Munchmuseet, MM K 1006

MM K 1006, Munchmuseet. Datert 16.10.1910 . Brev fra Christen Sandberg.