Munchmuseet, MM K 4139

MM K 4139, Munchmuseet. Datert 17.01.1916. Brev fra Richard Bergh, Karl Wåhlin, Nationalmuseum Stockholm.