Øvrige objekttyper: Bildelister, blandet og varia

Denne listen samler opp de resterende objekttypene: bildelister, blandet og varia. Til sammen er det snakk om 122 objekter med tekst, som er tilgjengelige i det digitale arkivet.

Bildelister

Edvard Munchs lister over egne kunstverk. Det dreier seg om utstillings- og pakkelister, med og uten priser. 15 objekter med tekst er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 348. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 453. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 454. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 455. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 456. Munchmuseet
Datert 1913

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2622. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3001. Munchmuseet
Datert 1912

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3002. Munchmuseet
Ikke datert

«Hektografi av No-MM_N3003-00-01r.»
MM N 3003. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3363. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3701. Munchmuseet
Datert 7.1892

Omtalte personer og institusjoner: Erik Werenskiold

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3713. Munchmuseet
Datert 1.1907

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3726. Munchmuseet
Datert 3.1916

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3760. Munchmuseet
Datert 1920–1929

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 94. Kunsthalle Bielefeld
Datert 1931

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]

Blandet

Objekter som inneholder (to eller flere) forskjellige objekttyper. 21 objekter med tekst er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 25. Munchmuseet
Utkast til en nekrolog over August Strindberg. Datert 1912

Omtalte personer og institusjoner: August Strindberg, August Strindberg, Uhl, Zum Schwarzen Ferkel (Weinhandel und Probierstube)

«Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Briefe –»
MM N 120. Munchmuseet
Datert 22.3.1890

Omtalte personer og institusjoner: Léon Bonnat

«Bare h{a}un vilde syns om ham i eftermiddag osså –»
MM N 174. Munchmuseet
Datert 1888–1889

« … {D}Nu må du»
MM N 190. Munchmuseet
Datert 1918–1929

Omtalte personer og institusjoner: Johann von Goethe, Berliner Secession

« …  … Hr Professor!»
MM N 222. Munchmuseet
Datert 1935–1943

Omtalte personer og institusjoner: Frederick Delius, August Strindberg, Pola Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, William Molard, Frederick Delius, Mercure de France, Closerie des Lilas, Bal Bullier

«Jeg blev kjendt medDeliusallerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i{ … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 243. Munchmuseet
Datert 1918–1925

Omtalte personer og institusjoner: Axel Gunnerud, Axel Gunnerud

«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange sombealle besøgende til de øvrige huse tilsammen – –Gunnerudhar i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
MM N 491. Munchmuseet
Ikke datert

«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angstenfor døden foren snarligdøden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret{n}løst nedover skuldrend og nedover denilrøde trøielå hun{ … }og så hen for sigHun så såfrem for sig med sineHunAnsigtet så svært ‹så›blegt ud mot de{n}t ilrøde{trøie}liv Øinene var store og blanke.»
MM N 524. Munchmuseet
Datert 1890

Omtalte personer og institusjoner: Léon Bonnat, Christian Krohg, Bernt Hambro, Johan Michelsen, Bernt Hambro, Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

«MalerEdvard Munch anmoder om at»
MM N 534. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Victoria Hotel

«»
MM N 576. Munchmuseet
Datert 1887

Omtalte personer og institusjoner: Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høiedepartement»
MM N 584. Munchmuseet
Ikke datert

«Undertegnede tillader»
MM N 603. Munchmuseet
Ikke datert

«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens{ … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og duvil være eneer ene –»
MM N 617. Munchmuseet
Datert 1905

« Jeg er meget spændt på hvad der nu bliver{–}iNorge    for nu er det jo egentlig at Kagen skal bages – Betingelserne{ … }kunde fra Sverriges{ … }Side kunde jo blive en ny liden Ørefiken for os men osså bare et Plaster på de Sår som de Siamesiske Tvillinger fik da de blevet revet fra hverandre»
MM N 619. Munchmuseet
Datert 1909

«Jeg takker for den ærefulde Indbydelse og skal sende et Udvalg Gravurer –{N … }Jeg{ … }sender {jeg}med de bedste af de i Kunst- foreningen i fjor udstillede – det var jo forholdsvis få der fik dem at se – Jeg sender osså et Udvalg ikke før udstillede{ … }Gravürer –»
MM N 636. Munchmuseet
Ikke datert

«Det var udpå eftermiddagen. Møblerne stod som mørke masser inde i værelset I nogle bordbenog et parog i komoden glindsedeglandlysene framed opdet med gulagtiggrålige lys.»
MM N 651. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Olaf Schou

«Vil De gjøre mig den tjeneste{og}at gjøreOlaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en … som jeg{ … }gjerne{skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; –{ … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
MM N 671. Munchmuseet
Ikke datert

«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gji Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
MM N 1471. Munchmuseet
Datert 1935–1940

Omtalte personer og institusjoner: Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Peter Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, Andrea Munch-Ellingsen, ,

«Det er vistnok ikke meget godt medfrfisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det
Andreafortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat sparestelhar opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hunfortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 3774. Munchmuseet
Datert 28.9.1904

Omtalte personer og institusjoner: Christian Gierløff, Sigurd Bødtker, Andreas Haukland, Harald Nørregaard, Morgenbladet, Morgenbladet, Morgenbladet, Morgenbladet, Verdens Gang, Ekstra Bladet

«Vil Du være så snil at{ … }bringe indlagte Brev og Notits op tilMorgenbladet – jeg synesMorgenbladets Pligt er at ta den ind – Morgenbladetindtog den eneste nedrakkende Kritik jeg fik –Men UdsJeg har aldrig bleven så udmærket behandlet i Pressen –»
MM T 1581. Munchmuseet
Datert 1906-1907

«Öffnen R … »

Varia

Omfatter konvolutt (uten innhold), korrekturark, regnskap, selvangivelser, skattekort, testament, visittkort m.m. 86 objekter med tekst er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 57. Munchmuseet
Datert 1928

Omtalte personer og institusjoner: Centraltrykkeriet

«Kunst er det motsatte af natur, Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre – Kunst er billedets form tilblivet gjennem { … }Menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie Kunst er menneskets trang til krystalisation Naturen er det evig store rike hvorf{ … }ra kunsten får sin næring. – Naturen er ikke alene det for øiet synlige – de{t}n er osså sjælens indre billeder –på øbilleder paa øiets bakside –»
MM N 355. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Gustav Vigeland

«{ … }14»
MM N 406. Munchmuseet
Ikke datert

«{ … }Bil»
MM N 438. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert kvinne, Uidentifisert mann

«Rammeskat Konjunkturskat»
MM N 446. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Inger Munch, Inger Munch, Odd Nyquist, Odd Hølaas, Aker Jordstyre

«Kan Rynnings og Forkjølelsesmixtur taes  … efter hinanden»
MM N 447. Munchmuseet
Ikke datert

«Hagen»
MM N 458. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Olaf Schou, Henrik Dedichen, Karl Jensen-Hjell, Julie Holmboe, Theodor Kittelsen, Hjalmar Christensen

«Olaf Schouog 200 kr»
MM N 459. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Harald Nørregaard, Max Linde, Christen Sandberg, Gustav Pauli

«Brev tilNørregaardfraTaarbæk Ma{ … }demoiselleMademoiselle Linde RSandberg Pauli»
MM N 460. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Olaf Gulbransson, Karl Wefring, , , Vilhelm Krag, Frederick Delius, Harald Nørregaard, Thor Lütken, Helge Bäckström, Axel Heiberg

«Olaf Schou Wefringangående lånepapir v. Franquet LilyogBorghild– medKragog frue rue Tourmon– B … rue Malesherbes– Et ubehageligt opdrag fraDelius Harald NørregaardOmThor Lütken OmThor Lütkenpapiret Helge BäckströmAxel Heibergangående frisbilledet Havfruen og mappen{ … }raderinger»
MM N 461. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert mann, Karl Wefring, , Olaf Schou, August Christian Mohr, Uidentifisert person, Rich. Andvord

«Fjærkræ børsen»
MM N 462. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Eva Mudocci, Jappe Nilssen, Eva Mudocci, Bernhard Rostad

« …  Ma … »
MM N 468. Munchmuseet
Datert 1891–1892

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert mann

«H{ … }r»
MM N 536. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert mann, Uidentifisert mann, Fotograf A. F. Johansen

«Solhatt»
MM N 566. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Uidentifisert person, Harald Lindbæk

«H. Aalen Harald Lindbæk Marienfryd»
MM N 567. Munchmuseet
Ikke datert

«Edvard Munch»
MM N 568. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Andrea Munch-Ellingsen, Hans Jæger

«Alle malerier tegninger skitser og grafiske arbeider samt{s}lithografisk stene træplater til træsnit samt kobberplater til raderinger testamenterer jeg til staten.»
MM N 571. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Vilhelm Ekelund, Fridtjof Nansen

«En dag tog jeg mig en tur ud tilCharlottenburghvor Secessionsudstillingen af holdes – – ...»
MM N 572. Munchmuseet
Datert 1902

Omtalte personer og institusjoner: Vilhelm Ekelund, Ørebladet, Svenska Dagbladet

«I et Høstcauseri til«Sv. Dagb.»skriver den svenske ForfatterVilhelm Eklundbl.a.:»
MM N 611. Munchmuseet
Datert 1883

«1883»
MM N 846. Munchmuseet
Datert 19.5.1902

« Nordstrand Kristiania Norwegen»
MM N 952. Munchmuseet
Datert 18.5.1909

« FrøkenKaren Bjølstad Nordstrand Aker»
MM N 1414. Munchmuseet
Datert 1.8.1941

« Sorgenfrigt 1 Oslo»
MM N 1485. Munchmuseet
Ikke datert

« FrøkenInger Munch Villa Hjemli Munkeengsveien 8 Smedstad{st}st Vestre Aker Oslo»
MM N 1657. Munchmuseet
Datert 26.4.1929

Omtalte personer og institusjoner: Lucien Dedichen

«Hiermitbezeugeerkläre ich daszEdvard Munchlange von einer Nervösitet gelitten hat whelche, wann er müde wird, auf verschiedene Weise hat ihm geplagt – Das letze Jahr hat er überangesträngt gewesen und hat viele Schwimmelanfälle gehabt Gesellschaftsleben müdet ihm sehr – ebenso Geschäfte. Beide diese Dinge ist deswegen für schadelich fürseine Gesundheit ihm, so er von Rücksicht zu seine Gesundheit vorl vorläufig sich abhalten musz (s)L. Dedichen»
MM N 2394. Munchmuseet
Ikke datert

« Hrrn Schriftsteller Gustav Werner Peters Charlottenburg Sybelstr. 27 Berlin»
MM N 2800. Munchmuseet
Datert 17.8.1903

Omtalte personer og institusjoner: Christian Gierløff, Grand Hotel, Grand Café

« MalerenLudv. Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
MM N 2953. Munchmuseet
Datert 1937

Omtalte personer og institusjoner: Staatliche Gemäldegalerie

« Hr DirektørJens Thiis Kunstmusæet Kristiania»
MM N 3228. Munchmuseet
Ikke datert

«Maler‹Herbst› ist am 7 Uhr { … }inBelvedere–»
MM N 3516. Munchmuseet
Datert 13.1.1891

«Reçu de Monsieur le Vice Consul de Suéde & Norvége àNice, la somme de Vingt francs, que je l{ … }ui rembourserai contre le présent (Avance consentie en vertu d’un télégramme de Monsieur le Consul Général de Suède & Norvége auHavre fs Kommentar20 –      »
MM N 3520. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Kate Crawley, Nellie Crawley, Tullik Ihlen

«Kate Crawley N‹elli›Crawley Tullik»
MM N 3527. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konstförening

«förGöteborgs Museum»
MM N 3529. Munchmuseet
Ikke datert

«Je regrette encore une fois comme‹votre›letre‹me›‹fait›‹tres› ‹heureux›»
MM N 3542. Munchmuseet
Datert 1928

Omtalte personer og institusjoner: , , ,

«1928»
MM N 3543. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Moss Sparebank

«Edvard Munch MalerFødselsaar og dag-12. Dec. 1863 EkelyprSkøien»
MM N 3544. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Gyldendal Norsk Forlag AS, Kunstnerforbundet

«Avskrift1928OsloAker»
MM N 3548. Munchmuseet
Datert 1930

«19{2}30»
MM N 3549. Munchmuseet
Ikke datert

«Edvard MunchFødt år1863 maler EkelyHoffprSkøien»
MM N 3550. Munchmuseet
Datert 1940

«SkattedistriktAker. Borre1940.»
MM N 3553. Munchmuseet
Datert 1940

«VESTBY1940»
MM N 3554. Munchmuseet
Ikke datert

«1937–38»
MM N 3555. Munchmuseet
Ikke datert

«EkelySkøien»
MM N 3556. Munchmuseet
Ikke datert

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3557. Munchmuseet
Datert 30.1.1935

Omtalte personer og institusjoner: Norges Hypotekbank, Norges Hypotekbank

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3558. Munchmuseet
Datert 1.1933

Omtalte personer og institusjoner: Ole Andersen, Norges Hypotekbank, Norges Hypotekbank, Norges Hypotekbank

«Ad.post 5 a.Spesifikasjon:»
MM N 3559. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: August Strindberg, Jonas Lie, Gunnar Heiberg, Alfred Hauge

«StrindbergJonas Lieog flere Gunnar Heiberg»
MM N 3560. Munchmuseet
Ikke datert

«Skattedistrikt: Oslo. Vestre Aker»
MM N 3561. Munchmuseet
Datert 28.1.1938

«Aasgaardstrand19{ … }37–38»
MM N 3563. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Ejnar Voss, Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen), Oslo Sparebank, Christiania Sparebank

«37–38»
MM N 3566. Munchmuseet
Ikke datert

«Edvard MunchFødt år12/12 1863 MalerEkelyprSkøienogNedre RammeHvidsten EkelyprSkøien»
MM N 3567. Munchmuseet
Datert 1922

«1922 Skat for1921»
MM N 3568. Munchmuseet
Ikke datert

«Edvard Munch Maler Ekely,Hoffpr.Skøien»
MM N 3570. Munchmuseet
Datert 1936

«AKER1936. OSLO og1937»
MM N 3571. Munchmuseet
Datert 1935

Omtalte personer og institusjoner: Gyldendal Norsk Forlag AS, Kunstnerforbundet

«AKER.1935.»
MM N 3572. Munchmuseet
Datert 1936

Omtalte personer og institusjoner: Gyldendal Norsk Forlag AS, Kunstnerforbundet

«VESTBY1936 OSLO»
MM N 3573. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Gyldendal Norsk Forlag AS, Kunstnerforbundet, Gyldendal Norsk Forlag AS

«Edvard MunchFødt år1863 Maler,EkelyprSkøien,Nedre Ramme,Hvitsten. Ekely,Hoffpr.Skøien»
MM N 3575. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Oslo Sparebank, Christiania Sparebank

«Oslo Sparebank»
MM N 3576. Munchmuseet
Datert 15.1.1940

Omtalte personer og institusjoner: Oslo Sparebank, Christiania Sparebank

«Skal ikkes … bankrenter påføres som intækt dette blev vistnok ikke gjort ifjorNei.»
MM N 3577. Munchmuseet
Ikke datert

«Transport — — — — — kr.90709673.– Avskrivningsbelöp — — — — — 55{0}50.– (Der foreslåes avskrevet 10 % pr. år på tre (bygningene og 5 % pr. år på murbygningen)»
MM N 3578. Munchmuseet
Datert 15.1.1940

Omtalte personer og institusjoner: Alf Bjercke

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3579. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen)

«kontant»
MM N 3637. Munchmuseet
Datert 1926–1927

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3638. Munchmuseet
Datert 14.1.1941

Omtalte personer og institusjoner: , , Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen), Oslo Sparebank, Christiania Sparebank, Gyldendal Norsk Forlag AS, Kunstnerforbundet

«Koncept.            for1941.»
MM N 3640. Munchmuseet
Datert 1941

«Borre1941.»
MM N 3642. Munchmuseet
MM N 3651. Munchmuseet
Ikke datert

«Edvard Munch»
MM N 3674. Munchmuseet
Datert 1915

Omtalte personer og institusjoner:

«Kleis, B …  L … »
MM N 3675. Munchmuseet
Datert 1916

«54 udstillet»
MM N 3690. Munchmuseet
Ikke datert

«Kunstens krystalisation i Livsfrisen Edv. Munch»
MM N 3692. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Stanislav Sucharda, Max Švabinský, Antonín Slavicèk, , Jan Preisler

«Manes Vodičkova 38»
MM N 3693. Munchmuseet
Datert 1938

«Her ser Du Ditt «Skrik» forsøktformulert i ord – en blek skygge av Virkelighetens Gru.»
MM N 3694. Munchmuseet
Ikke datert

Omtalte personer og institusjoner: Musée Carnavalet (Musée de l’Histoire de Paris)

«Musæ CarnavaletRue de Sévigné»
MM N 3695. Munchmuseet
Ikke datert

«PoesTalen er skapt forat belyve forvirre og bedrage Mennesker – Digt og Poesi{og}er Paradoxetser‹Hulspeile›skapt til at opfange og afspeile et glimt af Sandheden»
MM T 58. Munchmuseet
Fra Maridalen. Datert 3.6.1878

«Fra 15 October til slutningen af August Fra 18 Januar til 〃 Marts»
MM T 68. Munchmuseet
Ikke datert

«P Parlament Parlament Par Parlament Parlament Parlament Bogstaver Bogstaver Bogstave Rusland Rusland Rusland Tragedie Frankrige Frankrige Danemark Danmark Danemark Langeland Langeland Langeland Skrivebog I Ingeborg Ingeborg»
Testamentet. Datert 18.4.1940

Omtalte personer og institusjoner: Inger Munch, Andrea Munch-Ellingsen, Inger Munch, Albert Balchen, Oslo kommune, Oslo kommune

«UndertegnedeEdvard Munch bestemmer herved som min siste vilje:»
PN 1290. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Datert 10.2.1933

[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]