Munchmuseet, MM K 4722

MM K 4722, Munchmuseet. Datert 29.05.1904. Brev fra Karen Bjølstad.
Filologisk kommentar: Brevet omtaler brannen på "Villa Nova", som skal ha hendt omtrent 8 dager tidligere. Villaen brant ned 21. mai 1904.