Andrea Munch-Ellingsen

Andrea Sofie Munch-Ellingsen (1896–1980)
Norsk. Datter av Andreas og Johanne (f. Kinck) Munch. Edvard Munchs niese. Gift med Arne Ellingsen (d. 1965). Gift påny med Endre Haugen. Andrea Munch-Ellingsen hadde hyppig brevkontakt med Edvard Munch fra 1930-tallet av.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen

I det digitale arkivet finnes det 10 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1617.    Brev. Datert 12.12.1928.
«Det gjør meget { … }ondt at I har havt så slemme tider – Det er da godt at Din {M}mand er i bedring – og jeg ønsker ham af hjertet { … }fuld bedring –»
Munchmuseet, MM N 1618.    Brev. Ikke datert.
«{ … }Det er er misundelige og uforstående folk som ikke har forståelse eller respekt for  …  mit store arbeid {der}og trænger megen ro roh …  som tror jeg sitt sitter med overflod af { … }penger og ikke tænker på at det koster at udføre mit livsværk – Man tænker ikke på at den viden om i verden har fåt anerkjennelse men tror det er noget jeg lettvindt kommer til og at man tid … »
Munchmuseet, MM N 1619.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har prøvet at itide at oplyse Dig om min sande pekuniære stilling Jeg har osså prøvet at få standset denne { … }vanvittige udkolportering af rygterne om mine svære rigdomme –»
Munchmuseet, MM N 1620.    Brev. Ikke datert.
«Du må nu kjære Andrea spare mig for flere foretningsbreve»
Munchmuseet, MM N 1621.    Brev. Ikke datert.
«Jeg sender Dig til husholdningen dette år 100 kr om måneden»
Munchmuseet, MM N 1775.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender igjennem banken 100 kr til Dig pr måned i dette år»
Riksarkivet , RA/PA - 1299 (PN 1248).    Brev. Datert 20.5.1914.
«Mange Tak for Brevet – Jeg ser der er foregaaet vigtige Ting – og mange hjertelige Lykønskninger skal Du have til Din Bestemmelse –»
Riksarkivet, RA/PA - 1299 (PN 1249).    Brev. Datert 15.1.1920.
« Tusend tak for Det hyggelige brev – det glædede mig meget baade det og fotografierne»
Riksarkivet , RA/PA - 1299 (PN 1250).    Brev. Ikke datert.
«Du må være så snil at skrive til mig og fortælle hvor længe Du blir hernede – om Du kommer til Kristiania igjen før Nordlandsreis?»
Riksarkivet, RA/PA - 1299 (PN 1251).    Brev. Datert 10.10.1934.
« Fru Andrea Ellingsen Adr. Frk Dagny Kinck Fr. Stangsgt. 46 Oslo»

Brev fra Andrea Munch-Ellingsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5167.   Brev. Datert 06.09.1916.  

Andrea Munch-Ellingsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 833.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 22.10.1934. Se s. 1
«Andrea var oppe på mitt kontor to gange, mens hun var i byen. Det gjalt det samme som ifjor sommer: om du vilde kausjonere for 9000 kr. forat hennes mann kunde få kjøpt en båt. Jeg sa henne at det var helt utelukket at du kunde gjøre dette, og frarådet henne å henvende sig til dig med en sådan anmodning, da det bare vilde gjøre dig nervøs. Dagen efter kom hun inn igjen og sa at hun nu hadde skaffet andre kausjonister for 6000 kr., så du bare behøvde å kausjonere for 3000.»
Munchmuseet, MM K 4455.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.01.1907. Se s. 2
«– Fra Andrea har vi havt»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se s. 3
«Mange, mange Tak for Jule- gaven 100 Kr; da vi fik Kortet dit sendte vi strax 10 Kr til Andrea, for at hun selv kunde vælge sig en Ting, og Oline, som»
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 3
«– Fra \lille/Andrea Munch i Hardanger skal vi sende Dig mange Tak for Pengepresenten til Jul, først nu kom der Brev med mange mange Undskyldninger, – hun for- tæller om sine to smaa Søsken, men har intet at fortælle om»
Munchmuseet, MM K 4490.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1911. Se s. 2
«Mange Tak for Brevet og endnu engang Tak for de mange Penge. – Det til Andrea skal blive sendt, 100 kr, da blier hun vel rigtig straalende. – Imorgen skal Inger gaa til Laura Bjølstad for at faa en sikker adresse, da hun har været hos dem i høst, – og da var der Tale om Flytning. – Vi»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 3
«og bringe hende din Hilsen og din store Julepræsent det blir da 50 Kr, og saa naar hun faae Wærenskjolds Bog, blier det en Opmuntring. – Inger skal ogsaa Lillejulaften glæde Oline med 30 Kr fra Dig og Hilsen. – Hun blier bestandig saa rørt da. – Og saa faaer Andrea 25 Kr. – Og saa faaer Inger og jeg vore Summe, som vi sender Dig saamange mange Tak for, – vi er svert ovenpaa med Penge nu til Jul. –»
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.02.1903. Se s. 4
«Igaar sendte vi en Kuffert til lille Andrea med mange Ting, Kjole, Kufte Hue og en meget god\Barne/Bog fra Dig til hendes Fødselsdag. –»
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896. Se s. 2
«– Idag er Inger i Byen og Laura nede og bader, det stunder snart til den Tid, de skal reise til Lillehammer, gid de maatte faa det hyggeligt; det vil jo blive en Glæde for dem at see den lille Andrea Sofie. – Jeg indbilder mig hun ligner Sophie; hun er altsaa opkaldt efter hende ogsaa. – Fru Kinck skrev et hyggeligt Brev forleden, – Inger har vel fortalt Dig derom. –»
Munchmuseet, MM K 4530.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1896. Se s. 1
« Hvor jeg tænker meget paa Dig, mon Du er i Paris nu – og hvorledes har Du det forresten, jeg har læst om den svere Hede. – Og saa har jeg tænkt paa, om Du skulde være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, – – kjære gjør det. – Vi har det bra – jeg er ganske alene, undtagen de Logere\n/de. – Laura hos Kincks Inger paa en Sæter efterat hun en Stund har været hos Johanne. – Barnet er saa nydeligt, lille Andrea, Photografier af hende har jeg faaet – og Du faaer ogsaa naar vi sikkert faaer vide, hvor Du er henne. – Jeg synes, Du umuligt kan holde ud i Paris naar det er saa varmt. –»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 3
«– Lille Andrea trives og blier så morsom, hun hopper i Stolen sin af Glæde, naar nogen spiller og er ellevild, skriver Bestemoderen.»
Munchmuseet, MM K 4536.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1896. Se s. 4
«Idag skal Laura Inger og jeg til Tante Jette til Middag. Familien er mere hyggelig nu. – – Vi har nylig faaet et morsomt Brev fra Stud. Bernhard Kinck en «Andrea Epistel» nu sendte vi til Johanne og Andrea en Pakke med Smaating til Julaften. – Brødrene Kinck er ganske optaget af Interesse for den lille Andrea, hun er et Solskin for dem Alle skriver de – og de vilde nok for alt i Verden ikke være hende foruden. – Udover Vaaren faaer baade Du og jeg tage en Tur derop og see hende. – Saa nu blier vel dette Brev»
Munchmuseet, MM K 4542.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1898. Se s. 3
«I Begyndelsen af Juni kom- mer Johanne og lille Andrea hertil Byen paa en Gjennemreise til Hardanger. – Du er vel da kommen hjem, saa Du da faaer see An-»
Munchmuseet, MM K 4553.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.06.1911. Se s. 2
«Gjennem Kragerøs Kreditb. har vi modtaget 50 Kr. Andrea har allerede faaet en Pakke med nydelige Sager, Spad- seerdragt og Bluse, snart faaer Du vel Kort fra hende, jeg skrev Du nu var i Kragerø. –»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 2
«altsaa har paa dit Navn 3000 Kr i Akers Sparebank. – Det er saa greit at huske. – Saa kan jo vi \I og jeg/ frataget de 100 til Andrea\beholde/ de 1000 Kr hos Nørregaard., det er jo saa altformeget dette, vi har jo saa mange, mange Penge staaende i Banker alt faaet af Dig, af disse Penge der sandelig ikke er komne saa letkjøbt frem. – – Forfølgelse Misundelse og Onskab, det har jo været til alle Tider Geniets Lod at kjæmpe mod.»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 3
«Du fik hilse paa Andrea i Bergen, det maatte jo være underlig at see saadan Lighed,n\N/u som voxen, for det er hun jo næsten, træder vel denne ogsaa mere frem, vi synes hun som liten ogsaa mindet stærkt om Sofie og Andreas.»
Munchmuseet, MM K 4566.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.02.1913. Se s. 1
«Tak, tak for Alt! Jeg tænk te de 1000 Kroner, Du sendte hertil var til Inger og mig, det var jo saa storartet, og saa ofte som Du sender. – Det var hyggeligt dette med Andrea, – som Du tænkte at gjøre. –»
Munchmuseet, MM K 4570.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1913. Se s. 3
«Nu skal vi op til Middag til Laura, som har skrevet, at Du har sagt «det maa være festligt med god Mad», og har hun da bestemt Gjæsterne – Fru Anna Dahl, Fr Gaarder, An- drea Munch Inger og jeg; – og dette skulle være omkring den 11te Juni. – Inger talte med Fru Smedsrud igaar»
Munchmuseet, MM K 4580.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.02.1914. Se s. 1
« Mange Tak for kortet fra Paris, det til Andrea sender vi nu avsted til   Dr. Kinck Sortland, Vesteraalen. Det ligger i Moss et Brev fra hende, som vi fornylig har sendt herfra under post restan te.      Alt ved det gamle her.»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet»
Munchmuseet, MM K 4618.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.07.1916. Se s. 2
«i denne Tid, der kunne ikke være noget bedre. Igaar eftermiddag bleve vi overraskede ved Visit af Andrea og Arne Elling- sen, – der er her i Byen paa Gjennemreise, allerede Onsdag Morgen skal de tage med Tog til Trondhjem. De fortalte at de havde faaet en nydelig Præsent af Dig, og saa af Laura ogsaa, de vare svært fornøiet i dette. –»
Munchmuseet, MM K 4621.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1916. Se s. 4
«– Vi har intet hørt fra Andrea; – men hun har faaet en snil trofast Mand, «han er saa snil, jeg faaer alt, hvad jeg peker paa!» – sier hun. – Inger har sendt hende et Arbeide til Bryllupspræsent; – kommer vel nogle Ord til Jul. –»
Munchmuseet, MM K 4687.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1912. Se s. 2
«Vi har sendt Pengene til Andrea, hun ønsker sig Skindtøi, og det var da best hun kjøber det i Bergen. – Hun blir nok overrasket, glædestraalende, ved at faa saameget. Johanne har sendt os Jule kort, hun kan ikke nok sende Dig Tak, fordi Du er saa snil mod Andrea. Jeg havde Kort fra Alfred han har været meget alvor- lig syg. Er nu paa Lilleham- mer paa Langset. – –»
Munchmuseet, MM K 4743.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.06.1918. Se s. 2
«et Telegram fraa Sigefjord fra Ellingsen og Andrea, at de havde faaet sin anden Søn iforgaarsaften. – Alt vel! – Du har kanske ogsaa faaet Besked, – men hun har vel ikke Greie paa Adres sen din. – – Andrea havde bestemt sig til at komme sydpaa isommer, men saa kom da dette iveien. –»
Munchmuseet, MM K 4754.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.09.[????]. Se s. 2
«Andrea var med sin Mand her i Søndags, en Times Tid hun traf Laura her. – – Andrea saa godt ud og er fornøiet.»
Munchmuseet, MM K 4770.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.09.1913. Se s. 1
«Nu er jeg da igjen kommet op af Sengen, mavesyke tar jo altid paa En i min Alder. – Det var saa godt at Andrea kom til at reise, for dette Besøg har hun stundet til ligefra hun \kom/. Hindringen har været den stadige Venten paa Dig. Ved Dig skulle hun komme inn paa Herrebekjendtskab og Morro og rigtig nyde Livet her i Byen. – Du kan forstaa at dette Ophold hos os kjedet hende. Inger forsøgte stakker at ta hende paa Opera 2 Gange og farte med hende, – og skulle vise hende Seværdighederne, – men hun sa ligefrem at hun maatte ha Ung dom til Følge. – Det er en bortskjemt Opdragelse, sammen med Moren er hun kommet ind i hendes Kjærlighedsaffærer – saa nu er det bare saadant som»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 1
«Nu har vi da været hos Laura i hendes Selskab, hun var stærkt optaget, og det var jo vellykket, for Fru Smedsrud havde gjort sig al Umage og var meget elskværdig, lod dog Laura fungere som Værtinde. – Nydeligt var det nu der i Sommerens Pragt. Vi, Andrea, Inger og jeg reiste herfra i Vogn. –»
Munchmuseet, MM K 4775.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1910. Se s. 2
«Vi sendte Julepræsanten til Andrea til Kvindherred, hun skulde tilbringe Julen der, saa hun fik den Julaften 25 Kr fra Dig, hun kan da selv vælgekjøbe, ud, hvad hun har Lyst paa.»
Munchmuseet, MM K 4776.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.12.1913. Se s. 2
«Andreas Adresse er Doctor  E. KinckSortland. Vi har faat Kort fra hende til Jul. –»
Munchmuseet, MM K 4783.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1913. Se s. 1
«Jeg fik Kort fra Andrea iforgaars, hun var da i Bodø, skulde ud Vestfjorden, hun var nu rent frisk, kvit Forkjølelsen; hun havde været uforsigtig ved sine Baadture i Fredriksværn.»
Munchmuseet, MM K 4785.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1914. Se s. 1
«Igaar meldte Andrea»
Munchmuseet, MM K 4789.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1913. Se s. 2
«dette Bille de tog An- drea»
Munchmuseet, MM K 4845.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.01.1920. Se s. 2
«Nu husker jeg at der blev fortalt os at Johanne skulde ha auktion, men det var over de arvede møbler fra de gamle tanter paa prestegaarden. Andrea skrev i siste brev, at hos mor staar det bare got til. Hun har en koselig leilighet i Rosendal, og datteren skal gaa paa gartnerskole.»
Munchmuseet, MM K 4855.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1925. Se s. 2
«søt snil gut. Svært tynd og høi, med et fint ansikt. Det er saa uheldigt for os at Andrea er som hun er, det kunde vært hyggeligt for os med en snil broderdatter. Men hun er opdrad i fordringer paa os, intet hjertelag har hun for os, trods hun, hvergang hun vil ha penge forsikrer os om sin kjærlighet. Hun og hendes mand har vært hos os et par gange, da de hadde mange penge under hænder, men ikke hadde de med saa meget som en liten blomst til tante, enda tante og jeg har sendt store pakker til geburtsdag og jul, fra hun var liten, til hun blev stor. Tante har syd dukker og alt muligt til hende. – Naar Laura kommer til os har hun altid med blomster eller andet til tante. Jeg haaper at Andrea hjelper Einar med pengene; at det bare ikke er et træk. Ifjor holdt hun paa med det samme. Hun blir kje av sig deroppe, og vil ha penge til sommerreiser. Manden har god raad nu.»
Munchmuseet, MM K 4857.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1924. Se s. 1
«Vi har set i et blad at Andrea’s mand, Arne, er blit disponent i Hindø’s damp- skibsselskab efter sin far, som druknet ved Haakon Jarls forlis. Dette er svært glædeligt, nu er hun jo rent ovenpaa. – Imorgen venter vi Laura. – Tante er noksaa kjæk.»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.06.1928. Se s. 3
«men det var kun for bekjendtskapet fra Grünerløkk jeg ante ikke den nære familie. At ikke tante har kjendt til familien Holm kommer av at hun var 4 aar da moren døde; og stedmore fjernet al slækt til den forrige kone. Vi har ikke hørt fra Andrea. Hun kommer nu snart nedover til utstillingen i Bergen og da kommer hun nok hit.»
Munchmuseet, MM K 4869.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.10.1929. Se s. 1
«Tante takker dig hjerteligt for den vidunderlige blomsterkurv med alle de deilige roser. Vi hadde det hyggeligt, passe mange. Bull og fru Moe kom. Bull er saa snil, tante er saa gla i ham. Vi hadde bare formiddagsgjester, saa tante kunde ha den halve dag å hvile paa. Hun var svært kjæk. Hun er sa  …  ledig i kroppen, de fleste gamle er  …  Idag er hun som rimeligt er lit snau i ansigtet. Got at denne dag er over. Andrea kom; det var blit en mæktig dame av hende. Om eftermiddagen sat tante og jeg alene og læste telegrammer. Det var rent rørende at Frøis Frøisland sente telegram; han skriver: «Aftenposten sender ærbødigste og hjerteligste lyk- ønskninger til 90 aarsdagen.» Saa fik hun telegram fra Morten Mulvad, Fredriksstad. Han er 86 år, nabo til bestefars.»
Munchmuseet, MM K 4873.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.01.1931. Se s. 1
«Jeg har skrevet til fru Kaarbø som sente tante saant hyggeligt telegram til fødselsdagen. Jeg bad hende å fortælle lit om forholdene hos Andrea. Igaar fik jeg svar. Hele Hindø- selskapet er gaat konkurs. Ellingsen er ikke direktør mere. Han maa ikke være saa flink som faren. Han gaar jo stadig konkurs. Som nygift startet han et fiskevær oppe i Hammerfest. Gik konkurs. Hadde forretninger i Oslo som gik galt. Det har nok ikke vært noen heldig kone for ham, Andrea. Hun hadde store fordringer til ham. «Jeg faar alt hvad jeg peker paa», skrev hun til os engang. Og det er»
Munchmuseet, MM K 4874.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.10.1931. Se s. 1
«Tak for brevet. Er det saa at Andrea reiser hjem til sin mand er det jo bare got. Hun er opdradd til å anse sig som eneste arving; da er det jo undskyldeligt at hun vil passe paa sine rettigheter. Nørregaard greier nok det saa, at Du faar slippe vanskeligheterne med hende. Jeg begynder nu at komme mig i høi grad. Arbeide, det er min medicin. Nu kommer høststormen, pas dig, det trækker got hos dig. Her synes jeg det er lunt.»
Munchmuseet, MM K 4878.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.05.1932. Se s. 1
«Det er svært heldigt at jeg skrev til Bernhard. Han er en bra mann, og viser sig å være forståelsesfuld. Andrea har respekt for ham, og Bernhard kan komme til å hjelpe os med Andrea. Han trodde hun hadde forbedret sig, men skjønner nu at hun kan spille. Han sier at både Ellingsen og Andrea har tilbøilighet til ødselhet, og da gjelder det nok for os å bremse. – Det må ha vært en anstrengende tur for dig; Karl kan ha godt av denne oplevelse, når han får hvilt, så har han noe som kan oplive ham. Det blir ingen sak for mig å få greiet mig; naturligvis kan jeg bli vant til å stelle selv, jeg er frisk. Jeg kan avertere, og så får jeg hjelp av damene. Der kan sikkert findes en liten leilighet her omkring. Jeg vil ikke bo lengere vekk fra dig. Jeg har det så godt, der behøves ikke noen større avveksling. En eller to ganske korte ture utover sommeren kan jeg jo gjøre. Nu er det om å gjøre at du får ro. Idag skal jeg på en kvindeforening som arbeider for fattige mødres landophold. Jeg har en storartet dukke som tante har sydd, den skal utloddes.»
Munchmuseet, MM K 4887.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1934. Se s. 1
«Det var ikke iår jeg sendte penge, unntagen de 50 til konfirmationen. Ifjor vår og høst sendte jeg pengene. De siste under adr. Dr. Kinck, Kragerø. Jeg har ikke hørt om de er kommen frem. Desværre har jeg mistet kvitteringen men jeg skal forhøre mig på posthuset om størrelsen av summen. Det var efter møtet med Meidell på Holmenkollen at du sa jeg skulde sende A. 600. Jeg skrev dette til A., men nogle dage efter sa du hun ikke måtte få alle pengene med engang og så sendte jeg i to avdelinger. Jeg tok pengene fra de store summe du sendte mig. Du sendte kanske ifjor jul»
Munchmuseet, MM K 4888.   Brev fra Inger Munch. Datert 25.11.1934. Se s. 1
«Andrea tror jeg er syk, derfor tør hun si den usandhet at jeg har sagt du skal betale for gutterne. Da hun for to år siden skrev at hun gjerne vilde ha gutterne hos Bernhard, at det vilde koste 200 pr. måned, skrev jeg til B. at du ikke kunne betale for dem. Ifjor vår blev vi enige om at jeg skulde sende A. noen penge, i to avdelinger. Jeg tror det var 2 eller 300 jeg sendte henne. Disse tok hun til reiser til sig og gutterne. Om høsten blev vi enige om å sende henne resten, jeg tror det var 200, disse sendte jeg med Elias, es adr. Kragerø. Jeg har ikke hørt om de»
Munchmuseet, MM K 4889.   Brev fra Inger Munch. Datert 07.12.1934. Se s. 1
«Andrea har sikkert fått pengene, ellers hadde jeg nok hørt fra henne, det er bare som sed- vanlig at hun ikke takker. Det kan bli en for- andring med Andrea; hun har altid fått sin vilje igjennem, hun tenkte derfor hun skulde få sin vilje igjennem med dig. Nu kanske hun kan sette viljen inn på å ordne med sit hus så der ikke blir subbus. Før har hun ikke tatt sig av huset. Hun har tenkt å gjøre store affærer her nede. Dette er nok en lærepenge. Osså guttene vil ha godt av å ikke tenke at alt skal komme så lett til for dem. Nu kan de osså komme til å bli selvstendige. Deroppe»
Munchmuseet, MM K 4894.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.03.1936. Se s. 1
«Takk for brevet. A. forstår å skremme, hun driver en herlig sport med sine ønsker og forlangende. Hun er desvære frekk og hensyns- løs, helt igjennem egoist. Magdalene Lystad, født Aksel Myhre, blev først charmert av henne, akkurat som de fleste blir det. Magdalene var hos Alfhild og Eva nylig. Hun fortalte at Andrea hadde optrådt så hensynsløs deroppe i Eidsvoll da guttene var der. Hun fikk Magdalene til å hjelpe sig med å forandre logi deroppe. Skrev at guttene måtte ha det så og så flott, men det måtte ikke være dyrt. Magdalene fandt en dame som trengte å leie ut, men hun ventet forgjeves, Andrea lot ikke høre fra sig. – Det er farligt å vise imødekommenhet, og at man er engstelig når hun fisker med sygdom. Efter hennes upålidelige opførsel, skulde vi ikke ha noe på os om der enn skulde vise sig å være sygdom. Hennes umulige optreden gjør det så vanskeligt for dig. Fra henne kan vi vente noe av hvert. Hun har ingen skamfølelse. Det må bli en stærk tilbakeholdenhet fra vor side. Vi må vebne os med tålmodighet og forsiktighet.»
Munchmuseet, MM K 4897.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.10.1936. Se s. 1
«Takk for brevet. Ja det var aldeles utmærket at K. fikk vite du hadde andre kilder. Det vil vel bringe ham til å være mere nøiagtig med sine oplysninger. Efter A’s optreden hidtil er vi nødsaget til å ta forholdsregler, det er godt du har vist dem at du ikke lar dig mestre av deres jerimiader. Og Arne naturligvis tar sig nu sammen efter at han har skjønt du ikke går med på alt. Det er det at de har sløset, A. har ikke bestilt noe i huset, som den avdøde fru E. Kinck har sagt. Nu kan hun osså kanske arbeide»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 2
«Det er meget rart at du den hele tid av Kinckfamilien har vært ansett som A’s og families forsørger. Andreas hadde ikke giftet sig med J. hvis ikke moren hadde trumfet det igjennem. Hans Kincks far fikk brev fra Johannes far, hvori han sier at han er så betenkelig for konens idelige skynnen på»
Munchmuseet, MM K 4904.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.10.1937. Se s. 1
«Tusin takk for sendingen. Det var da en storartet frukt. Jeg har tenkt at du var dårlig. Det er godt å vite at vi to er fryktelig bange for å falle fra hverandre. Jeg har intet hørt om Andrea. Hun reiser»
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.12.1937. Se s. 3
«Medens du hadde det værst, sendte du allikevel penger til oss, Laura, Oline, og engang da du ga tante 10 kr. til Andrea, kjøpte tante tøi til en bedårende drakt til den 1-2 årige A.»
Munchmuseet, MM K 4910.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.03.1939. Se s. 1
«Takk for brevet. Det har vært en fryktelig plage for dig dette med Andrea. Hun er utenfor all takt og finhet. Men vi bare passer på, så vinner hun ikke terren. Jeg har ikke hatt noen forkjølelse i vinter. En massør sier det er pusteøvelserne som har fridd mig. Det går utmærket for mig, der er ofte noen som besøker mig, og selv er jeg ute med mange gjøremål, ærinder og spaserture. Det er en bra dame som kommer til mig tre gange i uken og masserer, det begynte litt ømt i fingerleddene»
Munchmuseet, MM K 4913.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.04.1939. Se s. 1
«Takk for brevet og påskehilsnen. Det var godt jeg fikk høre det om T., så jeg kan unngå ham. Det var nedrigt gjort. Det har vært mange gjenvordigheter for dig; og det er nokså ærgeligt at der skal tjenes så mange penge på de malerier som du lite eller intet har fått for. Det var da ærgeligt at A. fikk det til med de 5000. Jeg har ikke hverken talt eller skrevet til henne»
Munchmuseet, MM K 4914.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.10.1939. Se s. 1
«Takk for brevet. Sånne forkjølelser er kjedelige, godt at du er bedre. Jeg har ikke behøvet å ha ekstra hjelp, men hvis det siden skulle trenges kan jeg få min utmærkete kone til å komme. – Det var godt du har talt med dr. Schreiner, det er så abnormt handlet av Andrea så det er nød- vendigt å meddele sig. Sålenge faren til Arne levet, holdt han trådene i sin hånd, men efter hans død har Andrea opdraget mann og barn til å danse efter sin pipe. Bernhard og Elias får ta hånd i hanke med henne.»
Munchmuseet, MM K 4920.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.08.1941. Se s. 2
«jeg vet. Alle potetarealer heromkring står glimrende. Jeg har osså et lite kriselager av hermetikk. Det var svært morsomt at Anna Henrichsen, født Dahl, overtar det hyggelige kjøleskap. Vi var så gla i det, tante og jeg, og det var en stor skuffelse da fru Seeberg ikke tålte det. Det blir til stor hjelp for fru H., hun holder hus for sønner og sviger- datter, og har det tungvindt med kjelleren. Det er så hyggeligt å få gjøre henne dette gode igjen; hennes elskværdighet mot Laura i en vanskelig tid er ikke til å glemme. – Den eneste undskyldning for Andrea er, at hun ikke har vist om noe annet like fra barndommen \av/ enn at vi kun var»
Munchmuseet, MM K 4921.   Brev fra Inger Munch. Datert 08.08.1941. Se s. 1
«Tak for brevet. Ja, det er utrolig hvad tante og jeg, og senere du har døiet av Andreas’es giftermål. Det umulige ekteskap kunne han ikke tåle. Men det var osså umuligt at han ikke gjorde det forbi. Han sa til oss: “jeg burde jo slå opp, og Johanne vilde fort glemme mig; Det er stillingen som er eftertraktet.” Men så var det sørgelige at Bjølstads sammen med gamle fru Kinck stadig pusset ham opp til å holde ved. Sofie og Laura Bjølstad har hovedskylden. Laura bodde i nærheten av Rosendal, og hadde stærk føling med Johanne og Andrea. «Husk på, sa hun til tante og mig, da vi skulde ha Andrea hos oss, «at hun er eneste arving.» Hvad det brakte oss av ubehageligheter var grensesløs. Så roser Laura sig av at hun og Karl var alt mulig for Andreas i hans syg- dom. Vi har brev fra fru Dreier som pleiet Andreas, hvor hun skriver at Laura kom på slutten, så fru Dreier fikk litt hjelp, men fru Dreier var den egentlige pleierske. Men Bjølstads har fått gå igjennem. Først blev de to Antonner, onkel og nevø, som var sammen om vor arv, liggende i flere år, imbesille. Så blev Sofie nesten sindsyk. Laura, som er eneindehaver av vore penge, har det bra, men er ikke avholdt av familien. Sånn tortur du har gjennemgået for dette ækteskaps skyld er hårreisende.»
Munchmuseet, MM K 4931.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.08.1941. Se s. 1
«Du har ikke fått mitt første brev skjønner jeg. Jeg mottok sendingen lørdag kl. 2, og da vilde ikke brev nå dig før mandag. Jeg skrev søndag, og fortalte dig at jeg hadde gitt både Magelsen og min huskone. Det var en pakke med bringebær, en med ribs, stikkelsbær og solbær. Rabarbra, poteter, bønner, blomkål og spidskål. Du må få det brevet vell: Jeg skrev der osså at\om/Andrea, men da jeg dagen efter fikk brev fra hende tenkte jeg at kanske hun var blitt noe annerledes efter den stærke påkjenning, og da skrev jeg igjen. Det brevet har du»
Munchmuseet, MM K 4932.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942. Se s. 1
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
Munchmuseet, MM K 4934.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1942. Se s. 1
«Takk for brevet. Vi har intet annet å gjøre enn å vebne oss med avstann- tagen fra henne og hennes slekt. Vi må huske på hvad den avdøde doktor sa til mig. Hun vil forsøke å vinne seier over oss, som bestemoren vant over Andreas. Bestemoren var ganske sikkert abnorm, det er vist osså Andrea, sånn som hun har tatt det. Det er det gode at vi ingen anker har ved å ta det sånn. Vi må forsvare oss mot henne og hennes hjelpere. – Med hensyn til sendingen til mig kom pakkene frem, men mitt brev som jeg sendte dagen efter, blev altså borte på veien. Disse budene er nok sikre. Jeg var ikke hjemme, men han leverte posene til min nabo.»
Munchmuseet, MM K 4941.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.03.1943. Se s. 2
«godt, jeg fikk Tonipan med lever av Regine Stang. – Da Andrea var hos oss de tre ukene, skjønte vi ulla. Hushjelpen sa: «Er hun ikke vel bevaret, hun!» Den slags unormalitet med en sånn grusom vilje er nok farligt å komme ut for. Andreas faldt for bestemorens samme men- talitet, men Du greier dig for den likesinnede datterdatter, selv om du har vært fryktelig plaget. – Det skal bli godt for oss begge når det varme vær kommer.»
Munchmuseet, MM K 4963.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«at kunne hjelpe til, saa masse utgifter du har. Og tante synes det var saa hyggeligt at kunne gi Laura noget, da hun har gjort saa mange pene ting til tante. Vi er komne til det at 134 om maaneden er saa rigeligt for hende. Hun selv sier ossa det er saa rigeligt. Hun har bare godt av at være økonomisk. – Hendes bankbok paa 2000 har vi. Hvis det trænges kan hun jo ta lit av den imellem. Ossaa et legat paa 110 har hun. – Det er godt at Andrea er kommen til saan velhavende forholde. Nu har det vært saan godt fiske nordover, er der imellem mindre flot for hende, saa har hun godt av at lære at bli økonomisk Det er ikke godt for barna at bli for rigt opdraget. Andrea er komplet arbeidssky. Det sier mange som kjender hende»
Munchmuseet, MM K 4970.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.03.1913. Se s. 1
«Glædelig paaske og mange hilsner fra os begge! Sofie Bjølstad skriver til os, at Andrea kommer til sommeren. Vi skal gjøre det saa hyggelig vi kan for hende. Hun komme vel til at bo hos Bernhard Kinck. Vi kan ikke ha»
Munchmuseet, MM K 4995.   Brev fra Laura Munch. Datert 05.03.1914. Se s. 1
«Tak for kortet! – Nu skal jeg skrive til tante og bede hende give dig Andreas adresse. – Forresten skriver Andrea hverken til tante eller Inger eller mig. Hun har aldrig nogensinde skrevet til mig engang. Heller aldrig har je jeg faaet fotografier fra hende. Hun har for ikke saa længe siden igjen fotografert sig, men hverken tante, I. eller jeg har faaet noget. Jeg saa fotografiet \nylig/ hos mere uvedkommen- de. Hun er vist galt opdraget, ialfald interesserer hun sig ikke for andet end stas, fornøielser og herrer – svært flott opdraget i alle dele. Tante vidste jo ikke, at hun havde saavidt»
Munchmuseet, MM K 5067.   Brev fra Andrea og Laura [?]. Datert 11.12.1932. Se s. 1
«Og tusen tak for din elsk- værdighed mod os. Andrea synes det er lidt tungvindt at være borte nu om vinteren – men jeg glæder mig til at være ute hos Inger 1 ukes tid senere.»
Munchmuseet, MM K 5088.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1916. Se s. 3
«Fra Andrea havde vi et svert hyggeligt Brev, – og nu sender vi hende Kort til Jul.»
Munchmuseet, MM K 5096.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.12.1911. Se s. 2
«Pengene sendes til Andrea i- morgen. Adressen er som før»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 2
«takker.– Og, nu sender vi til AndreaAsbjørnsens Eventyr\de sidste/ og et Album med hendes Fars Portræt i – Vi fik nogle Ord fra hende igaar med et Familie- portrait,– hun er aldeles lig Sophie»
Munchmuseet, MM K 5273.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.05.1937. Se s. 1
«Takk for igår. Det var så hyggeligt hos dig, og det var et deiligt og morsomt traktement. Det var godt jeg lærte havreflagene å kjenne, jeg var så lei havregrøten. Jeg skriver snart til fru Kaarbø, hun er den beste kilde og er så venligsinnet mot os. Ved det at Ellingsens har oprettet kontor i Svolvær er det en let sak for hende at få rede på forholdene, og desuten kjenner hun de beste kilder fra stedet. Når der er så lite sannhet i Andrea er vi nødt til å forhøre os med andre. Det vilde være en velgjerning mot en ung student å gi ham levebrød noen år deroppe, og det slipper Ellingsen svært billigt fra. Det er så hyggeligt med maleriene her. Landhandleriet og tante, og papa og mig i\v/ed det andre vindu som er i stuen hvor «vår» er malt. Dit selvportret vil du vel ha. Jeg kan se du lever sundt, du ser så godt ut. Nu skal jeg for alvor ta fatt på denne deilige kost.»
Munchmuseet, MM K 5348.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.04.1937. Se s. 2
«mig op igjen. Den dame som telefonerte var en barndomsven av Arne E. Hun sa at Arne er en fin, snild mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Dag har sildoljefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Den gutten som hadde tuberkulose er bra, han er i Tromsø og leser. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især teknisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Arne har leiet ut båten til Haugesund og er selv med som fisker. Kanske nu allemann kan for- stå at en selv må arbeide sig frem. Damen sa jormorpengene var aldeles bortkastet. Men tenk om hun nu fandt på å praktisere. Noe må hun da gjøre.»
Munchmuseet, MM K 5352.   Brev fra Inger Munch. Datert 13.12.1917. Se s. 1
«Har du ikke faat mit takkebrev for æblene? Jeg sendte øieblikkelig. I brevet laa ogsaa 3 breve fra dig til Andreas. Jeg takker dig altsaa for de nydelige æbler. De hjælper tante mange gange til søvn. Vi kan tænke at be Laura til 1 juledag. Julaften maa tante ha det stille og roligt. Laura er saa godlynt og bli naar hun kommer, men er meget nervøs.»
Munchmuseet, MM K 5680.   Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 25.04.1938. Se s. 1
«Sendt i kontanter til fru Andrea Elling- sen, Gården Hov, Lillehammer, ekstra for april,»
Munchmuseet, MM N 223.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er nødvendigt for Andreas’ egen skyld at hun vet dette»
Munchmuseet, MM N 240.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg blander mig ikke i  …  familiens bestemmelser men et er sikkert Hvis Andrea ikke ha{ … }vde sendt gutterne sydover var det gået sin gang – Ingen nød var blevet Nogen hjælp fra mig vilde da gjort stor nytte –»
Munchmuseet, MM N 240.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde { … }be Dem utrykkelig forklare Andrea at hva jeg har»
Munchmuseet, MM N 330.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører Andrea er reist til sin Onkel i Telemarken dr. Kinck – Han h kjenner familien mer end jeg {h}og han har greie på hva angår b gutternes uddannelse og sundhed –»
Munchmuseet, MM N 330.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Her har Andrea at søge raad og daad Han har stor praxis og tjener altså godt – An Han kan nok osså hjælpe med penger og Andrea»
Munchmuseet, MM N 330.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Her har Andrea at søge raad og daad Han har stor praxis og tjener altså godt – An Han kan nok osså hjælpe med penger og Andrea»
Munchmuseet, MM N 356.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har den væsentligste skyld i at jeg de sidste år har været så sykelig at jeg har havt vanskeligt forat arbeide og det er ikke heldigt når det er mit levebrød da Jeg har jo ikke længer har nogen formue»
Munchmuseet, MM N 356.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har hele Andre{ … }a’s rænkespil med trolig hjælp af nordlændingen K. klart for mig – Ligefra hun dumpet ned på Eidsvoll til for flere år siden til hun dumpet ned på Lillehamm{e}ari en villa med hele familien – { … }Så standset krigen hennes videre fremmarsch – Men som sagt hun drømmer nok fremdeles om villaen i Oslo»
Munchmuseet, MM N 356.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andrea har nok ikke opgit sine planer om de end blev afbrudt af krigen for 2 år siden»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det havde været bedre om de havde brugt pengene til børnenes opdragelse – Under dette fik jeg en anmodning af Andrea om at hjælpe hjælpe hende med noen hundrede kroner til at ta jordmorskole – Det blev til 5000 kr bortkastet»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea fortæller mig da at de ikke led nød havde bil og hva de trængte – Imidlertid havde Kaarbø været hos mig – Han fraraadet mig at hjælpe Andrea    sa at ingen led nød i Lofoten og at det var noe tøv at gutterne skulde ta artium –»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea fortæller mig da at de ikke led nød havde bil og hva de trængte – Imidlertid havde Kaarbø været hos mig – Han fraraadet mig at hjælpe Andrea    sa at ingen led nød i Lofoten og at det var noe tøv at gutterne skulde ta artium –»
Munchmuseet, MM N 378.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det vil nok blive bedre for jer deroppe kjære Andrea – { … }Jeg er så { … }gla for at I er friske    det er det bedste – Skulde\(Jeg?/ vil vel til af og til kunne hjælpe Dig lidt – men det afhænger af hva jeg tjener {–}) Tyskland er stængt og her er meget få der kjøber billeder»
Munchmuseet, MM N 379.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har af mig få{ … }t circa 5000 kr pr år i fire år – Det svarer til en gage på henimot 6000 kr når man tar skatten hun slipper i betragtning –»
Munchmuseet, MM N 380.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu har Andrea skræmt min søster med Einars sygdom –»
Munchmuseet, MM N 380.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skrev til Inger at når Andrea sender gutterne væk så langt fra sig og på tros av de stærke advarsler så må hun ta det fulde ansvar –»
Munchmuseet, MM N 380.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal sende hvad jeg kan af penger til Andrea men det er hverken mulig for mig eller min søster at ha mer at tænke på – Gutterne får forældrene ha ansvar for – Min søster er alt blit så»
Munchmuseet, MM N 382.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg forstår ikke Andrea kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
Munchmuseet, MM N 383.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg mener noget praktisk var bedre Jeg vil ikke blande mig heri – Jeg kjenner litet til Andrea, gutterne eller forholdene deroppe – De som har kjent familien fra hun var liten og er doctor må ha en me{ … }ning herom»
Munchmuseet, MM N 385.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja nu bekjenner Andrea at jordmorskolen var et påskud til at komme til Oslo – og til moro – Det har jeg altid sagt – 10 kr sier Andrea – har manden tjent på fiske – Ja d når hun tror vi længer har tiltro til hennes ord –»
Munchmuseet, MM N 385.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja nu bekjenner Andrea at jordmorskolen var et påskud til at komme til Oslo – og til moro – Det har jeg altid sagt – 10 kr sier Andrea – har manden tjent på fiske – Ja d når hun tror vi længer har tiltro til hennes ord –»
Munchmuseet, MM N 386.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg solgte meget den forrige jobbetid men forholdene er nu anderledes – Jeg er tilårs – dårlig i øinene og kan litet arbeide – Dertil er markedet overfyldt og det er billeder fra privatgallerier der sælges. Snakket om den store formue har desværre været uheldigt for Andrea – \Det har gået hende til hodet/»
Munchmuseet, MM N 568.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Min søster får til sin død 6000 kr om året – Min niece fru Ellingsen får 50,000 kr.»
Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på EidsvoldLillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på EidsvoldLillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 697.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil klart for mig osså i brev og notater helt fra hun pludselig dumper ned med gutterne på Eidsvold og sa nu Onkel Edvard må Du overta gutterne eller jeg må ta dem ut igjen – Jeg trodde dengang at der ikke fandtes skoler deroppe – Jeg diskuterte sagen husker jeg med Laura og foreslog h student til lærer i huset – Laura smilte ‹huldselig› og oplyste mig ikke om det hun vidste – Du gjør det nok sa hun blot.»
Munchmuseet, MM N 697.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea og manden lå vist på knæ og præsten blev ‹rørt over› dem»
Munchmuseet, MM N 698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil f på det rene fra hun dumpet ned en høst med gutterne som hun havde sat in på Eidsvold skole og som jeg skulde betale for ellers måtte hun ta dem ut. Jeg vidste ikke at der var fuldt op af udmærkede skoler i Lofoten – Hun skulde nok osså ha 20,000 kr til. båt –»
Munchmuseet, MM N 912.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1906. Se bl. 1r
« Jeg sendte igår 100 Mrks som jeg tænkte I skulde bruge til Julen { … }Deraf kunde de{t}r {va … }bruges { … }til en liden Present til Oline og til Andrea»
Munchmuseet, MM N 931.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se bl. 1v
« Glædelig Jul og godt Nytaar til alle – Kjøb noget til de vanlige – Laura, Andrea, – Oline{ … }jeg sender strax –»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 1
«Oline og Andrea bør få noget. Oline må Du hilse såmeget»
Munchmuseet, MM N 981.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.2.1914. Se bl. 1v
« Tak for Kortet – reiser om et Par Dage nordover om Berlin – Jeg vilde gjerne ennu engang faa opskrevet Andreas Adresse»
Munchmuseet, MM N 1033.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912. Se bl. 1r
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
Munchmuseet, MM N 1033.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912. Se bl. 1r
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
Munchmuseet, MM N 1045.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1920–1931. Se bl. 1v
«– og husk på Oline og Andrea»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har faaet Breve fra Andrea der sendte et Gruppefotografi, hvor»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 4
«Andrea kommer snart ud til Kristiania – jeg må se at få træffe hende –»
Munchmuseet, MM N 1067.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg faar sætte snart 500 Kr for Andrea – det skulde være til hendes Uddannelse –»
Munchmuseet, MM N 1138.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 23.1.1928. Se bl. 1r
« Tak for de udmærkede fotografier – Vi skal snakke om at sende sammen hver jul til Andrea og børnene – Jeg får specielt om julen ingen tid tilovers – Vi kan jo sende for en 100 kr. til Andrea og 100 \kr/ til børnene – Jeg skal se om jeg»
Munchmuseet, MM N 1138.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 23.1.1928. Se bl. 1r
« Tak for de udmærkede fotografier – Vi skal snakke om at sende sammen hver jul til Andrea og børnene – Jeg får specielt om julen ingen tid tilovers – Vi kan jo sende for en 100 kr. til Andrea og 100 \kr/ til børnene – Jeg skal se om jeg»
Munchmuseet, MM N 1139.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 4
«Det undrer mig vi intet hører fra {Joha}Andrea»
Munchmuseet, MM N 1148.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932. Se s. 2
«Tantes død og maset med boken og alt det n uvante har gjort Dig nervøs – Det gir sig nok – Vi må snart tænke på at sende lidt til Andrea og barna {–}snart –»
Munchmuseet, MM N 1166.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 11.10.1934. Se s. 3
«Andrea må da forstå hun ikke kan komme hit uten at si fra iforveien – Hun må da sandeli finde sig i at jeg ikke er hjemme»
Munchmuseet, MM N 1166.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 11.10.1934. Se s. 4
«Det går nok bra når Andrea forstår situationen  …  Hun ligger mig selvfølgeli på hjertet»
Munchmuseet, MM N 1170.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Andrea ringte pludselig på – Hun Jeg sa at jeg ikke tog mot nogen – Hun sa hun vilde besøge Dig –»
Munchmuseet, MM N 1171.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.11.1912. Se bl. 1r
«Jeg har kjøbt en liden Diamantring til 48 Kr til Andrea – {j}Jeg reiser nu til Göteborg så {og}jeg kommer først igjen om 8 Dage så Jeg vilde bede Dig opgive Andrea’s adresse til Juveler AndersenKongensgd – eller Kirkegaden hvor den ligger betalt – Andersen vil så sende den –»
Munchmuseet, MM N 1171.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.11.1912. Se bl. 1r
«Jeg har kjøbt en liden Diamantring til 48 Kr til Andrea – {j}Jeg reiser nu til Göteborg så {og}jeg kommer først igjen om 8 Dage så Jeg vilde bede Dig opgive Andrea’s adresse til Juveler AndersenKongensgd – eller Kirkegaden hvor den ligger betalt – Andersen vil så sende den –»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 1
«Det ser ut til at det går bra med Sigerfjordfolket Gutterne går på skole i Eidsvold og selv lever de nok vel – Jeg fik et venligt og brev fra Andrea som viste at hun forstår at det nu er bedst at gjøre gode miner miner»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 2
«en velmenende mand. Men derfor er det ikke sagt at han forstår sig på mine forhold. Desuten kan han jo påvirkes af Andrea og andre –»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 3
«Andrea får vel sin vilie frem med at få familien til Oslo –»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 3
«Jeg har jo bestemt mig alt til fuldstændig at holde Andrea og familien på afstand – Jeg er desværre absolut nødt til det – Når jeg sender penger så er vel det godt nok. {a}Alle de andre af slægten f{ … }aar  …  bistå med raad og daad –»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 3
«Andrea er i en alder da man er mest virksom»
Munchmuseet, MM N 1185.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1v
«Når det blir lidt bedre med penger vil det være hyggeligt at gi dem en liten foræring – Jeg sender guttene og Andrea lidt til Jul –»
Munchmuseet, MM N 1186.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Igår fik jeg et brev fra Andrea’s søster. Hun er gartnerske på Blommenholmved Lysaker – Hun og en gartnerkamerat vil kjøbe en eiendom og skal jeg låne 3000 kr! \Nei takk!/»
Munchmuseet, MM N 1186.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Jeg tænker Andrea osså er i byen»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«{a}Andrea er vel stærkt skuffet og vil vel ikke ennu gi sig.»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Jeg har utrykkelig st sagt til Andrea at hun skåner Dig der har været sygelig»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Det var en feil af Andrea at sende gutterne hid – Det kan blot forklares som press på mig –»
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se s. 1
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se s. 3
«Andrea kan gjennem Dig få tag i mig – Så er vi færdige –»
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se s. 3
«Andrea må ha vidst hva hun gjorde når hun sender børnene hid – istedetfor det nære Tromsø»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Det er ikke vanskeligt at ordne det med Andrea nu det første angreb er over – Hun vet osså at det er det bedste for hende at stå sig godt med os. Jeg kan nok engang hjælpe hende igjen – Det forstår hun –»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea har brugt list. Det liker jeg ikke. Men vi skal tænke på at hun er Andreases datter –»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg har sagt til Andrea at Du har været syg og nervøs og at hun ikke  … »
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Ellingsens fiskeforretning går kanske dårli. Andrea får finde sig i \det/atOsså finde sig i at mit maleri salg går dårli – Det er jo overalt dårligt»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Det går nok bra tilslut når Andrea sætter sig in i forholdene og er gla ved det jeg har  …  kunnet gi hende og hva jeg mulig atter kan hjælpe hende med – { … }Jeg har hjulpet hende mange gange Det glemmer hun»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1r
«Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil famAndrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1v
«Nu har jeg talt med Lystad Han sier at Einar eller gutterne er{ … }blev undersøkt af en doctor dernede der intet fandt – Så kunde det være spørsmål om Andrea frygtet eller havde mistanke til sygdom før gutterne kom til Eidsvold og at det var derfor hun sendte dem nedover – Det kan jo forklare at hun sendte dem sydover –»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1v
«Hvis Andrea frygtet tuberkulose og derfor sendte dem nedover havde hun vel sagt det – Sig intet til nogen om mine pengeforsendelser jeg agter at gjøre – Naturligvis det jeg har sendt som 1200 kr. til Einar»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1r
«Det var jo elskværdighet når Andrea og Johanne besøgte Dig – Men nok osså en tanke på at få Einar placeret og på vestlandshusets realisering Det er vel menneskeligt.»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1v
«Ta det med ro sier jeg Det var en svær påkjenning ‹for› Andrea – Vi har hat nok af sligt –»
Munchmuseet, MM N 1202.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 6.11.1936. Se bl. 1r
«Andreas gutter blir på Ringvold til de blir helt friske – De blir der vel til  …  vårkanten – De kan ikke ha det bedre end på dette helt moderne og førsteklasses kursted der ligger høit og storartet vakkert Det er som Holmenkollen. Det er nær Trondhjem –»
Munchmuseet, MM N 1202.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 6.11.1936. Se bl. 1r
«A{ … }ndrea vil jo ‹partout› ha guttene {–}inpå mig hva aldrig vil kunnde skje hvis jeg skal kunne klare mit arbeide {–}og fortjene»
Munchmuseet, MM N 1202.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 6.11.1936. Se bl. 1v
« Der skrives såmeget tøv i avisen og dette hefter Andrea sig ved – Det stod noget om m{ … }asse salg i London – Jeg har intet tilbud om salg ennu fåt»
Munchmuseet, MM N 1204.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 2v
«Det er jo nu bra med Andrea og hennes søn børn – Hun må jo ha sit på det tørre sålænge jeg sender som hidentil – Arne Ellingsen og hans velstående slægt kan da ikke overlade al omsorg for Arne Ellingsens familie til mi moderslægten –»
Munchmuseet, MM N 1205.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
Munchmuseet, MM N 1205.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Udspredningen af de latterlige rygter om min eventyrlige rigdom har gjort stor skade og osså forvirret Andrea»
Munchmuseet, MM N 1205.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Ja nu ordner det sig vel lidt efter lidt – Andrea synes nokså fornøiet – Men sine Oslo planer opgir hun nok ikke»
Munchmuseet, MM N 1205.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Jeg synes det synd på Andrea med guttene og jeg forstår hendes ængstelse. Men jeg forstår åsså alt hva gjøres forat jeg skal få ansvarsfølelse og ængstelse for disse{ … }dem – Når jeg sender penger kan jeg ikke mer. Moren og faren er i sin bedste alder    Bedstemoren er rask og rørig. Foreløbig er der ingen fare med guttene»
Munchmuseet, MM N 1206.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea ringte op – Det kan ikke være så farlig med hende når hun slig i årrækker foretager reiser sydover – Nu skal hun da»
Munchmuseet, MM N 1209.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Det er dumt af Andrea at vænne barna til store fordringer – og ikke takke for Din venlighet –»
Munchmuseet, MM N 1210.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Andrea kan ikke vente at jeg forholder mig anderledes end jeg gjør – Hun skulde have hørt på mine indstændige forklaringer om mine pengeforhold –»
Munchmuseet, MM N 1210.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Som sagt    Jeg håber Andrea vil forstå for mine forhold og da kan det blive godt og jeg vil når mine pengeafærer er ordnet nok kunde hjælpe af og til – Og da vil hun kanske»
Munchmuseet, MM N 1219.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.3.1938. Se bl. 1r
«Jeg håber Du osså har det godt – Andrea vil vel endeli forstå at når jeg kan hjælpe hende som hidentil må hun la mig få arbeidsro – Jeg håber Du trives fremdeles»
Munchmuseet, MM N 1219.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.3.1938. Se bl. 1r
«Ved Du noget om guttene – Andrea har jo mange nære slægtninge der kjenner dem og alt godt – De får  …  osså støtte – Nei den Kaarbø!»
Munchmuseet, MM N 1225.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1v
«Jeg solgte for et par { … }år siden for 63,000 kr til Stenersen – Heraf gik 21,000 kr til skat – Det blev 42,000 kr tilbage. Der følger med utgifter til 10,000 k { … }Det blir 32,000 kr – Når så herfra går hva jeg bruger selv og til Dig og Andrea blir det ikke meget at lægge tilside til de smale år som gir liten fortjeneste –»
Munchmuseet, MM N 1225.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1v
«Ja hadde Andrea fåt lurt Dig op til Lillehammer så var vi alle blit fangne – Nu får hun slutte med storfisket omkring Oslofjorden – Der er fiske i Lofoten – Ja garn har hun lagt overalt hernede»
Munchmuseet, MM N 1235.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.12.1940. Se bl. 1r
«Fra {S}Andrea fik jeg et brev igjen – Hun undrer sig over vor taushed – Kan hun ikke tænke sig at vi er rædde for hende –»
Munchmuseet, MM N 1236.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940. Se bl. 1r
«– Det må være heldigt for Andrea og familie at ha et sted hvor de kan ha ku, gris og høne – og fisk nok»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1v
«Du må ikke undre Dig over at A. skriver rørende breve – Det gjælder jo millioner mener hun –»
Munchmuseet, MM N 1254.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Du må ikke undre { … }Dig over at A. skriver i rørende ordelag – Det gjælder milioner –»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1r
«Du må ikke undre Dig over at A. skriver i ømme ordelag til Dig – Det gjælder jo millioner»
Munchmuseet, MM N 1261.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 11.1942. Se bl. 1v
«Det gjælder om stadig at ha forhø for øie at Andrea sendte Barna sine ned hid for at fremme den plan hun dag og nat har for øie – De forlod ypperlige stillinger som de passet til»
Munchmuseet, MM N 1264.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 2r
«Ja Andrea’s meningen med de 1200 kr var jo sanatorieophold for som rekonvalesents og havde ikke tænkt opløsning af»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 1r
«Jeg har funnet noen interesante kladder til brev angående Andreas på Hadsel og Andrea»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 2r
«Jeg skal sende Dig et brev om Kaarbø og Andrea’s manøvrer gjennem mange år – Det er forsinket da jeg gj ved at gjennemsøge mine brevskaber har funnet så mange mærkelige ting om denne trafik der kostet mig hilsen Kommentar og arbeidskraft til  …  En tortur som varte i mange år –»
Munchmuseet, MM N 1266.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 2.3.1943. Se bl. 1r
«Jeg skal snart sende de lovede brevark om Andrea»
Munchmuseet, MM N 1270.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.7.1943. Se bl. 1r
«Andrea har så tydeligt lagt for dagen sine hensigter og hvilke farlige midler hun bruker så vi er nødt til at ikke at give e{t}n eneste lillefinger som hun vil gribe og derved alt –»
Munchmuseet, MM N 1287.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg sier ikke noget om at Andrea …  nu søger at skaffe penger til sig og familien, men det er måten den pågående»
Munchmuseet, MM N 1288.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934–1943. Se bl. 1r
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
Munchmuseet, MM N 1289.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Andrea er ingen Munch. Hun er en Kinck og familien er»
Munchmuseet, MM N 1290.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg må fortælle Dig om et lidet kup af Andrea – I våres var hun oppe hos Høst med to billeder som hun vilde sælge og bar sig ilde for sin nød – Høst gik op til Stenersen hvor hun gråt og bar sig Stenersen lod hende få 2000 kr –»
Munchmuseet, MM N 1291.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun/»
Munchmuseet, MM N 1291.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har nok fåt lært op barna i bedstemorens lærdomme»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg har fåt nyt brev fra { … }Andrea – Det er atter Einar. Han har hat et litet forbigående feberanfald»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1v
«Ja vi skal være på vor post.  …  Hva jeg kan skal jeg gjøre for Andrea men jeg er nødt til nu at være i ro – { … }Nu snart skal jeg håber jeg reise op til Lofoten og få lidt nærmere beskjed»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø er skræmt af A og en vis O{ … }sloherre»
Munchmuseet, MM N 1293.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1940. Se bl. 1v
«Andrea har altid brugt Dig som springbræt til at få tag i mig – Det varer vel ikke så længe så får Du breve der er myntet på mig – Slig var det da hun vilde få mig til at overta gutterne og sendte sydover til ulykken»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1r
«Jeg fik mig en forkjølelse { … }på fjeldet der varede længe og som jeg nu er meget bedre for – Jeg har slåt op helt med KaarbøAndreas gjorde sine kup efterat Kaarbø skulde stelle med sagerne.»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1r
«Andrea skriver at nylig at doktoren havde sagt at gutterne absolut måtte være på Lillehammer i et år»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1v
«At Andrea ikke tænker sig at jeg kan få vide hennes uefter- retteligheter og at det bare gjør at jeg holder mig væk og ikke inlader mig med hende»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1v
«Skriv endelig intet om  …  alt hva angår mellemværendet med Andrea – Det er { … }bra at Kaarbø er i uvished om forholdet –»
Munchmuseet, MM N 1295.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Jeg fik gratulation fra Andrea med gut børnenes navne – Der var osså Kirsten. Andrea vil vel nu ha { … }plaseret Kirsten hos Dig – Da vilde hun få et godt fodfæste til at { … }bearbeide mig og Du vilde aldrig bli kvit hende. Du får se at få en hushjælp eller en til at bo om natten»
Munchmuseet, MM N 1295.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Jeg fik gratulation fra Andrea med gut børnenes navne – Der var osså Kirsten. Andrea vil vel nu ha { … }plaseret Kirsten hos Dig – Da vilde hun få et godt fodfæste til at { … }bearbeide mig og Du vilde aldrig bli kvit hende. Du får se at få en hushjælp eller en til at bo om natten»
Munchmuseet, MM N 1295.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Havde Andrea ladet guttene fåt sin skolegang deroppe så havde nok alt været bedre og de havde nok ikke blit syge Der k …  kan man leve så billigt –»
Munchmuseet, MM N 1295.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Jeg tror det havde været bedre om Andrea ikke havde fåt hjælp – De havde blit deroppe. Kaarbø er en meget mærkeli mand»
Munchmuseet, MM N 1296.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Ja nu skal vel Andrea drive med årelange gymnasielæsning med gutterne»
Munchmuseet, MM N 1297.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929–1941. Se bl. 1v
«Ja nu får vi se hva Andrea finner på – Det er jo det rene tøv at ikke folk deroppe kan slå sig sammen om at ha en privatlærer til artium på Sortland hvor hele Ellingsenslægten er –»
Munchmuseet, MM N 1298.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
Munchmuseet, MM N 1299.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«høre fra Andrea – Da skriver jeg øieblikkelig til dr. Kinck, hva jeg selvfølgeli skulde ha gjort for lang tid siden. Men den slu Kaarbø fik altid gjort det til at det bare var jeg { … }der skulde perses –»
Munchmuseet, MM N 1300.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se s. 2
«Ja jeg lar mig ikke længer dupere af Andrea – Hun får gå sin vei – Jeg vil nu afkorte det månedlige bidrag.»
Munchmuseet, MM N 1301.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Hvorfor bryr Andrea mig og hvorfor { … }får hun ikke Dr. Kinck til at hjælpe – Mesnalien er det dyreste Kursted i Norge. Det kan bli kostbart hvis det drar ut. Stakkars Einar. Det blir vel blot sygdom med ham – Det er vist ikke smits‹o›mt men en lidEinar var den bedste af guttene Den ældste er kjæk og går i Gymnasierne vel 1ste og der blir han vel gående i år –»
Munchmuseet, MM N 1301.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1v
«Jeg vil ikke kunne arbeide og tjene noget hvis Andrea skal holde på slig med krav bare til mig –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Prof.Schreiner mente at hun ikke havde no greie på det. Det har hun nok og hun har vel osså rådført sig med Dr KinckDr Kinckene er ligeglad med hva { … }der lægges på mig – Andrea har intet mot at guttene læser går  …  så længe ved universitetet – Hun beregner at de da blir der underholdt af mig Så b forstår hun at det blir vanskelig for dem at få en annen vei – Dertil har de forlidet ævner – Hun mener at de nok»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Jeg mærker intet på Andrea at hun læmper sig på noget når det gjælder at lægge byrder på mig – Derfor må jeg holde mig væk fra hende – Jeg sender altså noen penger – Får hun mer så bare skaffer hun nye utgifter – Nu kan hun jo overtænke forholdene og så {K}kan hun rådføre sig med dr. Kinck der jo har været hennes raadgiver før –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Kaarbø holdt timelagt foredrag hos mig i sin tid om hvor urime{ … }ligt det var at gutterne skulde s …  ta artium – og Så pludseli ble alt forandret og han blir Andreas’s ivrige våbendrager – Jeg tror ikke Andrea bryr sig om at gutt gutterne får post Det passer bedre at jeg betaler –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Kaarbø holdt timelagt foredrag hos mig i sin tid om hvor urime{ … }ligt det var at gutterne skulde s …  ta artium – og Så pludseli ble alt forandret og han blir Andreas’s ivrige våbendrager – Jeg tror ikke Andrea bryr sig om at gutt gutterne får post Det passer bedre at jeg betaler –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Først og fremst vil Andrea ha guttene i Oslo»
Munchmuseet, MM N 1303.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1r
«Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1v
«ikke vilde læse og at Andrea mente at det kunne gå bedre på Eidsvold Men før hun ved et kup vilde tvinge b …  guttene på mig med alt det ansvar burde hun have forklaret mig hele sammenhængen»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1v
«Gutterne havde vel mest lyst til sjø og fiskeforetninger som Ellingsens slægt – Det var atter unødige utgifter på Eidsvold – Så blir der talt om nød hos dem – Ja nu har Andrea havt e{n}t slemt år og vi får håbe det blir bedre og at gutterne kommer sig – Men det blir vel ikke godt at vide hva de skal ta sig til –»
Munchmuseet, MM N 1306.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nylig fik jeg brev fra en overretssag- fører i Lofoten – Han sa at doctoren hadde 150 kr tilgode af Andrea for sygebesøk og at han trodde at jeg skulde betale – Jeg skre{ … }v jeg intet havde at at gjøre hermed»
Munchmuseet, MM N 1316.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1v
«Nei desværre vi p må afholde os helt fra berøring med Andrea og hennes Vi vet hun fisker med en lille finger»
Munchmuseet, MM N 1326.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hvis Du hører noe fra Andrea så fortæl mig det – Der er nok liv deroppe nu tænker jeg»
Munchmuseet, MM N 1338.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var jo trist med Meidel – Ja det var nok meget der skulde været læsset på mig for et år siden Alle barna – svære sønner til Andrea og så hele { … }Meidelfamilien»
Munchmuseet, MM N 1367.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 1385.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tænker Arne får godt betalt i leie af båden og han gjør nok foretninger – Han står nok osså i forbindelse med broren der jo står godt i det – Det er bra at det lysner for Andrea og det vil jo lette mig – Vi får nok ikke vite at det går bedre med dem»
Munchmuseet, MM N 1388.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg sender til Kaarbø 600 kr til Andrea – Det er resten af de 1200 kr jeg har lovet guttene – Jeg læser at det ser godt ud med fisket i Lofoten –»
Munchmuseet, MM N 1391.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du vil { … }bare gjøre Andrea en tjeneste når Du kan få hende fra troen på mine mange villaer mine mange kostbare billeder og min store formue – Dett Det vil ellers forvolde hende store skuffelser og hun vil kunne komme til at indrette sig efter den troen på mine millioner der ikke existerer»
Munchmuseet, MM N 1415.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1r
«Ja hvordan vilde det gåt hvis ikke krigen havde standset Andrea i sine planer?»
Munchmuseet, MM N 1419.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.1.1934. Se bl. 1v
«sig. Jeg får si til Andrea: Når jeg finner mig i at have lidet at rutte med så må sandelig andre finde sig i at jeg ikke har stort – Man finder at jeg i sin tid tjente godt så forlanger man stadigt at jeg skal være rik –»
Munchmuseet, MM N 1419.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.1.1934. Se bl. 1v
«Jeg tror næppe Andrea har takket for 100 kr jeg sendte til jul – det er vel  …  ingen ting for dem – En annen jeg sendte 100 kr til har heller ikke takket – Slik er det – men folk får ‹ta› annen opfatning»
Munchmuseet, MM N 1419.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.1.1934. Se bl. 1v
«Jeg må iår nøiagtig ta oversigt over min stilling så jeg ikke bardus sidder uten penger – Det blir næppe mer end noen få hundrede kr. jeg kan sende Andrea – 300 kr kanske    Men først skal skal hun takke»
Munchmuseet, MM N 1420.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1r
«Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
Munchmuseet, MM N 1420.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1v
«Det så leit at alt skal man ha lov til sier hun – Du kan tro at Andrea finder på alt muligt forat tvinge sig  …  in på os – Det gjælder alt for hende»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Takk for brevet – Det er ikke greit med Andrea og det er best at være fra hende da hun jo bare har et maal at skaffe penger – Hun har moren og Dr. Kinck at raadføre sig med –»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Jeg vil ikke blande mig heri da jeg får ansvaret – Men Andrea må ta ansvaret og følgerne»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Andrea har leiet en villa i Lillehammer og betaler med 200 kr med elektricitet 2000 om året – Hun kunde vel fåt en billigere leilighed deroppe –»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«{ … }Du vet at {a}Andrea skrev til mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at overtage gutterne»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Andrea dumper nok ned i Oslo når gutterne skal studere i årevis »
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Så reiste jeg hele sommeren omkring og jeg var i Gøteborg da kuppet skulde komme – AndreaEinar og søsteren stod ved porten – Jeg var væk i Gøteborg»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Da Andrea blev spurt om hvorfor hun havde sendt gutterne til Eidsvold sa hun at hendes stilling var fortvilet og hun vidste ikke hva hun skulde gjøre –»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Imidlertid blev gutterne syge – Kaarbø der helt er gåt  …  over til Andrea og Mogens fortsætter med sine hjerteskjærende beskrivelser af elendigheten og får drevet op mine bidrag til 5000 kr om året nok til at Andrea kunde bryte op og bosætte sig i Lillehammar –»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Imidlertid blev gutterne syge – Kaarbø der helt er gåt  …  over til Andrea og Mogens fortsætter med sine hjerteskjærende beskrivelser af elendigheten og får drevet op mine bidrag til 5000 kr om året nok til at Andrea kunde bryte op og bosætte sig i Lillehammar –»
Munchmuseet, MM N 1443.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«H … DetAndrea har mor og far der må osså kunne bidra med daad og daad og raad Den velstående onkel i Telemark onkel i Drammen og velstående tanter { … }til Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1443.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når Andrea sender gutterne til Eidsvoldfor det så langt fra sig så må hun ta ansvaret – Jeg eller min søster kan ingen omsorg ha»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Havde jeg malt slige dårlige billeder da havde jeg nu været helt fant og kunde ikke hjulpet h nu hanAndrea»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Nu efter 50 års forløb vil n syns nok maKaarbø og søster og Andrea at jeg skulde helt ofre min tid mine penger og min kunst for Andrea og børn –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Nu efter 50 års forløb vil n syns nok maKaarbø og søster og Andrea at jeg skulde helt ofre min tid mine penger og min kunst for Andrea og børn –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Jeg kan si det samme – nu Havde jeg gjort det vilde Andrea og børn nu kunde fået hjælp for …  et par år. Men da det så vilde ha været slut med de penger hun havde fået naturligvis og det var bleven slut»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«med meg, mit arbeide mine penge og min kunst vilde vi alle været konkurs fant og Andrea og børn stod der blanke uten noen hjælp»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø vil det på en måte bra og det er jo bra han tar sig af Andrea – Han har inflydelse og han kan jo skaffe Andrea hjælp deroppefra blandt Ellingsens store slægt og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det er bare jegmig hun kan stole gjøre regning på. \Kaarbø … { … }og søstre har ingen forståelse af mig – Tvertimod –/»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø vil det på en måte bra og det er jo bra han tar sig af Andrea – Han har inflydelse og han kan jo skaffe Andrea hjælp deroppefra blandt Ellingsens store slægt og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det er bare jegmig hun kan stole gjøre regning på. \Kaarbø … { … }og søstre har ingen forståelse af mig – Tvertimod –/»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Nu har jeg da grundig fåt vide hva jeg vilde havt på mig hvis jeg Andreas plan var lykkedes – Al den  …  ståhei for { … }lidt sygelighed i hjemmethos EinarAndrea skulde været glad over aldrig at ha havt den værste sygdom i huset –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Nu har jeg da grundig fåt vide hva jeg vilde havt på mig hvis jeg Andreas plan var lykkedes – Al den  …  ståhei for { … }lidt sygelighed i hjemmethos EinarAndrea skulde været glad over aldrig at ha havt den værste sygdom i huset –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø snakker altid nu om Andreas triste skjæbne. At ‹Du›blir kom til Sigerfjord – Nok  … »
Munchmuseet, MM N 1450.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sætter at Andrea – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
Munchmuseet, MM N 1451.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«D …  … Andrea vil gjerne rykke ind med sine børn – Hun tænker ikke på at får jeg ikke i fred fred arbeide på mine arbeidssteder så kan jeg ikke heller tjene penger eller og derfor ikke hjælpe hende.»
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Han er listig som aller Nordlændere og tror han nok skal «lirke» med mig. Men han må ikke tro at jeg forstår – Jeg sier intet men lar ham forsætte – Jeg har set hans latterli meningsløse opførsel m da Andrea{ … }og de stakkels børn holdt på at  …  «sulte ihjæl» for 1½ år siden.»
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg har nu lagt mærke til den «listige» måte han og Andrea holder mig «vaagen» med bulletiner om en almindelig liten s sygelighed hos Einar – Det er vel blot lidt klimat syge og forlæst{ … }hed»
Munchmuseet, MM N 1453.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kunde tænke mig at Andrea nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
Munchmuseet, MM N 1453.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«DaAndrea har på en påfaldende måte sendt gutterne hid istedetfor i nærh{ … }eden af sig i Tromsø hva alle gjør – Det er en pågående måte at uten at spørge mig at sende gutterne ned og så be om at jeg skal betale for dem – Hvis hun nu får os til at betale disse penge har hun p press på os – Andrea må ikke vinde dette slag. Der er ingen nød deroppe    Det sier hun selv –»
Munchmuseet, MM N 1453.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«DaAndrea har på en påfaldende måte sendt gutterne hid istedetfor i nærh{ … }eden af sig i Tromsø hva alle gjør – Det er en pågående måte at uten at spørge mig at sende gutterne ned og så be om at jeg skal betale for dem – Hvis hun nu får os til at betale disse penge har hun p press på os – Andrea må ikke vinde dette slag. Der er ingen nød deroppe    Det sier hun selv –»
Munchmuseet, MM N 1454.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
Munchmuseet, MM N 1457.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og{ … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
Munchmuseet, MM N 1457.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og{ … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
Munchmuseet, MM N 1457.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«A. er tydeligvis vant til at have med foretninger at gjøre. Hun er at undskylde med at en vis dreven politiker har snakket hende rundt og forespeilet hende alt det hun skulde få af mig – Alt for sine egne ongers skyld –»
Munchmuseet, MM N 1457.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
« Jeg sender en venlig hilsen til Andrea til jul ikke mer»
Munchmuseet, MM N 1458.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
Munchmuseet, MM N 1458.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
Munchmuseet, MM N 1458.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«{E}Andrea får sætte gutterne i skole hvor hun vil men hun må ikke uten videre gjøre regning på at jeg skal betale for dem –. { … }som jeg har sagt vilde det bli et stadig og øgende krav – I det nærliggende Tromsø hvor de kjenner hvert menneske skulde naturligvis synes det rigtige»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1v
«Efter alt jeg har forklaret alle og osså Andrea bu{ … }rde hun ikke trænkt sig på mig på den måte hun h gjorde»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1v
«Nu har jeg sendt op hva jeg synes jeg kan og forresten får Andrea gjøre hva hun syns – Jeg er nu nødt til at være i ro og for mig selv – Det bør osså forklares Andrea at det er slig at jeg vanskeli kan være sammen med folk. Andrea ringer ikke engang op.»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1v
«Nu har jeg sendt op hva jeg synes jeg kan og forresten får Andrea gjøre hva hun syns – Jeg er nu nødt til at være i ro og for mig selv – Det bør osså forklares Andrea at det er slig at jeg vanskeli kan være sammen med folk. Andrea ringer ikke engang op.»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1v
«Nu har jeg sendt op hva jeg synes jeg kan og forresten får Andrea gjøre hva hun syns – Jeg er nu nødt til at være i ro og for mig selv – Det bør osså forklares Andrea at det er slig at jeg vanskeli kan være sammen med folk. Andrea ringer ikke engang op.»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 2r
«Det er desværre komplet umuligt at være Andra og familie annerledes tilhjælp end jeg de ‹sis› senere år i løbet af 6 a 7 år har kunnet være – Nemli med pengehjælp til Andrea til familien under et – Dertil har jeg altfor meget at tænke på – Jeg har et altfor stort livsværk herute at fuldende {–}til at jeg skal sætte mig ind i de nærmere familieforhold»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 7r
«Jeg har osså intryk af at Andrea p har havt håb om større beløb til hjælp – Dette forklares som sagt af de latterlige rygter om mine store penger og mange eiendomme»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 8r
«Jeg kan som hidentil efter ævne hjælpe Andrea lidt med penger men videre kan jeg ikke gå – Jeg kan derfor blot ønske børnene alt godt.»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 10r
« Du må være forsigti når Du taler med noen om gutternes skolegang på Eidsvold, ellers sender Andrea gutterne ned igjen»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 12r
«Det var ikke småtterier Andrea bad om til at kjøbe bad for»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 12r
«Jeg skulde ha baade Eidsvold og Sigerfjord at tænke på – Andrea …  vilde snart fåt priserne på gutterne sat op – Det var jo ikke godt nok for dem på Eidsvold havde de sagt – Ja jeg havde nok blit indfanget –»
Munchmuseet, MM N 1460.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea. Jo, nu skal hun ta i! – Hun har jo stor værdifuld jordeiendom foruten alt det annet – Hun skal nu sier hun stelle med ku og gris og høns – Ja hvorfor har hun ikke gjort det { … }før. Arne har været på fiske og tjent 10 kr. sier hun –»
Munchmuseet, MM N 1460.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø har været aldeles utrolig troløs – han har frem foralt skyld i denne ulykke vi fik med Andrea»
Munchmuseet, MM N 1463.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
Munchmuseet, MM N 1463.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea burde ha forståt min stilling så meget jeg har forklaret.»
Munchmuseet, MM N 1466.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«videre så får jeg se om jeg kan la Andrea få lidt – At tænke på at overta noen af børnene er komplet umuligt Som det nu ser ut vil det nok ikke bli mange pengene jeg kan sende foreløbig»
Munchmuseet, MM N 1468.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Blot { … }må vi nu læve { … }og være på vor post – Vi ser der står beregning og vilie bag – Derfor må Andrea ikke»
Munchmuseet, MM N 1468.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tror ikke Andrea vil undlade at arbeide fremdeles –»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Jobbetiden har mærket  …  dem som så mange andre. Dette er jo en trøst – Andrea har jo stadi { … }havt kostbare reiser. Alt dette er godt at vide – Det er heller ikke noe mindre beløb det gjælder»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2r
«Desværre er det nødvendigt at holde sig væk fra gutterne – Jeg er Jeg forstår nu at Andrea hænger sig fast i alt – Men de har Mogens og mange andre der har mer tid til at se til dem –»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2r
«Jeg har bestemt skrevet til Andrea at hun ikke må bry Dig med disse ting – Jeg skrev skrev til hende at hun blot skal ha med mig at gjøre. Jeg sier Du har været sygelig og absolut må ha fred –»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2v
«Jeg kunde tænke mig at { … }noget sligt var kommet til Andrea»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2v
«Men Andrea kommer med noen ytringer der kunde tyo tyde på at hun havde hørt lidt –»
Munchmuseet, MM N 1469.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2v
«Som sagt har det intet at betyde og mine pengeforhold var da bedre – men jeg vilde blot vide om Andea h{ … }ar spunnet det op –»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Andrea har  …  stilt sig ilde ved sin optræden { … }sidste høst – Jeg skulde tro at hun vilde skræmme mig fra sig – Det var jo et aldeles mageløst»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«Når det nu viser sig at der stadig er så dårlige tider deroppe at de må ha hjælp så er det dobbelt mærkeligt at Andrea sender 2 gutter hidned på skole – Jeg skulde da altså ha to steder at betale»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«Ja dette utrolige påfund med at sende barna så langt fra sig og uten videre lægge Dig på mig har gjort megen ulykke – Det har ikke været til gavn for Andrea»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2r
«Men Andrea er ikke slig at hun oppgir sine planer – Jeg skjønner at Peter Andreas skal nedover igjen, og så begynner hun ‹nå› ved passende leilighet»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2r
«Men Andrea kommer ikke oftere i min nærhed og hun må fuldstændig holdes på afstand – Jeg ‹hværken› skrevet elle til hende  … ‹efter›‹svare› hende»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2r
«Når Andrea i det sidste har git et så lyst billede af familien og forholdene så er det vistnok bra deroppe de j tjener deroppe. Men når hun sier os det er forat gjøre os trygge for så at kunne gå på pånyt»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2v
«Forstår Andrea fremdeles ikke situationen så kan Du få sende hende en tegning fra Molboer- lannet om høna med guldæggene – Molboerne tog høna fjærene af høna forat ha dem til pude Så døde høna og der blev ikke mer guldæg»
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2v
«Det er historien med Andrea og mig – Det vil sige hun plukket mig for al ro og arbeidskraft men det var ikke af dumhed som Molboen det var pågåenhed»
Munchmuseet, MM N 1472.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea med såmegen velstående nær slægt skulde ikke have behøvet i våres at klage over sin pengemangel til en { … }rigmand der af og til kjøber billeder af mig»
Munchmuseet, MM N 1473.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Jeg har været forbauset over at Andrea’s beslutninger – Hun sender først to gutter til Eidsvold – De tålte ikke klimatforandringen og blev syg –»
Munchmuseet, MM N 1474.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kjenner litet til Andrea.  … { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
Munchmuseet, MM N 1474.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har de sidste 4 år ialt fåt af mig 20,{ … }000 kr det er det samme som 24,000 kr nårsk da skatten jo er betalt af mig – Det er megen hjælp det»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ellers har Andrea stilt sig ilde slig hun i høst har optraaet – Hun viste sig ikke at være tilforladeli i hva { … }hun sa som med dette at Du havde»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Man skulde tro Andrea simpelthen har villet skræmme mig væk»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andrea skriver altså fornuftig – Nu spørs om det er ikke bare er midlertidig –»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Nu har vel Andrea lært lidt og det er godt de vet at her  …  ingen bank er og at de må indrette sig efter forholdene.»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Nu får Andrea la være at ta sine vanlige ture hidned – Det koster altid penge»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Nu får Andrea 100 kr { … }om måneden af mig Hvis nu Dr. Kinck og de formuend tanter hjælper så lider { … }de ingen nød Noget må da Ellingesen kunne tjene –»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Imidlertid kan vi vel hv vente noen lunde ro til høsten – Til sommeren får vel Andrea reiselyst igjen – Hun får spare disse penge –»
Munchmuseet, MM N 1476.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø synes jeg ikke har været som han burde – Han var med samtidig med Andrea i Oslo og jeg havde så grundi forklaret ham at at det undrer mig han ikke forhindret det passerte – Men hans stilling er vel vanskeli –»
Munchmuseet, MM N 1476.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea fortæller at hun steller hele huset og med ku og gris – Hvorfor det pludselig nu – Jeg mener meddelelsen er tilsigtet som annet – Det skulde være godt om jeg kunde komme op og se nærmere på det hele»
Munchmuseet, MM N 1476.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tænker Mogens’s børn er deroppe – Det er jo rimeligt han derfor synes Andreas’s børn bør hid til Oslo –»
Munchmuseet, MM N 1481.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1.7.1943. Se bl. 1v
«Ja Andrea har det nok rigeligt nu – Hun sitter på sit herresæde med store jordstykker og så båd – Det er vel intet der nu er bedre at ha end slig eiendom – Alt hva jorden kan give og alt hva havet kan give – Gierløff har lignende eiendom i Kragerø – Jeg tænker han sender snart fisk igjen så skal jeg sende Dig.»
Munchmuseet, MM N 1486.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er leit at det blir sligt uheldigt forhold til Andrea og hen\d/es –»
Munchmuseet, MM N 1486.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea er nu helt en Kinck  … »
Munchmuseet, MM N 1486.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hun stelte sig slig at det måtte bli slig – Vi kunne havt glæde af hende og barna – Gutterne er vist, som Andrea skriver «solide» Det er vist rigtig bra i praktiske gjøremål – Jeg var gla over at kunne hjælpe hende, men de mange beløb jeg sendte hende og de 5000 til bortkastet jordmorskole var intet for hende – Jeg skulde som Andreas{ … }ha lassoen om halsen – Gutterne er nok osså instru{ … }eret i bedstemorens ånd – Det er trist men det er en umulighed for mig at indlade mig med hende – Det er vel osså det bedste at hun forstår at det gjælder selvberging Hjælpen fra mig var bare til det ‹onde› –»
Munchmuseet, MM N 1486.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hun stelte sig slig at det måtte bli slig – Vi kunne havt glæde af hende og barna – Gutterne er vist, som Andrea skriver «solide» Det er vist rigtig bra i praktiske gjøremål – Jeg var gla over at kunne hjælpe hende, men de mange beløb jeg sendte hende og de 5000 til bortkastet jordmorskole var intet for hende – Jeg skulde som Andreas{ … }ha lassoen om halsen – Gutterne er nok osså instru{ … }eret i bedstemorens ånd – Det er trist men det er en umulighed for mig at indlade mig med hende – Det er vel osså det bedste at hun forstår at det gjælder selvberging Hjælpen fra mig var bare til det ‹onde› –»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Vi må holde os pasive indtil vi klart forstår at hun helt forstår de hensyn hun må ta til m os og viser hun har fora forståelseforandret sig – Det er umuligt med engang at fæste lit til alle de motstridende meddelser vi { … }får fra Kaarbø og andre nordpå – Det er flinke og smarte folk der står om Andrea»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber nok det vil komme en tid hvor vi atter kan hilse på Andrea – Foreløpig er sætter hun vel osså mest pris på penger»
Munchmuseet, MM N 1488.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg undrer mig på hva Andrea tænker på – Vil hun slå sig ned i Lillehammer eller Oslo og samtidig beholde sine eiendomme i Sigerfjord? Vil hun skille sig { … }fra manden?»
Munchmuseet, MM N 1489.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea Hun slår an en annen tone nu og takker meget – Hun har nok ifjor høst ikke li{ … }d nød – Dertil er Arne { … }Ellingsen en for flink mand { … }til at reise penge – Han har nok fåt tag i adskilligt blandt sin store foretningskreds og slægt»
Munchmuseet, MM N 1490.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg trækker mig mer og mer væk fra egnen her hvor jeg hverken liker menneskene eller naturen. – Det er godt for Dig at ha Damehjemmet i baghånden – Det er noget vanskeligere med familien nordpå – Kaarbø har som jeg tænkte skrevet om Einars sygdom Det fjerde brev som er kommet herom – Dr Doctoren har sagt at han har været «udsat» for smitte. Det kan jo blot være de{ … }t at han har boet sammen med en syg – Andrea er nu en martyr – { … }men ellers er det bra»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når de vælger medizinveien så forstår { … }jeg det slig {–}: Det er den mindst eftertraktede vei på grunn af den lange studietid. Men da jeg skal betale afskrækker det ikke Andrea»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Einar har tuberkulose og Andrea sa han havde broktilfælde. At la ham gå i bygaten og studere medizin er da galt. Det måtte kunne findes et mer { … }passende virke»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sender Andrea i et år  …  i alt 2{ … }400 kr Det er skattefrit og altså en god arbeid{ … }ers løn – Jeg sier at jeg vil ikke på ta mig gutterne – Jeg har gjerne villet hjælpe Andrea men hun har vist så liten hensynsfuldhet at jeg har tabt interessen for hende»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sender Andrea i et år  …  i alt 2{ … }400 kr Det er skattefrit og altså en god arbeid{ … }ers løn – Jeg sier at jeg vil ikke på ta mig gutterne – Jeg har gjerne villet hjælpe Andrea men hun har vist så liten hensynsfuldhet at jeg har tabt interessen for hende»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg talte med dr doktoren f på Kabbelvåg der var hos mig Han var grei – Andrea var nervøs efter gutternes sygdom men ellers frisk og i godt hold –»
Munchmuseet, MM N 1494.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Vi er desværre nødt til at holde os helt væk fra Andrea – Det er hennes egen skyld at det er blit slig – Når hun kommer til Dig vil hun bare lave intriger. Hun har et maal det er at skaffe penger af mig – Hun kan benytte Dig{og}. {d}Det Du kan komme til at si og Så har hun barna som vidner. Vi har erfaring i fra før»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Dette er noe for Andrea – Både Andrea og Arne Ellingsen bør ha denne notis. – Det må være uten vedføiet skrift ellers blir der diskution og tøv – Det er hun flink til – Det er kanske best Du sender Andrea et udklip og så skal jeg sende et –»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Dette er noe for Andrea – Både Andrea og Arne Ellingsen bør ha denne notis. – Det må være uten vedføiet skrift ellers blir der diskution og tøv – Det er hun flink til – Det er kanske best Du sender Andrea et udklip og så skal jeg sende et –»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Dette er noe for Andrea – Både Andrea og Arne Ellingsen bør ha denne notis. – Det må være uten vedføiet skrift ellers blir der diskution og tøv – Det er hun flink til – Det er kanske best Du sender Andrea et udklip og så skal jeg sende et –»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det har været godt fiske de senere år i Lofoten og i år vist meget godt – Hvis Andrea fremdeles holder den dyre leiligheten i Lillehammer får hun enda mindre penger af mig – Det er bortkastet»
Munchmuseet, MM N 1497.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea – Hun skal nu reise hjem til sin store eiendom – Det er jo større jordeiendom og brygge og hus  …  deroppe»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea vil { … }ha penger til gutternes skolegang til artium – Jeg kan nok hjælpe  …  hende ellers med noget skjønt jeg er blit lei af at bortkaste penger – Men jeg vil ikke ha noe med dette studietøv med disse gutter der er bra men helt ubrugbare til stu dette hun absolut vil tvinge gutterne op i. Det er bra sjøgutter  …  slægtende på Ellingsen og skulde sidde på en krak i et kontor eller stå bag en disk. Deroppe vilde de med handelsexamen nok få plads – Men dette vil hun ikke ha no af. Hun passer sig vel forat si fortælle sine planer om gutternes studier ved universitet. Når de bare får artium så vil de kunne få plads deroppe sier den slue dame – Hun kan belægge sine ord»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når disse skal tvinges frem til noe de mangler ævne til og studere i 10 år til doctor i Oslo så vil de bli henimot 40 år før de kan bliv komme i stilling – Men Andrea tænker som så: De driver i alle årene om i Oslo som medizinske studenter og det blir jo alligevel en slags post med løn da jeg og \mulig/ annen slægt slægt skal betale det hele –»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har altid havt lyst til h at hjælpe Andrea. Men jeg er blit kje af det. Jeg er kje af alle hennes påfund og fordringsfuldhed og der har blot været bortkastede penge»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu får Kaarbø hjælpe hende – Jeg hører at han er en meget rig mand og hans far var gamle Ellingsens ven – Han var en mester til at drive i høiden mine pengebidrag til Andrea. Det var ulykke han var en forræder.»
Munchmuseet, MM N 1499.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«H{ … }avde Andrea ikke reist med gutterne hid uten at varsle mig og så komme med krav havde hun havt penger til gutternes skolegang i TromTromsø for et år –»
Munchmuseet, MM N 1499.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skal sende Andrea 200 kr eller 300 kr»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu da forstår endeli Andrea at det rigtige nu er at ha dem i nærheden – Men det var større planer det gjaldt og nu må hun jo indrette sig anderledes da hun vet hva hun kan rutte med og ikke bare få i «banken Ekely»»
Munchmuseet, MM N 1501.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1925–1940. Se bl. 1r
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
Munchmuseet, MM N 1501.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1925–1940. Se bl. 1r
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
Munchmuseet, MM N 1505.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg må heller be dr. Kinck at ordne med det – Når jeg nævner at jeg har kastet bort såmeget på grunn af Andrea’s dispositioner så er det slig at jeg mener jeg at det havde»
Munchmuseet, MM N 1505.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Nu kan jo Andrea forklare alt på sin måte og ‹fo› sier jeg er enig med hendes dispositioner da jeg hjælper hende såmeget»
Munchmuseet, MM N 1505.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hvor meget Arne tjener er umuligt at vite men det er greit at deroppe hvor der er fisk og de har hus og ku og gris og vel høns vil de greie sig med litet istedetfor at holde flot extrahjem i { … }Lillehammer – Jeg vet hvor billig det var at leve i Aasgaardstrand og i Sigerfjord er det enda vakrere – Selv om de som så mange skylder på husene er de dog stedets viktigste folk – Det som er det slemmeste er Andrea’s hensynsløse måte at optræde på det er farligt»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea har ikke hørt på mine mange forklaringer om min økono- miske stilling – Nu må hun forstå det og dette har været absolut nødvendigt – Ellers kunde hun ta feil dispositioner –»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
« …  Jeg vilde gjerne talt med Andrea og gutterne. Men når det bare er penger og store sum- mer det gjælder må jeg undgå dem»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg er for sliten til at snakke om disse pinlige ting {–}og må und- gå det – Nu skal vel Andrea ta ture til Oslo et par gange om året – Jeg skal tænke over Akerselven – Jeg er så sliten i hodet efter megen uro og ikke mindst efterAndrea chokket – Alle mennesker kjenner Akerselven og der er skrevet meget om den – Jeg vet ikke hva jeg skal si»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg er for sliten til at snakke om disse pinlige ting {–}og må und- gå det – Nu skal vel Andrea ta ture til Oslo et par gange om året – Jeg skal tænke over Akerselven – Jeg er så sliten i hodet efter megen uro og ikke mindst efterAndrea chokket – Alle mennesker kjenner Akerselven og der er skrevet meget om den – Jeg vet ikke hva jeg skal si»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Det er kjedeligt – Jeg har tilovers for Andrea og Elling …  bra trods letsind – Men som Andrea har det med krav må jeg holde mig unda –»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Det er kjedeligt – Jeg har tilovers for Andrea og Elling …  bra trods letsind – Men som Andrea har det med krav må jeg holde mig unda –»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Vi kan ikke la { … }os tvinges op i familien slig at vi skal ha ansvarsfølelse for alt hva hænder – Andrea og Arne er voxne folk { … }og med { … }hva jeg sender og de ellers skaffer må de greie sig – Men da må ikke kastes penge bort som hidentil.»
Munchmuseet, MM N 1508.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tænker Andrea syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
Munchmuseet, MM N 1508.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ialfald viser det sig at jeg havde fuld ret – Hvis Einar er syg så er det leit og synd på Andrea – Men det er kommet af den vanvittige  …  skolegang hernede  … . Nu»
Munchmuseet, MM N 1509.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«at Andreas’s gutter var kjække og havde gået på skole – Det var dog noget tuberkuløst ved Einar»
Munchmuseet, MM N 1509.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Andrea havde det dårli med penger sa han –»
Munchmuseet, MM N 1510.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«fik jeg høre. Jeg kunde nok uten videre sendt dem nogle penge men Kinck arten skræmmer mig og så får jeg vel stadi økende kraf krav osså af guttene – De er jo et slags faldskjærms soldater for Andrea. – Jeg vil sætte mig  …  i forbindelse med dr. Kinck hva skulde været gjort for lang tider siden. Han burde jo osså ha vidst min mening om hendes planer –»
Munchmuseet, MM N 1510.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det De fik tilfredsstillende til examen – Vel en  …  lav grad – Ja Andre{ … }a skal ha sin vilie og få gutterne til at drv drive om i Oslo gater som medizinske studenter i 12 år – Jeg kommer vel til at nægte hjælp til dette – De skulde tat handels veien.»
Munchmuseet, MM N 1511.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
Munchmuseet, MM N 1511.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
Munchmuseet, MM N 1511.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«A.{ … }har stilt sig ufor{ … }nuftig. {j}Jeg blir ræd for at sende hende penger oftere De greier  …  sig nok aligevel –»
Munchmuseet, MM N 1512.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
Munchmuseet, MM N 1512.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var den der først tænkte på at hjælpe dem – Adv. Onsager raadet fra på det stærkeste – Alligevel sendte jeg 2000 kr som blev brugt til et sommerhus 5000 kr blev bortsmid til den unyttige jord morskole – Selv sa Andrea at de havde det bra – Men de levet flot sa Onsager og havde gjæld»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tænker på at forklare Dr Kinck sagen med Andrea og forklare lidt mine forhold»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea er opdrad til og har levet sig ind i at det er millioner at vente – Så er det om at gjøre at kave til sig alt hun kan –»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea vil ennu et halvt år få 200 kr pr måned af Stenersen så hun har opnåt at få forløbig foreløbig 500 kr pr måned – Hun Jeg har trukket mig tilbage fra Stenersen da det generer mig Andrea’s pågåenhed –»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea vil ennu et halvt år få 200 kr pr måned af Stenersen så hun har opnåt at få forløbig foreløbig 500 kr pr måned – Hun Jeg har trukket mig tilbage fra Stenersen da det generer mig Andrea’s pågåenhed –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har atter gjort et kup – I våres var hun i Oslo på sin vanlige rundreise i Norge{–}til Kr. Kinck og muligt osså til Sigerfjord –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg kommer til at si til Andrea er hun ikke tilfreds med hva jeg kan gi får hun intet –»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  … \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun gjorde sit sidste kup ifjor da hun prøvet sig frem hos Høst    Det mis- lykkedes i hovedsagen da jeg allerede havde informeret mine venner om hende – Men hun opnået de 2000 kr {–}af Stenersen – Planen var nok  …  større – Nu prøver hun sig på Dig og da ved hjælp af b guttene – Har Andrea fåt Dig til at reise til Lillehammer? Vent med det til senere engang Når hun vil ha Einar til at besøge Dig så sig at»
Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«De havde nok da ikke blit syge og deAndrea havde ikke behøvet at forstyrre mig og mit arbeide slig { … }– Hvorfor skal vi bryes med Einars artium – når de gl{ … }adeli kunde ha drevet dem frem i disse år – Det er da ingen der sender barna sydover når de har skolen i nærheten»
Munchmuseet, MM N 1518.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når Andrea er så beslåt at hun kan stadi unødig sende børnene hidned får hun la være med at opstøde nødskrig –»
Munchmuseet, MM N 1518.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Men vær forsiktig med { … }udtalelser til andre om dette – Det kunde skade Andrea»
Munchmuseet, MM N 1519.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
Munchmuseet, MM N 1519.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er komplet meningsløst at Andrea skal sitte med en villa for 2000 kr året og ha to husholdninger Så klager hun over pengemangel Så er det stadig reiser –»
Munchmuseet, MM N 1519.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Du vil bo i Andrea’s villa så får hun en grunn til at beholde huset – Gutterne får vi på os for altid»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
««Faren» er over sier han – Det har ikke været noen fare siger de to doctorer jeg har talt med – ganske almindelig sager sier de Det er rigtig at Andrea er forsigtig, men hva skal alle disse meddelser om vanlige sygdomssymptomer til – Det er vel en mening med det – Jeg skrev for et år siden at vi kunde vente sligt –»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andreaik burde ikke gjøre det mer alvorlig end hun gjorde da j hun vidste at jeg fik b beskjed herom –»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Men som sagt – Alt er jo nu lysere og vi får hå{ … }be vi med tryghed engang kan være sammen med Andreas’s slægt.»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Men at være på vor post er uomgjængelig nødvendig – {o}Osså for Andrea’s egen skyld»
Munchmuseet, MM N 1521.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg kjenner jo ikke Andreahun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
Munchmuseet, MM N 1521.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Andrea har nu vist at hun kan arangere og det gjælder nu helt at holde sig tilbage.»
Munchmuseet, MM N 1522.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
Munchmuseet, MM N 1522.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Slig Andrea har tat sagen på har jeg ingen annen raad end at være forsigtig – Hvis jeg ikke til»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«AnAndrea er utrolig flinck til at lirke si{ … }g frem og agitere –»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skal gi et exempel på Andrea og Kaarbøsco methode –»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dette var aftalt spil mellem Andrea og Kaarbø og vel osså fru Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«HuAndrea skulde ikke ha slike småtterier som 700 kr eller 2000 kr – Hun ventet De ventet til den store bombe skulde sprenge»
Munchmuseet, MM N 1524.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934. Se bl. 1v
«Andrea begynner igjen at snakke om at jeg er så ensom og at hun gjerne vilde hjælpe mig –»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Nu har jeg altid meget at tænke på med hensyn til Andrea der nok utrættelig forfølger sit mål –»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«på mig og Andrea blir glubsk.»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Kaarbø var her. Jeg talte med ham blot i Telefon – Han driver på med at Andrea har ingen annen pengehjælp end min –»
Munchmuseet, MM N 1526.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Havde hun fåt 1500 kr om året vilde hun blit deroppe og greiet sig – Men K. og Andrea vilde jo ikke ha noe før kuppet –»
Munchmuseet, MM N 1527.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«En bror af fru Ellingsen i Sigerfjord har fortalt at det er god trafik deroppe. Det er nok derfor Andrea ikke knyr –»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Det er slemt at Andrea tog så uklogt på vei ifjor med så veldige for{ … }dringer og at ikke alle de advarsler frugtet som hun må ha fåt igjennem { … }Kaarbø og præsten – Kaarbø har vel osså lidt skyld –»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg sender Andrea 200 kr til jul og»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Det vilde nok være letvindt for Andrea og Arne Ellingsen om de kunne få læsset ansvaret på børnene på mig –»
Munchmuseet, MM N 1529.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 1
«Når jeg nævner det økonomiske så er det ikke  …  nødvendigt at bli ængsteli. Vi får begge det vi behøver og mer end det og forhaabentli blir det osså noget til Andrea»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber jeg får ‹fred› en stund for Andrea. Kaarbø som har hjulpet hende så godt skulde skamme sig.»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det havde været bedst for Andrea om hun blot havde fåt hva { … }Dag Ellingsen og familie har fåt af svogeren dr adv. Corneliussen og andre medlemmer af familien tilsammen: 1200 kr»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er jo en formue Andrea har fåt af mig de sidste 10 år»
Munchmuseet, MM N 1531.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg er svært optat med skatte- ligningen og skal skrive igjen – lidt om Andrea – Guttene er bra og P.A. Kinck går på ski – Det var vist heldigt at jeg skrev til Kinck – Han gav mig beskjed om guttene – Jeg tænker Arne tjener»
Munchmuseet, MM N 1532.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 25.9.1942. Se bl. 1r
«Husk at Andrea nat og dag har «den store arv» i tankerne og at datteren og sønnene i Oslo har fåt sine nøiagtige instruxer De må ikke komme os nær Husk osså at Andrea fik brugt et af Dine breve til bevis for at jeg havde sagt at jeg skulde ta mig af gutternes skolegang»
Munchmuseet, MM N 1532.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 25.9.1942. Se bl. 1r
«Husk at Andrea nat og dag har «den store arv» i tankerne og at datteren og sønnene i Oslo har fåt sine nøiagtige instruxer De må ikke komme os nær Husk osså at Andrea fik brugt et af Dine breve til bevis for at jeg havde sagt at jeg skulde ta mig af gutternes skolegang»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1r
«Selvfølgelig må dr Kinck vide hva jeg gir Andrea og vide min mening om dAndrea’s vanvittige»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1r
«Selvfølgelig må dr Kinck vide hva jeg gir Andrea og vide min mening om dAndrea’s vanvittige»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1v
«Corneliussen syntes at være en rimelig og forståelsesfuld mand – Han syntes jeg havde git Andrea svært meget – Han syntes osså det var urimeligt at jeg skulde forstyrres i mit arbeide»
Munchmuseet, MM N 1534.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/{her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
Munchmuseet, MM N 1534.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hva Andrea mener med at sende disse guttunger fra sig forstår jeg ikke – Hun kan for en bagatel få givet sine 4 børn undervisning til forberedelse gjennem en privatlærer»
Munchmuseet, MM N 1534.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det var da mærkeligt at Andrea kunde skrive at Du havde skrevet at jeg vilde betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1536.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har røbet sig i sit sidste brev og hennes hensigt er klar Hun vil prøve at få mig til at overta ansvaret for barna»
Munchmuseet, MM N 1536.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø er besnakket og skræmt af A. og en vis Osloherre – Det er jo bra at han hj tar sig af Andrea men vi må være på post –»
Munchmuseet, MM N 1536.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø er besnakket og skræmt af A. og en vis Osloherre – Det er jo bra at han hj tar sig af Andrea men vi må være på post –»
Munchmuseet, MM N 1537.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er nu færdig med Kaarbø Det var ingen heldig mellem- mand. Siden han blandet sig op i det har Andrea foretat alle sine knep – Jeg lar en advokat være mellemmand»
Munchmuseet, MM N 1537.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea skriver til mig at doktoren har sagt at guttene «absolut» måtte bo et år på Lillehammer – Jeg ringte til»
Munchmuseet, MM N 1537.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea vet ikke hvor dumt hun steller sig ved at komme med slige usandfærdigheter – Hun må jo kunne tænke sig at jeg får greie på det –»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea får så megen hjælp af mig – det er nok ikke mange der får så meget af en onkel – at hun ikke må bry os mer –»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er komplet meningsløst at Andrea skal sitte med en Villa til 2000 kr når hun har»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«ViAndrea og børnene er helt opdrad af Kincker og det er derfor det alt går så galt – De har ingen rapport med os»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Den vanvittige placering af gutterne var bare gjort forat få has på mig – Reis ikke til Lillehammer – Hvis Du bor i villaen til Andrea vil hun ha påskud til at beholde den – Den må hun si op – Jeg tænker nok at hun mener at komme tilbage til høsten»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu må det bli slutt på {a}Andrea’s plagerier – og tøv – Hvor har dr. Kinck været henne – og Kaarbø og frue der har drevet det meste? Det er tak for god modtagelse!  …  … »
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Tak for brevet jeg fik i dag – Ja alle sier det er herligt deroppe – Jeg har smid væk 25,000 kr til unytte på Andrea – Så kommer det hun har skadet mig og mit arbeid»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det sagde osså Andrea …  Vi har hva vi trænger til at leve sa hun og vi har bil sa hun –»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg havde jo været villig til at hjælpe Andrea deroppe men Kaarbø sa stadig året før at alt står bra til deroppe – De 700 kr der blev sendt hende gjennem Dig blev ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det må gå galt slig Andrea steller sig og vi er nødt til at holde os fra hende og Hun viser sig at kunne gjennemføre sine planer og er pågående – Dertil Hun har leiet en villa i Lillehammer til 2000 kr med hvoraf { … }200 kr i elekricitet hva hun skylder for ligesom hos noen kjøbmænd»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø har et stort ansvar på sig. Han har ved en raffineret måde ved skrækmeldinger fåt mine årlige bidrag drevet op. Det gav Andrea midler til at reise sydover – Hun skulde blot havt af mig 1500 kr pr. år så havde hun blit der og gutterne var ikke blit syge De kunde tat få lært hva de behøvet på Sortland og på Tromsø – De havde kunnet greie sig lisså godt som Dags familie med 6 børn – Han får ved sammenskud af sin formuende familie 12 00 kr om året»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea taler om en lyd i lungen på Einar – Jeg ringte til doktoren i Svolvær som sa at da han var der for 14 dage siden var der ingen anledning til for e sanatorium –»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er nokså meget vi skal holdes i kundskap om altAndrea har ikke sat pris på at det har litet sygdom været der»
Munchmuseet, MM N 1542.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø kom med en antydning om ifjor at jeg burde sælge Nedre Ramme forat hjælpe Andrea. Det var vel opdrag fra Andrea – Det vilde være morsomt om jeg måtte sælge et af mine to arbeidssteder forat enda det er derigjennem jeg hjælper hende – Det skulde være fora vel forat hun kunde beholde et af sine arbei eiendommer der intet skaffer hende»
Munchmuseet, MM N 1542.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø kom med en antydning om ifjor at jeg burde sælge Nedre Ramme forat hjælpe Andrea. Det var vel opdrag fra Andrea – Det vilde være morsomt om jeg måtte sælge et af mine to arbeidssteder forat enda det er derigjennem jeg hjælper hende – Det skulde være fora vel forat hun kunde beholde et af sine arbei eiendommer der intet skaffer hende»
Munchmuseet, MM N 1544.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da jeg gav penger til rekonvalesents ophold for gutterne havde jeg ikke tænkt mig at Andrea skulde bryde op med familien og bli et halvt år borte fra hjemmet –»
Munchmuseet, MM N 1544.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har forklaret nok hvordan det står til med mine pengesager Tar ikke Andrea hensyn til mine ord må hun selv ta følgerne»
Munchmuseet, MM N 1545.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«At Andrea kan havt så vanskeligt kan og trist kan jeg ikke forstå. Hun har jo i alle årene været på farten Nu Hun har jo reist 2  …  ofte 2 gange året til Oslo – Ofte med barna»
Munchmuseet, MM N 1545.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg ønsker min slægt alt godt men dette må siges så ikke en skjæbnesvanger mis\(/forståel\se/gal vurdering af mine pengemidler skal det\)/ finde sted. Jeg håber Du ved leilighed atter som tidligere er sagt da forklarer Andrea at det ikke er ondsindethed men nødvendighet at jeg lever afsondret»
Munchmuseet, MM N 1546.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har nu tilstrækkeli vist hvilke midler hun kan bruge til at tvinge frem sin hensigt til den største skade for mig Alt var hvad jeg ofret i tid og penger var helt bortkastet – Jeg fik jo ikke vide hvordan forholdene var deroppe – Laura Bjølstad var taus «Du gjør det nok sa hun» med himmelvendt blik»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg må holde mig helt væk fra Andrea for fremtiden»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja det er både til le og græde af det utrolige Andrea fik sat igjennem med guttene – Ma Når jeg kjenner forholdene er det ufattelig at hun kunde drive det igjennem – Det var jo alt hun behøvet deroppe – Det var bare forat få tak i mig.»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«med Andrea – Men jeg tror alligevel at Du hun får sende udklippet men uten noen ord fra Dig – Du kan stryge under de vigtigste ting –»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Jeg tror osså til dr. Kinck – Jeg vil da blot si ganske kort at han bør vite at jeg ikke er enig med Andrea’s dispositioner – og at jeg ikke har påtat mig at være hendes forsørger – Blot dette og så udklippet»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Det er bare at gardere sig på alle måter for Andrea – Hun har vist at hun kan intrigere og læ{ … }gge planer og det er lykkedes hende altfor godt om end det nok ikke blev slig hun havde ventet.»
Munchmuseet, MM N 1549.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold Doctoren i Trondhjem sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
Munchmuseet, MM N 1549.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«NoteAndrea skrev til mig da hun hadde sendt guttene til Eidsvoll: «Det var ondt å sende de friske,store, kjekker gutter ifra mig.»»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Advokaten fortalte at han gav dem 25 kr pr. måned og moren der er en Løvenskiold ga 25 kr og 2 andre hver 25 kr – ialt 1200 kr måneden – M Men med Andrea skal der ikke være noen hjælp fordelt – Jeg skal ut med 5000 kr om året. Det svarer til 6000 k da jeg har betalt skat herfor – Det er en Embedsmands gage – En datter er i Oslo som hushjælp og den som ældste søn der har havt tuberkulose er i stilling der oppe – Ja det erKaarbø har en stor skyld – Det var skammeligt med alle hans skrækkens budskaber forat virke på mig – Advokaten fortalte at det var ikke større med drukken- skab med brødrene – Ja jeg har tapt meget på Andrea – Nu får hun fra nytår blot 200 kr om måneden – Hun vet nok at greie sig og hun får nok penger af ‹Dr.›Kinck og andre – Jeg håber Du har det bra og»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Advokaten fortalte at han gav dem 25 kr pr. måned og moren der er en Løvenskiold ga 25 kr og 2 andre hver 25 kr – ialt 1200 kr måneden – M Men med Andrea skal der ikke være noen hjælp fordelt – Jeg skal ut med 5000 kr om året. Det svarer til 6000 k da jeg har betalt skat herfor – Det er en Embedsmands gage – En datter er i Oslo som hushjælp og den som ældste søn der har havt tuberkulose er i stilling der oppe – Ja det erKaarbø har en stor skyld – Det var skammeligt med alle hans skrækkens budskaber forat virke på mig – Advokaten fortalte at det var ikke større med drukken- skab med brødrene – Ja jeg har tapt meget på Andrea – Nu får hun fra nytår blot 200 kr om måneden – Hun vet nok at greie sig og hun får nok penger af ‹Dr.›Kinck og andre – Jeg håber Du har det bra og»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu skal jeg få en indsamling istand deroppe. Kaarbø kaldte kravene på mig «hans arbeide til hjælp for Andrea» – Nu skal han tilpers og and{ … }re»
Munchmuseet, MM N 1551.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber det blir ro for Andrea en tid – Ja  … Kaarbø kunde jo set hvordan Dag og fru Ellingsen tog det med sine 6 børn og en beskjeden hjælp –»
Munchmuseet, MM N 1551.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er han der har hjulpet Andrea til at opnå så meget og komme nedover Advokat Corneliussen er en af de vigtigste advokater i byen og stormand –»
Munchmuseet, MM N 1552.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
Munchmuseet, MM N 1553.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
Munchmuseet, MM N 1553.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea skrev til mig at dr. Holmboe havde sagt at guttene måtte bo på Lillehammar for luftens skyld – Jeg spurte Dr. Holmboe herom. Han lo og sa «Dette har jeg  …  aldeles ikke sagt – Hun spurte mig om det var bra for gutterne at være der sa jeg naturligvis ja men sa intet om at de måtte bo der»»
Munchmuseet, MM N 1553.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«på sanatoriet i Trondhjem var ren rent forskrækket over And at Andrea hadde tat hele familien nedover – Han sa at gutterne kunde udmærket godt være deroppe og vilde skrive en attest herpå –»
Munchmuseet, MM N 1553.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Jeg har ikke villet blande mig op i dette da jeg ellers får ansvar for gutterne hvis De skulde bli syge men Andrea burde vide hva Dr Holmboe virkelig har sagt –»
Munchmuseet, MM N 1554.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«På Nedre Ramme hviler jeg godt ud – Det er osså nødvendigt så jeg kan begynne at arbeide og ordne mine pekuniære forhold hva jo i disse tider der blir værre og værre er absolut påkrævet. Andrea har fåt reisefeber Det er så kaldt deroppe sier hun – Så er det så slemt med penger      Jeg kan ikke sende noget Jeg må først helt få ordnet mig. Da får jeg se om der skulde blive lidt at afse»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har forstyrret mig med disse mindre almindelige sygdomssymptomer men hun burde forstå at hvis»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Det er vel sex år siden Andrea drev på med at gutterne skulde til Drammen og jeg betale – Det var disse overhængninger af Dig d hun vilde få til at hjælpe – Hvorfor i alverden skulde gutterne til Drammen når de har middelskole lige ved og»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«og gymnasier i Tromsø og Bod{ … }ø – De kunde der tat middelskole examen – Da havde Andrea greiet sig godt – At Jeg trodde at der ingen skole fandtes der siden hun kom med sligt – Hvorfor kunde ikke Laura \B./ oplyst om dette istedetfor at holde på med sit «Du gjør det nok» – Heller ikke Kaarbø sa mig det –»
Munchmuseet, MM N 1558.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
Munchmuseet, MM N 1558.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
Munchmuseet, MM N 1558.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Så er det vel to til eller en foruten Dr Kinck – Hva og hvor er han? Andrea har nok ikke lid hungers- nød dengang – Det var nok forat straffe mig der ikke gik med på hendes krav – Det er mærkeli at det aldri har været tale om disse brødre hvoraf en i glimrende stilling – De har børn blir det svaret – Kinck er rig nok til at holde børn og enda hjælpe sin eneste søster og hende»
Munchmuseet, MM N 1559.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du må ikke spørge for ægn ængsteli efter dem deroppe blot deltagende og ikke ofte – Så tror de at de vil kunne skræmme os til det  …  ene efter det annet – Det er ikke altid ma{ … }n kan stole på Andreas’s ord fik jeg jo mærke og Du osså i høst – Ja nu må vi dog ha ro til høsten ialfald»
Munchmuseet, MM N 1560.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan fornoget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
Munchmuseet, MM N 1561.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Andrea syns nok ikke at hun har stilt sig ilde –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Men Men så var det at gutterne skulde herned – Det var bare forat få tak i mig og i den tro at det kunde bli stasliv for Andrea.»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg havde sendt Andrea mindst 2000 kr om året til Sigerfjord hvis Kaarbø havde sagt mig at de trængte det – Nei det var storpenger det gjaldt og så skulde gutterne tvinges på mig –»
Munchmuseet, MM N 1564.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
Munchmuseet, MM N 1565.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne vide om Andrea bryr Dig med denne sag  … »
Munchmuseet, MM N 1565.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kan Du svare mig { … }igjennem Ek om Andrea skriver –»
Munchmuseet, MM N 1565.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har nemlig tænkt mig at Andrea har holdt sig til gamle udtalelser Det har intetsomhelst at si da tiderne dengang h var anderledes og da det ellers ingen betydning har –»
Munchmuseet, MM N 1566.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dr Holmboe i Lillehammer sa at Andrea og barna er reist til Telemarken –»
Munchmuseet, MM N 1567.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Det får han osså gjøre når det kniper. Han greier sig altså godt uten de svære penger til baaten Andrea vilde ha – Så får de 200 kroner måneden af mig – Fiskefangsten varer hele Marts –»
Munchmuseet, MM N 1567.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Andrea fortæller at hun»
Munchmuseet, MM N 1567.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Glædeli vilde være om vi kunde få mer tilid til Andrea Det kan nok komme»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø er blit forandret – { … }Det er ikke godt at vide hva Andrea har sagt. Hun sier vel at Du og hele familien har været»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvorfor tar Andrea de mange reiser op og ned med gutterne og sig – når det er nød?»
Munchmuseet, MM N 1570.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er rigtig at Andrea er forsiktig men hun behøver ikke at forstyrre mig med mindre ting – Jeg må ha ro til mit arbeide – Hvis jeg ikke får det kan jeg ikke hjælpe med penger. Det er velnok og rigtigt – Jeg har { … }blot det at ta af hva jeg årli fortjener – Heldigvis har jeg den sidste tid tjent ganske godt»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø sier at han jævnlig er i forbindelse med AndreaEn Der er ‹en› liten interesse og det er jo bra – Andrea … »
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja det skal bli  …  intresant at se Andrea’s planer for s{ … }ommer og høstsesongen Hun skal vel ind. Kanske alt til våren. Jeg skal være på min post Jeg tar ikke mot noen selv ikke Thiis og mine nærmeste venner»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg kan heller ikke foreløbig ta mot Andrea»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Andrea må da endeli lære lidt –»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg snakker ikke med Kaarbø der helt er i Andrea»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg skal på gjennemreise – tale ennu med Holmboe men undgår Andrea»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Elendighet på elendighet sier Kaarbø – { … }Vi der har havt sygdom i hele opvæxten kan ikke se det slig. Andrea kan være gla det gik såvidt»
Munchmuseet, MM N 1574.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea og barna kunde været til hygge men hun er blit en truende sky – Når hun nu pludselig bryter op fra hjemmet så får vi håbe at g hun mener at reise tilbage til våren – Ligeså må vi tro at Arne tjener godt – Det får vi aldrig vide men det må antas –»
Munchmuseet, MM N 1575.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Jeg må foreløbig lægge alt tilside da Andrea har opskaket mig med sine meldinger – Det er jo liv og død det gjælder kan man næsten si –»
Munchmuseet, MM N 1576.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja Andrea – meningen med de 1200 kr var jo sanatorieophold som rekonvalesents for gutterne – Så løser hun { … }hele huset op! Det blir nok kostbart det{–}! Har hun t{ … }at alt med sig?»
Munchmuseet, MM N 1576.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Havde Andrea rettet sig efter forholdene og lat barna få sin udannelse i Lofoten havde alt været anderledes – Guttene h var vel ikke blit syge – og da havde min hjælp gjort stor nytte – Nu blir den nok utilstrækkelig Vi får  …  håbe det bedste»
Munchmuseet, MM N 1577.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Andrea ringte på. Jeg sa hende at jeg aldrig tog imod nogen – Hvorfor skal hun nu atter»
Munchmuseet, MM N 1579.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har nu den fordel i denne krisetid at hun kan ha det fornødne hjemme hos – sig – Der er jord til ku gris og høns og havet er fuldt af fisk – Det er alt som blir mer og mer dyrt at skaffe – Skulde hun videre komme med krav j vil jeg sende disse til dr. Kinck»
Munchmuseet, MM N 1579.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det h er vistnok { … }rygterne om mine min svære formue  …  der får det til at svimle for hende – Jeg tjente meget den forrige jobbetid – Nu er det annerledes – Andrea’s mand og Meidel var osså da pengestærke – Disse har vel brugt den op sit»
Munchmuseet, MM N 1579.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Havde jeg ikke været såvidt forsigtig med mine penge havde jeg nok ikke kunnet hj hjælpe Andrea»
Munchmuseet, MM N 1579.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er nok mange der i denne tid kunde misunde Andrea der på sin eiendom  …  og fra havet kan få alt hun trænger til livets ophold»
Munchmuseet, MM N 1580.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
Munchmuseet, MM N 1581.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Hvordan er det med noen hundrede kroner Du for et par år siden sendte Andrea? Du har vist ikke fået pengene igjen af mig – Det var vist 5 a 700 kr.»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Men jeg havde en forudanelse og holdt mig reiser og Andrea stod utenfor og trampet foten \engang/ ford jeg var i Gøteborg –»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 4
« Det er osså lurt beregnet at Andrea og barna overalt fortæller at det bare er jeg der hjælper hende – Så blir det til at jeg er hendes forsørger»
Munchmuseet, MM N 1583.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«{ … }Hvis det fortsætter ennu noen måneder med sl{ … }igt dårli salg så er jeg nødt til at sælge et par af mine gode obligationer som jeg havde tænkt ikke at røre da de skulle være en sikkerhed for mig og osså for Dig. Jeg vidste hva jeg gjorde da jeg fik Dig til at ta livrente Slig folk går på en kan bringes til betlerstaven – Jo ældre man blir jo og jo svagere jo mer pågående blir man behandlet. Nu må vi altid tænke på at Andrea nok har et bedre jeg og at hun er Andreas’s datter – Vi får håbe det blir bedre for dem og at de får en god jul –»
Munchmuseet, MM N 1583.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Skulde absolut ta artium så kunde de jo vente et par år forat se om der blir bedre tider – De søvante plugger kunde hjælpe faren at fiske og så samtidig læse forberede sig i forskjellige fak { … }til gymnasiet som de kunde besøge i Bodø – De kunde osså ta lidt privat undervisning – Det var ingen skade sked at vente – Men Andrea vil hid ned med alle børnene    Det har været hennes plan i mange år – Derfor er det vel gået så skidt»
Munchmuseet, MM N 1583.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Andrea ber om at jeg ikke skal snakke om disse ting «Du må da osså ha forståelse slige følelser» sier hun Dette skal vi prøve på. Men jeg er jo nødt til at raadføre mig i en slig vanskelig sag –»
Munchmuseet, MM N 1583.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Er det så at Du af egne penger sendte Andrea engang 200 kr og engang 300 kr i dette år?»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er ikke mer end 1½ år siden efter at Andrea havde boet 1 år på Lillehammer at jeg fik et brev fra ham hvor han meldte sit besøg og sa «at den ene ulykke på hverandre og guttene havde feber og Einar både tuber- kulose og ørebetændelse! Nu havde jeg talt med Dr. Holmboe som sa a det ikke havde stort på sig – Da reiste jeg til {g}Gudbrands- dalen og sendte ham et grovt brev så j han»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Første gang jeg talte med Kaarbø fortalte han så meget nedsættende om Andrea og Arne at jeg blev fælen – Han fraraadet hjælp – Han sa at han aldrig havde havt nytte af sin studenterexamen og fandt det meningsløst at de skulde studere –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Pludselig vender bladet sig og Kaarbø tar helt Andrea’s parti efter at han har fåt mig til at stole på sig –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skal ta mig for at fortælle om de utroligt listige breve han har skrevet { … }og så blev det til at jeg har måttet bryde med Andrea og familien deroppe – Nu skal jeg la ham få vide at han får bruge sine utrolige ævner»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«til at fremstille det hele på den mest rørende og gribende måte – Med tårefyldte øine kunde han skildre Andrea’s marturium»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Ja det eneste er at indskrænke Andreas honorar – Da får hun nok holde sig på matta – Pengene jeg har git – 30,000 kr i løbet af 10 8 år er helt bortkastede –»
Munchmuseet, MM N 1585.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
Munchmuseet, MM N 1585.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea og Laura kan intet gjøre – Jeg har fåt en slem erfaring Jo mer jeg gav jo værre ble det – Hun får nu en passende sum om året sålæn foreløbig et år – Dette må hun være fornøiet med Det er nok få der yder sin Niece»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Jeg tænker advokat Corneliussen har sagt Andrea et par ord – Han syntes at jeg havde git hende svært meget –»
Munchmuseet, MM N 1587.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937–1938. Se bl. 1r
«Når jeg i årenes løb har fåt føle Andrea’s ævne til at sætte igjennem hva hun finner for godt finner jeg det nødvendigt at vi tar vore forholdsregler»
Munchmuseet, MM N 1587.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937–1938. Se bl. 1r
«Da Andrea sendte guttene på Eidsvold var de 17 og 18 år. De skulde ha kunnet ta middelskolen ut for 5 år siden og den de skulde i den alder 17 og 18 ha forlængst kunnet ta artium deroppe. Hvis det var nødvendigt – Andreas var færdig med middelskolen d i 12 års alderen og tog vel artium i 16 års alderen – Ellingsens havde i denne tid penge nok. Han var disponent»
Munchmuseet, MM N 1587.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937–1938. Se bl. 2r
«Nu skriver Andrea meget stortalende om at hun vil drive guttems frem { … }koste hva det koste vil – Det blir vel mig det vil koste –»
Munchmuseet, MM N 1587.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937–1938. Se bl. 2r
«Ja nu sætter Andrea sig osså i forbindelse med mine venner –»
Munchmuseet, MM N 1588.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea. H De 3 voxne barn er i Narvik – –»
Munchmuseet, MM N 1589.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
Munchmuseet, MM N 1590.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har stelt sig ilde. – Hun har ved sine pågående krav bidrat til at fremavle den sygelighed som jeg de senere år har lid af og som har gjort at jeg litet har kunnet male og lidet fortjene – Hun må derfor finde sig i at jeg har trukket mig tilbake – Jeg vet at hvis jeg sender hende penge da vil hun komme med nye kr{ … }av om penge – Og pengehjælp vilde blot skade hende som tidligere. Det er trist at det»
Munchmuseet, MM N 1590.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«blev slig. Det er intet at gjøre derved – Andrea sat ikke pris på de betraktelige summer som jeg tidligere sendte hende – Hun skulde ha meget ja alt.»
Munchmuseet, MM N 1590.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Så snudde Andrea ham rundt og han hjalp hende til at få sin vilie»
Munchmuseet, MM N 1594.   Brev fra Edvard Munch til Laura Munch. Datert 28.2.1914. Se bl. 1r
«Lad mig faa vide Andreas adresse»
Munchmuseet, MM N 1620.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du må nu kjære Andrea spare mig for flere foretningsbreve»
Munchmuseet, MM N 1620.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bede Johanne Meidel forklare Andrea det hele»
Munchmuseet, MM N 1622.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har sendt min niece fru Andrea Ellingsen 2000 kr for noen år siden – Disse penge havde jeg tænkt hun kunde bruke til sine til eget forgodtbefinde –»
Munchmuseet, MM N 1624.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
Munchmuseet, MM N 1624.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea skrev til mig at gutterne efter aftale kunde gå der i 3 måneder uden at betale – Det var skolens pension så de havde det lisså godt som de andre –»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) dajeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ja jeg må betrakte Andrea som en Kinck. Hun h er jo helt dannet af denne familie –»
Munchmuseet, MM N 1627.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sender Dem to hundrede kroner til Andrea og ber Dem som vanlig sende hende dem disse hvis De mener { … }at det er absolut nødvendigt – Det kunde være til hjemreisen –»
Munchmuseet, MM N 1629.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er osså absolut nødvendigt at Andrea blir klar over mine pengeforhold – De sidste par år har jeg tjent ganske godt fordi en enkelt mandStenersen vilde ha en samling Hva det blir til de følgende år er umueligt at si – Det afhænger»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tillader mig at sende Dem til gjennemlæsning indlagte som skrivelse som jeg gjennem overretssagfører Johannes Roede har tilstillet vår fælles Niece Andrea Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 1r
«Derfor må der blive system i hjælpen Det ser vistnok ut som om Andrea har udnævnt mig til forsørger* hva jeg sletikke har påtat mig eller er forpligtet til. Jeg føler»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg tillater mig å sende Dem til gjennemlesning indlagte skrivelse, som jeg gjennem overrettssakfører Johannes Roede har tilstillet vår felles niece Andrea Ellingsen.»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 2r
«Hun synes stadig å være i pengemangel. Der er flere vel{ … }\stil- lende nær/ slekt og hvorav jeg hjelper henne meget, så det er ufor- ståelig. Derfor må det bli system i hjelpen. Det ser visstnok ut som om Andrea har utnevnt mig til forsørger, hvad jeg slett ikke har påtatt mig eller er \forpliktet til/. Hun sier til mig og andre, at det bare er mig som hjelper henne, men det er mig umulig å tro. Og så forteller hun hvor elendig hun har det. Det må konfereres slekten imellem, så vi vet hvad hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for henne.»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 3r
«er noen lesegutter og der er slik pengenød. Jeg mener noget praktisk var bedre. Jeg vil ikke blande mig heri. – Jeg kjenner lite til Andrea, guttene eller forholdene deroppe. De som har kjent familien fra hun var liten og er doktor må ha en mening herom. Det er på- krevet at jeg forklarer min pecuniære stilling.»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 3r
«Det har været latterlig snak om min veldige rikdom og svære salg av billeder. Jeg solgte meget den forrige jobbetid, men forholdene er nu anderledes. Jeg er tilårs, dårlig i øinene og kan lite arbeide. Dertil er markedet overfyldt{–}, og det er billeder fra privat gallerier der selges. Snakket om den store formue har dess- verre været uheldig for Andrea. Det har gått henne til hodet. Det blev lagt en møllesten om min hals, da jeg pludselig fikk ansvar for en stor familie på seks medlemmer. Det har ved siden av vanskelige ligningsgreier og annet, lamslått min arbeidskraft, så jeg litet har kunnet male og også vanskelig å selge, av overanstrengelse holdt jeg i våres på å miste begge øinene. Det er ikke spøk.»
Munchmuseet, MM N 1631.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 3r
«Andrea eier jo huset, strandeiendommen og dampskibet – om enn naturligvis beheftet. Snart hører jeg at det gjelder om at dampskibet og annet må ikke bortselges, da der er det de har å tjene på. Så får jeg vite at mannen intet tjener.»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Imidlertid er Andreaden ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Imidlertid er Andreaden ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
«Under dette kom Andrea osså dumpende ned og lot hele tiden som om hun intet vidste om min sygdom tiltrods utallige oplysninger –»
Munchmuseet, MM N 1632.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
«Derfor har jeg ikke kunnet ta Andrea ut –»
Munchmuseet, MM N 1633.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Min søster fik et brev fra Andrea hvor hun fortæller at den ene gut skal røntgenfotograferes – Befrygtes brystet dårlig»
Munchmuseet, MM N 1633.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skriver til hende at ha …  Andrea og Kaarbø er blit i den grad advaret  …  af mig mot at sende gutterne fra sig og jeg klart har sagt dem jeg ikke»
Munchmuseet, MM N 1633.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 3r
«osså at jeg havde sendt 150 kr til Andrea til jul –»
Munchmuseet, MM N 1636.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Man h arbeider så vil der vel kunne bli noe til Andrea efter  …  da og jeg vil kanske  … »
Munchmuseet, MM N 1640.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er venlig af Dem at ta Dem af dette – Det er vel rigtigst nu at fortælle Andrea hvem der har og sender disse penge og har sendt –»
Munchmuseet, MM N 1642.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da fruen fra Lillehammer var hos os i begravelsen så fik jeg bebreidelse for at jeg ikke malte dårlige salgsbillleder så jeg kunde hjælpe Andrea og de hjemme –»
Munchmuseet, MM N 1767.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se bl. 1r
«Først er det nødvendigt at oplyse om at det aldeles ikke er tilfældet at jeg har overtat Andrea og familie som forsørger. Jeg har hjulpet hende og ventet at and{ … }re nær slægt ialfald skal deltage med noget.»
Munchmuseet, MM N 1769.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg skal meddele Dem at Andreas’s gutter efter en beskjed jeg har fåt fra {D}dem er i Lillehammar efter at ha tat artium og nu har ansettelse som hjælpepoliti – Jeg er syg og afkræftet og kan ikke påtage mig nogen omsorg for gutterne – De sier at de tjener til pensionatet og lidt til men er dårlig med klær – Noen penger som har»
Munchmuseet, MM N 1769.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se s. 2
«ligget i banken efter krisen vil nu sendes hendeAndrea op til Lofoten – Det er vel {2}400 kr som er på vei opover –»
Munchmuseet, MM N 1769.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg angrer på at jeg ikke har konfereret med Dem, – der kjenner forholdene bedre end jeg, om de arangement Andrea har truffet med hensyn til gutternes opdragelse { … }– som jeg finner og har altid funnet høist uforståelige og ufornuftige og har været en svære pengeforødelser u{ … }den nytte og skaffet mig en svær påkjenning og forstyrrelse»
Munchmuseet, MM N 1769.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elias Kinck. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg har vist nok feilet deri at jeg ikke har konfereret med Dem om de n helt ufornuftige arangements som Andrea har truffet med hensyn til gutterne – De h kjenner jo hende og forholdene bedre end jeg – De kan mulig ha tænkt at jeg har billiget hva hun har arangert – Men jeg har hele tiden funnet det  …  helt uforstålig – Det viser sig osså nu det har blot været uheld – Det har ka været  …  mange penge jeg har bortkastet til ingen nytte – heller det modsatte – Mig har det været en svær påkjenning og forstyrrelse»
Munchmuseet, MM N 1770.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sender nu 100 kr pr. måned til Andrea for dette år – Skulde der være meget behov for penger så kunde De jo være så snil at sende hva De synes –»
Munchmuseet, MM N 1770.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører at Andrea har sendt den ene ned og mener at { … }Einar skal komme når han er frisk – Han er jo dårli i ryggen – Det skal ikke være bra klimat på Eidsvold og det er vel ikke heldig forandring fra det milde havklima – Ja for mig synes det ha b være meningsløst at sende disse gutter væk»
Munchmuseet, MM N 1770.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det var en stor skade at det ikke i høst blev forhindret at Andrea sendte guttene ned»
Munchmuseet, MM N 1771.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det har været slemt for mig og osså for Andrea hendes reise hid i høst med guttene og andre ‹krav› –»
Munchmuseet, MM N 1771.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har skrevet om mine pengeforhold til Andrea og andre Det har ikke hjulpet og den bitre lærdom måtte komme»
Munchmuseet, MM N 1772.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 2r
«Nu har desværre Andrea måttet på denne måte erfare at jeg ikke kan hjælpe med større pengemidler –»
Munchmuseet, MM N 1773.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det har gjort mig ondt at det skal ha været så småt deroppe det sidste år Men Andrea har forvirret mig {v}derved»
Munchmuseet, MM N 1775.   Brevutkast fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det vilde være intresant at vide: hvor er Victor Mogens 4 børn der læste sammen med dine Er de osså i Oslo – Victor Mogens har jo ‹ivret› for Andrea»
Munchmuseet, MM N 1776.   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da de ikke fik penger af gutter til gutterne til skole og den lange reise for 3 personer med ophold en måneds ophold i Oslo for Andrea skrikes der op om sult og nødstilstand – De havde ikke mat og klær.»
Munchmuseet, MM N 1777.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg forstår Andrea vil fortsætte med at sende gutterne hid – Det gjør mig ondt at den ene foreløbig er syg»
Munchmuseet, MM N 1779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det behøves ikke at gjenta mer hva jeg har udtalt med hensyn til mit forhold til min Niece og familie – Jeg blander mig ikke op i hennes gjøremål og har heller ingen ævne til at påta mig flere forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil atter fremholde at Andrea må selv ta det fulde ansvar for det hun foretar – Jeg skal si at hvis hun som alle andre havde gjort havde ladet sine børn få sin uddannelse i de ypperlige skoler lige i nærheden og ikke tat dem væk fra sin basis  … var alt været annerledes – Heller ikke var gutterne blit syge – Da havde den hjælp som jeg kunde ydet gjort stor nytte»
Munchmuseet, MM N 1781.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det vilde nok være rigtigt at præsten forklarte Andrea dette tydeligt»
Munchmuseet, MM N 1782.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når Jeg har ikke villet blande mig op i Andreas’s gjøremål med sig eller guttene – og stå men et vil jeg \si:/hun skal vide at { … }hun må selv ta det fulde ansvar {–}\for hva hun gjør/»
Munchmuseet, MM N 1782.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 2r
«Et er sikkert mener jeg. Alt havde været annerledes hvis hvis Andrea havde i ro ladet guttene ta sin skolegang deroppe. De havde nok da ikke blit syge – Sygdommen fik de ved klimatforandring»
Munchmuseet, MM N 1783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940. Se bl. 1v
«hva jeg mente – Det var at jeg her antyde{t}de til overveielse en løsning til hjælp for Andrea – Det er mig umuligt at si hva jeg kan kan hjælpe med – Nu er utsigterne små – De sidste år har intægterne været minimale (Hva ligningsvæsenet sa da de så  …  hva jeg havde solgt for) Jeg vil vel til næste år ved fornyet anstrængelse forat sælge se hva det kan bli til.»
Munchmuseet, MM N 1783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940. Se bl. 1v
«Jeg venter på det den lovede redegjørelse – Vi må overveie alt i ro – Nøden deroppe vil {jeg}\jo/ for vinteren kunne lindres – Det hele er hesli – Dog giver det mig trøst at vide – \at/{A}\a/nderledes end jeg har handlet i høst med hensyn til Andrea har været mig umuligt – Og det kunde havt de slemmeste farligste følger havde jeg handlet annerledes.»
Munchmuseet, MM N 1933.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Nu har da Andrea bragt»
Munchmuseet, MM N 1933.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 4
«Andrea har to gange været ute hos mig    Jeg var begge gange borte. På Ramme eller anAasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 1934.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skal be Andrea henvende sig til en sagfører jeg har når det gjælder forretninger»
Munchmuseet, MM N 1934.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det vilde været hyggeligt at tale med Andrea hvis hun ikke ustanselig kom med umulige Krav»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg kjenner nu Andrea og at hun ikke er så nøie med hva hun sier –»
Munchmuseet, MM N 1953.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg må be Dig indstændig tilDig forkl{ … }are hende at jeg nu må ha ro for foretninger hva der er det værste for mig – Jeg synes jo Andrea er en sød dame således jeg kjenner hende. Men det er jo ikke altid morsomt blot at høre om penger og atter penger –»
Munchmuseet, MM N 1954.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 2
«Det er tils tilsyvende og sidst n osså best for Andrea at jeg»
Munchmuseet, MM N 1955.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
Munchmuseet, MM N 1955.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne talt med Andrea men som jeg vist allerede har skrevet har hun altid kommet med nokså store krav og dette det er mig fortiden umuligt at indlade»
Munchmuseet, MM N 1955.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Ja dette vilde jeg ha sagt og det var godt om Du kunde forklaret Andrea dette –»
Munchmuseet, MM N 1955.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg skal nu prøve at få Andrea fra at henvende sig til Dig i foretningsanliggender»
Munchmuseet, MM N 1955.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det var jo til for flere år siden jeg bad Dig om at hjælpe her – Jeg skal nok få Andrea til at spare Dig for fremtiden»
Munchmuseet, MM N 1956.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
Munchmuseet, MM N 1956.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
Munchmuseet, MM N 1956.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 2
«– Ja det er jo slemt at jeg ikke utenvidere kan risikeregi bort 18,000 kr ved siden af alt det øvrige – Før det blir Det er best for Andrea selv at jeg holder orden på mine affærer – Ellers kan jeg nok ikke som hidentil hjælpe hende i knipetag oftere –»
Munchmuseet, MM N 1964.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevet – Vil Du skrive til hendeAndrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
Munchmuseet, MM N 2003.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1v
«Så godt det er at kunne hjælpe ved jeg ikke længer raad – Jeg fuldstændig rives op og blir arbeidsudyktig og syg af alt det der i denne vanskelige tid kræves af mig – Det er fortvivlet med al elendighed og jeg vet ikke heller hvor hjælpen virkeli trænges – – { … }Til mi{ … }n forbauselse og sorg hørte jeg osså Andrea Ellingsen har det vanskeli – Jeg hører at Ellingsen er helt ødelagt pecuniært – – Det er ikke godt at vide med slike foretningsfolk der ofte er konkurs uten egentlig at behøve lide nød –»
Munchmuseet, MM N 2432.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hva vil jeg kunne risikere av behandling Andrea fortalte mig det var aftale at skolepenger kunde betales efter 3 månder. Trods mine advarsler og min høitidelige nægten at betale for gutte‹rne›. Tillader man sig at gi mig bebreidelser og lægger ansvar for gutte‹rne› på mig»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 3r
«Andreaharog Ellingsen har nok andre kilder osså og tiderne er bedre Vi får håbe at at vi blir så»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 3v
«friske og at Andrea har vist at ha forståelse at vi kan være sammen med hende – Men efter det paserte må vi være forsigtige –»
Munchmuseet, MM N 3033.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1v
«Når Du var så elskværdig at ville prøve på at hjælpe mig ved at sætte Dig i forbindelse med Andrea så vilde det være { … }helt uten nytte. Det vil heller komplicere det hele Der er såmange der har været mellemmænd og det har bare blevet vrøvl af det –»
Munchmuseet, MM N 3278.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er jo  …  kjedeligt for { … }Andrea dette men det er jo unge friske folk og alverden har det jo slemt – Noget må { … }de kunde finde på    Hun er {s}jo jordmor og ka han kan ta en post på kontor når fisket ikke går deroppe –»
Munchmuseet, MM N 3278.   Brev fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
« Når nu Ellingsens foretagender stadig går overstyr så får han sandeli ta fat på noget sikrere og  …  beskjednere Andrea er jordmor og han kan søge en post selv om beskjeden»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Jeg har jo udførli forklaret før til Dem og ‹over› Andrea og såmange andre at min kunst mit hele liv har optat mig helt og at jeg desforuden har været sygeli  …  og nu kommer ‹annen› ‹tid› – »
Munchmuseet, MM T 186.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 25r
«Omkring midten af 20de December fik Andreaaf mig 450 k (Kinck 200)       650 kr med 400 kr sendt 1ste September har hun fåt – 2400 2800 kr + 450 kr + 400 + 200 af Kinck       2800       450       400       200       3800 kr næsten 4000 kr på 9 måneder – 400 kr pr – ‹når› Andrea skulde slite når hun af mig har fåt dette har en arbeidsdygtig mand der har vist sig at ha mange foretningsforbindelser og kan bruge dem har en stor tildels velstående slægt lige ind på sig i ‹slægt› der står vel så nær Arne Ellingsens børn som jeg forstår»
Munchmuseet, MM T 194.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 193v
«Andrea penger»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Laura og Andrea 100 kr Eva og Alfild»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 73r
«Konferance. Voss – Nytaarsnat og skat Skat – Diverse ang – Andrea – Hvilken løn har en kaptain og hva har en hans enke i pension – Skjænke byen sine billeder –»
Munchmuseet, MM T 249.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 9r
«Jeg har funnet det høist urimeligt at Andrea sender sine to gutter til gymnasiet på Eidsvold al den stunn der fins skoler og gymnasier i nærheten – Jeg vil ikke snakke om at hun uten at spørre mig sender Dem dem ned og så sier: Nu får Du betale for dem –»
Munchmuseet, MM T 249.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 11r
«Andrea må ikke spænde buen til bristepunktet»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 58r
«Du må helt  …  rolig og saglig forklare Andrea mine omstændig- heder som jeg har forklaret Dig»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 147
«{ … }Det indkomne beløb skal ordnes slig at min s{ … }øster får med annet tiloverblevne penger 100,000 kr Fru Andrea Ellingsen 60,000 kr Førvrig blir  … ,000 kr til»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 214).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«Jeg har vist udtalt før at jeg finder at Andrea har et meget sympatisk væsen om jeg end ikke kjender hende – men hun er en kjær brorsdatter og jeg vil jo hende ‹alt›‹vel›»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 217).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934. Se s. 1
«Jeg skal sige at da Andrea var ute hos mig var jeg ikke hjemme – Jeg var på de reiser jeg i et par år har gjort forat få nødvendi hvile – Jeg var forøvrigt da så dårli at jeg ikke kunde opsøge hende – Det vilde havt de farligste følger og kunde ødelagt synet for mig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 218).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 2
«Jeg var meget glad i min bror og jeg har syntes Andrea var en pen elskværdig dame og ønsker hende og familien alt godt – Jeg er gla for hva De fortalte mig Det var en stor trøst som jeg nok trængte da jeg har været meget nedfor»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 220).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«Det er mig mer og mer  …  gåde- fuldt at Andrea, der vidste om min vanskelige stilling  …  både med hensyn til min helse og til mine økonomiske kaar, aligevel sendte de unge gutter den lange vei hid i denne deres nødstilstand»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 220).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 2
«Under disse forhold skulde Andrea netop holde familien samlet og prøve på udveie til at holde alt  …  det økonomiske oppe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926. Se s. 4
«år så må familien godt kunne greie sig. Jeg mener de må afvente bedre tider. Skulde jeg komme til at tjene bedre vilde det være mig en glæde at sende Andrea noget extra { … }til opmuntring –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926. Se s. 4
«Nu får vi håbe gutterne kommer sig og at det bliver lysere for Andrea Hun har havt en meget slem tid så vi får være varsom med hende hende»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 222).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«Jeg har de sidste 2 år tjent mer end ventet og kan derfor la Andrea iår få det samme som ifjor.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 222).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 2
«Det er godt at både De og Andrea får vide dette og specielt med hensyn til brevskrivning – Så vil I forstå hvorfor jeg skriver så lite –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 228).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 10.12.1934. Se s. 1
«BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 232).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 4.1.1935. Se s. 1
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 232).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 4.1.1935. Se s. 1
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 241).   Brev fra Edvard Munch til Otto Kaarbø. Datert 28.4.1936. Se s. 1
«Jeg takker Dem for Deres venlige brev og for Deres omhu { … }for Andrea – Ligeledes ber jeg Dem, når det passer, at hilse Andrea venlig fra mig – Hun vet jeg står i meget og har  …  besvær med breve – Jeg bor nu i Hvidsten og det bringer mig mer aflastning for uro»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 241).   Brev fra Edvard Munch til Otto Kaarbø. Datert 28.4.1936. Se s. 1
«Jeg takker Dem for Deres venlige brev og for Deres omhu { … }for Andrea – Ligeledes ber jeg Dem, når det passer, at hilse Andrea venlig fra mig – Hun vet jeg står i meget og har  …  besvær med breve – Jeg bor nu i Hvidsten og det bringer mig mer aflastning for uro»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 243).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 2.8.1936. Se s. 1
«Jeg har som før sagt trukket mig helt tilbage fra alt og alle. Jeg har ikke besvaret breve i næsten et år. Heraf vil Andrea forstå forstå hvorfor jeg litet skriver – Det synes at hjælpe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 244).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 19.9.1936. Se s. 1
«Jeg vil, da vi nu er kommet in på dette, sende ennu en liten redegjørelse – Jeg forudsætter dog at De forstår at netop nu { … }må {a}Andrea ikke brydes så meget hermed på grunn af påkjenningene»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 245).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 7.10.1936. Se s. 1
«Jeg ber Dem indstændig om ikke at vise Andrea brevet De fik idag. Hun er sangvinsk og kan lægge mer i det end der står – Jeg håber osså næste år at kunne sende hende noen hundre som iår, men jeg vet jo ikke h …  hvad jeg senere kan sælge for –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 246).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1.5.1939. Se s. 1
«Synes De helst Andrea bør ha de tilsendte extrapenge i mindre portioner \dennegang/ så vel – Jeg må dog bestemt poentere at det jeg sender extra er extrapenge og ikke noget fast – Overhovedet er det umuligt at si om jeg vil ha noget de følgende år – Jeg lever blot af det jeg årlig fortjener med mine hænder og har ingen { … }formue – Her som i Lofoten afhænger  …  fortjenesten af «fisket» og om jeg er frisk»
Statsarkivet i Oslo, Bomapper, Avd. III - Aker, nr. 4 (PN 1253).   Varia av Edvard Munch. Datert 18.4.1940. Se s. 1
«til min niece Andrea Ellingsen kr 40.000. – firtitusen kroner,»