Munchmuseet, MM K 4509

MM K 4509, Munchmuseet. Datert 27.10.1904. Brev fra Karen Bjølstad.