Munchmuseet, MM K 4694

MM K 4694, Munchmuseet. Datert [??].07.1916. Brev fra Karen Bjølstad.