Munchmuseet, MM K 4857

MM K 4857, Munchmuseet. Datert [??].[??].1924. Brev fra Inger Munch.
Filologisk kommentar: Brevet omtaler D/S Haakon Jarls forlis på Vestfjorden 17.06.1924, hvor 17 mennesker omkom, deriblant Arne Ellingsens far, Jens Ellingsen