Munchmuseet, MM K 107

MM K 107, Munchmuseet. Datert 24.12.1927. Brev fra Edvard Diriks.