Munchmuseet, MM K 1572

MM K 1572, Munchmuseet. Datert 09.12.1912 . Brev fra Linke Jørgensen.