Inger Munch

Inger Marie Munch (1868–1952)
Norsk. Munchs søster. Portrettert av Munch.

Omtalt i følgende kommentarer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch

I det digitale arkivet finnes det 506 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 198.    Brevutkast. Datert 1909–1926.
« Kommentar»
Munchmuseet, MM N 696.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet. Fik det idag da jeg var ifær{ … }d med at sende det indlagte brev»
Munchmuseet, MM N 697.    Brevutkast. Ikke datert.
«{ … }Tak for brevet idag. Fik det netop som jeg skulde sende brev indlagte sider»
Munchmuseet, MM N 698.    Brevutkast. Ikke datert.
« Tak for brevet. Fik det da jeg var ifærd med at send{t}e indlagte sider –»
Munchmuseet, MM N 750.    Brev. Datert 21.11.1890.
«Tak for brevet – jeg har fåt tantes fø{ … }rste osså – Tante må ikke snaue a på brevene    jo længere {og}jo bedre – Som du ser befinder jeg mig fremdeles i fangenskab – det går jo altid sagte fremover med min rekonvalencent – Det er intet at være ængsteli for – det er endnu bare en del svaghed tilbage.»
Munchmuseet, MM N 790.    Brev. Datert 20.1.1893.
«Udstillingen min slutter nu om noen dage hvilket jeg er vel fornøiet med for du kan tænke jeg er kje af billederne mine – Der kommer ialt ind 1800 m – ved entre – men overskuddet blir desværre ikke stort – da udgifterne var frygteli svære – Nu går billederne til Kjøbenhavn hvor jeg har udmærkede betingelser – Jeg havde kunnet håbet at kunne sende mere end de 35 kronerne jeg sidst sendte»
Munchmuseet, MM N 832.    Brev. Datert 1899–1902.
«Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
Munchmuseet, MM N 1092.    Brev. Datert 7.12.1889.
«Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 1093.    Brev. Datert 15.2.1890.
«Tak for brevet – jeg trode nok det var noget galt med dere da det varede så længe med brev fra dere
Munchmuseet, MM N 1094.    Brev. Datert 5.1890.
« Mlle Inger Munch Hauketo, LianKristiania Norwege»
Munchmuseet, MM N 1095.    Brev. Datert 31.1.1891.
«Jeg fik brev fra Dere igår – Det var da svært hvor Du tjener penger. Er det ved avertissement eller bekjendtskab? – Du skal se det går bra der i Nordstrand – kanske med tantes osså – skjønt det ka muligvis var bedst bare at befatte sig med mosestykker – Et mindre logi var naturligvis at foretrække et til 300 kr. – Tante fløi da som et tørt skind – jeg håbet da f jeg fik de 60 kronene at hun ikke hadde brydd sig om brevkortet – men nu er det godt at ha pengene – Jeg må kjøbe ind malersager da»
Munchmuseet, MM N 1096.    Brev. Datert 3.1891.
«Du må skrive mig til hver dag hvordan tante har det, – Jeg vilde gjerne være hjemme det er ikke hyggeligt at være så langt væk; – Det er da ubegribeligt hvor vrangt det går – Jeg håber på  …  tantes seige konstitution – så jeg snart får høre hun er bedre – Har hun været uforsigtig?»
Munchmuseet, MM N 1097.    Brev. Datert 29.9.1894.
« Jeg sender en liden Pakke hvori Nøkkel til mit Atelier – samt Besked. Jeg glemte at be Dig tage vare på et Dokument – nemlig min Kontrakt med Blanche den ligger på Bordet.»
Munchmuseet, MM N 1098.    Brev. Datert 29.9.1894.
« Jeg har glemt at rømme mit Atelier i Storthinget og he ber Dig gå op og ta med Dig hvad Du synes jeg har Brug for. Nøglen medfølger, og hos Vagtmesteren får Du Besked. Du må si ham at jeg havde så meget at  …  ordne før Reisen og at den kom så hurtig på at jeg glemte at sige ham til. Giv ham 2 Kroner så han kan stelle Værelset istand – Jeg har det meget hyggeligt hos Bæckström»
Munchmuseet, MM N 1099.    Brev. Datert 17.12.1894.
« Nu gjør I gjengjæld og skriver ikke – {Du}I må skrive og fortælle hvor- dan {i}I har det. Det er vel fuld vinter – h{ … }jemme – her har det heletiden været mild høst – Jeg er meget flittig maler og raderer {–}hele dagen – Jeg ser næsten aldrig landsmænd så jeg lærer vel godt tydsk – Thiis er forresten nu kommet hid – Ligeledes vil Obstfelder komme – Prszybyschewskis er jeg af til samme{d}n med – Prz. har ‹nulig›for pryglet en redaktør der skrev en sjofel artikkel om ham og også»
Munchmuseet, MM N 1100.    Brev. Datert 1896.
« Tak for {b}Brevet – Jeg fik også brev fra tante igår – Hun spørger hvordan det står til – alt vel og bra! – { … }Det er nu endelig bleven sommer her i Paris –»
Munchmuseet, MM N 1101.    Brev. Datert 24.4.1896.
«Vil Du gå op til Grosserer H. HolmboePrindsensgade 3og og spørge efter en Mappe Raderinger – Han har nemlig nogle Mapper tilsalgs – Denne Mappe kan Du give Dr. Grøn fra mig (eller fra Dere) En liden Bog som ligger indeni må absolut ikke følge med –»
Munchmuseet, MM N 1102.    Brev. Datert 14.12.1901.
«I Hotel Me{ … }tropole har jeg hos Portier{ … }en ladet bero Portrættet af Fru Konow – Det er { … }rullet sammen – Vil Du gå indom og ta det med hjem –»
Munchmuseet, MM N 1103.    Brev. Datert 1901.
« Hvis Du er i Byen vil Du da gjøre mig den Tjeneste at gå op til i den geografiske Opmaaling hvor mine Kobberplader til Raderingerne er opbevarede –»
Munchmuseet, MM N 1104.    Brev. Datert 8.4.1902.
«Træerne bør være så store som mulige! Gule Plommer»
Munchmuseet, MM N 1105.    Brev. Datert 13.8.1908.
«»
Munchmuseet, MM N 1106.    Brev. Datert 18.3.1913.
«Jeg har noen Tydskere i Besøg – jeg maler et Portræt – så jeg har meget at gjøre Skal snart skrive mere»
Munchmuseet, MM N 1107.    Brev. Datert 14.9.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1108.    Brev. Datert 4.1.1921.
«Mange gratulationer til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1109.    Brev. Datert 1916–1926.
«Tak for brevet – Jeg kommer vel til at reise Lørdag først til Gøteborg senere til BerlinSchveisz – Det skal { … }bli hyggeli at komme ud når jeg kommer tilbage om 6 ugers tid – og har mer ro på mig – – Jeg fandt et stykke violet uldkjole stykke – det har jeg tidligere kjøbt til brug for alle tre – Jeg havde efter glemt jeg havde det»
Munchmuseet, MM N 1110.    Brev. Datert 6.2.1922.
«»
Munchmuseet, MM N 1111.    Brev. Datert 1923.
«Indlagte kupon må Du ta med så får Du i Chr. Bank og Kreditkasse en sparebankbok på 600 6300 Kr – Det er 300 Kr til Jul og så er det 6000 til næste år istedetfor det jeg ellers sender pr. Kvartal – – Sparebankboken kan jo bero hvor den er – »
Munchmuseet, MM N 1112.    Brev. Datert 1925.
«Vil Du bli med bill bilen og hente noen blomster hos mig {j}Jeg reiser iaften eller imorgen en kort tur til Gudbrandsdalen»
Munchmuseet, MM N 1113.    Brev. Datert 31.12.1925.
«»
Munchmuseet, MM N 1114.    Brev. Datert 1925.
«Jeg holder fremdeles på med tænderne og har forøvrigt så meget at gjøre med alverdens mennesker så jeg ikke har kunnet kommet ut – – Jeg blir vel snart foreløbig ferdi og kan muli de en af de allerførste dage komme ut – Da det aligevel kan dra ut lidt så vilde jeg be Dig skrive»
Munchmuseet, MM N 1115.    Brev. Datert 1926.
«Jeg er ræd for at jeg { … }skræmte jer derute – Vi faar håbe det beste –»
Munchmuseet, MM N 1116.    Brev. Datert 2.3.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1117.    Brev. Datert 3.6.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1118.    Brev. Datert 1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1119.    Brev. Datert 23.9.1926.
« Jeg håber nu om et par dage at kunne komme ud – { … }Det går osså an at fotografere i skyet veir – – Jeg sender snart vinterfrugten»
Munchmuseet, MM N 1120.    Brev. Datert 20.11.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1121.    Brev. Datert 1923.
«Jeg havde tænkt at reise ud idag eller imorgen – men det blir kanske først et par dage senere. Jeg har som vanlig meget at gjøre og har fremdeles ubehagelige land{–}greier – – De{g}t vil vel dra ud inden jeg får greiet med frk. Dr Munch {J}Hun har vist osså hat med Laura{ … }s{ … }arm engang at gjøre, så det vilde være rikti om hun fik lidt erkjendtlighed – Kanske Du kunde greie med det og»
Munchmuseet, MM N 1122.    Brev. Datert 14.1.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1123.    Brev. Datert 28.2.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1124.    Brev. Datert 4.3.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1125.    Brev. Datert 7.3.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1126.    Brev. Datert 12.3.1927.
«Min adresse er nu  Hotel de Russie – Her er deili nu – Jeg reiser i morgen ud til Onkel P.A. s grav – Muli tar jeg senere en trip til ‹Neapel› – Reiser så hjem igjen – Håber I har det godt      »
Munchmuseet, MM N 1127.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1128.    Brev. Datert 25.4.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1129.    Brev. Datert 1.10.1927.
« Jeg { … }reiser nu til Køln og vil derfra til Paris for en kort tid –»
Munchmuseet, MM N 1130.    Brev. Datert 19.10.1927.
« Jeg er nu tilbage igjen og skal komme ud en dag – Håber ‹I› lever vel»
Munchmuseet, MM N 1131.    Brev. Datert 10.11.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1132.    Brev. Datert 27.10.1927.
«Tak for brevet og de udmærkede fotografier – Det er morsomt at kunne ha slige erindringer om de steder {man}Du har været –»
Munchmuseet, MM N 1133.    Brev. Datert 19.11.1927.
« Det lithografi Du tog ut er ikke på Japan der ansees finere – Men ser det andre flottere ut så kan Du jo la ham få det men da må Du skrive at det ikke er på Japan»
Munchmuseet, MM N 1134.    Brev. Datert 21.11.1927.
«»
Munchmuseet, MM N 1135.    Brev. Datert 1927.
« Tak for brevet – Det undrer mig ikke at Du ikke taaler selskab. Jeg har ikke været ute og spist middag hos noen i 15 år – Vi er afvent dermed – Lidt Små ture som til Åsgaadstrand tror jeg er bra – men {s}ikke for anstrængende spadserture er bra – Man kommer væk fra alt man har at tænke på hjemme»
Munchmuseet, MM N 1136.    Brev. Datert 23.6.1928.
«»
Munchmuseet, MM N 1137.    Brev. Ikke datert.
«Hjertelige gratulationer til fødselsdagen { … }og mange hilsener til begge»
Munchmuseet, MM N 1138.    Brev. Datert 23.1.1928.
« Tak for de udmærkede fotografier – Vi skal snakke om at sende sammen hver jul til Andrea og børnene – Jeg får specielt om julen ingen tid tilovers – Vi kan jo sende for en 100 kr. til Andrea og 100 \kr/ til børnene – Jeg skal se om jeg»
Munchmuseet, MM N 1139.    Brev. Datert 1929.
« Tak for det nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler til jer og kaptein Mangård med «Godt nytår». Har svært meget at stå i takkebreve for gratulationer og e{n}t forfærdeli mas med skatteberegning – Så blir der stor grafisk udstilling af af mine ting i Stockholm i Nationalmussæet – Jeg får besøg af en musæumsmand \om/ nogle dage og får meget at gjøre både med ham og med at udta gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1140.    Brev. Datert 1925–1930.
«Jeg sender Eder 5000 kr istedetfor de 2000 kr pr. År jeg lovet at Eder – extra»
Munchmuseet, MM N 1141.    Brev. Datert 23.10.1931.
«»
Munchmuseet, MM N 1142.    Brev. Datert 1930.
«Vi har sommeren for os men de{t}n må vi benytte os af – og uten at behøve ‹forivrre› sig i tide se efter – Det er ikke heldi    nu som for et år siden at vente til flyttetiden da alle har i tide leiet – så I får dårlig og dyr leilighed»
Munchmuseet, MM N 1143.    Brev. Datert 1931.
«NoteEn av de siste dage min tante levet kom chauffør Tidemann op med denne seddel. Min bror satt nede i bilden. Han skrev dette i hast.»
Munchmuseet, MM N 1144.    Brev. Datert 19.5.1931.
«NoteTantes begravelse      1931.»
Munchmuseet, MM N 1145.    Brev. Datert 1931.
«Jeg var på Gardermoen i dag og så på gamle tomter – Jeg var på gården Sundby hvor jeg kunde erindre to steder jeg havde set som 3 års gut –»
Munchmuseet, MM N 1146.    Brev. Datert 1910–1926.
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
Munchmuseet, MM N 1147.    Brev. Datert 1930.
«Hvis Du mener jeg kan være til nytte med noget hos Eder er jeg nu så bra at jeg nok kan komme ut en kort stund – Da men doktoren mener jo at jeg helst i længere tid må leve i stilhet herute.»
Munchmuseet, MM N 1148.    Brev. Datert 1932.
«Jeg havde beregnet at Du  …  skulde ta lidt af Din kapital –»
Munchmuseet, MM N 1149.    Brev. Datert 1932.
«Tak for Akerselven – Den ser jo udmærket pen ut – Gratulerer med den og med succesen»
Munchmuseet, MM N 1150.    Brev. Datert 1932–1933.
«Du har aldrig kommet Dig så godt noensteds som på Godthåb Om maten er lidt dårlig er det en mindre ting – Hovedsagen er at Du hos de snille mennesker føler Dig tryg – Det er bare godt at Du kjeder Dig. – Det er nødvendigt forat for Dine nerver –»
Munchmuseet, MM N 1151.    Brev. Datert 12.12.1932.
«Frøken Inger Munch Godthaab Rekonvalesentshjem Bærum»
Munchmuseet, MM N 1152.    Brev. Datert 8.11.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1153.    Brev. Datert 12.2.1933.
«»
Munchmuseet, MM N 1154.    Brev. Datert 18.2.1933.
«Send Carl en blomst fra mig så er Du snil – Det kunde kansk være hyggelig at få den damen en kort tid – men bind Dig ikke»
Munchmuseet, MM N 1156.    Brev. Datert 12.1933.
«Jeg ønsker Dig et riktigt godt nytaar og takker for det gamle»
Munchmuseet, MM N 1157.    Brev. Ikke datert.
«Det er vel ikke så { … }lite vask hos Dig – Du lar vel et vaskeri vaske for Dig»
Munchmuseet, MM N 1158.    Brev. Datert 1933–1934.
«Over Nytår kunde jo Du og Din hushjælp ta en 14 dages tur til Aasgaardstrand og m bo i min leilighed der – Du kan da se hvor hyggelig den lyse leiligheden er og Du kunde prøve på at få en lignende nærmere byen – Jeg vil skaffe mig noen møbler til leiligheden»
Munchmuseet, MM N 1159.    Brev. Datert 1933–1934.
«Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
Munchmuseet, MM N 1160.    Brev. Datert 1933–1934.
« Det var leit at Carlva er blit dårli – Vi får håbe det går godt – Tak for brevet – Jeg fik brev fra Electrolux hvor det meddeles mig at de kan skaffe et tillægsapparat for 180 kroner der gjør Dit apparat lydløst – Jeg tror dog at det er fornuftigere at ha et litet elektrisk apparat – Det koster bare 20 kr mer – Vi får tænke på det – Jeg kommer imorgen eller snarest»
Munchmuseet, MM N 1161.    Brev. Datert 1933–1934.
«Det er jo klart at Du nu må ha fuld ro i lang tid Du skulde jo havt mer ro i disse år med Dit dårlige øie og Dit tilfælde i kjæven – Så hørselen – Det har vært altfor uroligt for Dig og det har git forfaldet Dig megen lidelse –»
Munchmuseet, MM N 1162.    Brev. Datert 3.1.1934.
«Nu be{ … }gynner det at minke med brevene og jeg vil få mer ro – Det var morsomt at komme i forbindelse med venner og mange gamle venner her og i utlannet – men der er jo besværligt at skrive især mer oficielle taksigelser –»
Munchmuseet, MM N 1163.    Brev. Datert 21.1.1934.
«Vi skal nok snart finde ud hvormeget og hvor vi skal livrente os – Kanske 20,000 kr er det rigtige – Så har Du obligationer – { … }Jeg skal undersøge hvor det er sikrest at livrente sig –»
Munchmuseet, MM N 1164.    Brev. Datert 22.1.1934.
«Takk for billedet. Det lille usignerte billede kan Laura \B./ nok ikke få stort for – Jeg skal se om jeg kan skaffe hende et lidet billede i stedet Det måtte være en liten akvarel –»
Munchmuseet, MM N 1165.    Brev. Datert 5.7.1934.
«Tak for brevet    Jeg fik min katarrh igjen dernede og reiste så for et par dage hid på Ekely – Jeg kommer straxi dag ned forat prøve at få arbeidet på det store Aula- billede Kommentar jeg har holdt på med dernede i 18 år – Mine katarrher får jeg let igjen nu men de går jo snart over – Jeg vil om en tid prøve Lill indlandsluften – Lillehammer ‹Våge› eller { … }annet sted»
Munchmuseet, MM N 1166.    Brev. Datert 11.10.1934.
«Det er både en delikat og vanskelig sag med  … \Andrea/ men det er nu intet at gjøre ved det. Det er nok en skuffelse for hende men hun er forberedt i lang tid på sagens tilstand og hun har planmæssig villet sætte det gjennem og nu vilde \hun/ ta mig med overrumpling –»
Munchmuseet, MM N 1167.    Brev. Datert 3.2.1934.
«Hjertelige lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1168.    Brev. Datert 14.11.1934.
«»
Munchmuseet, MM N 1169.    Brev. Datert 1933–1935.
«Det er vist bra at Du prø får den damen til selskab og hjælp en tid. Jeg kjenner hende jo ikke og kan ikke dømme om hende – Jeg mener bare man må være forsikti så man ikke bliver fast hængende ved en –»
Munchmuseet, MM N 1170.    Brev. Datert 1933–1935.
«Takk for brevet – Det er try trykt at vide at Du er kommen i god havn. Jeg har nu endelig idag fåt klaret forsendelsen til Amsterdam så jeg håber nu i længere tid at hvile godt ut –»
Munchmuseet, MM N 1171.    Brev. Datert 18.11.1912.
«Jeg har kjøbt en liden Diamantring til 48 Kr til Andrea – {j}Jeg reiser nu til Göteborg så {og}jeg kommer først igjen om 8 Dage så Jeg vilde bede Dig opgive Andrea’s adresse til Juveler AndersenKongensgd – eller Kirkegaden hvor den ligger betalt – Andersen vil så sende den –»
Munchmuseet, MM N 1172.    Brev. Datert 1934 .
«Du kommer Dig vel godt nu i det deilige veir – Det samme er tilfælde med mig – Det er hyggeligt med Akerselven Den vil altid skaffe Dig fornøielse og blir ikke aflægs»
Munchmuseet, MM N 1173.    Brev. Datert 1934 .
«Kloumann har fåt det med at mase – Han vil vite Din adresse. { … }Kan Du ikke skrive den til ham og hilse – Han har skrevet noget og vil kanske sende Dig det – Det kan kanske være morsomt at ha –»
Munchmuseet, MM N 1174.    Brev. Datert 1.1934.
« Du må ikke tro annet end at det har glædet mig overordentlig al elskværdighet der er vist mig»
Munchmuseet, MM N 1175.    Brev. Datert 1934.
«Skovforvalter O. Bugge i Kongsberg var hos mig og ba om noen udtalelser fra den frygtlige skjæbne at bli gjort umyndig – D{ … }et  …  er lige over påsken at denne dom endelig stadfæstes efter 1 års umyndigheds gjørelseumyndiggjørelse»
Munchmuseet, MM N 1176.    Brev. Datert 1934–1935.
«Jeg tænker at jeg skal bringe blomster til gravene p både i Oslo og på Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 1177.    Brev. Datert 1934–1935.
«Tak for brevet. Det er leit at Du er dårli.»
Munchmuseet, MM N 1178.    Brev. Datert 1935.
«Det ser ut til at det går bra med Sigerfjordfolket Gutterne går på skole i Eidsvold og selv lever de nok vel – Jeg fik et venligt og brev fra Andrea som viste at hun forstår at det nu er bedst at gjøre gode miner miner»
Munchmuseet, MM N 1179.    Brev. Datert 2.2.1935.
«Hjertelige lykønsk- ninger til dagen»
Munchmuseet, MM N 1180.    Brev. Ikke datert.
«Tak for kortet. Kaarbø sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
Munchmuseet, MM N 1181.    Brev. Datert 1935.
«Takk for brevet – Du finner nok ut hvordan Du skal indrette Dig – Her omkring Oslo er det deili  …  nu alle er bortreiste Det er godt Du har stedet i Munkeengs- veien til Du finner et der passer bedre.»
Munchmuseet, MM N 1182.    Brev. Datert 1935–1936.
«Takk for brevet – Det er bra Du kommer Dig»
Munchmuseet, MM N 1183.    Brev. Ikke datert.
«Da jeg  …  før jul har brug for leiligheden i Aasgaardstrand så er det ikke godt at Du reiser bor i denne nu – Det kan bli morsomt at prøve den for Dig over nytaar for k kortere tid sammen med Din hushjælp – Det vilde vel være bedst på vårkanten.»
Munchmuseet, MM N 1184.    Brev. Datert 1935.
«»
Munchmuseet, MM N 1185.    Brev. Datert 1935.
«Det er leit med gigten – Kan Du ikke ta noen bad med furunålsextrakt i    Du får det på  …  apotheket Du bør holde sengen en halv time efter»
Munchmuseet, MM N 1186.    Brev. Datert 1935.
« Takk for brev»
Munchmuseet, MM N 1187.    Brev. Datert 9.10.1935.
«Det er et triveligt hotel Du har. I længden vil det jo ikke gå aligevel Det var jo bra i mange måder hos fru Seeberg og Du har jo boet der længe – Men der vil kunne findes en leilighed med lysere og hyggeligere værelser – Du vil kunne få en leilighet på 2 værelser, pikekammer og kjøkken billigere end hos fru Seeberg
Munchmuseet, MM N 1188.    Brev. Datert 1930–1940.
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
Munchmuseet, MM N 1189.    Brev. Datert 1933–1934.
«Sommeren er ikke netop den bedste for nerverne – Det sa osså vor far – Det er jo da mer uro over alle mennesker – Jeg tror ikke det er bra for Dig alene at reise på dampskiber eller jernbaner – Hvis Du havde lyst på en 8 dages tid hos Helene så kunde jeg reise med Dig i bil – Bedst var det»
Munchmuseet, MM N 1190.    Brev. Datert 1934.
«Vi skal nok få greiet det på Søndag om vi end ikke får gjort ordentlig selskabs anretning denne gang –»
Munchmuseet, MM N 1191.    Brev. Datert 1930–1940.
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
Munchmuseet, MM N 1192.    Brev. Datert 16.7.1934.
«»
Munchmuseet, MM N 1193.    Brev. Datert 1930–1933.
«Det var godt Du reiste til Godthaab – Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig selv hvordan det angriber nervesystemet – Bli så længe Du orker på det deilige og så sunde Godthaab –»
Munchmuseet, MM N 1194.    Brev. Datert 1930–1940.
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
Munchmuseet, MM N 1195.    Brev. Datert 1930–1940.
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
Munchmuseet, MM N 1196.    Brev. Datert 1930–1940.
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
Munchmuseet, MM N 1197.    Brev. Datert 1935–1936.
«Det vilde det være rigtigt godt om Du kunde få en hyggeligt liten leilighed med Dine møbler på sin plads – Jeg synes strøget om Kirkeveien er udmærket –»
Munchmuseet, MM N 1198.    Brev. Datert 4.2.1936.
«Mange hjertelige gratulationer til Din fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1199.    Brev. Datert 1936.
«Det er ikke vanskeligt at ordne det med Andrea nu det første angreb er over – Hun vet osså at det er det bedste for hende at stå sig godt med os. Jeg kan nok engang hjælpe hende igjen – Det forstår hun –»
Munchmuseet, MM N 1200.    Brev. Datert 20.9.1936.
«Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil famAndrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar –»
Munchmuseet, MM N 1201.    Brev. Datert 21.9.1936.
«Det var jo elskværdighet når Andrea og Johanne besøgte Dig – Men nok osså en tanke på at få Einar placeret og på vestlandshusets realisering Det er vel menneskeligt.»
Munchmuseet, MM N 1202.    Brev. Datert 6.11.1936.
«Tak for brevet – Det er kjedeligt med det pinsomme øietilfælde og vi får håbe det endeligt gir sig»
Munchmuseet, MM N 1203.    Brev. Datert 1936.
«Tak for brevet! Ja det er nok noe af hvert fra den kanten –»
Munchmuseet, MM N 1204.    Brev. Datert 1936.
«Det er klart at Du nu først og fremst i lang tid holder absolut ro – Du havde formegen uro på Dig i disse år da Du havde Øret og Øinene og betændelsen at plages med – Det må have været en stor lidelse for Dig og den er blit i høi grad forværret ved uroen –»
Munchmuseet, MM N 1205.    Brev. Datert 1930–1940.
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
Munchmuseet, MM N 1206.    Brev. Datert 1936.
«Det skal bli morsomt at høre hvordan det går med leiligheten Det er kanske af de mest og bedst udstyrede leiligheder i byen og { … }beliggenheten kan ikke være bedre. Pekuniært vil det nok greie sig når vi nøiagtig beregner hva vi har at rutte med med – Vi kan begge bli leve mange år til og vi sørge for at vi ikke lider nød når vi blir rigtig gamle – Det greier sig alt bra –»
Munchmuseet, MM N 1207.    Brev. Ikke datert.
« Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
Munchmuseet, MM N 1208.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1209.    Brev. Datert 1936.
«Takk for brevet. Når det er dårligt veir så kan Du nok bli værre i katarrhen – Nu blir det vel bedre med veiret –»
Munchmuseet, MM N 1210.    Brev. Datert 1937.
«Andrea kan ikke vente at jeg forholder mig anderledes end jeg gjør – Hun skulde have hørt på mine indstændige forklaringer om mine pengeforhold –»
Munchmuseet, MM N 1211.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1212.    Brev. Datert 1934.
«»
Munchmuseet, MM N 1213.    Brev. Datert 1937.
«Når jeg tiltrods for de vanskelige tider tilraader Dig at beholde leiligheten er det af disse grunne:»
Munchmuseet, MM N 1214.    Brev. Datert 1937.
«Kunsthandler Tandberg ringte op til mig idag og fortalte at på baksiden af mit gamle billede «Pike lægger i ovnen» havde han ladet bortskrabe et farvebelæg og der var kommet frem tre udmærkede kvinnehoder – Jeg gik op til ham og til min forbauselse viste det sig at jeg havde malt tante 3 gange. { … }Det var aldeles udmærkede portrætter {–}og jeg syns de ligner udmærket – Jeg sender fotografierne Du kan gå op til Tandberg og se på billedet – Han har kunstsalon – i Brambanis gård Karl Johans gd. 27 2den  …  etage – Du går op fra Karl Johan»
Munchmuseet, MM N 1215.    Brev. Datert 1937.
«Tak for brevene    Det er bra at kom Dig fra den svære sjau –»
Munchmuseet, MM N 1216.    Brev. Datert 1938.
«Jeg sender noen æbler – Der har været folk med kunstskjøn der har set på Dine billeder hos mig. Blandt annet Thiis – De har især funnet det største som Du sidst sendte godt – Det har v …  farver og linjeføring»
Munchmuseet, MM N 1217.    Brev. Datert 2.1.1938.
«Tak for nytårshilsener og det pene kortet Du har malt –»
Munchmuseet, MM N 1218.    Brev. Datert 5.1.1938.
«Mine hjertelige gratulationer i anledning fødselsdagen. Det  …  kommer lidt sent men jeg har havt forskrækeligt meget at stå i.»
Munchmuseet, MM N 1219.    Brev. Datert 10.3.1938.
«Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
Munchmuseet, MM N 1220.    Brev. Datert 22.12.1938.
«Mange gode ønsker til jul og nytår og takk for det gamle år.»
Munchmuseet, MM N 1221.    Brev. Datert 1938.
« Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
Munchmuseet, MM N 1222.    Brev. Datert 1938.
«Du skal gå op til kunsthandler TandbergKarl Johans gade 27 2den etage Brambanis gård – Du vil som jeg bli overrasket over hva de{ … }r kom frem efter afskrabningen af malingen på baksiden af et gammelt billede Billedet var «piken lægger i ovnen» Der kom frem 3 udmærkede por- trætter af tante – De er svært lig‹{t}e› hende og dertil udmærket pene –»
Munchmuseet, MM N 1223.    Brev. Datert 1938.
«Thiis var hos mig og sa at han vilde se op til Dig – Jeg viste ham Dine billeder og han fandt som jeg at Du havde har farvesans og dekorativ sans –»
Munchmuseet, MM N 1224.    Brev. Datert 1930–1940.
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
Munchmuseet, MM N 1225.    Brev. Datert 1939.
«Tak for brevet og fotografierne maleren T. kan nok være bli I sin tid malte jeg hans portræt to gange. Det ene solgte han til Stenersen for 8000 kr ifjor Han var søn af en formuende slagter men var meget gjerrig og han nægtet mig dengang et lån på en krone – Vi pleiet alle at hjælpe hinanden med slige småtterier»
Munchmuseet, MM N 1226.    Brev. Datert 2.1.1939.
«Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1227.    Brev. Datert 1939.
« Takk for brevet Vi har jo fåt pust nu efter den sørgelige fred for Finland – Du får da mer tid til at ordne alt –»
Munchmuseet, MM N 1228.    Brev. Datert 4.1.1940.
«Takk for brevet – Det  …  var intresant at læse familiebrevene – Jeg har fåt hilsen fra Sigerfjord og alt står vel –»
Munchmuseet, MM N 1229.    Brev. Datert 21.4.1940.
«Det er morsomt at Du kan meddele Dig så godt i telefon osså sende piano- spil – Nu kan jo ikke alt godt forståes af Din tale – Jeg var ved vasken da Du ringte – Jeg skal prøve en annen gang at høre Dit spil –»
Munchmuseet, MM N 1230.    Brev. Datert 1.1940.
« Takk for brevet –»
Munchmuseet, MM N 1231.    Brev. Datert 1940.
« Det ordnet sig jo aldeles udmærket den første gangen Du var hos mig – Det kan vi takke frk Due for – Hils hende og tak fra mig.»
Munchmuseet, MM N 1232.    Brev. Datert 1940.
« Det var så hyggeligt at være sammen på panikdagen efter flere års forløb – Det skal frk. Due ha tak for – Det var leit at jeg havde det så travelt da Du»
Munchmuseet, MM N 1233.    Brev. Datert 22.4.1940.
«»
Munchmuseet, MM N 1234.    Brev. Datert 4.1940.
«Jeg trodde Du var i Asker. I Kringkastningen hører jeg at man ikke skal evakuere efter den tyske kommandants bestemmelse.»
Munchmuseet, MM N 1235.    Brev. Datert 21.12.1940.
« Jeg ønsker Dig en rigtig god jul. Jeg haaber at en blomst bestilt i Eitzens blomsterforetning er kommet Der er meget sommel i foretningerne nu – Jeg har betalt for 3 kranser til gravene – Jeg sa at Du kunde ordne med disse på bedste måte. Til Nordstrand måtte bestilles  …  bil – Skal jeg ikke betale noget til gravenes bevaring? Skriv herom –»
Munchmuseet, MM N 1236.    Brev. Datert 1940.
«Nu til dags må man jo være forberedt på noe af hvert og det  …  var best at bli klar over hvordan man skal ordne sig –»
Munchmuseet, MM N 1237.    Brev. Datert 31.1.1941.
« Tak for kortet. Jeg fikk ikke svar på hva jeg spurte om med hensyn til gravene. Jeg vilde vide om alt  … var sikret så der ikke var fare for at de skulde tages og  … hvordan det forholdt sig med hensyn til leien leien – Hvordan er det med gravkonen»
Munchmuseet, MM N 1238.    Brev. Datert 25.2.1942.
« Sorgenfrigt 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1239.    Brev. Datert 13.6.1942.
«Jeg mener at Du er i en stor misforståelse når Du tror at Du vil greie Dig bedre når Du flytter in i en mindre leilighet. Jeg har forklaret Dig min mening om sagen. Jeg mener tværtimot at Du i Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i noen mindre leilighet da den er så særlig god og har slige store fordele at Du lettere kan undvære mangt og meget –»
Munchmuseet, MM N 1240.    Brev. Datert 3.7.1942.
«Det var i tilid til at jeg havde betalt Din husleie i 5 år at med de 10,000 kr jeg havde sat i en bankbok at jeg lod mine årlige pe{ … }ngeforsendelser ophøre da Du fik Din nye leilighet.»
Munchmuseet, MM N 1241.    Brev. Datert 10.7.1942.
«Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1242.    Brev. Datert 20.7.1942.
«Takk for brevet og det gode fotografi Jeg skal se at få ordnet med betalinger til gravene –»
Munchmuseet, MM N 1243.    Brev. Datert 1942.
«Jeg sender lidt af hvert af mat – Fiskepølsen må spises de første par dage ellers blir den smagløs – Det er noen æbler lite men g{ … }odt.»
Munchmuseet, MM N 1244.    Brev. Datert 1942.
«Tak for brevet. Ja det var en lei vinter og vår og det { … }tog på  … ‹Katarrh›»
Munchmuseet, MM N 1245.    Brev. Datert 31.7.1942.
«Jeg har havt mange vanskeligheter med folkene mine i dette år – Nu har det osså vært ugreie med min hushjælp – De vet at de nu er eftersøgte og kan tjene godt. – { … }Hun vilde reise { … }men jeg har ordnet det ved at lægge lønnen på Hun får nu 150 kr måneden – Ja det er vældige summer jeg nu betaler forat ha den nødvendige hjælp herude Det er inflation med hensyn til arbeidshjælp  …  og når det gjælder at skaffe sig luxussager og matvarer utenom rationeringen – Men ikke når det gjælder de almindelige nødvendighedssager, der er rationerte. Ja så brændsel – er dyr.»
Munchmuseet, MM N 1246.    Brev. Datert 1942.
«Hermed lidt af hvert Jeg har længe mest levet af haven – Kua melker ikke længer. Den skal ha kalv –»
Munchmuseet, MM N 1247.    Brev. Datert 14.8.1942.
« Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1248.    Brev. Datert 6.8.1942.
«Takk for brevet og for at Du vilde hjælpe mig med indkjøb af fisk. Men det er helt unødvendig da jeg er blit lei af fisk. Den er mest dårlig og virkeli god fisk som torsk, makrel og lax er jo ikke at få – Jeg har nu fåt grøntsager og de er så gode om våren»
Munchmuseet, MM N 1249.    Brev. Datert 1.9.1942.
«Tak for brevet! Jeg har osså stadige forkjølelser der forværrer min konstante katarrh i hals og bronchies»
Munchmuseet, MM N 1250.    Brev. Datert 5.9.1942.
«Det blev ringt op fra Cappelens forlag i anledning «Akerselven»    Han kunde vist sælge noe af den – Han ringer til Dig – Han vilde vist ha et hefte til at forevise –»
Munchmuseet, MM N 1251.    Brev. Datert 13.9.1942.
«{ … }\Tusen/takk for {}\tilbudet/{om}\om/{strømper}\strømper/ {men}\men/{jeg}\jeg/{er}\er/{godt}\godt/{forsynet}\forsynet/{med}\med/{tykke}\tykke/{uldstrømper}\uldstrømper/ {og}\og/{jeg}\jeg/{ … }\mener/ … at det er heldi at { … }\bruge/{den}\stadig/{samme}\samme/ {tykkelse}\tykkelse/{om}\om/{ … }\vinteren./Det vilde være at sløse med det kostbare og nu skjelde uldgarn»
Munchmuseet, MM N 1252.    Brev. Datert 1933–1939.
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
Munchmuseet, MM N 1253.    Brev. Datert 7.12.1942.
«Det var noe som jeg vilde spørge Dig om. I våres døde fru Nini Roll A{ … }nker gift med den bekjendte seiler og båtbygger Johan Anker»
Munchmuseet, MM N 1254.    Brev. Datert 1942.
«Du må ikke undre { … }Dig over at A. skriver i rørende ordelag – Det gjælder milioner –»
Munchmuseet, MM N 1255.    Brev. Datert 1942.
«Det blir slagtet en spædkalv herute – Jeg sender Mandag et stykke af den – Du får de{n}t ved 1–2 tiden.»
Munchmuseet, MM N 1256.    Brev. Datert 1942.
«Ja nu er den stakkels kalv slagtet. Det var en så fuldkommen vakker kalv Den fik leve 14 dage – Det var ikke hyggeligt. { … }Nu sendes der altså et et stykker af den og det får bli Dig en god ret – Det er ikke annet end naturens gang. Så er det  …  noen æbler. Det er ikke mange i år og jeg må gi fra mig  …  endel»
Munchmuseet, MM N 1257.    Brev. Datert 2.10.1942.
«Jeg sender noe af markens grøde. Det blev alligevel noe grøntsager så dårlig det så ut – Æblerne er vel kanske ikke fuldmodne men Du kan jo la dem ligge – Når kjærnen er mørk så er de nok gode at spise.»
Munchmuseet, MM N 1258.    Brev. Datert 1942.
«Hermed lidt af hvert – Næste måned blir det vel fisk at få»
Munchmuseet, MM N 1259.    Brev. Datert 1942.
«Du må ikke undre Dig over at A. skriver i ømme ordelag til Dig – Det gjælder jo millioner»
Munchmuseet, MM N 1260.    Brev. Datert 1940–1944.
« Hvordan har Du det i dette evindelige fugtige mørke veiret – Det er ikke heldigt for os katarrh mennesker.»
Munchmuseet, MM N 1261.    Brev. Datert 11.1942.
«Burde Du ikke forhøie prisen på «Akerselven»? Du burde osså kanske ikke sælge alt ut? Akerselven blir ikke forældet Den vil altid stige i interesse»
Munchmuseet, MM N 1262.    Brev. Datert 1942.
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentlig hvilekur – Det er morsomt med «Akerselven»    Den vil altid holde sig og blir ikke forældet –»
Munchmuseet, MM N 1263.    Brev. Datert 4.2.1943.
«Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1264.    Brev. Datert 24.2.1943.
« Frøken Inger Munch Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1265.    Brev. Datert 24.2.1943.
«Jeg har funnet noen interesante kladder til brev angående Andreas på Hadsel og Andrea»
Munchmuseet, MM N 1266.    Brev. Datert 2.3.1943.
«Takk for brevet – Det er leit at Du er nedfor efter h{ … }æsheten – Du må ikke t{ … }a alt for meget på Dig – { … }Du kan føle Dig aldri så bra så er jo årene der og Du har ikke så meget at stå imod med»
Munchmuseet, MM N 1267.    Brev. Datert 26.3.1943.
«Hermed noe fisk. Jeg har desværre ikke annet at sende. Æbler er for lang tid siden slut med –»
Munchmuseet, MM N 1268.    Brev. Datert 3.4.1943.
«Jeg hol\d/t netop på med et brev til Dig om et og annet da jeg la det tilside fordi jeg fik tale med en mand der havde set «Akerselven» udstillet hos en bokhandler.»
Munchmuseet, MM N 1269.    Brev. Datert 24.4.1943.
«Tak for påskeønsket –»
Munchmuseet, MM N 1270.    Brev. Datert 21.7.1943.
«Takk for brevet 26-7-43»
Munchmuseet, MM N 1271.    Brev. Datert 20.10.1943.
«Der var mange gode og svært interesante breve fra tante i den kassen jeg fandt»
Munchmuseet, MM N 1272.    Brev. Datert 23.10.1943.
«Jeg håber Du har sluppet høstforkjølelsen – Jeg har hat ube- hagelige mindelser af den – October var ellers ikke så værst men ellers har det været et leit vær – Slimet sætter sig osså hos mig fast i kanalerne fra næsen til øret og nedover halsen – Jeg mærker nok på høselen hørselen jeg osså»
Munchmuseet, MM N 1273.    Brev. Datert 1943.
«Det er kjedeligt at jeg ikke lidt før har kunnet sende Dig poteter – Jeg hører der har været svær mangel i byen herpå – Før var det kulde der forhindret mig ‹o›g i de sidste vår …  dage har jeg havt så overstadig meget at tænke på – Det er vårå{ … }nn og er nødt til at stelle med jorden – Jeg håber Du trives»
Munchmuseet, MM N 1274.    Brev. Datert 1940–1944.
« Tak for brevet Det var leit at Du atter fik forkjølelse – Det har nok voldt større skade på folk kjældergangen end den har reddet folk – Det er vist ingen der er skadet af bomber –»
Munchmuseet, MM N 1275.    Brev. Datert 1943.
«Takk for brevet»
Munchmuseet, MM N 1276.    Brev. Datert 1943.
«Takk for brevet    Her er lidt spisende efter fattig leilighet»
Munchmuseet, MM N 1277.    Brev. Datert 1940–1943.
«{Jeg}Tak for brevet! Jeg har så forskrækkeligt meget at gjøre nu i våronnen – Det er jo pålagt folk som har gj jord at bruge den på bedste måte – Det er jo vanskeligt med arbeidshjælp og meget annet»
Munchmuseet, MM N 1279.    Brev. Datert 1942.
«Jeg holdt netop på at gjøre færdi et brev om noe af hvert da jeg talte med arkitekt Bull – Han havde set «Akerselven» h udstilt hos en bokhandler og han var aldeles begeistret for den – Det er som jeg sier. Den blir mer og mer aktuel – Nu er den riktig i skuddet skjønner jeg – Nu har Du jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat den i bokform – Arkitekt Bull var osså enig i at den burde være i bokform men det behøver ikke være så meget skrevet til den – Heller ikke syns jeg Du behøvde at fotografere flere. Den er så rikholdigt at det nu bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta»
Munchmuseet, MM N 1280.    Brev. Datert 1943.
«Jeg har jo en utallig samling breve fra Dig og tante fra alle tider og fra alle steder i verden – I var flinke til at skrive –»
Munchmuseet, MM N 1281.    Brev. Datert 1943.
«ståt der urørt i mangfoldige år for det var helt nyt for mig alt jeg de …  fandt»
Munchmuseet, MM N 1282.    Brev. Datert 11.6.1943.
«Du har set af mit sidste brev at jeg er optat med at ordne alt hva jeg har af breve optegnelser og malerier og gravurer»
Munchmuseet, MM N 1283.    Brev. Datert 1943.
«Jeg sender lidt poteter og noget rabarbera imorgen eller overimorgen Du har vel som de fleste manglet poteter – Rabarbera blir det snart mer af»
Munchmuseet, MM N 1284.    Brev. Datert 1943.
«Vi har måttet slagte høner da det er blit strengere bestemmelser angående hønsehold»
Munchmuseet, MM N 1285.    Brev. Datert 22.12.1943.
«Takk for brevet. Det var da godt Du slap slig fra det»
Munchmuseet, MM N 1286.    Brev. Datert 14.10.1931.
«»
Munchmuseet, MM N 1287.    Brev. Ikke datert.
«Jeg havde tænkt at vi kjøre lidt omkring Kirkeveiens øvre del og strøget om S. Hanshaugen og se på de mange vakre nybygg –»
Munchmuseet, MM N 1288.    Brev. Datert 1934–1943.
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
Munchmuseet, MM N 1289.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»
Munchmuseet, MM N 1290.    Brev. Datert 1938.
«Tak for brevet og de vakre foto- grafierne»
Munchmuseet, MM N 1291.    Brev. Ikke datert.
«Andrea havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun
Munchmuseet, MM N 1292.    Brev. Datert 1920–1944.
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
Munchmuseet, MM N 1293.    Brev. Datert 1924–1940.
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
Munchmuseet, MM N 1294.    Brev. Datert 1924–1933.
«Tak for brevet. Det er bra at Du fremdeles trives»
Munchmuseet, MM N 1295.    Brev. Datert 1932–1940.
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
Munchmuseet, MM N 1296.    Brev. Datert 1932–1940.
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
Munchmuseet, MM N 1297.    Brev. Datert 1929–1941.
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men{d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
Munchmuseet, MM N 1298.    Brev. Datert 1932–1940.
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
Munchmuseet, MM N 1299.    Brev. Ikke datert.
«Takk for påskehilsenen og det vakre fotografiet – Det er et meget uheldigt veir vi har hat –»
Munchmuseet, MM N 1300.    Brev. Datert 1932–1940.
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
Munchmuseet, MM N 1301.    Brev. Datert 1939.
«Tak for brevet – Det går nokså bra når jeg holder mig i ro på Ekely»
Munchmuseet, MM N 1302.    Brev. Datert 1932–1940.
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
Munchmuseet, MM N 1303.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
Munchmuseet, MM N 1304.    Brev. Datert 1930–1935.
«Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
Munchmuseet, MM N 1305.    Brev. Datert 1925–1940.
«Takk for brevet! Jeg antar Dumener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
Munchmuseet, MM N 1306.    Brev. Ikke datert.
«Der er jo nok af steder hvor Du kan reise hen og maleriene kan Du jo ta med – i en kasse – kass Kommentare –»
Munchmuseet, MM N 1307.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet og de ypperlige fotografier – Med mig går det fremover og øiet er omtrent bra – men jeg må være meget forsigtig forat undg{ … }å gjentagelser – Jeg må hvile mig længre tid. Det er et meget uheldigt sommerveir for os og alle –»
Munchmuseet, MM N 1308.    Brev. Ikke datert.
«Tak for de udmærkede fotografierne –»
Munchmuseet, MM N 1309.    Brev. Datert 3.1938.
« Jeg fik i forgårs et brev fra Nørregaard – Han fortalte at han havde et ondartet tilfælde i tarmen og at han mente det ikk kunde bli slutten om en tid»
Munchmuseet, MM N 1310.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Her er førstegrøde Rabarbera og noe annet fra ifjor – Du kan vel ikke anvende Rabarberaen som Du kunde på grunn sukker men Du får nok anvendelse for den –»
Munchmuseet, MM N 1311.    Brev. Datert 1940.
«Tak for fotografiet af Hans – Han lignet svært tante. Jeg er kommet mig efter en treugers svær forkjølelse med { … }halsonde Kanske en slags influenza – Du har jo osså hat lignende i vinter – Det var en meget usund sommer og så den kalde vinter.»
Munchmuseet, MM N 1312.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
Munchmuseet, MM N 1313.    Brev. Datert 1938.
«Tak for brev og Urd – Jeg skal se igjennem Din artikkel når jeg kommer mer i ro – Jeg har jo meget at stå  … 
Munchmuseet, MM N 1314.    Brev. Datert 1932–1940.
«Kund noen æbler og 6 æg –»
Munchmuseet, MM N 1315.    Brev. Datert 1932–1940.
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
Munchmuseet, MM N 1316.    Brev. Datert 1940–1944.
« Takk for breve Da jeg Lørdag fik Dit brev og Du fortæller mig at Du savnet fersk fisk fik jeg nyfisket deili makrel fra Kragerø – Jeg havde på grunn af omstændigheter ikke ventet mer fisk derfra – Jeg kunde ikke få sendt Dig noget med den { … }pakkepost som jeg»
Munchmuseet, MM N 1317.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender Dig pr post noe at spise på – Jeg venter på fisk fra Kragerø og da skal jeg sende noget»
Munchmuseet, MM N 1318.    Brev. Datert 1932–1940.
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
Munchmuseet, MM N 1319.    Brev. Datert 1932–1940.
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
Munchmuseet, MM N 1320.    Brev. Datert 1940–1944.
«Jeg sendte sidste sending i to dele da det ikke er så godt at vide hva kan hænde med de mange forordninger»
Munchmuseet, MM N 1321.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender noget til Dig – Det blir ikke stort da jeg fik lite fisk dennegang. Så er det lit jordbær { … }fra Kragerø – Det er lite her, men jeg spis tåler lite jordbær –»
Munchmuseet, MM N 1322.    Brev. Datert 1940–1944.
«Solbærbladene er ikke længer anvendelige Der er Åkerø i en pose. De er til lagring for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig I en pose er Säftaholm der må spises nå Den er rød og lys – Gråpærene p må spises nu. Der noen større pærer der må ligge lidt»
Munchmuseet, MM N 1323.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet – Det er bra at det kommer igjænge for Dig igjen – Ro er det middel for Dig der er bedst til helse – Det er således osså for mig –»
Munchmuseet, MM N 1324.    Brev. Datert 1940–1944.
«Tak for brevet. Jeg har fåt en gårdbrukers pligter og har et forfærdeligt mas med jorden og alt stellet – Så må jeg jo nødvendigvis tjene penger ved at male –»
Munchmuseet, MM N 1325.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet    Jeg håber Du som jeg kommer Dig i det deilige veir –»
Munchmuseet, MM N 1326.    Brev. Ikke datert.
«Torgersen fortalte at han havde truffet Dig på Auktion – Ja der blev et litet billede solgt for mange penge – Jeg har nok ikke fået noget for det – Torgersen solgte et portræt han havde fåt af mig og fik mange penge derfor – Det er opgangstider og alt blir dyrere –»
Munchmuseet, MM N 1327.    Brev. Ikke datert.
« Jeg får stadig væk forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre og håber at kunne reise bort etsteds forat være i ro og i tørrere luft –»
Munchmuseet, MM N 1328.    Brev. Datert 1943.
«Jeg { … }mener at Du er i en stor misforståelse når Du tror at Du vil greie Dig bedre når Du flytter. Jeg har forklaret Dig min mening om sagen    Jeg mener tværtimot at Du i Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i en liten leilighet da denne har så svære fordele»
Munchmuseet, MM N 1329.    Brev. Ikke datert.
«Jeg vet nok at Ski er et udmærket firma – Men når jeg har havt krangel med firmaet så kan det aligevel være lidt uheldigt –»
Munchmuseet, MM N 1330.    Brev. Datert 1932–1940.
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
Munchmuseet, MM N 1331.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har været noen dage i Aasgaardstrand og har havt det fredeligt og godt.»
Munchmuseet, MM N 1332.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har været i Nedre Ramme og Aasgaardstrand – Jeg {e}har blit stærkere og friskere ved at trække mig væk fra meget man vil pålægge mig –»
Munchmuseet, MM N 1333.    Brev. Ikke datert.
«Har Du da virkelig ikke Følelsen af at slig måtte Du ikke være mod en Bror der blot vilde dig det vel – Ha{vde}r Du ikke Følelsen af at Du måtte tag mere Hensyn til en Mand der kom fra en lan … gvarig og livsfarlig Sygdom { … }der kun Ro var {den}det eneste Middel til Helb{ … }reden – og at Du i alle Tilfælde ikke måtte optræde med slik Heftighed selv om ‹Du›{ … }indbilder»
Munchmuseet, MM N 1334.    Brev. Ikke datert.
«Solbakken skal være et ypperligt sted lige ved stationen –»
Munchmuseet, MM N 1335.    Brev. Datert 1910–1931.
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Menkorte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
Munchmuseet, MM N 1336.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet –. Det er bra at det nu kommer i gjænge – Ro er det bedste – næsten det eneste mid{ … }el til at Du undgår sligt –»
Munchmuseet, MM N 1337.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet. Det glæder mig at Du har det godt hvor Du er Du vil vist der få god retledning med hensyn til Din sundhed»
Munchmuseet, MM N 1338.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet og fotografierne Det var morsomt og at se de kjendte partier og Du har fået tat frem det meste som har fæstet sig i erindringen –»
Munchmuseet, MM N 1339.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har ikke riktig greie på hvormeget Du betaler pr år i leie af gravstederne. Jeg mener ikke hva Du gir i blomster – Jeg sender nu 100 kr men jeg vilde gjerne vide den den årlige utgift i leie –»
Munchmuseet, MM N 1340.    Brev. Datert 1930–1940.
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
Munchmuseet, MM N 1341.    Brev. Datert 1936.
«Du vil nok ha godt af at være lidt på Vindern –»
Munchmuseet, MM N 1342.    Brev. Ikke datert.
«Du måtte jo vente at bli syg når Du spiser æblekart»
Munchmuseet, MM N 1343.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1344.    Brev. Ikke datert.
«Jeg ønsker Dig godt Askerophold i dette deilige veir»
Munchmuseet, MM N 1345.    Brev. Ikke datert.
«  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
Munchmuseet, MM N 1346.    Brev. Ikke datert.
«  Jeg skal komme op om et par dage og prøve apparatet Dit – Jeg {er}var lidt slap efter forkjølelsen – Det var forresten en liten forkjølelse men {vi}jeg blir som Du an{ … }grebet af den – Jeg tror det er heldigt at Du sådan tar en dame i besøg af og til – Ellers tror jeg»
Munchmuseet, MM N 1347.    Brev. Datert 1936.
«Jeg talte med en gartner hvis sønner han havde fåt godt frem – De h ene havde tat middelskoleexamen og havde fåt god plads i en bank som bogholder»
Munchmuseet, MM N 1348.    Brev. Ikke datert.
«I anledning pengene som fremdeles er sendt fra banken så mener jeg osså iår at I skal ha disse 4000 kr – så får I jo mer i banken – Vi får se tiden an – Det er ikke godt at vide hva fremtiden bringer – Vistnok må vanskelige tider ventes – og der {jeg}må nøie»
Munchmuseet, MM N 1349.    Brev. Ikke datert.
« Frøken Inger Munch Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1350.    Brev. Datert 8.1939.
«Sigurd Høst er død. Vi er jo kommet lidt fra hverandre. Det vilde være bra at Du sendte en vakker krans til hans kiste og sender den fra er os to sammen –»
Munchmuseet, MM N 1351.    Brev. Ikke datert.
«  Jeg har tænkt på at der vel må fornyes og betales leien af gravstederne – Hvordan er det – hermed?»
Munchmuseet, MM N 1352.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet – Ja det er ikke rart at Du er blit forkjølet i dette farlige veir – Der var varmegrader om  …  dagen og 16° kulde om natten og formidd{ … }agen Du har osså kanske ladet Dig narre af den falske varme – i solen og kal skygge»
Munchmuseet, MM N 1353.    Brev. Ikke datert.
« Du husker vel på at ikke at la ledningstapper blive siddende i accumulatoren – Den må ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre apparat at få hos Falckenberg – Men det vel bedst at jeg forhører mig i utlannet hvis jeg kommer til at reise i August – Jeg talte igår med Sinding han hører nu noget bedre end før – Han kunde { … }næsten intet høre for nogle år siden – Det gjælder ikke at»
Munchmuseet, MM N 1354.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brev! Det er da svært til kulde – Jeg har noen æbler jeg skulde sende Dig men det er for koldt – Nu blir der snart ikke brugelig frugt igjen. Nu må det snart bli rimeligere veir»
Munchmuseet, MM N 1355.    Brev. Ikke datert.
« Jeg havde tænkt at se ud i disse dage så jeg kanske kommer samtidig med brevkortet – Jeg har atter havt en 14 dages forkjølelse; det er nu vor idelige plage –»
Munchmuseet, MM N 1356.    Brev. Ikke datert.
«Du sier i et brev at jeg har  …  nævnt Dig  …  noget om at jeg havde 10,000kr i en Bank  …  … »
Munchmuseet, MM N 1357.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Det er bra at Du trives – mig gjør osså godveiret bra»
Munchmuseet, MM N 1358.    Brev. Ikke datert.
«Vil Du sætte disse Sagerne på Jarlsberg eller Horten …  så jeg får dem så sn{ … }art som muligt –»
Munchmuseet, MM N 1359.    Brev. Ikke datert.
«{ … }Lithografiet til Hallesby står inrammet hos forgylder Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
Munchmuseet, MM N 1360.    Brev. Ikke datert.
« Takk for brevet og fotografiet – Jeg blir vel ikke meget på Ramme – Det er ikke værdt at tale om salget før det er afgjort – Jeg vil i så fald avertere det – Jeg har ikke raadt raad til at beholde Ramme og må indskrænke mig på alle måter – At min stilling er slig har det gode at jeg får mer ro og at jeg uten betænkning må afslå krav nordfra – Hvis jeg skulde engang tjene noget så kan jo hjælpe lidt»
Munchmuseet, MM N 1361.    Brev. Ikke datert.
« Det blev en nokså langvarig forkjølelse – men jeg begynner nu at gå ut»
Munchmuseet, MM N 1362.    Brev. Ikke datert.
«Tak for breve og fotografier – Du har da meget at stelle med –»
Munchmuseet, MM N 1363.    Brev. Ikke datert.
«op mot Frognersæteren –»
Munchmuseet, MM N 1364.    Brev. Ikke datert.
« Tak for brevet Det er godt at høre at Du har det bra. Du har det jo i mange henseender ideelt der Du bor – Men vinteren {S}våren og { … }sommeren har været farlige for os katarrhfolk –»
Munchmuseet, MM N 1365.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender lidt frugt – Ekelyæblerne er syrlige selv modne – Det skar ikke at de ligget lidt»
Munchmuseet, MM N 1366.    Brev. Ikke datert.
« Ja nu har vi da lidt godt veir og det hjælper på humør og hilse Kommentar – Jeg håber Du er bra – Jeg har fåt, foruden alt annet jeg har at tænke på, f meget at gjøre med dyrkning af mine arealer herute. Dette forlanges jo nu»
Munchmuseet, MM N 1367.    Brev. Ikke datert.
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 1368.    Brev. Ikke datert.
«Hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg sender noen blomster som jeg håber kommer til rette tid –»
Munchmuseet, MM N 1369.    Brev. Ikke datert.
« – Hjertelig lykønskning til fødselsdagen –»
Munchmuseet, MM N 1370.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet! Du har jo stelt godt med pengerne – Det er nok oplagt at Du må ta for 10,000 kr. livrente – 5000 af Dine kontanter og 5000 kr af op obligationerne – Vent ennu til jeg sier fra –»
Munchmuseet, MM N 1371.    Brev. Ikke datert.
«Du har noen dage at tænke på dette { … }på Nordstrand så kan Du jo se på det –»
Munchmuseet, MM N 1372.    Brev. Ikke datert.
«Når Du er helt sikker på at Du vil holde ut med Jo Din hushjælp så bør Du jo holde på hende – Naturligvis vil osså let kunne få en annen – En leilighet vil Du vel finde til våren – Imidlertid har Du det bra på Dit hotel – Noget ubehageligt er det jo overalt –»
Munchmuseet, MM N 1373.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har nu seet at der er rigeligt med leiligheter og Du vil altid kunne skaffe Dig en god leilighet – Det må taalmodighet til.»
Munchmuseet, MM N 1374.    Brev. Datert 1927–1933.
«Jeg vet det er plagsomt at bli gnålet på. Men når jeg selv har følt hvor uendelig bedre jeg føler mig ved at spise lidet og være forsikti med stærk the og kaffe så er det min pligt at { … }råde Dig – Du kan nok føle velvære og det kan nok opmuntre Dig at spise godt og rigeligt. Men det vil vise sig når Du får ærgrelser at Du ikke så let kan beherske Dig»
Munchmuseet, MM N 1375.    Brev. Ikke datert.
«Det glæder mig at Du har udsigt til at få det bedre i øinene og ørene – Det hænger sammen –»
Munchmuseet, MM N 1376.    Brev. Ikke datert.
«Jeg er blit ræd for at Du skal først tabe glæden af Di{t}n morsomme beskjæftigelse som amatørfotograf {–}ved at overdrive det. Vi er alle i vor familie tilbøielig hertil –»
Munchmuseet, MM N 1377.    Brev. Ikke datert.
«Hermed noget fra land og vand – Det er lite æbler iår og uvist om jeg har ad{ … }gang til at sende deraf hva Du ser af avertisement Men så er de  … 3 rene udstillings æbler – Om de er helt modne ved jeg ikke men de kan jo ligge lidt»
Munchmuseet, MM N 1378.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender Dig mange gode ønsker til Din fødselsdag.»
Munchmuseet, MM N 1379.    Brev. Datert 1937.
«Det glæder mig at Du trives i Dit slid – Det er jo for begge storartet at Du  …  har funnet en havn – Det vil berolige os begge Du får se på Dit portræt i galeriet som Mustad har skjænket – Jeg tar mig god hvile nu og det er osså nødvendigt hvis jeg skal få malt noget og tjent noget»
Munchmuseet, MM N 1380.    Brev. Ikke datert.
«Her er æbler og en høne – Desværre er der blodbad på mine hvide hønsedamer da der er en forordning om ikke at ha mer end en høne pr. person – Det blir nok lite æg.»
Munchmuseet, MM N 1381.    Brev. Ikke datert.
«Det er det bedste at avertere efter hushjælp –»
Munchmuseet, MM N 1382.    Brev. Ikke datert.
«Tusind takk for fødsels- dagsgratulationerne og de mange intresante foræringer»
Munchmuseet, MM N 1383.    Brev. Datert 1929.
«»
Munchmuseet, MM N 1384.    Brev. Ikke datert.
«Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
Munchmuseet, MM N 1385.    Brev. Ikke datert.
«Det var risikoen ved 5 års leien der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så mange fordeler ved Din leilighed at det opveier prisen – Det var ikke leie … nærmest foretning dette    Jeg har måttet gjøre mig det til en absolut regel at overveie nø{e}ie hva jeg foretar mig specielt med hensyn til foretninger – Ellers vilde jeg med min natur været kommet op i al slags sager og ruineret mig – Det var jo osså en ikke uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du trives i her hvor Du har det så  …  bra i så mange henseender – \og blir der så er jo alt godt
Munchmuseet, MM N 1386.    Brev. Datert 1935.
«Når jeg ser på boken Din så skjønner jeg hva det har været for et arbeide at få den istand – og næsten mest ordningen med det hele – Et svært arbeide  …  De{t}n er så inholdsrik at den vil ha stadig fornyet interesse»
Munchmuseet, MM N 1387.    Brev. Ikke datert.
«Jeg la for { … }noen år siden penger tilside for Eder –»
Munchmuseet, MM N 1388.    Brev. Datert 1936.
«Jeg vil berolige Dig med at Dr. Grundt sa til mig i telefon at han ikke havde ment det var nødvendigt at { … }operere D imorgen og at det nok vilde gi sig lidt efter lidt {–}af sig selv –»
Munchmuseet, MM N 1389.    Brev. Ikke datert.
«Takk for gratulationer og for brev – Det var da godt Du slap slig fra det – Det kunde været farlig»
Munchmuseet, MM N 1390.    Brev. Ikke datert.
«  Her er noen pærer der må spises nu og noen vinter- frugt Åkerø og Gravensten –»
Munchmuseet, MM N 1391.    Brev. Ikke datert.
«Folk må engang forstå at her i dette fattige lille land og { … }med et stængt Tyskland vil ingen maler kunne være rig – at sælge billeder er  …  overhovedet en kunsthandler affære der er ikke er let – At jeg har mange billeder betyr ikke formue – Tværtimod da f er det vanskeligere at sælge billeder når der f fins mange. Dessuten er allerede såmange billeder allerede  …  på i folks eie og e{n}t utal af gravurer {–}er solgt Dette gjør at har nye billeder vanskeligt sælges ihve ihvertfald med noen pris –»
Munchmuseet, MM N 1392.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet –»
Munchmuseet, MM N 1393.    Brev. Ikke datert.
« Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
Munchmuseet, MM N 1394.    Brev. Ikke datert.
«Jeg skal med det første komme ut med et par tyske hefter der gjengir fotografier – Det betragtes som en slags kunst – Du må være gla over ved siden af at stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi osså kan interessere Dig for di Din musik og fotografering –»
Munchmuseet, MM N 1395.    Brev. Ikke datert.
«Det glæder mig at Du har udsigt til bedring i øie og øre –»
Munchmuseet, MM N 1396.    Brev. Ikke datert.
«Det er længe siden jeg maset med at Du skulde lave bok med lidt skrevet til – Men så glide planen ut til { … }vældige foretagender som med svære skrevne sager sogar ‹ … pris› –»
Munchmuseet, MM N 1397.    Brev. Ikke datert.
«Nu skal jeg prøve at få sendt noen æbler – Det har været et utroligt mas at få ordnet med denne masse æbler der fort væk raatner og så er det rotter.»
Munchmuseet, MM N 1398.    Brev. Ikke datert.
« Du bør til høsten leie et større værelse hos jævne folk hvor Du kan få lidt hjælp – Slig privat har Du det friest – Det vilde være bedst et godt stykke fra Oslo – Jeg vilde nu trives bedst hos landsens folk»
Munchmuseet, MM N 1399.    Brev. Datert 1937.
«Tak for brevet – Jeg skal sende kortet – Ja al{ … }t snak om mine villaer og mine store billedsalg har været en ulykke så uskyldigt det kunde høres –»
Munchmuseet, MM N 1400.    Brev. Datert 1935.
«Takk for brevet. Det er kjedeligt at øinene ennu ikke er bra –»
Munchmuseet, MM N 1401.    Brev. Datert 1938.
«Tak for breve og udmærkede fotografier – Det er bra at Du har det godt – Jeg kommer mig { … } …  at holde mig i ro på Ekely og har god hvile –»
Munchmuseet, MM N 1402.    Brev. Datert 1937.
«Tak for brevet. Jeg er kommet mig godt men jeg forstår jeg må mer ta hensyn til disse forkjølelser og må holde mig mer i ro. Lange automobilture er ikke bra –»
Munchmuseet, MM N 1403.    Brev. Datert 1937.
«Det var bra at er kommet så godt fra Dit slemme tilfælde –»
Munchmuseet, MM N 1404.    Brev. Datert 1937.
«Tak for de vakre jule- kortene og hilsenen – og atter glædeli jul. Jeg sender blomster og kranser til gravene – En buket er til Dig – Jeg skal se at få sendt æbler til imorgen, om der er bil at få. Ellers i rumhelgen –»
Munchmuseet, MM N 1405.    Brev. Datert 2.12.1939.
«Hjertelige ønsker om god jul og godt nytår fra»
Munchmuseet, MM N 1406.    Brev. Datert 1910–1926.
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1407.    Brev. Ikke datert.
«Når Du tænker Dig om så må Du vel forstå at Du komplet har tat feil i de Ting vi diskuterer om – og at Du har tat min Modstand p{ … }å { … }en forkjert Maade – Men det har jo været meget som har bidraget til det hele – De vanskeligheter I har havt at kjæmpe med – og Din Sygdom har osså bidraget ‹herti›Men D. Og Du p må forstå at alle dine af mer eller mindre luftige afvisen af alle mine Forsøg på at få Dig til Klarhed blot bidrager til at jeg frygter for nye Ting – og ikke ser man Forandring hos Di‹g› –»
Munchmuseet, MM N 1408.    Brev. Datert 1938.
«Tak for brevet – Det går nok bedre når det gode veir begynner»
Munchmuseet, MM N 1409.    Brev. Datert 1937.
«Det glædet mig at høire at doctoren var vel fornøiet med Dig.»
Munchmuseet, MM N 1410.    Brev. Ikke datert.
«Da jeg talte til Dig om garantiboken og at jeg havde betalt husleien med penger af denne sa Du mig at Du havde betalt husleien af Dine penge og Du vidste intet om boken – Det var vel ikke egentlig nogen bok på {d}Dit navn som jeg hadde og den ‹var› altså ikke at finde – Men en garanti på 10,000 kr af mig er jo det samme»
Munchmuseet, MM N 1411.    Brev. Datert 1929.
« Tak for dit nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler – Den ene til Kaptain Mangård med «{g}Godt nytår». Har for i denne tid værst sjau – Det er den skrækkelige skatte- beregning og alle svarbreve på gratulationer – Så åbnes en stor grafisk udstilling i mussæet i Stockholm om 10 dage. Jeg må t{ … }a alt ut og jeg får besøg av en mussæums- mand imorgen – han { … }blir her»
Munchmuseet, MM N 1412.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender solbærblade i 3 konvolutter – Man kan osså bruge bringebærblade og jeg skal prøve disse»
Munchmuseet, MM N 1413.    Brev. Datert 30.12.1943.
«Hjertelig takk for al opmærksomhet på min 80 årsdag»
Munchmuseet, MM N 1414.    Datert 1.8.1941.
« Sorgenfrigt 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1415.    Brev. Datert 1940–1944.
« Det var Andrea der ved sit mas der var skyld i desv havde størst skyld i den svækken jeg fik»
Munchmuseet, MM N 1416.    Brev. Datert 9.12.1943.
«Jeg sender nogle lækre sager fra Freia samt lidt fisk og fløde»
Munchmuseet, MM N 1417.    Brev. Ikke datert.
«Det vil nok være hyggeli for Dig at komme til Hvidsten – men jeg syns Du burde vente lidt til det blir varmere og Du er bra for Halsondet – Det er skarpt dernede –»
Munchmuseet, MM N 1418.    Brev. Ikke datert.
« …  med naturalismen  …  opstod flere retninger – Im Pointilismen – SymbolismenLinier (Jugendstil) – Ju og Jugendstil med k …  interesse for linien – Kubi Kubismen –»
Munchmuseet, MM N 1419.    Brev. Datert 18.1.1934.
«Høst og hans kone reiser jul og sommer altid ned til huset i Borre – Det er egentlig deres sommerhus men de lar datteren bo der – Han blev syg av overanstrængelse da han var der.»
Munchmuseet, MM N 1420.    Brev. Datert 1940–1944.
«Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
Munchmuseet, MM N 1421.    Brev. Datert 1890.
«Gratuler i anledning fødselsdagen – Dere er vel mi{ … }dt oppe i ‹mørkeds slud› og kulde i går sat jeg og drak kaffe ute det var så varmt jeg måtte ta frakken af – Tante spør { … }hvordan jeg befinder mig – jeg er udmærket frisk og rask»
Munchmuseet, MM N 1422.    Brev. Datert 1940–1944.
« Jeg sender noen æbler – I poserne er fin vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener) der kan opbevares – I kassen er osså fin frugt men de har fåt lidt stød og kan ikke ligge længe»
Munchmuseet, MM N 1423.    Brev. Datert 1941.
« Tak for brevet og fotografiet –»
Munchmuseet, MM N 1424.    Brev. Ikke datert.
«Godt { … }nytår og tak for det gamle.»
Munchmuseet, MM N 1425.    Brev. Datert 1940–1944.
«Det var godt at høre i telefon at Du havde det bra – Det må da være morsomt at Du kan høre og snakke slig i telefon – Jeg var sidst netop vågnet  …  fra min middags lur da Du ringte så jeg ikke med engang forstod Dig – Jeg har det»
Munchmuseet, MM N 1426.    Brev. Ikke datert.
«Jeg håber Du som jeg noen- lunde greier dette sommerveir der jo ikke netop er heldig for os katarrh mennesker –»
Munchmuseet, MM N 1427.    Brev. Datert 1941.
« Tak for brevet Ja det var vel ikke muligt at Du kunde greie Dig helt for forkjølelse så lei vinteren har været –»
Munchmuseet, MM N 1428.    Brev. Datert 1941.
«Det var da deiligt at Du har fåt bra ordning hos Dig så Du ikke blir alene»
Munchmuseet, MM N 1429.    Brev. Datert 1938.
«Takk for brevet – Det er ikke greit med Andrea og det er best at være fra hende da hun jo bare har et maal at skaffe penger – Hun har moren og Dr. Kinck at raadføre sig med –»
Munchmuseet, MM N 1430.    Brev. Datert 26.6.1942.
«Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1431.    Brev. Datert 20.6.1942.
«Det er nok ikke brugt annen fremgangsmåte med leien af Din leilighet end den vanlige – Du må huske på at det var et kjøb af Din leie på 5 år for 10,000 kr – Det er ikke som en almindelig leie med halvårig betaling –»
Munchmuseet, MM N 1432.    Brev. Datert 1935–1940.
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
Munchmuseet, MM N 1433.    Brev. Datert 16.5.1939.
«– Glædeli 17de Mai og pindse Du trives vel godt i det deilige veir»
Munchmuseet, MM N 1434.    Brev. Datert 1938.
«Helt så slemt var det ikke som jeg fortalte sidst. Det er ikke middel- skole på Eidsvold –»
Munchmuseet, MM N 1435.    Brev. Ikke datert.
«Jeg betaler nu månedsbetalingen mot løs kvitering – Det får ordnes senere med den bortkomne kontrakt –»
Munchmuseet, MM N 1436.    Brev. Ikke datert.
« …  Hvormeget har Du? Du havde 15,000 for at betale av selv»
Munchmuseet, MM N 1438.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet som jeg netop fik Du nævner at { … }Du har brugt 11,000 kr (og vist noe mer) til husleien Ja Du vet at jeg på værternes forlangende sat in 10,000 kr i en bankbok for Dig til husleien for 5 år»
Munchmuseet, MM N 1439.    Brev. Ikke datert.
« Tak for brev og fotografier –»
Munchmuseet, MM N 1440.    Brev. Datert 1930–1940.
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
Munchmuseet, MM N 1441.    Brev. Ikke datert.
«værterne – Men når Du har betalt { … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken»
Munchmuseet, MM N 1442.    Brev. Ikke datert.
«Det var da mærkeli med de 10,000 kr Det er jo længe siden. Men de tidligere værter må jo ha greie på det – Ligeså sagfører Voss
Munchmuseet, MM N 1443.    Brev. Ikke datert.
«Ved at sende de månedlige penge  …  så har jeg gjort hva jeg kan –»
Munchmuseet, MM N 1445.    Brev. Datert 15.6.1932.
«»
Munchmuseet, MM N 1446.    Brev. Datert 13.2.1943.
«Jeg sender Dig nogle sager pr. post. Dumt at jeg har brugt den dyre og brysomme visegutkontoret –»
Munchmuseet, MM N 1447.    Brev. Ikke datert.
«Det er nok et deiligt sted Anne Kure – Du kan få spise der ved småbord så Du ikke behøver at sidde med mange»
Munchmuseet, MM N 1448.    Brev. Ikke datert.
«Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig»
Munchmuseet, MM N 1449.    Brev. Datert 1930–1944.
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
Munchmuseet, MM N 1450.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sætter at Andrea – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
Munchmuseet, MM N 1451.    Brev. Ikke datert.
«For de fleste og naturligvis Andrea står det som om mine { … }2 eiendomme og hytten i Aasgaardstrand er forlystelsessteder som og hvor jeg alene går omkring mellem blomster – De ta De tænker ikke på at villaerne og haverne er strenge arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –»
Munchmuseet, MM N 1452.    Brev. Datert 1920–1944.
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
Munchmuseet, MM N 1453.    Brev. Ikke datert.
«Jeg kunde tænke mig at Andrea nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
Munchmuseet, MM N 1454.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
Munchmuseet, MM N 1455.    Brev. Ikke datert.
«Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laurahavde vidste at der lige ved i Bodø var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
Munchmuseet, MM N 1456.    Brev. Datert 1927–1944.
«Du må huske på at AndEllingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
Munchmuseet, MM N 1457.    Brev. Ikke datert.
«Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og{ … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
Munchmuseet, MM N 1458.    Brev. Datert 1927–1944.
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
Munchmuseet, MM N 1459.    Brev. Datert 1927–1944.
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
Munchmuseet, MM N 1460.    Brev. Datert 1930–1944.
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
Munchmuseet, MM N 1463.    Brev. Ikke datert.
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
Munchmuseet, MM N 1464.    Brev. Ikke datert.
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
Munchmuseet, MM N 1465.    Brev. Datert 1928–1933.
«Jeg sender ut to kasser æbler en til Jer og en til Kaptainen med gode nytårsønsker fra mig –»
Munchmuseet, MM N 1466.    Brev. Ikke datert.
«De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften må vel være godt for Dig. Jeg mærker osså at den har gjort godt    Det vilde være bra om Du en stund kunde holde Dig i ro på Nordstrand –»
Munchmuseet, MM N 1468.    Brev. Ikke datert.
«Det er så meget elendigt i d i verden for tiden at det vi har med vore slægtninge nordpå ikke er at ta så tragisk især da jeg lykkeli har tilbagevist dette hovedangreb –»
Munchmuseet, MM N 1469.    Brev. Datert 1930–1940.
«J … »
Munchmuseet, MM N 1470.    Brev. Datert 1929.
« Tak for det nydelie f{ … }otografi –»
Munchmuseet, MM N 1471.    Brevutkast. Brev. Datert 1935–1940.
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1472.    Brevutkast. Ikke datert.
«Man sier jeg ikke har børn men jeg har Mit maleri er mine børn og jeg har et stort livsværk at udf fuldføre – Det er et stort apparat med mange atelierer og det er selvs selvsagt mange udgifter.»
Munchmuseet, MM N 1473.    Brevutkast. Datert 1927–1944.
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
Munchmuseet, MM N 1474.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kjenner litet til Andrea.  … { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
Munchmuseet, MM N 1475.    Brev. Ikke datert.
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
Munchmuseet, MM N 1476.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har forståt det som at begge gutter var tat hjem – Men det er best at la det gå –»
Munchmuseet, MM N 1478.    Brev. Ikke datert.
«mistet hendes adresse»
Munchmuseet, MM N 1479.    Brev. Datert 16.6.1942.
«Når Du har tænkt på at dra ut til utkanten af byen sammen med Magelsen så vil jeg sammenligne lidt hvordan vi har det her i utkanten med hensyn til  …  indkjøb med en bygård»
Munchmuseet, MM N 1480.    Brev. Ikke datert.
« Du ser at det gamle brev som jeg sender Dig kopi af forklarer hvordan det har sig med den bankbog jeg mente at ha sat fast for Dig forat bestride Din husleie»
Munchmuseet, MM N 1481.    Brev. Datert 1.7.1943.
«Tak for brevet – Jeg ser Du er i virksomhet. Jeg synes nu ikke dette veir er noe at skryte af – Det er af og til varmt men så er der altid denne vinden der er kal –»
Munchmuseet, MM N 1482.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet som jeg fik netop Du nævner at Du har brugt 11,000 kr til husleien – Ja Du husker jeg sat 10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie for Dig i 5 år – Det var værterne der vilde ha det slig –»
Munchmuseet, MM N 1483.    Brev. Datert 1930.
«Jeg tror ikke at det er så farli med Mogens –»
Munchmuseet, MM N 1484.    Brev. Ikke datert.
«Du undrer Dig vel over at Du ikke har fåt takk for det tilsendte på min fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1485.    Ikke datert.
« Frøken Inger Munch Villa Hjemli Munkeengsveien 8 Smedstad {st}st Vestre Aker Oslo»
Munchmuseet, MM N 1486.    Brev. Ikke datert.
« Æblerne er vel kommet vel frem – Jeg syntes gutten så lidt rar ut men det var nok en bra kar – s Æblerne er så dyre og det er så lite af dem at det nu lønner sig at sende dem – Det glæder mig at Du er i virksom- het og dyrker Dine{ … }Dine forskjellige interesser – Især syt syntes jeg de to portrætter af Dig var udmærkede –»
Munchmuseet, MM N 1487.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
Munchmuseet, MM N 1488.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har måttet holde mig inde på grunn af forkjølelse – Er nu bedre og går snart ut igjen –»
Munchmuseet, MM N 1489.    Brev. Datert 1936.
«Jeg skal tæke over hva Du skal gjøre med pengene Mulig en liden livrente til –»
Munchmuseet, MM N 1490.    Brev. Datert 1936.
«Jeg håber at Du snart får ordnet med logi – Det skulde jo ikke være så vanskeligt da der er nok af leiligheter og Du har penger nok Det må være forfriskende at se Dig om»
Munchmuseet, MM N 1491.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
Munchmuseet, MM N 1492.    Brev. Ikke datert.
«Jeg tror det er bra at Du ordner det slig Du nu har bestemt med leiligheten –»
Munchmuseet, MM N 1493.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
Munchmuseet, MM N 1494.    Brev. Ikke datert.
«Tusen takk for gratulationerne og blomsterbilledet –»
Munchmuseet, MM N 1495.    Brev. Ikke datert.
«Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
Munchmuseet, MM N 1496.    Brev. Ikke datert.
«Har Du læst om falskmynteren som nu fik 3 års fængsel –»
Munchmuseet, MM N 1497.    Brev. Ikke datert.
«Tak for billederne. Som jeg har sagt syns jeg at Du har farvesans – – Jeg syns Du burde osså tegne på papir og i tegnebok. Du bør ta studietegninger efter naturen. { … }Landskaber eller hjemme alt muligt – Bord stol støvler og annet – Osså prøve at tegne hoder    Det gjør jo alle der maler.»
Munchmuseet, MM N 1498.    Brev. Ikke datert.
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
Munchmuseet, MM N 1499.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet.»
Munchmuseet, MM N 1500.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
Munchmuseet, MM N 1501.    Brev. Datert 1925–1940.
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
Munchmuseet, MM N 1502.    Brev. Datert 1925–1940.
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
Munchmuseet, MM N 1503.    Brev. Ikke datert.
«Hvordan har Du det i denne aldeles forfeilede sommer? Usund sommer»
Munchmuseet, MM N 1504.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet. Det må da være en lettelse for Dig at Du ikke behøver at be ha bekym- ringer for børnene –»
Munchmuseet, MM N 1505.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har ikke villet si  …  kraftig fra i anledning af den mærkelige { … }instalation af hele familien i Lillehammer da jeg vet, at hvis gutterne  …  skulde blive syge, så blir det jeg, der har skylden»
Munchmuseet, MM N 1506.    Brev. Ikke datert.
«Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
Munchmuseet, MM N 1507.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
Munchmuseet, MM N 1508.    Brev. Ikke datert.
«Jeg tænker Andrea syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
Munchmuseet, MM N 1509.    Brev. Ikke datert.
«Du har læst om at leiligheterne stiger i værdi{–}? Det vil altså gjøre Din leilighed mer værdifuld –»
Munchmuseet, MM N 1510.    Brev. Ikke datert.
« Jeg blev ængstelig for at der kunde bli vanskeligheter med ordningen af gravene. Jeg sender 50 kr. Da Du vel har havt udlæg. Det går vel i orden? Vær ute i tide.»
Munchmuseet, MM N 1511.    Brev. Ikke datert.
«Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
Munchmuseet, MM N 1512.    Brev. Ikke datert.
« Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
Munchmuseet, MM N 1513.    Brev. Ikke datert.
«Jeg er nokså bra efter forkjølelsen»
Munchmuseet, MM N 1514.    Brev. Ikke datert.
«Tak for breve og fotografier –»
Munchmuseet, MM N 1515.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  … \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
Munchmuseet, MM N 1516.    Brev. Ikke datert.
«Du behøver ikke at være ængstelig for mig – Det er ikke noget rart at jeg efter alt det mas jeg har havt og nu efter fødselsdagen er blit træt og sliten Det blir godt for os begge at få hvile ut –»
Munchmuseet, MM N 1517.    Brev. Ikke datert.
«Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»
Munchmuseet, MM N 1518.    Brev. Ikke datert.
«Det er ganske mærkeligt at fordi om jeg i jobbetiden tjente mange penger skal jeg værsågod fortsætte at tjene penge og strø om mig med dem – Enda jeg er gammel og kan ikke stræve slig – enda tiderne er annerledes og jeg er henvist nu blot til det fattige Norge med de masse kunstnere der trænger på og selv vil tjene –»
Munchmuseet, MM N 1519.    Brev. Ikke datert.
«Andrea har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
Munchmuseet, MM N 1520.    Brev. Ikke datert.
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza
Munchmuseet, MM N 1521.    Brev. Ikke datert.
«Jeg kjenner jo ikke Andreahun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
Munchmuseet, MM N 1522.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
Munchmuseet, MM N 1523.    Brev. Ikke datert.
«Jeg tænker at Dr. Kinck har forstået at han vil bli nødt til at bidra    og det er han vel som de fleste mennesker ræd for og så har han raadet hende til at reise hjem – Hun skjønner vel osså at noen storhedstid blir det ikke hernede og hun længes vel hjem til sit svære hus og sit dampskib og den svære kysteiend{ … }om med bad – Selv om de er begjældet som så mange kakser i småbyene og så er de dog stedets kakser. Gutterne h længes efter alt det liv som fins på slig eiendom –»
Munchmuseet, MM N 1524.    Brev. Datert 1934.
«Du blir nok bedre når det blir varmt i veiret –»
Munchmuseet, MM N 1525.    Brev. Datert 1937.
«Takk for brevet – Jeg har bedt sagfører Voss sende Dig kontrakt- boken – Jeg skal se at få en ordning { … }med betalingen så alt går glat –»
Munchmuseet, MM N 1526.    Brev. Datert 1937.
«Det er lisså godt at vente med at sende udklippet. Jeg har jo altid holdt fa på ikke at blande sig hennes gjøremål –»
Munchmuseet, MM N 1527.    Brev. Ikke datert.
«Det var en lei vinter og lei vår – Især for os katarrhmennesker»
Munchmuseet, MM N 1528.    Brev. Datert 1936.
«Takk for brevet! Det er bra «luft» på Nordstrand og Du kjenner stedet – Det er morsomt for Dig at søge en passende leilighed og Du finner den nok»
Munchmuseet, MM N 1529.    Brev. Datert 1935.
«Når jeg nævner det økonomiske så er det ikke  …  nødvendigt at bli ængsteli. Vi får begge det vi behøver og mer end det og forhaabentli blir det osså noget til Andrea –»
Munchmuseet, MM N 1530.    Brev. Ikke datert.
«Takk for de morsomme fotografier Du har virkelig meget at stelle med: Fotografering, maling og så musikken»
Munchmuseet, MM N 1531.    Brev. Datert 1938.
«Tusind tak for breve fotografiet og malerier – Jeg ser Du er i virksomhet – Du har farvesans og det ser ut til at blomsterbilleder ligger mest for Dig – Har Du prøvet at tegne efter naturen eller male efter naturen? – Det er bra.»
Munchmuseet, MM N 1532.    Brev. Datert 25.9.1942.
«Tak for brevet!»
Munchmuseet, MM N 1533.    Brev. Datert 1938–1939.
«Takk for brevet»
Munchmuseet, MM N 1534.    Brev. Ikke datert.
«Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/{her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
Munchmuseet, MM N 1535.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul KaarbøNørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
Munchmuseet, MM N 1536.    Brev. Ikke datert.
«Dertil fuldt op af trykpapir og alt til trykkeriet hørende sager –»
Munchmuseet, MM N 1537.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet – Det var en langvarig forkjølelse jeg fik på fjellet – men jeg er nu bra –»
Munchmuseet, MM N 1538.    Brev. Ikke datert.
«Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
Munchmuseet, MM N 1539.    Brev. Ikke datert.
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1540.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
Munchmuseet, MM N 1541.    Brev. Ikke datert.
«De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
Munchmuseet, MM N 1542.    Brev. Ikke datert.
«Jeg skriver ikke til hende sålænge  …  hun jeg helt er sikker på at hun er blit en hel annen – Alt er beregning – Jeg lar nu en sagfører ordne med pengene til hende –»
Munchmuseet, MM N 1543.    Brev. Ikke datert.
«Det burde være en selvfølge andre af familien på begge sider kj hjælp med lignende beløb som jeg –»
Munchmuseet, MM N 1544.    Brev. Ikke datert.
«sydpå – I Sigerfjord hvor de har sin basis vilde de i ro kunnet udviklet sine ævner – Der { … }havde med nogen hjælp fra mig ikke behøvet at være noen nød og disse sjøgutter vilde kunne kommet på sin rette plads – Det var klimatforandringen på Eidsvold der gjorde dem syge.»
Munchmuseet, MM N 1545.    Brev. Ikke datert.
«arbeide – Uten at jeg tar mig denne ro vil jeg intet kunne arbeide og al{ … }tså intet hjælpe med –»
Munchmuseet, MM N 1546.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
Munchmuseet, MM N 1547.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevene! Jeg sendte Dig sagerne Lørdag – Tirsdag fik jeg et brev påtegnet «Mandag» Her stod intet om sendingen. Jeg beg tænkte da at den var bortkommet. Så fik jeg Onsdag to breve hvoraf et længere hvori Du takker for sendingen og skriver det Du antydet i det annet brev –»
Munchmuseet, MM N 1548.    Brev. Datert 1938.
«Ja det er mærkeli at jeg sendte stolen for jeg syns det er kort tid siden jeg så dem begge Det sa osså Stenersen»
Munchmuseet, MM N 1549.    Brev. Ikke datert.
«Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold Doctoren i Trondhjem sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
Munchmuseet, MM N 1550.    Brev. Ikke datert.
«Jeg talte igår med advokat Corneliussen som er bror fru Dag Ellingsen –»
Munchmuseet, MM N 1551.    Brev. Ikke datert.
«Takk for de morsomme fotografier Ja Du har jo nu meget at stelle med – Fotografering, maling og musik – Jeg har det bra og håber snart at komme i arbeide – Jeg rydder nu op i atelieret –»
Munchmuseet, MM N 1552.    Brev. Ikke datert.
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
Munchmuseet, MM N 1553.    Brev. Ikke datert.
«Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
Munchmuseet, MM N 1554.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet      Det er godt Du får hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på Nedre Ramme og her – Jeg gjør lange spadserture under Frognersæterskoven. Det er rent sanatorium – Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne› og sanatorierne Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft Oslo er så stille og fredelig nu om sommeren – Så er det badeliv på bygdø»
Munchmuseet, MM N 1555.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø –»
Munchmuseet, MM N 1556.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
Munchmuseet, MM N 1557.    Brev. Ikke datert.
«Vi har al grunn til at være på vor post. Først og fremst går det ud over mig men det kan osså derved gå ud over Dine penger.»
Munchmuseet, MM N 1558.    Brev. Ikke datert.
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
Munchmuseet, MM N 1559.    Brev. Ikke datert.
«Det er ingen ulykke om gutterne venter et år eller sogar to år med at ta ta artium – De kan { … }godt lære praktisk handel og vandel hos faren og kan osså billig få privatundervisning – {h}Handel er kanske {D}deres felt»
Munchmuseet, MM N 1560.    Brev. Ikke datert.
«Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan fornoget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
Munchmuseet, MM N 1561.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet Du rækker Kirsten beredvillig ser jeg{d}Din lillefinger der skal bringe hende alt.»
Munchmuseet, MM N 1562.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
Munchmuseet, MM N 1563.    Brev. Ikke datert.
« Takk for brev – Nordstrandstragten er naturligvis det bedste. Holtet er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
Munchmuseet, MM N 1564.    Brev. Ikke datert.
«Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
Munchmuseet, MM N 1565.    Brev. Ikke datert.
«Det er beroligende at vide at tiderne er gode og at de deroppe nok ikke har vanskeli for mindre kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter kommer nu ind ved fisking –»
Munchmuseet, MM N 1566.    Brev. Ikke datert.
«Jeg hører at Du er flyttet tilbage til Din leilighet – Du må endeli ha noen hos Dig»
Munchmuseet, MM N 1567.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø{f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
Munchmuseet, MM N 1568.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet – Jeg skal se at få ordnet med gravene Haster det? Så skriv –»
Munchmuseet, MM N 1569.    Brev. Ikke datert.
«Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
Munchmuseet, MM N 1570.    Brev. Ikke datert.
«deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
Munchmuseet, MM N 1571.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
Munchmuseet, MM N 1572.    Brev. Ikke datert.
«Jeg talte forleden med min ven dr. Holmboe –»
Munchmuseet, MM N 1573.    Brev. Ikke datert.
«Jeg skal snart sende Dig noen storartede maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig at male.»
Munchmuseet, MM N 1574.    Brev. Datert 1936.
«Tak for brevet – Det var et vakkert digt som Du fik af Din veninde –»
Munchmuseet, MM N 1575.    Brev. Datert 1937.
«Tak for brevet og Urd – Det da er rigtigt godt at Du trives i leiligheten og at maling intresserer Dig –»
Munchmuseet, MM N 1576.    Brev. Ikke datert.
« Jeg håber nu snart at kunne gå ut Det var min gamle bronchit med tilsats af Influenca –»
Munchmuseet, MM N 1577.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brev. Alt foretnings- mæssig må skydes bort til senere – Jeg må efter alle udstillinger og mas ha længere hvile og venter på godveir til Hvitsten»
Munchmuseet, MM N 1578.    Brev. Ikke datert.
«Er det ikke pene store æbler og så god smag?»
Munchmuseet, MM N 1579.    Brev. Ikke datert.
«Med det jeg sender vil hun kunne greie sig – men når hun fortsætter som hidentil blir det naturligvis nød – Nu har vel gutterne i cirka fem år med svære omkostninger tilbragt sin tid i {s}Syd { … }norge forat ta den artium som de kunde tat lige i nærheten – Har man hørt magen»
Munchmuseet, MM N 1580.    Brev. Ikke datert.
«Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
Munchmuseet, MM N 1581.    Brev. Datert 1935.
«Hvordan er det med noen hundrede kroner Du for et par år siden sendte Andrea? Du har vist ikke fået pengene igjen af mig – Det var vist 5 a 700 kr.»
Munchmuseet, MM N 1582.    Brev. Ikke datert.
«Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
Munchmuseet, MM N 1583.    Brev. Ikke datert.
«Jeg forstår mer og mer hvilken fare jeg lykkeli undgik ved at holde mig { … }væk { … }fra Oslo og ved at afvise bestemt hendes meningsløse krav – Meningsløse da hun jo har fåt vite min status»
Munchmuseet, MM N 1584.    Brev. Ikke datert.
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
Munchmuseet, MM N 1585.    Brev. Datert 1930–1940.
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
Munchmuseet, MM N 1586.    Brev. Datert 1936.
«Tak for brev. Du må gå til tannlæge for tænnene – { … }Hvis det er puré så må de skrapes og stelles med flere gange om året –»
Munchmuseet, MM N 1587.    Brev. Datert 1937–1938.
«Jeg har tænkt på at det vilde være heldigt  …  at Du kjøbte en mindre livrente ved siden af den Du har – Hvor meget har Du?»
Munchmuseet, MM N 1588.    Brev. Ikke datert.
« Mange takk for brev og de udmærkede fotografier. Jeg ser at Du er i virksomhet –»
Munchmuseet, MM N 1589.    Brev. Ikke datert.
« Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
Munchmuseet, MM N 1590.    Brev. Ikke datert.
« Takk for påskehilsenen»
Munchmuseet, MM N 1623.    Brevutkast. Datert 1927–1933.
«Slike journalister er utroli påtrængende når det gjælder at tjene en 100 kr. Men Du kunde funnet ‹en› værre –»
Munchmuseet, MM N 1624.    Brevutkast. Ikke datert.
«Andrea skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
Munchmuseet, MM N 1625.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som jeg nævnte i telefon ‹h› vil jeg iår som jeg osså tidligere har antydet kunne hjælpe med circa {–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være en enkelt mæcen kunnet sælge gansk godt – Ialfald til årets forbrug –»
Munchmuseet, MM N 1626.    Brevutkast. Ikke datert.
«Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) dajeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
Munchmuseet, MM N 2978.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg { … }har fået Brev med fortsatte Ludvig-Historier – Jeg er reist herned for at hvile mig ud og få fred for Anstrængelser og Ærgrelser med den store Udstilling – – Nu havde jeg haabet at kunne bli så bra at jeg kunde reise ned inden Ud- stillingen var lukket – da der er flere der har spurt»
Munchmuseet, MM N 2979.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vi skal nu ‹træffes›»
Munchmuseet, MM N 2983.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kommer nok ikke til at snakke mer om de Sager vi har været i uoverensstemmelse om –»
Munchmuseet, MM N 3683.    Brev. Datert 15.11.1934.
«»

Brev fra Inger Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 193 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4404.   Brev. Datert 06.04.1891. 
«Tante ser udmærket godt ud nu, har nesten aldrig seet saa godt ud. Naar hun kommer op bliver det vel lidt anderledes, da ser man jo altid daarligere ud. Hun kommer sig dag for dag, spiser torsk nesten hver dag, to æg til morgnen, har udmerket appetit. Lindbo var rent straalende idag, han havde ikke været her paa 3 dage. Han spørger efter dig og ser paa maleriene. Han er en græsselig snil mand. Jeg har faaet en elev i Bækkelaget; jeg har vist skrevet om det før.» 
Munchmuseet, MM K 4675.   Brev. Datert 23.12.1926. 
« …  for julegaven. Glædelig jul! Dette kommer nok lit sent, da jeg netop skulle faa den sædvanlige heftige forkjølelse saa jeg blev hindret fra at hente post. Nu er jeg meget bedre. Naar du kommer til os mellem jul og nytaar ligger fotografierne færdig til dig.» 
Munchmuseet, MM K 4682.   Brev. Datert 05.01.1927. 
«Hjertelig Tak for det sidste vakkre Brevkort med ønskerne, som jeg sender tilbake til Dig ja alt godt ønskes Dig Og saa Tak for alt i det forløbne aar, for Alt» 
Munchmuseet, MM K 4737.   Brev. Datert 1918. 
«stor virksomhet med dette arbeide. Jeg var der mindst en gang om uken, ofte et par gange, med garn og ordre. Det blev et stærkt samarbeide med tante, som sydde huer, bælte og denslags med hendes baand. Der blev sendt til Finland flere dusin av disse luer. Vi kjøpte garn til Laura, saa hun fik en utmerket fortjeneste. Hun fik baade penge til sit bruk og til at sætte ind. Lærdommen hos Frölich har vært til uhyre nytte for Laura. Netop i den vanskeligste tid. Lægerne og alle som saa hendes baand beundret dem i høieste grad. \Vi betalte baandene mere end husfliden betalte/» 
Munchmuseet, MM K 4788.   Brev. Datert 23.12.1925. 
«Hjertelig Tak kjære, kjære Edvard for din Julegave, som vi modtog igaar i ‹Thec› fra Kristiania Spa rebank;» 
Munchmuseet, MM K 4827.   Brev. Datert 10.02.1890. 
«Tante og jeg har havt influenza. Først fik jeg den ganske mild, men saa stod jeg i aabent vindu og saa maatte jeg lægge mig igjen. Jeg havde stærk feber, frygtelig hovedpine og værken i alle lemmer. Det er en umaadelig ubehagelig sygdom. Tante havde den værre. Græsselig feber og saa fik hun krampe, saa vi blev rent forfærdet; de blaa øinene hendes stod vidt opspilet. Saa fik hun den forfærdeligste værken i alle lemmer. Efter otte dage gik hun ud, men dagen efter maatte hun igjen lægge sig. Hun havde da faaet rent uudholdelige smerter omkring livet med opkastelser og var yderst elendig. Det er akkurat 8 dage siden, hun er nu næsten bra og tænker at staa op imor- gen. Jeg var efter dr. Lindbo, men han kunde ikke komme, da han var syg, men saa fik jeg recept og raad af ham. Det maa vist have været en betændelse i maven. En nat havde hun saa forfærdeligt ondt, saa man kunde høre hende ynke sig» 
Munchmuseet, MM K 4828.   Brev. Datert [??].[??].1890. 
«Igaar havde vi fremmede. Onkel Alfred, Karen, kona, tante Andrea og Kaja. De kom til kaffe om formiddagen, vi havde afsilte erter med kjødboller, fiskepudding og bondepiger. Alfred, Kaja og Andrea var her for nogle dage siden og havde med sig: et snes nye æg til tante, en julekage, en stor gjedost, honningkage og markedssukkertøi. De bad at hilse dig. Kaja og jeg tog os en aketur i den bratte bakken ligeoverfor os; og langt bort i skoven ovenfor huset vort, kan vi ake helt ned til os. Nu har jeg averteret efter elever, frk. Goplen tilbød mig anbefaling, uden at jeg bad om det. Paa tirsdag skal L og jeg til Vækkerø, der skal være smaapige- selskab; vi skal ligge hos bedstemor. Tante bliver bedre og bedre for hver dag. Katta ligger nu og sover i Andreases arm. Lindbo vilde intet have, han er saa grulig snil og vi maatte endelig henvende os til ham, naar» 
Munchmuseet, MM K 4829.   Brev. Datert 14.11.1890. 
«Vi syntes det nok var lidt mis- tænkeligt at du drøiede med brev, vi ventede hver dag. Det var gruelig leit denne sygdommen, men nu bliver det vel snart bra. Det er godt at du er der i hospitalet. Vi fik dit sidste brev idag; det er svært hvor posten kommer sent hertil, fra den 9de til den 14de. Igaar kom fru Normann fra Lian her forat faa mig til at spille med hendes niece. Senere vil hun ogsaa spille. Hun skal sende os alt arbeide, paategning og søm. Jeg faar 80 øre pr. time. Naar jeg først begynder at faa elever, faar jeg nok flere. Tante driver nu paa maaltagnings- læren. Hun bliver svært flink og faar et nydelig snit paa tøiet. En masse forklæder har vi syet og lagt ned i butikken. 5 alt solgte. » 
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev. Datert [??].[??].1890. 
«Nu gaar jeg og spiller med en liden pige om dagen. En niece af fru Normann. De bor paa Lian; jeg faar da en deilig spadsertur to gange i ugen. Det er morsomt at spille med hende, enda det er noksaa ondt at faa noderne ind i hovedet paa a. Fru Normann, kona til kandidat Normann er virkelig en hyggelig dame. Kjøbmand skal nok have ondt for at faa penge af dem, men jeg faar nok sikkert. Hun har en hel del malerier. Et landskab af Sørensen kjendte jeg paa malermaaden, der stod intet navn. Det syntes hun var meget mærkeligt. Da jeg fortalte om dig, og at du havde malt mig, kjendte hun mig pludselig igjen fra udstillingerne. Hun kjendte igjen» 
Munchmuseet, MM K 4831.   Brev. Datert 18.03.1891. 
«Nu har vi da faaet en fyr her i huset. Han heder Thor Kristensen og er kontormand. Han er en meget snil og hyggelig mand, og det lader til, at han liger sig godt her. Han er nok af dem som liger morro, og det er jo ikke meget af her, men saa faar han da et udmærket stel. Tante er saa vims og greier det udmærket. Om aftenen spiser vi sammen. En aften havde vi stegt flyndre og varme poteter. Iaften havde vi fiskeboller i hvid saus. Om morgenen faar han to deilige æg. Han spiser middag hver søndag. With er en grulig snil fyr. Han vil kanske skaffe flere siden. Nu skal jeg op der og prøve det nye piano.» 
Munchmuseet, MM K 4832.   Brev. Datert [??].12.1901. 
«3 juledag skal jeg faa udført dette; føre jul havde det ikke været heldigt at sende pladerne, de kunde gjerne blit borte paa veien i al denne masseforsendelse. Det er vel tante og mig som er forulykket paa veien fra München. Du faar tage os omigjen. Schou faar vel en ordentlig assurance udbetalt. Tante har havt det grulig travelt til jul, masse bestillinger fra husfliden og Dopheide. Det har blevet næsteri formeget, men det er altid saan til jul. Mange penge» 
Munchmuseet, MM K 4833.   Brev. Datert 04.07.1909. 
« Ed. Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 4834.   Brev. Datert [??].06.1911. 
« Hr. maler Edv. Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 4835.   Brev. Datert 23.08.1913. 
« Hr. Edv. Munch Grimsrød Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4836.   Brev. Datert 09.12.1913. 
« Hr. maler Edv. Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 4837.   Brev. Datert 21.12.1914. 
«Tusind tak for alle pengene du sender – vi er aldeles oven- paa. – Idag sender jeg teppet fra os 3. Hvis du trænger flere gardiner, skal jeg begynde paa noen. Kanske du vil ha hvite? Eller liker du gule best? – Tante er nesten bra i værken paa knoken. Hun har maattet sitte 1 maaned med benet utstrakt. –» 
Munchmuseet, MM K 4838.   Brev. Datert 30.12.1915. 
« Til Maleren E Munch GrimsrødJeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4839.   Brev. Datert 08.06.1916. 
«Hjertelig tak for brevet og de masse penge du atter har sendt. Og saan som vi lever paa de deilige saker vi fik med hesten din. (Hvor nydelig den var.) Vi faar saa mange deilige retter av steken, som var saa aldeles nydelig og mør. Tante har kunnet greiet med den. Hun har naturligvis lite kræfter enda, men hun nyder svært den ro og stilhet som er her omkring og i huset. Den ro er nok ikke godt at faa paa fremmede steder eller paa reiser.» 
Munchmuseet, MM K 4840.   Brev. Datert 09.12.1917. 
«Tak fordi du vil vi skal ta laken og putevar hos S. og S., men vi har passelig af den sort. Det var kun i tilfælde S. og S. ikke vilde la os faa penge igjen for stolen, at vi tænkte at ta andet istedet. Nu faar jo tante en deilig stol istedet. Saa er det ogsaa det, at tante er saa træt, saa bare tanken paa søm anstrænger hende, og saa piner det hende at du kjøper saa meget til hende. Det beste for tante nu er høitlæsning, saa dersom du til jul vil som du pleier kjøpe bøker vilde det bli hyggeligt.» 
Munchmuseet, MM K 4841.   Brev. Datert 24.02.1918. 
«Det er da rent forbausende beholdninger du har av æbler. Det er jo rent enestaaende at kunne leve saa paa æbler som vi gjør. Tusind tak fra os begge. Ogsaa det deilige, appetittelige smør. Tusind tak! Hvor deiligt at vaaren kommer! Jeg skal hilse dig saa meget fra tante.» 
Munchmuseet, MM K 4842.   Brev. Datert 29.03.1918. 
«Glædelig paaske ønskes dig av» 
Munchmuseet, MM K 4843.   Brev. Datert 18.09.1919. 
«Tak for din omsorg. Idag reiser vi til Skogly, Lillehammer, hvor der skal være roligt og deiligt. Tante vil sikkert ha godt av luftforandring og en fuldstændig ro, ligeledes jeg.» 
Munchmuseet, MM K 4844.   Brev. Datert [??].[??].1919. 
«Jeg maa fortælle dig noget rørende. Du ser vel \av skriften/ at tante har daarlige øine, det er jo ikke noet rart i; hun blir til høsten 80 aar og har brugt sine øine saa meget. Hun kan ikke bruke briller, da det gjør ondt. Saa en dag blev jeg saa overrasket; hun viste mig en halvsyd spadserdragt, det deilige sorte tøi, du kjøpte til hende hos Sten» 
Munchmuseet, MM K 4845.   Brev. Datert 19.01.1920. 
« hr Edv. Munch EkelySkøien pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 4846.   Brev. Datert 08.02.1922. 
«Mange tak for kortet med gratulationer. Vi skal feire min geburtsdag paa morsdagen nu paa søndag. Da kommer Laura, og vi skal da feire tante. Tante er mærkværdig seig, øinene er noksaa daarlige, hun kan ikke se at læse, skrive eller arbeide, men vi maa være gla for at hun kan se» 
Munchmuseet, MM K 4847.   Brev. Datert [??].12.1924. 
« Hr. maler Edv. Munch Skøien pr.  Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4848.   Brev. Datert 16.09.1925. 
«Tusind tak for den storartede sending! Tante takker dig hjertligt. Vi setter rosene med lit korte stilke i et fat, opstøttet af grønt, og saa beholder vi dem nesten i 14 dage. Saan deilig frugt – melon og tomater og alle plommer og æbler. –» 
Munchmuseet, MM K 4849.   Brev. Datert 03.10.1925. 
«Tusind tak for pengene gjennem Kreditbanken! Jeg skal hilse dig fra tante og si, at du maa herefter ikke sende saa meget. Vi kan begynde at bruke av renterne. Vi har saa meget tøi, saa vi behøver ikke at bruke» 
Munchmuseet, MM K 4850.   Brev. Datert 07.04.1926. 
«Tak for brevet. Du har saa mange gange bedt os passe paa at Laura ikke manglet noet, og jeg husker got at du talte om det ihøst. Vi paala da Laura at hun maatte si ifra naar hun trængte. Der dukker op for mig at hun har faat flere gange smaasummer i det siste aar ossaa. Ifjor fik hun et stort deiligt uldtæppe. Vi sa at vi tok av hendes bok, men det gjorde vi ikke, da Laura for nogle aar siden forærte tante et stort uldtæppe. Siden fik hun nogen gange 20 kr. Paa de 1 ½ aar» 
Munchmuseet, MM K 4851.   Brev. Datert 11.11.1926. 
«Tak for kortet fra Zürich. Jeg kjender mig igjen, derfra reiste jeg utover søen til Mannedorf. Men saa bebygget der er blit paa disse 37 aar. Jeg fik tilbake et brev fra Fridrichsstrasse; det var sendt til flere steder. Et kort fra tante laa deri, det sender jeg her. I det brev takket jeg dig saa for den storartede kasse, Myhrvold sendte. Der var rødløg, rødbeter, en stor æske med tomater, melon, pærer og en mængde æpler. Bjølstads fik en hel del. Jeg gav prost Søren Dahl en del store æpler. Han er syk. Damerne paa hjemmet takker saa meget gjennem Aars for frukten. Jeg har mange nydelige billeder. Det billede av» 
Munchmuseet, MM K 4852.   Brev. Datert 06.02.1927. 
« Hr. maler E. Munch Skøien pr Oslo» 
Munchmuseet, MM K 4853.   Brev. Datert 22.03.1927. 
«Jeg skrev saa i hast hos papirhandleren i byen, saa jeg ikke fik rigtig summet mig. Tusind tak fra os begge for dit storartede tilbud om fremdeles i 2 aar at sende 2000 extra. Tante er lei over ikke længer at kunde skrive til dig. Hun var flink til at føre brevskrivning med os alle.» 
Munchmuseet, MM K 4854.   Brev. Datert 19.07.1927. 
«5000 er ankommen. Tante takker tusinde gange. Hun blev aldeles over- vældet. Idag venter vi manden med markisen. Du blev ikke heldig i ansigtet dennegang, men figuren er utmærket.» 
Munchmuseet, MM K 4855.   Brev. Datert [??].[??].1925. 
«Tusind tak fra tante og mig for pengene som er kommet fra Kreditbanken. Tak for brevet – det er leit at du har faat ondt i ørene; det har jo vært svært stormfuldt veir. Vi har ikke Radio. Værten har, men vi er ikke tilbudt at høre; og det vil bli svært hyggeligt for tante at høre gudstjeneste. Svært morsomt om aftenen at høre musik og forskjelligt. Jeg er jo aldrig ute om aftenen. Tusind tak fordi du vil skaffe os et. Laura kommer til at bli henrykt. – Det var sørgeligt med Einar Meidell, han kom ind til byen forat søke plads og fik høre at han har tuberkulose. Han skal være en saan» 
Munchmuseet, MM K 4856.   Brev. Datert 30.12.1927. 
«Alt got i det nye aar ønskes dig av os begge. Tak for alt i det gamle aar. Vi har det stor- artet got, og vi nyder naturens skjønheter. Igaar aftes ønsket vi at flere hadde set et vidunderligt syn. Mellem de høie graner skinte en halvmaane, og en stor stjerne over den, og saa den lyse veien. Vi slukket lampen, og tante var begeistret. Nu har vi det saa varmt paa gangen. Fruen er fremdeles snil. Jeg hadde kort fra Kristine,» 
Munchmuseet, MM K 4857.   Brev. Datert [??].[??].1924. Filologisk kommentar: Brevet omtaler D/S Haakon Jarls forlis på Vestfjorden 17.06.1924, hvor 17 mennesker omkom, deriblant Arne Ellingsens far, Jens Ellingsen
«Vi har set i et blad at Andrea’s mand, Arne, er blit disponent i Hindø’s damp- skibsselskab efter sin far, som druknet ved Haakon Jarls forlis. Dette er svært glædeligt, nu er hun jo rent ovenpaa. – Imorgen venter vi Laura. – Tante er noksaa kjæk.» 
Munchmuseet, MM K 4858.   Brev. Datert [??].[??].1927. 
«Tak for brevet. Vi vil saa gjerne træffe dig – kanske du kunde faa bedre tid utover. Vi har atter mottatt 1000 kr. fra Kristiania bank og Kreditkasse, – tusind tak, vi er saa utmerket forsørget, saa storartet som du har vært imot os. Det er aldeles enestaaende. Med hensyn til actieleiligheden, er det nok en farlig affære. Vi læste i «Intelligencen»» 
Munchmuseet, MM K 4859.   Brev. Datert 09.04.1927. 
«Netop mottog vi dit brev. Tante blev saa gla, og hun takker dig saa for det hyggelige brev. – Vi har begge vært forkjølet igjen, men er nu over det. Her er det skarpt, men saa er der vel jevnere temperatur her.» 
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev. Datert 11.06.1928. 
«Tak for kortet. Vi har kun 2000 i boxen, jeg satte for længe siden ind igjen i Bank- og Kreditkassen. Kanske jeg burde sætte de ossaa ind i den bank. Er den bank av de sikreste? Eller kanske jeg kunde sætte ind i Oslo Sparebank disse penge? Nu skal Einar Bjølstad være med en slæktning paa hvalfangst. Han har vært sjømand i 2 aar og er svært stærk. Laura Bj. sa han kunde da tjene mange penge og kan komme til at kjøpe et lite hus. Han var tilbudt denne post ifjor, men Sofie syntes det var letvintere at tyne dig for pengene. Vi har nu faat en del oplysninger om mamas mors familie. Det var en fin, begavet slækt. Mamas mor, Inger Marie var født Holm. Hendes far, vor oldefar, var en rik skibsreder, men mistet sine penge. En datter blev gift med skibskaptein» 
Munchmuseet, MM K 4861.   Brev. Datert 06.07.1928. 
«Vi har faat 1000 kr. gjennem Bank og Creditkassen, hvorfor tante og jeg takker dig hjerteligst. – Dette bilde av tante blev uklart i ansiktet for en løs skrues skyld; men jeg synes det er alligevel saa godt. Det er saa no saa fint og tænksomt over hele skikkelsen.» 
Munchmuseet, MM K 4862.   Brev. Datert 16.08.1928. 
«Tante takker dig tusinde gange for den deilige vin.» 
Munchmuseet, MM K 4863.   Brev. Datert 21.09.1928. 
«Det hadde vært hyggeligt om vi hadde kjendt mere til mamas familie. Tante sat en dag sammen med Jørgen Sørensen nede paa østbanestationen, de hadde ingen anelse om noet slæktskap. Sørensen talte da med begeist- ring om dit stjernebilde, og tante sa da hun kom hjem, at hans øine lyste som stjerner. Det var altfor stas med Munchfamilien. Andreas brukte mange aar av sit ungdomsliv til forgjæves at søke ahner i de adelige rækker, saa var vi kun Rasmussen. Andreas foraktet saa den ringe oprindelse til mamas familie, han gjorde aldrig noe for at opspore dem og skrive slæktsregister over dem. Det var heller ikke noen ringe oprindelse; gaardbruker i vore dage er da ikke ringaktet. Ossa har familien» 
Munchmuseet, MM K 4864.   Brev. Datert 21.11.1928. 
«Jeg glemte at sende med fotografiet av begravelsen. Det er en grosserer som har saa stort følge. Jeg kjender mange mennesker der; er ikke dette bilde nydeligt. Alle er så begeistret for det. Saa er det den av de farlige kurver ved Gjersøen. Bilveien til Hvitsten er nok ikke hyggelig. En bil sees paa bildet. – Jeg glemte at si det i forrige brev, at fru Moe fraraader os paa det stærkeste at ta fast hjelp. Nutildags er det meget vanskeligt med det. Mange andre har ossaa fraraadet os det. Damerne Botten-Hansen er nødt til det, men lever i en stadig uro og med store ubehageligheter. Den stund jeg er borte om formiddagen, har tante det saa stille og roligt, gaar lit og rusler med et og andet. Vi har det svært hyggeligt med musikken nu. Det er saa passe for mig den stund hver eftermiddag jeg tar til den. Tante er saa gla i min musik, hun har en ualmindelig fin musikalsk forstaaelse. Først nu paa mine gamle dage er jeg blit» 
Munchmuseet, MM K 4865.   Brev. Datert 24.01.1929. 
«Vi har hørt at Alluminiumskokekar er skadelige. Noen tror at kræft kan komme av dem. Det er sikkert, at vi har vært lit mistænkelige med disse kar like fra vi begynte at bruke dem. Der utvikler sig en sort substans som gaar i maten. Naar jeg kokte syre eller syltetøi, blev karret skinnende blank efterpaa, men det sorte gik i syltetøiet. Naar jeg tørrer karret med et haandklæ efter en grundig vask, blir klædet svart. Vor hushjelp sier at paa fabrikkens beværtningssted faar de ikke bruke denslags kar. Hvis dette er sant, saa er det jo mærk- værdigt. Jeg har nu kjøpt kaffekjele og andre» 
Munchmuseet, MM K 4866.   Brev. Datert 01.02.1929. 
«Tak for brevet. Jeg skal gaa ned å se paa skapet, men vi synes det er saa mange penge at lægge bort for dig. Det er da en kollosal sum du vil spendere paa os. Vi er friske og haaper at du ikke faar influenza. Da jeg hadde sent siste brev, traf jeg fru Berg, som fortalte mig at hendes bror, ingeniør Rye, som bor paa Rjukan, jeg tror i nærheten av Alluminiumsfabrikken, hadde vært paa glasmagasinet og kjøpt rustfri alluminiumskar. Dette er noet nyt, og enda ikke helt iorden, der var nemlig ikke hanker» 
Munchmuseet, MM K 4867.   Brev. Datert 01.04.1929. 
«Vi blev saa overrasket, der kom en deilig buket ind til os. Tusind tak fra os begge. En gammel bekjendt, frk. Veseth, en organistinde traf jeg i kirken, og bad hende med til middag. Hun hygget sig meget. Jeg spilte en hel del, og hun var aldeles forbauset over min fremgang i musik. Hun sa at mine stykker var som meislet, og at det var forbausende hvordan jeg mestret teknikken. Jeg har faat saan styrke i fingrene, at jeg kan spille det fineste pianissimo. Dette har jeg faat ved i 3 år, hver ledig stund» 
Munchmuseet, MM K 4868.   Brev. Datert 02.07.1929. 
«Tusind tak for brevet og de masse penge; det var en stor overraskelse. Det var leit du hadde forkjølelse igjen. Jeg vilde ikke skrive eller telefonere, da vi trodde du var dypt nedsunken i arbeide og helst vilde ha ro. Av de siste bilder av tante ser du at hun er kommen sig. Tante hilser og takker saa hjerteligt.» 
Munchmuseet, MM K 4869.   Brev. Datert 26.10.1929. 
«Tante takker dig hjerteligt for den vidunderlige blomsterkurv med alle de deilige roser. Vi hadde det hyggeligt, passe mange. Bull og fru Moe kom. Bull er saa snil, tante er saa gla i ham. Vi hadde bare formiddagsgjester, saa tante kunde ha den halve dag å hvile paa. Hun var svært kjæk. Hun er sa  …  ledig i kroppen, de fleste gamle er  …  Idag er hun som rimeligt er lit snau i ansigtet. Got at denne dag er over. Andrea kom; det var blit en mæktig dame av hende. Om eftermiddagen sat tante og jeg alene og læste telegrammer. Det var rent rørende at Frøis Frøisland sente telegram; han skriver: «Aftenposten sender ærbødigste og hjerteligste lyk- ønskninger til 90 aarsdagen.» Saa fik hun telegram fra Morten Mulvad, Fredriksstad. Han er 86 år, nabo til bestefars.» 
Munchmuseet, MM K 4870.   Brev. Datert 22.11.1929. 
«Jeg kunde ikke dy mig for at ta noen fosser efter flommen. Fossen som kapt. Mangor sier ligner en skypumpe, er fra Nedre Fos. Fossen med grenen fra Sagene. Saa er det Brekke fos med hesten som kjører planker fra Brekke sag til Kjelsaas st. Toget gaar fykende langsmed Akerselvens første begyndelse. Bildet av mig og barna har betjenten i Nordstrands bokhandel tat. Den nærmeste pike er datter av Augusta Sindings søn, ingeniør Gade. Nu har jeg» 
Munchmuseet, MM K 4871.   Brev. Datert 27.12.1929. 
«Tante og jeg ønsker dig alt got i det nye aar, og vi takker dig for alt i det gamle. Føret ut til os er meget farligt. Vent med at komme ut til os.» 
Munchmuseet, MM K 4872.   Brev. Datert 23.01.1930. 
«Tak for brevet. Det høres svært morsomt ut, det med heftet. Vi kan jo tænke paa det siden engang. Du maa ikke ha no mere uro for dette. Hadde jeg bare få set paa lysbilder og sat mig ind i det, saa var aldrig den tanken kommet å holde opvisning. Jeg trodde bildene blev saa stærke og klare som kinobilder, men de blir jo kun drømmebilder med dette apparat. Vagtmesteren paa menighetshuset var saa interesert i mine bilder, saa han gjorde en opvisning for mig forrige aften, inde i menighetssalen. Nydeligt var det, men jeg saa med engang, at dette kun var egnet for en liten avveksling indimellem andet. Jeg har svært glæde av apparatet. Jeg tok vor hushjelps gamle mor engang. Nu er hun død, og familien har tat forstørrelser av bildet, og moren staar lys levende utenfor» 
Munchmuseet, MM K 4873.   Brev. Datert 15.01.1931. 
«Jeg har skrevet til fru Kaarbø som sente tante saant hyggeligt telegram til fødselsdagen. Jeg bad hende å fortælle lit om forholdene hos Andrea. Igaar fik jeg svar. Hele Hindø- selskapet er gaat konkurs. Ellingsen er ikke direktør mere. Han maa ikke være saa flink som faren. Han gaar jo stadig konkurs. Som nygift startet han et fiskevær oppe i Hammerfest. Gik konkurs. Hadde forretninger i Oslo som gik galt. Det har nok ikke vært noen heldig kone for ham, Andrea. Hun hadde store fordringer til ham. «Jeg faar alt hvad jeg peker paa», skrev hun til os engang. Og det er» 
Munchmuseet, MM K 4874.   Brev. Datert 19.10.1931. 
«Tak for brevet. Er det saa at Andrea reiser hjem til sin mand er det jo bare got. Hun er opdradd til å anse sig som eneste arving; da er det jo undskyldeligt at hun vil passe paa sine rettigheter. Nørregaard greier nok det saa, at Du faar slippe vanskeligheterne med hende. Jeg begynder nu at komme mig i høi grad. Arbeide, det er min medicin. Nu kommer høststormen, pas dig, det trækker got hos dig. Her synes jeg det er lunt.» 
Munchmuseet, MM K 4875.   Brev. Datert 16.11.1931. 
«Jeg haaber du er frisk, og at ikke tandlæge- pinen gjør dig daarlig. Raat vær er det, og det er vel ikke godt for din bronkit. Jeg er frisk og har det meget bedre, da fruen er ganske anderledes mot mig. Hun er ikke længer ovenpaa. Hun fik høre av doktern, at hun hadde Struma, og med den sygdom følger hjerteklap og nervøsitet. Hun er opvokset i en rik skibsrederfamilie, og det har gjort hende saa mæktig. Nu er jeg ikke bange for å bo alene. Jeg har den damen et par dage til, og saa blir det hyggeligt å stelle alene. Hvis jeg skulde trænge hende, saa faar jeg hende igjen naar jeg vil.» 
Munchmuseet, MM K 4876.   Brev. Datert 27.10.1931. 
« Hr. Edv. Munch Skøien» 
Munchmuseet, MM K 4877.   Brev. Datert 05.01.1932. 
«Tusind tak for de 1000. De ligger nu i skrinet i banken. Jeg synes det er utroligt at du kan gi mig saa mange penge. Jeg skal gjøre mit beste for å være husholderisk med dem. Nu har jeg foruten de 3460 i skrinet, 1300. Er det nødvendigt å ta ut mere av banken og lægge i skrinet? Jeg haaper du ikke har noe bronkit, det har vært noen sure dage.» 
Munchmuseet, MM K 4878.   Brev. Datert 19.05.1932. 
«Det er svært heldigt at jeg skrev til Bernhard. Han er en bra mann, og viser sig å være forståelsesfuld. Andrea har respekt for ham, og Bernhard kan komme til å hjelpe os med Andrea. Han trodde hun hadde forbedret sig, men skjønner nu at hun kan spille. Han sier at både Ellingsen og Andrea har tilbøilighet til ødselhet, og da gjelder det nok for os å bremse. – Det må ha vært en anstrengende tur for dig; Karl kan ha godt av denne oplevelse, når han får hvilt, så har han noe som kan oplive ham. Det blir ingen sak for mig å få greiet mig; naturligvis kan jeg bli vant til å stelle selv, jeg er frisk. Jeg kan avertere, og så får jeg hjelp av damene. Der kan sikkert findes en liten leilighet her omkring. Jeg vil ikke bo lengere vekk fra dig. Jeg har det så godt, der behøves ikke noen større avveksling. En eller to ganske korte ture utover sommeren kan jeg jo gjøre. Nu er det om å gjøre at du får ro. Idag skal jeg på en kvindeforening som arbeider for fattige mødres landophold. Jeg har en storartet dukke som tante har sydd, den skal utloddes.» 
Munchmuseet, MM K 4879.   Brev. Datert 13.09.1932. 
«Viktigt.» 
Munchmuseet, MM K 4880.   Brev. Datert 28.10.1932. 
«Tak for brevet 26de. Det er bare å vente. Det faldt mig ikke inn at hun vilde ta så meget, og hun lovte jeg skulde få det første. Efter mit løfte til dig hadde jeg strøket meget. Men alligevel var det godt du så det, og du kan stryke hvad du synes. Aller viktigst å få ro.» 
Munchmuseet, MM K 4881.   Brev. Datert 22.09.1933. 
«Eplene dine gjør svær nytte. Foruten mig som det er ren medicin for, blir der mange andre som får godt av dem. Forleden var jeg på fest for 40 slitte mødre som hadde tilbrakt 14 dage hver på Røiken hvilehjem. Deriblandt 10 for tantes dukker. Jeg tok med mig en stor pose med de nydelige røde å gule epler. Disse prydet bordene, å det var morsomt å se hvorledes de smakte mødrene. Der kom lysbilleder, og hvilken overraskelse! I to billeder så jeg mig selv ved prestens side. I sommer besøkte foreningen hjemmet, å jeg blev fisket op ved Lysaker. Foreningen blev da fotografert, men jeg hverken så eller hørte mere til billederne. Jeg tenker du er trett efter alle strabadser i sommer, jeg mener åndelige. Det tar svært på nervene sånn uro. På mandag kommer frk. Blom, å da kan du være så trygg for mig. Hun bor nedenfor Majorstuen; hvis jeg skulde bli forkjølet kan hun bli om natten. I eftermiddag kommer Laura. Jeg håper du har det godt.» 
Munchmuseet, MM K 4882.   Brev. Datert 29.10.1933. 
«Det hyggeligste av alt er at du har for- talt om papa. Han var så optatt av dig under vore siste spaserture. Det er roligt for mig ikke å tenke på flytning. Dyrt er det nok, men oprykning kan koste mere. Det var så snilt av dig å ville ha mig engang til middag, det skal bli morsomt å smake på fruens lavning. Det har vært en stor glede å utdele epler, men nu er det nok best for begge å hvile en stund. Datter av bokhandler Villas Hansen har slekts- register over familien Holm. Hun har kanske sendt Thiis oplysninger. V. H. var tremenning av mama.» 
Munchmuseet, MM K 4883.   Brev. Datert 31.10.1933. 
« Tak for de deilige epler, jeg har nu en hel del til å gi bort. Den vaskekosten er for tung for mig. Jeg har for 3 måneder siden slått albuen, å det er litt ømt enda. Jeg bruker en ganske lett klut å en lett stang, å jeg er ikke redd for vand, jeg vasker alt mit tøi. Så er det vanskeligt å få kluten tør når den sitter fast. Tak for den gode mening. – Det vil bli så trykt for mig å vite dig på et roligt, sundt sted. Du har ofret dig så for mig den hele tid, å desværre har hat megen uro for min skyld, nu må du bare tenke på din helbred, å få den ro du behøver. Siden jeg har fått sånn appetit, å spiser alt muligt, men lite kjøtt, har jeg fått varme i kroppen, å er meget bedre rustet mot forkjølelser. I hele sommer hadde jeg øie, nese å halskatarh; efter to måneters kur med to- mater, epler å den gode appetit, tåler jeg alskens vind å vær, å hørslen bedres så jeg hører musikken. Jeg tar osså jernpiller. Gammelost er bare sundt, der er gjær- stoffe som er bra. Jeg spiser ofte gammelost, den gir sånn appetit om morgenen. Jeg tror tomatene har renset blodet, så appetitten er kommen. Det er mange som sier nu at man» 
Munchmuseet, MM K 4884.   Brev. Datert 19.12.1933. 
«Jeg håber du kommer dig. Det skulde noe til å komme igjennem alt dette. Det er rent komiskt synes jeg at Klouman vil skrive fra Fossveien. Det blir vel meget om brødrene Kloumans å søstrene Røers kjærlig- hetshistorie. Så kan det vel bli noe om «Arne Foss», for han kan vist skaffe oplysninger om den gamle gård, å det vilde være morsomt. Det er kjedeligt at Thiis har tatt en del feil med årstal. Men det er ikke noe rart i det, han må vare svært medtatt av hoften. Jeg bare synes jeg er medtatt av armen, å den som det går så bra med, å da Thiis som ikke har fått hoften ordentlig istand. Jeg har oplyst at mit billede av papa er malt i Fossveien 7 omkring 81. Det husker nok du. Dit selvportrett i Olaf» 
Munchmuseet, MM K 4885.   Brev. Datert 06.03.1934. 
«Tusen takk for brevet å for det glimrende billede, det er som jeg skulde se dem lyslevende. Karikaturen av dig er osså glimrende. Fipps uttrykk kjenner jeg godt; jeg måtte le da jeg åpnet brevet. Jeg vil sikkert komme mig her; nu er været ikke det beste for katarh, jeg har katarh i nese å øregange, å det hindrer en fuldstendig helbredelse i øiet, men alt blir bra når været blir godt. Jeg kommer mig så godt ellers. Her er en 74 årig frue som er nesten lamm. Hun er henrykt over musikken, hun er meget musikalsk. Nesten alle jeg treffer har de forbindelse med forhenværende elever. En slektning av fruen var en svært flink elev, nu en bankmand. Når Laura kommer tar hun veien tilfods indover byen, hun er begeistret for luften. Hver gang jeg hadde ondt i øinene måtte jeg tenke på hvor du har hatt det slemt med dine øine, å så har du vært så tålmodig. Det billede du» 
Munchmuseet, MM K 4886.   Brev. Datert 30.04.1934. 
«Takk for brevet. Det har vært en langvarig øiekatarh, den kalles kronisk sandkornkatarh. Men nu i de siste tre dage er øiet forbedret, dr. Schøts drypper noe i øiet. Men katarhen har stadig forværret sig, selv her i ro. Dr. Schøts sier jeg kan utmerket godt fotografere. Det har intet med synet å gjøre. Det skal bli morsomt igjen å ta noen partier hist å her, i all ro. Damm har bedt mig om billeder til sit Norgeshefte. Sånt er morsomt; ikke noe med utgivelser er for mig. Nu er det svært morsomt med «Akerselven». En arbeiderkone sa til mig: det var da hyggeligt av Dem å trekke Akerselven frem, den som gir så mange brød.» Det blir vel best å være på Heimly i vinter, hvis ikke Kristine Munch skulde ha en leilighet for mig, hun bygger noe ved Riis.» 
Munchmuseet, MM K 4887.   Brev. Datert 05.11.1934. 
«Det var ikke iår jeg sendte penge, unntagen de 50 til konfirmationen. Ifjor vår og høst sendte jeg pengene. De siste under adr. Dr. Kinck, Kragerø. Jeg har ikke hørt om de er kommen frem. Desværre har jeg mistet kvitteringen men jeg skal forhøre mig på posthuset om størrelsen av summen. Det var efter møtet med Meidell på Holmenkollen at du sa jeg skulde sende A. 600. Jeg skrev dette til A., men nogle dage efter sa du hun ikke måtte få alle pengene med engang og så sendte jeg i to avdelinger. Jeg tok pengene fra de store summe du sendte mig. Du sendte kanske ifjor jul» 
Munchmuseet, MM K 4888.   Brev. Datert 25.11.1934. 
«Andrea tror jeg er syk, derfor tør hun si den usandhet at jeg har sagt du skal betale for gutterne. Da hun for to år siden skrev at hun gjerne vilde ha gutterne hos Bernhard, at det vilde koste 200 pr. måned, skrev jeg til B. at du ikke kunne betale for dem. Ifjor vår blev vi enige om at jeg skulde sende A. noen penge, i to avdelinger. Jeg tror det var 2 eller 300 jeg sendte henne. Disse tok hun til reiser til sig og gutterne. Om høsten blev vi enige om å sende henne resten, jeg tror det var 200, disse sendte jeg med Elias, es adr. Kragerø. Jeg har ikke hørt om de» 
Munchmuseet, MM K 4889.   Brev. Datert 07.12.1934. 
«Andrea har sikkert fått pengene, ellers hadde jeg nok hørt fra henne, det er bare som sed- vanlig at hun ikke takker. Det kan bli en for- andring med Andrea; hun har altid fått sin vilje igjennem, hun tenkte derfor hun skulde få sin vilje igjennem med dig. Nu kanske hun kan sette viljen inn på å ordne med sit hus så der ikke blir subbus. Før har hun ikke tatt sig av huset. Hun har tenkt å gjøre store affærer her nede. Dette er nok en lærepenge. Osså guttene vil ha godt av å ikke tenke at alt skal komme så lett til for dem. Nu kan de osså komme til å bli selvstendige. Deroppe» 
Munchmuseet, MM K 4890.   Brev. Datert 05.01.1935. 
«Takk for brev, epler og grøntsaker. Sånn nydelige grøntsaker du har. Takk for 625 kr. som jeg har lagt i banken, men herefter må du ikke sende såmeget, du har så meget ellers å bruke penge til. Jeg skal være forsiktig med Kaarbøs, behøver ikke å komme inn på disse vanskelige affærer. Det er ubegripeligt storartet med livrenten. For den kunne jeg få godt pensionathjem. Nu foreløbig greier det sig godt her med hushjelpen, hun er flink og behagelig. Hvis jeg engang traff en hyggelig dame, kunne jeg kanske leie en liten leilighet til deling. Andrea Bjølstad» 
Munchmuseet, MM K 4891.   Brev. Datert 13.03.1935. 
«Det skal være en sønnesøn av kaptein M. – Sverre M: Men vil du bry dig med dette. Kapteinen var meget drikfeldig, og man kan ikke vite hvordan efterkommerne er. Det kunne bli mange anmodninger av den slags, med fortjeneste for sakføreren. Der er mange i familien som har døpt sine barn med Munchenavnet, f.ex. fru Eugén Hanssen og hennes søster fru Kristiansen. De har barn med navnet, de døper \igjen/ sine barn med det, og så kastes bort med tiden efternavnet. Bestefars søstres efterkommere gjør vel osså sånt, det blir nok uoverkommelig at stanse dette.» 
Munchmuseet, MM K 4892.   Brev. Datert 01.08.1935. 
«Takk for brevet. Det var svært hyggeligt å motta brev medetsamme jeg kom. Det er stor- artet nydeligt her og enestående luft. Det var svært hyggelige mennesker der på «Sol- bakken» både værtsfolk og gjester. De var så begeistret for musikken, det var morsomt å spille for dem, de var så lei for jeg reiste. Men be- liggenheten var så uheldig, midt mellem høider på begge sider. Når det blåste, som det gjorde oftest, trakk det frykteligt, nesten alle gjester klaget over gikt. En dame og jeg tok buss til søsterkirkene. De ligger oppe i høiden, der var flatt og deiligt deroppe. Vi beså oss i den gamle fredede gård «Sjoa» hvor biskop Bang bodde som kapelan. Til ham kom Vinje nesten døende, hadde gått eller leilighetsvis kjørt; der var ingen jernbane da. Han blev så» 
Munchmuseet, MM K 4893.   Brev. Datert 25.11.1935. 
«Det er lenge siden jeg hørte fra dig, håber du er frisk. Jeg blir nok frisk her, har fått sånn lyst på mat. Det er sundere å ha det kjøligt, på hotellet var der en drivhusvarme. Alle strabadser i sommer kommer nu efterpå med søvnighet, jeg sover både nat og dag, og det er godt. Det er reaktion sier man her. Det har vært altfor meget behandling, Havrevolds strålebehandling midt i juli hete og under flytningen var altfor meget. Godt at jeg sluttet med den. Nu blir jeg ganske sikkert stærk til å få ordnet mig utover med en praktisk bolig. Godt at jeg har Johanne til min hjelp, andre av slekt og venner er ikke heldig, der må man både tigge og betale. Jeg håber å få en leilighet omkring Kirkeveien. Det er nødvendigt å få så snart som muligt, utover vinteren, alle mine saker samlet, å få orden i eiendelene og bildene, man kan intet vite,» 
Munchmuseet, MM K 4894.   Brev. Datert 26.03.1936. 
«Takk for brevet. A. forstår å skremme, hun driver en herlig sport med sine ønsker og forlangende. Hun er desvære frekk og hensyns- løs, helt igjennem egoist. Magdalene Lystad, født Aksel Myhre, blev først charmert av henne, akkurat som de fleste blir det. Magdalene var hos Alfhild og Eva nylig. Hun fortalte at Andrea hadde optrådt så hensynsløs deroppe i Eidsvoll da guttene var der. Hun fikk Magdalene til å hjelpe sig med å forandre logi deroppe. Skrev at guttene måtte ha det så og så flott, men det måtte ikke være dyrt. Magdalene fandt en dame som trengte å leie ut, men hun ventet forgjeves, Andrea lot ikke høre fra sig. – Det er farligt å vise imødekommenhet, og at man er engstelig når hun fisker med sygdom. Efter hennes upålidelige opførsel, skulde vi ikke ha noe på os om der enn skulde vise sig å være sygdom. Hennes umulige optreden gjør det så vanskeligt for dig. Fra henne kan vi vente noe av hvert. Hun har ingen skamfølelse. Det må bli en stærk tilbakeholdenhet fra vor side. Vi må vebne os med tålmodighet og forsiktighet.» 
Munchmuseet, MM K 4895.   Brev. Datert 1935-1936. 
«Jeg har det utmærket. Du kan være i den yderste ro for mig, jeg skal greie det på det beste. Får jeg ikke leilighet så reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme som for mig på Godthåb. Jeg tror at med tiden vil katarren bedre sig, det er å smøre sig med tålmodighet. Dette nydelige vær er utmærket. Jeg håber du er frisk og kan få ro til arbeide. Det har vist sig at jeg har kjempekrefter som kunne greie alt i sommer, doktoren og flytning og reiser og pensionater. Det skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei- lighet finnes.» 
Munchmuseet, MM K 4896.   Brev. Datert [??].[??].1937. 
«Tusen takk for dit bryderi. Jeg har avertert i mit blad: «Bymisionæren», efter en liten leilighet i Majorstu— Kirkeveistrøket og venter besked til uken. Jeg synes det er letvintere for mig å bo i byen, iallfall en tid, så kan det ordnes siden hvis det ikke passer. Det er så mange og stærke minner derborte i de trakter, best å komme til noe nytt. Jeg kjenner mange blant Bymisionærens kvinneforeninger, kanske jeg kunne komme til hyggelige mennesker. Blant foreninger kunne jeg få benyttelse for min musikk, jeg spiller av og til i en forening her.. Det er rent overraskende hvor godt det går med musikken. Jeg spiller salmer hver morgen, og gjestene velsigner mig for det. Om eftermiddagen setter jeg mig til å spille alt muligt, og gjestene samler sig i stuen. Jo jeg er fri for influensa, rart i dette hårde vær. Jeg går gode ture.» 
Munchmuseet, MM K 4897.   Brev. Datert 17.10.1936. 
«Takk for brevet. Ja det var aldeles utmærket at K. fikk vite du hadde andre kilder. Det vil vel bringe ham til å være mere nøiagtig med sine oplysninger. Efter A’s optreden hidtil er vi nødsaget til å ta forholdsregler, det er godt du har vist dem at du ikke lar dig mestre av deres jerimiader. Og Arne naturligvis tar sig nu sammen efter at han har skjønt du ikke går med på alt. Det er det at de har sløset, A. har ikke bestilt noe i huset, som den avdøde fru E. Kinck har sagt. Nu kan hun osså kanske arbeide» 
Munchmuseet, MM K 4898.   Brev. Datert 29.12.1936. 
«Takk for to breve. Det gjorde ikke mig noe om du snakket om det gamle, jeg var bare bange for at det på en eller annen måte skulde komme til visse folk. – Jeg har tilbrakt fordetmeste tiden med å ligge og sove, jeg tar brom. Jeg har i mange dage hatt en vemmelig hodepine, det er ikke noe rart at der kommer noe efter. Innsprøitningen var gresselig, men det har nok gjort godt. Havrevold sa Grundt var flink til det. Over nyttår skal der fotograferes, i tilfelde blir det nok lite å gjøre der. Jeg vil minst mulig blive skrapet op, det tar så på hodet. Det blir morsomt å se efter leilighet. Jeg klarer mig bedre med egen leilighet med mine skavanker. Og så blir det i lengden for mange forskjellige mennesker å komme sammen med. Også blir der meget mere å beskjeftige sig med når alt er samlet. Til april iallfall blir der hus.» 
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev. Datert 17.02.1937. 
«Du har vel fått det kortet til Andreas Bjølstad i retur som jeg har fått mitt. Aldrig har det hendt mig at det er blitt feil med den adresse jeg før har brukt til Andreas. Laura B. skrev denne adresse, og det er gått på samme måte med Marie Engebretsen Støttum. L. må ha vært litt omtåget. Hvis du vil sende mig det kort som er kommet tilbake, skal jeg sende det i mitt nye brev. Eller om du sendte det» 
Munchmuseet, MM K 4900.   Brev. Datert 23.02.1937. 
«Dette dikt skrev frk. Folkedal til mig, et par dage før en stor operation. Hun har ligget et år på Betania, halvt år på Rikshospitalet, lægerne vilde ikke operere henne; hun har henslept flere år med elendighet, vært et halvt år på Godthåb, kastet bort penger til ingen nytte. Hun henvendte sig til en læge som ikke kunne skjønne at der ikke var operert før, og han kunne ikke skjønne at hun kunne ha holdt dette ut. Hun blev øieblikkelig lagt inn på Røde Kors, og operationen gikk godt. Jeg har vært hos henne, hun var kjekk. Nu er jeg begyndt å spille igjen, og man er svært fornøiet over det. Jeg kan spille så svagt, det var noen øvelsesstykker du hørte. Jeg hører bedre musikken nu, og det synes jeg er rart, da hodet jo er» 
Munchmuseet, MM K 4901.   Brev. Datert 02.04.1937. 
«Tusen takk, det var en svær sjau for dig. Dette er en enestående begiven- het, og jeg kommer til å vareta alt hen- hørende med glede og energi. Det er flere muligheter med denne leilighet, den kan leies bort for noen måneter om det skulde trenges; en dame kunne osså få et værelse, men nu foreløbig får jeg skalte og valte med leiligheten med hushjelp. Jeg blir her noen dage medens der gjøres istann. Jeg har fått byttet værelse her, så jeg skal slippe å ligge i tropevarme om natten. Jeg var oppe i leiligheten igår og fikk konstatert at varmen blir slått» 
Munchmuseet, MM K 4902.   Brev. Datert 15.04.1937. 
«Takk for brevet. Det er nok meget du har lagt ut, til sagføreren og ellers. Det er aldeles fortvilte husforhold for folk, her bor flere som intet hus har, og noen med barn. En eiendomsmegler averterer han har 150 leiesøkende til 2 a 3 værelses leiligheter. Hadde denne leilighet vært billigere hadde ikke jeg fått den. Alfhild var oppe i et nybygg i Bygdø allè. 135 for en liten stue og soverum ikke mer enn alkove. Bitte lite kjøkken og alt så snaut. Det var nesten ikke til å puste der, sa hun. Det er rent utrolig hvor mange kott og hyller og skap jeg har. Piken kommer lørdag til Sorgenfri, og jeg tar inn da osså. Jeg har vært der hver dag og ordnet. – Jeg har fått tannplaten over den avskårne kjeve. Jeg har aldrig hatt sånn behagelig plate. På mandag får jeg regningen, jeg er spendt. Jeg har den hele tid kjendt den samme værk og ising, og det har jeg vært bange for at der kunne være mere betendelse. Men Grundt sier det er de dårlige nerver som er angrepet av lapis og stærke dråper. Betendelsen har ikke sagt ifra,» 
Munchmuseet, MM K 4903.   Brev. Datert 15.06.1937. 
«Det er litt uklart for mig hvorledes pengene skal ordnes. Var det ikke  …  at de forrige forsendelser skal slutte.  …  jeg ikke foreløbig ta penger av mine bankinnskudd til å betale husleien? Og at du, når du får tid hjelper mig med å anbringe mine penge på den beste måte?» 
Munchmuseet, MM K 4904.   Brev. Datert 03.10.1937. 
«Tusin takk for sendingen. Det var da en storartet frukt. Jeg har tenkt at du var dårlig. Det er godt å vite at vi to er fryktelig bange for å falle fra hverandre. Jeg har intet hørt om Andrea. Hun reiser» 
Munchmuseet, MM K 4905.   Brev. Datert 24.11.1937. 
«Takk for brevet. Nei det er nok altfor megen mas for dig den haven. Det har jeg nok tenkt på da du skrev om eplene. – Jeg har det storartet, har nu tatt hvile fra malning. Hele bygg- og bestyrermennene var her for å inspisere, det er adskillig å gjøre istann. Alle var vildt begeistret over mine arbeider. En ingeniør sa at blomstersamlingen på balkonen så storartet ut langt oppi gaten. En sa jeg burde ha bestilling på maken opigjennem alle balkonene.» 
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev. Datert 16.12.1937. 
«Det er godt jeg sitter inne med alle aktstykker i Andreas’es ekteskapsulykke. Det har vært efter hans død en skrikende uretfærdighet mot dig fra gamle fru K.s side, den som hun innpoder de unge sønner så de kom med bemærkninger som tante og jeg glødende protesterte imot. Denne uretfærdig- het går fremdeles videre. Så mange uriktig- heter som gamlefruen spredte ut: f.e. at Andreas i de første vanskelige år understøttet os, så han ikke kunne legge sig noe opp, og derved kom J. som enke i en så ynke- lig forfatning. For det første gjorde fru K. sig skyldig i det grusomme at hun maset på Andreas. Hvor gamle Kinck var riktig tenkende da han klaget til» 
Munchmuseet, MM K 4907.   Brev. Datert [??].[??].1937. 
«Den dame som telefonerte var en barndomsvenn av Arne Ellingsen. Hun sa at Arne er en fin, \snild/ mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Arnes bror, Dag, har sildoliefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Hun er søster av advokat Corneliussen. Den gutten som hadde tuberkelose er bra, han er i Tromsø og leser til handelseksamen. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især tek- nisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Damen sa jordmorpengene var aldeles bortkastet. –» 
Munchmuseet, MM K 4908.   Brev. Datert [??].[??].1943. 
«Igjen har jeg fått en begeistret skrivelse i anledning «Akerselven». Det er fra ingeniør Folke- dal som er innehaver av Sølvsbergs farveri i Fossveien 20. Det er forbausende for mig at jeg ikke gikk inn der da jeg drog omkring med foto- graferingen. Folkedal skriver at der er aldeles idyl- liske partier nede ved strandbredden, bare ikke der kommer formeget oprydninger og forandringer. Det er kjedeligt at der ikke finnes film å få. Han sier at der blir tap av charm og skjønhet ved elven ved all den småpene parkbehandling. «Idag kjenner vi ikke den skjebne som er tiltenkt Akerselven,» sier han. «Men De, frk. Munch, har gjort oss og efterslekten en uvurderlig tjeneste, ved i tide å sørge for å få projisert på fotografisk papir» 
Munchmuseet, MM K 4909.   Brev. Datert 30.08.1938. 
«Takk for brevet. Hvor storartet det er at du er så meget bedre. Jeg håber du får fremdeles ro. Jeg har i sommer begyndt med kold avrivning for å motarbeide forkjølelser til vinteren. Alt det varme vann er ikke hærdende, men nu føler jeg det utmærket med hver morgen å vaske mig fra topp til tå med koldt vann. I søndags var jeg i den nydelige Riis kirke og hørte en professorsanger fra Amerika, en yngre nordmann. Jeg satt på første benk og hørte utmærket. Der» 
Munchmuseet, MM K 4910.   Brev. Datert 01.03.1939. 
«Takk for brevet. Det har vært en fryktelig plage for dig dette med Andrea. Hun er utenfor all takt og finhet. Men vi bare passer på, så vinner hun ikke terren. Jeg har ikke hatt noen forkjølelse i vinter. En massør sier det er pusteøvelserne som har fridd mig. Det går utmærket for mig, der er ofte noen som besøker mig, og selv er jeg ute med mange gjøremål, ærinder og spaserture. Det er en bra dame som kommer til mig tre gange i uken og masserer, det begynte litt ømt i fingerleddene» 
Munchmuseet, MM K 4911.   Brev. Datert 24.03.1939. 
«Det var altfor meget at du sendte mig den pene stolen. Du har så lite pent av det gamle. Ingen av de fire rococostole er fra vor slekt. Det er pussigt at det var tante som opsporte dem. En fandt hun i et utsalg ved Ankerbroen, en oppe i det gamle hus øverst i Fossveien, på vei til Sagene. Ikke i det huset ved Seilduken. Den stolen var klumpet. Så var det på Veierland, hun kom op på et» 
Munchmuseet, MM K 4912.   Brev. Datert 30.03.1939. 
«Det var en lykke for mig at ikke maleranlegget dukket op tidlig. Jeg har dårlig håndlag både for musikk og maling. Håndlaget har jeg efter papa, aldeles hans hender. Han var nervøs på moene når soldatene og ellers andre patienter hadde såret sig så han måtte sy dem sammen. Det var nok ikke så greit for dem som skulde syes. Når jeg blev utrettet av selvøving hadde jeg elevene å falle tilbake til, og da var det en ren hvile for mig.» 
Munchmuseet, MM K 4913.   Brev. Datert 01.04.1939. 
«Takk for brevet og påskehilsnen. Det var godt jeg fikk høre det om T., så jeg kan unngå ham. Det var nedrigt gjort. Det har vært mange gjenvordigheter for dig; og det er nokså ærgeligt at der skal tjenes så mange penge på de malerier som du lite eller intet har fått for. Det var da ærgeligt at A. fikk det til med de 5000. Jeg har ikke hverken talt eller skrevet til henne» 
Munchmuseet, MM K 4914.   Brev. Datert 10.10.1939. 
«Takk for brevet. Sånne forkjølelser er kjedelige, godt at du er bedre. Jeg har ikke behøvet å ha ekstra hjelp, men hvis det siden skulle trenges kan jeg få min utmærkete kone til å komme. – Det var godt du har talt med dr. Schreiner, det er så abnormt handlet av Andrea så det er nød- vendigt å meddele sig. Sålenge faren til Arne levet, holdt han trådene i sin hånd, men efter hans død har Andrea opdraget mann og barn til å danse efter sin pipe. Bernhard og Elias får ta hånd i hanke med henne.» 
Munchmuseet, MM K 4915.   Brev. Datert 19.02.1940. 
«Hvor mærkværdigt at dette fotografi har holdt sig så godt, det er 83 år siden det blev tatt. Det er et intelligent ansikt, de første barn var da svært pene og svært kloke, det må ha vært en sjelden mor, Inger Marie Holm. Svært mange be- gavelser i slekten. Det skulde være morsomt å hvite mere om den. Det er mange stærke saker om dagen. Jeg håber du er frisk. Jeg er bedre i tennene, jeg skyller med saltvann og det hjelper.» 
Munchmuseet, MM K 4916.   Brev. Datert 03.03.1940. 
«Takk for brevet. Det er en lei påkjenning sånn forkjølelse, godt at du er så meget bedre. Den sort med halseonde har grassert i byen. Jeg er meget bedre. Det var godt du minnet mig om gravene, jeg har fullstendig glemt fornyelsen. Imorgen mandag ordner jeg det. Kufferten med dine bilder står altså i kjellern i Asker Sparebank. Vi får håbe det retter sig med krigen, at vi får fred snart.» 
Munchmuseet, MM K 4917.   Brev. Datert 12.12.1940. 
«Det var godt jeg fikk avslag på poteter hos «Volvat». Endelig har jeg gode poteter. Min logerende som syr hos forskjellige familier sier, hun kun ett par gange har spist gode poteter. Det var jo ett svært vær under opp- tagningen. – Jeg husker en morsom episode med Obst- felder. Du husker det sikkert. Dere var i selskap hos Vullums. Vi bodde i den gamle gård ved landhandleriet. Jeg hadde lagt mig, ved 10 tiden. Så kom du og spurte tante om hun kunne skaffe seng til Obstfelder. Jada, sa tante, gikk inn til mig og sa «skynd dig opp, Inger, Obstfelder skal ha sengen din,» jeg styrtet opp, tok mine sengklær og la mig på gulvet hos tante. Og Obstfelder fikk en deilig seng.» 
Munchmuseet, MM K 4918.   Brev. Datert 23.12.1940. 
« hr. Edv. Munch Skøien.» 
Munchmuseet, MM K 4919.   Brev. Datert 07.12.1941. 
«Tusen takk for eplene og eggene. Men jeg synes det er leit å ta imot eggene, du trenger dem så godt selv.» 
Munchmuseet, MM K 4920.   Brev. Datert 03.08.1941. 
«Tusin takk for den store sending. Jeg har gitt fru Magelsen en del og min hjelpekone en del, og har selv så meget, for lange tider. Det blir na- turligvis bedre med tiden med poteter. Jeg ser af dine at det er riktig at man sier potetene er for små enda. Det er naturligvis den lange tørke som er grunnen. Det var bare et lite tidspunkt som det var vanskeligt. Jeg har et par steder heromkring hvor jeg imellem spiser middag. Så nu må du ikke ha noe mere uro med sending til mig. Der blir vist en masse poteter utover, og poteter og smør er noe av det beste» 
Munchmuseet, MM K 4921.   Brev. Datert 08.08.1941. 
«Tak for brevet. Ja, det er utrolig hvad tante og jeg, og senere du har døiet av Andreas’es giftermål. Det umulige ekteskap kunne han ikke tåle. Men det var osså umuligt at han ikke gjorde det forbi. Han sa til oss: “jeg burde jo slå opp, og Johanne vilde fort glemme mig; Det er stillingen som er eftertraktet.” Men så var det sørgelige at Bjølstads sammen med gamle fru Kinck stadig pusset ham opp til å holde ved. Sofie og Laura Bjølstad har hovedskylden. Laura bodde i nærheten av Rosendal, og hadde stærk føling med Johanne og Andrea. «Husk på, sa hun til tante og mig, da vi skulde ha Andrea hos oss, «at hun er eneste arving.» Hvad det brakte oss av ubehageligheter var grensesløs. Så roser Laura sig av at hun og Karl var alt mulig for Andreas i hans syg- dom. Vi har brev fra fru Dreier som pleiet Andreas, hvor hun skriver at Laura kom på slutten, så fru Dreier fikk litt hjelp, men fru Dreier var den egentlige pleierske. Men Bjølstads har fått gå igjennem. Først blev de to Antonner, onkel og nevø, som var sammen om vor arv, liggende i flere år, imbesille. Så blev Sofie nesten sindsyk. Laura, som er eneindehaver av vore penge, har det bra, men er ikke avholdt av familien. Sånn tortur du har gjennemgået for dette ækteskaps skyld er hårreisende.» 
Munchmuseet, MM K 4922.   Brev. Datert 12.08.1941. 
«En stor overraskelse! Tusen takk for 7 liter melk og en fløte. Deilige poteter og blomkål og to- mater. Og sånn masse epler, jeg holder på å koke. Jeg overlot fru Magelsen tre flasker, hun får ikke melk. Du har nok noe å stri med.» 
Munchmuseet, MM K 4923.   Brev. Datert 01.09.1941. 
«Du må endelig ikke sende mig så meget, så kostbar transporten er, og du kan selv sterkt trenge hvad du har. Jeg får en halv liter melk hver dag, og det er ikke så lite. Regnværet har vel gjort skade på avlingen. Ved leilighet sender jeg flaskene, min kone, fru Haugen synes det er en landtur å gå med dem. Jeg hadde forleden visitt av skolebestyrerinne, frk. Thorsen, hun og jeg var de første lærerinner på Nordstrand. Jeg traff henne på gaten, også bad jeg henne å komme opp å se på mine bilder. Hun har aldrig kjent noe til maling med mig, så hun blev forbauset. Jeg fikk brev fra henne nettop, hun sier det er fenomenalt hvad jeg har fått utrettet. Hun er særlig begeistret for eplene. Det er dine epler som lå på det sorte flygel som går igjen, og alle de eplesendinger vi i mange år har fått. Hun sa at en frise av epler rundt en spisestue vilde være utmærket. Jeg har en masse eplebilder, så jeg tilslutt kan selge dem til det. Hun sa de overgår noen epler hun så i nationalgalleriet. Det er leit ikke Thiis kan komme til mig. Jeg har malt et birketre som er nydeligt. Alle sier det. Jeg har det utmærket.» 
Munchmuseet, MM K 4924.   Brev. Datert 02.09.1941. 
«Ikke før jeg hadde sendt brev med protest mot sendinger, kom gutten inn av døren med ny stor sending. Tusen takk for 7 flasker melk, epler, blomkål og rabarbra. Og sånn deilig ost som frk. Berg har lavet. Og nydelige tomater. Nu har jeg for lange tider.» 
Munchmuseet, MM K 4925.   Brev. Datert 18.09.1941. 
«Tusen takk for sendingen, epler, pærer, gresskar – og den forhenværende skjønhet, den hvite høne. Det skal bli en deilig mat, menn jeg osså følger vemod ved å spise den. Det var leit du måtte av med hønsene. Jeg var på Nordstrand kirkegård ved siste flyallarm. Min gravkone fulgte mig til nærmeste kjeller. Papas geburtsdag, den 16de, var jeg på kirkegården med blomster. Jeg var litt tidligere med de blomster jeg fikk av dig. Alt står bra der. Vi har fått en masse ved stablet opp her. Nu da ikke mine nabo har radio, blir jeg tinget til å spille hver aften. Aldrig har musikken gått så bra, folk er for- bauset over min fingerfærdighet, såvidt tilårs jeg er. Det er yderst sjelden man i min alder kan spille sånn, men det kommer av at jeg ved alle anledninger – på alle de lægeventeværelser jeg før har vært, på alle togreiser og ellers overalt i all hemmelighet har gymnastisert med fingrene. Jeg hadde nylig visitt av en frue, en forhenværende elev fra Nordstrand. Hun var aldeles forbauset over mitt spill, og fullstændig begeistret over den masse eplebilder og alt annet jeg har malt. Jeg hviler nu fra maling, nu er det min første kjærlighet, musikken. Uheldigt var det at jeg arvet papas mangel på håndlag. Han var engstelig for sin kirurgiske behandling av soldatene.» 
Munchmuseet, MM K 4926.   Brev. Datert 12.03.1941. 
«Takk for kortet. Hvordan har du det med forkjølelse? Jeg har nu hatt en tørn. Det skulde være morsomt å tegne, men jeg får vente da jeg er nokså anstrengt.» 
Munchmuseet, MM K 4927.   Brev. Datert 07.01.1942. 
«Efter siste brev kom der spørgsmål fra en bedrift om jeg kunne skaffe 25 exp. av «Akerselven». Skal det gå videre på den måte, kan jeg nok ta fatt på nytt op- lag. Nu først er jeg for alvor blitt opdaget. Det er en litt komisk episode jeg vil fortelle dig. Tante hadde tannbyld. Papa beordret en igle. Den bet over en åre, og tante mistet en masse blod. Hennes ansikt blev mindre og mindre. Da sa papa med en ynkelig stemme: Dør du nu Karen? Så sa tante med en ynkelig stemme: «Nei, jeg dør ikke.» Så fikk papa heldt i henne en halv flaske med port-» 
Munchmuseet, MM K 4928.   Brev. Datert 21.03.1942. 
«Blant mine optegnelser har jeg et avsnitt om papa. Jeg var den som var mest sammen med ham, da jeg hadde mest tid. En som leste dette sa: «De har tegnet et vakkert billede av Deres far.» Til de siste uker på Hau- keto spadserte jeg med ham. Det var mærkeligt hvor livlig han var til det siste. Vi var begge så gla i ristet brød. Om morgenen kappedes vi om å komme først til fro- kosten, og når han satt ved bordet med rykende kaffe og en tallerken ristet brød, så han triumferende på mig når jeg kom forsent til å bli førstemann. Likeså med mig, når jeg kom først, så jeg triumferende på ham. Dette er ikke med i optegnelsene. Jeg tenker altid på dig og kulden.» 
Munchmuseet, MM K 4929.   Brev. Datert 20.06.1942. 
«Takk for brevet. Ja, det er sandt, heromkring er det mange gode forretninger, bedre enn nede i byen. Der må man stå i kø, men her slippes det. Jeg hadde nok ikke lyst til å flytte, det var brenselsutgiftene som forfærdet mig. Men nu har jeg været heldig, en grei, pålidelig lærerinne har jeg fått, og hun betaler 50 kr. måneten, og sin del av lys og brensel. Jeg har været oppe på Løkeberg igår og foto- grafert huset. Men det er nok litt usikkert med filmen som er 10 år, der finnes ikke mer film her. Det er det koseligste sted som kan tenkes. Før var det noe for sig, hel bondegård. Deiligt og landligt. Men nu er det så al- deles fortryllende der, huset er fredet. Træerne» 
Munchmuseet, MM K 4930.   Brev. Datert 12.07.1942. 
«Omkring 500 kr. vil det koste å få stelt gravene på Nordstrand i 20 år efter min død. Jeg undersøker nu hvordan det blir på Krist. – Jeg er så lei over at du har hatt så megen bryd og u\t/tellinger for min skyld. Det var storartet av dig at du vilde betale så mange penge med engang. Håber at pengene kommer tilrette. Det er så pussigt med de gamle erindringer. Det lille hus på Ullern hovedgård hvor Annas foreldre bodde, og hvor Laura og jeg i 8–9 årsalderen var med Anna på besøk, har stått som et bilde for mig, og nu er jeg kommet innpå det, da» 
Munchmuseet, MM K 4931.   Brev. Datert 05.08.1941. 
«Du har ikke fått mitt første brev skjønner jeg. Jeg mottok sendingen lørdag kl. 2, og da vilde ikke brev nå dig før mandag. Jeg skrev søndag, og fortalte dig at jeg hadde gitt både Magelsen og min huskone. Det var en pakke med bringebær, en med ribs, stikkelsbær og solbær. Rabarbra, poteter, bønner, blomkål og spidskål. Du må få det brevet vell: Jeg skrev der osså at\om/Andrea, men da jeg dagen efter fikk brev fra hende tenkte jeg at kanske hun var blitt noe annerledes efter den stærke påkjenning, og da skrev jeg igjen. Det brevet har du» 
Munchmuseet, MM K 4932.   Brev. Datert 02.09.1942. 
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg» 
Munchmuseet, MM K 4933.   Brev. Datert 29.10.1942. 
«Da du skaffet mig det nydelige fotografi- apperat, skaffet du mig megen fornøielse og megen nytte. Akerselvbilledene skaffer mig penge. Nettopp var den 79 årige kontorsjef i komunen her. Han holder på med et stort verk om Akers fa … brikker, og han trengte 22 av mine fotografier. For disse fikk jeg kontant 200 kr. Så kjøpte han 3 hefter a 5 kr. Det ene skulde ordføreren ha på sitt kontor, det annet vannverksjefen og det tredie til en annen sjef. Aldrig har jeg drømt om en sånn heldig affære. Kontorsjefen heter vistJakobsen\Johnsen/. Han har 15 medarbeidere. Det koster kommunen en masse penge å trykke verket. Når han er hos mig må jeg spille for ham.» 
Munchmuseet, MM K 4934.   Brev. Datert 05.11.1942. 
«Takk for brevet. Vi har intet annet å gjøre enn å vebne oss med avstann- tagen fra henne og hennes slekt. Vi må huske på hvad den avdøde doktor sa til mig. Hun vil forsøke å vinne seier over oss, som bestemoren vant over Andreas. Bestemoren var ganske sikkert abnorm, det er vist osså Andrea, sånn som hun har tatt det. Det er det gode at vi ingen anker har ved å ta det sånn. Vi må forsvare oss mot henne og hennes hjelpere. – Med hensyn til sendingen til mig kom pakkene frem, men mitt brev som jeg sendte dagen efter, blev altså borte på veien. Disse budene er nok sikre. Jeg var ikke hjemme, men han leverte posene til min nabo.» 
Munchmuseet, MM K 4935.   Brev. Datert 21.12.1942. 
«Tusen takk for den vidunderlige julerose. Den vekker alles beundring. Jeg har satt den ned i en potte jeg har malt, og det er morsomt å se at mine blade var akkurat av samme farve som på blomstens blade. – Det er en liten episode jeg har nedskrevet som jeg vil spørre Dig om Du husker. Vi hadde tenkt på å flytte opp i 3 etage i Nordbys landhandleri. Men så fikk vi brev fra dig fra Berlin, hvori Du siger: «Er Dere gale som tenker å flytte opp i den knusk- tørre bygning. Kommer der brand var Dere redningsløst fortapte.» Vi gjorde da ikke det, vi flyttet opp til Herseths. En dag ser vi fra vort hus, Norbys landhandleri i lys lue.» 
Munchmuseet, MM K 4936.   Brev. Datert 27.12.1942. 
«Jeg har et lite juletre som jeg har pyntet med de 65 år gamle kurve og flagg. De ser ut som de skulde være lavet til iår, især noen kurve som Sofie har flettet. De har hun gjort det siste år hun har levet. Jeg husker hun lå i sengen og flettet dem med bleke, tynne fingre. Et stort bord stod ved siden av, og der satt vi med vort. Hennes kurve var\er/ pyntet med sløifer og girlander. De ser ut som de ikke er rørt ved, aldeles som nye. Jeg skulde også forsøke å flette en» 
Munchmuseet, MM K 4937.   Brev. Datert [??].[??].1942. 
«Tusen takk for den store sending: blomkål, tomater, to poser epler, 1 pose pærer, blomster og brev. Takk for alt- sammen. Jeg har bestilt 100 kilo poteter.» 
Munchmuseet, MM K 4938.   Brev. Datert [??].[??].1942. 
«*Flere fabrikk- herrer har takket mig fordi jeg har fått bevart så meget av det gamle.» 
Munchmuseet, MM K 4939.   Brev. Datert 29.01.1943. 
«Jeg får nu evakuere i bankkjelleren de to bilder, «Fra landhandleriet i Vrengen» og værelset i Schous plass, hvor papa sover middag. Det er morsomt å se på det koselige bilde fra landhandleriet. Papa kunne kose sig, når de nervøse rier var over. – Jeg har tatt opp en flaske med rabarbera, opskårne i vann, de hadde holdt sig aldeles ut- mærket. Jeg har flere flasker. Lutefisk synes jeg er det beste. Folk er begeistret for den. Jeg har det så godt med gode poteter. – Jeg håber Du ungår forkjølelse, men det er nok \i/ sånnt vær, de fleste er forkjølet.» 
Munchmuseet, MM K 4940.   Brev. Datert 07.02.1943. 
«Tusen takk for din lykønskning til den 5te. Jeg hadde nektet å komme i bladet, men det blev ordnet uten min vilje. Det blev en strålende dag. Aagot og Kirsten og Marie hadde med sig store kaker. Jeg bestilte en del, og så hadde frk. Folkedal med en nydelig kringle. Det blev 14 om formiddagen. Ingløv Munch Tronhus hadde lavet en svær kake med fløtekrem. Hun hadde osså med en flaske fløte. Hilde- borg Trumpy, født Bie var hos mig. Hun er datterdatter av min gudmor, fru Solberg. Om eftermiddagen kom der visitter fra husets inn- byggere. De hadde blomster med. Fra en fikk jeg et glass fårekjøtt, og nu kan jeg lave» 
Munchmuseet, MM K 4941.   Brev. Datert 16.03.1943. 
«Takk for brevet! Så fikk jeg ut på aftenen den storartede torsk. Jeg hadde vært borte til middag hos frk. Folkedal på Sinsen. All den deilige krill er det beste jeg vet. Osså det store kålhode og den røkete sild, tusen takk! Frk. Folkedal trakterte med den deiligste ærtesuppe med grøntsaker, kokt på fleskekjøtt som hun har fått fra sin hjembygd, Voss. Så var det fåretunge og flesk og de deiligste poteter. Jeg syntes jeg aldrig hadde spist noe så godt. Frk. Folkedal er ikke bra i maven og skal til doktor. Jeg reiser opp til henne idag med et stykke torsk. Jeg kommer mig» 
Munchmuseet, MM K 4942.   Brev. Datert 29.03.1943. 
«Tusen takk for den gode sending med så mange deilige saker. Fløte, grøntsaker og fisk og blomster. Og en deilig ostekake. Jeg har nu forsynt flere bokhandlere med «Akerselven». Siden september ifjor har jeg solgt for over 1300 kr. Jeg har omkring 300 exp. igjen. Jeg har da penge til ny utgivelse om et års tid.» 
Munchmuseet, MM K 4943.   Brev. Datert 18.04.1943. 
«Tusen takk for den utsøkte sending! Det er bare det at jeg er redd for at Du tar fra dig selv, du trenger sikkert dette selv. Hvor godt at Du får sånn god fisk, her finnes nok ikke sånn. Jeg har vært oppe ved Bjølsen og tatt et par bilder av to fosser. Når det er fremkaldt skal jeg sende dem. Ellers tar jeg ikke fler. De nye bilder blir: Folkedals fabrikk i Fossveien, fossene mellen Bjølsen og Lilleborg, og Nydalsfossen i vinterdrakt, tatt for to år siden.» 
Munchmuseet, MM K 4944.   Brev. Datert 03.10.1943. 
«Jeg glemte å takke for de deilige georginer; de er praktfulle. –» 
Munchmuseet, MM K 4945.   Brev. Datert 14.12.1943. 
«Tusen takk for den deilige sending, nydelig flyndre, fløte, bløtkake som var sjelden god og drops. Det har nok vært en uro for dig alt dette, men så hyggeligt med alle de gode ord. Jeg hadde gjester i anledningen. Fru Emanuelsen og datter kom om for- middagen. De hadde en deilig hjemme- bakt kake med. Jeg trakterte med deilig ertekaffe. Så kom Aagot Amund- rud, også Sofie Mellby Pihl. Jeg fikk telegram fra en fhv. elev, og brev» 
Munchmuseet, MM K 4946.   Brev. Datert 06.01.1944. 
«Nei idag har det vært svært med pakker. Idag fikk jeg først en pakke fra Sverige, anonymt. Jeg har en liten anelse om at det kunde være en som har fått et blomstermaleri av mig. I pakken var der en stor eske med de nydeligste kaker, så en stor pose med de deiligste drops, to sardiner i ekte olje, 4 poser med grønsakmel, og så en stor skissebok og to blyanter. – Så kom din pakke med deilig fløte, ost, egg og epler, tusen takk! Og sist en sending fra Ingløv» 
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev. Datert [??].01.1894. 
«3die juledag reiste jeg op til onkel Edvard og var der i 13 dage. Jeg havde det græsseligt morsomt. Jeg fik 10 kr. af ham til jul og 3 kr. til reisepenge. Alle paa Nes var saa grulig hyggelige og snille mod mig, og saa var de saa henrykte over musikken. Onkel Edvard sagde, han var stum af beundring. Jeg maatte spille meget, da gjesterne der ogsaa var saa glad i musik. Ragnvald og Anna var der. Signe er et vidunderligt barn, snil og beskeden helt igjennem. Det er et forskrekkeligt forhold mellem Ragnvald og Anna; han har fuldstændig afsky for hende, men hun er ogsaa umulig. Han har villet skilles, men hans forældre har bedt ham at holde ud. Edvard er nu meget hyggelig. Til» 
Munchmuseet, MM K 4948.   Brev. Datert 1933. 
«Jeg gir mig ikke ut for å huske bedre end dig, men jeg har opskrevet alle årstal for vore boliger på Gryner- løkken, og derved har jeg kunnet på- vise hvor \og når/ mange av billedene dine er malt. Jeg hadde aldrig tenkt å blande mig op i dette, før Karl opbød alle sine krefter for å komme med det han viste, å tok det som en mision, da, som han skrev til mig, det var aldeles nød- vendigt at der blev fortalt det riktige, å for å spare dig for uro, tok jeg det på mig. Du må ikke tro jeg har fortalt noe indgående; det viste jeg jo, du ikke vilde. Jeg har flere gange forsøkt å tale med dig om dette, men» 
Munchmuseet, MM K 4949.   Brev. Ikke datert. 
«I Lauras bankbog er der nu 1100, hvoraf de 500 skulde være hendes private eiendom, de er gratialer, legater, vævefortjeneste og gaver fra dig i tidligere tid. Alfred sitter lidt oppe, sover ikke om natten, og har aandedrætsbesværligheder.» 
Munchmuseet, MM K 4950.   Brev. Datert 06.10.[????]. 
«Tusind tak fra tante og mig for den storartede sending. Det er en stor fornøielse at sortere varerne i forskjellige kasser i kjelderen. Æblerne har vi oppe i spiskammeret hvor der aldrig fryser; lægger dem paa hylder. Tante synes det er ondt at spise2 og se1 de nydelige smaa tamme duer, saa ikke send nogle. Mange tak for tilbudet.» 
Munchmuseet, MM K 4951.   Brev. Datert 1924. 
«Tante takker saa meget for brevet. 18/12 23 satte du ind for tante i Bank og Kreditkassen – 6300. 3/1 24 satte du ind 6000. – For mig satte du ind 5/3 20 – 2000» 
Munchmuseet, MM K 4952.   Brev. Datert 1932. 
«Takk for eplene. Jeg sat netop å tenkte på hvor rart det er at man får så lite frukt her som man betaler så meget. Jeg blev idetsamme så overrasket da din mann kom bort til mig. Det var en storartet sending, og det var til gjestenes fryd, jeg utdelte til høire og venstre, småsøstre og tjenere, alle var så fornøiet. Jeg har hilsner til dig fra flere. En kollega av mig som har vært nabo i mange år på Nordstrand har vært her, det var hyggeligt. Hun er aldeles forbauset over alle de stykker jeg kan; det kommer av at jeg i så mange år spilte daglig for tante og Mangor. Medens jeg fotograferte Akerselven forsømte jeg ikke en eneste dag å sitte kl. 6 og spille for dem. Nu går det lett og ledigt. Jeg får maten opp til mig, det trettet hodet å sitte sånn; dette blir hvile. Både på Gran og på Heim måtte jeg sitte ved bordet.» 
Munchmuseet, MM K 4953.   Brev. Ikke datert. 
«Vi har intet paa os med å betale ut til vældedige formaal nu. Da tante fik saa meget av dig, lot hun i omkring 4 aar, 2 gamle damer faa 100 hver aarlig gjennem Frelsesarméen. Det var 2 fattige dannede damer. Frelsesarméen sa til, da damerne fik av forsorgen, var naad aldersgrensen, og saa sa tante op legatet. Otilie Tonning formidlet pengene og hun sa det var en lykke å se deres glæde.» 
Munchmuseet, MM K 4954.   Brev. Datert [??].07.1917. 
«Mange tak for brevet og tilbudet om reisen. Ja det er svært morsomt at ha den reisen at glæde mig til. Jeg maa holde mig i den yderste ro en stund utover; jeg reiser ind av og til for Røntgenbehandlingens skyld, men ellers holder jeg mig i ro. Heldigvis kan jeg taale nogle elever, og det er en stor ting, det er en ren adspredelse for mig. Jeg faar haape, jeg blir saa bra til næste sommer, saa jeg kan faa gjøre den deilige reise. Det er storartet av dig at by mig den. – Tante hilser dig meget.» 
Munchmuseet, MM K 4955.   Brev. Datert 27.12.1925. 
«Det var en stor overraskelse julaften. En storartet gaas! Tusind tak fra tante og mig. Laura var her julaften og \var/ over den næste dag. 3 januar skal vi traktere hende med gaasestek. Ossaa skal hun faa en krukke med smult. Jeg hadde faat istand radioen til hende, saa hun hørte gudstjeneste» 
Munchmuseet, MM K 4956.   Brev. Ikke datert. 
«Tak for brevet. Tante er ikke det minste daarlig efter turen. Hun takker dig saa meget for den vidunderlige lilje. Det skal bli hyggeligt naar du kommer. Vi har en utsikt som er seværdig.» 
Munchmuseet, MM K 4957.   Brev. Ikke datert. 
«De hjerteligste lykønskninger sender jeg dig til din fødselsdag. – Jeg var oppe hos Laura forleden forat ta hende med på en liten byrangling til adspredelse; og da hadde hun en bundt nydelige baand færdig til husfliden. Hun er ikke lite stolt av at kunne levere husfliden noget ikke andre kan. Husfliden hadde sendt op paa landet hendes baand» 
Munchmuseet, MM K 4958.   Brev. Ikke datert. 
« Tak for brevet. Det var svært leit at høre, at du har igjen vært syk; men saa got at du var hjemme. Det er vist slemt vær i utlandet. – Vi var saa sikre paa at du var reist. Jeg telefonerte 3 gange en dag, og da jeg ikke fik svar, trodde vi du var reist. Tante er frisk, og jeg blir stærkere og stærkere. Melken har» 
Munchmuseet, MM K 4959.   Brev. Ikke datert. 
«1000 tak for blomstene – Jeg ligger paa sofaen idag, men er svært træt, saa jeg kan ikke skrive mere –» 
Munchmuseet, MM K 4960.   Brev. Datert [??].[??].1936. 
«Det blir ikke noe med «damehjemmet». Leilighetene er bortleiet for året. Den ene frk. Støttum jeg snakket med hadde altså ikke kjent- skap til det. Jeg er ikke skuffet, det har sine kjedeligheter med et sånnt hjem. Der vil bli krav på ydelser, både på den ene og på annen måte. Jeg kunne fått leiligheten for 1½ år siden, men det var både dette som jeg syntes var iveien, og så vilde jeg nødig flytte fra dit nabolag. Jeg har det så deiligt her, tar det med ro. Jeg får mig nok et sted.» 
Munchmuseet, MM K 4961.   Brev. Ikke datert. 
«Tusind tak for pengene Laura hadde med sig. Jeg kjøper Hamsuns bok: markens grøde. Hvor morsom hund du har, Laura fortæller os om den.» 
Munchmuseet, MM K 4962.   Brev. Ikke datert. 
«Tusind tak for pengene og alt. Du kan være tryg for vi er godt forsynt med tøi og alt muligt. Jeg skal sørge for at tante faar nærende og styrkende saker. Hun er noget bedre nu. I paasken var hun svært medtat av bronkit.» 
Munchmuseet, MM K 4963.   Brev. Ikke datert. 
« Tak for brevet. Med de 400 har det sig saaledes. For en tid siden fik Laura av tante en bankbok paa 200. Dertil 200 nu. Men saa mærket vi at hun ikke vilde ta ut av boken, saa gav vi hende flere penge, da hun skulde betale flytningen av sakene fra Hansen. Men da det var saa vanskelig at faa hende til at ta imot penge fra tante, maatte jeg si at vi skrev det op. Idet øieblik vi har det saa rigeligt, synes vi det er saa got» 
Munchmuseet, MM K 4964.   Brev. Datert [??].03.1915. 
«Saa lang denne vintren er. Jeg glæder mig saa til sommeren, da tror jeg tante vil friskne til. Hun har været svært medtat av bronchit; og saa at hun ikke kan sy som hun pleier, er noksaa trist for hende. Men vi faar haabe at sommer kan hjelpe paa det. Jeg reiser ind» 
Munchmuseet, MM K 4965.   Brev. Ikke datert. 
«Tusind tak for din storartede tøibunke. Vi faar hele dragter alle 3 – saan masse tøi der er.» 
Munchmuseet, MM K 4966.   Brev. Ikke datert. 
«Jeg må fortælle dig om hvor deilig sol jeg har fra morgenen av. Nu 10 minutter på 7 kommer den op, hele soveværelset er solfuldt. Her er en deilig luft. Naar jeg har vært hos folk i byleiligheterne er det tungt og trykkende, da er det en nydelse å komme til mine hyggelige værelser. Jeg har det i alle henseender utmærket, og du har saa ret i at ro og stilhet er det beste for nerver. – Det er leit du har den bronkitten. Bare du faar kraftig nok mat til å stå imot den.» 
Munchmuseet, MM K 4967.   Brev. Ikke datert. 
«Et godt nytaar ønsker jeg dig! Tak for alt i det gamle.» 
Munchmuseet, MM K 4968.   Brev. Ikke datert. 
«Laura er fremdeles lige fornøiet / for sikkrer at hun aldrig føler sig ensom, ‹de› der er ‹ser› … » 
Munchmuseet, MM K 4969.   Brev. Datert 17.04.1898. 
«Tak for pengene. Vi er nu umaadelig godt forsørget med penger, da Alfred og Karen var her og leverte os 50 kr. Du maa nu ikke sende paa lange, lange tider. Vi har Laura paa et rigtig godt sted i Sørum hos en enkefru Olafsen, der har pensionat. Vi betaler 45 pr. maaned, da er vi sikker paa, hun faar det godt. Der er døtre i huset, som er meget flinke i vævning, saa hun faar god hjelp. Vi har de 400 til Laura ubeskaaret. Vi fik dr. Winge til at raade hende til reisen, han var saa snil at komme ud her og det gik over for- ventning. Laura faar et lyst 2 fags» 
Munchmuseet, MM K 4970.   Brev. Datert 19.03.1913. 
«Glædelig paaske og mange hilsner fra os begge! Sofie Bjølstad skriver til os, at Andrea kommer til sommeren. Vi skal gjøre det saa hyggelig vi kan for hende. Hun komme vel til at bo hos Bernhard Kinck. Vi kan ikke ha» 
Munchmuseet, MM K 4971.   Brev. Ikke datert. 
«Glædelig jul og et godt nytaar ønskes dig. Tak for det jeg har faat til jul, og tak for alt godt i det gamle aar.» 
Munchmuseet, MM K 4972.   Brev. Datert 09.09.1922. 
«Nu er vi kommen hjem igjen og i orden. Vi slaar os nu til ro, for vi orker ikke mere noe flyttesjau. Vi synes det er deiligt at være hjemme igjen, tante sover saa got her. Tusind tak for du vilde kjøpe hus for os, men det blir best for os at bo tilleie. – Det er da ikke noe synd paa Laura at hun skal være i Nittedal» 
Munchmuseet, MM K 4973.   Brev. Ikke datert. 
«Hjertelige lykønskning til din fødselsdag sendes dig fra din hengivne» 
Munchmuseet, MM K 5121.   Brev. Datert 22.12.1923. 
«Tak for brevet. Det var da skrækkeligt mange penger vi faar; det er meget mere end det gaar til for os paa et aar. Laura kommer julaften formiddag og ligger over. Vi skal rigtig kose os.» 
Munchmuseet, MM K 5122.   Brev. Datert 15.02.1926. 
«Vi blev saa forbauset over 1000 igjen. Vi trodde de penge var medberegnet i siste sending. Tante sender dig de hjerteligste hilsner og tak! Vi synes det er deiligt at det er over med Laura, Hun var ikke skikket for livet. – Men nu har du hat saa enorme utgifter. Kunde ikke begravelsen betales av de 2000 som staar på Lauras bok. Hadde jeg ikke faat denne influencaen, hadde jeg betalt buraaet med dine penge.» 
Munchmuseet, MM K 5123.   Brev. Datert 02.10.1926. 
«Vi mottog idag 1000 fra kreditkassen, som tante og jeg takker dig saa meget for. Herefter maa du indskrænke sendingen nu som alt er saa meget billigere. Vi klarer os for meget mindre. Tak for igaar. Tante takker for de deilige plommer. –» 
Munchmuseet, MM K 5124.   Brev. Datert 17.03.1927. 
«Tak for kortet fra München, og for kortet fra Rom. Det staar bra til hos os. Vi glæder os over begivenheten i Berlin. Vi læser igjen alle dine breve fra de første ophold i Tyskland. Ossaa har vi læst gjennem en hel bunke med breve fra Frankrike. Vi har nok beviser for hvilken uhyre kamp du har hat faat kennde» 
Munchmuseet, MM K 5125.   Brev. Datert 02.09.1911. 
« Maleren Munch Hvitsten.» 
Munchmuseet, MM K 5126.   Brev. Datert 25.10.1942. 
«Jeg treffer enkefru Nyhus imellem. Hun ba mig å hilse dig på det hjerteligste. Hun sa hun har sånn forståelse av all din kamp og slit, og synes det er så enestående hvordan du har holdt ut. Jeg håper du har det varmt. En sød ung pike av vor slekt kommer imellem til mig. Hun heter Ingløv Munch Tronhus, en sønnedatter av Peter Tronhus, den bekjente origenal, turistførern. Hun er sykesøster på Vardåsen sanatorie. Jeg blev buden til henne og var der natten over. Det var morsomt å få bese mig » 
Munchmuseet, MM K 5127.   Brev. Datert 26.08.1941. 
«Tusen takk for den kolosale sending. To poser med epler, 8 fl. Melk, blomkål, purre, persille og det store kålrabihode. Hvor nydelig kålrabin er, så søt og mør. Så var det gulerøtter. Det var en storartet mat. Ja, så var det deilig rabarbera. Gutten var en pen gutt; han morret sig over å se alle bildene. Søsteren har gått tre år på tegne- skole og maler, er 22 år og nylig gift. Jeg forærte ham en akerselv, og det ble han svært bli for. Jeg har idag vært på Nordstrand kirkegård. Det står nydeligt der på Lauras hjørne står der et enstammet tre, høsthortensiar fuldt med blomster, på tantes roser og betunia. I det annet hjørne står den syrin som Laura forærte tante en julaften, som vi har hatt på verandan i kasse. Nu er den et tre, med store hvite blomster. På Krist er graven fuld av røde pelargonier. Jeg har malt to melkeglass som er blitt meget vellykket, men det er vanskelig med formen da jeg aldrig har tegnet. Epler er morsomst å male. Så har jeg malt et parr måneskinsbilder som er nydelige syns jeg og andre. Ellers vil jeg nok hvile; det er arbeide i huset og Med maten som er nyttig og morsomt.» 
Munchmuseet, MM K 5128.   Brev. Datert 04.07.1939. 
«Takk for brevet. Ja, det neste skridt får bli tegning og akvarell. Men tegning føler jeg mig meget klosset til, jeg har ikke håndlag, akkurat som dårlig håndlag for musikk. Det var morsomt å høre at de siste bilder er de beste, jeg har da utviklings- muligheter. Jeg sender snart et større bilde som viser den dekorative evne. Det er det med Akerselvenat folk liker bedre bilder fra forskjellige steder i Norge. Jeg selger underhånd nu og da, og jeg får begeistret omtale om den. Follstad skrev nylig at en fotograf så den hos ham, og han ble så begeistret at han bad om å få kjøpt et hefte.» 
Munchmuseet, MM K 5129.   Brev. Datert 19.01.1938. 
«Takk for brevet. Jeg var nede og så bilderne: de var vidunderlige alle tre synes jeg. Så vanskeligt var det med penge at du måtte bruke samme lærred, det var sørgeligt. Når en mann gifter sig så sent og ingen penge har ved starten, blir det vanskeligt for barna. Papa blev gammel da vi trengte å komme frem. Jeg kan ikke glemme, og det kunne tante heller ikke; det var i Schous plass. Du hadde holdt et kunstblad, der kom regning, du hadde ingen penge, papa var som sedvanlig blank. Du for ut» 
Munchmuseet, MM K 5130.   Brev. Datert 22.07.1937. 
«Hvordan står det til efter tannsjauen? Jeg blir stærkere og stærkere. Dette lett- vinte husstell er i høi grad sundt for mig, det er det vante. Jeg var ute på Santalpensionen en formiddag, det var skrekkeligt kjedeligt, og anstrengende. Jeg var ture til sjøs, til Huk, Nesodden» 
Munchmuseet, MM K 5131.   Brev. Datert 13.06.1937. 
«Takk for brevet. Det var svært leit at du har tannbehandling. Det tar på Behøver du å gjøre noen forandring med pengeforsendelsene? Det er den letteste sak i verden å gå ned til Realbanken hver måned å betale husleien. Men si til Bank og Kreditkasse at min adres. er for- andret fra Smestad. Jeg har flere gange sagt fra, men det går gjennem fru See- berg fremdeles. Det har jo vært et uheldigt vær hele tiden for tørking av nybygg. Min leilighet har mindre sol» 
Munchmuseet, MM K 5132.   Brev. Datert [??].[??].1933. 
«Kunne du ikke få boken om dig opsat et par år. Du kan bli dårlig av all den uro som vil følge med det. Kan du ikke si at du må ha ro. Alle må respektere det. Helbreden er viktigere enn denne utgivelse.» 
Munchmuseet, MM K 5133.   Brev. Datert 24.01.1933. 
«Jeg var på Heimly i går å talte med fruen, hun var henrykt over å beholde mig. Jeg er her en stund til utover.» 
Munchmuseet, MM K 5134.   Brev. Datert [??].[??].1932. 
«Tross nervøsitet hjemme kom vi da godt frem. Tross gal opdragelse. Det var jo ikke riktig av papa å servere os sånne stærke spøkelses- historier fra vi var små, Men, som Laura oftere sa: «Vi hadde alle sånn energi.» Og når det var over med de nervøse attakker til papa, koset vi oss så, han var da alltid interresert, i gnavspill om aftenen, halv 12, og i høit- lesning, Tante var en balanse for os alle. Nu må du ikke ha noe mere uro for mig, jeg greier det godt med mitt husstell, og jeg elsker å leve økonomisk.» 
Munchmuseet, MM K 5135.   Brev. Datert [??].05.1931. 
«Det var saa hyggeligt at du fulgte saa med. Det var sjelden god plas for dig, denne veien om kirkegaarden. Jeg saa dig got. Din krans vækte stor beundring. Aldeles vidunderligt. Det var kronisk bronkit tante hadde. Sammen med aareforkalkningen ente den hendes liv, og det var got. Ingen mere end hende selv vilde lide for å gaa ned i sløvhet.» 
Munchmuseet, MM K 5136.   Brev. Datert 02.04.1930. 
«Tante er kviknet til, og jeg haaper at dette deilige vær med sol vil gjøre hende got. Hvordan er det med din hørsel nu? Har du hørt om saan hetebehandling er got for ørene. Der er ingen feil med mine ører untagen stoppelse, og det er vel kommen av forkjølelse. Jeg holder paa at samle sammen alt hvad jeg husker fra barneaarene og opover. Der blir fortalt saa meget uriktig, saa jeg synes det er best at faa det samlet i orden. Jeg vilde gjerne ha de smaa breve fra den» 
Munchmuseet, MM K 5137.   Brev. Datert 30.05.1927. 
«Du maa ikke ha mere uro for vort hus- spørsmaal, det er ingen sak naar vi har den raad at kunne være her. Faar vi til høiden et ønskested, saa flytter vi: det er meget bedre at flytte om høsten \end om vaaren/, da er tante mere vant til luften. Hvis vi ikke finder noe, saa kan det nok hænde vi fik et lite rum til. Ellers kan vi arangere et liggested i stuen. Her blev avertert en leilighet paa Nordstrand. Da jeg kom der bort var der kø. – Hvor mærkeligt det er at du er blit saa stærk som du er, du som var saa svak som liten: Engang, da du var» 
Munchmuseet, MM K 5138.   Brev. Datert 01.04.1891. 
«Det har været en ond tid for os nu, men nu er vi saa glad, thi en stor forandring til det bedre er indtraadt. Tante har været angrebet af stærk lunge- betændelse, igaar nat indtraadte der en krise, som sendte sygdommen om til det bedre. Doktor Lindbo var meget overrasket at det tog en saa hurtig vending. Nu er temperaturen normal, men der skal jo tage en tid før en saadan sygdom fulstændig helbredes. Nu skal jeg fortælle dig fra først af hvordan det kom. Her er nu en farlig luft skarp og ful. Mange ligger syg af lungebetændelse. I et hus ligger 4 i byen.» 
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev. Datert [??].02.1892. 
«Ved du at Kent er for- lovet? Han er forlovet med den blaa damen som boede her paa Nordstrand hos Torkil- sen. Hun er en simpel butik-jomfru men meget straalende.» 
Munchmuseet, MM K 5140.   Brev. Datert 02.04.1891. 
«Er ikke tante et forunderligt menneske, som kan holde ud en saadan umaadelig stærk lungebetændelse? Idag var dr. Lindbo rent straalende, han syntes det var en ren forunderlig rask vendning, sygdommen havde taget; store dele af lungen var bleven aldeles hel- bredet. Det var en ganske ualmindelig stor lungebetændelse sagde han. Hele lungen var aldeles blodlevret. Du kan tro Lindbo er en snil mand, trasker den lange vei hertil» 
Munchmuseet, MM K 5141.   Brev. Datert [??].04.1891. 
«Hun er bedre end nogensinde nu, har aldrig seet saa godt ud; nu lever hun saa godt, vi feder a nu, saa det blir vel bedre kjødt paa hende \herefter/ nu Lindbo kom uventet paa os i aften ved 9 tiden. Han er saa utrættelig og snil. Han var meget fornøiet med hende; næsten intet \var/ igjen af sygdommen i lungen. Vi skal være frygtelig forsigtig saa ingen luft kommer til a, Lille Luzy er saa græsselig sød, hun gaar lange veie bort i Nordstrand, men kommer» 
Munchmuseet, MM K 5142.   Brev. Datert 10.12.1889. 
«Tak for brevet til Laura og mig. Du har nu vel faaet tantes brev med beskrivelser over alt, saa det bliver vel gjentagelser. Papa var bleven bedre med alle sine religionsskrupler de par sidste maaneder; men andre slags anker havde han nok. Han var dog i stadigt godt humør. Vi havde det grulig hyggeligt søndagen før han blev syg. Vi var allesammen i Munkerud kapel, som ligger en liden vei borte. Da gik han saa raskt, at vi ikke kunde holde trop med ham. Vi havde det varmt i den store stuen, og papa kosede sig saa. Han var aldeles indtaget i stuen; han syntes den lignede, stuen i «en gammeldags juleaften.» Han sagde den dagen, at vi næste søndag endelig maadte have familien hos os for at beundre vor leilighed.» 
Munchmuseet, MM K 5273.   Brev. Datert 10.05.1937. 
«Takk for igår. Det var så hyggeligt hos dig, og det var et deiligt og morsomt traktement. Det var godt jeg lærte havreflagene å kjenne, jeg var så lei havregrøten. Jeg skriver snart til fru Kaarbø, hun er den beste kilde og er så venligsinnet mot os. Ved det at Ellingsens har oprettet kontor i Svolvær er det en let sak for hende at få rede på forholdene, og desuten kjenner hun de beste kilder fra stedet. Når der er så lite sannhet i Andrea er vi nødt til å forhøre os med andre. Det vilde være en velgjerning mot en ung student å gi ham levebrød noen år deroppe, og det slipper Ellingsen svært billigt fra. Det er så hyggeligt med maleriene her. Landhandleriet og tante, og papa og mig i\v/ed det andre vindu som er i stuen hvor «vår» er malt. Dit selvportret vil du vel ha. Jeg kan se du lever sundt, du ser så godt ut. Nu skal jeg for alvor ta fatt på denne deilige kost.» 
Munchmuseet, MM K 5274.   Brev. Datert 15.[??].1943. 
«Tusen takk for den deilige sending, kål, epler og torsk. Torsken ser så inbydende ut, og eplene er aldeles utmærkete. At du har enda så gode epler er rart. – Jeg har lånt det havnebillede som Laura har, og latt Væring foto grafere det. Jeg skal sende det til dig så snart jeg får det. Det er ikke noe rart; at fyrdirektør Diriks var begeistret over det, «om han hadde sat i 100 år, kunne han ikke ha gjort maken.» Til min over- raskelse fant jeg forleden i mine gjemmer en nydelig akvarell av fyrdirektøren. Jeg har skrevet med en nylært, stygg hånd, at jeg har fått den av tante Jette, julaften 1875. Tante Jette har skrevet at fyrdirektøren har malt den. Det er et sjøbillede med båt.» 
Munchmuseet, MM K 5275.   Brev. Datert 24.06.1942. 
«Av ditt brev til mig anledning av husleien: Jeg har bedt sagfører Vors sende dig kon- traktsboken. – Jeg skal se å få en ordning så det går glat. – Kontraktsboken kom. Der har du skrevet en erklæring at du innestår for leien. Ikke et ord om 10,000 har jeg hørt. Men 500 kr. står anført som 3 måneders forskudd som tilbakebetales ved flytning, dog uten renter. Hvem har du be- talt de 10,000 kr. til? Hvem har sagt til dig at værten har forlangt betalingen? Realbanken har hatt bestyrelsen av bygget helt til et år siden, da John Holm over- tok det.» 
Munchmuseet, MM K 5276.   Brev. Datert [??].[??].1937. 
«Her er blitt et nyt styre og forretningen er gått over til Kristiania Hypothek og Realkreditbank, Torvgt 2. Jeg har med de andre, fått brochyre om dette, og hvis intet høres, tar de det for godtatt. Der er ingen kontrakt, de mistet sin, sier de. Jeg sa de måtte skaffe mig ny med min underskrift. Jeg har min. Nu vil jeg benytte denne forandring til å prøve om leien kunne gå ned. De to lignende leiligheter, som blev sagt til mig skulde være dyrere, er blitt leiet bort på almindelige vilkår.» 
Munchmuseet, MM K 5345.   Brev. Datert 09.08.1924. 
«Netop fik jeg brev fra Laura som er straalende fornøiet. Hun kom altsaa til Frk. Horn den 8 august. Den 6 var jeg hos hende, men damerne var ikke hjemme. Jeg skrev den 7 opsigelse fra dig.» 
Munchmuseet, MM K 5346.   Brev. Datert 20.04.1943. 
« Hr Edv.Munch. Skøien.» 
Munchmuseet, MM K 5347.   Brev. Ikke datert. 
«Glædelig jul! Hjertelig tak for alle de storartede gaver du har sendt os.» 
Munchmuseet, MM K 5348.   Brev. Datert 05.04.1937. 
«Jeg sender de 625 til- bake, og får la de 500 stå. Jeg har livrente for to måneder.» 
Munchmuseet, MM K 5349.   Brev. Datert 17.12.1929. 
«Tak for brevet og den uhyre sending av æbler. Vi glæder flere med disse deilige æbler. Nu har vi da faat et vidunderlige veir. –» 
Munchmuseet, MM K 5350.   Brev. Datert 16.12.1929. 
«Vi ‹har› endelig blit heldige med hushjelp. Hun er i alle dele utmærket. Har sin mor og søskend lige i nærheten. Hun kommer kl. 9 og er til 6, og vi kan faa hende hvis det trænges om natten. Hun er intelligent og har interesse for baade læsning, musik og husstel; er kraftig og letvint til alt mulig. Hun er svært hjelpsom og hyggelig med tante. Hun faar 50 kr. maaneden.» 
Munchmuseet, MM K 5351.   Brev. Datert 07.02.1919. 
«Hjertelig tak for den storartede bok og for gratulationen. Nu har jeg en guldgrube av læsestof. Og saa nydelige billeder. Jeg har begyndt at læse høit for tante; hun er svært interessert. Tak for storartede pengeforsendelser!» 
Munchmuseet, MM K 5352.   Brev. Datert 13.12.1917. 
«Har du ikke faat mit takkebrev for æblene? Jeg sendte øieblikkelig. I brevet laa ogsaa 3 breve fra dig til Andreas. Jeg takker dig altsaa for de nydelige æbler. De hjælper tante mange gange til søvn. Vi kan tænke at be Laura til 1 juledag. Julaften maa tante ha det stille og roligt. Laura er saa godlynt og bli naar hun kommer, men er meget nervøs.» 
Munchmuseet, MM K 5353.   Brev. Datert 1924. 
«Laura var meget fornøiet med vore planer fra høsten av. Hun syntes det var ingen sak at være sommeren over i Nittedal, naar hun hadde dette at glæde sig til. Hendes endelige ønskers maal er engang at komme til Eugén Hanssen, og det blir sikkert engang.» 
Munchmuseet, MM K 5354.   Brev. Datert 08.08.1911. 
« Til Maleren E. Munch Ramme, Hvidsten Norge.» 
Munchmuseet, MM K 5355.   Brev. Datert 08.09.1917. 
«Tak for den deilige turen. Det var saa hyggelig hos dig. Jeg skulde ønsket jeg kunde fotografere, men jeg har ikke kunnet sette mig ind i noget nyt enda. Den lange sygdom, operationen og de 16 stærke Røntgenbehandlinger har skaffet mig en svækkelsestilstand. Til næste vaar haaper jeg at jeg skal lære det grundig. Vi kan fra vore vinduer se den grønne engen din, med kikkerten, huset er gjemt bak trær. Idag skal vi spise» 
Munchmuseet, MM K 5356.   Brev. Datert 08.02.1918. 
«Tusind tak for kortet til min fødselsdag og for pengeseddelen. Vi hadde Laura til middag. Til aftens spiste vi røde poteter og sylte.» 
Munchmuseet, MM K 5357.   Brev. Datert 04.01.1930. 
«Hilsen fra Follestad» 
Munchmuseet, MM K 5358.   Brev. Datert 29.12.1926. 
«Tante og jeg ønsker dig et riktig godt nytaar. Tusind tak for alt i det gamle! Jeg sender dig dette yndige svarbrev til Laura fra Horneman. Hans mor er født Hof- gaard, kusine av papa. Laura har engang hørt ham; han lignet Jette Munch, sa hun. Han er nu i Neapel, er syk ret som det er. Han elskes av sjømændene. Han er en formuende mand. Vi fik et henrykt brev fra frk. Gaarder, som fortæller at hun har» 
Munchmuseet, MM K 5359.   Brev. Datert 17.06.1942. 
«Takk for brevet. Jeg har ingen anelse om at du har deponert 10,000 kr. for husleien, derimot vet jeg at du innbetalte tre måneder for- skudd som står til jeg flytter. Det er da uhørt at værten forlanger slikt. Hadde jeg vist det, hadde jeg ikke tatt leiligheten. Nu har det jo gått utmærket for mig, ennskjønt felt kostbart. Det har nok vært kostbart all malingen, men det har vært medisin, og jeg kan få igjen for det. Nu rører det på sig med «Akerselven». Jeg fikk fra en bokhandler på Grünerløkken bestilling på 5, og en solgte jeg her i huset. Jeg har noen hefter hos noen andre, og nu skal jeg gå en runde og inkassere. Det var en mann som var medlem av Kameraklubben, som blev så interessert i heftet. Fotograferingen har også kostet. Nu er der ingen film å få.» 

Inger Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 231.   Brev fra Oline Hansen. Datert 01.01.1907. Se s. 1
«Ja nu for jeg rigtig tage tage mig til at skrive nogle ord som jeg saa mange har tengt og \har/ følt lyst og trang til, for at takke Dem for den kjære Jule gave jeg fik i fra Dem jeg blev rigtig beveget da Deres Søster Inger kom ind til os lille Juleaften og gav mig pengene»
Munchmuseet, MM K 644.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 01.07.1900. Se s. 1
«Jeg har havt et brev fra Din søster Inger idag – hun skriver saa hyggeligt til mig – og fortæller om Dit hus i A –»
Munchmuseet, MM K 650.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg maa faa lov til at høre om Dig gjennem Aase og Inger? Jeg har ikke skrevet til Din tante først, hun skrev og bad mig la Dig være i ro til Du kunde arbeide – Gid Du ikke hadde leet af mig i Brunnen. »
Munchmuseet, MM K 658.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«mig før – hva Du end hører om mig, min eneste kjære ven, forsøg og tro det bedste om mig – og jeg skal gjøre alt hva jeg kan forat hjælpe Dig – tvinge mig til at bli bedre og tænke bedre – jeg skriver usammenhængende – jeg tør ikke tænke fremover – men lov mig – snak ikke om mig – ikke til Inger – ikke til Ns – ikke til noen – kan jeg komme til og arbeide noe – sender jeg prøver til Inger, som hun igjen sender til Dig – Ingen ting skal jeg skrive til Dig – vente til Du skriver til mig – det er det eneste lyspunktet i alt, at Du blir bra – og at Du ikke bare har bebreidelser mod mig – Vil Du la mig træffe Dig – saa er jeg Dig evig taknemlig – og skriv før Du reiser hjem»
Munchmuseet, MM K 930.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1943. Se s. 2
«Du og jeg er vel nu \af slægten/ de eneste igjen levende samt Din søster, som forhaabentlig endnu lever, som har kjendt hinanden og omgaaes med hinanden helt fra den første tid, onkel Christian, Grünerløkken. Du som demonstrerte et lidet leketøis tog paa  … gulvet, Andreas, den gode og ædle Andreas, som skulde gaa saa altfor tidligt bort, og pindespillet jeg lekte med Inger og Laura, ja, alle disse minder stormer ind over mig, det var en lykkelig og ureflekteret tid, man forstod bare ikke hvor godt man havde det, og disse minder er altid forbundet med julen og den hvite vinter, da var det ogsaa dobbelt lunt indendørs.»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«Det har vært en strålende 17. mai til din store farbrors ære. Selv om du og Inger ikke kunde være tilstede ved statuens av- sløring, formoder og håper jeg at dere begge har fulgt begiven- heten i radio og at dere har hatt glæde av den.»
Munchmuseet, MM K 4365.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.01.1889. Se s. 3
«Inger glæder sig saa til at begynde paa Skole, hun spiller dog endnu med Frøkn Tannæs, – men driver ikke som før, hvorfor hun også seer bedre ud. – Laura læser med Dons og er noksaa stolt over at høre til Latinerne; – Hun læser altsaa paa Parti sammen med endel Damer, der skal tage Artium. –»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886. Se s. 1
«– Til Inger igjen – hun blev meget glad i Stuttgart ved at faa Pengebrevet, – hun synes det var så godt at faa egne Penge – N øser Penge ud til enkelte Ting, men er smaalig til andre ofte nødvendige Ting, saaledes Levemaaden. – Ja vi have været så bange, og»
Munchmuseet, MM K 4368.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.10.1889. Se s. 3
«For øieblikket sidder P A L og jeg omkring Bordet i et af de smaa Værelser under, mens Inger spille i Stuen.»
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889. Se s. 1
«Inger skulde igaar vexle med Bankieren – og \jeg/ tænkte da at sende Dig som før i Pengesendler, – men saa raa- dede Bankier Hencker hende til at tage en Anvisning istedenfor Francs, da dette skul- de være lettere og billigere for Dig. – Du greier det vel, – Du kan, om Du»
Munchmuseet, MM K 4372.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1889. Se s. 3
«– Kanske jeg har fortalt Dig før at Papa ikke var ganske bevidst- løs – ja i Begyndelsen troer vi ganske bevidst. Inger lovede i vores alles Navn, at vi skulde hol- de os til Gud, og sagde ham, at det var derfor Gud havde sendt os dette svære, – og da nikkede han og smilte saa huldsaligt – og senere smilte han flere Gange og trykkede vore Hænder – Du veed Papa var fuldt beredt – og saa er der ingen Død som er lettere for en sand Christen og derfor bar Trækkene en saadan forunderlig Ro og Fred over sig, saa det var en Trøst og Styrke for os. –»
Munchmuseet, MM K 4373.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889. Se s. 2
«Papa døde i en levende, fast urokke- lig Tro – og det er jo hvert Menneskes Opgave i – så at have opaaet en meget høi Alder. –      Vi tænkte bare os ikke rigtig ind i det; at han var saa gammel, og det var det \let/vindte som gjorde dette, og og det barnlige friske Sind. – Han selv, vilde jo gjerne leve en Stund til for vor Skyld, – han var ikke livstræt. –      Naar Solen skinede vakkert ind gjennem Verandaen, saa frydede han sig, og det gjorde han særlig de to sidste Dager, – Bequemmeligheden synes han for hver Dag bedre om, – vilde ikke høre om at Stuen var var mørk. – Inger har vel skrevet meget og jeg tænker udførlig for Dig om Alt.»
Munchmuseet, MM K 4374.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«{‹D›}\T/{e}\a/ulow Billede «den blaa Pige er sendt til Lassens, – der kom en Seddel herud og Inger gik {til}\og/ fik greit det; – det er længe siden nu. –»
Munchmuseet, MM K 4375.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890. Se s. 1
«Vi sidder nu samlet med Elisa beth Møller, der er paa nogle Dages Be- søg– i den store Stue, Inger spiller – vi vare paa Veien til Kirken i for middag, men maatte vende tilbage fordi der ingen Gudstjeneste var. –»
Munchmuseet, MM K 4377.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 16.01.1890. Se s. 2
«Vi tænker svert paa at faa Smaa- piger, – men har endnu ikke averteret, Referenser maa der jo til, – Doctor Grøn faaer vi vist dertil – (jeg har vistnok skrevet til Dig derom før) – Du faaer saa undskylde, – jeg veed Du er vant til at høre flere Gange samme Ting – Fik vi 3 a fire Smaapiger, der kunde dele Værelser, kunde der blive lidt Fortjeneste – Huset, Beliggenheden passet vist nettop herfor – bedre end nede ved Station, troer vi. – Inger troer jeg ogsaa passet til at være om dem, – haaber hun har Taalmodig- hed. –»
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890. Se s. 2
«har vi havt Influenza, Inger lagt to Dage og jeg ligesaa. Imorgen skal jeg op, – jeg maa holde med Dig, at det var en meget ubehagelig Sygdom. – Vi troede at skulde gaa fri her paa Hauketaa! –»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 1
«Hvor jeg synes, det er længesiden jeg skrev til Dig – derfor maatte jeg idag sætte mig ned i den Hensigt, om end Brevet ikke nettop bliver sendt imorgen; jeg vilde jo helst først see nogle Linjer fra Dig . – Du har vel nu faaet Ingers Brev, Du ser, at vi have havt Sygdom – nu er jeg jo bra igjen – det er bare Kræfter, som mangler mig, og de vil vel komme, naar jeg faaer Appetit. – Imidlertid staar alt stille, vore Planer iværk- sættes ikke for det første, – da jeg maa vente paa Knoget mere Styr- ke – jeg tør ikke rigtig tænke derpå engang endnu. – Vi have ikke»
Munchmuseet, MM K 4380.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.1890. Se s. 1
«Du skrev, at Du havde opgivet din Adresse til Banken og saa har Du ikke været der, – og vi vare saa trygge – da Stipendiet var kommet afsted. – Søndag. Imorges fik vi dit Telegram, som var skrevet igaar – og bleve vi forfærdede, at Du ikke havde Penge. – Inger reiste sporens til Byen, men det var Søndag, saa Kredit- kassen var lukket, – men saa opsøgte hun den Mand, som havde sendt Pengene, – og det var Lyder Brun. – Han »
Munchmuseet, MM K 4381.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.03.1890. Se s. 4
«Inger siger hun vil skrive, – derfor lader Jeg hende faa, det jeg skulle fortælle om os. – Kunde du ikke faa et Værelse, som ikke laa saa høit oppe, gaa saamange Trapper op og ned mange Gange om Dagen maaske, maatte trætte svert. – Nu faaer vi haabe, paa bedre tider.»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891. Se s. 1
«Inger har iaften faat en ny Elev – saa har hun sex»
Munchmuseet, MM K 4383.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1890. Se s. 2
«Johanna Botten-Hansen kom i Formiddag og er for Øieblikket ude med Smaapigerne og spad- serer, hun var en lang Skovtur i formiddag, Veiret er saa deiligt, men der er endnu intet at see til Grønt, – saa det seer ikke egentligt vakkert ud heromkring, – men om en 14 eller 20 Dage seer vi vel Forandring. – Jeg husker godt, hvorledes vi havde det ifjor i Paasketider, Du holdt paa med Udstillingen din, – vi har nettop talt om det i Formiddag; men vi ere enige om, at det er bedst ikke at trække for- meget frem i Erindringen. – Inger har holdt sig godt i Vinter, Gudskelov! – det er noksaa mærkeligt efter saameget oplevet af det, som kunde tage paa Sjæl og Legeme. – Nu ere Smaapigerne midt oppe i huslig Gjerning.»
Munchmuseet, MM K 4384.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890. Se s. 2
«Den Fru Aaser (Dr Aasers Kone) som i den sidste Tid boede på Hauketo, var en praktisk kone, – hun troede sikkert saadan Forretning, jeg har tænkt, vil gaa godt, dernede ved Nordstrand, – Guttedresser –      Jeg har alt syet 1 Dres, som medtager omtrent 1 Dags Arbeide, hvorfor jeg faaerr 2½ Kr. – naar jeg da tegner ved Siden, leier bort for Vinteren om ikke mere end 1 Værelser – og Inger kan faa nogle Timers Musik, – vil det nok gaa. – med Guds Hjælp vil det gaa. – Leiligheden er trivelig – pene Værelser; Badehus, Plads for Baad, – Vi kan faa flytte ind i Begyn- delsen at October – uden Erstatning; – gjerne før – men da maa vi erlægge noget, – og det synes vi bliver vanskelig; – da vi maa betale fuldt ud hos Eriksen. –»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 2
«Inger og jeg lever som sedvalig, endnu i Forventning; – jeg holder paa at sætte mig ind i Maaltagning, og har snart lært Methoden, der lader til at være god, – bliver jeg dygtig i dette Arbeide, troer jeg nok, at vi klarer os; – jeg kan jo tage Hjælp, hvis Arbeidet bliver stridt. – Jeg mødte Fru Aaser paa Gaden, som lovede, jeg skulde faa al hendes Arbeide. – (Skrædderarbeide) for Gutterne.»
Munchmuseet, MM K 4386.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].11.1890. Se s. 1
«– Da jeg kom fra Byen idag, kom Inger med dit Brev, – og kan jeg ikke sige andet, end, jeg blev forfærdet ved at see, det var skrevet fra et Hospital. – Din første Billet blev jeg nok lidt red for – men saa tænkte jeg, (som Du trøstet os selv med) at det var en af dine lette Forkjølelser. – Om Du bare var reist med 1ste Klas Tog-Jernbane kanske Du havde undgaaet denne Sygdom. – Jeg behøver vel ikke at minde Dig om Du maa reise paa bedste Plads, naar Du drager til Paris. – Hvor jeg vilde Ønske Dig herhjemme i Vinter hos os – det kunde vel ikke lade sig gjøre? Du maa overveie denne Sag vel. –      Men, hvor jeg synes det er trygt at Du kom til et Hospital, – for der er vist Pleien udmærket – men drag ikke fortidlig ud. –»
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1890. Se s. 2
«i Haver. – Kom ikke fortidlig ud – Hvor jeg ønskede at kunne see til Dig og kunde faa tale med Dig. –      Inger og jeg lever som sædvanlig, – vi have adskilligt at gjøre, – jeg troer godt, det kan komme til at gaa, – og maaske meget godt, – saa det ikke skal blive saa vanskeligt for os, – jeg troer sikkert paa dette. – Jeg har nu noget fremmed Arbeide, – skjønt jeg har drevet mest med at gjøre mig sikker i Maal- tagning i Guttedragter, – det er vel dette der især vil sikkre vor Stilling.»
Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 2
«– Luzi sidder nu paa Bordet lugter paa Brevet dit, det er nok sent, Inger har lagt sig. – Luften er nu \svert/ mild, efterat den i flere Dage har været ordentlig kold, Snøen holdt paa at lægge sig, – det er saa bratte Overgange. – Vi have noksaa jevnligt Arbeide – uagtet jeg ikke har begyndt med Gutte- sømmen – og heller ikke sat Skildtene ud, – men nu maa det gjøres snart; – Paulsen sagde at Skildtene ere stilfulde – – men jeg nøier mig med at sætte dem i Vinduerne – jeg troer nok det gaaer alligevel; – – endog fra Bækkelaget kan»
Munchmuseet, MM K 4389.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1890. Se s. 1
«det er godt, at Du er kommen ud. – Jeg har været hos Guldberg, for at faa Rede paa Kinamissionien. Han var snil og hyggelig. – Nu skal jeg sy en Kjole til Laura og sende op; – en Vinterdragt. Inger og Andreas hilser Dig. – jeg faaer vel slutte. – Det var felt at see Resterne af dine Malerier. – Altsaa Carl Johans Billedet, Pastellet og det fra Lian ere ubeskadigede og staaer fremdeles i Butikken.»
Munchmuseet, MM K 4389.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1890. Se s. 1
«det er godt, at Du er kommen ud. – Jeg har været hos Guldberg, for at faa Rede paa Kinamissionien. Han var snil og hyggelig. – Nu skal jeg sy en Kjole til Laura og sende op; – en Vinterdragt. Inger og Andreas hilser Dig. – jeg faaer vel slutte. – Det var felt at see Resterne af dine Malerier. – Altsaa Carl Johans Billedet, Pastellet og det fra Lian ere ubeskadigede og staaer fremdeles i Butikken.»
Munchmuseet, MM K 4390.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1890. Se s. 2
«Jeg har igjen været ængstelig for Dig, at Du ikke er saa bra igjen, «har der været Julerengjøring», «var der Uforsigtighed med Luftning; – det er noksaa ondt at tænke paa,– jeg synes Du drøiet saa med at skrive, – vi ventet imange Dage sikkert paa Brev, – og saa kom det da, – men jeg synes at forstaae, – at Du igjen har havt en Raptus, – gid jeg tog feil. – Det Andre, Inger og Andreas vil ikke høre derom. –»
Munchmuseet, MM K 4391.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Nu sidder vi alle tre og skri ver til Dig ved Lampelys, – Søn- dagsaften. – Inger og jeg har været i Kirken, deiligere Veir kunne det ikke være, der var noget saa mildt blødt i Luften, og Træerne tog sig nydelig ud i Rimfrost. – Nordstrand er vist vakkrest om Vinteren. Det er en stor Fornøielse at komme ud, overalt er der vakkre Spadsergange. –»
Munchmuseet, MM K 4392.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.02.1891. Se s. 1
«Det er nok ikke mange Dage siden jeg sendte Dig Brev, – men jeg kan dog begynde på B et, uagtet jeg har saare lidet at skrive om. – Vi sidde nu som sædvanlig Søndag Aften om Lampen, Inger skriver, Andreas læser; – vi have havt fremme endel af dine ældste Tegninger fra 48 og Fosveien. I Formiddag var Skom. With her og forespurgte om Dig,– Rammemageren havde været inde \ham/ ham og fortalt, at Du havde skrevet til ham,– derfor vidste han om Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 1
«Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, – – jeg haaber Du har faaet vore Breve, – et Brevkort og et Brev fra AndreasInger og mig som blev sendt til Haver. – Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev addresseret til Jonas Lie efter din Øndske. – Kanske Du har faaet dem allesammen nu, det var at ønske – for at være i Forlegenhed i et fremmed Land og vel uden Bekjendtskab er»
Munchmuseet, MM K 4394.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1891. Se s. 1
«– Jeg ved ikke, hvorledes det gaar med Brevvexlingen vor, – vi vente ofte gruelig – saa og ved Juletider – saa jeg var ganske ængstelig. – Vi fik Telegrammet dit – Inger læste det først – hun blev idetsamme noksaa ræd – – Du fik sent Svar om Aftenen, og det var af den Grund, at Inger reiste ind til Byen, for vi troede det skulde svares fra Telegrafsta- tionen der, men saa var det fra Lian, – men saa fik»
Munchmuseet, MM K 4395.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.01.1891. Se s. 1
«Saa, Du er nu i Paris, for et Par Timer siden kom dit Brev, og nu skal Inger iformiddag til Byen og expederer dette, – der er intet iveien, – gid Du nu vil blive ret styrket i Sydfrankrige. Gud ske Lov, at Du seer Dig Udvei til at komme derned – det er vist det eneste rette.»
Munchmuseet, MM K 4396.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1891. Se s. 2
«saa svert at tænke paa. – – Du leverede mig formange Penge ved din Afreise. – Tulluppen skulde Du havt med. – Nettop i de Dage Du har havt det saa ondt, har jeg havt en uforklarlig Ængstelse, plaget ofte Inger – det var som jeg følte det var noget paafærde, – Og saa denne Frygt, som maatte komme paa Dig, at det skulle komme forsent. –»
Munchmuseet, MM K 4397.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.03.1891. Se s. 1
«Bare nogle Ord iaften jeg har holdt på med Madlavning til Paasken,– saa det nu er sent, Inger var i Byen, var i Kirkedepartementet. An- søgningen din er altsaakom men. – Hun vil nu søge for sig til Organistpost, som hun vistnok faaer. – Vor Logerende er en lige- frem dannet Mand, som»
Munchmuseet, MM K 4398.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1891. Se s. 1
«Inger lovede hun skulde skrive til Dig idag, – men, da hun nu er gaaet til Bækkelaget, hvor hun har faet en ny Elev, er jeg bange for at hun ikke faaer Tid. Saa faaer jeg da skrive saa godt jeg kan. –»
Munchmuseet, MM K 4399.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.07.1876. Se s. 3
«Inger begynder at ligne saa meget Zigeugenere, hun er rent mørk og brun, hun staaer nu her ved Siden af mig og gjør Indvendinger – men nu har jeg skrevet det. –»
Munchmuseet, MM K 4400.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1891. Se s. 2
«saa mat efterpa, og det var og Inger. – Smaapigerne ere i Kirken idag, – Inger driver om Dagen med Orgel- spil, hun faaer muligens Posten ved Kirken her, den blier ledig; hun spiller med Bjerke, – søger Legat, som hun vel faaer, tænker jeg. –»
Munchmuseet, MM K 4401.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1891. Se s. 1
«Vi lever som sædvanlig, – Andre as sidder ved Kakkelovnskrogen og læser flittig, seer godt ud i sine nye Klæder, og noksaa mægtig ud i sin nye Yderfrakke. – Inger og jeg var paa Udstillingen»
Munchmuseet, MM K 4402.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1891. Se s. 3
«
Hilsen fra And Inger Laura og Smaapuserne.»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891. Se s. 3
«– – Inger har hørt efter Billedet, nu troer de dernede paa Expeditionen at Billedet Kassen med Billedet sikkert er kommen til Lassen, men at det er bleven hensat paa et Loft eller Kjelder, – (Kassen var styg) – af en af Pigerne,»
Munchmuseet, MM K 4406.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890. Se s. 3
«er vel nokså løs af sig;– hos os har han ikke været; han skal blive Skuespiller igjen hører vi. – Inger talte med Paulsen, som spurgte meget efter Dig. – Han har mistet sin Svi- gerfader, der nettopp i disse Dage er død af Lungebetændelse – Elling Holst har mistet sin lille eneste Gut, 5 Aar. –»
Munchmuseet, MM K 4408.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891. Se s. 1
«Tak for Brevet dit baade til Inger og mig, – vi fik det idagmorges Søndag 11te Alt er vel, ingen Feber jeg holder sengen for at være forsigtig. Dr. Lindboe er her hver 4de Dag, Jeg bruger Chinin og Nafta, forresten ingen anden Medi- cin; – styrkende Mad og Vin og Melk. –»
Munchmuseet, MM K 4409.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.01.1891. Se s. 2
«Idag fik vi dit Brev; vi synes det er saa trygt og godt, at Du drager sydover. – I Paris skal det være saa felt koldt i Vinter, og saa uudhodelig i de daarlige Værelser – jeg hørte en Beskrivelse derom pa Jer\n/banen forleden og har saa frygtet for din Helse. – See kun til at komme et Sted \hvor/ der er mildt – for der kan jo og være koldt i Italien og. – –  …  –      Skjønsmændene var i Ramme- mag.. Inger og jeg.. Assu... var meget moderat og snil og interesserede sig meget for at tilfredsstille Dig. – – Vi leve vel, I og Andreas skriver Søndag.»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 4
«Du spørger efter Ingers Elever? hun har 15 og tager ind 40 Kr omtrent om Maaneden. Igaar var hun i Middag hos Moestue, hvor der blev var deilig Traktement, mange Frem mede. – Det er noksaa godt hun kom mer bort imellem. – Jeg troer hun har havt Influenca i Begyndelsen af Julen, – nu er hun ganske frisk igjen. –»
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 1
«– Det er nu noksaa længe siden vi hørte noget fra Dig, saa jeg iaften maatte skrive lidt til Dig. – Inger siger nok, at Du kanske snart er paa Hjemveien; og det kan jo saa være, Du har været noksaa længe i Paris. –»
Munchmuseet, MM K 4414.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.10.1892. Se s. 2
«Inger var paa Stationen, da hun kom fra Konserten, men traf Dig ikke. – Du havde vel lagt Dig. – Det var en kald Nat, – Du trængte nok vel Yderfrakken –Nicolaisen; som fulgte Inger fra Konserten, sagde, at Du ikke kunne komme i bedre Hænder end Normans, – han skal have mange Bekjendtskaber, og skal være velholden. – Dette synes vi ver felt betryggende. –»
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.12.1892. Se s. 2
«– Vi lever vel, Inger seer godt ud og er frisk, – hun er af og til paa Conserter, – forresten holder vi os inden Døre, vidt forskjælligt fra dit bevægede Liv. –      Gud ske Lov at Du er frisk. –»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaarden ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaardene ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 4
«Inger er stiftet Bekjendtskab med en rig ung Pige, som hun skal faa til Elev, – Naboens tilkommende Husfru, hun faaer 1,50 pr Time af hende»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 3
«Eftermiddag Inger har været i Byen idag, hun traf paa Gaden Kristian Krog, – han synes Du havde gjort glimrende Lykke ønskede sig i dit Sted, han synes det er var storartet af en ung Kunstner at faa Millionbyen paa Benene. – – Han skulde skrive \om Dig/, men Tiden er saa optaget for ham, saa det er usikkert, om han kan faa gjort det. –»
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1891. Se s. 3
«– Er det ikke godt med Ingers Infor- mationer! – jeg troer det kommer godt til at greie sig. – Med Tiden kunde vi kanske opnaa et mere passende Logi; saa vi slap at være saa afhængig af Bortleie. Det er vist bra vi kom her til Nordstrand. – Her hos Norby, er det jo og god Anledning til at blive kjendt. –»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 1
«
Inger hilser Dig.»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«Dr Arentzs Billede er altsaa kommen til ham, Inger fik et Bybud til at bringe det frem. Drefsens Billede kom ogsaa til ham, vi kjendte ikke hans Adresse, var bange for at det skulle komme paa Vildspor, og derfor bad vi om Billedet foreløbig maatte bero der. – Kunde Du ikke underette D. derom, saa naar han kom til Byen, kunde han selv greie det. –»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893. Se s. 4
«Dersom jeg ikke kan faa Tag i «Dr Finnes» Adresse er det nok naar Du bare skriver «Christiania», da der bare er en \Dr/ Gabriel F der. – Jeg ved intet nyt, – Du ved mere, da vi holder bare Intelligensen, Du læser vel alle Blade! – – Inger og jeg er altsaa nu for Tiden alene, – vi har det bra, godt og varmt. . Landh Wihes er meget opmærksomme med os, invitere os i sine Selskaber, – der forresten er noksaa kjedelige. – –»
Munchmuseet, MM K 4425.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.12.1893. Se s. 2
«Inger er buden til Næs Præste- gaard, hun reiser 2den Juledag, det er jo hyggeligt, hun kom- mer ud. –»
Munchmuseet, MM K 4427.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 1
«Inger og jeg var paa Holmenkollen forleden, overordenligt vakkert, – det var svert Sneveir, derfor mindre koldt, – det var sørgligt at see smaa ihjelfrosne Dum papper, – det har været ual- mindelig koldt. – Vi fik denne Tur gratis af Norby, – men saa havde vi en liden Hest der ikke havde Hastværk, men vi vare godt klædte. –»
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.02.1894. Se s. 2
«Alt vel, nu skal Inger Laura og jeg ud at spadsere, Inger har faaet en \ny/ Elev paa Lian. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 4
« Inger og Laura hilser.»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 2
«Mathilde vilde have Inger til at spille firehændig med hende paa en Aftenunderholdning paa Torsdag. – Forresten seer dette vanskeligt ud nu, da Mathildes Broder \Christian/ igaar blev opperert for Bughindebetændelse, og det seer er vanskeligt om han staaer det over, efterat han har lagt for denne Sygdom i fire Maaneder, og er temmelig medtaget. – Dette er efter en let Influ enza. – –»
Munchmuseet, MM K 4432.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1894. Se s. 1
«Skjønt jeg sidst skrev, fik jeg alligevel Lyst til at skrive nogle Ord iaften. – Inger ligger allerede i Søv- nens Arme, – Andreas ligger og læser Engelsk, – han har Tanke paa Amerika, averterer i Skan dinavisk amerikansk Blad – (Apothekere \der nedsætter sig,/ søger ofte Læger,) – det er vanskeligt at faa noget nu, som er er antageligt her i Landet. – Altsaa har vi isålfald Andreas en Stund hjemme hos os, og det er jo hyggeligt for os, – der»
Munchmuseet, MM K 4433.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1894. Se s. 2
«Vi har ikke endnu faaet nogen Vinter, – men det er jo godt at have mildt Veir og. – Inger er i Aften hos Moestues»
Munchmuseet, MM K 4434.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 3
«H Heyerdahls boer her paa Nordstrand i Pensionat, Sigrid skal være bedre siger Forældrene, – Inger talte med begge, Heyer- dals spurgte efter Dig, og synes Godt om at Du holdt Udstilling. Du seer det vrimler af Udstillinger her. – –  …  …  …  …  … »
Munchmuseet, MM K 4435.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 1
«Du drøjer længe med at skrive, jeg venter hver Dag paa nogle Linier – og blier slukøret naar Inger kommer med bare Avisen. Andreas var her i Søndags, – han venter nu paa at faa et Distrikts lægeembede, vi haaber det ikke blier det i Finmarken, – han søger altsaa flere. – Andreas fortalte i Søndags at han havde hørt af en Bekjendt, – der var i Nansenselskabet i Høst at Kongen havde ved Bordet ud- talt sig sig meget rosende»
Munchmuseet, MM K 4436.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.03.1894. Se s. 1
«Dit Brev fik jeg idagmorges, og sætter jeg mig alle- rede til at besvare det, – Inger sidder ved Pianoet i Stuen, – der er ingen Forstyrrelse, og fik jeg Lyst til at skrive. –      Igaar fik var Andreas hos os, det var Søndag; – han er nu saa hyggelig; – han kommer gaaende fra Byen om Formiddagen reiser med 10 Toget om Aftenen tilbage Desværre bliver det vel ikke saamange Gange; da han søger Plads, kommer muligens allerede i Mai til at reise til Lillehammer, for at overtage en Vikarpost hos Dr. Grønstad. – Saa reiser han derfra til Høsten til Amerika. – Det er jo noksaa trist, men alle siger, at han gjør ret, – hans Kammerater der ere kommet derover, har gjort det udmærket»
Munchmuseet, MM K 4437.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1906. Se s. 4
«snilt, Inger har fortalt det til Laura, da hun var der paa hendes Fødselsdag, og det blev hun oplivet ved, – hun sendte mig Kortet hun havde faaet fra Dig, det ser jo nydelig ud Bad Elgersburg med sine Kirker og hyggelig Huse i Haver. –»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.01.1906. Se s. 1
«Det er vist gaaet en Tid her nu siden jeg skrev, hver Dag har jeg nok tænkt, men saa kommer der saa ofte Ting iveien \forstyrrende/, – og jeg maa have Ro. –      Nu er jeg idag alene. Inger er reist til Byen, hun holder paa med et Organ kursus, – det skal hjælpe til Undervis- ningen mod Stemmetræthed. – Naar hun kommer hjem igjen, er der saa- danne comiske Øvelser. – Det er nok almindelig, at man taler galt, – og at man aander gjennem Mund, skal ogsaa være galt. – Jo i Bakken om Vinteren føler jeg \nok/ at Næsen er vigtig. –»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906. Se s. 4
« mange mange Hilsener fra I. og L»
Munchmuseet, MM K 4440.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1906. Se s. 1
«Jo, det med Pengene ordnes godt og let. – Inger reiser ind i Morgen tidlig og faaer greiet det, saa Du kan faa det snart, og saa faaer hun ogsaa talt med Adv Nørregaard om Billederne.»
Munchmuseet, MM K 4441.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.05.1906. Se s. 1
« Tirsdag 8 sendes Dig 150 Kr. Vi ville saa gjerne have faaet det afsted imorgen, men det blier umu- ligt at faa ordnet det, da Inger er \da/ optaget med Eleverne. – Nu er Du altsaa kommen tilbage til de gamle Tragter; – det begynder vel at vaares der, her har det været kjøligt, men idag er det Solskinsveir, og nu sidder»
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.06.1906. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, som vi fik igaar og for Pengene som medfulgte 150 Kroner. – Nu har vi da saadan Overflod af Penge. – Vi har det deiligt her i Haven, og maa vi komme os rigtig godt her. – Inger var jo en- del medtaget af de 3 Maaneders Talekursus. – Lærerinden hendes drev for stærkt paa, da hun vilde forene Sang med Tale\kursus/, for derved at gjøre Affairer, –»
Munchmuseet, MM K 4443.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.07.1906. Se s. 2
«i Haven hele Dagen, saa vi maa jo komme os svert godt, Inger lægger paa sig siger hun, – og seer hun meget bedre ud, Her er jo fuldstændig Ro, bare endel Traakken i Veien til Pansion natmaaltiderne; der er vist en hel Del Skuespillere. – Forleden havde vi en Visit af din Ven Delius, ja det vil sie, han kom for at spørge efter Dig, han vilde \senere/ sende Dig et Kort, og fik din Adresse. Nu bad han, at vi maatte hilse Dig saa meget fra ham. Han synes saa godt om sig her, fortalte, at han havde været tilstede, da Du kjøbte Huset. –»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 2
«var da morsomt at Du har faaet leiet et lidet Fiskerhus og faaet Dig en flink Husholderske, – saa Du kan indrette Dig, som Du vil og faa den forønskede Ro. – Nu vil jeg da ønske at Du fik godt stadigt Veir Resten af Sommeren. –      Det har jo været svert vindbart med Regn og Kulde. – Vi kom hertil den 30 Juni, var ikke ude de første 8 Dage, kunde ikke engang komme ud i Haven for Stygveiret; – men under dette har der udviklet sig den deiligste Vegetation, saa frodigt, Trærne har voxet utroligt Bakken er saa vakker grøn, fuld af Kløverblomster, – alt er saa saftigt og vaarligt, – saa det er en Lyst at staa og see derpaa. Mod Nord er der altsaa ifjor plantet smaa Kirsebærtrær, de ere ikke videre kommet frem; men nu har Inger iaar»
Munchmuseet, MM K 4445.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.07.1906. Se s. 1
«Tak for Pengebrevet, som kom igaar hele 500 Kroner. Er det virkelig Meningen, vi skal have hele 200k af dem, – vi har jo saa nylig faaet 150, som Du sagde vi skulde betragte som Rentepenge.... Inger paastaar, at saa er din Mening, – det er altsaa hele 350 Kr. – Du faaer da have saa saa hjertelig Tak fra os Alle; vi fordeler dem mellem Os. –»
Munchmuseet, MM K 4446.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.08.1906. Se s. 3
«– Hver Aften tager Inger og jeg os en længer Spadsertur naar vi kommer tilbage er det mørkt, da seer det vakkert ud paa Fjorden med Fartøierne med de mange Lys. –»
Munchmuseet, MM K 4447.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1906. Se s. 2
«billigt med Grønsager fra Haven, Fisk og Bær. Inger er bleven saa {ty} i godt Hold, kommet sig rigtig– Og saa nu alle de Penge Du har sendt, det maa jeg igjen takke for; jeg var bare bange for, Du har taget for stærkt i; – Du har jo mange Udtællin- ger. –        Skulde det være noget, Du vilde have udrettet, saa skriv bare til os. – Lad kun det øvrige staa, det staar saa godt hos Dig. – – Dine Venner her og der er mange som spørger efter Dig og hilser Dig, – Fru Grimsgaard takket saa meget for din Hilsen og bad at vi endelig maatte huske paa naar vi skrev at hilse Dig, – hun synes det var saa godt, at høre at Du kommer Dig saa godt dernede. –»
Munchmuseet, MM K 4448.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1906. Se s. 1
« hjertelig Hilsen fra L og {L}\I/nger{og}\med/ Tak –»
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1906. Se s. 4
«Det var morsomt, at Du kunde bruge Tegningen af Speilet og Rammerne. – Inger har faaet to nye smaa Elever, (Frk Brandes gift med Dr Nyqvist er Moren, hun har været heroppe et Par Ganger, er meget tiltalende. – Inger er bra for Halseondet og alt er ellers ved det gamle hos os. – Hun traf idag Margarit Myhre Munch, som fortalte at hun havde været i Dresden … ogSommer der stod Billeder af Dig overalt i Vinduerne og hun hørte da, hvor Du i Tydskland var anerkjendt. –»
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906. Se s. 3
«– Vi har det sølet og taaget om Dagen, mørkt, – det skulde jo være hyggeligt at see Bakken hvid og Træerne snebelagte og Maanen forliser vi ved saadant Veir.– Vi ønsker Dig en god Jul! – mange mange Tak for alt,– Inger spiller med sine Elever nettop nu, men saa faaer hun snart Ferier, og skal vi kjøbe god Ting til Julen, Du har jo forsynt os med saa- mange Penge.»
Munchmuseet, MM K 4452.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 4
«Inger er i Byen idag – Dopheide sendte mig 18! Dukker til Pyntning, – og disse har hun med – – Det er god Fortjeneste. – De smaa»
Munchmuseet, MM K 4453.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906. Se s. 1
«
Mange Hilsner fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4454.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906. Se s. 2
«Inger fortalte, at Du saae saa godt ud, – trods alt, tænk at Du skulde blive udsat for noget saa utænkt, det var skrækkeligt. –»
Munchmuseet, MM K 4455.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.01.1907. Se s. 2
«skjælv, jeg hørte nok en Dur men forstod ikke det kom derfra, men Inger kjendte Sengen ryste, og blev red. – Nede i Byen var det føleligere. – Nu har vi en sver Taage til hver Dag over By og Fjord, Inger siger hun kan næsten ikke aande, naar hun er i Byen, og det er en Lise at komme ind i Husene. – Da er det vel godt at bo heroppe paa Egeberg. – Om Natter høre vi uafladelig Taage- lur, – det er vanskelig for Fartøiene i denne Tid. – Det var e{t}\n/ frygtelig Brand denne Lindholmens, – men hvor mærkeligt at saa{‹man›}\lidet/ Mennesketab, – det var jo Kaptainen og Maskinistens Holdning som skyldes dette. –»
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1907. Se s. 2
«havt Snee, saa vi igjen har følt den norske Vinter. – Inat blev vi overraskede ved et præktig Syn, en Ildebrand, Du kan ikke tro, hvor den tog sig ud i de{t}\n/ … \g/rønne Skov og Sneen, der var ingen Fare, saa vi kunne nyde Synet, – en Villa lige i Nærheden Brændte ned paa 2 Timer (Midnat) – jeg havde ikke sovnet, blev var en stærk Lysning gjennem Vinduet og vække- de da Inger, – og da \vi kom op/ tog Ilden saa voldsomt til, det saa da saa forbausende ud med Ildfunker rent \som/ Fyrværkeri. – – Vi vare ikke bange, Skoven var saa fugtig og der var stille Veir. – Det er den 15de Ildebrand siden vi kom her til Nordstrand. –»
Munchmuseet, MM K 4457.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.02.1907. Se s. 2
«– – Deilig Vinterveir, ikke saa koldt som før meget Sne, vi ere friske, – Inger holder for Øieblikket paa med Eleverne, {hun}\vi/»
Munchmuseet, MM K 4458.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.02.1907. Se s. 3
«Inger fik igaar 3 nye Elever, og nu har hun en Samling, det er jo bra, hun liker det godt, – og har nu en roligere Maate at tage Undervisningen paa, – ved det, holder hun læn- ger ud. – Arbeidet er godt. – Jeg har nu travlt med mit, til Vaaren s{ … }\k/al jeg have et lidet Lager, Dukk, men jeg tar det med Ro, – i{ … }\n/gen «Mas» – – Vi ere friske, havde for en fjorten Dage {S}\s/iden et Par Dages Forkjølelsesfeber, men det gik saa godt over for Begges Vedkommende, vi»
Munchmuseet, MM K 4459.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.05.1907. Se s. 3
«Inger sier jeg seer bedre ud, jeg har godt Appetit. – I Aasgaardstrand kommer jeg til at sidde ud i Luften be- standig i godt Veir. – Alle dine Beskjendte der, skal vi glæde med din Hilsen, de blier altid saa lyse i Ansigtet, naar de hører om Dig, at Du har det bra. – Og saa skal vi huske paa at give Smaapigerne Pengegaven fra Dig –»
Munchmuseet, MM K 4460.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.08.1907. Se s. 3
«Forresten er alt ved det gamle, Jørgen Slutta trækker svert Makrel om Dagen, og der er vist godt for mange \her/ dette hel{g}\d/ige Fiske i Kristiania- fjorden. Ja vi har saamange Hilsener til Dig fra \de/ gamle kjendte her. – Inger kom nettop fra Bryggen med Makrel, som vi skal have til Aften.. Vi ere kommet os godt her trodt det uheldige Veir; – men vi har {‹de›}\/ret ude alige- vel saa meget. – – ‹Je›»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1907. Se s. 1
«Tak skal Du have for Kortet og saa nu for Pengene, som vi fik idag. Din gule Seddel var blit borte fra Kassen med Avisene, først idag { … }\b/lev Ingervar  …  tilsagt at Penge laa og ventet. – Herefter tør vi ikke have noget Rum til Post, men henter den paa»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se s. 2
«af at stelle med { … }\‹lut›/ og– andre Forberedelser. – Inger kom hjem fra Byen forarget over Taagen og Kulden, surt og koldt havde det været derinde, men desuagtet en Løben gjennem Gaden og i Butikkerne, saa det seer ud, som om det er bedre for Folk med Arbeide og Fortjeneste –»
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 4
«Inger hilser Dig saameget og Laura, alt ved det gamle. –»
Munchmuseet, MM K 4466.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1908. Se s. 1
«Det var svert hvormange Penge, Du igjen har sendt os; jeg maa igjen takke Dig saameget derfor. Iaften sidder jeg alene, Inger er i byen, Maanen skinner saa vakkert ind; snart faaer vi da Vaar, – Folk har været saa utaalmodig over Kulden om Natten, og Sneflekkene som derved»
Munchmuseet, MM K 4467.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1908. Se s. 1
«Du har vel allerede af Aviserne erfaret dette sørgelige som har rammet Nørregaards. –      Det var en otte Dages Lungebetændel se. –      Inger stod nettop i Begreb med at telefonere til hende, da hun fik see hendes Nekrolog i Verdens Gang, og strax efter ‹fik»
Munchmuseet, MM K 4467.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1908. Se s. 3
«– Da Inger var hos hende i Marts, fortalte hun at hun af og til havde havt Influenca i Vinter, – men havde godt Mod paa Flytning en alligevel. Hun var saa fornøiet med Ingers Besøg, hav de just stundet efter det, og saa talte hun om Dig var saa fornøiet over at Du var kommet Dig, «det blier en stærk Mand» sagde hun, – og saa sagde hun at vi endelig maatte komme til hende, naar hun var kommen i Orden. – Hun var saa fornøiet over at jeg havde faaet læst Thiis»
Munchmuseet, MM K 4468.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1908. Se s. 4
«Maleren Heyerdahl er her ogsaa iaar, han har en ny Kone og en 4 Aars gammelt Smaapige. – – Vi har endnu ikke seet videre kjendte Folk, – og er det godt og behageligt at leve saa isolert og abeselut mest styrkende, – det er saa trættende at høre paa Snak: –      Inger skal begynde snart at bade, der er to Badehuse lige nedenfor, saa det er noksaa letvindt, om ikke saa vak- kert, – thi de forstyrrer svert Udsigten. –      Nu er da Jonas Lie død. – –»
Munchmuseet, MM K 4469.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1908. Se s. 4
«– Vi har det svert godt med Mynt til Jul, – dine 100 Kroner, hvoraf vi udeler det sædvanlige – vi forsyner os godt med Julemad; har det rent usørg ende. – Hyggeligt Logi, ja det skal nok være hyggeligt, naar Du engang igjen besøger os – – – Vi faaer nu glæde os ved, at Du kommer Dig og bliver stærkere. –      Jeg synes det er saa godt, at Thiis er blit Direktør. –      Har Du fornemmet at Aftenposten har dreiet om og blit kunst forstandig, – Inger fortæller derom, og vil vi skal holde det. –      Nei nu har jeg rablet saameget, og kanske trættet Dig,.»
Munchmuseet, MM K 4471.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.01.1909. Se s. 1
«Vi har havt saadanne deilige Solskinsdage, saa milde, og det er godt efter den strænge bareke Tid vi havde før Jul. Solnedgangene var saa deilige, aldrig ved jeg jeg har seet saadanne Farver. Inger mente at dette stod i Forbindelse med Jordskjælvene. De bratte Over gange fra Varme til Kulde og Varme igjen, har vel kanske havd noget dermed. Er det ikke rystende »
Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.01.1909. Se s. 1
«Mange, mange Tak for de tilsendte 100 Kr gjennem Nørregaard, der kom for et Par Dage siden, jeg skulde da strax have skrevet til Dig, men saa kom der noget og hindret. – Vi havde mindst ventet Penge, Du har jo saa nylig sendt. – Inger gik til Laura og blev hun saa synlig fornøiet og skulde sætte i Banken, hun havde liggende 10 Kr, som skulde ind, det er saa hyggeligt dette at»
Munchmuseet, MM K 4473.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1909. Se s. 1
«Tak for Brevet, det var saa hyggeligt at modtage, Laura skal igjen faa et stort Tillæg til sine Sparepenge – – Inger har»
Munchmuseet, MM K 4475.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1909. Se s. 2
«Det var morsomt at faa see dine Bekjendte fra Klinikken, – Inger var rent begeistret for Directørens Portræt. –»
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 2
«– – Sørgelig at Krog og Heyer- er blevne saadanne Skumlere, og Krog som engang saa begeistret sagde til Inger. «Han skal bare male for Gallerier han». – Det er vel hans Kvindemenne- ske, som har gjort ham til det han nu er. –»
Munchmuseet, MM K 4478.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.03.1909. Se s. 2
«Jeg har tænkt saa meget paa Dig i denne Tid, det er godt at Du er i en saadan Ro, – Inger fortæller om Portrættet af din tiltalende Professor, og Søstrene; tænk at Du virkelig har kunnet faa male saameget der. –»
Munchmuseet, MM K 4479.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.07.1909. Se s. 1
«Tak skal Du have for din Indbydelse, det var jo saa hyggeligt at faa see og tale med Dig, men Tiden for det, har ligesom faldt noget vanske- ligt. – Inger bestemte sig iaar til at holde no- get længer ud med Eleverne end hun ellers pleier. – Det kom sig deraf at Koncuran sen i den senere Tid har»
Munchmuseet, MM K 4480.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.11.1909. Se s. 3
«middel, – det er godt Du har Anledning derborte til at faa den i den friskeste Tilstand, «Kragerø Torsk og Østers», er jo vel kjendt. – –      Vi lever ogsaa her meget paa Fisk – Inger har overtaget Hushold- ningen fortiden. – Jeg har meget Dukkearbeide, 30 som \er færdige/skal til Jul i Forretningene. Inger har ikke saa lidet Elever heller, uagtet Konkurancen. – Nu bygges det saa svert om- kring os, og dette er jo ogsaa bra. –      Idag har vi det deiligste Veir, Skoven er sneeprydet, det er saa nydeligt at see Solen skinne over det hele; jeg maa uaf- ladelig see ud. Det er jo ogsaa vor største Fornøielse. – Det er faa som har saadant Udsyn, og»
Munchmuseet, MM K 4481.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 3
«havde en forsvarlig Hængelaas indeholder altsaa, alle de Brevskaber som Tyvene haver revet ud af Skuffe og Gjem- mer. Inger fik i Hu og Hast pakket alt ned i denne Kasse, det blev nok en vild Uorden, men det blev da gjemt. – Du saa adskilligt Hærværk, Skatollet og Pulten, den store Maskine, men det var jo bra, at Tyvene ikke vare komne ind i Attelliet. – Lemmerne for Vinduerne gjorde vel et trist Indtryk, men de gjør sin Nytte, bare de vare komne før. –      Nøglen til Kassens Hængelaas, har vi her til Op- bevaring. – En Akvarel, Mandspotrait med rød Bag grund tog vi med hertil for Sikkerheds skyld. –»
Munchmuseet, MM K 4482.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1910. Se s. 3
«Inger skrev om nogle en Kasse Raderinger, der er staaende i længere Tid hos Aas, Du har vel faaet dette Brev? I er idag hos Laura. –»
Munchmuseet, MM K 4483.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.04.1910. Se s. 1
«Hvor Du er storartet med os, jeg veed ikke, hvor ledes, vi nok kan faa takke Dig for din Omsorg for os.      Igaar kom det Meldelse fra Advokat Nørregaard, at han havde 2000 Kr, som Du havde bestemt overført paa vore Kontrabøker. – Inger skulle hente dem og ordne i Banken idag. – Men nu»
Munchmuseet, MM K 4484.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.05.1910. Se s. 1
«Nei, at Du nu igjen sender os saamange Penger, det blier jo 3000 dette, det er da svere Summer Tak, hjertelig Tak. – Inger var hos Laura for et Par Dage siden, hun sender Dig hjertelig Tak og hilser Dig saameget. – Inger kom saa sent afsted, da hun har havt Influenca og»
Munchmuseet, MM K 4485.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1910. Se s. 3
«Ieftermiddag er Inger hos Laura, vi har talt med hende om en Tur til Fornebolandet, Kjøretur, og da tar vi Frøken Gaarder med. (Bestyrerinden) – hun er saa snil og bra. – –»
Munchmuseet, MM K 4486.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1909. Se s. 2
«Du skal ha mange, mange Tak for Tilbud \af Bærene/. Vil Du sende dem senere til Nordstrand, vilde det være bedst, saa fik Laura ogsaa af dem, –Stikkelsbærene vilde da modnes til den Tid. – Vi har jo mange deilige Bær her og, Morellerne er modtne og saa har vi Ribs og Solbær ogsaa, som modnes for hver Dag. Vi kommer til at reise den 14de Inger har tilsagt Elever til den 15de iaar. – Dette faaer da ogsaa blive for iaar; da det er bra at tage en ‹gan›\længer/ Ferie; næste Aar kan de blive Bortleie og.»
Munchmuseet, MM K 4487.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1910. Se s. 1
«Mange mange Tak for alle de gode Ting af Bær Agurker Poteter ‹noget› Salat. – Nu har vi en Mængde Flasker med den deiligste Saft og Syltetø, tak for alt dette. – fra ifjor er meget gode Inger tar stadig Grotaggen fra. og da holder de sig saa godt.»
Munchmuseet, MM K 4488.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.08.1910. Se s. 2
«lidet Brev eller Kort af og til, – indtil videre. – – Jeg hørte af With, som havde truffet Dig paa Kvist-Gade, at Du saa saa stærk og godt ud, hvor det er deiligt efter saamange svære Aar. –      Henning Klauman mødte Inger igaar, og han bad at hilse Dig saa meget, – han sagde Du havde naaet Høiden nu – – I den Anledning fandt jeg frem et lidet \Brev/ Kort fra ham, som jeg sender Dig, som en Kuriositet, er det ikke pudsig lidet? – men hvor Henning Klaumann forstod Dig godt, det var nu egentlig derfor jeg sender Dig det, jeg har gjemt paa det i 26 Aar, – Du maa sende det tilbage, hvis Du troer»
Munchmuseet, MM K 4489.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.11.1910. Se s. 2
«Vi har det som ellers, jeg har taget meget Mynt ind for mit Arbeide i Sommer og Høst, og det er ikke værst med Elever heller, saa vi klarer os godt. –      Idag skal Inger til Laura, – det er jo»
Munchmuseet, MM K 4490.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1911. Se s. 1
«Om et Par Dage er det din Fødselsdag, jeg ville derfor gjerne disse Linier skulde træffe Dig den Dag; jeg gra- tulerer Dig hjertelig! Og Inger ligesaa. – Hun var igaar hos Laura, saa vi kan hilse ogsaa fra hende. – Inger»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«jeg synes ikke det kan gaa an, nu, Du har saa- meget ellers, og naar det ikke er mere paakrævet. – For de skal have det nok- saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig i en Gaard, hvor hun har Axier Eva har Gratialie og noget i Banken, de boer billig ved god Bortleie. – Dette er oplyst af Svigerinden Emma Lindboe Munch, der forarget sig svært over at de skulde klage og klynke, saa Inger fast troede at de vare fattige. – Nu har de ogsaa Ragn- vald, hans Datter er gift, – saa Elise er fast ansat hos ham.»
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1900. Se s. 1
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg»
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1902. Se s. 2
«– Vi har det som sædvanligt. Inger har sine Elever, fremdeles passe Antal, og jeg har ‹travlt›j med mit Arbeide til Husfliden; vi haaber at faa leiet bort; det er noksaa vanskeligt iaar, men vi ville jo saa gjerne komme lidt ud fra Juli ialfald. Vi tænker paa Rødtangen. – – Inger er idag i Byen for at tale med en Frue, der har boet hos os før; vi maa slaa be- tydelig ned Leien; men saa greier vi det bra alligevel, da»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 1
«– Jeg holdt paa at skrive til Dig Julaften, – for da vare mine Tanker og Ingers med hos Dig, – vi holdt os hjemme, – det blev alt for besværligt at drage bort.»
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.02.1903. Se s. 4
«HarKaja Bjølstad har været meget syg af Nyre og Hjertelidelse foraarsa- get ved Overanstrængelse ved Badning, hun er jo endnu daarlig, men Doctoren har Haab. – Inger var der forigaars med Æg. –»
Munchmuseet, MM K 4498.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.05.1903. Se s. 1
«Inger mødte Nørregaard idag paa Gaden, han var saa straalende over din Fremgang, om to Aar, sagde han, vil Du blive tilbudt 20.000 af Forlæggeren. –»
Munchmuseet, MM K 4499.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1903. Se s. 3
«Vi bestemte os da for Soon sad i et Baadhus og ventet i 5 Timer trætte og udslidte – og synes, at vi havde gjort ilde ved at reise fra vort gode Logi. – Men nu er vi da kommet i Havn, i Soon, fundet et noksaa paasende Sted lige ned ved Stran- den, hvor vi betaler 45 Kr for to mindre Værelser. – Vi spiser Lunch i Hotellet og holder os forresten selv, – saa jeg troer nok, dette skal blive bra. – Luften er styrkende og vi har alt begynt at faa Appetit. – Inger skal benytte Badet. – Overalt er der faa Badegjæster paa Grund»
Munchmuseet, MM K 4500.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.07.1903. Se s. 1
«Der er da svert, at Du igjen kan sende saamange Penge, som 400 Kroner, dem vi mod tog igaar til stor Overraskelse. – Inger reiser imorgen til Byen og faaer dem idsat i Ban ken, dersom der ikke blier altfor stygt Veir. – Det var morsomt at høre, at Du har stilt op Huset dit og er fuldt optaget af Arbeide for da er Du frisk.»
Munchmuseet, MM K 4501.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.09.1903. Se s. 3
«
Hilsen fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4503.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.11.1903. Se s. 3
«Jeg ved intet nyt at fortælle, – vi ere friske, og har det ellers som sæd vanlig; vi fryder os i Solskin net og den vakkre store Stjernehimmel som vi nu har om Aftenen. Inger læser høit i NansensGrønlands færd, – men vi maa jo forundre os over, hvorledes han \har/nu kunnet finde sig efterpaa i Livet»
Munchmuseet, MM K 4504.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1904. Se s. 4
«Inger har nu begynt med Eleverne og jeg med mine Arbeider, vi har bra»
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.02.1904. Se s. 2
«for, at Du har det bra! og Jeg ved ogsaa\nok/ at dine Tanker imellem har været hos os, om det har faldt Dig vanskeligt at skrive, men kanske Du skulde have sendt os nogle Linie paa et Brevkort til Beroligelse, for det var jo nær at tænke paa Sygdom, – og vi ere jo noget ængstelige af os baade Inger og jeg. –»
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.02.1904. Se s. 4
«Det er noksaa underligt at Inger fremdeles har nok Elever, og jeg har fuldt op af Arbeide, saa vi aldrig er i Forlegenhed for Penge, og dette Arbeide, som falder saa let for mig og ikke anstrænger no- get, er det ikke godt, at jeg har dette? – I den senere Tid har vi havt den skjønneste Veir med Skiføre og Sol, saa nu først har vi havt Vinter, – mine Arbeider har ved dette \stor/ Afgang, og saa har vi ogsaa godt af det, for Nordstrand er først da vakker naar Sneen ligger paa Trærne og lyser op. – Igaar aftes havde vi en Villabrand her i Nærheden, men det var blikstille, saa det gik roligt til.      x»
Munchmuseet, MM K 4506.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.06.1904. Se s. 1
«Høst var her igaar Søndag, og fremførte i megen Elskværdig- hed dit Erinde – til os. – Vi baade Inger og jeg takker Dig inderlig for dit stor- artede Tilbud, som»
Munchmuseet, MM K 4507.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1904. Se s. 2
«Du skal altsaa reise til Berlin en Tur i Begyndelsen af August; jo det kunde jo være hyggeligt for Inger at faa en liden Tur til Aasgaardsstrand igjen, tak for Indbydelsen, – det var jo prægtigt at benytte Leiligheden som byder sig, og det blir jo saa ugeneret for os paa den Maade, – vi havde ellers tænkt at holde os hjemme i Ro; for det er jo saa deiligt her. – men for nogle Dage, var det jo hyggeligt at være \i Aasgaardstrand/ og see Søen paa nært Hold. –– Vi hører nærmere fra Dig, da, naar Du bestemmer Dig til at reise. –»
Munchmuseet, MM K 4508.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.09.1904. Se s. 3
«Pulten sendes Dig, Inger bringer den ombord i Dampskibet, senere faar»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.10.1904. Se s. 2
«Mandag var Inger hos Laura, – i Oslo havde Rystelsen været stærk, men det gik jo bra over. –»
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904. Se s. 1
«Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,»
Munchmuseet, MM K 4511.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.12.1904. Se s. 4
«Inger hilser saa meget; – hun er saa begeistret, naar hun kom hun læser gode Nyheder fra Tydskland. –»
Munchmuseet, MM K 4512.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1905. Se s. 1
«Det er Holmenkoldag, men just ikke glimrende Veir, fra Vinduerne seer det stygt ud paa den Kant ganske sortgraat, saa det ville være underligt om der kunne desuagtet blive Rend. Inger er i Byen, jeg sidder derfor saa alene, og nu vil jeg da gjøre Alvor af at skrive. Inger var hos Grønvolds igaar, og da sagde Ludvig, at han sendte sine Breve til Mittelstasse 82\53/. – Det var dette jeg ikke rig- tig turde gjøre, og har derfor»
Munchmuseet, MM K 4512.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1905. Se s. 2
«ventet paa at faa din Adres- se, jeg tænkte da nærmest paa Prag, jeg troede nemlig Du kunde have et Arbeide der. – Nu hører jeg Du er i Hamburg. – Det var hyggeligt at høre om din Modtagelse i Prag, det var rigtig en Glæde for os. Inger havde jo ogsaa fra Verdens Gang faaet høre derom. – Jeg veed det gjør Dig saa godt saadanne Triumfer, og\det/ gjør saa godt. –      Om der ikke med det samme bliver saameget Mynt, – saa kommer der siden; – der er jo store Vanskeligheder for Dig med alle de store Udgifter. – Du skal ikke tænke paa at sende Penge hertil, – der er mange Penge i Banken, – og jeg har ogsaa faaet sat ind»
Munchmuseet, MM K 4513.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.08.1905. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet og Tilbudet af Bærene. – Vi reiser ikke bort til Aasgaards- trand, men faaer En til at hjælpe os. dermedInger har allerede skrevet til En, derborte som kunde faa arangeret det paa det Bedste, – Mad Andersen, – hun har været os behjælpelig før og har været saa svert paalidelig og Grei. –»
Munchmuseet, MM K 4514.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.08.1905. Se s. 1
«– Saasnart Du sender os Telegram, greier Inger med Pengene»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«
Mange Hilsener fra Inger og L.»
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.09.1905. Se s. 3
«
Mange Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4518.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«Inger har kommet sig svert godt i sommer ved Badning og saa har vi 2 Potter nysilt Mælk. –»
Munchmuseet, MM K 4519.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.03.1907. Se s. 1
«Inger er i Byen idag, jeg har nettop læst igjen nem en Del Breve fra Havre, Nizza og dit første Ophold i Paris og saa fra din første Udstilling i»
Munchmuseet, MM K 4521.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1895. Se s. 1
«Tak skal Du have for Bre- vet; vi har nok tænkt meget paa Dig og Influencan, – Du skulde altsaa faa den! og kanske den ogsaa kom i en meget ubeleielig Tid. – – Inger har havt en stærk Forkjølelse, som hun tænker sig har været Influenca, – nu er hun kommen over den, men bruger Jern bagefter, og det bør Du ogsaa gjøre. –»
Munchmuseet, MM K 4522.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.04.1895. Se s. 2
«for Vin. – Inger beder at hilse Dig, et hun har faaet en hyggelig Elev i Bække laget, en Fru Holter, – der er saa snil, at hun trakterer med Kaffe og hjembagte Kager. – Nu tjener Inger 20 Kr maanedlig \nu/ – det kommer vist til at gaa svert godt for hende i Musikken – – Jeg troer det blier bra altsammen, – undtagen min Søm – men saa faaer jeg see at pusle med Husets Stel, for jeg kommer»
Munchmuseet, MM K 4523.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.06.1895. Se s. 2
«Vi var hos hende i Pindsen, hun var meget bedre igjen, og skal snart på Besøg til os igjen; hun skrev nylig hun vilde vi skulde bytte for en Stund, jeg og Inger vexelsvis skulde være deroppe, men dette gaaer ikke an; hun faaer»
Munchmuseet, MM K 4524.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1896. Se s. 1
«U Iaften sidder Inger og spiller, Laura er reist til Byen paa en Slax Aftenunderholdning, Præsten Lunde Foredrag og Fru Eva Nansen synger. – – Tænk Laura er saa meget bedre»
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896. Se s. 1
«Et Brev har jeg adresseret til Kafe de la Regence, jeg antaer Du har faaet det. – Tak skal Du have for dit sidste Brev, det er da godt, Du har faaet et rummeligt godt Værelse, – jeg haaber, Du er frisk. – Nu har vi her et friskt godt Vinterveir med Sol, det er meget sundere, end hvad vi er vant til i Vinter. – Nu ere vi alle friske her, Inger har havt Influenca, men klaret den godt alligevel,»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 2
«Inger søger Josephines Legat og jeg David Graas, – maaske kan vi ere godt anbefalede. – Der havde ikke været nogen Tale om for mig at faa Plads i M Thoresens Stiftelse; –»
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.06.1896. Se s. 2
«Alle Træerne staar fuldt udviklede, men det er sørgeligt, at Regnen ikke kommer, det seer bedrøvelig ud for Landmanden.      Det er saa deiligt her paa Fjeldet med Søluft. – Laura sidder med sit Arbeide der fordetmeste, – hun har været svert bra i Sommer. – Nu skal hun reise i Juli til Lillehammer, og dertil glæder hun sig. – Inger skal ogsaa reise op en Stund.»
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896. Se s. 1
«Det var saa godt at høre af Ingers Brev, at Du lever bra og er frisk. – Jeg har tænkt meget paa Dig i den stærke Hede. – Du har vel læst i Aviserne, hvor svert det har været i Christiania med den forfærdelige Varme, uden Regn. – Nu er det meget bedre, der er kom met en Afkjøling i Luften efter»
Munchmuseet, MM K 4530.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1896. Se s. 1
« Hvor jeg tænker meget paa Dig, mon Du er i Paris nu – og hvorledes har Du det forresten, jeg har læst om den svere Hede. – Og saa har jeg tænkt paa, om Du skulde være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, – – kjære gjør det. – Vi har det bra – jeg er ganske alene, undtagen de Logere\n/de. – Laura hos Kincks Inger paa en Sæter efterat hun en Stund har været hos Johanne. – Barnet er saa nydeligt, lille Andrea, Photografier af hende har jeg faaet – og Du faaer ogsaa naar vi sikkert faaer vide, hvor Du er henne. – Jeg synes, Du umuligt kan holde ud i Paris naar det er saa varmt. –»
Munchmuseet, MM K 4531.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.08.1896. Se s. 1
«Tak for det sidste Brevkort, – det er snilt at Du skriver til os oftere, – det er saa ondt, naar vi intet hører, – men nu hvor kort Tid du har til at opfriske Dig. – Skulde det være knapt for Dig med Penge, saa send mig mig nogle Ord, jeg faaer nu mange Penge om nogle Dage, saa Du godt kan faa laant, – desuden har Du sendt saameget i Vaar, – saa det kunde bare være lidt Tilbage- betaling, – Jeg har havt det svert godt i Sommer og kommet mig i Kræfter. – Karl og Laura, der er kommen ned fra Nord- land var her i Lørdags, – jeg spurgte da ud om As Helbredstilstand. – Der var intet Brysttilfælde: han var nervøs, var skuffet med sit Ægteskab,– J. passede ikke for ham, han følte Lænken svert, derfor al denne Klage over andre Ting; – han blev derfor medtaget, saa Øbeboerne mærkede Forandringen,»
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896. Se s. 1
«Det er nok sent paa Aften, men jeg vil dog alligevel skrive lidt: vi Inger Laura og jeg sad iaften og læste Aviser, og skræmte hverandre op. – Det var da den Hvirvelvind, der blev telegraferet om, men – iblandt Millioner af Mennesker skulde det jo være underligt om der nettop skulde være tilstødt Dig noget i den Anledning. – Vi faaer da ikke tænke sligt.      Tak tak for Brevet dit; det var da beroligende at høre, at Strindberg er reist fra Paris, stakkels syge Mand. – det var ondt at tænke paa at han var din Omgangsven; – der maatte da følge megen Uro med ham. – og var han altsaa ikke ufarlighet ter»
Munchmuseet, MM K 4533.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.09.1896. Se s. 2
« Tak skal Du have fordi Du skrev; vi fik Brevkortet idag, Mandag. Inger var borte paa Stationen for at see i Verdens Gang, om der skulde staa noget udførligere om Ulykken – vi maatte jage Frygten bort fra os, – og tænk! den var altsaa ikke ugrundet. Det var jo et Under at Du slap derfra, efter saa kort i forveien at have passeret de frygtelige Strøg; – det er noget at være taknemmelig for, – jeg synes, næsten ikke jeg kan tro det; – at Du var Døden saa nær, – tænk det var jo bare et Minuts Værk, – denne forfærdelige Ødelæggelse. –»
Munchmuseet, MM K 4534.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.[??].1896. Se s. 1
«Inger begynder den 15 August med nogle Elever, – saa vi har tænkt det ville passe bedst at reise en Lørdag og»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 2
«Vi kan nu forstaa Du er frisk. Det maatte være interes sant for de Norske at see Per Gynt opført i Paris, Inger spilte i Aften \noget af/ Musikken. –»
Munchmuseet, MM K 4536.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1896. Se s. 1
« Inger var nettop paa Stationen og fik dit Brev, der kom som sædvanlig saa kjærkomment. Vi tænkte meget paa Dig igaaraftes, Gudskelov Du er frisk – og det er hyg- geligt at høre, Du skal bort til gode Venner. Ifjor havde vi det trist! – Nu synes vi det er saa meget anderledes Lyst – om det end er vemodige Minder. – Vi havde stelt et lidet Juletræ istand bedækket med forestillende Snee, da det var tændt, saa det vakkert ud, og det lille Huset, som Du erindrer var oplyst. Vi bleve budne op til Hersets, der havde et glimrende Juletræ, der lignede vore gamle. – Det var saa hyg- geligt med Børnenes Jubel og det var saa høitideligt og,»
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1896. Se s. 1
«I Søndags kom der en rød Seddel med 35 Kroner med din kjendte Haandskrift, hvorfor Du hjertelig takkes; – jeg er dog noget bange for at Du taer Dig for nær – Du har selv saameget Brug for dine Penge. – Jeg skal sige Dig, at nu har vi det bra i Penge- veien, – Andreas har sendt, og vi har faaet ind ved Leien af Værelserne, Inger tjener som sædvanlig, og desforuden har jeg ogsaa jevnlig lidt Fortjeneste. – – Inger er meget flink – som Bedstefar altid sagde, jeg mener frisk og ud-»
Munchmuseet, MM K 4539.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1895. Se s. 4
«Blade, og der vanker mange Fremmede. – Dette er ogsaa bedst for Inger; – vi skal nu snart op at besøge hende. – – Vi haaber hun vil blive der Vinteren over. – Det skal være meget snille, bra Menne- sker.      – Inger har kommet sig svert godt i Vaar, nu glæder hun sig, til at faa leiet ud Beqvæmmeligheden og kunne komme sammen med Dig, ja gid vi kunne træffe Stedet som passer. – – vi faaer nærmere bestemme det. – Inger skulle nu til Frøken Hovelsrud og høre, om der var noget i Nærheden af Hvidsten. – Vi har ikke hørt fra Andreas efter Opreisen. Hans Adresse. Melby Hadsel, Vester aalen.»
Munchmuseet, MM K 4540.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.11.1899. Se s. 3
«Inger holder paa at drive Eleverne til Opvisningen, det taer noksaa meget paa, da det er et svare Stræv, men de ere virkelig flinke. – Hun skal have Skolens Gymnastiklocale.»
Munchmuseet, MM K 4541.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897. Se s. 2
«Inger har iformiddag været omkring med Laura hos Tanlægen og i Butikker, hun beder at hilse; – men det blier jo altid noget stridt for Inger, der bagefter skal have sine Elever. –»
Munchmuseet, MM K 4542.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1898. Se s. 1
«Inger sendte et længer Brev til Dig adres. Berlin, jeg haaber Du \har/ faaet det. – Men jeg vil alligevel skrive og takke Dig hjertelig for Brevet og for de Penge Du sendte os forleden. Men, det var jo altfor meget, Du ved, at Du leverede saa meget til os før Afreisen. – Vi har det jo saa bra med Penge.»
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1898. Se s. 3
«hele ikke synderlig med nogle\Andre/ om disse Affairer, for min Part har jeg ikke nævnt det for Nogen, og Inger har ogsaa været forsigtig.»
Munchmuseet, MM K 4544.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.06.1898. Se s. 1
«Inger er rent begeistret, istedetfor et mørkt trist Sted, boer vi paa det lyseste venligste \Høide-/punkt i Finskogen, – Græsvolder bevoxet med kring med Løvkrat, smaa pene Bondekaarder med tildels røde Uthuser. Udsigten er Høider af Skov, der naturligvis gjør Luften \her/ saa stærk og sund – vi boer altsaa paa et Høidepunkt i en Dal. – Vi fik et lidet hvidmalet Hus for os selv, 2 værelser og Kjøkken en liden Veranda, alt pent lyst og hyggeligt for 20 Kroner. –»
Munchmuseet, MM K 4547.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1896. Se s. 1
«Tak for Brevkortet, vi længtede nu efter at høre fra Dig, og derfor kom det saa vel- komment. – Vi har læst Willy Pastors Kunstartikler og det om Dig, forresten har der vel ogsaa været mere, som er gaaet os forbi. Vi har ikke seet Morgenbladet. – Vi faaer forresten mange Aviser nu, da Herseth er saa opmærksom at sende ned til os, og de holder mange. – Inger har været hos Doctor Grøn»
Munchmuseet, MM K 4548.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1899. Se s. 2
«har givet hende dertil; – vi har kjøbt Bøger til hende og abonert paa Dags avisen, som hun faaer hver Dag til sig. – Inger var der\hos hende/ idag, – hun vil ikke paa «Bondelandet», siger \hun/, da heller, der hun er. – Det er svert ondt, at vide hende der hun er; men saa skal Doctor Holm være saa udmærket snil med sine Pasienter, ligesaa Bestyrerinden. – Vi faar senere see, hvorledes vi skal faa ordnet det, – som bedst er for hende.»
Munchmuseet, MM K 4549.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.07.1899. Se s. 2
«Sted, Bakken gjør det saa lyst, – og man kan være saa rent for sig selv. – Jeg sidder med mit Arbeide, og for udrettet saameget har paa samme Tid saa godt af Luften og har saadan deilig Udsigt foran os. – Iaar fr vrimler der af Badegjæster, da der er usædvanlig Besøg til Badet, men vi ere da saa rent uberørte af Trafikken. Inger bader ved Stranden tidlig om Morgenen, hun gaaer ned lige fra Sengen i Badedragten med Regnkappen over sig, og»
Munchmuseet, MM K 4550.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1899. Se s. 1
«Inger er nu færdig med sin Opvisning. Lørdag Aften troppet de op paa Skolen alle disse Smaa Elever med nogle Voxne. Pianoet tog sig godt ud i Gumnastik»
Munchmuseet, MM K 4551.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1899. Se s. 1
«Igaar havde jeg et venligt Brev fra Alfred, han invite- rede Inger og mig til Julen og troer jeg nok vi reiser, det»
Munchmuseet, MM K 4552.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1911. Se s. 4
«Inger har nylig været hos L, hun er svert interesseret i Byggearbeidet, hun hilser Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4555.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.11.1911. Se s. 3
«Inger var fornylig hos Laura der er allerede begyndt at hugge ned Trær i Haven til den nye Bygning. Der er bevilget 100,000. –»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 1
«Sparebankbogen er ganske rigtig kommen frem og skal vi passe vel paa den, det er jo mange Penge. De tusende Kr, Du vil Inger og jeg skal have i den, kan ikke de gaa over til Laura, – saa hun»
Munchmuseet, MM K 4557.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1911. Se s. 1
«Inger holder nettop nu paa med at skrive og fik jeg ogsaa Lyst til at sende Dig nogle Ord. – Kanske Du nu allerede er»
Munchmuseet, MM K 4559.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.01.1912. Se s. 1
«Er det ikke deiligt at Kulden og Isen er brudt., Januar har riktig været en strid Maaned. – Jeg har saa ofte tænkt paa Dig i denne Tid, haaber, at Du har været frisk.      Her i Byen har der været megen Sygdom. Inger og Laura har været friske, men jeg maatte lægge mig»
Munchmuseet, MM K 4560.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1912. Se s. 4
«
Inger takket for Gratu lationen og hilser Dig hjertelig ligesaa Laura,»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 4
«
Nu faar jeg nok slutte med mange Hilsener fra Inger,»
Munchmuseet, MM K 4562.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.05.1912. Se s. 1
«Nu er Du kanske kommen tilbake fra Köln, og er maaske i Hvidsten. Jeg maa igjen sende Dig Inger og min hjertelige Tak for hvad Du atter har»
Munchmuseet, MM K 4564.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1912. Se s. 2
«Vi kom hjem Fredag, Inger var hos Laura Lørdag, hun var da svert interessert i en Tur vi skal have sammen til Maridalen med at arangere.»
Munchmuseet, MM K 4565.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.10.1912. Se s. 1
«
Inger hilser.»
Munchmuseet, MM K 4566.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.02.1913. Se s. 1
«Tak, tak for Alt! Jeg tænk te de 1000 Kroner, Du sendte hertil var til Inger og mig, det var jo saa storartet, og saa ofte som Du sender. – Det var hyggeligt dette med Andrea, – som Du tænkte at gjøre. –»
Munchmuseet, MM K 4567.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.03.1915. Se s. 2
«Inger i Byen. Hun tar nu Lysbad for Gigten, og synes nu, hun er saa meget bedre.»
Munchmuseet, MM K 4568.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.04.1913. Se s. 2
« Inger ber os hilse Dig, hjertelig hilsen»
Munchmuseet, MM K 4569.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1913. Se s. 2
«Jeg havde idag tænkt paa en Tur til Laura, men blev fraraadet paa Grund af det Skarpe i Luften. – Men forhaabentlig blier det \snart/ bedre. – Hun har sendt os pene Blomster, Inger var forleden i Kinematho grafen med hende. –»
Munchmuseet, MM K 4571.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.06.1917. Se s. 2
«den, besparende for Ved og Olie, – ja vi bruger bare Elektrisi- tet, Strygejernet fortræffe- lig. – og saa besparende, da vi intet leier bort af Vask; Ingerudføre overtar dette: –»
Munchmuseet, MM K 4573.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.10.1913. Se s. 1
«
fra Inger og hjertelig Tak. –»
Munchmuseet, MM K 4574.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.10.1913. Se s. 1
« Med mange hjertelige Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4576.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.11.1913. Se s. 1
«
med mange Hilsener og Tak fra Inger. –»
Munchmuseet, MM K 4577.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.01.1914. Se s. 1
«
Mange Hilsener fra I»
Munchmuseet, MM K 4578.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.01.1914. Se s. 2
« Mange Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4579.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.02.1914. Se s. 1
« Mange Tak for Kortet, som jeg fik i dette Øieblik! Alt vel! Inger takker Dig meget for Gratulationen og hilser Dig hjertelig. Igaar havde vi Vaar veir, Barna begynte at klinke; idag seer det ud som fuld Vinter.»
Munchmuseet, MM K 4580.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.02.1914. Se s. 1
« Inger hilser.»
Munchmuseet, MM K 4581.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1914. Se s. 3
«
Inger beder at hilse, mange hjertelige Hilsener fra»
Munchmuseet, MM K 4582.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1914. Se s. 1
«Kassen er kommen, hjertelig Tak for de nydelige Bær den indeholdt; deilige Sorter. Inger takker og hilser meget.»
Munchmuseet, MM K 4583.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.08.1914. Se s. 1
«Tak for dit siste Brev og dit Tilbud om at sende os 200 Kroner, – men dette behøver Du ikke, kan Du sende os 100, saa er vi hjulpen for lang Tid. Inger har forgjæves staaet i Kø 2 Ganger, naar»
Munchmuseet, MM K 4584.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.08.1914. Se s. 1
« Tak for Brevet, og tak for, at Du var saa snil at sende os Bær.      Desværre er det gaaet galt med Bærene, for borte er de, Inger har un- dersøgt overalt. –»
Munchmuseet, MM K 4585.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.08.1914. Se s. 1
«
Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4587.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.10.1914. Se s. 2
« Hjertelig Hilsen fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4589.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.12.1914. Se s. 3
«
Inger hilser Dig meget, Hjertelig hilset,»
Munchmuseet, MM K 4591.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.12.1914. Se s. 4
«komme igjen til Kragerø til de kjendte Steder. –      Inger sender Dig hjertelig Hilsen og takker Dig saameget for den store Pengesum Du har sendt.»
Munchmuseet, MM K 4594.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1915. Se s. 1
«Inger var igaar hos Laura med 85 Kr, som Du sendte gjennem Moss Privatbank. Alt vel, Laura er optaget med Haandarbeide,»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet»
Munchmuseet, MM K 4596.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.03.1915. Se s. 2
«Inger holder paa med Musikken, og hun faaer megen Ros, det er jo godt for hende, og Eleverne kan derved holde sig. –»
Munchmuseet, MM K 4597.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.03.1915. Se s. 2
«Inger var hos Laura ilørdags, og alt var bra; hun har Fornøielse af Ræven paa St Hanshaugen, – Det er heldigt, at hun er saa nær det te Sted. Jeg skal tænke nøiere»
Munchmuseet, MM K 4598.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1915. Se s. 2
«
Med ‹mange›\hjertelig/ Hilsen fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4599.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1915. Se s. 1
«x jo ind her til KatedralskolenInger ber at hilse Dig meget.»
Munchmuseet, MM K 4600.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1915. Se s. 4
«
Inger ber at hilse Dig hjertelig.»
Munchmuseet, MM K 4601.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1915. Se s. 1
«
Hjertelig hilsen fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4602.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.05.1915. Se s. 2
«Inger og jeg hos Laura. – Det er jo saa triveligt hos hende, – et pent Værelse og pene Omgivelser, hun fulgte os gjennem St Hanshaugen, der nu er saa vakker i sit Vaarskrud. – Vi har jo havt en Mai, som er vidunder lig. – Jeg blev saa lei, da jeg hørte, Du havde mistet Fips. – Inger var igaar med Laura i Butikken, hun skulde kjøbe Sommer hat til sig. –»
Munchmuseet, MM K 4603.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.07.1915. Se s. 1
«Tak for Brevet, og Tak for at Du tilbyder os Landophold, det var meget snilt af Dig. Men nu er det saa, at det er umuligt for Inger at være borte fra Nordstrand; da»
Munchmuseet, MM K 4606.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1915. Se s. 2
«Inger var for nogle Dage siden paa Frogner- sætren med Laura! –»
Munchmuseet, MM K 4607.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.09.1915. Se s. 1
«
Mange Hilsner fra I. og»
Munchmuseet, MM K 4608.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.09.1915. Se s. 4
«Det er saa forfærdelig med Krigen, idag fik vi Besked om en af Ingers Elever, en vakker fransk Gut, han har lagt i hele Sommer paa et Hospital oppe- reret 3 Gange, skal nu igjen være med i det store Angreb, han krøb saaret en lang Stræk- ning i Skyttergraven, tilsidst kastet op i en Ambulancevogn fuld af Saarede. Nu reiser hans Mor og 2 Søstre ned, – for vel at see ham for siste Gang. – og dette er en forkjælet Gut. – Nei nu faaer jeg nok slutte.»
Munchmuseet, MM K 4609.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.[??].1915. Se s. 2
«Inger hilser meget.»
Munchmuseet, MM K 4610.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.10.1915. Se s. 2
« Hjertelig Hilsen og Tak fra Inger!»
Munchmuseet, MM K 4611.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.10.1915. Se s. 2
«
Inger hilser Dig meget! –»
Munchmuseet, MM K 4614.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.02.1916. Se s. 2
« Mange Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4615.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.06.1916. Se s. 1
«Inger kunde ikke noksom beskrive din nydelige blaa Hest, som bragte os alle disse Gaver,»
Munchmuseet, MM K 4615.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.06.1916. Se s. 3
«det maatte da være en stor Lettelse – Mærkeligt Veir, saa stridt og koldt i Juni. Mange mange Hilsener fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4618.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.07.1916. Se s. 4
«
Mange hjertelige Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4619.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.10.1916. Se s. 1
«Inger sender Dig»
Munchmuseet, MM K 4621.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1916. Se s. 2
«Uro, som det er nu! Inger har holdt paa iherdig med Rønchenbe handling; skal hvile nog le Uker, da det virker noksaa voldsomt, til Hode pine og Brækning. –»
Munchmuseet, MM K 4625.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.01.1917. Se s. 2
«i denne stride Kulde, at have en varm Leilighed. – Jeg er ogsaa me- get forsigtig af mig Og saa har vi \havt/ meget godt af al den deilige fete Mad Du sendte os den er \jo/ just god for Kulden. – Inger sender Dig mange Hilsener. –»
Munchmuseet, MM K 4627.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.05.1917. Se s. 2
« Mange Hilsener fra I.»
Munchmuseet, MM K 4629.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1917. Se s. 1
«Inger takker Dig meget for Tilbudet af Bergens eller Bryllypsreisen til Hardanger – men det blier nok en absolut Umulighed, saa er det og med mindre Ture, da hun»
Munchmuseet, MM K 4630.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.08.1917. Se s. 3
«Inger har 300 Kroner nu fortiden om Aaret i Musik fortjeneste og Kr 60 i Gratiale – Mine Legatpenge er Kr 200 af Graahs Legat og Kr 200 af Emil Micheletts Legat.»
Munchmuseet, MM K 4632.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1917. Se s. 2
«frosset, blier de dobbelt kjære. – Stolen som er bestilt hos Steen & Strøm vil komme til at blive mig kjær Haaber Du er frisk, – i denne Tid er man udsat for Forkjølelse og maa være forsigtig, saa vexlende som Veiret er. Inger var hos Oline for et Par Dage siden, hun skal bo gratis paa samme Sted, saalænge Bolignøden er, og saa tyr hun som sædvanlig for Steen & Strøm. – Du har vel læst Talen af Frederik Paaske ved Lutherfesten i Universitetet. –»
Munchmuseet, MM K 4634.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.01.1918. Se s. 2
«
Inger hilser Dig hjertelig»
Munchmuseet, MM K 4635.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.12.1918. Se s. 1
« Inger hilser og takker»
Munchmuseet, MM K 4636.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.1918. Se s. 1
«Inger sender Dig mange Tak med en hjertelig Hilsen, nettop i dette Øieblik kom hun fra Stationen med»
Munchmuseet, MM K 4638.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.11.1918. Se s. 2
«
Inger hilser,»
Munchmuseet, MM K 4639.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.[??].1918. Se s. 2
« Inger hilser og takker ligesaa.»
Munchmuseet, MM K 4642.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1918. Se s. 2
«ledes var det og saa for 55 Aar siden, da Sofie kom til Verden, Inger var sammen igaar med Johanne og Meydell»
Munchmuseet, MM K 4643.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1919. Se s. 2
«og Inger vare saa begeistrede for det og det blev dem en stor Glæde dette, at hun ogsaa kom med. – Det blev jo svert hel- digt,– og jeg kan jo saa godt huske hende. –»
Munchmuseet, MM K 4645.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1919. Se s. 2
«
Inger hilser,»
Munchmuseet, MM K 4646.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.03.1919. Se s. 1
«I dette Øieblik modtog vi den store Pengesum 500 Kr fra Dig, hvorfor Inger og jeg sender Dig vor»
Munchmuseet, MM K 4647.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1919. Se s. 2
« Med mange Hilsener fra Inger,»
Munchmuseet, MM K 4648.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.03.1919. Se s. 2
«
Med mange hjertelige Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4650.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.09.1919. Se s. 2
«       Mange Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4659.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1920. Se s. 1
«Tak, for din kjære Skrivelse, og for alt ellers af Om- sorg, Inger sender Dig hjertelig Tak for Gratulation og for Alt. – Du sen- der os saa over flødig rigelig, saa Du skal da ikke behøve at sende os mere.»
Munchmuseet, MM K 4660.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1921. Se s. 2
«
hjertelig hilset din hengivne fra Inger med Tak.»
Munchmuseet, MM K 4661.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.10.1921. Se s. 1
«
Hjertelig Hilsen Inger»
Munchmuseet, MM K 4673.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.03.1925. Se s. 2
«
Mange Hilsener og Tak fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4677.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1926. Se s. 1
«Mange mange Tak for Jule og Nytaarskortet, Du sendte os igaar, og for din store Julegave som jo er saa altformeget! Jo Tak for Vinen Du vilde jeg skal have igjen, Inger skal gjøre det kjøbe om nogle Dage. Tak tak for det. –»
Munchmuseet, MM K 4679.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.12.1928. Se s. 2
«
Inger sender Dig Hilsen og takker Dig for alt vi modtog modtog igaar og Brevet. –»
Munchmuseet, MM K 4680.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.[????]. Se s. 1
«
Hilsen og Tak fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4681.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.03.1928. Se s. 1
«Inger ber at hilse Dig og takke Dig hjertelig for alt.»
Munchmuseet, MM K 4684.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1914. Se s. 2
«
Mange hjertelige Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4685.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1914. Se s. 2
«– Hos os er alt ved det gamle. Inger er strækt optaget af Elever og liker dette godt. Arbeide er det bedste af alt, og er det hyggeligt at see, de smaa Barneansigter. – –»
Munchmuseet, MM K 4687.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1912. Se s. 1
«Inger var i Byen og ordnet med Kassen, saa den er paa Veien. Saa ber vi Oline Juledag, saa hun kan faa baade Dyr og Penge, aa hvor»
Munchmuseet, MM K 4688.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.09.1916. Se s. 2
«Sponviken sammen i Pensjo natet der med Rector Morgenstjernes Søster, det var da midt i det værste og Inger kom op i Ordstrid med hende om Universitetets Hold- ning. –»
Munchmuseet, MM K 4689.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.10.[????]. Se s. 2
«
Inger hilser Dig hjertelig»
Munchmuseet, MM K 4690.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«
Inger og takker!»
Munchmuseet, MM K 4691.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].11.1911. Se s. 2
«Nu har Inger faaet 6 nye Elever, og jeg har i Høst faaet mange Penge ind for mit Arbeide, saa det gaar bra. –»
Munchmuseet, MM K 4692.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1916. Se s. 1
«
Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4693.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.[????]. Se s. 1
«Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4696.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert (1916-1917). Se s. 2
«en saa sjelden Vare, og saa tilslut de fine Saker Meloner Tomater og de deilige Æbler. – – Det var saa kjedeligt at Inger var inde paa Røntkeninstute tet, da alt dette kom, – men hun har været nede og synet det og sender Dig megen Tak for altsammen. – Æblerne smagte hende saa godt, og Tomater er hun saa glad i. – Tak, tak for alt. –»
Munchmuseet, MM K 4697.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.12.1915. Se s. 2
«Jeg skal hilse Dig fra Inger og takke Dig for alt det Du har sendt. Potetene smager saa fortreffelig; det er saa vanskelig nu at faa saa gode Poteter; de er jo fra Ram- me. –      Alt ved det gamle. –»
Munchmuseet, MM K 4702.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1917. Se s. 2
«Mange mange Tak fra Inger og mig. – Vi skal see at ordne det paa beste Maa de, som Du har raadet til, – det er jo ingen Sak, naar vi har Penge. – Hvilken Elendighed der er kommen over vor Jord! –»
Munchmuseet, MM K 4706.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.[????]. Se s. 2
«Du har vel været meget optaget, og saa blir mine Breve mangelfulde – Vi ere ‹friet› fra Sygdom, – og vi har det jo saa bra ellers. – Nu vaares det, mildt Veir og Fuglesang. – Inger hilser og takker hjertelig for alt!»
Munchmuseet, MM K 4707.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.11.1908. Se s. 2
«Undskyld skriften, det er saa mørkt idag, Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4711.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1912. Se s. 2
«Nu faaer vi ønske Dig et rigtig godt nyt Aar og saa skal Du have Tak fra Inger og mig for det gamle.»
Munchmuseet, MM K 4712.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.03.1919. Se s. 2
«Inger er i Kirke, jeg sidder alene og fik saadan Lyst til at sende Dig nogle Ord med en hjertelig Hilsen.»
Munchmuseet, MM K 4713.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«
Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4714.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1919. Se s. 1
«Jeg sidder nu alene da Inger er trikket ind til Byen, til en Passionskonsert i i Pauli Kirke. – Jeg fik da Lyst til at sende Dig en Hilsen med Ønsket om en god Paaskefest»
Munchmuseet, MM K 4715.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.09.1919. Se s. 2
«en Meldeseddel paa 2 Kyllin ger fra Iglerud, hjertelig Tak, – Inger gaar nu ned til Stationen for at hen- te dem. –»
Munchmuseet, MM K 4716.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.02.1919. Se s. 2
«
Mange hjertelige Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4718.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Inger hilser saameget og sender Dig mangfoldig Tak.»
Munchmuseet, MM K 4719.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.01.[????]. Se s. 1
«Jeg tænkte nettop paa at skrive til Dig, da Inger kom op fra Station med Skrivelse fra Dig med Penge til Ved, Tak hjertelig Tak! Inger fortalte nettop idag at vi endnu havde en»
Munchmuseet, MM K 4720.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.09.1925. Se s. 2
«
Inger sender Dig hjertlig Hilsen bare Du faaer denne  … »
Munchmuseet, MM K 4721.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.10.1919. Se s. 1
« Hilsen fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4722.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.05.1904. Se s. 2
«tilbage til det lille Hus, maatte Du nu faa rigtig god Hvile i Sommer. – Her har vi det nogenlunde som sædvanlig, Inger har sine Elever og er frisk, og jeg har travelt med Arbei det til Turisttrafikken. –  …  For vel 8 Dage siden Pinseaften Morgen 4 ½ blev vi vækket af Værtinden, og da vi saa ud stod Villa Nova i fuld Brand. Det var da i fuld Fart at blive paaklædt. – Veiret var stille, blikstille og derved reddedes de omliggende Villaer, vor var jo den nærmeste,  …  Gløder regnede omkring os. – Brandstige blev sat op til os – Kloakvand maatte»
Munchmuseet, MM K 4723.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Sender Dig en hjertelig Hilsen kjære Edvard. – Inger er svært kjæk nu, hører meget bedre og er forresten ved gode Kræfter og tager sig Spadserture i dette deilige Høst veir –      Jeg benytter ogsaa det deilige Veir til at sidde en»
Munchmuseet, MM K 4724.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1916. Se s. 1
«Alt er som sæd- vanligt, Inger kom- mer sig godt, det seer ud, som den siste Behandling har virket\r/ godt. –»
Munchmuseet, MM K 4725.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.12.[????]. Se s. 2
« Mange Hilsener og Tak fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4726.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1917. Se s. 2
«
Inger hilser og takker.»
Munchmuseet, MM K 4727.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1918. Se s. 2
«       Inger hilser Dig med megen Tak. –»
Munchmuseet, MM K 4728.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.08.1917. Se s. 2
«
Inger takker Dig med Hilsen »
Munchmuseet, MM K 4729.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.08.[????]. Se s. 2
«Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4730.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1913. Se s. 2
«
Inger sender Dig mange Hilsener og Tak.»
Munchmuseet, MM K 4731.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1918. Se s. 2
«
Hilsen og Tak fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4732.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.[??].[????]. Se s. 2
«
Tak og hilsen fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4733.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.04.1919. Se s. 1
« Mange, mange Tak for Kortet, som jeg jegnettop nu modtog. – Pengene er ganske rigtig modtagne, jeg skrev øieblikkelig, saa dette Kort er altsaa bortkommet. – Jeg takker Dig hjertelig for de 200 Kroner og Inger med, vi kunde jo godt greie os med mindre,»
Munchmuseet, MM K 4734.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1916. Se s. 2
«
Mange Hilsener fra Inger og Tak, hjertelig hilset»
Munchmuseet, MM K 4736.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.05.1918. Se s. 2
«og Liljerne Pindselil jerne, Vaarens skjønneste yndigste Blomster. – Vi kikker ofte bort til Dig fra Verandaen – det er jo ikke saa tydeligt for mig, som for Inger, men jeg seer da den grønne Sletten og Granhækken. – –»
Munchmuseet, MM K 4739.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.06.1918. Se s. 2
«Inger har været saa optaget med Vanding og i Kjelderen at vare Pote- terne, – hun er saa flink til dette; iforgaars tog hun ind 190 Kroner paa et Pianokjøb, hun asister te. – –»
Munchmuseet, MM K 4740.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].10.1928. Se s. 2
« Mange Hilsener fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4742.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].05.1909. Se s. 2
«Inger hilser og takker Dig saa hjertelig Pindseaften skal hun til Laura. Fra Næs-Muncher skal Du takkes saa meget for Tegningerne, de vare saa»
Munchmuseet, MM K 4745.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.06.1916. Se s. 1
« Idagmorges kom det der igjen saamange Penge fra Dig 150 Kroner, hvor Det er storartet snilt af Dig. Jo vi skal styrke os paa det Bedste, som Du øn sker, kjære Edvard, – Tak skal Du have for alt dette. – Inger var hos Frøken Stang idag, og hun sagde»
Munchmuseet, MM K 4746.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1915. Se s. 2
«
Med mange Hilsener fra Inger og Tak!»
Munchmuseet, MM K 4747.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.01.1906. Se s. 2
«Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4749.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Takker Dig for dit venlige sidste Brev, det var jo hyggeligt at høre om dine Billeder i Tydskland. – Jeg har været noget medtaget og træt i Hodet, men jeg haaber det snart blier Ro for os alle. – Hilsen fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4751.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Vor inderligste Tak for Alt – 300 Kroner kom igaar og den store Kasse med alle de deilige Varer. – Inger fik ud Penge tilslut 200, hun skrev Kort adres: Victoria Hotel; »
Munchmuseet, MM K 4758.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1919. Se s. 1
«Alt er som sed- vanlig nu hos os, Inger havde for en Tid siden noget af den spanske Syke med Feber Snue og Nærvegigt, laa et Par Dage, holdt sig inde en 8 Dages»
Munchmuseet, MM K 4759.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.07.1918. Se s. 2
«
Inger hilser og takker Mange hjertelige Hilsener»
Munchmuseet, MM K 4764.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1894. Se s. 1
«Inger liker godt at spille med Frøkenerne Thaulow, den ældste er saa ihærdig, siger, at hun nu har anderledes Lyst end før til at spille, øver sig 2 Timer daglig – – Inger har faaet ny Kaa- be og Hat, saa hun seer meget anstændig ud. –»
Munchmuseet, MM K 4764.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1894. Se s. 2
«Vi har været adskilligt ude paa ‹Forben›, hos Prof Myhre Munch og hos Bjølstads, Laura var med og var mærkelig ugeneret. Inger siger at jeg har fortalt før adskillige Ting, som jeg nu har skrevet om, – men Du er nu vant til sligt før. –»
Munchmuseet, MM K 4765.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1899. Se s. 1
«
Hilsen fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4766.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1900. Se s. 3
«– Du har vel seet at Ragna Goplen er død; – det kom saa hurtig paa, Inger havde Brev fra hende 8 Dage forud – – det er et savn for Inger at miste en, som tog sig saa varmt af hende; – det er saa faa saadanne Kvinder.»
Munchmuseet, MM K 4767.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].04.1907. Se s. 1
«som ikke har været her siden 1868 dengang hun var her med sine Forældre. – Nei nu maa jeg vist slutte, Inger skal sende Brevet af sted.»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«Inger er hos Tante Jette, og sidder jeg saa alene iaften. Vi har havt en straalende Vinterdag. Solen har varmet saa godt, ja nu lider det jo ogsaa udovor mod Vaaren. –»
Munchmuseet, MM K 4769.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.[??].1893. Se s. 1
«Jeg havde ikke forseglet Brevet, da Inger kom med Brevkortet dit, derfor maa jeg skrive nogle Ord igjen. Jeg vil bede Dig ikke i paa nogen Maade være foruroliget, da vi har det bra med Penger, – vi har klaret Husleien, og betalt paa Forskud Husleien her, kjøbt adskilligt og betalt hos Land- handleren, enda har vi ligen- de Penger og Inger har tilgode for forrige Maaned 30 Kr og nu er det altsaa slut med denne Maaned og faaer altsaa ind nær 60. – Saa, om vi senere skulde blive i Forlegenhed, har vi jo Sølvet. – Du maa derfor ikke tænke paa os. – Vi har desuden kjøbt meget nyt, – som vi maatte havt ladet være, dersom vi var nær indpaa. – Vær derfor rolig. – Gid Du bare havde det»
Munchmuseet, MM K 4770.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.09.1913. Se s. 1
«Nu er jeg da igjen kommet op af Sengen, mavesyke tar jo altid paa En i min Alder. – Det var saa godt at Andrea kom til at reise, for dette Besøg har hun stundet til ligefra hun \kom/. Hindringen har været den stadige Venten paa Dig. Ved Dig skulle hun komme inn paa Herrebekjendtskab og Morro og rigtig nyde Livet her i Byen. – Du kan forstaa at dette Ophold hos os kjedet hende. Inger forsøgte stakker at ta hende paa Opera 2 Gange og farte med hende, – og skulle vise hende Seværdighederne, – men hun sa ligefrem at hun maatte ha Ung dom til Følge. – Det er en bortskjemt Opdragelse, sammen med Moren er hun kommet ind i hendes Kjærlighedsaffærer – saa nu er det bare saadant som»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 2
«Jeg har faaet istand nye Dragter til mig selv, og Ingers Maskine er svært nyttig.»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 1
«Nu har vi da været hos Laura i hendes Selskab, hun var stærkt optaget, og det var jo vellykket, for Fru Smedsrud havde gjort sig al Umage og var meget elskværdig, lod dog Laura fungere som Værtinde. – Nydeligt var det nu der i Sommerens Pragt. Vi, Andrea, Inger og jeg reiste herfra i Vogn. –»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 2
«Hilsen fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4775.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1910. Se s. 2
«maa jeg holde Diæt for Blærekathar ikke spise Salt, saa Inger var noksaa i Forle- genhed, da hun havde kjøbt Fiskefarce der var for stærkt saltet, – derfor blev hun saa glædelig overrasket, at det skulde lage sig saa, at jegvi skulde faa en saa mild og styrkende Mad …  i flere Dage. –      Nu er jeg Gudskelov! bedre, – meget bedre.»
Munchmuseet, MM K 4776.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.12.1913. Se s. 1
«Tak for Brevkortet og Juleønsket. – Inger fik det paa Stationen ieftermiddag og da fik hun see, at Du hav- de sendt Bøker. Hun fik da fat i Pakken. Tusinde Tak! kjære Edvard! for den nydelige Præsent til baade Inger og mig.      Inger er i Sel- skab iaften hos Botten-Hansens og jeg tok derfor strax fat i Bøkerne til Underholdning. – Julaften kom en deilig Kalkun fra Dig, Du skal have mange, mange Tak for den, hvor den kommer til at blive\skaffe/ deilig Retter. –»
Munchmuseet, MM K 4776.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.12.1913. Se s. 2
«
Inger hilser og takker Dig meget for Præsenten Mange Hilsener»
Munchmuseet, MM K 4778.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.07.1918. Se s. 3
«Inger er meget optaget med sin Haveflek, hun har i den tørre Tid havt Arbeide med Vanding – men det nyttet ikke stort, det maa Regn til. – Du havde vel meget Besvær med dine Folk i den lange tørre Tid baade i Hvidsten og «Ekely» –»
Munchmuseet, MM K 4780.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.09.[????]. Se s. 3
«Med hilsen fra Inger.»
Munchmuseet, MM K 4781.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.07.1917. Se s. 1
« Tak! og Hilsen fra I.»
Munchmuseet, MM K 4783.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1913. Se s. 1
«Inger hilser saameget»
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1909. Se s. 1
«Inger skal nu reise til»
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1909. Se s. 4
«Jeg har faaet istand nye Dragter til mig selv, og Ingers Maskine er svært nyttig.»
Munchmuseet, MM K 4787.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.08.1918. Se s. 2
«Inger hilser Dig hjertelig og takker for alt.»
Munchmuseet, MM K 4789.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1913. Se s. 1
« Mange Tak for Kortet, som jeg fik igaaraftes. Inger sender Dig Opgivelsen af vore Summer i Banken. Aa, saamange Penge! Hvor Du har meget at staa i. –»
Munchmuseet, MM K 4790.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.07.[????]. Se s. 2
«Inger sender Dig Tak for Kortet og for alt ellers, –»
Munchmuseet, MM K 4792.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.05.1917. Se s. 2
«
Inger hilser saa meget,»
Munchmuseet, MM K 4795.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1925. Se s. 2
«Inger er ude og seer paa Togene»
Munchmuseet, MM K 4797.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1917. Se s. 2
« Mange Hilsener fra Inger»
Munchmuseet, MM K 4798.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1925. Se s. 2
«Laura var her igaar, hun fry- der sig i sin Leilighed. – Inger sender Dig mange hilsener. –»
Munchmuseet, MM K 4800.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.03.1918. Se s. 2
«
Hjertelig hilsen fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4802.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1915. Se s. 1
«Inderlig Tak for din Omsorg for os, for Pengene Du sendte til Indkjøb af Tøi Inger og Laura var ogsaa omkring i Bu- tikker og gjorde dette. Inger sender Dig en hjertelig Tak derfor.»
Munchmuseet, MM K 4804.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.10.1913. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, jeg fik igaar; og saa maa jeg ogsaa takke Dig for den store Sum 1000 Kr Du igjen har sat ind for mig i Banken, det Du fortalte i Brev til Inger. Ja tusind Tak igjen for al din Omsorg. – Og saa for Præsenten til min Fødselsdag. Laura fortalte det allerede igaaraftes i Brev. – Idagmorges kom Blomsten en vakker Be- gonia i fuld Blomstring fra Tøiens Gartneri – og»
Munchmuseet, MM K 4804.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.10.1913. Se s. 2
«i aften kommer gul Seddel. – Tak skal have kjære Edvard, for al din Venlighed. Ingers Forkjølelse er meget i Bedring, – hun holder paa i dette Øieblik med Eleverne, – og er hun svært fornøiet i dette Ar- beide. – Solen skinner saa straalende oplivende gjennem Værelserne \nettopp nu/, det er saa vakkert, – nu har vi \jo/ havt en Stund Taake og Mørke med noget Regn mildt, saa vi har Blomster fra Haven endnu, – men nu er det vel snart forbi. – – Gid Du vilde faa godt af Berlinerturen, og ikke altfor meget Strid. –»
Munchmuseet, MM K 4805.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1915. Se s. 2
«Inger var der Dagen efter om Formiddagen, og da var Laura begeistret over det Hele, «Søster Cecilie», Damerne Værelset, Frokostbrættet, Localiterne ja det Hele. – Inger hang op Gardi- ner for hende, som hun havde arbeidet til hende, – og hun synes alt var saa tiltalende der, – – Søster Cecilie skal være saa fornuftig og altid den samme. –»
Munchmuseet, MM K 4806.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.05.1914. Se s. 4
« Mange hjertelige Hilsener fra I. og»
Munchmuseet, MM K 4807.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
« Mange Hilsener og Tak fra I»
Munchmuseet, MM K 4808.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.04.1918. Se s. 2
«Inger hilser  … »
Munchmuseet, MM K 4809.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.12.[????]. Se s. 2
« Mange mange Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 4811.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1916. Se s. 2
«Hvilke deilige Sol skinsdage  … , Solned gangen i Søndag var den ikke vidunderlig. Inger holder paa med sin Behandling, spadserer meget, men maa selv følgelig være forsigtig i det hele. –Hun hilser Dig hjertelig.»
Munchmuseet, MM K 4812.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1917. Se s. 1
«Stolen er nu kommen i god Behold frem, nu maa jeg takke Dig hjertelig for dine store Udgifter og alt dit Besvær, jeg har jo været lei over at den skulle skaffe Dig alt dette, – det er jo saa alt for meget. – Stolen er jo udmærket i alle Henseende, vakkert Betræk, gammeldags mor- som med sine Vinger, der ogsaa gjør en praktisk Nytte. – Jeg skrev igaar til Laura, og hun har havt et utro- ligt besværligt Arbeide med sit Valg; – enda»
Munchmuseet, MM K 4812.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1917. Se s. 2
«– Der er en stor Travl- hed med Rasioneringen, her i Huset bages der enormt, – da Forsyningen har været saa voldsomt. – Det er jo svert bra at der i Tide blier ordnet. Vi har intet at frygte, Inger har da tælt op alle Ting, og det vil ikke blive til nogen Ulæmpe. – Aa saasom Inger har været ængstelig for dette; – – Jeg kan nok vide Du har meget at staa i og har vanskeligt for at skrive.»
Munchmuseet, MM K 4813.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1913. Se s. 2
«Nu har Inger faaet mange nye Elever, saa hun er saa fornøiet ved denne Opgang. –»
Munchmuseet, MM K 4814.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1901. Se s. 1
«– Alt hos os, er ved det gamle, Inger har faaet et Par nye Elever, og jeg har saa meget Arbeide, som jeg kan overkomme fra Husfliden – Inger skal imorgen til Laura med 16 Kr fra Husfliden for Baand, og dette gaaer noksaa jevnligt paa. Dette er saa svært godt. Hun seer noksaa god»
Munchmuseet, MM K 4815.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Mange mange Tak for Blomsterne og for Pengene Laura hav de med fra Dig, vi skal kjøbe nogle gode Bøker, det er saa godt at være optaget med Læsning, det er saa nødvendig, – Aviserne er som Reglen opfyldt af»
Munchmuseet, MM K 4817.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1925. Se s. 4
« Vi sender Dig mange mange hjertelige Hilsener. – fra Inger og din hengivne gamle Tante»
Munchmuseet, MM K 4818.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.[????]. Se s. 2
« Mange hjertelige hilsener til Dig fra Inger og din hengivne»
Munchmuseet, MM K 4819.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.[??].[????]. Se s. 2
«Inger hilser Dig hjertelig hun sitter her og spiller gamle kjente Melodier.»
Munchmuseet, MM K 4820.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«
Inger sender Dig mange hjertelige Hilsener!»
Munchmuseet, MM K 4821.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.[????]. Se s. 1
« Takker Dig – inderlig for dine gode ønsker i Anledning Aarsskiftet, Inger og jeg sender de samme tiltak med Tak for Alt i det gamle Aar, – inderlig Tak! – Og»
Munchmuseet, MM K 4826.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.[????]. Se s. 2
« Inger sender Dig de samme Ønsker og hjertelig hilsen»
Munchmuseet, MM K 4847.   Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert [??].12.1924. Se s. 1
«Tak for brevet! – Glædelig jul ønskes dig av Inger»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 3
«Andreas. Han sier at han syntes J. var så uutviklet så der burde gå år før noe giftermål. Ved denne skynnen på fikk A. ikke lagt sig noe opp. Der blev sagt den løgn fra den familie, at Andreas støttet os, så der ikke blev noe til Johanne. Andreas betalte av og til en 20–30 kr på lån fra tante. Så tror jeg han 1 år betalte 30 kr. m. for Laura. Andreas som blev meget brøstholden ved en udulig kone, blev ved sin død anklaget for ikke å ha efterladt sig noe. Det var en kostbar kone. Engang skrev A. «hvad i all»
Munchmuseet, MM K 4900.   Brev fra Inger Munch. Datert 23.02.1937. Se s. 2
«
Din hengivne Inger.»
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.12.1937. Se s. 2
«sin bror distriktslegen over datterens åndssvaghet, og vilde hun skulde vente til hun blev mere utviklet. Men da J. dengang var 20 år, kunne man nok ikke vente noen utvikling. Fra Fredriksstad hvor J. var hos en slektning en tid, blev der sagt at hun var temme- lig tilbake i åndsevner. – Da Andreas var ute som praktiserende lege, betalte han for Laura 30 kr. pr. måned et år. Så tilbakebetalte han tante et lån han fikk av henne. Så tror jeg han sendte os 30 kr. av og till. Når nu svigermoren presset på Andreas, og når da Andreas døde så tidlig, burde jo Johannes familie ta ansvaret, og ikke \fru K./ komme til os engang»
Munchmuseet, MM K 4944.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.10.1943. Se s. 3
« din hengivne Inger.»
Munchmuseet, MM K 4979.   Brev fra Christian Munch. Datert 12.06.1879. Se s. 3
«sender 10 Kroner til Ud- gifter – Reise, Saatan etc. Tag ikke for mange Bøger med, men Farver og Tegneap- parater maa Du have med Her er nu overordentligt fagert og Alt staar saa godt paa Marken. Hils I og L saa meget og tak Dem for Brevene. Frak maa Du medtage – i det mindste Regnfrak. Bed Tante at skrive om hun er i Pengemangel, thi da faar jeg sende Anvisning paa Gagen.»
Munchmuseet, MM K 4980.   Brev fra Christian Munch. Datert 16.06.1879. Se s. 2
«Husholdning og slippe Messen, der falder me- get dyrere. Du faar da derfor i det Seneste reise paa Fredag – og da venter jeg at træffe Dig paa Station. Tag ikke for meget Tøi med da her er god Anledning til Vask. Jeg sender en Seddel at forevise Præsten. Tak I og L»
Munchmuseet, MM K 4983.   Brev fra Christian Munch. Datert 06.02.18[89]. Se s. 2
«og der vil det være godt for Dig. Vi er Dørnbergers Familie uhyre taknemmelige, fordi de har været saa snille mod Dig. Igaar var det Ingers Geburts- dag; Vi undrede os meget over, at Du erindrede den, Du som ofte ikke erindrer din egen Fødselsdag. Til Middag var hos os Aagot Olsen der er en sjælden tækkelig og brav Pige. Inger læ- rer nu Regning af hende og be- gynder at drive dygtig paa med Forberedelse til Lærerindeskolen, siden kom Tante Jette og Inge- borg Jansen. Vi havde en me- get hyggelig Dag. Inger fik et Album, og et Shawlet – samt et»
Munchmuseet, MM K 4984.   Brev fra Christian Munch. Datert 10.11.1889. Se s. 2
«sendte; kanske jeg sender ‹3 til› det er godt at have dem, men bedre ikke at tiltrænge dem. Jeg glemte desværre at sende med Dig din Salmebog, men maa se at faa Wang til at tage den med; man kan dog ikke være ganske uden Guds Ord. Det maatte være morsomt at se Indianerne, men jeg tvivler lidt paa, at Hr. Bill virkelig er en gammel Tropper og at at det har sin Virkelig- hed med Knivens og Skalpens Ægthed. Det er jo saa, at Wang kommer til at reise til Paris over Jul – Frøken Wang har sagt det til Inger. Hertzberg har, som du vet faaet 1500 Francs for Retten til at tage Afstøbning af hans Ar- beide paa Pariserudstillingen. Jeg skal nu med det første»
Munchmuseet, MM K 4986.   Brev fra Laura Munch. Datert 24.12.1899. Se s. 1
«Du er jo bedre nu, har jeg hørt. Du ved vel, at tante og Ingerefter at sandsynlighed idagmorges reiste til onkel Alfreds. Jeg har faat saa meget, saameget \pent og godt/ hjemmefra. Jeg har det godt nu. Over nytaar faar jeg baandvæv; jeg skal væve nationale baand til tante og husflidsforeningen.»
Munchmuseet, MM K 4987.   Brev fra Laura Munch. Datert 28.06.1901. Se s. 1
«Det staar bra til med tante og Inger. Tante har syet en nyde- lig Hardanger-dukke, som Inger har gaat med til\leveret/ lille Odel Nør- regaard, advokat Nørregaards datter, til foræring.»
Munchmuseet, MM K 4988.   Brev fra Laura Munch. Datert 31.05.1913. Se s. 1
«Tante og Inger hilser.»
Munchmuseet, MM K 4989.   Brev fra Laura Munch. Datert 21.07.1913. Se s. 1
«1000 tak for roserne! Jeg mødtes med Inger iformiddag paa Stortorvet. Der stod noksaa bra til med tante. Tante og In- ger beder altid at hilse dig mange      gange»
Munchmuseet, MM K 4990.   Brev fra Laura Munch. Datert 06.10.1913. Se s. 1
«1000 tak for den deilige frugt. Tante og Inger sendte mig endel frugt af det, de havde faaet af dig, saa jeg idag sender dem endel af det, jeg har faaet. Den 29. sept. skrev jeg et brev til dig med adresse Jeløen pr. Moss. Jeg haaber det er kommet. Jeg venter dit svar paa det. Dette kort er fra Olav Ryes plads. Den 4de gaard fra høire side er nr. 48 hvor vi har boet.»
Munchmuseet, MM K 4993.   Brev fra Laura Munch. Datert 31.12.1913. Se s. 1
«Efterat du var reist, telefo- nerte jeg til Inger og bad hende sende dig Olines adres- se. – – Hun bad mig hilse dig mange gange. – – 1000 tak for besøget og alt det deilige sukker- tøi, kagerne og alt.»
Munchmuseet, MM K 4995.   Brev fra Laura Munch. Datert 05.03.1914. Se s. 1
«Tak for kortet! – Nu skal jeg skrive til tante og bede hende give dig Andreas adresse. – Forresten skriver Andrea hverken til tante eller Inger eller mig. Hun har aldrig nogensinde skrevet til mig engang. Heller aldrig har je jeg faaet fotografier fra hende. Hun har for ikke saa længe siden igjen fotografert sig, men hverken tante, I. eller jeg har faaet noget. Jeg saa fotografiet \nylig/ hos mere uvedkommen- de. Hun er vist galt opdraget, ialfald interesserer hun sig ikke for andet end stas, fornøielser og herrer – svært flott opdraget i alle dele. Tante vidste jo ikke, at hun havde saavidt»
Munchmuseet, MM K 4996.   Brev fra Laura Munch. Datert 29.05.1914. Se s. 1
« Mange hilsener fra tante, Inger og»
Munchmuseet, MM K 4997.   Brev fra Laura Munch. Datert 13.07.1914. Se s. 2
«Sidste tirsdag var jeg med tante og Inger paa Skarpsno-ut- stillingen og havde det saa hyggellg med dem. Tante er saa grulig snild mod mig.»
Munchmuseet, MM K 4998.   Brev fra Laura Munch. Datert 14.08.1914. Se s. 1
«1000 tak for alle de dei- lige moreller og bær! – – – Sidste søndag var Inger hos mig heroppe; hun bad at hilse dig saameget fra tante og hende. Tante og Inger har kjøbt stof til bordteppe til dig og jeg har vævet baand til dette; vil vi vil forære dig det til din geburtsdag og jul.»
Munchmuseet, MM K 5000.   Brev fra Laura Munch. Datert 19.09.1914. Se s. 2
«lelse gik snart over. Iforgaars mødtes jeg med Inger. Jeg skal hilse dig mange gan- ge fra tante og hen- de. Hils din hushol- derske fra mig. – – –»
Munchmuseet, MM K 5002.   Brev fra Laura Munch. Datert 05.06.1915. Se s. 2
«Tøiet havde hun selv faat af en, som er død. Inger har ogsaa udmerket overtøi og andet. Men tante trænger et let overplag for sommeren. Hun har bare et overplag for vaar og høst, som er for varmt for sommeren. Silketøiet, som jeg fik med fra dig, passer udmerket til et saadant plag; det er saadant tøi, som bruges til dette og fores med satin og blir et let, behageligt plag, som passer ud- merket for tante, som saa gjerne vil ha noget let for sommeren. Hun er nok noksaa bra nu, saa hun tænker at komme lidt mere ud isommer – – – – – – – –»
Munchmuseet, MM K 5003.   Brev fra Laura Munch. Datert 10.08.1915. Se s. 1
«Jeg har idag skrevet til tante og Inger og hilset dem fra dig.»
Munchmuseet, MM K 5005.   Brev fra Laura Munch. Datert 15.09.1915. Se s. 1
«1000 tak for besøget og de 20 kronerne! – – Det er bare saa altfor me- get. – – Stokken din fandt jeg i mit værelse. Tante og Inger hilser dig mange gange.»
Munchmuseet, MM K 5007.   Brev fra Laura Munch. Datert 23.12.1915. Se s. 1
«Glædelig jul ønskes dig af din heng. Laura Munch. 1000 tak for alt – – presenterne, trakteringen og alt! Jeg skal hilse dig mange gange fra tante og Inger. Inger var hos mig igaar.»
Munchmuseet, MM K 5008.   Brev fra Laura Munch. Datert 04.01.1916. Se s. 2
«Jeg skal hilse dig saamange gange fra tante og Inger. Inger var hos mig sidste søndag eftermiddag, altsaa iforgaars. – –»
Munchmuseet, MM K 5009.   Brev fra Laura Munch. Datert 13.06.1917. Se s. 1
« Mange hilsener fra tante, Inger og»
Munchmuseet, MM K 5010.   Brev fra Laura Munch. Datert 31.08.1916. Se s. 1
«
1000 hilsener og tak fra tante og Inger og»
Munchmuseet, MM K 5013.   Brev fra Laura Munch. Datert 02.02.1917. Se s. 1
«Da jeg ved, du gjerne vil sende Inger et kort til hendes»
Munchmuseet, MM K 5014.   Brev fra Laura Munch. Datert 10.06.1916. Se s. 1
«
Mange hilsener fra tante, Inger og»
Munchmuseet, MM K 5015.   Brev fra Laura Munch. Datert 11.07.1917. Se s. 2
« mange hilsener fra tante, Inger og»
Munchmuseet, MM K 5016.   Brev fra Laura Munch. Datert 21.07.1917. Se s. 2
«og moreller og blomster. Jeg var med blomster paa gravene. – Mange hilsener fra tante og Inger.»
Munchmuseet, MM K 5017.   Brev fra Laura Munch. Datert 27.08.1917. Se s. 2
«
1000 hilsener fra tante, Inger og mig»
Munchmuseet, MM K 5020.   Brev fra Laura Munch. Datert 07.11.1917. Se s. 2
«du skulde uleiliges saa med alt dette og regningen. Jeg skal hilse saameget fra tante og Inger. Nu skal jeg væve et arbeide, som skal sælges.»
Munchmuseet, MM K 5021.   Brev fra Laura Munch. Datert 05.04.1918. Se s. 2
«se og takke dig saameget fra tan- te og Inger. 1000 tak for kortet du sendte mig og alt.»
Munchmuseet, MM K 5023.   Brev fra Laura Munch. Datert 12.09.1918. Se s. 2
« Mange hilsener fra tante, Inger og mig fra»
Munchmuseet, MM K 5025.   Brev fra Laura Munch. Datert 01.02.1919. Se s. 1
«Tak for besøket o.s.v. Jeg vet, du gjerne vil sende Inger et»
Munchmuseet, MM K 5027.   Brev fra Laura Munch. Datert 11.12.1919. Se s. 1
«1000 hilsener og gratulatio- ner til din, fødselsdag! Tante, Inger og jeg har en liten ting som vi skal forære dig; men vi venter til jul med den.»
Munchmuseet, MM K 5029.   Brev fra Laura Munch. Datert 21.12.1920. Se s. 1
«Tak for brevet og frugten! Tante, Inger og jeg har en liten ting til dig sam- men, som du faar saasnart den er færdig; vi staar nem- lig fast for garn, som end- nu ikke er kommet. En god Jul og et godt nyt aar ønskes dig av»
Munchmuseet, MM K 5037.   Brev fra Laura Munch. Datert 02.02.1924. Se s. 1
«Tak for de mot- tatte 40 kroner. Gjennem Inger har jeg desuten (allikevel)»
Munchmuseet, MM K 5041.   Brev fra Laura Munch. Datert 03.03.1925. Se s. 1
«1000 tak for de 100 kroner jeg fik fra dig gjennem Chr. Sparebank idag. – Jeg skal hilse dig saameget fra tante og Inger. Jeg var hos dem for etpar dage siden. \vend!/»
Munchmuseet, MM K 5043.   Brev fra Laura Munch. Datert 08.04.1925. Se s. 2
«Skal hilse saameget fra tante og Inger!»
Munchmuseet, MM K 5044.   Brev fra Laura Munch. Datert 22.04.1925. Se s. 2
«
Hilsen fra tante og Inger,»
Munchmuseet, MM K 5057.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 15.12.1892. Se s. 1
«Jeg var hos Christoffer Munthe for at faa Maleriene – men de var for lengst hentet formodentlig af Gerhard M. – jeg skriver til ham for at faa Greie paa Maleriene, og hvis han har dem, skal jeg sende dem snarest. Billederne var efter Ingers Sigende i én Kasse sammen med Munthes – saa det blir nødvendig at lave en ny Kasse, hvis ikke en vi har i Kjælderen skulle passe. Bybud Gulbransen spør, hvad han skal gjøre med endel Malerier, som hoGuld- listefabriken ikke vilde modtage, da den ikke havde Plads – de staar paa Tivoli’s Staldrum – men maa snarest ud herfra, da et Beriderselskab an- kommer. – Jeg Gulbransen vil efter min Anmodning opbevare dem hos sig – hvis der ikke gjøres noget Ansvar gjældende mod ham i Tilfælde Ødelæggelse ved Brand ell. lign.»
Munchmuseet, MM K 5058.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 09.01.1894. Se s. 2
«været hjemme og er det fremdeles. Jeg synes, at det er umuligt at mærke noget abnormt ved hende; – vi har tænkt at lade hende faa en Væverstol, saa hun ialfald kan arbeide noget. Inger er fremdeles hos Onkel Edvard. Jeg bor fra 1ste d.M. paa Rigshospita- let – jeg maatte ta Ansettelse der, for at have noget at leve af – da der ingen Post var at faa; – nu søger jeg da alle Distriktslægeembeder, som blir le- dige. –»
Munchmuseet, MM K 5067.   Brev fra Andrea og Laura [?]. Datert 11.12.1932. Se s. 2
«vort hjørne i Kirkeveien. Ingers fotografi.»
Munchmuseet, MM K 5082.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.10.1908. Se s. 2
«Her er alt ved det gamle, jeg sidder nu paa Verandaen og skriver, mens Inger er ude og gjør Indkjøb. Jeg har svert meget Arbeide og gode Indtægter.»
Munchmuseet, MM K 5083.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.09.1914. Se s. 4
«Inger kom hjem idag med en Buket af Foraarsblomster, Nyperos hun har nylig været sam- men med Laura. –»
Munchmuseet, MM K 5084.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.12.1913. Se s. 2
«
mange, mange hjertelige Hilsener fra Inger og »
Munchmuseet, MM K 5085.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.02.1916. Se s. 2
«Alt er ved det gamle her. Inger har faaet flere Elever, – og det liker hun godt. Hun sender Dig Hilsen med mange Tak.»
Munchmuseet, MM K 5086.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1916. Se s. 2
«
Mange Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 5087.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.09.1916. Se s. 2
«
Mange hjertelige Hilsener fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 5088.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1916. Se s. 2
«Dersom vi ikke havde havt Dig, kjære Edvard, aa det tænker jeg ofte paa, – baade for Laura, Inger og meg selv, – det havde seet ilde ud for os.–»
Munchmuseet, MM K 5089.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1917. Se s. 3
«
Med mange Tak for alt fra Inger og»
Munchmuseet, MM K 5090.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.10.1917. Se s. 2
«Inger hilser og takker Dig hjertelig, Laura var her i Søndags fra hende kan jeg og hilse.»
Munchmuseet, MM K 5091.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.12.1917. Se s. 1
«Mange Tak for dete Brev- kort, og Tak fra Inger og mig for den deilige Rosensæbe og Sukkertøiet, Billedet af Fru Bohr og Hoffmans Pastel er indpakket. –»
Munchmuseet, MM K 5092.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.05.1920. Se s. 1
« Hilsen fra Inger»
Munchmuseet, MM K 5094.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910. Se s. 1
«Inger er reist til Hoved øen, hvor der er arrangeret endel Festlighedet i velædigt Deerned; hun har aldrig været der før, saa det kan være morsomt. – »
Munchmuseet, MM K 5097.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1912. Se s. 4
«Inger tænkte paa en Ber- genstur, har holdt paa idag at overtale mig til at være med, – men om jeg har lyst til at see den storartede Natur og Byen saa vil jeg dog heler nu være hjemme; Fru Nanna har jeg ikke Lyst paa \at/ træffe; – nu er det godt at være i Ro, for sligt. –      Det er nydeligt paa Nordstrand ogsaa nu.»
Munchmuseet, MM K 5098.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1913. Se s. 2
«Inger har faaet endel nye Elever, 10 Stykker, og det er svert godt, arbeidet blier den nødvendig- ste og bedste Adspredelse,– og det styrker ogsaa.»
Munchmuseet, MM K 5099.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.07.1896. Se s. 2
«Inger laante Kufferten din den sorte lange, deri laa et Teppe som tager sig godt ud i Stuen, og en liden vakker Lampe, som ogsaa er kommet op.– Teppet har godt af at komme ud, da Møl kunne havde kommet.– vi skal bevare begge Dele vel –»
Munchmuseet, MM K 5100.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1896. Se s. 4
«Inger er hos Moestues idag,– og er jeg hjemme alene. Det er 15te October, 35 Aar siden Papa og Mamas Bryllupsdag.–»
Munchmuseet, MM K 5101.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1897. Se s. 1
«ymte om, at der var Haab om at faa det, men saa gik det saa lang Tid hen, før vi fik Meddelse derom, saa vi troede en anden havde faaet det. – Inger tog en af dine Mapper og forærede gamle Grønvold i den Anledning for- di han har været virksom her. – Han havde nok lidt Betænkelighed ved at tage imod den\Mappen/, da hun gjorde det paa egen Haand, – men vi vidste, Du ikke havde imod det. – Nu er jeg ogsaa saa glad for din Skyld. – det har været saa ondt, at Du som har saameget at kjæmpe med, ogsaa skulde have dette paa Dig med Penger at sende til os –      Jeg seer Du udstiller her af Bladene, Rosenkrands-Johnsen udtaler sig forstaaende, vi har endnu ikke været paa Udstillingen.»
Munchmuseet, MM K 5102.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.09.1898. Se s. 3
«Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1900. Se s. 2
«– Du maa ikke tænke paa at sende os Penge, nu skal Du høre, hvorledes vi hr det, 400 Kr kom idag til Laura igjen som vi sætter ind, – 360 Kr har vi foruden samlet dels af det Du har sendt, saa af Gratialerne I og L faaer til Jul og fra Alfred Moe 50 hver til Jul. – Vi har»
Munchmuseet, MM K 5104.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.02.1901. Se s. 2
«meget jeg kunde have ønsket at være i Ro hjemme, og om det havde kunnet lade sig gjøre for Dig, i detmindste en liden Stund, at være sam- men med os. – Det var jo snildt af Alfred, at han vilde invitere os, men jeg er nu ikke skikket til at reise bort om Vinteren; – og jeg havde jo ikke gjort det heller, hvis jeg ikke havde tænkt, at det var saa meget bedre for Inger.–»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 3
«1ste April. – Mit Brev har lagt længe, jeg havde ikke din Adresse, og jeg har den ikke nu heller, –men jeg haaber at faa den gjennem et Kort. – Idag kom der en gul Pengeseddel og Penge- anvisning fra Lubeck, tænk saa storartet, at Du kan sende hele 250 Kroner. – Inger greier med det, det er forbausende, hvor godt det gaar Dig, det er saa usigeligt godt for os alle at vide det. Og nu er det saa elendige Tide for Kunstnerne. –»
Munchmuseet, MM K 5108.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.09.1904. Se s. 4
«Inger skal afsted med Brevet, saa jeg maa slutte,»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 2
«Andreas er nu i Høland som Vikar for 3 Uger, skal for den Tid have 150 Kr, derefter til Lille- hammer. –      Her har vi havt det felt koldt, uagtet det staaer grønt og vakkert omkring, Frugttræerne begynder at blomstre, pludselig kanske igjen vi faaer Snefald, ja jeg tænker i Efter- middag.– Vi har alle havt Forkjølelse eller kanske Influensa, Inger havde Feber i to Dage, og det tog svert paa hende, det er fult i saadanne Bratte Overgange.– Hun maatte derfor sløife Aftenunderholdning, det havde jo vært morsomt for hende at være med. – Bokken Lassen sang, hun optræder nu som Sangerinde. –»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 3
«–Søndag. Det regnet i hele Dag,– Laura har været i Kirke men Inger og jeg har holdt os hjemme,– iaften har vi havt Besøg af Fru Botten Hansen,– hun holder enda paa med sin Poletik. –»
Munchmuseet, MM K 5111.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1909. Se s. 2
«– Vi kommer neppe til at leie bort iaar,– lave Priser, og da kvier vi os \noget/ for Strævet. – Inger vil»
Munchmuseet, MM K 5112.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 1
«Tak for Brevet, det var da hyggeligt at høre, at Du skulle tage Dig en Tur til Kristian- sand; I dette vakkre Høst- Veir maatte jo denne Afvex- ling være noget for Dig.– Der skal der jo være saamange nydelige Steder. Klimatet er jo ogsaa saa mildt og godt. – Med Hensyn til os, er der intet i Veien. Det gjaldt jo egentlig bare at træffe Dig og hilse paa Dig.–– Reisen ville blive kostbar– Inger maatte jo indstille endel Musiktimer.»
Munchmuseet, MM K 5113.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.11.1909. Se s. 1
«– Nu har jo den deiligste Dag idag Søndag 7de November, vi har sat paa Verandaen og nydt Solskinnet, Inger har endog tat en vakker Buket Blomster fra Haven, – Uhel- digt er det at jeg maa sidde med Foden paa en»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
«Inger er i Byen i Dag ogsaa,»
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 2
«Ingers Organkursus gaar det smaat med, da hun havde drevet paa 1 Maaned og skulde være snart bra gjorde hun en Feil, som bragte hende til at begynde forfra igjen, alt hvad hun havde arbeidet sig igjennem var ødelagt.– Men nu haaber hun at blive færdig til Som- merferierne, og skal da tage god Hvile i Aasgaardsstrand. – Feilen var at hun \og Lærerinden/ vilde ind paa Sangen – det var det uheldige, nu har hun da heldigvis \aldeles/ opgivet dette,– forsaavidt var jo Uheldet bra,– men det er jo kjedeligt med saa meget anstrængende arbeide, der var forgjæves;– men nu gaar det fremover \igjen/ med bare»
Munchmuseet, MM K 5116.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906. Se s. 2
«Inger hilser saa meget, Laura har bedt at takke Dig saa meget for Pengene Du sendte hende. Vi var hos \hende/ nylig;– hun holder paa med sine Baand; og har Lyst paa dette Arbeide.»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 1
«Tak for Brevet, som vi fik saa lige til Julaften, det var saa oplivende.– Vi havde nok tænkt dette med Oline, men nu var det saa deiligt, at vi kunne sige Du i dit Brev havde sagt det.– Inger var hos hende igaar Juleaften og hun blev saa overstrømmende glad. Jeg troer, nok hun skriver selv og»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 2
«Hilser fra Log hun takker Dig saa meget, In var hos hende forgaars.– Ja nu maa jeg ønske Dig godt nyt Aar fra os allesammen tak for det gamle!–»
Munchmuseet, MM K 5118.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1908. Se s. 2
«Vi ere friske, nu har vi for Øieblikket det mest smilende vakkre Solskinsveir,– Inger sidder og underviser, og det seer saa vakkert ud med Solstreifet i Stuen, saa rent oplivende. Inger er rigtig frisk og kjæk i Vinter. – Ved Nytaar havde jeg Influenca, men den gik bra over, den varede i en 14 Dages Tid,– det var saa koldt da, saa man havde let for at blive an- greben. –»
Munchmuseet, MM K 5119.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1915. Se s. 2
«
Inger hilser Dig hjertlig, hun har ogsaa havt en Tørn af Forkjølelse i forrige Uke. –»
Munchmuseet, MM K 5120.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.10.1915. Se s. 2
«Og nu igjen, faaer jeg jeg komme tilbake til at takke Dig for din Godhed i at tilbyde os Kjøbenhavns- reise,– men dette maa vi have tilgode til Sommer- ferierne.– Inger maa passe saa paa sine Elever, som»
Munchmuseet, MM K 5125.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1911. Se s. 2
« Hilsen fra tante In»
Munchmuseet, MM K 5145.   Brev fra Laura Munch. Datert 22.08.1918. Se s. 1
«Jeg haaber, du nu er bedre – Jeg vet, du vil, at tante og Inger skal faa grøntsaker fra dig. De har ikke faatt grøntsaker fra dig isommer, men har maattet kjøpe \lidt/grønt-»
Munchmuseet, MM K 5146.   Brev fra Laura Munch. Datert 29.12.1915. Se s. 1
«Jeg skal hilse dig saaman- ge gange fra tante og Inger. Jeg havde brev fra tante nylig. hun bad at hilse dig saameget fra dem. – –»
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Vi ere friske– Inger er plaget af Cardialgi, men det er jo en Sygdom som ikke er farlig, men slemt, at hun maa holde Diæt.– Hun var nylig i Geburtsdagsgilde hos Tante Jette, der nød hun alslax farlige Sager for en Cardialgi. – Der i dette Selskab var adskilligt Tale om Dig da dine Axsier er naturligvis steget, – et fuldt Omslag fra før. Grønvold bad at hilse Dig og sige at det Billede Doctor Arentz har faaet kjøbt, er noget af det deiligste han har seet. – Nu er dette kommen fra Berlin og sendt ham (Dr A) Varekassen har vi faaet tilbage og er her.»
Munchmuseet, MM K 5360.   Brev fra Laura Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Vær saa snil og bed Inger, at hun sender mig de resterende 30 kroner af mit gratiale. Jeg har havt saamange udgifter og skal ud med kr. 11,90 for garn til «Husfliden». Jeg skal halvsaale sommer- støvlerne, kjøbe galoger o.s.v. Desuden har jeg «Morgen- bladet.» Jeg havde bare faat solgt for 50 øre for\i/ baand i «Husfliden». Samme dag jeg var der, havde Inger været der, fortalte frk. Kroxrud. Jeg trænger pengene sna- rest muligt.»
Munchmuseet, MM N 6.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 2
«Han{M}Inger lovet i vores alles navn at vi skulde komme træffes i himmelen med Lau Mama og Sofie – da strålede hans øine. –»
Munchmuseet, MM N 128.   Notat av Edvard Munch. Datert 1910–1930. Se s. 4
«Note(Da vi kom til cafeen stod der en mistenkelig dame utenfor. Den eldre herre skjønte det ikke var noe inpas hos mig, og han var { … }en sånn bra mann at han lot mig gå. Han bad farvel og forsvandt med damen inn i huset. Og gla {var}\gikk/ jeg \videre./ Inger Munch»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«3) Den hvide dame ved stranden i Rasmus Meiers samling var {min}Munchs søster Inger»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 3
«– Dengang var { … }der Sygdom i Huset År efter År – Ingers Maade med mig i { … }‹disse› År er ubegribeligt Jeg har bare forsøgt at være { … }hensynsfuld og snild mot Inger – Naar jeg har været heftig – er det været fordi jeg efter utal af Advarsler ingen Virknng hade»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 3
«Det  …  underligt for mig at se at Inger selv intetsomhelst gjør for at Forholdet skal – og det er jo nu hende det kommer an på –  …  …  tænk på hendes Væsen  …  det sidste  …  …  – Jeg må jo da tro at hun er den sammeInger har en Pligt ligeoverfor os andre at gjøre rig{g}ti b …  ordentlig for sine Nerver»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 3
«Det  …  underligt for mig at se at Inger selv intetsomhelst gjør for at Forholdet skal – og det er jo nu hende det kommer an på –  …  …  tænk på hendes Væsen  …  det sidste  …  …  – Jeg må jo da tro at hun er den sammeInger har en Pligt ligeoverfor os andre at gjøre rig{g}ti b …  ordentlig for sine Nerver»
Munchmuseet, MM N 183.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 3
«Inger må huske på osså hun har Pligter ligeoverfor mig»
Munchmuseet, MM N 184.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 1
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
Munchmuseet, MM N 184.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 1
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
Munchmuseet, MM N 184.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913. Se s. 1
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
Munchmuseet, MM N 191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.3.1920. Se bl. 1r
«Jeg måtte skulde syg og nervøs udføre det svære arbeide for stak bare for 1500 kr – Dertil havde jeg forpligtet mig til at skaffe en mand fra Norge til hjælp – Jeg kunde ikke forøvrig ikke gjort det uten den hjælp – Til denne hjælp havde jeg 300 kr – Den eneste jeg kjendte i Norge der kunde det og kunde gjøre det for denne lille sum var Ludvig – Og han kom ned og hjalp mig godt – Dette skjønte jeg jo Da begynte det ene brev efter det annet fra Dig og Inger i løbet af de 3 år i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.3.1920. Se bl. 1v
«Jeg fik ikke sove på grund af disse – og måtte så telefonere alvorli til Inger»
Munchmuseet, MM N 196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
Munchmuseet, MM N 197.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Under alt dette havde jeg en svær Nervesygdom at kjæmpe med og havde store Arbeider ved Siden af mine Pligter ligeover {I}Laura og mi Tante og Inger hvilke Pligter jeg med stor Skuffelse så mig forhindret i at ‹indfrie› …  { … }det så godt som jeg ellers havde kunnet gjøre»
Munchmuseet, MM N 197.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«– ‹Vil› ikke ‹nu›Inger …  bestemt det er den eneste Løsning»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«vilde kunne {af}undgaaes? Vilde det være menneskeligt? I disse ‹ti› År har bitre Ord faldt fra min Mund en Gang ligeoverfor Inger og et Par Gange ligeover– for Laura»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har osså måttet nævne det til Laura da Laura vil kaste al Skyld paa Inger (Hun er omtaler min Tante med en rørende Forgudelse)»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«For jeg tror Inger lar»
Munchmuseet, MM N 208.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg har så havt den store opgave – der har været mange Års Haa{p}b at faa gjennemføre{–}: at bringe min gamle Tante og Inger ubekymrede Dage –»
Munchmuseet, MM N 246.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915–1925. Se s. 4
«– Det er fremfor alt Ingers Paastaalighed, Ikke lader sig sige – hendes krigsberedt- hed – og urimelighed til at hjælpe til en Forsoning der er det farlige –»
Munchmuseet, MM N 380.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skrev til Inger at når Andrea sender gutterne væk så langt fra sig og på tros av de stærke advarsler så må hun ta det fulde ansvar –»
Munchmuseet, MM N 446.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Pot Poteter til Inger»
Munchmuseet, MM N 446.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Inger Æbler –»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 1r
«Jeg harossåved osså at min Søster Inger tidligere har i høi Grad overdrevet»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 2r
« In I hvertfald burde Inger fundet sig i at få høre bitre Ord og Reprimander baade af Laura og mig når hun bærer sig så uvettig a{f}d. Det havde været bedre om hun havde havt en Smule Selverkjendelse end at bringe nye Stridsspørsmaal op der vil gjøre Striden uendelig og end mere bitter»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har kjender nu Forholdene – og ved at Feilen ligger { … }vel så meget i Ingers opfarende Sind – hendes utrolige Tanvanskeligheder Tankeløshed – Jeg har i ‹Overmaal nu› faat føle det selv»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 2
«Inger søger jo alti i sin Paastaalighed at hæfte sig ved Reprimander hun retfærdig har faat af mig forat kunne sige det gaar op i op I mit Brev har jeg fremsat klare Spørsmaal til Inger – { … }Dem kan hun besvare det nytter ikke når atter»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 2
«Inger søger jo alti i sin Paastaalighed at hæfte sig ved Reprimander hun retfærdig har faat af mig forat kunne sige det gaar op i op I mit Brev har jeg fremsat klare Spørsmaal til Inger – { … }Dem kan hun besvare det nytter ikke når atter»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Laura er en meget klog Kvinde Hun har har sin slemme Side – men hun har gjennem- gaaet overordentlig meget – Inger faar tænke på hva hun har –»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Min Tante er en sund men ‹megti› strid Karakter, Inger er yders – Opfarende nervøs og tankeløs, Laura er meget klog – meget {s}fin og ‹sensible› men vanskelig, nervøs»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 2
«Imidlertid har hun og Inger sine Feil og netop disse er kommet frem her – i disse Spørsmaal – At disse Feil har været berørt»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Det er Fruens Udtalelser i Anledning Laura{der}som jo er Referat af Ingers Udtalelser – – Det viser at Inger fremdeles er tilbøielig til i høi Grad at overdrive alt med Hensyn»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Det er Fruens Udtalelser i Anledning Laura{der}som jo er Referat af Ingers Udtalelser – – Det viser at Inger fremdeles er tilbøielig til i høi Grad at overdrive alt med Hensyn»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«{ … }Hvad Inger paastaar om Lauras Skyld i dette er absolut urigtigt.»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg har Beviser { … }nok for Ingers tidligere Overdrivelser i Anledning Laura»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«{ … }Jeg vil Inger alt muligt godt og det gjør mig ondt atter at måtte tale hende tilrette – men det er nødvendigt»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 5
«Det er vanskeligt – Jeg er ikke blind for den vanskelige Stilling Inger er i og for de skrøbelige Nerver hun har faaet –»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 5
«Forøvrigt har jeg fuldstændig opgivet at faa Inger til Forstaaelse og kommer ikke til at tale mer om de såkaldte gamle Ting»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 6
«Ingers Ve og vel vil fremdeles ligge mig meget paa Hjerte og noget imod hende skal jeg ikke have – Det hele er meget trist aligevel – men det er intet annet at haabe på end Tiden – Uden st{ … }ærkt Arbeide fra hendes Side vil de{t}n gamle Fortrolighed ikke komme»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 7
«Inger beklager sig over hva jeg har sagt til Laura.»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 7
«Dette vil {osså}De osså findefra se af mit tidligere Brev at Inger hefter sig ved strax ved et eller annen Ting jeg har sagt forat faa alt op i op som hun sier. – Jeg har jo forklaret at ved sådanne årelange Ærgrelser vil bitre Ord fra min Side ikke undgaaes»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 8
«Jeg ved at { … }Inger har Tilbøielighed til at overdrive alt med hensyn til Laura – Det har jeg Bevis for –»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 9
«En langvarig og farlig Sygdom – – {En}Den vanskelige Opgave at skaffe Laura Lys og Luft ‹ifra› de mange triste Aar – – {at}Den store Opgave { … }at endelig skaffe min gamle Tante og Inger fuld Sorgfrihed Resten af sine Da{ … }ge pecuniært. Dette tror jeg er lykkedes mig – Så m har jeg havt kunstnerisk Gjennembrud med store monumentale Opgaver»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s.
«Sandsynligvis blir der altså næppe berør talt mer om disse Ting – uden når det skulde blive aktuelle { … }Spørsmaal – Jeg har endelig måttet opgive en snarlig fuld Forsoning med Inger»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s.
«(Men kunde ikke Fruen ‹give› prøve at spørgeInger de Spørsmaal jeg har skrevet op»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 13
«Inger har noget hun kalder «Alt gaar op i op» Det vil sige gi – Hun har intet at gjøre godt igjen fordi { … }de selv har havt det saa slemt og jeg har da osså været utaalmodig og forbrudt mig – \mener hun!/»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 15
«Blive nogen Slut – når Inger tar det slig –»
Munchmuseet, MM N 720.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 1.2.1889. Se s. 2
«4/2 Hils Inger og gratuler med fødselsdagen. Jeg kommer nu snart til at gå ud»
Munchmuseet, MM N 727.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1894. Se s. 2
«Så må jeg vi aftale lidt sammen om hvordan vi skal hjælpe Inger og Tante med LauraLaura må selvfølgelig vi tage på os – fra det øie hun kom tilbage – Vi får regne sammen at give 30 a 40 Kroner om Måneden – Vi skylder altså nu hver omkring en 100 Kroner. Tante må vi jo osså ta …  ta os på – Det blir vel en 20 Kroner på hver vi skyder til om Måneden –»
Munchmuseet, MM N 738.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889. Se s. 2
«Inger og Andreas må komme snarest det er s den deiligste luft hernede.»
Munchmuseet, MM N 751.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.11.1890. Se bl. 1r
« Med hilsen til dig og Inger og Andreas»
Munchmuseet, MM N 752.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1890. Se bl. 1r
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
Munchmuseet, MM N 753.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1890. Se bl. 1v
«Jeg håber dette træffer dere friske allesammen med hilsen til Andreas og Inger»
Munchmuseet, MM N 756.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.1891. Se s. 4
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 761.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1891. Se s. 3
«Det er forbausende hvor lang tid brevene tar 14 dage – tour reto{ … }ur – Alle eders breve har jeg fået, Ingers og Andreas»
Munchmuseet, MM N 769.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.4.1891. Se bl. 1r
«Dette kom så uventet, jeg fik det indtryk af dit sidste brev at alting var så vel – Det har været et farligt veir i vinter – Du har vel heller ikke været forsigtig – muligvis overanstrængt dig – Nu håber jeg det er som Inger skriver, at du er i virkelig bedring – at dette træffer dig rigtig bra – Det er væmmeligt at være så langt væk – så brevene tar sån lang tid – Jeg har skrevet til Glørsen så han sender dig af sin bedste vin – Du må»
Munchmuseet, MM N 769.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.4.1891. Se bl. 1v
«drikke meget når feberen har givet sig aldeles – Det er et godt tegn at pulsen er normal som Inger skriver – men der kunde komme tilbagefald –»
Munchmuseet, MM N 769.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.4.1891. Se bl. 1v
«Det skulde være morsomt for mig kan du tro at få noen linjer fra din hånd snart igjen. – Jeg skjønner ikke at du skulde bli så dårlig pludseli – Inger skrev nylig du var så vims til at stelle, – det er disse pludselige omslag i veiret.»
Munchmuseet, MM N 770.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.4.1891. Se s. 1
«Ingers breve med blyantskrift utenpå så uhyggelige ut.»
Munchmuseet, MM N 774.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 2
«Mind { … }Inger på  … at hun må forhøre sig hos portieren på jernbanestationen efter min floshat – er den ikke der må hun afhente den hos Holm i Karl Johansgade –»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 4
«Hvordan går det med Ingers elever»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Tak for dine og Ingers breve – Det er morsomt at det går så vidt godt – at det slog så godt til dette med Ingers informationer – hun kom did i rette tid – Hils Andreas når du skriver – Jeg sender ham snart et brev –»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Tak for dine og Ingers breve – Det er morsomt at det går så vidt godt – at det slog så godt til dette med Ingers informationer – hun kom did i rette tid – Hils Andreas når du skriver – Jeg sender ham snart et brev –»
Munchmuseet, MM N 783.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.10.1892. Se bl. 1v
«
– Hilsen til Inger og Andreas {–}og Laura når du ser hende –»
Munchmuseet, MM N 788.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1892. Se s. 1
«Jeg har sendt noget kritikker ind – der kommer vist en korespondance til Dagbladet snart – Derimod vilde jeg gjerne at Inger skulde forsøge»
Munchmuseet, MM N 789.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Nu må I ikke spare på Mynten Jeg sender flere Penger snarest – Er Inger fremdeles hæs?»
Munchmuseet, MM N 791.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.2.1893. Se s. 1
«Jeg ser af Ingers brev at dere tænker på at tage leiligheden ovenpå. De må dere da ikke gjøre, både for kuldens skyld og for i tilfælde af ildebrand – Ta heller hvilketsomhelst andet – jeg vil sikkert kunne hjælpe med husleien selv om jeg blir her i Berlin til vinteren – Nu håber jeg at få noget fra Kjøbenhavn hvor mine»
Munchmuseet, MM N 804.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1894. Se bl. 1v
«
Med mange hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 806.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1894. Se s. 3
«Det vilde være godt at have dem. – Spørg Inger om hun får Tid en Dag at gå op i Martens Hotel og forhøre sig høre efter om  …  mi{t}n Kurv med Tøi er sendt – den skulde sendes efter mig – Der har jeg osså { … }glemt et Par Støvler – som vistnok var ganske gode og Reisepenge værd –»
Munchmuseet, MM N 806.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1894. Se s. 3
«Skriv snart – og hils Inger og Laura samt Kaspersens.»
Munchmuseet, MM N 808.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.2.1895. Se s. 3
«{ … }Fik Inger ikke brev fra mig for en måned siden omtrent med tegning af mi{n}t værelse? Jeg kom siden til at tænke på om jeg skulde have mistet det og ikke lagt det i kassen –»
Munchmuseet, MM N 810.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.1895. Se s. 2
«– Vil Du bede Inger være så snil at kjøbe en blanquet eller vexelobligation»
Munchmuseet, MM N 811.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1895. Se bl. 1v
« Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 812.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 10.1895. Se s. 1
«Jeg telefonerer ud imorgen Vil Du og Inger komme»
Munchmuseet, MM N 815.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 816.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1896. Se s. 2
«
Skriv snart og hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 817.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896. Se s. 1
«Jeg håber Inger ikke ful har havt Men af Influenzaen – Fortæl hende at jeg har en stor hvid Kat – stor som Lucie men { … }aldeles Kridhvid – De{t}n er forresten al halvvild»
Munchmuseet, MM N 817.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896. Se s. 2
«
Skriv snart igjen og hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 818.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.5.1896. Se bl. 1r
«– Har Inger været hos Holmboe i anledning raderingerne? –»
Munchmuseet, MM N 819.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896. Se s. 2
«– Katten er nu endelig bleven tam – så den stadig vil op i atelieret og mo{rr}rer sig med at se på at jeg arbeider – når den ikke får lov at komme og skriger den ynkelig – Det måtte være et sted for Inger der hvor jeg bor for der findes vist 20 katte d{ … }er i alle størrelser og farver –»
Munchmuseet, MM N 819.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896. Se s. 3
«– Når Inger og Laura reiser op til Lillehammar må de hilse Andreas’s familie – og fortælle mig hvordan pigen ser ud – det er jo hans fødselsdag idag –»
Munchmuseet, MM N 820.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1896. Se s. 3
«
Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 821.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.8.1896. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 822.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 823.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.10.1896. Se bl. 1v
«
{ … }Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 826.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1897. Se s. 1
« Jeg er midt imellem Inger og Lauras fødselsdage så jeg nu slår to fluer med et smæk og gratulerer dem begge –»
Munchmuseet, MM N 827.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1897. Se s. 1
« {Jeg}Det er { … }nu midt imellem Ingers og Lauras fødselsdage så jeg slår to fluer med et smæk og gratulerer { … }dem begge –»
Munchmuseet, MM N 829.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.4.1899. Se bl. 1r
« Hils Inger»
Munchmuseet, MM N 831.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1899. Se s. 3
«
– Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 833.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1899. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 834.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1899. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 835.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.3.1900. Se bl. 1r
«
Hilsen til I og L»
Munchmuseet, MM N 837.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1900–1901. Se s. 1
«Kan ikke { … }Inger komme op – Hun»
Munchmuseet, MM N 838.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1901. Se bl. 1r
«
Hilsen til I,»
Munchmuseet, MM N 839.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.11.1901. Se bl. 1r
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 3
« Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 842.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1902. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 843.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.2.1902. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 844.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1902. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 845.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1902. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 847.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1902. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 848.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.5.1902. Se s. 2
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 850.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1902. Se s. 2
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 852.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.11.1902. Se bl. 1r
« Hilsen til Inger.»
Munchmuseet, MM N 855.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1902. Se bl. 2v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 856.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1902. Se bl. 1r
«
Godt Nytår og Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 857.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.12.1902. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 858.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 9.2.1908. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 3
«Jeg håber tidligt at komme til mit Hus – Jeg vilde bede Inger at sende ned 3 Solbær, 6 Rips og 3 Dværgæbler til Aasgaardsstrand – når Tiden der{ … }til er – Det får hun at  …  vide hos Ols{ … }ens { … }EnkeStorgaden – Hun kan adressere dem Selmergaarden ( dem til Henriksen Fisker – og be ham plante dem på»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 4
« Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 860.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.3.1903. Se s. 1
«
Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 861.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.4.1903. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 863.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 4
« { … }Hilsen til { … }Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 864.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903. Se s. 3
«Vil du be Inger kjøbe nogle vakre  …  Blomsterplanter til min Have – de kan sendes til Larsen, Bestyrer af Samlagetmed»
Munchmuseet, MM N 864.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903. Se s. 3
«
Med Hilsen { … }til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 865.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.10.1903. Se bl. 1r
« Har Du fået mit Brev? Har Inger været hos Andersson, Fotograf Bridskeby – eller Homansbyen? Jeg vilde gjerne have Prøvebilledene sendt ned»
Munchmuseet, MM N 865.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.10.1903. Se bl. 1r
« Hilsen til I.»
Munchmuseet, MM N 866.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1903. Se bl. 1r
« Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura – og gjædelig Jul – Jeg reiser i Romhelgen til Lübeck – Jeg havde helst reist til mit Hus og tændt på Arnen der – Jeg vil næste Aar forsøge at blive rolig Vinteren over i Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 867.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1904. Se s. 3
«
Hilsen { … }til {Dig}Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«Her har været megen influenza i vinter – jeg havde en liden snev deraf – men det varede blot en dag – Ser I noget til Nørregårds – jeg vilde gjerne Inger skulde gå op til fru Nørregaard med den lille gutten (billedet i U‹uhrskiven›) De har gjort mig mange tjenester – og det kunde jo osså være morsomt for Inger at træffe dem – Jeg husker ikke deres privatbolig men Nørregårds kontor er i Kirkebakken»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«Her har været megen influenza i vinter – jeg havde en liden snev deraf – men det varede blot en dag – Ser I noget til Nørregårds – jeg vilde gjerne Inger skulde gå op til fru Nørregaard med den lille gutten (billedet i U‹uhrskiven›) De har gjort mig mange tjenester – og det kunde jo osså være morsomt for Inger at træffe dem – Jeg husker ikke deres privatbolig men Nørregårds kontor er i Kirkebakken»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«
Med hilsen til LauraInger og Andreas»
Munchmuseet, MM N 870.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1904. Se bl. 1v
«
{h}Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 871.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1904. Se s. 2
«fæl om { … }Dagen men muligvis er det godt for Tilfældet Dit – Har I ikke tænkt at dra til Søen? – her er det vistnok ligeså varmt om ikke varmere end i Kristiania og det er muligvis ligeså vel så bra i Granskoven på Nordstrand – og Bad kan jo Inger få – Når jeg reiser (en 14 Dages Tid) kan I ta mit Hus) Hyggeligt var det om I kunde komme noget før Reisen så lidet vi { … }er sammen –»
Munchmuseet, MM N 871.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1904. Se s. 3
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 872.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 3
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 872.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 3
«Kan { … }Inger se { … }at få Tag i Tyrihans med Tegninger og Dig{ … }tet af Slaget i Studenterlunden Helst 3 Exemplarer –»
Munchmuseet, MM N 873.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.8.1904. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 877.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se bl. 1v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 880.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.10.1904. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 881.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.11.1904. Se s. 4
« Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 883.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.12.1904. Se s. 3
«ganske rasende når jeg tænker på at på en Måde må Du og Inger ta i for dette bortskjæmte Rigmandsbarn –»
Munchmuseet, MM N 884.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 1
«– Jeg { … }vil have forskjellige Udstillinger her i Løbet af Vinteren – Vil Du be Inger gå op til An Fotograf Anderson, Bridskeby eller Homansbyen – og be ham sende mig»
Munchmuseet, MM N 884.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 2
« Hilsen til Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 886.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905. Se bl. 1v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 888.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 3
«
Hilsen til { … }Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 890.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.9.1905. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 894.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1905. Se s. 4
«{ … }Jeg antar ikke at jeg på længere Tid kommer til Norge – blot på kortere Besøg i Åsgaardstrand – Hvis jeg ikke kommer må I da ta Huset til Sommerborg der er en deilig Frugt der – Hils Inger og Laura    jeg får vel snart høre fra Eder»
Munchmuseet, MM N 895.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1905. Se s. 3
«
Hilsen Til Inger og Laura fra»
Munchmuseet, MM N 896.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.12.1905. Se bl. 1v
«– Det var kanske bra at Inger tog en Tur tidligt i Våres og ordner lidt med {h}Haven – Der kunde sættes en Del Frugt på nordsiden –»
Munchmuseet, MM N 897.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 2
«læse. – Læg dem væk så {ik}ingen anden ser { … }disse – Der { … }ligger osså Bøger som vel en ældre Gentleman kan læse men  …  vel Inger er for nervøs til. F.Ex Kristiania Bohemen og «Syk Kjærlighed» den får Du ta i Vare –»
Munchmuseet, MM N 898.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 4
« Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 899.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 2
«
– { … }Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 900.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 3
«
Min Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 901.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1905. Se bl. 1v
« Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 903.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.2.1906. Se bl. 1r
« Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 904.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906. Se bl. 1v
«Inger må sørge for at der plantes i Haven – Jeg har Baad dernede IInger kan ro –»
Munchmuseet, MM N 904.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906. Se bl. 1v
«Inger må sørge for at der plantes i Haven – Jeg har Baad dernede IInger kan ro –»
Munchmuseet, MM N 904.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 906.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
« Du må sende Inger til Advokat Nørregaardog forat forsikre sig om at der er ordnet med en Samling Malerier der står i Laaneind- retningen i Folkebankens Afdeling i Torvgaden – Der står en circa 20 Malerier der trues med Auktion – og det vil sige at borgive Billederne – { … }Hvis ikke Nørregaard kan lægge ud til Renter og Afdrag så m{ … }å I altså gjøre det – Jeg får først Penger om en Måned –»
Munchmuseet, MM N 906.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1v
«Når reiser I til Aasgaardstrand – det er Tid til at ordne med Haven – I har der det udmærket med en Masse Frugt – I må skrive til helst Samlagsbestyrer Larsen så Haven blir ordnet – hvis ikke I{ … }nger selv reiser ned –»
Munchmuseet, MM N 907.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906. Se s. 2
«Hvordan står det til med Ingers Hals?»
Munchmuseet, MM N 907.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906. Se s. 2
«Det vilde være morsomt om Du og Inger kunde ta en liden Trip til Berlin nu på Sommertiden – Hvad mener Du herom –»
Munchmuseet, MM N 908.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 2
«– Lad mig få vide hvordan det går med Ingers Hals.»
Munchmuseet, MM N 908.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 3
«
Mange Hilsen til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 909.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 912.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1906. Se bl. 1v
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 916.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 921.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
«
Mange Hilsener til Dig – IngerLaura og Oline – »
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 923.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.4.1907. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 926.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
«
– Du får hilse Larsen og andre kjendte – {Jeg}Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 932.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.12.1907. Se bl. 1v
«
Mange Ønsker om et godt År til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 935.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1908. Se bl. 1r
« Tak for begge Brevene fra Dig og Inger og for Dit sidste – Jeg har som Du forstår en meget slet Skriveævne – Jeg har nu en Stund malt her i Berlin og reiser muligvis en liden Trip til Paris – Jeg længter dog til at komme tilbage til Warnemünde der er omtrent som Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 935.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1908. Se bl. 1v
« Hilsen til Inger og Laura og andre Venner –»
Munchmuseet, MM N 938.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.6.1908. Se bl. 1r
« Mange Hilsner til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 939.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1908. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 941.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.10.1908. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura‹!›»
Munchmuseet, MM N 942.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.11.1908. Se bl. 1r
«
{ … }Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 943.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.11.1908. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 948.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.2.1909. Se bl. 1v
« mange Hilsener til Dig – Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 949.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 11.4.1909. Se bl. 1r
« Jeg sender Eder 500 Kroner – hvoraf 100 Kr til Lauras Sparebog {J}Det blir vel længe til jeg tjener s{ … }om iår – det er vel Fløden der er skummet – Det er muligt jeg snart { … }gjør e{n}t Besøg til Syd Norge»
Munchmuseet, MM N 950.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.4.1909. Se bl. 1r
« Jeg sendte idag 400 Kroner – hvoraf Laura får 100 Kroner – Er det ikke muligt at Laura strax kan få et bedre Værelse – altså alene – Det kunde vel ikke blive så meget dyrere – Jeg reiser vel snart til det sydlige Norge – Jeg håber { … }i frisk Luft at komme mig godt – Vil Du si Inger at hun kan give Munchene Tegningen og hils fra mig Skriver snart igjen»
Munchmuseet, MM N 954.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909. Se bl. 1r
« Jeg sendte 600 Kroner – 300 Kroner til dig og { … 5}300 Kr til Fordeling mellem Inger og Laura – Jeg har leiet et vakkert Hus her med Have – og trives godt»
Munchmuseet, MM N 956.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.7.1909. Se s. 1
«– Slå Eder løs en Dag og gjør en Landauertur me{ … }d Laura – kanske I havde Lyst til at ta med en til f Ex Oline –»
Munchmuseet, MM N 956.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.7.1909. Se s. 2
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 958.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1907. Se s. 2
«
Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 960.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909. Se bl. 1v
«Horten – Jeg sender nogle hundrede Kroner som I. kan lægge tilside – Det er bedst at I faar mens jeg har – Det var morsomt at se mit Hus igjen –»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 2
«Jeg sender Werenskiolds Bog { … }adresseret til Dig, {og}forat { … }Inger kan give den til Laura»
Munchmuseet, MM N 964.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911. Se s. 4
«
Mange Hilsener til Dig – Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 965.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.4.1911. Se s. 1
«Inger talte om nogle»
Munchmuseet, MM N 965.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.4.1911. Se s. 2
«»
Munchmuseet, MM N 969.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1912. Se bl. 1v
«
Hilsen til Dig og I»
Munchmuseet, MM N 971.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1894. Se bl. 1v
«
Hilsen {til}og gratulerer til Ingers Fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 973.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1912. Se bl. 1v
«
Med mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 975.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.4.1913. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 977.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.11.1913. Se bl. 1v
« Jeg er nu kommen hjem {–}fra Berlin hvor jeg havde meget at bestille – Jeg utstillet der de mindre Udkast til Dekorationerne og de gjorde sig godt – Det ser nok ud som det blir stadig knappere med Tiden – Jeg faar næsten se at holde mig en Tid i Kragerø – Jeg faar snarest se at snakke med Inger om Pengearrangementet det er nu uklart –»
Munchmuseet, MM N 977.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.11.1913. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 978.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913. Se bl. 1r
«Jeg havde håbet at kunne faa talt med Inger om Sparebanksbøgerne før jeg reiser – men det blir ikke Tid – Vil Du bede hende beholde Sparebankbogen til jeg kommer { … }hjem om circa 8 Dage – Det har været umådeli trav{ … }elt denne Sommer – En hel Del Tydskere har været hos mig og forstyrret mig»
Munchmuseet, MM N 978.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 979.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.7.1913. Se bl. 1v
« Tak for Dine og Ingers Breve – Jeg har et tyds{ … }kt Ægtepar i Besøg – så der gives ikke et Øyeblik Tid til at skrive –»
Munchmuseet, MM N 979.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.7.1913. Se bl. 1v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 980.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.1.1914. Se bl. 1v
« { … }Hilsen til I»
Munchmuseet, MM N 981.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.2.1914. Se bl. 1v
« Hilsen til I.»
Munchmuseet, MM N 982.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.9.1914. Se bl. 1v
«
Hilsen til I»
Munchmuseet, MM N 982.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.9.1914. Se bl. 1v
«Jeg har nu faaet op Ingers Gardi{ … }ner, {der}som                   pr{ … }yder svært»
Munchmuseet, MM N 983.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1914. Se bl. 1v
«Høst og Frue er her og blir her 1 Maaned. Det skal blive bra at komme tilbage til landlige Forhold – om det end blir meget at gjøre hjemme osså – Nu er det Ingers fødselsdag – og sender hende herved mine Lykønskninger – Jeg tror dette År skal blive et godt Aar for Alle –»
Munchmuseet, MM N 983.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1914. Se bl. 1v
« Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 987.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1915. Se bl. 1v
« Jeg er bleven noget lengere end ventet i Kjøbenhavn – og reiser først om {et}2 a 3 Dage tilbage – Hertil kan man reise ned i en deilig sove- { … }vogn uden at merke {R}reisen – – Om Du og Inger{ … }en d{ … }ag kunde ta en slig liden tur?»
Munchmuseet, MM N 987.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1915. Se bl. 1v
«
Hilsen til I»
Munchmuseet, MM N 988.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.11.1915. Se bl. 1r
«
Hilsen til I.»
Munchmuseet, MM N 989.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 31.1.1920. Se s. 3
«ber Dig hilse Inger og gratulere hende med fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 990.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.12.1920. Se bl. 1v
«Glædelig Jul til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 992.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].11.1909. Se s. 4
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 996.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.12.1911. Se s. 1
« Jeg haaber I har faaet Bøgerne jeg sendte til Dig og Inger til Jul – I faar selv { … }vælge hva I vil have – Jeg har for{ … }tin fortiden Besøg af en Bekjendt fra Hamburg    Direktør Schiefler – {Han}Vi reiser imorgen til Kragerø – hvor han vil blive et Par Dage – Jeg havde gjerne været ute hos Eder { … }til Julen – men jeg finder det best at vente – {d}ennu lidt – Jeg har best af»
Munchmuseet, MM N 996.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.12.1911. Se s. 3
«Jeg har to Haner som slaas svært – men heldigvis er den lille Hunden svært flink til at skille dem ad – den drar Hanerne i Halen væk fra hinanden – Ellers havde de vel dræbt hinanden – Naar jeg nu om en Maaneds Tid kommer hjem til Kristiania – havde jeg tænkt at Du og Inger og Laura skulde besøge mig på Hotellet {–}og spise Middag»
Munchmuseet, MM N 997.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se bl. 1r
«{ … }Jeg har mod forventning osså det sidste år tjent ganske godt så det glæder mig at kunne osså i år sende 2000 kr – Da Inger skal hente pengene så har jeg i Kristiania Bank og Kreditkasse ladet udfærdige en { … }bankbog på Ingers navn – så de kan afhentes der – Håber I lever godt og med hilsen»
Munchmuseet, MM N 997.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se bl. 1r
«{ … }Jeg har mod forventning osså det sidste år tjent ganske godt så det glæder mig at kunne osså i år sende 2000 kr – Da Inger skal hente pengene så har jeg i Kristiania Bank og Kreditkasse ladet udfærdige en { … }bankbog på Ingers navn – så de kan afhentes der – Håber I lever godt og med hilsen»
Munchmuseet, MM N 998.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se s. 4
«Et litet hus med have et par mål have vilde jo vare oplivende og hyggeli – så kunde Inger få plads til piano –»
Munchmuseet, MM N 999.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se s. 3
«som jeg ofte har tænkt at si – Inger må hverken ta kolde eller varme bad men lunkne – Lunkne bad beroliger et nerverne medens for koldt eller for varmt vand ophidser –»
Munchmuseet, MM N 1000.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.5.1923. Se bl. 1v
«
Mange hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1001.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.8.1925. Se bl. 1v
«
Mange hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1002.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1924. Se s. 1
«Tak for brevene fra Dig og Inger – Det var morsomt at se disse Julepynten – Jeg syns jeg husker at vi holdt på den – Jeg pleier at sætte et litet juletræ i stuen – om jeg end ikke pynter det – Min gartner tar den fra grantoppen på hækken om huset – Jeg {h … }var nylig på {g}Grünerløkken – men jeg går lidt sur i de mange steder hvor vi boede – Det vil si jeg er ikke rigtig klar over hvor vi boet på den vestre side af Olaf Ryes Plads – Jeg huser jo den store røde stuen det var da Inger første gang havde elever – { … }Der var osså et lidet blåt»
Munchmuseet, MM N 1002.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1924. Se s. 1
«Tak for brevene fra Dig og Inger – Det var morsomt at se disse Julepynten – Jeg syns jeg husker at vi holdt på den – Jeg pleier at sætte et litet juletræ i stuen – om jeg end ikke pynter det – Min gartner tar den fra grantoppen på hækken om huset – Jeg {h … }var nylig på {g}Grünerløkken – men jeg går lidt sur i de mange steder hvor vi boede – Det vil si jeg er ikke rigtig klar over hvor vi boet på den vestre side af Olaf Ryes Plads – Jeg huser jo den store røde stuen det var da Inger første gang havde elever – { … }Der var osså et lidet blåt»
Munchmuseet, MM N 1002.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1924. Se s. 3
«
Mange hilsener til Dig og Inger og rigtig godt nytaar»
Munchmuseet, MM N 1002.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 12.1924. Se s. 3
«Jeg vil derfor be Inger si mig når jeg sendte de store pengesummene»
Munchmuseet, MM N 1004.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1925. Se bl. 1r
« Mange tusind tak { … }til Dig og Inger for gratula- tionerne, det nydelige haandklæ- forhæng og bøgerne»
Munchmuseet, MM N 1004.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1925. Se bl. 1r
«
Haaber I lever godt – Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1005.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1925. Se s. 1
«Jeg har gjort færdi en bog på 2000 kr som det er bedst Inger { … }henter i Kristiania Bank og Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 1015.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1926. Se bl. 1v
«være best for Inger ikke at bry sig saa meget om Musikundervisning – den sliter paa Nerverne. Enhver anne{ … }n Beskjæftigelse er bedre – I denne Tid gaar vel Pengene hurtigere så jeg skal sende jer mer snart – Det er ikke værdt at spare undlade hvad er godt for Sundheden –»
Munchmuseet, MM N 1015.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1926. Se bl. 1v
« Hilsen til I»
Munchmuseet, MM N 1016.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1927. Se bl. 1r
«
Mange hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1017.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].11.1929. Se bl. 1v
«
Hilsen til I.»
Munchmuseet, MM N 1020.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1931. Se bl. 1v
«Riktig godt nytår ønsker {Di}jeg Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1022.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1026.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1030.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger.»
Munchmuseet, MM N 1031.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevene {jeg}fra Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1033.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1034.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«
{ … }Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1036.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1916. Se bl. 1r
« Tak for brevkortene – Det glæder mig at Inger er bedre – Jeg har begyndt at pakke ind til Flytningen»
Munchmuseet, MM N 1036.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1916. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1037.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916. Se s. 2
«{Jeg}Det tar 2 Timer fra Lian eller Bækkelaget – Her kunde det osså være hyggeligt – men Reisen blir vel for lang for en så kort Tid – { … }Anderledes var det om Inger kunde gi sig Ferie for nogle Dage – dette var vel forresten bedre senere»
Munchmuseet, MM N 1037.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916. Se s. 3
«Jeg betaler hele Turen – Det skulde være morsomt at snakke sammen – {og}men jeg vilde meget gjerne undgå Byen – I Moss kan vi ta os en Kjøretur fra Jeløen – Bed Inger ringe op Samlaget Aasgaardstrand – Kl. 12½»
Munchmuseet, MM N 1038.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].2.1912. Se s. 3
«
Mange Hilsener og Gratulationer til Inger i Anledning Fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 1
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 2
«– { … }Bed Inger at at gå til { … }Laura og fortæl hende det    det vil kanske glæde hende. hende»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 2
«
Med Hilsen til Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 1041.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916. Se bl. 1r
«Jeg har faaet Sagerne fra Dig, Inger og Oline og takker mange Ganger alle –»
Munchmuseet, MM N 1043.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne Inger skulde fortælle Laura det vil vel more hende lidt»
Munchmuseet, MM N 1045.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1920–1931. Se bl. 1r
«Glædelig Jul til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1046.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«meget har jeg at stå i – og selv trænger jeg til Ro – Men jeg vil jo forsøge ennu at gjøre hva jeg kan – Det havde jo osså ordnet sig for længe siden – hvis Inger af egen Indskydelse havde anstrængt sig lidt og givet mig Forsikringer der k{ … }unde bringe ny T{ … }illid mellom os –»
Munchmuseet, MM N 1046.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dette mener jeg i høi Grad er til Ingers eget Gode at dette kommer i god Gjænge – derfor holder jeg osså på hermed – Det { … }er været meget som kan udrettes til Nytte og Gode for Inger hvis hun viser sig mer medgjørlig»
Munchmuseet, MM N 1046.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dette mener jeg i høi Grad er til Ingers eget Gode at dette kommer i god Gjænge – derfor holder jeg osså på hermed – Det { … }er været meget som kan udrettes til Nytte og Gode for Inger hvis hun viser sig mer medgjørlig»
Munchmuseet, MM N 1048.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skulde egentlig tat en tur til Tyskland men fik min bronchit – Den er vist som Ingers – Jeg håber snart at bli kvit den – Skriver igjen»
Munchmuseet, MM N 1050.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931. Se bl. 1r
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
Munchmuseet, MM N 1050.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931. Se bl. 2r
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1051.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916. Se s. 3
«
Med mange Hilsener til Dig, Inger‹og›Laura»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
« Med Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1053.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1928–1931. Se bl. 1r
« Hils Inger»
Munchmuseet, MM N 1054.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1916. Se bl. 1v
«{ … }Jeg haaber alt staar godt til og hilser Inger»
Munchmuseet, MM N 1055.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«
Hils Inger»
Munchmuseet, MM N 1056.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Gratuler Inger med fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1059.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for Gratulationerne fra Dig og Inger – og for det pene Blomsterkort»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var nylig ute på Grünerløkken og så på de gamle tomter – Det var svært hvor mange steder vi bodde på – Jeg går sur i stederne ved Olaf Ryes plads{ … }vestsiden – Jeg ved ikke om det var på en eller to steder vi bodde på der – Jeg huser jo godt den store røde stuen – Det var da Inger begynnte at få elever –»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skulle nu osså få malt Dig engang igjen – { … }Det { … }var mangen gang jeg malte Dig før – Osså Inger – Men Aftenposten var fæl til at skrive – især mot Ingers Portrætter – Nu beundres de af alle – Ingers første portræt»
Munchmuseet, MM N 1062.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922–1926. Se s. 2
«Det h har mig derfor ikke været mulig at under- søge forholdene med det hus Inger snakker om – Det kommer an på at det lønner»
Munchmuseet, MM N 1062.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922–1926. Se s. 3
«sig at gå så høit i pris – Det er jo meget muli – men tiderne gjør at man må være meget forsigti – Jeg Der gives osså billigere toetages huse – ihvertfald annetsteds og jeg vil råde Inger til at se efter – Det er jo osså muli det vilde være heldigst om en { … }leilighed med adgang til have fandtes – Såsnart det er mig muligt skal jeg næ{ … }rmere tænke herpå – Men jeg syns absolut ikke I bør bo hvor I er – da det vil ængste jer –»
Munchmuseet, MM N 1062.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922–1926. Se s. 4
«ordnet med Laura – Jeg overkommer ikke en brøkdel af hvad hviler på mig – og vigtigt er det jo nu at det primære ikke forsømmes – – { … }Derfor var det heldi om Inger hjalp til at få Laura klargjort at det{va}hun bør foreløbig skaffe væven ud og at jeg bestiller for 3 3 hundrede kroner af hed hende vævarbeide – og jeg betaler naturligvis over det dobbelte af hvad hun ellers har fået – Det er meget  …  arbeid hun gjør –  …  Så får vi se at finde et annetsteds for hende ved leilighed»
Munchmuseet, MM N 1065.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1v
«
– Med Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1067.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
« … Lauras er på 3,800 Kr Ingers{ … }på 1000 Kr –»
Munchmuseet, MM N 1067.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1068.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for kortet! Jeg håber Inger ikke opgir at forsøge at finde annen leilighed – Der må ihvert- fald kunne skaffes kjøbt en halv gård – Jeg synes ikke I bør bo i 3de etage – Det Selv om det falder dyrere sk Der måtte der osså kunne finnes et»
Munchmuseet, MM N 1072.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1912. Se bl. 1v
« Hilser Inger»
Munchmuseet, MM N 1073.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se bl. 1v
« Mange hilsener til Dig og Inger»
Munchmuseet, MM N 1074.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger og L.»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  … { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  … { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  … { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Alle disse overdrivelser og alt dette rethaveri hos Inger og ube{ … }herskethed –»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«– Når Inger får gjort noget for nervene vil hun se meget anderledes – kanske hun da osså vil forstå at hun har osså pligter ligeoverfor mig – at»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«– Som sagt, at gjøre noget alvorli for Ingers nerver er nu det nødvendigste af alt –»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg selv er i år temmelig svækket har lidet fået arbeide og må gjøre noget for mig selv først men håber snart at – så  …  skal jeg nærmere forklare hva konferere med Dig i anledning ‹Inger› jeg ønsker og  …  skal ‹foretage› til hjælp for Inger –  … Her må Du hjælpe mig»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg har aldrig blandet mig ind i Eders indre anliggender som  …  i årrækker som Inger med mig – Nu håber jeg i hører på mig»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg haaber nok Inger alligevel nu hun er bedre forstår alt som er så ligetil og at det er ikke så underlig at jeg efter disse mange Års Ubehage- ligheder hvori jeg ingen Skyld har kan vente Imødekommenhed fra Ingers Side – Alle har vi jo Pligter ligeoverfor  …  hverandre – Og jeg har jo blot h{ … }avt siden de bedste Planer og»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg haaber nok Inger alligevel nu hun er bedre forstår alt som er så ligetil og at det er ikke så underlig at jeg efter disse mange Års Ubehage- ligheder hvori jeg ingen Skyld har kan vente Imødekommenhed fra Ingers Side – Alle har vi jo Pligter ligeoverfor  …  hverandre – Og jeg har jo blot h{ … }avt siden de bedste Planer og»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Ønsker nu at gjøre Livet lettere for Eder – I har jo tidligere havt det vanskeligt nok omend Inger jo ikke på langt nær har gjennemgået er { … }rammethaardt i sit Liv {som}hvad jeg og alle Lauravi andre Søskende har måttet»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«{N}Jeg vilde så nødig plage Dig – men jeg h tror bestemt at { … }når d{ … }ette gaar op for Inger vil { … }det selv blive bedre for hende og det vil blive bedre for Dig og alle –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2v
«over Sagen og giv Inger d{ … }et gode Raad som vil være til hendes eget bedste – Jeg{ … }Skulde det alligevel ikke lykkes så viser det sig at der ligger saa dyb Uoverenstemmelse mellem Inger og mig i Opfattelsen af flere Spørsmaal at det vanskelig uden nye Stridigheder vil kunne blive Samvær m{ … }ellem os ialfald ennu paa en Tid – Saa faar vi alligevel gjøre hva vi kan for hverandre og gjøre det bedste ud af det –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2v
«over Sagen og giv Inger d{ … }et gode Raad som vil være til hendes eget bedste – Jeg{ … }Skulde det alligevel ikke lykkes så viser det sig at der ligger saa dyb Uoverenstemmelse mellem Inger og mig i Opfattelsen af flere Spørsmaal at det vanskelig uden nye Stridigheder vil kunne blive Samvær m{ … }ellem os ialfald ennu paa en Tid – Saa faar vi alligevel gjøre hva vi kan for hverandre og gjøre det bedste ud af det –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 3r
«– Som sagt – Læs det rolig og uden Overanstrængelse – { … }og giv { … }Inger det gode Raad jeg ved er det eneste og bedste Raad hun kan få så { … }alt blir godt –  …  inden jeg kanske reiser fra Landet –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 3r
«Skulde Inger selv umuligt faa Tiltag til at gjøre hva hun burde – så kunde det kanske hjælpe om Du kunde hun gjennem Dig kunde forklare den Forandring med hende»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5v
«Det er som Du ser ikke ‹over› disse Ting der { … }diskuteres – det er Ingers vanskelige»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 6r
«Det er at Inger aldrig lar sig ‹sige› før det ender med Strid –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 6v
«Forat det nu kan ordn{es}e sig må virkelig Inger forstå at dette har forvoldt mig svære Vanskeligheder –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 6v
«– { … }Inger må vise alvorligt at hun er mer medgjørligt – det kan ikke nytte når hun som sidst laber væk og sier Puh Bagateller –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 7r
«– { … }Inger vil nok forstaa at selv om hun ikke kan begribe at ikke hun ‹sku› have { … }\U/ret – så må hun ihvertfald skjønne at hun \ligeoverfor/ En der havde havt  … der  … efter en så svær lang Sygdom med Kurophold – og en så langvarig kritisk Rekonvalens måttevær burde hun { … }‹langt› ganske ‹annen› Baand på sig selv – og ikke faret slig op ved de ved alvorlige P …  – hvis Leilighed»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 8v
«Jeg er nu osså sikker på at Inger i Virkeligheden er {k}glad over at jeg fik h …  så nyttige den så gavnlige Hjælp af Ludvig samt at jeg har faaet skaffet Laura bedre Kaar –»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«– Jeg viser her at Hovedsagen ligger i at ikke Inger{ha}aldrig har villet høre på mine utalige Advar venlige Advarsler – eller at godhed og Taalmodighed fra min Side intet har hjulpet»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«og hvad hv var det slemmeste at Inger bliver sint { … }når jeg endelig  …  …  var nødt til at sige alvorlige og stærke Or{ … }d –»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Så er det at Inger ikke aldrig vilde taale Kritik – og syntes  …  at {f}vilde finde Feil hos andre –»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Inger må kunne forstå at jeg blir fortvilet over at en nødvendig Hjælp til mit svære Arbeide – og en udmærket Hjælp { … }til min svære Sygdom og at jeg skaffet Laura       bedre Kår skulde»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Dette { … }har er desærre været min feil. Idee{ … }r som Inger ved en Kur havde kunne løsrive sig fra – { … }Hun vil nok engang forstå – at bare at dette skal diskuteres er jo den rene { … }lattelighed»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Alle kan jo feile og det har jo været vanskelige Forhold I har levet under – – Men jeg forstår ikke at Inger ikke medgir noget – og viser at hun {v}‹her› i Virkeligheden er føieligere end det jeg har faaet Indtryk af»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«– Et forstår Inger nu det ved jeg {–}: – At jeg har måttet stans stå hende imod i de Ting hun har villet»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Det er ikke { … }noget Påfund eller urimeligt Forlangende Disse År har vist at Inger kan komme med { … }komplet umulige Krav til en»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Krav der som det er min Pligt { … }absolut at modstå – Og jeg må vide at Inger‹taaler› dette»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Det er dette Inger ikke har taalt – det har blot hidset hende op –»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg må vide at Inger»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«– Det er af yderste Vigtighed for Inger selv { … }hvis hun kan føre sig lidt»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg ved at Inger i { … }Virkeligheden ved jeg har Ret – og ved at hvis jeg snakket ordentlig med Jer – så vilde ‹I›Inger give mig Medhold i alt – så vi ennu kunne reparere noget af dette pinlige Forhold der har varet så længe – og som engang vil føles så bittert af hver især af os – engang når det er forsent»
Munchmuseet, MM N 1078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg ved at Inger i { … }Virkeligheden ved jeg har Ret – og ved at hvis jeg snakket ordentlig med Jer – så vilde ‹I›Inger give mig Medhold i alt – så vi ennu kunne reparere noget af dette pinlige Forhold der har varet så længe – og som engang vil føles så bittert af hver især af os – engang når det er forsent»
Munchmuseet, MM N 1079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Skul Det vilde være det bedste Middel { … }til Br Helbredelse for Inger hvis det unaturlige Forhold mellem os kunde ophøre – – Om du kunde få Inger til at gjøre noget for at det kom istan ‹og›‹jeg›{ … }‹vi›atter …  atter kunde være sammen»
Munchmuseet, MM N 1079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Skul Det vilde være det bedste Middel { … }til Br Helbredelse for Inger hvis det unaturlige Forhold mellem os kunde ophøre – – Om du kunde få Inger til at gjøre noget for at det kom istan ‹og›‹jeg›{ … }‹vi›atter …  atter kunde være sammen»
Munchmuseet, MM N 1079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg og Nørregaar talte herom igår og vi beklaget begge at det og han nevnte han havde fået det Indtryk { … }at det var lidet Udsigt til at {l}Inger lod sig ‹si› …  og da det ikke nytter noe for mig –»
Munchmuseet, MM N 1079.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Skulde jeg ennu prøve lidt – – Husk ialfald på at s{ … }kriver jeg mer herom – er det blot for Din og Ingers»
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg takker for Ingers Brev det var jo heldi godt hun har sluppet fra den store Plage»
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Inger har jo  …  ikke»
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Det glæder mig gjennem Ingers Brev at se at hun { … }har kommet sig efter { … }sin smer Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Men ennu har ikke Inger givet mig nogetsomhelst Bevis for at hun sk …  …  riktig an – og { … }det der er en F …  –  … Inger må jo ‹efter› ‹hvad› jeg kan forklare enda så soleklare Ting – Hun må da forstå at dette ikke er Bagateller om end det er opstaat af Bagateller – Inger må da forstå det Vanskeligheden for mig – { … }og at hun meget stridigt har villet sætte igjennem helt umulige Ting som angaar mig selv – Hun må da forstå det har vært dobbelt slemt under den sidste Sygdom og det svære Arbeide – hvis gode For … »
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Men ennu har ikke Inger givet mig nogetsomhelst Bevis for at hun sk …  …  riktig an – og { … }det der er en F …  –  … Inger må jo ‹efter› ‹hvad› jeg kan forklare enda så soleklare Ting – Hun må da forstå at dette ikke er Bagateller om end det er opstaat af Bagateller – Inger må da forstå det Vanskeligheden for mig – { … }og at hun meget stridigt har villet sætte igjennem helt umulige Ting som angaar mig selv – Hun må da forstå det har vært dobbelt slemt under den sidste Sygdom og det svære Arbeide – hvis gode For … »
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Men ennu har ikke Inger givet mig nogetsomhelst Bevis for at hun sk …  …  riktig an – og { … }det der er en F …  –  … Inger må jo ‹efter› ‹hvad› jeg kan forklare enda så soleklare Ting – Hun må da forstå at dette ikke er Bagateller om end det er opstaat af Bagateller – Inger må da forstå det Vanskeligheden for mig – { … }og at hun meget stridigt har villet sætte igjennem helt umulige Ting som angaar mig selv – Hun må da forstå det har vært dobbelt slemt under den sidste Sygdom og det svære Arbeide – hvis gode For … »
Munchmuseet, MM N 1080.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«kunde forpurres ved slige Forstyrrelsers – Har hun heller ikke tænkt på hvad Folk kunde komme til at si når Inger har  …  … »
Munchmuseet, MM N 1081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg ser Inger fremdeles maa være under Behandling {–}for sin slemme og langvarige Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg tror det bedste Botemiddel vilde være at Ingervilde gjøre noget { … }forat faa Slut paa det unaturlige Forhold der er mellem os – Det må pine hendes Sind og forværre hendes»
Munchmuseet, MM N 1081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Det gjælder bare at tænke lidt fornuftig og forstaa at jeg trænger nog{ … }et til at st …  Hjælp fra Ingers Side så den gamle Tilid vil komme tilbage – Det vil bringe Ro i Ingers Sind og skaffe hende den Opmuntring hun trænger – Jeg havde kanske ikke behøvet denne Hjælp hvis jeg selv ikke»
Munchmuseet, MM N 1081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Det gjælder bare at tænke lidt fornuftig og forstaa at jeg trænger nog{ … }et til at st …  Hjælp fra Ingers Side så den gamle Tilid vil komme tilbage – Det vil bringe Ro i Ingers Sind og skaffe hende den Opmuntring hun trænger – Jeg havde kanske ikke behøvet denne Hjælp hvis jeg selv ikke»
Munchmuseet, MM N 1081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg vilde nødig plage – Dig men jeg tror der vilde komme så uendeligt godt af om Inger vilde {b}være lidt mer bøielig og la sig lidt ‹sige› – og her har Du noget rigtigt godt at udrette –»
Munchmuseet, MM N 1082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger:»
Munchmuseet, MM N 1082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger:»
Munchmuseet, MM N 1082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«{ … }har her noget at udrette ved at tale til Inger»
Munchmuseet, MM N 1082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Først da vil Inger få Ro til sin ‹Helbrede› og hun vil føle sig lettet –»
Munchmuseet, MM N 1082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Det som har været det er at Inger tror sig forurettet – fordi jeg har måttet tale hende strengt til Rette –»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
Munchmuseet, MM N 1083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Inger må være overanstrængt og nervøs ellers kunde hun ikke sende slige t{ … }ankeløse ophidsede Brev – Saanne kan gjøre meget Ondt –»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det vilde osså være godt for Ingers Sygdom – Netop for hendes Sygdom gjælder det at opmuntres – {Og  … }Laura er nu saa flink at det er en Fornøielse at se det – Jeg er overbevist om at { … }ingen af os behøver mer at frygte for at blive generet af hende – Jeg har gjort den Erfaring at Laura lar sig  …  meget let sige – og at hun er meget føieligt»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er osså sikker på at Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«for begges Parters Skyld må holdes fra hinanden – Men jeg er overbevist om at hvis nu Inger vilde være lidt rimelig så kunde disse små Sammen- komster her blive til Glæde for alle»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg talte igaar med Nørregaard – og vi beklaget så det unaturlige Forhold der var mellem os – Vi talte om hvor skadeligt det var specielt for Ingers Sygdom – der vistnok under disse Forhold er blevet forværret – Sligt ‹vil› altid gnave paa hende –»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Saa talte vi om hvorvidt det ikke paa noen mulig Maate kunde ordnes – Vi mente at Hindringen var fremforalt at det var så vanskelig for Inger at gjøre noen IndrømmeIse – – og at jeg så gj{ … }erne jeg vilde – ikke kunne komme ind hvis jeg ikke følte Inger var anderledes – { … }Men det var ikke af andre Grunde end fordi jeg frygte{ … }t for oprivende Scener som jo ingen af os taaler – og som jo kunde komme da osså jeg uheldigvis er nervøs»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Saa talte vi om hvorvidt det ikke paa noen mulig Maate kunde ordnes – Vi mente at Hindringen var fremforalt at det var så vanskelig for Inger at gjøre noen IndrømmeIse – – og at jeg så gj{ … }erne jeg vilde – ikke kunne komme ind hvis jeg ikke følte Inger var anderledes – { … }Men det var ikke af andre Grunde end fordi jeg frygte{ … }t for oprivende Scener som jo ingen af os taaler – og som jo kunde komme da osså jeg uheldigvis er nervøs»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Inger kan saaledes ikke klage over Mangel paa Taalmodighed fra min Side – og nu skal jeg paapege en af Misforstaaelserne fra Ingers Side – { … }og {Misforståelse}en af Hovedgrundene til at det ikke er kommet Ordning i Stand:»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Inger kan saaledes ikke klage over Mangel paa Taalmodighed fra min Side – og nu skal jeg paapege en af Misforstaaelserne fra Ingers Side – { … }og {Misforståelse}en af Hovedgrundene til at det ikke er kommet Ordning i Stand:»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Naar mine årelange Forestillinger til Inger intet har hjulpet og jeg { … }så er { … }bleven nødsaget til at sige bestemt fra – og bruge Ord som det har gjort mig ondt at bruge – da blir Inger blot fortørnet istedetfor at gaa i sig selv – – Hun farer op og mener at hun nu blot har en Anklage mod mig – Det har blot været min Pligt – og  …  Tænk lidt over dette {–}i { … }Ro og hjælp lidt til at aabne Ingers Øine – Det vil være til ligeså stor Glæde for Dig som for Inger og for os alle – Det kunde nu alt været så bra – Og det kan ennu blive hvis jeg mærker Inger lægger mer Vægt paa hva jeg mener og ønsker – Så haaber jeg på en god Vinter for jer begge»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Naar mine årelange Forestillinger til Inger intet har hjulpet og jeg { … }så er { … }bleven nødsaget til at sige bestemt fra – og bruge Ord som det har gjort mig ondt at bruge – da blir Inger blot fortørnet istedetfor at gaa i sig selv – – Hun farer op og mener at hun nu blot har en Anklage mod mig – Det har blot været min Pligt – og  …  Tænk lidt over dette {–}i { … }Ro og hjælp lidt til at aabne Ingers Øine – Det vil være til ligeså stor Glæde for Dig som for Inger og for os alle – Det kunde nu alt været så bra – Og det kan ennu blive hvis jeg mærker Inger lægger mer Vægt paa hva jeg mener og ønsker – Så haaber jeg på en god Vinter for jer begge»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Naar mine årelange Forestillinger til Inger intet har hjulpet og jeg { … }så er { … }bleven nødsaget til at sige bestemt fra – og bruge Ord som det har gjort mig ondt at bruge – da blir Inger blot fortørnet istedetfor at gaa i sig selv – – Hun farer op og mener at hun nu blot har en Anklage mod mig – Det har blot været min Pligt – og  …  Tænk lidt over dette {–}i { … }Ro og hjælp lidt til at aabne Ingers Øine – Det vil være til ligeså stor Glæde for Dig som for Inger og for os alle – Det kunde nu alt været så bra – Og det kan ennu blive hvis jeg mærker Inger lægger mer Vægt paa hva jeg mener og ønsker – Så haaber jeg på en god Vinter for jer begge»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Naar mine årelange Forestillinger til Inger intet har hjulpet og jeg { … }så er { … }bleven nødsaget til at sige bestemt fra – og bruge Ord som det har gjort mig ondt at bruge – da blir Inger blot fortørnet istedetfor at gaa i sig selv – – Hun farer op og mener at hun nu blot har en Anklage mod mig – Det har blot været min Pligt – og  …  Tænk lidt over dette {–}i { … }Ro og hjælp lidt til at aabne Ingers Øine – Det vil være til ligeså stor Glæde for Dig som for Inger og for os alle – Det kunde nu alt været så bra – Og det kan ennu blive hvis jeg mærker Inger lægger mer Vægt paa hva jeg mener og ønsker – Så haaber jeg på en god Vinter for jer begge»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Naar mine årelange Forestillinger til Inger intet har hjulpet og jeg { … }så er { … }bleven nødsaget til at sige bestemt fra – og bruge Ord som det har gjort mig ondt at bruge – da blir Inger blot fortørnet istedetfor at gaa i sig selv – – Hun farer op og mener at hun nu blot har en Anklage mod mig – Det har blot været min Pligt – og  …  Tænk lidt over dette {–}i { … }Ro og hjælp lidt til at aabne Ingers Øine – Det vil være til ligeså stor Glæde for Dig som for Inger og for os alle – Det kunde nu alt været så bra – Og det kan ennu blive hvis jeg mærker Inger lægger mer Vægt paa hva jeg mener og ønsker – Så haaber jeg på en god Vinter for jer begge»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg tror det vilde være bedre end al Doctorhjælp om dette kom iorden – Inger vilde strax føle Bedring i sin Sygdom»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg { … }ved jo at Inger har havt mange Vanskeligheder og at hendes slemme Sygdom har forårsaget meget til hendes Feilsyn – men derfor må hun da nu kunde indse det der har været slemt for mig – og hun maatte kunde vise at hun har god Vilie til at det bliver anderledes –»
Munchmuseet, MM N 1085.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg måtte tænke på om ikke en sådan kort Tur vilde være af stor Betydning for Ingers Nerver – og hvis Du kunde tænke på Turen vilde Du jo have stor Interesse heraf»
Munchmuseet, MM N 1085.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg tror det vilde give Inger et fuldstændigt»
Munchmuseet, MM N 1085.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«nyt Syn paa meget – Jeg tror Inger ikke selv aner hvor hun vilde se forandret på meget hun har seet sig blind på – ved stadi ‹at› gå i det tilvante – – Jeg tror vist { … }‹og› da ‹hun› kunde forstå meget som i Virkeligheden er soleklart –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg hører at Inger fremdeles maa Søge Botemiddel for sin slemme og langvarige Sygdom – Jeg ved et Raad som sikkert vilde være det bedste for dette Onde –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«– Om hun gjorde lidt forat faa Slut paa dette underlige Forhold som er kommet mellem os – Jeg ved det må gnave paa Inger og jeg har al Grund»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Og Inger vil have Si{ … }ndslidelser hvis dette Forhold vedvarer – og hun vil skaffe sig Sindslidelser hvis hun ikke forsøger at være lidt mer bøielig –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Inger ved jeg vil hende det vel og altid har villet hende det vel – { … }Hvorfor ville sætte sig paa et så ubøieligt Standpunkt {–}mod mig –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Inger må give mig endel Forsikringer saa jeg kan faa den gamle Tilid igjen –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«{Inger}Det der har skræmt mig er den heftige Maade hun tar alt paa – at hun ikke taaler at jeg taler strengt til hende når det er min Pligt – – Inger føler det som en Forurettelse – det som er min Pligt når årelange Forestillinger intet har hjulpet – Lidt om dette må jeg snakke lidt – så kje jeg er af at plage Jer og mig selv hermed –»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«– Jeg er virkelig bange for Ingers Sygdom hvis ikke det her blir Forandring i dette Forhold – Et lidet Tiltag fra Inger – så vil hun føle sig lettet – Inger må opmuntres – men det blir ikke før dette er gjort – Jeg har nu tjent så meget at hun kan faa hva hun behøver til Helsebad og til Distraktion – Om hun bare kunde blive så bra at hun kunde ta en liden Tur til Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«– Jeg er virkelig bange for Ingers Sygdom hvis ikke det her blir Forandring i dette Forhold – Et lidet Tiltag fra Inger – så vil hun føle sig lettet – Inger må opmuntres – men det blir ikke før dette er gjort – Jeg har nu tjent så meget at hun kan faa hva hun behøver til Helsebad og til Distraktion – Om hun bare kunde blive så bra at hun kunde ta en liden Tur til Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«– Jeg er virkelig bange for Ingers Sygdom hvis ikke det her blir Forandring i dette Forhold – Et lidet Tiltag fra Inger – så vil hun føle sig lettet – Inger må opmuntres – men det blir ikke før dette er gjort – Jeg har nu tjent så meget at hun kan faa hva hun behøver til Helsebad og til Distraktion – Om hun bare kunde blive så bra at hun kunde ta en liden Tur til Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«S{ … }aa talte vi meget om det ennu kunde være Haab om at bringe Inger til mer Forstaaelse – For hvis Inger ikke var kommet til en anden Opfatning af forskjelligt turde jeg ikke komme»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«S{ … }aa talte vi meget om det ennu kunde være Haab om at bringe Inger til mer Forstaaelse – For hvis Inger ikke var kommet til en anden Opfatning af forskjelligt turde jeg ikke komme»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Saa havde jeg da tængt at faa med noen faa Ord se at faa ryddet bort et Par Misforstaaelser Inger lever i og som jeg tror er Hovedaarsagen til at det er så vanskelig at faa Udjævning – Jeg skal antyde det idag – Inger nævner stadig at det ligemeget kommer fra mig – De{n}t er den store Misforstaaelse at når jeg efter årelange forgjæves Advarsler endelig må tale strengt til Inger da blir hun ophidset og føler sig forurettet istedetfor at rette sig herefter og indse sine Feil –»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Saa havde jeg da tængt at faa med noen faa Ord se at faa ryddet bort et Par Misforstaaelser Inger lever i og som jeg tror er Hovedaarsagen til at det er så vanskelig at faa Udjævning – Jeg skal antyde det idag – Inger nævner stadig at det ligemeget kommer fra mig – De{n}t er den store Misforstaaelse at når jeg efter årelange forgjæves Advarsler endelig må tale strengt til Inger da blir hun ophidset og føler sig forurettet istedetfor at rette sig herefter og indse sine Feil –»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Saa havde jeg da tængt at faa med noen faa Ord se at faa ryddet bort et Par Misforstaaelser Inger lever i og som jeg tror er Hovedaarsagen til at det er så vanskelig at faa Udjævning – Jeg skal antyde det idag – Inger nævner stadig at det ligemeget kommer fra mig – De{n}t er den store Misforstaaelse at når jeg efter årelange forgjæves Advarsler endelig må tale strengt til Inger da blir hun ophidset og føler sig forurettet istedetfor at rette sig herefter og indse sine Feil –»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Men hva skal jeg gjøre når jeg heller ikke har Lov til at sige hva er min Pligt at sige? – Dette vil jeg snakke lidt om og et Par Ting til – og du må hjælpe til at forklare Inger det – Med hjertelig Ønsker om en god Vinter til begge»
Munchmuseet, MM N 1088.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
Munchmuseet, MM N 1088.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
Munchmuseet, MM N 1088.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Inger ikke nu heller går med herpå – så skal jeg det ikke forandre det jeg fremdeles være den samme ligeoverfor for Inger – om det end derved gjør det umulig for mig at komme ud –»
Munchmuseet, MM N 1088.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Inger ikke nu heller går med herpå – så skal jeg det ikke forandre det jeg fremdeles være den samme ligeoverfor for Inger – om det end derved gjør det umulig for mig at komme ud –»
Munchmuseet, MM N 1089.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923. Se bl. 1r
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
Munchmuseet, MM N 1089.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923. Se bl. 1r
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
Munchmuseet, MM N 1090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se bl. 1r
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
Munchmuseet, MM N 1090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se bl. 1r
«Inger har brugt endten at afvise alle min Bestræbelser eller {s}lagt det over på mig – når jeg har måttet påpege Ingers Feil – {Jeg}og {har}endelig har måttet bru{ … }ge Ord – der har gjort mig ondt at bruge Dette har Inger ikke forstaat har vært min Pligt»
Munchmuseet, MM N 1090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se bl. 1r
«Inger har brugt endten at afvise alle min Bestræbelser eller {s}lagt det over på mig – når jeg har måttet påpege Ingers Feil – {Jeg}og {har}endelig har måttet bru{ … }ge Ord – der har gjort mig ondt at bruge Dette har Inger ikke forstaat har vært min Pligt»
Munchmuseet, MM N 1090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931. Se bl. 1r
«Inger har brugt endten at afvise alle min Bestræbelser eller {s}lagt det over på mig – når jeg har måttet påpege Ingers Feil – {Jeg}og {har}endelig har måttet bru{ … }ge Ord – der har gjort mig ondt at bruge Dette har Inger ikke forstaat har vært min Pligt»
Munchmuseet, MM N 1091.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1v
«
Hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1287.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«måte ligeoverfor mig der gjør at jeg må holde mig på afstand – Jeg har intet at bebreide mig når jeg kan sende såmeget som jeg gjør – Så er det at Andrea foretar slige urimelige ting som den unyttige jordmorskole og den menings- løse måte hun tar gutternes opdragelse på – De Alle tre børn kunde for år tilbage ha tat middel- skole deroppe –»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza/»
Munchmuseet, MM N 1599.   Brev fra Edvard Munch til Laura Munch. Datert 20.12.1921. Se s. 2
«{t}Tante og Inger – { … }Da jeg ikke længer har dyr så kommer d{ … }ennegang ingen gris – Jeg sender 200 { … }kr»
Munchmuseet, MM N 1612.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Med hilsen til Inger»
Munchmuseet, MM N 1619.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har heller ikke på et halvt set Inger»
Munchmuseet, MM N 1622.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og fremst for forretninger»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Imidlertid er Andreaden ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
Munchmuseet, MM N 1698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«D Damen ved stranden hvid kjoleRasmus Meyers samling er min nulevende søster Inger Munch ikke Laura»
Munchmuseet, MM N 1698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«Så er det lidt rettelser i anledning  …  beskrivelser af hjemmet – Min søster Inger er { … }4 år yngre end mig og meget har hun fra den unge alder ikke lagt mærke til som jeg – Hun mener at vide alt bedst om hjemmet – ‹jeg er›»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja Du er atter kommet op i mas med mig. Sagen er jo den at ingen kjender forholdet bedre end Du – Så har Du selv endel skyld – Først maset Inger på med mig: at je Hvorfor tar Du ikke Nørregaard? Hun holdt stadi på og da Du så skrev at Du vilde hjælpe mig med forskjelligt  …  det var uten min opfordring så trodde jeg simpelthen Du havde lyst til det – Jeg skal nok passe på at ikke at plage Dig – Det går vel nu sen foreløbig med at jeg sender 100 kr pr. måned. Så er der slægt lisså nær som jeg og vistnok ligeså «rike» der kan hjælpe. D Men det var jo heldigt om lasset droges af mig alene