Munchmuseet, MM K 1573

MM K 1573, Munchmuseet. Datert 14.11.1915. Brev fra Linke Jørgensen.