Brev og brevutkast fra Edvard Munch

Listen inneholder de 4218 brevene og brevutkastene, som finnes i museets brevregister. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

Sorter etter:
MM N 196. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Desværre viste fru Moe  sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger  havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig  havde Feil – Inger  må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
MM N 197. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det kan være godt at {b}forklare hvordan egentlig det Va den Kvinde er kommen – Det er paa Grund af den Din Heftighed  …  på Spidsen drevne Forretninger af det Inger har sat sig i Hovedet –  … At hun aldrig har villet høre på mine uafladelige Advarsler – { … }at hun fremfor alt endelig øieblikkelig ha s{ … }at sig på Krigsfod når jeg var tvungen til at være strengere i  …  for endelig at få Slut på en så farlig Adfærd»
MM N 199. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«– Kajan{ … }us  var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
MM N 201. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«måde løiet og benægtet – så jeg forstår ikke at medliden{ … }følelse skal kunne virke her fra min {s}Side – Hvis Norsk Lov ikke beskytter Folk fra på denne Måde at ruineres eller ødelegges for årelangt arbeid – har slige frække Herrer som Schie ‹&› Co. et godt Lig at arbeide under men jeg syns»
MM N 203. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Hvordan har Arneberg  kunnet gjøre disse store forand og kostbare foranstaltninger uten at spørge mig – Telefon 695 er ikke stænkt»
MM N 204. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Jeg vil ha meget at gjøre fremover – blandt Jeg osså en slags Memoirer»
MM N 208. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da jeg fra Dem og fra annet Hold hører at det nu er mine refererede Udtalelser til Laura  der er så galt – {s}må jeg i Korthed idag sige et Par Ord – (Jeg må osså i den Anledning nok {k}give sige noget mer senere –) – Det gjør mig { … }ondt at jeg derved min Tante har følt sig pint herved»
MM N 211. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Der hver Gang hunde p»
MM N 212. Munch-museet
Rudolf Broby-Johansen. Ikke datert
«Jeg takker Dem for tilsendelsen af Samleren – Jeg skal si det strax deres artikel har glædet mig og intereseret mig meget – – Af de grunde at jeg er på reisefødder – at jeg overhovedet har vanskelig for at næsten skyhed for brev{ … }skrivning og overhovedet vanskeli for at udtale mig ligeoverfor såmegen anerkjendelse – så må jeg afholde mig fra nærmere at komme in på Deres artikel –»
MM N 223. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«‹sendt› extra er extra og at jeg høist riml rimeligt ikke kan sende såmeget til næste år –»
MM N 236. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg har gennemseet Deres skrivelser og skal udtale at jeg ingensomhelst interesse har af at at der lægges forstærket vandledning i fortsættelsen af Jarlsborg veien og Jeg har tidligere nævnt mine stærke tvil om Inden brandvæsenet kom var huset nedbrændt. Resten vilde vand ødelegge nytten ‹og› af dette og desuten er tiden nu for så så fremskreden og det var værre for at få stærkere pres til sprøitning i haven at jeg ønsked {d}forstærkelsen og bad om Deres hjælp hertilDet var min Nu til vinteren er der ingen- som helst nødvendighed – Vandpresset er desuten nu blit meget stærkere efter regnet – Dengang var tørke»
MM N 240. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det syntes som om jeg havde sagt det før hva jeg sa i min telefonsamtale – Det kunde ialfald være godt at gjentage –»
MM N 263. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
MM N 266. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg sender Dig dette Brev på Betingelse af at Du kopierer det og sender mig det – Jeg havde villet selv gjøre det men da havde det vel blivet i min Lomme – jeg skal ‹eneste› dennegang si at Bødtker fik mig i Baghold ved»
MM N 276. Munch-museet
Hans Dedekam. Ikke datert
«Jeg maatte desværre renoncere på Deres Besøg – til Ramme  – Den svære Arbeide med Dekorationerne, Udstillingsmaset og alt {d}annet som fulgte dermed havde gjort mig så overanstrængt at jeg ikke kunde være den Vært jeg gjerne vilde – så jeg måtte bede Dem ikke komme –»
MM N 281. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så vil Du nok kunne forstå at jeg slæber med e{n}t udslidt legeme og det har været meget der har slidt på mine nerver –»
MM N 318. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Når De siger at billedrækken livsfrisen var den der { … }først bragte rigti forargelse vil jeg be Dem se efter de kritikker der kom i anledning da mine billeder der var udstillet de første høstudstillinger – 1883–84–85– –86–»
MM N 319. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det har mig været umuligt at få ‹stansen› den kolportering af skrønerne om mine 8 a 10 villaer der har været drevet i 20 år ligetil de sidste dage – Det har været mig til stor skade i mange henseender og desuten er det latterligt»
MM N 325. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Revold  …  har sagt mig at han ikke engang har set dem – Har man hørt magen?»
MM N 333. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg kan ikke tænke mig annet end at Du må ha lidt kjenskab til noe af dette – Var ikke Du og Din hustru dernede og talte med samla{ … }gsbestyreren – Nu kan jeg ikke tro annet end end en så vidt opsigtsvækkende afære som denne at at Karsten  …  blev gjennem­ pryglet og måtte gå med ophovnet øie i 14 dage og jeg der faldt på min svage hånd fik hånleddet knust og måtte gå med bind i 3 uker at dette måtte snakkes om»
MM N 334. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Forklar at jeg væsentlig vil opholde mig på landet delvis i Aasgaardstrand  delvis på Hvidsten –»
MM N 335. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg sendte Dem nylig 300 kr som en del af resterende extrapenger til min niece –»
MM N 339. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Hr Heniger  fortsætter med sit bill …  vrøvl i anledning Aulaen Kommentar og de mærkelig Fresco Sput ober spitzen Reitere»
MM N 369. Munch-museet
Axel Gunnerud. Ikke datert
«I {t}Tilsvar til Deres brev skal jeg meddele Dem at naar De anskaffer en virkelig betryggende { … }mundkurv skal jeg dermed lade sagen bero –»
MM N 370. Munch-museet
Axel Gunnerud, D. E. Finne. Ikke datert
«Hr Konsulent D.E. Finne»
MM N 377. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel  1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea  og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens  om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
MM N 378. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«200 kr for børnene de 2 år ensbetydende med: 2400 i pension  …  …  Kl{ … }ær og skolepenge – 600 – 3000 kr – Så det annet børn sine 1500 kr Så Andrea – 4500 kr pr år – det vil si 8000 kr i ubestemmelig tid –»
MM N 379. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Andrea  har af mig få{ … }t circa 5000 kr pr år i fire år – Det svarer til en gage på henimot 6000 kr når man tar skatten hun slipper i betragtning –»
MM N 380. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Vi skræmtes da vi hørte at der var nødstilstand deroppe –»
MM N 382. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg forstår ikke Andrea  kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
MM N 383. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Der må konfereres slægten imellem så vi vet hva hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for hende»
MM N 390. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Til boligrum for mig hushjælpen og gartneren benytter jeg 1 værelse som soverum og spiseværelse – 1 rum har hushjælpen og 1 rum gartneren»
MM N 397. Munch-museet
Aker Jordstyre. Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angående jordarbeidet på min eiendom»
MM N 401. Munch-museet
Aker Jordstyre. Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angå- ende jordarbeidet på min eiendom –»
MM N 404. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Bazel  – Bazel»
MM N 405. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«70 års dag – Jeg kan med mer resignation nedskrive erindringerne om hine dage da ødelægge{ … }lsens værk blev fuldbragt –»
MM N 409. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«at han kom med hentydninger til et farlig liv o.s.v.»
MM N 417. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har med vældig omkostninger i 20 år fortsat mit arbeide \med/ vægmalerier og monumental kunst (Livsfrisen de svære studier til Aulaen Kommentar, arb arbeiderbillederne) og det var vel ikke formeget at jeg når et mussæum bliver bygge{s}t at jeg skulde få vægplads for disse »
MM N 439. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da det viser sig at stedet stadi vil koste mig over 2000 kr om året og da jeg så spilder er der så ser jeg mig nødsaget {at}til at ordne mig på en annen måde – enten ved salg eller ved at la huset ligge som tidligere brak – og»
MM N 444. Munch-museet
Dukstad. Ikke datert
«Jeg beklager meget ikke at kunne hjælpe Dem med parcel»
MM N 449. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Det vilde være det reneste barbari at skjære bort de { … }præktige skovens konger som står på min eiendom næsten en meter fra grændsen. – De burde være gla så længe {d}De så det deilige grønne –»
MM N 450. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg har havt hørt meget ondt fordi jeg har havt de to eiendomme Nedre og Ramme  og Ekely  samt den lille hytte i Aasgaardstrand»
MM N 491. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angsten for døden for en snarlig døden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret {n}løst nedover skuldrend og nedover den il røde trøie lå hun { … }og så hen for sigHun så så frem for sig med sineHun Ansigtet så svært ‹så› blegt ud mot de{n}t ilrøde {trøie}liv Øinene var store og blanke.»
MM N 495. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg  ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg  havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet  for en stor Sum vil det gå pecuniært»
MM N 508. Munch-museet
Jens Willumsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 527. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«kjedeligt at skulle ud u{ … }d med det lille portrettet – Vil han ikke tage et kopi{ … }? Pengene skal {D}dere have ialfald, der det eneste kunde være at du sendte mig 30 kroner som lån –»
MM N 529. Munch-museet
Arnstein Arneberg. Ikke datert
«Jeg har hat saameget at saa i, at jeg ikke har rukket at besvare askitekstens redegjörelse i anledning af min erklæring om ik{e}ke at ha bestilt atelieret. – Deres forskjellige paastande lar sig med lethet i korthet tilbagevise, og jeg finder ogsaa jeg ikke maa undlate at gjöre dette. –»
MM N 530. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg medgiver at De nu har { … }betalt  …  – men det forandrer jo ikke hovedsagen (At jeg i løbet af et  …  Jeg henviser til mit foregående Brev – Jeg fik efter et år til syvende og sids ikke de 400 Kr (som jeg sikkert kunde forøvrigt) til Paris men jeg fik altså 200 K. –»
MM N 540. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Hr Suhr  ist mehr und mehr unangenehm – jetzt kommt schon Drohnungen er wird Mitteln { … }brauchen –»
MM N 549. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg skulde aldrig betalt min skat for eiendommen med 60,000 kr. næppe det – Jeg er sikker på eieren før mig ikke har skattet for mer 30,000 kr eller høiest 35,000 kr»
MM N 554. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Da det dessverre er vanskeligt at faa takket er mig umuligt at takke hver enkelt for den ære der blev vist mig på min 75 års fødselsdag så ber jeg på denne måte at få si min hjertelige takk»
MM N 557. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele skattenævnden  at jeg opretholder rigtigheden af min selvangivelse men undlader at klage dennegang – Det forstyrrer mig helt i mit arbeide for annen gang at gjennemgå mine regnskaber beregninger Det forvolder mig såmegen forstyrrelse at jeg helt ødelægger min arbeidskraft»
MM N 558. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg må be ligningsvæsenet gi mig en forklaring når de gang på gang benægter min på tro og lov givne erklæringen»
MM N 559. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg ber at man sammenligner den måte jeg er behandlet på i Vestre Aker  { … }og som jeg betragter som en udjagelse med den måte Vigeland behandles på»
MM N 564. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det er her på sin plads at jeg ‹endeli› på det kraftigste  …  imødegår den opfatning at jeg har  …  «villaer» til ‹sommerformåler› langs kysten eller haver til æblespisning –»
MM N 565. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg har havt et stort apparat ‹udepå Ekely. Jeg vilde intet spare på min kunst og vilde la den udfolde sig»
MM N 584. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Undertegnede tillader»
MM N 603. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens { … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og du vil være ene er ene –»
MM N 636. Munch-museet
Ernest Motzfeldt. Ikke datert
«Det var udpå eftermiddagen. Møblerne stod som mørke masser inde i værelset I nogle bordben og et par og i komoden glindsede glandlysene framed op det med gulagtig grålige lys.»
MM N 651. Munch-museet
Valborg Fredrikke Hammer. Ikke datert
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou  et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
MM N 660. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
« Jeg er nu mellem { … }Florentz  og Milano  – Og det er virkelig med blandede følelser jeg nu «danser» bortover græsmarkerne forat forlade en tid i Italien  og møde en ny tid i nordeuropa – Når jeg tænker på de to sidste måneder – har jeg noget nær en følelse som en fisk der har»
MM N 671. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gj i Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
MM N 673. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg kommer ikke til { … }byen i morgen. Vær hyggelig og kom udover imorgen eftermiddag så tidlig som muligt hvis de{i}t blir pent veir da.»
MM N 674. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Det passer mig så godt at stelle selv og jeg får arbeidet mer Jeg har jo tidligere stellet selv for mig ‹i› længere tid – Jeg kommer senere på høsten at ta et kurophold på et høifjeldssanatorium og jeg finner derfor det er best at De slutter som husholderske for mig – Det var jo egentlig en k mindre job der blev langvarig –»
MM N 675. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Min hjerteligste tak for gaven og hilsene{ … }n til min fødselsdag»
MM N 676. Munch-museet
Gunnerud (fru). Ikke datert
«Det er nok mulig jeg kunde have noget melk tilovers ihvertfald inden jeg nødes til at sende noget melk til mine pårørende»
MM N 678. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger  end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
MM N 680. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg har søgt Dem pr Telefo{ … }n idag uden Held. Jeg skal telefonere til Dem imorgen Tirsdag i Anledning Udstillingen som jeg haaber gaar i Orden»
MM N 681. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Jeg takker Dem for Deres venlige Brev – Det kunde vel være en Del at sige ‹ennu› om jeg end har udtalt klart og greit det vigtigste i mine to Breve til Dem – – Jeg har blandt annet udtalt { … }mig om det evindelige Ludvig-Spørsmaal der vel er blevet en fix Ide – og om annet der berøres i Deres Brev –»
MM N 682. Munch-museet
Ingeborg Møller. Ikke datert
«Det har været mig en kjært at få Din sidste bok og jeg takker hjerteli –»
MM N 683. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er og har været helt i beskatningens tegn og har nok ikke kunnet tænke på at male et portræt af Dem hva nok kunde været intresant engang at gjøre –»
MM N 684. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er nok formeget optat med skatten til at kunne male Dem hva det nok kunde være morsomt engang – Jeg reiste nytaarsnat om- kring i bil i Hvidsten  og Vestby men kunde ikke nå frem til huset –»
MM N 686. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Da De har bragt en Fremstilling i Anledning det natlige Optrin Nat til Tirsdag i Studenterlunden  der er fulstændig falsk ‹og› for mig høist skadelig anmodes De om at indtage følgendemedsændte Redegjørelse»
MM N 689. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg må tilføie lidt til vor telefonsamtale. Det er sandt at Flechtheim  er min ven f men jeg har jo ikke nærmere kjendskab til ham annet end at han altid har været hyggeli mot mig og har intreseret mig sig stærkt for min Kunst – Han er jo osså den ‹fremste› kunsthandler i Tyskland – Men i kortspil og foretninger må man alligevel passe på – Han har i dette tilfælde været meget nonchalant – Det er en ikke anvendelig undskyldning»
MM N 692. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
MM N 693. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«bygning for mine billeder på Tulin løkken {–}og hvorfor jeg overhovedet ikke var klar over at musæumsbygning var det rigtige for mit værk –»
MM N 696. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Fik det idag da jeg var ifær{ … }d med at sende det indlagte brev»
MM N 697. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«{ … }Tak for brevet idag. Fik det netop som jeg skulde sende brev indlagte sider»
MM N 698. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet. Fik det da jeg var ifærd med at send{t}e indlagte sider –»
MM N 699. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Tak for Deres hjælp! Nu er det de resterende 300 kr. Disse har jeg tænkt at jeg skulde lade komme pr. Glaser tilgode – Han har tapt sin formue og har det vel ikke så godt – Så har han gjort en»
MM N 700. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Må jeg få takke de friske og modige Kunstnere i Manes der har sam …  og har { … }gjort mig den store Ære – og har{ … } …  den Udstilling arangeret en Udstilling der den den rigeste jeg har havt og er den bedst»
MM N 701. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg er altså i princippet enig og finder det storartet tænkt –»
MM N 704. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Dr. Linde  vil ikke uvist af hvilke Grunder, muligt fordi han tror jeg bruger formange Penge – ikke sende Penger før i October – derfor er jeg kommen i stor Knibe paa Hotellet – Jeg kommer vel til at maatte reise til Chemnitz  i Sachsen  hvor jeg har en {s}Større Portrætb‹e›stilling – Jeg skulde egentlig været i Ro.»
MM N 705. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Når jeg sier at jeg har vanskeli at  …  la  … raadhuset  få  …  livsfrisen og { … }de såkaldte raadhusdekorationer da jeg er bange træt og frygter for de mange krangler jeg vil få så vil jeg si»
MM N 706. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Tak for brevet»
MM N 707. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg kan ikke  …  …  …  …  og Det er nødvendi at Du og kunstnerne tar ‹Dig› af saken strax – Den sidste instans er efter påskeugen – Bugge kommer en dag Det er sympatisk kjæk kar –»
MM N 708. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«»
MM N 709. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg skal til at spænde op og ‹grundere› det store lærred tiltænkt Alma mater –»
MM N 710. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania  (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin  at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania  {at}og samtidig at benytte Carl Lassen  i Berlin  – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen  at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
MM N 713. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«–»
MM N 714. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Den som herrerne så { … }består ({ … }foruten af noen gamle billeder) af kopier af de frasolgte Hverken selve frisen eller de enkelte billeder regner jeg som færdige – Det er heller ikke mange af mine malerier i det heletaget som jeg regner som færdige – Heraf vil de forstå at jeg naturligvis ikke kan sælge noen af disse billeder – Jeg har i det heletaget brug for mine billeder til mit arbeide som studier –»
MM N 1021. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg reiser muligvis allerede Søndag Formiddag til Berlin . Huset er altså tomt – Jeg kommer ind til Byen Lørdag og { … }vi får forsøge at treffe hverandre – Det er skrækkeligt med Varmen – jeg tror næsten den er værre her end på Nordstrand. Men det blir»
MM N 1022. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Hvad gaar der af Eder – Jeg får ikke høre noget på en Måned»
MM N 1023. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM N 1025. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Mange gode ønsker og gratulationer i anledning Din fødselsdag»
MM N 1027. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg reiste fra Kristiania hid Lørdag da det var så deiligt Veir og jeg havde noget at male – Jeg kommer ind igjen om nogle Dage og kommer da ud – Her er fuld sommer –»
MM N 1029. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Et riktig godt nytaar ønskes Eder og tak { … }for { … }det gamle»
MM N 1030. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg sender herved 200 Kr. hvoraf 50 er til Dig; Resten afbetaling.»
MM N 1031. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevene {jeg}fra Dig og Inger –»
MM N 1032. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Et rikti godt nytår ønskes begge»
MM N 1034. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Hvordan har I det? Nu blir vel Bærene snart modne og det er vel bedst I kommer da – Meget Bær tror jeg ikke det blir – Nørregaard  { … }har  …  været her et Par Dage – og likte sig godt – Jeg ha{ … }vde tænkt at besøge Eder men får ikke Tid., jeg skal ha Udstilling til Høsten og må male meget – Det er vel let at komme hid over Moss.»
MM N 1035. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Da jeg vel kommer til at flakke om lidt i vinter lar jeg Kristiania Bank og Kreditkasse  sende jer penger fra første 1ste { … }januar l000 kr hvert kvartal – { … }Banken»
MM N 1040. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevet som jeg fik akkurat da dette skulde sendes Skriver snart»
MM N 1042. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg { … }har ennu kunnet afs{ … }e 600 Kr – som jeg sendte til Sparebanken»
MM N 1043. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Da jeg har solgt endel kan jeg  …  sende jer 500 Kr. hver 1500 Kr ialt.»
MM N 1044. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Glemte i mit Brev at sige at da jeg har tjent noksaa godt i aar osså – kan lægge noget tilside til { … }Eders Bankbog – {Det}Jeg {er}kan selvfølgelig nu godt sende noget direkte heraf til Eder hvis det var noget I trængte det til»
MM N 1046. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Naar et Par af mine { … }Venner af og til kommer ud til { … }Eder så er det jo forat derved faa hilse paa Eder og i den gode { … }Mening at så snart som mulig faa ryddet væk hvad som lægger { … }Hindring iveien forat vi kan være sammen som før – – Det er forat det ikke skal kunne blive nogen Diskusion når vi forhaabentlig snart træffes – Jeg er jo selv gaaet nokså træt af at holde på med dette – det {har}er jo ikke så let heller at få mine Venners Hjælp og»
MM N 1047. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM N 1048. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM N 1052. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard  – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger  sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
MM N 1055. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det ser ud til at det kan endnu dra ud med 8 eller 14 Dage med Lånets Ud- betaling – da et Par af Endossenterne er reist på Landet – således at Underskrifterne f …  kommer senere – Det er da bedst Du sender mig Penger hvis I kan afse – så jeg kan redde Sommerens arbeider – Kan I afse l00 Kr–? hvis ikke så»
MM N 1056. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for brevet! Jeg ser dere har det bra – Nu må det vel forresten snart være slut med pengene dine – de har sandelig holdt utroligt ud – Jeg { … }får vel noget nu snart håber jeg – Jeg tænker at kunne sælge et par billeder for 200 kroner – og så får jeg tænker jeg snart fra Kjøbenhavn  – Hvis dere skulde mangle må dere skrive mig til så ka skal jeg få et par af mine venner der skylder mig penger til at sende dere –»
MM N 1057. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Herved en anvisning på 200 kr.»
MM N 1059. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for Gratulationerne fra Dig og Inger – og for det pene Blomsterkort»
MM N 1060. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødsesdag!»
MM N 1061. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg var nylig ute på Grünerløkken  og så på de gamle tomter – Det var svært hvor mange steder vi bodde på – Jeg går sur i stederne ved Olaf Ryes plads { … }vestsiden – Jeg ved ikke om det var på en eller to steder vi bodde på der – Jeg huser jo godt den store røde stuen – Det var da Inger begynnte at få elever –»
MM N 1064. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Dere blir aligevel bryd med sending – Jeg {glemte}tog naturligvis i skyndingen feil kuffert hos {p}Portneren og lod min stå – Dere får den der på mit navn –  … {e}En af dere husker { … }den vel – det ene håndtaget af – Jeg tror osså mit navn står på den – Dere må da sende den på forteste måde hid – Her i Adr. Skandinavisk Hotel Gothersgade Kjøbenhavn»
MM N 1066. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg har ennu bronchit og det er ikke sikkert jeg kan komme ut i morgen på Din fødselsdag – Jeg er forresten i god bedring –»
MM N 1067. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«– Der er nu i Kristiania Bank- og Kreditkasse to Bøger –»
MM N 1068. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Tak for kortet! Jeg håber Inger  ikke opgir at forsøge at finde annen leilighed – Der må ihvert- fald kunne skaffes kjøbt en halv gård – Jeg synes ikke I bør bo i 3de etage – Det Selv om det falder dyrere sk Der måtte der osså kunne finnes et»
MM N 1069. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«– Jeg er på disse Kanter forat se efter Hus. Ved- kommende i Aasgaardstrand kan få Baaden»
MM N 1070. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«»
MM N 1071. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 22.12.
«Glædelig Jul –»
MM N 1073. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« { … }Tak for møblerne det var underli at se de gamle kjendte ting igjen –»
MM N 1074. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger  og L.»
MM N 1075. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand  – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  … { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers  nerver – – Det er jo klart Inger  de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger  vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
MM N 1076. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«{Det er}Som jeg skrev vil jeg skrive forsøge i et Brev jeg snarest sender i Korthed si hvad jeg mener er Grunden til den Uoverensstemmelse vi desværre til stor Vanskelighed for alle er kommet i – {Jeg}Det bliver da ikkemer næppe { … }forklaret yderligere – Jeg jo nu overtræt af de{t}n svære Arbeide jeg har havt med at forklare disse Ting der skulde være nokså selvsagte – Men det er forat prøve alt og { … }fordi kanske et Par Sider af Sagen ikke er riktig klart sagt»
MM N 1077. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg skrev ikke forat plage men for ikke at have undladt noget»
MM N 1078. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Alle kan jo feile og det har jo været vanskelige Forhold I har levet under – – Men jeg forstår ikke at Inger  ikke medgir noget – og viser at hun {v}‹her› i Virkeligheden er føieligere end det jeg har faaet Indtryk af»
MM N 1079. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Fortællinger –  … »
MM N 1080. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg takker for Ingers  Brev det var jo heldi godt hun har sluppet fra den store Plage»
MM N 1081. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg ser Inger  fremdeles maa være under Behandling {–}for sin slemme og langvarige Sygdom –»
MM N 1082. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers  Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger
MM N 1083. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg må bede Dig tale med Inger  – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning Ludvig  – Jeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig  har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
MM N 1084. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg har faaet endel af mit værste Arbeide fra mig – jeg kan jo ikke nægte for jeg i de senere År har havt et umådelig Arbeide at staa i – Det er mærkeligt at jeg har kunnet greie det da jeg jo osså har havt Sygdom at stræve med – Jeg tænker saa ofte paa hvor hyggeligt det kunde været om vi alle af og til kunde kommet sammen herude – her er det så vakkert og det kunde jo osså være til Opmuntring for Jer –»
MM N 1085. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg { … }gjorde en Reise til Trondhjem  paa nogl { … }et Par Dage –»
MM N 1086. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
« Jeg hører at Inger fremdeles maa Søge Botemiddel for sin slemme og langvarige Sygdom – Jeg ved et Raad som sikkert vilde være det bedste for dette Onde –»
MM N 1087. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers  Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
MM N 1088. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger  h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
MM N 1127. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1137. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Hjertelige gratulationer til fødselsdagen { … }og mange hilsener til begge»
MM N 1155. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«{2}400 Kr.»
MM N 1157. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er vel ikke så { … }lite vask hos Dig – Du lar vel et vaskeri vaske for Dig»
MM N 1180. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for kortet. Kaarbø  sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
MM N 1183. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Da jeg  …  før jul har brug for leiligheden i Aasgaardstrand  så er det ikke godt at Du reiser bor i denne nu – Det kan bli morsomt at prøve den for Dig over nytaar for k kortere tid sammen med Din hushjælp – Det vilde vel være bedst på vårkanten.»
MM N 1207. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab  – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
MM N 1208. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1211. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1287. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg havde tænkt at vi kjøre lidt omkring Kirkeveiens  øvre del og strøget om S. Hanshaugen og se på de mange vakre nybygg –»
MM N 1289. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»
MM N 1291. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun
MM N 1299. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for påskehilsenen og det vakre fotografiet – Det er et meget uheldigt veir vi har hat –»
MM N 1303. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
MM N 1306. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Der er jo nok af steder hvor Du kan reise hen og maleriene kan Du jo ta med – i en kasse – kass Kommentare –»
MM N 1307. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet og de ypperlige fotografier – Med mig går det fremover og øiet er omtrent bra – men jeg må være meget forsigtig forat undg{ … }å gjentagelser – Jeg må hvile mig længre tid. Det er et meget uheldigt sommerveir for os og alle –»
MM N 1308. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for de udmærkede fotografierne –»
MM N 1310. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Her er førstegrøde Rabarbera og noe annet fra ifjor – Du kan vel ikke anvende Rabarberaen som Du kunde på grunn sukker men Du får nok anvendelse for den –»
MM N 1312. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
MM N 1317. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender Dig pr post noe at spise på – Jeg venter på fisk fra Kragerø og da skal jeg sende noget»
MM N 1321. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender noget til Dig – Det blir ikke stort da jeg fik lite fisk dennegang. Så er det lit jordbær { … }fra Kragerø  – Det er lite her, men jeg spis tåler lite jordbær –»
MM N 1323. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Det er bra at det kommer igjænge for Dig igjen – Ro er det middel for Dig der er bedst til helse – Det er således osså for mig –»
MM N 1325. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet    Jeg håber Du som jeg kommer Dig i det deilige veir –»
MM N 1326. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Torgersen  fortalte at han havde truffet Dig på Auktion – Ja der blev et litet billede solgt for mange penge – Jeg har nok ikke fået noget for det – Torgersen solgte et portræt han havde fåt af mig og fik mange penge derfor – Det er opgangstider og alt blir dyrere –»
MM N 1327. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg får stadig væk forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre og håber at kunne reise bort etsteds forat være i ro og i tørrere luft –»
MM N 1329. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg vet nok at Ski er et udmærket firma – Men når jeg har havt krangel med firmaet så kan det aligevel være lidt uheldigt –»
MM N 1331. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har været noen dage i Aasgaardstrand og har havt det fredeligt og godt.»
MM N 1332. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har været i Nedre Ramme  og Aasgaardstrand  – Jeg {e}har blit stærkere og friskere ved at trække mig væk fra meget man vil pålægge mig –»
MM N 1333. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Har Du da virkelig ikke Følelsen af at slig måtte Du ikke være mod en Bror der blot vilde dig det vel – Ha{vde}r Du ikke Følelsen af at Du måtte tag mere Hensyn til en Mand der kom fra en lan … gvarig og livsfarlig Sygdom { … }der kun Ro var {den}det eneste Middel til Helb{ … }reden – og at Du i alle Tilfælde ikke måtte optræde med slik Heftighed selv om ‹Du›{ … }indbilder»
MM N 1334. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Solbakken skal være et ypperligt sted lige ved stationen –»
MM N 1336. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet –. Det er bra at det nu kommer i gjænge – Ro er det bedste – næsten det eneste mid{ … }el til at Du undgår sligt –»
MM N 1337. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at Du har det godt hvor Du er Du vil vist der få god retledning med hensyn til Din sundhed»
MM N 1338. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet og fotografierne Det var morsomt og at se de kjendte partier og Du har fået tat frem det meste som har fæstet sig i erindringen –»
MM N 1339. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har ikke riktig greie på hvormeget Du betaler pr år i leie af gravstederne. Jeg mener ikke hva Du gir i blomster – Jeg sender nu 100 kr men jeg vilde gjerne vide den den årlige utgift i leie –»
MM N 1342. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du måtte jo vente at bli syg når Du spiser æblekart»
MM N 1343. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«»
MM N 1344. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg ønsker Dig godt Askerophold i dette deilige veir»
MM N 1345. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
MM N 1346. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg skal komme op om et par dage og prøve apparatet Dit – Jeg {er}var lidt slap efter forkjølelsen – Det var forresten en liten forkjølelse men {vi}jeg blir som Du an{ … }grebet af den – Jeg tror det er heldigt at Du sådan tar en dame i besøg af og til – Ellers tror jeg»
MM N 1348. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«I anledning pengene som fremdeles er sendt fra banken så mener jeg osså iår at I skal ha disse 4000 kr – så får I jo mer i banken – Vi får se tiden an – Det er ikke godt at vide hva fremtiden bringer – Vistnok må vanskelige tider ventes – og der {jeg}må nøie»
MM N 1349. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Frøken Inger Munch Sorgenfrigt. 1 Oslo»
MM N 1351. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«  Jeg har tænkt på at der vel må fornyes og betales leien af gravstederne – Hvordan er det – hermed?»
MM N 1352. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Ja det er ikke rart at Du er blit forkjølet i dette farlige veir – Der var varmegrader om  …  dagen og 16° kulde om natten og formidd{ … }agen Du har osså kanske ladet Dig narre af den falske varme – i solen og kal skygge»
MM N 1353. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Du husker vel på at ikke at la ledningstapper blive siddende i accumulatoren – Den må ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre apparat at få hos Falckenberg  – Men det vel bedst at jeg forhører mig i utlannet hvis jeg kommer til at reise i August – Jeg talte igår med Sinding  han hører nu noget bedre end før – Han kunde { … }næsten intet høre for nogle år siden – Det gjælder ikke at»
MM N 1354. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brev! Det er da svært til kulde – Jeg har noen æbler jeg skulde sende Dig men det er for koldt – Nu blir der snart ikke brugelig frugt igjen. Nu må det snart bli rimeligere veir»
MM N 1355. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg havde tænkt at se ud i disse dage så jeg kanske kommer samtidig med brevkortet – Jeg har atter havt en 14 dages forkjølelse; det er nu vor idelige plage –»
MM N 1356. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du sier i et brev at jeg har  …  nævnt Dig  …  noget om at jeg havde 10,000kr i en Bank  …  … »
MM N 1357. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra at Du trives – mig gjør osså godveiret bra»
MM N 1358. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Vil Du sætte disse Sagerne på Jarlsberg  eller Horten  …  så jeg får dem så sn{ … }art som muligt –»
MM N 1359. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«{ … }Lithografiet til Hallesby  står inrammet hos forgylder Smiths  (jeg tror det er i Tolbodgaden ) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
MM N 1360. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Takk for brevet og fotografiet – Jeg blir vel ikke meget på Ramme  – Det er ikke værdt at tale om salget før det er afgjort – Jeg vil i så fald avertere det – Jeg har ikke raadt raad til at beholde Ramme og må indskrænke mig på alle måter – At min stilling er slig har det gode at jeg får mer ro og at jeg uten betænkning må afslå krav nordfra – Hvis jeg skulde engang tjene noget så kan jo hjælpe lidt»
MM N 1361. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Det blev en nokså langvarig forkjølelse – men jeg begynner nu at gå ut»
MM N 1362. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for breve og fotografier – Du har da meget at stelle med –»
MM N 1363. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«op mot Frognersæteren –»
MM N 1364. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet Det er godt at høre at Du har det bra. Du har det jo i mange henseender ideelt der Du bor – Men vinteren {S}våren og { … }sommeren har været farlige for os katarrhfolk –»
MM N 1365. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender lidt frugt – Ekelyæblerne er syrlige selv modne – Det skar ikke at de ligget lidt»
MM N 1366. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Ja nu har vi da lidt godt veir og det hjælper på humør og hilse Kommentar – Jeg håber Du er bra – Jeg har fåt, foruden alt annet jeg har at tænke på, f meget at gjøre med dyrkning af mine arealer herute. Dette forlanges jo nu»
MM N 1367. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand  til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura  og Andrea  så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
MM N 1368. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg sender noen blomster som jeg håber kommer til rette tid –»
MM N 1369. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« – Hjertelig lykønskning til fødselsdagen –»
MM N 1370. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet! Du har jo stelt godt med pengerne – Det er nok oplagt at Du må ta for 10,000 kr. livrente – 5000 af Dine kontanter og 5000 kr af op obligationerne – Vent ennu til jeg sier fra –»
MM N 1371. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du har noen dage at tænke på dette { … }på Nordstrand så kan Du jo se på det –»
MM N 1372. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Når Du er helt sikker på at Du vil holde ut med Jo Din hushjælp så bør Du jo holde på hende – Naturligvis vil osså let kunne få en annen – En leilighet vil Du vel finde til våren – Imidlertid har Du det bra på Dit hotel – Noget ubehageligt er det jo overalt –»
MM N 1373. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har nu seet at der er rigeligt med leiligheter og Du vil altid kunne skaffe Dig en god leilighet – Det må taalmodighet til.»
MM N 1375. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til at få det bedre i øinene og ørene – Det hænger sammen –»
MM N 1376. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er blit ræd for at Du skal først tabe glæden af Di{t}n morsomme beskjæftigelse som amatørfotograf {–}ved at overdrive det. Vi er alle i vor familie tilbøielig hertil –»
MM N 1377. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Hermed noget fra land og vand – Det er lite æbler iår og uvist om jeg har ad{ … }gang til at sende deraf hva Du ser af avertisement Men så er de  … 3 rene udstillings æbler – Om de er helt modne ved jeg ikke men de kan jo ligge lidt»
MM N 1378. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender Dig mange gode ønsker til Din fødselsdag.»
MM N 1380. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Her er æbler og en høne – Desværre er der blodbad på mine hvide hønsedamer da der er en forordning om ikke at ha mer end en høne pr. person – Det blir nok lite æg.»
MM N 1381. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er det bedste at avertere efter hushjælp –»
MM N 1382. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tusind takk for fødsels- dagsgratulationerne og de mange intresante foræringer»
MM N 1384. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
MM N 1385. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det var risikoen ved 5 års leien der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så mange fordeler ved Din leilighed at det opveier prisen – Det var ikke leie … nærmest foretning dette    Jeg har måttet gjøre mig det til en absolut regel at overveie nø{e}ie hva jeg foretar mig specielt med hensyn til foretninger – Ellers vilde jeg med min natur været kommet op i al slags sager og ruineret mig – Det var jo osså en ikke uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du trives i her hvor Du har det så  …  bra i så mange henseender – \og blir der så er jo alt godt
MM N 1387. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg la for { … }noen år siden penger tilside for Eder –»
MM N 1389. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for gratulationer og for brev – Det var da godt Du slap slig fra det – Det kunde været farlig»
MM N 1390. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«  Her er noen pærer der må spises nu og noen vinter- frugt Åkerø og Gravensten –»
MM N 1391. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Folk må engang forstå at her i dette fattige lille land og { … }med et stængt Tyskland  vil ingen maler kunne være rig – at sælge billeder er  …  overhovedet en kunsthandler affære der er ikke er let – At jeg har mange billeder betyr ikke formue – Tværtimod da f er det vanskeligere at sælge billeder når der f fins mange. Dessuten er allerede såmange billeder allerede  …  på i folks eie og e{n}t utal af gravurer {–}er solgt Dette gjør at har nye billeder vanskeligt sælges ihve ihvertfald med noen pris –»
MM N 1392. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet –»
MM N 1393. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
MM N 1394. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skal med det første komme ut med et par tyske hefter der gjengir fotografier – Det betragtes som en slags kunst – Du må være gla over ved siden af at stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi osså kan interessere Dig for di Din musik og fotografering –»
MM N 1395. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til bedring i øie og øre –»
MM N 1396. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er længe siden jeg maset med at Du skulde lave bok med lidt skrevet til – Men så glide planen ut til { … }vældige foretagender som med svære skrevne sager sogar ‹ … pris› –»
MM N 1397. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Nu skal jeg prøve at få sendt noen æbler – Det har været et utroligt mas at få ordnet med denne masse æbler der fort væk raatner og så er det rotter.»
MM N 1398. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Du bør til høsten leie et større værelse hos jævne folk hvor Du kan få lidt hjælp – Slig privat har Du det friest – Det vilde være bedst et godt stykke fra Oslo – Jeg vilde nu trives bedst hos landsens folk»
MM N 1407. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så må Du vel forstå at Du komplet har tat feil i de Ting vi diskuterer om – og at Du har tat min Modstand p{ … }å { … }en forkjert Maade – Men det har jo været meget som har bidraget til det hele – De vanskeligheter I har havt at kjæmpe med – og Din Sygdom har osså bidraget ‹herti›Men D. Og Du p må forstå at alle dine af mer eller mindre luftige afvisen af alle mine Forsøg på at få Dig til Klarhed blot bidrager til at jeg frygter for nye Ting – og ikke ser man Forandring hos Di‹g› –»
MM N 1410. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Da jeg talte til Dig om garantiboken og at jeg havde betalt husleien med penger af denne sa Du mig at Du havde betalt husleien af Dine penge og Du vidste intet om boken – Det var vel ikke egentlig nogen bok på {d}Dit navn som jeg hadde og den ‹var› altså ikke at finde – Men en garanti på 10,000 kr af mig er jo det samme»
MM N 1412. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender solbærblade i 3 konvolutter – Man kan osså bruge bringebærblade og jeg skal prøve disse»
MM N 1417. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det vil nok være hyggeli for Dig at komme til Hvidsten – men jeg syns Du burde vente lidt til det blir varmere og Du er bra for Halsondet – Det er skarpt dernede –»
MM N 1418. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« …  med naturalismen  …  opstod flere retninger – Im Pointilismen – SymbolismenLinier (Jugendstil) – Ju og Jugendstil med k …  interesse for linien – Kubi Kubismen –»
MM N 1424. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Godt { … }nytår og tak for det gamle.»
MM N 1426. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg håber Du som jeg noen- lunde greier dette sommerveir der jo ikke netop er heldig for os katarrh mennesker –»
MM N 1435. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg betaler nu månedsbetalingen mot løs kvitering – Det får ordnes senere med den bortkomne kontrakt –»
MM N 1436. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« …  Hvormeget har Du? Du havde 15,000 for at betale av selv»
MM N 1437. Munch-museet
Bjelke. Ikke datert
«Som De vil erindre ordnede jeg med leien for min søster i Sorgenfrigt. 1 for 5 år siden»
MM N 1438. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet som jeg netop fik Du nævner at { … }Du har brugt 11,000 kr (og vist noe mer) til husleien Ja Du vet at jeg på værternes forlangende sat in 10,000 kr i en bankbok for Dig til husleien for 5 år»
MM N 1439. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for brev og fotografier –»
MM N 1441. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«værterne – Men når Du har betalt { … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken»
MM N 1442. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det var da mærkeli med de 10,000 kr Det er jo længe siden. Men de tidligere værter må jo ha greie på det – Ligeså sagfører Voss
MM N 1443. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Ved at sende de månedlige penge  …  så har jeg gjort hva jeg kan –»
MM N 1447. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er nok et deiligt sted Anne Kure – Du kan få spise der ved småbord så Du ikke behøver at sidde med mange»
MM N 1448. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig»
MM N 1450. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sætter at Andrea  – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely  med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
MM N 1451. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«For de fleste og naturligvis Andrea står det som om mine { … }2 eiendomme og hytten i Aasgaardstrand  er forlystelsessteder som og hvor jeg alene går omkring mellem blomster – De ta De tænker ikke på at villaerne og haverne er strenge arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –»
MM N 1453. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kunde tænke mig at Andrea  nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
MM N 1454. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
MM N 1455. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laura havde vidste at der lige ved i Bodø  var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø  og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
MM N 1457. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og{ … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
MM N 1461. Munch-museet
Torkilsen. Ikke datert
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet  var ude hos mig vilde jeg gjerne vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – »
MM N 1462. Munch-museet
Torkilsen. Ikke datert
«Jeg er ikke Kong Midas og alt hva jeg rører på blir ikke guld –»
MM N 1463. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Kaarbø  mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
MM N 1464. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Kaarbø  mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
MM N 1465. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg sender ut to kasser æbler en til Jer og en til Kaptainen med gode nytårsønsker fra mig –»
MM N 1466. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften må vel være godt for Dig. Jeg mærker osså at den har gjort godt    Det vilde være bra om Du en stund kunde holde Dig i ro på Nordstrand –»
MM N 1468. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er så meget elendigt i d i verden for tiden at det vi har med vore slægtninge nordpå ikke er at ta så tragisk især da jeg lykkeli har tilbagevist dette hovedangreb –»
MM N 1470. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Tak for det nydelie f{ … }otografi –»
MM N 1472. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Man sier jeg ikke har børn men jeg har Mit maleri er mine børn og jeg har et stort livsværk at udf fuldføre – Det er et stort apparat med mange atelierer og det er selvs selvsagt mange udgifter.»
MM N 1474. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kjenner litet til Andrea .  … { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
MM N 1475. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s  brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø  hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
MM N 1476. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har forståt det som at begge gutter var tat hjem – Men det er best at la det gå –»
MM N 1478. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«mistet hendes adresse»
MM N 1480. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Du ser at det gamle brev som jeg sender Dig kopi af forklarer hvordan det har sig med den bankbog jeg mente at ha sat fast for Dig forat bestride Din husleie»
MM N 1482. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet som jeg fik netop Du nævner at Du har brugt 11,000 kr til husleien – Ja Du husker jeg sat 10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie for Dig i 5 år – Det var værterne der vilde ha det slig –»
MM N 1484. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du undrer Dig vel over at Du ikke har fåt takk for det tilsendte på min fødselsdag»
MM N 1486. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Æblerne er vel kommet vel frem – Jeg syntes gutten så lidt rar ut men det var nok en bra kar – s Æblerne er så dyre og det er så lite af dem at det nu lønner sig at sende dem – Det glæder mig at Du er i virksom- het og dyrker Dine{ … }Dine forskjellige interesser – Især syt syntes jeg de to portrætter af Dig var udmærkede –»
MM N 1487. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø . Nu er Andrea  den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
MM N 1488. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har måttet holde mig inde på grunn af forkjølelse – Er nu bedre og går snart ut igjen –»
MM N 1491. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar  skulde bli doctor og at Petter  osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
MM N 1492. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tror det er bra at Du ordner det slig Du nu har bestemt med leiligheten –»
MM N 1493. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten  – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten  – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen  ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
MM N 1494. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tusen takk for gratulationerne og blomsterbilledet –»
MM N 1495. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
MM N 1496. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Har Du læst om falskmynteren som nu fik 3 års fængsel –»
MM N 1497. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for billederne. Som jeg har sagt syns jeg at Du har farvesans – – Jeg syns Du burde osså tegne på papir og i tegnebok. Du bør ta studietegninger efter naturen. { … }Landskaber eller hjemme alt muligt – Bord stol støvler og annet – Osså prøve at tegne hoder    Det gjør jo alle der maler.»
MM N 1498. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne , den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen  – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst  – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
MM N 1499. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet.»
MM N 1500. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad  i Bergen i Eidsvold  – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar  havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold  – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar  var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
MM N 1503. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Hvordan har Du det i denne aldeles forfeilede sommer? Usund sommer»
MM N 1504. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Det må da være en lettelse for Dig at Du ikke behøver at be ha bekym- ringer for børnene –»
MM N 1505. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har ikke villet si  …  kraftig fra i anledning af den mærkelige { … }instalation af hele familien i Lillehammer da jeg vet, at hvis gutterne  …  skulde blive syge, så blir det jeg, der har skylden»
MM N 1506. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea  reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
MM N 1507. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt  i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
MM N 1508. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker Andrea  syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold  koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
MM N 1509. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du har læst om at leiligheterne stiger i værdi{–}? Det vil altså gjøre Din leilighed mer værdifuld –»
MM N 1510. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg blev ængstelig for at der kunde bli vanskeligheter med ordningen af gravene. Jeg sender 50 kr. Da Du vel har havt udlæg. Det går vel i orden? Vær ute i tide.»
MM N 1511. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea  farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
MM N 1512. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
MM N 1513. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er nokså bra efter forkjølelsen»
MM N 1514. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for breve og fotografier –»
MM N 1515. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea  har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø . Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  … \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
MM N 1516. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du behøver ikke at være ængstelig for mig – Det er ikke noget rart at jeg efter alt det mas jeg har havt og nu efter fødselsdagen er blit træt og sliten Det blir godt for os begge at få hvile ut –»
MM N 1517. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»
MM N 1518. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er ganske mærkeligt at fordi om jeg i jobbetiden tjente mange penger skal jeg værsågod fortsætte at tjene penge og strø om mig med dem – Enda jeg er gammel og kan ikke stræve slig – enda tiderne er annerledes og jeg er henvist nu blot til det fattige Norge med de masse kunstnere der trænger på og selv vil tjene –»
MM N 1519. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
MM N 1520. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea  har skrevet fei at Einar  feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø  skriver idag om Einar  det samme. Han skal senere  …  til Svolvær  og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza
MM N 1521. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kjenner jo ikke Andrea hun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
MM N 1522. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
MM N 1523. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg tænker at Dr. Kinck  har forstået at han vil bli nødt til at bidra    og det er han vel som de fleste mennesker ræd for og så har han raadet hende til at reise hjem – Hun skjønner vel osså at noen storhedstid blir det ikke hernede og hun længes vel hjem til sit svære hus og sit dampskib og den svære kysteiend{ … }om med bad – Selv om de er begjældet som så mange kakser i småbyene og så er de dog stedets kakser. Gutterne h længes efter alt det liv som fins på slig eiendom –»
MM N 1527. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det var en lei vinter og lei vår – Især for os katarrhmennesker»
MM N 1530. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Du har virkelig meget at stelle med: Fotografering, maling og så musikken»
MM N 1534. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Ja Andrea  gir sig nok ikke og det blir nok \slig/{her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar  – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold  der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
MM N 1535. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul Kaarbø Nørregaard  andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
MM N 1536. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Dertil fuldt op af trykpapir og alt til trykkeriet hørende sager –»
MM N 1537. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet – Det var en langvarig forkjølelse jeg fik på fjellet – men jeg er nu bra –»
MM N 1538. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
MM N 1539. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø  udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø  si mig ant …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
MM N 1540. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck  og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
MM N 1541. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
MM N 1542. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skriver ikke til hende sålænge  …  hun jeg helt er sikker på at hun er blit en hel annen – Alt er beregning – Jeg lar nu en sagfører ordne med pengene til hende –»
MM N 1543. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det burde være en selvfølge andre af familien på begge sider kj hjælp med lignende beløb som jeg –»
MM N 1544. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«sydpå – I Sigerfjord  hvor de har sin basis vilde de i ro kunnet udviklet sine ævner – Der { … }havde med nogen hjælp fra mig ikke behøvet at være noen nød og disse sjøgutter vilde kunne kommet på sin rette plads – Det var klimatforandringen på Eidsvold der gjorde dem syge.»
MM N 1545. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«arbeide – Uten at jeg tar mig denne ro vil jeg intet kunne arbeide og al{ … }tså intet hjælpe med –»
MM N 1546. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea  løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
MM N 1547. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevene! Jeg sendte Dig sagerne Lørdag – Tirsdag fik jeg et brev påtegnet «Mandag» Her stod intet om sendingen. Jeg beg tænkte da at den var bortkommet. Så fik jeg Onsdag to breve hvoraf et længere hvori Du takker for sendingen og skriver det Du antydet i det annet brev –»
MM N 1549. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad  sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold  Doctoren i Trondhjem  sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag ? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
MM N 1550. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte igår med advokat Corneliussen  som er bror fru Dag Ellingsen –»
MM N 1551. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Ja Du har jo nu meget at stelle med – Fotografering, maling og musik – Jeg har det bra og håber snart at komme i arbeide – Jeg rydder nu op i atelieret –»
MM N 1552. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea  og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø  – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar  har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
MM N 1553. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
MM N 1554. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet      Det er godt Du får hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på Nedre Ramme  og her – Jeg gjør lange spadserture under Frognersæterskoven . Det er rent sanatorium – Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne› og sanatorierne Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft Oslo  er så stille og fredelig nu om sommeren – Så er det badeliv på bygdø»
MM N 1555. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt et brev fra Andrea  og et idag fra Kaarbø –»
MM N 1556. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
MM N 1557. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Vi har al grunn til at være på vor post. Først og fremst går det ud over mig men det kan osså derved gå ud over Dine penger.»
MM N 1558. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s  operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s  kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
MM N 1559. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er ingen ulykke om gutterne venter et år eller sogar to år med at ta ta artium – De kan { … }godt lære praktisk handel og vandel hos faren og kan osså billig få privatundervisning – {h}Handel er kanske {D}deres felt»
MM N 1560. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea  – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø  – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan fornoget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
MM N 1561. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Tak for brevet Du rækker Kirsten  beredvillig ser jeg{d}Din lillefinger der skal bringe hende alt.»
MM N 1562. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
MM N 1563. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Takk for brev – Nordstrandstragten  er naturligvis det bedste. Holtet  er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
MM N 1564. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea  vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
MM N 1565. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Det er beroligende at vide at tiderne er gode og at de deroppe nok ikke har vanskeli for mindre kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter kommer nu ind ved fisking –»
MM N 1566. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg hører at Du er flyttet tilbage til Din leilighet – Du må endeli ha noen hos Dig»
MM N 1567. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord . Kaarbø {f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
MM N 1568. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal se at få ordnet med gravene Haster det? Så skriv –»
MM N 1569. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Skriv deltagende og venlig til Andrea  men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
MM N 1570. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
MM N 1571. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Andrea  og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
MM N 1572. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte forleden med min ven dr. Holmboe –»
MM N 1573. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg skal snart sende Dig noen storartede maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig at male.»
MM N 1576. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg håber nu snart at kunne gå ut Det var min gamle bronchit med tilsats af Influenca –»
MM N 1577. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brev. Alt foretnings- mæssig må skydes bort til senere – Jeg må efter alle udstillinger og mas ha længere hvile og venter på godveir til Hvitsten»
MM N 1578. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Er det ikke pene store æbler og så god smag?»
MM N 1579. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Med det jeg sender vil hun kunne greie sig – men når hun fortsætter som hidentil blir det naturligvis nød – Nu har vel gutterne i cirka fem år med svære omkostninger tilbragt sin tid i {s}Syd { … }norge forat ta den artium som de kunde tat lige i nærheten – Har man hørt magen»
MM N 1580. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg talte med Høst  der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
MM N 1582. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
MM N 1584. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø  ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea  har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
MM N 1588. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Mange takk for brev og de udmærkede fotografier. Jeg ser at Du er i virksomhet –»
MM N 1589. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
MM N 1590. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
« Takk for påskehilsenen»
MM N 1607. Munch-museet
Laura Munch. Ikke datert
«Husk på hvor mange ikke ved hvor de skal bo – og tænk om jeg ikke havde raad til at betale for Dig så meget jeg gjør.»
MM N 1612. Munch-museet
Laura Munch. Ikke datert
«Opholdet på pleiehjemmet med blot 1 værelse – er vel blot midlertidig – Der vil j{ … }o let kunne skaffes – en leilighed på en eller annen måte selv om jeg måtte kjøbe et litet hus – Nu måtte I { … }nok da ha tjenestepike»
MM N 1613. Munch-museet
Laura Munch. Ikke datert
«Du må huske at minde mig på at jeg skal betale for den Ve Du har brugt og så gravene –»
MM N 1615. Munch-museet
Laura Munch. Ikke datert
«Mange Gratulationer til Fødselsdagen»
MM N 1616. Munch-museet
Laura Munch. Ikke datert
«Frøken Vaage  har ikke længer dette Pe{ … }nsionat – Jeg har funnet et annet Sted som jeg haaber vil kunne passe –»
MM N 1618. Munch-museet
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«{ … }Det er er misundelige og uforstående folk som ikke har forståelse eller respekt for  …  mit store arbeid {der}og trænger megen ro roh …  som tror jeg sitt sitter med overflod af { … }penger og ikke tænker på at det koster at udføre mit livsværk – Man tænker ikke på at den viden om i verden har fåt anerkjennelse men tror det er noget jeg lettvindt kommer til og at man tid … »
MM N 1619. Munch-museet
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg har prøvet at itide at oplyse Dig om min sande pekuniære stilling Jeg har osså prøvet at få standset denne { … }vanvittige udkolportering af rygterne om mine svære rigdomme –»
MM N 1620. Munch-museet
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Du må nu kjære Andrea spare mig for flere foretningsbreve»
MM N 1621. Munch-museet
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg sender Dig til husholdningen dette år 100 kr om måneden»
MM N 1622. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger  osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og fremst for forretninger»
MM N 1624. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
MM N 1625. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Som jeg nævnte i telefon ‹h› vil jeg iår som jeg osså tidligere har antydet kunne hjælpe med circa {–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være en enkelt mæcen kunnet sælge gansk godt – Ialfald til årets forbrug –»
MM N 1626. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Andrea  sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) dajeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
MM N 1627. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«af «fisket» her som i Lofoten  og det afhænger af min helse – Jeg lever blot af mine hænders arbeide Udstillingerne er æressager – Jeg tjener nt intet – Jeg blir ældre og ældre og mindre arbeidsfør»
MM N 1628. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg syns at jeg må fortælle Dem at da min niece kom til Oslo  med sine forskjellige uoverkommelige anmodninger til mig så skrev jeg til min søster: «Jeg kan ikke gå med på disse men jeg vil sende hende 1000 kr over til nyår – Ved at sende disse nu vil jeg kunne binde mig».»
MM N 1629. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
« …  – sydpå til skolegang og ik ta dem fra sin basis hvor de i ro kunde få udviklet sine ævner»
MM N 1630. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg er overbevist om at De af godt hjerte vil gjøre ret og skjæl til begge sider – Men nu er det så at De ikke helt kan sætte Dem ind i sagen og min indstilling til den og så har jeg jo været klar over at De nok får et høist ensidigt billede af det hele deroppe og at nok ikke alt forklares på en rigtig måte –»
MM N 1631. Munch-museet
Elias Kinck. Ikke datert
«Jeg tillader mig at sende Dem til gjennemlæsning indlagte som skrivelse som jeg gjennem overretssagfører Johannes Roede  har tilstillet vår fælles Niece Andrea Ellingsen»
MM N 1632. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Imidlertid er Andrea den ene af og Inger  nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
MM N 1634. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«nok: Jeg vil yde den pengehjælp der er mig muligt og ellers må andre være til raad og daad Det er jo vox{ … }ne folk, min N niece og mand; ja i sine bedste år – Der er fuldt op af formående og velstående nære slægtninger i Lofoten»
MM N 1635. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ved min brors s båre efter 2 år efter min fars død og min tante og søster stod hjælpeløse og pengeløse – blev jeg næsekastet at jeg ikke malte salgsbilleder til min families (og til min brordatters) hj hjælp. Jeg havde da malt vår og sygt barn og alle af de fleste billeder i mussæet – Disse havde jeg forgjæves byd frem til 2 100 kr –»
MM N 1636. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Hvis man lar mig i ro og ikke kræver mine midler til»
MM N 1637. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg har sendt Dem denne beskjed om de{n}t b standpunkt jeg efter moden overveielse siden ihøst har måttet tage –»
MM N 1638. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Kan Arne Ellingsen intet eller litet gjøre for sin families underhold må da virkelig farslægten gjøre no for familien. – Der er mange velstående folk af den nære slaegt og det er jo en selvfølge at de må hjælpe – Min bror havde osså mange venner deroppe hvor han døde i sit kald –»
MM N 1639. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«bekymringer og ansvar med hensyn til børnene. Det bli må bli udelukkende    I forældre der har at bestemme hvordan det skal stelles med deres skolegang og deres trivsel – Det er noget der ikke kan vedkomme mig at blande mig op i –»
MM N 1640. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg kan blot ønske familien alt godt –»
MM N 1641. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«bedriften i Lofoten { … }, som De ved –»
MM N 1642. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Efter fars død  …  var der fattigdom i vor kres efter 2 år døde A min bror. Den eneste lille hjælp var væk»
MM N 1643. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«I obligationer 100,000 kr – gir 5,500 årlig»
MM N 1644. Munch-museet
Bellet. Ikke datert
«Har De lyst på en af hvalperne – en tispe så kan De få { … }den»
MM N 1645. Munch-museet
Peter Barth. Ikke datert
«Jeg sender med det første en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen  hvor jeg udmelder mig af {f}Foreningen på {g}Grund af Dittens brutale Optræden –»
MM N 1647. Munch-museet
Albert Balchen. Ikke datert
«Tusind takk for det hyggelige samvær – Jeg håber De ikke led for meget ved at sidde på chaise- longen – Jeg skulde læse og måtte derfor ta stolen – Jeg tænkte forøvrigt De skulde hvilt på «chaiselongens puder»    Desværre er det så lydt i det eneste brugelige opholdsværelse»
MM N 1648. Munch-museet
Richard Bergh. Ikke datert
«Jeg lar altsaa Billedet efter Dit Ønske staa til Dispotion for Kunst Nationalm{ … }ussæet – Jeg har det foreløb»
MM N 1649. Munch-museet
Walfrid Wasteson. Ikke datert
«Jeg kunde muligens holde Udstilling hos Dem af en Række store Dekorative Arbeider Ibsen , {Bjørnson}Nietszhe  – Bjørnson  som Folketaler – Lie som Jonas Lie  og { … }hans Værke – { … }en Del Dekorative Udkast til Universitetssalen{–}: En circaDet30 store Dekorative Arbeider – Dertil kommer Portrætter af kjendte Kristianiafolk og en Række Malerier – { … }og Tegninger – Det vilde blive»
MM N 1651. Munch-museet
Haakon Mahrt. Ikke datert
«De og Borgen  har nok kommet som to mefistoer og l{ … }okket med ærgjærrighetens svimlende høider og kløfter og revet mig løs fra mine dybsindige betraktninger over molekylernes leben und treiben i os og vor treiben mellem kloderne – – Det var godt jeg fik talt med Dem sidst – Det er ikke så greit for Dem at ha med en så ubeslutsom mand som mig at gjøre Men sandt at si var jeg i funderinger over at flytte mit kloster til ensommere trakter ved fjorden { … }– da det ikke er frit for at både mefistoer og Margarethaer ret som det er hopper over kloster muren –»
MM N 1653. Munch-museet
Lilla Bye. Ikke datert
«Vil De komme ud – det er så vakkert her nu – Jeg vilde gjerne male Dem og Deres mor – Vær så snil at ringe op ved 10 tiden»
MM N 1654. Munch-museet
Johan Bøgh. Ikke datert
«Tiden er vel knap så jeg beder Dem simpelthen selv lave Navne på Billederne – Det kommer jo til syvende og sidst ikke an på Navnet – Blandt Gravur de farvede Gravurer er jo der Titeler som «Elskende Kvinde», «Jalousi» – To Mennesker – Melancholi i Verdensrommet – Bølger to – Blandt Gravurerne kan jo let sættes Kvindestudie – Syg Pige –, Portræt –»
MM N 1656. Munch-museet
Chrix Dahl. Ikke datert
«Det gjør mig ondt at De har vanskeligheter med kloaken Deres – Men De må skr huske på at hvis jeg tillod dette så vilde 3 villaer spre sine forurenskninger i min have. Jeg kan påvise nårsomhelst hvordan forurenskningerne fra de to huse i større eller mindre mængde renner ned i { … }haven min – De{ … }t arbeide der i sin tid blev gjort forat forhindre forurenskningernes udløb i min have er dårligt udført og jeg havde tænkt at klage derover men har ennu ikke gjort det»
MM N 1660. Munch-museet
Edvard Diriks. Ikke datert
«Da Du vel ser Fru T. K  ber jeg Dig melde hende at de hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – da jeg har frygtet Brevvexling – De{sk}Sagerne skal sendes hende til Våren når jeg kommer til Aasgaardstrand – Denne komiske Kamp mellem P. A Larsens»
MM N 1671. Munch-museet
Frøland. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele lensmanden at mit gjærde på min eiendom Nedre Ramme  i Hvidsten flere trods advarsler gjentagne gange brydes ned –»
MM N 1672. Munch-museet
Frøen. Ikke datert
«I tilknytning til vor samtale på Holmen- kolsbanen skal jeg komme med noen bemærkninger –»
MM N 1678. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Den egentlige grund { … }hvorfor jeg kom op fik jeg ikke udrettet – Jeg vilde forklare D be { … }Dem forklare Deres fru hvorfor jeg ikke kan tænke på hennes forslag nu – { … }Det er mig så vanskeli at skrive at jeg heller reiser til Berlin først.»
MM N 1687. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Hjertelig tak for den pragtfulde bok – og for Norsk Kirkekunst    Norsk Kirkekunst intreserer mig på en måte mest at læse d{ … }a den er ny for mig – Norges Malerkunst i Middelalderen har jeg kjøbt i sin tid – og studeret med stor interesse – {m}Men denne pragtudgave er jo noe for sig selv – De ser jeg følger da med – Jeg har nemlig syntes det osså var pligt at kjøbe»
MM N 1693. Munch-museet
Henrik Grevenor. Ikke datert
«Som jeg har udtalt oftere er jeg ikke klar over hvorvidt det er absolut heldigt for mig at ha la mine billeder gå til et musæum – Muligheden er for at det var ligeså heldi som så at ha billederne spredt og la { … }tiden ordne med dem og være dommer –»
MM N 1691. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Jeg har jeg håber blot foreløbig trukket mig tilbage fra alt og alle – Det er i det håb derved at komme lidt mer til kræfter –»
MM N 1701. Munch-museet
Pola Gauguin. Ikke datert
«Karsten  kjenner vi alle og aldrig havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e med saa velberaad ondskabsfuldhed –»
MM N 1702. Munch-museet
Pola Gauguin. Ikke datert
«Jeg bruger en måned for at læse en { … }bok og en måned for at skrive et brev så De skjønner det har havt sin grunn at jeg har ventet så længe med at gi lyd fra mig –»
MM N 1711. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Tak for Brevet – og tak for de sidste hyggelige Dage. Fotografierne har jeg fået og de var morsomme – Stang  var her nogle Dage – han var svært hyggeli – han mumler nu så intet levende Menneske forstår {–}ham, han forst{å}od heller ikke mig så { … }vi sat hele Tiden og talte for os selv»
MM N 1712. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Det kan sies Arkitekturen må have Stemme –»
MM N 1717. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Jeg fik det jeg behøvet ved mit ophold i Trondhjem  – Jeg fik snakket lidt om 1905M mysteriet og jeg fik endel værdifulde oplysninger om pengeforholdene nordpå –»
MM N 1718. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Jeg sendte 100 kr til Dig – Du kan ta Dig en liten smaus Kommentar derfor og sende tillige af og til lidt gotter til gutterne på Ringvold  – Der er to der nu – Det var ikke så slemt som Du forklarte det – Den ældste er i bedring og den yngste har ikke været stort dårlig»
MM N 1723. Munch-museet
Hansteen. Ikke datert
«Jeg sender Kobberpladen imorgen altså Tirsdag med Dampbaaden som gaar fra Aasgaardsstrand kl. 5.»
MM N 1725. Munch-museet
Axel Heiberg. Ikke datert
«Efter Deres Oplysninger i Deres Brev medgiver jeg at jeg intet har at forlange af Dem – det var forresten som De vel forstår ikke Hoved derom det gjaldt – Pengespørsmålet –»
MM N 1726. Munch-museet
Axel Heiberg. Ikke datert
«Efter hvad De sidst har oplyst erklærer jeg villig at jeg intet har at forlange af Dem. – men – hvorfor jeg måtte skrive til Dem – var jo ikke disse  …  ubetydelige Pengespørs- måls Skyld»
MM N 1732. Munch-museet
Hoffmann. Ikke datert
«Det glæder mig at det jeg har kunn{ … }et yde vil være til noen hjælp –»
MM N 1733. Munch-museet
Hans Holm. Ikke datert
«Det var mig en glæde at skrive under på papiret i anled- nig ning af Deres frue‹s›»
MM N 1734. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Livs»
MM N 1735. Munch-museet
Lolly Høst. Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min gamle ven a{ … }tter er dårli – Jeg havde off oftere besøgt ham og Thiis  hvis jeg ikke følte at jeg nærmest uroer syge  …  ved min nervøsitet – Jeg må være for mig selv med mine plager.»
MM N 1736. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
« Tak for hilsener til fødselsdagen –»
MM N 1738. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig senere lidt om den uforlignelige komedie med samlagsbestyreren – Nu kom { … }det vist over- raskende på ham dette at han trodde han kom til 70 mand syg af bronchit og så ser en mand der så ud til nok at kunne vente sig lidt af –»
MM N 1739. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg håber Du snart er i fuld vigør og jeg hører Din gamle stemme igjen snart – Jeg holdt på  …  med et længere brev til Dig i anledning Samlagsbestyrerens forbausende  …  fortælling til mig om hva han og da da endmere andre havde løiet om i hine Dage 1905 – Det kan synes rart at jeg vil ta op igjen gamle mellemværender mellem mig og mine landsmænd nu specielt – Men jeg holder jo på at prøve at skrive ned noen erindringer og så syntes jeg ikke jeg burde gå ‹i›»
MM N 1740. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har opholdt mig mest i «Hytta» på Ekely  ved høifjeldssanatoriet og badestedet Oslo  – Intet kan være skjønnere end Frognersæteren  og omgivelser nu de alle er væk – Jeg tilbragte igår med min hvide hest en eftermiddag deromkring – Intet menneske at se Haverne på Slemdal  lå i sine bl pragtfuld{ … }e blomsterflor. Husene som fortryllede slotte uten liv Troldet var væk princessen sov – { … }Langs { … }Ljanstranden gik brunstegte piger og Mænd –»
MM N 1741. Munch-museet
Aker Jordstyre. Ikke datert
«Og når jeg lar circa 3 mål dyrke og sætte et mål poteter 1 mål grøntsager og et mål kaalrabi så er har Ekely gjort mer for mataukingen end de fleste –»
MM N 1745. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg har tilbragt den meste af sommerferien på «Hytta» på Ekely –»
MM N 1747. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets  vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar  og Nordland  med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
MM N 1748. Munch-museet
Lolly Høst. Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min kjære ven atter er dårlig –»
MM N 1754. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Hvorfor jeg fik tag på ham \og overumplet ham/ Det var fordi han blev så helt i vildrede over min tale – Jeg trodde nemli det var den eneste Aasgaardstrand jeg kunde stole på og jeg tror jeg osså sa til Dig – I en roman om kjæltringer ræddes man dog ofte af en bra mand – og jeg sa en slig mand var denne»
MM N 1755. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Vi har begge de senere år gjennemgået svære kriser og jeg tror at Du som jeg forstår at det er det bedste for os begge at vi foreløbig holder os fra hverandre – Du vil altid dog stå for mig som den hyggelige og gode ven fra hybelen og skatoldet og en af de venner der gav mig støtte under Aulabilledernes Kommentar væxt. Jeg har havt svære påkjenninger og ikke mindst pludseli at få lagt ansvaret på mine skuldre for en familie på 6 medlemmer. – Jeg er ikke hennes forsørger – der er andre lisså nære og velstillede»
MM N 1757. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg har noe feber og jeg kan vel ikke tegne på et par dage – Tegningen Din kan bli god Den ser ut som tegnet af Din yngste elev på tavlen –»
MM N 1758. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg håber Du er helt restitueret om end Du vel ikke kan vente fuld styrke før til sommervarmen kommer –»
MM N 1765. Munch-museet
Vilhelm Krag. Ikke datert
« Jeg har skrevet både til Martens  og Stang  i anledning af den påtænkte udstilling – men { … }‹alle› er stokdøve –»
MM N 1767. Munch-museet
Elias Kinck. Ikke datert
«Det er ganske naturligt at jeg i anledning min Niece  …  konferer med Dem der har kjendt hende fra ungdommen og raadet hende \og er doctor
MM N 1768. Munch-museet
Elias Kinck. Ikke datert
«M»
MM N 1769. Munch-museet
Elias Kinck. Ikke datert
«Jeg skal meddele Dem at Andreas’s  gutter efter en beskjed jeg har fåt fra {D}dem er i Lillehammar efter at ha tat artium og nu har ansettelse som hjælpepoliti – Jeg er syg og afkræftet og kan ikke påtage mig nogen omsorg for gutterne – De sier at de tjener til pensionatet og lidt til men er dårlig med klær – Noen penger som har»
MM N 1770. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg sender nu 100 kr pr. måned til Andrea for dette år – Skulde der være meget behov for penger så kunde De jo være så snil at sende hva De synes –»
MM N 1771. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg har sendt 300 kr telegrafisk og ber Dem være så snil at ordne det på det bedste. Det vil nok bli muli trods at jeg nu ikke har mer rørbar{ … }e penger i banken og det er omtrent umuligt at sælge vil jeg nok videre kunde sælge lidt»
MM N 1772. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg sendte telegrafisk 300 kroner som jeg ber Dem være så elskværdig at benytte som De synes er heldigst for familien – Det gjør mig hjertelig ondt for min slægt der har det så vanskeligt»
MM N 1773. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har netop sendt 100 kr som en begynnelse – Efter at have læst Deres brev beder jeg Dem la pengene sammen med de 200 kr fra før stå i  … Svolvær Sparebank – De får da se om der er brug for Dem»
MM N 1775. Munch-museet
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
«Jeg sender igjennem banken 100 kr til Dig pr måned i dette år»
MM N 1776. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg vil nok gjerne hjælpe nu efter ævne – men det må forhindres at { … }jeg { … }og min søster plages livet af og gjøres arbeidsudygtige»
MM N 1777. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg forstår Andrea vil fortsætte med at sende gutterne hid – Det gjør mig ondt at den ene foreløbig er syg»
MM N 1778. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg har nævnt at jeg trodde iår at kunne hjælpe min søster niece med 16 sexten hundrede kroner extra foruten de to hundrede kroner hun får månedlig – Det blir fire tusind kroner i alt –»
MM N 1779. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Det behøves ikke at gjenta mer hva jeg har udtalt med hensyn til mit forhold til min Niece og familie – Jeg blander mig ikke op i hennes gjøremål og har heller ingen ævne til at påta mig flere forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil atter fremholde at Andrea  må selv ta det fulde ansvar for det hun foretar – Jeg skal si at hvis hun som alle andre havde gjort havde ladet sine børn få sin uddannelse i de ypperlige skoler lige i nærheden og ikke tat dem væk fra sin basis  … var alt været annerledes – Heller ikke var gutterne blit syge – Da havde den hjælp som jeg kunde ydet gjort stor nytte»
MM N 1780. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid h{ … }ar De vel modtat meddelsen fra mig om at jeg agter at betale min Niece og familie 200 kr pr. måned dette år –»
MM N 1781. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg takker for modtagelsen af Deres brev – Imidlertid har De vel fået et brev fra mig hvori jeg meddeler at jeg agter i dette år at hjælpe min niece med 200 kr måneden –»
MM N 1782. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Jeg beklager at jeg ikke dennegangen har kunnet træffe Dem – Vinteren har været meget t strabadsiøs og jeg må fuldt ut hvile så jeg endelig kan komme til at arbeide noget –»
MM N 1786. Munch-museet
Bjarne Lysholm. Ikke datert
«{ … }Hvis ikke Kunstforeningen  kjøber noget af mig ønsker jeg at mine Billeder fjernes fra Udstillingen – {B}De øvrige nordlige Byer har måttet betale for at se dem –»
MM N 1787. Munch-museet
Johan Langaard. Ikke datert
«Jeg har aldrig gjort kopi af mine billeder. Når jeg har brugt samme motiv er det udelukkende af kunstneriske hensyn { … }og forat fordybe mig i motivet. Når noen malere har besværet sig over at jeg har malt flere «{s}Sygt barn» { … }så skal jeg henvise til Heines  noget brautende svar på lignende angreb, «Ich der Gott kopiere mig mich selber. Ich schuf Löwen und Gazellen und ich machte auch die Affen –»
MM N 1788. Munch-museet
Johan Langaard. Ikke datert
«Ikke et barn menneske tror jeg vilde la være at tro artikkelen var myntet på mig selvfølgelig med forbehold»
MM N 1796. Munch-museet
Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert
«Jeg har næppe set et menneske eller talt med et menneske på 2 måneder og kommer vel næppe til at sætte min fod utenfor Ekelys grænser på lange tider da jeg så høilig trænger ro – Det er ikke derfor rimeligt jeg får anledning til at udrede mit forhold til danskerne under en personlig sammenkomst –»
MM N 1804. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
« De var ikke hjemme da jeg i dag var oppe { … }hos Dem – Vil De være så snil at give budet besked om når og hvor jeg kan træffe Dem – da { … }jeg gjerne vilde have bud op til Tullik, som jeg hører er syg – Hvis budet ikke træffer Dem – send mig et brev til Grand så snart De kan – Hilsen!»
MM N 1822. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
« – Hvad skal jeg svare på Dit brev – jeg måtte jo si de sam- me ting op igjen –  …  eller det vilde blive så meget at jeg nu simpelt hen ikke kan – Jeg har jo sagt at hvis jeg kan skal jeg se at træffe Dig – et eller andet steds men hverken her eller i Drøbak  – Du kan gjerne kalde mig menneskesky – Men jeg vil ikke  …  nu»
MM N 1830. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
«Hovedsagen er»
MM N 1834. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns  Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns  elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
MM N 1835. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
«Et samliv mellem os er umuligt – Eller for mig med nogen idetheletaget – er umuligt Jeg har jo hundrede af gange sagt Dig det – Men mindst med dig – H{ … }vordan kunne to så forskjellige træffe hinanden. Du den tankeløse – jordiske en type på jordens moder – og jeg en uddøende slægts slægts sidste led –»
MM N 1840. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg synes det er så vondt at Du er ulykkelig Du som har lagt mer ind til mit hjerte end nogen anden»
MM N 1844. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig et eventyr – husk eller minde Dig om et eventyr – omtrentlig»
MM N 1857. Munch-museet
Tulla Larsen. Ikke datert
« Jeg er i Lillehammer  på en tilbagereise fra et kristiania ophold. Det har vist at mine kræfter endnu ikke er komne tilbage. Jeg skal senere svare på Dit brev – jeg er jo enig i at det er bedre en afgjørelse tages – Et kan jeg nu bare sige    jeg må ha lang tid ro til mig og mit arbeide – Jeg kan ikke ta op igjen forklaringer – Jeg må s{ … }i Dig – at kj feilen har været \den/{–}: Du har ikke kunnet se, eller høre eller forstå – Vi er så vidt forskjellige at at ingen forstaaelse forøvrigt kan finde sted. – Her må jeg bare hefte mig ved det ene – fordi det er atter en af { … }disse h …  stadigt gjentagne ytringer der viser hvor haabløst forklaring er – Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig nu i Tydskland – hvor jeg»
MM N 1889. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Meyer  siger at jeg vidste { … }at han vidsmening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer  siger { … }i brev til { … }Nørregård  at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
MM N 1891. Munch-museet
Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg modtog Deres Brev igaar ved min Hjemkomst fra en liden Gøteborgertur»
MM N 1892. Munch-museet
Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg har modtaget Deres Brev efter min Tilbagekomst fra en Reise – Det kan nok ikke lade sig gjøre at se på Billedet før Jul – så nær indpå som { … }vi nu har den – Billedet blev ikke sendt til Paris  da jeg endeli besluttede mig til ikke at udstille det blev stående i NaKunst- mussæet da jeg tænkte at sende det annensteds – Det blev ikke af – så jeg forstår ikke hvordan det  …  er kommet tilskad til noget – Jeg kommer kanske til Bergen til Vaaren –»
MM N 1893. Munch-museet
Rasmus Meyer. Ikke datert
«– De betaler blo 1500 Kr for 5 Billeder af mig – hvoraf det et alene er værd 1500 Kr – Og af Og de betaler 1500 og 2000 for Billeder som af andre som tidligere har betalt kjøbt sine Billeder af mig af andre – der har givet i mine { … }tidligere Dage har givet mig 15 – og 50 Kr for samme – – Dagen derpå har vilde jeg aldri have solgt enk til Enkeltmand under 3,500 Kr – hv det var sidste»
MM N 1894. Munch-museet
Rasmus Meyer. Ikke datert
«Jeg har talt med Hr {I}Sagfører Ingebretsen om Malerierne som tilhører Friesen – Livets Dans og Dødsværelset o.s.v –»
MM N 1895. Munch-museet
August Christian Mohr. Ikke datert
«Jeg venter at De nu snarest afgjør Deres Gjæld til mig.»
MM N 1896. Munch-museet
Odd Nyquist. Ikke datert
«Jeg kom til at tænke på Dem da fru Rosenquist ringte mig op forleden – Vi har jo et billede sammen, et gravür –»
MM N 1898. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
«»
MM N 1899. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
«»
MM N 1900. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
« Tak for Brevet – skriver snart – Såsnart jeg skal skriver til gamle Venner – i Fiendens Land suser den gamle nederdrægtige Kjæltring-pigehistorie rundt i mit Hode så inden jeg ved Ord af { … }det er oppe i et mange- Side brev – hvilket er så usammenhængende at jeg river det istykker – Det er jo altid nye Ting som står nu klarere»
MM N 1901. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
«Idag fik jeg to Telegrammer fra Helsingfors  – om Salg af et Portræt et Knæbillede til National- galleriet  der for 5000 Francs ligeledes et Landskab for 2000 Kroner – 16 Gravurer er solgt for { … }1500 Kroner –»
MM N 1902. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
« Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min Stilling – ingen tror jeg helt forstår hva jeg har været udsat for i Norge  de lange aarækker – – Til en hvis Grad kan { … }Du sammenligne mit Forhold med Dit for Aar tilbage –»
MM N 1903. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
« Tak for Dit lange Brev – Jeg vil i Hast svare på noget – Jeg { … }må benytte de Øieblikke jeg er i Vigeur til at skrive – de er ofte korte – så får jeg skrive oftere – Først altså hjertelig Tak for Dit svære Stræv – og ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes – – jeg ved { … }jeg har Dig megen Tak skyldi – så vil jeg i Hast svare på Dit Spørsmål om min Tilstand – men kan ikke undlade at si et Par Ord om Kavli og Frue som»
MM N 1904. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
«Jeg har siden 10 år intet solgt i Norge tiltrods for 3 store Udstillinger – Medens Sverige  og Tydskland  har bestilt af mig og gjort det mig muligt at leve {her}I Norge  – har man blot gjort Geschäft med»
MM N 1907. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
MM N 1911. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
«Tak for Brevet – jeg har ofte villet skrive – men det er så meget jeg begynder {at}på at blir til intet – Jeg regner { … }Dig for en af de få venner jeg { … }har og jeg vil til Dig og disse få forklare hvad jeg i Løbet af omtrent de sidste»
MM N 1923. Munch-museet
Aase Nørregaard. Ikke datert
«Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers  brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
MM N 1924. Munch-museet
Aase Nørregaard. Ikke datert
«Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n historisk Kjælder i Berlin  – der hvor vi – altså {d}De, der i { … }Nitti-3–4–5 årene var her – havde vor Stamkneipe sån ved 6 Tiden om Morgenen – Schwarzer-Friedrich- strass Kommentare – Tak for Brevet»
MM N 1926. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Om jeg end helst burde afholde mig fra al Befatning med Norske Anlig- gender – vil jeg dog da det er min Mening»
MM N 1927. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer  at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet  – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
MM N 1929. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken  om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning)»
MM N 1930. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Det er jo rigtignok længe siden og det var jo vigtigere ting at tænke på Men aligevel synes jeg venne det måtte kommet mine venner for øret – Det var jo bare mit blod som flød i den krig og det var jeg som måtte gå med min atter kvæstede venstre arm i bandage»
MM N 1933. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Min niece nævner til i et brev at hun havde været hos Dig og spurt efter mig –»
MM N 1934. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Da Andrea fortæller Du har sendt hende til mig sender jeg dette – Min status er følgende (–Taler Du med Andrea kan Du jo forklare hende det  … )»
MM N 1935. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea  at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
MM N 1936. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet!»
MM N 1937. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Inger  der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø ) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord  og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
MM N 1938. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Dit brev greb mig stærkt – Jeg havde nok gjerne kommet  …  op til Dig og takket Dig for alt bra vi har havt sammen i denne «grausame, schönes welt» som en tydsk ven skriver til mig.»
MM N 1953. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at høre I har det godt – Det var sandeli en ordentlig knaldbombe jeg fik af min hjerte Niece – Og det efter alt hva jeg har forklaret hende om mine forhold hvilket jeg osså så udførligt som muligt var har forklaret Dig –»
MM N 1954. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet»
MM N 1955. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
MM N 1956. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg har læst Andreas’s  brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea  at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
MM N 1957. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«tid, men jeg tog med så liden bagage at jeg må reise nu – Jeg reiser vel tilbage igjen da jeg liker mig godt her.»
MM N 1958. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg føler mer og mer trang eller rettere nødvendighed af helt at trække mig tilbage fra mennesker og aktivt liv –»
MM N 1959. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg holder på at ordne mine papirer Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem, { … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –»
MM N 1960. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Mit uhr har gjort mig strg streger i det sidste. Tiltrods for at det havde været hos uhrmageren dagen i forveien så havde det trukket sig tilbage 5 kvarter da jeg ringte til Dig – Nu smider jeg det – Min brave overretssagfører skræmte mig med den tapte leiekontrakt så det var godt jeg fik trøst af Dig»
MM N 1961. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Jeg roter nu omkring i min kjælder for at finde de 3 stene hvorpå Du og Din hustru er fordelt – Det er et vældigt arbeide at finde dem frem mellem de vældige og tunge stene –»
MM N 1964. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
«Tak for brevet – Vil Du skrive til hendeAndrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
MM N 1965. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
« Sten Drewsen  sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
MM N 1971. Munch-museet
Hilmar Olsen. Ikke datert
«Jeg har bedet om at Torkildsen skal komme ned og rense stuen for dyr – Jeg vil foreslaa Dem at lade Deres familie bo herude på Ekely til alt er istand – Jeg tror ikke det er heldigt i denne fugtige tid at bo i det lille værelse – De får da den korte tid være alene og male værelset – Dette lar sig vist»
MM N 1973. Munch-museet
Ottesen. Ikke datert
«Jeg sender Dem herved de 10 Francs jeg laante af Dem i Antwerpen . – Jeg er me{ … }get skamfuld over at dette det blev så sent – Sagen gik jo til slig simpelthen: jeg hadde intet – Nu har jeg pludseli tjent en Masse Penger på min Udstilling og kan så endelig få takke Dem for Deres ælskværdighed mod mig – Jeg har ikke skrevet før da jeg håbet stadig at kunne»
MM N 1974. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Nu har m{ … }an tat fra ret som fri mand han er sat under værgeråd –»
MM N 1976. Munch-museet
Axel Revold. Ikke datert
«Jeg har nøie overtængt sagen og er kommet til den faste beslutning ikke at utstille i Kiel –»
MM N 1977. Munch-museet
Barbra Ring. Ikke datert
« Oslo»
MM N 1978. Munch-museet
Ellef Ringnes. Ikke datert
«I tilknytning til { … }vor telefonsamtale vil jeg gjærne få oplyse om at jeg utelukkende k …  på grunn af sygdom er hjemme fortiden – Jeg har desværre måttet tænke på at flytte fra stedet da nærheden af byen gjør mig opholdet uudholdeli – Den ro jeg trænger for mit arbeide og for at forhindre min sygdom til at ta overtaget får jeg her ikke –»
MM N 1981. Munch-museet
Rostad. Ikke datert
«Samtidig som jeg indlever skjemaet til           skal jeg meddele Dem at jeg holder på at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret  med en henstilling om at gjøre en total forandring med overdrevne arbeide med jorden til matauking som jordstyret har pålagt – – Det har forværret min sygdom i høi grad og det kvæler alt mit egentlige arbeide: maleriet»
MM N 1982. Munch-museet
Rostad. Ikke datert
«Der blir circa 2 mål eng efter { … }hveteågeren og stykket nordpå circa 2 mål er mest ... og sump og må dreneres – Det egner sig bedst til beite for kua –»
MM N 1983. Munch-museet
Rostad. Ikke datert
«Jeg har det meste af året havt 4 gårdsfolk – nu blot 2    Det blir alts 3 liter ledig – Kua har havt 3 månders melke mangel på grunn { … }af kalving – og lang tid syg efter underernæring celulose – Den melker { … }jo ellers regelmæssig – Tidigere solgtes til nærliggende landhander Nu er dette ikke tilladt heller ikke til private hvordan skal vi forholde os.»
MM N 1985. Munch-museet
Helga Rogstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1996. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Den fri Kjærligheds Falskmyntner bande – der besudler for mig Quartier Latin hilse‹s› Hundekoblet leve –»
MM N 2002. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Jeg har været syg af min { … }bronchit i 2 måneder snart – og kan desværre intet udrette – Som jeg skrev Dig  …  kan jeg ikke få udført { … }mine allervigtigste foretninger –»
MM N 2003. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Jeg skal om en tid sende Fætter Diriks  500 kr – I sligt tilfælde er det en virkelig glæde at kunne hjælpe og jeg har jo osså sendt ham endel som Du ved – Jeg fik jo osså Sørensen  til at hjælpe{ … }ordne udstillingen – Men jeg kan ikke si annet end hvis Dyre ikke var helt bra burde han blit længer på Lillehammar  – der er bekjendt for at ha den bedste luft for sligt tilfælde efter Davos  – Midteuropa er helt ilde for tuberkulose –»
MM N 2004. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Jeg ved ikke om jeg skrev adressen rigtig derfor skriver jeg nu igjen – Jeg kom hid med Roede  og frue {og}der blir her en 14 dages tid – Fruen er nervøs syns jeg men Roede har de urokkeligste nerver – Jeg har forskjellige planer – men kommer vel snart at reise hjem – Muligens drar jeg til Nizza  – Skriv derfor om Du reiser did – og hvor Du tar ind – Muligvis kunde vi træffes i Avignon –»
MM N 2005. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Det ser ut som om man vil ækle mig ut her i Vestre Aker –»
MM N 2006. Munch-museet
Halfdan Roede. Ikke datert
«Jeg vilde foreslå{ … }t at Du skulde prøve at sælge for mig en Colection grafik Jeg trænger at supplere lidt min intækt iår – Jeg kunde nok altid greiet mig ennu et par år men skattevæsenet vil ha salg – når de vanlige udgifter skal fradrages intækterne –»
MM N 2007. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg sender strax 400 kr med takk for hjælpen Det var en stri måned d men det har vel været godt for noget – Feståret 33–34 blev osså en hidsig kamp mot skumlere –»
MM N 2008. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg sender med bedste takk 400 kr –»
MM N 2009. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Det var en skrækkelig balade dennegang – Det havde nu været nok at have s{ … }låt i bordet og sagt: De{t}r er utgifter til assistent og vagtmand circa 3000 kr – Lys og varme 2000 kr – Resten og mer endnu er utgifter til reiser, farvematerialer og malersager, reparationer – Dette er selvfølgeli ikke så go\d/t efter ¾ år nøiagti at gi rede for – Basta! Slig skulde det været svart på 5 minutter»
MM N 2011. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg opholder mig på den norske Riviera Aasgaardstrand  og Kragerø – Vel så bra som den franske –»
MM N 2013. Munch-museet
Halfdan Roede. Ikke datert
«Mine Billeder pakkes ind i disse Dage – skal vi snakke lidt om de forskjellige Forslag så skal jeg naturligvis lige- overfor e{ … }n så udmærket Kunstmæcen strække mig langt – især da jeg trænger Penger til mine mange Huskjøb»
MM N 2014. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg tror De forstod mig ret. Spørsmålet var om jeg ikke har ret til at beregne afskrivning af mine atelierer i Vestre Aker  …  som utgifter og afdrag på min intækt af mine malerier»
MM N 2015. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg må lægge fingeren på en spontan ytring af Dem i anledning mit elektriske lys. De sa som min stakkels vagtmand: Ja det er jo formeget De har Det viser hvor umuligt det er at få folk til at forstå forholdene herute.»
MM N 2016. Munch-museet
Halfdan Roede. Ikke datert
«Jeg tror det er best ikke at tilkalde mig når Du er sammen med din charmante frue – Vore nervecentrer reagerer vist mot hverandre og der danner sig komplexer –»
MM N 2017. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Her er der ro til overtænke de mange dispositioner jeg nu må ta.»
MM N 2018. Munch-museet
Johannes Roede, Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst»
MM N 2019. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets  beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterendeog chikanøse måte den taes på – Aker  vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
MM N 2020. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Takk for hjælpen – Jeg sender 400 kr strax»
MM N 2021. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Gjennem en række år har ligningsvæsenet  blot indrømmet mig  …  ret til at fradrage farvesager – og ikke tat hensyn til mine rimelige afdragsberegninger –»
MM N 2024. Munch-museet
Pola Gauguin. Ikke datert
«Gaugin  sier Efter et kort ophold i Norge  i 1905 reiste han med bitterhet til TysklandDette er helt ukorekt og misvisende og må forandres. Efterfølgende synes er vigtigt får plads istedetfor disse bemærkninger – Det udfylder osså noget – Min periode i Tyskland  er lite op omtalt –»
MM N 2026. Munch-museet
Kristofer Sinding-Larsen. Ikke datert
«Jeg har tilskrevet «De gra Norske Grafikere» og bedet om at få mine udlaante gravurer tilbake – Jeg har ikke fået svar og beder Dem venligst at ta Dem af sagen så jeg nu efter mange års utlaan får dem tilbage –»
MM N 2029. Munch-museet
Christian Skredsvig . Ikke datert
«Læses med Eftertryk på Første Ord»
MM N 2030. Munch-museet
Torvald Stang. Ikke datert
«Du gjorde mig en stor {t}Tjeneste hvis Du vilde skrive under et lidet Pengelån for mig – Jeg har reist hidop forat male men hele Sommeren er gået tabt på {g}Grund af Pengemangel – Jeg har forsøgt {alle}på alle Kanter uden {r}Resultat – Nu holder jeg på at hives ud af Hotellet – – Altså enten lån mig lidt selv eller lån mig Dit Navn »
MM N 2032. Munch-museet
Fredrik Stang. Ikke datert
«Jeg takker Dem om noget sent meget for det behagelige Samvær sidst og for D … { … }Kantaten som De sendte mig – Det har intresseret mig meget at læse den –»
MM N 2034. Munch-museet
Ole Sverre. Ikke datert
«Jeg sender et litet rits. Det er en opstilling af mine friser som jeg har brug benyttet. Jeg synes d{ … }e er så ypperligt og vakkert sat op af Dem så det er næsten synd at antyde en forandring. Nu sa De mig at et experiment lod sig gjøre.»
MM N 2035. Munch-museet
Sem Sæland. Ikke datert
«Min hjertelige takk til Dem opr. Fredrik Stang og den Weis { … }Rosen- croniske Stiftelse for den elskværdighed der er vist mig ved at sende mig fotografiet af mit billede i stiftelsen –»
MM N 2037. Munch-museet
Olaf Schou. Ikke datert
«{ … }Andreas Aubert  skrev til mig forleden at han troede De vilde lade mig komme tilgode hvad Assurancesummen indbringer for det ødelagte Billede – Jeg kan fortælle Dem at min pecuniære Stilling er den slemmeste – – Får jeg nu { … }en Del Penger»
MM N 2038. Munch-museet
Olaf Schou. Ikke datert
« Jeg har nu fra Deres Advokat fået en Masse Penger –»
MM N 2041. Munch-museet
Olaf Schou. Ikke datert
« Tusind Tak for Deres Brev og fordi De vilde besøge mig. – Det er desværre næsten umuligt at komme frem i den Opgangen – jeg bor –»
MM N 2047. Munch-museet
Rolf Stenersen. Ikke datert
«Jeg blev forskrækket over at min niece har klaget sin nød ligeoverfor mine venner –»
MM N 2048. Munch-museet
Rolf Stenersen. Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg var jo så dårlig sidste år og især i våres at jeg ikke vidste hva jeg skulde gjøre med Nedre Ramme  – Men ved en energi, jeg nok eier, har jeg hævet mig ved at spasere nedover de herlige skov‹lie› rundt Oslo { … }så jeg har kommet mig mærkeli (O skræk for mine fiender) Jeg trodde ikke jeg vovet at ta bil til Hvitsten  men jeg gjorde det og den herlige søluft gjorde mig meget godt Nedre Ramme  har tiltrods for det meget hæs{ … }lige hus en besynderlig charm og selv noen dages ophold der er mig en oplevelse og hvile»
MM N 2055. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det var kjedeligt at Invitationen til Trondhjem  kom så sent – Gad vide hvad Trondhjemmerne sier til mine Billeder – – Kanske de gjør Spektakkel og vil ikke udstille dem – Jeg kan jo vente mig alt fra Norge –»
MM N 2059. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Her ser du nok en variant af Alma Mater. Denne er mer livlig og den er lidt ny så den vil intresere mig mer –»
MM N 2060. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
« Det forberedes vist forskjellige bo biografiske bøker – blandt annet et der snart kommer ut – Du har tidligere skrevet at A Munch  er min onkel istedetfor P.A Munch  – Ligeledes at jeg havde en snæversynt far og en føielig mor – – Det Du har vistnok rettet senere dette med A Munch – men dette med min mor og far er slåt»
MM N 2062. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
« Munch havde længe især det sidste år 1904–1905 i Tydskland ligget under for en nervesygdom ofte med alvorlige anfald –»
MM N 2073. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Dette kom pladask på mig i min hårdt tilkjæmpede ro – Mussæumstanken opgav jeg for noen år siden efter utrolige viderværdig- heter i Vestre Aker  og Oslo –»
MM N 2074. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg syns at jeg har ved så mange leiligheter har forklaret folk hvordan jeg de senere år har havt det og hvordan jeg er bleven «presset mellem skjolde» her i Oslo – Det har været nødvendigt helt at trække mig tilbage forat prøve at få komme lidt til samling og i ligevægt så jeg mulig kunde infri mine sidste kræfter til det jeg nu har følt er «mit» livskald – – Jeg har ikke rukket at få besvart Dit brev da som jeg forøvrigt syns jeg tilstrækkeli har git svar på føren før –»
MM N 2075. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har skrevet til Dig og forklaret Dig at et Munch mussæum på Tullinløkken  ikke vil tilfredstille de krav jeg har havt til et sli sådant – Jeg måtte have et stort mussæum i tilfælde, hvor mine friser og monumentale arbeider kan få plads – Der er nok af steder i Oslo  hvor et sligt mussæum kan få plads – Nationalgalleriet  behøver til sin udvidelse gjennem årene ‹fuldelig› Tullinløkken ubeskåret»
MM N 2078. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har i mange år herute havt at kjæmpe med tr{ … }olde»
MM N 2081. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Først og fremst må jeg gjen- tage hva jeg ofte nok har sagt: Jeg må nu ha ro Det er mig umuligt at gå nu nærmere in på denne sag og på de forskjellige grunne Du har for Dine planer – Du må altså ikke undre Dig over at Du ikke får tilstrækkelig indgående svar af mig nu for tiden. Jeg har ment at mine ud i udtalelser i Pressen og til Stenersen var nok. og det korte brev Du fik på Dit lange»
MM N 2082. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Du fortalte mig sidst at Du holdt på at skrive om mig i biografisk lexikon – Du spurte om hvor jeg var i 1905 – Du vet jeg bodde i Tyskland  i disse år men kom til Aasgaardstrand om sommeren. Således osså i 1905 –»
MM N 2083. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg syns det er vigtigt at Du, der har befattet Dig såmeget med mig og min kunst får lidt mer greie på  …  de forskjellige begivenheter i begynnelsen af århundredet og især i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt at skrive om dette og det blir osså for vanskeligt – Jeg vil nødigt at den hævnkampanje og løgnkampanje der blev ført mot mig da jeg kom til Aasgaardstrand  fra Tyskland , syg efter af den stadig sig forværrende nervelidelse, der tilslut efter flere sanatorieophold i Tyskland senere år i 1909 nødte mig til det lange ophold på nerveklinikken  i Kjøbenhavn – skal gå over til «Norsk historie af idag»»
MM N 2084. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det er nok på sin plads at jeg får forklare forskjelligt om 1905 – Dette år fik da kamarillaen Kommentar ødelagt for mig –»
MM N 2085. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland  fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste til Kjøbenhavn  og la mig in på Jacobsens nerveklinik  – Som ellers reiste jeg hver sommer til Aasgaarstrand osså i 1905 –»
MM N 2087. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg skal skrive noen ord til Dig – Det går sent da jeg er dårlig og træt i hodet.»
MM N 2088. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg trodde at Christian Mustad hadde forklaret Dig hvordan det har sig med mig og at jeg har været nødt til at leve isoleret –»
MM N 2090. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har forklaret Dig at jeg ikke har mistet troen på ikke længer finner at det er heldigt at få et «Munch mussæum istand og at overhovedet slige privat mussæer af en enkelt kunstner er heldigt litet heldige»
MM N 2091. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det var morsomt at se Dig. Det glæder mig at Du syns min søster har ævner so til at male – Det vil nok glæde hende om Du kom – Hun har malt større dekorative blomster på væggene – Jeg har set Dem fo i fotografi og de ser gode ut.»
MM N 2092. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«En maler Hermod Knutsen  har kopieret mit syge barn {–}uten min tilladelse. Det er sked ved hjælp av fotografi og ved at se på billedet –»
MM N 2093. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det kunde nok være forskjelligt at fortælle fra disse år – Du husker da episoden med Karsten i 1905»
MM N 2094. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Pas endeligt på at man ikke får intryk af at Du vil nedsætte Tyskernes elskværdighed mot mig – Jeg har bare villet opretholde at jeg har havt så og så meget godt fra fransk hold og villet få folk fra at jeg skulde ha været været komme op i den slemmeste af den tydske kunst{ … }: Den tyske «Gedankenmalerei». Tyskerne har havt ellers så megen god kunst og vi har alle fra først af fået mange gode inspirationer derfra – Det var Liebermann  der gjerne vilde ha mig til væk en tid – Jeg reiste jo osså oftere til Paris  – Jeg har osså villet at man skulle vite at jeg har været lisså længe i Paris  og Frankrike  som i Tyskland»
MM N 2096. Munch-museet
Jens Thiis, Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen). Ikke datert
«Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i BTyskland  fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin . Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn  og kom på klinikken  der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand  men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
MM N 2097. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – I anledning det biografiske lexikon spurte Du mig vel om hv{ … }or jeg var i 1905 –»
MM N 2098. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes  gjæst i Lübeck  så på en måte Grev Keszlers  gjæst i Weimar 1903 og 1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige sanatorier forat få bugt med mine nerve slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb Hamburg1904–1905 i Hamburg  – Jeg reiste til Christiandsand  våren 1905 i {m}Marts måned forat prøve at reparere mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser i Hamburg  og det var igjære hva { … }bragte mig til klinikken 2 år senere –»
MM N 2099. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Her er solgt billeder som jeg i sin tid har fåt 50 k og 60 k og sogar intet til frisen ligettil 20,000 kr –»
MM N 2100. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«var mange –»
MM N 2101. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Efter denneen kurbehandling der kom jeg til hexegryten i Aasgårdstrand  med Karsten  og diverse damer med deres beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905 hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang»
MM N 2102. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det er nødvendigt at passe på sine datoer og at alt blir korekt hva Du skriver om disse år.»
MM N 2103. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det var jo et svært arbeide Du skaffet mig ved Dit spørsmål hvor jeg var i 1905 – til jeg fandt på at læse i boken Din – Som helhet er det rigtigt –»
MM N 2104. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det ben lang affære ogmeget at fortælle om alle disse kamarillaens Kommentaronde og sledske gjerninger og – Jeg har jo tænkt at skrive det i en selvbiografi og stoffet bør jeg jo beholde – Det var onde år disse fra de første 8 år af dette århundrede.»
MM N 2105. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Hvor bodde jeg i 1905. Ja det var et indviklet spørsmål –»
MM N 2106. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes billeder – Hun har nok drevet hardt på. Efter hva jeg kan se af det lidet jeg har af hende har hun farvesans og dekorativ sans – Hun har malt store dekorative blomster billeder på væggerne der i fotografi ser godt ut –»
MM N 2107. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Da var det Kamarillaen Kommentar som var ute –»
MM N 2108. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Efter at mine nerve lidelser vel efter KaHaukland overfaldet Kommentar begyndte at ta overhånd og efter noen hændelser i Hamburg  forstod jeg at jeg måtte ta et sanatorieophold og reiste derfor tidlig til Norge1905 – Du forstår der blev intet sanatorieophold af mine nye forfølgelser –»
MM N 2109. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det kunde være adskilligt  …  som det kunde være morsomt at snakke med Dig om.»
MM N 2110. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – Det var hyggeli at se Dig Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Ja det var ikke greit så fort at svare på –»
MM N 2112. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«I 190{8}9 på Klinikken  i Kjøbenhavn skriver Nørregaard  til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten  og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
MM N 2113. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Ja Kunst og Kultur  havde den frækhed at ta in in skumlerier i anledning af episoden i 1905 – Den gemeneste form for løgne»
MM N 2114. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg»
MM N 2115. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Hvorvidt vi får anledning til at snakke om disse sager og osså annet af behageli indhold ved jeg ikke – En hel del karikaturer som jeg ennu ikke har udgit gir et overblik af disse års begivenheder for dem der kan forståog vil forstå – Disse passer osså til begivenheterne her på Ekely»
MM N 2116. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har med det utroligste slit efter mange års kamp fåt uveirskyerne herute trængt tilbage – På andre kanter har jeg osså blevet lettet for byrder – Fra Skattevæsenet, fra reguleringsvæsenet gangster uvæsenet»
MM N 2120. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst – Det vilde vist glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes arbeider – Hun har nok drevet hardt på – Hun har tydeligt farvesans og sans for det dekorative – Hun har malt noen store blomsterdekorationer på væggene og de ser bra ut i fotografi. Det er muligt at hun kunde få afsat noe af sit arbeide»
MM N 2124. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Ja der har været mange kræfter i virksomhed forat ‹vurdere› mig – forat ‹dampe› … ‹forat› undertrykke mig. Ligefra jeg b gjorde suces fr før jeg kom hid»
MM N 2135. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter Bugge Kongsberg  op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. Paulsen  – Paulsen  er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere›‹kaptains›‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
MM N 2136. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«som det ikke er mig men en { … }annen der spyttes på får æren»
MM N 2137. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Ja jeg skal nok se på  … nationalgalleriet  når jeg blir bedre – Det har været en strabadsiøs vinter med farlige forkjølelser for mi{ … }ne bronchier –»
MM N 2138. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen  forat få ro for al pres fra skattevæsenet  og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede  en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby  h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  … ‹å› stort som halve Norge – Forresten»
MM N 2139. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Desværre har alle disse chikaner fra så mange kanter og osså pes pres fra mange kanter (Man skal jo her helst være altmulig mand)  …  ødelagt min arbeidskraft de sidste 10 år – Jeg havde fullt op af lyst og kraft og havde tænkt at kunne sat toppen på pyramiden –»
MM N 2140. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg synes at at alle disse kjækasserne med brede udstoppede bryst og skuldre skulde prøve at komme lidt op i luften og lære af fly – Det var bedre end at i 20 år at beskjæftige sig med med mit brochittilfælde som jeg har havt siden de svære brystsygdomme med blodstyrtninger i ungdommen – Jeg er nu bleven chikaneret fra alle kanter herfor –»
MM N 2141. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«kan jeg godt overlade min vindskjæve slægtning at male Raadhusdekorationerne siden han er så kjæk. Ja der er osså mange box‹ere› der kan udføre mine malerier sa jeg –»
MM N 2142. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«En dame i Dagbladet  fik endelig aftvunget mig noen udtalelser – Ja jeg skal si kvinnerne forstår sine kneb – Det er selvfølgelig for kommet med noget der får stå for hendes egen regning men der er dog væsentlige ting der er rigtige.»
MM N 2143. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Du kan ikke ‹undlade› at fremhæve den betydning som den mærkværdige mystiker Albert Kollmann  havde for min kunsts fremgang i Tyskland  – At de man begyndte at kjøbe af mig der var hans skyld og det var ham som skaffet mig Dr. Linde»
MM N 2144. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Ja når en stadig experimenterer som jeg og ikke vil male «furuen» stadig op igjen men alltid forlater en det jeg har holdt på med vil selvfølgeli lit bli sagt om at man kopierer andre – Man h er jo barn af tiden og har påvirkninger af ideer»
MM N 2145. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«En ondsindet petit –»
MM N 2146. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«At kunne fixere en normalpris for malerier som for …  er umuligt Et billede af van Gogh  solgtes til Berlinergalleri for 250,000 kr – Det blev vistnok 40 år siden bu{ … }d frem i Paris forgjæves for 200 Fcr –»
MM N 2147. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Du spurte mig hva Du syns om artikkelen om mig med de to portrætter før og efter 1905. Jeg fik vist ikke forklaret mig i telefonen men det var et pudsigt træf for netop var jeg { … }ivrig optat med optegnelser fra de bevægede og mythefulde år før og efter 1905 – Det blev jo osså i artikelen udtrygt savnet af mine optegnelser.»
MM N 2148. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Vinteren i Tyskland 19{ … }\04/–{ … }\1905/ lå han jeg mer og mer under for en nervesygdom som de stadige forfølgelser mot hans mig kunst og hansmig personli havde fremkaldt indtil det på vårparten gik over til alvorlige anfald – Jeg reiste så til Norge  hvor jeg i Aasgaardstrand  opholdte mig et halvt år – Høsten fik han en større bestilling af Herbert Esche  i Chemnitz  JegHan reiste dit og malte det bekjendte billede Herbert Esches børn    Jeg mødtes her med Van de Velde  der netop fuldførte Esches nye hus hans bedste bygværk»
MM N 2149. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom ut til og så på hennes bilder. Hun har drevet hardt på. Hun har efter hva jeg kan se af de få billeder hos mig tydeli farvesans og dek{ … }orativ sans og fotografierne viser at kan  …  finde motiver –»
MM N 2150. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det glæder mig at Du synes min søster har ævner for maling og det vilde nok glæde hende om Du kom op til hende – Hun har malt store blomsterstykker på væggene som efter fotografi at dømme er dekorative og kraftige. Vi er gode venner men vi er begge enige om at det best vi ikke er sammen»
MM N 2151. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg reiste så til Christiandsand  og traf min ven Th. Stang . Unionsopløsningen var i fuld gang – På Klubben gik bølgerne høit Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse af bare at være sammen med venner.»
MM N 2152. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«‹I› I korte træk var det slig i 1905 {I}Efter at min nervelidelse brøt ut for alvor med hallucinationer på Giebfrieds hotel  i Hamburg  i slutten af Februar 1905 – reiste jeg til Norge forat søge et sanatorium –»
MM N 2153. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det var et komplot mot mig i 1905 dengang. To er døde Jeg skal nok komme tilbunds i sagen –»
MM N 2154. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«{ … }Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon og Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det var bedst at Du vis{er}te mig hva Du skriver før det trykkes. Det bør bli rigtig i datoerne –  … »
MM N 2155. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Selv i det  …  deilige år 1905 kunde kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg husker dagene omkring 7de Juni – Det var herli vårveir og i haven min blomstrer stod kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne bvar i havenHøst har et litet billede af motivet. Jeg har et større selv)»
MM N 2156. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon – Det er vigtigt at Du viser mig hva Du skriver før det { … }trykkes – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 –»
MM N 2157. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg ser osså at jeg i tidlig våren 1905 var i Prag  ved den første ut store udstilling af mine billeder – Jeg selv var syg»
MM N 2158. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Jeg tok mig da for at forklare Dig herom – Det var sandelig ikke greit da jeg var omflakkende var bodde i Tyskland  og var sommermånederne i Aasgaardstrand  og måtte af og til reise til Tydskland  og med ordne med mine vigtige affærer i denne mi{ … }n kunsts gjennembruds tid i Tyskland – Ja jeg havde farli stræv til jeg endeli fandt på at kikke i Din bok om mig og til denne vil jeg osså henvise Dig»
MM N 2159. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Ja det er ikke let at gi en oversigt over begivenheterne fra 1900 til 1909 i Kjøbenhavn»
MM N 2161. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«har kunnet vove mig udenfor min have og { … }ta spadserture på landeveien – Disse spadserture er jo det der har holdt mig oppe.»
MM N 2162. Munch-museet
Ejnar Voss. Ikke datert
«Da vi havde ordnet med min søsters kjøb af  …  leilighet for { … }over 2 år siden sa De mig på Deres kontor at De havde kviteringer for de af mig udlagte 500 kr som sikkerhed liggende i Deres skuf og De sa at det var best de lå der –»
MM N 2164. Munch-museet
Walfrid Wasteson. Ikke datert
«Vil De til Bergen indpakke samtlige Billeder – og afsende til Bergen  først en Sending af omtrentlig 2{0}5 Billeder – Blir jeg ikke enig med Bergens Kunstforening sender jeg blot disse – Blir jeg enig sender jeg Resten –»
MM N 2165. Munch-museet
Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg er optat med så meget før min afreise til Norge  at jeg k ikke kan sætte mig ind i Arangementet – der forekommer mig i flere Henseender fornuftigt – – Jeg kan altså foreløbig { … }blot si at Sagen får gå  …   …  (jeg ser mit Navn er på Listen) og at jeg siden ved nærmere Syn på Tingene bestemmer mig – Jeg kommer»
MM N 2166. Munch-museet
Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg har mottat Dit brev  …  Jeg er på reisefødder og opholder mig ved kysten mellem Aasgaardstrand  og Kragerø  – Den sidste tid har jeg omtrent opgivet at ha Skøien  …  som opholdssted og er omsider kommet til den mening at jeg næppe bør længere ha det til fast bopæl – {N}Jeg udslites fuldstændi af alt det mas der følger med nærheten af byen – Alle krav alt besøg fra in og utland – Dertil kommer alt det arbeide jeg står i herute – Store friluftsatelierer med store påbegynte arbeider – Jeg har funnet det rigti  …  ikke efter Aulabillederne Kommentar helt at afbryde  …  med at arbeide i stort format –»
MM N 2167. Munch-museet
Erik Werenskiold. Ikke datert
«Jeg har modtat Dit brev her i Aasgaardstrand . Men sandt at si har jeg den sidste måneds tid blot flygtig ki{gg}kket på mine breve og lagt { … }dem i en mappe for engang senere når jeg får ro og tid nærmere se på dem –»
MM N 2168. Munch-museet
Karl Wefring. Ikke datert
«Med hensyn til hytten i Aasgaardstrand  så { … }vil jeg si lidt, da det har faldt folk tungt for brystet at jeg har den og Nedre Ramme  Man tænker ikke de mange af mine bedste billeder er malt her og at livsfrisen og Freiadekorationerne {er}har motiver fra strandbredden der – Jeg har i 30 år med afbrydelse (Det har nok været en mig påtvunge{ … }ne afbrydelser) malt studi{ … }er her hvor jeg osså har et skur til atelier –»
MM N 2169. Munch-museet
Karl Wefring. Ikke datert
«Vil du være så snil at skrive på for mig en vexelobligation for mig sammen med en anden – – Summen er 200 kr – Du gjør mig derved en stor tjeneste da jeg af mangel på penger endnu ikke er kommen i arbeide – og altså  … »
MM N 2170. Munch-museet
Anna Auerbach. Ikke datert
«»
MM N 2171. Munch-museet
Anna Auerbach. Ikke datert
«– Haben Sie vielen Danke fur Ihre liebens- wurdiche Briefe – E …  Erst jetzt habe ich Ruhe bekommen – wieder Briefe zu schreiben –»
MM N 2172. Munch-museet
Arnold Blumenreich. Ikke datert
«Mein herzlichsten Danke fur die angenehme zusammengebrachten Tagen in Berlin  – und fur Ihre liebenswurdiche Entgegenkommen – Ich wurde ein Paar Tage vor meine Abreise ziehmlich plotzlich besser – ich fangte an zu schlafen – Der verbesserte Zustand hat si{ … }ch vorgesetst – Ob es Wiesbadenkur oder warme Wetter der Schuld hat wheizs ich nicht – Ich gehe jetzt ein Bischen an Hochgebirge – Ich hoffe jetzt wieder arbeiten zu konnen – und hoffe auch zu Herbst ein kurze Tur nach Berlin machen zu konnen –»
MM N 2175. Munch-museet
Helge Bäckström. Ikke datert
« »
MM N 2182. Munch-museet
Dannenberger. Ikke datert
«Es thut mir leid das die G{ … }ravuren unmöglich ausbreitet werden können – Ich selbst besitze von diese alten Gravuren Exemplaren whelche ich aufbrennen werde – Es wäre grozs Unrecht { … }gegen Leute whelche  …  die Gravuren { … }gekauft habe. – Ich bitte Ihnen mir sagen whelche Gravuren Sie besitzen und es ist moglich das ich Ihnen ein»
MM N 2183. Munch-museet
Annie Dauthendey. Ikke datert
« Ich habe schon vor lange Zeit Ihre zwei Bücher bekommen – Ich habe Ihnen nicht sofort gedankt – alz ich erst die Bücher durchlesen wollte – und so habe  …  ich nach einige Zeit gehört Sie waren in Paris  – Dort wart hatte ich gewartet Ihnen zu treffen aber Sie waren in Griechenland  – Es war mir eine grosze Freude Ihre zwei Bücher in Kristiania zu erhalten – und ich danke»
MM N 2193. Munch-museet
Frederick Delius. Ikke datert
«Ich freue mich so daruber dasz ich Dich und Deine Frau Gemahlin wieder- gesehen habe – Und besonders freut es mich zu sehen dasz Du so gut ausgesehen hast und das Du Deine schone muntre Stimme behalten hast – Das Du Deine gute optimistische Humor whelche ich Dich so oft»
MM N 2196. Munch-museet
Sten Drewsen. Ikke datert
«Herved sendes med Tak tilbage de 10 Kroner – dem jeg hentede mig igår i Nykjøpping –»
MM N 2197. Munch-museet
Sten Drewsen. Ikke datert
«– Jeg er her for nogle Dage og reiser atter til Berlin  – er omtrent hele Tiden på Reise – Jeg får ligeså godt sende Dem – intil jeg finner et passende Billede et Par berømmelige Gravurer – til Erindring om det drabelige Slag i Kjøbenhavn  – hvor jeg { … }som Olaf Trygvason mod seilende fra Nordtydskland»
MM N 2198. Munch-museet
Sten Drewsen. Ikke datert
«Endelig kneb vi ham – og tusind Tak skal De ha – Jeg skammer mig  …  over alle de Tjenester jeg bebyrder Dem med –»
MM N 2199. Munch-museet
Edelweis (frau). Ikke datert
«Ich danke Ihnen für ihre Theilnahme in der Uberraschung gestern – Es hat mir ubrigens ein s{ … }ehr un- ruhiges Nacht gegeben – indem ich nämlich in Träume mir es als ein Traum mir vor- gestellte und schlieszlich wahr- haftig ausstehen muszte um mich von der Wirklichkeit des Traumes zu uberzeugen muszte –»
MM N 2202. Munch-museet
Herbert Esche. Ikke datert
« »
MM N 2203. Munch-museet
Hanni Esche. Ikke datert
«»
MM N 2205. Munch-museet
Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe so viel zu thun gehabt ({ … }5 Ausstellungen zu arangieren) das ich kein zu Schreiben keine Ruhe gehabt habe –»
MM N 2206. Munch-museet
Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen { … }Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe 5 Ausstellungen zu in diesen Tagen arangieren mussen – und habe keine { … }Ruhe zu { … }schreiben {–}gehabt –»
MM N 2207. Munch-museet
Herbert Esche. Ikke datert
«Entschuldigen mir bitte das ich {so lange}\R … / mit Antwort gewartet haben lassen – { … }Sie wissen wie ich Briefe schwer schreiben kann – und jetzt habe ich 5 Ausstellungen arangieren mussen – so ich keine Ruhe zu schreiben gehabt habe –»
MM N 2209. Munch-museet
Herbert Esche. Ikke datert
« Herzlichsten Dan{ … }k an Ihnen und Ihre Frau Gemahlin für die schone Aufenthalt { … }bei Ihnen –»
MM N 2211. Munch-museet
Hanni Esche. Ikke datert
«Ich fuhle mich jetzt so wohl dasz ich mir denken konnte schon in Mitte nachste Monat nach Chemnitz kommen zu können – Ich bitte denn dasz Sie so freundlich ware und mir benachrich- tigen ob es angenehm wäre»
MM N 2213. Munch-museet
Arthur Franquet. Ikke datert
«Ich danke Ihnen für Ihre liebenswürdige Brief – und Ihre freundliche Ein- ladung – Ich kann vor- laufig nicht meine viele Arbeiten verlassen – und die Reise nach ‹P›aris wird wohl erst in ‹A›nfang Juni sich machen – ich werde denn nicht lassen Ihnen zu besuchen und alzo Ihnen ein Brief voraus schicken –»
MM N 2216. Munch-museet
Axel Gauffin. Ikke datert
«Det glæder mig at mussæet sætter pris på Strindbergportræt- tet – Imidlertid vil jeg pointere at jeg ikke var helt klar over { … }at Strindbergportrættet netop passet til at komplettere min samling malerier i mussæet.»
MM N 2217. Munch-museet
Max Glaeser. Ikke datert
«Leider bin ich diesmal mit Ausstellungen und grozse Arbeiten so viel in Anspruch genommen das ich es mir nicht moglich gewesen ist uber Ihre Vorschlag mich zu kummern»
MM N 2218. Munch-museet
Akseli Gallen-Kallela. Ikke datert
«»
MM N 2219. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«auch nach Goteborg  fahren und bin schwach – – Es muzs denn Gemalden von Ihnen und anneren Privatleute in Deutschland – Aber leider habe ich Kunstverein in Dresden  (O Hettner ) fur dies Summer ausstellung versprochen – Ich habe ja nichts von Hettner gehort – aber es ist fur Summerausstellung – Kunstverein Dresden  brauche ja nicht viel – und man konnte ja mit Dresden auch verstandigen – Es ware ja schon jedensfalls eine kleine Samlung zu haben –»
MM N 2223. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Vielen Dank fur Alles! Ich { … }lebe ganz ruhig – nachdem ich ein monat wieder  …  bronchit gehabt habe bin ich jetzt ganz gut – Ich habe auch einzwischen ganz gut arbeiten gekonnt – Ich sehe kein Mensch – und gehe nicht im Stadt – Ich glaube Ruhe ist fur mich sehr gut – obwohl der Reisen»
MM N 2227. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2228. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
« »
MM N 2230. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Reise nach Italien nicht ausgeschlossen – Schieckte Ihnen Akvarel und Probedrucke hoffentlich wird es Ihnen Freude machen.»
MM N 2231. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Herzlichsten Danke fur alles – Die Jahren gehen wie ein Blitz –»
MM N 2233. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich werde wohl bald uber Berlin  nach Schweiz Italien fahren und wird Ihnen denn hoffentlich sehen konnen –»
MM N 2234. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich glaube es  …  ware gut gewesen hier zu kommen um die deutsche Ausstellung zu besprechen – Es sind zwei gute Ausstellungslokalen, die einzigste whelche in Fragen kommen: Blomqvist  und das neue Kunstner haus  …  Der d …  deutsche Legationsrath hat nur aufgeklingelt – Dann war ich krank – Später habe ich ihm in dieser Gelegenheit wiederholt auf- geklingelt. Aber es ist fast unmoglich ihm sprechen zu bekommen Er hat auch nicht weiter versucht mir in Verbindung zu kommen –»
MM N 2235. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2236. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre Karte und Briefe – Es sollte mich sehr freuen wenn die Ausstellung in Bazel  Ihnen fur die projektierte Reise hilfen konnte – Es wurde mich und viele annere sehr freuen Ihnen hier zu sehen – Es thut mir ja sehr leid dasz ich wie schon Ihnen gesagt mit den Summerarbeit und die viel grozse dekorative Arbeiten so aufgenommen»
MM N 2238. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich hatte sehr gern Ihnen auf Ihre gestellten Fragen antwortet – Aber erstens ist Briefe – besonders in fremder Sprache mir sehr schwer – denn ist es uberhaupt fur ein { … }Maler uber sein Bild zu sprechen – uberhaupt. { … }Ist es moglich – In Kunst ist immer ein Geheimnisz – Ihr Fragen sind ubrigens intresant –»
MM N 2239. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich bin krank gewesen und werde die Reise aufgeben Ich hatte gestern Schlafwagen bestellt zu Köln  um mit Ihnen zu sprechen – Ich hatte gedacht Ihnen die Sache naher zu erklären und dasz wir bei{ … }den an AmGutbier  telefonieren sollte – Sie Aus Ihr Brief scheint es alz ob Gutbier zu Verkauf recht hat – Ich»
MM N 2240. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2241. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«»
MM N 2242. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Wie ich Ihnen kurz mit- getheilt habe bin ich dazu gezwungen geworden mich ganz zuruckziehen –»
MM N 2243. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
« »
MM N 2245. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich hatte Ihnen schon längst schreiben sollen – Es ist nur aber unmoglich gewesen. Ich wheisz was Sie die { … }letzte Zeit von Kummer leiden muzsen. Dagegen hilft keine Trost. Ich hatte ja gern mit Ihnen schrechen gekonnt – Es ware moglich das Sie doch einmal hier kommen konnte nicht war –»
MM N 2246. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Es hat mich ein tiefen Schmerz gethan zu horen das Sie die grozse Verlust erlitten haben –»
MM N 2249. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich danke Ihnen fur unser Zusammensein Ich hatte zweimal an Stockholm , Grand Hotel { … }an Ihnen telefoniert – letztemal habe ich um Ihre Abreise Nachricht { … }bekommen –»
MM N 2250. Munch-museet
Harry Kessler. Ikke datert
«Ich habe jetzt meine Arbeiten, – whelche bei Cassierer ausgestellt wurden, werde bekommen –»
MM N 2252. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Ikke datert
«»
MM N 2253. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Jeg har bedet Dig  …  pr telegram om at bestille værelse med bad – Hvis jeg ikke bebyrder Dig formeget vilde jeg osså be Dig – hvis Du ikke vidste om et lyst ugeneret værelse jeg kunde»
MM N 2257. Munch-museet
Ernst Harms. Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir aber zu schreiben ist mir sehr schwer ich kann nicht meine wichtischste Briefe fertig kriegen und ich musz unbedingt jetzt fur eine Zeit Ruhe halten – Ich fahre in 3 Wochen nach Wiesbaden – Ich danke Ihnen fur die geschieckten Zeitungen mit Artikelen von Ihnen – Die Frankfurter Artikel hat»
MM N 2258. Munch-museet
Josef Paul Hodin. Ikke datert
«De sagde til mig at De forstod norsk og jeg benytter mig heraf –»
MM N 2259. Munch-museet
Ludwig von Hofmann. Ikke datert
«{ … }Es wurde mich sehr freuen wenn Sie und Ihre Frau Gemahlin zu meine kleine Ausstellung 4 Uhr heute Nachmittag kommen wollten»
MM N 2260. Munch-museet
Otto Hettner. Ikke datert
«Ich habe schon mehren Tage an Arnold  geschrieben – hoffentlich haben {s}Sie schon mit Ihm gesprochen –»
MM N 2261. Munch-museet
Selma Harden. Ikke datert
«Es wurde mich sehr freuen wenn das Bild bei Langberger das richtige wäre. Ich habe ja immer gedacht dasz Sie das Bild besasz. Sie haben mir ja  …  in {15}20 Jahren nichts uber Verschwinden des Bildes erzahlt – Wenn Sie nur vor etwa 15 Jahren uber mir gefragt habe wo das Portræt von Ihnen sich befindet glaubte ich das Sie auch die zweite Fassung ein Pastel besitzen mochte und ich habe Ihnen geantwortet das ich es nicht wuzste aber das es in Bergen verkauft war.»
MM N 2262. Munch-museet
Selma Harden. Ikke datert
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei Langberger das richtiche wäre – Ich habe ja immer gedacht das das Bild bei Ihnen war Sie haben mir ja in fast 20 Jahren nichts darüber erzahlt – Wenn Sie mir f vor etwa 15 Jahren uber das Portrait gefragt haben glaubte ich es war Ihr Wünsch das zweite Fassung ein Pastel zu besitzen – Ich habe denn geantwortet das das Bild in Bergen verkauft war –»
MM N 2264. Munch-museet
Erich Heckel. Ikke datert
«Sie haben mir ein sehr grozse Freude gethan { … }dadurch das Sie mir das schone Holzschnitt geschenkt haben – Es wirkt sehr gut auf meiner Wande – – Hoffentlich werde ich einmal { … }bald wiedersehen konnen – entweder in Berlin  oder bei unser{ … }en { … }lieben»
MM N 2265. Munch-museet
Tor Hedberg. Ikke datert
«Tusind tak for boken som»
MM N 2276. Munch-museet
Heinrich Hudtwalcker. Ikke datert
«Mange tak for brevet – og så må jeg bede Dem takke Deres frue fordi hun var så elskværdig at sende mig Schleichs  bok – Den var naturligvis  …  meget intressant for mig at læse den – Den er jo temperamentfuldt skrevet og så har jeg jo levet sammen med mange af personerne – De kjender vist nu tilstrækkeli min næsten sygelige skræk for at skrive breve – så de forstår grunden til at jeg ikke har fået takke\t/{–}før.»
MM N 2279. Munch-museet
Naum Kaufmann. Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre freundliche Briefes – Ich habe so viel umgereist und habe so viel zu thun gehabt das es mich leider bis jetzt nicht moglich gewesen ist Ihre und Hrn Dr. L{ … }ewinson Brief zu beantworten – – Noch ist es mir auch nicht moglich gewesen uber die Gelegenheit mich ganz klar zu machen; aber»
MM N 2280. Munch-museet
Anker Kirkeby. Ikke datert
«»
MM N 2281. Munch-museet
Per Kure. Ikke datert
«De udgifter der {er}har været { … }påkrævet ved experimenter»
MM N 2285. Munch-museet
Harry Kessler. Ikke datert
«Ich kann jetzt zu jeder Zeit kommen {s}Sind Sie da in eine Woche? – ich musz bald nach Paris um eine Ausstellung zu machen –»
MM N 2290. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Von Dr Reiche  habe ich nichts gehort – Man findet meine Preise zu hohe aber wenn nun einmal das Gemalde solche Preise uber{ … }all»
MM N 2292. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«I{ch}hr Karte habe ich erhalten besten Danke – Es wird nicht moglich die Gemalden in Berlin  jetzt ausstellen alz die sind schon unterwegs nach München –»
MM N 2293. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Vorlaufig kann ich nur sagen dasz mit dem Fries sieht es traurig aus –»
MM N 2296. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Herzliche Danke fur Ihre Briefe, Fotografien und sonst fur Ihre unermudliche Umsorge –»
MM N 2298. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Ich bin in Hamburg  und wunsche sobald wie moglich nach Bergedorf zu gehen – Es war nicht sehr erquickend bei Dr Linde – Wie ich mich verhalten soll wheisz ich nicht – Vielleicht ware es besser Ihm den Dienst machen und die Fries für mich behalten dann haben»
MM N 2303. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Ich finde es besser und ich finde mich freier jetzt wie ich es gemacht habe – Dr Linde hat mir viele Dienste gemacht und wenn es Ihm»
MM N 2305. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«»
MM N 2306. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Habe eben in Goteburgtur ein der Portraits für 11,000 Mrks verkauft – An Stockholm»
MM N 2312. Munch-museet
Curt Glaser, E. Leuthold-Resch. Ikke datert
«Bin Sclu Ende April zu hause – Am besten von B. Am besten mir telegrafieren wenn Sie in wann und wo Sie in Berlin { … }sind Bitte  …  mir von Berlin  ab telefon 10 Uhr morgen telefonieren»
MM N 2313. Munch-museet
E. Leuthold-Resch. Ikke datert
«Es thut mir sehr leid das Sie auf Briefe gewartet haben. Ich habe mich letzte Jahre durch viel Arbeit und viele ansträngend Ausstellungen so ich bin nötig gewesen für einige Zeit und schonen und für allerlei geschaftlich Sachen mir fernhalten. Hoffentlich damit es nicht lange bis ich wieder restauriert werde. Briefe sind mir sehr schwerig und wie ich mein altes Freund Meier–Graefe geschrieben habe. Ich modet lieber eine Reise nach Berlin  machen wie 2 Briefe schreiben. Nun habe ich gedacht zu Früsummer eine Reise nach Deutschland  zu machen. Es ist hauptsachlich um Freunde guten Tag sagen und Briefe beantworten. Sehr wahrscheinlich werden wir die Gemälde verkauf abgelegenheit besprechen können. Es ist wahr das ich 3 Atelier habe und viele Arbeiten. Aber es ist meistens emfertige Arbeiten und grosse Entwürfe für dekorative Gemälden. Ich habe ja auch der grosst Ehre abgeschlagen zu staatliche Musæum in München ein Bild zu ver- kaufen. Es ist ja lange hier geplant oben ein Musæum meiner Gemälden zu bauen. Meine Gemälden passen ja zusammen. Der Plan ist ja, aber ich habe ja noch keine bestimmung genommen.»
MM N 2314. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich habe einige Tagen Influenza gehabt und nicht vieles machen {kommen}gekönnt»
MM N 2321. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
« Ich glaube auch es ware gut das Kinderportrat in Secession  auszustellen – Es gut aus auch hier – aber viel mehr Wirkung wird is in Secession  haben – \Halten bitte darauf/»
MM N 2322. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
« Die Kiste mit die Gravuren sind wohl jetzt zuruckgekommen – Diese konnten Sie denn vielleicht nach Hamburg schiecken – Ich richte mich jetzt in meine Atelier ein –»
MM N 2323. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich habe wie die ganze Stadt Influenza –»
MM N 2324. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich bin jetzt ein Bischen besser    wir haben ein wunderschöne Herbst es riegt in der Luft aus Italien – es musz was Fohnwind hier aufgekommen sein – Die Dekorationen habe ich ungefahr fertig – In Betracht der Verhaltnisse – muzs ich sagen ich Gluck gehabt habe – Moglich wenn ich frischer gewesen ware – waren die Bilder besser geworden – Die Dekorationen sind jetzt sehr sehr schnell und fest eingehauen – Es hat ja alz  …  Fortheile – Aber es ist ja moglich ich spater finde die Arbeiten muzsen mehr zusammengearbeitet werden –»
MM N 2325. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich habe die Kritik des { … }Herr Rosenhagen  gelesen – Es ist sehr liebenswurdig aber meine Gemal{ … }den sind nicht mit Terpenthinöl gemalt – – Die meisten finden die Portraits sind sehr voll in Farbe – Beinahe samtliche Zeitungen sind jetzt { … }rühmend – «Börsen Courrier nennt Ihre Portrait von ein erschreckende Sicherheit gemalt»
MM N 2328. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich habe eben ein Ausstellung in Breslau  geschlossen – Was meinen Sie um eine Ausstellung in Lubeck? Es ist eine kleinere Ausstellung –»
MM N 2329. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Unsere Gelegenheit musz selbstredend {ba}baldigst regliert sein –»
MM N 2330. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Vielen Dank fur Ihre freundliche Zeilen – Es war schon einmal von Ihnen zu hören –»
MM N 2331. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Haben Sie viele herzliche»
MM N 2332. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Besten Dank fur 100 Mrks»
MM N 2334. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich habe die Sendung 450 Mk erhalten. Besten Danke»
MM N 2335. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
« Sie werden wohl jetzt zuruckgek von Ihren Seefahrten zuruckgekommen sein. Wie ich gedacht habe ist diese Jahr Summer fur mich ein sehr productiver und glucklicher gewesen – Ich habe schon eine ganze Reihe farbreiche Arbeiten gemacht –»
MM N 2336. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
« Besten Dank fur das Brief –»
MM N 2337. Munch-museet
Marie Linde. Ikke datert
«Meine allerherzlichsten Danke fur Ihres Briefes – Die Nachrichten von Lubeck  ist ja nicht alles gut und es thut mir sehr leid das Dr. Linde  kranklich gewesen ist – Sonst freut es mich zu horen das Sie von Ihr Kinder und Kinderkind sehr Gluck haben – { … }Es ist wohl zuletzt das höchste gluck»
MM N 2340. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre liebenswurdiche Brief whelchen mich { … }ein Bischen verspatet in Hande gekommen ist – Ich bin letzten Zeit zwischen Kragerö  und hier hin und zuruckgefahren – Dazu kommt das { … }ich – wie vielleicht Hrr Kollmann  erzählt – { … }hat – eine besonders schlechter Briefschreiber ist – – Nun hatte ich auch Ihnen gern ein ausfuhrlicher Brief»
MM N 2342. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Es freut mich dasz bei Ihnen alles gut ist – und hoffe das Bad in Bohmen  Ihre Frau Gemahlin gut  … hun wird. – Ich habe mich jetzt ganz gut geholt { … }durch {b}Baden und Ruhe – Mein Angina ist bald wieder wek – Ein komische Zufall in Kristiania wo ich vor 10 Tage war um Studie zu Ihre»
MM N 2343. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Bitte so freundlich sein das Brief adressiert an { … }Ihnen bestimmt für Hrr Newmann in Hamburg weiter zu schiecken –»
MM N 2345. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Ich hore eben das das grosze Bild von den groszeBerliner Secession refusiert ist – Ich hatte es schon gedacht wie Sie wissen –»
MM N 2346. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Sie haben mir gefragt uber die Preise – Ich wollte der Preis für 8000 Mk fur ein andere halten – Weniger konnte es nicht sein ein Sommers arbeiten – Fur Ihnen hatte ich der Fries fur 3500 M gegeben – und ich musz offen gestehen ich war uberzeugt dasz das»
MM N 2347. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Wahrscheinlich werden unsere Wege jetzt scheiden jedensfall fur ein Zeit – Die Begegnung der Welt- alten – Es war sehr schon aber ich mochte nicht das der Schlusz eine { … }Tragedie der Liebe w{ … }are (Tragedie der Liebe ist ein { … } …  Norwegisches Stuck)»
MM N 2348. Munch-museet
Mogens Lorentzen. Ikke datert
«Tusind tak for Deres elskværdige brev og ærefulde inbydelse til at udstille i Eders midte – Desværre må jeg si at { … }det nok ikke lader sig gjøre For det første blir der ingen større udstilling holdt af mig her. {d}Dertil har jeg de sidste år trukket mig helt tilbage fra alt foretningsmæssigt og fra alt udstillingsvæsen – Det har været på grund af sygelighed og det bekommer mig så godt at jeg vil fortsætte hermed ennu 1 eller 2 år. Jeg  …  reiser om et par dage på landet fra alt som minder om oldingfødselsdagen –»
MM N 2351. Munch-museet
Richard Mengelberg. Ikke datert
«Leider muszte ich gestern plotzlich von Berlin  abfahren – und kann ich alzo leider nicht Dein Geburtstag feiren – {Ich}Es { … }war meine Absicht Dir heute eine Depeche schiecken aber hatte kein Pfennig»
MM N 2352. Munch-museet
Morosow (fru). Ikke datert
«J’ai envi aussi a vous Madame expresser Kommentar mes remercie ments sincère pour les belle jour a Chemnitz  – et m{ … }a gratitude { … }pour votre pa{ … }tience avec la patient { … }nervös{ … }e»
MM N 2356. Munch-museet
Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Kannst Du mir 40 Mk in borgen – Du kannst diese bestimmtin 3 Wochen zuruckhaben – oder wenn Du willst kannst Du es von Wildenbrust  haben – Jedenfalls wheisz Du ich kann Dir es wiedergeben – Die 200 Mk von { … }die Mappe kriege ich nicht wieder – aber ich bekomme von meiner Dekorati{ … }on Geld in 10 Tage – Wenn Du es nothig hast g … kriegst Du es pr sofort»
MM N 2359. Munch-museet
Julius Meier-Graefe. Ikke datert
«Besten Dank für Ihres Briefes – es ist schon lange aber ich habe keine Zeit zu oder vielmehr Ruhe zum schreiben gehabt – Besonders alz ich 100 Brief zerreisze fur ein fertiges –»
MM N 2360. Munch-museet
Karl Madsen. Ikke datert
«Jeg skal i Anledning Deres Telegram meddele Dem at der er forskjellige Grunde for at jeg ialfald en Tid selv ønsker at behold{ … }e {b}Billedet – { … }Blant annet ønsker jeg jo osså at beholde om muligt den hele mindre Billedserie samlet – Jeg har jo allerede flere Tilbud fra tydske Byer og annetsteds – Selvfølgelig»
MM N 2361. Munch-museet
Herman Messtorff. Ikke datert
«Es war Schade dasz ich nicht früher zu Ihnen gekommen bin – anstatt bei Giebfried  zu wohnen – Dort war es nicht moglich trinken zu lassen – Aber was geschehen ist ist ges{ … }chehen – und es hat mir eingesehen dasz ich ernst für – diese Uebernervositet was zu»
MM N 2363. Munch-museet
Hans von Müller. Ikke datert
«Ein sehr bewegtes Leben { … }ist Schuld daran dasz ich nicht Ihnen früher geschrieben haben – Ich habe endlich Ihr Adresse  …  erhalten – und wieder»
MM N 2364. Munch-museet
R. Morton. Ikke datert
«I thank jou very much for jour very friendly and intresant lettre (writing) Ich schould like to know more English and speak a little with jou – But it cant help –»
MM N 2367. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich glaube unsere Seelen offnen sich für einander – wir konnen noch naher kommen und in der Dunkelkeit einkucken – Wir sind wahr gegen einander – ich fuhle Du bist wahr gegen mir und Du wirst auch mit { … }Deine feinen musikalischen Instinkt fühlen dasz ich auch wahr – bin – gegen Dir»
MM N 2368. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Seelische Sturme und Wiedersehen alte Platze haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Hast Du an mir gedakt    Dein kleines Brief { … }habe ich gekuszt und ein wheisze Felsen habe ich in der Ferne gesehen – Dein Bild hangt uber mein Bett – Du { … }sehst da ahnlichkeit da.»
MM N 2371. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich kriege hier wenig {r}Ruhe {mit}um mit Dir zu sprechen – Ich kehre Ubermorgen zuruck nach Lübeck  – es gefallt mir da viel besser – Ja die Norwegeren – Ich bin selbst Norweger aber ich verkehre nicht mit meinen Landsleuten aus im Ausland – Ich bin so unglucklich deswegen das so viele in Quartier Latin sind – und ganz»
MM N 2373. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Dein letztes Brief war das zweite Schnee- gewitter – Sehr gunstiche Resultaten geben solche nicht»
MM N 2374. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Dein letztes Brief war das zweite Schneegewitter. Ich werde Dir nur  …  heute auf Deine Fragen antworten – { … }ich sch{ … }reibe vielleicht morgen mehr –»
MM N 2378. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Warum ich in meinem letzte Brief so aufgeregt war werde ich Dich einmal spater erzahlen – Ich { … }bin mude der Norwegeren – moglich fahre ich in die Gebirgen – Ich habe eine En{ … }tdeckung gem{ … }acht»
MM N 2379. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Ich arbeite furchtbar – Jetzt nur ein Grusz – Ich werde Dich auch { … }sagen dasz ich eben { … }aus ein furchbare dunk{l}el Wald losge– kommen bin – Es hat 3 Jahre gedauert – Ich weisz alzo was in diesen Walde passieren kann – Lowen und Tigern und Schlangen»
MM N 2380. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich fahre Morgen nach Lubeck  – Gott sei dank – Ich hatte leichter zu Dir und ofter zu Dir geschrieben { … }gekönnt wenn Du diese erste Brief nicht geschrieben hatte – { … }aber Du muszt auch Dich selbst sein und alles sagen – Man kann sich in ein Brief nur theilweisz sich geben – und in d{ … }en verschiedensten Stimmungen – so viel wie moglich – und diesen zeigen von verschiedenen»
MM N 2382. Munch-museet
Eva Mudocci , Olaf Schou. Ikke datert
« Ein Grusz von mein Haus – Selische Sturme und Christiania- leben haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Denkst an mir? Dein kleines Brief habe ich gekuszt – und Deine wheisze Felsen sehe ich in der Ferne – Ich ware bein{ … }ahe zu Dir gefahren aber mein Arbeit zwingt mir – und»
MM N 2384. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich glaube wir konnten einander durch unsere Briefe naher und naher in der Dunkelheit u{ … } …  Seele»
MM N 2385. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Du wirst wohl wieder ungeduldig uber meine Schrift – Ich werde Dir {m}das Bild erklären – Das ist mein Haus da oben neben bei ein kleines Atelier – Der Garten geht bis Wasser wo ich bade und ein kleines Schiff ha …  Boot habe – liegend {–}\habe,/ Der Garten ist sehr amusant – ganz wild – ein Theil i{ … }st offen – ein Theil ein Wildniss – ganz dunkel, da möchte ich gern mit Dir gehen einmal – ein warmer schöner Sommernacht»
MM N 2386. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Es freut mich dasz es Dir gu gehst – Du fragst ob ich krank bin – Ich bin nicht kranker wie sonst – aber sicher ist es das nach diese unglaubliche gemeine { … }Geschichten mit vor einigen Jahren meine Seele krank gemacht hat – und mir ein gefahrliche Nervositet gegeben»
MM N 2387. Munch-museet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Det skulde være mig en Glæde at se Dig – men husk på at jeg er i Kur og har sygmeldt mig – så Du ikke blir skuffet – Jeg har besluttet at gjøre { … }alt for at bringe mine Nerver i Orden og mine Fiender skal ikke have den Glæde at se mig knækket – De har vistnok gjort alt muligt – ‹Det› b‹lir›‹alti› nogle stille og rolige Dage –»
MM N 2388. Munch-museet
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«Ich habe Ihnen neulich ein kurze Antwort in Gelege\n/heit die grozse Ehre Sie mir beweisen wunschte – und mir in der Komite der Nietzsche Denkmal mitzuhaben – möchte –»
MM N 1633. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Det var beregnet at først skulde gutterne sættes ind på Eidsvold  uten at iforveien at spørge mig –»
MM N 2389. Munch-museet
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«Nun habe ich so vielmals schreiben gewollt – aber immer habe ich so  …  viel zu erzahlen gehabt – und das Brief ist nicht geschrieben geworden.»
MM N 2390. Munch-museet
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen ein ganz kurze und herzliche Danke für Ihres Briefes und für die Freundschaft Sie mir so l{g}ange gezeigt haben –»
MM N 2391. Munch-museet
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«Ich habe vor kurzem von Hrr Thiel  ein sehr liebenswurdiche Brief erhalten – Er ist {fur}mit dem Nietzschebilden ganz begeistert und er ist auch mit dem kleine Bild von Ihnen sehr zufrieden –»
MM N 2392. Munch-museet
Alfred Pellegrini. Ikke datert
«Ich habe heute eine Karte von Herr Lichte …   Alz ich leider seine Briefe nicht { … }finden kann { … }kann ich leider nicht ihm antworten und ich bitte Ihnen so freundlich sein ihm en Grund zu mittheilen warum ich leider nicht sein Wunsch erfullen kann und warum ich nicht ihn antwortet habe»
MM N 2393. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
« Ich habe Ihnen heute eine Theil der bestellten Gravuren geschieckt – und werde ich Ihnen Morgen der Preis sagen – {Ic}Es ist mit viele Umstanden verbunden den Gravuren aussuchen und viele habe ich uberhaupt nicht – ich musz alzo – alz ich auf eine kurze Reise nach ‹Cöln› gehe – erst die Sachen wenn ich wiederkommen erledigen.»
MM N 2398. Munch-museet
Preisler. Ikke datert
«Ich bin heute nacht am 1 Uhr zu hause gekommen – aber muszte wieder heraus um für die schöne Plakat «Manes » mir geschieckt habe –  … { … }Die schöne Gedanke! so schön ausgedruckt – – {So}zu {muszen ‹wir›}danken – Ein schönere «Plakat»»
MM N 2401. Munch-museet
Dagny Przybyszewska. Ikke datert
«Du ser min Slaphed er meget stor – Jeg har endnu ikke fået sammen Gravurerne enda de ligger på mit Værelse – Nu har jeg forøvrigt ikke alle – f Ex Skrig blot i et Expl. og kan altså ikke sende det – Jeg skal imidlertid nu om et Par Dage se at få sammen hva jeg kan – det er ‹nu›»
MM N 2402. Munch-museet
Johnny Roosval. Ikke datert
«Tak for Brevet – Jeg har ikke havt Tid til at svare paa Grund af Reiser – Billedet skal { … }om kort Tid (faa Dage) sendes til Dem – det ankommer strax fra Tyskland  – Skriver { … }snarest til Dem»
MM N 2404. Munch-museet
Alfred Rütschi. Ikke datert
«Erstens danke ich Ihnen bestens die angenehme Stunden wir in Frankfurt am Main  zusammen zugebracht haben – Ich bin jetzt besser – ich glaube auch das die ‹Emser›kur in Wiesbaden sehr gut gewesen war –»
MM N 2405. Munch-museet
Alfred Rütschi. Ikke datert
«Herzliche Gruzse an I{ … }hnen Wartmann  und Zurich  – Hoffe sehr ob moglich Ihnen in September zu treffen –  …  Schreibe baldigst»
MM N 2406. Munch-museet
Alfred Rütschi. Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre liebenswurdiche Briefes – ‹wo› Sie die intresante Mitheilung geben das Sie die Gemälden whelche Sie besitzen an Kunsthaus geschenckt haben –»
MM N 2407. Munch-museet
Alfred Rütschi. Ikke datert
«Herzlichen Dank fur Ihr freundliches Briefs – Ich denke oft an Ihnen, Dr. Wartmann  und uberhaupt Zurich  – Es war schone und lieb Begegnungen – Ich bereue oft das mein schlechte Nerven mich verhindern geselschaftliches Verkehr – Ich»
MM N 2408. Munch-museet
Walter Rathenau. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für die mir liebenswurdig geschieckten Exemplaren des Katalogs – Ich bin derart in Arbeiten { … }aufgenommen – und habe so viel zu denken gehabt dasz ich leider noch nicht Ihnen antwortet haben konnte –»
MM N 2409. Munch-museet
Walter Rathenau. Ikke datert
«Ich bin einige Tagen in Berlin  gewesen und muzs Morgen wieder reisen – leider ohne Ihnen und { … }anneren liebe Freunde gesehen zu haben – Eine asthmatische Leiden: gestattet mir nicht Besuch»
MM N 2418. Munch-museet
Helge Rode. Ikke datert
«Har Du fået et tryk (litho) { … }af Dit portræt og Din datters? {J}Det var en journalist ‹Alm-vits› oppe hos mig og sa han skulde reproducere Dit portræt til en artikel så lod jeg ham få det og Dit datters med { … }hans løfte om at det skulde bringes Dig – { … }Jeg skylder Dig for en billet fra Paris  til Berlin vistnok men da det vil si det samme som at ødelægge 8 dage hvis man skal prøve at få Dig i tale så bruger jeg dette gammeldagse og helt frygtelige middel at skrive –»
MM N 2419. Munch-museet
Helge Rode. Ikke datert
«»
MM N 2421. Munch-museet
Axel Romdahl. Ikke datert
«Vi havde en hyggelig pasiar i det lille rullende hus – der endte med en mild diskution om krigen – seet vistnok fra to synspunkter – Tilslut havnet G{ … }oldsmith  smilende i værelsets anden etage og sovnet ind i beskuelsen af sin { … }næse – «whelche ihm heute Abend besonders lang und grozs vorkam»»
MM N 2422. Munch-museet
Albert Kollmann, Johnny Roosval. Ikke datert
«Jeg har modtaget Deres elskværdige Brev og Deres artikel i Aftonbladet  – og takker Dem hjertelig for begge Dele – Deres varme Artikel i Anledning mine Billeder i Kunstforeningen  i Kristiania glædede mig meget – men»
MM N 2424. Munch-museet
Franz Servaes. Ikke datert
«Herzlichste gute Neujahrwünschen an { … }Dir { … }und Deinigen – in Erinnerung um alte schone Stunden»
MM N 2426. Munch-museet
Thilo Schoder. Ikke datert
«Einliegend { … }ärztliche Erklarung kann Ihnen Uberzeugung geben – dasz ich notwendich Ruhe haben muzs – Ich muzs jetzt einige Zeit ganz wek von Oslo  sein Sollte ich einmal zu Krafte kommen wurde es mich freuen mit Ihnen uber unsere Freunde in Weimar sprechen»
MM N 2427. Munch-museet
Thilo Schoder. Ikke datert
«Es thut mir sehr leid das es mir nicht moglich ist mit Ihnen zu sprechen»
MM N 2428. Munch-museet
W. Schölermann. Ikke datert
«Viele Dank fur Ihres Briefs –»
MM N 2429. Munch-museet
Joachim Soltau. Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Geschenck. Mein Hals ist krank und ich darf nicht rauchen – Aber blos die feine Cigaren ansehen und riechen wird mich ein Genuzs geben»
MM N 2430. Munch-museet
Joachim Soltau. Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für alles schönes was Sie mir in Ihr Brief sagen um meinen Lande unsere Kunst und { … }Dichtung – Sie sagen mir auch was mir sehr freut, wie gut Sie über meine Kunst denken –»
MM N 2431. Munch-museet
Heinrich Stadelmann. Ikke datert
«Ich werde gern bereit sein Ihnen ein Bild zu Reproduktion uberlassen – Es muszte denn ei{nige}n bei Hr Piper liegende Grafische Arbeiten»
MM N 2432. Munch-museet
Harald Kaarbø. Ikke datert
«Hva vil jeg kunne risikere av behandling Andrea fortalte mig det var aftale at skolepenger kunde betales efter 3 månder. Trods mine advarsler og min høitidelige nægten at betale for gutte‹rne›. Tillader man sig at gi mig bebreidelser og lægger ansvar for gutte‹rne› på mig»
MM N 2439. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Nach lange Ruhe geht jetzt wieder mein Strom des Lebens friedlich und still wie der {S}stille Flusz der Saalecks  – und die Sturme meine{ … }s Lebens stehen wie alte Thurme umgefl{ … }ugel{ … }t von Raben –»
MM N 2440. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Ich schiecke dies Brief { … }ab – {H}hoffentlich werden Sie doch was es bedeuten soll auszufinden können – Sollte ich ein neues Brief anfangen furchte ich es erst in 3 Wochen fertig haben – Inzschwischen habe ich ihr letztes Brief erhalten – Ich hoffe { … }wehlche { … }Katalogen verkaufen konnen – obwohl hier jetzt Ende die Zeiten schwer { … }sind. – Ich werde aber probieren – Ihre signierten Drucke schiecke ich sofort Ihnen zuruck – { … } … {neue}5 neue und alte Druck schiecke ich mit alz Weihnachtsgeschenck»
MM N 2462. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich bin jeden Tag im Begriffe die jetzt so oft geplante Reise uber Deutschland  nach Venedig  zu ausfuhren – { … }Aber ist immer Hindernizse – Zeit die 3 letzten grozse Atakken von Bronchitis – whelche mich die ganz letzte Fruhjahr – und Herbst geplagt haben bin ich jetzt ein halbes Jahr ganz davon frei – Aber  …  jetzt ist es ein Magenleiden whelche mich angegriffen hat – und ich wheisz nicht zu was es werden wird – Ich muzs Diæt halten – und es ist allerdings schwer auf die Reise –»
MM N 2464. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«»
MM N 2466. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich hoffe Ihnen jetzt { … }dann und { … }wann einige Mitheilungen geben zu konnen – Allerdings bin ich eben jetzt zu ein Beschluzs gekommen whelche dagegen eigentlich reden sollten – Ich  …  bin zu der Glaube gekommen dazs die Schwache wovon ich die letzte Jahre gelitten habe – eigentlich sein hauptsachliche Grund in Uberanstrangung liegt – und daz»
MM N 2467. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich habe mich ubergelegt wie ich am besten Ihnen mit dem Fertigmachen des Katalogs helfen kann – Leider ist ist es mir so schwer mich auf Deutsch verstandich zu machen Wieder ist { … }es nur bis jetzt mit zerissene Briefe geblieben – Nachs Ich glaube ich werde Hudtwalcker bitten mir zu helfen – Er spricht ja Norwegisch und ich werde Ihm schreiben –»
MM N 2469. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich schlage einfach vor – Sie machen einfach mir eine neue Auflage der alte Katalog – Sie konnen denn die alten Vignetten und und Radierungen brauchen – Denn fugen Sie einfach die neue grafische Arbeiten zu – – Die 2 Platten werde ich denn verstarken und korigieren – – Spater werden wir hoffentlich die grozsen Wek mit Reproduktionen machen – – Wenn Sie hoffentlich einmal hier mich besuchen werden»
MM N 2470. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Vielen Danke für ‹Ihr› freundliches ‹Briefes›‹und› für Ausrichtung meiner Komision –»
MM N 2472. Munch-museet
Luise Schiefler. Ikke datert
«Ich schreibe an wie fruher an mein alter Freund und hoffe das es es ihm besser jetzt gehts und das er das Brief selbst lesen kann –»
MM N 2473. Munch-museet
Luise Schiefler. Ikke datert
«Hoffentlich geht es mein Freund Schiefler besser – Ich wurde fast angstlich –»
MM N 2475. Munch-museet
Luise Schiefler. Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für Ihres Briefes – Leider verstehe ich das mein lieber Freund Schiefler immer nicht ganz hergestelt ist    Hoffentlich wird die Sommer vieles machen und vieleicht kan vieles von Nerven kommen –»
MM N 2476. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Ich möchte gern Ihre Meinung um Kunstvere{ … }\in/ { … }\i/n Hamburg  hören – Kunstverein  hat mich ja mit Briefe und Telegrammen { … }\b/ombardiert und auch so geschrieben das ich glauben möchte Das Sie und Hudtwalcker  und mein\e/ Hamburger Freunde durch die Ausstellung sehr erfreut wurde – Sie haben geseh{ … }\en/ wie die Ausstellung arangiert würde – Ich { … }\nehme/ die S{ … }\ache/{ … }\von/{ … }\der/ komisch{ … }\er/ Seite – und werde mich nicht ärgren lassen –»
MM N 2477. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich habe ein { … }merkwurdiche kleine Notis in Kunst und Kunstler gelesen – Bruno wird sich wohl auf irgendwo rächen – Es wird ja schon in Leben wenn private kleine Scherze losgerissen von seiner Zusammenstellung in Zeitungen offentlichgemacht wird –»
MM N 2478. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Wenn ich uber die Furcht mein Grafik zu machen so liegt es darin dasz ich verstehe dasz die Arbeit sich der Katalog sich dadurch einig sich verzogert –»
MM N 2479. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«war nicht in Sköien möglich zu machen – Ich habe aber gedacht auf die Reise was machen zu können –»
MM N 2480. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Es thut mir leid aber viele Zeichnungen sind unmoglich zu schaffen – Die wenige ich besitse, kann ich für meiner Arbeiten wegen nicht ein Monat entbehren – Die wenige ich mit grozsen Mühe von { … }ein Paar Kunstsamleren ausgeliehen bekommen werde dürfen nicht mehr wie { … }etwa 2 Monaten wek sein –»
MM N 2481. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre Briefer – Ich finde es korect richtig was Sie behauptet haben – Es ist doch eigentlich merkwurdich dasz diese kleine Samlung Gemalden whelche uberall ausgestellt sind und  …  gar nicht zu meine wilden Sachen gehört nicht in Koln angenommen wird –»
MM N 2482. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Vielen Dank fur Ihr freundliche Briefes»
MM N 2483. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Herzlichen Danke fur Ihre freundliche Briefes – aber die Nachricht uber Ihre schweren Verluste hat mich tief geschmerzt»
MM N 2487. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Jetzt finde ich doch dasz wir muzsen was von einander hören – Was haben Sie doch fur ernste Tagen durchgelebt – Ich habe so oft von Ihnen gedacht –»
MM N 2488. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Hr Professor Saurland  hat sich nicht gemeldet – Ich habe an der Hotellen gestern nachgefragt und erfahren in Victoria Hotel  das er wieder zuruckgefahren ist – Ich habe mich eingerichtet um Ihnen nach {v}Vermögen zu Dienst stehen – Sie wissen das ich sehr willig { … }bin das leider das Fleisch nicht immer zu mein eigene Dienste steht – Ich denke oft an die schöne Stunden in Skandsen»
MM N 2489. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich habe Ihnen lange schreiben wollen und es ist jetzt sehr verspetet wenn ich Ihnen herzlich fur die Widmung Ihre kleine Novelle –»
MM N 2490. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Die Ausstellung in Hamburg  ist ‹gesch{ … }lifen› – Es { … }war keine Freude Freude für mich; auch keine Freude für a …  die Besitzeren meine Gemalden whelche seine Gemalde jetzt ein { … }Jahr ausgebeten haben – Ich werde Ihnen später naher zu diese Angelegenheit zuruckkommen und wie Hr Brorson  aus Weimar  ‹mir› mit den schönsten Versprechungen  … { … }Telegrammen und Ihnen und Hudtwalcker  genannt zuletzt meine Wiederstand gebrochen ha{ … }t. Die Chemnitzer Kunsthutte  hat die Gemalden zu ein Ereignizs gemacht    Es wurde die schönste Ausstellung ich in Deutschland  gehabt habe – Meine Gemälden sind in Freien gemalt berechnet für he ruhiges helles Licht – nich in»
MM N 2491. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich musz Ihnen in eine besondere Sache Rath bitten –»
MM N 2492. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«ja nicht sagen es eine gluckliche Veranstaltung war. Der Kunstverein  hat ja mich dazu zu sehr aufgefordret und um es erreichen Ihnen und Hudtwalcker  und Hamburgerfreunde ad erwah{ … }nt – Ich glaube kaum Sie mich dazu gerathet hat –»
MM N 2493. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Die Ausstellung in Hamburg  war keine gluckliche Veranstaltung. Ich verstehe nicht das der Weimaer Hrr { … }mich so auszerordentlich eifrig zu diese Ausstellung zugeredet hat und so negli …  die Ausstellung arangiert hat – { … }Es war ja Räume fur Grafik bestimmt – Er hat jo auch Ihnen und Hudtwalcker‹erwahnt›»
MM N 2494. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Meine Ausstellung in Hamburger Kunstverein  ist G{ … }ott sei { … }Dank zu Ende – Ich werde später ein Bischen uber dies Sache näher sprechen – Ich habe ja einmal bei Bock und Sohn  ausgestellt Dann haben die Leute whelche aufgehangt haben meine Gemälden von Schreck fast untergefallen –»
MM N 2495. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Uber der Ausstellung – Kunstverein whelche Hr ‹Brorsen› aus Weimar  mit vieler viele Telegramme und Briefe und a …  B …  mit und Versprechungen und Ihre und Hudtwalckers  Namen ist wohl am besten nichts zu sprechen – Das heiszt spater werde ich gern daruber mehr ausfuhrlich sprechen – Ich bin uberzeugt das es ‹richtich› ist wie Oberheide  gesagt hat: Weder Sie oder Hudtwalcker hatte mich zu diese Ausstellung gerathet –»
MM N 2496. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Wieder ist ein Jahr gelaufen wieder Frühjahr wied{ … }er Reiselust – Hoffentlich werde ich die lange geplante Reise Hamburg , (Ihnen und Ihr Haus einmal wie sehen) Paris  (Delius {)}der lahme und blinde) Riviera  (alte Platze) und Italien – In 3 Jahren habe ich mich nicht ausfahren gewagt –»
MM N 2497. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«{Die}Meine Ausstellung in Hamburg  ist glucklicher weis‹e› zu Ende – Es ist die letzte eine lange Reihe Ausstellungen ich in Deutschland gehabt habe –»
MM N 2500. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Besten Danke fur die freundliche Brief von Ihnen und Schiefler  – Es hat mich sehr erfreut zu horen dasz es alles gut geht und das Schiefler nach seine viele Krankheiten in gute Besserung ist»
MM N 2501. Munch-museet
Luise Schiefler. Ikke datert
«Ich bin die letzter Zeit dami{ … }t beschäftiget geworden meine massen {f}von Briefe und Papiren zu ordnen und durchlesen – Es sind Briefe vor von allen Stadten und allen Jahren – Ich und mein lieber Freund  …  waren da oft zusammengewesen – Auch waren Briefe von Ihnen und der kleine Engel Es war grozsartig – Ein Auferlebniss»
MM N 2502. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Meine Gedanken gehen oft an Ihr Hauses und es ist mit Schwermut ich a{ … }n { … }Leiden meines liebes Freundes denken»
MM N 2505. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«»
MM N 2506. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«{ … }Besten Dank Ihres Briefes Ich habe mit Freunde»
MM N 2507. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Ich habe die {g}Gravuren bekommen – Bestens Danke. Ich werde die versuchen die genannten Drucke { … }Ihnen schaffen. Ich habe ja von diese nur ein Paar Exemplaren. – Sie müszen ein Bischen {g}Geduld haben – Wenn die Steine sehen konnte glaube ich die wollten Thränen fallen lassen uber die Tragedie was si{ … }ch fur mich Briefe und Geschaftliches ist – Diese Kaos!  …  Es besteht { … }fast nur in Suchen – nach der Feder, nach Adressen, nach Briefe – und umsc{ … }hreiben – Ich möchte { … }Ihnen bitten mir noch whelche  …  Gravuren nennen whelche Sie nicht { … }besitzen –. Ich werde gern Ihre Collection damit supplieren – Ich denke immer daran das die Kunst an für Ihnen dobbelt Arb Bedeutning hat. Alz Sie schwer sehen können, hilft es Ihnen in verbindung mit die Auszenwelt zu bekommen – Ich erinnere mich wie Sie vorigen Jahr in der herlicher Sommer- nacht uber die Beleuchtung gefreut habe – Ich glaube man auch in gewisse Weise mit ganze Körper sieht.»
MM N 2509. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Es hat mich sehr geschmerzt das Sie krank gewesen sind aber glucklicherweise sind Sie wieder gesund – { … }Ich hätte ja selbst ahnliche Symptomen damals in Kopenhagen  von etwa 20 Jahren – Ich glaube die Schwierigkeit in Geselschaften zu gehen und überhaupt mit mehreren M{ … }enschen zusammen zu sein ist eine Folge davon – Ja, genau vor einem Jahre waren Sie hier{,}– {w}Wir waren zusammen auf Skansen die schöne Sommernacht – Schade das ich erkältet wurde es släge mich vollständich nieder – Jetzt ist wieder die Nächte helle – es ist das schönste Zeit – Ich habe ja lange gedacht wieder eine Reise zu machen – Es ist nicht so leicht»
MM N 2511. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Es ist { … }Schade dasz Gutbier das grafische Werk in Konkurance mit dem Katalog billig ausgiebt –»
MM N 2512. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen eingelegte Schreiben – Sie sehen es handelt um die ganz schlecht arangierte Ausstellung in Kunstverein  – Es war mich nicht lieb diese Samlung Gemalden – die beste Samlung ich in Deutschland  gehabt hat und ‹naturlich› in Chemnitz so wunderbar arangiert wurde und zu ein grozse Ereignizs war so mishandelt zu sehen.»
MM N 2513. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
« Die Ausstellung in Hamburg  war eine ungluckliche Sache – Ich kann nicht anners sagen das Hamburger Kunstverein  hat mir mehr wie negligierend behandelt – Nach viele zudringliche Briefe und Telegrammen und mit ha{ben}t Kunstverein Sie mir aufgefordret auszustellen – {m}Man hat esIhnen auch gesagt das ‹{ … }Sie› …  und Hudtwalcker  in Kunstverein  war. Ich möchte denken das ich durch endlich Einwilling wurde ich meine Freunde in Hamburg  eine Fremde machen – Ich werde später auf diese Sache zuruckkommen – Man hat ja eine meiner bester Ausstellungen in Deu{ … }tschland  z in Hamburg  zu nichts gebracht – {I}Sie werden wohl auch gesehen habe wie es arangiert wurde – Ich habe ja auch in fast 2 Monaten kein Nachricht von die Leute bekommen.»
MM N 2514. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Nun ist meine Ausstellung in Hamburg  geschlossen – Ich kann nicht anners sagen: es war eine unglückliche Veranstaltung. Vor ein Jahr bekam ich von Dresdener Kunstlervereinigung  die mich zu Mitglied erwählt hat eine Einladung eine Colection Gemalde zu schiecken und diese sollte Mittelpunkt der Ausstellung sein – Ich habe mich mit grozsten Muhe versucht ein schone Samlung zu schaffen und diese wurde auch sehr gewürdiget. Nachtens hat Chemnitz Kunsthütte  die Gemalden bekommen und habe mit die grozsten Anstrengungen und Umkosten Gemalden von Mussæen und Privatsammler geschafft. Ich kann sagen es wurde die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe. { … }Nachtens waren die Gemalden in Leipzig ausgestellt – Es wurde nichts gespart um dies Ausstellungen zu Ereignizs zu machen –»
MM N 2516. Munch-museet
Albrecht Schmidt. Ikke datert
«Jeg takker Dem meget for Deres udførlige og intressante brev. Det svarer til meget jeg selv har følt ligeoverfor vor kjære gamle sære ven – Han er af de venner man kjævles med og ofte ærgrer sig over men af de venner man altid savner når de er borte.»
MM N 2517. Munch-museet
Albrecht Schmidt. Ikke datert
«Om end sent så sender jeg Dem min allerbedste tak fordi De erindret min 60 års fødselsdag –»
MM N 2518. Munch-museet
Albrecht Schmidt. Ikke datert
«Dette kommer sent! Jeg vilde gjerne få takke Dem for { … }Deres hyggelige brev i anledning min fødselsdag – Jeg håber at jeg snart igjen får anledning til at træffe Dem i Kjøbenhavn – og tale om gammelt og nyt – Jeg lever i en periode af fuldkommen ensomhed – Jeg trænger det – og kommer mærker jeg til mer ro derved – og sundhed»
MM N 2520. Munch-museet
Sixten Strömbom. Ikke datert
«Takk for Deres elskværdige brev – De forstår godt meningen var at vise en venlighed – Der er som jeg antydet forskjellige meninger om portrættets opfatning – Jeg har malt Røda Rummets digter –»
MM N 2521. Munch-museet
Sixten Strömbom. Ikke datert
«Hvad der fremgaar af mit brev til musæumsdirektør Gauffin  var portrættet af Strindberg tænkt som et slags forslag til gave – Det var en impulsi{vt}v handling efterat Ragnar Hoppe havde ligt det så godt –»
MM N 2524. Munch-museet
Signe Thiel. Ikke datert
«Jeg takker Dem hjertelig for { … }Fotografiet af Dem og den lille Prins T.T.T – Det { … }er nu e{n}t aldeles ypperligt Fotografi om De jo er lidt mer alvorlig end jeg var vandt til at se Dem – Det erinderer mig om { … }de gode og glade {D}Timer i en ond Tid – jeg havde»
MM N 2530. Munch-museet
Voss. Ikke datert
« »
MM N 2531. Munch-museet
Voss. Ikke datert
« »
MM N 2533. Munch-museet
Jens Willumsen. Ikke datert
«Jeg havde jo tænkt at jeg skulde skrive et længere Brev til Dem – dette viser sig drar ud og jeg har jo så umaadelig vanskelig for at skrive Brev – – Saa faar jeg blot sende disse faa Linier og hjertelig takke Dem for Deres elskværdige Brev – Jeg var rigtig gla over at De blev fornøiet med»
MM N 2542. Munch-museet
Emil Weiss. Ikke datert
« Es war mir eine grosze Freude wieder ein Brief von Dir zu bekommen. Es kam mir ein { … }bischen spät { … }im Hande gekommen deswegen dasz ich von Norwegen  wekgefahren { … }bin – Ich bin gegenwartig in Berlin  – Merkwurd{ … }ig! ich finde mir ganz wohl hier – Schöne Luft, gute Zimmer und, billige Modellen –»
MM N 2543. Munch-museet
Emil Weiss. Ikke datert
« Bitte Pastor zu sagen, dazs ich Morgen, Dienstag am 5 Uhr zu Hause bin – Ich freue mich Ihn zu sehen – Vielleicht kommen Sie und Hetner auch –»
MM N 2544. Munch-museet
Karl Wieck. Ikke datert
«Ich habe eine neue wunderbare «DagsKristiania Dagsavis » – glücklicherweise { … }kann man es jetzt nicht ‹i›Kristiania nicht misverstehen –»
MM N 2545. Munch-museet
Karl Wieck. Ikke datert
«Besten Dank fur Ihre Briefe Ich habe langere Zeit Influenza gehabt – Ich werde wahrscheinlich spater in Fruhling eine kleine Tou Reise nach Paris machen – aber es ist sehr unsicher – Schreiben Sie nur wie es Ihnen geht»
MM N 2546. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Besten Dank für Ihre freundliche Karte  …  Es freut mir sehr dasz die Platte angenommen ist. Ich werde sofort nach H Hamsun schreiben –»
MM N 2547. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen that- sachlich so verstanden damals dasz Sie die Gravuren haben { … }wollten – Vielleicht sind Sie so freundlich die ubrige 3 zu mir zunachLashally Ritterstr. 104 zuschiecken zu lassen – Sollten Sie die Sachen doch zu haben wünschen sind die Preise diejenige whelche ich in letzten J{ … }ahr in Rom  und in Munchen gehabt habe 100 Mk pr Stuck (Exemplar)»
MM N 2549. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundliche Brief Es hat mich sehr erfreut von Frau Professor Nietzsche-Forster Gruzs zu bekommen –»
MM N 2550. Munch-museet
Ernst Voretzsch. Ikke datert
«Ziehmlich verspatet danke ich Ihnen herzlich fur Ihr freundliche Worte in Gelegenheit meine 60 jahrige Geburtstag. – Ich bin ja ein sehr schlechter Briefschreiber und besonders in fremder Sprache – – Ich hatte auch Lust Ihr Brief ein bischen ausfuhrlich beantworten»
MM N 2552. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Der Herr in Chemnitz  heiszt Hr. Herbert Esche war ich Ich habe 3000 Mrks erhalten – Es scheint das fur { … }Ihnen zwei Briefe zur Seite gelegt sind – Das eine theilt mit das ich 2500 Mrks erhalte – das andre das der\der/ Sum bis 3000 Mrks verhöht ist»
MM N 2553. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich erlaube mich hierdurch Ihnen meine Gemäldesamlung zum Ausstellung in Ihre Lokale anzubieten – { … }Meine Ausstellungen haben uberall in Deutschland  groszes Besuch gehabt (In Kopenhagen  bei Kunsthandler Kleis  bis 600 Per Menschen pr. Tag) Ich werde Ihnen fragen was Sie mir dafur bezahlen wollen – Die Gemalde werden in April bei Bock und Sohn  in Hamburg ausgestellten»
MM N 2554. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ihre freundliche Brief höfl. beantwortend bin ich bereit Ihnen meine Bilder auf Ihre Bedingungen zu Verfügung stellen. (Ich halte es für selbstredend die Fracht in die sammtliche Kosten mitgerechnet ist – Die Fracht wird ug ungefähr 50 Mk) Dazu musz ich hinfugen: Die Ausstellung musz am mindesten 3 Wochen dauern – Die Ausstellungszeit Sie geben mir jetzt voraus 60 Mk. welche später von mein antheil abgerechnet werden –»
MM N 2555. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bitte Ihnen gefalligst so bald wie moglich meine Gemalde mit Ausnahme das rothe Haus am OsloSköien  pr. Oslo zu schiecken»
MM N 2556. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bestatig hierdurch die Empfang Ihres Briefes von 3/5 190(?)»
MM N 2557. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen höflich gebitten um { … }die Gefalligkeit zu thun 300 Mrks { … }alz Vorschusz zu geben – wie ich Ihnen ofmals Gefalligkeiten gemacht haben.»
MM N 2565. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es ist notwendich dasz ich Ihnen bitte einige Sa{ … }chen zu bedenken – Sie muszen verstehen dasz für Sie { … }auch es wichtig ist dasz ich  …  um meine grosze neue Arbeiten fertig malen konnen Ruhe haben musz – { … }Am Beispiel machen Sie mir grosze Schwierigkeit allein dadurch dasz Sie mir mein wirkcklich berechtigte Verlangen ‹meined …  whelchen Sie wissen»
MM N 2570. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das ich Ihnen die 6 gewunschten Gravuren geschieckt habe –»
MM N 2571. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Breslau  und Hamburg  hat mir beide gebitten der Chemnitzer Ausstellung zu bekommen – Beide Stadten haben mir besonders seit ein { … }Menschenalter freundlich entgegengestellt – und ich habe diesmal ‹nur› abgesagt alz ich ‹ges› meinte einmal spater ein mehr noch mehr ausfullend Auswahl zu schiecken – Aber man wheisz ja nichts wie die Zukunft bringt – Ich habe denn auf wiederholten Bitten Hamburg Kunstverein  ja gesagt – Nun habe ich ja daran gedacht ob es ebenso gut wenn es Ihnen { … }paszt der Colection»
MM N 2572. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut dasz die Secession meine Dekorationen in die grozse Saal ausstellen wollen – und ich es mochte es selbstredend auch sehr gern thun – Doch kann ich es leider nicht sofort sagen ob es – geht –»
MM N 2574. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte mir zu umgehend zu mittheilen wie viele Gemalden Sie in Depot haben – auszerdem diejenigs whelche Sie fotografiert haben – {Es}Ich habe noch keine Bestatigung»
MM N 2576. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Die Dekorationen waren nachherhier nach Kragerö geschieckt und ich muszte denn hier fahren um die Sachen abschiecken zu können – Ebenso wäre es mich unmöglich mit einmal Bestimmung zu nehmen – { … }der Comite wegen – whelcher die Arbeiten wahrscheinlich einkaufen»
MM N 2577. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Entschuldigen Sie bitte dasz ich Ihre letzten Brief whelche ich schon {f}vor einige Tage erhalten habe – so spat antworte{ … }n haben – kann – Ich habe sehr stark mit Dekorative Kon- kurencearbeiten beschaftiget gewesen – und habe sonst in algemein leider sehr schwierig»
MM N 2578. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Sie muszen mir entschuldigen dasz Ihre Brief vor einige Monaten nicht beantwortet ist. Ich war lange Zeit sehr krank und könnte mich nicht mir mit Geschaft- lichen Sachen bekümmern –»
MM N 2579. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich d …  werde Ihnen erstens meine neue Arbeiten schiecken – Ich musz doch wissen ob Sie damit einverstanden sind die Fracht von hier bis Dresden  zu bezahlen. Ich werde bald selbst nach Dresden kommen und werde denn mit meine erste Collection arangieren. Die Kisten»
MM N 2580. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich werde Ihnen wenn Sie { … }für 300 Mrks voraus kaufen werden circa { … }35 Gravuren zum Auswahl geben – { … }Als ich nicht viele Collectionen habe – und musz habe f …  die Gravuren sehr v»
MM N 2581. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte so freundlich sein mir ein Katalog zu schiecken – wo die Titelen und Preisen auf jeder Mallerei angeführt ist – – Alzo die Titelen über{ … }setzt auf Deutsch –»
MM N 2582. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Ich bitte Ihnen an Kunsthandel Blomquist ThordenskioldsgateOslo zu wenden. { … }Von ihm werden Sie grafik bekommen können Es ist mir leider in dieses Zeit unnmöglich mit geschaftliche Sachen zu bekümmern – Ich werde Ihnen wenn ich es mir moglich ist schreiben»
MM N 2583. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«– Ich mochte Ihnen ob Sie fur Deutschland das Verkauf Alfa und Omega vermitelen wollte –»
MM N 2584. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe gedacht Alfa und Omega so zu verkaufen { … }30 Japan a 400 Mrk 100 oder 200 Weisz Carton a 300 Mrks – und denn ein Auzahl unsignierten a 100 Mrks –»
MM N 2585. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bin letzes Jahr krank gewesen und bin gezwungen in volle Ruhe zu leben – In der letzen Zeit bin ich so schlecht das ich nicht einmal meine nachsten Freunde zu mir lazsen – Es ist ein sehr schlimm Bronchit mit a{ … }stmatische Anfalle und dazu kommt das Congestionen zu Kopf und Augen drohen mir mit Blutvergieszen in Augen (inneres) und Blindheit.»
MM N 2586. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es wurde mich ein grozse Freude machen wenn ich Ihnen eine Aufsatz uber mein liebe verstorbene Freund schreiben konnte – Am liebsten hatte ich es vor seinem Tode gemacht haben – Verschiedene Misverstandnisse haben uns die letze Jahre in Ber von einander wek gebracht – Jedensfalls habe»
MM N 2587. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe heute die Papieren bekommen – Leider sind die Kiste schon abgeschieckt – Ich konnte jeden Tag wekreisen und mochte die Sache klar haben – Hoffentlich wird es trotzdem { … }alles in guter Ordnung kommen – und nicht in der grozse { … }Men Masse Gemalden versch sich Wekstecken – Hoffentlich hat der Spediteur die Adresse genugend { … }deutlich geschrieben – Die Gemalden sind mir sehr wichtig. Vieleicht»
MM N 2589. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte gefalligst { … }mit Nachnahme und pr. umgehend 36m diese Leinwand – (von einliegend Probe) {I}Die Breite 4m 60 Haben Sie nicht die passend { … }breite nehmen Sie bitte die n»
MM N 2590. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich schiecke eben Ihnen ein Anzahl Grafische Arbeiten – Wenn { … }\eine/ grosze Interesse dafür ist werde ich Ihnen auch ein Collection Radierungen sch zuschiecken (circa {7}80 Exp) Ich habe momentan nur 2 Collectionen – und es ist nur schwer ein ‹diese› zu abgeben – Aber wie gesagt wurde ich es – wenn es notig ist machen –»
MM N 2591. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte mir 10 Pastelstiften (die Hauptcouleuren) zu schiecken –»
MM N 2592. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich werde wahrscheinlich in kurzer Zeit in Sachsen  – Chemnitz  {W}und Weimar  sein –  … »
MM N 2593. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bitte Ihnen dringend mir das Geld vom Hrr Ernest Thiel‹1100› Mrks. whelche Sie sofort mir schiecken sollten mir zu schiecken –»
MM N 2594. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen selbst und auch durch Prof. Glaser mitgetheilt dasz ich nur auf gewisse Bedingungen darauf eingehen kann – Krankes Madchen farbig zu reproducieren –»
MM N 2595. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bin bin eigentlich gegen farbige Drucke und habe es in meinem Leben nur 2 mal \es/ gestaltet – – { … }Ich werde auf diesmal Ihnen gegenuber gestalten das Krankes Madchen farbig zu gedruckt wirddrucken auf der Bedingung das die Chlicheen mir nachd{ … }m { … }Lesen in «Kunst » und «Kunst { … }für Alle » gedruckt sind mir zuruck gegeben { … }werden – Ich habe dafur wichtige Gründe und ich habe»
MM N 2598. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es thut mir leid aber ich finde es richtich diesmal nicht ausszustellen‹,› obwohl ich eigentlich eben hier mitmach{ … }en sollen hätte – Es ist von verschiedene Grunde – Es wird mich schwer zu erklären alles – Ich habe aber viel ärger gehabt einer Ausstellung wegen wo ich ein Saal allein hatte – Ich habe auch das Gefühl das man in den Nordische Ländern besonders in Dänmark findet das ich zu ubergeschatst bin –»
MM N 2599. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« { … }Sie haben mir durch Hrr Schiefler  denselbe unvollstandiche Verzeichnniz wieder zuschiecken lassen – Ich musz alzo jetzt es auffassen dasz Sie Ihnen verweigert nur die {v}Verzeichnisz den fehlenden grosze Anzahl Gemalden zu geben –»
MM N 2600. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre gute Gaben. Steinegger kenne ich ja von mein Berlinerzeit.»
MM N 2603. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«In beantwortung Ihres werthes Briefes whelches ich 2 Monaten nach Offnung der Ausstellung auf telegrafische Bitte erhalten habe werde ich Ihnen mittheilen das ich gern verstehe das Sie damit zufrieden sind ohne selbst Mühe gehabt zu haben und die schönste Samlung meiner Gemälden bekommen haben – Chemnitz  und ich haben die Mühe gehabt – die Sammlung zu schaffen – { … }Chemnitzer Kunsthütte  hat es auch gemacht zu der schönste Ausstellung meiner Gemälden die ich je in Deutschland  gehabt habe – {S}Ich verstehe auch das Sie trotz die schlechtest mögliche Lokale, fas keine voranzeige fast unleseliche kleine Inseraten, nur einige ganz schlechte Kritikken die erst am Schluzs der Ausstellung kamen doch nie früher, wie Sie sagen, so viel Geldeinnahme durch Besuch gehabt haben – Sie haben ja auch auf alles gespart. Kein Katalog und fast keine Inseraten, keine Briefe – auch haben Sie mir keine Kritikken geschieckt – Nun lassen Sie mir auch extra Umkosten bezahlen und dazu Retourfracht Es ist nicht üblich in ahnliche Fälle. Dazu hat man mich voraus garantiert, das ich keine Umkosten haben solle»
MM N 2604. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für die ehrvolle Bitte um einige Worte fur ‹Ostern› zu schreiben.»
MM N 2605. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Vielen Danke fur Ihre freundliche Danke – Ich habe meine ganze Grafik schon seit Jahren fest zugeschlossen – Ich f verkaufe vorläufig nichts mehr – Jedensfalls werden nur wenige meines neuesten Drucke vieleicht spater zu verkaufen.»
MM N 2606. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Es wäre vielleicht am besten Hr Freyholz  oder Hettner  (der wohnt { … }neben mir) zu bitten Ihnen das Bild zuschiecken  …  Ich kenne nicht die Adresse {H}Freyholz  und { … }weisz nicht bestimmt ob Hettner in Paris ist»
MM N 2607. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Ich habe noch nicht bestimmt wo ich später jetzt ausstellen w{ … }ill –»
MM N 2609. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens fur die freundliche Sendung der ersten Heft des neu Ku{ … }nst»
MM N 2610. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte mir { … }gefalligst pr. umgehend mitzutheilen ob { … }es wünschen werth ware ein grozse Dekoration (die Geschichte) (Grozse: 11,{ … }68m x 4,5m) whelche von der Jury für die Universitet  angenommen wurde aber von die Professoren refusiert wurde in Ihr Oberlichtsaal auszustellen. – Ich musz doch bemerken d{ … }asz es gar nicht sicher ist ob ich die Dekoration zu Ausstellung kriegen kann – Auf Antwort Ihr Briefe theile ich Ihnen mit dasz ich \Ihnen/ jetzt circa 40 Gemalden zugeschieckt»
MM N 2613. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich erfahre heute durch Ihr Telegram das die Ausstellung geoffnete ist – Wenn die Katalog mit Preisliste gedruckt ist – wird es wohl schwierig sein die Preise zu veranderen – Ich mochte die Preise auf die Weise verhoht haben –»
MM N 2615. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihres { … }liebenswurdiches Briefes –»
MM N 2616. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es thut mir leid ich musz Ihnen sagen das ich nicht gestatten kann das das Bild «Kinder auf die Brücke» reprodusiert werden – Ich hatte naturlich Ihnen s{ … }ehr gern entgegen- gekommen aber ich habe eben mit diese Bild besonders Dispositionen genommen – Wenn ich ein Bild von mir { … }auf diese Weise reproducieren wollen werden muzste ich auch ganz annere»
MM N 2617. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte an Paris zu schreiben und die Sendung reklamieren – Sie konn»
MM N 2618. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen neulich 8 Gravuren zuschiecken lassen – und bitte ich Ihnen gefalligst des Honnorar 7{ … }80 Mrks (Nach die P{ … }reisliste) mir an Kragerö  (Kragerö) zu schiecken Ich werde erstens dort fahren – – Ich werde denn ‹nachsuchen› um Ihnen mehre Drucke schiecken zu konnen –»
MM N 2619. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das es leider diesmal unmoglich wird in Berlin  auszustellen – Mit Ausnahme eine Ausstellung in { … }‹Seine› internationale Ausstellung in Koln  werde ich vorlaufig nicht mehr in Deutschland  ausstellen konnen alz ch Ausstellungen in Norwegen  und Schweden schon»
MM N 2620. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bestatige hierdurch dankend der Empfang Ihnes freundliche Briefes und Karte – Korperliche Schwache und viel Arbeit hat mich verhindert Ihnen fruher zu beantworten –»
MM N 2621. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bestatige mit herzlichstenB …  bestens Danke des Empfang von 25,000 RM fur das an der Staatliche Gemalde- galerie Dresden  verkaufte Bild Das Krankes Madchen»
MM N 2623. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – es freut mich das es Ihnen freut das klein Geschenk –»
MM N 2624. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« »
MM N 2625. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es war mich eine schmerzvoll Nachricht das der gute Rutschi  I{ … }hre grozse M‹a›cen gestorben ist – In September haben wir uns fast abgemacht in schöne Como  zu treffen – Ich habe mich so erfreut darüber – Ich habe ja ganzen Summer ein Atelier bauen l{ … }assen und diese wurde nicht fertig vor { … }jetzt – Nun denke ich noch immer daran eine kleine Reise»
MM N 2627. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchlesen und weiter- zuschiecken –»
MM N 2628. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Mit Rucksicht auf die verschieden Drucke ist es ganz gut darauf aufmerksam zu machen – folgendes:»
MM N 2630. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es ist mir schwer in dieser Angelegenheit was zu bestimmen alz ich nicht gern für diese { … }ziehmlich unbedeutende Sache mit ihm ‹buchen› wunschen – Die Sache ist klar: Ich habe IhmIhnen die Grafik versprochen und ich habe seinerzeit auch Flechtheim  gesagt dasz ich zum Schluzs ein Ausstellung in Zurich  haben wollen. Ich habe ihm gesagt dasz ich die Grafik deswegen nicht langer bei ihm haben könnte alz ich in Zurich ausstellen ‹machte›.»
MM N 2631. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Die Ausstellung in Mannheim  wird geschlossen sein – Sie wissen wie die Ausstellung – die grozste und beste bis jetzt von mir in Deutschland – mich erfreut hat –»
MM N 2633. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es freute mich Ihnen mitzutheilen das ich Wunsch entgegenkommen kann und mich bestimmt Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum { … }verkaufen –»
MM N 2634. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Alz ich uberhaupt nicht mehr Antwort bekommen konnte auf Briefe und Telegram habe ich gebitten Norwegische Consulat  mich zu helfen – Ich glaube d{ … }as irgend etwas passi{ … }ert war oder das in Summer die Muss{ … }æum geschlossen war –»
MM N 2635. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich werde später Ihnen ausfuhrlich erklaren warum es mir so schwer ist von meiner Gemalden mich zu scheiden – Es hat mich so innig leid gethan d{ … }as ich Ihnen nicht mehr entgegenkommen konnte – Aber ich habe dieselbe Zufall mit viele Mussæen und Privatsammleren – Schwierigkeiten kommt davon das man nicht meine Arbeitsmethode kennt – und voraussetzt das alle meine Gemälden verkauflich sind. Viele meiner Gemälden rechne ich nicht alz fertig, viele brauche ich alz Entwürfe für dekorative Arbeiten oder fur kleinere mehr koncentrierte Gemälden – Verschiedene gehören zusammen wie «Lebensfries» mit anneren habe schon bestimmt für geplante Bestimmungen (Mu Hiesiges Mussæum oder Privatmussæum) –»
MM N 2636. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt das ich leider nicht { … }das Bild «Dobbelt- portrait» { … }entbehren kann – man denkt daran für meine Gemalden hier in Oslo  ein Musæum zu bauen oder in hiesiges Musæum ein Paar grozse Saalen dafür zu überlassen – das Bild stellt ein Paar mei{ … }ner nächsten Freund vor und musz hier bleiben – Es ist mir sonst schwer Gemälden zu abgeben alz die eigentlich michalle meisten sind grozse Entwurfe fur dekorative Gemälden sind { … }oder {v}Vorbereitungen für neue Gemälden sind»
MM N 2637. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Die Ausstellung in National- Galleri Oslo  ist jetzt geoffnet – Hier sind 7 grozse Oberlicht- saale – und die passen ja viel besser fur meine Gemälden in Berlin  – Es war Ich musz ja fur meine Gemalden gutes Licht haben – Besonders wirkt die sehr grozse Oberlichtsaale ausgezeichnet – Im Fond»
MM N 2638. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«– Krankes Madchen ist heute abgeschiekt – Ich h pr Eilgut – Ich habe So erst nicht es hier gegen all ris{iki}k assurieren gekonnt und habe deswegen Ihnen telegrafiert –»
MM N 2639. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«V Fur Brief und Ausführung meine comision vielen Danke –»
MM N 2640. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu können das ich Ihr Wunsche entgegenkommen kann und mich bestimmt habe Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum {g}verkaufen – anzunehmen»
MM N 2641. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich musz Ihnen nochmals fur die groszartige Weise meine Ausstellung arangiert { … }ist auf herzlichste danken. Ihnen und Kunsthutte  und Chemnitz»
MM N 2642. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wie Ich Ihnen in einer Karte mitgetheilt habe bin ich langere Zeit auszer Will gewesen – Es war mich complet notwendich.»
MM N 2643. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es thut mir leid das ich Ihnen nicht frü{ … }her antworten gekonnt habe – Erstens bin ich ja lange Zeit  …  krank gewesen – denn habebin ich eben die letzten Paar Monaten sehr in Anspruch genommen – Ich habe leider in Summer { … }Bielefeld  und Berlin  Ausstellungen versprochen { … }und es hat mir umgeheuer viel geschaftliches geschaffen – Ich bin fast tot von Mudigkeit – Ich musz ja sehr Vorsicht nehmen – Ich habe Attesten von Arzte mitgeschieckt – letzte Vor Jahr Vor ein Jahr platz{e}te ein Ader in meine beste Auge – Es ist noch nicht brauchbar gewurden – Alles ist von»
MM N 2644. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
MM N 2645. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen, Kunsthutte  und Freunde in Chemnitz aller herzlich sten für die grozsartig Wiese mein Ausstellung arangiert ist»
MM N 2646. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bin länger Zeit leidend gewesen und habe schwer schreiben gekönnt Ich habe auch das letzte Jahr 3 grozse Ausstellungen in Ausland gehabt und es hat angegriffen –»
MM N 2647. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihr freundlicher Briefes – Ich hatte Ihnen gern entgegengekommen aber ich musz Ihnen leider mittheilen das ich diesmal nicht theilnehmen kann –»
MM N 2648. Munch-museet
Gustav Schiefler. Ikke datert
«Vielen Danke für so freundliches ‹Brief und› für Ausrichtung meiner Komision –»
MM N 2650. Munch-museet
Selma Harden. Ikke datert
«Es wurde mich sehr freuen wenn das Bild bei Langberger  das richtige wäre. Ich habe ja immer gedacht dasz Sie das Bild besasz. Sie haben mir ja vor in {15}20 Jahren nichts uber Verschwinden das Bildes erzahlt – Wenn Sie mir vor etwa 15 Jahren uber mir gefragt habe wo das Portræt von Ihnen sich befindet glaubte ich das Sie auch die zweite Fassung ein Pastel besitzen ‹mochte› und ich habe Ihnen geantwortet das ich es nicht wuzste aber das es in Bergen verkauft war –»
MM N 2651. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei WustLangbergerstr. 91. das vermizste Portrait wäre»
MM N 2652. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich hatte Ihnen schon langst für Ihre liebenswurdiche Briefe gedankt haben – Aber leider – lange Zeiten ist es mir unmoglich zu schreiben Sie f werden in Winter nach Norwegen  kommen? – dann musz ich Ihnen ein wenig um mich selbst schreiben – Ich bin {f}vor einige Zeit sehr krank gewesen und bin noch nicht hergestellt – – Seitdem lebe ich ganz allein»
MM N 2653. Munch-museet
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
«{ … }Es ist lange seitdem ich von Ihnen gehort habe – und oft habe ich schreiben angefangen ohne ein Brief zu Ende {g}bekommen zu haben – Es ist mir schwierig gewesen meine Gedanken genug zu ‹samlen› Immer mochte ich so viel erzahlen – und immer ärgret mich mein unmoglich Deutsch – { … }Da liegen denn bei mir viele Briefe an Ihnen»
MM N 2654. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Briefe»
MM N 2656. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundlichen Briefes aus Warnemunde  – { … }Ich habe erst neulich durch ein Bekannter es lesen können alz ich die deutsche Buchstaben nicht verstehen – Es freut mich dasz Sie meine Gemalden in»
MM N 2657. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Die Tasche ist wohl angekommen der Portier hat { … }vom das Geld 2 Marks an der Kutscher gege gegeben – (so habe ich Ihm verstanden) Ich habe Der Portier ein Bischen Trinkgeld gegeben. so»
MM N 2658. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Ich h{abe}ätte Ihnen schon lange geschrieben sollen – Aber es ist immer verschoben geworden – Ich habe dies Jahr besonders viel Korespondance – ich hatte Ihnen eigentlich mehr ausfuhrlich geschrieben – Aber { … }vorlaufig nur diese kurze Worter um Ihnen fur der freundliche Sendung des Portrai{s}ts zu danken – Es ist gut angekommen und hangt auf mein Wand – Es erinnert mich um die Tagen in Dolder  und Zurich wovon ich jetzt mir die viele schone Augenblicke in meiner Erinnerung behalten habe – Das Bild»
MM N 2660. Munch-museet
Max Linde. Ikke datert
«Die Ausstellung in Hamburg  wird erst in Januar geoffnet – Bitte die Mappe jetzt nach « BlomquistsUdstilling, Karl Johans-gade Kristiania zu schiecken – Bitte die sämmt- liche ‹g› Lit{ … }ho und Radierungen von Ihre Haus zu schiecken»
MM N 2661. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich freue mich jetzt darauf Ihre Portrait malen zu können    hoffentlich haben Sie ein Bischen Zeit für mich –? {I}Die mir  …  und inervierende Theater- arbeiten – hatten mir sehr stark angegriffen und { … }Ich habe mich in Bad Kosen  mich erholen muszen – {I}Es ware interessant ob»
MM N 2662. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wie telegrafiert bin ich einverstandich mit 3 Wochen Ausstellung in Bern  und 3 Wochen Ausstellung in Basel  – Bedingungen sind wie { … }mit Kunsthaus Assuran{ … }‹ce› voll Risk und kostenfrei Zurich transport – Ich bitte Ihnen f so freundlich sein es auf bestens zu ordnen und mit ‹Pr›. Glaser zu conferieren –»
MM N 2663. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich sasz vorgestern auf Bydö Sepavillion wo wir for 5 Jahren saszen – und meine Gedanken gangen zuruck zu diesen schonen Tage – { … }Und ich sagte mir ich wollte Ihnen doch { … }schreiben – Wie gehts Ihnen und Ihre Frau Gemahlin? Kommen Sie nicht einmal hier wieder?»
MM N 2666. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wahrend meine Paar kurze Aufenthalten in Berlin die letzte Zeit habe ich jedensmals die grozse Wunsch gehabt Ihnen wiederzusehen und ein Bischen um «damals» sprechen – Ich habe ja mit Ihnen und annere Freunde vor langer Jahren intresante und schone Stunden erlebt – Es ist aber nichts davon geworden – ich bin mit der Zeit ein sehr zuruckgezogene Mensch geworden der sehr schwer mit Menschen verkehren kann –»
MM N 2667. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich komme zu Ihnen mit eine Bitte aber will erst aber { … }will erst die Glegenheit benutzen Ihnen nach viele viele Jahre  …  ein Grusz br bringen – Ich habe wenn ich in Berlin  ein Paar mal war Ihnen besuchen und und und ein bischen um «damals» sprechen – Aber der kurze Zeit in Berlin  hat mir im Gelegenheit gegeben es ausfuhren – Ich bin dasu den letzten Jahrzehnte ein sehr zuruckgezogen Mensch geworden fur whelche es sehr schwer mit Menschen zu verkehren – Ich bin in Jahrzehnte ein Abonnent auf Berliner Tageblatt  gewesen – und { … }Ihre Artikelen hat ist mir‹mir› immer ein Gennsz – { … }gewesen mehr aller inhaltlich ‹aber› alz»
MM N 2668. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Ich danke für das Brief – ‹He›ute nur ‹e›inige Zielen. Ich werde hier jedenfalls 2 Monaten bleiben und werde bei Cassierer in Februar ausstellen –»
MM N 2669. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Es hat mir leid gethan dasz ich Ihnen nicht treffen konnte { … }damals ich in Deutschland war – Leider bin ich nicht (jedensfalls vorlaufig) me{ … }iner eigene{ … }n Herr –»
MM N 2670. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich werde später  …  ausfuhrlicher zu die bedauerliche Ausstellung in Hamburg  zuruckkommen – Ich werde Ihnen erzahlen wie Hr ‹Brorson› aus Weimar  mit viele schöne Worte und und sich { … }an Ihnen und Hudtwalcker  sich stützend mich zu dieser Ausstellung verleitet hat – Es ist bedauerlich fur die Bestitsern der ausgeliehend Gemälden whelche, wie ich, ein Jahr seine Gemälden ausgeliehen habe auf diese Weise  … seine Gemaldenseine diese ausgestellt hab{ … }en – Ich arbeite in Freilicht atelieren und meine Gemalden sind für volle Licht berechnet und nicht in diese Raume fur Grafik berechnet und whelche ich Pferdeställe nenne»
MM N 2671. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Nun ist meine Ausstellung in Hamburg  geschlossen – Ich kann nicht anners sagen: es war eine unglückliche Veranstaltung. Vor ein Jahr bekam ich von Dresdener Kunstlervereinigung  die mich zu Mitglied erwählt hat eine Einladung eine Colection Gemalde zu schiecken und diese sollte Mittelpunkt der Ausstellung sein – Ich habe mich mit grozsten Mühe versucht ein schone Sammlung zu schaffen und diese wurde auch sehr gewürdiget – Nachher hat Chemnitz Kunsthütte  die Gemalden bekommen und habe mit die grozsten Anstrengungen und Umkosten Gemalden von Mussæen und Privatsammler  …  geschafft. Ich kann sagen es wurde die schonste Ausstellung ich in Deutschland  gehabt habe. Nachstens ware die Gemalden in Leipzig ausgestellt – Es wurde nichts gespart um dies Ausstellungen zu Ereignizs zu machen –»
MM N 2672. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich sitze in den Stube auf Nedre Ramme Hvidsten wo wir damals sazsen und wie immer so schon zusammenplauderte»
MM N 2673. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich hoffe dasz Sie meine kurze Briefe erhalten haben – Ich wollte ja nur ein Lebenszeichen geben und Ihnen  …  nachher ein Bischen mehr über mein Leben und Treiben schreiben –»
MM N 2675. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es hat riesig erfreut unsere zusammensein in Berlin  – Ich hatte ja grozse Bedenken Dir zu telegrafieren alz ich ja nicht wuzste wie es mit meiner Gesundheit gehen wollte – aber denn war der Wunsch Euch wieder zu sehen so grozs und denn dachte ich { … }dasz Du jederfalles von Besuch in meiner Ausstellung {n}Nütze haben würde – Leider war ich ‹ja› krank – so ich  …  Dich nicht viel helfen konnte –»
MM N 2676. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wie ich schreib ist hier wie uberall fur Kunstverkauf die Zeiten schwer. Es ist gut das ich noch ein Bischen habe – Es ist auch ‹fur› mich Ruhe wenn es nicht viel geschaftliches zu thun ist.»
MM N 2677. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Er thut mir leid das Sie momentan nicht auf der Hohe ist. Mit Ihre starke Natur wird es sich bald besser gehen»
MM N 2678. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«die Warnemundezeit – Es war ja nicht lange vor die Kopenhagenerklinik»
MM N 2679. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich sitze in alten Stube in Nedre Ramme  und denke an alten Tagen – Unsere unvergestliche Zusammensein in Kösen Elgersburg  Warnemünde  – Kragero Hvidsten  und am Akershus  in Oslo»
MM N 2680. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Viele Danke fur Ihres Briefes und für die schonen Stunden wir zusammengebracht haben – Leider zu kurze – Es ist { … }wirklich ein Unglück für mich das { … }ich die schone und erquickende Verkehr in Freundenkreis nicht hat{ … } …  haben kann – Diesmal kam ja verschiedene zu – Wie ich Ihnen erklart habe – legt man ‹hier› oben viel Lasten und Sorgen auf meine Schultern – Dazu kam die kleine Erkaltung»
MM N 2681. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Mannheim , Zurich  – Pittsburg  gehabt{–}! Es hat vieles zu thun denken gebracht –»
MM N 2682. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich sitze in der Stube in Ramme  haus bei Hvidsten wo wir vor lange Zeit ofter zusammensazsen»
MM N 2683. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens fur Ihres Briefes – Die einliegende biografie werde ich später durchlesen und so bald wie möglich schiecken –»
MM N 2684. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut in Frankreich  meine alte Freunden gesehen zu haben – Vor alles hat mich erfreut zu sehen das Du gut ausgesehen hast und Deine schöne mutige Stimme behalten hast – – Hier haben viele nach Dich gefragt und hat sich erfreut ube von Dir zu hören»
MM N 2685. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Mein inneren Radioempfanger { … }ist letze Monat sehr in Wirksamkeit aber aber ich habe nicht ganz verstanden was los war – Die Wellenlinien war nicht genugend klar – Ich verstehe jetzt: Es war Ihr 20 Jahrige Ge{ … }burtstag –»
MM N 2686. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Ich schiecke heute heute einige Worte anstatt langer zu warten und mehr schreiben. – Ich bleibe hier ein oder drei zwei Monaten  …  am liebsten möchte ich nach Paris und es wird wohl auch zuletzt ‹scheen›»
MM N 2687. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« … »
MM N 2688. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Viele Danke fur Deinem Briefe – Es muzs ja ein { … }Nest von»
MM N 2689. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Vielen Danke fur Deinen Brief – Leider ist es mir unmöglich nach Dresden  zu kommen – Ich bin letzer Zeit kranklich gewesen – Ich hatte gehofft ein kleines aufenthalt in Wiesbaden { … }gut ware aber { … }ich bin schlechter geworden und dulde auch nicht die Anstrangungen mit Reisen. – Ich muzs leider Uber morgen direkt uber Berlin  nach Hause fahren wo ich bei mir mehr Ruhe  …  Pflege haben kann»
MM N 2690. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Du gehst nach Norwegen  – vielleicht kommst Du ‹lieben›Deutschland – Ich habe vorlaufig von meine Landsleute genug –»
MM N 2691. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«– Hier ist ein grozse Partei whelche die Dekorationen fur das Universitet haben wollen»
MM N 2692. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich:      Ich habe ja im Summer schon daran gedacht in Zürich  die Grafik an nach Schlusz Flechtheimausstellungen auszustellen und habe gewisz daruber mit Ihnen gesprochen – Ich hatte ‹wohl› gedacht in October die Ausstellung zu haben –»
MM N 2693. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Diese noticen in mein Tagebuch wird Ihnen vielleicht intresieren – N Das Brief ist lange gelegen – Inschwischen ist mein Atelier fertig – Sehr schon Hoffentlich wer{ … }de Sie u. Frau Gewahl einmal herkommen Aber die Zeit ist geflohen – und mein geplante Reise und vieleicht verhindert …  –  …  nach Paris  und jetzt vieleicht nicht diesmal stattfinden konnen – Ich hoffe doch ein ganz kleine Reise nach Hamburg  und Wiesbaden  zu machen – mein alt Freund Schiefler  besuchen – Er ist ziehmlich krank gewesen – Klein Slachtanfall – Die Reise und»
MM N 2695. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«und stehend die ernste Gestalt Friedrich Nietzsches»
MM N 2696. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Viele Tagen bin ich in Arbeit gewesen meine alte Briefe zu ordnen – Ich habe ja fast alle Briefe einfach in Kisten gelegen – Ja das ist ein wiederleben alte Zeiten – Ja wie oft habe ich Namen Schiefler in meiner Hand gehabt –»
MM N 2697. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen fur die  …  meine Kollektion war sehr ausgesucht – allerdings kleinere Gemalden – aber naturlich war die Gemalden nicht maszgebend fur meine Produktion – Es war 18 {g}Gemalde aus mein Schaffensperiode in ‹laufe› 40 Jahre – Davon war wohl 3 a 4 meine letzte Zeit In ganzen Ausstellung war etwa 6 Gemalden aus der letzten Zeit – – Nun wird Kritikker (wahrscheinlich beeinfluzst) ausgebreiten in ganze in Hamburg  und annerswo in Deutschland beurtheilen und es wird festgesetzt das ich meine Altersstil weniger gut ist (Es wird 6 von meine 50 theilweis grozse Gemalden meine { … }Spatzeit Leider wird diese Ausstellung mich ganz verhindern in ein grozse Ausstellung Hamburg die zu zeigen»
MM N 2698. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens dafur das { … }Ich endlich nach zwei Monaten ein Wort v{ … }on Ihnen bekommen habe – Ich finde es naturlich das es Ihnen { … }gefreut hat ohne irgendwo Mühe selbst gehabt geleisten zugemacht haben und in sehr schlechte Lokalen in recht gutes Die Ausstellung Besuch gehabt habe – Mir hat es ‹nur› geschadet Die Ausstellung war in Chemnitz  sehr schon, und in schone Lokale, und mit groz{t}ser Muhe aber mit grozsartigen Er{l}folgs arangiert – Es ist unangenehm alz es wird mich verhindern die geplante g …  Ausstellung bei Commeter zu arangieren»
MM N 2699. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich erlaube mir hierdurch Ihnen meinen besten Dank für die ehrvolle Einladung { … }‹bei› Ihr Jahresausstellung auszustellen – auszudrucken –»
MM N 2700. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Obwohl spat danke ich Ihnen vielmals fur Ihre freundliche Schreiben in Gelegenheit meine 60 jahrige Geburtstag – {E}Ich denke often an Ihre grozse Artikel in Zukunft 1902{ … }um meine in der Secesion damals ausgestellten Reihefolge Gemalden – whelche ich alz Lebensfries betitlet habe –»
MM N 2701. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das die Gemalden gut angekommen sind – Es hat mich erfreut, endlich nach meine Telegramm antwort eine Mitheilung von Ihnen bekommen habe – Die Ausstellung scheint misgegluckt sein – Aber Bethoven  hatte ja auch nicht gut in Kell ein Keller gespielt mit Dirigent nicht genugend  … mit schlechte Dirigent‹Diriget› und Orkester nicht werken gekonnt –»
MM N 2702. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Meine wunsch war nachste Jahr endlich bei Commeter  eine grozse Ausstellung zu halten – Dort ist g schone Saale und die Leute wissen wie es hangen soll – Nun ist es leider verpurret – Ich dachte ja dasz { … }die meine kleine Kolection allein es nicht verhindern wollte aber nun haben Sie auch die mit grozste Muhe von annern zusammen gebrachte Gemalden – und annere in Privatbesitz in Hamburg  – Es wurde alzo ein sehr grozse – sehr schlechte – nicht fast nicht annoncierte Ausstellung geworden – { … }Schlechte Kritikker whelche erst am Schlusz der Ausstellung kam – Einfach Fiasco»
MM N 2703. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«war und erwahnte Ihnen und Hudtwalcker alz Mitglieder – Ich habe denn zu letzt telegrafiert meine Zustimmung –»
MM N 2704. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich kann es n …  begreiflich finden das es Ihnen erfreut hatohnetrotsdem Sie kein selbst irgendw Muhe und Ausgabe { … }gehabtgemacht haben – { … }\in/ schlechte Lokalen – fast  …  ganz unlesbare inseraten, und wenige schlechte Kritiken am Schlusz ‹der› Ausstellung die beste Entree einnahmen gehabt habe – Auch haben Sie erspart Extraausgabe und Zuruckfracht – whelche nur obwohl ich  …  …  versprochen wasdie ich selbst von keine Pflicht { … }zu bezahlen hatte – Dieselbe Ausstellung war in Chemnitz  die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe Dort hat man sich die grozte Muhe gegeben aber es wurde auch ein Ereignis    Ich verstehe das es Ihnen freut ohne selbst Mühe und Au‹sgabe›n gehabt haben die grozsten Billetverkauf gehabt habenUnddenn trotzdem die Lokale das schlechtest moglich war und fast keine Inseraten. Denn oder Kritiken erst nach Schluzs der Ausstellung»
MM N 2705. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es ist mir nicht anders zu erklaren Es war naturlich grozses Besuch alz die Ausstellung in Chemnitz  bekannt war und ich lange nicht in Hamburg augestellt hat»
MM N 2706. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«eigene Vis Familienverhaltnisse in Biografien gewohnlich unkorekte unkorek{te}t geschrieben werden – – Ich glaube nicht in Glaser  wo er wenig darauf kommt – – Es sind stammt von mein gute Freund Direktor Thiis  – – Er hat nur kurz in seinen erste Norwegische Kunst angegeben das ein Dichter A Munch  Bruder meines Vater war – Es ist nicht Zufall – Dagegen war unsere grozste Geschichtsschreiber P. A Munch  Bruder meines Vaters – Er hat die erste und bedeutendste Norwegische Geschichte geschrieben – E{ … }r schreibt denn um mein Vater das er eng war – Mein vater war kranklich religiös und sehr ne»
MM N 2707. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«In Berlin  waren wir beide damit einig das es sich nicht sich lohnte die Ausstellungen in Dre{ … }sden  und Munchen  in Berlin  auszustellen und ich ich brauch jo nicht meine Freunde in Berlin  zu ignorieren { … }ohne ich  …  finde das jetzt es  …  sich pazt diese nur noch problematische Arbeiten dort ausz{ … }tellen – Es ist jo moglich es wurde interesieren – Aber eine Ausstellung in Berlin hatte ich gern mehr vorbereiten»
MM N 2708. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Eine Reihe von Mussaen und Privatsamm- lungen in Deutschland  und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch { … }sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
MM N 2709. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen Preise f{ … }ur für 70 gravuren (Alpha Omega 2 circa 20 Stuck) mitgerichtet.»
MM N 2710. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich gleibe meine Gedanke war ganz richtich – Die erste Ausstellung fur { … }Sie und für mich muzste kunstlerische kvalitet haben – Verdienst kam in zweite Reihe –»
MM N 2711. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe ja wiederholt erklart dasz ich in dieser Zeit zu viel zu thun hatte und auch ziehmlich deprimiert in langer Zeit gewesen war und hatte Ruhe notig – ‹Jeg› Ich sagte 2 monaten zu wenig Zeit war –»
MM N 2712. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«dazs ich spater einmal Ihnen eine Colecktion Grafik schiecken kann und denn mit Preise der ‹mehr› fur England pazsen.»
MM N 2713. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut dasz Sie mit den Gemalden und annere Arbeiten in der Ausstellung zufrieden sind – Ich meine es auch das wichtichste ist –»
MM N 2715. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Um nicht das Brief zu verzogern { … }bitte ich Ihnen in kurzem mir das betroffende Papier zu schiecken – ich werde es besorgen wie Sie wunschen –»
MM N 2716. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«richtigen wann ‹die Zeit› einer Ausstellung passend  …  ist – Januar oder Fe{ … }bruar – der spater? Es ware gut ob ich das gleichzeitig mit eine Reise nach Paris machen könnte –»
MM N 2718. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte mir um volle Ordnung zu kriegen jetzt bestimmt zu sagen wie viele Gemalden Sie alzo in Depot haben»
MM N 2720. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«die Gemalden ein Bild finden konnen whelches dazu sich g …  eignen werden wir sehen ob wir zwischen meine anneren Gemalden was zu finden ist –»
MM N 2721. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich kriege jetzt bedeudend hohere Preise für so grosze Gemalden – aber es freut mich bei es Ihnen zu haben –»
MM N 2723. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«{ … }Wie Sie gesehen haben bin habe ich eine Periode grozse Flecken  …  benutzt – und das ich später davon { … }wekgekommen bin – Es wird Alz ‹viele› mehrere unfertige Arbeiten mit sind – wird es diese Eindruck verstarken»
MM N 2725. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe mit ein Freund konferiert und er meinte das Komite mitglied in dieser Sache nicht so schwierig war – Ich dachte es dazu geh{ … }orte Schreiben und moglich Reisen – Ich hatte Bedenken alz {ich}Schreiben b …  ist mir so schwer das ich { … }beinahe 14 Tage auf ein Brief brauche und Reisen { … }darf ich nicht – Ich freue»
MM N 2726. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Karakteristisk {er det}er det at Meyer  tilkalder {den}en { … }‹dåren› af denmand er en mand som Heyerdahl  – hvis Portrætter ‹i det› sidste er fuld{t}endt kun- stneriske makværk – hvorvidt et portræt er mere eller mindre som han selv har erholdt‹betalt› med 1000 kr»
MM N 2727. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Graf Schwerin  und Baron v Bodenhausen  waren ofter  …  in meine Atelier – B{ … }odenhausen  hat mehrere arbeiten von mir gekauft – Ich glaube auch Schwerin  es was gekauftgemacht hat –»
MM N 2728. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich mochte gern wissen wie es { … }mit den an Japan verkauften Gemalden gegangen sind – Ich habe kein Nachricht bekommen – Wissen Sie ob ‹die› in Erdbeben untergegangen sind – oder ob {d}Sie in Musæum sind – Das grozse Bild Arbeiter halte ich fur mein ein meine besten Gemalde»
MM N 2731. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
MM N 2733. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen beifolgende Erklarung –»
MM N 2734. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bin Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir weiter in adere Stellen Ausstellungen arangieren konnten so ein Jahr durch besetzt wurdt – Ich werde Ihnen auf andere Weise mich dankbar zeigen – N …  Denn kann ich {s}zuletzt zu mehr Ruhe kommen und nicht das getzte Arbeit mit Portra\i/tbestellungen mich vernichten –»
MM N 2735. Munch-museet
Carl Heise. Ikke datert
«Ich habe eben ein kleins Landschaft vollendet –»
MM N 2736. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Jeg har ofte villet besøge Dem men det er blot blivet med ønsket – når undtages en gang – da var De ikke hjemme – Jeg har nemlig i denne tid meget at gjøre – Jeg vilde gjerne tale med Dem om udstillingen hos Gurlitt  – Kan De ikke komme ud til mig en { … }dag og se mine nyeste billeder – Søndag formiddag er jeg sikkert at træffe mellem 12–1»
MM N 2737. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg har fået en anmodning fra { … }dr. Behne { … }fotografiske anstalt om at få repro udgive i et værk «Sieg der Farbe mit billede i Osthaus samling – Det er vel dette som De anmoder mig om for en tid siden – Jeg har seet på trykket det er litet format og ikke så ilde – i almindelighed liker jeg ikke sligt som jeg skrev til Dem men { … }jeg finner at kunne gå med på {–}dette – Jeg finner det»
MM N 2740. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Die Drucke sin{ … }d jetzt fertig – {I}Bitten mir denn mitzutheilen om ob {d … }Sie Bedingungen die Collection 60 Gravuren wunschen auf dieselben Bedingungen (Sie kaufen Gravuren fur 300 Mks) {S}Die Gravuren werden Ihnen denn geschieckt mit Nachnahme (Um die Druckkosten zu bezahlen)»
MM N 2741. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Alz Sie mir damals die Bestellung gegeben hatten ein Radierung Ihrer kleinen Tochters zu ausfu für 200 Mrks zu Ausfuhren – konnte es mir nie einfallen das Sie die Platte dafur haben sollten und alzo dem eventuel {f}am Beispiel 50 der 100 Radierungen dafur haben sollten – Ich Ich habe selbstredend gedacht das Sie etwa 10 haben sollten – es war doch sehr billig»
MM N 2742. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Die Gemalde; Strasze in Kragerö und das grozste der Arbeiterbild sind nicht zu verkaufen – {Ich habe Jeden}Ich habe für die beiden Gemälden notig bein mir zu haben, jedenfalls noch eine Zeit –»
MM N 2743. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«In Gelegenheit Ihre letzte Briefes theile ich Ihnen mit das ich erstens sofort ich Zeit habe zu Ihre ganz grundlose Beschwerden zuruckkommen werde –»
MM N 2744. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen der Preisliste wegen 2 { … }Postkarten geschleckt – Ich habe doch diese ohne ganz { … }Uberlegung geschrieben – und habe auch kein meiner Verzeichniszen zu Vergleich – Nun muzs ich bestimmt sagen das ich wohl bereit bin wie ich gedacht habe das {d}Ihre Procenten von { … }meine Preise abgezogen werden –»
MM N 2745. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wie ich die Sache verstehe soll ich Ihnen eine Anzahl eigenes Wahl Gemalden aus meiner Besitz schiecken – wahrend Sie aus der Samlungen Materialen schaffen – Ich bin auch jetzt so uberansträngt das ich nicht die Corespondens mit die Besitseren meiner Gemalden f{ … }ühren kann –»
MM N 2746. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Bitte durch Commetersche Kunsthandlung ‹das› ein Bildnisz eines des Tochterne des Commercienrath Albert Warburg Warburg zu Ihre Ausstellung bringen lassen – Frau Commercien{ … }rath Warburg hat es l erlaubt bei Ihnen auszustellen –»
MM N 2748. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Hierdurch dankend 400 Mrk Quittance fur 400 Mrks fur 2 Expl. Mappen Alfa und Omega – In Gelegenheit Ihre starke Ausserungen  …  + Geleg{ … }enheit Preisangaben theile ich Ihnen mit das Ausserungen kein G‹nirgend› Gru{ … }nd haben – Ihre mir geschieckten Probem der Preisangaben sind ganz unrichtig –»
MM N 2749. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich habe Ihnen jetzt for einige Tage  …  37 Drucke geschieckt – Die ubrige Drucke, whelche meistentheils färbige sind, kann ich Ihnen erst in 3 Wochen geben – Mein Drucker in Paris hat mich die groszten Schwierigkeiten gemacht deswegen die Verspätung.»
MM N 2751. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das { … }ich leider diesmal nicht in Berlin ausstellen werden –»
MM N 2752. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Immer auf die Reise { … }gewesen ist es mir nicht moglich gewesen Ihnen eine vollstandiche Antwort zu geben –»
MM N 2758. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Wenn die Gemalden noch nicht abgeschieckt sind bitte ich Ihnen gefalligst das folgenden Gemalden an  Hrn Dr. Reiche Vestdeutsche Kunstfreunde und Kunstlers Sonderbund Ruhmeshalle Barmen»
MM N 2759. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich werde Ihnen nachstens der Grafische Angelegenheit wegen naher Mitheilung wegen – und Ihnen ein Vorschlag machen»
MM N 2762. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
« mein herzlicher Dank für die wundervolle Überraschung die Sie mir gestern bereitet hatten – Wie von einer Aladdins Lampe hervor- gezaubert war mein Tisch von d{ … }er köstlichsten Sachen uberladen, wenn ich ein bischen spät zu { … }Hause kam – Ich wünsche Ihnen ein gluckliche Weih- nachtsabend und zeichne mir»
MM N 2764. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Ich habe so ofte an Ihnen und an Weimar gedacht und habe so oft schreiben wollen – dann ist es so vieles ich erzahlen wollte – dasz es zu nichts wurde –»
MM N 2765. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Es ist lange seitdem ich von Ihnen gehort habe und so oft habe ich schreiben angefangen ohne ein Brief fertig zu kriegen –»
MM N 2766. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Es geht mir immer schlimmer mit dem Briefschreiben – Ich zerreisze die Briefe – der Fehler wegen – – Ich werde heute doch versuche Ihnen ein Bischen zu erzahlen – und schreibe Ihnen denn spater nochmals zu alz ich { … } …  gern viele mit Ihnen plaudern mochte»
MM N 2767. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Viele herzliche Danke fur Ihre Briefes – Es hat mich sehr erfreut von Ihnen alle zu hören – und wie hat es mich erfreut das Sie alle gesund sind – Es ist doch ein grozse Trost in diesen fur Ihnen ernste Zeiten das Sie alle zusammen sein konnte und Der Krieger auch die Kriegsjahren»
MM N 2768. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
« Ich habe Ihnen Mitwoch { … }Vormittag gewartet wie – aber vergebens»
MM N 2769. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Vielen Dank für die Jenaer-Zeitung  – Die {r}Artikel ist sehr schon und klar geschrieben und hat mich sehr erfreut – Bitte gruszen Sie { … }Professor Graef vielmals –»
MM N 2770. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – Fur mich ist es schwierig zu antworten alz ich 10 Brief { … }zerisse für ein fertigen – So schlecht geht es mit den Deutsch –»
MM N 2771. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Besten Dank für Dein Brief – Wie oft habe ich nicht auf die Tage in rue du Seine  gedacht – – Jetzt ist es bald ein Jahr – Unvergeszlich ist mir dieser Tag fu wo ich meine Gemälden zu l'Independance schiecken sollte – Die grosze Wagen vor meine Thür»
MM N 2772. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Eine grosze Unruh{ … }e – { … }die bis jetzt gedauert ‹ha{b}t› – und whelche kommt von d{ … }ie alte Geschichte – Geld – hat mich bis jetzt verhindert Di{ … }r zu schreiben – {I}Ich bin nun in Aasgaardstrand  – wo ich wohl für ein Monat Ruhe habe –  …  Hier ist schön und hoffentlich werde ich viel arbeiten können –»
MM N 2773. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich komme nicht sofort nach Paris – Ich habe keine grosze Vermögen –»
MM N 2774. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Du hast wohl meine Karte bekommen – Davon siehst eine ‹Idee› habe – und das ist viel. Ich es hat sehr lange gedauert – aber Du musz bedenken ich habe mehrere Versuche gemacht – whelche Du nichst brauchen könntest – Bedenke Dir alzo whelche grosze Arbeit denn { … }kriegst. Und denn wheiszt Du –  …  wie schwer es mir ist was zu eine bestimmte Zweck zu machen – als alle meine gute Sachen kommt von sich selbst –»
MM N 2776. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich arbeite ja in Grafik mehr experimentierend und drucke nicht in Auflag mit nummerieren.»
MM N 2777. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Ich bin sehr damit beschaftiget in meiner grozsen Arbeiten eine Ordnung zu treffen – Ich muzs ja auch in Auge habe das ich viel wohl das meiste aufgeben muzs.»
MM N 2778. Munch-museet
Wilhelm Wartmann. Ikke datert
«Ich bin ganz verseh …  verzweifelt uber die Mühe die Ausstellungen mir jetzt bringen – Ich hatte ja nur eine kurze Ausstellung in Berlin letze Fruhjahr gehabt und so ist es eine schreckliche Geschichte geworden mit Schreiben und geschaftliche Sachen – Flechtheim arbeitet ja dafür die Sachen so lange wie möglich zu behalten –»
MM N 2779. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Sie haben auch mich gefragt was da das Landschaft mit rothen Hause kostet – – Die Sache ist das Gutbier  meinte es fur Dresden Musæum  passen wurde – Fur diese Musæum wird eigentlich { … }nur das Landschaft und die Damenbildnisz in Rede kommen – Nun ist das Damenbildnisz ha von Hudtwalcker  sehr gewunscht – sehr gu Es ist alzo wieder kompliciert – Es lazste sich doch vieleicht ordnen –»
MM N 2781. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Mit grozen Verzicht fuhle ich mich ganz gut – Aber meine Arbeitslust ist vorlaufig wek und { … }es druckt mich –»
MM N 2782. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Sie werden verstehen die Sache ist jetzt complisiert –»
MM N 2783. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«das wichtichste –»
MM N 2784. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Eine Reihe von Mussæen und Privatsamm- lungen in Deutschland und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
MM N 2785. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Daselbe ist mit Gemalden    In der Inflation zeit hat man überal Gemalden verkauft – Ich hatte meine sammtliche Gemalden verkaufen gekonnt und Milionen verdient Ich habe gluckli{ … }cherweise kein Lust reich zu sein und habe meine Gemalden notig gehabt – Hatte ich das gemacht war das ganze Markt ubergefullt – Ich habe schon sehr viele Gemalden in Musæum und Privatsamlungen – Nun ist es wichtich das ich mein Kunst auf die Ho{ … }he bringen versuche wie der Spitze auf eine Pyramide – Dazu Dazu brauche ich meine Gemalden und ich bin froh daruber das ich die behalten habe Besonders jetzt wo ich meine Augen sehr schonen muzs –»
MM N 2786. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Vieles ist ja uber mein Reichthum und viele grozse Guter gesprochen – Das erste ist ja  …  reine Fantasi – Das ich mehrere Guter gehabt habe ist ein Folge meine Arbeit und auch d{Ich}Für die kolosale Auladekorationen Kommentar wo ( …  muzste ich Platz haben – Ich fand das einfachste und billigste war Haus mit grozse Garten {–}zu kaufen Dann konnte ich die einfachen Hauser ohne Dach – alzo ‹{ … }bloz› Wände ohne Boden – Freilichtatelier Die Nachbaren wegen muzste ich Abstand haben – Dazu kommt { … }meiner Menschenscheuheit – Es war die einzigste Weise ruhig arbeiten zu konnen –»
MM N 2787. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Man wundert sich daruber dasz Ich so viele Gemalden haben und doch nicht Gemalden abgeben lassen – – Es hangt damit so zusammen – Die spateren Jahren wenn ich grozse dekorative Gemalden gemalt habe – habe ich viele grozse Entwurfe gemalt – und uberhaupt meistens grozse Gemalden whelche mehr S …  Studien fur neue Arbeiten sind und ichh whelche ich nicht alz entgültich fertig – rechne gemalt»
MM N 2788. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Leider sind meine M Gravuren ohne bestimmte Ordnung gemacht – Vorlaufig wird es mich nicht moglich naher der verschiedene Drucke zu bestimmen es liegt so viel fur mich zu ausrichten und ich habe Ruhe notig –»
MM N 2790. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Med hensyn til priserne på gravurerne der er tilbudt tilsalgs af Roede skal jeg si selvportræt med hånden kan ikke mer fåes hos mig – 3 a 400 kr kan ikke sies at være for dyrt –»
MM N 2791. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Jeg glemte at de { … }fotografier af ar{ … }beiderlivet jeg har hos Væring er væsentli ufærdige billeder»
MM N 2792. Munch-museet
Harry Fett. Ikke datert
«Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem... Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at h vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilket formål jeg vil la den eventuelle intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende hvo at det er mig så vanskeli at skrive breve og ha med foretninger at gjøre at jeg i sin tid foretog en reise til Berlin  for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine { … }erholdte { … }breve i en mappe i håb om engang at kunne besvare dem –»
MM N 2798. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Vil Du ta ind med Vognen – Bliver et Par Timer i Byen –»
MM N 2922. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1»
MM N 2926. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Jeg har havt med tandlæge at gjøre derfor har jeg ikke været { … }til stede – Omtrent sikkert er jeg at træffe i telefon på Skøien  12 ½ og enten kl. 9 aften på Skøien  eller Holmenkollen  – Vi får ta en tur oppe på Tryvandshøiden  og Frognersæteren igjen – Men skriv et kort med»
MM N 2927. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Jeg sender med min hvide pegasus æbler og hjertelig hilsen til de to ensomme i Stensgade {til}fra den ensomme på Ekely –»
MM N 2929. Munch-museet
Meisse Dørnberger. Ikke datert
«Tak skal du ha for kniven som er forfærdelig pen; jeg likte forresten ikke at du skulde kjøbe en så kostbar ting til mig. – Første dagen jeg fik den mistet jeg den f i vandet kan du tro    men jeg fik»
MM N 2930. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Muligt Tivoli‹!› Mød Kl. 6 ½ Vasteson – Hvis ikke telefoner imorgen hjem Kl. 11»
MM N 2932. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Adr. Kongelig Fuldmægtig Grønvold»
MM N 2933. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold Stensgd 1»
MM N 2935. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Maleren Ludv. Ravensberg Kgl. Fuld Grønvold Stensgt 1»
MM N 2936. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«Vil Du være behjælpelig med en oxesteg idag kl. 6»
MM N 2937. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«er Du snil – ved 11 tiden form eller 8 aften snarest»
MM N 2938. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Du må takke Din far hjerteli fordi han har foræret mig sin bok – Det vil si jeg har ennu ikke funnet { … }det gådefulde sted hvor Du har lagt den – Jeg har selv kjøbt et exemplar og jeg læser i den med overordentlig interesse { … }–»
MM N 2939. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
«La mig i al { … }hast skrive til Dig at jeg går med på at sælge ‹Stjerneskin› for 1000 Kr. men det bør holdes hemmeli – på Grund af Galleriet –»
MM N 2940. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Ikke datert
« Kom ‹ned› s{ … }trax – Hvis ikke {R}ring eller kom Regina kl. 5»
MM N 2941. Munch-museet
Julius Elias. Ikke datert
«Jeg har nu sendt Dem programmet tilbage – Forat De ikke skal tro det er af daarlig vilje jeg ikke vil signere det sender jeg Dem en liden radering, { … }den bekjendte Gadetype»
MM N 2969. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg hører av Jappe  at Holmboe  er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe  have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
MM N 2970. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg har holdt mig og vil holde mig væk fra Oslo  der ikke gir mig og min kunst den fred { … }som trænges eller yder mig de{n}t hensyn jeg burde fortjene»
MM N 2971. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Jeg skal nok stå Wig til tjeneste med endel oplysninger – Jeg håber mine ophold ved kysten vil sætte mig lidt på fode igjen. For maset og uroen på Ekely har de senere år skaffet mig en slem depresion –»
MM N 2972. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
« Hjerteli takk for Dit brev – Jeg har begyndt på et brev til Dig men jeg bruger jo mange uger på et alminneligt brev.»
MM N 2973. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Til øienslyst og kjødslyst»
MM N 2974. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
« Tusind takk for hilsenerne – Jeg ønsker Dig af hjertet god jul og et godt nytår»
MM N 2975. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Det er vist Dig en ligeså trættende ting at telefonere som det er mig at skrive – men jeg får alligevel si hva jeg videre vilde have sagt Dig i telefon –»
MM N 2976. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Naar ikke Inger  selv indser at allerede år{l}elange Indblandinger og uheldige Brev i en mine {E}egne Anliggene er slemt nok – skal jeg i et næste Brev fortælle en Del om hvor ‹direkte› Skade hun har og{kan}gjort og kan gjøre ‹{ … }endnu› –»
MM N 2977. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Naar Fru Moe  og Inger { … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig  – så ved ialfald Inger  meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger  det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger  Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
MM N 2978. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg { … }har fået Brev med fortsatte Ludvig-Historier – Jeg er reist herned for at hvile mig ud og få fred for Anstrængelser og Ærgrelser med den store Udstilling – – Nu havde jeg haabet at kunne bli så bra at jeg kunde reise ned inden Ud- stillingen var lukket – da der er flere der har spurt»
MM N 2979. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Vi skal nu ‹træffes›»
MM N 2980. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Jeg har været i Stockholm»
MM N 2982. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Fru»
MM N 2983. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg kommer nok ikke til at snakke mer om de Sager vi har været i uoverensstemmelse om –»
MM N 2984. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Det er bare noget jeg kanske tilslut vilde spørge om –»
MM N 2985. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«‹Til› med sin nærmeste Slægtning – og hendes ‹Helse … d›‹vil›‹lide› – Hendes Sygdom er jo ikke ufarlig når det vedvarer så længe –»
MM N 2987. Munch-museet
Olaf Schou, Uidentifisert person. Ikke datert
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang  og Aften{s}posten  været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
MM N 2988. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Desværre ingen { … }Sherry på L … »
MM N 2989. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Efter det lumpne Baghold 1902 – Resultatet af en Sammensværgelse af Kristiania Aristokratiet (Det vil sige Grossererstanden, ‹Pengemagten›) og { … }de velklædte Pengejægere vil { … }det vare længe inden jeg i Kristiania udsætter mit Skind ved at udstille mine kraftige Malerier – Men jeg sender Gravurer af og til spækket med små monumentale Karikaturer»
MM N 2990. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg møder Dig i mange situationer i alle land og fra mangfoldige år tilbage»
MM N 2991. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Undertegnede giver sig ‹herved› den Ære at indbyde Dem med Dame til uds hans {u}Udstillings- åbning – Mandag den Kl Kl. 6–9 Eftermiddag»
MM N 2992. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Kristiania  mang …  Kinomatografer eller Restaurants – {vi}der har osså sogar et slet Udstillingslokale for Malerne»
MM N 2993. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Det var en strupekatarrh som jeg fik af {en}at sidde i en åben bil og { … }med stor fart – Den har jeg siden lid af og kan desværre ikke ta mot noen da jeg ikke tåler at snakke»
MM N 2994. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Jeg måtte idag undvære frokost fordi min husholderske stod i kø forat få en bedærvet makrel – Gjør det ikke sa jeg – Men hun er indlannet og ikke som våre familier opdrad ved sjøen –»
MM N 2995. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Jeg har nok ikke kunnet skrive på lang tid»
MM N 2999. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Von Bergmann {B}Spediteur sind folgende Gemalden Ihnen geschickt»
MM N 3000. Munch-museet
Galerie Ernst Arnold. Ikke datert
«Da Prisforhøielse indtræder { … }snart beder jeg Dem opl sige mig { … }hvilke De { … }vilde ‹nu› vilde bestille – Jeg skal da så vidt mulig { … }overlade Dem disse mot Kontant til vanlige Priser dog må jeg kan jeg ikke afgive mer end {1}33 Procent –»
MM N 3004. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Tak for sidst –»
MM N 3009. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Tusind takk for boken – Ha det rigtigt godt på det nye år – Du og Dine»
MM N 3010. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
« Det glædede mig virkelig at Schibsted atter blev tat i Ansiktet – Han skulde for lang Tid siden havt det af mig – og jeg skulde kunne have gjort det uden at behøve at blive fængslet men jeg var jo dengang såret i Hånden – Det er vistnok en ‹Bundpøbel› – og at han var så ‹kort› i Sommer var vist blot fordi han lugtet hvor Vinden gik – Der har intet stået i Bladerne – om Slaget?»
MM N 3011. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Som jeg sa Dig i telefon så har det forundret mig at jeg ikke efter min hjemkomst fra klinikken  i Kjøbenhavn  ikke talte med Dig nærmere om det for mig så skjæbnesvangre ophold i Aasgaardstrand i 1905»
MM N 3012. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Du må takke { … }Pierre  for al elskværdighet ligeså Bakke  og frue – – Det er rigtignok lidt uvan{ … }t for mig at komme op i såmegen selskabelighed med selskaber på selskaber og turing som det var de par dage i { … }Trondhjem –»
MM N 3013. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
« Jeg er endelig frisk efter Kristianiaopholdet – Resultatet var ikke godt altså såmegen Forsigtighed jeg havde taget –»
MM N 3017. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Tak får sidst og fordi Du gad høre så længe på mine sorger»
MM N 3019. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
« Kan De ikke fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? – Jeg har skrevet til Ravensberg  men jeg har intet hørt fra ham – Kan De give mig e{t}n liden Impression – fra Karl Johan  – Fr. {K}Ingse  naturligvis og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan går det med den { … }unge og den gamle Kunst?»
MM N 3025. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Du vet at jeg bruger lang tid på et brev – Det er hemming blandt annet fra den tid jeg i Warnemünde skrev så mange mærkelige brevkort»
MM N 3033. Munch-museet
Christian Gierløff. Ikke datert
«Det jeg vilde Du skulde hjælpe mig med var at få et rigtigt begrep om min families pengeforhold. Det er jo næsten det vigtigste og uten klarhed her kan jeg næsten intet udrette»
MM N 3076. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Ikke datert
«Jeg skulde igaar reist til Kjøbenhavn men blev forhindret –»
MM N 3108. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
« Nationalgaleriet U Oslo»
MM N 3118. Munch-museet
Jens Thiis. Ikke datert
«Alfa og Omega var ikke noget «forsvarskrift» Du får finde et bedre udtryk eller stryke det Det gjør sagen lidt aktuel og der rippes såmeget op i disse to bøker aligevel nu til julens fred –»
MM N 3164. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«»
MM N 3222. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
« Hrn Albert Kollma  …  Wilhelmstr. 34 Berlin‹S. W›»
MM N 3223. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«»
MM N 3230. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«habe Herr Bruno Cassirer gebitten meine Gemalden pr. Eilgut und mit garantiert Zeit nach «Manes » Prag geschieckt werden – Es musz auch wenigstens 2 grosze neue Kisten gemacht werden –»
MM N 3234. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Hvis Du blir anmodet om at låne ut billeder til en tourne rundt i skolene i Danmark så si nei uten at nævne mig – Thiis sendte hovedkuls på mig noen udsendinger og jeg gav atter tilladelse til at la udlånte billeder udstille. Jeg syns det er noe sludder og jeg er så ilde behandlet»
MM N 3250. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Jeg håber Du nu er godt restitueret – Sommeren vil vel forhaabentlig bli bra Det er vel den Du vente{t}r på»
MM N 3255. Munch-museet
Lolly Høst. Ikke datert
«Jeg må be Dem ikke nævne til nogen om omtalte afære – Den kan jo is i sig selv være meget ideel og udm{ … }ærket men det er blot det at jeg har en position i Tyskland som let kan misbruges»
MM N 3256. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«{D}Bemærkninger farli for andre og osså for mig er vistnok intresant og på en måte muli rigti men må stryges»
MM N 3271. Munch-museet
Sigurd Høst. Ikke datert
«Herved sender jeg Blanquetter til Udfyldelse –»
MM N 3278. Munch-museet
Harald Nørregaard. Ikke datert
« Tak for brevet. Vil Du være så snil strax at sende indlagte brev til Andrea uten andre kommentarer end at Du hilser hende og sier Du har fåt dette brev – Jeg skjønner nok at alle mine forklaringer om mine forhold er blit ganske upågtet upåagtet af hende og at hun vil tro det hun vil: at jeg er en rik mand der m herute maler banknoter til 10,000 kroner – i flæng – Jeg har jo osså for et år siden indgående forklart Dig at jeg nu passe godt på for at ikke jeg og mit arbeide skal ‹ramle› mine atelierer rømmes og billederne sælges til spotpris Da v Det er nok osså heldigst for min Niece at dette ikke sker for da kan jeg nok ikke som hidentil stikke mindre blot til hende – Den baaten går nok konkurs som alle andre foretagender hans»
MM N 3288. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Vil De være så snil at kopiere 4 sæt af inlagte brev – Ret stilen som De synes»
MM N 3289. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Min eiendom er ikke mer værd en 60,000 kr og mindre værd nu på grund af forordning med kloakvæsenet –»
MM N 3290. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Det forekommer mig bestemt at ligningen iår er værre end ifjor. Jeg har i 1932 brugt henved 35,000 kr – Jeg har heraf brugt circa 25,000 kroner af kapitalen – Aligevel er min kapital blit sat omtrent ligt med 1931 eller noget over 300,000 kr – Ligeledes er de utgifter der så nøie blev ført op mindsket med 3000 kr – H … »
MM N 3292. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg har altid glemt at notere på selvangivelsen at jeg foruten at betale min søster årlig bidrag osså gi{r}ver min niece circa 3000 kr i bidrag årlig og har gjort det sidste 7 år»
MM N 3293. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg er nu i Aasgaardstrand og har malt lidt her –»
MM N 3294. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Jeg opholder mig nu i Aasgaardstrand  fjærnt fra det modbydelige hul Ekely –»
MM N 3295. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Når jeg skattelægges i intægt i Aker  så må jeg dog beregne de utgifter jeg har for mit maleri i Hvidsten  og Aasgaardstrand –»
MM N 3296. Munch-museet
Johannes Roede. Ikke datert
«Hr Frøen  spurgte mig om ikke der var store verdier alle i alle disse grafiske blade der lå i hauger i annen etage –»
MM N 3310. Munch-museet
MM N 3311. Munch-museet
Kristian Schreiner. Ikke datert
« Hr professor Schreiner Den anatomiske afdeling»
MM N 3312. Munch-museet
MM N 3313. Munch-museet
Kristian Schreiner. Ikke datert
« Hofchef Løwenskjolds vei Lilleaker»
MM N 3314. Munch-museet
Kristian Schreiner. Ikke datert
«Takk for Deres besøg og takk for D{ … }eres ønske om at hjælpe mig i den inviklede sag og takk for { … }flasken Beaune som jeg skal smage på til frokost»
MM N 3315. Munch-museet
Kristian Schreiner. Ikke datert
«Glædeli nytår til Dem og Deres og tak for det gamle»
MM N 3341. Munch-museet
Berliner Secession. Ikke datert
«Besten Danke fur Ihre freundliche Briefe –»
MM N 3345. Munch-museet
Galerie Ernst Arnold. Ikke datert
«Ich habe gestern Ihnen  …  bestellte H{ … }olz «Kuzs» geschieckt – so ist alles erlediget»
MM N 3351. Munch-museet
Hotel Continental. Ikke datert
« »
MM N 3352. Munch-museet
W. Marzillier & Co.. Ikke datert
« Ich bin in Berlin und werde ‹ertsens› zu Ihnen kommen um meine Sachen zu ordnen»
MM N 3354. Munch-museet
Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie. Ikke datert
«Ich habe aus meiner Colection in Berlin  etwa 15 Gemalden fur Arnold  Ausstellung ausgenommen – Ich hatte mich alz moglich gedacht was davon fur Dresden{ … }er- ga{ … }leri  passen konnte – Es thut mir allerdings leid das «das galopierend Pferd» nicht zu vorkaufen ist alz Christian Mustad in Oslo schon lange Verkaufsrecht hat –»
MM N 3355. Munch-museet
Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie. Ikke datert
«Ich besitze etwa 10 Gemalden whelche ich notwendich um mich haben musz – Es ist notwendich fur mein Kunst – Denn ist es mehr einige etwa 6 Stuck (Dazwischen Das Galopierend Pferd, Frau Schwarz, Weinend Madchen auf roth) whelche von nahestehend Mæcenaten (Christian Mustad ) und Mussæen (Prins Eugen  in Stockholm ) voraus gewunscht und sind und Vorkaufsrecht haben –»
MM N 3357. Munch-museet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
«Mange tak for den hyggelige dag i Göteborg  og for den vakre ophængning – Hvis en del havde været sat tilside vilde den kanske set penere og roligere ud men ikke så intressant –»
MM N 3358. Munch-museet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
«Tak for Du kom – Det var hyggeligt at se Dig –»
MM N 3359. Munch-museet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert
«Takk for brevet! Det var hyggeligt at få høre fra Dig –»
MM N 3360. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Ich ersuche Ihnen gefalligst mir zu mittheilen wann und wie ich das Vertrag nicht gehalt{ … }en habe –»
MM N 3361. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich von Deutsches Theater  …  Hedda Gabler { … }500 Marks erhalten habe – fur Portrait Direktor Rathenau 1500 Marks –»
MM N 3364. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Ich werde in kurzer Zeit Deutschland  verlassen – und werde wahrscheinlich meine Angelegenheiten der Norwegischen {S}Gesandschaft zu reglieren ubergeben.»
MM N 3365. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«{ … }Es ist ganz notwendich dasz ich meine eigenhandliche geschriebene { … }Verzeichnisz bekommen werden – Sons»
MM N 3366. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Bitte mir mitzutheilen wie viele Gemalden Sie in der Zeit nach April 1905 wekgeschieckt oder verkauft haben sonst wird nicht volle Klarheit in der Verzeichnisz kommen – Ebenso {v}bitte ich Ihnen mir genau mitzutheilen wie viele Gemalden Sie i Ganzen in Depot haben –»
MM N 3367. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Wie Sie verstehen konnte ich ‹wolle› gerichtlich Ihnen zwingen d{ … }as Geld 350 Mrks mich ausbezahlen – aber mit Ihnen darf ich auch nicht feindlich stehen –»
MM N 3368. Munch-museet
Kestner Gesellschaft. Ikke datert
«Ich habe Ihre freundlicher Brief bekom- men wo Sie mir die ehrvolle Mitheilung geben das Ihre Geselschaft eine Ausstellung in Hannover  meiner Werke { … }zu arangieren beabsichtige – Ich werde alles machen was ich kann um Ihnen zu helfen – Aber ich musz leider Ihnen mitheilen das es vieleicht nicht mir moglich ist so gut wie ich gern mochte Ihnen entgegenkommen kann – Ich habe arztlich Rath bekommen fur einige Zeit streng Ruhe zu halten bekommen – und ‹von› alles geschaftliches von mir fern halten»
MM N 3372. Munch-museet
Adolf Schinnerer. Ikke datert
«Fips, Truls og  Edv. Munch. Selvportrett.»
MM N 3373. Munch-museet
Weimar Kunstdruckerei. Ikke datert
«Bitte mir mitzutheilen – wie w viel 50 { … }Drucke { … }der Portrait «{ … }Professor van de Velde» kosten Kosten werden»
MM N 3374. Wiener Secessionens arkiv
Wiener Secession. Ikke datert
«Ich habe so viel { … }umgereist dasz ich leider leider vergessen habe für die schnelle { … }Sendung des Geldes (500 Kr.) { … }gedanken – Ich erlaube mir auch mein { … }besten Dank auszudrucken für die schöne Platz Sie meine Arbeiten gegeben haben.»
MM N 3393. Munch-museet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession. Ikke datert
«genaue Bedingungen gesetzt werden – Am Beispiel. Das Blatt musz nur in kleinen Anzahl gedruckt werden und die Platten musz mirvernichten mir vernichtet gesannt werden nachdem das Druck fertig ist»
MM N 3394. Munch-museet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession. Ikke datert
«Ich versuche jetzt mich Zeit zu schaffen und zwischen meine viele Gemalden – das heiszt Entwurfe – unfertige – und fertige Gemälden was für München zu aussuchen –»
MM N 3395. Munch-museet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession. Ikke datert
«Neue Munchener Secesion  hat mir gefragt ob ich ein wünsche das ein Bild ‹Felder› in Fruhjahr – repariert werden soll – Wie ich verstehe ist{ … }handelt es sich um ein nicht sehr merkbare Verletzung – Ich möchte gern das mit dem Bild nichts gemacht wird – – Ich habe diesmal wenig Rucksicht genommen an der Gesammtwirkung des meine»
MM N 3397. Munch-museet
Die Kunst für Alle. Ikke datert
«Ich bin gegen d{ … }ie Reproduktion de{s}r Gemald{es}e alz farbige Druck – Jedensfalls finde ich es nur in einzelner Fälle richtich – – Aber wie ich Ihnen schon ofter gesagt habe – möchte ich Ihnen {–}gern entgegenkommen alz Siesc …  Ihre ausgezeichnet Blatt schon vor lange Zeite mein Kunst anerkennt ha{ … }t»
MM N 3398. Munch-museet
Uidentifisert kvinne. Ikke datert
«C’est momentan Kommentar tres dificile dire le pris de l’art – Depuis long temps je ne pas av‹é› Kommentar vendue de gravure –»
MM N 3401. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Je vous merci pour votre livre et le letre aimable que vous m envoyer – {C}Je suis eté t{ … }out le temps en voyage – alors e{ … }xcuser moi le le reponce si retardé – Ca me sera intresser lire votre livre quand»
MM N 3403. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Je vous envoye maintenant le declaration pour l’exposition ‹a›Institut Carnegie –»
MM N 3405. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«J’ai rescue votre { … }depeche – Tans pis { … }c’est tres retarde { … }‹en› cause de mon voyage – – Je n’a pas pense les tableaux vendre – et je n’est n’a pas alors pensé de pris – – Je vou{ … }drai bien savoir qui voudrai achetéache{ … }tér le tableaux – Si {s}c’est un musæum Kommentar – peutetre je ca vendrai – – Je suis inq{ … }uiet comme Kommentar les tableaux se donne en {T}Pittsburg»
MM N 3409. Munch-museet
Volne Smery. Ikke datert
«Je vous’ envoyerais si to Kommentar qui { … }posible quel{ … }ques photografies des mes dernieres tableaux Ca me ferai un grand plaisir –»
MM N 3412. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Je vous remerci pour votre carte –»
MM N 3419. Munch-museet
Bruno Cassirer, Bruno Cassirer Kunstverlag. Ikke datert
«Ich war in Berlin  so nervos das ich nicht aushalten konnte und bin nach Trawemunde  gefahren – – Ich musz alzo noch eine Zeit die Dicht-Angelegenheit verschieben – – Ich werde aber {be}in 6 Tage wieder in Berlin – obwohl ich nicht wheisz wie lange – Ich werde bald Herr Bruno Cassir»
MM N 3424. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich hätte Ihnen lange schreiben sollen – aber wieder bin ich krank gewesen – (Diese Bronchitis kommt ja jetzt jeden Winter) Es folgt immer ein Bischen Fieber mit – und es macht mir zu alles unfähig»
MM N 3425. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich habe Ihnen und Ihre Frau Gemahlin ein Lithografi geschieckt alz Erinnerung um die Liebenswurdigkeit Sie mir damals gezeigt haben»
MM N 3432. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Es ist ja richtich dasz es spater schwierig wird so viele Gemalden wie in Mannheim  wiederzuschaffen – Es ist denn vieleicht richtich doch diesmal in Berlin  ausstellen – wenn Hr Direktor Justi  es in Kronprinsen palæ  – es arangieren werde – – Mannheim  musz denn benachrich …  werden so die Gemälden nicht weitergeschieckt werden – Auch Gutbier musz man schreiben – Es ware besser»
MM N 3437. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Vor 3 Wochen vor meine Abreise nach Paris  – wo ich 14 Fa schonen Tagen erlebte – war ich im schonen Europæische Hof  in schonen Heidelberg  bei schone Neckar  – Dann bekam ich eine Ide was mir jetzt alz eine { … }art grozswahnsinn vor{ … }kommt – Ich sprach mit Dr ‹Hartlaub› daruber dasz ich Ihnen, Dr. Linde  und Schiefler nach Heidelberg mi{ … }t Gemahli{ … }nen nach Heidelberg»
MM N 3438. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Das Geld von Cassirer  ist gekommen – Unglaublich ist es doch das ich selbst von Ihnen keinen Antwort bekommen kann – Er fragt ob ich eine Collection Gemälde nach Hamburg  schiecken wolle – (Die Collection ist bei Ihnen ungefahr 23 Gemalde) Wollten Sie so freundlich sein – wenn Sie das gunstig finden Ihnen dazu Erlaubnisz geben – auf von mir – Er musz doch die ganze Fracht bezahlen – Das Ibsenportrait ist wahrscheinlich bei Knauer und eingepackt es musz d …  bis weiter»
MM N 3439. Munch-museet
Curt Glaser. Ikke datert
«Ich habe jetzt der Fotograf Wæring  verangelazsen Ihnen ein Fotografi der Krageröbild zu schiecken – Ich gebe zu es ist sehr wichtig das Bild «wheizs Dame» auf dem Strand{t}e zu bekommen Es ist gleichzeitig mit d‹er› Kranke Kind gemalt (1889) oder aber ist ganz»
MM N 3440. Munch-museet
Alfred Flechtheim. Ikke datert
«Ich habe Ihnen telegrafisch mitgetheilt:»
MM N 3452. Munch-museet
MM N 3455. Munch-museet
Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold. Ikke datert
« Kunstsalon Arnold Schlozsstrazse Dresden»
MM N 3458. Munch-museet
Hans Posse. Ikke datert
«Ich kann Ihnen von das Dresdener- gallerie  bild m d grüszen – Es freut mich das Sie ein sehr gutes Wahl getroffen haben – Es hängt alz Mittelbild in der grözste {i}und schönste Saal – Es wirkt fast besser wie in Dresden  und naturlich viel besser wie in Berlin –»
MM N 3459. Munch-museet
De Antellska Samlinger. Ikke datert
«Idet jeg herved skal få Lov at udtrykke min bedste Tak for Tilladelsen til at udstille «badende Mænd» {skal jeg herv}sender jeg Dem herved Plakaten som skal klistres udenpå Kassen –»
MM N 3460. Munch-museet
Kunstsalon Louis Bock & Sohn. Ikke datert
« Ich erlaube mich Ihnen anzufragen ob Sie jetzt eine Reihe meiner früheren Ge{a}mälden (meistentheils {b}Portraits und Gemalden whelche {die}in Kunstverein ausgestellt waren) in Ihre Lokale ausstellen? Die Bedingungen wie forigen Jahr. Es {es}sind ungefahr 25 Gemälden»
MM N 3462. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«In Gelegenheit Ihre letzets Briefes an Hr { … }‹Richter› ab- geschieckt – werde ich nur bemerken – dasz es doch in Ihre eigene Interesse liegt mir in ein Schwierigkeit (whelche vorlaufig ist) durch- zukommen – Sie personlich dienen doch jetzt durch meine eigenes Arbeit das doppelte –»
MM N 3463. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das ich ein Auf{ … }trag fur Neues Kleines Theater bekommen habe – Es { … }handelt sich um dekorative Arbeiten – Doch ist es nicht ganz festgestellt wie es als Bestellung aufgefaszt werden wird – Ich kann Ihnen noch nicht bestimmt sagen wann ich Ihnen neue Gemalde schicken kann»
MM N 3470. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert
«Herr Dr ‹Kahane›! Herr Schriftsteller Tor Hedberg»
MM N 3473. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
« Endlich habe {Jeg}ich ein Bischen Zeit mich mit unsere Angelegenheit zu beschaftigen –»
MM N 3474. Munch-museet
Den Frie Udstilling. Ikke datert
«Jeg takker for den ærefulde inbydelse til at udstille over jul på den Fries Udstilling, og er nok overbevist om at det vilde blive ordnet på den bedste maade. Imidlertid er min helbred så dårlig at jeg nok må sige at jeg ikke kan modtage inbydelsen – Jeg trænger ro og en udstilling vilde forvolde mig adskilligt bryderi»
MM N 3476. Munch-museet
Kleis. Ikke datert
« Jeg har i et tidligere brev foreslået Dem at arangere en udstilling af mine sidste 4 aars malerier – Da jeg endnu intet svar har erholdt skriver jeg igjen for det tilfælde at brevet ikke skulde være kommet frem – Udstillingen havde jeg tænkt mig til høsten og betingelserne som sidst»
MM N 3479. Munch-museet
Das Königlicher Norwegische Consulat (Det norske Konsulat). Ikke datert
«Jeg har muligens under mit svære arbeide med at bygge atelier forglemt at takke Dem forbindtligst for at {D}det hjalp mig med hjemsendelsen af mine billeder fra München – Min forsømmelse gjør jeg altså herved godt igjen»
MM N 3487. Munch-museet
Skøyen postkontor. Ikke datert
«Posten udleveres kl syv til b …  postbudet på Skøien station.»
MM N 3488. Munch-museet
Lucien Dedichen. Ikke datert
« Det er meget vigtig for mig at få en bevidnelse fra Dig – Jeg plages h{ … }alvt til døde med opdrag og utstillinger og ing{ … }en vil ta hensyn til at jeg fortæller jeg må ha ro – D{ … }u { … }kjenner jo min nervøsitet – og Du vet ihvertfald at jeg i 15 år aldri har været i det min{ … }dste selskab – Det kan jo ikke forklares på annen måte end at selskab er skad trættende for mig – Når jeg nu i et år jævnlig føler har følt svimmelhed så er det i alle tilfæld{ … }er { … }af træthed og overanstrængelse – Du finner får vist lavet … et noget jeg Du kan so som kan hjælpe mig – For mig er det ihvertfald en { … }tortur at væ{ … }re sammen med flere menn{ … }esker på en gang – og ligeledes {V}foretninger.»
MM N 3491. Munch-museet
Jappe Nilssen. Ikke datert
« Endeli er jeg kommen i ro her efter en reise fra Gøteborg  med den forskrækkeligste mas – Det blev til den store sal – samtidi var Lutz  der og jeg vilde ha billeder til en sal i Akademiudstillingen i Berlin . I Berlin  var der udstillinger af mig 2 sale i musseet, 2 sale hos Lutz  og en sal i akedemiet  – og så var der mas med bøger som skulde skrives og så kobberplader der skulde { … }laves – til bøgerne»
MM N 3494. Munch-museet
Kretitbanken. Ikke datert
«»
MM N 3500. Munch-museet
Axel Revold. Ikke datert
«Jeg er efter nøie overveielse kommet til den faste beslutning ikke at udstille i Kiel –»
PN 2. I privat eie
Bror Hvistendahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 4. I privat eie
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 9. I privat eie
Theodor Wolff. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 29. I privat eie
Hanni Esche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 34. I privat eie
Felix Auerbach. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 37. I privat eie
Felix Auerbach. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 38. I privat eie
Anna Auerbach. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 39. I privat eie
Felix Auerbach. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 41. I privat eie
Carl Heise. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 48. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 49. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 66. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 67. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 78. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 84. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 137. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 176. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 177. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 178. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 179. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 196. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 197. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 198. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 199. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 201. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
August Strindberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Uidentifisert mann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 292. Kotte Autographs pr. august 2009
Oskar Fried. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Uidentifisert mann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 558. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 695. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Heinrich Martens. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 786. Ukjent
Wilhelm Grimsgaard. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 787. Nasjonalgalleriet
Gundersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 790. Ukjent
Harald Hansen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 799. I privat eie
Erik Krafft. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 800. I privat eie
L. M. Larssen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 801. I privat eie
L. M. Larssen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 814. Ukjent
Liv Berg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 815. Ukjent
Liv Berg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 816. I privat eie
Hanna Brieschke. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 819. I privat eie
Annie Fjeldbu. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 839. Ukjent
Helma Meyer. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 840. I privat eie
Helma Meyer. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 841. Arbeiderbevegelsens arkiv
Ludvig Meyer. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 845. I privat eie
Frøydis Mjølstad. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 846. Ukjent
Odd Nyquist. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 865. I privat eie
Olav Paulsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 866. I privat eie
Olav Paulsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 872. I privat eie
Halfdan Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 873. I privat eie
Halfdan Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 874. I privat eie
Halfdan Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 875. I privat eie
Halfdan Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 876. I privat eie
Halfdan Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 880. I privat eie
Johannes Roede. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 887. Ukjent
Marie Schjelderup. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 899. Ukjent
Ingse Vibe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 900. Ukjent
Ingse Vibe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 901. Ukjent
Ingse Vibe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 902. Ukjent
Ingse Vibe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 914. I privat eie
Helge Bäckström. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 915. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 916. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 924. I privat eie
Eva Mudocci . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 928. The Delius Trust Archive
Frederick Delius. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 929. Ukjent
Peter? Sandholdt. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 931. Ukjent
Kleis. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 934. Ukjent
Berliner Secession. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 935. I privat eie
Hermann Struck. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 945. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 948. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 949. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 950. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 952. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 954. Ukjent
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 955. Ukjent
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 956. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 957. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3515. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Die Abmach machung war doch daz ich wollte {G}Cassirer  40 Drucke auf die Wheise uberlassen – Entweder sollte er das ganze fur 2000 Mrks kaufen oder d{ … }as Verkauf {v}sollte vertheilt sein»
MM N 3517. Munch-museet
Bruno Cassirer. Ikke datert
«Ich habe die Papieren durchgesehen und bin in so mehr Punkte mit Ihnen nicht einverstanden –»
MM N 3531. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Sie behaupten in Ihr letzte Br dasz ich sucht gegen Ihr unvollstandich Verzeichnisz nicht ‹protestiert› habe – trotzdem ich ein Jahrelang dagegen ‹protestiertes› h{ … }at – –»
MM N 3581. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Det er mig utænkeli at ikke skattenævnden i Aker  ved  …  eftertanke vel må indrømme at jeg har i årrækker betalt skat for Ekely  efter en h altfor stor værdiansættelse –»
MM N 3582. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Efter ordningen med kloakvæsenet er min eiendom sunket så i værdi at den bør værdsættes til 65,000 kr»
MM N 3583. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg har måttet udtale dette da for mig jeg nu i så mange år er bleven såret og ærgret over så mange skumlerier – Disse har været for mig skjæbnesvangre og til stor skade»
MM N 3584. Munch-museet
Edvard Munch. Ikke datert
«Husk selvangivelse»
MM N 3589. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg har til mit arbeide 8 store bygninger med flere atelierer og arbeidsrum for mit maleri, for lithografi og for radering med 2 presser hertil – Det er fordelt på Ekely , {N}Ramme  i Hvidsten  og Aasgaardstrand»
MM N 3590. Munch-museet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Ikke datert
«Jeg er i den grad de sidste 10 år bleven forstyrret i mit arbeide af alt det der { … }pålægges mig af ligningsvæsenet  at jeg synes det er nødvendig at fortælle ligningsvæsenet noget herom og samtidig indsende en del optegnelser en slags dagboks- optegnelser –»
MM N 3608. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Det var ikke min mening at De skulde gribe ind i denne skattesag – Jeg vilde blot få høre lidt raad af Dem og lidt oplysninger – Jeg har nemlig tænkt endeli at sende Akers ligningsraad  det i mangfoldige år påbegynte hyrdebrev til. Det blir nu forhåbentlig gjort og blir da osså et afskedsbrev til det mig så smertefulde selskab der går omkring i det herlige Aker n … vestre Aker  og op i det herlige høifjeld Frognersæteren  – Her kommer jeg for eftertiden til at ty hen til som et af de skjønneste og herligste sommeropholds- steder i verden – Og det har den fordel at være mennesketomt {–}om sommeren»
MM N 3643. Munch-museet
Uidentifisert person. Ikke datert
«Hilsen! altså Lørdag men { … }sig lidt Beskjed når –»
MM N 3645. Munch-museet
Trondhjems Kunstforening. Ikke datert
«Jeg ind{ … }løste {D … }den check { … }‹De› sendte mig. Jeg trodde det ‹ha{ … }ndlet› sig om 200 kr. og havde ikke lagt mærke til at der står {3}400 kr og noget mer – (Kanske 50 kr jeg husker ikke dette) Jeg forstår ikke sammenhængen – Efter min formening sk har jeg blot solgt et gravur «pikerne på broen» for halv pris eller 200 kr – Det annet gravur sa jeg ikke var tilsalgs – (Det skulde i såfald stå i en pris af 500 kr)»
MM N 3648. Munch-museet
E. Leuthold-Resch. Ikke datert
«Es thut mi{ … }r sehr leid das Sie auf Briefe gewartet haben. Ich habe mich letze Jahre durch viel Arbeit und viele ansträngendviel Arbeit und viele ansträngend Austellungen so ich bin nötig gewesen für einige Zeit und schonenbin nötig gewesen für einige Zeit und schonen und für allerei geschaftlich Sachen nur fernhalten. Hoffentlich damit es nicht lange bis ich wieder restauriert werdedamit es nicht lange bis ich wieder restauriert werde. Briefe sind mir sehr schwerig und wie ich meinmir sehr schwerig und wie ich mein altes Freund Meier-Graefe  geschrie- ben habe. Ich modet lieber ein Reis nach Berlin  machen wie 2 Briefe schreiben. Nun habe ich gedacht zu Früsummer eine Reise nach Deutsch- land  zu machen. Es ist hauptsachlich meine Gesundheit wegen um Freunde guten Tag sagen und Briefe beantworten. Sehr wahrscheinlich werden wir die Gemälde ver- kauf abgelegenheit besprechen können. Es ist wahr das ich 3 Atelier habe und viele Arbeiten. Aber es ist meistens emfertige Arbeiten und grosse Entwürfe für dekorative Gemälden. Ich habe ja auch der grozt Ehre abgeschlagen zu staatliche Musæum  in München  ein Bild zu ver- kaufen. Es ist ja lange  …  hier geplant oben ein Musæum meiner Gemälden zu bauen. Meine Gemälden passen ja zusammen. Der Plan ist ja, aber ich habe ja noch keine bestimmung genommen.»
MM N 3652. Munch-museet
Knut Hamsun. Ikke datert
« Den Radering jeg gjorde af Dig er antaget til Gjengivelse i Pan  (Det vil sige at { … }Bladet har kjøbt Kobberpladen) { … }Da Du har sagt mig at det{ … }det ikke generer dig større om det udgives i Tydskland  og da Kunstbladet udgives i meget få Exemplarer (De{t}r findes mulig blot en Abonent i hele Norge ) har jeg ikke havt noge{t}n Betænkeligheder ved at antage Bladets Til{ … }bud.»
MM N 3660. Munch-museet
Morgenbladet. Ikke datert
«Jeg har fået mig tilsendt Deres lille notis i Morgenbladet i anledning et interview i Politikken { … }(Jeg er stadig på reisefod og har ikke ro til at nærmere at komme in på sagen. Jeg havde nok lyst til at udtale mig lidt overhovedet om disse interviewer der ikke kan la en i fred –) Jeg har sendt 2) en kort forklaring til forfatter{ … }en Jappe Nilssen – og håber det er indtaget i dagbladet. (Hvis De havde læst interviewet helt ud så vilde de seet at jeg»
MM N 3666. Munch-museet
PN 986. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2717. Munch-museet
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Thiis  hat weiter in sein Buch gesagt das ich ein Dichter A Munch  war mein Bruder meine{r}s Vaters – Es war nicht Zufall – Der grozste Norwegische Historiker – der die erste und ‹grozste› Norwegische Geschichte geschrieben hat war B{ … }ruder meines Vaters –»
MM T 2916. Munch-museet
Eyolf Soot. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1992. Munch-museet
Erik Werenskiold. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2181. Munch-museet
Marcus Irgens. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2897. Munch-museet
Arnstein Arneberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
August Strindberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 869. Munch-museet
Karen Bjølstad. Ikke datert
«Det er nok længe siden jeg har skrevet nu – Jeg { … }arbeider nok så meget  …  så brevskrivningen er blevet forsømt – jeg håber alt st{ … }år godt til hjemme – Jeg har leiet atelier for 3 måneder og vil muligvis efter denne tid se at komme hjem – { … }Det ser mangen gang { … }mørkt ud i pengeveien men til syvende og sidst greier jeg det jeg skjønner ikke hvordan –»
PN 1036. Det kongelige bibliotek, København
Anker Kirkeby. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1038. Det kongelige bibliotek, København
Uidentifisert mann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1041. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1042. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1043. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1044. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1047. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1048. Det kongelige bibliotek, København
Edith Rode, Helge Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1050. Det kongelige bibliotek, København
Edith Rode. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1051. Akademie der Künste, Berlin
Die Akademie der Künste. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1060. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1061. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1062. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1063. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1064. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1065. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1066. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1067. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1583. Munch-museet
Inger Munch. Ikke datert
«Jeg forstår mer og mer hvilken fare jeg lykkeli undgik ved at holde mig { … }væk { … }fra Oslo og ved at afvise bestemt hendes meningsløse krav – Meningsløse da hun jo har fåt vite min status»
PN 1087. Kunsthaus Zürich
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1101. Kunsthaus Zürich
Alfred Flechtheim. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
850835 (PN 1105). The Getty Center for the history of Art
Kunstverein Jena e.V. (Jenaer Kunstverein). Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
850835 (PN 1106). The Getty Center for the history of Art
Kunstverein Jena e.V. (Jenaer Kunstverein). Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1108. Ukjent
F. Bruckmann H.-G.. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1113. I privat eie
Ragnar Hoppe, Nationalmuseum. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1115. I privat eie
Frederick Delius. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1118. Munch-museet
Ragnar Hoppe, Nationalmuseum. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1120. Munch-museet
Norges Geografiske Oppmåling. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1121. The Delius Trust Archive
Frederick Delius. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1133. I privat eie
Rolf Stenersen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3688. Munch-museet
Albert Kollmann. Ikke datert
«Kunstmussæum { … }Kristiania»
PN 1138. Ukjent
Uidentifisert mann. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1153. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1154. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1155. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1161. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1162. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1169. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1173. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1174. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1189. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1200. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1203. Det kongelige bibliotek, København
Arnbak. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1206. Ukjent
Bergens Kunstforening. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1212. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1215. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1218. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1225. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1226. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1231. I privat eie
Bruno Cassirer Kunstverlag. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1235. Ukjent
Heinrich Eduard Linde-Walther. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 396. Munch-museet
Vækerø politi. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds  meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds  gjær- de. – Herr kaptein Finne  kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds  mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 1269). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann. Ikke datert
«Nach Ihrem Wunsche erlaube ich mich Ihnen mitzutheilen, was ich als Honorar für die Illustration des er- wähnten Heftes zu verlangen mussen glaube.»
PN 1274. Ukjent
Heinrich Eduard Linde-Walther. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1280. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1281. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1288. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1295. Deutsches Litteraturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1296. Deutsches Litteraturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1297. Deutsches Litteraturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1310. I privat eie
Harald Sohlberg. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1312. I privat eie
Carl Dørnberger. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1313. I privat eie
Carl Dørnberger. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1314. I privat eie
Carl Dørnberger. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1315. I privat eie
Carl Dørnberger. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 88. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 01.01.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1049. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Datert 01.01.1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3102. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 01.01.1933
«Du må endeli ikke reise ut til min søster nu hun trænger absolut ro – Hun har været  …  meget oprevet siden min tantes død og er jo forresten nokså nervøs af sig – O …  At komme ind på forholdene i vort hjem vilde være ødelæggende for hende – DetVort hjem var  …  så vanskeligt på mange måter at { … }det er umuligt for en utenforstående at få noget ordentlig intryk at det – Det må blot let streifes i en eventuel bok – Jeg skal gi noen et kort rids af hovedliniene – Boken bør bli om min kunst.»
MM N 3330. Munch-museet
Alfred Pellegrini. Datert 01.01.1934
« Hrrn Maler A. H Pellegrini Burgfelderstr. 9 Bazel Schweiz»
MM N 720. Munch-museet
Christian Munch. Datert 01.02.1889
«Hils tante og tak for brevet og det tilsendte. Hvorfor jeg ikke før{ … }oftere har skrevet kommer deraf at jeg har været temmelig dårlig og Nu er jeg meget bedre og kan være oppe o{g}m formiddagen Det har været samme tilfælde som de for to år siden. { … }Mave katarh og nervøs hjerteklap.»
MM N 2826. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.02.1905
« Maleren Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Kristiania»
MM N 2849. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.02.1907
« Maler Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
PN 518. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.02.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 519. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.02.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 733). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 01.02.1910
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten  og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
PN 602. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.02.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 433. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.03.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3258. Munch-museet
Sigurd Høst. Datert 01.03.1909
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Kunstforeningen ‹I.› Bergen»
MM N 1774. Munch-museet
Harald Kaarbø. Datert 01.03.1935
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid har De vel mottat meddelsen fra mig om at jeg vil hjælpe min niece og hendes familie med 200 kr pr måned i dette år istedetfor 100 kr som oprinnelig bestemt –»
MM N 3038. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 01.04.1892
« Fo{f}rfatteren E. Goldstein Niels Juels Gade 3 Copenhague , Niels Juel Danemark»
PN 919. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi. Datert 01.04.1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 719. Munch-museet
Christian Munch. Datert 01.05.1885
« Monsieur Dr. Chr. Munch Schous Plads 1 Kristiania. Norwége.»
PN 399. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.05.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 926. The Delius Trust Archive
Frederick Delius. Datert 01.05.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 523. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.05.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2906. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.05.1922
« …  Maleren Ludvig Ravensberg Adr. Kgl. {f}Fuldm Grønvold Stensgd 1 Kristiania Norwegen»
MM N 2961. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 01.05.1939
« Hr Musæumsdirektør Jens Thiis Tostrupsgt. 23 Oslo»
Brevs. 247 (PN 246). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø. Datert 01.05.1939
«Jeg kondolerer Dem med Deres smertefulde tab i vinter. Det er tungt at miste en af sine kjære –»
MM N 1444. Munch-museet
Uidentifisert person. Datert 01.05.1940
«»
PN 1293. Deutsches Litteraturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen. Datert 01.07.1894
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 819. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 01.07.1896
« Her er nu deiligt i Paris  – varmen generer ikke her som i Kristiania  – og jeg s{ … }ynes ikke jeg trænger {noge}at komme på landet – Her er utmærket at arbeide – jeg holder på med Li‹t›hografering og radering – jeg har også et under arbeide en større decoration for Axel Heiberg  – det skal være til hans hus i Lysaker  – Jeg har gjort færdig e{n}t {L}lithografie af»
MM N 2808. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.07.1904
« Det glæder mig at mine tapre Medguder {u}af Æsernes ædle Slægt {er}udspekulerer den feige Lokes afkoms hæslige Færd – Torden og Lynild ramme dem – Videre fra Tordenens Gud – til Dydens og Mådens herlige Guder.»
PN 963. Piper Verlag
Piper & Co.. Datert 01.07.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1208. Ukjent
Sigurd Høst. Datert 01.07.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1142. Ukjent
Ragnar Hoppe. Datert 01.07.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 101. Kunsthalle Bielefeld
Städtisches Kunsthaus. Datert 01.07.1930
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1481. Munch-museet
Inger Munch. Datert 01.07.1943
«Tak for brevet – Jeg ser Du er i virksomhet. Jeg synes nu ikke dette veir er noe at skryte af – Det er af og til varmt men så er der altid denne vinden der er kal –»
PN 33. I privat eie
Atelier Alfred Salmon. Datert 01.08.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3189. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 01.08.1904
« Hrn Albert Kollmann Hotel am Meer Warnemunde Deutschland»
PN 108. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 01.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 334 (PN 250). Nasjonalbiblioteket
Juryen for Aula-konkurransen. Datert 01.08.1911
«Thiis»
PN 639. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.08.1925
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Arthur Haseloff. Datert 01.08.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 132. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 01.08.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3332. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.09.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1. Kristiania Norwegen»
MM N 1249. Munch-museet
Inger Munch. Datert 01.09.1942
«Tak for brevet! Jeg har osså stadige forkjølelser der forværrer min konstante katarrh i hals og bronchies»
MM N 1129. Munch-museet
Inger Munch. Datert 01.10.1927
« Jeg { … }reiser nu til Køln  og vil derfra til Paris for en kort tid –»
PN 808. I privat eie
L. M. Larssen. Datert 01.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 490. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.11.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2877. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 01.11.1909
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Brevs. 604 (PN 744). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 01.11.1926
«Min naboerske hopper ut af taget på Grand»
MM N 2221. Munch-museet
Curt Glaser. Datert 01.11.1928
«{ … }Ich erhole mich jetzt alm‹ahlig› und was mir sehr erfreut ich me‹rke› ich habe mein Lust und Kraft zu malen nicht verloren –»
MM N 3059. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 01.12.1908
« Telefonen er afbrudt – Vil Du komme op til mig imorgen Onsdag – 3–4 ½ usikker Tid –»
PN 560. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 582. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 01.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 1257). Nasjonalbiblioteket
Hermann Struck. Datert 01.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 987. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Datert 01.12.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 756. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 01.1891
«Jeg fik endelig brev igår – til min forundring havde dere ventet på brev fra mig. – {H}Vi kan regne over»
PN 1240. Nasjonalbiblioteket
Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet. Datert 01.1892
«Følgende svar til Bjørnson  i anledning hans artikkel, om «Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes indtat snarest muligt –»
PN 62. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1174. Munch-museet
Inger Munch. Datert 01.1934
« Du må ikke tro annet end at det har glædet mig overordentlig al elskværdighet der er vist mig»
MM N 2959. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 01.1939
«Jeg sidder op over ørene i besvarelse af elskværdige hilsener til mig i anledning min fødselsdag fra in og utlann –»
MM N 1230. Munch-museet
Inger Munch. Datert 01.1940
« Takk for brevet –»
MM N 744. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.01.1890
«Jeg maa bede dig sende mig 200 frc. af mit Stipendium Kommentar. { … }Schous  penger har jeg nemlig i norske sedler og vil ikke veksle formeget af dem her i Paris  da jeg vil tabe derpå. {Dette}Det er fordelagtigere at få dem på den måde som da du sidst sendte mig gjennem banken.»
MM N 725. Munch-museet
Andreas Munch. Datert 02.01.1891
«Jeg ventet længe på brev – så tænkte jeg som så – Du får telegrafere så får Du brev – Jeg fik da idag –»
MM N 777. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.01.1892
«Et eller to breve må vist være kommet væk – {e}Et brev skrev jeg den 18 eller 19de – Jeg har fået alle eders breve{ … }dine { … }breve hvor der var mange morsomme efterretninger – Bjørnsons  artikkel var modbydelig – jeg har en anelse om at Strøm  er bag det – han var en af ansøgerne – Jeg Julen var jeg hos Skredsvigs der har leiet en villa her i nærheden – Vi havde jule kaktustræ – Skredsvig  havde hugget en stort kaktus ned for anledningen»
MM N 3664. Munch-museet
Dagbladet. Datert 02.01.1892
«Jeg beder om at få indtat så snart som muligt efterfølgende skrivelse til Bjørnson –»
MM N 3497. Munch-museet
Petersen og Waitz. Datert 02.01.1902
«Vil De være så snil at meddele mig Resultatet af de T Trykningsforsøgene med mine Gravurer – og sende mig Prøver»
MM N 867. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.01.1904
« Det er en behagelig afvexling fra Berlin at komme til den lille hyggelige By Lübeck med de gamle Bygninger.»
PN 346. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.01.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2519. Munch-museet
Torsten Stjernschantz. Datert 02.01.1909
«Af Billeder som ikke er tilsalgs skal jeg foreløbig nævne de til en stor Fris tilhørende Billeder: Kvinder (4 Personer en nøgen Kvinde i Midthen) Wampyr – (en Kvinde med rødt Haar der bøier sig over en Mand) Melancholi (en ung Mand siddende p …  ved i Stranden) Aske – en Mand og en Kvinde der tar sig til Haaret»
PN 855. Ukjent
Thorolf Holmboe, Jappe Nilssen. Datert 02.01.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 306). Nasjonalbiblioteket
Hermann Struck. Datert 02.01.1918
«Es thut mir leid Ihnen so spat antworten zu konnen – Meine Litho- grafie «Die Affe» kann das Blatt gern reproducieren – Bitte mir anstatt Honorar dafur ein Expl. Ihr Buch uber Radierkunst zu geben –»
Brevs. 603 (PN 329). Nasjonalbiblioteket
Thorolf Holmboe. Datert 02.01.1921
«De bedste nytaars- ønsker til alle –»
MM N 1604. Munch-museet
Laura Munch. Datert 02.01.1923
«»
MM N 2436. Munch-museet
Homer Saint-Gaudens. Datert 02.01.1927
«Je vous remerci pour votre lettre aimable – \et/Auss je\vous merci/ pour le catalog illustre { … }‹d’›exposition international et et les journaux que v{ … }ous m’envoyé – Je suis heureux que vous étes etes content de mes 3 tableaux – Ca donne naturlement seulement un coté de mon arts –»
MM N 3347. Munch-museet
Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold. Datert 02.01.1927
«Hrr Dr Justi  oder Prof. Glaser  werden Ihnen schreiben. Dr Justi  wird wahrscheinlich eine grozse Ausstellung meinen Arbeiten in Kronprinsen Palæ  Berlin  vorbereiten. Die Ausstellung in Dresden  musz mich in dieser Falle verschoben werden –»
PN 662. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Ottilie Schiefler. Datert 02.01.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1020. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.01.1931
«tak for det gamle»
Brevs. 518 (PN 293). Nasjonalbiblioteket
Ernst Harms. Datert 02.01.1934
«Ich schiecke einligend ein Kopi eines Briefes an meine Niece bei. Sie werden davon die Sache verstehen –»
MM N 1217. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.01.1938
«Tak for nytårshilsener og det pene kortet Du har malt –»
MM N 1226. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.01.1939
«Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
MM N 3212. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.02.1902
« In meines heutiges { … }kranke Zustand habe ich Ihnen zu mitheilen vergessen – dasz Hr. Rathenau  mir von Paris  geschrieben ha{be}t – und mich gebeten Ihnen zu gruszen – Er wird wohl nächstens kommen»
MM N 3161. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.02.1905
« Hrn Albert Kollmann Beyers Hotel Schadowstrasse Berlin.»
Brevs. 604 (PN 715). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 02.02.1909
«Jeg skriver vil forsøge i flere Breve at forklare Dig mit Forhold til mine Landsmænd og hvordan jeg i en Række af År er bleven forf{ … }ulgt på det gemeneste – Det er vel bare jeg som ka har Greie på det – Jeg vil gjerne ialfald noen skal vide det i Norge  hvor jeg dog engang må komme da at Naturen der vistnok er vigtig for min Kunst»
PN 552. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.02.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1199. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.02.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2719. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 02.02.1922
«selbst besitze muzs ich ganz notwendich bei mir haben und kann { … }diese nicht ein Tag entbehren – Es sind Vorstudien zu neue Arbeiten –»
MM N 3277. Munch-museet
Johan Langaard. Datert 02.02.1934
«Jeg se{ … }nder dette der nok bør sendes efter udstillingen – Det forklarer i allefald min mistro til danskerne. Dette kan De jo vise både Thiis  og Rolfsen»
MM N 1179. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.02.1935
«Hjertelige lykønsk- ninger til dagen»
MM N 3159. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.03.1905
« Hrrn Albert Kollmann Beyers Hotel { … }Schadowstr. Berlin  … »
MM N 3501. Munch-museet
Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 02.03.1911
«{I}Enda jeg har abonneret på «Kunst og Kultur » { … }har til- { … }ladet en Tegning at re{ … }produceres i Bladet – samt { … }er skjældt ud i Bladet for samme Tegning er Heftet ennu ikke kommet mig i Hænde – Det synes mig at være noget { … }norsk før 1905 –»
MM N 3180. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.03.1912
«»
PN 571. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1116. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.03.1926
«»
MM N 1266. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.03.1943
«Takk for brevet – Det er leit at Du er nedfor efter h{ … }æsheten – Du må ikke t{ … }a alt for meget på Dig – { … }Du kan føle Dig aldri så bra så er jo årene der og Du har ikke så meget at stå imod med»
MM N 3144. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.04.1906
« Hrn Albert Kollmann Hotel Spiegel Wiesbaden»
MM N 2868. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 02.04.1909
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd 1 Kristiania»
PN 521. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.04.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1236. Ukjent
Hugo Kosterka. Datert 02.05.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1888. Munch-museet
P. Marcussen. Datert 02.05.1932
«I henhold til vor samtale skal jeg oplyse Dem om at granhækken står på min grund og er vel kvart½ meter fra de{n}t oprindelige gjærde der ennu delvis findes – Dette er tilfældet over hele min eiendom – I anledning den øvrige hæk havde jeg proces med afdøde Kobberud  og vandt processen. Det er jo klart at Amtsgartner Petersen der plantet hækken sat den på sin grund – og et stykke fra det virkelige skille –»
MM N 1680. Munch-museet
Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 02.05.1939
«Det er mig meddelt at Kunst og Kultur  i næste nummer vil bringe artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
MM N 3503. Munch-museet
Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 02.05.1939
«Da { … }det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer af tidsskriftet vil bringe artikler om mig og min kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
Brevs. 604 (PN 737). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 02.06.1912
«Hilsen fra Byernes By – Den er og blir den skjønneste – Reiser nu over Köln tilbage –»
PN 622. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.06.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 283). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann. Datert 02.06.1927
«Ich hatte gedacht Ihnen ein Bild von hier zu schiecken oder zwei – Sollte es mir nicht moglich sein glaube ich mein Freund Hudtwalcker sein Portrait fur die Ausstellung geben werden – Haben Sie diesmal mit mir Geduld ich bin ‹halb›»
PN 358. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.07.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1151. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.07.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 159. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 02.07.1920
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 932. Ukjent
Griffel-Verlag. Datert 02.07.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 717. Munch-museet
Christian Munch. Datert 02.08.1875
«Vi er friske og morrero os godt heroppe da vi gik af i Hammar  var der en Mand paa Bryggen som sagde at han kjendte dig han ba{ … }d os til sig og der fick fik vi Jordbær og Mælk. Da vi kom paa Statiesjonen var Thingstad  der og han fulgte vi paa Trenne til Engel- hau . Vi faar h{ … }oppe i Høet saameget vi vil og vi  …  fisker Aakjyter her i  …  Elven der er næsten saa store som Smaasild og vi kaafaar omkring en 30 afdem for hver Gang vi gaar ned ‹og fisker. Alle Kjørerne er paa Sæteren og der er bare 3 kjøer gjemme. Vi ligger› i samme  …  Værelse som Karl Laa‹fso› , og ox Vi faar om Morgenen Melk med Kage til. Idag er det Tordenvær her, det erD meget B …  her omkring men forresten har der været pent Vær … Veir»
PN 863. Ukjent
Olav Paulsen. Datert 02.08.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 999. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Stéphane Mallarmé. Datert 02.08.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 409. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.08.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 445. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.08.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1187. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.08.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 617. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.08.1920
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 243). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø. Datert 02.08.1936
«Jeg tænker iår som ifjor at sende min niece 4000 kr. Jeg har de sidste år tjent nokså godt og håber osså næste år at kunne sende lignende beløb»
PN 1144. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.09.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1146. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.09.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3150. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 02.10.1905
« Beyers Hotel Schadowstr. Berlin»
PN 968. Piper Verlag
Piper & Co.. Datert 02.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1210. Ukjent
Sigurd Høst. Datert 02.10.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1257. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.10.1942
«Jeg sender noe af markens grøde. Det blev alligevel noe grøntsager så dårlig det så ut – Æblerne er vel kanske ikke fuldmodne men Du kan jo la dem ligge – Når kjærnen er mørk så er de nok gode at spise.»
MM N 3267. Munch-museet
Sigurd Høst. Datert 02.11.1909
« Det drar ud med den Udtalelse Du bad om – Et Brev koster mig umådeli Anstrængelse – i disse Tider – Jeg skal imidlertid snarest se at få udtrykt hva jeg mener { … }om Maler{A’s}ens ‹{Arbeider}Kunst› Kunst – ‹Så›{ … }meget har jeg ikke seet af ham – men {det}han intressere‹{t}de› mig meget og jeg syns han har indvundet Land for Kunsten‹{i}:› de dype, saftige våde»
PN 581. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.11.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1100. Kunsthaus Zürich
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 02.11.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 58. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 02.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 32 (PN 189). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert. Datert 02.12.1905
«Jeg har havt i de sidste Aar så bevægede Dage – og har heller ikke været ganske frisk – derfor har jeg forsømt at ta{ … }kke Dem for  … { … }Bogen om Dahl  som De var så elskværdig at sende mig – Hermed altså min Tak – jeg har endnu tilgode at læse den helt igjennem – { … }og glæder mig hertil – Her i Thüringerwald»
PN 1025. Ukjent
Eva Mudocci . Datert 02.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1176. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 02.12.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2896. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 02.12.1914
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
MM N 995. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.12.1922
« »
PN 848. Ukjent
Birgit Prestøe. Datert 02.12.1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1272. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 02.12.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1405. Munch-museet
Inger Munch. Datert 02.12.1939
«Hjertelige ønsker om god jul og godt nytår fra»
MM N 778. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 02.1892
«Jeg har igrunden ikke annet at fortælle end at jeg befinder mig vel – har havt virkelig influenca en dag og en nat – men var alt oppe dagen efter – jeg fik den da jeg var ude hos Skredsvig  smittet af dem – de var rent elendige men jeg greiet den bra – forresten er den meget farlig her i syden – Jeg var igår i Monte Carlo     vi { … }feiret fru { … }Skredsvigs  fødselsdag – man vi hørte på koncerten i Spille sale huset – der er gratis – Det første som blev spillet var Svendsen – en { … }Symphoni»
MM N 3008. Munch-museet
Christian Gierløff. Datert 02.1914
«»
PN 1140. Ukjent
Ragnar Hoppe. Datert 02.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 237). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø. Datert 02.1935
«Det er vel bedst at De nu fortæller min Niece hvorfor pengene er kommet og at jeg fremdeles sender penger pr måned»
MM N 2804. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.01.1904
« Maleren Ludvig Ravensb{ … }erg Adr. Kgl. Fuldm. Fredrik Grønvold Stensgd. 1 Kristiania»
PN 1045. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode. Datert 03.01.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 563. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.01.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3650. Munch-museet
Hvitsten postkontor. Datert 03.01.1912
«Jeg har ennu ikke faaet mine Aviser – som jeg beder Dem godhedsfuldt omaddressere»
PN 14. I privat eie
Peter? Sandholdt. Datert 03.01.1916
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1677. Munch-museet
Fürst. Datert 03.01.1921
«Undertegnede skal herved meddele politiet at hr Gunneruds  hund atter har angrebet en fredelig forbisparende idet min chauffør for { … }kort tid siden med nød og næppe undgik at blive lemlæstet af den –»
MM N 2540. Munch-museet
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 03.01.1927
«Ich danke Ihnen bestens für die an{ … }genehme Zusammen- sein in Zurich – auch danke ich Ihnen fur Ihr freundliche Zusenden Zürich{ … }er Zeitung mit der Besprechung meiner kleinen Akvarellen –»
PN 990. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Datert 03.01.1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1162. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.01.1934
«Nu be{ … }gynner det at minke med brevene og jeg vil få mer ro – Det var morsomt at komme i forbindelse med venner og mange gamle venner her og i utlannet – men der er jo besværligt at skrive især mer oficielle taksigelser –»
PN 1131. I privat eie
Rolf Stenersen. Datert 03.01.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 808. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 03.02.1895
« Tak for brevet. Jeg har havt det bra hele tiden Værelserne { … }varme – Jeg bor nu forresten foreløbig på et Hotel – da jeg på g på grund af visse små dyr måtte forlade min bolig i Englishesstr. Jeg søger nu nyt værelse – Alt går sin rolige gang – jeg arbeider nokså regelmæssigt – jeg har begyndt at male efter lang tid væsentlig at have raderet – Her har været koldt en tid men nu er det mildt –»
MM N 3279. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
«Jeg sender Noticer eftersom de kommer mig i Hode. Vær så snil at sende mig disse tilbage    Sagen er vigtig – det gjælder hele min Mappe jeg har arbeidet på i 7 År. Jeg har idag fået Beskjed om at Schie  har fundet en Træplade – Sagen er jo Kl{ … }ar da samtlige 11 Træplader er drysset væk hos ham eller på Reisen – Jeg forstår ikke annet end at en Fordring på flere tusin{t}d Kroner p må kunne gjøres og må kunne gjennemføres.»
MM N 3280. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
«                  opbevares»
MM N 3281. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
«1) For at {D}det ikke skal forvirre Dig når jeg taler om 3 Kasser i Storthingsgd. – Må jeg bemærke atter:»
MM N 3282. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
«            Opbevares»
MM N 3283. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
«      Opbevares»
MM N 3284. Munch-museet
Harald Nørregaard. Datert 03.02.1902
« Fra{d}Den herværende Kunsthandler vil give omtrent følgende Erklæring: Efter hans Mening var Træpladernes  …  falden ud af Kassen en uundgålighed – Den store åbning mellem Bordene er ikke fremkommen under Reisen men har været fra først af. En ødelæggelse af Kunstværkerne var næsten absolut nødvendig: Træpladerne stak ud løse ud af Kassen –»
MM N 3208. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.02.1904
«Auf den Reise nach Paris  – Schreibe denn mehr – Freut mir dasz ich Ihnen in Paris  treffe – Schreiben Sie { … }bitte an Paris poste restante –»
MM N 2829. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.02.1905
« Til Maleren Ludvig Ravensberg Stensgd. 1 Kristiania Norwegen»
MM N 2850. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.02.1907
« Hr Maler Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
MM N 3224. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.02.1914
«Ich sitze auf Friedrichstrasse Bahnhof  und fahre nach Frankfurt am Main wo ich auf Bestellung ein Selbst- portræt male –»
MM N 2724. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 03.02.1924
«{ … }Obwohl spät danke ich Ihnen vielmals für Ihre freundliche Schreiben in Gelegenheit meine 60 jahrige G{ … }eburtstag – Es hat mich sehr erfreut – Ich denke ofter an \Ihre/ eine Artikel in Zukunft 1902 über die in Secesion  damals ausgestellte Reihefolge f …  von Gemalde – whelche ich die Lebensfries genannt habe. Dies Artikel hat mich besonders erfreut – Jede Viele Kunstler oder viele haben ge … gt ein kunstlerisch Idee – oder Arbeitenoder Arbeiten whelche  …  vieleicht ein Art fü{ … }r Idee geworden { … } … \ist
PN 172. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 03.02.1931
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 692. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.02.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1167. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.02.1934
«Hjertelige lykønskninger til fødselsdagen»
MM N 3276. Munch-museet
Johan Langaard. Datert 03.02.1934
«Meningen med det brev jeg sendte igår og som vel nu ligger i Nationalgaleriet  var at De ve{ … }d leig leilighet og helst efter konferance med mig skulde forklare de danske malere at jeg var lidt vagtsom mot dem efter tidligere paserte passerte begivenheter – Det var den af uhøflige måte som jeg blev mødt med da jeg for  …  7 år siden som gjæst holdt udstilling «den {f}Fri »  …  og det at den ved at forties af samtlige kunstanmeldere blev gjort til fiaskoudstilling der gjorde at jeg bestemte mig til ikke oftere at udstille de{ … }r»
PN 436. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.03.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 943. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler. Datert 03.03.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 861. I privat eie
Olav Paulsen. Datert 03.04.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3155. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.04.1905
« Hrn Albert Kollma  …  ‹H› {Beyerstrasse}Beyers Hotel Schadowstrasse Berlin»
MM N 3156. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.04.1905
« Hr. Albert Kollmann Beyers Hotel Schadowstr. Berlin»
MM N 3165. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.04.1910
« »
MM N 3269. Munch-museet
Sigurd Høst. Datert 03.04.1910
« Hr Overlærer Sigurd Høst Bergen»
MM N 1268. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.04.1943
«Jeg hol\d/t netop på med et brev til Dig om et og annet da jeg la det tilside fordi jeg fik tale med en mand der havde set «Akerselven» udstillet hos en bokhandler.»
MM N 3151. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 03.05.1905
« Hrn. Albert Kollmann Adr. Hrn. Maler ‹Lenh.› Boldt Münchenerstr. 49 Berlin»
MM N 3066. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 03.05.1910
«{ … }Mange tak for Bogen – skal nærmere skrive om mit Indtryk – De{ … }r er meget fint i den – Dønninger efter Storm der harha raset etsteds»
Brevs. 604 (PN 738). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 03.05.1921
«Her ser Du tre indtullete Vinterfrakke og Pelse –»
MM N 2962. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 03.05.1939
«I mit brev var det jo egentlig Dit spørsmål om hvor jeg var i 1905 jeg skulde besvare – Pudsig nok kan Du få det af at vite i Jens Thiis : «Boken om  Edvard Munch –»»
MM N 1117. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.06.1926
«»
Brevs. 604 (PN 741). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 03.06.1926
« Hilsen fra Venedig  – { … }det må vel være verdens rareste by – og kanskje på en måte den maleriskeste – Kanaler 2 meter brede gader – Kirker overalt – Kunstværker overalt – – noget af et Karneval – men det fineste – Ansigtet er vendt til Østen  – man lugter – {o}Orienten  – {g}Grækenland  Tyrkiet  – og Jerusalem – Håber alt står vel til –»
PN 302. Bayerische Staatsbibliothek
Nora Mengelberg. Datert 03.06.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 881. I privat eie
Johannes Roede. Datert 03.06.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3302. Munch-museet
Kristian Schreiner. Datert 03.06.1940
« Hofchef Løvenskjolds vei Lilleaker»
PN 144. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 03.07.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1984. Munch-museet
Arnold Ræstad. Datert 03.07.1934
«Jeg har ladet en snedker lave ram- mer til de to billeder –»
MM N 1240. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.07.1942
«Det var i tilid til at jeg havde betalt Din husleie i 5 år at med de 10,000 kr jeg havde sat i en bankbok at jeg lod mine årlige pe{ … }ngeforsendelser ophøre da Du fik Din nye leilighet.»
MM N 2830. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.08.1905
« Maleren Ludvig Ravensberg { … }Kgl. Fuldm. Grønvold KristianiaStensgd /III»
MM N 2515. Munch-museet
Wilhelm Suhr. Datert 03.08.1906
«Ich bitte Ihnen dringend die volle Anzahl die bei Ihnen ubergegebene Arbeiten von mir mitzutheilen –»
PN 113. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 03.08.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 133. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 03.08.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3667. Munch-museet
Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 03.09.1891
«Ansøgning fra Maler Edvard Munch om Houens Legat»
MM N 876. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 03.09.1904
« Jeg er her velbeholden efter Historierne – der lidt efter lidt vel opklares i Aviserne – Jeg blev overfaldt af en mig hidentil ukjendt Mand og Aviserne har selvfølgelig bragt Sagen ud til min Mis{ … }fordel tildels da –»
MM N 2562. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 03.09.1906
« Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich bereit bin das grosze Herrenportrait No 18 ‹an› Hrrn Ernest ThielStockholm fur 2000 Mrks zu verkaufen und zwar auf die Bedingung dasz ich das Geld 1‹7›00 Mrks (2000 Mrks mit Abzug 300 Mrks Procenten) durch Commetersche Kunstsalon mir sofort nach Eintreffen das Kaufsum mir pr Pos zugeschieckt wird –»
PN 797. Ukjent
Harald Kaarbø. Datert 03.09.1937
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2839. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania Norwegen»
PN 106. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 03.10.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3291. Munch-museet
Johannes Roede. Datert 03.10.1934
«Jeg sender med takk350 kr Dette mas må aldrig oftere ske ellers får jeg intet udrettet –  … »
PN 803. I privat eie
L. M. Larssen. Datert 03.11.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 589. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.11.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 884. I privat eie
Helga Rogstad. Datert 03.11.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 752. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 03.12.1890
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura  var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie  har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger  og Andreas *Lucy samt husets folk»
MM N 800. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 03.12.1893
«Tak for { … }brevet.»
MM N 2799. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.12.1902
« Billedet Jeg har nu været i Lubeck  og tjent noget ved at radere en Lubeckerfamilie så { … }jeg ikke behøver at sælge det lille Billede i den sorte Ramme.»
MM N 2820. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 03.12.1904
« Hrr Maler Ludvig Ravensberg Kgl. Fuldm. Grønvold Stensgd 1 Kristiania»
MM N 3323. Munch-museet
Helge Bäckström, Ragnhild Bäckström. Datert 03.12.1907
«»
PN 500. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.12.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 501. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.12.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 503. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.12.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 537. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.12.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 689. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 03.12.1931
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 307). Nasjonalbiblioteket
Gösta Svenæus. Datert 03.12.1937
«Det intresserer mig at høre at De er beskjæftiget med et arbeide om mine Aula billeder Kommentar – Man vil jo i mange krese lagt på hylden –»
MM N 766. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 03.1891
«Forstår ikke hvad Dere tænker på – Har endnu intet erholdt –»
MM N 1096. Munch-museet
Inger Munch. Datert 03.1891
«Du må skrive mig til hver dag hvordan tante har det, – Jeg vilde gjerne være hjemme det er ikke hyggeligt at være så langt væk; – Det er da ubegribeligt hvor vrangt det går – Jeg håber på  …  tantes seige konstitution – så jeg snart får høre hun er bedre – Har hun været uforsigtig?»
PN 13. I privat eie
Jappe Nilssen. Datert 03.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1188. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 03.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3209. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 04.01.1904
« Ich bin in Lubeck  und bleibe hier noch einige T{ … }agen { … }Dr Linde  meinte dasz Sie vorüber k{ … }omm Kommentaren werden – Ich mache hier { … }einige St{ … }udien { … }In 6 Tage werde ich wohl wieder in Berlin  sein – Graf Keszler  will dasz ich Ihm malen sollen und hat mir nach Weimar  eingeladen anfang Februar Mein Ausstellung in Hamburg  macht sich sehr gut – Dr. Linde  läszt vielmals grüszen – Herzlichsten G{ … }rusz an Ihnen – und mit viele Gruesz an Hrrn v. Flotow»
MM N 3136. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 04.01.1908
« Hrrn Albert Kollmann Pension Plath Sciffbauerdamm 2»
MM N 1108. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.01.1921
«Mange gratulationer til fødselsdagen»
MM N 2395. Munch-museet
Willy Pastor. Datert 04.01.1934
«Es thut mir leid aber es ist mir unmöglich Ihre Bitte zu erfüllen – Ich lebe für mich selbst und es ist mir notwendich für meine Nerven vollständich in Ruhe zu leben –»
Brevs. 247 (PN 232). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø. Datert 04.01.1935
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen  og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen  ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
MM N 1228. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.01.1940
«Takk for brevet – Det  …  var intresant at læse familiebrevene – Jeg har fåt hilsen fra Sigerfjord og alt står vel –»
MM N 2863. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 04.02.1909
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
Brevs. 604 (PN 716). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 04.02.1909
«at jeg så reiste med brukken arm»
MM N 1790. Munch-museet
Johan Langaard. Datert 04.02.1934
«Det er vel ikke rimeli at der blir noen anledning til noen  …  videre udredning af mit forhold til danskerne – Jeg skal da tilslut nævne at i mine funderinger over danskernes ofte mærkelige optræden mot mig har jeg tænkt mig at en mulig uforsiktig ytring mot danskerne har bidt sig fast i dem Ligeledes at det har ærgret dem at jeg ved et par anledninger ikke har villet være sammen med dem og at de ikke har forstået at jeg af sen hensyn til min helbred de sidste 20 år helt har undraget mig selskab –»
MM N 1792. Munch-museet
Johan Langaard. Datert 04.02.1934
«Jeg har ikke været i byen kan jeg si på 2 måneder ja jeg kan si på 3 år    Jeg kommer vel næppe mer utenfor Ekely og kanske jeg osså udfører en længe påtænkt flytning længere væk – Heller ikke har jeg, kan jeg si, talt med noen i denne tid –»
MM N 1198. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.02.1936
«Mange hjertelige gratulationer til Din fødselsdag»
MM N 1263. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.02.1943
«Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
MM N 3307. Munch-museet
Kristian Schreiner. Datert 04.02.1943
« Lilleaker Bestum»
MM N 2837. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 04.03.1893
« Maler Ludvig Grønvold T{ … }eresegade Hersteds –»
MM N 1124. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.03.1927
«»
PN 1072. Munch-museet
Det Norske Studentersamfund. Datert 04.04.1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3199. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 04.04.1904
«Ich werde Freitag ziemlich sicher in Berlin eintreffen –»
MM N 3153. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 04.04.1905
« Hrn Albert Kollmann Beyers Hotel Schadowstr. Berlin»
MM N 3154. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 04.04.1905
« Hrr Albert Kollmann ‹B›eyers Hotel Schadowstrasse Berlin»
PN 1204. Ukjent
Sigurd Høst. Datert 04.04.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1018. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 04.04.1927
«Her har været intresant a{ … }t være og Rom er noget for sig selv –»
MM N 1024. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 04.05.1909
«»
PN 524. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 04.05.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1614. Munch-museet
Laura Munch. Datert 04.05.1915
«Du maa endelig huske paa at minde mig om det udlagte for Skatollet»
PN 666. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 04.06.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 173. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Marie Linde. Datert 04.06.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2383. Munch-museet
Eva Mudocci . Datert 04.07.1903
« Ich bin jetzt wieder stark und gesund – und es freut mich {d}Du bist es auch – Du hast  …  gefuhlt das in meine Seele grosze Kampfe gewesen { … }sind – und ich habe – (und werde es wird wohl auch nicht aufhören) Perioden von den hochste Kraftgefuhl bis die tiefste Elend – Es ist doch besser diese kolosale Unruhe wie Tod – in gewisser Weise ist Nervositet { … }ein Ausdruck fur Kraft – Ich arbeite viel»
PN 150. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 04.08.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3362. Munch-museet
Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 04.08.1906
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das ich mich an den Vertrag mich halte und selbstredend auf meine Rechte halten werde –»
MM N 2560. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 04.09.1906
«Bitte das an Hrrn Ernest Thiel  verkaufte Portrait ein Herr in wheiszer Anzug und mit Pfeife in Hand alz unverkauflich zu ‹signieren› notieren – Es ware doch ganz gut das Bild bei in Hagen  auszustellen lassen – Aber das Bild musz alz unverkauflich ausgestellt sein – Die Gemalden in Secession werden wieder hier bei mir zuruckkehren – Es ist ganz not- wendich dasz ich meine neue Gemalde ein Zeitlang bei mir in Atelier behalten – es ist notwendich meine Arbeit wegen – Dazu ist es sehr praktisch alz ich doch viel mehr ver personlich verkaufe  …  wie Sie – Ich hoffe aber dasz es Ihnen bald { … }besser gelingen werden mehr zu verkaufen»
MM N 3635. Munch-museet
MM N 3644. Munch-museet
Den kongelige Tegne- og kunstskole. Datert 04.10.1886
«Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde en Portion af det Finneske Legat for indeværende Aar. Da jeg ellers ingen pecuniær Hjælp har til min { … }fortsatte kunstneriske Udvikling er det af megen Vigtighed for mig at erholde nævnte Legat. Jeg vedlægger fra Ma- lerne Krohg  og Eilif Petersen Attester, som jeg modtog til det Schäfferske Legat»
MM N 910. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 04.10.1906
« Vil Du være så snil at gjøre nogle Tegninger af Rammen på Oldeforældrenes Portræt samt en Tegning af det gamle Speil –»
MM N 3339. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 04.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg Stensgade 1 Kristiania»
PN 1183. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 04.10.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 51. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 04.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 52. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 04.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Henry van de Velde. Datert 04.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 491. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 04.11.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 742. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 04.12.1889
«Jeg har først idag fået efterretningen om dødsfaldet Jeg telegraferte med detsamme om for at få vide om jeg kunde komme tidsnok til begravelsen. Først{e}Efterpå så jeg i Morgenbladet at det er for sent at den allerede skal foregaa idag.»
MM N 2817. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 04.12.1904
«Maa have 300 hilsen»
PN 26. I privat eie
Herbert Esche. Datert 04.12.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 650. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 04.12.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1148. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 04.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1234. Munch-museet
Inger Munch. Datert 04.1940
«Jeg trodde Du var i Asker. I Kringkastningen hører jeg at man ikke skal evakuere efter den tyske kommandants bestemmelse.»
MM N 2738. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 05.01.1912
«Bitte gütigst mir mitzutheilen wo { … }Sie letzte Jahre von meiner Gravuren verkauft haben und mir mein{ … }e A{ … }ntheil zuschieck{ … }en –»
MM N 2905. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 05.01.1921
« Monsieur Ludvig Ravensberg Adr. Chateau de Vernon Joyeuse Ardeche Frankrig»
MM N 3647. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 05.01.1927
« Vil Du være så snil at huske på i tilfælde der skrives biografisk om mig at min Onkel{i}erindre at P. A Munch  var bror af min far – A Munch  fætter – Ligeledes at min M mor Laura Munch  døde fra os af brystsyke da min ældste søster»
PN 663. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 05.01.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 883. I privat eie
Helga Rogstad. Datert 05.01.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1218. Munch-museet
Inger Munch. Datert 05.01.1938
«Mine hjertelige gratulationer i anledning fødselsdagen. Det  …  kommer lidt sent men jeg har havt forskrækeligt meget at stå i.»
PN 336. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 05.02.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1282. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 05.02.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3128. Munch-museet
Jens Thiis. Datert 05.02.1934
«Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i ordensfesten efter min fødselsdag Høst  har osså ligget syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider og måtte lægge sig. Han har været på riks- hospitalet indtil igår men er nu kommet hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge om dagen –»
MM N 3037. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 05.03.1892
«Jeg sender herved en tegning produktet af mange forsøg – det er det eneste som er nye noenlunde – Jeg har vet at tanken m i tegningen er god og jeg vet at du forstår den – men hvorvidt den egner sig til udgivelse er en anden sag – { … }I hvertfald må den ikke sættes i bogen før jeg har seet hvordan trykket tar sig ut*) – Det beste er du sender mig tegningen tilbage med Dine bemærkninger – Muligens jeg kunde forbedre den – *)Altså { … }send mig prøvetryk»
PN 1141. Ukjent
Ragnar Hoppe. Datert 05.03.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 142. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 05.04.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 726). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 05.04.1909
«Du mindet mig om «Pigen» og Følgen var naturligvis at jeg skrev og skrev sålænge til jeg pakket Brevet sammen og lagde det til «de øvrige» –»
PN 832. I privat eie
Annie Fjeldbu. Datert 05.04.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 696. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler. Datert 05.04.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 734. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 05.05.1885
«Befinder mig nu velbeholden i Paris ; har et udmærket logis i samme gård som mine kam- merater. Var i går i teatret og så Judic  spille. Sad derefter i cafeen «{d}De la regence » den som er så berømt på grund af at revolutlonsmændene havde sine sammenkomster der. Jeg har forresten ikke seet noget videre af byen da jeg kom mulig igår – – Jeg har hidentil levet meget godt om end ikke billigt.»
MM N 862. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 05.05.1903
« Jeg er nu i Lübeck  og maler et Portrait for Dr. Linde     Du ser altså mine Pengesager greier sig nu – { … }Her er f{ … }uld Sommer – e{t}n sådan får har jeg aldrig seet mage til – Jeg har gået uden Vårfrak længe – { … }Linde har en deilig Park – han bor som en Fyrste – Jeg bliver her»
MM N 3143. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 05.05.1906
« Hrn Albert Kollmann Hotel «Spiegel» 7/5Wiesbaden ‹Homburg/H›»
PN 542. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 05.05.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1095. Kunsthaus Zürich
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 05.05.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1682. Munch-museet
Harry Fett, Kunst og Kultur. Datert 05.05.1939
«På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt er truet og angrebet – Sidst ifjor vår –»
PN 123. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 05.06.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3197. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 05.07.1904
«Bitte Ihre Adresse – Werden Sie hier eintreffen und wann? –»
MM N 1165. Munch-museet
Inger Munch. Datert 05.07.1934
«Tak for brevet    Jeg fik min katarrh igjen dernede og reiste så for et par dage hid på Ekely  – Jeg kommer straxi dag ned forat prøve at få arbeidet på det store Aula- billede Kommentar jeg har holdt på med dernede i 18 år – Mine katarrher får jeg let igjen nu men de går jo snart over – Jeg vil om en tid prøve Lill indlandsluften – Lillehammer  ‹Våge›  eller { … }annet sted»
PN 446. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler. Datert 05.08.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1165. Thielska galleriet
Ernest Thiel. Datert 05.09.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3418. Munch-museet
Berliner Secession. Datert 05.09.1913
«Hierdurch erkläre ich mei- nen Austritt aus der Berliner Sezession
MM N 1596. Munch-museet
Laura Munch. Datert 05.09.1917
«Du maa altsaa konferere med N{i}ykvists  Efterfølger Frognerveien 33  Telefon 200 Det blir { … }således at {v}Vognen ikke venter men kommer igjen og henter Eder –»
MM N 561. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 05.09.1934
«Jeg finner osså at der burde fradrages driftsomkostninger ved de kostbare atelierer jeg har bygget. Træatelierene har kostet circa 25,000 kr og { … }muratelieret circa 50,000 kr – Disse bygninger jo ubr nærmest at betragte som ubrugelige for andre – Jeg mener driftsomkostningerne burde sættes til 3000 kr – pr år»
MM N 1250. Munch-museet
Inger Munch. Datert 05.09.1942
«Det blev ringt op fra Cappelens forlag i anledning «Akerselven»    Han kunde vist sælge noe af den – Han ringer til Dig – Han vilde vist ha et hefte til at forevise –»
MM N 2902. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 05.10.1920
«Jeg har planer om at reise over Nizza { … }tilbage til Norge  over { … }Tyskland – Fortæl når Du reiser og giv mig Din adresse så kunde vi kanske træffes på veien»
MM N 3342. Munch-museet
Bruno Cassirer Kunstverlag. Datert 05.10.1921
«Sollten Sie Hr Cassirer  treffen bitte ich Ihnen so freundlich sein Ihm zu sagen das  …  die Kupferstickcabinet  in Munchen  mich Drucke wegen geschrieben hat. E{ … }r mocht { … }so freundlich sein das { … }Kupferstickcabinet mitheilen dasz ich momentan nichts machen kann als ich Ruhe nehmen muzs – Ich werde spater zu die»
MM N 3428. Munch-museet
Curt Glaser. Datert 05.10.1921
« Die schöne Summer hat leider keine grözsere Besserung in meiner Gesundheit geschafft – Allerdings bin ich auf Ekely  gewesen anstatt auf die Ho{ … }chgebirge zu gehen – Nun schwanken ich zwischen was ich machen soll{–}: Deutschland  – Schweiz ? oder Hochgebigre in Norwegen ? – ? Ich mochte am liebsten»
PN 418. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 05.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 18. I privat eie
Johan Rohde. Datert 05.12.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2818. Munch-museet
Ludvig Ravensberg. Datert 05.12.1904
« Stensgd 1 Kristiania Norwegen»
MM N 945. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 05.12.1908
«Nærheden af Kristiansand»
MM N 1094. Munch-museet
Inger Munch. Datert 05.1890
« Mlle Inger Munch Hauketo , Lian Kristiania Norwege»
PN 1259. Wiener Secessionens arkiv
Wiener Secession. Datert 05.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1260. Wiener Secessionens arkiv
Wiener Secession. Datert 05.1903–06.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 775 (PN 761). Nasjonalbiblioteket
Magnus Synnestvedt. Datert 05.1907
« Je vous aves envoyé un livre ave{ … }c des Reproductions – Peutere Kommentar vous pouves lasser Kommentar repro- duire  …  apres les Reproductions de { … }cette livre – Le meilleurs Tableaux je trouve le Portrait noire d’une Femme – Je vous aves»
MM N 3068. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 05.1912
«Vil Du altså gjøre mig den T{h}jeneste at kjøbe en vakker enkel Krans til Strindberg for mig for 10 Kroner – Den bør sendes så den kommer til Begravelsen»
MM N 3046. Munch-museet
Emanuel Goldstein. Datert 06.01.1903
«Undskyld små Forglemmelser da jeg har stadig været på Reise – om et Par Dage mer – Hvorlænge blir Du i Wiesbaden ? – Hvis en påtænkt Udstilling i Karlsruhe blir af kommer jeg mulig nedover –»
PN 379. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 06.01.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 509. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 06.01.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 111. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 06.01.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 120. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 06.01.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2629. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 06.01.1928
«Es freut m{ … }ich Ihnen mitzutheilen zu können dasz ich Ihr Wunsche entgegenkommen werde und jetzt damit einverstanden bin meine Bild «Das Krankes Madchen» an Dresdener Kunstmusæum zu verkaufen –»
MM N 2632. Munch-museet
Uidentifisert mann. Datert 06.01.1928
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu konnen dasz ich Ihr Wunsch entgegenkommen { … }\werde/ und damit einverstanden bin das Bild «Krankes {B}Madchen an Dresdener Kunst{ … }gal Kunstmusæum zu verkaufen –»
MM N 3457. Munch-museet
Hans Posse. Datert 06.01.1928
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu konnen dasz ich Ihr Wunsch entgegenkommen werdekann und damit einverstanden bin das Bild Krankes {B}Madchen an Dresdener Kunst{gal}e Kunstmusæum zu verkaufen –»
PN 698. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 06.01.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1284. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 06.01.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3160. Munch-museet
Albert Kollmann. Datert 06.02.1905
« Beyers Hotel Shadowstrasse Berlin»
PN 805. I privat eie
L. M. Larssen. Datert 06.02.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 126. I privat eie
Eberhard Grisebach. Datert 06.02.1914
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 878. I privat eie
Halfdan Roede. Datert 06.02.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1276. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde. Datert 06.03.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 868. Munch-museet
Karen Bjølstad. Datert 06.03.1904
« Jeg er i Berlin  igjen og reiser vel om nogle Dage til Weimar – Jeg har saa mange Breve at skrive så jeg sender nu blot dette. Alt vel»
PN 1263. Wiener Secessionens arkiv
Wiener Secession. Datert 06.03.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 390. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler. Datert 06.03.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms.fol. 3578 (PN 749). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen. Datert 06.03.1909
« Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast g