Munchmuseet, MM K 4514

MM K 4514, Munchmuseet. Datert 27.08.1905. Brev fra Karen Bjølstad.