Munchmuseet, MM K 4895

MM K 4895, Munchmuseet. Datert 1935-1936. Brev fra Inger Munch.