Munchmuseet, MM K 4819

MM K 4819, Munchmuseet. Datert 29.[??].[????]. Brev fra Karen Bjølstad.