Munchmuseet, MM K 4991

MM K 4991, Munchmuseet. Datert 10.12.1913. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch
    Grimsrød
    Jeløen pr. Moss.


    
10–12–13.
Tøien–Solhaug    Kjære Edvard!


    Gratulerer med geburts-
dagen. Lureteppet, jeg
har arbeidet til dig
er færdigt; du faar ta
det med dig naar du kommer
til mig. Det er geburtsdags- og jule-
present til dig fra

    
    din L.M.

    Veien tilhøire paa billedet
er Økernveien opover til Solhaug.

 

      
[Red.: ]