Forklaring av tegn og farger i visningen av teksten

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer.


Trykt tekst fet tekst er trykt tekst
Strøket tekst overstrøket
Store strykninger gjort med strek, kryss el.l. slik tekst får en annen bakgrunnsfarge enn øvrig tekst
Overskrevet tekst {omsluttet av tegn}
Tilføyd i linja \omsluttet av tegn/
Tilføyd over linja tekst tekst over linja tekst tekst
Tilføyd under linja tekst tekst under linja tekst tekst
Skriveomgang (2.) EM skifter skriveredskap e.l.
Skriveomgang (3.) EM skifter skriveredskap e.l.
Andres påskrifter Tekst skrevet av andre enn EM selv
Lakune/Uleselig tekst ...
Uklar/vanskelig leselig tekst ‹omsluttet av tegn›
Endring av rekkefølgen på ord Billederne forhåbentlig2 bliver1 god.


https://www.emunch.no/ Et digitalt arkiv over Edvard Munchs tekster. © Munchmuseet