Tekst og tegning

Det er 1163 sider med tegninger, som er tilgjengelige i det digitale arkivet. I listen nedenfor er det lenke både til selve bildet i høy oppløsning (NB: Bildet kan være stort!) og til visning av bilde sammen med evt. tekst.

Brevs. 32 (PN 186), Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902 . Se faksimile av s. 1 i PN 186. Se s. 1 i PN 186 sammen med ev. tekst
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768), Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925 . Se faksimile av s. 4 i PN 768. Se s. 4 i PN 768 sammen med ev. tekst
Ms fol. 3578 (PN 1114), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934. Se faksimile av s. 2 i PN 1114. Se s. 2 i PN 1114 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 327), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934. Se faksimile av s. 2 i PN 327. Se s. 2 i PN 327 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 328), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1908. Se faksimile av s. 1 i PN 328. Se s. 1 i PN 328 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 329), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 2.1.1921 . Se faksimile av s. 2 i PN 329. Se s. 2 i PN 329 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 330), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1926. Se faksimile av s. 2 i PN 330. Se s. 2 i PN 330 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 331), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 31.12.1926 . Se faksimile av s. 2 i PN 331. Se s. 2 i PN 331 sammen med ev. tekst
Brevs. 603 (PN 332), Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 23.12.1930 . Se faksimile av s. 2 i PN 332. Se s. 2 i PN 332 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 707), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 . Se faksimile av s. 1 i PN 707. Se s. 1 i PN 707 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 707), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 . Se faksimile av s. 2 i PN 707. Se s. 2 i PN 707 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 707), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 . Se faksimile av s. 3 i PN 707. Se s. 3 i PN 707 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 731), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 24.10.1909 . Se faksimile av s. 2 i PN 731. Se s. 2 i PN 731 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 735), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 9.1.1912 . Se faksimile av s. 2 i PN 735. Se s. 2 i PN 735 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 738), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 3.5.1921 . Se faksimile av s. 1 i PN 738. Se s. 1 i PN 738 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 738), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 3.5.1921 . Se faksimile av s. 2 i PN 738. Se s. 2 i PN 738 sammen med ev. tekst
Brevs. 604 (PN 744), Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se faksimile av s. 1 i PN 744. Se s. 1 i PN 744 sammen med ev. tekst
Brevs. 518 (PN 300), Nasjonalbiblioteket
Brev til Johannes Lynneberg. Datert 1905. Se faksimile av s. 1 i PN 300. Se s. 1 i PN 300 sammen med ev. tekst
Brevs. 518 (PN 300), Nasjonalbiblioteket
Brev til Johannes Lynneberg. Datert 1905. Se faksimile av s. 2 i PN 300. Se s. 2 i PN 300 sammen med ev. tekst
MM G 826, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av i MM G 826. Se i MM G 826 sammen med ev. tekst
MM G 827, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 827. Se s. 1 i MM G 827 sammen med ev. tekst
MM G 828, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 828. Se s. 1 i MM G 828 sammen med ev. tekst
MM G 829, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 829. Se s. 1 i MM G 829 sammen med ev. tekst
MM G 830, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 830. Se s. 1 i MM G 830 sammen med ev. tekst
MM G 831, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 831. Se s. 1 i MM G 831 sammen med ev. tekst
MM G 832, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 832. Se s. 1 i MM G 832 sammen med ev. tekst
MM G 833, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 833. Se s. 1 i MM G 833 sammen med ev. tekst
MM G 834, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM G 834. Se s. 1 i MM G 834 sammen med ev. tekst
MM N 29, Munchmuseet
. Datert 1890–1892. Se faksimile av s. 4 i MM N 29. Se s. 4 i MM N 29 sammen med ev. tekst
MM N 59, Munchmuseet
. Datert 1890–1892. Se faksimile av s. 2 i MM N 59. Se s. 2 i MM N 59 sammen med ev. tekst
MM N 115, Munchmuseet
. Datert 1888–1889. Se faksimile av s. 4 i MM N 115. Se s. 4 i MM N 115 sammen med ev. tekst
MM N 125, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 1r i MM N 125. Se bl. 1r i MM N 125 sammen med ev. tekst
MM N 125, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 1v i MM N 125. Se bl. 1v i MM N 125 sammen med ev. tekst
MM N 132, Munchmuseet
. Datert 1921–1927. Se faksimile av bl. 1r i MM N 132. Se bl. 1r i MM N 132 sammen med ev. tekst
MM N 132, Munchmuseet
. Datert 1921–1927. Se faksimile av bl. 1v i MM N 132. Se bl. 1v i MM N 132 sammen med ev. tekst
MM N 141, Munchmuseet
. Datert 1910–1916. Se faksimile av bl. 1r i MM N 141. Se bl. 1r i MM N 141 sammen med ev. tekst
MM N 142, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av bl. 1v i MM N 142. Se bl. 1v i MM N 142 sammen med ev. tekst
MM N 179, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 3 i MM N 179. Se s. 3 i MM N 179 sammen med ev. tekst
MM N 293, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av s. 2 i MM N 293. Se s. 2 i MM N 293 sammen med ev. tekst
MM N 316, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av s. 4 i MM N 316. Se s. 4 i MM N 316 sammen med ev. tekst
MM N 317, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM N 317. Se bl. 14r i MM N 317 sammen med ev. tekst
MM N 317, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM N 317. Se bl. 15r i MM N 317 sammen med ev. tekst
MM N 447, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 447. Se bl. 1v i MM N 447 sammen med ev. tekst
MM N 454, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 454. Se bl. 1r i MM N 454 sammen med ev. tekst
MM N 467, Munchmuseet
. Datert 1888–1890. Se faksimile av s. 4 i MM N 467. Se s. 4 i MM N 467 sammen med ev. tekst
MM N 490, Munchmuseet
. Datert 25.10.1892 . Se faksimile av s. 2 i MM N 490. Se s. 2 i MM N 490 sammen med ev. tekst
MM N 534, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 534. Se bl. 1r i MM N 534 sammen med ev. tekst
MM N 569, Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1912. Se faksimile av s. 4 i MM N 569. Se s. 4 i MM N 569 sammen med ev. tekst
MM N 570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 5 i MM N 570. Se s. 5 i MM N 570 sammen med ev. tekst
MM N 570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 15 i MM N 570. Se s. 15 i MM N 570 sammen med ev. tekst
MM N 570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 19 i MM N 570. Se s. 19 i MM N 570 sammen med ev. tekst
MM N 576, Munchmuseet
Johan Finnes legat. Datert 1887. Se faksimile av s. 3 i MM N 576. Se s. 3 i MM N 576 sammen med ev. tekst
MM N 577, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 577. Se bl. 1r i MM N 577 sammen med ev. tekst
MM N 610, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM N 610. Se s. 1 i MM N 610 sammen med ev. tekst
MM N 623, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 623. Se bl. 1v i MM N 623 sammen med ev. tekst
MM N 628, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM N 628. Se s. 1 i MM N 628 sammen med ev. tekst
MM N 628, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 628. Se s. 2 i MM N 628 sammen med ev. tekst
MM N 628, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 628. Se s. 3 i MM N 628 sammen med ev. tekst
MM N 628, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 4 i MM N 628. Se s. 4 i MM N 628 sammen med ev. tekst
MM N 641, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM N 641. Se s. 1 i MM N 641 sammen med ev. tekst
MM N 642, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 642. Se s. 2 i MM N 642 sammen med ev. tekst
MM N 657, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM N 657. Se s. 1 i MM N 657 sammen med ev. tekst
MM N 661, Munchmuseet
. Datert 1903–1906. Se faksimile av bl. 1r i MM N 661. Se bl. 1r i MM N 661 sammen med ev. tekst
MM N 661, Munchmuseet
. Datert 1903–1906. Se faksimile av bl. 1v i MM N 661. Se bl. 1v i MM N 661 sammen med ev. tekst
MM N 666, Munchmuseet
. Datert 1936–1940. Se faksimile av bl. 18r i MM N 666. Se bl. 18r i MM N 666 sammen med ev. tekst
MM N 666, Munchmuseet
. Datert 1936–1940. Se faksimile av bl. 48r i MM N 666. Se bl. 48r i MM N 666 sammen med ev. tekst
MM N 703, Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 12.1933 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 703. Se bl. 1r i MM N 703 sammen med ev. tekst
MM N 731, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889. Se faksimile av s. 3 i MM N 731. Se s. 3 i MM N 731 sammen med ev. tekst
MM N 732, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1884. Se faksimile av s. 3 i MM N 732. Se s. 3 i MM N 732 sammen med ev. tekst
MM N 756, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.1891 . Se faksimile av s. 4 i MM N 756. Se s. 4 i MM N 756 sammen med ev. tekst
MM N 776, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1891 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 776. Se bl. 1r i MM N 776 sammen med ev. tekst
MM N 819, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896 . Se faksimile av s. 4 i MM N 819. Se s. 4 i MM N 819 sammen med ev. tekst
MM N 822, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891. Se faksimile av s. 2 i MM N 822. Se s. 2 i MM N 822 sammen med ev. tekst
MM N 822, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891. Se faksimile av s. 4 i MM N 822. Se s. 4 i MM N 822 sammen med ev. tekst
MM N 831, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1899. Se faksimile av s. 2 i MM N 831. Se s. 2 i MM N 831 sammen med ev. tekst
MM N 880, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 30.10.1904 . Se faksimile av s. 4 i MM N 880. Se s. 4 i MM N 880 sammen med ev. tekst
MM N 992, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert [??].11.1909 . Se faksimile av s. 3 i MM N 992. Se s. 3 i MM N 992 sammen med ev. tekst
MM N 1016, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1927. Se faksimile av bl. 1r i MM N 1016. Se bl. 1r i MM N 1016 sammen med ev. tekst
MM N 1018, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 4.4.1927 . Se faksimile av s. 3 i MM N 1018. Se s. 3 i MM N 1018 sammen med ev. tekst
MM N 1064, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 1064. Se bl. 1v i MM N 1064 sammen med ev. tekst
MM N 1064, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 1064. Se s. 2 i MM N 1064 sammen med ev. tekst
MM N 1091, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se faksimile av bl. 1v i MM N 1091. Se bl. 1v i MM N 1091 sammen med ev. tekst
MM N 1421, Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1890. Se faksimile av bl. 1v i MM N 1421. Se bl. 1v i MM N 1421 sammen med ev. tekst
MM N 1612, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 1612. Se bl. 1v i MM N 1612 sammen med ev. tekst
MM N 1668, Munchmuseet
Brevutkast til Carl Dørnberger. Datert 1931. Se faksimile av bl. 1r i MM N 1668. Se bl. 1r i MM N 1668 sammen med ev. tekst
MM N 1734, Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 1734. Se s. 3 i MM N 1734 sammen med ev. tekst
MM N 1812, Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899. Se faksimile av s. 2 i MM N 1812. Se s. 2 i MM N 1812 sammen med ev. tekst
MM N 1819, Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899. Se faksimile av s. 3 i MM N 1819. Se s. 3 i MM N 1819 sammen med ev. tekst
MM N 1905, Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se faksimile av s. 10 i MM N 1905. Se s. 10 i MM N 1905 sammen med ev. tekst
MM N 1954, Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 1954. Se s. 3 i MM N 1954 sammen med ev. tekst
MM N 1954, Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se faksimile av s. 4 i MM N 1954. Se s. 4 i MM N 1954 sammen med ev. tekst
MM N 2028, Munchmuseet
Brevutkast til Christian Skredsvig . Datert 1909. Se faksimile av bl. 1v i MM N 2028. Se bl. 1v i MM N 2028 sammen med ev. tekst
MM N 2029, Munchmuseet
Brevutkast til Christian Skredsvig . Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 2029. Se bl. 1r i MM N 2029 sammen med ev. tekst
MM N 2029, Munchmuseet
Brevutkast til Christian Skredsvig . Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 2029. Se bl. 1v i MM N 2029 sammen med ev. tekst
MM N 2181, Munchmuseet
Brevutkast til Auguste Clot. Datert 1896–1897. Se faksimile av bl. 1r i MM N 2181. Se bl. 1r i MM N 2181 sammen med ev. tekst
MM N 2183, Munchmuseet
Brevutkast til Annie Dauthendey. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 2183. Se s. 3 i MM N 2183 sammen med ev. tekst
MM N 2191, Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 10.1.1934 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 2191. Se bl. 1r i MM N 2191 sammen med ev. tekst
MM N 2199, Munchmuseet
Brevutkast til Edelweis (frau). Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 2199. Se s. 2 i MM N 2199 sammen med ev. tekst
MM N 2221, Munchmuseet
Brev til Curt Glaser. Datert 1.11.1928 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 2221. Se bl. 1r i MM N 2221 sammen med ev. tekst
MM N 2227, Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 2227. Se bl. 1r i MM N 2227 sammen med ev. tekst
MM N 2270, Munchmuseet
Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1929–1930. Se faksimile av s. 2 i MM N 2270. Se s. 2 i MM N 2270 sammen med ev. tekst
MM N 2424, Munchmuseet
Brevutkast til Franz Servaes. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 2424. Se bl. 1r i MM N 2424 sammen med ev. tekst
MM N 2438, Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906. Se faksimile av bl. 1v i MM N 2438. Se bl. 1v i MM N 2438 sammen med ev. tekst
MM N 2444, Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1909. Se faksimile av s. 2 i MM N 2444. Se s. 2 i MM N 2444 sammen med ev. tekst
MM N 2451, Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906. Se faksimile av s. 2 i MM N 2451. Se s. 2 i MM N 2451 sammen med ev. tekst
MM N 2464, Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 2464. Se bl. 1r i MM N 2464 sammen med ev. tekst
MM N 2637, Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 2637. Se s. 3 i MM N 2637 sammen med ev. tekst
MM N 2723, Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 2723. Se s. 2 i MM N 2723 sammen med ev. tekst
MM N 2770, Munchmuseet
Brevutkast til Anna Auerbach. Datert 1908. Se faksimile av s. 1 i MM N 2770. Se s. 1 i MM N 2770 sammen med ev. tekst
MM N 2802, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.11.1903 . Se faksimile av bl. 1v i MM N 2802. Se bl. 1v i MM N 2802 sammen med ev. tekst
MM N 2804, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904 . Se faksimile av bl. 2r i MM N 2804. Se bl. 2r i MM N 2804 sammen med ev. tekst
MM N 2807, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904 . Se faksimile av bl. 3r i MM N 2807. Se bl. 3r i MM N 2807 sammen med ev. tekst
MM N 2814, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1904-1905. Se faksimile av bl. 2r i MM N 2814. Se bl. 2r i MM N 2814 sammen med ev. tekst
MM N 2820, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.12.1904 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2820. Se bl. 2v i MM N 2820 sammen med ev. tekst
MM N 2823, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1905 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2823. Se bl. 2v i MM N 2823 sammen med ev. tekst
MM N 2824, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2824. Se bl. 2v i MM N 2824 sammen med ev. tekst
MM N 2828, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.2.1905 . Se faksimile av s. 2 i MM N 2828. Se s. 2 i MM N 2828 sammen med ev. tekst
MM N 2829, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 2.3.1905 . Se faksimile av bl. 2r i MM N 2829. Se bl. 2r i MM N 2829 sammen med ev. tekst
MM N 2836, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 28.11.1905 . Se faksimile av bl. 2r i MM N 2836. Se bl. 2r i MM N 2836 sammen med ev. tekst
MM N 2840, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.10.1906 . Se faksimile av s. 1 i MM N 2840. Se s. 1 i MM N 2840 sammen med ev. tekst
MM N 2841, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.11.1906 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2841. Se bl. 2v i MM N 2841 sammen med ev. tekst
MM N 2842, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906 . Se faksimile av bl. 3v i MM N 2842. Se bl. 3v i MM N 2842 sammen med ev. tekst
MM N 2844, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1906 . Se faksimile av bl. 1v i MM N 2844. Se bl. 1v i MM N 2844 sammen med ev. tekst
MM N 2846, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.12.1906 . Se faksimile av bl. 2r i MM N 2846. Se bl. 2r i MM N 2846 sammen med ev. tekst
MM N 2854, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 12.3.1908 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2854. Se bl. 2v i MM N 2854 sammen med ev. tekst
MM N 2859, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2859. Se bl. 2v i MM N 2859 sammen med ev. tekst
MM N 2859, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 . Se faksimile av bl. 3r i MM N 2859. Se bl. 3r i MM N 2859 sammen med ev. tekst
MM N 2868, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909 . Se faksimile av bl. 3r i MM N 2868. Se bl. 3r i MM N 2868 sammen med ev. tekst
MM N 2880, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.1.1912 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 2880. Se bl. 1r i MM N 2880 sammen med ev. tekst
MM N 2883, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 20.3.1911 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 2883. Se bl. 1r i MM N 2883 sammen med ev. tekst
MM N 2893, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 28.10.1914 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 2893. Se bl. 1r i MM N 2893 sammen med ev. tekst
MM N 2897, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.1.1915 . Se faksimile av bl. 1v i MM N 2897. Se bl. 1v i MM N 2897 sammen med ev. tekst
MM N 2898, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917 . Se faksimile av bl. 2r i MM N 2898. Se bl. 2r i MM N 2898 sammen med ev. tekst
MM N 2898, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 2898. Se bl. 2v i MM N 2898 sammen med ev. tekst
MM N 2996, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3v i MM N 2996. Se bl. 3v i MM N 2996 sammen med ev. tekst
MM N 3016, Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 5.1912 . Se faksimile av s. 4 i MM N 3016. Se s. 4 i MM N 3016 sammen med ev. tekst
MM N 3063, Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 23.12.1909 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 3063. Se bl. 1r i MM N 3063 sammen med ev. tekst
MM N 3100, Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1927. Se faksimile av s. 3 i MM N 3100. Se s. 3 i MM N 3100 sammen med ev. tekst
MM N 3127, Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1934. Se faksimile av s. 1 i MM N 3127. Se s. 1 i MM N 3127 sammen med ev. tekst
MM N 3169, Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 8.1.1905 . Se faksimile av s. 2 i MM N 3169. Se s. 2 i MM N 3169 sammen med ev. tekst
MM N 3204, Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 21.3.1904 . Se faksimile av s. 1 i MM N 3204. Se s. 1 i MM N 3204 sammen med ev. tekst
MM N 3240, Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1914–1915. Se faksimile av s. 1 i MM N 3240. Se s. 1 i MM N 3240 sammen med ev. tekst
MM N 3270, Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1910. Se faksimile av s. 3 i MM N 3270. Se s. 3 i MM N 3270 sammen med ev. tekst
MM N 3315, Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM N 3315. Se bl. 1v i MM N 3315 sammen med ev. tekst
MM N 3321, Munchmuseet
Brev til Karl Wefring. Datert 15.6.1934 . Se faksimile av bl. 1r i MM N 3321. Se bl. 1r i MM N 3321 sammen med ev. tekst
MM N 3334, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 . Se faksimile av s. 1 i MM N 3334. Se s. 1 i MM N 3334 sammen med ev. tekst
MM N 3334, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 . Se faksimile av s. 2 i MM N 3334. Se s. 2 i MM N 3334 sammen med ev. tekst
MM N 3334, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 . Se faksimile av s. 3 i MM N 3334. Se s. 3 i MM N 3334 sammen med ev. tekst
MM N 3335, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se faksimile av s. 1 i MM N 3335. Se s. 1 i MM N 3335 sammen med ev. tekst
MM N 3335, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se faksimile av s. 2 i MM N 3335. Se s. 2 i MM N 3335 sammen med ev. tekst
MM N 3336, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se faksimile av s. 2 i MM N 3336. Se s. 2 i MM N 3336 sammen med ev. tekst
MM N 3336, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se faksimile av s. 3 i MM N 3336. Se s. 3 i MM N 3336 sammen med ev. tekst
MM N 3336, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se faksimile av s. 4 i MM N 3336. Se s. 4 i MM N 3336 sammen med ev. tekst
MM N 3337, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906 . Se faksimile av bl. 1v i MM N 3337. Se bl. 1v i MM N 3337 sammen med ev. tekst
MM N 3337, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906 . Se faksimile av s. 4 i MM N 3337. Se s. 4 i MM N 3337 sammen med ev. tekst
MM N 3338, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 . Se faksimile av bl. 1v i MM N 3338. Se bl. 1v i MM N 3338 sammen med ev. tekst
MM N 3338, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 . Se faksimile av s. 1 i MM N 3338. Se s. 1 i MM N 3338 sammen med ev. tekst
MM N 3338, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 . Se faksimile av s. 4 i MM N 3338. Se s. 4 i MM N 3338 sammen med ev. tekst
MM N 3339, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.10.1906 . Se faksimile av bl. 2v i MM N 3339. Se bl. 2v i MM N 3339 sammen med ev. tekst
MM N 3339, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.10.1906 . Se faksimile av bl. 3r i MM N 3339. Se bl. 3r i MM N 3339 sammen med ev. tekst
MM N 3372, Munchmuseet
Brevutkast til Adolf Schinnerer. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 3372. Se bl. 1r i MM N 3372 sammen med ev. tekst
MM N 3489, Munchmuseet
Brevutkast til Kleis. Datert 1893. Se faksimile av s. 2 i MM N 3489. Se s. 2 i MM N 3489 sammen med ev. tekst
MM N 3511, Munchmuseet
Brevutkast til Bjarne Falk. Datert 1883. Se faksimile av s. 3 i MM N 3511. Se s. 3 i MM N 3511 sammen med ev. tekst
MM N 3522, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM N 3522. Se s. 3 i MM N 3522 sammen med ev. tekst
MM N 3524, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 3524. Se s. 2 i MM N 3524 sammen med ev. tekst
MM N 3678, Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se faksimile av bl. 1v i MM N 3678. Se bl. 1v i MM N 3678 sammen med ev. tekst
MM N 3679, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893 . Se faksimile av s. 3 i MM N 3679. Se s. 3 i MM N 3679 sammen med ev. tekst
MM N 3685, Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se faksimile av s. 4 i MM N 3685. Se s. 4 i MM N 3685 sammen med ev. tekst
MM N 3687, Munchmuseet
. Datert 1873–1879. Se faksimile av s. 91 i MM N 3687. Se s. 91 i MM N 3687 sammen med ev. tekst
MM N 3692, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM N 3692. Se bl. 1r i MM N 3692 sammen med ev. tekst
MM N 3779, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.11.1904 . Se faksimile av s. 1 i MM N 3779. Se s. 1 i MM N 3779 sammen med ev. tekst
MM N 3781, Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM N 3781. Se s. 2 i MM N 3781 sammen med ev. tekst
,
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM N 3778. Se s. 1 i MM N 3778 sammen med ev. tekst
MM T 6, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 6. Se s. 1 i MM T 6 sammen med ev. tekst
MM T 17, Munchmuseet
. Datert 1875-1876. Se faksimile av s. 1 i MM T 17. Se s. 1 i MM T 17 sammen med ev. tekst
MM T 19, Munchmuseet
. Datert 1876. Se faksimile av s. 2 i MM T 19. Se s. 2 i MM T 19 sammen med ev. tekst
MM T 54, Munchmuseet
. Datert 1878. Se faksimile av bl. 54r i . Se bl. 54r i sammen med ev. tekst
MM T 60, Munchmuseet
. Datert 1878. Se faksimile av s. 1 i MM T 60. Se s. 1 i MM T 60 sammen med ev. tekst
MM T 68, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM T 68. Se s. 2 i MM T 68 sammen med ev. tekst
MM T 68, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 3 i MM T 68. Se s. 3 i MM T 68 sammen med ev. tekst
MM T 101, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av s. 1 i MM T 101. Se s. 1 i MM T 101 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 1r i MM T 118. Se bl. 1r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 3r i MM T 118. Se bl. 3r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 5r i MM T 118. Se bl. 5r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 5v i MM T 118. Se bl. 5v i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 7r i MM T 118. Se bl. 7r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 8r i MM T 118. Se bl. 8r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 10r i MM T 118. Se bl. 10r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 15r i MM T 118. Se bl. 15r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 15v i MM T 118. Se bl. 15v i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 16r i MM T 118. Se bl. 16r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 17r i MM T 118. Se bl. 17r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 18r i MM T 118. Se bl. 18r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 18v i MM T 118. Se bl. 18v i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 19r i MM T 118. Se bl. 19r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 20r i MM T 118. Se bl. 20r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 20v i MM T 118. Se bl. 20v i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 21r i MM T 118. Se bl. 21r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 22r i MM T 118. Se bl. 22r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 23r i MM T 118. Se bl. 23r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 24r i MM T 118. Se bl. 24r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 26r i MM T 118. Se bl. 26r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 29r i MM T 118. Se bl. 29r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 31r i MM T 118. Se bl. 31r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 31v i MM T 118. Se bl. 31v i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 118, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av bl. 33r i MM T 118. Se bl. 33r i MM T 118 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 2r i MM T 119. Se bl. 2r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 2v i MM T 119. Se bl. 2v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 4r i MM T 119. Se bl. 4r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 6r i MM T 119. Se bl. 6r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 6v i MM T 119. Se bl. 6v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 11r i MM T 119. Se bl. 11r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 12r i MM T 119. Se bl. 12r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 12v i MM T 119. Se bl. 12v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 13r i MM T 119. Se bl. 13r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 13v i MM T 119. Se bl. 13v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 15r i MM T 119. Se bl. 15r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 15v i MM T 119. Se bl. 15v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 16r i MM T 119. Se bl. 16r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 17v i MM T 119. Se bl. 17v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 18r i MM T 119. Se bl. 18r i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 119, Munchmuseet
. Datert 1878–1879. Se faksimile av bl. 18v i MM T 119. Se bl. 18v i MM T 119 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 1r i MM T 120. Se bl. 1r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 1v i MM T 120. Se bl. 1v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 2r i MM T 120. Se bl. 2r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 3r i MM T 120. Se bl. 3r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 4r i MM T 120. Se bl. 4r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 6r i MM T 120. Se bl. 6r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 6v i MM T 120. Se bl. 6v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 8r i MM T 120. Se bl. 8r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 9r i MM T 120. Se bl. 9r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 10r i MM T 120. Se bl. 10r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 11r i MM T 120. Se bl. 11r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 11v i MM T 120. Se bl. 11v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 12r i MM T 120. Se bl. 12r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 13r i MM T 120. Se bl. 13r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 13v i MM T 120. Se bl. 13v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 15r i MM T 120. Se bl. 15r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 16r i MM T 120. Se bl. 16r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 17v i MM T 120. Se bl. 17v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 18r i MM T 120. Se bl. 18r i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 120, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av bl. 18v i MM T 120. Se bl. 18v i MM T 120 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 1v i MM T 121. Se bl. 1v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 2r i MM T 121. Se bl. 2r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 3r i MM T 121. Se bl. 3r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 4r i MM T 121. Se bl. 4r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 4v i MM T 121. Se bl. 4v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 6r i MM T 121. Se bl. 6r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 6v i MM T 121. Se bl. 6v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 7r i MM T 121. Se bl. 7r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 7v i MM T 121. Se bl. 7v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 13r i MM T 121. Se bl. 13r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 14r i MM T 121. Se bl. 14r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 14v i MM T 121. Se bl. 14v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 15r i MM T 121. Se bl. 15r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 15v i MM T 121. Se bl. 15v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 16r i MM T 121. Se bl. 16r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 16v i MM T 121. Se bl. 16v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 17r i MM T 121. Se bl. 17r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 17v i MM T 121. Se bl. 17v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 18r i MM T 121. Se bl. 18r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 18v i MM T 121. Se bl. 18v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 19r i MM T 121. Se bl. 19r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 19v i MM T 121. Se bl. 19v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 20r i MM T 121. Se bl. 20r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 21r i MM T 121. Se bl. 21r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 21v i MM T 121. Se bl. 21v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 22r i MM T 121. Se bl. 22r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 22v i MM T 121. Se bl. 22v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 23r i MM T 121. Se bl. 23r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 23v i MM T 121. Se bl. 23v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 24r i MM T 121. Se bl. 24r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 24v i MM T 121. Se bl. 24v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 25r i MM T 121. Se bl. 25r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 25v i MM T 121. Se bl. 25v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 26r i MM T 121. Se bl. 26r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 26v i MM T 121. Se bl. 26v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 27r i MM T 121. Se bl. 27r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 27v i MM T 121. Se bl. 27v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 28r i MM T 121. Se bl. 28r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 28v i MM T 121. Se bl. 28v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 30r i MM T 121. Se bl. 30r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 30v i MM T 121. Se bl. 30v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 31r i MM T 121. Se bl. 31r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 31v i MM T 121. Se bl. 31v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 33r i MM T 121. Se bl. 33r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 33v i MM T 121. Se bl. 33v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 34r i MM T 121. Se bl. 34r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 34v i MM T 121. Se bl. 34v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 35r i MM T 121. Se bl. 35r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 35v i MM T 121. Se bl. 35v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 36r i MM T 121. Se bl. 36r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 36v i MM T 121. Se bl. 36v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 37r i MM T 121. Se bl. 37r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 37v i MM T 121. Se bl. 37v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 38r i MM T 121. Se bl. 38r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 38v i MM T 121. Se bl. 38v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 39r i MM T 121. Se bl. 39r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 39v i MM T 121. Se bl. 39v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 40r i MM T 121. Se bl. 40r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 40v i MM T 121. Se bl. 40v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 41r i MM T 121. Se bl. 41r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 41v i MM T 121. Se bl. 41v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 42r i MM T 121. Se bl. 42r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 42v i MM T 121. Se bl. 42v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 44r i MM T 121. Se bl. 44r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 44v i MM T 121. Se bl. 44v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 45r i MM T 121. Se bl. 45r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 45v i MM T 121. Se bl. 45v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 46r i MM T 121. Se bl. 46r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 46v i MM T 121. Se bl. 46v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 48r i MM T 121. Se bl. 48r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 48v i MM T 121. Se bl. 48v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 49r i MM T 121. Se bl. 49r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 49v i MM T 121. Se bl. 49v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 50r i MM T 121. Se bl. 50r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 50v i MM T 121. Se bl. 50v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 51r i MM T 121. Se bl. 51r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 51v i MM T 121. Se bl. 51v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 53r i MM T 121. Se bl. 53r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 53v i MM T 121. Se bl. 53v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 55r i MM T 121. Se bl. 55r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 56r i MM T 121. Se bl. 56r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 56v i MM T 121. Se bl. 56v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 57r i MM T 121. Se bl. 57r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 57v i MM T 121. Se bl. 57v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 58r i MM T 121. Se bl. 58r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 58v i MM T 121. Se bl. 58v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 59r i MM T 121. Se bl. 59r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 59v i MM T 121. Se bl. 59v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 60r i MM T 121. Se bl. 60r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 60v i MM T 121. Se bl. 60v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 61r i MM T 121. Se bl. 61r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 61v i MM T 121. Se bl. 61v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 63r i MM T 121. Se bl. 63r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 63v i MM T 121. Se bl. 63v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 65r i MM T 121. Se bl. 65r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 65v i MM T 121. Se bl. 65v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 66r i MM T 121. Se bl. 66r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 67r i MM T 121. Se bl. 67r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 68v i MM T 121. Se bl. 68v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 69r i MM T 121. Se bl. 69r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 69v i MM T 121. Se bl. 69v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 71v i MM T 121. Se bl. 71v i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 121, Munchmuseet
. Datert 1882. Se faksimile av bl. 73r i MM T 121. Se bl. 73r i MM T 121 sammen med ev. tekst
MM T 124, Munchmuseet
. Datert 1883. Se faksimile av bl. 1r i MM T 124. Se bl. 1r i MM T 124 sammen med ev. tekst
MM T 124, Munchmuseet
. Datert 1883. Se faksimile av bl. 2r i MM T 124. Se bl. 2r i MM T 124 sammen med ev. tekst
MM T 124, Munchmuseet
. Datert 1883. Se faksimile av bl. 3r i MM T 124. Se bl. 3r i MM T 124 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 125. Se bl. 1r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 125. Se bl. 2r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 125. Se bl. 2v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 125. Se bl. 3r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 125. Se bl. 4r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 125. Se bl. 5r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 125. Se bl. 6r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 125. Se bl. 8r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 125. Se bl. 9r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 125. Se bl. 11r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 125. Se bl. 12r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 125. Se bl. 13r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 125. Se bl. 14r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 125. Se bl. 15r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15v i MM T 125. Se bl. 15v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 125. Se bl. 17r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 125. Se bl. 21r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 125. Se bl. 22r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22v i MM T 125. Se bl. 22v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 125. Se bl. 23r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 125. Se bl. 24r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 125. Se bl. 25r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 125. Se bl. 26r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26v i MM T 125. Se bl. 26v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 125. Se bl. 27r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27v i MM T 125. Se bl. 27v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 125. Se bl. 29r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29v i MM T 125. Se bl. 29v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30r i MM T 125. Se bl. 30r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30v i MM T 125. Se bl. 30v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31r i MM T 125. Se bl. 31r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31v i MM T 125. Se bl. 31v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32r i MM T 125. Se bl. 32r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32v i MM T 125. Se bl. 32v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33r i MM T 125. Se bl. 33r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33v i MM T 125. Se bl. 33v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34r i MM T 125. Se bl. 34r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34v i MM T 125. Se bl. 34v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 35r i MM T 125. Se bl. 35r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 35v i MM T 125. Se bl. 35v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 36r i MM T 125. Se bl. 36r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 36v i MM T 125. Se bl. 36v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 37r i MM T 125. Se bl. 37r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 38r i MM T 125. Se bl. 38r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 38v i MM T 125. Se bl. 38v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 39r i MM T 125. Se bl. 39r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 39v i MM T 125. Se bl. 39v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 40v i MM T 125. Se bl. 40v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 41v i MM T 125. Se bl. 41v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 42r i MM T 125. Se bl. 42r i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 42v i MM T 125. Se bl. 42v i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 125, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 125. Se i MM T 125 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 126. Se bl. 1r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 126. Se bl. 3r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 126. Se bl. 5r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 126. Se bl. 6r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 126. Se bl. 7r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 126. Se bl. 9r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10v i MM T 126. Se bl. 10v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 126. Se bl. 11r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 126. Se bl. 12r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 126. Se bl. 16r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 126. Se bl. 18r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 126. Se bl. 19r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 126. Se bl. 20r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 126. Se bl. 21r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21v i MM T 126. Se bl. 21v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 126. Se bl. 22r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 126. Se bl. 23r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 126. Se bl. 24r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 126. Se bl. 25r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 126. Se bl. 26r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 126. Se bl. 27r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 28r i MM T 126. Se bl. 28r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 126. Se bl. 29r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31r i MM T 126. Se bl. 31r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31v i MM T 126. Se bl. 31v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32r i MM T 126. Se bl. 32r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32v i MM T 126. Se bl. 32v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33v i MM T 126. Se bl. 33v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 36r i MM T 126. Se bl. 36r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 36v i MM T 126. Se bl. 36v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 37r i MM T 126. Se bl. 37r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 37v i MM T 126. Se bl. 37v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 38r i MM T 126. Se bl. 38r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 38v i MM T 126. Se bl. 38v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 39r i MM T 126. Se bl. 39r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 39v i MM T 126. Se bl. 39v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 40r i MM T 126. Se bl. 40r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 40v i MM T 126. Se bl. 40v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 41r i MM T 126. Se bl. 41r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 42r i MM T 126. Se bl. 42r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 42v i MM T 126. Se bl. 42v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 43v i MM T 126. Se bl. 43v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 44v i MM T 126. Se bl. 44v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 45r i MM T 126. Se bl. 45r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 46r i MM T 126. Se bl. 46r i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 46v i MM T 126. Se bl. 46v i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 126, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 126. Se i MM T 126 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 1r i MM T 127. Se bl. 1r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 2r i MM T 127. Se bl. 2r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 3r i MM T 127. Se bl. 3r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 4r i MM T 127. Se bl. 4r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 4v i MM T 127. Se bl. 4v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 5r i MM T 127. Se bl. 5r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 7r i MM T 127. Se bl. 7r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 8r i MM T 127. Se bl. 8r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 9r i MM T 127. Se bl. 9r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 10r i MM T 127. Se bl. 10r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 11r i MM T 127. Se bl. 11r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 11v i MM T 127. Se bl. 11v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 12r i MM T 127. Se bl. 12r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 13r i MM T 127. Se bl. 13r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 15r i MM T 127. Se bl. 15r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 16r i MM T 127. Se bl. 16r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 17r i MM T 127. Se bl. 17r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 18r i MM T 127. Se bl. 18r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 19r i MM T 127. Se bl. 19r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 20r i MM T 127. Se bl. 20r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 22r i MM T 127. Se bl. 22r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 23r i MM T 127. Se bl. 23r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 25r i MM T 127. Se bl. 25r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 25v i MM T 127. Se bl. 25v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 28r i MM T 127. Se bl. 28r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 29r i MM T 127. Se bl. 29r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 30r i MM T 127. Se bl. 30r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 30v i MM T 127. Se bl. 30v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 39r i MM T 127. Se bl. 39r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 43v i MM T 127. Se bl. 43v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 44r i MM T 127. Se bl. 44r i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 45v i MM T 127. Se bl. 45v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 49v i MM T 127. Se bl. 49v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 127, Munchmuseet
. Datert 1890–1894. Se faksimile av bl. 51v i MM T 127. Se bl. 51v i MM T 127 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 128. Se i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 128. Se bl. 1r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM T 128. Se bl. 1v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 128. Se bl. 3r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 128. Se bl. 4r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 128. Se bl. 5r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 128. Se bl. 6r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6v i MM T 128. Se bl. 6v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 128. Se bl. 7r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7v i MM T 128. Se bl. 7v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 128. Se bl. 8r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8v i MM T 128. Se bl. 8v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 128. Se bl. 9r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 128. Se bl. 10r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 128. Se bl. 11r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11v i MM T 128. Se bl. 11v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 128. Se bl. 12r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 128. Se bl. 13r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 128. Se bl. 15r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 128. Se bl. 16r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 128. Se bl. 17r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17v i MM T 128. Se bl. 17v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 128. Se bl. 18r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18v i MM T 128. Se bl. 18v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 128. Se bl. 19r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19v i MM T 128. Se bl. 19v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 128. Se bl. 20r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20v i MM T 128. Se bl. 20v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 128. Se bl. 21r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21v i MM T 128. Se bl. 21v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23v i MM T 128. Se bl. 23v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 128. Se bl. 24r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24v i MM T 128. Se bl. 24v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 128. Se bl. 25r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25v i MM T 128. Se bl. 25v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 128. Se bl. 26r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 128. Se bl. 27r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27v i MM T 128. Se bl. 27v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 28r i MM T 128. Se bl. 28r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 128. Se bl. 29r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29v i MM T 128. Se bl. 29v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30r i MM T 128. Se bl. 30r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30v i MM T 128. Se bl. 30v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31r i MM T 128. Se bl. 31r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32r i MM T 128. Se bl. 32r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33r i MM T 128. Se bl. 33r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33v i MM T 128. Se bl. 33v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34v i MM T 128. Se bl. 34v i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 35r i MM T 128. Se bl. 35r i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 128, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 128. Se i MM T 128 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 2r i MM T 131. Se bl. 2r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 3r i MM T 131. Se bl. 3r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 3v i MM T 131. Se bl. 3v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 4r i MM T 131. Se bl. 4r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 5r i MM T 131. Se bl. 5r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 6r i MM T 131. Se bl. 6r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 6v i MM T 131. Se bl. 6v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 8r i MM T 131. Se bl. 8r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 10r i MM T 131. Se bl. 10r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 10v i MM T 131. Se bl. 10v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 11r i MM T 131. Se bl. 11r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 11v i MM T 131. Se bl. 11v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 12r i MM T 131. Se bl. 12r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 12v i MM T 131. Se bl. 12v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 13r i MM T 131. Se bl. 13r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 13v i MM T 131. Se bl. 13v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 14r i MM T 131. Se bl. 14r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 14v i MM T 131. Se bl. 14v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 15r i MM T 131. Se bl. 15r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 15v i MM T 131. Se bl. 15v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 16r i MM T 131. Se bl. 16r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 16v i MM T 131. Se bl. 16v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 17r i MM T 131. Se bl. 17r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 17v i MM T 131. Se bl. 17v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 18r i MM T 131. Se bl. 18r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 18v i MM T 131. Se bl. 18v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 19r i MM T 131. Se bl. 19r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 19v i MM T 131. Se bl. 19v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 21r i MM T 131. Se bl. 21r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 21v i MM T 131. Se bl. 21v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 22r i MM T 131. Se bl. 22r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 22v i MM T 131. Se bl. 22v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av s. 23 i MM T 131. Se s. 23 i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 23r i MM T 131. Se bl. 23r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 23v i MM T 131. Se bl. 23v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 26v i MM T 131. Se bl. 26v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 27r i MM T 131. Se bl. 27r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 28r i MM T 131. Se bl. 28r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 29r i MM T 131. Se bl. 29r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 30r i MM T 131. Se bl. 30r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 30v i MM T 131. Se bl. 30v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 31v i MM T 131. Se bl. 31v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 32v i MM T 131. Se bl. 32v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 33r i MM T 131. Se bl. 33r i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 33v i MM T 131. Se bl. 33v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 35v i MM T 131. Se bl. 35v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 37v i MM T 131. Se bl. 37v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 39v i MM T 131. Se bl. 39v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 40v i MM T 131. Se bl. 40v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 41v i MM T 131. Se bl. 41v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av bl. 42v i MM T 131. Se bl. 42v i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 131, Munchmuseet
. Datert 1895. Se faksimile av i MM T 131. Se i MM T 131 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 132. Se i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 132. Se bl. 1r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 132. Se bl. 2r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 132. Se bl. 2v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 132. Se bl. 3r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 5 i MM T 132. Se s. 5 i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 132. Se bl. 5r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 132. Se bl. 6r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 132. Se bl. 7r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7v i MM T 132. Se bl. 7v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 132. Se bl. 8r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 132. Se bl. 9r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 132. Se bl. 10r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 132. Se bl. 11r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 132. Se bl. 12r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12v i MM T 132. Se bl. 12v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13v i MM T 132. Se bl. 13v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 132. Se bl. 14r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14v i MM T 132. Se bl. 14v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 132. Se bl. 15r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15v i MM T 132. Se bl. 15v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 132. Se bl. 16r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16v i MM T 132. Se bl. 16v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 132. Se bl. 17r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 132. Se bl. 18r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18v i MM T 132. Se bl. 18v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 132. Se bl. 19r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 132. Se bl. 20r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20v i MM T 132. Se bl. 20v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 132. Se bl. 21r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21v i MM T 132. Se bl. 21v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 132. Se bl. 22r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 132. Se bl. 23r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23v i MM T 132. Se bl. 23v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 132. Se bl. 24r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 132. Se bl. 25r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 132. Se bl. 26r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 132. Se bl. 27r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 28r i MM T 132. Se bl. 28r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 28v i MM T 132. Se bl. 28v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29v i MM T 132. Se bl. 29v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32v i MM T 132. Se bl. 32v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33v i MM T 132. Se bl. 33v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34r i MM T 132. Se bl. 34r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 35v i MM T 132. Se bl. 35v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 36v i MM T 132. Se bl. 36v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 37r i MM T 132. Se bl. 37r i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 132, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 37v i MM T 132. Se bl. 37v i MM T 132 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 133. Se bl. 2v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 133. Se bl. 6r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6v i MM T 133. Se bl. 6v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 133. Se bl. 7r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7v i MM T 133. Se bl. 7v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 133. Se bl. 8r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8v i MM T 133. Se bl. 8v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 133. Se bl. 9r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9v i MM T 133. Se bl. 9v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12v i MM T 133. Se bl. 12v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15v i MM T 133. Se bl. 15v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 133. Se bl. 16r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16v i MM T 133. Se bl. 16v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 133. Se bl. 18r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18v i MM T 133. Se bl. 18v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20v i MM T 133. Se bl. 20v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 22 i MM T 133. Se s. 22 i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 133. Se bl. 21r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22v i MM T 133. Se bl. 22v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 133. Se bl. 23r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23v i MM T 133. Se bl. 23v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 133. Se bl. 24r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24v i MM T 133. Se bl. 24v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25v i MM T 133. Se bl. 25v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 133. Se bl. 26r i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27v i MM T 133. Se bl. 27v i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 133, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 133. Se i MM T 133 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 149. Se i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 149. Se bl. 1r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM T 149. Se bl. 1v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 149. Se bl. 2r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 149. Se bl. 2v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 149. Se bl. 3r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3v i MM T 149. Se bl. 3v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 149. Se bl. 4r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 149. Se bl. 5r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 149. Se bl. 6r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 149. Se bl. 7r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 149. Se bl. 8r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 149. Se bl. 9r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 149. Se bl. 10r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 149. Se bl. 11r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 149. Se bl. 12r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12v i MM T 149. Se bl. 12v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 149. Se bl. 13r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 149. Se bl. 14r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14v i MM T 149. Se bl. 14v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 149. Se bl. 15r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 149. Se bl. 16r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 149. Se bl. 17r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 149. Se bl. 18r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 149. Se bl. 19r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 149. Se bl. 20r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 149. Se bl. 21r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21v i MM T 149. Se bl. 21v i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 149. Se bl. 22r i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 149. Se i MM T 149 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 150. Se bl. 1r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 150. Se bl. 2r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 150. Se bl. 3r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 150. Se bl. 5r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 150. Se bl. 6r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 150. Se bl. 7r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 150. Se bl. 8r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8v i MM T 150. Se bl. 8v i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 150. Se bl. 9r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9v i MM T 150. Se bl. 9v i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 150. Se bl. 10r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 150. Se bl. 11r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 150. Se bl. 12r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 150. Se bl. 13r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 150. Se bl. 13r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 150. Se bl. 14r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 150. Se bl. 15r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 150. Se bl. 16r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 150. Se bl. 17r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 150. Se bl. 19r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 150. Se bl. 20r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 150. Se bl. 21r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 150. Se bl. 22r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23v i MM T 150. Se bl. 23v i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 150. Se bl. 24r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 150. Se bl. 25r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 150. Se bl. 26r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 150. Se bl. 27r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 150. Se bl. 29r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30r i MM T 150. Se bl. 30r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32v i MM T 150. Se bl. 32v i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 33r i MM T 150. Se bl. 33r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34v i MM T 150. Se bl. 34v i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 150, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 35r i MM T 150. Se bl. 35r i MM T 150 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 151. Se bl. 1r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 151. Se bl. 3r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 151. Se bl. 4r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 151. Se bl. 5r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 151. Se bl. 6r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 151. Se bl. 7r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 151. Se bl. 8r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 151. Se bl. 9r i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 151, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22v i MM T 151. Se bl. 22v i MM T 151 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 152. Se bl. 1r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 152. Se bl. 2r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 152. Se bl. 3r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 152. Se bl. 4r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 152. Se bl. 5r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 152. Se bl. 6r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 152. Se bl. 7r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 152. Se bl. 8r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 152. Se bl. 9r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 152. Se bl. 10r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 152. Se bl. 11r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 152. Se bl. 12r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 152. Se bl. 13r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 152. Se bl. 14r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 152. Se bl. 15r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15v i MM T 152. Se bl. 15v i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 152. Se bl. 17r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 152. Se bl. 18r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 152. Se bl. 19r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 152. Se bl. 20r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 152. Se bl. 21r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 152, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 152. Se bl. 22r i MM T 152 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 153. Se bl. 1r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 153. Se bl. 2r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 153. Se bl. 2v i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 153. Se bl. 3r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 153. Se bl. 4r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 153. Se bl. 5r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 153. Se bl. 6r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 153. Se bl. 7r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 153. Se bl. 8r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 153. Se bl. 9r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 153. Se bl. 10r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 153. Se bl. 11r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 153. Se bl. 12r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 153. Se bl. 14r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 153. Se bl. 15r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 153. Se bl. 16r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17r i MM T 153. Se bl. 17r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 153. Se bl. 18r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19r i MM T 153. Se bl. 19r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20r i MM T 153. Se bl. 20r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21r i MM T 153. Se bl. 21r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 153. Se bl. 22r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 153. Se bl. 23r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23v i MM T 153. Se bl. 23v i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 153. Se bl. 24r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 25r i MM T 153. Se bl. 25r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 153. Se bl. 26r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26v i MM T 153. Se bl. 26v i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 153. Se bl. 27r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 28r i MM T 153. Se bl. 28r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 153. Se bl. 29r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 30r i MM T 153. Se bl. 30r i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 31v i MM T 153. Se bl. 31v i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 32v i MM T 153. Se bl. 32v i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 153, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 153. Se i MM T 153 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 154. Se bl. 3r i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 154. Se bl. 4r i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 154. Se bl. 12r i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13v i MM T 154. Se bl. 13v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 154. Se bl. 24r i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 69v i MM T 154. Se bl. 69v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 70v i MM T 154. Se bl. 70v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 71v i MM T 154. Se bl. 71v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 72v i MM T 154. Se bl. 72v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 154, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 74v i MM T 154. Se bl. 74v i MM T 154 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 155. Se bl. 1r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 155. Se bl. 2r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 155. Se bl. 3r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 155. Se bl. 4r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 155. Se bl. 6r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 155. Se bl. 7r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 155. Se bl. 8r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 155. Se bl. 9r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 155. Se bl. 10r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 155. Se bl. 11r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 155. Se bl. 12r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 155. Se bl. 13r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 155. Se bl. 14r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 15r i MM T 155. Se bl. 15r i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16v i MM T 155. Se bl. 16v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 17v i MM T 155. Se bl. 17v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18v i MM T 155. Se bl. 18v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 19v i MM T 155. Se bl. 19v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 20v i MM T 155. Se bl. 20v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 155, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 21v i MM T 155. Se bl. 21v i MM T 155 sammen med ev. tekst
MM T 156, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 156. Se bl. 1r i MM T 156 sammen med ev. tekst
MM T 156, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 156. Se bl. 2r i MM T 156 sammen med ev. tekst
MM T 156, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 156. Se bl. 3r i MM T 156 sammen med ev. tekst
MM T 156, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 156. Se bl. 4r i MM T 156 sammen med ev. tekst
MM T 157, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 157. Se bl. 7r i MM T 157 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 158. Se bl. 1r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 158. Se bl. 2r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 158. Se bl. 3r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 158. Se bl. 4r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 158. Se bl. 5r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 158. Se bl. 6r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 158. Se bl. 7r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 8r i MM T 158. Se bl. 8r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 9r i MM T 158. Se bl. 9r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 158. Se bl. 10r i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 158, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10v i MM T 158. Se bl. 10v i MM T 158 sammen med ev. tekst
MM T 161, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 16r i MM T 161. Se bl. 16r i MM T 161 sammen med ev. tekst
MM T 161, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24r i MM T 161. Se bl. 24r i MM T 161 sammen med ev. tekst
MM T 161, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 68v i MM T 161. Se bl. 68v i MM T 161 sammen med ev. tekst
MM T 161, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 72v i MM T 161. Se bl. 72v i MM T 161 sammen med ev. tekst
MM T 162, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 14r i MM T 162. Se bl. 14r i MM T 162 sammen med ev. tekst
MM T 164, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 164. Se bl. 7r i MM T 164 sammen med ev. tekst
MM T 165, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 165. Se bl. 10r i MM T 165 sammen med ev. tekst
MM T 168, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 76v i MM T 168. Se bl. 76v i MM T 168 sammen med ev. tekst
MM T 173, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 173. Se bl. 5r i MM T 173 sammen med ev. tekst
MM T 175, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 175. Se bl. 1r i MM T 175 sammen med ev. tekst
MM T 175, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 75v i MM T 175. Se bl. 75v i MM T 175 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 176. Se bl. 1r i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 176. Se bl. 2r i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 58v i MM T 176. Se bl. 58v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 59v i MM T 176. Se bl. 59v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 60v i MM T 176. Se bl. 60v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 64v i MM T 176. Se bl. 64v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 65v i MM T 176. Se bl. 65v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 67r i MM T 176. Se bl. 67r i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 67v i MM T 176. Se bl. 67v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 68v i MM T 176. Se bl. 68v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 69v i MM T 176. Se bl. 69v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 70v i MM T 176. Se bl. 70v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 71v i MM T 176. Se bl. 71v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 72v i MM T 176. Se bl. 72v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 73v i MM T 176. Se bl. 73v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 75v i MM T 176. Se bl. 75v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 176, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 77v i MM T 176. Se bl. 77v i MM T 176 sammen med ev. tekst
MM T 178, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 80v i MM T 178. Se bl. 80v i MM T 178 sammen med ev. tekst
MM T 179, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 179. Se bl. 4r i MM T 179 sammen med ev. tekst
MM T 180, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 180. Se bl. 5r i MM T 180 sammen med ev. tekst
MM T 185, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18v i MM T 185. Se bl. 18v i MM T 185 sammen med ev. tekst
MM T 185, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 65v i MM T 185. Se bl. 65v i MM T 185 sammen med ev. tekst
MM T 185, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 66v i MM T 185. Se bl. 66v i MM T 185 sammen med ev. tekst
MM T 188, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 188. Se bl. 22r i MM T 188 sammen med ev. tekst
MM T 188, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 26r i MM T 188. Se bl. 26r i MM T 188 sammen med ev. tekst
MM T 188, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 86r i MM T 188. Se bl. 86r i MM T 188 sammen med ev. tekst
MM T 190, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 0 i MM T 190. Se s. 0 i MM T 190 sammen med ev. tekst
MM T 192, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 59v i MM T 192. Se bl. 59v i MM T 192 sammen med ev. tekst
MM T 195, Munchmuseet
. Datert 1916–1930. Se faksimile av bl. 58r i MM T 195. Se bl. 58r i MM T 195 sammen med ev. tekst
MM T 195, Munchmuseet
. Datert 1916–1930. Se faksimile av bl. 153r i MM T 195. Se bl. 153r i MM T 195 sammen med ev. tekst
MM T 195, Munchmuseet
. Datert 1916–1930. Se faksimile av bl. 167r i MM T 195. Se bl. 167r i MM T 195 sammen med ev. tekst
MM T 198, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 198. Se bl. 2r i MM T 198 sammen med ev. tekst
MM T 198, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 11r i MM T 198. Se bl. 11r i MM T 198 sammen med ev. tekst
MM T 198, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12r i MM T 198. Se bl. 12r i MM T 198 sammen med ev. tekst
MM T 201, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 201. Se bl. 13r i MM T 201 sammen med ev. tekst
MM T 201, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 23r i MM T 201. Se bl. 23r i MM T 201 sammen med ev. tekst
MM T 201, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 40r i MM T 201. Se bl. 40r i MM T 201 sammen med ev. tekst
MM T 203, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 18r i MM T 203. Se bl. 18r i MM T 203 sammen med ev. tekst
MM T 204, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 204. Se bl. 3r i MM T 204 sammen med ev. tekst
MM T 204, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 204. Se bl. 4r i MM T 204 sammen med ev. tekst
MM T 204, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 204. Se bl. 5r i MM T 204 sammen med ev. tekst
MM T 204, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 7r i MM T 204. Se bl. 7r i MM T 204 sammen med ev. tekst
MM T 204, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 10r i MM T 204. Se bl. 10r i MM T 204 sammen med ev. tekst
MM T 205, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 13r i MM T 205. Se bl. 13r i MM T 205 sammen med ev. tekst
MM T 205, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 22r i MM T 205. Se bl. 22r i MM T 205 sammen med ev. tekst
MM T 210, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 72v i MM T 210. Se bl. 72v i MM T 210 sammen med ev. tekst
MM T 210, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 74v i MM T 210. Se bl. 74v i MM T 210 sammen med ev. tekst
MM T 211, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 27r i MM T 211. Se bl. 27r i MM T 211 sammen med ev. tekst
MM T 215, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 62v i MM T 215. Se bl. 62v i MM T 215 sammen med ev. tekst
MM T 218, Munchmuseet
. Datert 1915–1916. Se faksimile av bl. 29v i MM T 218. Se bl. 29v i MM T 218 sammen med ev. tekst
MM T 223, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 12v i MM T 223. Se bl. 12v i MM T 223 sammen med ev. tekst
MM T 225, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 225. Se bl. 6r i MM T 225 sammen med ev. tekst
MM T 225, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 24v i MM T 225. Se bl. 24v i MM T 225 sammen med ev. tekst
MM T 233, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2v i MM T 233. Se bl. 2v i MM T 233 sammen med ev. tekst
MM T 233, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 233. Se bl. 3r i MM T 233 sammen med ev. tekst
MM T 233, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 29r i MM T 233. Se bl. 29r i MM T 233 sammen med ev. tekst
MM T 234, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 234. Se bl. 1r i MM T 234 sammen med ev. tekst
MM T 234, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 6r i MM T 234. Se bl. 6r i MM T 234 sammen med ev. tekst
MM T 234, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 234. Se i MM T 234 sammen med ev. tekst
MM T 245, Munchmuseet
. Datert 1942–1943. Se faksimile av bl. 9v i MM T 245. Se bl. 9v i MM T 245 sammen med ev. tekst
MM T 247, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 247. Se i MM T 247 sammen med ev. tekst
MM T 249, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 249. Se bl. 1r i MM T 249 sammen med ev. tekst
MM T 275, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 275. Se bl. 1r i MM T 275 sammen med ev. tekst
MM T 329, Munchmuseet
. Datert 1893. Se faksimile av bl. 1r i MM T 329. Se bl. 1r i MM T 329 sammen med ev. tekst
MM T 340, Munchmuseet
. Datert 1885–1889. Se faksimile av s. 1 i MM T 340. Se s. 1 i MM T 340 sammen med ev. tekst
MM T 361, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 1r i MM T 361. Se bl. 1r i MM T 361 sammen med ev. tekst
MM T 361, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 1v i MM T 361. Se bl. 1v i MM T 361 sammen med ev. tekst
MM T 365, Munchmuseet
. Datert 1890. Se faksimile av s. 3 i MM T 365. Se s. 3 i MM T 365 sammen med ev. tekst
MM T 394, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 394. Se bl. 1r i MM T 394 sammen med ev. tekst
,
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 398. Se bl. 1r i MM T 398 sammen med ev. tekst
MM T 451, Munchmuseet
. Datert 1903–1908. Se faksimile av bl. 1r i MM T 451. Se bl. 1r i MM T 451 sammen med ev. tekst
MM T 752, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 752. Se s. 1 i MM T 752 sammen med ev. tekst
MM T 755, Munchmuseet
. Datert 1943. Se faksimile av bl. 1r i MM T 755. Se bl. 1r i MM T 755 sammen med ev. tekst
MM T 1196, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 1196. Se s. 1 i MM T 1196 sammen med ev. tekst
MM T 1254, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1254. Se bl. 1r i MM T 1254 sammen med ev. tekst
MM T 1255, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1255. Se bl. 1r i MM T 1255 sammen med ev. tekst
MM T 1256, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1256. Se bl. 1r i MM T 1256 sammen med ev. tekst
MM T 1281, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1281. Se bl. 1r i MM T 1281 sammen med ev. tekst
MM T 1296, Munchmuseet
. Datert 1910. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1296. Se bl. 1r i MM T 1296 sammen med ev. tekst
MM T 1297, Munchmuseet
. Datert 1911–1915. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1297. Se bl. 1r i MM T 1297 sammen med ev. tekst
MM T 1298, Munchmuseet
. Datert 1899–1917. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1298. Se bl. 1r i MM T 1298 sammen med ev. tekst
MM T 1301, Munchmuseet
. Datert 1910. Se faksimile av s. 1 i MM T 1301. Se s. 1 i MM T 1301 sammen med ev. tekst
MM T 1302, Munchmuseet
. Datert 1908–1909. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1302. Se bl. 1r i MM T 1302 sammen med ev. tekst
MM T 1303, Munchmuseet
. Datert 1910. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1303. Se bl. 1r i MM T 1303 sammen med ev. tekst
MM T 1325, Munchmuseet
. Datert 1898. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1325. Se bl. 1r i MM T 1325 sammen med ev. tekst
MM T 1326, Munchmuseet
. Datert 1938. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1326. Se bl. 1r i MM T 1326 sammen med ev. tekst
MM T 1338, Munchmuseet
. Datert 1899–1902. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1338. Se bl. 1r i MM T 1338 sammen med ev. tekst
MM T 1371, Munchmuseet
. Datert 1903–1910. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1371. Se bl. 1r i MM T 1371 sammen med ev. tekst
MM T 1438, Munchmuseet
. Datert 1906–1910. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1438. Se bl. 1r i MM T 1438 sammen med ev. tekst
MM T 1440, Munchmuseet
. Datert 1930. Se faksimile av bl. 1v i MM T 1440. Se bl. 1v i MM T 1440 sammen med ev. tekst
MM T 1581, Munchmuseet
. Datert 1906-1907. Se faksimile av s. 1 i MM T 1581. Se s. 1 i MM T 1581 sammen med ev. tekst
MM T 1674, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1674. Se bl. 1r i MM T 1674 sammen med ev. tekst
MM T 1674, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM T 1674. Se bl. 1v i MM T 1674 sammen med ev. tekst
MM T 1957, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1957. Se bl. 1r i MM T 1957 sammen med ev. tekst
MM T 1976, Munchmuseet
. Datert 1908–1909. Se faksimile av bl. 1r i MM T 1976. Se bl. 1r i MM T 1976 sammen med ev. tekst
MM T 2011, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2011. Se bl. 1r i MM T 2011 sammen med ev. tekst
MM T 2023, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2023. Se bl. 1r i MM T 2023 sammen med ev. tekst
MM T 2024, Munchmuseet
. Datert 1921–1922. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2024. Se bl. 1r i MM T 2024 sammen med ev. tekst
MM T 2136, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2136. Se bl. 1r i MM T 2136 sammen med ev. tekst
MM T 2142, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2142. Se bl. 1r i MM T 2142 sammen med ev. tekst
MM T 2143, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2143. Se s. 1 i MM T 2143 sammen med ev. tekst
MM T 2143, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM T 2143. Se s. 2 i MM T 2143 sammen med ev. tekst
MM T 2144, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2144. Se bl. 1r i MM T 2144 sammen med ev. tekst
MM T 2146, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2146. Se bl. 1r i MM T 2146 sammen med ev. tekst
MM T 2147, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2147. Se bl. 1r i MM T 2147 sammen med ev. tekst
MM T 2148, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2148. Se bl. 1r i MM T 2148 sammen med ev. tekst
MM T 2149, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2149. Se bl. 1r i MM T 2149 sammen med ev. tekst
MM T 2159, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2159. Se bl. 1r i MM T 2159 sammen med ev. tekst
MM T 2165, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2165. Se bl. 1r i MM T 2165 sammen med ev. tekst
MM T 2167, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2167. Se s. 1 i MM T 2167 sammen med ev. tekst
MM T 2173, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2173. Se s. 1 i MM T 2173 sammen med ev. tekst
MM T 2178, Munchmuseet
. Datert 1888–1889. Se faksimile av s. 2 i MM T 2178. Se s. 2 i MM T 2178 sammen med ev. tekst
MM T 2178, Munchmuseet
. Datert 1888–1889. Se faksimile av s. 3 i MM T 2178. Se s. 3 i MM T 2178 sammen med ev. tekst
MM T 2183, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM T 2183. Se s. 2 i MM T 2183 sammen med ev. tekst
MM T 2206, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2206. Se s. 1 i MM T 2206 sammen med ev. tekst
MM T 2208, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2208. Se bl. 1r i MM T 2208 sammen med ev. tekst
MM T 2222, Munchmuseet
. Datert 1930. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2222. Se bl. 1r i MM T 2222 sammen med ev. tekst
MM T 2223, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2223. Se bl. 1r i MM T 2223 sammen med ev. tekst
MM T 2228, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2228. Se bl. 1r i MM T 2228 sammen med ev. tekst
MM T 2265, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2265. Se bl. 1r i MM T 2265 sammen med ev. tekst
MM T 2367, Munchmuseet
. Datert 1892. Se faksimile av i . Se i sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2547. Se bl. 1r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 9r i MM T 2547. Se bl. 9r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 11r i MM T 2547. Se bl. 11r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 13r i MM T 2547. Se bl. 13r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 15r i MM T 2547. Se bl. 15r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 17r i MM T 2547. Se bl. 17r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 21r i MM T 2547. Se bl. 21r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 23r i MM T 2547. Se bl. 23r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 25r i MM T 2547. Se bl. 25r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 29r i MM T 2547. Se bl. 29r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 33r i MM T 2547. Se bl. 33r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 35r i MM T 2547. Se bl. 35r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 37r i MM T 2547. Se bl. 37r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 39r i MM T 2547. Se bl. 39r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 41r i MM T 2547. Se bl. 41r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 45r i MM T 2547. Se bl. 45r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 47r i MM T 2547. Se bl. 47r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 49r i MM T 2547. Se bl. 49r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 51r i MM T 2547. Se bl. 51r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 59r i MM T 2547. Se bl. 59r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 4r i MM T 2547. Se bl. 4r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 5r i MM T 2547. Se bl. 5r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 9r i MM T 2547. Se bl. 9r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 135r i MM T 2547. Se bl. 135r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 137r i MM T 2547. Se bl. 137r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 139r i MM T 2547. Se bl. 139r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 141r i MM T 2547. Se bl. 141r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 143r i MM T 2547. Se bl. 143r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 145r i MM T 2547. Se bl. 145r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av i MM T 2547. Se i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 63r i MM T 2547. Se bl. 63r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 65r i MM T 2547. Se bl. 65r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 73r i MM T 2547. Se bl. 73r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 75r i MM T 2547. Se bl. 75r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 81r i MM T 2547. Se bl. 81r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 83r i MM T 2547. Se bl. 83r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2547, Munchmuseet
. Datert 1930–1935. Se faksimile av bl. 85r i MM T 2547. Se bl. 85r i MM T 2547 sammen med ev. tekst
MM T 2570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 2570. Se i MM T 2570 sammen med ev. tekst
MM T 2570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2570. Se bl. 1r i MM T 2570 sammen med ev. tekst
MM T 2570, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 2570. Se bl. 4r i MM T 2570 sammen med ev. tekst
MM T 2650, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2650. Se bl. 1r i MM T 2650 sammen med ev. tekst
MM T 2703, Munchmuseet
. Datert 1931–1932. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2703. Se bl. 1r i MM T 2703 sammen med ev. tekst
MM T 2703, Munchmuseet
. Datert 1931–1932. Se faksimile av bl. 10r i MM T 2703. Se bl. 10r i MM T 2703 sammen med ev. tekst
MM T 2704, Munchmuseet
. Datert 1903–1908. Se faksimile av s. 88 i MM T 2704. Se s. 88 i MM T 2704 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 16 i MM T 2706. Se s. 16 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 19 i MM T 2706. Se s. 19 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 23 i MM T 2706. Se s. 23 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 29 i MM T 2706. Se s. 29 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 31 i MM T 2706. Se s. 31 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 33 i MM T 2706. Se s. 33 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 37 i MM T 2706. Se s. 37 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 41 i MM T 2706. Se s. 41 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 42 i MM T 2706. Se s. 42 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 43 i MM T 2706. Se s. 43 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 48 i MM T 2706. Se s. 48 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 52 i MM T 2706. Se s. 52 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 57 i MM T 2706. Se s. 57 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2706, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 58 i MM T 2706. Se s. 58 i MM T 2706 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 5 i MM T 2707. Se s. 5 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 6 i MM T 2707. Se s. 6 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 7 i MM T 2707. Se s. 7 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 9 i MM T 2707. Se s. 9 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 21 i MM T 2707. Se s. 21 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 23 i MM T 2707. Se s. 23 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 24 i MM T 2707. Se s. 24 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 42 i MM T 2707. Se s. 42 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 43 i MM T 2707. Se s. 43 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 52 i MM T 2707. Se s. 52 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 53 i MM T 2707. Se s. 53 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 54 i MM T 2707. Se s. 54 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 57 i MM T 2707. Se s. 57 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 65 i MM T 2707. Se s. 65 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 67 i MM T 2707. Se s. 67 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 69 i MM T 2707. Se s. 69 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 75 i MM T 2707. Se s. 75 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2707, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av s. 90 i MM T 2707. Se s. 90 i MM T 2707 sammen med ev. tekst
MM T 2730, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av bl. 8r i MM T 2730. Se bl. 8r i MM T 2730 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 3 i MM T 2734. Se s. 3 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 7 i MM T 2734. Se s. 7 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 10 i MM T 2734. Se s. 10 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 11 i MM T 2734. Se s. 11 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 12 i MM T 2734. Se s. 12 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 13 i MM T 2734. Se s. 13 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 14 i MM T 2734. Se s. 14 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2734, Munchmuseet
. Datert 1909–1911. Se faksimile av s. 19 i MM T 2734. Se s. 19 i MM T 2734 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 49 i MM T 2748. Se s. 49 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 65 i MM T 2748. Se s. 65 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 73 i MM T 2748. Se s. 73 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 75 i MM T 2748. Se s. 75 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 77 i MM T 2748. Se s. 77 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 79 i MM T 2748. Se s. 79 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 7 i MM T 2748. Se s. 7 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2748, Munchmuseet
. Datert 1927–1934. Se faksimile av s. 9 i MM T 2748. Se s. 9 i MM T 2748 sammen med ev. tekst
MM T 2750, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2750. Se bl. 1r i MM T 2750 sammen med ev. tekst
MM T 2750, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 2r i MM T 2750. Se bl. 2r i MM T 2750 sammen med ev. tekst
MM T 2750, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 2750. Se bl. 3r i MM T 2750 sammen med ev. tekst
MM T 2750, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 4r i MM T 2750. Se bl. 4r i MM T 2750 sammen med ev. tekst
MM T 2750, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 5r i MM T 2750. Se bl. 5r i MM T 2750 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2759. Se bl. 1r i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 3r i MM T 2759. Se bl. 3r i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 34r i MM T 2759. Se bl. 34r i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 39v i MM T 2759. Se bl. 39v i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 90v i MM T 2759. Se bl. 90v i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 92v i MM T 2759. Se bl. 92v i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2759, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 93r i MM T 2759. Se bl. 93r i MM T 2759 sammen med ev. tekst
MM T 2760, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av bl. 6r i MM T 2760. Se bl. 6r i MM T 2760 sammen med ev. tekst
MM T 2760, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av bl. 14r i MM T 2760. Se bl. 14r i MM T 2760 sammen med ev. tekst
MM T 2760, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av bl. 28r i MM T 2760. Se bl. 28r i MM T 2760 sammen med ev. tekst
MM T 2760, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av bl. 30r i MM T 2760. Se bl. 30r i MM T 2760 sammen med ev. tekst
MM T 2760, Munchmuseet
. Datert 1891–1892. Se faksimile av bl. 30v i MM T 2760. Se bl. 30v i MM T 2760 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 2r i MM T 2761. Se bl. 2r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 2v i MM T 2761. Se bl. 2v i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 3r i MM T 2761. Se bl. 3r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 4r i MM T 2761. Se bl. 4r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 6r i MM T 2761. Se bl. 6r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 7r i MM T 2761. Se bl. 7r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 8r i MM T 2761. Se bl. 8r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 16r i MM T 2761. Se bl. 16r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 19r i MM T 2761. Se bl. 19r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 21v i MM T 2761. Se bl. 21v i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 22r i MM T 2761. Se bl. 22r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 28r i MM T 2761. Se bl. 28r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 29r i MM T 2761. Se bl. 29r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 31r i MM T 2761. Se bl. 31r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2761, Munchmuseet
. Datert 1889–1890. Se faksimile av bl. 33r i MM T 2761. Se bl. 33r i MM T 2761 sammen med ev. tekst
MM T 2770, Munchmuseet
. Datert 1890. Se faksimile av bl. 33r i MM T 2770. Se bl. 33r i MM T 2770 sammen med ev. tekst
MM T 2770, Munchmuseet
. Datert 1890. Se faksimile av bl. 36r i MM T 2770. Se bl. 36r i MM T 2770 sammen med ev. tekst
MM T 2783, Munchmuseet
. Datert 1903–1904. Se faksimile av i MM T 2783. Se i MM T 2783 sammen med ev. tekst
MM T 2784, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 25 i MM T 2784. Se s. 25 i MM T 2784 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 12 i MM T 2785. Se s. 12 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 31 i MM T 2785. Se s. 31 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 66 i MM T 2785. Se s. 66 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 98 i MM T 2785. Se s. 98 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 114 i MM T 2785. Se s. 114 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2785, Munchmuseet
. Datert 1908. Se faksimile av s. 115 i MM T 2785. Se s. 115 i MM T 2785 sammen med ev. tekst
MM T 2810, Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890 . Se faksimile av s. 2 i MM T 2810. Se s. 2 i MM T 2810 sammen med ev. tekst
MM T 2810, Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890 . Se faksimile av s. 4 i MM T 2810. Se s. 4 i MM T 2810 sammen med ev. tekst
MM T 2849, Munchmuseet
. Datert 1940. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2849. Se bl. 1r i MM T 2849 sammen med ev. tekst
MM T 2890, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2890. Se bl. 1r i MM T 2890 sammen med ev. tekst
MM T 2893, Munchmuseet
. Datert 1889–1891. Se faksimile av bl. 22r i MM T 2893. Se bl. 22r i MM T 2893 sammen med ev. tekst
MM T 2893, Munchmuseet
. Datert 1889–1891. Se faksimile av bl. 23r i MM T 2893. Se bl. 23r i MM T 2893 sammen med ev. tekst
MM T 2893, Munchmuseet
. Datert 1889–1891. Se faksimile av bl. 44v i MM T 2893. Se bl. 44v i MM T 2893 sammen med ev. tekst
MM T 2893, Munchmuseet
. Datert 1889–1891. Se faksimile av bl. 45r i MM T 2893. Se bl. 45r i MM T 2893 sammen med ev. tekst
MM T 2898, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2898. Se bl. 1r i MM T 2898 sammen med ev. tekst
MM T 2901, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2901. Se s. 1 i MM T 2901 sammen med ev. tekst
MM T 2902, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2902. Se bl. 1r i MM T 2902 sammen med ev. tekst
MM T 2905, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2905. Se s. 1 i MM T 2905 sammen med ev. tekst
MM T 2905, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM T 2905. Se s. 2 i MM T 2905 sammen med ev. tekst
MM T 2906, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 2 i MM T 2906. Se s. 2 i MM T 2906 sammen med ev. tekst
MM T 2907, Munchmuseet
. Datert 1896. Se faksimile av s. 2 i MM T 2907. Se s. 2 i MM T 2907 sammen med ev. tekst
MM T 2908, Munchmuseet
. Datert 1892–1893. Se faksimile av s. 1 i MM T 2908. Se s. 1 i MM T 2908 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 51 i MM T 2913. Se s. 51 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 55 i MM T 2913. Se s. 55 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 64 i MM T 2913. Se s. 64 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 74 i MM T 2913. Se s. 74 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 82 i MM T 2913. Se s. 82 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 84 i MM T 2913. Se s. 84 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2913, Munchmuseet
. Datert 1879–1882. Se faksimile av s. 0 i MM T 2913. Se s. 0 i MM T 2913 sammen med ev. tekst
MM T 2914, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av s. 6 i MM T 2914. Se s. 6 i MM T 2914 sammen med ev. tekst
MM T 2914, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av s. 7 i MM T 2914. Se s. 7 i MM T 2914 sammen med ev. tekst
MM T 2914, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av s. 9 i MM T 2914. Se s. 9 i MM T 2914 sammen med ev. tekst
MM T 2914, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av s. 14 i MM T 2914. Se s. 14 i MM T 2914 sammen med ev. tekst
MM T 2914, Munchmuseet
. Datert 1876–1878. Se faksimile av s. 20 i MM T 2914. Se s. 20 i MM T 2914 sammen med ev. tekst
MM T 2915, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av i MM T 2915. Se i MM T 2915 sammen med ev. tekst
MM T 2915, Munchmuseet
. Datert 1877. Se faksimile av bl. 21r i MM T 2915. Se bl. 21r i MM T 2915 sammen med ev. tekst
MM T 2916, Munchmuseet
Brevutkast til Eyolf Soot. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2916. Se bl. 1r i MM T 2916 sammen med ev. tekst
MM T 2917, Munchmuseet
. Datert 1915. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2917. Se bl. 1r i MM T 2917 sammen med ev. tekst
MM T 2918, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2918. Se bl. 1r i MM T 2918 sammen med ev. tekst
MM T 2919, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av s. 1 i MM T 2919. Se s. 1 i MM T 2919 sammen med ev. tekst
MM T 2920, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2920. Se bl. 1r i MM T 2920 sammen med ev. tekst
MM T 2921, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1r i MM T 2921. Se bl. 1r i MM T 2921 sammen med ev. tekst
MM T 2922, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av bl. 1v i MM T 2922. Se bl. 1v i MM T 2922 sammen med ev. tekst
MM T 2923, Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 28.12.1889 . Se faksimile av bl. 1v i MM T 2923. Se bl. 1v i MM T 2923 sammen med ev. tekst
MM T 2924, Munchmuseet
. Datert 1878. Se faksimile av bl. 2r i MM T 2924. Se bl. 2r i MM T 2924 sammen med ev. tekst
MM T 2924, Munchmuseet
. Datert 1878. Se faksimile av bl. 7r i MM T 2924. Se bl. 7r i MM T 2924 sammen med ev. tekst
MM T 2924, Munchmuseet
. Datert 1878. Se faksimile av bl. 23r i MM T 2924. Se bl. 23r i MM T 2924 sammen med ev. tekst
MM T 2927, Munchmuseet
. Datert 1880. Se faksimile av s. 3 i MM T 2927. Se s. 3 i MM T 2927 sammen med ev. tekst
MM T 2928, Munchmuseet
. Ikke datert. Se faksimile av i MM T 2928. Se i MM T 2928 sammen med ev. tekst