Munchmuseet, MM K 4826

MM K 4826, Munchmuseet. Datert 09.12.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære, kjære Edvard!


    Vi sender Dig vor inderlige
Lykønskning til din Fødselsdag
den 12de med mange Hilsener
underlig at tænke tilbage paa Engel-
haug til den 12de Decemb 63.

 

      

    Bare Du forstaar min Haandskrift
nu!
  Inger sender Dig de samme
Ønsker og hjertelig hilsen

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 9de December