Munchmuseet, MM K 5132

MM K 5132, Munchmuseet. Datert [??].[??].1933. Brev fra Inger Munch.