffes idag. Jeg orker ikke gaa paa en bodega eller kafe. Kan Du ikke komme herop. Du faar telefonere hid ved 4 Tiden, saa jeg faar høre naar Du reiser – Hvis Du ikke reiser før imorgen middag kan vi reise ud i Bækkelaget imorgen»
MM K 475. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg kan ikke reise ud og seile imorgen. Kan Du ikke komme bortover stran- den imorgen, saa faar jeg ialfald snakke lidt med Dig? Kl 12 f ex eller lidt før 12. Du maa gaa saa langt som til ‹Slutta›, fiskeren ved Du –»
MM K 476. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«hulkende omkring –»
MM K 477. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«at Du lever, det er saa rædsomt at aldrig at se Dig og aldrig at høre noget om Dig, det maa Du jo kunne forstaa.»
MM K 478. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«reise ud som vi har bestemt – da kan hun altsaa følge med os – det ville jo natur- ligvis være det beste – alle kafféer og bodegaer er jo rædselsfulde og umulige.»
MM K 479. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Mange mange hilsener og kys fra»
MM K 480. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«du vil ha mig – vide dig herinde og alligevel ikke søge dig – jeg vil stræve efter det – og la dig i fred for mig – undertiden da.»
MM K 481. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«andet for mig – Igaar efter- middag sad jeg længe hos Aase – vi snakket naturligvis om dig – hun begynder altid paa det thema – hun skjønner jeg elsker det. Hun vilde skrive idag til dig –»
MM K 482. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Tak for kortet Dit, sørgeligt er det, at det gaar saa langsomt fremad med Dig – Jeg har ikke været bra i det sidste, har ligget ofte halve dagen. Imorgen form. skal jeg formodentlig til doktoren, saa kl 1. kan jeg desverre ikke møde – Skulde jeg ikke være der 5, saa er det fordi jeg ligger, men da kan Du vel komme herbort hvor jeg bor allene og hvor Du ikke ser nogen – Kan Du ikke forsøge at komme – alle disse atterbud gjør mig syg –»
MM K 483. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«En hilsen bare – fra sengen – jeg ligger idag – glæder mig over at ha «fyrst Myschkin» – er snart færdig med den.»
MM K 484. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg tænkte og håbet Du vilde skrive til mig strax Du fik mit brev, men jeg har ikke faaet noget brev fra Dig – hvis Du vidste, hvordan jeg har det, vilde Du sende mig et ord – jeg forsøger at holde mig oppe; men jeg holder ikke sammen næsten – og imorgen kommer doktoren til mig – saa skal jeg vel høre min dom –      Jeg vilde helst la være at skrive til Dig om dette, men jeg maa og det er ikke forat fremkalde medlidenhed hos Dig – det er er vel Dig ligegyldig kanske, men Du»
MM K 485. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jo, du havde ret, jeg fik nok gaa igjennem for den nat, ikke af min mor, hende sagde jeg, at jeg simpelthen var hos Nørre- gaards, (som forresten var paa karneval) men af andre uvedkommende mennesker, som havde ringt mig op i telefonen og ikke fundet mig herude hos Ihlens. Hvad skal jeg si til fru N. Jeg bad hende ifor- middag, om og si hvis nogen spurgte, at jeg havde været der i nat, og at jeg skulde senere forklare hvorfor. Hvad skal jeg si hende? Du maa hjælpe mig at finde»
MM K 486. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Tak skal du ha for dit brev som jeg fik igaar i sengen naturligvis, det nytter jo ikke at staa op, naar man ikke eier stemme i livet, men igaar middag gik jeg alligevel ud sammen med Segelckes og fru Mowinckel f. Bødtker – kjender du hende, jeg tror næsten jeg kommer til at flytte over på Segelckes hotel d’Isly, rue Jacob 29, sammen med hende, og siden naar veiret blir bedre ud til Marlotte. Alle her fraraader mig at reise ud der nu. Ja luften er undertiden deilig her, men det øser og blæser indimellem, saa det er en gru. Jeg har været daarlig disse dage, havt feber om natten 110 puls – hvad synes du, men idag føler jeg»
MM K 487. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
MM K 488. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«endelig, igaar og saa hele dagen, hvad synes du. Efter den dag og nat jeg skrev til dig om var jeg daarlig af det samme som før og dertil uden stemme; saa efter den middag med fru Segelcke, Diriks (fru D. drog afsted med Segelcke paa en middag som han havde vundet) og Heiberg, og ½ time i olympia for at se paa en liten morsom mand, gik jeg hjem fra de andre, Heiberg fulgte mig, og igaar morges kunde jeg ikke faa frem en lyd og blev i»
MM K 489. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jeg ganske sikkert ud til Grez i slutten af denne uge ialfald for en stund. – Tak skal du ha for det lille ‹view› du sendte mig paa kortet. Ak ja, hadde vi bare vært kloge nok til at reise derop med engang. Ære og tak til fru Wullum, som fik dig derop. Du kan tro du kommer dig ganske anderledes der, men lad ikke som du er kjæk turist og gaa og se paa ruiner og bad m. m. Sid du heller mere paa terrassen – og ta saa mig med derud er du snil. Jeg skal sidde saa pent og stille som en mus og glæde mig allene – først over at være ved siden af dig og saa over al herligheden om- kring. Det var saa deiligt det du skrev. – du gjør mig saa gla ved at si saant til mig; – ak bare jeg kunde være lidt – en liden stund sammen med dig nu – jeg længes»
MM K 490. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Netop nu fik jeg brevet dit – skrevet deroppe fra. Fru Mo- winckel, Hauge og jeg sat og spiste frokost, og han blev gla over en hilsen, som du forresten ikke havde sendt – men som jeg synes, han fortjente. Er du vond paa ham? han kom med nogle hentydninger – stakkar. han har været temmelig uheldig – og det paa veien nedover med Segelckes. I Hamburg kunde han ikke dy sig. men gik ud paa moro en aften – brugte alle sine penge og maa nu ta følgerne. Noksaa slemt»
MM K 491. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Det er jo rent skrækkelig at du er daarlig igjen og har været i sengen, jeg fik netop dit brev nu – er det noget specielt eller er det den samme mathed? Nei du maa naturligvis ikke gaa for meget du har vel overdrevet det – kanske i fru W.S. behagelige selskab. Men hun er da en engel, som tar sig saa af dig – jeg elsker hende rent ud sagt –»
MM K 492. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Tog netop dit kort fra høiden sammen med lyset og nøglen, ned fra hylden, tusen tak – jeg har ventet forfærdelig paa noget fra dig de sidste dage, var saa ræd du var blit syg igjen, kjære skriv til mig ofte – om aldrig saa lidet – jeg ber dig – jeg holder ikke ud hvis du ikke lar mig høre hvordan du har det og hvor du er. Du maa ikke synes det er latterligt – jeg har det ofte ondt.»
MM K 493. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« MonsieurEdvard Munch  Ristorante Bellegio  Regresso Maiano,   presto Firenze \Fiesoli/  Italia»
MM K 494. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og min livlæge. Jeg er virkelig saa bra, og er alt tykkere, saa du kanske dig næsten ikke vil komme til at kjende mig igjen – naar vi engang i livet træffes! – Kjære vær forsigtig fremdeles du ogsaa – du er vel forresten nødt til det saa længe du har saa faa kræfter – hvor ofte jeg ønsker jeg var oppe hos dig på det fortryllende Fiesole – gid vi havde været der fra først af. – Hundrede gange om dagen ønsker jeg, at du var her eller jeg hos dig – men – det maa vel være saa at vi er fra hinanden – endnu en stund. Hvis du kan saa ved jeg jo, at du gjerne og helst reiser denne vei hjemover. Aa hvor jeg skulde bli gla, om du kom. Jeg vil saa gjerne skrive til dig hver dag min kjære ven, og det er ligesom noget mangler hos mig – naar jeg ikke har gjort det – men saa tænker jeg – nei, kanske han synes det blir for ofte – jeg oplever jo ingenting større af interesse. Hans Jakobsen er vi ofte sammen med. han gjorde mig»
MM K 496. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«stændigheder, som jeg ikke kan si dig nu, som har gjort det ondt for mig. – Jeg hviler formelig ud efter den an- strengende tid i Paris i forrige uge – puster saa deilig ud her i roen og stilheden. Hauge er stadig her – Igaar smurte jeg op et billede – som han og fru Krogh korrigerte – deiligt kan du tro. Her er motivet: Du maa ikke sætte Paris paa mine breve – det forsinker dem 1 dag – bare Frankrig. Gid du vilde sende mig en hilsen pr. telegr. naar du er paa veien fra Florenz.»
MM K 497. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Rom. Hvad slags kur er det du har faaet – diætisk? Haaber jeg faar brev fra dig imorgen tidlig – jeg har saa tydelig snakket med dig isøvne iefter- middag – du var lige ved mig og jeg hørte stemmen tale – fuldstændig hallucination. Skal jeg ikke gjøre spor ved Lemercier?»
MM K 498. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Hotel Chevillon  Grez sur Loing  Seine et Marne»
MM K 500. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Fik dit kort netop – det blev sendt efter mig hid, vilde jo gjerne hørt lidt mere, – fex at du var meget bedre og havde bestemt afreisen – men det kan jo komme imorgen. Nei – her er ikke bra at være. Jeg er saa gla i Grez nu og længes bare derud igjen – kommer nu ikke herind før du kommer – forhåbentlig i løbet af en 8–10 dage. Jeg undres paa om du nu bor i selve staden – eller du fremdeles er deroppe.»
MM K 502. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«indstændig om at du vil gjøre ‹mig› den glæde, før du reiser – jeg ‹vil› bli saa forfærdelig fortvivlet ‹hvis du› ikke gjør det – –»
MM K 503. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Med tusen tak for brevet igaar og ligesaa mange hilsener – bare disse ord, fra sengen – været lidt daarlig i den sidste uge – Tror Du jeg kan si Dig hvor gla jeg er over at Du kommer en af dagene, jeg tør næsten ikke tænke paa det – Kanske faar Du ikke dette?»
MM K 504. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Var for sent ude til banken igaar, men var der nu, og kunde ikke faa noe naturligvis, men de telegraferer idag til Paris, til sam- me bank, som akkreditivet lyder paa, og fredag kan jeg sikkert faa penge, – sae direktøren. Kan Du da ikke komme hid, og selv hente pengene, saa jeg slipper at sende dem?»
MM K 505. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«træffes, – siden det er saa vanskeligt for Dig at komme herud, forstaar jeg ikke, hvorfor Du ikke kan la mig træffe Dig derinde, hvor Du vel alligevel gaar omkring – paa et eller andet lidet sted. Du skal ha saa megen tillid til mig; at Du skjønner, jeg retter mig efter Dig, saa daarlig som Du er – hjelp da Du ogsaa mig lidt.      Jeg venter et kort imorgen»
MM K 506. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Det var saa stille i mig selv saa jeg passet godt til omgivelsene. Den er saa vakker den lille døde by her med grantrær og høie mure omkring, maanen lyser op af alle kræfter og skyerne styrter afsted.»
MM K 507. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« en hilsen fra dette sørgelige, ensomme sted, som nu er mange gange værre end før fordi du er derinde.»
MM K 508. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«dig – jeg synes du maa kunne være sammen med mig en stund – Hva synes du om Diriks fotografier af mig – de er saa begeistret over dem baade han og hun – men jeg synes han har gjort mig for smilende. –»
MM K 509. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«bor her og  …  men jeg orket ikke – – Nei min kjære ven, jeg skal gjøre som du vil, – vente paa dig – – jeg skal ikke komme før du telegraferer, lover jeg dig – men du har ingen idé om, hvad det vil si for mig at være her nu, det er oftest ikke til at holde ud!»
MM K 510. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Kan du ikke med det samme du faar dette af fru K. skrive nogle linjer før baaden gaar og sende mig og gi mig den lap til Lemercier, som du glemte – i dit brev, eller gi mig ny besked? Her er forresten yndigt idag – ikke saa varmt, men jeg længes efter at kom- me herfra – reiser tirsdag eller onsdag til Grez – og tar saa enten jernbane helt hjem i næste uge eller fra Antwerpen eller Amsterdam.»
MM K 513. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«hvor længe du blir i Kristianssand hos din ven Stang? Lørdag morgen reiser jeg ud til Grez igjen; da reiser min søster hjem. –»
MM K 514. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«borte i ro og fred –»
MM K 515. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«du faar dette, det er saa kjedelig, at jeg skulde gjøre det saa halvt for dig – men det er trykkerens skyld. –»
MM K 516. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«er skyld i hans succes i London. Jeg blev igaar buden bort til dem – du ved han bor hos frk. Rosen – Senere kom ogsaa Hauge – stakkar – nu har han simpelthen ikke en sou – og ved ikke hvad han skal gjøre – tænker at be dr. Rustad – men det tror jeg nok er den sidste som hjælper ham. –»
MM K 519. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«– saa daarlig endda. jeg er saa bedrøvet over det! Skal hilse dig mange gange fra Stang som jeg opsøgte i Xsand. Min tur var udmærket – Nordsøen som et speil hele tiden – hvad synes du. Jeg forkjølede mig foresten ombord, saa jeg er ikke bra nu. Du maa saa snart som muligt telegrafere eller telefonere til mig. 8174 – Jeg kommer hjem imorgen formiddag.»
MM K 520. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Her i byen kan jeg ialfald ikke være; jeg faar prøve hvordan det er der. Alle som kjender mig stirrer medlidende paa mig – for der sies at jeg har tæring – og ikke staar til at redde – Saan er det her nu – – jeg gaar alle baggader forat undgaa at træffe noen.»
MM K 521. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«\at føle det for Dig –/»
MM K 522. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Hauge paa hans værelse – bl.a. vil han sælge sine nydelige møbler – eller leie dem ud; og Murillokopien venter han sig meget for paa auktion, men den er vel ikke saa meget værdt?»
MM K 523. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg hører at dette ikke kan komme afsted før imorgen eftermiddag – saa jeg aabnet det. – Fru Krogh med 2 barn kom iaften – hun sier at Krohg har sendt 100 kr. til Hauge – saa jeg synes han maa kunne vente lidt ialfald \med møblerne/. Men hvad skal det bety, naar du sier, at Hauge har faat dig til og beholde atelieret – har han skrevet til dig efter at jeg reiste da? hvis han har gjort det maa jeg si han er rar – for han var jo saa bestemt paa at dere skulde si det op. Dette vil jeg gjerne vide – Men du – er det ikke bedst at du skriver til fru Soot og sier hvad du vil om møblerne – for selv om døren staar oppe til dig – vil og tør fru Soot ikke gaa ind der. Vær saa snil og gjør det da – men saa snart du kan, for hun venter saa paa svar. Hendes adresse er St. Halvardts gd. Oslo.»
MM K 524. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«du kunde ta dig en tur da – men det gjør du vel ikke naar de er hos fru Krogh.»
MM K 525. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«dig – eller vise noen somhelst slags «eiendoms ret» til dig? –»
MM K 526. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«saa er det fordi jeg trænger det – fordi jeg da maa ha lidt afvexling i tankegangen som altid altid dreier sig om dig – – det er ikke forlystelses- syge – det er oftest melankoli – jeg tar dette alvorlig – for mig er det det alvorligste og du maa forsøge ikke og mistro mig – Og saa vil du for alvor helst ikke se mig før i marts – mente du det? Vil du da ikke heller aldrig se mig mere – ? Aa du gjør mig ‹svare›»
MM K 527. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«hvordan – Iaften gaar jeg en stund op til Nørregaards. Thiis og Obstfelder kommer der – Aase har flyttet billedet nu – det hænger bra – i spisestuen – der hvor Aases portræt hang før –»
MM K 528. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«opmuntring af den jeg er gla i gaar det oftest sent og tungt – – Naar du sier du vil skrive et brev til mig fra Berlin, saa gaar det næsten iskoldt gjen- nem mig – aa ‹afsen› alligevel det brevet du – og prøv mig om jeg ikke er mere forstaaende alligevel end du trodde – Jeg ved du har det vondt – og at du maa arbeide for og komme i ligevægt igjen – og for og bli aldeles bra – og tror du noen ønsker det saan som jeg –»
MM K 529. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«gid du vilde skrive akkurat fra begyndelsen hvordan det skal gjøres – voxen tørres øyeblikkelig for mig og vil ikke gnies udover. – Haaber du sikkert sender mig noen ord – bare ganske faa – ‹der› – til»
MM K 530. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg sender dig bare en liden hilsen – her er saa deiligt idag – men endnu har jeg ikke badet – begynder imorgen, tror jeg. Jeg er nu installeret hos min sømand oppe paa bakken – og ser ikke et bymenneske, uden fru Dybwad paa afstand og saa naturligvis Diriks, som er utrolig snille og hjælpsomme. Fru D. er nu begyndt og modellere –»
MM K 531. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Bli ikke vond fordi jeg plager dig igjen – først med et brev – og saa med en paamindelse – Nordhagen – jeg gaar saa sløv omkring nu – saa du vilde hjælpe mig forfærdelig, om du kunde faa aftalt noe med ham – naturligvis naar det engang er beleiligt for dig – Jeg tror nok»
MM K 532. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Du ved ikke hvor du glædet mig idag med bøgerne – mange tusen tak fordi du husket det og tænkte paa mig.»
MM K 533. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«har jeg vært aldeles allene undtagen en aftenstund hos Diriks’ – Jeg har vært høit oppe og ‹gaat› i Skoven i mange timer ifor- middag – og deretter tegnet – ‹naar› jeg har lidt mere skal jeg sende dig til eftersyn.»
MM K 534. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Fik nu Dit kort, aa det er saa trist at veiret er saan, og at Du er lige daarlig –»
MM K 535. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«begyndelsen af vårt bekjendtskab hele min tilværelse har gåt op i at træffe dig, være sam- men med dig saa meget som muligt den tid du var her – og faa brev fra dig. –»
MM K 536. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Det var en stor skuffelse ikke at træffe Dig hverken iformiddag eller eftermid, – og siden jeg ikke har hørt noe fra Dig, er jeg bange, Du er daarlig –»
MM K 538. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Fotograferte mig i går hos en amatørdame her – hun tog en hel mengde billeder – hvoraf et par gode – men den smilende T. er ikke blit god. Jeg tror ikke jeg var i mit smilende hjørne. Tirsdag eller onsdag faar du dem. Husker du ved leilighed at ‹foreskrive› kobberpladerne ellers kan jeg gjøre det selv kanske. ‹c/o›  …  du gi min adr. – altsaa – Smerud – Faaberg – Gudbrandsdal»
MM K 541. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg fik igaar dit maleri af huset – og du kan ikke tænke dig hvor jeg synes det er morsomt at ha det for mig bestandig – jeg hadde tænkt at skrive saa meget til dig idag – men det er umuligt – jeg kan ikke andet end se alt sort og sort – Og du har»
MM K 542. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«gjort som du foreslog og malt huset her – desuden har jeg gjort nogle andre ting, hvoraf jeg sender dig 3 – bare forat du skal se lidt paa dem og saa kaste dem ned hvor du ikke kan se dem! Du maa ikke le for meget af mig, fordi jeg forsøger mig, jeg stakkars stymper i den ædle kunst – hadde jeg bare kunnet faa lidt af din aand med – for i mine tanker har du været hele tiden mens jeg smurte løs. Ja – adjø da min stakkars kjære syge ven.»
MM K 543. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Aa hvor du skuffet mig idag fordi du bare sendte et brevkort uden at si et ord om hvordan du har det – jeg havde glædet mig saa, har ligget næsten i hele dag!»
MM K 544. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg ved det er dumt af mig at skrive iaften; for jeg er saa rent fortvilet og længes saa forfærdelig efter dig – men jeg maa alligevel skrive til dig og be dig skrive mig et par ord saa ofte du kan.»
MM K 545. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Vel havde jeg tænkt ikke og skrive først – men – du ved jo af erfaring – jeg har lidt vondt for og overholde visse ting – Tænk – nu faar jeg ikke spor af følge opover – og min mor vil saa nødig jeg skal reise – men noen dage ialfald blir jeg der – allene – reiser imorgen – skriv derfor derop til tirsdag – Hvordan har»
MM K 546. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Nu har du mig endelig her – og imorgen vel paa Lille- hammer – saa mile er lagt mellem os – og du kan faa ro for mig en stund – det du sikkert trænger i høieste grad – du maa ha det – – jeg ved det, men jeg er ulykkelig og fortvivlet over det – og alting er sort og frygteligt – Du sendte mig ikke noe brev søndag – ikke engang hilsen og navn – men du kunde vel ikke – hvordan»
MM K 547. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Sandberg – Jeg hørte af fruen at hun havde truffet dig paa Moss – Traf igen Heiberg – Haaber jeg finder flere breve fra dig paa Faaberg Station – .»
MM K 548. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Her er saa vakkert nu – varmt og lyst og om aftnerne er det godt og sidde om peisen og snakke med folkene her paa gaarden. Er du gla fordi du er hos dig selv igjen – Naar du kan, saa skriver du vel? Naar du gjør det er jeg saa gla – som aldrig ellers! –»
MM K 552. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og det vil jeg saa nødig være. Gid du ikke maa bli daarlig efter denne turen – og paa gjensyn – Ikke vær vond paa mig – og skriv det til mig – – ?»
MM K 553. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«alting – tyndt blod – nervøsitet – svækkelse – du skal ta 1 spiseske tre gange om dagen – helst før du spiser – men regelmessig – Telefoner eller helst skriv et par ord til mig imorgen, saa er du forfærdelig snil med mig.»
MM K 554. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«mere og mere og trænge ind i dig – efter bedste evne – Alt dette ved du, og du skjønner det hos mig – men jeg føler trang til og skrive det til dig idag – – skjønt du sier saameget som maa gjøre mig vondt og høre af dig – saa har jeg som en stærk taknemlighedstrang ligeoverfor dig, fordi jeg ved at naar du er saavidt bra, saa gir du mig hva du kan – Ja tak for det du gir mig da – Jeg elsker alt fra dig – selv pryglene.»
MM K 555. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Hvorfor skal du gjøre mig saa ondt og ikke la mig ane hvor du er – hvor stygt af dig – kunde du ikke ha sendt mig 2 ord med en hilsen; jeg har forsøgt ikke at faa rede paa hvor du er – jeg kunde jo ikke vide om du kanske var her – kjære kjære dig»
MM K 556. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Aa, hvis Du kunde forstaa det, hvor grænseløst fortvilet jeg blir naar Du saa længe ikke vil sende mig et ord, for jeg tror Du kan, naar Du vil – Saa meget annet kan jeg forstaa hos Dig og finde rimeligt, og meget ved jeg, jeg skal lære mig til at forstaa.      Men jeg lærer aldrig aldrig at forstaa at Du vil la mig være i uvidenhed om Dig saa længe – Du gjør mig saa megen sorg med det – og Du sier selv Du vil gjerne hjælpe mig – Jeg skal ikke gaa videre – jeg skal ikke forlange saa meget – men vis mig, at Du mener, mig det godt – jeg tæres hen af dette – Jeg maa reise herfra –»
MM K 558. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg er saa bedrøvet over at jeg ikke hører fra dig – det er nu over en uge siden vi var sammen, men du arbeider vel – eller er du syg? Jeg skal ikke fordre brev, for du kan vel ikke skrive nu – – men det gjør saa vondt – Er du lei af mine epistler, som vist ikke er oplivende heller – er det en plage for dig og faa dem? Jeg længes saa efter at høre om du har bestemt noget?»
MM K 559. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg blev saa forfærdelig gla over og høre fra dig! Selv gjennem Aase – og saa bedrøvet over at du har vært syg – men gid du kunde ha sendt mig et ord alligevel fex. gjennem Nørregaards – mens du laa –»
MM K 560. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«at vise dig raderingen, som jeg hentet –, den er svært svag – syren er vel skyld i det – ! Nørregaards vil ha mig med på høstudstillingen imorgen og dernæst middag – du gaar vel heller ikke paa saant nu tiltrods for din tilbagevenden til livet? og naturligvis ikke hvis jeg er der – vil du, skal jeg mere end gjerne bli hjemme – ? Jeg er imorgen fra til 12 hos Aase og maler, telefoner da – eller skriv idag, saa er du forfærdelig snil –»
MM K 561. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«En hilsen bare fra mig idag – alt er saa trist og mørkt i mig og udenfor. Gid du bare havde det godt.»
MM K 562. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«reiser bort for saa længe – Jeg vil se dig – og jeg kom- mer til dig imorgen jeg kan ikke reise herfra før jeg kommer med første baad imorgen torsdag. Hvis du vidste, hvor rent umulig det er for mig at reise før jeg har truffet dig.»
MM K 563. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«du ikke kom afsted for det første – og da tænkte jeg jeg kunde bli til du kom – du ved jeg gjør som du bestemmer nu og du maa ikke mistænke mig for at forsøge og være dig nær – hører du ? –»
MM K 564. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«men at skrive et par ord tar ikke lang tid, hvis Du vilde –»
MM K 565. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg har tænkt og tænkt og overveiet og tænkt på nyt – og jeg er kommen til det resultat at jeg maa flygte herfra – det er for oprivende for os begge alt dette og mit inderligste ønske er at du maa faa lov at slippe for alt, som er udenfor det væsentligste for dig nu i denne vanskelige tid du har – Derfor pakker jeg sammen og reiser en af dagene til Kjøbenhavn, og jeg ønsker dig min inderlig kjære ven – at det maa lette dig en del af byrden!»
MM K 566. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jeg kjender bryr jeg mig ikke om at være sammen med – og saa sidder jeg allene med alle tankerne paa dig – og længes saa inderlig efter at se et ord fra dig –»
MM K 567. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og jeg tænker saa ofte mon jeg ikke gjorde dig den største tjeneste og gav dig det største bevis paa hvor meget du er for mig om jeg forsvandt helt.»
MM K 568. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg hadde ikke tænkt og skrive til dig, før du lod mig høre fra dig – men da det brev som du har sendt mig ikke endnu er kommet – kan jeg ikke la være – jeg har ikke noe nyt og si dig, jeg bare ønsker at du nu føler dig lettere og glaere end jeg gjør.»
MM K 569. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«men kommer vist frem uden bagage, eftersom hun glemte igjen alt, hvad hun tog ud af vadsækker og vædsker. Elise mødte mig paa stationen, og vi kjørte da først hid i pensionen, hvor jeg byttede om min støvede kjole, og saa kjørte vid afsted til E.B. som ventede os med en flot middag – østers, Champagne bl.a. Du har ret, han har mave, og det en ikke ganske liden én, jeg tror, han saa det undersøgende blik, som jeg kastede i den retning; og kanske ogsaa mit lille smil. Han er bedaarende – alligevel – skjønt dere mænd vist ikke kan fatte det. Jeg tror det væsentlige ligger i hans øine, som er ganske forunderlige.»
MM K 570. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«noen der i Berlin?»
MM K 571. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«at gjøre mig gla – jeg tænker jo altid paa dig og tror du er dødsyg og træt af alt.»
MM K 572. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg sender Dig bare en hilsen idag – tænk nu er det surt og koldt igjen efter disse deilige sommerdage. Formodentlig faar vi nu kulden –»
MM K 573. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«vi træffes – tænker Du at komme indom saasnart Du føler Dig stærkere?»
MM K 574. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og jeg tænker mig Du er saa daarlig og alt alt ting –»
MM K 575. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og forstaa hva jeg mener – – fordi Du staar over mig i alt; – ikke se ned paa mig – men det, Du kan, afse, hjælp mig med; saa skal Du se, det har ikke vært forgjæves – men saa længe alt dette har sneget sig ind mellem os, og vi ikke gaar videre; saa er jeg hjælpeløs.»
MM K 576. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg længes saa efter at høre fra Dig – hvordan Du er – gid Du kunde sende mig et ord – jeg er saa ræd for at Du er daarligere nu – jeg drømte saa inat. –»
MM K 577. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«kom til at holde mere og mere af dig – det var ligesom efter hver kamp jeg havde blev det endnu stærkere det jeg følte for dig – men du maa forstaa at det gjør mig fortvivlet at du aldrig vil være ved en følelse for mig og ikke har saa megen tillid at du vil være aaben i alt. Skal vi være fra hinanden og skrive og la det vigtigste være usagt – faar det være det samme – jeg kan ikke skrive til dig paa den maade naar du ikke gjør det samme. Jeg har det forfærdelig nu om dagen – kanske skulde jeg ikke skrive alt dette nu som du er syg, men jeg maatte –»
MM K 578. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg ventet ligesom idag morges at der skulde komme brev fra Dig – men det gjorde ikke – jeg længes efter et ord fra Dig – for at høre hvor Du er og hvordan Du har det?      Jeg er saa træt – hadde jeg ikke det bestemte hver dag, ved jeg ikke hvordan jeg holdt ud – men jeg kan heller ikke være fuldt ud interessert i det – mine tanker er andre steder –»
MM K 580. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Potsdamerstr 29. Søndag –»
MM K 581. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Kjære er Du daarlig igjen – ? Jeg vilde saa gjerne at Du skulde skrive lidt til mig – og husk den nye adresse.»
MM K 586. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«føler Dig bedre, bedre og bedre for hver dag, først for Din egen og dit arbeides skyld – og saa for min.»
MM K 588. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«hører mig stadig om et sted at reise til. Her existerer ikke en pen liden landsby før 3 timer borte. Obstfelder foreslaar Saaledalen – nedover mod Halle, men der \er/ meget koldere end her ogsaa.»
MM K 589. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Hvordan mon har Du det? Giv Du var bedre! Er Du fremdeles ganske allene deroppe? eller har der været julegjæster?»
MM K 590. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Din udstilling hernede – er det saa? Han har et daarligt ord paa sig af alle, som kjender ham, ureel i alle henseender – Vi er lidt lei af hans paatræng\en/hed –»
MM K 594. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og gir mig arsenik for min anæmi – Mon du har faaet mine to sidste hilsener, som jeg sendte til Grand café?»
MM K 597. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Endelig fik jeg da høre fra Dig, om end lidet – men tak skal Du ha for det alligevel – – og for nytaarsønskerne! Ja det var det jeg ante – at Du var sengeliggende – jeg tror ikke, Du er forsigtig, hva feilte Dig – forkjølet – eller den samme afkræftelse. Det er saa frygteligt for mig at tænke paa, at Du er saa daarlig fremdeles, jeg maa bestandig tænke paa det. – Du maa bli stærk og frisk igjen –»
MM K 598. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg tænker bestandig paa hvordan du har det – om du er lidt bedre – og hvor du idethele er – –»
MM K 599. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Mange hilsener og ønsker om bedring fra»
MM K 602. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skriver til Dig igjen idag, min kjære ven, for og be Dig om, hvis det er muligt for Dig og hjælpe mig – Jeg har lidt saa grænseløst denne sidste tid – og jeg tror ikke det kan gaa videre med mig – Du sier til mig reis et eller annet sted for din helbred – det er mig saa ligegyldig om jeg blir bra eller ikke, for hvem tror Du jeg vilde bli bra nu, jeg har ingen mere i hele verden, nu som Du opgir mig – Jeg er træt paa legeme og sjæl og jeg vil helst bli i seng som hidtil – kraftesløs som jeg er. Naar jeg ber Dig og hvis Du er bra nok, hvorfor sender Du mig ikke et ord – er det en skam og svare snart – Aa jeg tænker saa paa Dig, hvordan Du er, tror Du ikke det er mest det som plager mig nat og dag – min skyld –»
MM K 603. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jo snilt af Dig at opmuntre mig til at radere, men jeg forstaar ikke hvorfor Du fex ikke heller ber mig om at spille – der har jeg virkelig en liden evne og stor interesse – forresten har jeg ikke ro eller kræfter nok til noen af delene nu. –»
MM K 607. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg læser efterpaa Dit brev og ser at der staar – Hvis jeg reiser til Tyskland – Er du ikke sikrere? – og lar Du mig vente her forgjæves? Jeg som lider ved at være her – Si det lige ud – saa ved jeg da hva jeg gjør –»
MM K 608. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Selv om det gjør aldrig saa vondt –»
MM K 609. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«at bli bra; og derfor ingen modstandskraft –»
MM K 610. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«tænker at være, kunde begynde at arbeide igjen – ved jeg ikke noe i verden jeg heller ønsker og haaber – jeg lider fordi du lider – jeg føler dig om mig bestandig; og dit ønske skal komme til og bli mit ønske.»
MM K 611. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skriver naturligvis ingenting hjem. – Potsdam med sin fugtige luft troede han var skadelig for mig –»
MM K 612. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg ved ikke om Du forstaar hva det vil si for mig dette – det er som en dom over mig, synes jeg – og det er som jeg taber alt mod – – en saa- dan katarrh kan jo godt hel- bredes, men jeg har ingen kraft og lyst til det – jeg skulde strax reise reise herfra til et sted hvor jeg bare skulde være sammen med syge –»
MM K 614. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Imorgen sender jeg pengene – men senere, snart sier Du mig vel Din ordentlige adresse? Skriv lidt til mig!! Og bare Du nu kunde ha godt af at være der.»
MM K 615. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Hvorfor hører jeg ikke fra Dig, nu er jeg saa ræd for at Du skal være blit syg igjen – ellers er Du paa veien nedover – Jeg længes saa efter at høre fra Dig – det ved Du, saa skriv eller telegrafer lidt.»
MM K 616. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«beholde mine tristeste ting for mig selv – saameget jeg kan – det er saa forfærdelig for mig og høre hvor du har det vondt bestandig – og saa at det er min skyld – jeg som vil saa gjerne, mest af alt gjøre det godt –      Hva skal jeg gjøre for ikke at gjøre dig noe vondt – skal jeg da ikke skrive til dig – det kan jeg ikke holde ud – men jeg ber dig ialfald om at du sier mig hva du vil jeg skal vide og ikke lar det gaa gjennem Ns. Det har vi da ikke behøvet før!»
MM K 617. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jeg har ogsaa noen hensyn at ta – jeg har en mor som jeg maa ta hensyn til, saa længe hun lever – de andre er ingen ting for mig mere – Du tror jeg kan gjøre, hva jeg vil fordi jeg har de fillepengene – men jeg føler det ikke saa. –»
MM K 618. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«1 tiden ihvertfald – Gid Du kom –»
MM K 619. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg kan ikke sove – jeg kan bare tænke paa det Du sae og paa at Du tror mere paa andre end paa mig –      Det nytter ikke hva jeg sier Dig – Du tviler jo paa mig – at det jeg har kjæmpet mig gjennem i disse maaneder gaar Dig sporløst forbi – Jeg har opgit al tanke paa mig selv og min lykke. – Du sier jeg lover herlig – og tror ikke paa mig – og dømmer mig efter at ha seet mig»
MM K 620. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«det er det samme med mig, hvis Du bare blev bedre, men det ser saa trist ud – og alligevel tænker Du jo paa udstilling i D.? sier Du; kanske det vilde hjælpe Dig, som Du selv tror –»
MM K 621. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«ned af bakke – for Din skyld.»
MM K 622. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«skrive saan til dig nu, du som maa faa være i fred for denne slags, men jeg kan ikke bære det allene – og jeg maa undertiden snakke ud.»
MM K 623. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg bryder mit ord og skriver til Dig; jeg ber Dig træffe mig, hvor og naar Du vil, men vent ikke for længe! Jeg kommer ikke forat fordre nogenting af Dig – jeg ber Dig bare om at unde mig en forklaring – og la mig forklare og si Dig, hvad jeg dengang mente og hva jeg nu mener. Kan vi ikke snakke som venner – som før – det allerførste. Jeg ved, Du er optat af udstillingen, jeg venter saa gjerne, til Du er færdig med den, men reis ikke væk før Du har truffet mig!»
MM K 624. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«maatte jeg jo – og det gjorde mig osså ondt; jeg hadde aldrig en rolig stund. – Jeg var lykkelig, naar jeg fik komme til Dig – og saa oprivende og modsat alt, hva jeg hadde oplevet før; det end var, saa var \det/ netop kanske derfor, at min kjærlighed fra første stund grodde sig saa fast.      Og før jeg tilhørte Dig, vidste jeg at det maatte kom- me saa – og dengang jeg spurgte Dig om Du hadde S. som jeg hadde hørt af E.R.; saa var jeg netop da saa bestemt paa at maatte bli Din; at jeg ikke hadde skyd døden eller en dødelig sygdom, som jeg var overbevitst om dengang var den nødvendige følge – Naar Du bebreidet mig, at jeg kunne ville tro, at Du vilde smitte mig – saa kan jeg bare svare Dig, at jeg kjendte ikke intimt noen mand – og jeg vidste ikke, hvor langt en mands ansvar gik – Tror Du»
MM K 625. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Endelig idag hørte jeg da lidt fra Dig – tak for det – jeg kan aldrig komme til at vænne mig fra at være ængstelig, naar Du lar det gaa saa lang tid. Jeg tænker mig da bestandig det værste, og tror Du er dødssyg, saa send et visitkort om ikke andet! Du er vel midt op i udstilling – mon den alt er aabnet – gid Du vilde fortælle mig lidt om den – ! Eftersom jeg kan forstaa af Dit brev, bor Du nu udenfor Dresden – weisser Hirsch, er det ikke en Vorort? men adressen maa Du sende mig – hoteladr –»
MM K 626. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Tak for sidst; jeg er saa ræd, Du er daarlig nu af det Du snakket om, la mig faa vide det? forhaabentlig er det ikke, hva Du trodde –»
MM K 627. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Medfølgende papir maa Du underskrive og datere –, naar Du selv ikke er tilstede her – saa snart Du kan –»
MM K 628. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Hvorfor hører jeg ikke fra Dig? – har Du ikke faaet pengene – Du skulde ikke bedt mig om at sende dem poste rest. da det er saa vanskeligt at faa udleveret –»
MM K 629. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Ernst Hardt  Loschwitz  Pillnitzerstrasse 69 II»
MM K 630. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jeg over i det hotel, hvor vi var ifjor, ligeoverfor stationen – forresten saa uhyggelige minder for mig – eller skulde jeg heller til det hvor Du bodde et par dage?»
MM K 631. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«uge) sætter mig i et uheldigt lys – – Du ved, hvor liden respekt de har her i Tyskland for kvinder, og jeg har maattet døie adskillige ubehageligheder, i anledning af denne vor sag.»
MM K 632. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Du hjælper mig da meget –»
MM K 633. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«at det er ikke saa let for mig allene at bestemme alt saant; og jeg vil ikke overlade det til min svoger.»
MM K 634. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«hvordan tør Du da binde Dig til mig ved et ægteskab, selv om det er aldrig saa frit, blir der et vist baand.»
MM K 635. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«kan jo ikke reise, Du tvinger mig til at bli her; jeg skulde ordne disse sager, sier Du; og sender mig ikke det lille papir med Din underskrift, som er nødvendigt. –»
MM K 637. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«sae der var deiligt, men værten tror, at for svækkede og for forkjølelse modtagelige, er det kanske vel høit 1750 m. – Her er saa stille, ikke en lyd at høre – men saa varmt osså. Jeg kommer til at sende Dig noen ord ofte, Du vil vel la mig faa lov til det? det blir min eneste fornøielse –»
MM K 638. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg føler Aanden, Styrken og modet var kommen, og at jeg kunde finde mig i alt, sammen med Dig og væk fra Dig –»
MM K 639. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«– Jeg vidste Du maatte ha vært syg – et eller andet sted – jeg følte det paa mig – Du kunde jo vært død – eller jeg – og vi vilde ikke vidst noe om hverandre.»
MM K 640. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Cannes onsdag»
MM K 641. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Du maa la være og skræmme mig saan – Jeg gaar som i feber omkring fordi jeg ikke hører noe fra dig – kan du ikke spendere et ord eller telefonbud paa mig naar jeg ber dig saa pent om det – du driver mig jo til at gaa rundt og lede efter dig, naar du behandler mig saan.»
MM K 642. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skriver dette Poste Restante Mendrizio – da Du hadde bedt posten i Milano sende alt efter Dig – Jeg skriver fremdeles her – til Du sier mig hvor Du slaar Dig ned – Har Du noen anelse, om hvor jeg maa ha lidt disse sidste uger, saa send mig snart Din adresse. Jeg telegraferer min hid til Mendrizio –»
MM K 643. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«si mig, hvor Du er – og la mig ikke ha om igjen de dage i Cannes.»
MM K 645. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg ønsker saa Du kunde komme, jeg har det saa vondt nu, undertiden tænker jeg og reise hjem – men jeg vil det saa nødig – bare jeg vidste hva jeg skulde gjøre – det er som al kraft er lammet – Jeg ligger nu; jeg har ingen smerter men jeg er saa træt – Og doktoren er reist bort for sommeren osså – men han sae noe til mig, som jeg skal si Dig. Men det er»
MM K 650. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«da jeg sae, jeg vilde for alvor forsøge og radere – det er saa haabløst alt nu.»
MM K 651. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg er ikke meget oplagt til at skrive idag, da jeg har vært noksaa daarlig den sidste tid – men da jeg længes efter at høre fra Dig, hvordan Du er, og hvordan Du liker Dig, og ogsaa har noe bestemt at spørge Dig om, saa gjør jeg det alligevel. –»
MM K 653. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«tale med mig først – saa maa jeg reise efter – mod min vilje – rastløs til jeg finder dig. Forstaar du nu – at du maa træffe mig; at det er til det bedste for os begge, at vi træffes.»
MM K 654. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«og jeg skal saasandt jeg lever, la Dig i fred til Du blir stærkere og altid forsøge og gjøre Din vilje. Men da maa Du ikke som den sidste tid la mig være uden en efterretning om Dig – jeg blir gal af det – jeg haaber saa inderlig at Du ikke er saa syg som jeg har seet Dig i mine fantasier. Jeg ved jo ikke om Du endnu er i A. Si ikke til mig; at Du ikke mere har tillid til mig naar jeg lover noe. Hva jeg har skrevet her er skrevet ud fra mine alvorligste og dybeste følelser – jeg kan ikke si Dig mere.»
MM K 655. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«ægteskab med os saa vilde Du funnet en slave i mig – saan kan menskene forandre sig. –»
MM K 656. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skriver dette til Dig og ber Dig ikke bebreide mig det, det blir vel det sidste, – jeg ber Dig heller ikke om noen trøst, Du har mere end nok med dette sidste med Dig, men som jeg haaber saa inderlig Du kan komme Dig af, saa Du kan faa kraft og styrke til at begynde Dit arbeide – det arbeide, som jeg tiltrods for at jeg er skyld i Din sygdom og uvirksomhed, har en respekt og ærefrygt for, som Du ikke tiltror mig, ‹kanske fordi jeg elsket Dine billeder før› jeg elsket Dig, det var første gang kunst hadde gjort indtryk paa mig, det var første gang den talte til mig, skjønt jeg kanske ingenting forstod af den dengang – og k …  som Du sier lidet endnu –»
MM K 657. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«saa taktløse er menneskene – at Dig holder jeg af her paa jorden – \for/at Du ikke efterpaa skal beskylde mig for og ha sat noen ind i vort forhold – Spør Aase – hun staar mig vel nærmest – har jeg noengang hentydet til vort intimere forhold! –»
MM K 658. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«si paa mig – stivsindet og egensindig – – men ved Du osså hvordan jeg har hat det i hjemmet – ingen har saa længe jeg kan huske snakket et alvorsord til mig – ikke forsøgt og faa mig til at tænke en selv- stændig tanke – mad og drikke nok – aldrig et kjærligt ord fra noen – Du maa ikke tro min ungdom har været saa lys – skjønt jeg ikke har sultet og kjæmpet som Du, saa har jeg hat en glædesløs ungdom – tiltrods for baller og moro, som jeg blev tvunget til – Jeg har osså lidt; men jeg har beholdt det for mig selv; men i hjemmet er det kommet frem som misfornøielse det vil si jeg led ved det selskabelige hus, min mor i aarevis hadde, og hvor jeg aldrig fik være i fred, derfor har jeg osså»
MM K 659. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«jeg kan ikke si mig fri fra Dig – jeg kan det ikke –»
MM K 668. Munchmuseet
Brev fra Jonas Lie. Ikke datert
« Jonas Lie  Paris.      7. Avenue de la Grande Armée »
MM K 673. Munchmuseet
Brev fra Julie Lynneberg. Ikke datert
« Da jeg ved min mand, Joh. Lynnebergs død desverre er nødt til at sælge Deres malerier må jeg bede Dem om et råd, hvor jeg bedst skulde sælge dem. Deres malerier var en helligdom for min mand, derfor er det meget tungt at måtte gjøre dette.»
MM K 681. Munchmuseet
Brev fra Helma Meyer. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 687. Munchmuseet
Brev fra Sunni Mundal. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 696. Munchmuseet
Brev fra Haakon Bugge Mahrt. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 711. Munchmuseet
Brev fra Willi Midelfart. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 715. Munchmuseet
Brev fra Otto Lous Mohr. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 725. Munchmuseet
Brev fra Christian Mustad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 738. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert
«natkjole      nymfer      B …       mine fem produkter Deres majestæt!      Selvp. nu du! Min for korte seng      Mit portræt inden ret længe»
MM K 740. Munchmuseet
Brev fra Alf Nølke. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 751. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
« Jeg kommer lige fra min søster, som netop har havt en læn- gere samtale med professor Stang. Han sagde blandt andet, at man nu holdt på at samle navne og penge ind. til Folk vilde blive forbauset, sagde han, når de så, hvem der havde skrevet sig på listen. Alle de bedste navne i landet var med, sagde han. Det skulde vise sig eklatant, at Munchs menighed ikke var så ubetydelig enda. Der vilde blive en almindelig forundring over hele lin- jen. Alle mine bekjendte og slægtninger er Munchianere, sagde han. Og pen- gene vilde strømme ind, derom næred han ingen tvil.»
MM K 769. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Den første uken, jeg var heroppe, lagde jeg på mig 2 kilo, det var ikke dårlig; jeg håber på et lignende resultat, når jeg nu igjen veier mig om etpar dage. Det betyr jo ligefrem, at jeg blir bedre for hver ny dag og at jeg virkelig nu er begynt at fordøie det jeg spiser. Men min vægt, som ved min ankomst hid, var snaue 43 kilos, vakte jo også ligefrem forfærdelse. Når jeg op til 50 kilos, skal jeg imidlertid være himmelglad. Så fortsætter jeg diæten, når jeg kommer tilbage til byen med mig selv som kok. Jeg håber, at du»
MM K 770. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Og så må jeg takke dig, kjære Munch, for dit til- bud om de kr. 700 til sommeren. Jeg tror nok da, at jeg ikke reiser til Modum; jeg har ikke mere nogen fidus til Lucien, jeg tror ikke det havde gået så hel- vedes skitt med mig, hvis jeg havde været under behand- ling af en anden. Jeg vil da i tilfælde reise enten til Larviks bad, hvor man har fået en ny overlæge, som skal være frem- ragende dygtig – eller til Vikesund badesanatorium, hvor man især, og med stort held siges der, gjør bruk af elektricitet. Jeg havde også lyst på Skodsborg i Danmark, men jeg har vel ikke kræfter til at reise så langt alene.»
MM K 771. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Jappe Nilssen»
MM K 772. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Længe siden jeg har hørt noget fra dig, jeg ved ikke, hvor på kant i landet du befinder dig, men sender dig alligevel dette brev til din ridderborg på Skrubben.»
MM K 773. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Angående Ravensbergs mangehånde optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort; dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev mødt fra alle kanter med den besked, at det var Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling, og at han selv gik omkring og fortalte det. Til mange af mine venner har han sagt det samme. Medens hemmeligheden var, at han først indfandt sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –»
MM K 774. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Jeg har været rundt på opda- gelser i anledning af din eventuelle udstilling.»
MM K 776. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Tak for pengene – du er bare så alt- for godagtig af dig; men de traf mig da som sædvanlig i en god stund. –»
MM K 777. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«På os, dine venner, kan du være sikker. Og hvad de andre angår, hvad så? Om nu de blev stødt på manchetterne? Hvad tabte du så på det? Tag det altså med ro, ædle Brutus; grib penselen fat og giv galden ro til at synke. –»
MM K 778. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Ikke datert
«Tak for dit brev fra Zürich, som jeg fik igåreftermiddag. Jeg ser af det, at du ikke har fåd mit sidste brev, som jeg sendte herfra lørdag til hotel Kaiserhof i Wiesbaden. Det handled væ- sentlig om de nye farer, som trued Thiis, og bryr du dig om det, kan du jo skrive til hotellet og få det eftersendt.»
MM K 780. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Ramm, Anna Ramm. Ikke datert
«det igjen til»
MM K 794. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert
«værelser mot syd, der er forbundet med en meget bred skyvedør, som jeg altid lar staa aapen, saa værelserne danner et stort rum. Dine vigtigste bilder hænger saaledes:
     a) Aases portræt, b) dobbeltportrættet, c) syk pike, d) maaneskin, e) strandmystik, f) badende damer, g) selvportræt.
Det sistnævnte har jeg netop faat restaureret av Harald Bruun, som har spændt det paa blindramme og fernisseret det. Det er blit utmerket pent!»
MM K 834. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert
«Undskyld at jeg henvender mig til Dem i en sak som for n har den største betydning for min kunst.»
MM K 835. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Tak skal De ha for brevet Deres, det var saa hyggeligt aa faa detfo, trods at De nok var en del anløben i hode. Aa, ja, det er godt aa ha flasken aa trøste sig med, naar de tunge tider kommer. Ja, naa maa De da være kommen til Paris for længe siden, efter aa ha tat afsked baade med den «entandede» og den som «var pen i ansikte.» De er en snurrig bok, De Munch, ved De det?»
MM K 836. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Det glædet mig saa meget at De var kommen ned til Nizza. Ja, gid De maa ha godt af det. Her har vi det rigtig vinterlig endnu. Sneen ligger mange tommer utenfor, og kalt aa vondt aa ækkelt. Men naa kan det ikke vare længe inden vaaren kommer. Jeg længes saa forferdelig efter den, for vinteren her paa vestlandet er ikke ube- tinget hyggelig. Næsten aldrig føre, bare slaps. Måltrosten, lærken og viben er kommen for længe siden, naa mangler bare lidt sol, saa blir det hyggelig. –»
MM K 837. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
MM K 838. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Tusind tak for bogen. Det var svært morsomt. – Jeg glæder mig til at stave mig igjennem den, De ved, jeg er en Clodrian i tysk, men jeg skal nok klare det. – Jeg kan»
MM K 839. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet fra Berlin. Det laa her da vi kom fra Paris – og idag har vi faat brevkortet fra Florenz. –»
MM K 840. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«      Kun nogle ord forat takke for kortet og ønske Dem et godt nyt- aar. – Jeg har ventet i det længste med at skrive da jeg haabet at træffe noen som kunde fortælle mig noget fra boulevarden. Men her er aldeles stilt. Ikke ser vi et menneske som De interesserer Dem for. Jeg ved ikke hvor de er blæst hen allesammen»
MM K 841. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Først havde jeg skrevet et langt brev til Dem, det gik i papirkurven saa har jeg nu skrevet tre begyndelser ogsaa de er gaaet samme vei. – Jeg tror det kommer af at De har haanet mig og alle kvinder saa de sidste gange vi har været sam- men at jeg har, ligeover for Dem, tabt min glade selvtillid.      – Jeg ser kun for mig Deres kalde haanlige ansigt og det knækker mig.»
MM K 842. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« tak for brevet deres, det var saa hyggelig aa høre fra dem saa. Havde jeg ikke havt alle disse kjedelige familiebreve og takkebreve at skrive, havde de hørt fra mig for længe siden. Men gudskelov og tak nu er jeg ferdig med dem og vil herefter bare skrive til hyggelige mennesker, aa saa skriver jeg først til dem da. – De tror, jeg lever i en stadig rus de, aa ikke har en tanke tilovers for gamle venner, \men/ da tar de feil, jeg tænker ofte paa gamle venner. De maa huske paa halvdelen af dagen, sidder jeg alene her i hytten, mand min, han er jo paa kontoret.»
MM K 843. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –»
MM K 846. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Harald for- tæller nu at han har skrevet til Dem idag – baade takket Dem for blomsterne som jeg var meget glad i og som endnu pryder min stue – og talt om vor reise til Oskarsborg paa lørdag. Stang var inde i byen for et par dage siden og han spurgte da meget ivrig efter naar Munch og vi kom nedover. Han trodde det vilde inter- essere Dem at se befæstningen ogsaa v. Saa blev da aftalen lørdag eller søndag hvis det passer»
MM K 848. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet idag, og godt nyt aar. – Jeg havde tænkt at ringe op til Strømdal igjen, men saa fortalte Harald at Aubert havde skrevet til Dem og da trodde jeg De af ham havde faat underetning om bilde og assurancen og alt sammen. – – Nu har jeg atter idag ringt op til Strømdal, der træffer jeg altid noen sinna mennesker i telefonen som aldrig vil si, hvor han er at træffe. Men efter at ha sagt mit fulde navn og været engleblid fik jeg da ud at hvis jeg ringte op kl. 3 vilde jeg muligens træffe ham. Saa faar jeg da atter forsøge.»
MM K 849. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Tak for Deres brev forleden – jeg trodde sandelig De rent havde glemt os, – Saa jeg blev meget glad da posten kom.»
MM K 850. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«  – Tak for brevet fra de mange steder. – Thiis traf jeg samme dag paa gaden. Jeg blev jo meget forbauset, da jeg trodde ham vel forvaret i Berlin. – Det er morsomt at bilde mit gjør lykke. Ja, naturligvis maa De udstille det saa mye De vil, og vel- kommen skal det være naar det kommer tilbage. – Nu er her»
MM K 851. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
MM K 853. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«Jeg har været inde i leiligheden idag forat finde dette fotografi som gir noksaa god greie paa hvordan der så ud i Kubberød- stuen. Det vakreste som forresten \var/ var tagrosen den var lavet af en enkel trelist i denne form I morgen skal jeg sende dig flere fotografier. Jeg har telefonert ned til Moss og i aften faar jeg en hel del nydelige bilder. Vindues- forhænget kan Du se her, de er træd ind paa en guldstang med store»
MM K 854. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Vi har ikke hørt fra Dem paa saa længe nu, at vi begynder at tro, De er syg. – Jeg er saa bange, De ikke havde godt af vort sidste besøg. Jeg saa jo, Det ikke var videre rar. – Tænk nu ikke paa alle de indviklede sager baade i den ene og den anden retning. Det greier sig nok tilslut altsammen og sig bare i fra, er der noget vi kan hjælpe med. Det er kjedelig De ikke har telefon paa hotellet, men De faar la pigen telefonere, hvis De ikke orker at skrive, og der er noget De vil. –»
MM K 855. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«      – Paa torsdag drager vi nedover da. – Det skal blive deilig at komme bort fra denne forferdelige kulde. Hvordan lever De? Det er længe siden, vi har hørt noget fra Dem. –»
MM K 856. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
«      Jeg har ventet i flere dage paa en rolig stund forat skrive til Dem, men her er en rangel uden lige. Nu har vi holdt paa siden to dage før jul og har endnu askilligt foran os. Desuden maler jeg et por- træt af min svoger fra Kina – som ialfald ikke blir værre end mine andre – og det tar ogsaa tid, skjønner De. Men en nytaarshilsen vil jeg da»
MM K 857. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« Af «Verdens Gang» ser Du Dit Pragerophold beskrevet. Alle mennesker har seet det og taler om det, saa jeg tror nok det gjør godt. Ja, det maatte være morsomt for Dig at være dernede og møde forstaaelse og respekt paa alle kanter. Her er jo de udvalgte faa – men dog tror jeg der er flere end Du mener. Jeg træffer ofte ganske unge mennesker som med begeistring lægger ud om Dig, ikke anende at vi er gode venner, og som viser sig at være i besiddelse af megen forstaaelse og dyb kjærlighed til Dine værker. Jeg tror Du lægger formeget i hvad noen sjofle redaktører og forkomne Journalister mener og skriver. Selvfølgelig har Du ret»
MM K 858. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« I aften sitter vi hjem- me og nyder familielivet. Barna er gaaet i seng og Harald sitter lige over og lægger kabaler, medens jeg skulde skriver hyggelig nytaarsbrev til Dig. Først havde jeg nu tænkt at holde en skjendepræken i anledning Din rangel sidst – aligevel, skjønt Du lovet at la være – men da jeg ved, det nytter mig saa lidet at skjænde – kan jeg ligesaa godt la være. Jeg tror bare det opildner Dig endnu mere. – Her har vi svælget i familieselskabelighed og anden selskabelighed – men nu er det foreløbig over. I to dage var vi nede paa Oskarsborg – hvor vi som sædvanlig havde det meget hyggelig. Stang spørger bestandig efter»
MM K 859. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Ikke datert
« – Telefonen var saa utydelig at De vist ikke forstod, hvad jeg sagde. – Jo sagen er den at Harald skal føre sagen for Charles Sember som De kanske har hørt snakk om. Og da den kommer fore i morgen eller i overmorgen, maa han naturligvis holde sig»
MM K 864. Munchmuseet
Brev fra Haakon Nyhuus. Ikke datert
«Vi håber at kunne sende pengene en af de første dage men her har været nød og elendighed kan du tro. Jeg har hentet op  …  dit store billede til mig og det står bare og venter på at du skal komme hjem og male en ny arm på pigen. Bedst som jeg sitter springer jeg op og knipser hende på låret med et litet kikkedik.»
MM K 892. Munchmuseet
Brev fra Søren Onsager. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 931. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«I disse Dage har jeg været endel sammen med en af Berlins første Dirigenter – en meget hyggelig og morsom mand ved Navn Oskar Fried
MM K 932. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Hermed følger altsaa min erklæring, det vilde ellers vært bra om vi havde kunnet confereret med hinanden, men jeg haaber det klarer sig!»
MM K 938. Munchmuseet
Brev fra Barbra Ring. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 954. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Nobel Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 976. Munchmuseet
Brev fra M. Skauge. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 983. Munchmuseet
Brev fra Hagbarth Steffens. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1013. Munchmuseet
Brev fra Marit Blehr Schlytter. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1022. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«Efter avtale med Direktør Thiis sen- der jeg kr. 3000, første halvdel av kjøpet.»
MM K 1023. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«»
MM K 1024. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«Det gjorde mig ondt at erfare, at De ikke føler Dem stærk og maa afbryde Deres studier.»
MM K 1025. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«er likt orginalen om ikke fult saa fint. Men De bør nu ikke røre mer ved det. Jeg er til- freds, som det er.»
MM K 1026. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«prate med Dem om lit av hvert, men jeg  …  er ikke frisk og maa ikke skrive mer end akurat daglig nødvendig.»
MM K 1027. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Ikke datert
«de det glæde mig meget. Til Holmboes har jeg intet set i hele vinter – da jeg har været daarlig.»
MM K 1039. Munchmuseet
Brev fra Kristian Schreiner. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1041. Munchmuseet
Brev fra Frey Segelcke. Ikke datert
«De blev som vel rimelig var meget forbauset over herr Direktør Thiis’s anmodning om et laan af kr. 400 \til os/ pr telefon idag. Sagen hænger saadan sammen – Segelcke har siden jul været oppe paa fjeldet paa Finse hvor han ligger og maler – for øieblikket er han»
MM K 1048. Munchmuseet
Brev fra Hanna Selquist (Olsen). Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1054. Munchmuseet
Brev fra Christian Sinding. Ikke datert
«Hjertelig takk for al elskværdighet den 22de september.»
MM K 1057. Munchmuseet
Brev fra Otto Sinding. Ikke datert
«Der er ikke kommet nogen af Deres anmeldte billeder. Vi vil gjerne ha Dem representeret i Chikago. Lad mig vide, om De sender følgende billeder:»
MM K 1059. Munchmuseet
Brev fra Roald Skancke. Ikke datert
«for august maaned? Jeg skal betale dig leien forskuds- vis, og garantere at levere dig hu- set og alt indbo m.m. i samme stand efter afbenyttelsen, – som jeg modtog det.»
MM K 1064. Munchmuseet
Brev fra Maggie Skredsvig. Ikke datert
«Det var kjedeligt vi ikke før har lagt bud her, jeg hører de har allerede været her. Kongsrud, min mand & jeg reiser ud til Saint Cloud kl. 4 fra pont- royal forat træffe Inga Thomesen derude ved Omnibus Contoret \paa pladsen/, der \ved kaien/ skal vi være til ½ 6.»
MM K 1084. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Ikke datert
«borte fra Kristiania, at jeg tror Bankerne der vil laane noget paa mit Navn.»
MM K 1110. Munchmuseet
Brev fra Ragna Thiis. Ikke datert
« tak, tusen tak fordi De sendte os slig en deilig blomst. Jeg har aldrig eiet en kamelia før, og jeg er spændt paa at se, om jeg kan faa den til at trives og vokse. Kameliaer er saa vanskelige og desto morsommere er det at passe dem.»
MM K 1115. Munchmuseet
Brev fra Karen Tjomsaas. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1118. Munchmuseet
Brev fra Kåre Håvard Torp. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1120. Munchmuseet
Brev fra Hans Tostrup. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1122. Munchmuseet
Brev fra Frits Thaulow. Ikke datert
«Bestemmer Du Dig til at sende saa sig mig til saa skal jeg sende Dig al fornøden Besked; men opsæt ikke forlænge dermed det er jo billigst at sende Billederne par petite vitesse.»
MM K 1125. Munchmuseet
Brev fra Frits Thaulow. Ikke datert
«Vil Du komme til en Kammeratsmiddag hos Inge- bret Torsdag 27 Kl 5 precis?»
MM K 1144. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«Vær nu snil og hjælp mig med alt dette, kjære Munch og gjør det straks. Kjære gjør endelig det! Ellers må afsnittet om dig gå i trykken ufuldstændigt og kortfattet som det nu er og bare med nogle få billeder, og det er hver- ken du eller jeg tjent med»
MM K 1156. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«Hjertelig takk for din hilsen til min 70 års dag. – Jeg kommer vel ut til dig en dag og besøker dig.»
MM K 1161. Munchmuseet
Brev fra Ragna Thiis, Tita Thiis. Ikke datert
«det var sandelig en deilig gave De sendte oss, al den herlige frukten! De kan tro vi er gla for den. Inderlig takk»
MM K 1169. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«Ja, nu kjære Edvard Munch, er jeg ikke længer i Oslo, men på Høs- bjør Sanatorium eller rettere sagt hotel nord for Hamar. Forfatter- foreningen har gitt mig som en æres- gave fjorten dages ophold på dette herlige sted.»
MM K 1170. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«med alle de jødiske leger som er fordrevet, hvordan står det til der? Og ved universitetene og museene, hvor jødene var omtrent de eneste som forstod \sig på/ av kunst.»
MM K 1180. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«mod min vilje kom til at narre dig.»
MM K 1181. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«at du holder dig godt! Sammenligner man profil- portrettet med det som blev tatt for ti år siden, så må man jo si, at du har holdt dit fysjonomi i god orden. Eller som  … \vor/ meget sympatiske og kloke nordlandske hus- hjelp Agnes sa, da hun kom med korrektur og alle billedene stod opstillet i rekke på mit bord, siden jeg skulde velge: – Å gid, for en pen mann! Er det Munch? Jeg har ikke sett noet penere. – Dette sa  …  Agnes, hun er 30 år, søt og klok og temperamentfull. Så der har du den beundrerinne!»
MM K 1182. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Ikke datert
«forestilling til dept. om nødvendigheten av at bemyndige mig til indkjøp, ifald ikke rådet kan dannes i en fart. Ifald jeg får bemyndigelsen, gjør jeg indkjøp øieblikkelig av ting jeg har utset. Ifald jeg ikke får den – hvad så? Jeg må da be dig gi mig visse ting på hånden, som jeg synes, at galleriet må ha.»
MM K 1194. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe. Ikke datert
«Munch – ikke være sinna da, fordi jeg ikke har sendt bøkerne. Aa ‹Heregud›, hvis De vidste hvor daarlig samvittighed jeg har \(le væk)/ fordi jeg ikke før har gjort undskyldning, men altsaa jeg har sat himmel og jord i bevægelse forat faa tag i dem, ‹Spyrr› har havt dem hele tiden, men nu har jeg godt haab om at faa dem tilsendt snarest, såat jeg paa lørdag kan ta’ dem med til Aasgaarstrand, og er De da reist – skal jeg faa lov til at be’ Petra kanske ta’»
MM K 1201. Munchmuseet
Brev fra Katja Walliér. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1203. Munchmuseet
Brev fra Katja Walliér. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1204. Munchmuseet
Brev fra Katja Walliér. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1205. Munchmuseet
Brev fra Jens Wang. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1261. Munchmuseet
Brev fra Sverre Østenbye. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1263. Munchmuseet
Brev fra Theodor Aavang. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1274. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1282. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1287. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1288. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1289. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1290. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1291. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1295. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1327. Munchmuseet
Brev fra Mathieu Berckenhoff. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1351. Munchmuseet
Brev fra Oslo Sparebank. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1354. Munchmuseet
Brev fra Vestby kommune. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1357. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Ikke datert
«Bankdokument. Kontoutskrift.»
MM K 1360. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1361. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1362. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1364. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1369. Munchmuseet
Brev fra Akers kommune. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1370. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1371. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1377. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1378. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Ikke datert
«Skatteseddel»
MM K 1409. Munchmuseet
Brev fra Hans Heyerdahl, Amaldus Nielsen, Christian Krohg, Fredrik Borgen, Theodor Kittelsen, Christian Skredsvig, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Ikke datert
«Vi undertegnede malere ville herved udtale vort enstemmige ønske om, at statens stipendium i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvilsomt hidtil blandt de yngste norske kunstnere har vist det ubetinget største umiddel- bare talent og som i forhold til sin produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring»
MM K 1410. Munchmuseet
Brev fra Christian Krohg, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Ikke datert
«Jeg sender Dem herved min An- befaling og haaber, den vil nytte Dem. Det ærgrer mig at jeg ikke er kommet op til Dem, medens De var syg, som det var min Hensigt. Send ihvertfald ind Deres Billede fra Høstudstillingen og enkelte Skizzer og Tegninger.»
MM K 1442. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Ström, Wilh. Rasmussen, Jean Heiberg, Dyre Vaa, Simon Thorbjørnsen, Kunstnernes Hus. Ikke datert
«Maleren Edvard Munch Billedhuggeren»
MM K 1460. Munchmuseet
Brev fra Norske Grafikere. Ikke datert
«NORSKE GRAFIKERES medlemmer innbys til åpningen av den britiske grafikkutstilling i kunstforeningen onsdag ds kl: 12. Likeledes innbys de til det foredrag (med lysbilleder) som den kjente engelske kunst- historiker og grafikksamler Mr. Campell Dodgson holder om britisk grafikk i Universitetes gamle festsal mandag 20. ds. kl. 20.»
MM K 1469. Munchmuseet
Brev fra Unge Kunstneres Samfund. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1473. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Ikke datert
«Undertegnede komite stiller det av den indsamlede beløp kr.          til raadighed for undertegnede Edvard Munch til fuldførelse og opbevaring av de billeder, som Munch har gjort i utkast for universitetets festsal.»
MM K 1498. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Nu kan Du tenke over det. Hvad bliver det til med den lovede Titelvignet?»
MM K 1501. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Det er en  …  pris højere Pris end han ellers betaler. Hvis Du kunde lave en halv Snes Korrespondencer saa blei det jo 100 Kr, det var dog altid noget! Du kan sende dem til mig saa skal jeg ordne det. Jeg har ladet en Del Aforismer gaa i hans Blad. Hvis Du gidder lese dem skal jeg sende Dig dem. Det skal more mig at se alle Dine Vignet-Udkast. Bogen skulde jo gerne ud sidst i denne Maaneden. Saa, lille Munch, du maa oppe Dig.»
MM K 1534. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Min Søster er idag inde hos mig og da hun saa min »Syke Pige« blev hun helt misundelig og spurgte om hun ikke kunde faa den anden at købe. Nu spørger jeg dig: Hvis hun sender dig to tusinde Kroner kontant, vil du saa overlade hende det røde Billede. Jeg beholder det mørke. Svar omgaaende. Beløbet skal følge straks.»
MM K 1547. Munchmuseet
Brev fra Finn Finsrud. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1564. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Ikke datert
«Men maaske er det heller ikke ude- lukket, at De vil unde os Danske at se noget af Deres Kunst! Og naar jeg tænker paa, at Slott-Møller har faaet 6000 Kr. for et Billede, saa gaar jeg ud fra, at Danskerne har Penge, for her er paa begge Udstillinger solgt usædvanlig meget i Aar!»
MM K 1581. Munchmuseet
Brev fra Theodor Laureng. Ikke datert
«Jeg har været her idag for at snakke lidt med Dem. Kommer igjen ved 11 ½ tiden. Eller i morgen tidlig.»
MM K 1596. Munchmuseet
Brev fra Axel Salto. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1597. Munchmuseet
Brev fra Alfhild Sandby. Ikke datert
«Jeg er her i byen bare noen faa dage. Håber De ikke har glemt mig! Jeg længes aa se dem igjen! Jeg vet De skal faa deres museum! Men jeg maa høre om tennerne er bra – om De er i god helbred – osv. Maa jeg faa lov aa stikke ut til Dem en dag? Jeg er her for aa ordne nu et skuespil. Har vært i 16 lande siden jeg saa Dem sidst –! –»
MM K 1599. Munchmuseet
Brev fra Carl Werner Skogholm. Ikke datert
«J’écrire à vous pour raconter à vous, que je vous admire beaucoup. Quand je vois une painture de les vôtres, j’ai le sentiment de vôtre grande genie, je sens, que je suis très petit, que toute la monde est si petite, mais vous – vous êtes si grand, vous êtes le plus grand maître de la monde. J’aime vos paintures tant, que je n’oblierai jamais rien, que j’ai vu de vos paintures, vôtré\a/rt sublime.»
MM K 1605. Munchmuseet
Brev fra Albrecht Schmidt. Ikke datert
« Maleren  Hr Edvard Munch  Dr. Prof Jacobsens Klinik  Kochsvej 21  København F.»
MM K 1615. Munchmuseet
Brev fra Jens Willumsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1622. Munchmuseet
Brev fra Broström. Ikke datert
«Broström»
MM K 1626. Munchmuseet
Brev fra Reinhold Edstrand. Ikke datert
«tacksam för en evtl. uppgift öfver gamla eller nya saker, som kunde ifrågakomma. Några ut- ställning af Eder grafik har jag aldrig lyckats få se; Edra härliga oljemålningar, af hvilka jag ju sett några på utställning eller i privatgalleri,  …  väl i allmänhet öfverstiga min köpförmåga; för öfrigt såg jag aldrig någon salubjuden.»
MM K 1636. Munchmuseet
Brev fra Klas Fåhræus. Ikke datert
«med tack för edert nyss anlända bref gläder det mig, att taflorna göra sig bra samt att utställningen för övrigt gått så klingande godt.»
MM K 1659. Munchmuseet
Brev fra John Hertz (Jönsson). Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1667. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1668. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1669. Munchmuseet
Brev fra Bror Hvistendahl. Ikke datert
«Först mitt stora tack icke bara för brevet utan även för den lilla vackra etsningen från Aasgaardstrand. Nu är emellertid saken den, att min mor har födelsedag den 24 februari och jag skulle så gärna vilja att också min mor fick en liten »Munch- skiss« »Till S.H. från E.M.«, då väl knap- past någon i Sverige uppskattat Eder konst i så hög grad, och som »första avbetalning« sänder jag där- för denna bok av vilken framgår»
MM K 1670. Munchmuseet
Brev fra Bror Hvistendahl. Ikke datert
«Med stor tack för Eder stora vänlighet mot mig sändes härmed de hjärtligaste lyck- önskningar på 70-års dagen.»
MM K 1671. Munchmuseet
Brev fra Bror Hvistendahl. Ikke datert
«Sedan jag efter min något »sturm- und-drang« artade Köpenhamnsvistelse i viss mån förvisats (!) ur Danmark reste jag upp till Stockholm. Trots att mina teorier fått det allra bästa mottagande både av Tysklands och Hollands främste forskare (Willstätter och Laqueur) vore de svenska biokemister- na fortfarande lika ointresserade. I mitten av juli (1934) luffade jag med tillhjälp av diverse lastbilar till Oslo och drog sedan upp till Dovre där jag bodde med min mor och några kamrater på Grönbakken (nära Kongs- vold). Här omarbetade jag min jäsning- teori så att diverse formella brister avskaffades. Under hösten samt början av våren fortsatte jag mina studier i Köln, där jag bodde hos norska släktingar. Reste i april till Stockholm»
MM K 1676. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Pearson. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1678. Munchmuseet
Brev fra Ebba Ridderstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1680. Munchmuseet
Brev fra Ebba Ridderstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1683. Munchmuseet
Brev fra Johnny Roosval. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1685. Munchmuseet
Brev fra Johnny Roosval. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1688. Munchmuseet
Brev fra Johnny Roosval. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1689. Munchmuseet
Brev fra Johnny Roosval. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1691. Munchmuseet
Brev fra John Philip Sandblom. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1698. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Ikke datert
«August Strindberg»
MM K 1699. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Ikke datert
« Edvard Munch.  Målaren.  Kristiania  \Profs. Jacobsens Klinik/  \Kj.havn
MM K 1701. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Ikke datert
«un corps inerte; le noeud vital était coupé et un cadavre marchait ici dans son convoi mortuaire.»
MM K 1702. Munchmuseet
Brev fra Frida Strindberg. Ikke datert
«Sie haben Dagny Juel gemalt. Wo ist das Bild? Darf u. kann ich es reprodusieren lassen, photographiert bekommen? Kann man es kaufen? Mein Strindbergbuch Kommentar ist fertig. – (:für Herbst:)»
MM K 1703. Munchmuseet
Brev fra Margaretha Tornérhielm. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1704. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
« Jag måste bedja dig att vänta en smula, ty jag har haft så enorma utbetalningar sista tiden att kassan blifvit tom. Ingen människa honorerar numera sina skuldar – man blir narrad öfveralt. Men jag skall se till, att»
MM K 1705. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det gläder oss höra att du mår drägligt. Jag vet sannorligen icke, om du ännu bör utställa här; men vill du göra allvar deraf, så bör du först sjelf komma hit för att ordna det preli- minära. Någon »affär« torde det knappast bli – men oss vore det kärt att få se dig igen. Jag var denna gång icke i»
MM K 1706. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det fröjdar dig af allt hjerta att du har det jemförelsvis godt och att du med tillförsigt ser framtiden an. För min del har jeg ett helvete med affärerna – det blir bara»
MM K 1707. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det var roligt att få höra nytt från dig, framför allt att du känner dig frisk och fått reslust, hvilket är ett godt tecken. Till oss är du alltid lika hjertligt välkommen – och du bör knappart kunna undgå att titta hit, ifall du på allvar önskar»
MM K 1708. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det gläder oss af hjertat att du har det godt och att du börjar trifvas hemma i ditt land. Vill du planera en ut- ställning här så blir det nog nödvändigt, att du sjelf kommer»
MM K 1709. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Jag for ner till Köpenhamn för att se dina och Vigelands arbeten på Charlottenborg: och jag vardt»
MM K 1710. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det gläder oss i hög grad att höra nytt från dig och framför allt, att du alltjemt be- finner dig på bättringsvägen. Min hustru mår utmärkt och bor sedan några veckor ute i Sandhamn, en badort i Skärgården.»
MM K 1711. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Jag var riktig glad åt din utställning, den gjorde ett synnerligen starkt intryck på mig och det vore roligt att höra, hvad danskarna ha»
MM K 1712. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Som du dröjde med svaret, skickade jag i dag 780 kr. till Prof. Jacobson, Vesterbrogade 9B under ditt namn. Låt oss nu hoppas, att du blir frisk och kry»
MM K 1713. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
« Som jag ej hört af dig och som du väl är i behof, närsluter jag de 780 kronor, som återstå å taflorna. Jag antar, att den läkare, hvilkens brefpapper du»
MM K 1714. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det var ju denna gång idel goda nyheter du med- delar – måtte det nu bara hålla i sig, så att du blir fullstän- digt återstäld.»
MM K 1715. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Jag får väl se till att skicka dig 500 kronor, dock bör du först gifva mig din adress. Äfven vill jag veta, hvad du äm- nar beräkna för gravyrerna – du har ännu ej angifvit priset.»
MM K 1716. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Jag skickar taflorna un- der adress: »Kunstforeningen«, Köpenhamn, eftersom du, oaktadt min begäran derom, icke gifvit mig tidligare adress. Du har fått St. Olafsorden, och du gläder dig deråt; i min tanke borde du blygas deröfver. Är din konst ej mera värd»
MM K 1717. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Jag tillstår att jag ytterst ogerna lånar ut dina taf- lor och ber dig säga mig, om det är aldeles nödvändigt. I så fall måste utställningen direkt vän- da sig till mig med nödiga»
MM K 1718. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Härhos följa 2,000 mark, hvadan du alltså fått inalles tio tusen mark. Var god bekräfta till mig detta samt att du sålunda ännu har att få två tusen mark såsom sista liqvid för oljetaflorna. Jag förmodar att du riktigt erhållit senaste remissan å ett tusen.»
MM K 1719. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Det gläder oss båda hjertligt att ha fått höra ett ord från dig, liksom ock att du befinnar dig väl. Men jag måste lifligt beklaga att du önskar förderfva våra väggar, både för oss och för den ström af främlingar, som under sommarens lopp»
MM K 1720. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
« Jag låter sända dig 2,000 mark, hvarmed du alltså fått sju tusen af de tolf; men måste be dig att icke vidare anstränga min kassa under detta året. Deremot vore jag ytterst tacksam, om du genast ville hitsända de två landskapen, ty som du förstår kan jag in‹l›\g/enting definitivt»
MM K 1721. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
«Tack för löftet om gravyrerna. Jag närsluter 1,000 Mk. och sänder 500 Mk. till Hamburg. Du har alltså hittills fått in- alles 4000 Mk. Du uppdrager väl»
MM K 1737. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1738. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1741. Munchmuseet
Brev fra Carl Gustaf Uddgren. Ikke datert
«För all visad vänlighet på min 60-års-dag fram- bar jag härmed min djupt kända tacksamhet»
MM K 1743. Munchmuseet
Brev fra Maria van de Velde. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1756. Munchmuseet
Brev fra Harley Perkins. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1758. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1761. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Ikke datert
«Robin nicht da ist frage für seine Frau –»
MM K 1763. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Ikke datert
«Paris mitte April sein – Ich hoffe es geht Dir gut.»
MM K 1793. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1794. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1795. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1796. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1797. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1798. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1799. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1800. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1801. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1802. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1803. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1804. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1805. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1807. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1808. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1809. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1810. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1811. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1813. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1814. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1815. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1816. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1817. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1818. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1819. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1820. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1821. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1827. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1829. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1831. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1834. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1835. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1836. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1838. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1841. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1846. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1847. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1848. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1849. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci, Bella Edwards. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1852. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Ikke datert
«Adolf Paul»
MM K 1853. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Ikke datert
«Eder lagligt. – Jag önskade lemna en Stockholmstidning med- delanden om Eder, – utom min finska tidning.»
MM K 1854. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Ikke datert
«låtit rekrytera sig i ‹fru›Ola Hanssons frälsningsarmé.»
MM K 1857. Munchmuseet
Brev fra Adolf Paul. Ikke datert
«göra mig mer än ondt, om du nu, för ett litet Café-gruff, skulle behöfva undvara en hjelp, som du mer än väl behöfver. Jag har derför, och derför att jag fak- tiskt värderar Kollmann mycket som menniska, skrifvit till honom i dag och försökt lugna honom. – Gör mig den tjensten och var som vanligt emot honom.»
MM K 1873. Munchmuseet
Brev fra Stéphane Mallarmé. Ikke datert
«Tous mes regrets, cher Monsieur, de vous savoir indisposé et un espoir que vous soyez , bientôt, du malaise. Nous replacerons ultérieurement notre rendez-vous qui était, du reste, pour Lundi dernier.»
MM K 1876. Munchmuseet
Brev fra Roderick Berend. Ikke datert
«Je voudrais bien voir vos gravures. Oú sont-elles?»
MM K 1877. Munchmuseet
Brev fra Roderick Berend. Ikke datert
«J’avais demandé Monsieur Delius de vous prier d’envoyer vos gravures chez le Dr Robin, je ne pensais pas que vous iriez les porter vous-même. Le Dr Robin n’était pas prévenu & le secrétaire que vous avez vue non plus. Je regrette bien que nous nous soyez dérangé inutilement.»
MM K 1879. Munchmuseet
Brev fra Céline Cuvelier. Ikke datert
«CÉLINE CUVELIER  2 Rue Berthollet 2  Paris»
MM K 1887. Munchmuseet
Brev fra Marcel Réja. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1888. Munchmuseet
Brev fra Marcel Réja. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1889. Munchmuseet
Brev fra Marcel Réja. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1890. Munchmuseet
Brev fra Baduel, Madame Renaud. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1891. Munchmuseet
Brev fra Jean de Roig. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1893. Munchmuseet
Brev fra S. C. de Soissons, Royal Societies Club. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1921. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert
«Ich kam sehr gut hier an; ich habe wunderbares Zimmer und die Umgegend ist sehr schön. Ich glaube, ich werde hier sehr gut produciren können.»
MM K 1922. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert
«Tausendmal Dank für Dein gutes Herz; es ist doch etwas sehr schönes in unserem Verhältnis, dass wir die Armsten unter den Armen uns so gegenseitig helfen. Das Geld war mir furcht- bar nötig, aber jetzt habe ich genug. Damit werde ich auskommen. Heute über eine Woche bin ich in Berlin und werde mich unen- dlich freuen, dein Atelier zu sehen; ich bin auf deine Bilder sehr – sehr gespannt. Bodenhausen schrieb mir, dass er sich furchtbar über deine Zeichnungen freue; ja, er ist ein sehr feiner Mensch, – ich habe ihn sehr gerne; er hat»
MM K 1926. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert
«Verzeih’ mir, Liebster, dass ich Dir so lange nicht geschrie- ben habe, aber du weisst, wie es ist, wenn man bei seiner Frau und in einer ganz fremden Gegend ist; man wird furchtbar faul. – An Bodenhausen habe ich geschrieben und ihm deine Adresse angegeben. Ubrigens habe ich eine kolossale längsel nach Dir und bin bestimmt diesen Montag in Christiania.»
MM K 1927. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert
«Ich habe so lange nichts von dir gehört. Wie geht es dir, heute lese ich in Politiken, dass du eine Ausstellung bei Bing hast und so schreibe ich dir an seine Adresse.»
MM K 1928. Munchmuseet
Brev fra Stanisław Przybyszewski. Ikke datert
«Besten, schönsten Dank für Deinen Brief. Es ist schön, dass du mich nicht vergessen hast.»
MM K 1931. Munchmuseet
Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert
«Jeg kommer med en stor bøn til dig: vil du ikke sende mig et par af dine litografier, for eksempel Madonna og især «skrig»?»
MM K 1932. Munchmuseet
Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert
«Tak for brevet, det var morsomt at høre lidt fra dig. Stachu er i Berlin og har det skrækkeligt. Hans adresse er  Dalldorferstrasse 39. Kjære, skriv til ham, så blir han glad, men du må gjøre det straks, for Lørdag den 30te Mai reiser han til Kjøben- havn.»
MM K 1933. Munchmuseet
Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert
«Netop idag fik jeg dit brev, som først har væ- ret i Lemberg, og jeg skriver straks forat du ikke skal vente på svaret.»
MM K 1934. Munchmuseet
Brev fra Dagny Przybyszewska. Ikke datert
« Adr: Marszałkowska 84.  Chez: Madame Varnka  Varsovie, Russie-Pologne.»
MM K 1935. Munchmuseet
Brev fra Dagny Przybyszewska, Stanisław Przybyszewska. Ikke datert
«Stachu er syg og kan ikke skrive til dig endnu. Jeg skriver bare et par ord for at svare dig på dine spørgsmål.»
MM K 1938. Munchmuseet
Brev fra Serge Diaghilew. Ikke datert
«J’ai vu une de vos plus belles oeuvres „la fille malade” chez Olaf Schou. Je tiens absolument de l’avoir. Olaf Schou m’a dit qu’il n’aime- rait pat de l’envoyer a des expositions, mais si vous le demandez, je croix bien qu’il voudra  …  vous le permettre. Faites le donc et donnez moi la reponse à mon adresse à Petersbourg – 45 Liteinaia.»
MM K 1964. Munchmuseet
Brev fra Alfred Pellegrini. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1965. Munchmuseet
Brev fra Alfred Pellegrini. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1981. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Edler von Lešehrad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1995. Munchmuseet
Brev fra Carl Moll. Ikke datert
«Meinen Brief habe ich nach Ihrem Wunsch nach Prag addressiert – aber bis heute keine Antwort erhalten. In der Zeit ist in meinem Hause Krankheit ein- gezogen – Frau und Kind sind in Reconvalescenz. Dafür bin ich seit»
MM K 2009. Munchmuseet
Brev fra Kojiro Matsukata. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2012. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Ikke datert
« je vieus t’écris que c’est impossible pour moi, de venir chez toi. aujourd’hui – Je suis un peu malade, et hier je suis restée au lit toute la journée. J’ai été très ennuyée – Mais demain»
MM K 2015. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Ikke datert
«Leider kann ich heute nicht kommen. Ich bin eingeladen und schon nach Berlin gehen. Es thut mir sehr leid Du fragst, ob ich ein bisschen an Dich denke – Kind – Wann kann ich Dich wieder sehen? Lena warte auf ein antwort, so schreibe gleich –»
MM K 2018. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Ikke datert
«Wie geht’s Dir heute?»
MM K 2019. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Ikke datert
«Ich kann nicht schlafen ohne zu fragen wie es mit Dir gehts – hoffentlich bist Du wieder ganz gesund – ich habe so Viel an Dich gedacht und hatte dass Du vielleicht schlimmer warst – aber ich wüsste nicht ob ich Dich besuchen dürfte. Donnerstag war kein Licht am Fenster –»
MM K 2020. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Ikke datert
«Es thut mir furchtbar leid, dass Du nicht – zu Hause bin – ich bin ein bisschen spät gekommen, aber ich könnte nicht anders – da ich schrecklich viel zu thun habe.»
MM K 2029. Munchmuseet
Brev fra John Mrs. Peart. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2051. Munchmuseet
Brev fra Oskar Bangemann. Ikke datert
«Ob es wohl richtig ist, daß ein Anderer als Sie, verehrter Meister, Ihre Holz- schnitte macht, ich könnte zweifeln? Die Holzschnitte in Langholz mit dem Messer können nur Sie machen, das weiß ich, aber, sollten Sie den Einfall haben, einen Versuch in dem Sinne zumachen, daß Sie Zeichnungen machen und ich diese Arbeiten in Holz schneide, was dabei ‹heraufs› käme, wer weiß? fragen Sie Max J. Friedlaender, Kurt Glaser, Liebermann Slevogt; ich stehe zu Ihrer Verfügung.»
MM K 2059. Munchmuseet
Brev fra Franz Brode. Ikke datert
«Vor allem natürlich „Mondschein”, aber hier- von in diesem Sinne zu sprechen, wage ich nicht. –»
MM K 2062. Munchmuseet
Brev fra B. Bube-Eichler. Ikke datert
«Wenn Sie wüßten welch gute alte Bekannte ich schon seit langem von Ihnen bin, würden Sie ‹garnicht› erstaunt sein, daß ich Ihnen schribe, vielmehr daß ich Ihnen heute erst schreibe.»
MM K 2063. Munchmuseet
Brev fra B. Bube-Eichler. Ikke datert
« Sie haben sicher mit dem Lesen meines Briefes nicht mehr Schwierigkeiten gehabt wie ich sie jetzt habe mit dem Formen der mir ungewohnten englischen Buchstaben. – Ich möchte aber gerne, dass Die wissen wie sehr mich die Antwort auf meinen Brief erfreut hat; ich dachte schon es habe»
MM K 2077. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen, PAN Eingetragene Genossenschaft. Ikke datert
«Eben sehe ich Ihre Radierungen und gratuliere von Herzen. Für deren Uebersendung würde ich Ihnen sehr dankbar sein. In den nächsten Tagen werde ich wohl noch nicht komm Kommentaren können. Also nach der Breitenstrasse 22. Potsdam.»
MM K 2078. Munchmuseet
Brev fra Eberhard von Bodenhausen. Ikke datert
«die ich mich übrigens unsinnig freue; es ist das beste Bild, das Sie je gemalt haben, meine ich. Hoffentlich kann ich Sonntag einen Moment kommen.»
MM K 2105. Munchmuseet
Brev fra Hans Dèrlick. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2117. Munchmuseet
Brev fra Annie Dauthendey. Ikke datert
« Société du Litho- …   Charles Delaye  74, rue Amelot  Mlle Prittmayer»
MM K 2124. Munchmuseet
Brev fra Otto Ernst, Reinhard Goering, Alfred Richard Meyer, Lothar Schreyer. Ikke datert
«wie Sie vielleicht schon wissen, be- geht Herwarth Walden, der bekannte Dichter, Kopmonist und tatkräftige Förderer der jungen Kunst, am 16. September seinen fünfzigsten Geburtstag. Die nähere per- sönlichen Freunde möchten diesen Tag gern zum Anlass nehmen. Herwarth Walden die Fortführung seines organisatorischen Wer- kes, des „Sturm”, frei von materiellen Sorgen zu ermöglichen. Sie wolen sich mit einliegendem Autruf an die Oeffent- lichkeit wenden und wären Ihnen sehr ver- bunden, wenn Sie mit das Ehrenpatronat übernähmen und durch das Gewicht Ihrer Per- sönlichkeit unsere Aktion unterstützten. Es sind prachtisch Vorbereitung: ein künstlerischer Herwarth Walden-Abend, ein Bankett und Aufführungen in Theater und Rundfunk.»
MM K 2125. Munchmuseet
Brev fra Ulrich Ertl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2128. Munchmuseet
Brev fra Julius Elias. Ikke datert
«Kranzler.»
MM K 2138. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche, Hanni Esche. Ikke datert
«HERBERT ESCHE UND FRAU SENDEN HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM NEUEN JAHRE.»
MM K 2139. Munchmuseet
Brev fra Hanni Esche. Ikke datert
«wie nett von Ihnen mir auch einmal zu schrei- ben, es hat Ihnen gewiss viel Mühe gemacht und darum schätze ich es doppelt. Ich wollte Ihnen schon immer mal schreiben, ich habe nämlich eine grosse Bitte an Sie, es ist aber eine ziemlich unbeschei- dene Bitte und darum wage ich mir eigentlich nicht recht sie aussprechen. Es betrifft nämlich einen Tausch zwischen dem kleinen Portrait von Herrn Esche und dem Bild wo Baby mit dem Eisbär und der (grünen)roten Puppe dar-»
MM K 2243. Munchmuseet
Brev fra Curt Fridrichson. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2275. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Ikke datert
«Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Ihnen. Inzwischen werde ich die gewünschten Foto- grafien machen lassen.»
MM K 2375. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Ikke datert
«Langes Stillschweigen, trotzdem ich Ihnen längst hätte schreiben wollen. Frau Harden bedrängt mich, sie will unbedingt das Bild signiert haben, will damit zu Ihnen nach Oslo reisen. Ich habe sie vorläufig zurück- gehalten und damit vertröstet, daß Sie die Absicht haben, nächstens nach Deutschland zu kommen. Ist das noch Ihre Absicht? Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Aber vielleicht komme ich auch wieder einmal nach Oslo. Man spricht davon, eine Ausstellung deutscher Kunst dort zu veranstalten. Ich habe vor ein paar Wochen deswegen an Thiis»
MM K 2395. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Wendland, Max J. Friedländer, Carl Koch, Jens Thiis. Ikke datert
«Sehr verehrter Herr Munch. Wir alle senden Ihnen Grüsse»
MM K 2401. Munchmuseet
Brev fra Max Glaeser. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2408. Munchmuseet
Brev fra Franz Botho Graef. Ikke datert
«es thut mir sehr leid, daß Sie in dem schmutzigen Jena so ver- geblich hin und her laufen müßen. Ich bin heut 4½ bis 7 Uhr zu hause. Ich muß zu hause bleiben, weil ich vielleicht besuch be- komme. Abends ist leider ‹Proreiterball›, wo ich zugesagt habe. Bitte kommen»
MM K 2441. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Ikke datert
«herzlichen Dank fur Ihre Karte. Ich komme gerne nach Ber- lin, im Sie dort zu treffen. Sollten Sie über Weimar nach Berlin fahren, so würde  …  dort in Ihren Zug steigen und mit Ihnen fare\h/ren. Ich bitte Sie nur zu telegraphieren wann und wo Sie in Berlin sind.»
MM K 2444. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Ikke datert
«Es war sonst in der Secession sehr wenig zu sehen. Nur einige gute Zeichnungen von Hodler.»
MM K 2448. Munchmuseet
Brev fra Aug. Hasse. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2457. Munchmuseet
Brev fra Thomas Theodor Heine. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2474. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Ikke datert
«Ausländischer Kunstschriftsteller der über skandinavische Kunst arbeitet wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ihn zu einem Atelierbesuch empfangen könnten»
MM K 2475. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Ikke datert
«Einen bescheidenen Geburtstagsgruss und Wunsch der ausgesprochen sein möchte»
MM K 2476. Munchmuseet
Brev fra Ernst Harms. Ikke datert
«Jeg tillater mig herved höfligst på vegne av en videns- skapsmand som i flere år har bedrevet studier over nordiske kul- turforhold, a{f}t gjöre dem bekjendt med dette brevs inhold. Det kun for å gjöre Dem bekjendt med saken og önsker ikke svar.»
MM K 2489. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Ikke datert
«Nur ein ganz kur- zes Wort.»
MM K 2504. Munchmuseet
Brev fra Ludwig von Hofmann. Ikke datert
« dieses Zei- tungsblatt wollen Sie gewiss ‹zur›\zur/ Erinnerung an Ihre Berliner Lei- den und Freuden aufbewahren – ich schicke es Ihnen»
MM K 2511. Munchmuseet
Brev fra Arthur Holitscher. Ikke datert
«ARTHUR HOLITSCHER  Budapest, Lázárutcza  5.»
MM K 2549. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2565. Munchmuseet
Brev fra Bruno Krauskopf. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2567. Munchmuseet
Brev fra Arthur Kromrey. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2606. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2607. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2608. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2609. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2612. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2613. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2614. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2615. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2616. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2617. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2618. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2619. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2620. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2621. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2624. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Aus Theodor Däubler „Das Nordlicht” II Theil (Der magische Gesang, Schluss)»
MM K 2625. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Sie wissen wohl, dass Sie mir die Preise für Ihre Radierungen um 20 procent niedriger aufgeschrieben haben. Danach haben wir bis jetzt abgerechnet. Wo auf der Preisliste steht M12– da erhalten Sie von mir M10 u wo M30– da erhalten Sie von mir M24– etc. etc.»
MM K 2626. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
« ich hoffe, dass Sie gesund und frisch sind. Ich hätte gern noch einige Male Ihren schönen Saal in gesehn, aber ich war recht krank in Berlin und musste nach Wiesbaden, um mich ein wenig zu erholen. Es ist hier auch schon besser geworden. Ich habe schönes sehr ruhiges Logis an Wald mit guter Luft Dabei ist es garnicht weit vom Centrum, überall schöne stille Wege. Ich wünsche sehr dass Sie für einige Zeit hierherkomm Kommentaren und dann auch in diesem Hause Zimmer nehmen Es ist praktisch, weil man so leben kann, ganz wie man will. Sehr gute frische Kur Milch ganz nah mit Kuh Stall.»
MM K 2627. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Seit ich leider lange Zeit keine Nachricht von Ihnen habe bin ich ziemlich in der Nähe von Italien geblieben, nur bis München gekomm Kommentaren. In Berlin war ich garnicht wieder, hörte aber von einem bekann Kommentarten Berliner, dass Sie ein schönes Bild in der Secession hatten (Badende) Jetzt bin ich für längere Zeit hier in Florenz um ein bischen weiter zu studieren, denn wenn ich in dieser Welt noch Etwas lernen will, muss ich eilen, lange bleibe ich nicht mehr hier. Das Reich der Crystalle ist nahe!»
MM K 2628. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Flotow und ich, wir sind sehr erfreut über Ihren Sieg auf der ganzen Linie. Wir danken Ihnen vielmals für die Uebersendung der Kritiken. Erst war es die von Heilbut dann sandte D Linde Lübeck einen Ausschnitt von einer Wiener Zeitung „H H” und heute früh erhielten wir von Ihnen „Zeit” mit Muther’s Aufsatz, welcher wohl das am meisten Zutreffende u. Gerechte ist.»
MM K 2629. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Kollmann ist wieder in Berlin 5 – 7 Uhr Café Bauer oder Habel, 7 1/2 – 9 Uhr in dem Vegetarischen Restaurant.»
MM K 2630. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Setzen Sie mir nicht Kraft entgegen; es geht hier nicht mehr so gut, wenn Sie Das thun. Ich fühle es. Machen Sie schöne feine Radierungen. Die zwei kleinen Platten Hr Dr u. Frau; auf die grössere die 4 Jungens»
MM K 2634. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Ikke datert
«Vielleicht könnte ich Ihr Bild „Somm Kommentarernacht” welches in Crefeld war verkaufen wenn es nicht theuer wäre Ich meine dass Sie mir sagten für Mark 700 – Sie es geben Es ist das wo 3 kl Mädchen am Wege stehn und die mittlere schaut sich um, dass man ihr Gesicht sieht. Wenn es Ihnen recht ist, es zu verkaufen, dann geben Sie Ordre, dass es an Heinrich Köster, Vergolder Schiffbauerdamm Kommentar 25 Berlin N W gesandt werde.»
MM K 2736. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2737. Munchmuseet
Brev fra Else Lambrecht. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2762. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Ikke datert
«Beifolgend sende ich Ihnen die Kritik von Schiefler. Ich habe ihm eine Porträtradierung der Mappe dafür verehrt. Die Kritik ist bis- lang die beste. Die zünftigen Kritiker wollen natürlich einen unberufenen nicht hochkommen lassen. Dass Sie bislang nichts verkauft haben, liegt an Cassirer, der mir gleich sagte, Sie seien unerhört teuer. Hoffentlich verkaufen Sie noch in München. Allmählich muss es aber doch kommen. Zu weit würde ich mit den Preisen nicht heruntergehen. Doch könnten Sie vielleicht bei anstän- digem Gebot etwas entgegenkommen? Denn jedes Bild an der Wand ist eine Reklame für Sie.»
MM K 2790. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Ikke datert
«Dank für Ihren freundlichen Brief. Ich stimme Ihnen völlig zu, daß M. diesen Contract nicht einge hen darf. Er ist der einzige der sich bindet; geht nicht das gering- ste ein, da es sich um nichts als einen Con Commissions Verlag han delt. Ein Äquivalent für eine solche Bindung könnte nur darin bestehen wenn etwa ein Mindestjah reseinkommen von, sagen wir mal, 5000 Mk garantierte. Aber ich meine eine solche Bedingung soll ein Künstler»
MM K 2883. Munchmuseet
Brev fra Rosa Meissner. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2900. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Ich bitte Dich herzlich morgen (Montag) 5 Uhr bei mir mit meiner Mutter à trois zu essen und Dich an unserem kleinen»
MM K 2915. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
« Stachu sitzt in Untersuchungshaft, Dehmel Monsieur schreibt aber, dass er nicht in Gefahr ist, ich schicke Dir hier die Karte. Sieh zu, dass die Norweger nichts von der Sache wissen, sag ihnen, dass alles Unsinn ist.»
MM K 2917. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Deine Ausstellung ist hoffentlich zu Deiner Zufriedenheit arrangiert. Bing hat den Nebensaal gewählt, weil er meinte dort wären die Sachen besser, jedenfalls sieht es ganz anständig aus.»
MM K 2925. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
« Ich habe Dir drei Briefe geschrieben, die Du offenbar nicht erhalten hast, weil ich sie aus Versehen No 63 adressiert hatte.»
MM K 2943. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Du kannst Dir auf leichte Art 150 Mark verdienen; freilich ohne Kunst.»
MM K 2945. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Von den Drucken, die ich mit habe gebe ich hier zum Einrahmen»
MM K 2973. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«Es ist mir vergönnt, den Freunden des Nietzsche- Archivs nachfolgende Mitteilung zu machen, die mir in dieser furchtba- ren Zeit die einzige Freude ist und als Trost und Stolz erscheint, daß trotz der widerlichen Zeitströmungen der Geist Friedrich Nietzsches lebt und wirkt. Herr Consul Christian Lassen in Hamburg hat dem Nietzsche- Archiv, um drei Ehrenpreise zu 1500 M. auszuteilen, 5000 M. gesandt und folgende drei Bücher, die wir sehr hoch schätzen und auszuzeichen wünschen, dazu vorgeschlagen:»
MM K 2977. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Ikke datert
«Frau Elisabeth Förster-Nietzsche und das Nietzsche-Archiv bitten, Herrn Edvard Munch an einer Gedächtnisfeier im Freundeskreise des Nietzsche- Archvis Mittwoch, den 15. Oktober, am 75. Geburtstage von Friedrich Nietzsche, nachmittags vier Uhr gütigst teilnehmen zu wollen.»
MM K 3003. Munchmuseet
Brev fra Grete Parsenow. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3004. Munchmuseet
Brev fra Grete Parsenow. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3019. Munchmuseet
Brev fra Hugo Perls. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3020. Munchmuseet
Brev fra Hugo Perls. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3021. Munchmuseet
Brev fra Hugo Perls. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3039. Munchmuseet
Brev fra Walther Rathenau. Ikke datert
«Sie müssen die Güte haben, mich ein paar Tage lang Mittags zu entschuldigen. Ich lebe in einer rastlosen Arbeitsperiode, habe jeden Mittag, ja eigentlich von früh bis spät Sitzungen und kaum Zeit zum Schlafen.»
MM K 3046. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Hoffentlich bedeutet Ihr Telegramm nur, dass Sie heute nicht kommen konnten, ünd nicht, dass Sie Über- haupt den Plan aufgegeben haben. Das würde mir sehr leid thun, da ich so gern mit Ihnen über den Katalog spräche. Ich meine, die An- fertigung eines solchen müsste auch sehr geeignet sein, Ihre Arbeiten bekannt zu machen.»
MM K 3068. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Morgen, Donnerstag 16. März, ich glaube zwischen 11 und 12 Uhr ist in Strafkammer I Strafjustizgebäude vor dem Holstenthor (Director Dr. Ewald) eine Verhandlung, wo Sie 7 Zuchthäusler auf einem Haufen sehen»
MM K 3074. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Für Ihren Brief besten Dank. Wie bedauere ich, dass Sie den Arm gebrochen haben. Immerhin ist es noch ein Glück, dass es nicht der rechte gewesen ist. Ich freue mich, dass Sie Sich entschlossen haben, eine gründliche Kur zu gebrau- chen und ordentlich Sich auszu- spannen. Halbe Massregeln haben immer nur Viertel-Wirkungen. Ich überlege mir, wie ich mit dem Katalog nun vorwärts kommen kann. Vielleicht lasse ich eine Ab schrift von den Aufnahmen, die wir»
MM K 3111. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Wir sind eben angekommen und freuen uns auf das Wiedersehen. Wir wohnen hier benachbart im Zentral hotel. Bitte hinterlassen Sie Nachricht wo wir Sie treffen. Wir gehen jetzt 2½ Uhr – in Ihre Ausstellung.»
MM K 3247. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich bin auf der Durchreise nach Leipzig eine Stunde hier und habe daher – leider vergeblich – Sie Ihnen Guten Tag zu sagen versucht.»
MM K 3248. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich bin nun in den vergangenen Monaten eifrig bemüht gewesen, das mir bed\k/annte Material für eine neue Ausgabe des Katalogs durchzuarbeiten. Ich bin damit zu Ende gekommen und habe nun Verzeichnisse aufgestellt, aus aus denen Sie genau ersehen können, welche Blätter Ihrer Graphik zu meiner Kenntnis gela\n/gt und von mir für den Katalog aufgenommen sind. Ich habe vier Verzeichnisse aufgemacht: die ich mit A, B, C, und D bezeichnet habe. Ihr Inhalt verteilt sich folgendermassen:»
MM K 3258. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Eva und Gertrud waren Zwillingsschwestern. Sie hatten den ganzen Tag nähend und schnei- dern gearbeitet; jetzt, am heissen Sommerabend, gingen sie hinaus, um luft zu schöpfen. Sie traten in ein Gartenreataurant, aus welchem die rauschenden Klänge einer Orchestermusik lockten. Nachdem sie einen Eiskaffee genommen, spazierten sie auf dem Kieswegen, wo die Bogenlampen merkwürdig scharf gerandete Schatten der in leichtem Luftzuge bewegten Blätter zeichneten. Eva plauderte unausge- setztund machte Bemerkungen uber die jungen Männer, die in Gruppen standen oder oder gleichfalls zu zwei und zwei promenierten; Gertrud war von der Arbeit, der sie eifriger obgelegen haben mochte, ermüdet, schweigsam und fast ein wenig reizbar. Plötzlich blieb»
MM K 3284. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«Unsere weitere Reise ist sehr schön verlaufen. Bergen ist eine herrliche Stadt. Wie schön liegt sie an den verschiedenen Hafen- armen ausgebreitet! Der alte Herr Böck, dem wir Ihre Grüsse brachten, war sehr liebenswürdig und führte uns rührend in seinem Museum umher; da haben wir auch in der Gallerie neue d.h. für uns neuer von Ihren Bildern gesehen. Die Kollektion bei Rasmus Meyer ist ja ganz herrlich.»
MM K 3297. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler. Ikke datert
«Die Verhältnisse in Deuts\c/hland sind einmal wieder sehr verwor- ren\,/ und wir sehenin wirtschaftlicher Hinsicht mit Sorge in die Zukunft. Ich habe ja nach der sog. Rd\e/volution mit eih\n/er Aufmerksamkeit, die nicht ohne war, zugesehen, was die W\S/ozialdemakratie nun wo sie zu Mcht und Fähigkeit sich auszuwirken\|/gekommen\|/war, tun würde. Denn ich hoffte, die disziplinierte Parteierziehung würde ihre Leute zu Politikern gem\a/cht haben. Aber sie sind ni\c/hts weiter als Parteileute geblieben, die nc\i/i\c/ht fähig sind über das Interesse des Klassekampfes hinaus die Notwen- digkeiten der Allgemeinheit zu erkennen und zu fördern. Und da es bei allenParteien unter veränderten Gesichtspunkten ungefähr dasselbe ist, scheint mir eine Koalitionsregierung, wie wir sie haben, ziemlich hoff- nungslos, wenn sie grundlegende Reorganisationen zur Konsolidierung de\r/ Finanzen vo\r/nehmen soll.»
MM K 3330. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
«\nach Salzschlirf/ hinreisen zu können. Frei- lich weiss ich noch nicht, ob ich die dazu nöthige Verlän gerung meines Urlaubs be- komme.»
MM K 3331. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3338. Munchmuseet
Brev fra Hermann Schlittgen. Ikke datert
«Nachdem ich mich hier nach verschiedenen Seiten hin erkundigt habe möchte ich Ihnen das Resultat mittheilen.»
MM K 3395. Munchmuseet
Brev fra Hans-Lothar Vogel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3396. Munchmuseet
Brev fra Ernst Voretzsch. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3408. Munchmuseet
Brev fra Kurt [?] Wais. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3415. Munchmuseet
Brev fra Lies Wellmann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3432. Munchmuseet
Brev fra Emil Rudolf Weiss. Ikke datert
«Vielen ‹innigen› Dank für die Freude, die Du mir mit Deinem Brief gemacht hast. Je seltener die Briefe sind, desto mehr Freude machen sie.»
MM K 3438. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Ikke datert
«Ich bin seit einigen Wochen in Norwegen und habe Ihre Ausstellung hier gesehn und da muss ich Ihnen mei- ne Begeisterung aussprechen. Ich finde besonders auch den Entwurf für den Universi- tetssaal ganz wundervoll. Es freut mich sehr zu sehn dass es Ihnen gut geht und sie so viel arbeiten können.»
MM K 3439. Munchmuseet
Brev fra Karl Wieck. Ikke datert
«Hettner läßt grüßen. Zu Ihrem Drucker gehe ich noch. Gestern Abend saßen wir in zusammen im , Hettner, Freyhold, Ihr Onkel und seine Frau und ich. Es war sehr nett. Héran scheint sich etwas zurückgezogen zu haben. Zu Marolds gehe ich noch. Morgen wird die Ausstellung der Indépendants eröffnet. Hettner hat mehrere Sachen da. Es wird  …  interessant, denke ich. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie hierher? Hettner geht in 2 Monaten ungefähr nach Rom.»
MM K 3440. Munchmuseet
Brev fra Karl Wieck. Ikke datert
«Was machen Sie denn?»
MM K 3441. Munchmuseet
Brev fra Karl Wieck. Ikke datert
«Schnell einiges! War bei Cassirer. Cassirer hat in seinen sehr feinen Räumen ungefähr Ende Februar oder Anfang März Platz für eine Ausstellung Ihrer Sachen. Doch will er keine Bilder haben, die schon in Berlin waren und auch von den übrigen nur eine Auswahl, die Sie wohl am besten mit ihm persönlich besprechen, da er keine Massenausstellun- gen liebt, die Bilder nicht»
MM K 3442. Munchmuseet
Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert
«Danke für Ihre Karte.»
MM K 3446. Munchmuseet
Brev fra Theodor Wolff. Ikke datert
«Ich habe neulich gelesen, dass man Ihren 75. Geburtstag gefeiert hat, aber es war für einen Glückwunsch zu spät. Jetzt kommt Neujahr, und da kann ich das Versäumte nachholen. Eigentlich bedarf es nicht einer solchen besonderen Gelegenheit. Denn immer wünsche ich Ihnen ja Glück, immer habe ich Sie bewundert und lieb gehabt, so wie man die schönsten»
MM K 3449. Munchmuseet
Brev fra Hugo Zehder. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3464. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3465. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3466. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3467. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3470. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3471. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3548. Munchmuseet
Brev fra Marie von Lagerström. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3554. Munchmuseet
Brev fra Köhler, M., Saschewa, Eliesabeth. Ikke datert
«Ihren Brief habe ich erhalten wofür ich Ihnen herzlich danke aber wenn Kommentar Sie mir wieder schreiben sind sie so gut und schreiben Sie etwas deutlicher denn Kommentar ich kann Kommentar mir die halfte davon lesen. Nur Herr Munch habe ich Ihre Nachricht zu spät erhalten denn Kommentar  … \i/ch bin bereits in ‹Nellung› was mir herzlich leid thut und auch daß ich das vergnügen nicht mitmachen kann Kommentar Aber ich werde Ihnen einen guten vorschlag machen das Frl wo Sie damals malten also die N Sprewälderin Frl Saschewa wo sich die Adr. aufschreiben vom Hippodrom diese schlanke mit den S schönen Beinen wäre gern bereit Ihren Wunsch folge zu leisten wir sitzen g augenblicklich besamm Kommentaren und unterhalten uns»
MM K 3558. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk. Ikke datert
«So sehr auch es meinem Gefühl widerstrebt jemandem lästig zu fallen, kann ich nicht umhin Ihnen zu erklären, dass es ausser meiner Macht liegt länger zu stunden. Ich möch- te ins Ausland gehen und muss, um meine Gläubiger vorher zu befriedigen mein Guthaben einkassiren. Ich gebrauche mein Geld aufs aller- nötigste und bitte Sie freundlichst mich in diesen Tagen zu befriedigen.»
MM K 3559. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk. Ikke datert
«Mein Brief, in welch- em ich Ihnen die Notwendig keit darthat zu meiner geschäft- lichen Rettung möglichst bald meine Aussenstände ein zuziehen blieb unbeachtet.»
MM K 3642. Munchmuseet
Brev fra Staatliche Museen (Königliche Museen). Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3649. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Herr Sagert verpflichtet sich 500 Mark zu zahlen»
MM K 3651. Munchmuseet
Brev fra Berliner Tageblatt, Erich Vogeler. Ikke datert
«ERICH VOGELER Chefredakteur des Feuilletons am „Berliner Tageblatt”»
MM K 3748. Munchmuseet
Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke. Ikke datert
«die Künstlergruppe „Brücke„ hat die Absicht für Dezember – Januar eine Ausstellung moderner Holzschnitte in ihren Räumen zu veranstalten. Sie würden uns sehr ehren, wollten Sie sich an dieser Ausstellung beteiligen. Beschickt werden kann sie nur von eingeladenen Künstlern, und würden wir uns etwa 6 Holzschnitte von Ihrer Hand, wenn möglich unter Glas bitten. Die Einlieferung wollen Sie bis spätestens 10. Nov. an Herrn Max Seifert, Dresden – Löbtau, Gröbelstr. 17 bewerkstelligen. Um Ihre geschätzte Zu- sage bitten wir möglichst bald an»
MM K 3752. Munchmuseet
Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke. Ikke datert
«aus unserer gemein- schaftlicher Ausstellung in Weimar dürfte wohl nun nicht mehr werden – Ich vermute, dass meine Bilder schon ausge- stellt sind»
MM K 3754. Munchmuseet
Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke. Ikke datert
«Ich muss noch mals wegen der Weimarer Aus- stellung anfragen. Wollen Sie also im August mit ausstellen. Weimar hat mir die Bedingung ge- stellt, dass meine Bilder nur ausgestellt werden, S wenn Sie auch Bilder»
MM K 3756. Munchmuseet
Brev fra Karl Schmidt-Rottluff, Die Brücke. Ikke datert
«es freute mich sehr, von Ihnen zu hören, dass Sie mit mir ausstellen wollen. –»
MM K 3781. Munchmuseet
Brev fra Alfred Flechtheim, Alfred Flechtheim Galerie. Ikke datert
«ich werde am 15 Nov. Kunsthaendler in Düsseldorf.»
MM K 3792. Munchmuseet
Brev fra Frankurter Kunstverein. Ikke datert
«derer „advocat Haugen” erwerben. Weiter werden wir gefragt, ob Sie eventuell die grosse Skizze der „Geschichte” für Christiania (Universitaet) verkaufen würden die ihm so ausserordentlich gefaellt.»
MM K 3897. Munchmuseet
Brev fra E. Nieffer. Ikke datert
«Bei Ihrem hiersein am 1/16–27 hatten Sie ein Gespräch nach Kaiserslautern mit der Firma Glaeser Emailfabrik Eselfürth. Trotzdem ich Ihnen bereits zweimal in der Sache geschrieben u gebeten den Betrag für dieses Gespräch Mk. 4.45 jetzt einzusenden habe ich bis heute noch nichts von Ihnen gehört. Der erste Brief 24.10.27 der zweite am 14.3.28.»
MM K 4003. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4008. Munchmuseet
Brev fra Anni Spetzler-Proschwitz. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4011. Munchmuseet
Brev fra Ottomar Starke. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4013. Munchmuseet
Brev fra Hermann Stricker. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4030. Munchmuseet
Brev fra Deutscher Künstlerbund. Ikke datert
« Herrn Th. Brodersen  Weimar  Belevederer Allee 14.»
MM K 4034. Munchmuseet
Brev fra Finlands riksdag: Suomen Eduskunnan Asettama Valtuuskunta Antellin Kokoelmien Hoitamista Varten. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4039. Munchmuseet
Brev fra Torsten Stjernschantz. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4050. Munchmuseet
Brev fra Arnbak. Ikke datert
«Idet jeg hermed har Fornøj- elsen at sende Dem vedl. Piece om Maleteknik, tilla- der jeg mig at vedlegge en Fortegnelse i Haab om at De atter ved Lej- lighed husker paa mine Farver»
MM K 4063. Munchmuseet
Brev fra Valdemar Kleis, Kunsthandel V. Kleis. Ikke datert
«Hr. Kunsthndlr V. Kleis og Hr. Kunstm. E. Munck»
MM K 4066. Munchmuseet
Brev fra Johannes Leben, Nationaltidende Redaktionen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4074. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4084. Munchmuseet
Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert
«Det bliver et hastverksbrev, for jeg har travelt.»
MM K 4085. Munchmuseet
Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert
«Efter lange Omveje har Deres venlige Brev naaet mig her i Normandiet, hvor jeg er paa Landet sammen med min Pige og det andet lovløse Ægtepar Schlytter, som De ogsaa kender.»
MM K 4086. Munchmuseet
Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert
«Det var vældig pænt af Dem at sende mig den smukke Afskedshilsen; det gjorde mig meget glad, baade fordi jeg elsker det Billede, og fordi jeg blev meget forbauset og ked af det den Dag jeg læste i Politiken, at De var rejst.»
MM K 4090. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Ikke datert
«för urval, och så snart jag från herr Munch fått mottaga de ytterligare beställda exem- plaren af några gravyrer ō träsnitt, af hvilka här blott finnas 1 ex. men hvaraf flere blifvit sålda.»
MM K 4101. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
«I enlighet med kontrakt mellan Eder och Göteborgs Museum af den 3 december 1912 har jag äran härmed till Eder öfversän- da en växel å slutbetalningen för »Gjer- loffs porträtt« kronor      kr 5000:- mot afdrag af 10% provision till Göte- borgs Konstförening enf. kontraktets bestämmelse      kr 500.-       Rest kronor 4.500 kr och får jag utbedja mig ett kvitto å detta belopp.»
MM K 4103. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4109. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4115. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4124. Munchmuseet
Brev fra Arturo Ciacelli. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4125. Munchmuseet
Brev fra A. Tallberg, The Studio a Magazine of Fine and Applied Art. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4126. Munchmuseet
Brev fra A. Tallberg, The Studio a Magazine of Fine and Applied Art. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4155. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Nationalmuseum Stockholm. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4158. Munchmuseet
Brev fra Nationalmuseum Stockholm. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4159. Munchmuseet
Brev fra J. Brun, M. Brun. Ikke datert
«Reçu de Mr Munch la Somme a cinquante Francs pour un mois de loyer à partir du l’Xme au 4 Janvier inclu d’une chambre meublée qu’il occupe chez Mr Brun Rue de france 34 au 3me étage»
MM K 4163. Munchmuseet
Brev fra Ad. van Bever, liteteraire internationale L'Aube Revue artistique. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4167. Munchmuseet
Brev fra Marie Embry de Teriance, L'Art Cosmopolite. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4176. Munchmuseet
Brev fra Melet, Maison Melet Restaurant Du Belvedere. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4203. Munchmuseet
Brev fra G. Amadori, La Biennale Di Venezia. Ikke datert
«Cette lettre a eté envoyée par le President de la Bienna le de Venise à la Legation d’Italie de Copenaghen, qui me l’a remis par compe- tence.»
MM K 4213. Munchmuseet
Brev fra Andrei Lewinson. Ikke datert
«Ich erhalte eben in Paris Ihren freundlichen Brief. Ich war sehr erfreut, Ihre prinzipielle Zustim- mung zu erhalten. Vielleicht gelingt es doch zur Ende Oktober die wichtigsten Werke zusammen- zubringen. Sie versprechen freundlichst mir noch einmal zu schreiben. Fallet das noch nicht gescheh- en ist, bitte ich Sie sehr mir nicht nach Peters- burg, sondern nach Malmö in Schweden, poste- restante zu schreiben, wo ich vom 15 bis zum 20. Mai sein werde; dann fahre ich nach Kristiania; falls ich dann die Gelegenheit habe Sie zu sprechen, könnten wir alle Bestimmungen treffen. Falls Sie nicht in Kristiania sind und nicht dagegen haben, dass ich nach Moss komme, reise ich sehr gerne dahin.»
MM K 4218. Munchmuseet
Brev fra The Society of Scottish Artists. Ikke datert
« THE SOCIETY OF SCOTTISH Artists.  Chambers 10, Stafford Street  EDINBURGH.  SCOTLAND.»
MM K 4232. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4237. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4317. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. Heuc, Stanislav Sucharda. Ikke datert
«Ved Lejlighed af Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo- nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed- huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os at sende Dem med det samme.»
MM K 4319. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES". Ikke datert
«Idag har vi emottagit paa Toldhuset Ders smukke Billederne. Men vi har herved konstateret at Kisterne var meget skrøbelige og paa dem var darlige Laager befaestigede med kun et par Nagler.»
MM K 4322. Munchmuseet
Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Ikke datert
«Alle Ders Billeder og Portraetter er allerede i Prag. Ders smukke Udstilling installeres nu flittig. Også Plakaten og Katalogen trykkes. Verni- sagen skal finde Sted Sonndagen eller Torsdagen, det er ennog ikke bestemmt. Naar det bestemmes vil det blive Dem per Brev eller per Telefonen bekjendt i Tide. Men Priisene paa Ders Billederne (undta- get Gravurer) kjender vi ikke, vi beder altsaå om Ders Angifvelsen.»
MM K 4373. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Isøndags var alle Bjølstads her – vi havde Middag – de var fra Morgenen her, ‹Moes› var og med. – Glædelig Jul! – hils Fru Gutzeit –»
MM K 4409. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
« Maler Edvard Munch  Maison de sante. La nouvelle  hospice \Hotel Central/  \Avenue de la gare 42./ Havre \Nice
MM K 4452. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4520. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«‹morsomt.›»
MM K 4547. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for Brevkortet, vi længtede nu efter at høre fra Dig, og derfor kom det saa vel- komment. – Vi har læst Willy Pastors Kunstartikler og det om Dig, forresten har der vel ogsaa været mere, som er gaaet os forbi. Vi har ikke seet Morgenbladet. – Vi faaer forresten mange Aviser nu, da Herseth er saa opmærksom at sende ned til os, og de holder mange. – Inger har været hos Doctor Grøn»
MM K 4683. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Alt ved det Gamle her, jeg sidder stille med Foden min, forresten optaget af Arbeide, jeg syr 8 Dukker til, saa nu blir det 38 Dukker, morsom Beskjæftigelse og dertil Indkomster; – men mørkt er det, og det er jo kjedeligt i Arbeidet. – For Dig og dit Arbeide har vel det skiftende Veir ikke været saa heldigt.»
MM K 4684. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«mørkt graat Veir de sidste Dage, det er saa oplivende og dermed kommer ogsaa Fuglesangen med Solskinnet.»
MM K 4690. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Uge, kom her en Kurv med Æbler fra Dig, og derfor megen Tak. – Og saasom vi har spist og syltet, – Tak for alle dine forsyninger. –»
MM K 4691. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Nu har Inger faaet 6 nye Elever, og jeg har i Høst faaet mange Penge ind for mit Arbeide, saa det gaar bra. –»
MM K 4692. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«flere Lande i Europa og aller værst i Grækenland, det stakkels Athen hvor Revolution hær- sker. –      men det blir som en «Mare» over alle, det er umuligt andet end at gribes af alt dette, som saa van- skelig kan stanses. – – Lidelser uden Grændser at alle Slag. – Nei nu har jeg vist skrevet formeget om dette, men jeg var saa optaget idag. –»
MM K 4694. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«i Vand og Land. Det var saa snilt af Dig, den blier mig til saa megen Hygge. – Jeg ved den maa være meget kostbar, saa det var jo saa formeget. – Jeg holder mig i Ro, da den stærke Varme har været noget matten- de, det havde været saa hyggeligt at komme gjøre Tur til Skøien, men foreløbig ‹lar› jeg indstille. Kanske det kunne bli senere. Tak tak for Invitationen, kjære»
MM K 4696. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«en saa sjelden Vare, og saa tilslut de fine Saker Meloner Tomater og de deilige Æbler. – – Det var saa kjedeligt at Inger var inde paa Røntkeninstute tet, da alt dette kom, – men hun har været nede og synet det og sender Dig megen Tak for altsammen. – Æblerne smagte hende saa godt, og Tomater er hun saa glad i. – Tak, tak for alt. –»
MM K 4700. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Melonen og Vinen og de forskjællige Bær, alt smaker saa godt og er saa sundt. Og saa Potetene. Hos os er der nok ingen Mangel, Du sørger nok derfor. –»
MM K 4708. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg sender Dig mange hjertelige Hilsener, med ønsket, om en god, velsignet Paaskefest»
MM K 4709. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«denne store Sum, ‹ja› denne store Sum – vi greier os med meget mindre! mindre.»
MM K 4713. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
« Hjertelig Tak for alt nydelig Du har sendt os fra Træerne og vakkre frodige Blomster, alt alt er saa storaret vakkert i Farven og Udvikling Tak, tak      det var saa»
MM K 4714. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Hvor vi nu har Følel- se af Vaar, Solen varmer saa, og tager bort Sneflekkene og saa skal det spire igjen – – –»
MM K 4717. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«skeligheder. – Husk nu paa at for os kan Du være ubekym ret, Du har sørget saa for dette og nu veed Du, der er og blir Varer at faa. –»
MM K 4718. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«alt formeget, Du har jo saamange store Udgifter!»
MM K 4722. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«tilbage til det lille Hus, maatte Du nu faa rigtig god Hvile i Sommer. – Her har vi det nogenlunde som sædvanlig, Inger har sine Elever og er frisk, og jeg har travelt med Arbei det til Turisttrafikken. –  …  For vel 8 Dage siden Pinseaften Morgen 4 ½ blev vi vækket af Værtinden, og da vi saa ud stod Villa Nova i fuld Brand. Det var da i fuld Fart at blive paaklædt. – Veiret var stille, blikstille og derved reddedes de omliggende Villaer, vor var jo den nærmeste,  …  Gløder regnede omkring os. – Brandstige blev sat op til os – Kloakvand maatte»
MM K 4723. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Stund ude, her omkring Gaarden har vi jo saameget Birkealle. og meget vakkert af Træer og grønt. – Og saa vi den deilige \blaa/ Himmel, som jeg synes er vakkrere end nogensinde, om Aftenen ‹stjerne … › saa vi har det jo saa godt»
MM K 4724. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«at staa i, tænk at Du har kunnet have Udstilling efter en saadant stridt Arbei de, saa snart efter – Deilig mild Høst og saa vakker, vi plukker endnu Blomster op fra Ha- ven. –      Vi lever saa godt med Grønsaker fra Dig daglig, og saa alt det syltede. Og saa har vi forsynet «Fædeburet» med diverse Kolonialvarer for Vinteren alt af dine Penge; – og Ved og Kox i Kjelderen. –»
MM K 4734. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak, tak! for den deilige styrken de Rødvin, Du igjen sendte os. Morsomt at see en af de Folk, der er om Dig og hjælper Dig i Arbeidet, og han har Du jo kjendt i mange»
MM K 4737. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«stor virksomhet med dette arbeide. Jeg var der mindst en gang om uken, ofte et par gange, med garn og ordre. Det blev et stærkt samarbeide med tante, som sydde huer, bælte og denslags med hendes baand. Der blev sendt til Finland flere dusin av disse luer. Vi kjøpte garn til Laura, saa hun fik en utmerket fortjeneste. Hun fik baade penge til sit bruk og til at sætte ind. Lærdommen hos Frölich har vært til uhyre nytte for Laura. Netop i den vanskeligste tid. Lægerne og alle som saa hendes baand beundret dem i høieste grad. \Vi betalte baandene mere end husfliden betalte/»
MM K 4738. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«at jeg kan see alt det vakkre i Naturen, bare nu alle Smaafuglene, som flyr fra Trærne i Hobevis ned paa Balkonen og henter Mad. – Men min Skrift er daarlig, Du faar undskylde den. –»
MM K 4740. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«deles har Plage med Halsen, – men vi faar haabe det blir bedre, naar Veiret blier mindre ‹raat› – og Taagen forsvinder. –»
MM K 4741. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«meget stort dette, og kan jeg ikke udsige nok min Taknemmelighed mod Dig for dette. Det er alene din svigtende Omhu og jeg ‹ … , saa se den K … , men› altid med Glæde. –»
MM K 4742. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«men nu er da Omslaget kommet; vi kan i Eftermiddag see Forandring paa Birketræerne fra Time til Time, vi sidder paa Verandaen og seer dette.»
MM K 4747. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«det var jo morsomt, at nettop et franskt Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen laa her, – og Franskmændene vare saa begeistrede, – de var paa Holmenkollen, – Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller Morgenbladet, – der nu ved at berette alle mulige Ting, – alt naturligvis hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa de agende». o s v – Nu er det bleven en Modesag at age, – efter Kongen, – saa endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret af en Dame. – –      Nei nu maa jeg nok slutte.      »
MM K 4749. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Takker Dig for dit venlige sidste Brev, det var jo hyggeligt at høre om dine Billeder i Tydskland. – Jeg har været noget medtaget og træt i Hodet, men jeg haaber det snart blier Ro for os alle. – Hilsen fra Inger
MM K 4751. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«jeg ved ikke om Du har faaet det. Vi har da \faat/ 500 Kr. \med/ overflødig, Vi vare bange for, det var an- strængende for Dig at faa ud. – Vi har faaet Brænde for lang Tid, og var heldig at faa for samme Pris som før, Birk og Gran. – –»
MM K 4754. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Andrea var med sin Mand her i Søndags, en Times Tid hun traf Laura her. – – Andrea saa godt ud og er fornøiet.»
MM K 4756. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
« Til  Edvard Munch»
MM K 4757. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«har synes de ogsaa vare gode. – Tak for de alle. – Nu tørster alt efter Regn, maatte det komme!! Det er en Skuffelse, da det ofte er overskyet. –»
MM K 4759. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Dig, – her hos Værten staar det saa ynkelig til med disse. –»
MM K 4762. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Mange Tak for Kortet for indbydelsen til Hvidsteen, og for Tilbudet af Dyrene, det var altsammen saa snilt af Dig, – vi faar have det tilgode til senere. – Jeg har været noe slidt i Hodet af Varmen og af Breve fra Laura; – jeg skulde have skrevet før,»
MM K 4763. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Kommer Du til at holde Thiis Kunsthistorie eller er det saa, at Du faar Værket gratis. – I første Tilfælde, saa kunde Du addressere det til os, saa kunde vi sende flere Numere til Lübeck, for der er vel den sikkreste Addresse der er udkommet 2 Hefter vi kunne subskribere og have Udlægging for Dig»
MM K 4764. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Vi har været adskilligt ude paa ‹Forben›, hos Prof Myhre Munch og hos Bjølstads, Laura var med og var mærkelig ugeneret. Inger siger at jeg har fortalt før adskillige Ting, som jeg nu har skrevet om, – men Du er nu vant til sligt før. –»
MM K 4765. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Inger er bedre fra Forkjølelsen.»
MM K 4767. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Skjøn stelle med Klæderne, et Par lyse Dresse lægger jeg tiside, – muligens Du kunde bruge dem og som Du siger en Arbeidsdress. – Jeg saa ingen Ulster men et Par store Kraver, som vist har tilhørt en saadan.»
MM K 4771. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for Skinken!»
MM K 4773. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Forstaaelse. –      Byen er vist ogsaa interessant.»
MM K 4774. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det er vist, Andrea har stor Lighed med Sophie og Andreas, – men opdraget i sin Bestemor «Nannas» Principper og ligner meget paa Moren. – Hun er noksaa ja meget lynsnar i Tanke saa der mangler ikke Evne til Udvikling. – Nu kommer den gamle ind til Kristiania fra den 24 til den 28de og da skal disse to farte omkring. Andrea gleder sig saa Beste- morens Komme. – Vi er fornøiet fordi A skal til Nord- land og haaber paa Fru \Dr./ Kincks Indvirkning. –»
MM K 4777. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Efter saameget Slit og me megmeget ellers at staa i maa Du nok see at samle Kræfter. – – Vi har det jo bra nu, – efter megen Uro Solen skinner saa deiligt ind saa oplivende efter saa meget Regn og Mørke og efter saamegen Uro i San»
MM K 4782. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«og det Kort fra Berlin, det var saadan Glæde!»
MM K 4783. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Forresten skal hun have stærkt Bryst sagde hun, – Haaber at Opholdet hos deroppe i Sortland, kan blive gavnlig for hende. – – Snart faar vi vel høre fra hende derfra. –»
MM K 4786. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Byen iformiddag for at sætte i Banken for hver især. – Saa beholder vi endel tilbage til Reiser og vi behøver da ikke at see saa nøie paa Udgifterne. – Til nogle gamle, som Ingeborg, Mor Sletta og Kaisa tar vi noget af. Saa betaler vi ogsaa Skatter. – Tak, tak: Det er ligesom saa utrolig, at Du er kommen san oven paa. – Da Jeg ryddet op i Skuffene, traf jeg paa den gamle»
MM K 4798. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Laura var her igaar, hun fry- der sig i sin Leilighed. – Inger sender Dig mange hilsener. –»
MM K 4807. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM K 4812. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«var hun ængstelig. – Nu kommer hun en Dag i Julen, og faaer see hvor godt jeg faaer hvile i den»
MM K 4813. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«søte St Bernhards-Hvalper, og saa en Skovkat, som er Lauras Yndling, rigtig en Skjøn- hed af en Kat. Dette Dyre liv med den lille kvikke Smaapike er der noget saa morsomt ved. – Og synes jeg saa godt om Fru Smeds rud Maate.»
MM K 4814. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«ud og taler om \være/ Arbeidet som noget saa godt for sig. Vi ere meget ovenpaa med Penge. – Jeg er aldrig ude, – og ved intet at –fortælle af Interesse; – men saa tygger vi Bladerne, og det er fælt morsomt, – Inger læser jo gjerne høit. Saa holder Laura os med Bøger, og Inger læser om Aftenen, medens jeg arbeider. – Vi følger derved lidt med Tiden. – Nu faaer jeg nok slutte med mange hilsener fra Inger.»
MM K 4815. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«foruroligende Ting, – – men det kan jo vende sig i en Braavending, om det seer noksaa umulig ud; –»
MM K 4816. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«En hjertelig Hilsen til den deilige Pindsefest fra os begge»
MM K 4820. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«al din svære Slit i det store anstrengende Arbeide. – komme Dig rigtig godt. –»
MM K 4822. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Takker Dig inderlig for dit hyggelige Brev, det var saa morsomt at høre, om de for skjellige Ting der kunne optage Dig Gulvpudsing  …  og Kogning over  … »
MM K 4823. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Og saa skulle Du ogsaa have , hva det var god …  at Du havde Een, som boede hos Dig ovenpaa, det blev da en ‹mer kelig› hjælp for for Dig. under det vanskelige at Du ogsaa laa syg. Alt her sedvanlig»
MM K 4824. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«at Du er plaget af den Broncit. – Læg et Vat stykke firkantet bestrøket indeni med ‹stødt› Kam- fer, mellom Uldtrøien og Skjorten, – det har en Gang hjulpet mig. – Det er saa godt nu at være ‹passet slig på›»
MM K 4825. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«ter. – og herefter lad det være med Kr 100 om Maaneden, det er storartet nok dette.»
MM K 4895. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har det utmærket. Du kan være i den yderste ro for mig, jeg skal greie det på det beste. Får jeg ikke leilighet så reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme som for mig på Godthåb. Jeg tror at med tiden vil katarren bedre sig, det er å smøre sig med tålmodighet. Dette nydelige vær er utmærket. Jeg håber du er frisk og kan få ro til arbeide. Det har vist sig at jeg har kjempekrefter som kunne greie alt i sommer, doktoren og flytning og reiser og pensionater. Det skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei- lighet finnes.»
MM K 4896. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tusen takk for dit bryderi. Jeg har avertert i mit blad: «Bymisionæren», efter en liten leilighet i Majorstu— Kirkeveistrøket og venter besked til uken. Jeg synes det er letvintere for mig å bo i byen, iallfall en tid, så kan det ordnes siden hvis det ikke passer. Det er så mange og stærke minner derborte i de trakter, best å komme til noe nytt. Jeg kjenner mange blant Bymisionærens kvinneforeninger, kanske jeg kunne komme til hyggelige mennesker. Blant foreninger kunne jeg få benyttelse for min musikk, jeg spiller av og til i en forening her.. Det er rent overraskende hvor godt det går med musikken. Jeg spiller salmer hver morgen, og gjestene velsigner mig for det. Om eftermiddagen setter jeg mig til å spille alt muligt, og gjestene samler sig i stuen. Jo jeg er fri for influensa, rart i dette hårde vær. Jeg går gode ture.»
MM K 4908. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Igjen har jeg fått en begeistret skrivelse i anledning «Akerselven». Det er fra ingeniør Folke- dal som er innehaver av Sølvsbergs farveri i Fossveien 20. Det er forbausende for mig at jeg ikke gikk inn der da jeg drog omkring med foto- graferingen. Folkedal skriver at der er aldeles idyl- liske partier nede ved strandbredden, bare ikke der kommer formeget oprydninger og forandringer. Det er kjedeligt at der ikke finnes film å få. Han sier at der blir tap av charm og skjønhet ved elven ved all den småpene parkbehandling. «Idag kjenner vi ikke den skjebne som er tiltenkt Akerselven,» sier han. «Men De, frk. Munch, har gjort oss og efterslekten en uvurderlig tjeneste, ved i tide å sørge for å få projisert på fotografisk papir»
MM K 4931. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Du har ikke fått mitt første brev skjønner jeg. Jeg mottok sendingen lørdag kl. 2, og da vilde ikke brev nå dig før mandag. Jeg skrev søndag, og fortalte dig at jeg hadde gitt både Magelsen og min huskone. Det var en pakke med bringebær, en med ribs, stikkelsbær og solbær. Rabarbra, poteter, bønner, blomkål og spidskål. Du må få det brevet vell: Jeg skrev der osså at\om/Andrea, men da jeg dagen efter fikk brev fra hende tenkte jeg at kanske hun var blitt noe annerledes efter den stærke påkjenning, og da skrev jeg igjen. Det brevet har du»
MM K 4947. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«3die juledag reiste jeg op til onkel Edvard og var der i 13 dage. Jeg havde det græsseligt morsomt. Jeg fik 10 kr. af ham til jul og 3 kr. til reisepenge. Alle paa Nes var saa grulig hyggelige og snille mod mig, og saa var de saa henrykte over musikken. Onkel Edvard sagde, han var stum af beundring. Jeg maatte spille meget, da gjesterne der ogsaa var saa glad i musik. Ragnvald og Anna var der. Signe er et vidunderligt barn, snil og beskeden helt igjennem. Det er et forskrekkeligt forhold mellem Ragnvald og Anna; han har fuldstændig afsky for hende, men hun er ogsaa umulig. Han har villet skilles, men hans forældre har bedt ham at holde ud. Edvard er nu meget hyggelig. Til»
MM K 4948. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Jeg gir mig ikke ut for å huske bedre end dig, men jeg har opskrevet alle årstal for vore boliger på Gryner- løkken, og derved har jeg kunnet på- vise hvor \og når/ mange av billedene dine er malt. Jeg hadde aldrig tenkt å blande mig op i dette, før Karl opbød alle sine krefter for å komme med det han viste, å tok det som en mision, da, som han skrev til mig, det var aldeles nød- vendigt at der blev fortalt det riktige, å for å spare dig for uro, tok jeg det på mig. Du må ikke tro jeg har fortalt noe indgående; det viste jeg jo, du ikke vilde. Jeg har flere gange forsøkt å tale med dig om dette, men»
MM K 4949. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«I Lauras bankbog er der nu 1100, hvoraf de 500 skulde være hendes private eiendom, de er gratialer, legater, vævefortjeneste og gaver fra dig i tidligere tid. Alfred sitter lidt oppe, sover ikke om natten, og har aandedrætsbesværligheder.»
MM K 4951. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tante takker saa meget for brevet. 18/12 23 satte du ind for tante i Bank og Kreditkassen – 6300. 3/1 24 satte du ind 6000. – For mig satte du ind 5/3 20 – 2000»
MM K 4952. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Takk for eplene. Jeg sat netop å tenkte på hvor rart det er at man får så lite frukt her som man betaler så meget. Jeg blev idetsamme så overrasket da din mann kom bort til mig. Det var en storartet sending, og det var til gjestenes fryd, jeg utdelte til høire og venstre, småsøstre og tjenere, alle var så fornøiet. Jeg har hilsner til dig fra flere. En kollega av mig som har vært nabo i mange år på Nordstrand har vært her, det var hyggeligt. Hun er aldeles forbauset over alle de stykker jeg kan; det kommer av at jeg i så mange år spilte daglig for tante og Mangor. Medens jeg fotograferte Akerselven forsømte jeg ikke en eneste dag å sitte kl. 6 og spille for dem. Nu går det lett og ledigt. Jeg får maten opp til mig, det trettet hodet å sitte sånn; dette blir hvile. Både på Gran og på Heim måtte jeg sitte ved bordet.»
MM K 4953. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Vi har intet paa os med å betale ut til vældedige formaal nu. Da tante fik saa meget av dig, lot hun i omkring 4 aar, 2 gamle damer faa 100 hver aarlig gjennem Frelsesarméen. Det var 2 fattige dannede damer. Frelsesarméen sa til, da damerne fik av forsorgen, var naad aldersgrensen, og saa sa tante op legatet. Otilie Tonning formidlet pengene og hun sa det var en lykke å se deres glæde.»
MM K 4954. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Mange tak for brevet og tilbudet om reisen. Ja det er svært morsomt at ha den reisen at glæde mig til. Jeg maa holde mig i den yderste ro en stund utover; jeg reiser ind av og til for Røntgenbehandlingens skyld, men ellers holder jeg mig i ro. Heldigvis kan jeg taale nogle elever, og det er en stor ting, det er en ren adspredelse for mig. Jeg faar haape, jeg blir saa bra til næste sommer, saa jeg kan faa gjøre den deilige reise. Det er storartet av dig at by mig den. – Tante hilser dig meget.»
MM K 4956. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Tante er ikke det minste daarlig efter turen. Hun takker dig saa meget for den vidunderlige lilje. Det skal bli hyggeligt naar du kommer. Vi har en utsikt som er seværdig.»
MM K 4957. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«De hjerteligste lykønskninger sender jeg dig til din fødselsdag. – Jeg var oppe hos Laura forleden forat ta hende med på en liten byrangling til adspredelse; og da hadde hun en bundt nydelige baand færdig til husfliden. Hun er ikke lite stolt av at kunne levere husfliden noget ikke andre kan. Husfliden hadde sendt op paa landet hendes baand»
MM K 4958. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet. Det var svært leit at høre, at du har igjen vært syk; men saa got at du var hjemme. Det er vist slemt vær i utlandet. – Vi var saa sikre paa at du var reist. Jeg telefonerte 3 gange en dag, og da jeg ikke fik svar, trodde vi du var reist. Tante er frisk, og jeg blir stærkere og stærkere. Melken har»
MM K 4959. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«1000 tak for blomstene – Jeg ligger paa sofaen idag, men er svært træt, saa jeg kan ikke skrive mere –»
MM K 4960. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Det blir ikke noe med «damehjemmet». Leilighetene er bortleiet for året. Den ene frk. Støttum jeg snakket med hadde altså ikke kjent- skap til det. Jeg er ikke skuffet, det har sine kjedeligheter med et sånnt hjem. Der vil bli krav på ydelser, både på den ene og på annen måte. Jeg kunne fått leiligheten for 1½ år siden, men det var både dette som jeg syntes var iveien, og så vilde jeg nødig flytte fra dit nabolag. Jeg har det så deiligt her, tar det med ro. Jeg får mig nok et sted.»
MM K 4961. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tusind tak for pengene Laura hadde med sig. Jeg kjøper Hamsuns bok: markens grøde. Hvor morsom hund du har, Laura fortæller os om den.»
MM K 4962. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tusind tak for pengene og alt. Du kan være tryg for vi er godt forsynt med tøi og alt muligt. Jeg skal sørge for at tante faar nærende og styrkende saker. Hun er noget bedre nu. I paasken var hun svært medtat av bronkit.»
MM K 4963. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet. Med de 400 har det sig saaledes. For en tid siden fik Laura av tante en bankbok paa 200. Dertil 200 nu. Men saa mærket vi at hun ikke vilde ta ut av boken, saa gav vi hende flere penge, da hun skulde betale flytningen av sakene fra Hansen. Men da det var saa vanskelig at faa hende til at ta imot penge fra tante, maatte jeg si at vi skrev det op. Idet øieblik vi har det saa rigeligt, synes vi det er saa got»
MM K 4964. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Saa lang denne vintren er. Jeg glæder mig saa til sommeren, da tror jeg tante vil friskne til. Hun har været svært medtat av bronchit; og saa at hun ikke kan sy som hun pleier, er noksaa trist for hende. Men vi faar haabe at sommer kan hjelpe paa det. Jeg reiser ind»
MM K 4965. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Tusind tak for din storartede tøibunke. Vi faar hele dragter alle 3 – saan masse tøi der er.»
MM K 4966. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Jeg må fortælle dig om hvor deilig sol jeg har fra morgenen av. Nu 10 minutter på 7 kommer den op, hele soveværelset er solfuldt. Her er en deilig luft. Naar jeg har vært hos folk i byleiligheterne er det tungt og trykkende, da er det en nydelse å komme til mine hyggelige værelser. Jeg har det i alle henseender utmærket, og du har saa ret i at ro og stilhet er det beste for nerver. – Det er leit du har den bronkitten. Bare du faar kraftig nok mat til å stå imot den.»
MM K 4967. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Ikke datert
«Et godt nytaar ønsker jeg dig! Tak for alt i det gamle.»
MM K 4968. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Laura er fremdeles lige fornøiet / for sikkrer at hun aldrig føler sig ensom, ‹de› der er ‹ser›  … »
MM K 4970. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Glædelig paaske og mange hilsner fra os begge! Sofie Bjølstad skriver til os, at Andrea kommer til sommeren. Vi skal gjøre det saa hyggelig vi kan for hende. Hun komme vel til at bo hos Bernhard Kinck. Vi kan ikke ha»
MM K 4971. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Glædelig jul og et godt nytaar ønskes dig. Tak for det jeg har faat til jul, og tak for alt godt i det gamle aar.»
MM K 4973. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Hjertelige lykønskning til din fødselsdag sendes dig fra din hengivne»
MM K 4974. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«X. På Modum holdtes et sammenskudsball, han var betenkelig for utgiften, det 3,75. – Det var sommeren 84. Om høsten maltes mitt billede i sort. Da kom der en hel valfart av kunstnere og videnskapsmenn for å bese det nye genis frembringelser. –»
MM K 5035. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Ikke datert
«naar du betaler i Gjetemyrsveien 31 at gi hver av pikerne \der/ 5 kroner i drikkepenge.»
MM K 5069. Munchmuseet
Brev fra Karl Bjølstad. Ikke datert
«Din høiærværdige onkel, presten i Son har idag beæret dig med en visit – men desværre altså forgjæ- ves. Fik kun anledning til at beundre dit herlige sted. Håber en- gang til sommeren at kunne få hilse på dig og opfriske gamle minder. Har»
MM K 5073. Munchmuseet
Brev fra Hilda og Hedvig Munck. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5074. Munchmuseet
Brev fra Hilda Munck. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5076. Munchmuseet
Brev fra Charlotta Wilhelmina Munck. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5105. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak skal Du have for Brevet, det kom om Morgenen på min Geburtsdag, og det var saa hyggeligt. – Jeg kan ikke tænke mig noget saa underligt, at Du tilslut kom løs fra dette umoralske, simple Kvindemenneske, – der kunde blevet dig \hele/ Livs Ulykke. – «Hun kan ikke være normal det er det eneste som undskylder hende.» Dette har hendes \Søster/ sagt og saa er det vel ogsaa–»
MM K 5147. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert
« Tak for Brevet jeg fik det igaar.– Det var slemt at I endelig skulle faa den leie Influenca,– kjære vær forsigtig efter paa;– at hvor det er leit,– det taer saa paa Kræfterne.– Hvor dog Vinterene er leie nu, med den Vexlen af stræng Kulde og Tøveir,– ogsaa altid denne Influensa.–»
MM K 5157. Munchmuseet
Brev fra Deutsches Theater zu Berlin. Ikke datert
«Ich erlaube mir an unsre Unterhaltung in Weimar anzuknüpfen: Wir möchten unser neues kleines Theater, von dem Sie durch uns ge- hört haben, mit den Gespenstern eröffnen. Es wäre uns nun eine wirkliche Freude, wenn Sie sich entschliessen könnten, eine Skizze für die Decoration zu entwerfen. Sie würden gar nicht weiter werden – was wir wünschen ist lediglich für die Uebertraung auf die Bühne eine Skizze von Ihnen zu erhalten, aus der wir für die Decoration schöpfen könnten.»
MM K 5158. Munchmuseet
Brev fra Deutsches Theater zu Berlin. Ikke datert
«ich erlaube mir an unsere Unter- haltung in Weimar anzuknüpfen.»
MM K 5159. Munchmuseet
Brev fra Max Reinhardt, Deutsches Theater zu Berlin. Ikke datert
«Ein hoher, im Grundton ernst gehaltener Repraesentationsraum eines etwas altmodischen, norwegischen Hauses, das ausserhalb der Stadt liegt.»
MM K 5160. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5172. Munchmuseet
Brev fra Thomas Schlytter. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5173. Munchmuseet
Brev fra Gerresheimer Glashütte, N. Antoni. Ikke datert
«N. Antoni Prokurist der Act. Ges. der Gerresheimer Glashüttenwerk vorm. Ferd. Heye Düsseldorf–Gerresheim»
MM K 5174. Munchmuseet
Brev fra Hildur Christensen. Ikke datert
«Hildur Christensen»
MM K 5175. Munchmuseet
Brev fra André Dezarrois, Musée de Jeu de Paume. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5176. Munchmuseet
Brev fra Johanne Louise Jacobsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5177. Munchmuseet
Brev fra Deutscher Künstlerbund. Ikke datert
«DEUTSCHER KÜNSTLERBUND MITGLIEDSKARTE 1932»
MM K 5276. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Her er blitt et nyt styre og forretningen er gått over til Kristiania Hypothek og Realkreditbank, Torvgt 2. Jeg har med de andre, fått brochyre om dette, og hvis intet høres, tar de det for godtatt. Der er ingen kontrakt, de mistet sin, sier de. Jeg sa de måtte skaffe mig ny med min underskrift. Jeg har min. Nu vil jeg benytte denne forandring til å prøve om leien kunne gå ned. De to lignende leiligheter, som blev sagt til mig skulde være dyrere, er blitt leiet bort på almindelige vilkår.»
MM K 5281. Munchmuseet
Brev fra Axel Gunnerud. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5288. Munchmuseet
Brev fra Hans Johnsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5307. Munchmuseet
Brev fra Lola Artot de Padilla. Ikke datert
«Dem so selten gesehnen „Faust” zum Abschied einen gruss, und hoffentlich aufwiedersehen hier – oder dort – in Berlin! Wenn Sie hier fahren bitte erinnern Sie: Bleibtreustr 34/35 wohnt Ihre Spanische Freundin!»
MM K 5313. Munchmuseet
Brev fra Carl A. Janicke. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5320. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5321. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5328. Munchmuseet
Brev fra M. Olaussen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5335. Munchmuseet
Brev fra Stang Lund. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5340. Munchmuseet
Brev fra Jensen & Co. Ikke datert
«Regning»
MM K 5347. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Glædelig jul! Hjertelig tak for alle de storartede gaver du har sendt os.»
MM K 5353. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Ikke datert
«Laura var meget fornøiet med vore planer fra høsten av. Hun syntes det var ingen sak at være sommeren over i Nittedal, naar hun hadde dette at glæde sig til. Hendes endelige ønskers maal er engang at komme til Eugén Hanssen, og det blir sikkert engang.»
MM K 5356. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tusind tak for kortet til min fødselsdag og for pengeseddelen. Vi hadde Laura til middag. Til aftens spiste vi røde poteter og sylte.»
MM K 5360. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Ikke datert
«frisk og ha det godt!»
MM K 5384. Munchmuseet
Brev fra Sidney G. Smith. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5385. Munchmuseet
Brev fra Morgenbladet. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5400. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5416. Munchmuseet
Brev fra Deutsche Bank Filiale Wiesbaden. Ikke datert
«Bankdokument. Kontoutskrift»
MM K 5420. Munchmuseet
Brev fra Statens Järnvägars Resebyrå. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5421. Munchmuseet
Brev fra Lübeck-Büchener Eisenbahn. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5434. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Ikke datert
«Regning»
MM K 5435. Munchmuseet
Brev fra Talens & Zoon. S.A. Apeldoorn. Holande. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5437. Munchmuseet
Brev fra J. S. Staedtler, J. S. Staedtler Mars-bleistiftfabrik-Nürnberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5456. Munchmuseet
Brev fra Grafiska Sällskapet. Ikke datert
« GRAFISKA SÄLLSKAPET  STOCKHOLM 4  Finshyttan»
MM K 5468. Munchmuseet
Brev fra Edvard Munch, Den norske Rikstelegraf. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5469. Munchmuseet
Brev fra tomt, Den norske Rikstelegraf. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5499. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5505. Munchmuseet
Brev fra E. Bonneau, "Le Lynx" Ex. Artistic - Correspondence Coupures de Journaux. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5512. Munchmuseet
Brev fra W. C. Fabritius & Sønner A/S. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5548. Munchmuseet
Brev fra Tapetserer & Dekoratør Compagniet Kristiania. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5550. Munchmuseet
Brev fra Christian Senstad, Christian Senstad Isenkram- & Utstyrforretning. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5577. Munchmuseet
MM K 5643. Munchmuseet
Brev fra H. Poulsen & Co.. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5648. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5675. Munchmuseet
Brev fra Mathisen & Co.. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5704. Munchmuseet
Brev fra Den Norske Creditbank. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5706. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5707. Munchmuseet
Brev fra K. Thrud, S[…] Olsen, ukjent. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5724. Munchmuseet
Brev fra Hermann Struck. Ikke datert
«empfiehlt Ihnen, lieber Herr Munch, das „Graphische Cabinet”, eine vorzüg- liche Kunsthandlung, auf das Wärmste und bittet Sie, die Wünsche»
MM K 5728. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Ikke datert
« …  warum  …   …  ‹Wurl› ‹Werke› Munch  …  ‹gefengen› ‹genommen› ‹dieser› warum  …  oder  …   …   …   … .  …  ‹Guffrai› Warum mit dem ‹Zeit›»
MM K 5742. Munchmuseet
Brev fra de Maurice Waleffe, Paris Midi Grand Journal Quotidien. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5746. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5747. Munchmuseet
Brev fra Alice Bamberg. Ikke datert
«Um jedem Miss- verständnis aus dem Wege zu gehen, will ich Sie noch mals an unsere Verabredung zum Montag den 4. Februar erinnern. Wir sind um ½ 11 Uhr praesis am Montag»
MM K 5748. Munchmuseet
Brev fra Céline Cuvelier. Ikke datert
« Monsieur Edvard Munch  Moss  Norvège»
MM K 5756. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5758. Munchmuseet
Brev fra Redaktion von Westermanns Monatsheften. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5760. Munchmuseet
Brev fra Selma Fontheim. Ikke datert
«Meine Schwester und ich erlau- ben uns hier- durch Ihnen»
MM K 5771. Munchmuseet
Brev fra Otto Veidemann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5772. Munchmuseet
Brev fra J. & A. Eberle. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5777. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert
« …  det  … er ætsning eller kold-  … r visse eiendommeligheter i  … rdifuldt i en samling.  … nde f.eks  …  f.eks. blått  …  man vil se paa denne  … nde , grønlig rødt,  …  en særskilte nuance \ …  malt paa fondvæggen i  … ,/  …  ste utstilling høyer \litografi paa væggen tilhøire i  …  værelse/  … » – i første værelse  …  en sjelden koldnaals  …  derpaa, som er likeledes  … gen «Bohemen» paa  …  der findes ogsaa  … derer). Enkelte av trykkene  … s trykt av kunstneren  …  4 ‹tilst›, hvorav 2 er trykt»
MM K 5779. Munchmuseet
Brev fra Søndre Husebys Vel. Ikke datert
« Hr Kunstmaler  Edv. Munch  Søndre Huseby  Skøyen»
MM K 5780. Munchmuseet
Brev fra Frida Torgersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5783. Munchmuseet
Brev fra Anna Rutzel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5786. Munchmuseet
Brev fra Esther Marstrander. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5795. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Mörk. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5796. Munchmuseet
Brev fra H. Narlie, G. J. Fall. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5797. Munchmuseet
Brev fra Ingo Nilsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5800. Munchmuseet
Brev fra Nilla Schuwe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5801. Munchmuseet
Brev fra B. Meyer [?]. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5810. Munchmuseet
Brev fra Anna Henrichsen. Ikke datert
«og noget ganske andet end der hvor hun sidst var. Skulle De nu Herr Munch ville reflektere nærmere over det Sted jeg ovenfor har nævnt, saa kunne De jo sætte Dem i Forbindelse med Frk. Vestby, tale mundt- lig med hende var vel det bedste, og er det noget jeg kan staa til Tjeneste med, skal det være mig en Glæde at gjøre det.»
MM K 5811. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5821. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5845. Munchmuseet
Brev fra Hagearbeide. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5846. Munchmuseet
Brev fra S. E. Ramberg A/S aut. Eiendomsmeglerforretning. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5850. Munchmuseet
Brev fra "Argus" Nachrichten-Bureau. Ikke datert
«Reklame»
MM K 5851. Munchmuseet
Brev fra Hotel Norge […] Patterson. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 196. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
MM N 197. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Det kan være godt at {b}forklare hvordan egentlig det Va den Kvinde er kommen – Det er paa Grund af den Din Heftighed  …  på Spidsen drevne Forretninger af det Inger har sat sig i Hovedet –  … At hun aldrig har villet høre på mine uafladelige Advarsler – { … }at hun fremfor alt endelig øieblikkelig ha s{ … }at sig på Krigsfod når jeg var tvungen til at være strengere i  …  for endelig at få Slut på en så farlig Adfærd»
MM N 199. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«– Kajan{ … }us var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
MM N 201. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«måde løiet og benægtet – så jeg forstår ikke at medliden{ … }følelse skal kunne virke her fra min {s}Side – Hvis Norsk Lov ikke beskytter Folk fra på denne Måde at ruineres eller ødelegges for årelangt arbeid – har slige frække Herrer som Schie ‹&› Co. et godt Lig at arbeide under men jeg syns»
MM N 203. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Hvordan har Arneberg kunnet gjøre disse store forand og kostbare foranstaltninger uten at spørge mig – Telefon 695 er ikke stænkt»
MM N 204. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Ikke datert
«Jeg vil ha meget at gjøre fremover – blandt Jeg osså en slags Memoirer»
MM N 208. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da jeg fra Dem og fra annet Hold hører at det nu er mine refererede Udtalelser til Laura der er så galt – {s}må jeg i Korthed idag sige et Par Ord – (Jeg må osså i den Anledning nok {k}give sige noget mer senere –) – Det gjør mig { … }ondt at jeg derved min Tante har følt sig pint herved»
MM N 211. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Der hver Gang hunde p»
MM N 212. Munchmuseet
Brevutkast til Rudolf Broby-Johansen. Ikke datert
«Jeg takker Dem for tilsendelsen af Samleren – Jeg skal si det strax deres artikel har glædet mig og intereseret mig meget – – Af de grunde at jeg er på reisefødder – at jeg overhovedet har vanskelig for at næsten skyhed for brev{ … }skrivning og overhovedet vanskeli for at udtale mig ligeoverfor såmegen anerkjendelse – så må jeg afholde mig fra nærmere at komme in på Deres artikel –»
MM N 223. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«‹sendt› extra er extra og at jeg høist riml rimeligt ikke kan sende såmeget til næste år –»
MM N 236. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg har gennemseet Deres skrivelser og skal udtale at jeg ingensomhelst interesse har af at at der lægges forstærket vandledning i fortsættelsen af Jarlsborg veien og Jeg har tidligere nævnt mine stærke tvil om Inden brandvæsenet kom var huset nedbrændt. Resten vilde vand ødelegge nytten ‹og› af dette og desuten er tiden nu for så så fremskreden og det var værre for at få stærkere pres til sprøitning i haven at jeg ønsked {d}forstærkelsen og bad om Deres hjælp hertil Det var min Nu til vinteren er der ingen- som helst nødvendighed – Vandpresset er desuten nu blit meget stærkere efter regnet – Dengang var tørke»
MM N 240. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Det syntes som om jeg havde sagt det før hva jeg sa i min telefonsamtale – Det kunde ialfald være godt at gjentage –»
MM N 263. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
MM N 266. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg sender Dig dette Brev på Betingelse af at Du kopierer det og sender mig det – Jeg havde villet selv gjøre det men da havde det vel blivet i min Lomme – jeg skal ‹eneste› dennegang si at Bødtker fik mig i Baghold ved»
MM N 276. Munchmuseet
Brevutkast til Hans Dedekam. Ikke datert
«Jeg maatte desværre renoncere på Deres Besøg – til Ramme – Den svære Arbeide med Dekorationerne, Udstillingsmaset og alt {d}annet som fulgte dermed havde gjort mig så overanstrængt at jeg ikke kunde være den Vært jeg gjerne vilde – så jeg måtte bede Dem ikke komme –»
MM N 281. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så vil Du nok kunne forstå at jeg slæber med e{n}t udslidt legeme og det har været meget der har slidt på mine nerver –»
MM N 318. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Når De siger at billedrækken livsfrisen var den der { … }først bragte rigti forargelse vil jeg be Dem se efter de kritikker der kom i anledning da mine billeder der var udstillet de første høstudstillinger – 1883–84–85– –86–»
MM N 319. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Det har mig været umuligt at få ‹stansen› den kolportering af skrønerne om mine 8 a 10 villaer der har været drevet i 20 år ligetil de sidste dage – Det har været mig til stor skade i mange henseender og desuten er det latterligt»
MM N 325. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Revold  …  har sagt mig at han ikke engang har set dem – Har man hørt magen?»
MM N 333. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg kan ikke tænke mig annet end at Du må ha lidt kjenskab til noe af dette – Var ikke Du og Din hustru dernede og talte med samla{ … }gsbestyreren – Nu kan jeg ikke tro annet end end en så vidt opsigtsvækkende afære som denne at at Karsten  …  blev gjennem­ pryglet og måtte gå med ophovnet øie i 14 dage og jeg der faldt på min svage hånd fik hånleddet knust og måtte gå med bind i 3 uker at dette måtte snakkes om»
MM N 334. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Forklar at jeg væsentlig vil opholde mig på landet delvis i Aasgaardstrand delvis på Hvidsten –»
MM N 335. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg sendte Dem nylig 300 kr som en del af resterende extrapenger til min niece –»
MM N 339. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Hr Heniger fortsætter med sit bill …  vrøvl i anledning Aulaen Kommentar og de mærkelig Fresco Sput ober spitzen Reitere»
MM N 369. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Gunnerud. Ikke datert
«I {t}Tilsvar til Deres brev skal jeg meddele Dem at naar De anskaffer en virkelig betryggende { … }mundkurv skal jeg dermed lade sagen bero –»
MM N 370. Munchmuseet
Brevutkast til Axel GunnerudD. E. Finne. Ikke datert
«Hr Konsulent D.E. Finne»
MM N 377. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
MM N 378. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«200 kr for børnene de 2 år ensbetydende med: 2400 i pension  …   …  Kl{ … }ær og skolepenge – 600 – 3000 kr – Så det annet børn sine 1500 kr Så Andrea – 4500 kr pr år – det vil si 8000 kr i ubestemmelig tid –»
MM N 379. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Andrea har af mig få{ … }t circa 5000 kr pr år i fire år – Det svarer til en gage på henimot 6000 kr når man tar skatten hun slipper i betragtning –»
MM N 380. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Vi skræmtes da vi hørte at der var nødstilstand deroppe –»
MM N 382. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg forstår ikke Andrea kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
MM N 383. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Der må konfereres slægten imellem så vi vet hva hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for hende»
MM N 390. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Til boligrum for mig hushjælpen og gartneren benytter jeg 1 værelse som soverum og spiseværelse – 1 rum har hushjælpen og 1 rum gartneren»
MM N 396. Munchmuseet
Brev til Vækerø politi. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
MM N 397. Munchmuseet
Brevutkast til Aker Jordstyre. Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angående jordarbeidet på min eiendom»
MM N 401. Munchmuseet
Brevutkast til Aker Jordstyre. Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angå- ende jordarbeidet på min eiendom –»
MM N 404. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Bazel – Bazel»
MM N 405. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«70 års dag – Jeg kan med mer resignation nedskrive erindringerne om hine dage da ødelægge{ … }lsens værk blev fuldbragt –»
MM N 409. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«at han kom med hentydninger til et farlig liv o.s.v.»
MM N 417. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har med vældig omkostninger i 20 år fortsat mit arbeide \med/ vægmalerier og monumental kunst (Livsfrisen de svære studier til Aulaen Kommentar, arb arbeiderbillederne) og det var vel ikke formeget at jeg når et mussæum bliver bygge{s}t at jeg skulde få vægplads for disse »
MM N 439. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da det viser sig at stedet stadi vil koste mig over 2000 kr om året og da jeg så spilder er der så ser jeg mig nødsaget {at}til at ordne mig på en annen måde – enten ved salg eller ved at la huset ligge som tidligere brak – og»
MM N 444. Munchmuseet
Brevutkast til Dukstad. Ikke datert
«Jeg beklager meget ikke at kunne hjælpe Dem med parcel»
MM N 449. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Det vilde være det reneste barbari at skjære bort de { … }præktige skovens konger som står på min eiendom næsten en meter fra grændsen. – De burde være gla så længe {d}De så det deilige grønne –»
MM N 450. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg har havt hørt meget ondt fordi jeg har havt de to eiendomme Nedre og Ramme og Ekely samt den lille hytte i Aasgaardstrand»
MM N 491. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angsten for døden for en snarlig døden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret {n}løst nedover skuldrend og nedover den il røde trøie lå hun { … }og så hen for sig Hun så så frem for sig med sine Hun Ansigtet så svært ‹så› blegt ud mot de{n}t ilrøde {trøie}liv Øinene var store og blanke.»
MM N 495. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet for en stor Sum vil det gå pecuniært»
MM N 508. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Willumsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 527. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«kjedeligt at skulle ud u{ … }d med det lille portrettet – Vil han ikke tage et kopi{ … }? Pengene skal {D}dere have ialfald, der det eneste kunde være at du sendte mig 30 kroner som lån –»
MM N 529. Munchmuseet
Brevutkast til Arnstein Arneberg. Ikke datert
«Jeg har hat saameget at saa i, at jeg ikke har rukket at besvare askitekstens redegjörelse i anledning af min erklæring om ik{e}ke at ha bestilt atelieret. – Deres forskjellige paastande lar sig med lethet i korthet tilbagevise, og jeg finder ogsaa jeg ikke maa undlate at gjöre dette. –»
MM N 530. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg medgiver at De nu har { … }betalt  …  – men det forandrer jo ikke hovedsagen (At jeg i løbet af et  …  Jeg henviser til mit foregående Brev – Jeg fik efter et år til syvende og sids ikke de 400 Kr (som jeg sikkert kunde forøvrigt) til Paris men jeg fik altså 200 K. –»
MM N 540. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Hr Suhr ist mehr und mehr unangenehm – jetzt kommt schon Drohnungen er wird Mitteln { … }brauchen –»
MM N 549. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg skulde aldrig betalt min skat for eiendommen med 60,000 kr. næppe det – Jeg er sikker på eieren før mig ikke har skattet for mer 30,000 kr eller høiest 35,000 kr»
MM N 554. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Da det dessverre er vanskeligt at faa takket er mig umuligt at takke hver enkelt for den ære der blev vist mig på min 75 års fødselsdag så ber jeg på denne måte at få si min hjertelige takk»
MM N 557. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele skattenævnden at jeg opretholder rigtigheden af min selvangivelse men undlader at klage dennegang – Det forstyrrer mig helt i mit arbeide for annen gang at gjennemgå mine regnskaber beregninger Det forvolder mig såmegen forstyrrelse at jeg helt ødelægger min arbeidskraft»
MM N 558. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg må be ligningsvæsenet gi mig en forklaring når de gang på gang benægter min på tro og lov givne erklæringen»
MM N 559. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg ber at man sammenligner den måte jeg er behandlet på i Vestre Aker { … }og som jeg betragter som en udjagelse med den måte Vigeland behandles på»
MM N 564. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Det er her på sin plads at jeg ‹endeli› på det kraftigste  …  imødegår den opfatning at jeg har  …  «villaer» til ‹sommerformåler› langs kysten eller haver til æblespisning –»
MM N 565. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg har havt et stort apparat ‹udepå Ekely. Jeg vilde intet spare på min kunst og vilde la den udfolde sig»
MM N 584. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Undertegnede tillader»
MM N 603. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens { … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og du vil være ene er ene –»
MM N 636. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Det var udpå eftermiddagen. Møblerne stod som mørke masser inde i værelset I nogle bordben og et par og i komoden glindsede glandlysene fra med op det med gulagtig grålige lys.»
MM N 651. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
MM N 660. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
« Jeg er nu mellem { … }Florentz og Milano – Og det er virkelig med blandede følelser jeg nu «danser» bortover græsmarkerne forat forlade en tid i Italien og møde en ny tid i nordeuropa – Når jeg tænker på de to sidste måneder – har jeg noget nær en følelse som en fisk der har»
MM N 671. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gj i Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
MM N 673. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg kommer ikke til { … }byen i morgen. Vær hyggelig og kom udover imorgen eftermiddag så tidlig som muligt hvis de{i}t blir pent veir da.»
MM N 674. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Det passer mig så godt at stelle selv og jeg får arbeidet mer Jeg har jo tidligere stellet selv for mig ‹i› længere tid – Jeg kommer senere på høsten at ta et kurophold på et høifjeldssanatorium og jeg finner derfor det er best at De slutter som husholderske for mig – Det var jo egentlig en k mindre job der blev langvarig –»
MM N 675. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Min hjerteligste tak for gaven og hilsene{ … }n til min fødselsdag»
MM N 676. Munchmuseet
Brevutkast til Gunnerud (fru). Ikke datert
«Det er nok mulig jeg kunde have noget melk tilovers ihvertfald inden jeg nødes til at sende noget melk til mine pårørende»
MM N 678. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
MM N 680. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg har søgt Dem pr Telefo{ … }n idag uden Held. Jeg skal telefonere til Dem imorgen Tirsdag i Anledning Udstillingen som jeg haaber gaar i Orden»
MM N 681. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg takker Dem for Deres venlige Brev – Det kunde vel være en Del at sige ‹ennu› om jeg end har udtalt klart og greit det vigtigste i mine to Breve til Dem – – Jeg har blandt annet udtalt { … }mig om det evindelige Ludvig-Spørsmaal der vel er blevet en fix Ide – og om annet der berøres i Deres Brev –»
MM N 682. Munchmuseet
Brevutkast til Ingeborg Møller. Ikke datert
«Det har været mig en kjært at få Din sidste bok og jeg takker hjerteli –»
MM N 683. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er og har været helt i beskatningens tegn og har nok ikke kunnet tænke på at male et portræt af Dem hva nok kunde været intresant engang at gjøre –»
MM N 684. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er nok formeget optat med skatten til at kunne male Dem hva det nok kunde være morsomt engang – Jeg reiste nytaarsnat om- kring i bil i Hvidsten og Vestby men kunde ikke nå frem til huset –»
MM N 686. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da De har bragt en Fremstilling i Anledning det natlige Optrin Nat til Tirsdag i Studenterlunden der er fulstændig falsk ‹og› for mig høist skadelig anmodes De om at indtage følgende medsændte Redegjørelse»
MM N 689. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg må tilføie lidt til vor telefonsamtale. Det er sandt at Flechtheim er min ven f men jeg har jo ikke nærmere kjendskab til ham annet end at han altid har været hyggeli mot mig og har intreseret mig sig stærkt for min Kunst – Han er jo osså den ‹fremste› kunsthandler i Tyskland – Men i kortspil og foretninger må man alligevel passe på – Han har i dette tilfælde været meget nonchalant – Det er en ikke anvendelig undskyldning»
MM N 692. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
MM N 693. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«bygning for mine billeder på Tulin løkken {–}og hvorfor jeg overhovedet ikke var klar over at musæumsbygning var det rigtige for mit værk –»
MM N 696. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Fik det idag da jeg var ifær{ … }d med at sende det indlagte brev»
MM N 697. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«{ … }Tak for brevet idag. Fik det netop som jeg skulde sende brev indlagte sider»
MM N 698. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet. Fik det da jeg var ifærd med at send{t}e indlagte sider –»
MM N 699. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Tak for Deres hjælp! Nu er det de resterende 300 kr. Disse har jeg tænkt at jeg skulde lade komme pr. Glaser tilgode – Han har tapt sin formue og har det vel ikke så godt – Så har han gjort en»
MM N 700. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Må jeg få takke de friske og modige Kunstnere i Manes der har sam …  og har { … }gjort mig den store Ære – og har { … } …  den Udstilling arangeret en Udstilling der den den rigeste jeg har havt og er den bedst»
MM N 701. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er altså i princippet enig og finder det storartet tænkt –»
MM N 704. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Dr. Linde vil ikke uvist af hvilke Grunder, muligt fordi han tror jeg bruger formange Penge – ikke sende Penger før i October – derfor er jeg kommen i stor Knibe paa Hotellet – Jeg kommer vel til at maatte reise til Chemnitz i Sachsen hvor jeg har en {s}Større Portrætb‹e›stilling – Jeg skulde egentlig været i Ro.»
MM N 705. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Når jeg sier at jeg har vanskeli at  …  la  …  raadhuset …  livsfrisen og { … }de såkaldte raadhusdekorationer da jeg er bange træt og frygter for de mange krangler jeg vil få så vil jeg si»
MM N 706. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Tak for brevet»
MM N 707. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg kan ikke  …   …   …   …  og Det er nødvendi at Du og kunstnerne tar ‹Dig› af saken strax – Den sidste instans er efter påskeugen – Bugge kommer en dag Det er sympatisk kjæk kar –»
MM N 708. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«»
MM N 709. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg skal til at spænde op og ‹grundere› det store lærred tiltænkt Alma mater –»
MM N 710. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
MM N 713. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«–»
MM N 714. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Den som herrerne så { … }består ({ … }foruten af noen gamle billeder) af kopier af de frasolgte Hverken selve frisen eller de enkelte billeder regner jeg som færdige – Det er heller ikke mange af mine malerier i det heletaget som jeg regner som færdige – Heraf vil de forstå at jeg naturligvis ikke kan sælge noen af disse billeder – Jeg har i det heletaget brug for mine billeder til mit arbeide som studier –»
MM N 1021. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg reiser muligvis allerede Søndag Formiddag til Berlin. Huset er altså tomt – Jeg kommer ind til Byen Lørdag og { … }vi får forsøge at treffe hverandre – Det er skrækkeligt med Varmen – jeg tror næsten den er værre her end på Nordstrand. Men det blir»
MM N 1022. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Hvad gaar der af Eder – Jeg får ikke høre noget på en Måned»
MM N 1023. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« »
MM N 1025. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Mange gode ønsker og gratulationer i anledning Din fødselsdag»
MM N 1027. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg reiste fra Kristiania hid Lørdag da det var så deiligt Veir og jeg havde noget at male – Jeg kommer ind igjen om nogle Dage og kommer da ud – Her er fuld sommer –»
MM N 1029. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Et riktig godt nytaar ønskes Eder og tak { … }for { … }det gamle»
MM N 1030. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg sender herved 200 Kr. hvoraf 50 er til Dig; Resten afbetaling.»
MM N 1031. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevene {jeg}fra Dig og Inger –»
MM N 1032. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Et rikti godt nytår ønskes begge»
MM N 1034. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Hvordan har I det? Nu blir vel Bærene snart modne og det er vel bedst I kommer da – Meget Bær tror jeg ikke det blir – Nørregaard { … }har  …  været her et Par Dage – og likte sig godt – Jeg ha{ … }vde tænkt at besøge Eder men får ikke Tid., jeg skal ha Udstilling til Høsten og må male meget – Det er vel let at komme hid over Moss.»
MM N 1035. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Da jeg vel kommer til at flakke om lidt i vinter lar jeg Kristiania Bank og Kreditkasse sende jer penger fra første 1ste { … }januar l000 kr hvert kvartal – { … }Banken»
MM N 1040. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevet som jeg fik akkurat da dette skulde sendes Skriver snart»
MM N 1042. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg { … }har ennu kunnet afs{ … }e 600 Kr – som jeg sendte til Sparebanken»
MM N 1043. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Da jeg har solgt endel kan jeg  …  sende jer 500 Kr. hver 1500 Kr ialt.»
MM N 1044. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Glemte i mit Brev at sige at da jeg har tjent noksaa godt i aar osså – kan lægge noget tilside til { … }Eders Bankbog – {Det}Jeg {er}kan selvfølgelig nu godt sende noget direkte heraf til Eder hvis det var noget I trængte det til»
MM N 1046. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Naar et Par af mine { … }Venner af og til kommer ud til { … }Eder så er det jo forat derved faa hilse paa Eder og i den gode { … }Mening at så snart som mulig faa ryddet væk hvad som lægger { … }Hindring iveien forat vi kan være sammen som før – – Det er forat det ikke skal kunne blive nogen Diskusion når vi forhaabentlig snart træffes – Jeg er jo selv gaaet nokså træt af at holde på med dette – det {har}er jo ikke så let heller at få mine Venners Hjælp og»
MM N 1047. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM N 1048. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« »
MM N 1052. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
MM N 1055. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det ser ud til at det kan endnu dra ud med 8 eller 14 Dage med Lånets Ud- betaling – da et Par af Endossenterne er reist på Landet – således at Underskrifterne f …  kommer senere – Det er da bedst Du sender mig Penger hvis I kan afse – så jeg kan redde Sommerens arbeider – Kan I afse l00 Kr–? hvis ikke så»
MM N 1056. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevet! Jeg ser dere har det bra – Nu må det vel forresten snart være slut med pengene dine – de har sandelig holdt utroligt ud – Jeg { … }får vel noget nu snart håber jeg – Jeg tænker at kunne sælge et par billeder for 200 kroner – og så får jeg tænker jeg snart fra Kjøbenhavn – Hvis dere skulde mangle må dere skrive mig til så ka skal jeg få et par af mine venner der skylder mig penger til at sende dere –»
MM N 1057. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Herved en anvisning på 200 kr.»
MM N 1059. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for Gratulationerne fra Dig og Inger – og for det pene Blomsterkort»
MM N 1060. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødsesdag!»
MM N 1061. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg var nylig ute på Grünerløkken og så på de gamle tomter – Det var svært hvor mange steder vi bodde på – Jeg går sur i stederne ved Olaf Ryes plads { … }vestsiden – Jeg ved ikke om det var på en eller to steder vi bodde på der – Jeg huser jo godt den store røde stuen – Det var da Inger begynnte at få elever –»
MM N 1064. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Dere blir aligevel bryd med sending – Jeg {glemte}tog naturligvis i skyndingen feil kuffert hos {p}Portneren og lod min stå – Dere får den der på mit navn –  …  {e}En af dere husker { … }den vel – det ene håndtaget af – Jeg tror osså mit navn står på den – Dere må da sende den på forteste måde hid – Her i  Adr. Skandinavisk Hotel  Gothersgade Kjøbenhavn»
MM N 1066. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg har ennu bronchit og det er ikke sikkert jeg kan komme ut i morgen på Din fødselsdag – Jeg er forresten i god bedring –»
MM N 1067. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«– Der er nu i Kristiania Bank- og Kreditkasse to Bøger –»
MM N 1068. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for kortet! Jeg håber Inger ikke opgir at forsøge at finde annen leilighed – Der må ihvert- fald kunne skaffes kjøbt en halv gård – Jeg synes ikke I bør bo i 3de etage – Det Selv om det falder dyrere sk Der måtte der osså kunne finnes et»
MM N 1069. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«– Jeg er på disse Kanter forat se efter Hus. Ved- kommende i Aasgaardstrand kan få Baaden»
MM N 1070. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« »
MM N 1073. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
« { … }Tak for møblerne det var underli at se de gamle kjendte ting igjen –»
MM N 1074. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger og L.»
MM N 1075. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  …  { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
MM N 1076. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«{Det er}Som jeg skrev vil jeg skrive forsøge i et Brev jeg snarest sender i Korthed si hvad jeg mener er Grunden til den Uoverensstemmelse vi desværre til stor Vanskelighed for alle er kommet i – {Jeg}Det bliver da ikke mer næppe { … }forklaret yderligere – Jeg jo nu overtræt af de{t}n svære Arbeide jeg har havt med at forklare disse Ting der skulde være nokså selvsagte – Men det er forat prøve alt og { … }fordi kanske et Par Sider af Sagen ikke er riktig klart sagt»
MM N 1077. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg skrev ikke forat plage men for ikke at have undladt noget»
MM N 1078. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Alle kan jo feile og det har jo været vanskelige Forhold I har levet under – – Men jeg forstår ikke at Inger ikke medgir noget – og viser at hun {v}‹her› i Virkeligheden er føieligere end det jeg har faaet Indtryk af»
MM N 1079. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Fortællinger –  … »
MM N 1080. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg takker for Ingers Brev det var jo heldi godt hun har sluppet fra den store Plage»
MM N 1081. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg ser Inger fremdeles maa være under Behandling {–}for sin slemme og langvarige Sygdom –»
MM N 1082. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger
MM N 1083. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
MM N 1084. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg har faaet endel af mit værste Arbeide fra mig – jeg kan jo ikke nægte for jeg i de senere År har havt et umådelig Arbeide at staa i – Det er mærkeligt at jeg har kunnet greie det da jeg jo osså har havt Sygdom at stræve med – Jeg tænker saa ofte paa hvor hyggeligt det kunde været om vi alle af og til kunde kommet sammen herude – her er det så vakkert og det kunde jo osså være til Opmuntring for Jer –»
MM N 1085. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg { … }gjorde en Reise til Trondhjem paa nogl { … }et Par Dage –»
MM N 1086. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg hører at Inger fremdeles maa Søge Botemiddel for sin slemme og langvarige Sygdom – Jeg ved et Raad som sikkert vilde være det bedste for dette Onde –»
MM N 1087. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
MM N 1088. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Ikke datert
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
MM N 1127. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« »
MM N 1137. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Hjertelige gratulationer til fødselsdagen { … }og mange hilsener til begge»
MM N 1155. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert
«{2}400 Kr.»
MM N 1157. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er vel ikke så { … }lite vask hos Dig – Du lar vel et vaskeri vaske for Dig»
MM N 1180. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for kortet. Kaarbø sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
MM N 1183. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Da jeg  …  før jul har brug for leiligheden i Aasgaardstrand så er det ikke godt at Du reiser bor i denne nu – Det kan bli morsomt at prøve den for Dig over nytaar for k kortere tid sammen med Din hushjælp – Det vilde vel være bedst på vårkanten.»
MM N 1207. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
MM N 1208. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1211. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1287. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg havde tænkt at vi kjøre lidt omkring Kirkeveiens øvre del og strøget om S. Hanshaugen og se på de mange vakre nybygg –»
MM N 1289. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»
MM N 1291. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun
MM N 1299. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for påskehilsenen og det vakre fotografiet – Det er et meget uheldigt veir vi har hat –»
MM N 1303. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
MM N 1306. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Der er jo nok af steder hvor Du kan reise hen og maleriene kan Du jo ta med – i en kasse – kass Kommentare –»
MM N 1307. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet og de ypperlige fotografier – Med mig går det fremover og øiet er omtrent bra – men jeg må være meget forsigtig forat undg{ … }å gjentagelser – Jeg må hvile mig længre tid. Det er et meget uheldigt sommerveir for os og alle –»
MM N 1308. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for de udmærkede fotografierne –»
MM N 1310. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Her er førstegrøde Rabarbera og noe annet fra ifjor – Du kan vel ikke anvende Rabarberaen som Du kunde på grunn sukker men Du får nok anvendelse for den –»
MM N 1312. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
MM N 1317. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender Dig pr post noe at spise på – Jeg venter på fisk fra Kragerø og da skal jeg sende noget»
MM N 1321. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender noget til Dig – Det blir ikke stort da jeg fik lite fisk dennegang. Så er det lit jordbær { … }fra Kragerø – Det er lite her, men jeg spis tåler lite jordbær –»
MM N 1323. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Det er bra at det kommer igjænge for Dig igjen – Ro er det middel for Dig der er bedst til helse – Det er således osså for mig –»
MM N 1325. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet    Jeg håber Du som jeg kommer Dig i det deilige veir –»
MM N 1326. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Torgersen fortalte at han havde truffet Dig på Auktion – Ja der blev et litet billede solgt for mange penge – Jeg har nok ikke fået noget for det – Torgersen solgte et portræt han havde fåt af mig og fik mange penge derfor – Det er opgangstider og alt blir dyrere –»
MM N 1327. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg får stadig væk forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre og håber at kunne reise bort etsteds forat være i ro og i tørrere luft –»
MM N 1329. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg vet nok at Ski er et udmærket firma – Men når jeg har havt krangel med firmaet så kan det aligevel være lidt uheldigt –»
MM N 1331. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har været noen dage i Aasgaardstrand og har havt det fredeligt og godt.»
MM N 1332. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har været i Nedre Ramme og Aasgaardstrand – Jeg {e}har blit stærkere og friskere ved at trække mig væk fra meget man vil pålægge mig –»
MM N 1333. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Har Du da virkelig ikke Følelsen af at slig måtte Du ikke være mod en Bror der blot vilde dig det vel – Ha{vde}r Du ikke Følelsen af at Du måtte tag mere Hensyn til en Mand der kom fra en lan … gvarig og livsfarlig Sygdom { … }der kun Ro var {den}det eneste Middel til Helb{ … }reden – og at Du i alle Tilfælde ikke måtte optræde med slik Heftighed selv om ‹Du› { … }indbilder»
MM N 1334. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Solbakken skal være et ypperligt sted lige ved stationen –»
MM N 1336. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet –. Det er bra at det nu kommer i gjænge – Ro er det bedste – næsten det eneste mid{ … }el til at Du undgår sligt –»
MM N 1337. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at Du har det godt hvor Du er Du vil vist der få god retledning med hensyn til Din sundhed»
MM N 1338. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet og fotografierne Det var morsomt og at se de kjendte partier og Du har fået tat frem det meste som har fæstet sig i erindringen –»
MM N 1339. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har ikke riktig greie på hvormeget Du betaler pr år i leie af gravstederne. Jeg mener ikke hva Du gir i blomster – Jeg sender nu 100 kr men jeg vilde gjerne vide den den årlige utgift i leie –»
MM N 1342. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du måtte jo vente at bli syg når Du spiser æblekart»
MM N 1343. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1344. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg ønsker Dig godt Askerophold i dette deilige veir»
MM N 1345. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
MM N 1346. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg skal komme op om et par dage og prøve apparatet Dit – Jeg {er}var lidt slap efter forkjølelsen – Det var forresten en liten forkjølelse men {vi}jeg blir som Du an{ … }grebet af den – Jeg tror det er heldigt at Du sådan tar en dame i besøg af og til – Ellers tror jeg»
MM N 1348. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«I anledning pengene som fremdeles er sendt fra banken så mener jeg osså iår at I skal ha disse 4000 kr – så får I jo mer i banken – Vi får se tiden an – Det er ikke godt at vide hva fremtiden bringer – Vistnok må vanskelige tider ventes – og der {jeg}må nøie»
MM N 1349. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Frøken Inger Munch  Sorgenfrigt. 1  Oslo»
MM N 1351. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg har tænkt på at der vel må fornyes og betales leien af gravstederne – Hvordan er det – hermed?»
MM N 1352. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Ja det er ikke rart at Du er blit forkjølet i dette farlige veir – Der var varmegrader om  …  dagen og 16° kulde om natten og formidd{ … }agen Du har osså kanske ladet Dig narre af den falske varme – i solen og kal skygge»
MM N 1353. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Du husker vel på at ikke at la ledningstapper blive siddende i accumulatoren – Den må ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre apparat at få hos Falckenberg – Men det vel bedst at jeg forhører mig i utlannet hvis jeg kommer til at reise i August – Jeg talte igår med Sinding han hører nu noget bedre end før – Han kunde { … }næsten intet høre for nogle år siden – Det gjælder ikke at»
MM N 1354. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brev! Det er da svært til kulde – Jeg har noen æbler jeg skulde sende Dig men det er for koldt – Nu blir der snart ikke brugelig frugt igjen. Nu må det snart bli rimeligere veir»
MM N 1355. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg havde tænkt at se ud i disse dage så jeg kanske kommer samtidig med brevkortet – Jeg har atter havt en 14 dages forkjølelse; det er nu vor idelige plage –»
MM N 1356. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du sier i et brev at jeg har  …  nævnt Dig  …  noget om at jeg havde 10,000kr i en Bank  …   … »
MM N 1357. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra at Du trives – mig gjør osså godveiret bra»
MM N 1358. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Vil Du sætte disse Sagerne på Jarlsberg eller Horten  …  så jeg får dem så sn{ … }art som muligt –»
MM N 1359. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«{ … }Lithografiet til Hallesby står inrammet hos forgylder Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
MM N 1360. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Takk for brevet og fotografiet – Jeg blir vel ikke meget på Ramme – Det er ikke værdt at tale om salget før det er afgjort – Jeg vil i så fald avertere det – Jeg har ikke raadt raad til at beholde Ramme og må indskrænke mig på alle måter – At min stilling er slig har det gode at jeg får mer ro og at jeg uten betænkning må afslå krav nordfra – Hvis jeg skulde engang tjene noget så kan jo hjælpe lidt»
MM N 1361. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Det blev en nokså langvarig forkjølelse – men jeg begynner nu at gå ut»
MM N 1362. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for breve og fotografier – Du har da meget at stelle med –»
MM N 1363. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«op mot Frognersæteren –»
MM N 1364. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet Det er godt at høre at Du har det bra. Du har det jo i mange henseender ideelt der Du bor – Men vinteren {S}våren og { … }sommeren har været farlige for os katarrhfolk –»
MM N 1365. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender lidt frugt – Ekelyæblerne er syrlige selv modne – Det skar ikke at de ligget lidt»
MM N 1366. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Ja nu har vi da lidt godt veir og det hjælper på humør og hilse Kommentar – Jeg håber Du er bra – Jeg har fåt, foruden alt annet jeg har at tænke på, f meget at gjøre med dyrkning af mine arealer herute. Dette forlanges jo nu»
MM N 1367. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
MM N 1368. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg sender noen blomster som jeg håber kommer til rette tid –»
MM N 1369. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« – Hjertelig lykønskning til fødselsdagen –»
MM N 1370. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet! Du har jo stelt godt med pengerne – Det er nok oplagt at Du må ta for 10,000 kr. livrente – 5000 af Dine kontanter og 5000 kr af op obligationerne – Vent ennu til jeg sier fra –»
MM N 1371. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du har noen dage at tænke på dette { … }på Nordstrand så kan Du jo se på det –»
MM N 1372. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Når Du er helt sikker på at Du vil holde ut med Jo Din hushjælp så bør Du jo holde på hende – Naturligvis vil osså let kunne få en annen – En leilighet vil Du vel finde til våren – Imidlertid har Du det bra på Dit hotel – Noget ubehageligt er det jo overalt –»
MM N 1373. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har nu seet at der er rigeligt med leiligheter og Du vil altid kunne skaffe Dig en god leilighet – Det må taalmodighet til.»
MM N 1375. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til at få det bedre i øinene og ørene – Det hænger sammen –»
MM N 1376. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er blit ræd for at Du skal først tabe glæden af Di{t}n morsomme beskjæftigelse som amatørfotograf {–}ved at overdrive det. Vi er alle i vor familie tilbøielig hertil –»
MM N 1377. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Hermed noget fra land og vand – Det er lite æbler iår og uvist om jeg har ad{ … }gang til at sende deraf hva Du ser af avertisement Men så er de  … 3 rene udstillings æbler – Om de er helt modne ved jeg ikke men de kan jo ligge lidt»
MM N 1378. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender Dig mange gode ønsker til Din fødselsdag.»
MM N 1380. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Her er æbler og en høne – Desværre er der blodbad på mine hvide hønsedamer da der er en forordning om ikke at ha mer end en høne pr. person – Det blir nok lite æg.»
MM N 1381. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er det bedste at avertere efter hushjælp –»
MM N 1382. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tusind takk for fødsels- dagsgratulationerne og de mange intresante foræringer»
MM N 1384. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
MM N 1385. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det var risikoen ved 5 års leien der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så mange fordeler ved Din leilighed at det opveier prisen – Det var ikke leie …  nærmest foretning dette    Jeg har måttet gjøre mig det til en absolut regel at overveie nø{e}ie hva jeg foretar mig specielt med hensyn til foretninger – Ellers vilde jeg med min natur været kommet op i al slags sager og ruineret mig – Det var jo osså en ikke uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du trives i her hvor Du har det så  …  bra i så mange henseender – \og blir der så er jo alt godt
MM N 1387. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg la for { … }noen år siden penger tilside for Eder –»
MM N 1389. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for gratulationer og for brev – Det var da godt Du slap slig fra det – Det kunde været farlig»
MM N 1390. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«  Her er noen pærer der må spises nu og noen vinter- frugt Åkerø og Gravensten –»
MM N 1391. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Folk må engang forstå at her i dette fattige lille land og { … }med et stængt Tyskland vil ingen maler kunne være rig – at sælge billeder er  …  overhovedet en kunsthandler affære der er ikke er let – At jeg har mange billeder betyr ikke formue – Tværtimod da f er det vanskeligere at sælge billeder når der f fins mange. Dessuten er allerede såmange billeder allerede  …  på i folks eie og e{n}t utal af gravurer {–}er solgt Dette gjør at har nye billeder vanskeligt sælges ihve ihvertfald med noen pris –»
MM N 1392. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet –»
MM N 1393. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
MM N 1394. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skal med det første komme ut med et par tyske hefter der gjengir fotografier – Det betragtes som en slags kunst – Du må være gla over ved siden af at stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi osså kan interessere Dig for di Din musik og fotografering –»
MM N 1395. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til bedring i øie og øre –»
MM N 1396. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er længe siden jeg maset med at Du skulde lave bok med lidt skrevet til – Men så glide planen ut til { … }vældige foretagender som med svære skrevne sager sogar ‹ … pris› –»
MM N 1397. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Nu skal jeg prøve at få sendt noen æbler – Det har været et utroligt mas at få ordnet med denne masse æbler der fort væk raatner og så er det rotter.»
MM N 1398. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Du bør til høsten leie et større værelse hos jævne folk hvor Du kan få lidt hjælp – Slig privat har Du det friest – Det vilde være bedst et godt stykke fra Oslo – Jeg vilde nu trives bedst hos landsens folk»
MM N 1407. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så må Du vel forstå at Du komplet har tat feil i de Ting vi diskuterer om – og at Du har tat min Modstand p{ … }å { … }en forkjert Maade – Men det har jo været meget som har bidraget til det hele – De vanskeligheter I har havt at kjæmpe med – og Din Sygdom har osså bidraget ‹herti› Men D. Og Du p må forstå at alle dine af mer eller mindre luftige afvisen af alle mine Forsøg på at få Dig til Klarhed blot bidrager til at jeg frygter for nye Ting – og ikke ser man Forandring hos Di‹g› –»
MM N 1410. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Da jeg talte til Dig om garantiboken og at jeg havde betalt husleien med penger af denne sa Du mig at Du havde betalt husleien af Dine penge og Du vidste intet om boken – Det var vel ikke egentlig nogen bok på {d}Dit navn som jeg hadde og den ‹var› altså ikke at finde – Men en garanti på 10,000 kr af mig er jo det samme»
MM N 1412. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender solbærblade i 3 konvolutter – Man kan osså bruge bringebærblade og jeg skal prøve disse»
MM N 1417. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det vil nok være hyggeli for Dig at komme til Hvidsten – men jeg syns Du burde vente lidt til det blir varmere og Du er bra for Halsondet – Det er skarpt dernede –»
MM N 1418. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« …  med naturalismen  …  opstod flere retninger – Im Pointilismen – Symbolismen Linier (Jugendstil) – Ju og Jugendstil med k …  interesse for linien – Kubi Kubismen –»
MM N 1424. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Godt { … }nytår og tak for det gamle.»
MM N 1426. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg håber Du som jeg noen- lunde greier dette sommerveir der jo ikke netop er heldig for os katarrh mennesker –»
MM N 1435. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg betaler nu månedsbetalingen mot løs kvitering – Det får ordnes senere med den bortkomne kontrakt –»
MM N 1436. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« …  Hvormeget har Du? Du havde 15,000 for at betale av selv»
MM N 1437. Munchmuseet
Brevutkast til Bjelke. Ikke datert
«Som De vil erindre ordnede jeg med leien for min søster i Sorgenfrigt. 1 for 5 år siden»
MM N 1438. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet som jeg netop fik Du nævner at { … }Du har brugt 11,000 kr (og vist noe mer) til husleien Ja Du vet at jeg på værternes forlangende sat in 10,000 kr i en bankbok for Dig til husleien for 5 år»
MM N 1439. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brev og fotografier –»
MM N 1441. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«værterne – Men når Du har betalt { … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken»
MM N 1442. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det var da mærkeli med de 10,000 kr Det er jo længe siden. Men de tidligere værter må jo ha greie på det – Ligeså sagfører Voss
MM N 1443. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Ved at sende de månedlige penge  …  så har jeg gjort hva jeg kan –»
MM N 1447. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er nok et deiligt sted Anne Kure – Du kan få spise der ved småbord så Du ikke behøver at sidde med mange»
MM N 1448. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig»
MM N 1450. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sætter at Andrea – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
MM N 1451. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«For de fleste og naturligvis Andrea står det som om mine { … }2 eiendomme og hytten i Aasgaardstrand er forlystelsessteder som og hvor jeg alene går omkring mellem blomster – De ta De tænker ikke på at villaerne og haverne er strenge arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –»
MM N 1453. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kunde tænke mig at Andrea nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
MM N 1454. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
MM N 1455. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laura havde vidste at der lige ved i Bodø var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
MM N 1457. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og { … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
MM N 1461. Munchmuseet
Brev til Torkilsen. Ikke datert
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet var ude hos mig vilde jeg gjerne vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – »
MM N 1462. Munchmuseet
Brev til Torkilsen. Ikke datert
«Jeg er ikke Kong Midas og alt hva jeg rører på blir ikke guld –»
MM N 1463. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
MM N 1464. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
MM N 1466. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften må vel være godt for Dig. Jeg mærker osså at den har gjort godt    Det vilde være bra om Du en stund kunde holde Dig i ro på Nordstrand –»
MM N 1468. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er så meget elendigt i d i verden for tiden at det vi har med vore slægtninge nordpå ikke er at ta så tragisk især da jeg lykkeli har tilbagevist dette hovedangreb –»
MM N 1470. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Tak for det nydelie f{ … }otografi –»
MM N 1472. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Man sier jeg ikke har børn men jeg har Mit maleri er mine børn og jeg har et stort livsværk at udf fuldføre – Det er et stort apparat med mange atelierer og det er selvs selvsagt mange udgifter.»
MM N 1474. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kjenner litet til Andrea.  …  { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
MM N 1475. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
MM N 1476. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har forståt det som at begge gutter var tat hjem – Men det er best at la det gå –»
MM N 1478. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«mistet hendes adresse»
MM N 1480. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Du ser at det gamle brev som jeg sender Dig kopi af forklarer hvordan det har sig med den bankbog jeg mente at ha sat fast for Dig forat bestride Din husleie»
MM N 1482. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet som jeg fik netop Du nævner at Du har brugt 11,000 kr til husleien – Ja Du husker jeg sat 10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie for Dig i 5 år – Det var værterne der vilde ha det slig –»
MM N 1484. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du undrer Dig vel over at Du ikke har fåt takk for det tilsendte på min fødselsdag»
MM N 1486. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Æblerne er vel kommet vel frem – Jeg syntes gutten så lidt rar ut men det var nok en bra kar – s Æblerne er så dyre og det er så lite af dem at det nu lønner sig at sende dem – Det glæder mig at Du er i virksom- het og dyrker Dine { … }Dine forskjellige interesser – Især syt syntes jeg de to portrætter af Dig var udmærkede –»
MM N 1487. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
MM N 1488. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har måttet holde mig inde på grunn af forkjølelse – Er nu bedre og går snart ut igjen –»
MM N 1491. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
MM N 1492. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tror det er bra at Du ordner det slig Du nu har bestemt med leiligheten –»
MM N 1493. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
MM N 1494. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tusen takk for gratulationerne og blomsterbilledet –»
MM N 1495. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
MM N 1496. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Har Du læst om falskmynteren som nu fik 3 års fængsel –»
MM N 1497. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for billederne. Som jeg har sagt syns jeg at Du har farvesans – – Jeg syns Du burde osså tegne på papir og i tegnebok. Du bør ta studietegninger efter naturen. { … }Landskaber eller hjemme alt muligt – Bord stol støvler og annet – Osså prøve at tegne hoder    Det gjør jo alle der maler.»
MM N 1498. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
MM N 1499. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet.»
MM N 1500. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
MM N 1503. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Hvordan har Du det i denne aldeles forfeilede sommer? Usund sommer»
MM N 1504. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det må da være en lettelse for Dig at Du ikke behøver at be ha bekym- ringer for børnene –»
MM N 1505. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har ikke villet si  …  kraftig fra i anledning af den mærkelige { … }instalation af hele familien i Lillehammer da jeg vet, at hvis gutterne  …  skulde blive syge, så blir det jeg, der har skylden»
MM N 1506. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
MM N 1507. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
MM N 1508. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker Andrea syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
MM N 1509. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du har læst om at leiligheterne stiger i værdi{–}? Det vil altså gjøre Din leilighed mer værdifuld –»
MM N 1510. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg blev ængstelig for at der kunde bli vanskeligheter med ordningen af gravene. Jeg sender 50 kr. Da Du vel har havt udlæg. Det går vel i orden? Vær ute i tide.»
MM N 1511. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
MM N 1512. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
MM N 1513. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er nokså bra efter forkjølelsen»
MM N 1514. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for breve og fotografier –»
MM N 1515. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  …  \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
MM N 1516. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du behøver ikke at være ængstelig for mig – Det er ikke noget rart at jeg efter alt det mas jeg har havt og nu efter fødselsdagen er blit træt og sliten Det blir godt for os begge at få hvile ut –»
MM N 1517. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»
MM N 1518. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er ganske mærkeligt at fordi om jeg i jobbetiden tjente mange penger skal jeg værsågod fortsætte at tjene penge og strø om mig med dem – Enda jeg er gammel og kan ikke stræve slig – enda tiderne er annerledes og jeg er henvist nu blot til det fattige Norge med de masse kunstnere der trænger på og selv vil tjene –»
MM N 1519. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
MM N 1520. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza
MM N 1521. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kjenner jo ikke Andreahun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
MM N 1522. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
MM N 1523. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker at Dr. Kinck har forstået at han vil bli nødt til at bidra    og det er han vel som de fleste mennesker ræd for og så har han raadet hende til at reise hjem – Hun skjønner vel osså at noen storhedstid blir det ikke hernede og hun længes vel hjem til sit svære hus og sit dampskib og den svære kysteiend{ … }om med bad – Selv om de er begjældet som så mange kakser i småbyene og så er de dog stedets kakser. Gutterne h længes efter alt det liv som fins på slig eiendom –»
MM N 1527. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det var en lei vinter og lei vår – Især for os katarrhmennesker»
MM N 1530. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Du har virkelig meget at stelle med: Fotografering, maling og så musikken»
MM N 1534. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/ {her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
MM N 1535. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul Kaarbø Nørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
MM N 1536. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Dertil fuldt op af trykpapir og alt til trykkeriet hørende sager –»
MM N 1537. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Det var en langvarig forkjølelse jeg fik på fjellet – men jeg er nu bra –»
MM N 1538. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
MM N 1539. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant  …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
MM N 1540. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
MM N 1541. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
MM N 1542. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skriver ikke til hende sålænge  …  hun jeg helt er sikker på at hun er blit en hel annen – Alt er beregning – Jeg lar nu en sagfører ordne med pengene til hende –»
MM N 1543. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det burde være en selvfølge andre af familien på begge sider kj hjælp med lignende beløb som jeg –»
MM N 1544. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«sydpå – I Sigerfjord hvor de har sin basis vilde de i ro kunnet udviklet sine ævner – Der { … }havde med nogen hjælp fra mig ikke behøvet at være noen nød og disse sjøgutter vilde kunne kommet på sin rette plads – Det var klimatforandringen på Eidsvold der gjorde dem syge.»
MM N 1545. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«arbeide – Uten at jeg tar mig denne ro vil jeg intet kunne arbeide og al{ … }tså intet hjælpe med –»
MM N 1546. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
MM N 1547. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevene! Jeg sendte Dig sagerne Lørdag – Tirsdag fik jeg et brev påtegnet «Mandag» Her stod intet om sendingen. Jeg beg tænkte da at den var bortkommet. Så fik jeg Onsdag to breve hvoraf et længere hvori Du takker for sendingen og skriver det Du antydet i det annet brev –»
MM N 1549. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold Doctoren i Trondhjem sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
MM N 1550. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte igår med advokat Corneliussen som er bror fru Dag Ellingsen –»
MM N 1551. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Ja Du har jo nu meget at stelle med – Fotografering, maling og musik – Jeg har det bra og håber snart at komme i arbeide – Jeg rydder nu op i atelieret –»
MM N 1552. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
MM N 1553. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
MM N 1554. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet      Det er godt Du får hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på Nedre Ramme og her – Jeg gjør lange spadserture under Frognersæterskoven. Det er rent sanatorium – Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne› og sanatorierne Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft Oslo er så stille og fredelig nu om sommeren – Så er det badeliv på bygdø»
MM N 1555. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø –»
MM N 1556. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
MM N 1557. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Vi har al grunn til at være på vor post. Først og fremst går det ud over mig men det kan osså derved gå ud over Dine penger.»
MM N 1558. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
MM N 1559. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er ingen ulykke om gutterne venter et år eller sogar to år med at ta ta artium – De kan { … }godt lære praktisk handel og vandel hos faren og kan osså billig få privatundervisning – {h}Handel er kanske {D}deres felt»
MM N 1560. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan for noget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
MM N 1561. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet Du rækker Kirsten beredvillig ser jeg {d}Din lillefinger der skal bringe hende alt.»
MM N 1562. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
MM N 1563. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Takk for brev – Nordstrandstragten er naturligvis det bedste. Holtet er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
MM N 1564. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
MM N 1565. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Det er beroligende at vide at tiderne er gode og at de deroppe nok ikke har vanskeli for mindre kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter kommer nu ind ved fisking –»
MM N 1566. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg hører at Du er flyttet tilbage til Din leilighet – Du må endeli ha noen hos Dig»
MM N 1567. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø {f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
MM N 1568. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal se at få ordnet med gravene Haster det? Så skriv –»
MM N 1569. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
MM N 1570. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
MM N 1571. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
MM N 1572. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte forleden med min ven dr. Holmboe –»
MM N 1573. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skal snart sende Dig noen storartede maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig at male.»
MM N 1576. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg håber nu snart at kunne gå ut Det var min gamle bronchit med tilsats af Influenca –»
MM N 1577. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brev. Alt foretnings- mæssig må skydes bort til senere – Jeg må efter alle udstillinger og mas ha længere hvile og venter på godveir til Hvitsten»
MM N 1578. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Er det ikke pene store æbler og så god smag?»
MM N 1579. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Med det jeg sender vil hun kunne greie sig – men når hun fortsætter som hidentil blir det naturligvis nød – Nu har vel gutterne i cirka fem år med svære omkostninger tilbragt sin tid i {s}Syd { … }norge forat ta den artium som de kunde tat lige i nærheten – Har man hørt magen»
MM N 1580. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
MM N 1582. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
MM N 1583. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
«Jeg forstår mer og mer hvilken fare jeg lykkeli undgik ved at holde mig { … }væk { … }fra Oslo og ved at afvise bestemt hendes meningsløse krav – Meningsløse da hun jo har fåt vite min status»
MM N 1584. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
MM N 1588. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Mange takk for brev og de udmærkede fotografier. Jeg ser at Du er i virksomhet –»
MM N 1589. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
MM N 1590. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Ikke datert
« Takk for påskehilsenen»
MM N 1607. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Ikke datert
«Husk på hvor mange ikke ved hvor de skal bo – og tænk om jeg ikke havde raad til at betale for Dig så meget jeg gjør.»
MM N 1612. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Ikke datert
«Opholdet på pleiehjemmet med blot 1 værelse – er vel blot midlertidig – Der vil j{ … }o let kunne skaffes – en leilighed på en eller annen måte selv om jeg måtte kjøbe et litet hus – Nu måtte I { … }nok da ha tjenestepike»
MM N 1613. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Ikke datert
«Du må huske at minde mig på at jeg skal betale for den Ve Du har brugt og så gravene –»
MM N 1615. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Ikke datert
«Mange Gratulationer til Fødselsdagen»
MM N 1616. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Ikke datert
«Frøken Vaage har ikke længer dette Pe{ … }nsionat – Jeg har funnet et annet Sted som jeg haaber vil kunne passe –»
MM N 1618. Munchmuseet
Brev til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«{ … }Det er er misundelige og uforstående folk som ikke har forståelse eller respekt for  …  mit store arbeid {der}og trænger megen ro ro h …  som tror jeg sitt sitter med overflod af { … }penger og ikke tænker på at det koster at udføre mit livsværk – Man tænker ikke på at den viden om i verden har fåt anerkjennelse men tror det er noget jeg lettvindt kommer til og at man tid  … »
MM N 1619. Munchmuseet
Brev til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg har prøvet at itide at oplyse Dig om min sande pekuniære stilling Jeg har osså prøvet at få standset denne { … }vanvittige udkolportering af rygterne om mine svære rigdomme –»
MM N 1620. Munchmuseet
Brev til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Du må nu kjære Andrea spare mig for flere foretningsbreve»
MM N 1621. Munchmuseet
Brev til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg sender Dig til husholdningen dette år 100 kr om måneden»
MM N 1622. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og fremst for forretninger»
MM N 1624. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
MM N 1625. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Som jeg nævnte i telefon ‹h› vil jeg iår som jeg osså tidligere har antydet kunne hjælpe med circa {–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være en enkelt mæcen kunnet sælge gansk godt – Ialfald til årets forbrug –»
MM N 1626. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Ikke datert
«Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) da jeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
MM N 1627. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«af «fisket» her som i Lofoten og det afhænger af min helse – Jeg lever blot af mine hænders arbeide Udstillingerne er æressager – Jeg tjener nt intet – Jeg blir ældre og ældre og mindre arbeidsfør»
MM N 1628. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg syns at jeg må fortælle Dem at da min niece kom til Oslo med sine forskjellige uoverkommelige anmodninger til mig så skrev jeg til min søster: «Jeg kan ikke gå med på disse men jeg vil sende hende 1000 kr over til nyår – Ved at sende disse nu vil jeg kunne binde mig».»
MM N 1629. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
« …  – sydpå til skolegang og ik ta dem fra sin basis hvor de i ro kunde få udviklet sine ævner»
MM N 1630. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg er overbevist om at De af godt hjerte vil gjøre ret og skjæl til begge sider – Men nu er det så at De ikke helt kan sætte Dem ind i sagen og min indstilling til den og så har jeg jo været klar over at De nok får et høist ensidigt billede af det hele deroppe og at nok ikke alt forklares på en rigtig måte –»
MM N 1631. Munchmuseet
Brevutkast til Elias Kinck. Ikke datert
«Jeg tillader mig at sende Dem til gjennemlæsning indlagte som skrivelse som jeg gjennem overretssagfører Johannes Roede har tilstillet vår fælles Niece Andrea Ellingsen»
MM N 1632. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Imidlertid er Andrea den ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
MM N 1633. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Det var beregnet at først skulde gutterne sættes ind på Eidsvold uten at iforveien at spørge mig –»
MM N 1634. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«nok: Jeg vil yde den pengehjælp der er mig muligt og ellers må andre være til raad og daad Det er jo vox{ … }ne folk, min N niece og mand; ja i sine bedste år – Der er fuldt op af formående og velstående nære slægtninger i Lofoten»
MM N 1635. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ved min brors s båre efter 2 år efter min fars død og min tante og søster stod hjælpeløse og pengeløse – blev jeg næsekastet at jeg ikke malte salgsbilleder til min families (og til min brordatters) hj hjælp. Jeg havde da malt vår og sygt barn og alle af de fleste billeder i mussæet – Disse havde jeg forgjæves byd frem til 2 100 kr –»
MM N 1636. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Hvis man lar mig i ro og ikke kræver mine midler til»
MM N 1637. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg har sendt Dem denne beskjed om de{n}t b standpunkt jeg efter moden overveielse siden ihøst har måttet tage –»
MM N 1638. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Kan Arne Ellingsen intet eller litet gjøre for sin families underhold må da virkelig farslægten gjøre no for familien. – Der er mange velstående folk af den nære slaegt og det er jo en selvfølge at de må hjælpe – Min bror havde osså mange venner deroppe hvor han døde i sit kald –»
MM N 1639. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«bekymringer og ansvar med hensyn til børnene. Det bli må bli udelukkende    I forældre der har at bestemme hvordan det skal stelles med deres skolegang og deres trivsel – Det er noget der ikke kan vedkomme mig at blande mig op i –»
MM N 1640. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg kan blot ønske familien alt godt –»
MM N 1641. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«bedriften i Lofoten{ … }, som De ved –»
MM N 1642. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Efter fars død  …  var der fattigdom i vor kres efter 2 år døde A min bror. Den eneste lille hjælp var væk»
MM N 1643. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«I obligationer 100,000 kr – gir 5,500 årlig»
MM N 1644. Munchmuseet
Brevutkast til Bellet. Ikke datert
«Har De lyst på en af hvalperne – en tispe så kan De få { … }den»
MM N 1645. Munchmuseet
Brevutkast til Peter Barth. Ikke datert
«Jeg sender med det første en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen hvor jeg udmelder mig af {f}Foreningen på {g}Grund af Dittens brutale Optræden –»
MM N 1647. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Balchen. Ikke datert
«Tusind takk for det hyggelige samvær – Jeg håber De ikke led for meget ved at sidde på chaise- longen – Jeg skulde læse og måtte derfor ta stolen – Jeg tænkte forøvrigt De skulde hvilt på «chaiselongens puder»    Desværre er det så lydt i det eneste brugelige opholdsværelse»
MM N 1648. Munchmuseet
Brevutkast til Richard Bergh. Ikke datert
«Jeg lar altsaa Billedet efter Dit Ønske staa til Dispotion for Kunst Nationalm{ … }ussæet – Jeg har det foreløb»
MM N 1649. Munchmuseet
Brevutkast til Walfrid Wasteson. Ikke datert
«Jeg kunde muligens holde Udstilling hos Dem af en Række store Dekorative Arbeider Ibsen, {Bjørnson}NietszheBjørnson som Folketaler – Lie som Jonas Lie og { … }hans Værke – { … }en Del Dekorative Udkast til Universitetssalen{–}: En circaDet 30 store Dekorative Arbeider – Dertil kommer Portrætter af kjendte Kristianiafolk og en Række Malerier – { … }og Tegninger – Det vilde blive»
MM N 1651. Munchmuseet
Brevutkast til Haakon Mahrt. Ikke datert
«De og Borgen har nok kommet som to mefistoer og l{ … }okket med ærgjærrighetens svimlende høider og kløfter og revet mig løs fra mine dybsindige betraktninger over molekylernes leben und treiben i os og vor treiben mellem kloderne – – Det var godt jeg fik talt med Dem sidst – Det er ikke så greit for Dem at ha med en så ubeslutsom mand som mig at gjøre Men sandt at si var jeg i funderinger over at flytte mit kloster til ensommere trakter ved fjorden { … }– da det ikke er frit for at både mefistoer og Margarethaer ret som det er hopper over kloster muren –»
MM N 1653. Munchmuseet
Brevutkast til Lilla Bye. Ikke datert
«Vil De komme ud – det er så vakkert her nu – Jeg vilde gjerne male Dem og Deres mor – Vær så snil at ringe op ved 10 tiden»
MM N 1654. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Bøgh. Ikke datert
«Tiden er vel knap så jeg beder Dem simpelthen selv lave Navne på Billederne – Det kommer jo til syvende og sidst ikke an på Navnet – Blandt Gravur de farvede Gravurer er jo der Titeler som «Elskende Kvinde», «Jalousi» – To Mennesker – Melancholi i Verdensrommet – Bølger to – Blandt Gravurerne kan jo let sættes Kvindestudie – Syg Pige –, Portræt –»
MM N 1656. Munchmuseet
Brevutkast til Chrix Dahl. Ikke datert
«Det gjør mig ondt at De har vanskeligheter med kloaken Deres – Men De må skr huske på at hvis jeg tillod dette så vilde 3 villaer spre sine forurenskninger i min have. Jeg kan påvise nårsomhelst hvordan forurenskningerne fra de to huse i større eller mindre mængde renner ned i { … }haven min – De{ … }t arbeide der i sin tid blev gjort forat forhindre forurenskningernes udløb i min have er dårligt udført og jeg havde tænkt at klage derover men har ennu ikke gjort det»
MM N 1660. Munchmuseet
Brevutkast til Edvard Diriks. Ikke datert
«Da Du vel ser Fru T. K ber jeg Dig melde hende at de hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – da jeg har frygtet Brevvexling – De {sk}Sagerne skal sendes hende til Våren når jeg kommer til Aasgaardstrand – Denne komiske Kamp mellem P. A Larsens»
MM N 1671. Munchmuseet
Brevutkast til Frøland. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele lensmanden at mit gjærde på min eiendom Nedre Ramme i Hvidsten flere trods advarsler gjentagne gange brydes ned –»
MM N 1672. Munchmuseet
Brevutkast til Frøen. Ikke datert
«I tilknytning til vor samtale på Holmen- kolsbanen skal jeg komme med noen bemærkninger –»
MM N 1687. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Ikke datert
«Hjertelig tak for den pragtfulde bok – og for Norsk Kirkekunst    Norsk Kirkekunst intreserer mig på en måte mest at læse d{ … }a den er ny for mig – Norges Malerkunst i Middelalderen har jeg kjøbt i sin tid – og studeret med stor interesse – {m}Men denne pragtudgave er jo noe for sig selv – De ser jeg følger da med – Jeg har nemlig syntes det osså var pligt at kjøbe»
MM N 1691. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Ikke datert
«Jeg har jeg håber blot foreløbig trukket mig tilbage fra alt og alle – Det er i det håb derved at komme lidt mer til kræfter –»
MM N 1693. Munchmuseet
Brevutkast til Henrik Grevenor. Ikke datert
«Som jeg har udtalt oftere er jeg ikke klar over hvorvidt det er absolut heldigt for mig at ha la mine billeder gå til et musæum – Muligheden er for at det var ligeså heldi som så at ha billederne spredt og la { … }tiden ordne med dem og være dommer –»
MM N 1701. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Ikke datert
«Karsten kjenner vi alle og aldrig havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e med saa velberaad ondskabsfuldhed –»
MM N 1702. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Ikke datert
«Jeg bruger en måned forat læse en { … }bok og en måned forat skrive et brev så De skjønner det har havt sin grunn at jeg har ventet så længe med at gi lyd fra mig –»
MM N 1711. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Ikke datert
«Tak for Brevet – og tak for de sidste hyggelige Dage. Fotografierne har jeg fået og de var morsomme – Stang var her nogle Dage – han var svært hyggeli – han mumler nu så intet levende Menneske forstår {–}ham, han forst{å}od heller ikke mig så { … }vi sat hele Tiden og talte for os selv»
MM N 1712. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Ikke datert
«Det kan sies Arkitekturen må have Stemme –»
MM N 1717. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Ikke datert
«Jeg fik det jeg behøvet ved mit ophold i Trondhjem – Jeg fik snakket lidt om 1905 M mysteriet og jeg fik endel værdifulde oplysninger om pengeforholdene nordpå –»
MM N 1718. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Ikke datert
«Jeg sendte 100 kr til Dig – Du kan ta Dig en liten smaus Kommentar derfor og sende tillige af og til lidt gotter til gutterne på Ringvold – Der er to der nu – Det var ikke så slemt som Du forklarte det – Den ældste er i bedring og den yngste har ikke været stort dårlig»
MM N 1723. Munchmuseet
Brevutkast til Hansteen. Ikke datert
«Jeg sender Kobberpladen imorgen altså Tirsdag med Dampbaaden som gaar fra Aasgaardsstrand kl. 5.»
MM N 1725. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Ikke datert
«Efter Deres Oplysninger i Deres Brev medgiver jeg at jeg intet har at forlange af Dem – det var forresten som De vel forstår ikke Hoved derom det gjaldt – Pengespørsmålet –»
MM N 1726. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Ikke datert
«Efter hvad De sidst har oplyst erklærer jeg villig at jeg intet har at forlange af Dem. – men – hvorfor jeg måtte skrive til Dem – var jo ikke disse  …  ubetydelige Pengespørs- måls Skyld»
MM N 1732. Munchmuseet
Brevutkast til Hoffmann. Ikke datert
«Det glæder mig at det jeg har kunn{ … }et yde vil være til noen hjælp –»
MM N 1733. Munchmuseet
Brevutkast til Hans Holm. Ikke datert
«Det var mig en glæde at skrive under på papiret i anled- nig ning af Deres frue‹s›»
MM N 1734. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Livs»
MM N 1735. Munchmuseet
Brevutkast til Lolly Høst. Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min gamle ven a{ … }tter er dårli – Jeg havde off oftere besøgt ham og Thiis hvis jeg ikke følte at jeg nærmest uroer syge  …  ved min nervøsitet – Jeg må være for mig selv med mine plager.»
MM N 1736. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
« Tak for hilsenen til fødselsdagen –»
MM N 1738. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig senere lidt om den uforlignelige komedie med samlagsbestyreren – Nu kom { … }det vist over- raskende på ham dette at han trodde han kom til 70 mand syg af bronchit og så ser en mand der så ud til nok at kunne vente sig lidt af –»
MM N 1739. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg håber Du snart er i fuld vigør og jeg hører Din gamle stemme igjen snart – Jeg holdt på  …  med et længere brev til Dig i anledning Samlagsbestyrerens forbausende  …  fortælling til mig om hva han og da da endmere andre havde løiet om i hine Dage 1905 – Det kan synes rart at jeg vil ta op igjen gamle mellemværender mellem mig og mine landsmænd nu specielt – Men jeg holder jo på at prøve at skrive ned noen erindringer og så syntes jeg ikke jeg burde gå ‹i›»
MM N 1740. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har opholdt mig mest i «Hytta» på Ekely ved høifjeldssanatoriet og badestedet Oslo – Intet kan være skjønnere end Frognersæteren og omgivelser nu de alle er væk – Jeg tilbragte igår med min hvide hest en eftermiddag deromkring – Intet menneske at se Haverne på Slemdal lå i sine bl pragtfuld{ … }e blomsterflor. Husene som fortryllede slotte uten liv Troldet var væk princessen sov – { … }Langs { … }Ljanstranden gik brunstegte piger og Mænd –»
MM N 1741. Munchmuseet
Brevutkast til Aker Jordstyre. Ikke datert
«Og når jeg lar circa 3 mål dyrke og sætte et mål poteter 1 mål grøntsager og et mål kaalrabi så er har Ekely gjort mer for mataukingen end de fleste –»
MM N 1745. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg har tilbragt den meste af sommerferien på «Hytta» på Ekely –»
MM N 1747. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
MM N 1748. Munchmuseet
Brevutkast til Lolly Høst. Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min kjære ven atter er dårlig –»
MM N 1754. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Hvorfor jeg fik tag på ham \og overumplet ham/ Det var fordi han blev så helt i vildrede over min tale – Jeg trodde nemli det var den eneste Aasgaardstrand jeg kunde stole på og jeg tror jeg osså sa til Dig – I en roman om kjæltringer ræddes man dog ofte af en bra mand – og jeg sa en slig mand var denne»
MM N 1755. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Vi har begge de senere år gjennemgået svære kriser og jeg tror at Du som jeg forstår at det er det bedste for os begge at vi foreløbig holder os fra hverandre – Du vil altid dog stå for mig som den hyggelige og gode ven fra hybelen og skatoldet og en af de venner der gav mig støtte under Aulabilledernes Kommentar væxt. Jeg har havt svære påkjenninger og ikke mindst pludseli at få lagt ansvaret på mine skuldre for en familie på 6 medlemmer. – Jeg er ikke hennes forsørger – der er andre lisså nære og velstillede»
MM N 1757. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg har noe feber og jeg kan vel ikke tegne på et par dage – Tegningen Din kan bli god Den ser ut som tegnet af Din yngste elev på tavlen –»
MM N 1758. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg håber Du er helt restitueret om end Du vel ikke kan vente fuld styrke før til sommervarmen kommer –»
MM N 1765. Munchmuseet
Brevutkast til Vilhelm Krag. Ikke datert
« Jeg har skrevet både til Martens og Stang i anledning af den påtænkte udstilling – men { … }‹alle› er stokdøve –»
MM N 1767. Munchmuseet
Brevutkast til Elias Kinck. Ikke datert
«Det er ganske naturligt at jeg i anledning min Niece  …  konferer med Dem der har kjendt hende fra ungdommen og raadet hende \og er doctor
MM N 1768. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«M»
MM N 1769. Munchmuseet
Brevutkast til Elias Kinck. Ikke datert
«Jeg skal meddele Dem at Andreas’s gutter efter en beskjed jeg har fåt fra {D}dem er i Lillehammar efter at ha tat artium og nu har ansettelse som hjælpepoliti – Jeg er syg og afkræftet og kan ikke påtage mig nogen omsorg for gutterne – De sier at de tjener til pensionatet og lidt til men er dårlig med klær – Noen penger som har»
MM N 1770. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg sender nu 100 kr pr. måned til Andrea for dette år – Skulde der være meget behov for penger så kunde De jo være så snil at sende hva De synes –»
MM N 1771. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg har sendt 300 kr telegrafisk og ber Dem være så snil at ordne det på det bedste. Det vil nok bli muli trods at jeg nu ikke har mer rørbar{ … }e penger i banken og det er omtrent umuligt at sælge vil jeg nok videre kunde sælge lidt»
MM N 1772. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg sendte telegrafisk 300 kroner som jeg ber Dem være så elskværdig at benytte som De synes er heldigst for familien – Det gjør mig hjertelig ondt for min slægt der har det så vanskeligt»
MM N 1773. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har netop sendt 100 kr som en begynnelse – Efter at have læst Deres brev beder jeg Dem la pengene sammen med de 200 kr fra før stå i  …  Svolvær Sparebank – De får da se om der er brug for Dem»
MM N 1775. Munchmuseet
Brevutkast til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg sender igjennem banken 100 kr til Dig pr måned i dette år»
MM N 1776. Munchmuseet
Brev til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg vil nok gjerne hjælpe nu efter ævne – men det må forhindres at { … }jeg { … }og min søster plages livet af og gjøres arbeidsudygtige»
MM N 1777. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg forstår Andrea vil fortsætte med at sende gutterne hid – Det gjør mig ondt at den ene foreløbig er syg»
MM N 1778. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg har nævnt at jeg trodde iår at kunne hjælpe min søster niece med 16 sexten hundrede kroner extra foruten de to hundrede kroner hun får månedlig – Det blir fire tusind kroner i alt –»
MM N 1779. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Det behøves ikke at gjenta mer hva jeg har udtalt med hensyn til mit forhold til min Niece og familie – Jeg blander mig ikke op i hennes gjøremål og har heller ingen ævne til at påta mig flere forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil atter fremholde at Andrea må selv ta det fulde ansvar for det hun foretar – Jeg skal si at hvis hun som alle andre havde gjort havde ladet sine børn få sin uddannelse i de ypperlige skoler lige i nærheden og ikke tat dem væk fra sin basis  … var alt været annerledes – Heller ikke var gutterne blit syge – Da havde den hjælp som jeg kunde ydet gjort stor nytte»
MM N 1780. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid h{ … }ar De vel modtat meddelsen fra mig om at jeg agter at betale min Niece og familie 200 kr pr. måned dette år –»
MM N 1781. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg takker for modtagelsen af Deres brev – Imidlertid har De vel fået et brev fra mig hvori jeg meddeler at jeg agter i dette år at hjælpe min niece med 200 kr måneden –»
MM N 1782. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg beklager at jeg ikke dennegangen har kunnet træffe Dem – Vinteren har været meget t strabadsiøs og jeg må fuldt ut hvile så jeg endelig kan komme til at arbeide noget –»
MM N 1786. Munchmuseet
Brevutkast til Bjarne Lysholm. Ikke datert
«{ … }Hvis ikke Kunstforeningen kjøber noget af mig ønsker jeg at mine Billeder fjernes fra Udstillingen – {B}De øvrige nordlige Byer har måttet betale for at se dem –»
MM N 1787. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Ikke datert
«Jeg har aldrig gjort kopi af mine billeder – Når jeg har brugt samme motiv er det udelukkende af kunstneriske hensyn { … }og forat fordybe mig i motivet. Når noen malere har besværet sig over at jeg har malt flere «{s}Sygt barn» { … }så skal jeg henvise til Heines noget brautende svar på lignende angreb, «Ich der Gott kopiere mig mich selber. Ich schuf Löwen und Gazellen und ich machte auch die Affen –»
MM N 1788. Munchmuseet
Brevutkast til Johan Langaard. Ikke datert
«Ikke et barn menneske tror jeg vilde la være at tro artikkelen var myntet på mig selvfølgelig med forbehold»
MM N 1796. Munchmuseet
Brevutkast til Jens ThiisJohan Langaard. Ikke datert
«Jeg har næppe set et menneske eller talt med et menneske på 2 måneder og kommer vel næppe til at sætte min fod utenfor Ekelys grænser på lange tider da jeg så høilig trænger ro – Det er ikke derfor rimeligt jeg får anledning til at udrede mit forhold til danskerne under en personlig sammenkomst –»
MM N 1804. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
« De var ikke hjemme da jeg i dag var oppe { … }hos Dem – Vil De være så snil at give budet besked om når og hvor jeg kan træffe Dem – da { … }jeg gjerne vilde have bud op til Tullik, som jeg hører er syg – Hvis budet ikke træffer Dem – send mig et brev til Grand så snart De kan – Hilsen!»
MM N 1822. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
« – Hvad skal jeg svare på Dit brev – jeg måtte jo si de sam- me ting op igjen –  …  eller det vilde blive så meget at jeg nu simpelt hen ikke kan – Jeg har jo sagt at hvis jeg kan skal jeg se at træffe Dig – et eller andet steds men hverken her eller i Drøbak – Du kan gjerne kalde mig menneskesky – Men jeg vil ikke  …  nu»
MM N 1830. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
«Hovedsagen er»
MM N 1834. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
MM N 1835. Munchmuseet
Brev til Tulla Larsen. Ikke datert
«Et samliv mellem os er umuligt – Eller for mig med nogen idetheletaget – er umuligt Jeg har jo hundrede af gange sagt Dig det – Men mindst med dig – H{ … }vordan kunne to så forskjellige træffe hinanden. Du den tankeløse – jordiske en type på jordens moder – og jeg en uddøende slægts slægts sidste led –»
MM N 1840. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg synes det er så vondt at Du er ulykkelig Du som har lagt mer ind til mit hjerte end nogen anden»
MM N 1844. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig et eventyr – husk eller minde Dig om et eventyr – omtrentlig»
MM N 1857. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg er i Lillehammer på en tilbagereise fra et kristianiaophold. Det har vist at mine kræfter endnu ikke er komne tilbage. Jeg skal senere svare på Dit brev – jeg er jo enig i at det er bedre en afgjørelse tages – Et kan jeg nu bare sige    jeg må ha lang tid ro til mig og mit arbeide – Jeg kan ikke ta op igjen forklaringer – Jeg må s{ … }i Dig – at kj feilen har været \den/ {–}: Du har ikke kunnet se, eller høre eller forstå – Vi er så vidt forskjellige at at ingen forstaaelse forøvrigt kan finde sted. – Her må jeg bare hefte mig ved det ene – fordi det er atter en af { … }disse h …  stadigt gjentagne ytringer der viser hvor haabløst forklaring er – Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig nu i Tydskland – hvor jeg»
MM N 1889. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert
«Meyer siger at jeg vidste { … }at han vids mening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
MM N 1891. Munchmuseet
Brevutkast til Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg modtog Deres Brev igaar ved min Hjemkomst fra en liden Gøteborgertur»
MM N 1892. Munchmuseet
Brevutkast til Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg har modtaget Deres Brev efter min Tilbagekomst fra en Reise – Det kan nok ikke lade sig gjøre at se på Billedet før Jul – så nær indpå som { … }vi nu har den – Billedet blev ikke sendt til Paris da jeg endeli besluttede mig til ikke at udstille det blev stående i Na Kunst- mussæet da jeg tænkte at sende det annensteds – Det blev ikke af – så jeg forstår ikke hvordan det  …  er kommet tilskad til noget – Jeg kommer kanske til Bergen til Vaaren –»
MM N 1893. Munchmuseet
Brevutkast til Rasmus Meyer. Ikke datert
«– De betaler blo 1500 Kr for 5 Billeder af mig – hvoraf det et alene er værd 1500 Kr – Og af Og de betaler 1500 og 2000 for Billeder som af andre som tidligere har betalt kjøbt sine Billeder af mig af andre – der har givet i mine { … }tidligere Dage har givet mig 15 – og 50 Kr for samme – – Dagen derpå har vilde jeg aldri have solgt enk til Enkeltmand under 3,500 Kr – hv det var sidste»
MM N 1894. Munchmuseet
Brevutkast til Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg har talt med Hr {I}Sagfører Ingebretsen om Malerierne som tilhører Friesen – Livets Dans og Dødsværelset o.s.v –»
MM N 1895. Munchmuseet
Brevutkast til August Christian Mohr. Ikke datert
«Jeg venter at De nu snarest afgjør Deres Gjæld til mig.»
MM N 1896. Munchmuseet
Brevutkast til Odd Nyquist. Ikke datert
«Jeg kom til at tænke på Dem da fru Rosenquist ringte mig op forleden – Vi har jo et billede sammen, et gravür –»
MM N 1898. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
«»
MM N 1899. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
«»
MM N 1900. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
« Tak for Brevet – skriver snart – Såsnart jeg skal skriver til gamle Venner – i Fiendens Land suser den gamle nederdrægtige Kjæltring-pigehistorie rundt i mit Hode så inden jeg ved Ord af { … }det er oppe i et mange- Side brev – hvilket er så usammenhængende at jeg river det istykker – Det er jo altid nye Ting som står nu klarere»
MM N 1901. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
«Idag fik jeg to Telegrammer fra Helsingfors – om Salg af et Portræt et Knæbillede til National- galleriet der for 5000 Francs ligeledes et Landskab for 2000 Kroner – 16 Gravurer er solgt for { … }1500 Kroner –»
MM N 1902. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
« Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min Stilling – ingen tror jeg helt forstår hva jeg har været udsat for i Norge de lange aarækker – – Til en hvis Grad kan { … }Du sammenligne mit Forhold med Dit for Aar tilbage –»
MM N 1903. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
« Tak for Dit lange Brev – Jeg vil i Hast svare på noget – Jeg { … }må benytte de Øieblikke jeg er i Vigeur til at skrive – de er ofte korte – så får jeg skrive oftere – Først altså hjertelig Tak for Dit svære Stræv – og ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes – – jeg ved { … }jeg har Dig megen Tak skyldi – så vil jeg i Hast svare på Dit Spørsmål om min Tilstand – men kan ikke undlade at si et Par Ord om Kavli og Frue som»
MM N 1904. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
«Jeg har siden 10 år intet solgt i Norge tiltrods for 3 store Udstillinger – Medens Sverige og Tydskland har bestilt af mig og gjort det mig muligt at leve {her}I Norge – har man blot gjort Geschäft med»
MM N 1907. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
MM N 1911. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Ikke datert
«Tak for Brevet – jeg har ofte villet skrive – men det er så meget jeg begynder {at}på at blir til intet – Jeg regner { … }Dig for en af de få venner jeg { … }har og jeg vil til Dig og disse få forklare hvad jeg i Løbet af omtrent de sidste»
MM N 1923. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Ikke datert
«Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
MM N 1924. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Ikke datert
«Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n historisk Kjælder i Berlin – der hvor vi – altså {d}De, der i { … }Nitti-3–4–5 årene var her – havde vor Stamkneipe sån ved 6 Tiden om Morgenen – Schwarzer-Friedrich- strass Kommentare – Tak for Brevet»
MM N 1926. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Om jeg end helst burde afholde mig fra al Befatning med Norske Anlig- gender – vil jeg dog da det er min Mening»
MM N 1927. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
MM N 1929. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning
MM N 1930. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Det er jo rigtignok længe siden og det var jo vigtigere ting at tænke på Men aligevel synes jeg venne det måtte kommet mine venner for øret – Det var jo bare mit blod som flød i den krig og det var jeg som måtte gå med min atter kvæstede venstre arm i bandage»
MM N 1933. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Min niece nævner til i et brev at hun havde været hos Dig og spurt efter mig –»
MM N 1934. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Da Andrea fortæller Du har sendt hende til mig sender jeg dette – Min status er følgende (–Taler Du med Andrea kan Du jo forklare hende det  … )»
MM N 1935. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
MM N 1936. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet!»
MM N 1937. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Inger der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
MM N 1938. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Dit brev greb mig stærkt – Jeg havde nok gjerne kommet  …  op til Dig og takket Dig for alt bra vi har havt sammen i denne «grausame, schönes welt» som en tydsk ven skriver til mig.»
MM N 1953. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at høre I har det godt – Det var sandeli en ordentlig knaldbombe jeg fik af min hjerte Niece – Og det efter alt hva jeg har forklaret hende om mine forhold hvilket jeg osså så udførligt som muligt var har forklaret Dig –»
MM N 1954. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet»
MM N 1955. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
MM N 1956. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
MM N 1957. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«tid, men jeg tog med så liden bagage at jeg må reise nu – Jeg reiser vel tilbage igjen da jeg liker mig godt her.»
MM N 1958. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg føler mer og mer trang eller rettere nødvendighed af helt at trække mig tilbage fra mennesker og aktivt liv –»
MM N 1959. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg holder på at ordne mine papirer Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem, { … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –»
MM N 1960. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Mit uhr har gjort mig strg streger i det sidste. Tiltrods for at det havde været hos uhrmageren dagen i forveien så havde det trukket sig tilbage 5 kvarter da jeg ringte til Dig – Nu smider jeg det – Min brave overretssagfører skræmte mig med den tapte leiekontrakt så det var godt jeg fik trøst af Dig»
MM N 1961. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg roter nu omkring i min kjælder for at finde de 3 stene hvorpå Du og Din hustru er fordelt – Det er et vældigt arbeide at finde dem frem mellem de vældige og tunge stene –»
MM N 1964. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
«Tak for brevet – Vil Du skrive til hende Andrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
MM N 1965. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert
« Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
MM N 1971. Munchmuseet
Brevutkast til Hilmar Olsen. Ikke datert
«Jeg har bedet om at Torkildsen skal komme ned og rense stuen for dyr – Jeg vil foreslaa Dem at lade Deres familie bo herude på Ekely til alt er istand – Jeg tror ikke det er heldigt i denne fugtige tid at bo i det lille værelse – De får da den korte tid være alene og male værelset – Dette lar sig vist»
MM N 1973. Munchmuseet
Brevutkast til Ottesen. Ikke datert
«Jeg sender Dem herved de 10 Francs jeg laante af Dem i Antwerpen. – Jeg er me{ … }get skamfuld over at dette det blev så sent – Sagen gik jo til slig simpelthen: jeg hadde intet – Nu har jeg pludseli tjent en Masse Penger på min Udstilling og kan så endelig få takke Dem for Deres ælskværdighed mod mig – Jeg har ikke skrevet før da jeg håbet stadig at kunne»
MM N 1974. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Ikke datert
«Nu har m{ … }an tat fra ret som fri mand han er sat under værgeråd –»
MM N 1976. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Revold. Ikke datert
«Jeg har nøie overtængt sagen og er kommet til den faste beslutning ikke at utstille i Kiel –»
MM N 1977. Munchmuseet
Brevutkast til Barbra Ring. Ikke datert
«  Oslo »
MM N 1978. Munchmuseet
Brevutkast til Ellef Ringnes. Ikke datert
«I tilknytning til { … }vor telefonsamtale vil jeg gjærne få oplyse om at jeg utelukkende k …  på grunn af sygdom er hjemme fortiden – Jeg har desværre måttet tænke på at flytte fra stedet da nærheden af byen gjør mig opholdet uudholdeli – Den ro jeg trænger for mit arbeide og for at forhindre min sygdom til at ta overtaget får jeg her ikke –»
MM N 1981. Munchmuseet
Brevutkast til Rostad. Ikke datert
«Samtidig som jeg indlever skjemaet til           skal jeg meddele Dem at jeg holder på at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret med en henstilling om at gjøre en total forandring med overdrevne arbeide med jorden til matauking som jordstyret har pålagt – – Det har forværret min sygdom i høi grad og det kvæler alt mit egentlige arbeide: maleriet»
MM N 1982. Munchmuseet
Brevutkast til Rostad. Ikke datert
«Der blir circa 2 mål eng efter { … }hveteågeren og stykket nordpå circa 2 mål er mest ... og sump og må dreneres – Det egner sig bedst til beite for kua –»
MM N 1983. Munchmuseet
Brevutkast til Rostad. Ikke datert
«Jeg har det meste af året havt 4 gårdsfolk – nu blot 2    Det blir alts 3 liter ledig – Kua har havt 3 månders melke mangel på grunn { … }af kalving – og lang tid syg efter underernæring celulose – Den melker { … }jo ellers regelmæssig – Tidigere solgtes til nærliggende landhander Nu er dette ikke tilladt heller ikke til private hvordan skal vi forholde os.»
MM N 1985. Munchmuseet
Brevutkast til Helga Rogstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1996. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Den fri Kjærligheds Falskmyntner bande – der besudler for mig Quartier Latin hilse‹s› Hundekoblet leve –»
MM N 2002. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Jeg har været syg af min { … }bronchit i 2 måneder snart – og kan desværre intet udrette – Som jeg skrev Dig  …  kan jeg ikke få udført { … }mine allervigtigste foretninger –»
MM N 2003. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Jeg skal om en tid sende Fætter Diriks 500 kr – I sligt tilfælde er det en virkelig glæde at kunne hjælpe og jeg har jo osså sendt ham endel som Du ved – Jeg fik jo osså Sørensen til at hjælpe { … }ordne udstillingen – Men jeg kan ikke si annet end hvis Dyre ikke var helt bra burde han blit længer på Lillehammar – der er bekjendt for at ha den bedste luft for sligt tilfælde efter Davos – Midteuropa er helt ilde for tuberkulose –»
MM N 2005. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Det ser ut som om man vil ækle mig ut her i Vestre Aker –»
MM N 2006. Munchmuseet
Brevutkast til Halfdan Roede. Ikke datert
«Jeg vilde foreslå{ … }t at Du skulde prøve at sælge for mig en Colection grafik Jeg trænger at supplere lidt min intækt iår – Jeg kunde nok altid greiet mig ennu et par år men skattevæsenet vil ha salg – når de vanlige udgifter skal fradrages intækterne –»
MM N 2007. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg sender strax 400 kr med takk for hjælpen Det var en stri måned d men det har vel været godt for noget – Feståret 33–34 blev osså en hidsig kamp mot skumlere –»
MM N 2008. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg sender med bedste takk 400 kr –»
MM N 2009. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Det var en skrækkelig balade dennegang – Det havde nu været nok at have s{ … }låt i bordet og sagt: De{t}r er utgifter til assistent og vagtmand circa 3000 kr – Lys og varme 2000 kr – Resten og mer endnu er utgifter til reiser, farvematerialer og malersager, reparationer – Dette er selvfølgeli ikke så go\d/t efter ¾ år nøiagti at gi rede for – Basta! Slig skulde det været svart på 5 minutter»
MM N 2011. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg opholder mig på den norske Riviera Aasgaardstrand og Kragerø – Vel så bra som den franske –»
MM N 2013. Munchmuseet
Brevutkast til Halfdan Roede. Ikke datert
«Mine Billeder pakkes ind i disse Dage – skal vi snakke lidt om de forskjellige Forslag så skal jeg naturligvis lige- overfor e{ … }n så udmærket Kunstmæcen strække mig langt – især da jeg trænger Penger til mine mange Huskjøb»
MM N 2014. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg tror De forstod mig ret. Spørsmålet var om jeg ikke har ret til at beregne afskrivning af mine atelierer i Vestre Aker  …  som utgifter og afdrag på min intækt af mine malerier»
MM N 2015. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg må lægge fingeren på en spontan ytring af Dem i anledning mit elektriske lys. De sa som min stakkels vagtmand: Ja det er jo formeget De har Det viser hvor umuligt det er at få folk til at forstå forholdene herute.»
MM N 2016. Munchmuseet
Brevutkast til Halfdan Roede. Ikke datert
«Jeg tror det er best ikke at tilkalde mig når Du er sammen med din charmante frue – Vore nervecentrer reagerer vist mot hverandre og der danner sig komplexer –»
MM N 2017. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Her er der ro til overtænke de mange dispositioner jeg nu må ta.»
MM N 2018. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes RoedeAkers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst»
MM N 2019. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterende og chikanøse måte den taes på – Aker vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
MM N 2020. Munchmuseet
Brevutkast til Johannes Roede. Ikke datert
«Takk for hjælpen – Jeg sender 400 kr strax»
MM N 2021. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Gjennem en række år har ligningsvæsenet blot indrømmet mig  …  ret til at fradrage farvesager – og ikke tat hensyn til mine rimelige afdragsberegninger –»
MM N 2024. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Ikke datert
«Gaugin sier Efter et kort ophold i Norge i 1905 reiste han med bitterhet til TysklandDette er helt ukorekt og misvisende og må forandres. Efterfølgende synes er vigtigt får plads istedetfor disse bemærkninger – Det udfylder osså noget – Min periode i Tyskland er lite op omtalt –»
MM N 2026. Munchmuseet
Brevutkast til Kristofer Sinding-Larsen. Ikke datert
«Jeg har tilskrevet «De gra Norske Grafikere» og bedet om at få mine udlaante gravurer tilbake – Jeg har ikke fået svar og beder Dem venligst at ta Dem af sagen så jeg nu efter mange års utlaan får dem tilbage –»
MM N 2029. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Skredsvig . Ikke datert
«Læses med Eftertryk på Første Ord»
MM N 2030. Munchmuseet
Brevutkast til Torvald Stang. Ikke datert
«Du gjorde mig en stor {t}Tjeneste hvis Du vilde skrive under et lidet Pengelån for mig – Jeg har reist hidop forat male men hele Sommeren er gået tabt på {g}Grund af Pengemangel – Jeg har forsøgt {alle}på alle Kanter uden {r}Resultat – Nu holder jeg på at hives ud af Hotellet – – Altså enten lån mig lidt selv eller lån mig Dit Navn »
MM N 2032. Munchmuseet
Brevutkast til Fredrik Stang. Ikke datert
«Jeg takker Dem om noget sent meget for det behagelige Samvær sidst og for D …  { … }Kantaten som De sendte mig – Det har intresseret mig meget at læse den –»
MM N 2034. Munchmuseet
Brevutkast til Ole Sverre. Ikke datert
«Jeg sender et litet rits. Det er en opstilling af mine friser som jeg har brug benyttet. Jeg synes d{ … }er er så ypperligt og vakkert sat op af Dem så det er næsten synd at antyde en forandring. Nu sa De mig at et experiment lod sig gjøre.»
MM N 2035. Munchmuseet
Brevutkast til Sem Sæland. Ikke datert
«Min hjertelige takk til Dem opr. Fredrik Stang og den Weis { … }Rosen- croniske Stiftelse for den elskværdighed der er vist mig ved at sende mig fotografiet af mit billede i stiftelsen –»
MM N 2037. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Ikke datert
«{ … }Andreas Aubert skrev til mig forleden at han troede De vilde lade mig komme tilgode hvad Assurancesummen indbringer for det ødelagte Billede – Jeg kan fortælle Dem at min pecuniære Stilling er den slemmeste – – Får jeg nu { … }en Del Penger»
MM N 2038. Munchmuseet
Brev til Olaf Schou. Ikke datert
« Jeg har nu fra Deres Advokat fået en Masse Penger –»
MM N 2041. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Ikke datert
« Tusind Tak for Deres Brev og fordi De vilde besøge mig. – Det er desværre næsten umuligt at komme frem i den Opgangen – jeg bor –»
MM N 2047. Munchmuseet
Brevutkast til Rolf Stenersen. Ikke datert
«Jeg blev forskrækket over at min niece har klaget sin nød ligeoverfor mine venner –»
MM N 2048. Munchmuseet
Brevutkast til Rolf Stenersen. Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg var jo så dårlig sidste år og især i våres at jeg ikke vidste hva jeg skulde gjøre med Nedre Ramme – Men ved en energi, jeg nok eier, har jeg hævet mig ved at spasere nedover de herlige skov‹lie› rundt Oslo { … }så jeg har kommet mig mærkeli (O skræk for mine fiender) Jeg trodde ikke jeg vovet at ta bil til Hvitsten men jeg gjorde det og den herlige søluft gjorde mig meget godt Nedre Ramme har tiltrods for det meget hæs{ … }lige hus en besynderlig charm og selv noen dages ophold der er mig en oplevelse og hvile»
MM N 2055. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det var kjedeligt at Invitationen til Trondhjem kom så sent – Gad vide hvad Trondhjemmerne sier til mine Billeder – – Kanske de gjør Spektakkel og vil ikke udstille dem – Jeg kan jo vente mig alt fra Norge –»
MM N 2059. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Her ser du nok en variant af Alma Mater. Denne er mer livlig og den er lidt ny så den vil intresere mig mer –»
MM N 2060. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
« Der forberedes vist forskjellige bo biografiske bøker – blandt annet et der snart kommer ut – Du har tidligere skrevet at A Munch er min onkel istedetfor P.A Munch – Ligeledes at jeg havde en snæversynt far og en føielig mor – – Det Du har vistnok rettet senere dette med A Munch – men dette med min mor og far er slåt»
MM N 2062. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Munch havde længe især det sidste år 1904–1905 i Tydskland ligget under for en nervesygdom ofte med alvorlige anfald –»
MM N 2073. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Dette kom pladask på mig i min hardt tilkjæmpede ro – Mussæumstanken opgav jeg for noen år siden efter utrolige viderværdig- heter i Vestre Aker og Oslo –»
MM N 2074. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg syns at jeg har ved så mange leiligheter har forklaret folk hvordan jeg de senere år har havt det og hvordan jeg er bleven «presset mellem skjolde» her i Oslo – Det har været nødvendigt helt at trække mig tilbage forat prøve at få komme lidt til samling og i ligevægt så jeg mulig kunde ofre mine sidste kræfter til det jeg nu har følt er «mit» livskald – – Jeg har ikke rukket at få besvart Dit brev da som jeg forøvrigt syns jeg tilstrækkeli har git svar på føren før –»
MM N 2075. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har skrevet til Dig og forklaret Dig at et Munch mussæum på Tullinløkken ikke vil tilfredstille de krav jeg har havt til et sli sådant – Jeg måtte have et stort mussæum i tilfælde, hvor mine friser og monumentale arbeider kan få plads – Der er nok af steder i Oslo hvor et sligt mussæum kan få plads – Nationalgalleriet behøver til sin udvidelse gjennem årene ‹fuldelig› Tullinløkken ubeskåret»
MM N 2078. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har i mange år herute havt at kjæmpe med tr{ … }olde»
MM N 2081. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Først og fremst må jeg gjen- tage hva jeg ofte nok har sagt: Jeg må nu ha ro Det er mig umuligt at gå nu nærmere in på denne sag og på de forskjellige grunne Du har for Dine planer – Du må altså ikke undre Dig over at Du ikke får tilstrækkelig indgående svar af mig nu for tiden. Jeg har ment at mine ud i udtalelser i Pressen og til Stenersen var nok. og det korte brev Du fik på Dit lange»
MM N 2082. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Du fortalte mig sidst at Du holdt på at skrive om mig i biografisk lexikon – Du spurte om hvor jeg var i 1905 – Du vet jeg bodde i Tyskland i disse år men kom til Aasgaardstrand om sommeren. Således osså i 1905 –»
MM N 2083. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg syns det er vigtigt at Du, der har befattet Dig såmeget med mig og min kunst får lidt mer greie på  …  de forskjellige begivenheter i begynnelsen af århundredet og især i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt at skrive om dette og det blir osså for vanskeligt – Jeg vil nødigt at den hævnkampagne og løgnkampagne der blev ført mot mig da jeg kom til Aasgaardstrand fra Tyskland, syg efter af den stadig sig forværrende nervelidelse, der tilslut efter flere sanatorieophold i Tyskland senere år i 1909 nødte mig til det lange ophold på nerveklinikken i Kjøbenhavn – skal gå over til «Norsk historie af idag»»
MM N 2084. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det er nok på sin plads at jeg får forklare forskjelligt om 1905 – Dette år fik da kamarillaen Kommentar ødelagt for mig –»
MM N 2085. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens nerveklinik – Som ellers reiste jeg hver sommer til Aasgaarstrand osså i 1905 –»
MM N 2087. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg skal skrive noen ord til Dig – Det går sent da jeg er dårlig og træt i hodet.»
MM N 2088. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg trodde at Christian Mustad hadde forklaret Dig hvordan det har sig med mig og at jeg har været nødt til at leve isoleret –»
MM N 2090. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har forklaret Dig at jeg ikke har mistet troen på ikke længer finner at det er heldigt at få et «Munch musseum istand og at overhovedet slige privat mussæer af en enkelt kunstner er heldigt litet heldige»
MM N 2091. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det var morsomt at se Dig. Det glæder mig at Du syns min søster har ævner so til at male – Det vil nok glæde hende om Du kom – Hun har malt større dekorative blomster på væggene – Jeg har set Dem fo i fotografi og de ser gode ut.»
MM N 2092. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«En maler Hermod Knutsen har kopieret mit syge barn {–}uten min tilladelse. Det er sked ved hjælp av fotografi og ved at se på billedet –»
MM N 2093. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det kunde nok være forskjelligt at fortælle fra disse år – Du husker da episoden med Karsten i 1905»
MM N 2094. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Pas endeligt på at man ikke får intryk af at Du vil nedsætte Tyskernes elskværdighed mot mig – Jeg har bare villet opretholde at jeg har havt så og så meget godt fra fransk hold og villet få folk fra at jeg skulde ha været været komme op i den slemmeste af den tydske kunst{ … }: Den tyske «Gedankenmalerei». Tyskerne har havt ellers så megen god kunst og vi har alle fra først af fået mange gode inspirationer derfra – Det var Liebermann der gjerne vilde ha mig til væk en tid – Jeg reiste jo osså oftere til Paris – Jeg har osså villet at man skulle vite at jeg har været lisså længe i Paris og Frankrike som i Tyskland»
MM N 2096. Munchmuseet
Brevutkast til Jens ThiisChristiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen). Ikke datert
«Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i B Tyskland fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin. Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og kom på klinikken der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
MM N 2097. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – I anledning det biografiske lexikon spurte Du mig vel om hv{ … }or jeg var i 1905 –»
MM N 2098. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes gjæst i Lübeck så på en måte Grev Keszlers gjæst i Weimar 1903 og 1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige sanatorier forat få bugt med mine nerve slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb Hamburg 1904–1905 i Hamburg – Jeg reiste til Christiandsand våren 1905 i {m}Marts måned forat prøve at reparere mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser i Hamburg og det var igjære hva { … }bragte mig til klinikken 2 år senere –»
MM N 2099. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Romdahl. Ikke datert
«Her er solgt billeder som jeg i sin tid har fåt 50 k og 60 k og sogar intet til frisen ligettil 20,000 kr –»
MM N 2100. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«var mange –»
MM N 2101. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Efter denneen kurbehandling der kom jeg til hexegryten i Aasgårdstrand med Karsten og diverse damer med deres beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905 hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang»
MM N 2102. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det er nødvendigt at passe på sine datoer og at alt blir korekt hva Du skriver om disse år.»
MM N 2103. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det var jo et svært arbeide Du skaffet mig ved Dit spørsmål hvor jeg var i 1905 – til jeg fandt på at læse i boken Din – Som helhet er det rigtigt –»
MM N 2104. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det b en lang affære ogmeget at fortælle om alle disse kamarillaens Kommentar onde og sledske gjerninger og – Jeg har jo tænkt at skrive det i en selvbiografi og stoffet bør jeg jo beholde – Det var onde år disse fra de første 8 år af dette århundrede.»
MM N 2105. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Hvor bodde jeg i 1905. Ja det var et indviklet spørsmål –»
MM N 2106. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes billeder – Hun har nok drevet hardt på. Efter hva jeg kan se af det lidet jeg har af hende har hun farvesans og dekorativ sans – Hun har malt store dekorative blomster billeder på væggerne der i fotografi ser godt ut –»
MM N 2107. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Da var det Kamarillaen Kommentar som var ute –»
MM N 2108. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Efter at mine nerve lidelser vel efter Ka Haukland overfaldet Kommentar begyndte at ta overhånd og efter noen hændelser i Hamburg forstod jeg at jeg måtte ta et sanatorieophold og reiste derfor tidlig til Norge 1905 – Du forstår der blev intet sanatorieophold af mine nye forfølgelser –»
MM N 2109. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det kunde være adskilligt  …  som det kunde være morsomt at snakke med Dig om.»
MM N 2110. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – Det var hyggeli at se Dig Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Ja det var ikke greit så fort at svare på –»
MM N 2112. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
MM N 2113. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Ja Kunst og Kultur havde den frækhed at ta in in skumlerier i anledning af episoden i 1905 – Den gemeneste form for løgne»
MM N 2114. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg»
MM N 2115. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Hvorvidt vi får anledning til at snakke om disse sager og osså annet af behageli indhold ved jeg ikke – En hel del karikaturer som jeg ennu ikke har udgit gir et overblik af disse års begivenheder for dem der kan forstå og vil forstå – Disse passer osså til begivenheterne her på Ekely»
MM N 2116. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har med det utroligste slit efter mange års kamp fåt uveirskyerne herute trængt tilbage – På andre kanter har jeg osså blevet lettet for byrder – Fra Skattevæsenet, fra reguleringsvæsenet gangster uvæsenet»
MM N 2120. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – Det vilde vist glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes arbeider – Hun har nok drevet hardt på – Hun har tydeligt farvesans og sans for det dekorative – Hun har malt noen store blomsterdekorationer på væggene og de ser bra ut i fotografi. Det er muligt at hun kunde få afsat noe af sit arbeide»
MM N 2124. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Ja der har været mange kræfter i virksomhed forat ‹vurdere› mig – forat ‹dampe›  …  ‹forat› undertrykke mig. Ligefra jeg b gjorde suces fr før jeg kom hid»
MM N 2135. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter Bugge Kongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere› ‹kaptains› ‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
MM N 2136. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«som det ikke er mig men en { … }annen der spyttes på får æren»
MM N 2137. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Ja jeg skal nok se på  … nationalgalleriet når jeg blir bedre – Det har været en strabadsiøs vinter med farlige forkjølelser for mi{ … }ne bronchier –»
MM N 2138. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen forat få ro for al pres fra skattevæsenet og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  …  ‹å› stort som halve Norge – Forresten»
MM N 2139. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Desværre har alle disse chikaner fra så mange kanter og osså pes pres fra mange kanter (Man skal jo her helst være altmulig mand)  …  ødelagt min arbeidskraft de sidste 10 år – Jeg havde fullt op af lyst og kraft og havde tænkt at kunne sat toppen på pyramiden –»
MM N 2140. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg synes at at alle disse kjækasserne med brede udstoppede bryst og skuldre skulde prøve at komme lidt op i luften og lære af fly – Det var bedre end at i 20 år at beskjæftige sig med med mit brochittilfælde som jeg har havt siden de svære brystsygdomme med blodstyrtninger i ungdommen – Jeg er nu bleven chikaneret fra alle kanter herfor –»
MM N 2141. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«kan jeg godt overlade min vindskjæve slægtning at male Raadhusdekorationerne siden han er så kjæk. Ja der er osså mange box‹ere› der kan udføre mine malerier sa jeg –»
MM N 2142. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«En dame i Dagbladet fik endelig aftvunget mig noen udtalelser – Ja jeg skal si kvinnerne forstår sine kneb – Det er selvfølgelig for kommet med noget der får stå for hendes egen regning men der er dog væsentlige ting der er rigtige.»
MM N 2143. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Du kan ikke ‹undlade› at fremhæve den betydning som den mærkværdige mystiker Albert Kollmann havde for min kunsts fremgang i Tyskland – At de man begyndte at kjøbe af mig der var hans skyld og det var ham som skaffet mig Dr. Linde»
MM N 2144. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Ja når en stadig experimenterer som jeg og ikke vil male «furuen» stadig op igjen men alltid forlater en det jeg har holdt på med vil selvfølgeli lit bli sagt om at man kopierer andre – Man h er jo barn af tiden og har påvirkninger af ideer»
MM N 2145. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«En ondsindet petit –»
MM N 2146. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«At kunne fixere en normalpris for malerier som for  …  er umuligt Et billede af van Gogh solgtes til Berlinergalleri for 250,000 kr – Det blev vistnok 40 år siden bu{ … }d frem i Paris forgjæves for 200 Fcr –»
MM N 2147. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Du spurte mig hva Du syns om artikkelen om mig med de to portrætter før og efter 1905. Jeg fik vist ikke forklaret mig i telefonen men det var et pudsigt træf for netop var jeg { … }ivrig optat med optegnelser fra de bevægede og mythefulde år før og efter 1905 – Det blev jo osså i artikelen udtrygt savnet af mine optegnelser.»
MM N 2148. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Vinteren i Tyskland 19{ … }\04/–{ … }\1905/ lå han jeg mer og mer under for en nervesygdom som de stadige forfølgelser mot hans mig kunst og hans mig personli havde fremkaldt indtil det på vårparten gik over til alvorlige anfald – Jeg reiste så til Norge hvor jeg i Aasgaardstrand opholdte mig et halvt år – Høsten fik han en større bestilling af Herbert Esche i Chemnitz Jeg Han reiste dit og malte det bekjendte billede Herbert Esches børn    Jeg mødtes her med Van de Velde der netop fuldførte Esches nye hus hans bedste bygværk»
MM N 2149. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom ut til og så på hennes bilder. Hun har drevet hardt på. Hun har efter hva jeg kan se af de få billeder hos mig tydeli farvesans og dek{ … }orativ sans og fotografierne viser at kan  …  finde motiver –»
MM N 2150. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det glæder mig at Du synes min søster har ævner for maling og det vilde nok glæde hende om Du kom op til hende – Hun har malt store blomsterstykker på væggene som efter fotografi at dømme er dekorative og kraftige. Vi er gode venner men vi er begge enige om at det best vi ikke er sammen»
MM N 2151. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg reiste så til Christiandsand og traf min ven Th. Stang. Unionsopløsningen var i fuld gang – På Klubben gik bølgerne høit Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse af bare at være sammen med venner.»
MM N 2152. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«‹I› I korte træk var det slig i 1905 {I}Efter at min nervelidelse brøt ut for alvor med hallucinationer på Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 – reiste jeg til Norge forat søge et sanatorium –»
MM N 2153. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Det var et komplot mot mig i 1905 dengang. To er døde Jeg skal nok komme tilbunds i sagen –»
MM N 2154. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«{ … }Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon og Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det var bedst at Du vis{er}te mig hva Du skriver før det trykkes. Det bør bli rigtig i datoerne –  … »
MM N 2155. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Selv i det  …  deilige år 1905 kunde kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg husker dagene omkring 7de Juni – Det var herli vårveir og i haven min blomstrer stod kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne b var i havenHøst har et litet billede af motivet. Jeg har et større selv)»
MM N 2156. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon – Det er vigtigt at Du viser mig hva Du skriver før det { … }trykkes – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 –»
MM N 2157. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg ser osså at jeg i tidlig våren 1905 var i Prag ved den første ut store udstilling af mine billeder – Jeg selv var syg»
MM N 2158. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Jeg tok mig da for at forklare Dig herom – Det var sandelig ikke greit da jeg var omflakkende var bodde i Tyskland og var sommermånederne i Aasgaardstrand og måtte af og til reise til Tydskland og med ordne med mine vigtige affærer i denne mi{ … }n kunsts gjennembruds tid i Tyskland – Ja jeg havde farli stræv til jeg endeli fandt på at kikke i Din bok om mig og til denne vil jeg osså henvise Dig»
MM N 2159. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«Ja det er ikke let at gi en oversigt over begivenheterne fra 1900 til 1909 i Kjøbenhavn»
MM N 2161. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Ikke datert
«har kunnet vove mig udenfor min have og { … }ta spadserture på landeveien – Disse spadserture er jo det der har holdt mig oppe.»
MM N 2162. Munchmuseet
Brevutkast til Ejnar Voss. Ikke datert
«Da vi havde ordnet med min søsters kjøb af  …  leilighet for { … }over 2 år siden sa De mig på Deres kontor at De havde kviteringer for de af mig udlagte 500 kr som sikkerhed liggende i Deres skuf og De sa at det var best de lå der –»
MM N 2164. Munchmuseet
Brevutkast til Walfrid Wasteson. Ikke datert
«Vil De til Bergen indpakke samtlige Billeder – og afsende til Bergen først en Sending af omtrentlig 2{0}5 Billeder – Blir jeg ikke enig med Bergens Kunstforening sender jeg blot disse – Blir jeg enig sender jeg Resten –»
MM N 2165. Munchmuseet
Brevutkast til Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg er optat med så meget før min afreise til Norge at jeg k ikke kan sætte mig ind i Arangementet – der forekommer mig i flere Henseender fornuftigt – – Jeg kan altså foreløbig { … }blot si at Sagen får gå  …   …  (jeg ser mit Navn er på Listen) og at jeg siden ved nærmere Syn på Tingene bestemmer mig – Jeg kommer»
MM N 2166. Munchmuseet
Brevutkast til Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg har mottat Dit brev  …  Jeg er på reisefødder og opholder mig ved kysten mellem Aasgaardstrand og Kragerø – Den sidste tid har jeg omtrent opgivet at ha Skøien  …  som opholdssted og er omsider kommet til den mening at jeg næppe bør længere ha det til fast bopæl – {N}Jeg udslites fuldstændi af alt det mas der følger med nærheten af byen – Alle krav alt besøg fra in og utland – Dertil kommer alt det arbeide jeg står i herute – Store friluftsatelierer med store påbegynte arbeider – Jeg har funnet det rigti  …  ikke efter Aulabillederne Kommentar helt at afbryde  …  med at arbeide i stort format –»
MM N 2167. Munchmuseet
Brevutkast til Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg har modtat Dit brev her i Aasgaardstrand. Men sandt at si har jeg den sidste måneds tid blot flygtig ki{gg}kket på mine breve og lagt { … }dem i en mappe for engang senere når jeg får ro og tid nærmere se på dem –»
MM N 2168. Munchmuseet
Brevutkast til Karl Wefring. Ikke datert
«Med hensyn til hytten i Aasgaardstrand så { … }vil jeg si lidt, da det har faldt folk tungt for brystet at jeg har den og Nedre Ramme Man tænker ikke de mange af mine bedste billeder er malt her og at livsfrisen og Freiadekorationerne {er}har motiver fra strandbredden der – Jeg har i 30 år med afbrydelse (Det har nok været en mig påtvunge{ … }ne afbrydelser) malt studi{ … }er her hvor jeg osså har et skur til atelier –»
MM N 2169. Munchmuseet
Brevutkast til Karl Wefring. Ikke datert
«Vil du være så snil at skrive på for mig en vexelobligation for mig sammen med en anden – – Summen er 200 kr – Du gjør mig derved en stor tjeneste da jeg af mangel på penger endnu ikke er kommen i arbeide – og altså  … »
MM N 2170. Munchmuseet
Brevutkast til Anna Auerbach. Ikke datert
«»
MM N 2171. Munchmuseet
Brevutkast til Anna Auerbach. Ikke datert
«– Haben Sie vielen Danke fur Ihre liebens- wurdiche Briefe – E …  Erst jetzt habe ich Ruhe bekommen – wieder Briefe zu schreiben –»
MM N 2172. Munchmuseet
Brevutkast til Arnold Blumenreich. Ikke datert
«Mein herzlichsten Danke fur die angenehme zusammengebrachten Tagen in Berlin – und fur Ihre liebenswurdiche Entgegenkommen – Ich wurde ein Paar Tage vor meine Abreise ziehmlich plotzlich besser – ich fangte an zu schlafen – Der verbesserte Zustand hat si{ … }ch vorgesetst – Ob es Wiesbadenkur oder warme Wetter der Schuld hat wheizs ich nicht – Ich gehe jetzt ein Bischen an Hochgebirge – Ich hoffe jetzt wieder arbeiten zu konnen – und hoffe auch zu Herbst ein kurze Tur nach Berlin machen zu konnen –»
MM N 2175. Munchmuseet
Brevutkast til Helge Bäckström. Ikke datert
« »
MM N 2182. Munchmuseet
Brevutkast til Dannenberger. Ikke datert
«Es thut mir leid das die G{ … }ravuren unmöglich ausbreitet werden können – Ich selbst besitze von diese alten Gravuren Exemplaren whelche ich aufbrennen werde – Es wäre grozs Unrecht { … }gegen Leute whelche  …  die Gravuren { … }gekauft habe. – Ich bitte Ihnen mir sagen whelche Gravuren Sie besitzen und es ist moglich das ich Ihnen ein»
MM N 2183. Munchmuseet
Brevutkast til Annie Dauthendey. Ikke datert
« Ich habe schon vor lange Zeit Ihre zwei Bücher bekommen – Ich habe Ihnen nicht sofort gedankt – alz ich erst die Bücher durch lesen wollte – und so habe  …  ich nach einige Zeit gehört Sie waren in Paris – Dort wart hatte ich gewartet Ihnen zu treffen aber Sie waren in Griechenland – Es war mir eine grosze Freude Ihre zwei Bücher in Kristiania zu erhalten – und ich danke»
MM N 2193. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Ikke datert
«Ich freue mich so daruber dasz ich Dich und Deine Frau Gemahlin wieder- gesehen habe – Und besonders freut es mich zu sehen dasz Du so gut ausgesehen hast und das Du Deine schone muntre Stimme behalten hast – Das Du Deine gute optimistische Humor whelche ich Dich so oft»
MM N 2196. Munchmuseet
Brevutkast til Sten Drewsen. Ikke datert
«Herved sendes med Tak tilbage de 10 Kroner – dem jeg hentede mig igår i Nykjøpping –»
MM N 2197. Munchmuseet
Brevutkast til Sten Drewsen. Ikke datert
«– Jeg er her for nogle Dage og reiser atter til Berlin – er omtrent hele Tiden på Reise – Jeg får ligeså godt sende Dem – intil jeg finner et passende Billede et Par berømmelige Gravurer – til Erindring om det drabelige Slag i Kjøbenhavn – hvor jeg { … }som Olaf Trygvason mod seilende fra Nordtydskland»
MM N 2198. Munchmuseet
Brevutkast til Sten Drewsen. Ikke datert
«Endelig kneb vi ham – og tusind Tak skal De ha – Jeg skammer mig  …  over alle de Tjenester jeg bebyrder Dem med –»
MM N 2199. Munchmuseet
Brevutkast til Edelweis (frau). Ikke datert
«Ich danke Ihnen für ihre Theilnahme in der Uberraschung gestern – Es hat mir ubrigens ein s{ … }ehr un- ruhiges Nacht gegeben – indem ich nämlich in Träume mir es als ein Traum mir vor- gestellte und schlieszlich wahr- haftig ausstehen muszte um mich von der Wirklichkeit des Traumes zu uberzeugen muszte –»
MM N 2202. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Ikke datert
« »
MM N 2203. Munchmuseet
Brevutkast til Hanni Esche. Ikke datert
«»
MM N 2205. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe so viel zu thun gehabt ({ … }5 Ausstellungen zu arangieren) das ich kein zu Schreiben keine Ruhe gehabt habe –»
MM N 2206. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen { … }Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe 5 Ausstellungen zu in diesen Tagen arangieren mussen – und habe keine { … }Ruhe zu { … }schreiben {–}gehabt –»
MM N 2207. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen mir bitte das ich {so lange}\R … / mit Antwort gewartet haben lassen – { … }Sie wissen wie ich Briefe schwer schreiben kann – und jetzt habe ich 5 Ausstellungen arangieren mussen – so ich keine Ruhe zu schreiben gehabt habe –»
MM N 2209. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Ikke datert
« Herzlichsten Dan{ … }k an Ihnen und Ihre Frau Gemahlin für die schone Aufenthalt { … }bei Ihnen –»
MM N 2211. Munchmuseet
Brevutkast til Hanni Esche. Ikke datert
«Ich fuhle mich jetzt so wohl dasz ich mir denken konnte schon in Mitte nachste Monat nach Chemnitz kommen zu können – Ich bitte denn dasz Sie so freundlich ware und mir benachrich- tigen ob es angenehm wäre»
MM N 2213. Munchmuseet
Brevutkast til Arthur Franquet. Ikke datert
«Ich danke Ihnen für Ihre liebenswürdige Brief – und Ihre freundliche Ein- ladung – Ich kann vor- laufig nicht meine viele Arbeiten verlassen – und die Reise nach ‹P›aris wird wohl erst in ‹A›nfang Juni sich machen – ich werde denn nicht lassen Ihnen zu besuchen und alzo Ihnen ein Brief voraus schicken –»
MM N 2216. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Gauffin. Ikke datert
«Det glæder mig at mussæet sætter pris på Strindbergportræt- tet – Imidlertid vil jeg pointere at jeg ikke var helt klar over { … }at Strindbergportrættet netop passet til at komplettere min samling malerier i mussæet.»
MM N 2217. Munchmuseet
Brevutkast til Max Glaeser. Ikke datert
«Leider bin ich diesmal mit Ausstellungen und grozse Arbeiten so viel in Anspruch genommen das ich es mir nicht moglich gewesen ist uber Ihre Vorschlag mich zu kummern»
MM N 2218. Munchmuseet
Brevutkast til Akseli Gallen-Kallela. Ikke datert
«»
MM N 2219. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«auch nach Goteborg fahren und bin schwach – – Es muzs denn Gemalden von Ihnen und anneren Privatleute in Deutschland – Aber leider habe ich Kunstverein in Dresden (O Hettner) fur dies Summer ausstellung versprochen – Ich habe ja nichts von Hettner gehort – aber es ist fur Summerausstellung – Kunstverein Dresden brauche ja nicht viel – und man konnte ja mit Dresden auch verstandigen – Es ware ja schon jedensfalls eine kleine Samlung zu haben –»
MM N 2223. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Vielen Dank fur Alles! Ich { … }lebe ganz ruhig – nachdem ich ein monat wieder  …  bronchit gehabt habe bin ich jetzt ganz gut – Ich habe auch einzwischen ganz gut arbeiten gekonnt – Ich sehe kein Mensch – und gehe nicht im Stadt – Ich glaube Ruhe ist fur mich sehr gut – obwohl der Reisen»
MM N 2227. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
« »
MM N 2228. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
« »
MM N 2230. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Reise nach Italien nicht ausgeschlossen – Schieckte Ihnen Akvarel und Probedrucke hoffentlich wird es Ihnen Freude machen.»
MM N 2231. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Herzlichsten Danke fur alles – Die Jahren gehen wie ein Blitz –»
MM N 2233. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Ich werde wohl bald uber Berlin nach Schweiz Italien fahren und wird Ihnen denn hoffentlich sehen konnen –»
MM N 2234. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Ich glaube es  …  ware gut gewesen hier zu kommen um die deutsche Ausstellung zu besprechen – Es sind zwei gute Ausstellungslokalen, die einzigste whelche in Fragen kommen: Blomqvist und das neue Kunstner haus  …  Der d …  deutsche Legationsrath hat nur aufgeklingelt – Dann war ich krank – Später habe ich ihm in dieser Gelegenheit wiederholt auf- geklingelt. Aber es ist fast unmoglich ihm sprechen zu bekommen Er hat auch nicht weiter versucht mir in Verbindung zu kommen –»
MM N 2235. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2236. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre Karte und Briefe – Es sollte mich sehr freuen wenn die Ausstellung in Bazel Ihnen fur die projektierte Reise hilfen konnte – Es wurde mich und viele annere sehr freuen Ihnen hier zu sehen – Es thut mir ja sehr leid dasz ich wie schon Ihnen gesagt mit den Summerarbeit und die viel grozse dekorative Arbeiten so aufgenommen»
MM N 2238. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Ich hatte sehr gern Ihnen auf Ihre gestellten Fragen antwortet – Aber erstens ist Briefe – besonders in fremder Sprache mir sehr schwer – denn ist es uberhaupt fur ein { … }Maler uber sein Bild zu sprechen – uberhaupt. { … }Ist es moglich – In Kunst ist immer ein Geheimnisz – Ihr Fragen sind ubrigens intresant –»
MM N 2239. Munchmuseet
Brevutkast til Max Glaeser. Ikke datert
«Ich bin krank gewesen und werde die Reise aufgeben Ich hatte gestern Schlafwagen bestellt zu Köln um mit Ihnen zu sprechen – Ich hatte gedacht Ihnen die Sache naher zu erklären und dasz wir bei{ … }den an Am Gutbier telefonieren sollte – Sie Aus Ihr Brief scheint es alz ob Gutbier zu Verkauf recht hat – Ich»
MM N 2240. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2241. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2242. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Wie ich Ihnen kurz mit- getheilt habe bin ich dazu gezwungen geworden mich ganz zuruckziehen –»
MM N 2243. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
« »
MM N 2245. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Ich hatte Ihnen schon längst schreiben sollen – Es ist nur aber unmoglich gewesen. Ich wheisz was Sie die { … }letzte Zeit von Kummer leiden muzsen. Dagegen hilft keine Trost. Ich hatte ja gern mit Ihnen schrechen gekonnt – Es ware moglich das Sie doch einmal hier kommen konnte nicht war –»
MM N 2246. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Es hat mich ein tiefen Schmerz gethan zu horen das Sie die grozse Verlust erlitten haben –»
MM N 2249. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert
«Ich danke Ihnen fur unser Zusammensein Ich hatte zweimal an Stockholm, Grand Hotel { … }an Ihnen telefoniert – letztemal habe ich um Ihre Abreise Nachricht { … }bekommen –»
MM N 2250. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Ikke datert
«Ich habe jetzt meine Arbeiten, – whelche bei Cassierer ausgestellt wurden, werde bekommen –»
MM N 2252. Munchmuseet
Brevutkast til Emanuel Goldstein. Ikke datert
«»
MM N 2253. Munchmuseet
Brevutkast til Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Jeg har bedet Dig  …  pr telegram om at bestille værelse med bad – Hvis jeg ikke bebyrder Dig formeget vilde jeg osså be Dig – hvis Du ikke vidste om et lyst ugeneret værelse jeg kunde»
MM N 2257. Munchmuseet
Brevutkast til Ernst Harms. Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir aber zu schreiben ist mir sehr schwer ich kann nicht meine wichtischste Briefe fertig kriegen und ich musz unbedingt jetzt fur eine Zeit Ruhe halten – Ich fahre in 3 Wochen nach Wiesbaden – Ich danke Ihnen fur die geschieckten Zeitungen mit Artikelen von Ihnen – Die Frankfurter Artikel hat»
MM N 2258. Munchmuseet
Brevutkast til Josef Paul Hodin. Ikke datert
«De sagde til mig at De forstod norsk og jeg benytter mig heraf –»
MM N 2259. Munchmuseet
Brevutkast til Ludwig von Hofmann. Ikke datert
«{ … }Es wurde mich sehr freuen wenn Sie und Ihre Frau Gemahlin zu meine kleine Ausstellung 4 Uhr heute Nachmittag kommen wollten»
MM N 2260. Munchmuseet
Brevutkast til Otto Hettner. Ikke datert
«Ich habe schon mehren Tage an Arnold geschrieben – hoffentlich haben {s}Sie schon mit Ihm gesprochen –»
MM N 2261. Munchmuseet
Brevutkast til Selma Harden. Ikke datert
«Es wurde mich sehr freuen wenn das Bild bei Langberger das richtige wäre. Ich habe ja immer gedacht dasz Sie das Bild besasz. Sie haben mir ja  …  in {15}20 Jahren nichts uber Verschwinden des Bildes erzahlt – Wenn Sie nur vor etwa 15 Jahren uber mir gefragt habe wo das Portræt von Ihnen sich befindet glaubte ich das Sie auch die zweite Fassung ein Pastel besitzen mochte und ich habe Ihnen geantwortet das ich es nicht wuzste aber das es in Bergen verkauft war.»
MM N 2262. Munchmuseet
Brevutkast til Selma Harden. Ikke datert
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei Langberger das richtiche wäre – Ich habe ja immer gedacht das das Bild bei Ihnen war Sie haben mir ja in fast 20 Jahren nichts darüber erzahlt – Wenn Sie mir f vor etwa 15 Jahren uber das Portrait gefragt haben glaubte ich es war Ihr Wünsch das zweite Fassung ein Pastel zu besitzen – Ich habe denn geantwortet das das Bild in Bergen verkauft war –»
MM N 2264. Munchmuseet
Brevutkast til Erich Heckel. Ikke datert
«Sie haben mir ein sehr grozse Freude gethan { … }dadurch das Sie mir das schone Holzschnitt geschenkt haben – Es wirkt sehr gut auf meiner Wande – – Hoffentlich werde ich einmal { … }bald wiedersehen konnen – entweder in Berlin oder bei unser{ … }en { … }lieben»
MM N 2265. Munchmuseet
Brevutkast til Tor Hedberg. Ikke datert
«Tusind tak for boken som»
MM N 2276. Munchmuseet
Brevutkast til Heinrich Hudtwalcker. Ikke datert
«Mange tak for brevet – og så må jeg bede Dem takke Deres frue fordi hun var så elskværdig at sende mig Schleichs bok – Den var naturligvis  …  meget intressant for mig at læse den – Den er jo temperamentfuldt skrevet og så har jeg jo levet sammen med mange af personerne – De kjender vist nu tilstrækkeli min næsten sygelige skræk for at skrive breve – så de forstår grunden til at jeg ikke har fået takke\t/ {–}før.»
MM N 2279. Munchmuseet
Brevutkast til Naum Kaufmann. Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre freundliche Briefes – Ich habe so viel umgereist und habe so viel zu thun gehabt das es mich leider bis jetzt nicht moglich gewesen ist Ihre und Hrn Dr. L{ … }ewinson Brief zu beantworten – – Noch ist es mir auch nicht moglich gewesen uber die Gelegenheit mich ganz klar zu machen; aber»
MM N 2280. Munchmuseet
Brevutkast til Anker Kirkeby. Ikke datert
«»
MM N 2281. Munchmuseet
Brevutkast til Per Kure. Ikke datert
«De udgifter der {er}har været { … }påkrævet ved experimenter»
MM N 2285. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Ikke datert
«Ich kann jetzt zu jeder Zeit kommen {s}Sind Sie da in eine Woche? – ich musz bald nach Paris um eine Ausstellung zu machen –»
MM N 2290. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Von Dr Reiche habe ich nichts gehort – Man findet meine Preise zu hohe aber wenn nun einmal das Gemalde solche Preise uber{ … }all»
MM N 2292. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«I{ch}hr Karte habe ich erhalten besten Danke – Es wird nicht moglich die Gemalden in Berlin jetzt ausstellen alz die sind schon unterwegs nach München –»
MM N 2293. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Vorlaufig kann ich nur sagen dasz mit dem Fries sieht es traurig aus –»
MM N 2296. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Herzliche Danke fur Ihre Briefe, Fotografien und sonst fur Ihre unermudliche Umsorge –»
MM N 2298. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Ich bin in Hamburg und wunsche sobald wie moglich nach Bergedorf zu gehen – Es war nicht sehr erquickend bei Dr Linde – Wie ich mich verhalten soll wheisz ich nicht – Vielleicht ware es besser Ihm den Dienst machen und die Fries für mich behalten dann haben»
MM N 2303. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Ich finde es besser und ich finde mich freier jetzt wie ich es gemacht habe – Dr Linde hat mir viele Dienste gemacht und wenn es Ihm»
MM N 2305. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«»
MM N 2306. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Ikke datert
«Habe eben in Goteburgtur ein der Portraits für 11,000 Mrks verkauft – An Stockholm»
MM N 2312. Munchmuseet
Brevutkast til Curt GlaserE. Leuthold-Resch. Ikke datert
«Bin Sclu Ende April zu hause – Am besten von B. Am besten mir telegrafieren wenn Sie in wann und wo Sie in Berlin { … }sind Bitte  …  mir von Berlin ab telefon 10 Uhr morgen telefonieren»
MM N 2313. Munchmuseet
Brevutkast til E. Leuthold-Resch. Ikke datert
«Es thut mir sehr leid das Sie auf Briefe gewartet haben. Ich habe mich letzte Jahre durch viel Arbeit und viele ansträngend Ausstellungen so ich bin nötig gewesen für einige Zeit und schonen und für allerlei geschaftlich Sachen mir fernhalten. Hoffentlich damit es nicht lange bis ich wieder restauriert werde. Briefe sind mir sehr schwerig und wie ich mein altes Freund Meier–Graefe geschrieben habe. Ich modet lieber eine Reise nach Berlin machen wie 2 Briefe schreiben. Nun habe ich gedacht zu Früsummer eine Reise nach Deutschland zu machen. Es ist hauptsachlich um Freunde guten Tag sagen und Briefe beantworten. Sehr wahrscheinlich werden wir die Gemälde verkauf abgelegenheit besprechen können. Es ist wahr das ich 3 Atelier habe und viele Arbeiten. Aber es ist meistens emfertige Arbeiten und grosse Entwürfe für dekorative Gemälden. Ich habe ja auch der grosst Ehre abgeschlagen zu staatliche Musæum in München ein Bild zu ver- kaufen. Es ist ja lange hier geplant oben ein Musæum meiner Gemälden zu bauen. Meine Gemälden passen ja zusammen. Der Plan ist ja, aber ich habe ja noch keine bestimmung genommen.»
MM N 2314. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich habe einige Tagen Influenza gehabt und nicht vieles machen {kommen}gekönnt»
MM N 2321. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
« Ich glaube auch es ware gut das Kinderportrat in Secession auszustellen – Es gut aus auch hier – aber viel mehr Wirkung wird is in Secession haben – \Halten bitte darauf/»
MM N 2322. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
« Die Kiste mit die Gravuren sind wohl jetzt zuruckgekommen – Diese konnten Sie denn vielleicht nach Hamburg schiecken – Ich richte mich jetzt in meine Atelier ein –»
MM N 2323. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich habe wie die ganze Stadt Influenza –»
MM N 2324. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich bin jetzt ein Bischen besser    wir haben ein wunderschöne Herbst es riegt in der Luft aus Italien – es musz was Fohnwind hier aufgekommen sein – Die Dekorationen habe ich ungefahr fertig – In Betracht der Verhaltnisse – muzs ich sagen ich Gluck gehabt habe – Moglich wenn ich frischer gewesen ware – waren die Bilder besser geworden – Die Dekorationen sind jetzt sehr sehr schnell und fest eingehauen – Es hat ja alz  …  Fortheile – Aber es ist ja moglich ich spater finde die Arbeiten muzsen mehr zusammengearbeitet werden –»
MM N 2325. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich habe die Kritik des { … }Herr Rosenhagen gelesen – Es ist sehr liebenswurdig aber meine Gemal{ … }den sind nicht mit Terpenthinöl gemalt – – Die meisten finden die Portraits sind sehr voll in Farbe – Beinahe samtliche Zeitungen sind jetzt { … }rühmend – «Börsen Courrier nennt Ihre Portrait von ein erschreckende Sicherheit gemalt»
MM N 2328. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich habe eben ein Ausstellung in Breslau geschlossen – Was meinen Sie um eine Ausstellung in Lubeck? Es ist eine kleinere Ausstellung –»
MM N 2329. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Unsere Gelegenheit musz selbstredend {ba}baldigst regliert sein –»
MM N 2330. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Vielen Dank fur Ihre freundliche Zeilen – Es war schon einmal von Ihnen zu hören –»
MM N 2331. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Haben Sie viele herzliche»
MM N 2332. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Besten Dank fur 100 Mrks»
MM N 2334. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich habe die Sendung 450 Mk erhalten. Besten Danke»
MM N 2335. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
« Sie werden wohl jetzt zuruckgek von Ihren Seefahrten zuruckgekommen sein. Wie ich gedacht habe ist diese Jahr Summer fur mich ein sehr productiver und glucklicher gewesen – Ich habe schon eine ganze Reihe farbreiche Arbeiten gemacht –»
MM N 2336. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
« Besten Dank fur das Brief –»
MM N 2337. Munchmuseet
Brevutkast til Marie Linde. Ikke datert
«Meine allerherzlichsten Danke fur Ihres Briefes – Die Nachrichten von Lubeck ist ja nicht alles gut und es thut mir sehr leid das Dr. Linde kranklich gewesen ist – Sonst freut es mich zu horen das Sie von Ihr Kinder und Kinderkind sehr Gluck haben – { … }Es ist wohl zuletzt das höchste gluck»
MM N 2340. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre liebenswurdiche Brief whelchen mich { … }ein Bischen verspatet in Hande gekommen ist – Ich bin letzten Zeit zwischen Kragerö und hier hin und zuruckgefahren – Dazu kommt das { … }ich – wie vielleicht Hrr Kollmann erzählt – { … }hat – eine besonders schlechter Briefschreiber ist – – Nun hatte ich auch Ihnen gern ein ausfuhrlicher Brief»
MM N 2342. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Es freut mich dasz bei Ihnen alles gut ist – und hoffe das Bad in Bohmen Ihre Frau Gemahlin gut  … hun wird. – Ich habe mich jetzt ganz gut geholt { … }durch {b}Baden und Ruhe – Mein Angina ist bald wieder wek – Ein komische Zufall in Kristiania wo ich vor 10 Tage war um Studie zu Ihre»
MM N 2343. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Bitte so freundlich sein das Brief adressiert an { … }Ihnen bestimmt für Hrr Newmann in Hamburg weiter zu schiecken –»
MM N 2345. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Ich hore eben das das grosze Bild von den grosze Berliner Secession refusiert ist – Ich hatte es schon gedacht wie Sie wissen –»
MM N 2346. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Sie haben mir gefragt uber die Preise – Ich wollte der Preis für 8000 Mk fur ein andere halten – Weniger konnte es nicht sein ein Sommers arbeiten – Fur Ihnen hatte ich der Fries fur 3500 M gegeben – und ich musz offen gestehen ich war uberzeugt dasz das»
MM N 2347. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Ikke datert
«Wahrscheinlich werden unsere Wege jetzt scheiden jedensfall fur ein Zeit – Die Begegnung der Welt- alten – Es war sehr schon aber ich mochte nicht das der Schlusz eine { … }Tragedie der Liebe w{ … }are (Tragedie der Liebe ist ein { … } …  Norwegisches Stuck)»
MM N 2348. Munchmuseet
Brevutkast til Mogens Lorentzen. Ikke datert
«Tusind tak for Deres elskværdige brev og ærefulde inbydelse til at udstille i Eders midte – Desværre må jeg si at { … }det nok ikke lader sig gjøre For det første blir der ingen større udstilling holdt af mig her. {d}Dertil har jeg de sidste år trukket mig helt tilbage fra alt foretningsmæssigt og fra alt udstillingsvæsen – Det har været på grund af sygelighed og det bekommer mig så godt at jeg vil fortsætte hermed ennu 1 eller 2 år. Jeg  …  reiser om et par dage på landet fra alt som minder om oldingfødselsdagen –»
MM N 2351. Munchmuseet
Brevutkast til Richard Mengelberg. Ikke datert
«Leider muszte ich gestern plotzlich von Berlin abfahren – und kann ich alzo leider nicht Dein Geburtstag feiren – {Ich}Es { … }war meine Absicht Dir heute eine Depeche schiecken aber hatte kein Pfennig»
MM N 2352. Munchmuseet
Brevutkast til Morosow (fru). Ikke datert
«J’ai envi aussi a vous Madame expresser Kommentar mes remercie ments sincère pour les belle jour a Chemnitz – et m{ … }a gratitude { … }pour votre pa{ … }tience avec la patient { … }nervös{ … }e»
MM N 2356. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Kannst Du mir 40 Mk in borgen – Du kannst diese bestimmt in 3 Wochen zuruckhaben – oder wenn Du willst kannst Du es von Wildenbrust haben – Jedenfalls wheisz Du ich kann Dir es wiedergeben – Die 200 Mk von { … }die Mappe kriege ich nicht wieder – aber ich bekomme von meiner Dekorati{ … }on Geld in 10 Tage – Wenn Du es nothig hast g …  kriegst Du es pr sofort»
MM N 2359. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Besten Dank für Ihres Briefes – es ist schon lange aber ich habe keine Zeit zu oder vielmehr Ruhe zum schreiben gehabt – Besonders alz ich 100 Brief zerreisze fur ein fertiges –»
MM N 2360. Munchmuseet
Brevutkast til Karl Madsen. Ikke datert
«Jeg skal i Anledning Deres Telegram meddele Dem at der er forskjellige Grunde for at jeg ialfald en Tid selv ønsker at behold{ … }e {b}Billedet – { … }Blant annet ønsker jeg jo osså at beholde om muligt den hele mindre Billedserie samlet – Jeg har jo allerede flere Tilbud fra tydske Byer og annetsteds – Selvfølgelig»
MM N 2361. Munchmuseet
Brevutkast til Herman Messtorff. Ikke datert
«Es war Schade dasz ich nicht früher zu Ihnen gekommen bin – anstatt bei Giebfried zu wohnen – Dort war es nicht moglich trinken zu lassen – Aber was geschehen ist ist ges{ … }chehen – und es hat mir eingesehen dasz ich ernst für – diese Uebernervositet was zu»
MM N 2363. Munchmuseet
Brevutkast til Hans von Müller. Ikke datert
«Ein sehr bewegtes Leben { … }ist Schuld daran dasz ich nicht Ihnen früher geschrieben haben – Ich habe endlich Ihr Adresse  …  erhalten – und wieder»
MM N 2364. Munchmuseet
Brevutkast til R. Morton. Ikke datert
«I thank jou very much for jour very friendly and intresant lettre (writing) Ich schould like to know more English and speak a little with jou – But it cant help –»
MM N 2367. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Ich glaube unsere Seelen offnen sich für einander – wir konnen noch naher kommen und in der Dunkelkeit einkucken – Wir sind wahr gegen einander – ich fuhle Du bist wahr gegen mir und Du wirst auch mit { … }Deine feinen musikalischen Instinkt fühlen dasz ich auch wahr – bin – gegen Dir»
MM N 2368. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
«Seelische Sturme und Wiedersehen alte Platze haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Hast Du an mir gedakt    Dein kleines Brief { … }habe ich gekuszt und ein wheisze Felsen habe ich in der Ferne gesehen – Dein Bild hangt uber mein Bett – Du { … }sehst da ahnlichkeit da.»
MM N 2371. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Ich kriege hier wenig {r}Ruhe {mit}um mit Dir zu sprechen – Ich kehre Ubermorgen zuruck nach Lübeck – es gefallt mir da viel besser – Ja die Norwegeren – Ich bin selbst Norweger aber ich verkehre nicht mit meinen Landsleuten aus im Ausland – Ich bin so unglucklich deswegen das so viele in Quartier Latin sind – und ganz»
MM N 2373. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Dein letztes Brief war das zweite Schnee- gewitter – Sehr gunstiche Resultaten geben solche nicht»
MM N 2374. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
«Dein letztes Brief war das zweite Schneegewitter. Ich werde Dir nur  …  heute auf Deine Fragen antworten – { … }ich sch{ … }reibe vielleicht morgen mehr –»
MM N 2378. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Warum ich in meinem letzte Brief so aufgeregt war werde ich Dich einmal spater erzahlen – Ich { … }bin mude der Norwegeren – moglich fahre ich in die Gebirgen – Ich habe eine En{ … }tdeckung gem{ … }acht»
MM N 2379. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
«Ich arbeite furchtbar – Jetzt nur ein Grusz – Ich werde Dich auch { … }sagen dasz ich eben { … }aus ein furchbare dunk{l}el Wald losge– kommen bin – Es hat 3 Jahre gedauert – Ich weisz alzo was in diesen Walde passieren kann – Lowen und Tigern und Schlangen»
MM N 2380. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Ich fahre Morgen nach Lubeck – Gott sei dank – Ich hatte leichter zu Dir und ofter zu Dir geschrieben { … }gekönnt wenn Du diese erste Brief nicht geschrieben hatte – { … }aber Du muszt auch Dich selbst sein und alles sagen – Man kann sich in ein Brief nur theilweisz sich geben – und in d{ … }en verschiedensten Stimmungen – so viel wie moglich – und diesen zeigen von verschiedenen»
MM N 2382. Munchmuseet
Brevutkast til Eva MudocciOlaf Schou. Ikke datert
« Ein Grusz von mein Haus – Selische Sturme und Christiania- leben haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Denkst an mir? Dein kleines Brief habe ich gekuszt – und Deine wheisze Felsen sehe ich in der Ferne – Ich ware bein{ … }ahe zu Dir gefahren aber mein Arbeit zwingt mir – und»
MM N 2384. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
« Ich glaube wir konnten einander durch unsere Briefe naher und naher in der Dunkelheit u{ … } …  Seele»
MM N 2385. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
«Du wirst wohl wieder ungeduldig uber meine Schrift – Ich werde Dir {m}das Bild erklären – Das ist mein Haus da oben neben bei ein kleines Atelier – Der Garten geht bis Wasser wo ich bade und ein kleines Schiff ha …  Boot habe – liegend {–}\habe,/ Der Garten ist sehr amusant – ganz wild – ein Theil i{ … }st offen – ein Theil ein Wildniss – ganz dunkel, da möchte ich gern mit Dir gehen einmal – ein warmer schöner Sommernacht»
MM N 2387. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Ikke datert
«Det skulde være mig en Glæde at se Dig – men husk på at jeg er i Kur og har sygmeldt mig – så Du ikke blir skuffet – Jeg har besluttet at gjøre { … }alt for at bringe mine Nerver i Orden og mine Fiender skal ikke have den Glæde at se mig knækket – De har vistnok gjort alt muligt – ‹Det