Skisse- og notatbøker

47 skisse- og notatbøker er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM T 118. Munchmuseet
Datert 1876–1878

Omtalte personer og institusjoner: Sophie Munch

«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 119. Munchmuseet
Datert 1878–1879

« … »
MM T 120. Munchmuseet
Datert 1880

«Huslærer forE.»
MM T 121. Munchmuseet
Datert 1882

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert mann, , Paul Heyse

«Du skal vel reise snart. Vi får altså ikke tid – Når reiser de Nu er jeg beskjæftiget Kjender de de småp.  … »
MM T 124. Munchmuseet
Datert 1883

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 125. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Grand Hotel, Grand Café

«B … »
MM T 126. Munchmuseet
Ikke datert

«Hv‹or livs kjeden› ‹Kny{ … }ttes›»
MM T 127. Munchmuseet
Datert 1890–1894

«Symbolismen»
MM T 128. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Arnold Böcklin, Christian Skredsvig, Christian Skredsvig

« { … }Sofie Gulliksen T{h}orvald Meyers Gade 42»
MM T 129. Munchmuseet
Datert 1891–1892

«Tegning»
MM T 149. Munchmuseet
Ikke datert

«De blinde»
MM T 150. Munchmuseet
Ikke datert

«Ekedal»
MM T 151. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 152. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 153. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Jappe Nilssen, Torstein Torsteinson

«Visdom …  … »
MM T 154. Munchmuseet
Ikke datert

« Hjørdis Fjeldbu Sannergaden 38»
MM T 155. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 156. Munchmuseet
Ikke datert

« …  30»
MM T 158. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 176. Munchmuseet
Ikke datert

«Gravurer»
MM T 2547. Munchmuseet
Kunnskapens tre. Datert 1930–1935

«TO BRæNENDE LæBER MOT MINE HIMMELEN OG JORDEN FORSVANDT OG TO SORTE ØI{ … }NE SAA IND I‹o› MINE –»
MM T 2704. Munchmuseet
Datert 1903–1908

Omtalte personer og institusjoner: Morten Dammen, Rubens, Gunnar Heiberg, Sigurd Bødtker, Gunnar Heiberg

«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2730. Munchmuseet
Datert 1908

Omtalte personer og institusjoner: Gunnar Heiberg, Bokken Lasson, Holger Drachmann, Tulla Larsen, Alfred Hauge, Christian Krohg, Oda Krohg, Gunnar Heiberg, Alfred Hauge, Christian Krohg, Gunnar Heiberg, Jappe Nilssen, Holger Drachmann, Bokken Lasson, Christian Krohg, Andreas Haukland, Grand Hotel, Grand Café, Grand Hotel, Grand Café

«– Søkapteinen min Vært og jeg står og ser på Hønse{h}gården – De{t}r{st}gik en rigtig stolt Hane – glitret som Kobber, Guld og Bronce i Hans Fjær – – og sort Ibenholt og snehvid Dun – – Hovedet stod tilveirs ogHandet lille stolte Hoved med den røde Kam dreiet sig som»
MM T 2734. Munchmuseet
Den gale Dikters dagbok. Datert 1909–1911

Omtalte personer og institusjoner: Christian Krohg, Bokken Lasson, Holger Drachmann, Christian Krohg, Leonardo da Vinci, Søren Kierkegaard, Leonardo da Vinci, Jacobsons klinik, Nasjonalgalleriet, Nasjonalgalleriet, Nasjonalgalleriet

«blot disse sider og de to sidste blader er skrevet 1929 Alt annet efterKliniken1908–1909»
MM T 2750. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2783. Munchmuseet
Datert 1903–1904

Omtalte personer og institusjoner: Tulla Larsen, Gunnar Heiberg, Gunnar Heiberg

«Mit Liv er som dette lille Værelse – udover{ … }der udenfor breder sig»
MM T 2784. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Tulla Larsen, Uidentifisert mann, Gustav Schiefler

«Et brev kom – Fr.Lligger syg – Kom straks – Jeg ber Dem – inatsagvækket hun mig op og sa – jeg tror ikke han kommer – jeg er så ulykkelig – En halv Time efter hørte jeg stønnen – jeg går ind – og finner hende meget syg – på Bordet stod tømte Morfinflasker – Hun var iskold – og jeg troet hun skulde dø – Hun t nævnet Deres Navn – Jeg gav hende Kaffe til Modgift – og hun kastet op hele Natten –»
MM T 2784. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Tulla Larsen, Uidentifisert mann, Gustav Schiefler

«Et brev kom – Fr.Lligger syg – Kom straks – Jeg ber Dem – inatsagvækket hun mig op og sa – jeg tror ikke han kommer – jeg er så ulykkelig – En halv Time efter hørte jeg stønnen – jeg går ind – og finner hende meget syg – på Bordet stod tømte Morfinflasker – Hun var iskold – og jeg troet hun skulde dø – Hun t nævnet Deres Navn – Jeg gav hende Kaffe til Modgift – og hun kastet op hele Natten –»
MM T 2786. Munchmuseet
Den fri kjærligheds by. Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Fridtjof Nansen, P. A. Larsen

«Sangeren har gjennemstreifet mange Land; er trætendaaf svære Lidelser og tørst efter at hvile i Kjærlighedens Arme – og varmes ved dens Ild – – Han havde søgt den store Kjærlighed forgjæves – så drømte han om{ … }at hvile ved Kjærlighedens stille Arne – og føle dens Varme –»
MM T 2789. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Sigurd Bødtker, Tulla Larsen, Alfred Dreyfus, Uidentifisert mann, Tulla Larsen, Arne Kavli, Tulla Larsen, Albert Kollmann, Gunnar Heiberg, Arne Kavli, Tulla Larsen, Arne Kavli, Sigurd Bødtker, Gunnar Heiberg, Tulla Larsen, Arne Kavli, Gunnar Heiberg, Sigurd Bødtker, Tulla Larsen, Arne Kavli

«Med Armen i Bind reiste han ind til Byen –{ … }Hånden smertede voldsomt – og han måtte drikke Cognac forat bedøve sig –»
MM T 2803. Munchmuseet
Den fri kjærligheds by. Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Henrik Ibsen

«Fal»
MM T 2806. Munchmuseet
Ikke datert

«Jeg skal nu fortælle Dig, hvordan jeg har havt det i mine sommerferier. En slægtning af mig, der eier en liden jordeiendom påRingerike,{ … }indbød mig til at tilbringe ferierne hos ham; strax exa- men var afsluttet, reiste jeg med vestbanen tilHønefosog gik derfra til mit bestemmel- sessted. Fra mit værelse, der var et tagkam- mer, havde jeg en vakker udsigt over hele det østligeRingerikelige fraHadelandi nord til den inderste krog afHolsfjordeni syd. Lige under mig strakte sig den dybeStens- fjord, fra hvis modsatte bred åsryggen med GyrihaugenogKro\g/klevskarethævede sig u- middelbart op. Nedenfor den en åsryg, ved»
MM T 2892. Munchmuseet
Datert 1933–1939

Omtalte personer og institusjoner: Sophie Munch, Peter Tordenskiold, Edvard Storm, Edvard Munch, Johan Sebastian Welhaven, Peter Andreas Munch, Edvarda Halkier, Edvard Munch, Laura Munch, Sophie Munch

«Min mors mor giftet sig med min mors far‹ganske›– Han begynte med bare to arme som jagteskipper ogb … arbeider sig frem til større reder iFredrikstad– … »