Munchmuseet, MM K 1197

MM K 1197, Munchmuseet. Datert 10.11.1905. Brev fra Ingse Vibe.