Munchmuseet, MM N 1981

MM N 1981, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rostad.
Filologisk kommentar: Noen tydeliggjøringer med svart penn.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1981 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1981 bl. 2r