Munchmuseet, MM K 4892

MM K 4892, Munchmuseet. Datert 01.08.1935. Brev fra Inger Munch.