Munchmuseet, MM K 4929

MM K 4929, Munchmuseet. Datert 20.06.1942. Brev fra Inger Munch.