Munchmuseet, MM K 5116

MM K 5116, Munchmuseet. Datert [??].[??].1906. Brev fra Karen Bjølstad.