Munchmuseet, MM K 4671

MM K 4671, Munchmuseet. Datert [??].[??].1923. Brev fra Karen Bjølstad.