Munchmuseet, MM K 2095

MM K 2095, Munchmuseet. Datert 12.12.1938 . Brev fra Martin Cohn.