Munchmuseet, MM K 4421

MM K 4421, Munchmuseet. Datert [??].[??].1892. Brev fra Karen Bjølstad.