Munchmuseet, MM K 4770

MM K 4770, Munchmuseet. Datert 20.09.1913. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag 20    Kjære Edvard!


    Nu er jeg da igjen kommet
op af Sengen, mavesyke
tar jo altid paa En i min
Alder. – Det var saa godt at
Andrea kom til at reise, for
dette Besøg har hun stundet
til ligefra hun \kom/. Hindringen
har været den stadige Venten
paa Dig. Ved Dig skulle hun
komme inn paa Herrebekjendtskab
og Morro og rigtig nyde Livet her
i Byen. – Du kan forstaa at
dette Ophold hos os kjedet hende.
Inger forsøgte stakker at ta hende
paa Opera 2 Gange og farte med
hende, – og skulle vise hende
Seværdighederne, – men hun sa
ligefrem at hun maatte ha Ung
dom til Følge. – Det er en
bortskjemt Opdragelse, sammen
med Moren er hun kommet ind
i hendes Kjærlighedsaffærer – saa
nu er det bare saadant som

 

      

optar hende, sammen med en
sver Forfængelighed. – Det gjelder
at hun kommer ind i et ordent-
ligt Arbeide, kommer hun nu
op i Nordland, blir nok dette \arbeidet paa/ gjennomført.
Det er saa godt, at Onclerne
har Rede paa hende; og har
sendt os forberedende Breve, «for
at vi ikke skulle blive altfor skuffet».
Hun er jo svært pen, ja kan
være imellem ordentlig bedaarende
men bevidst i høieste Grad. –
hun er blitt vist frem paa
Præstegaarden og det ligger i
hende, hun maa sees og
beundres. – Bedstemoren
har sat i hende meget
uheldigt, Fordringsfuldhed
paa ‹Andreas J … ›

    Vi kunde ikke sende dit Brev
til hende, da vi tænkte muligens
det var den Indbydelse, Laura talte
om deroppe, og som \nu/ maatte forpurres
ved min Sygdom. –
  Mange Hilsener
fra Inger
 Din hengiv Karen Bjølstad.