Munchmuseet, MM K 4669

MM K 4669, Munchmuseet. Datert [??].[??].1923. Brev fra Karen Bjølstad.