Munchmuseet, MM K 4120

MM K 4120, Munchmuseet. Datert 23.11.1915 . Brev fra Carl Gummeson, Carl Gummesons Konsthandeln.