Tekst og tegning

Det er 1163 sider med tegninger, som er tilgjengelige i det digitale arkivet. Klikk på bildet for å se det i høy oppløsning. NB: Bildet kan være stort! Klikk på lenken under bildet for å se det sammen med evt. tekst.

Brevs. 32 (PN 186), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902 .
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768), s. 4. Nasjonalbiblioteket. Brev til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925 .
Ms fol. 3578 (PN 1114), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934.
Brevs. 603 (PN 327), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1925–1934.
Brevs. 603 (PN 328), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1908.
Brevs. 603 (PN 329), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 2.1.1921 .
Brevs. 603 (PN 330), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 1926.
Brevs. 603 (PN 331), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 31.12.1926 .
Brevs. 603 (PN 332), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Thorolf Holmboe. Datert 23.12.1930 .
Brevs. 604 (PN 707), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 .
Brevs. 604 (PN 707), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 .
Brevs. 604 (PN 707), s. 3. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 23.12.1906 .
Brevs. 604 (PN 731), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 24.10.1909 .
Brevs. 604 (PN 735), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 9.1.1912 .
Brevs. 604 (PN 738), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 3.5.1921 .
Brevs. 604 (PN 738), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 3.5.1921 .
Brevs. 604 (PN 744), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 .
Brevs. 518 (PN 300), s. 1. Nasjonalbiblioteket. Brev til Johannes Lynneberg. Datert 1905.
Brevs. 518 (PN 300), s. 2. Nasjonalbiblioteket. Brev til Johannes Lynneberg. Datert 1905.
MM G 826. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 827, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 828, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 829, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 830, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 831, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 832, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 833, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM G 834, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM N 29, s. 4. Munchmuseet. . Datert 1890–1892.
MM N 59, s. 2. Munchmuseet. . Datert 1890–1892.
MM N 115, s. 4. Munchmuseet. . Datert 1888–1889.
MM N 125, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM N 125, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM N 132, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1921–1927.
MM N 132, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1921–1927.
MM N 141, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1910–1916.
MM N 142, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM N 179, s. 3. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM N 293, s. 2. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM N 316, s. 4. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM N 317, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 317, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 447, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 454, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 467, s. 4. Munchmuseet. . Datert 1888–1890.
MM N 490, s. 2. Munchmuseet. . Datert 25.10.1892 .
MM N 534, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 569, s. 4. Munchmuseet. Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1912.
MM N 570, s. 5. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 570, s. 15. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 570, s. 19. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 576, s. 3. Munchmuseet. Johan Finnes legat. Datert 1887.
MM N 577, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 610, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 623, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 628, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 628, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 628, s. 3. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 628, s. 4. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 641, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 642, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 657, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 661, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1903–1906.
MM N 661, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1903–1906.
MM N 666, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1936–1940.
MM N 666, bl. 48r. Munchmuseet. . Datert 1936–1940.
MM N 703, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 12.1933 .
MM N 731, s. 3. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889.
MM N 732, s. 3. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1884.
MM N 756, s. 4. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.1891 .
MM N 776, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1891 .
MM N 819, s. 4. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896 .
MM N 822, s. 2. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891.
MM N 822, s. 4. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891.
MM N 831, s. 2. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1899.
MM N 880, s. 4. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 30.10.1904 .
MM N 992, s. 3. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert [??].11.1909 .
MM N 1016, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1927.
MM N 1018, s. 3. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 4.4.1927 .
MM N 1064, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert.
MM N 1064, s. 2. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert.
MM N 1091, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1915.
MM N 1421, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Inger Munch. Datert 1890.
MM N 1612, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Ikke datert.
MM N 1668, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Carl Dørnberger. Datert 1931.
MM N 1734, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Sigurd Høst. Ikke datert.
MM N 1812, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899.
MM N 1819, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899.
MM N 1905, s. 10. Munchmuseet. Brevutkast til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910.
MM N 1954, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert.
MM N 1954, s. 4. Munchmuseet. Brevutkast til Harald Nørregaard. Ikke datert.
MM N 2028, bl. 1v. Munchmuseet. Brevutkast til Christian Skredsvig . Datert 1909.
MM N 2029, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Christian Skredsvig . Ikke datert.
MM N 2029, bl. 1v. Munchmuseet. Brevutkast til Christian Skredsvig . Ikke datert.
MM N 2181, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Auguste Clot. Datert 1896–1897.
MM N 2183, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Annie Dauthendey. Ikke datert.
MM N 2191, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Frederick Delius. Datert 10.1.1934 .
MM N 2199, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Edelweis (frau). Ikke datert.
MM N 2221, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Curt Glaser. Datert 1.11.1928 .
MM N 2227, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Curt Glaser. Ikke datert.
MM N 2270, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1929–1930.
MM N 2424, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Franz Servaes. Ikke datert.
MM N 2438, bl. 1v. Munchmuseet. Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906.
MM N 2444, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1909.
MM N 2451, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1906.
MM N 2464, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Gustav Schiefler. Ikke datert.
MM N 2637, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert.
MM N 2723, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Uidentifisert mann. Ikke datert.
MM N 2770, s. 1. Munchmuseet. Brevutkast til Anna Auerbach. Datert 1908.
MM N 2802, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.11.1903 .
MM N 2804, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904 .
MM N 2807, bl. 3r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904 .
MM N 2814, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1904-1905.
MM N 2820, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.12.1904 .
MM N 2823, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1905 .
MM N 2824, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905 .
MM N 2828, s. 2. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.2.1905 .
MM N 2829, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 2.3.1905 .
MM N 2836, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 28.11.1905 .
MM N 2840, s. 1. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.10.1906 .
MM N 2841, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.11.1906 .
MM N 2842, bl. 3v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906 .
MM N 2844, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1906 .
MM N 2846, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 23.12.1906 .
MM N 2854, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 12.3.1908 .
MM N 2859, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 .
MM N 2859, bl. 3r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 21.5.1908 .
MM N 2868, bl. 3r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 2.4.1909 .
MM N 2880, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.1.1912 .
MM N 2883, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 20.3.1911 .
MM N 2893, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 28.10.1914 .
MM N 2897, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.1.1915 .
MM N 2898, bl. 2r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917 .
MM N 2898, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917 .
MM N 2996, bl. 3v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 3016, s. 4. Munchmuseet. Brev til Christian Gierløff. Datert 5.1912 .
MM N 3063, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Emanuel Goldstein. Datert 23.12.1909 .
MM N 3100, s. 3. Munchmuseet. Brev til Jens Thiis. Datert 1927.
MM N 3127, s. 1. Munchmuseet. Brev til Jens Thiis. Datert 1934.
MM N 3169, s. 2. Munchmuseet. Brev til Albert Kollmann. Datert 8.1.1905 .
MM N 3204, s. 1. Munchmuseet. Brev til Albert Kollmann. Datert 21.3.1904 .
MM N 3240, s. 1. Munchmuseet. Brev til Sigurd Høst. Datert 1914–1915.
MM N 3270, s. 3. Munchmuseet. Brev til Sigurd Høst. Datert 1910.
MM N 3315, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Kristian Schreiner. Ikke datert.
MM N 3321, bl. 1r. Munchmuseet. Brev til Karl Wefring. Datert 15.6.1934 .
MM N 3334, s. 1. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 .
MM N 3334, s. 2. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 .
MM N 3334, s. 3. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.11.1906 .
MM N 3335, s. 1. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906.
MM N 3335, s. 2. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906.
MM N 3336, s. 2. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906.
MM N 3336, s. 3. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906.
MM N 3336, s. 4. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1906.
MM N 3337, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906 .
MM N 3337, s. 4. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 27.10.1906 .
MM N 3338, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 .
MM N 3338, s. 1. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 .
MM N 3338, s. 4. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.9.1906 .
MM N 3339, bl. 2v. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.10.1906 .
MM N 3339, bl. 3r. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.10.1906 .
MM N 3372, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Adolf Schinnerer. Ikke datert.
MM N 3489, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Kleis. Datert 1893.
MM N 3511, s. 3. Munchmuseet. Brevutkast til Bjarne Falk. Datert 1883.
MM N 3522, s. 3. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 3524, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 3678, bl. 1v. Munchmuseet. Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1889.
MM N 3679, s. 3. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893 .
MM N 3685, s. 4. Munchmuseet. Brev til Karen Bjølstad. Datert 1891.
MM N 3687, s. 91. Munchmuseet. . Datert 1873–1879.
MM N 3692, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM N 3779, s. 1. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.11.1904 .
MM N 3781, s. 2. Munchmuseet. Brev til Ludvig Ravensberg. Ikke datert.
MM T 6, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 17, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1875-1876.
MM T 19, s. 2. Munchmuseet. . Datert 1876.
MM T 54, bl. 54r. Munchmuseet. . Datert 1878.
MM T 58, s. 1. Munchmuseet. . Datert 3.6.1878 .
MM T 60, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1878.
MM T 68, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 68, s. 3. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 101, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 118, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 5r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 5v. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 7r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 10r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 15v. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 17r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 18v. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 19r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 20r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 20v. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 21r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 24r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 26r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 29r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 31r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 31v. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 118, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 119, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 2v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 6v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 11r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 12r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 12v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 13v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 15v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 17v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 119, bl. 18v. Munchmuseet. . Datert 1878–1879.
MM T 120, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 6v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 9r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 10r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 11r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 11v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 12r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 13v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 17v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 120, bl. 18v. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 121, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 4v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 6v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 7r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 7v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 14r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 14v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 15v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 16v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 17r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 17v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 18v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 19r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 19v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 20r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 21r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 21v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 22v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 23v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 24r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 24v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 25r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 25v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 26r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 26v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 27r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 27v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 28r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 28v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 30r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 30v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 31r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 31v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 33v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 34r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 34v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 35r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 35v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 36r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 36v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 37r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 37v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 38r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 38v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 39r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 39v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 40r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 40v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 41r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 41v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 42r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 42v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 44r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 44v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 45r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 45v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 46r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 46v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 48r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 48v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 49r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 49v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 50r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 50v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 51r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 51v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 53r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 53v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 55r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 56r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 56v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 57r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 57v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 58r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 58v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 59r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 59v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 60r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 60v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 61r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 61v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 63r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 63v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 65r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 65v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 66r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 67r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 68v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 69r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 69v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 71v. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 121, bl. 73r. Munchmuseet. . Datert 1882.
MM T 124, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1883.
MM T 124, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1883.
MM T 124, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1883.
MM T 125, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 15v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 22v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 26v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 27v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 29v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 30r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 30v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 31r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 31v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 32r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 32v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 33r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 33v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 34r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 34v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 35r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 35v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 36r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 36v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 37r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 38r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 38v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 39r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 39v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 40v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 41v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 42r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125, bl. 42v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 125. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 10v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 21v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 28r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 31r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 31v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 32r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 32v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 33v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 36r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 36v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 37r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 37v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 38r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 38v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 39r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 39v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 40r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 40v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 41r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 42r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 42v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 43v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 44v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 45r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 46r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126, bl. 46v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 126. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 127, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 4v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 5r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 7r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 9r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 10r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 11r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 11v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 12r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 17r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 19r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 20r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 25r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 25v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 28r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 29r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 30r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 30v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 39r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 43v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 44r. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 45v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 49v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 127, bl. 51v. Munchmuseet. . Datert 1890–1894.
MM T 128. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 6v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 7v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 8v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 11v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 17v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 18v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 19v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 20v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 21v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 23v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 24v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 25v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 27v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 28r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 29v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 30r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 30v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 31r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 32r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 33r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 33v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 34v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128, bl. 35r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 128. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 131, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 3v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 5r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 6v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 10r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 10v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 11r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 11v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 12r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 12v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 13v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 14r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 14v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 15v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 16v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 17r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 17v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 18r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 18v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 19r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 19v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 21r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 21v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 22v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, s. 23. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 23v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 26v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 27r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 28r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 29r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 30r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 30v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 31v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 32v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 33v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 35v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 37v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 39v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 40v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 41v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131, bl. 42v. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 131. Munchmuseet. . Datert 1895.
MM T 132. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, s. 5. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 7v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 12v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 13v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 14v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 15v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 16v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 18v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 20v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 21v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 23v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 28r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 28v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 29v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 32v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 33v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 34r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 35v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 36v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 37r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 132, bl. 37v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 6v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 7v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 8v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 9v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 12v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 15v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 16v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 18v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 20v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, s. 22. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 22v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 23v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 24v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 25v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133, bl. 27v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 133. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 3v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 12v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 14v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 21v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 149. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 8v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 9v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 23v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 30r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 32v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 33r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 34v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 150, bl. 35r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 151, bl. 22v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 15v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 152, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 17r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 19r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 20r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 21r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 23v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 25r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 26v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 28r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 30r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 31v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153, bl. 32v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 153. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 13v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 69v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 70v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 71v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 72v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 154, bl. 74v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 15r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 16v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 17v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 18v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 19v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 20v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 155, bl. 21v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 156, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 156, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 156, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 156, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 157, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 8r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 9r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 158, bl. 10v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 161, bl. 16r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 161, bl. 24r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 161, bl. 68v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 161, bl. 72v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 162, bl. 14r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 164, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 165, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 168, bl. 76v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 173, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 175, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 175, bl. 75v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 58v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 59v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 60v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 64v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 65v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 67r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 67v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 68v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 69v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 70v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 71v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 72v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 73v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 75v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 176, bl. 77v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 178, bl. 80v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 179, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 180, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 185, bl. 18v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 185, bl. 65v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 185, bl. 66v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 188, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 188, bl. 26r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 188, bl. 86r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 190, s. 0. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 192, bl. 59v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 195, bl. 58r. Munchmuseet. . Datert 1916–1930.
MM T 195, bl. 153r. Munchmuseet. . Datert 1916–1930.
MM T 195, bl. 167r. Munchmuseet. . Datert 1916–1930.
MM T 198, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 198, bl. 11r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 198, bl. 12r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 201, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 201, bl. 23r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 201, bl. 40r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 203, bl. 18r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 204, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 204, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 204, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 204, bl. 7r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 204, bl. 10r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 205, bl. 13r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 205, bl. 22r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 210, bl. 72v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 210, bl. 74v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 211, bl. 27r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 215, bl. 62v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 218, bl. 29v. Munchmuseet. . Datert 1915–1916.
MM T 223, bl. 12v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 225, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 225, bl. 24v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 233, bl. 2v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 233, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 233, bl. 29r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 234, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 234, bl. 6r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 234. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 245, bl. 9v. Munchmuseet. . Datert 1942–1943.
MM T 247. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 249, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 275, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 329, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1893.
MM T 340, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1885–1889.
MM T 361, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 361, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 365, s. 3. Munchmuseet. . Datert 1890.
MM T 394, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 451, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1903–1908.
MM T 752, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 755, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1943.
MM T 1196, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1254, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1255, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1256, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1281, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1296, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1910.
MM T 1297, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1911–1915.
MM T 1298, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1899–1917.
MM T 1301, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1910.
MM T 1302, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1908–1909.
MM T 1303, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1910.
MM T 1325, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1898.
MM T 1326, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1938.
MM T 1338, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1899–1902.
MM T 1371, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1903–1910.
MM T 1438, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1906–1910.
MM T 1440, bl. 1v. Munchmuseet. . Datert 1930.
MM T 1581, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1906-1907.
MM T 1674, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1674, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1957, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 1976, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1908–1909.
MM T 2011, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2023, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2024, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1921–1922.
MM T 2136, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2142, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2143, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2143, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2144, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2146, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2147, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2148, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2149, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2159, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2165, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2167, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2173, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2178, s. 2. Munchmuseet. . Datert 1888–1889.
MM T 2178, s. 3. Munchmuseet. . Datert 1888–1889.
MM T 2183, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2206, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2208, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2222, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1930.
MM T 2223, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2228, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2265, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2367. Munchmuseet. . Datert 1892.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 9r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 11r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 13r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 15r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 17r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 21r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 25r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 29r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 35r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 37r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 39r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 41r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 45r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 47r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 49r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 51r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 59r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 5r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 9r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 135r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 137r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 139r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 141r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 143r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 145r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 63r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 65r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 73r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 75r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 81r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 83r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2547, bl. 85r. Munchmuseet. . Datert 1930–1935.
MM T 2570. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2570, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2570, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2650, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2703, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1931–1932.
MM T 2703, bl. 10r. Munchmuseet. . Datert 1931–1932.
MM T 2704, s. 88. Munchmuseet. . Datert 1903–1908.
MM T 2706, s. 16. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 19. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 23. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 29. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 31. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 33. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 37. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 41. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 42. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 43. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 48. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 52. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 57. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2706, s. 58. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 5. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 6. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 7. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 9. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 21. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 23. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 24. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 42. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 43. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 52. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 53. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 54. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 57. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 65. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 67. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 69. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 75. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2707, s. 90. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2730, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2734, s. 3. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 7. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 10. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 11. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 12. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 13. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 14. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2734, s. 19. Munchmuseet. . Datert 1909–1911.
MM T 2748, s. 49. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 65. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 73. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 75. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 77. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 79. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 7. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2748, s. 9. Munchmuseet. . Datert 1927–1934.
MM T 2750, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2750, bl. 2r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2750, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2750, bl. 4r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2750, bl. 5r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 3r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 34r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 39v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 90v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 92v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2759, bl. 93r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2760, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM T 2760, bl. 14r. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM T 2760, bl. 28r. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM T 2760, bl. 30r. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM T 2760, bl. 30v. Munchmuseet. . Datert 1891–1892.
MM T 2761, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 2v. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 3r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 4r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 6r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 7r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 8r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 16r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 19r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 21v. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 28r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 29r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 31r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2761, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1889–1890.
MM T 2770, bl. 33r. Munchmuseet. . Datert 1890.
MM T 2770, bl. 36r. Munchmuseet. . Datert 1890.
MM T 2783. Munchmuseet. . Datert 1903–1904.
MM T 2784, s. 25. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2785, s. 12. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2785, s. 31. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2785, s. 66. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2785, s. 98. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2785, s. 114. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2785, s. 115. Munchmuseet. . Datert 1908.
MM T 2810, s. 2. Munchmuseet. Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890 .
MM T 2810, s. 4. Munchmuseet. Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 24.1.1890 .
MM T 2849, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1940.
MM T 2890, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2893, bl. 22r. Munchmuseet. . Datert 1889–1891.
MM T 2893, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1889–1891.
MM T 2893, bl. 44v. Munchmuseet. . Datert 1889–1891.
MM T 2893, bl. 45r. Munchmuseet. . Datert 1889–1891.
MM T 2898, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2901, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2902, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2905, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2905, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2906, s. 2. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2907, s. 2. Munchmuseet. . Datert 1896.
MM T 2908, s. 1. Munchmuseet. . Datert 1892–1893.
MM T 2913, s. 51. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 55. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 64. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 74. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 82. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 84. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2913, s. 0. Munchmuseet. . Datert 1879–1882.
MM T 2914, s. 6. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 2914, s. 7. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 2914, s. 9. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 2914, s. 14. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 2914, s. 20. Munchmuseet. . Datert 1876–1878.
MM T 2915. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2915, bl. 21r. Munchmuseet. . Datert 1877.
MM T 2916, bl. 1r. Munchmuseet. Brevutkast til Eyolf Soot. Ikke datert.
MM T 2917, bl. 1r. Munchmuseet. . Datert 1915.
MM T 2918, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2919, s. 1. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2920, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2921, bl. 1r. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2922, bl. 1v. Munchmuseet. . Ikke datert.
MM T 2923, bl. 1v. Munchmuseet. Brev til Andreas Munch. Datert 28.12.1889 .
MM T 2924, bl. 2r. Munchmuseet. . Datert 1878.
MM T 2924, bl. 7r. Munchmuseet. . Datert 1878.
MM T 2924, bl. 23r. Munchmuseet. . Datert 1878.
MM T 2927, s. 3. Munchmuseet. . Datert 1880.
MM T 2928. Munchmuseet. . Ikke datert.