Munchmuseet, MM K 4732

MM K 4732, Munchmuseet. Datert 30.[??].[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag 30    Kjære Edvard!


    Igjen maa jeg sende
Dig et Takkekort, for
der er jo kommen igjen

 

      

paa Postkonet 400 Kroner.
– Tusende Tak, men lad nu
dette være for lange Tider!
Du har saamange Udgifter!

    
    Tak og hilsen fra Inger og din hen KB