eMunch.no – digitalt arkiv

Digitalisering Museets prosjektgruppe arbeider med digitalisering av korrespondansen til Edvard Munch samt med ferdigstilling av Munchs egne tekster. Materialet korrekturleses og kodes før det publiseres her. Alle registrerte avsendere (med lister over brevene de sendte til Munch) og omtalte personer og institusjoner blir etter hvert tilgjengelig her i det digitale arkivet.

Gi oss gjerne tilbakemelding! Les mer om nettstedet | Munch auf Deutsch | Munch en français | The English edition

English edition of a selection of Munch's texts

The edition is a collaboration between translator Francesca M. Nichols and members of the museum’s staff. The 68 selected texts contain essential art-related notes and many of Munch's literary sketches and prose poems, some in multiple versions. We have made an effort to remain true to Munch’s authentic style of writing and present the translations side-by-side with facsimiles of the originals. – We would appreciate any feedback you might like to contribute. Be sure to follow us as new material and new functions become available. Go to the English edition

MM N 121, bl. 1v

«Han tog hende varsomt om livet – Hun hævet sig op mod ham – Og han så ikke mer tænkte ikke mer – træerne og luften forsvandt –»

MM N 537, bl. 1v

«Og jeg er forsvarsberedt og angrebsberedt – I et nu er mine tankefugle over for sikre i var på seiren – I øgler og snigmordere»

MM N 2101, bl. 2r

«Det er ikke så godt at si hvor jeg var i 1905 – Jeg boet i Tyskland og havde alle mine billeder og min fortjeneste i Tyskland og opholdt mig om sommeren i Aasgaardstrand –»

MM N 1907, bl. 1r

«Kjære Jappe! Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om det evige Snak om syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet –
     Denne Herre syns jeg er syg – En Kunst er da ikke syg fordi man skildrer Sygdom – eller Had – eler Kjærlighed – – Svag Kunst er syg – Jeg synes f ex at Gudes var delvis syg Kunst – og – ofte Werenskiold»

MM N 521, s. 1

«Vi hader Menneskene og vi er sammen med dem – vi må være sammen med – dem – thi vi har brug for dem – det er forferdelig ærgelig –»

MM N 57, bl. 2r

            «Kunst og natur.
     Kunst er det motsatte af natur.
     Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre.
     – Kunst er billedets form tilblivet gjennem menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie.
     – Kunst er menneskets trang til krystalisation. Naturen er det evig store rike hvorfra kunsten tar sin næring –
     Naturen er ikke alene det for øiet synlige – den er osså sjælens indre billeder – billeder paa øiets bakside –»

MM N 29, s. 3

«At forklare et billede er umuligt – Det er netop fordi man ikke kan forklare det på anden måde at det er malt –»

MM N 2823, bl. 2v

«Her i Elgersburg er en voldsom Strid i Anledning Borgermestervalg – Borgermesteren erklæres i Bladerne for en Dameven – og for Forfører af en Skjænkeværts Hustru – Modkandidaten erklæres for Socialist, for at have pryglet sin Mor og for at have drukket op sin Formue i Champagne –»

MM N 26, s. 2

«Gud om en ville dø for mig – selv om han døde af Kjedsomhed –»

MM N 2865, bl. 2r

«Kjære Ven! – Ja Du har Ret – havde jeg blot kunnet beholde Ro skulde jeg nok have kunnet straffe mine Fiender bedre –»

MM N 2986, bl. 2v

«– Jeg havde kanske tjent kunsten og mit land mer hvis jeg var blivet boende i Paris – når»

MM N 3039, s. 2

«Jeg er nu atter oppe i det rare Kristiania – med sine rare bohemekvinder – der lokker en, og får selv en gammel prøvet gentelman som mig til at drømme om evig kjærlighed – Det er aligevel en rar nybyggerby by dette Kristiania – alting i gjær – alt søgende sin form»

MM N 3048, bl. 1v

«– Min Berømmelse går sin Vei som en Sneplog –»

MM N 3257, s. 4

«Jeg har gået ind i Ordenen «Ikke røre noget»: Nicotinfrie-Cigarer – Alkoholfri Drikke Giftfrie Kvinder (Hverken ugifte eller gifte) – Så Du vil træffe mig som en rigti kjedeli Onkel –»

MM N 3337, s. 4

«Der sidder en underlig graasprængt en på den yderste Dagen derpå –»

MM T 2704, s. 15

    «Her lærte jeg Magten af to Øine der blev så store som Himmelkugler i Nærheden – som udsendte Tråde der – sneg sig ind i mit Blod – mit Hjerte.
     – Her lærte jeg Stemmens forunderlige – Musik – der snart var øm – snart drillende snart æggende –»

MM T 2760, bl. 55v

«De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue – thi den efterlader jo som luen blot en askehob –»

MM T 2849, bl. 6r

«Hel krigstilstand
     Mine hunde blev gale av skydningen så de bed i stykker 4 kostbare tæpper – 24 frugttræer 3 hundehus – Da de så begyndte at spise op bygninger skød jeg dem»

MM T 2892, bl. 14r

«For døden Kamp – bønner – helvete – himmelen – overstået»

MM N 24, s. 4

«Når jeg vågner i svedebad om morgenen – før striben ved vinduet er begyndt at lysne hører jeg snak om penger i Monte Carlo»

MM T 2797, s. 86

    «Ja man vil nok helst si at jeg ikke arbeider for kunsten men for pengesækken –
    Jeg har aldri i livet tænkt på pengesækken når jeg har arbeidet –
    Først da mine billeder kom i værdi begyndte folk at intressere sig for dem –
    Ligetil jeg var 45 år skreg folk «fy fan» bare de så dem»