Vilhelm Dybwad

(1863–1950)
Norwegian supreme court barrister, songwriter, author. Married to the actress Johanne Dybwad 1891–1916. Married to Bokken Lasson from 1916. Brother of Bertram Dybwad, art collector.

Related persons

Find out more (not all websites are in English)

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Vilhelm Dybwad

There are 5 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 1661.    Dated 16.8.1908. «Jeg har modtaget Deres Brev af 14 Juli 1908 Deres Beskrivelse af et Brevkort fra mig er mig en Smule uforstålig –»
Munchmuseet, MM N 1662.    Dated 14.8.1908. «I Anledning af Deres to Breve skal jeg meddele Dem at jeg er af den Formening at bemeldte Brevkort ikke indeholder de af Dem nævnte Beskyldninger mod Hr Krohg»
Munchmuseet, MM N 1663.    Dated 16.8.1908. «Jeg har modtaget Deres Brev af 14 Juli 1908. Deres Beskrivelse af et Brevkort fra mig til Hr. Kristian Krohg fra i våres forekommer mig en Smule uforstålig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 212 (PN 208).    Dated 1893–1894. «Deres ønske om at kom- me i besiddelse af Deres retmæssige eiendom finder jeg såre rimeligt og jeg ærgrer mig blot over at det har været mig umuligt tidligere at sende billedet – De ved ikke hvad kunst- handlere er for folk at – jeg har først efter en reise til Dresden og ved personlig at tale med»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 212 (PN 212).    Dated 1893–1894. «Jeg har fået Deres brev hvori De spørger efter { … }Deres billede – jeg må bede Dem have taal en liden stund til – Billederne er udstillet fortiden i Magdeburg og kan jeg vanskelig erholde Deres billede før den udstillingens slutning – Jeg har  …  så meget at fare med i Berlin for tiden at De må bære»