Innganger til Munchs korrespondanse

Her finner du lenker til et utvalg avsendere. Avsenderne er gruppert etter hvilken relasjon de hadde til Munch. Gruppene er ikke eksklusive; noen avsendere passer inn og opptrer flere steder.

MM M 234. Inger i hvit bluse
Familie
Brev til og fra familie-medlemmer
MM M 709. Aase Nørregaard
Venner og fiender
Venner og fiender som Munch korresponderte med
MM M 595. Albert Kollmann
Mesener og samlere
Mesener og samlere som Munch korresponderte med
MM M 111. Helge Rode
Kunstnere
Malere, grafikere, forfattere, dramatikere, poeter, komponister, sangere osv. som Munch korresponderte med
MM M 212. Dagny Juel Przybyszewska
Portretterte og modeller
Portretterte og modeller som Munch korresponderte med
MM M 390. Jens Thiis
Biografer, kunsthistorikere og -kritikere
Biografer, kunsthistorikere og -kritikere som Munch korresponderte
Munchs ansatte
Korrespondanse med ansatte
Institusjoner; forretningsbrev
og offentlig korrespondanse

Institusjoner som Munch korresponderte med
Ukjente avsendere
Brev fra avsendere som er uidentifiserte eller som ikke har latt seg identifisere nærmere enn ved navn

Her finner du avsendere gruppert etter hvilket språk de skrev på.

Skandinavisk-språklige brev
Avsendere som skrev på norsk, svensk og dansk
Tyskspråklige brev
Avsendere som skrev på tysk
Franskspråklige brev
Avsendere som skrev på fransk