Munchmuseet, MM K 4518

MM K 4518, Munchmuseet. Datert [??].[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.