Munchmuseet, MM K 4836

MM K 4836, Munchmuseet. Datert 09.12.1913. Brev fra Inger Munch.