Munchmuseet, MM K 1451

MM K 1451, Munchmuseet. Datert 23.11.1931. Brev fra Eli Ingebretsen, Nasjonalgalleriet.