Munchmuseet, MM N 3734

MM N 3734, Munchmuseet. Datert 5.6.????. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 4982. Brevet er datert 5.6., men uten årstall. Notatet må være gjort etter at brevet er mottatt.