Munchmuseet, MM K 4675

MM K 4675, Munchmuseet. Datert 23.12.1926. Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.