Munchmuseet, MM K 4402

MM K 4402, Munchmuseet. Datert 03.12.1891. Brev fra Karen Bjølstad.