Brev og brevutkast fra Edvard Munch

Listen inneholder de 4262 brevene og brevutkastene, som finnes i museets brevregister. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

Sorter etter:
MM N 196. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
MM N 197. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det kan være godt at {b}forklare hvordan egentlig det Va den Kvinde er kommen – Det er paa Grund af den Din Heftighed  …  på Spidsen drevne Forretninger af det Inger har sat sig i Hovedet –  … At hun aldrig har villet høre på mine uafladelige Advarsler – { … }at hun fremfor alt endelig øieblikkelig ha s{ … }at sig på Krigsfod når jeg var tvungen til at være strengere i  …  for endelig at få Slut på en så farlig Adfærd»
MM N 199. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«– Kajan{ … }us var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
MM N 201. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«måde løiet og benægtet – så jeg forstår ikke at medliden{ … }følelse skal kunne virke her fra min {s}Side – Hvis Norsk Lov ikke beskytter Folk fra på denne Måde at ruineres eller ødelegges for årelangt arbeid – har slige frække Herrer som Schie ‹&› Co. et godt Lig at arbeide under men jeg syns»
MM N 203. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Hvordan har Arneberg kunnet gjøre disse store forand og kostbare foranstaltninger uten at spørge mig – Telefon 695 er ikke stænkt»
MM N 204. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Jeg vil ha meget at gjøre fremover – blandt Jeg osså en slags Memoirer»
MM N 208. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Da jeg fra Dem og fra annet Hold hører at det nu er mine refererede Udtalelser til Laura der er så galt – {s}må jeg i Korthed idag sige et Par Ord – (Jeg må osså i den Anledning nok {k}give sige noget mer senere –) – Det gjør mig { … }ondt at jeg derved min Tante har følt sig pint herved»
MM N 211. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Der hver Gang hunde p»
MM N 212. Munchmuseet
Rudolf Broby-Johansen . Ikke datert
«Jeg takker Dem for tilsendelsen af Samleren – Jeg skal si det strax deres artikel har glædet mig og intereseret mig meget – – Af de grunde at jeg er på reisefødder – at jeg overhovedet har vanskelig for at næsten skyhed for brev{ … }skrivning og overhovedet vanskeli for at udtale mig ligeoverfor såmegen anerkjendelse – så må jeg afholde mig fra nærmere at komme in på Deres artikel –»
MM N 223. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«‹sendt› extra er extra og at jeg høist riml rimeligt ikke kan sende såmeget til næste år –»
MM N 236. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg har gennemseet Deres skrivelser og skal udtale at jeg ingensomhelst interesse har af at at der lægges forstærket vandledning i fortsættelsen af Jarlsborg veien og Jeg har tidligere nævnt mine stærke tvil om Inden brandvæsenet kom var huset nedbrændt. Resten vilde vand ødelegge nytten ‹og› af dette og desuten er tiden nu for så så fremskreden og det var værre for at få stærkere pres til sprøitning i haven at jeg ønsked {d}forstærkelsen og bad om Deres hjælp hertil Det var min Nu til vinteren er der ingen- som helst nødvendighed – Vandpresset er desuten nu blit meget stærkere efter regnet – Dengang var tørke»
MM N 240. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det syntes som om jeg havde sagt det før hva jeg sa i min telefonsamtale – Det kunde ialfald være godt at gjentage –»
MM N 263. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Hvorfor i alverden skulde gutterne sendes den lange vel hidned langt fra h familien når de kunde få samme undervisning i nærheden af sig hvor de kunde være under opsyn»
MM N 266. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg sender Dig dette Brev på Betingelse af at Du kopierer det og sender mig det – Jeg havde villet selv gjøre det men da havde det vel blivet i min Lomme – jeg skal ‹eneste› dennegang si at Bødtker fik mig i Baghold ved»
MM N 276. Munchmuseet
Hans Dedekam . Ikke datert
«Jeg maatte desværre renoncere på Deres Besøg – til Ramme – Den svære Arbeide med Dekorationerne, Udstillingsmaset og alt {d}annet som fulgte dermed havde gjort mig så overanstrængt at jeg ikke kunde være den Vært jeg gjerne vilde – så jeg måtte bede Dem ikke komme –»
MM N 281. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så vil Du nok kunne forstå at jeg slæber med e{n}t udslidt legeme og det har været meget der har slidt på mine nerver –»
MM N 318. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Når De siger at billedrækken livsfrisen var den der { … }først bragte rigti forargelse vil jeg be Dem se efter de kritikker der kom i anledning da mine billeder der var udstillet de første høstudstillinger – 1883–84–85– –86–»
MM N 319. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det har mig været umuligt at få ‹stansen› den kolportering af skrønerne om mine 8 a 10 villaer der har været drevet i 20 år ligetil de sidste dage – Det har været mig til stor skade i mange henseender og desuten er det latterligt»
MM N 325. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Revold  …  har sagt mig at han ikke engang har set dem – Har man hørt magen?»
MM N 333. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg kan ikke tænke mig annet end at Du må ha lidt kjenskab til noe af dette – Var ikke Du og Din hustru dernede og talte med samla{ … }gsbestyreren – Nu kan jeg ikke tro annet end end en så vidt opsigtsvækkende afære som denne at at Karsten  …  blev gjennem­ pryglet og måtte gå med ophovnet øie i 14 dage og jeg der faldt på min svage hånd fik hånleddet knust og måtte gå med bind i 3 uker at dette måtte snakkes om»
MM N 334. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Forklar at jeg væsentlig vil opholde mig på landet delvis i Aasgaardstrand delvis på Hvidsten –»
MM N 335. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg sendte Dem nylig 300 kr som en del af resterende extrapenger til min niece –»
MM N 339. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Hr Heniger fortsætter med sit bill …  vrøvl i anledning Aulaen Kommentar og de mærkelig Fresco Sput ober spitzen Reitere»
MM N 369. Munchmuseet
Axel Gunnerud . Ikke datert
«I {t}Tilsvar til Deres brev skal jeg meddele Dem at naar De anskaffer en virkelig betryggende { … }mundkurv skal jeg dermed lade sagen bero –»
MM N 370. Munchmuseet
Axel Gunnerud, D. E. Finne . Ikke datert
«Hr Konsulent D.E. Finne»
MM N 377. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
MM N 378. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«200 kr for børnene de 2 år ensbetydende med: 2400 i pension  …   …  Kl{ … }ær og skolepenge – 600 – 3000 kr – Så det annet børn sine 1500 kr Så Andrea – 4500 kr pr år – det vil si 8000 kr i ubestemmelig tid –»
MM N 379. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Andrea har af mig få{ … }t circa 5000 kr pr år i fire år – Det svarer til en gage på henimot 6000 kr når man tar skatten hun slipper i betragtning –»
MM N 380. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Vi skræmtes da vi hørte at der var nødstilstand deroppe –»
MM N 382. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg forstår ikke Andrea kan klage over penge nød når hun sen for 4 år siden sender sine gutter til {S}skole i Eidsvold hvor de ikke tålte klimatet og blev syge»
MM N 383. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Der må konfereres slægten imellem så vi vet hva hun får og hvordan vi på beste måte kan ordne det for hende»
MM N 390. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Til boligrum for mig hushjælpen og gartneren benytter jeg 1 værelse som soverum og spiseværelse – 1 rum har hushjælpen og 1 rum gartneren»
MM N 397. Munchmuseet
Aker Jordstyre . Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angående jordarbeidet på min eiendom»
MM N 401. Munchmuseet
Aker Jordstyre . Ikke datert
«Henstilling til jordstyret angå- ende jordarbeidet på min eiendom –»
MM N 404. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Bazel – Bazel»
MM N 405. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«70 års dag – Jeg kan med mer resignation nedskrive erindringerne om hine dage da ødelægge{ … }lsens værk blev fuldbragt –»
MM N 409. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«at han kom med hentydninger til et farlig liv o.s.v.»
MM N 417. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har med vældig omkostninger i 20 år fortsat mit arbeide \med/ vægmalerier og monumental kunst (Livsfrisen de svære studier til Aulaen Kommentar, arb arbeiderbillederne) og det var vel ikke formeget at jeg når et mussæum bliver bygge{s}t at jeg skulde få vægplads for disse »
MM N 439. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Da det viser sig at stedet stadi vil koste mig over 2000 kr om året og da jeg så spilder er der så ser jeg mig nødsaget {at}til at ordne mig på en annen måde – enten ved salg eller ved at la huset ligge som tidligere brak – og»
MM N 444. Munchmuseet
Dukstad . Ikke datert
«Jeg beklager meget ikke at kunne hjælpe Dem med parcel»
MM N 449. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Det vilde være det reneste barbari at skjære bort de { … }præktige skovens konger som står på min eiendom næsten en meter fra grændsen. – De burde være gla så længe {d}De så det deilige grønne –»
MM N 450. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg har havt hørt meget ondt fordi jeg har havt de to eiendomme Nedre og Ramme og Ekely samt den lille hytte i Aasgaardstrand»
MM N 491. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angsten for døden for en snarlig døden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret {n}løst nedover skuldrend og nedover den il røde trøie lå hun { … }og så hen for sig Hun så så frem for sig med sine Hun Ansigtet så svært ‹så› blegt ud mot de{n}t ilrøde {trøie}liv Øinene var store og blanke.»
MM N 495. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det gir jo Anledning til Betraktninger – {H … }Jeg paastår jo at { … }Kohg ikke har Ret til det eller ikke at bytte det med Dig – Og hvis Krohg havde hat det kunde han ikke ha undslået sig for en Overenskomst med mig – Hvis det sælges til Galleriet for en stor Sum vil det gå pecuniært»
MM N 508. Munchmuseet
Jens Willumsen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 527. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«kjedeligt at skulle ud u{ … }d med det lille portrettet – Vil han ikke tage et kopi{ … }? Pengene skal {D}dere have ialfald, der det eneste kunde være at du sendte mig 30 kroner som lån –»
MM N 529. Munchmuseet
Arnstein Arneberg . Ikke datert
«Jeg har hat saameget at saa i, at jeg ikke har rukket at besvare askitekstens redegjörelse i anledning af min erklæring om ik{e}ke at ha bestilt atelieret. – Deres forskjellige paastande lar sig med lethet i korthet tilbagevise, og jeg finder ogsaa jeg ikke maa undlate at gjöre dette. –»
MM N 530. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg medgiver at De nu har { … }betalt  …  – men det forandrer jo ikke hovedsagen (At jeg i løbet af et  …  Jeg henviser til mit foregående Brev – Jeg fik efter et år til syvende og sids ikke de 400 Kr (som jeg sikkert kunde forøvrigt) til Paris men jeg fik altså 200 K. –»
MM N 540. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Hr Suhr ist mehr und mehr unangenehm – jetzt kommt schon Drohnungen er wird Mitteln { … }brauchen –»
MM N 549. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg skulde aldrig betalt min skat for eiendommen med 60,000 kr. næppe det – Jeg er sikker på eieren før mig ikke har skattet for mer 30,000 kr eller høiest 35,000 kr»
MM N 554. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Da det dessverre er vanskeligt at faa takket er mig umuligt at takke hver enkelt for den ære der blev vist mig på min 75 års fødselsdag så ber jeg på denne måte at få si min hjertelige takk»
MM N 557. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg skal herved meddele skattenævnden at jeg opretholder rigtigheden af min selvangivelse men undlader at klage dennegang – Det forstyrrer mig helt i mit arbeide for annen gang at gjennemgå mine regnskaber beregninger Det forvolder mig såmegen forstyrrelse at jeg helt ødelægger min arbeidskraft»
MM N 558. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg må be ligningsvæsenet gi mig en forklaring når de gang på gang benægter min på tro og lov givne erklæringen»
MM N 559. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg ber at man sammenligner den måte jeg er behandlet på i Vestre Aker { … }og som jeg betragter som en udjagelse med den måte Vigeland behandles på»
MM N 564. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det er her på sin plads at jeg ‹endeli› på det kraftigste  …  imødegår den opfatning at jeg har  …  «villaer» til ‹sommerformåler› langs kysten eller haver til æblespisning –»
MM N 565. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg har havt et stort apparat ‹udepå Ekely. Jeg vilde intet spare på min kunst og vilde la den udfolde sig»
MM N 584. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Undertegnede tillader»
MM N 603. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens { … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og du vil være ene er ene –»
MM N 636. Munchmuseet
Ernest Motzfeldt . Ikke datert
«Det var udpå eftermiddagen. Møblerne stod som mørke masser inde i værelset I nogle bordben og et par og i komoden glindsede glandlysene fra med op det med gulagtig grålige lys.»
MM N 651. Munchmuseet
Valborg Fredrikke Hammer . Ikke datert
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
MM N 660. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
« Jeg er nu mellem { … }Florentz og Milano – Og det er virkelig med blandede følelser jeg nu «danser» bortover græsmarkerne forat forlade en tid i Italien og møde en ny tid i nordeuropa – Når jeg tænker på de to sidste måneder – har jeg noget nær en følelse som en fisk der har»
MM N 671. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gj i Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
MM N 673. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Jeg kommer ikke til { … }byen i morgen. Vær hyggelig og kom udover imorgen eftermiddag så tidlig som muligt hvis de{i}t blir pent veir da.»
MM N 674. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Det passer mig så godt at stelle selv og jeg får arbeidet mer Jeg har jo tidligere stellet selv for mig ‹i› længere tid – Jeg kommer senere på høsten at ta et kurophold på et høifjeldssanatorium og jeg finner derfor det er best at De slutter som husholderske for mig – Det var jo egentlig en k mindre job der blev langvarig –»
MM N 675. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Min hjerteligste tak for gaven og hilsene{ … }n til min fødselsdag»
MM N 676. Munchmuseet
Gunnerud (fru) . Ikke datert
«Det er nok mulig jeg kunde have noget melk tilovers ihvertfald inden jeg nødes til at sende noget melk til mine pårørende»
MM N 678. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
MM N 680. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Jeg har søgt Dem pr Telefo{ … }n idag uden Held. Jeg skal telefonere til Dem imorgen Tirsdag i Anledning Udstillingen som jeg haaber gaar i Orden»
MM N 681. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Jeg takker Dem for Deres venlige Brev – Det kunde vel være en Del at sige ‹ennu› om jeg end har udtalt klart og greit det vigtigste i mine to Breve til Dem – – Jeg har blandt annet udtalt { … }mig om det evindelige Ludvig-Spørsmaal der vel er blevet en fix Ide – og om annet der berøres i Deres Brev –»
MM N 682. Munchmuseet
Ingeborg Møller . Ikke datert
«Det har været mig en kjært at få Din sidste bok og jeg takker hjerteli –»
MM N 683. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg er og har været helt i beskatningens tegn og har nok ikke kunnet tænke på at male et portræt af Dem hva nok kunde været intresant engang at gjøre –»
MM N 684. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg er nok formeget optat med skatten til at kunne male Dem hva det nok kunde være morsomt engang – Jeg reiste nytaarsnat om- kring i bil i Hvidsten og Vestby men kunde ikke nå frem til huset –»
MM N 686. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Da De har bragt en Fremstilling i Anledning det natlige Optrin Nat til Tirsdag i Studenterlunden der er fulstændig falsk ‹og› for mig høist skadelig anmodes De om at indtage følgende medsændte Redegjørelse»
MM N 689. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg må tilføie lidt til vor telefonsamtale. Det er sandt at Flechtheim er min ven f men jeg har jo ikke nærmere kjendskab til ham annet end at han altid har været hyggeli mot mig og har intreseret mig sig stærkt for min Kunst – Han er jo osså den ‹fremste› kunsthandler i Tyskland – Men i kortspil og foretninger må man alligevel passe på – Han har i dette tilfælde været meget nonchalant – Det er en ikke anvendelig undskyldning»
MM N 692. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
MM N 693. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«bygning for mine billeder på Tulin løkken {–}og hvorfor jeg overhovedet ikke var klar over at musæumsbygning var det rigtige for mit værk –»
MM N 696. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Fik det idag da jeg var ifær{ … }d med at sende det indlagte brev»
MM N 697. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«{ … }Tak for brevet idag. Fik det netop som jeg skulde sende brev indlagte sider»
MM N 698. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for brevet. Fik det da jeg var ifærd med at send{t}e indlagte sider –»
MM N 699. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Tak for Deres hjælp! Nu er det de resterende 300 kr. Disse har jeg tænkt at jeg skulde lade komme pr. Glaser tilgode – Han har tapt sin formue og har det vel ikke så godt – Så har han gjort en»
MM N 700. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Må jeg få takke de friske og modige Kunstnere i Manes der har sam …  og har { … }gjort mig den store Ære – og har { … } …  den Udstilling arangeret en Udstilling der den den rigeste jeg har havt og er den bedst»
MM N 701. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg er altså i princippet enig og finder det storartet tænkt –»
MM N 704. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Dr. Linde vil ikke uvist af hvilke Grunder, muligt fordi han tror jeg bruger formange Penge – ikke sende Penger før i October – derfor er jeg kommen i stor Knibe paa Hotellet – Jeg kommer vel til at maatte reise til Chemnitz i Sachsen hvor jeg har en {s}Større Portrætb‹e›stilling – Jeg skulde egentlig været i Ro.»
MM N 705. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Når jeg sier at jeg har vanskeli at  …  la  …  raadhuset …  livsfrisen og { … }de såkaldte raadhusdekorationer da jeg er bange træt og frygter for de mange krangler jeg vil få så vil jeg si»
MM N 706. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Tak for brevet»
MM N 707. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg kan ikke  …   …   …   …  og Det er nødvendi at Du og kunstnerne tar ‹Dig› af saken strax – Den sidste instans er efter påskeugen – Bugge kommer en dag Det er sympatisk kjæk kar –»
MM N 708. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«»
MM N 709. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg skal til at spænde op og ‹grundere› det store lærred tiltænkt Alma mater –»
MM N 710. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Faar Anmoder Legationen i Kristiania (8{ … }de) at anmode Konsulatet i Berlin at assistere med Forsendelse af Pladerne – – Omkring 12te anmoder jeg Legationen i Kristiania {at}og samtidig at benytte Carl Lassen i Berlin – Samtidig opfordrer jeg Filialen her at anmode Carl Lassen at sørge for Sagernes Forsendelse – Samtidig sender jeg min Hj …  med skriftlig Forklarin af mine Ønsker til Carl Lassen»
MM N 713. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«–»
MM N 714. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Den som herrerne så { … }består ({ … }foruten af noen gamle billeder) af kopier af de frasolgte Hverken selve frisen eller de enkelte billeder regner jeg som færdige – Det er heller ikke mange af mine malerier i det heletaget som jeg regner som færdige – Heraf vil de forstå at jeg naturligvis ikke kan sælge noen af disse billeder – Jeg har i det heletaget brug for mine billeder til mit arbeide som studier –»
MM N 1021. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Jeg reiser muligvis allerede Søndag Formiddag til Berlin. Huset er altså tomt – Jeg kommer ind til Byen Lørdag og { … }vi får forsøge at treffe hverandre – Det er skrækkeligt med Varmen – jeg tror næsten den er værre her end på Nordstrand. Men det blir»
MM N 1022. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Hvad gaar der af Eder – Jeg får ikke høre noget på en Måned»
MM N 1023. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« »
MM N 1025. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Mange gode ønsker og gratulationer i anledning Din fødselsdag»
MM N 1027. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg reiste fra Kristiania hid Lørdag da det var så deiligt Veir og jeg havde noget at male – Jeg kommer ind igjen om nogle Dage og kommer da ud – Her er fuld sommer –»
MM N 1029. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Et riktig godt nytaar ønskes Eder og tak { … }for { … }det gamle»
MM N 1030. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Jeg sender herved 200 Kr. hvoraf 50 er til Dig; Resten afbetaling.»
MM N 1031. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Tak for brevene {jeg}fra Dig og Inger –»
MM N 1032. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Et rikti godt nytår ønskes begge»
MM N 1034. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Hvordan har I det? Nu blir vel Bærene snart modne og det er vel bedst I kommer da – Meget Bær tror jeg ikke det blir – Nørregaard { … }har  …  været her et Par Dage – og likte sig godt – Jeg ha{ … }vde tænkt at besøge Eder men får ikke Tid., jeg skal ha Udstilling til Høsten og må male meget – Det er vel let at komme hid over Moss.»
MM N 1035. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Da jeg vel kommer til at flakke om lidt i vinter lar jeg Kristiania Bank og Kreditkasse sende jer penger fra første 1ste { … }januar l000 kr hvert kvartal – { … }Banken»
MM N 1040. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Tak for brevet som jeg fik akkurat da dette skulde sendes Skriver snart»
MM N 1042. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg { … }har ennu kunnet afs{ … }e 600 Kr – som jeg sendte til Sparebanken»
MM N 1043. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Da jeg har solgt endel kan jeg  …  sende jer 500 Kr. hver 1500 Kr ialt.»
MM N 1044. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Glemte i mit Brev at sige at da jeg har tjent noksaa godt i aar osså – kan lægge noget tilside til { … }Eders Bankbog – {Det}Jeg {er}kan selvfølgelig nu godt sende noget direkte heraf til Eder hvis det var noget I trængte det til»
MM N 1046. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Naar et Par af mine { … }Venner af og til kommer ud til { … }Eder så er det jo forat derved faa hilse paa Eder og i den gode { … }Mening at så snart som mulig faa ryddet væk hvad som lægger { … }Hindring iveien forat vi kan være sammen som før – – Det er forat det ikke skal kunne blive nogen Diskusion når vi forhaabentlig snart træffes – Jeg er jo selv gaaet nokså træt af at holde på med dette – det {har}er jo ikke så let heller at få mine Venners Hjælp og»
MM N 1047. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«»
MM N 1048. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« »
MM N 1052. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
MM N 1055. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Det ser ud til at det kan endnu dra ud med 8 eller 14 Dage med Lånets Ud- betaling – da et Par af Endossenterne er reist på Landet – således at Underskrifterne f …  kommer senere – Det er da bedst Du sender mig Penger hvis I kan afse – så jeg kan redde Sommerens arbeider – Kan I afse l00 Kr–? hvis ikke så»
MM N 1056. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Tak for brevet! Jeg ser dere har det bra – Nu må det vel forresten snart være slut med pengene dine – de har sandelig holdt utroligt ud – Jeg { … }får vel noget nu snart håber jeg – Jeg tænker at kunne sælge et par billeder for 200 kroner – og så får jeg tænker jeg snart fra Kjøbenhavn – Hvis dere skulde mangle må dere skrive mig til så ka skal jeg få et par af mine venner der skylder mig penger til at sende dere –»
MM N 1057. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Herved en anvisning på 200 kr.»
MM N 1059. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Tak for Gratulationerne fra Dig og Inger – og for det pene Blomsterkort»
MM N 1060. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødsesdag!»
MM N 1061. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg var nylig ute på Grünerløkken og så på de gamle tomter – Det var svært hvor mange steder vi bodde på – Jeg går sur i stederne ved Olaf Ryes plads { … }vestsiden – Jeg ved ikke om det var på en eller to steder vi bodde på der – Jeg huser jo godt den store røde stuen – Det var da Inger begynnte at få elever –»
MM N 1064. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Dere blir aligevel bryd med sending – Jeg {glemte}tog naturligvis i skyndingen feil kuffert hos {p}Portneren og lod min stå – Dere får den der på mit navn –  …  {e}En af dere husker { … }den vel – det ene håndtaget af – Jeg tror osså mit navn står på den – Dere må da sende den på forteste måde hid – Her i  Adr. Skandinavisk Hotel  Gothersgade Kjøbenhavn»
MM N 1066. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg har ennu bronchit og det er ikke sikkert jeg kan komme ut i morgen på Din fødselsdag – Jeg er forresten i god bedring –»
MM N 1067. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«– Der er nu i Kristiania Bank- og Kreditkasse to Bøger –»
MM N 1068. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Tak for kortet! Jeg håber Inger ikke opgir at forsøge at finde annen leilighed – Der må ihvert- fald kunne skaffes kjøbt en halv gård – Jeg synes ikke I bør bo i 3de etage – Det Selv om det falder dyrere sk Der måtte der osså kunne finnes et»
MM N 1069. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«– Jeg er på disse Kanter forat se efter Hus. Ved- kommende i Aasgaardstrand kan få Baaden»
MM N 1070. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« »
MM N 1071. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 22.12.
«Glædelig Jul –»
MM N 1073. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« { … }Tak for møblerne det var underli at se de gamle kjendte ting igjen –»
MM N 1074. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger og L.»
MM N 1075. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  …  { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
MM N 1076. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«{Det er}Som jeg skrev vil jeg skrive forsøge i et Brev jeg snarest sender i Korthed si hvad jeg mener er Grunden til den Uoverensstemmelse vi desværre til stor Vanskelighed for alle er kommet i – {Jeg}Det bliver da ikke mer næppe { … }forklaret yderligere – Jeg jo nu overtræt af de{t}n svære Arbeide jeg har havt med at forklare disse Ting der skulde være nokså selvsagte – Men det er forat prøve alt og { … }fordi kanske et Par Sider af Sagen ikke er riktig klart sagt»
MM N 1077. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg skrev ikke forat plage men for ikke at have undladt noget»
MM N 1078. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Alle kan jo feile og det har jo været vanskelige Forhold I har levet under – – Men jeg forstår ikke at Inger ikke medgir noget – og viser at hun {v}‹her› i Virkeligheden er føieligere end det jeg har faaet Indtryk af»
MM N 1079. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Fortællinger –  … »
MM N 1080. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg takker for Ingers Brev det var jo heldi godt hun har sluppet fra den store Plage»
MM N 1081. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg ser Inger fremdeles maa være under Behandling {–}for sin slemme og langvarige Sygdom –»
MM N 1082. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger
MM N 1083. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
MM N 1084. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg har faaet endel af mit værste Arbeide fra mig – jeg kan jo ikke nægte for jeg i de senere År har havt et umådelig Arbeide at staa i – Det er mærkeligt at jeg har kunnet greie det da jeg jo osså har havt Sygdom at stræve med – Jeg tænker saa ofte paa hvor hyggeligt det kunde været om vi alle af og til kunde kommet sammen herude – her er det så vakkert og det kunde jo osså være til Opmuntring for Jer –»
MM N 1085. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg { … }gjorde en Reise til Trondhjem paa nogl { … }et Par Dage –»
MM N 1086. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
« Jeg hører at Inger fremdeles maa Søge Botemiddel for sin slemme og langvarige Sygdom – Jeg ved et Raad som sikkert vilde være det bedste for dette Onde –»
MM N 1087. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
MM N 1088. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
MM N 1127. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« »
MM N 1137. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Hjertelige gratulationer til fødselsdagen { … }og mange hilsener til begge»
MM N 1155. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«{2}400 Kr.»
MM N 1157. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er vel ikke så { … }lite vask hos Dig – Du lar vel et vaskeri vaske for Dig»
MM N 1180. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for kortet. Kaarbø sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
MM N 1183. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Da jeg  …  før jul har brug for leiligheden i Aasgaardstrand så er det ikke godt at Du reiser bor i denne nu – Det kan bli morsomt at prøve den for Dig over nytaar for k kortere tid sammen med Din hushjælp – Det vilde vel være bedst på vårkanten.»
MM N 1207. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
MM N 1208. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«»
MM N 1211. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«»
MM N 1287. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg havde tænkt at vi kjøre lidt omkring Kirkeveiens øvre del og strøget om S. Hanshaugen og se på de mange vakre nybygg –»
MM N 1289. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»
MM N 1291. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun
MM N 1299. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for påskehilsenen og det vakre fotografiet – Det er et meget uheldigt veir vi har hat –»
MM N 1303. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
MM N 1306. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Der er jo nok af steder hvor Du kan reise hen og maleriene kan Du jo ta med – i en kasse – kass Kommentare –»
MM N 1307. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet og de ypperlige fotografier – Med mig går det fremover og øiet er omtrent bra – men jeg må være meget forsigtig forat undg{ … }å gjentagelser – Jeg må hvile mig længre tid. Det er et meget uheldigt sommerveir for os og alle –»
MM N 1308. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for de udmærkede fotografierne –»
MM N 1310. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Her er førstegrøde Rabarbera og noe annet fra ifjor – Du kan vel ikke anvende Rabarberaen som Du kunde på grunn sukker men Du får nok anvendelse for den –»
MM N 1312. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
MM N 1317. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sender Dig pr post noe at spise på – Jeg venter på fisk fra Kragerø og da skal jeg sende noget»
MM N 1321. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sender noget til Dig – Det blir ikke stort da jeg fik lite fisk dennegang. Så er det lit jordbær { … }fra Kragerø – Det er lite her, men jeg spis tåler lite jordbær –»
MM N 1323. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet – Det er bra at det kommer igjænge for Dig igjen – Ro er det middel for Dig der er bedst til helse – Det er således osså for mig –»
MM N 1325. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet    Jeg håber Du som jeg kommer Dig i det deilige veir –»
MM N 1326. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Torgersen fortalte at han havde truffet Dig på Auktion – Ja der blev et litet billede solgt for mange penge – Jeg har nok ikke fået noget for det – Torgersen solgte et portræt han havde fåt af mig og fik mange penge derfor – Det er opgangstider og alt blir dyrere –»
MM N 1327. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg får stadig væk forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre og håber at kunne reise bort etsteds forat være i ro og i tørrere luft –»
MM N 1329. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg vet nok at Ski er et udmærket firma – Men når jeg har havt krangel med firmaet så kan det aligevel være lidt uheldigt –»
MM N 1331. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har været noen dage i Aasgaardstrand og har havt det fredeligt og godt.»
MM N 1332. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har været i Nedre Ramme og Aasgaardstrand – Jeg {e}har blit stærkere og friskere ved at trække mig væk fra meget man vil pålægge mig –»
MM N 1333. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Har Du da virkelig ikke Følelsen af at slig måtte Du ikke være mod en Bror der blot vilde dig det vel – Ha{vde}r Du ikke Følelsen af at Du måtte tag mere Hensyn til en Mand der kom fra en lan … gvarig og livsfarlig Sygdom { … }der kun Ro var {den}det eneste Middel til Helb{ … }reden – og at Du i alle Tilfælde ikke måtte optræde med slik Heftighed selv om ‹Du› { … }indbilder»
MM N 1334. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Solbakken skal være et ypperligt sted lige ved stationen –»
MM N 1336. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet –. Det er bra at det nu kommer i gjænge – Ro er det bedste – næsten det eneste mid{ … }el til at Du undgår sligt –»
MM N 1337. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at Du har det godt hvor Du er Du vil vist der få god retledning med hensyn til Din sundhed»
MM N 1338. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet og fotografierne Det var morsomt og at se de kjendte partier og Du har fået tat frem det meste som har fæstet sig i erindringen –»
MM N 1339. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har ikke riktig greie på hvormeget Du betaler pr år i leie af gravstederne. Jeg mener ikke hva Du gir i blomster – Jeg sender nu 100 kr men jeg vilde gjerne vide den den årlige utgift i leie –»
MM N 1342. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du måtte jo vente at bli syg når Du spiser æblekart»
MM N 1343. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«»
MM N 1344. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg ønsker Dig godt Askerophold i dette deilige veir»
MM N 1345. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
MM N 1346. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«  Jeg skal komme op om et par dage og prøve apparatet Dit – Jeg {er}var lidt slap efter forkjølelsen – Det var forresten en liten forkjølelse men {vi}jeg blir som Du an{ … }grebet af den – Jeg tror det er heldigt at Du sådan tar en dame i besøg af og til – Ellers tror jeg»
MM N 1348. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«I anledning pengene som fremdeles er sendt fra banken så mener jeg osså iår at I skal ha disse 4000 kr – så får I jo mer i banken – Vi får se tiden an – Det er ikke godt at vide hva fremtiden bringer – Vistnok må vanskelige tider ventes – og der {jeg}må nøie»
MM N 1349. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Frøken Inger Munch  Sorgenfrigt. 1  Oslo»
MM N 1351. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«  Jeg har tænkt på at der vel må fornyes og betales leien af gravstederne – Hvordan er det – hermed?»
MM N 1352. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet – Ja det er ikke rart at Du er blit forkjølet i dette farlige veir – Der var varmegrader om  …  dagen og 16° kulde om natten og formidd{ … }agen Du har osså kanske ladet Dig narre af den falske varme – i solen og kal skygge»
MM N 1353. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Du husker vel på at ikke at la ledningstapper blive siddende i accumulatoren – Den må ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre apparat at få hos Falckenberg – Men det vel bedst at jeg forhører mig i utlannet hvis jeg kommer til at reise i August – Jeg talte igår med Sinding han hører nu noget bedre end før – Han kunde { … }næsten intet høre for nogle år siden – Det gjælder ikke at»
MM N 1354. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brev! Det er da svært til kulde – Jeg har noen æbler jeg skulde sende Dig men det er for koldt – Nu blir der snart ikke brugelig frugt igjen. Nu må det snart bli rimeligere veir»
MM N 1355. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg havde tænkt at se ud i disse dage så jeg kanske kommer samtidig med brevkortet – Jeg har atter havt en 14 dages forkjølelse; det er nu vor idelige plage –»
MM N 1356. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du sier i et brev at jeg har  …  nævnt Dig  …  noget om at jeg havde 10,000kr i en Bank  …   … »
MM N 1357. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra at Du trives – mig gjør osså godveiret bra»
MM N 1358. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Vil Du sætte disse Sagerne på Jarlsberg eller Horten  …  så jeg får dem så sn{ … }art som muligt –»
MM N 1359. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«{ … }Lithografiet til Hallesby står inrammet hos forgylder Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
MM N 1360. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Takk for brevet og fotografiet – Jeg blir vel ikke meget på Ramme – Det er ikke værdt at tale om salget før det er afgjort – Jeg vil i så fald avertere det – Jeg har ikke raadt raad til at beholde Ramme og må indskrænke mig på alle måter – At min stilling er slig har det gode at jeg får mer ro og at jeg uten betænkning må afslå krav nordfra – Hvis jeg skulde engang tjene noget så kan jo hjælpe lidt»
MM N 1361. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Det blev en nokså langvarig forkjølelse – men jeg begynner nu at gå ut»
MM N 1362. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for breve og fotografier – Du har da meget at stelle med –»
MM N 1363. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«op mot Frognersæteren –»
MM N 1364. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for brevet Det er godt at høre at Du har det bra. Du har det jo i mange henseender ideelt der Du bor – Men vinteren {S}våren og { … }sommeren har været farlige for os katarrhfolk –»
MM N 1365. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sender lidt frugt – Ekelyæblerne er syrlige selv modne – Det skar ikke at de ligget lidt»
MM N 1366. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Ja nu har vi da lidt godt veir og det hjælper på humør og hilse Kommentar – Jeg håber Du er bra – Jeg har fåt, foruden alt annet jeg har at tænke på, f meget at gjøre med dyrkning af mine arealer herute. Dette forlanges jo nu»
MM N 1367. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
MM N 1368. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg sender noen blomster som jeg håber kommer til rette tid –»
MM N 1369. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« – Hjertelig lykønskning til fødselsdagen –»
MM N 1370. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet! Du har jo stelt godt med pengerne – Det er nok oplagt at Du må ta for 10,000 kr. livrente – 5000 af Dine kontanter og 5000 kr af op obligationerne – Vent ennu til jeg sier fra –»
MM N 1371. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du har noen dage at tænke på dette { … }på Nordstrand så kan Du jo se på det –»
MM N 1372. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Når Du er helt sikker på at Du vil holde ut med Jo Din hushjælp så bør Du jo holde på hende – Naturligvis vil osså let kunne få en annen – En leilighet vil Du vel finde til våren – Imidlertid har Du det bra på Dit hotel – Noget ubehageligt er det jo overalt –»
MM N 1373. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har nu seet at der er rigeligt med leiligheter og Du vil altid kunne skaffe Dig en god leilighet – Det må taalmodighet til.»
MM N 1375. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til at få det bedre i øinene og ørene – Det hænger sammen –»
MM N 1376. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg er blit ræd for at Du skal først tabe glæden af Di{t}n morsomme beskjæftigelse som amatørfotograf {–}ved at overdrive det. Vi er alle i vor familie tilbøielig hertil –»
MM N 1377. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Hermed noget fra land og vand – Det er lite æbler iår og uvist om jeg har ad{ … }gang til at sende deraf hva Du ser af avertisement Men så er de  … 3 rene udstillings æbler – Om de er helt modne ved jeg ikke men de kan jo ligge lidt»
MM N 1378. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sender Dig mange gode ønsker til Din fødselsdag.»
MM N 1380. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Her er æbler og en høne – Desværre er der blodbad på mine hvide hønsedamer da der er en forordning om ikke at ha mer end en høne pr. person – Det blir nok lite æg.»
MM N 1381. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er det bedste at avertere efter hushjælp –»
MM N 1382. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tusind takk for fødsels- dagsgratulationerne og de mange intresante foræringer»
MM N 1384. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
MM N 1385. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det var risikoen ved 5 års leien der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så mange fordeler ved Din leilighed at det opveier prisen – Det var ikke leie …  nærmest foretning dette    Jeg har måttet gjøre mig det til en absolut regel at overveie nø{e}ie hva jeg foretar mig specielt med hensyn til foretninger – Ellers vilde jeg med min natur været kommet op i al slags sager og ruineret mig – Det var jo osså en ikke uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du trives i her hvor Du har det så  …  bra i så mange henseender – \og blir der så er jo alt godt
MM N 1387. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg la for { … }noen år siden penger tilside for Eder –»
MM N 1389. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for gratulationer og for brev – Det var da godt Du slap slig fra det – Det kunde været farlig»
MM N 1390. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«  Her er noen pærer der må spises nu og noen vinter- frugt Åkerø og Gravensten –»
MM N 1391. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Folk må engang forstå at her i dette fattige lille land og { … }med et stængt Tyskland vil ingen maler kunne være rig – at sælge billeder er  …  overhovedet en kunsthandler affære der er ikke er let – At jeg har mange billeder betyr ikke formue – Tværtimod da f er det vanskeligere at sælge billeder når der f fins mange. Dessuten er allerede såmange billeder allerede  …  på i folks eie og e{n}t utal af gravurer {–}er solgt Dette gjør at har nye billeder vanskeligt sælges ihve ihvertfald med noen pris –»
MM N 1392. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet –»
MM N 1393. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
MM N 1394. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg skal med det første komme ut med et par tyske hefter der gjengir fotografier – Det betragtes som en slags kunst – Du må være gla over ved siden af at stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi osså kan interessere Dig for di Din musik og fotografering –»
MM N 1395. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det glæder mig at Du har udsigt til bedring i øie og øre –»
MM N 1396. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er længe siden jeg maset med at Du skulde lave bok med lidt skrevet til – Men så glide planen ut til { … }vældige foretagender som med svære skrevne sager sogar ‹ … pris› –»
MM N 1397. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Nu skal jeg prøve at få sendt noen æbler – Det har været et utroligt mas at få ordnet med denne masse æbler der fort væk raatner og så er det rotter.»
MM N 1398. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Du bør til høsten leie et større værelse hos jævne folk hvor Du kan få lidt hjælp – Slig privat har Du det friest – Det vilde være bedst et godt stykke fra Oslo – Jeg vilde nu trives bedst hos landsens folk»
MM N 1407. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Når Du tænker Dig om så må Du vel forstå at Du komplet har tat feil i de Ting vi diskuterer om – og at Du har tat min Modstand p{ … }å { … }en forkjert Maade – Men det har jo været meget som har bidraget til det hele – De vanskeligheter I har havt at kjæmpe med – og Din Sygdom har osså bidraget ‹herti› Men D. Og Du p må forstå at alle dine af mer eller mindre luftige afvisen af alle mine Forsøg på at få Dig til Klarhed blot bidrager til at jeg frygter for nye Ting – og ikke ser man Forandring hos Di‹g› –»
MM N 1410. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Da jeg talte til Dig om garantiboken og at jeg havde betalt husleien med penger af denne sa Du mig at Du havde betalt husleien af Dine penge og Du vidste intet om boken – Det var vel ikke egentlig nogen bok på {d}Dit navn som jeg hadde og den ‹var› altså ikke at finde – Men en garanti på 10,000 kr af mig er jo det samme»
MM N 1412. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sender solbærblade i 3 konvolutter – Man kan osså bruge bringebærblade og jeg skal prøve disse»
MM N 1417. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det vil nok være hyggeli for Dig at komme til Hvidsten – men jeg syns Du burde vente lidt til det blir varmere og Du er bra for Halsondet – Det er skarpt dernede –»
MM N 1418. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« …  med naturalismen  …  opstod flere retninger – Im Pointilismen – Symbolismen Linier (Jugendstil) – Ju og Jugendstil med k …  interesse for linien – Kubi Kubismen –»
MM N 1424. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Godt { … }nytår og tak for det gamle.»
MM N 1426. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg håber Du som jeg noen- lunde greier dette sommerveir der jo ikke netop er heldig for os katarrh mennesker –»
MM N 1435. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg betaler nu månedsbetalingen mot løs kvitering – Det får ordnes senere med den bortkomne kontrakt –»
MM N 1436. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« …  Hvormeget har Du? Du havde 15,000 for at betale av selv»
MM N 1437. Munchmuseet
Bjelke . Ikke datert
«Som De vil erindre ordnede jeg med leien for min søster i Sorgenfrigt. 1 for 5 år siden»
MM N 1438. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet som jeg netop fik Du nævner at { … }Du har brugt 11,000 kr (og vist noe mer) til husleien Ja Du vet at jeg på værternes forlangende sat in 10,000 kr i en bankbok for Dig til husleien for 5 år»
MM N 1439. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for brev og fotografier –»
MM N 1441. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«værterne – Men når Du har betalt { … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken»
MM N 1442. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det var da mærkeli med de 10,000 kr Det er jo længe siden. Men de tidligere værter må jo ha greie på det – Ligeså sagfører Voss
MM N 1443. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Ved at sende de månedlige penge  …  så har jeg gjort hva jeg kan –»
MM N 1447. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er nok et deiligt sted Anne Kure – Du kan få spise der ved småbord så Du ikke behøver at sidde med mange»
MM N 1448. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig»
MM N 1450. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg sætter at Andrea – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
MM N 1451. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«For de fleste og naturligvis Andrea står det som om mine { … }2 eiendomme og hytten i Aasgaardstrand er forlystelsessteder som og hvor jeg alene går omkring mellem blomster – De ta De tænker ikke på at villaerne og haverne er strenge arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –»
MM N 1453. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg kunde tænke mig at Andrea nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
MM N 1454. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
MM N 1455. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laura havde vidste at der lige ved i Bodø var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
MM N 1457. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og { … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
MM N 1461. Munchmuseet
Torkilsen . Ikke datert
«Da De med 3 andre herrer fra ligningsvæsenet var ude hos mig vilde jeg gjerne vise Dem min arbeidsmethode og hvorledes alle rum i hovedbygningen var optat til mit arbeide undtagen et værelse pikekammer og kjøkken – »
MM N 1462. Munchmuseet
Torkilsen . Ikke datert
«Jeg er ikke Kong Midas og alt hva jeg rører på blir ikke guld –»
MM N 1463. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
MM N 1464. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
MM N 1466. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften må vel være godt for Dig. Jeg mærker osså at den har gjort godt    Det vilde være bra om Du en stund kunde holde Dig i ro på Nordstrand –»
MM N 1468. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er så meget elendigt i d i verden for tiden at det vi har med vore slægtninge nordpå ikke er at ta så tragisk især da jeg lykkeli har tilbagevist dette hovedangreb –»
MM N 1470. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Tak for det nydelie f{ … }otografi –»
MM N 1472. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Man sier jeg ikke har børn men jeg har Mit maleri er mine børn og jeg har et stort livsværk at udf fuldføre – Det er et stort apparat med mange atelierer og det er selvs selvsagt mange udgifter.»
MM N 1474. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg kjenner litet til Andrea.  …  { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
MM N 1475. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
MM N 1476. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har forståt det som at begge gutter var tat hjem – Men det er best at la det gå –»
MM N 1478. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«mistet hendes adresse»
MM N 1480. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Du ser at det gamle brev som jeg sender Dig kopi af forklarer hvordan det har sig med den bankbog jeg mente at ha sat fast for Dig forat bestride Din husleie»
MM N 1482. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet som jeg fik netop Du nævner at Du har brugt 11,000 kr til husleien – Ja Du husker jeg sat 10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie for Dig i 5 år – Det var værterne der vilde ha det slig –»
MM N 1484. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du undrer Dig vel over at Du ikke har fåt takk for det tilsendte på min fødselsdag»
MM N 1486. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Æblerne er vel kommet vel frem – Jeg syntes gutten så lidt rar ut men det var nok en bra kar – s Æblerne er så dyre og det er så lite af dem at det nu lønner sig at sende dem – Det glæder mig at Du er i virksom- het og dyrker Dine { … }Dine forskjellige interesser – Især syt syntes jeg de to portrætter af Dig var udmærkede –»
MM N 1487. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
MM N 1488. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har måttet holde mig inde på grunn af forkjølelse – Er nu bedre og går snart ut igjen –»
MM N 1491. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
MM N 1492. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg tror det er bra at Du ordner det slig Du nu har bestemt med leiligheten –»
MM N 1493. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
MM N 1494. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tusen takk for gratulationerne og blomsterbilledet –»
MM N 1495. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
MM N 1496. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Har Du læst om falskmynteren som nu fik 3 års fængsel –»
MM N 1497. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for billederne. Som jeg har sagt syns jeg at Du har farvesans – – Jeg syns Du burde osså tegne på papir og i tegnebok. Du bør ta studietegninger efter naturen. { … }Landskaber eller hjemme alt muligt – Bord stol støvler og annet – Osså prøve at tegne hoder    Det gjør jo alle der maler.»
MM N 1498. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
MM N 1499. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet.»
MM N 1500. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
MM N 1503. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Hvordan har Du det i denne aldeles forfeilede sommer? Usund sommer»
MM N 1504. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Det må da være en lettelse for Dig at Du ikke behøver at be ha bekym- ringer for børnene –»
MM N 1505. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har ikke villet si  …  kraftig fra i anledning af den mærkelige { … }instalation af hele familien i Lillehammer da jeg vet, at hvis gutterne  …  skulde blive syge, så blir det jeg, der har skylden»
MM N 1506. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
MM N 1507. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
MM N 1508. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg tænker Andrea syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
MM N 1509. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du har læst om at leiligheterne stiger i værdi{–}? Det vil altså gjøre Din leilighed mer værdifuld –»
MM N 1510. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg blev ængstelig for at der kunde bli vanskeligheter med ordningen af gravene. Jeg sender 50 kr. Da Du vel har havt udlæg. Det går vel i orden? Vær ute i tide.»
MM N 1511. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
MM N 1512. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
MM N 1513. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg er nokså bra efter forkjølelsen»
MM N 1514. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for breve og fotografier –»
MM N 1515. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  …  \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
MM N 1516. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du behøver ikke at være ængstelig for mig – Det er ikke noget rart at jeg efter alt det mas jeg har havt og nu efter fødselsdagen er blit træt og sliten Det blir godt for os begge at få hvile ut –»
MM N 1517. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»
MM N 1518. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er ganske mærkeligt at fordi om jeg i jobbetiden tjente mange penger skal jeg værsågod fortsætte at tjene penge og strø om mig med dem – Enda jeg er gammel og kan ikke stræve slig – enda tiderne er annerledes og jeg er henvist nu blot til det fattige Norge med de masse kunstnere der trænger på og selv vil tjene –»
MM N 1519. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
MM N 1520. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza
MM N 1521. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg kjenner jo ikke Andreahun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
MM N 1522. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
MM N 1523. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg tænker at Dr. Kinck har forstået at han vil bli nødt til at bidra    og det er han vel som de fleste mennesker ræd for og så har han raadet hende til at reise hjem – Hun skjønner vel osså at noen storhedstid blir det ikke hernede og hun længes vel hjem til sit svære hus og sit dampskib og den svære kysteiend{ … }om med bad – Selv om de er begjældet som så mange kakser i småbyene og så er de dog stedets kakser. Gutterne h længes efter alt det liv som fins på slig eiendom –»
MM N 1527. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det var en lei vinter og lei vår – Især for os katarrhmennesker»
MM N 1530. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Du har virkelig meget at stelle med: Fotografering, maling og så musikken»
MM N 1534. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/ {her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
MM N 1535. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul Kaarbø Nørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
MM N 1536. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Dertil fuldt op af trykpapir og alt til trykkeriet hørende sager –»
MM N 1537. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet – Det var en langvarig forkjølelse jeg fik på fjellet – men jeg er nu bra –»
MM N 1538. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
MM N 1539. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant  …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
MM N 1540. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
MM N 1541. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
MM N 1542. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg skriver ikke til hende sålænge  …  hun jeg helt er sikker på at hun er blit en hel annen – Alt er beregning – Jeg lar nu en sagfører ordne med pengene til hende –»
MM N 1543. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det burde være en selvfølge andre af familien på begge sider kj hjælp med lignende beløb som jeg –»
MM N 1544. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«sydpå – I Sigerfjord hvor de har sin basis vilde de i ro kunnet udviklet sine ævner – Der { … }havde med nogen hjælp fra mig ikke behøvet at være noen nød og disse sjøgutter vilde kunne kommet på sin rette plads – Det var klimatforandringen på Eidsvold der gjorde dem syge.»
MM N 1545. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«arbeide – Uten at jeg tar mig denne ro vil jeg intet kunne arbeide og al{ … }tså intet hjælpe med –»
MM N 1546. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
MM N 1547. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevene! Jeg sendte Dig sagerne Lørdag – Tirsdag fik jeg et brev påtegnet «Mandag» Her stod intet om sendingen. Jeg beg tænkte da at den var bortkommet. Så fik jeg Onsdag to breve hvoraf et længere hvori Du takker for sendingen og skriver det Du antydet i det annet brev –»
MM N 1549. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold Doctoren i Trondhjem sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
MM N 1550. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg talte igår med advokat Corneliussen som er bror fru Dag Ellingsen –»
MM N 1551. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for de morsomme fotografier Ja Du har jo nu meget at stelle med – Fotografering, maling og musik – Jeg har det bra og håber snart at komme i arbeide – Jeg rydder nu op i atelieret –»
MM N 1552. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
MM N 1553. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
MM N 1554. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet      Det er godt Du får hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på Nedre Ramme og her – Jeg gjør lange spadserture under Frognersæterskoven. Det er rent sanatorium – Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne› og sanatorierne Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft Oslo er så stille og fredelig nu om sommeren – Så er det badeliv på bygdø»
MM N 1555. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø –»
MM N 1556. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
MM N 1557. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Vi har al grunn til at være på vor post. Først og fremst går det ud over mig men det kan osså derved gå ud over Dine penger.»
MM N 1558. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
MM N 1559. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er ingen ulykke om gutterne venter et år eller sogar to år med at ta ta artium – De kan { … }godt lære praktisk handel og vandel hos faren og kan osså billig få privatundervisning – {h}Handel er kanske {D}deres felt»
MM N 1560. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan for noget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
MM N 1561. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Tak for brevet Du rækker Kirsten beredvillig ser jeg {d}Din lillefinger der skal bringe hende alt.»
MM N 1562. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
MM N 1563. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Takk for brev – Nordstrandstragten er naturligvis det bedste. Holtet er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
MM N 1564. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
MM N 1565. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Det er beroligende at vide at tiderne er gode og at de deroppe nok ikke har vanskeli for mindre kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter kommer nu ind ved fisking –»
MM N 1566. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg hører at Du er flyttet tilbage til Din leilighet – Du må endeli ha noen hos Dig»
MM N 1567. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø {f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
MM N 1568. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg skal se at få ordnet med gravene Haster det? Så skriv –»
MM N 1569. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
MM N 1570. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
MM N 1571. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
MM N 1572. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg talte forleden med min ven dr. Holmboe –»
MM N 1573. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg skal snart sende Dig noen storartede maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig at male.»
MM N 1576. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg håber nu snart at kunne gå ut Det var min gamle bronchit med tilsats af Influenca –»
MM N 1577. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brev. Alt foretnings- mæssig må skydes bort til senere – Jeg må efter alle udstillinger og mas ha længere hvile og venter på godveir til Hvitsten»
MM N 1578. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Er det ikke pene store æbler og så god smag?»
MM N 1579. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Med det jeg sender vil hun kunne greie sig – men når hun fortsætter som hidentil blir det naturligvis nød – Nu har vel gutterne i cirka fem år med svære omkostninger tilbragt sin tid i {s}Syd { … }norge forat ta den artium som de kunde tat lige i nærheten – Har man hørt magen»
MM N 1580. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
MM N 1582. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
MM N 1584. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
MM N 1588. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Mange takk for brev og de udmærkede fotografier. Jeg ser at Du er i virksomhet –»
MM N 1589. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
MM N 1590. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
« Takk for påskehilsenen»
MM N 1607. Munchmuseet
Laura Munch . Ikke datert
«Husk på hvor mange ikke ved hvor de skal bo – og tænk om jeg ikke havde raad til at betale for Dig så meget jeg gjør.»
MM N 1612. Munchmuseet
Laura Munch . Ikke datert
«Opholdet på pleiehjemmet med blot 1 værelse – er vel blot midlertidig – Der vil j{ … }o let kunne skaffes – en leilighed på en eller annen måte selv om jeg måtte kjøbe et litet hus – Nu måtte I { … }nok da ha tjenestepike»
MM N 1613. Munchmuseet
Laura Munch . Ikke datert
«Du må huske at minde mig på at jeg skal betale for den Ve Du har brugt og så gravene –»
MM N 1615. Munchmuseet
Laura Munch . Ikke datert
«Mange Gratulationer til Fødselsdagen»
MM N 1616. Munchmuseet
Laura Munch . Ikke datert
«Frøken Vaage har ikke længer dette Pe{ … }nsionat – Jeg har funnet et annet Sted som jeg haaber vil kunne passe –»
MM N 1618. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
«{ … }Det er er misundelige og uforstående folk som ikke har forståelse eller respekt for  …  mit store arbeid {der}og trænger megen ro ro h …  som tror jeg sitt sitter med overflod af { … }penger og ikke tænker på at det koster at udføre mit livsværk – Man tænker ikke på at den viden om i verden har fåt anerkjennelse men tror det er noget jeg lettvindt kommer til og at man tid  … »
MM N 1619. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
«Jeg har prøvet at itide at oplyse Dig om min sande pekuniære stilling Jeg har osså prøvet at få standset denne { … }vanvittige udkolportering af rygterne om mine svære rigdomme –»
MM N 1620. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
«Du må nu kjære Andrea spare mig for flere foretningsbreve»
MM N 1621. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
«Jeg sender Dig til husholdningen dette år 100 kr om måneden»
MM N 1622. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Som jeg oftere har skrevet til Dig og som Inger osså har skrevet til Dig har jeg været meget syg og doctoren pålægger mig og alle mine kjendte at passe på at jeg er i ro først og fremst for forretninger»
MM N 1624. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
MM N 1625. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Som jeg nævnte i telefon ‹h› vil jeg iår som jeg osså tidligere har antydet kunne hjælpe med circa {–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være en enkelt mæcen kunnet sælge gansk godt – Ialfald til årets forbrug –»
MM N 1626. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) da jeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
MM N 1627. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«af «fisket» her som i Lofoten og det afhænger af min helse – Jeg lever blot af mine hænders arbeide Udstillingerne er æressager – Jeg tjener nt intet – Jeg blir ældre og ældre og mindre arbeidsfør»
MM N 1628. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg syns at jeg må fortælle Dem at da min niece kom til Oslo med sine forskjellige uoverkommelige anmodninger til mig så skrev jeg til min søster: «Jeg kan ikke gå med på disse men jeg vil sende hende 1000 kr over til nyår – Ved at sende disse nu vil jeg kunne binde mig».»
MM N 1629. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
« …  – sydpå til skolegang og ik ta dem fra sin basis hvor de i ro kunde få udviklet sine ævner»
MM N 1630. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg er overbevist om at De af godt hjerte vil gjøre ret og skjæl til begge sider – Men nu er det så at De ikke helt kan sætte Dem ind i sagen og min indstilling til den og så har jeg jo været klar over at De nok får et høist ensidigt billede af det hele deroppe og at nok ikke alt forklares på en rigtig måte –»
MM N 1631. Munchmuseet
Elias Kinck . Ikke datert
«Jeg tillader mig at sende Dem til gjennemlæsning indlagte som skrivelse som jeg gjennem overretssagfører Johannes Roede har tilstillet vår fælles Niece Andrea Ellingsen»
MM N 1632. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Imidlertid er Andrea den ene af og Inger nu de to nærmeste af familien og min bror var mig kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea bi (hva jeg osså har gjort) hvis det er absolut nødvendi –»
MM N 1634. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«nok: Jeg vil yde den pengehjælp der er mig muligt og ellers må andre være til raad og daad Det er jo vox{ … }ne folk, min N niece og mand; ja i sine bedste år – Der er fuldt op af formående og velstående nære slægtninger i Lofoten»
MM N 1635. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ved min brors s båre efter 2 år efter min fars død og min tante og søster stod hjælpeløse og pengeløse – blev jeg næsekastet at jeg ikke malte salgsbilleder til min families (og til min brordatters) hj hjælp. Jeg havde da malt vår og sygt barn og alle af de fleste billeder i mussæet – Disse havde jeg forgjæves byd frem til 2 100 kr –»
MM N 1636. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Hvis man lar mig i ro og ikke kræver mine midler til»
MM N 1637. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg har sendt Dem denne beskjed om de{n}t b standpunkt jeg efter moden overveielse siden ihøst har måttet tage –»
MM N 1638. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Kan Arne Ellingsen intet eller litet gjøre for sin families underhold må da virkelig farslægten gjøre no for familien. – Der er mange velstående folk af den nære slaegt og det er jo en selvfølge at de må hjælpe – Min bror havde osså mange venner deroppe hvor han døde i sit kald –»
MM N 1639. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«bekymringer og ansvar med hensyn til børnene. Det bli må bli udelukkende    I forældre der har at bestemme hvordan det skal stelles med deres skolegang og deres trivsel – Det er noget der ikke kan vedkomme mig at blande mig op i –»
MM N 1640. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg kan blot ønske familien alt godt –»
MM N 1641. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«bedriften i Lofoten{ … }, som De ved –»
MM N 1642. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Efter fars død  …  var der fattigdom i vor kres efter 2 år døde A min bror. Den eneste lille hjælp var væk»
MM N 1643. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«I obligationer 100,000 kr – gir 5,500 årlig»
MM N 1644. Munchmuseet
Bellet . Ikke datert
«Har De lyst på en af hvalperne – en tispe så kan De få { … }den»
MM N 1645. Munchmuseet
Peter Barth . Ikke datert
«Jeg sender med det første en {s}Skrivelse til Kunstnerforeningen hvor jeg udmelder mig af {f}Foreningen på {g}Grund af Dittens brutale Optræden –»
MM N 1647. Munchmuseet
Albert Balchen . Ikke datert
«Tusind takk for det hyggelige samvær – Jeg håber De ikke led for meget ved at sidde på chaise- longen – Jeg skulde læse og måtte derfor ta stolen – Jeg tænkte forøvrigt De skulde hvilt på «chaiselongens puder»    Desværre er det så lydt i det eneste brugelige opholdsværelse»
MM N 1648. Munchmuseet
Richard Bergh . Ikke datert
«Jeg lar altsaa Billedet efter Dit Ønske staa til Dispotion for Kunst Nationalm{ … }ussæet – Jeg har det foreløb»
MM N 1649. Munchmuseet
Walfrid Wasteson . Ikke datert
«Jeg kunde muligens holde Udstilling hos Dem af en Række store Dekorative Arbeider Ibsen, {Bjørnson}NietszheBjørnson som Folketaler – Lie som Jonas Lie og { … }hans Værke – { … }en Del Dekorative Udkast til Universitetssalen{–}: En circaDet 30 store Dekorative Arbeider – Dertil kommer Portrætter af kjendte Kristianiafolk og en Række Malerier – { … }og Tegninger – Det vilde blive»
MM N 1651. Munchmuseet
Haakon Mahrt . Ikke datert
«De og Borgen har nok kommet som to mefistoer og l{ … }okket med ærgjærrighetens svimlende høider og kløfter og revet mig løs fra mine dybsindige betraktninger over molekylernes leben und treiben i os og vor treiben mellem kloderne – – Det var godt jeg fik talt med Dem sidst – Det er ikke så greit for Dem at ha med en så ubeslutsom mand som mig at gjøre Men sandt at si var jeg i funderinger over at flytte mit kloster til ensommere trakter ved fjorden { … }– da det ikke er frit for at både mefistoer og Margarethaer ret som det er hopper over kloster muren –»
MM N 1653. Munchmuseet
Lilla Bye . Ikke datert
«Vil De komme ud – det er så vakkert her nu – Jeg vilde gjerne male Dem og Deres mor – Vær så snil at ringe op ved 10 tiden»
MM N 1654. Munchmuseet
Johan Bøgh . Ikke datert
«Tiden er vel knap så jeg beder Dem simpelthen selv lave Navne på Billederne – Det kommer jo til syvende og sidst ikke an på Navnet – Blandt Gravur de farvede Gravurer er jo der Titeler som «Elskende Kvinde», «Jalousi» – To Mennesker – Melancholi i Verdensrommet – Bølger to – Blandt Gravurerne kan jo let sættes Kvindestudie – Syg Pige –, Portræt –»
MM N 1656. Munchmuseet
Chrix Dahl . Ikke datert
«Det gjør mig ondt at De har vanskeligheter med kloaken Deres – Men De må skr huske på at hvis jeg tillod dette så vilde 3 villaer spre sine forurenskninger i min have. Jeg kan påvise nårsomhelst hvordan forurenskningerne fra de to huse i større eller mindre mængde renner ned i { … }haven min – De{ … }t arbeide der i sin tid blev gjort forat forhindre forurenskningernes udløb i min have er dårligt udført og jeg havde tænkt at klage derover men har ennu ikke gjort det»
MM N 1660. Munchmuseet
Edvard Diriks . Ikke datert
«Da Du vel ser Fru T. K ber jeg Dig melde hende at de hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – da jeg har frygtet Brevvexling – De {sk}Sagerne skal sendes hende til Våren når jeg kommer til Aasgaardstrand – Denne komiske Kamp mellem P. A Larsens»
MM N 1671. Munchmuseet
Frøland . Ikke datert
«Jeg skal herved meddele lensmanden at mit gjærde på min eiendom Nedre Ramme i Hvidsten flere trods advarsler gjentagne gange brydes ned –»
MM N 1672. Munchmuseet
Frøen . Ikke datert
«I tilknytning til vor samtale på Holmen- kolsbanen skal jeg komme med noen bemærkninger –»
MM N 1687. Munchmuseet
Harry Fett . Ikke datert
«Hjertelig tak for den pragtfulde bok – og for Norsk Kirkekunst    Norsk Kirkekunst intreserer mig på en måte mest at læse d{ … }a den er ny for mig – Norges Malerkunst i Middelalderen har jeg kjøbt i sin tid – og studeret med stor interesse – {m}Men denne pragtudgave er jo noe for sig selv – De ser jeg følger da med – Jeg har nemlig syntes det osså var pligt at kjøbe»
MM N 1693. Munchmuseet
Henrik Grevenor . Ikke datert
«Som jeg har udtalt oftere er jeg ikke klar over hvorvidt det er absolut heldigt for mig at ha la mine billeder gå til et musæum – Muligheden er for at det var ligeså heldi som så at ha billederne spredt og la { … }tiden ordne med dem og være dommer –»
MM N 1691. Munchmuseet
Harry Fett . Ikke datert
«Jeg har jeg håber blot foreløbig trukket mig tilbage fra alt og alle – Det er i det håb derved at komme lidt mer til kræfter –»
MM N 1701. Munchmuseet
Pola Gauguin . Ikke datert
«Karsten kjenner vi alle og aldrig havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e med saa velberaad ondskabsfuldhed –»
MM N 1702. Munchmuseet
Pola Gauguin . Ikke datert
«Jeg bruger en måned forat læse en { … }bok og en måned forat skrive et brev så De skjønner det har havt sin grunn at jeg har ventet så længe med at gi lyd fra mig –»
MM N 1711. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Tak for Brevet – og tak for de sidste hyggelige Dage. Fotografierne har jeg fået og de var morsomme – Stang var her nogle Dage – han var svært hyggeli – han mumler nu så intet levende Menneske forstår {–}ham, han forst{å}od heller ikke mig så { … }vi sat hele Tiden og talte for os selv»
MM N 1712. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Det kan sies Arkitekturen må have Stemme –»
MM N 1717. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Jeg fik det jeg behøvet ved mit ophold i Trondhjem – Jeg fik snakket lidt om 1905 M mysteriet og jeg fik endel værdifulde oplysninger om pengeforholdene nordpå –»
MM N 1718. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Jeg sendte 100 kr til Dig – Du kan ta Dig en liten smaus Kommentar derfor og sende tillige af og til lidt gotter til gutterne på Ringvold – Der er to der nu – Det var ikke så slemt som Du forklarte det – Den ældste er i bedring og den yngste har ikke været stort dårlig»
MM N 1723. Munchmuseet
Hansteen . Ikke datert
«Jeg sender Kobberpladen imorgen altså Tirsdag med Dampbaaden som gaar fra Aasgaardsstrand kl. 5.»
MM N 1725. Munchmuseet
Axel Heiberg . Ikke datert
«Efter Deres Oplysninger i Deres Brev medgiver jeg at jeg intet har at forlange af Dem – det var forresten som De vel forstår ikke Hoved derom det gjaldt – Pengespørsmålet –»
MM N 1726. Munchmuseet
Axel Heiberg . Ikke datert
«Efter hvad De sidst har oplyst erklærer jeg villig at jeg intet har at forlange af Dem. – men – hvorfor jeg måtte skrive til Dem – var jo ikke disse  …  ubetydelige Pengespørs- måls Skyld»
MM N 1732. Munchmuseet
Hoffmann . Ikke datert
«Det glæder mig at det jeg har kunn{ … }et yde vil være til noen hjælp –»
MM N 1733. Munchmuseet
Hans Holm . Ikke datert
«Det var mig en glæde at skrive under på papiret i anled- nig ning af Deres frue‹s›»
MM N 1734. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Livs»
MM N 1735. Munchmuseet
Lolly Høst . Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min gamle ven a{ … }tter er dårli – Jeg havde off oftere besøgt ham og Thiis hvis jeg ikke følte at jeg nærmest uroer syge  …  ved min nervøsitet – Jeg må være for mig selv med mine plager.»
MM N 1736. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
« Tak for hilsenen til fødselsdagen –»
MM N 1738. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig senere lidt om den uforlignelige komedie med samlagsbestyreren – Nu kom { … }det vist over- raskende på ham dette at han trodde han kom til 70 mand syg af bronchit og så ser en mand der så ud til nok at kunne vente sig lidt af –»
MM N 1739. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Jeg håber Du snart er i fuld vigør og jeg hører Din gamle stemme igjen snart – Jeg holdt på  …  med et længere brev til Dig i anledning Samlagsbestyrerens forbausende  …  fortælling til mig om hva han og da da endmere andre havde løiet om i hine Dage 1905 – Det kan synes rart at jeg vil ta op igjen gamle mellemværender mellem mig og mine landsmænd nu specielt – Men jeg holder jo på at prøve at skrive ned noen erindringer og så syntes jeg ikke jeg burde gå ‹i›»
MM N 1740. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har opholdt mig mest i «Hytta» på Ekely ved høifjeldssanatoriet og badestedet Oslo – Intet kan være skjønnere end Frognersæteren og omgivelser nu de alle er væk – Jeg tilbragte igår med min hvide hest en eftermiddag deromkring – Intet menneske at se Haverne på Slemdal lå i sine bl pragtfuld{ … }e blomsterflor. Husene som fortryllede slotte uten liv Troldet var væk princessen sov – { … }Langs { … }Ljanstranden gik brunstegte piger og Mænd –»
MM N 1741. Munchmuseet
Aker Jordstyre . Ikke datert
«Og når jeg lar circa 3 mål dyrke og sætte et mål poteter 1 mål grøntsager og et mål kaalrabi så er har Ekely gjort mer for mataukingen end de fleste –»
MM N 1745. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Tak for brevet. Jeg har tilbragt den meste af sommerferien på «Hytta» på Ekely –»
MM N 1747. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
MM N 1748. Munchmuseet
Lolly Høst . Ikke datert
«Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min kjære ven atter er dårlig –»
MM N 1754. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Hvorfor jeg fik tag på ham \og overumplet ham/ Det var fordi han blev så helt i vildrede over min tale – Jeg trodde nemli det var den eneste Aasgaardstrand jeg kunde stole på og jeg tror jeg osså sa til Dig – I en roman om kjæltringer ræddes man dog ofte af en bra mand – og jeg sa en slig mand var denne»
MM N 1755. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Vi har begge de senere år gjennemgået svære kriser og jeg tror at Du som jeg forstår at det er det bedste for os begge at vi foreløbig holder os fra hverandre – Du vil altid dog stå for mig som den hyggelige og gode ven fra hybelen og skatoldet og en af de venner der gav mig støtte under Aulabilledernes Kommentar væxt. Jeg har havt svære påkjenninger og ikke mindst pludseli at få lagt ansvaret på mine skuldre for en familie på 6 medlemmer. – Jeg er ikke hennes forsørger – der er andre lisså nære og velstillede»
MM N 1757. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Jeg har noe feber og jeg kan vel ikke tegne på et par dage – Tegningen Din kan bli god Den ser ut som tegnet af Din yngste elev på tavlen –»
MM N 1758. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Jeg håber Du er helt restitueret om end Du vel ikke kan vente fuld styrke før til sommervarmen kommer –»
MM N 1765. Munchmuseet
Vilhelm Krag . Ikke datert
« Jeg har skrevet både til Martens og Stang i anledning af den påtænkte udstilling – men { … }‹alle› er stokdøve –»
MM N 1767. Munchmuseet
Elias Kinck . Ikke datert
«Det er ganske naturligt at jeg i anledning min Niece  …  konferer med Dem der har kjendt hende fra ungdommen og raadet hende \og er doctor
MM N 1768. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«M»
MM N 1769. Munchmuseet
Elias Kinck . Ikke datert
«Jeg skal meddele Dem at Andreas’s gutter efter en beskjed jeg har fåt fra {D}dem er i Lillehammar efter at ha tat artium og nu har ansettelse som hjælpepoliti – Jeg er syg og afkræftet og kan ikke påtage mig nogen omsorg for gutterne – De sier at de tjener til pensionatet og lidt til men er dårlig med klær – Noen penger som har»
MM N 1770. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg sender nu 100 kr pr. måned til Andrea for dette år – Skulde der være meget behov for penger så kunde De jo være så snil at sende hva De synes –»
MM N 1771. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg har sendt 300 kr telegrafisk og ber Dem være så snil at ordne det på det bedste. Det vil nok bli muli trods at jeg nu ikke har mer rørbar{ … }e penger i banken og det er omtrent umuligt at sælge vil jeg nok videre kunde sælge lidt»
MM N 1772. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg sendte telegrafisk 300 kroner som jeg ber Dem være så elskværdig at benytte som De synes er heldigst for familien – Det gjør mig hjertelig ondt for min slægt der har det så vanskeligt»
MM N 1773. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Takk for brevet – Jeg har netop sendt 100 kr som en begynnelse – Efter at have læst Deres brev beder jeg Dem la pengene sammen med de 200 kr fra før stå i  …  Svolvær Sparebank – De får da se om der er brug for Dem»
MM N 1775. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
«Jeg sender igjennem banken 100 kr til Dig pr måned i dette år»
MM N 1776. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg vil nok gjerne hjælpe nu efter ævne – men det må forhindres at { … }jeg { … }og min søster plages livet af og gjøres arbeidsudygtige»
MM N 1777. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg forstår Andrea vil fortsætte med at sende gutterne hid – Det gjør mig ondt at den ene foreløbig er syg»
MM N 1778. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg har nævnt at jeg trodde iår at kunne hjælpe min søster niece med 16 sexten hundrede kroner extra foruten de to hundrede kroner hun får månedlig – Det blir fire tusind kroner i alt –»
MM N 1779. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Det behøves ikke at gjenta mer hva jeg har udtalt med hensyn til mit forhold til min Niece og familie – Jeg blander mig ikke op i hennes gjøremål og har heller ingen ævne til at påta mig flere forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil atter fremholde at Andrea må selv ta det fulde ansvar for det hun foretar – Jeg skal si at hvis hun som alle andre havde gjort havde ladet sine børn få sin uddannelse i de ypperlige skoler lige i nærheden og ikke tat dem væk fra sin basis  … var alt været annerledes – Heller ikke var gutterne blit syge – Da havde den hjælp som jeg kunde ydet gjort stor nytte»
MM N 1780. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid h{ … }ar De vel modtat meddelsen fra mig om at jeg agter at betale min Niece og familie 200 kr pr. måned dette år –»
MM N 1781. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg takker for modtagelsen af Deres brev – Imidlertid har De vel fået et brev fra mig hvori jeg meddeler at jeg agter i dette år at hjælpe min niece med 200 kr måneden –»
MM N 1782. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Jeg beklager at jeg ikke dennegangen har kunnet træffe Dem – Vinteren har været meget t strabadsiøs og jeg må fuldt ut hvile så jeg endelig kan komme til at arbeide noget –»
MM N 1786. Munchmuseet
Bjarne Lysholm . Ikke datert
«{ … }Hvis ikke Kunstforeningen kjøber noget af mig ønsker jeg at mine Billeder fjernes fra Udstillingen – {B}De øvrige nordlige Byer har måttet betale for at se dem –»
MM N 1787. Munchmuseet
Johan Langaard . Ikke datert
«Jeg har aldrig gjort kopi af mine billeder – Når jeg har brugt samme motiv er det udelukkende af kunstneriske hensyn { … }og forat fordybe mig i motivet. Når noen malere har besværet sig over at jeg har malt flere «{s}Sygt barn» { … }så skal jeg henvise til Heines noget brautende svar på lignende angreb, «Ich der Gott kopiere mig mich selber. Ich schuf Löwen und Gazellen und ich machte auch die Affen –»
MM N 1788. Munchmuseet
Johan Langaard . Ikke datert
«Ikke et barn menneske tror jeg vilde la være at tro artikkelen var myntet på mig selvfølgelig med forbehold»
MM N 1796. Munchmuseet
Jens Thiis, Johan Langaard . Ikke datert
«Jeg har næppe set et menneske eller talt med et menneske på 2 måneder og kommer vel næppe til at sætte min fod utenfor Ekelys grænser på lange tider da jeg så høilig trænger ro – Det er ikke derfor rimeligt jeg får anledning til at udrede mit forhold til danskerne under en personlig sammenkomst –»
MM N 1804. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
« De var ikke hjemme da jeg i dag var oppe { … }hos Dem – Vil De være så snil at give budet besked om når og hvor jeg kan træffe Dem – da { … }jeg gjerne vilde have bud op til Tullik, som jeg hører er syg – Hvis budet ikke træffer Dem – send mig et brev til Grand så snart De kan – Hilsen!»
MM N 1822. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
« – Hvad skal jeg svare på Dit brev – jeg måtte jo si de sam- me ting op igjen –  …  eller det vilde blive så meget at jeg nu simpelt hen ikke kan – Jeg har jo sagt at hvis jeg kan skal jeg se at træffe Dig – et eller andet steds men hverken her eller i Drøbak – Du kan gjerne kalde mig menneskesky – Men jeg vil ikke  …  nu»
MM N 1830. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
«Hovedsagen er»
MM N 1834. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
«Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
MM N 1835. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
«Et samliv mellem os er umuligt – Eller for mig med nogen idetheletaget – er umuligt Jeg har jo hundrede af gange sagt Dig det – Men mindst med dig – H{ … }vordan kunne to så forskjellige træffe hinanden. Du den tankeløse – jordiske en type på jordens moder – og jeg en uddøende slægts slægts sidste led –»
MM N 1840. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
«Jeg synes det er så vondt at Du er ulykkelig Du som har lagt mer ind til mit hjerte end nogen anden»
MM N 1844. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
«Jeg skal fortælle Dig et eventyr – husk eller minde Dig om et eventyr – omtrentlig»
MM N 1857. Munchmuseet
Tulla Larsen . Ikke datert
« Jeg er i Lillehammer på en tilbagereise fra et kristianiaophold. Det har vist at mine kræfter endnu ikke er komne tilbage. Jeg skal senere svare på Dit brev – jeg er jo enig i at det er bedre en afgjørelse tages – Et kan jeg nu bare sige    jeg må ha lang tid ro til mig og mit arbeide – Jeg kan ikke ta op igjen forklaringer – Jeg må s{ … }i Dig – at kj feilen har været \den/ {–}: Du har ikke kunnet se, eller høre eller forstå – Vi er så vidt forskjellige at at ingen forstaaelse forøvrigt kan finde sted. – Her må jeg bare hefte mig ved det ene – fordi det er atter en af { … }disse h …  stadigt gjentagne ytringer der viser hvor haabløst forklaring er – Du spørger hvorfor jeg ikke vil træffe Dig nu i Tydskland – hvor jeg»
MM N 1889. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Meyer siger at jeg vidste { … }at han vids mening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
MM N 1891. Munchmuseet
Rasmus Meyer . Ikke datert
«Jeg modtog Deres Brev igaar ved min Hjemkomst fra en liden Gøteborgertur»
MM N 1892. Munchmuseet
Rasmus Meyer . Ikke datert
«Jeg har modtaget Deres Brev efter min Tilbagekomst fra en Reise – Det kan nok ikke lade sig gjøre at se på Billedet før Jul – så nær indpå som { … }vi nu har den – Billedet blev ikke sendt til Paris da jeg endeli besluttede mig til ikke at udstille det blev stående i Na Kunst- mussæet da jeg tænkte at sende det annensteds – Det blev ikke af – så jeg forstår ikke hvordan det  …  er kommet tilskad til noget – Jeg kommer kanske til Bergen til Vaaren –»
MM N 1893. Munchmuseet
Rasmus Meyer . Ikke datert
«– De betaler blo 1500 Kr for 5 Billeder af mig – hvoraf det et alene er værd 1500 Kr – Og af Og de betaler 1500 og 2000 for Billeder som af andre som tidligere har betalt kjøbt sine Billeder af mig af andre – der har givet i mine { … }tidligere Dage har givet mig 15 – og 50 Kr for samme – – Dagen derpå har vilde jeg aldri have solgt enk til Enkeltmand under 3,500 Kr – hv det var sidste»
MM N 1894. Munchmuseet
Rasmus Meyer . Ikke datert
«Jeg har talt med Hr {I}Sagfører Ingebretsen om Malerierne som tilhører Friesen – Livets Dans og Dødsværelset o.s.v –»
MM N 1895. Munchmuseet
August Christian Mohr . Ikke datert
«Jeg venter at De nu snarest afgjør Deres Gjæld til mig.»
MM N 1896. Munchmuseet
Odd Nyquist . Ikke datert
«Jeg kom til at tænke på Dem da fru Rosenquist ringte mig op forleden – Vi har jo et billede sammen, et gravür –»
MM N 1898. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
«»
MM N 1899. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
«»
MM N 1900. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
« Tak for Brevet – skriver snart – Såsnart jeg skal skriver til gamle Venner – i Fiendens Land suser den gamle nederdrægtige Kjæltring-pigehistorie rundt i mit Hode så inden jeg ved Ord af { … }det er oppe i et mange- Side brev – hvilket er så usammenhængende at jeg river det istykker – Det er jo altid nye Ting som står nu klarere»
MM N 1901. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
«Idag fik jeg to Telegrammer fra Helsingfors – om Salg af et Portræt et Knæbillede til National- galleriet der for 5000 Francs ligeledes et Landskab for 2000 Kroner – 16 Gravurer er solgt for { … }1500 Kroner –»
MM N 1902. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
« Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min Stilling – ingen tror jeg helt forstår hva jeg har været udsat for i Norge de lange aarækker – – Til en hvis Grad kan { … }Du sammenligne mit Forhold med Dit for Aar tilbage –»
MM N 1903. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
« Tak for Dit lange Brev – Jeg vil i Hast svare på noget – Jeg { … }må benytte de Øieblikke jeg er i Vigeur til at skrive – de er ofte korte – så får jeg skrive oftere – Først altså hjertelig Tak for Dit svære Stræv – og ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes – – jeg ved { … }jeg har Dig megen Tak skyldi – så vil jeg i Hast svare på Dit Spørsmål om min Tilstand – men kan ikke undlade at si et Par Ord om Kavli og Frue som»
MM N 1904. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
«Jeg har siden 10 år intet solgt i Norge tiltrods for 3 store Udstillinger – Medens Sverige og Tydskland har bestilt af mig og gjort det mig muligt at leve {her}I Norge – har man blot gjort Geschäft med»
MM N 1907. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
« Jeg har netop sendt Dig et Brev, men kan ikke la være at snakke om de{n}t evige Snak om {S}syg Kunst – Hvem er den komiske Herre Th. i Dagbladet»
MM N 1911. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
«Tak for Brevet – jeg har ofte villet skrive – men det er så meget jeg begynder {at}på at blir til intet – Jeg regner { … }Dig for en af de få venner jeg { … }har og jeg vil til Dig og disse få forklare hvad jeg i Løbet af omtrent de sidste»
MM N 1923. Munchmuseet
Aase Nørregaard . Ikke datert
«Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
MM N 1924. Munchmuseet
Aase Nørregaard . Ikke datert
«Jeg skriver til Dem { … }fra e{t}n historisk Kjælder i Berlin – der hvor vi – altså {d}De, der i { … }Nitti-3–4–5 årene var her – havde vor Stamkneipe sån ved 6 Tiden om Morgenen – Schwarzer-Friedrich- strass Kommentare – Tak for Brevet»
MM N 1926. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Om jeg end helst burde afholde mig fra al Befatning med Norske Anlig- gender – vil jeg dog da det er min Mening»
MM N 1927. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
MM N 1929. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Du vil ikke være så snil at forhøre Dig i Folkebanken om det er i Orden med mine { … }Malerier der (Torvgadens Låneindretning
MM N 1930. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Det er jo rigtignok længe siden og det var jo vigtigere ting at tænke på Men aligevel synes jeg venne det måtte kommet mine venner for øret – Det var jo bare mit blod som flød i den krig og det var jeg som måtte gå med min atter kvæstede venstre arm i bandage»
MM N 1933. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Min niece nævner til i et brev at hun havde været hos Dig og spurt efter mig –»
MM N 1934. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Da Andrea fortæller Du har sendt hende til mig sender jeg dette – Min status er følgende (–Taler Du med Andrea kan Du jo forklare hende det  … )»
MM N 1935. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg mener jo at sagen er kommet ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg mener derfor nok at jeg får meget at draes med – I dag ringte min søster op meget nervøs { … }over det hele og især da over den beskjed hun havde fåt fra Andrea at den ene gut muli var dårli i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det fremover værre og værre – Det var fortvilet at jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg havde at si stakker»
MM N 1936. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
« Tak for brevet!»
MM N 1937. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg har fåt brev fra Inger der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
MM N 1938. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Dit brev greb mig stærkt – Jeg havde nok gjerne kommet  …  op til Dig og takket Dig for alt bra vi har havt sammen i denne «grausame, schönes welt» som en tydsk ven skriver til mig.»
MM N 1953. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Tak for brevet. Det glæder mig at høre I har det godt – Det var sandeli en ordentlig knaldbombe jeg fik af min hjerte Niece – Og det efter alt hva jeg har forklaret hende om mine forhold hvilket jeg osså så udførligt som muligt var har forklaret Dig –»
MM N 1954. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
« Tak for brevet»
MM N 1955. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Andrea fortalte min husholderske at Du havde fortalt hende at jeg nok var hjemme – og hun havde altså talt med Dig.»
MM N 1956. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg har læst Andreas’s brev Jeg begynner at kjenne hendes breve – Hun er flink til at bilægge sine ord – «Svært ondt for dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort  …  minus for mig og et stort plus for hende – Jeg tror nok det er noen som har lært hende op – Blandt annet en svigermor der var slig en svigermor skal være forat få litrat{ … }uren i sving – Ben i næsen – Skade jeg forholdene har gjort at jeg ikke har lært Andrea at kjenne – Hun gjør et indtagende intryk og ligner min { … }bror meget – Han var et prægtigt»
MM N 1957. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«tid, men jeg tog med så liden bagage at jeg må reise nu – Jeg reiser vel tilbage igjen da jeg liker mig godt her.»
MM N 1958. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg føler mer og mer trang eller rettere nødvendighed af helt at trække mig tilbage fra mennesker og aktivt liv –»
MM N 1959. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg holder på at ordne mine papirer Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem, { … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –»
MM N 1960. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Mit uhr har gjort mig strg streger i det sidste. Tiltrods for at det havde været hos uhrmageren dagen i forveien så havde det trukket sig tilbage 5 kvarter da jeg ringte til Dig – Nu smider jeg det – Min brave overretssagfører skræmte mig med den tapte leiekontrakt så det var godt jeg fik trøst af Dig»
MM N 1961. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Jeg roter nu omkring i min kjælder for at finde de 3 stene hvorpå Du og Din hustru er fordelt – Det er et vældigt arbeide at finde dem frem mellem de vældige og tunge stene –»
MM N 1964. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
«Tak for brevet – Vil Du skrive til hende Andrea hva jeg skriver i indlagte brev – Ikke send mit brev da jeg ikke vil tale med hende om foretninger –»
MM N 1965. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
« Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
MM N 1971. Munchmuseet
Hilmar Olsen . Ikke datert
«Jeg har bedet om at Torkildsen skal komme ned og rense stuen for dyr – Jeg vil foreslaa Dem at lade Deres familie bo herude på Ekely til alt er istand – Jeg tror ikke det er heldigt i denne fugtige tid at bo i det lille værelse – De får da den korte tid være alene og male værelset – Dette lar sig vist»
MM N 1973. Munchmuseet
Ottesen . Ikke datert
«Jeg sender Dem herved de 10 Francs jeg laante af Dem i Antwerpen. – Jeg er me{ … }get skamfuld over at dette det blev så sent – Sagen gik jo til slig simpelthen: jeg hadde intet – Nu har jeg pludseli tjent en Masse Penger på min Udstilling og kan så endelig få takke Dem for Deres ælskværdighed mod mig – Jeg har ikke skrevet før da jeg håbet stadig at kunne»
MM N 1974. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Nu har m{ … }an tat fra ret som fri mand han er sat under værgeråd –»
MM N 1976. Munchmuseet
Axel Revold . Ikke datert
«Jeg har nøie overtængt sagen og er kommet til den faste beslutning ikke at utstille i Kiel –»
MM N 1977. Munchmuseet
Barbra Ring . Ikke datert
«  Oslo »
MM N 1978. Munchmuseet
Ellef Ringnes . Ikke datert
«I tilknytning til { … }vor telefonsamtale vil jeg gjærne få oplyse om at jeg utelukkende k …  på grunn af sygdom er hjemme fortiden – Jeg har desværre måttet tænke på at flytte fra stedet da nærheden af byen gjør mig opholdet uudholdeli – Den ro jeg trænger for mit arbeide og for at forhindre min sygdom til at ta overtaget får jeg her ikke –»
MM N 1981. Munchmuseet
Rostad . Ikke datert
«Samtidig som jeg indlever skjemaet til           skal jeg meddele Dem at jeg holder på at skrive en indtrængende henstilling til jordstyret med en henstilling om at gjøre en total forandring med overdrevne arbeide med jorden til matauking som jordstyret har pålagt – – Det har forværret min sygdom i høi grad og det kvæler alt mit egentlige arbeide: maleriet»
MM N 1982. Munchmuseet
Rostad . Ikke datert
«Der blir circa 2 mål eng efter { … }hveteågeren og stykket nordpå circa 2 mål er mest ... og sump og må dreneres – Det egner sig bedst til beite for kua –»
MM N 1983. Munchmuseet
Rostad . Ikke datert
«Jeg har det meste af året havt 4 gårdsfolk – nu blot 2    Det blir alts 3 liter ledig – Kua har havt 3 månders melke mangel på grunn { … }af kalving – og lang tid syg efter underernæring celulose – Den melker { … }jo ellers regelmæssig – Tidigere solgtes til nærliggende landhander Nu er dette ikke tilladt heller ikke til private hvordan skal vi forholde os.»
MM N 1985. Munchmuseet
Helga Rogstad . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1996. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Den fri Kjærligheds Falskmyntner bande – der besudler for mig Quartier Latin hilse‹s› Hundekoblet leve –»
MM N 2002. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Jeg har været syg af min { … }bronchit i 2 måneder snart – og kan desværre intet udrette – Som jeg skrev Dig  …  kan jeg ikke få udført { … }mine allervigtigste foretninger –»
MM N 2003. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Jeg skal om en tid sende Fætter Diriks 500 kr – I sligt tilfælde er det en virkelig glæde at kunne hjælpe og jeg har jo osså sendt ham endel som Du ved – Jeg fik jo osså Sørensen til at hjælpe { … }ordne udstillingen – Men jeg kan ikke si annet end hvis Dyre ikke var helt bra burde han blit længer på Lillehammar – der er bekjendt for at ha den bedste luft for sligt tilfælde efter Davos – Midteuropa er helt ilde for tuberkulose –»
MM N 2005. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Det ser ut som om man vil ækle mig ut her i Vestre Aker –»
MM N 2006. Munchmuseet
Halfdan Roede . Ikke datert
«Jeg vilde foreslå{ … }t at Du skulde prøve at sælge for mig en Colection grafik Jeg trænger at supplere lidt min intækt iår – Jeg kunde nok altid greiet mig ennu et par år men skattevæsenet vil ha salg – når de vanlige udgifter skal fradrages intækterne –»
MM N 2007. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg sender strax 400 kr med takk for hjælpen Det var en stri måned d men det har vel været godt for noget – Feståret 33–34 blev osså en hidsig kamp mot skumlere –»
MM N 2008. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg sender med bedste takk 400 kr –»
MM N 2009. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Det var en skrækkelig balade dennegang – Det havde nu været nok at have s{ … }låt i bordet og sagt: De{t}r er utgifter til assistent og vagtmand circa 3000 kr – Lys og varme 2000 kr – Resten og mer endnu er utgifter til reiser, farvematerialer og malersager, reparationer – Dette er selvfølgeli ikke så go\d/t efter ¾ år nøiagti at gi rede for – Basta! Slig skulde det været svart på 5 minutter»
MM N 2011. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg opholder mig på den norske Riviera Aasgaardstrand og Kragerø – Vel så bra som den franske –»
MM N 2013. Munchmuseet
Halfdan Roede . Ikke datert
«Mine Billeder pakkes ind i disse Dage – skal vi snakke lidt om de forskjellige Forslag så skal jeg naturligvis lige- overfor e{ … }n så udmærket Kunstmæcen strække mig langt – især da jeg trænger Penger til mine mange Huskjøb»
MM N 2014. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg tror De forstod mig ret. Spørsmålet var om jeg ikke har ret til at beregne afskrivning af mine atelierer i Vestre Aker  …  som utgifter og afdrag på min intækt af mine malerier»
MM N 2015. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg må lægge fingeren på en spontan ytring af Dem i anledning mit elektriske lys. De sa som min stakkels vagtmand: Ja det er jo formeget De har Det viser hvor umuligt det er at få folk til at forstå forholdene herute.»
MM N 2016. Munchmuseet
Halfdan Roede . Ikke datert
«Jeg tror det er best ikke at tilkalde mig når Du er sammen med din charmante frue – Vore nervecentrer reagerer vist mot hverandre og der danner sig komplexer –»
MM N 2017. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Her er der ro til overtænke de mange dispositioner jeg nu må ta.»
MM N 2018. Munchmuseet
Johannes Roede, Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Som jeg har allerede h{ … }ar oplyst»
MM N 2019. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterende og chikanøse måte den taes på – Aker vil lite tjene på at jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.»
MM N 2020. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Takk for hjælpen – Jeg sender 400 kr strax»
MM N 2021. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Gjennem en række år har ligningsvæsenet blot indrømmet mig  …  ret til at fradrage farvesager – og ikke tat hensyn til mine rimelige afdragsberegninger –»
MM N 2024. Munchmuseet
Pola Gauguin . Ikke datert
«Gaugin sier Efter et kort ophold i Norge i 1905 reiste han med bitterhet til TysklandDette er helt ukorekt og misvisende og må forandres. Efterfølgende synes er vigtigt får plads istedetfor disse bemærkninger – Det udfylder osså noget – Min periode i Tyskland er lite op omtalt –»
MM N 2026. Munchmuseet
Kristofer Sinding-Larsen . Ikke datert
«Jeg har tilskrevet «De gra Norske Grafikere» og bedet om at få mine udlaante gravurer tilbake – Jeg har ikke fået svar og beder Dem venligst at ta Dem af sagen så jeg nu efter mange års utlaan får dem tilbage –»
MM N 2029. Munchmuseet
Christian Skredsvig . Ikke datert
«Læses med Eftertryk på Første Ord»
MM N 2030. Munchmuseet
Torvald Stang . Ikke datert
«Du gjorde mig en stor {t}Tjeneste hvis Du vilde skrive under et lidet Pengelån for mig – Jeg har reist hidop forat male men hele Sommeren er gået tabt på {g}Grund af Pengemangel – Jeg har forsøgt {alle}på alle Kanter uden {r}Resultat – Nu holder jeg på at hives ud af Hotellet – – Altså enten lån mig lidt selv eller lån mig Dit Navn »
MM N 2032. Munchmuseet
Fredrik Stang . Ikke datert
«Jeg takker Dem om noget sent meget for det behagelige Samvær sidst og for D …  { … }Kantaten som De sendte mig – Det har intresseret mig meget at læse den –»
MM N 2034. Munchmuseet
Ole Sverre . Ikke datert
«Jeg sender et litet rits. Det er en opstilling af mine friser som jeg har brug benyttet. Jeg synes d{ … }er er så ypperligt og vakkert sat op af Dem så det er næsten synd at antyde en forandring. Nu sa De mig at et experiment lod sig gjøre.»
MM N 2035. Munchmuseet
Sem Sæland . Ikke datert
«Min hjertelige takk til Dem opr. Fredrik Stang og den Weis { … }Rosen- croniske Stiftelse for den elskværdighed der er vist mig ved at sende mig fotografiet af mit billede i stiftelsen –»
MM N 2037. Munchmuseet
Olaf Schou . Ikke datert
«{ … }Andreas Aubert skrev til mig forleden at han troede De vilde lade mig komme tilgode hvad Assurancesummen indbringer for det ødelagte Billede – Jeg kan fortælle Dem at min pecuniære Stilling er den slemmeste – – Får jeg nu { … }en Del Penger»
MM N 2038. Munchmuseet
Olaf Schou . Ikke datert
« Jeg har nu fra Deres Advokat fået en Masse Penger –»
MM N 2041. Munchmuseet
Olaf Schou . Ikke datert
« Tusind Tak for Deres Brev og fordi De vilde besøge mig. – Det er desværre næsten umuligt at komme frem i den Opgangen – jeg bor –»
MM N 2047. Munchmuseet
Rolf Stenersen . Ikke datert
«Jeg blev forskrækket over at min niece har klaget sin nød ligeoverfor mine venner –»
MM N 2048. Munchmuseet
Rolf Stenersen . Ikke datert
«Tak for brevet – Jeg var jo så dårlig sidste år og især i våres at jeg ikke vidste hva jeg skulde gjøre med Nedre Ramme – Men ved en energi, jeg nok eier, har jeg hævet mig ved at spasere nedover de herlige skov‹lie› rundt Oslo { … }så jeg har kommet mig mærkeli (O skræk for mine fiender) Jeg trodde ikke jeg vovet at ta bil til Hvitsten men jeg gjorde det og den herlige søluft gjorde mig meget godt Nedre Ramme har tiltrods for det meget hæs{ … }lige hus en besynderlig charm og selv noen dages ophold der er mig en oplevelse og hvile»
MM N 2055. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det var kjedeligt at Invitationen til Trondhjem kom så sent – Gad vide hvad Trondhjemmerne sier til mine Billeder – – Kanske de gjør Spektakkel og vil ikke udstille dem – Jeg kan jo vente mig alt fra Norge –»
MM N 2059. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Her ser du nok en variant af Alma Mater. Denne er mer livlig og den er lidt ny så den vil intresere mig mer –»
MM N 2060. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
« Der forberedes vist forskjellige bo biografiske bøker – blandt annet et der snart kommer ut – Du har tidligere skrevet at A Munch er min onkel istedetfor P.A Munch – Ligeledes at jeg havde en snæversynt far og en føielig mor – – Det Du har vistnok rettet senere dette med A Munch – men dette med min mor og far er slåt»
MM N 2062. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Munch havde længe især det sidste år 1904–1905 i Tydskland ligget under for en nervesygdom ofte med alvorlige anfald –»
MM N 2073. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Dette kom pladask på mig i min hardt tilkjæmpede ro – Mussæumstanken opgav jeg for noen år siden efter utrolige viderværdig- heter i Vestre Aker og Oslo –»
MM N 2074. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg syns at jeg har ved så mange leiligheter har forklaret folk hvordan jeg de senere år har havt det og hvordan jeg er bleven «presset mellem skjolde» her i Oslo – Det har været nødvendigt helt at trække mig tilbage forat prøve at få komme lidt til samling og i ligevægt så jeg mulig kunde ofre mine sidste kræfter til det jeg nu har følt er «mit» livskald – – Jeg har ikke rukket at få besvart Dit brev da som jeg forøvrigt syns jeg tilstrækkeli har git svar på føren før –»
MM N 2075. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har skrevet til Dig og forklaret Dig at et Munch mussæum på Tullinløkken ikke vil tilfredstille de krav jeg har havt til et sli sådant – Jeg måtte have et stort mussæum i tilfælde, hvor mine friser og monumentale arbeider kan få plads – Der er nok af steder i Oslo hvor et sligt mussæum kan få plads – Nationalgalleriet behøver til sin udvidelse gjennem årene ‹fuldelig› Tullinløkken ubeskåret»
MM N 2078. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har i mange år herute havt at kjæmpe med tr{ … }olde»
MM N 2081. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Først og fremst må jeg gjen- tage hva jeg ofte nok har sagt: Jeg må nu ha ro Det er mig umuligt at gå nu nærmere in på denne sag og på de forskjellige grunne Du har for Dine planer – Du må altså ikke undre Dig over at Du ikke får tilstrækkelig indgående svar af mig nu for tiden. Jeg har ment at mine ud i udtalelser i Pressen og til Stenersen var nok. og det korte brev Du fik på Dit lange»
MM N 2082. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Du fortalte mig sidst at Du holdt på at skrive om mig i biografisk lexikon – Du spurte om hvor jeg var i 1905 – Du vet jeg bodde i Tyskland i disse år men kom til Aasgaardstrand om sommeren. Således osså i 1905 –»
MM N 2083. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg syns det er vigtigt at Du, der har befattet Dig såmeget med mig og min kunst får lidt mer greie på  …  de forskjellige begivenheter i begynnelsen af århundredet og især i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt at skrive om dette og det blir osså for vanskeligt – Jeg vil nødigt at den hævnkampagne og løgnkampagne der blev ført mot mig da jeg kom til Aasgaardstrand fra Tyskland, syg efter af den stadig sig forværrende nervelidelse, der tilslut efter flere sanatorieophold i Tyskland senere år i 1909 nødte mig til det lange ophold på nerveklinikken i Kjøbenhavn – skal gå over til «Norsk historie af idag»»
MM N 2084. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det er nok på sin plads at jeg får forklare forskjelligt om 1905 – Dette år fik da kamarillaen Kommentar ødelagt for mig –»
MM N 2085. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens nerveklinik – Som ellers reiste jeg hver sommer til Aasgaarstrand osså i 1905 –»
MM N 2087. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg skal skrive noen ord til Dig – Det går sent da jeg er dårlig og træt i hodet.»
MM N 2088. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg trodde at Christian Mustad hadde forklaret Dig hvordan det har sig med mig og at jeg har været nødt til at leve isoleret –»
MM N 2090. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har forklaret Dig at jeg ikke har mistet troen på ikke længer finner at det er heldigt at få et «Munch musseum istand og at overhovedet slige privat mussæer af en enkelt kunstner er heldigt litet heldige»
MM N 2091. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst. Det var morsomt at se Dig. Det glæder mig at Du syns min søster har ævner so til at male – Det vil nok glæde hende om Du kom – Hun har malt større dekorative blomster på væggene – Jeg har set Dem fo i fotografi og de ser gode ut.»
MM N 2092. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«En maler Hermod Knutsen har kopieret mit syge barn {–}uten min tilladelse. Det er sked ved hjælp av fotografi og ved at se på billedet –»
MM N 2093. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det kunde nok være forskjelligt at fortælle fra disse år – Du husker da episoden med Karsten i 1905»
MM N 2094. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Pas endeligt på at man ikke får intryk af at Du vil nedsætte Tyskernes elskværdighed mot mig – Jeg har bare villet opretholde at jeg har havt så og så meget godt fra fransk hold og villet få folk fra at jeg skulde ha været været komme op i den slemmeste af den tydske kunst{ … }: Den tyske «Gedankenmalerei». Tyskerne har havt ellers så megen god kunst og vi har alle fra først af fået mange gode inspirationer derfra – Det var Liebermann der gjerne vilde ha mig til væk en tid – Jeg reiste jo osså oftere til Paris – Jeg har osså villet at man skulle vite at jeg har været lisså længe i Paris og Frankrike som i Tyskland»
MM N 2096. Munchmuseet
Jens Thiis, Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen) . Ikke datert
«Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i B Tyskland fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin. Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og kom på klinikken der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
MM N 2097. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst – I anledning det biografiske lexikon spurte Du mig vel om hv{ … }or jeg var i 1905 –»
MM N 2098. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes gjæst i Lübeck så på en måte Grev Keszlers gjæst i Weimar 1903 og 1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige sanatorier forat få bugt med mine nerve slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb Hamburg 1904–1905 i Hamburg – Jeg reiste til Christiandsand våren 1905 i {m}Marts måned forat prøve at reparere mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser i Hamburg og det var igjære hva { … }bragte mig til klinikken 2 år senere –»
MM N 2099. Munchmuseet
Axel Romdahl . Ikke datert
«Her er solgt billeder som jeg i sin tid har fåt 50 k og 60 k og sogar intet til frisen ligettil 20,000 kr –»
MM N 2100. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«var mange –»
MM N 2101. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Efter denneen kurbehandling der kom jeg til hexegryten i Aasgårdstrand med Karsten og diverse damer med deres beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905 hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang»
MM N 2102. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det er nødvendigt at passe på sine datoer og at alt blir korekt hva Du skriver om disse år.»
MM N 2103. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det var jo et svært arbeide Du skaffet mig ved Dit spørsmål hvor jeg var i 1905 – til jeg fandt på at læse i boken Din – Som helhet er det rigtigt –»
MM N 2104. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det b en lang affære ogmeget at fortælle om alle disse kamarillaens Kommentar onde og sledske gjerninger og – Jeg har jo tænkt at skrive det i en selvbiografi og stoffet bør jeg jo beholde – Det var onde år disse fra de første 8 år af dette århundrede.»
MM N 2105. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Hvor bodde jeg i 1905. Ja det var et indviklet spørsmål –»
MM N 2106. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes billeder – Hun har nok drevet hardt på. Efter hva jeg kan se af det lidet jeg har af hende har hun farvesans og dekorativ sans – Hun har malt store dekorative blomster billeder på væggerne der i fotografi ser godt ut –»
MM N 2107. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Da var det Kamarillaen Kommentar som var ute –»
MM N 2108. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Efter at mine nerve lidelser vel efter Ka Haukland overfaldet Kommentar begyndte at ta overhånd og efter noen hændelser i Hamburg forstod jeg at jeg måtte ta et sanatorieophold og reiste derfor tidlig til Norge 1905 – Du forstår der blev intet sanatorieophold af mine nye forfølgelser –»
MM N 2109. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det kunde være adskilligt  …  som det kunde være morsomt at snakke med Dig om.»
MM N 2110. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst – Det var hyggeli at se Dig Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Ja det var ikke greit så fort at svare på –»
MM N 2112. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
MM N 2113. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Ja Kunst og Kultur havde den frækhed at ta in in skumlerier i anledning af episoden i 1905 – Den gemeneste form for løgne»
MM N 2114. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg»
MM N 2115. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Hvorvidt vi får anledning til at snakke om disse sager og osså annet af behageli indhold ved jeg ikke – En hel del karikaturer som jeg ennu ikke har udgit gir et overblik af disse års begivenheder for dem der kan forstå og vil forstå – Disse passer osså til begivenheterne her på Ekely»
MM N 2116. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har med det utroligste slit efter mange års kamp fåt uveirskyerne herute trængt tilbage – På andre kanter har jeg osså blevet lettet for byrder – Fra Skattevæsenet, fra reguleringsvæsenet gangster uvæsenet»
MM N 2120. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst – Det vilde vist glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes arbeider – Hun har nok drevet hardt på – Hun har tydeligt farvesans og sans for det dekorative – Hun har malt noen store blomsterdekorationer på væggene og de ser bra ut i fotografi. Det er muligt at hun kunde få afsat noe af sit arbeide»
MM N 2124. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Ja der har været mange kræfter i virksomhed forat ‹vurdere› mig – forat ‹dampe›  …  ‹forat› undertrykke mig. Ligefra jeg b gjorde suces fr før jeg kom hid»
MM N 2135. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter Bugge Kongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere› ‹kaptains› ‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
MM N 2136. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«som det ikke er mig men en { … }annen der spyttes på får æren»
MM N 2137. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Ja jeg skal nok se på  … nationalgalleriet når jeg blir bedre – Det har været en strabadsiøs vinter med farlige forkjølelser for mi{ … }ne bronchier –»
MM N 2138. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen forat få ro for al pres fra skattevæsenet og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  …  ‹å› stort som halve Norge – Forresten»
MM N 2139. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Desværre har alle disse chikaner fra så mange kanter og osså pes pres fra mange kanter (Man skal jo her helst være altmulig mand)  …  ødelagt min arbeidskraft de sidste 10 år – Jeg havde fullt op af lyst og kraft og havde tænkt at kunne sat toppen på pyramiden –»
MM N 2140. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg synes at at alle disse kjækasserne med brede udstoppede bryst og skuldre skulde prøve at komme lidt op i luften og lære af fly – Det var bedre end at i 20 år at beskjæftige sig med med mit brochittilfælde som jeg har havt siden de svære brystsygdomme med blodstyrtninger i ungdommen – Jeg er nu bleven chikaneret fra alle kanter herfor –»
MM N 2141. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«kan jeg godt overlade min vindskjæve slægtning at male Raadhusdekorationerne siden han er så kjæk. Ja der er osså mange box‹ere› der kan udføre mine malerier sa jeg –»
MM N 2142. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«En dame i Dagbladet fik endelig aftvunget mig noen udtalelser – Ja jeg skal si kvinnerne forstår sine kneb – Det er selvfølgelig for kommet med noget der får stå for hendes egen regning men der er dog væsentlige ting der er rigtige.»
MM N 2143. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Du kan ikke ‹undlade› at fremhæve den betydning som den mærkværdige mystiker Albert Kollmann havde for min kunsts fremgang i Tyskland – At de man begyndte at kjøbe af mig der var hans skyld og det var ham som skaffet mig Dr. Linde»
MM N 2144. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Ja når en stadig experimenterer som jeg og ikke vil male «furuen» stadig op igjen men alltid forlater en det jeg har holdt på med vil selvfølgeli lit bli sagt om at man kopierer andre – Man h er jo barn af tiden og har påvirkninger af ideer»
MM N 2145. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«En ondsindet petit –»
MM N 2146. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«At kunne fixere en normalpris for malerier som for  …  er umuligt Et billede af van Gogh solgtes til Berlinergalleri for 250,000 kr – Det blev vistnok 40 år siden bu{ … }d frem i Paris forgjæves for 200 Fcr –»
MM N 2147. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Du spurte mig hva Du syns om artikkelen om mig med de to portrætter før og efter 1905. Jeg fik vist ikke forklaret mig i telefonen men det var et pudsigt træf for netop var jeg { … }ivrig optat med optegnelser fra de bevægede og mythefulde år før og efter 1905 – Det blev jo osså i artikelen udtrygt savnet af mine optegnelser.»
MM N 2148. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Vinteren i Tyskland 19{ … }\04/–{ … }\1905/ lå han jeg mer og mer under for en nervesygdom som de stadige forfølgelser mot hans mig kunst og hans mig personli havde fremkaldt indtil det på vårparten gik over til alvorlige anfald – Jeg reiste så til Norge hvor jeg i Aasgaardstrand opholdte mig et halvt år – Høsten fik han en større bestilling af Herbert Esche i Chemnitz Jeg Han reiste dit og malte det bekjendte billede Herbert Esches børn    Jeg mødtes her med Van de Velde der netop fuldførte Esches nye hus hans bedste bygværk»
MM N 2149. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom ut til og så på hennes bilder. Hun har drevet hardt på. Hun har efter hva jeg kan se af de få billeder hos mig tydeli farvesans og dek{ … }orativ sans og fotografierne viser at kan  …  finde motiver –»
MM N 2150. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det glæder mig at Du synes min søster har ævner for maling og det vilde nok glæde hende om Du kom op til hende – Hun har malt store blomsterstykker på væggene som efter fotografi at dømme er dekorative og kraftige. Vi er gode venner men vi er begge enige om at det best vi ikke er sammen»
MM N 2151. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg reiste så til Christiandsand og traf min ven Th. Stang. Unionsopløsningen var i fuld gang – På Klubben gik bølgerne høit Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse af bare at være sammen med venner.»
MM N 2152. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«‹I› I korte træk var det slig i 1905 {I}Efter at min nervelidelse brøt ut for alvor med hallucinationer på Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 – reiste jeg til Norge forat søge et sanatorium –»
MM N 2153. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det var et komplot mot mig i 1905 dengang. To er døde Jeg skal nok komme tilbunds i sagen –»
MM N 2154. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«{ … }Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon og Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det var bedst at Du vis{er}te mig hva Du skriver før det trykkes. Det bør bli rigtig i datoerne –  … »
MM N 2155. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Selv i det  …  deilige år 1905 kunde kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg husker dagene omkring 7de Juni – Det var herli vårveir og i haven min blomstrer stod kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne b var i havenHøst har et litet billede af motivet. Jeg har et større selv)»
MM N 2156. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon – Det er vigtigt at Du viser mig hva Du skriver før det { … }trykkes – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 –»
MM N 2157. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg ser osså at jeg i tidlig våren 1905 var i Prag ved den første ut store udstilling af mine billeder – Jeg selv var syg»
MM N 2158. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Jeg tok mig da for at forklare Dig herom – Det var sandelig ikke greit da jeg var omflakkende var bodde i Tyskland og var sommermånederne i Aasgaardstrand og måtte af og til reise til Tydskland og med ordne med mine vigtige affærer i denne mi{ … }n kunsts gjennembruds tid i Tyskland – Ja jeg havde farli stræv til jeg endeli fandt på at kikke i Din bok om mig og til denne vil jeg osså henvise Dig»
MM N 2159. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Ja det er ikke let at gi en oversigt over begivenheterne fra 1900 til 1909 i Kjøbenhavn»
MM N 2161. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«har kunnet vove mig udenfor min have og { … }ta spadserture på landeveien – Disse spadserture er jo det der har holdt mig oppe.»
MM N 2162. Munchmuseet
Ejnar Voss . Ikke datert
«Da vi havde ordnet med min søsters kjøb af  …  leilighet for { … }over 2 år siden sa De mig på Deres kontor at De havde kviteringer for de af mig udlagte 500 kr som sikkerhed liggende i Deres skuf og De sa at det var best de lå der –»
MM N 2164. Munchmuseet
Walfrid Wasteson . Ikke datert
«Vil De til Bergen indpakke samtlige Billeder – og afsende til Bergen først en Sending af omtrentlig 2{0}5 Billeder – Blir jeg ikke enig med Bergens Kunstforening sender jeg blot disse – Blir jeg enig sender jeg Resten –»
MM N 2165. Munchmuseet
Erik Werenskiold . Ikke datert
«Jeg er optat med så meget før min afreise til Norge at jeg k ikke kan sætte mig ind i Arangementet – der forekommer mig i flere Henseender fornuftigt – – Jeg kan altså foreløbig { … }blot si at Sagen får gå  …   …  (jeg ser mit Navn er på Listen) og at jeg siden ved nærmere Syn på Tingene bestemmer mig – Jeg kommer»
MM N 2166. Munchmuseet
Erik Werenskiold . Ikke datert
«Jeg har mottat Dit brev  …  Jeg er på reisefødder og opholder mig ved kysten mellem Aasgaardstrand og Kragerø – Den sidste tid har jeg omtrent opgivet at ha Skøien  …  som opholdssted og er omsider kommet til den mening at jeg næppe bør længere ha det til fast bopæl – {N}Jeg udslites fuldstændi af alt det mas der følger med nærheten af byen – Alle krav alt besøg fra in og utland – Dertil kommer alt det arbeide jeg står i herute – Store friluftsatelierer med store påbegynte arbeider – Jeg har funnet det rigti  …  ikke efter Aulabillederne Kommentar helt at afbryde  …  med at arbeide i stort format –»
MM N 2167. Munchmuseet
Erik Werenskiold . Ikke datert
«Jeg har modtat Dit brev her i Aasgaardstrand. Men sandt at si har jeg den sidste måneds tid blot flygtig ki{gg}kket på mine breve og lagt { … }dem i en mappe for engang senere når jeg får ro og tid nærmere se på dem –»
MM N 2168. Munchmuseet
Karl Wefring . Ikke datert
«Med hensyn til hytten i Aasgaardstrand så { … }vil jeg si lidt, da det har faldt folk tungt for brystet at jeg har den og Nedre Ramme Man tænker ikke de mange af mine bedste billeder er malt her og at livsfrisen og Freiadekorationerne {er}har motiver fra strandbredden der – Jeg har i 30 år med afbrydelse (Det har nok været en mig påtvunge{ … }ne afbrydelser) malt studi{ … }er her hvor jeg osså har et skur til atelier –»
MM N 2169. Munchmuseet
Karl Wefring . Ikke datert
«Vil du være så snil at skrive på for mig en vexelobligation for mig sammen med en anden – – Summen er 200 kr – Du gjør mig derved en stor tjeneste da jeg af mangel på penger endnu ikke er kommen i arbeide – og altså  … »
MM N 2170. Munchmuseet
Anna Auerbach . Ikke datert
«»
MM N 2171. Munchmuseet
Anna Auerbach . Ikke datert
«– Haben Sie vielen Danke fur Ihre liebens- wurdiche Briefe – E …  Erst jetzt habe ich Ruhe bekommen – wieder Briefe zu schreiben –»
MM N 2172. Munchmuseet
Arnold Blumenreich . Ikke datert
«Mein herzlichsten Danke fur die angenehme zusammengebrachten Tagen in Berlin – und fur Ihre liebenswurdiche Entgegenkommen – Ich wurde ein Paar Tage vor meine Abreise ziehmlich plotzlich besser – ich fangte an zu schlafen – Der verbesserte Zustand hat si{ … }ch vorgesetst – Ob es Wiesbadenkur oder warme Wetter der Schuld hat wheizs ich nicht – Ich gehe jetzt ein Bischen an Hochgebirge – Ich hoffe jetzt wieder arbeiten zu konnen – und hoffe auch zu Herbst ein kurze Tur nach Berlin machen zu konnen –»
MM N 2175. Munchmuseet
Helge Bäckström . Ikke datert
« »
MM N 2182. Munchmuseet
Dannenberger . Ikke datert
«Es thut mir leid das die G{ … }ravuren unmöglich ausbreitet werden können – Ich selbst besitze von diese alten Gravuren Exemplaren whelche ich aufbrennen werde – Es wäre grozs Unrecht { … }gegen Leute whelche  …  die Gravuren { … }gekauft habe. – Ich bitte Ihnen mir sagen whelche Gravuren Sie besitzen und es ist moglich das ich Ihnen ein»
MM N 2183. Munchmuseet
Annie Dauthendey . Ikke datert
« Ich habe schon vor lange Zeit Ihre zwei Bücher bekommen – Ich habe Ihnen nicht sofort gedankt – alz ich erst die Bücher durch lesen wollte – und so habe  …  ich nach einige Zeit gehört Sie waren in Paris – Dort wart hatte ich gewartet Ihnen zu treffen aber Sie waren in Griechenland – Es war mir eine grosze Freude Ihre zwei Bücher in Kristiania zu erhalten – und ich danke»
MM N 2193. Munchmuseet
Frederick Delius . Ikke datert
«Ich freue mich so daruber dasz ich Dich und Deine Frau Gemahlin wieder- gesehen habe – Und besonders freut es mich zu sehen dasz Du so gut ausgesehen hast und das Du Deine schone muntre Stimme behalten hast – Das Du Deine gute optimistische Humor whelche ich Dich so oft»
MM N 2196. Munchmuseet
Sten Drewsen . Ikke datert
«Herved sendes med Tak tilbage de 10 Kroner – dem jeg hentede mig igår i Nykjøpping –»
MM N 2197. Munchmuseet
Sten Drewsen . Ikke datert
«– Jeg er her for nogle Dage og reiser atter til Berlin – er omtrent hele Tiden på Reise – Jeg får ligeså godt sende Dem – intil jeg finner et passende Billede et Par berømmelige Gravurer – til Erindring om det drabelige Slag i Kjøbenhavn – hvor jeg { … }som Olaf Trygvason mod seilende fra Nordtydskland»
MM N 2198. Munchmuseet
Sten Drewsen . Ikke datert
«Endelig kneb vi ham – og tusind Tak skal De ha – Jeg skammer mig  …  over alle de Tjenester jeg bebyrder Dem med –»
MM N 2199. Munchmuseet
Edelweis (frau) . Ikke datert
«Ich danke Ihnen für ihre Theilnahme in der Uberraschung gestern – Es hat mir ubrigens ein s{ … }ehr un- ruhiges Nacht gegeben – indem ich nämlich in Träume mir es als ein Traum mir vor- gestellte und schlieszlich wahr- haftig ausstehen muszte um mich von der Wirklichkeit des Traumes zu uberzeugen muszte –»
MM N 2202. Munchmuseet
Herbert Esche . Ikke datert
« »
MM N 2203. Munchmuseet
Hanni Esche . Ikke datert
«»
MM N 2205. Munchmuseet
Herbert Esche . Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe so viel zu thun gehabt ({ … }5 Ausstellungen zu arangieren) das ich kein zu Schreiben keine Ruhe gehabt habe –»
MM N 2206. Munchmuseet
Herbert Esche . Ikke datert
«Entschuldigen { … }Sie mir bitte – das ich so lange mit Antwort gewartet habe – Ich habe 5 Ausstellungen zu in diesen Tagen arangieren mussen – und habe keine { … }Ruhe zu { … }schreiben {–}gehabt –»
MM N 2207. Munchmuseet
Herbert Esche . Ikke datert
«Entschuldigen mir bitte das ich {so lange}\R … / mit Antwort gewartet haben lassen – { … }Sie wissen wie ich Briefe schwer schreiben kann – und jetzt habe ich 5 Ausstellungen arangieren mussen – so ich keine Ruhe zu schreiben gehabt habe –»
MM N 2209. Munchmuseet
Herbert Esche . Ikke datert
« Herzlichsten Dan{ … }k an Ihnen und Ihre Frau Gemahlin für die schone Aufenthalt { … }bei Ihnen –»
MM N 2211. Munchmuseet
Hanni Esche . Ikke datert
«Ich fuhle mich jetzt so wohl dasz ich mir denken konnte schon in Mitte nachste Monat nach Chemnitz kommen zu können – Ich bitte denn dasz Sie so freundlich ware und mir benachrich- tigen ob es angenehm wäre»
MM N 2213. Munchmuseet
Arthur Franquet . Ikke datert
«Ich danke Ihnen für Ihre liebenswürdige Brief – und Ihre freundliche Ein- ladung – Ich kann vor- laufig nicht meine viele Arbeiten verlassen – und die Reise nach ‹P›aris wird wohl erst in ‹A›nfang Juni sich machen – ich werde denn nicht lassen Ihnen zu besuchen und alzo Ihnen ein Brief voraus schicken –»
MM N 2216. Munchmuseet
Axel Gauffin . Ikke datert
«Det glæder mig at mussæet sætter pris på Strindbergportræt- tet – Imidlertid vil jeg pointere at jeg ikke var helt klar over { … }at Strindbergportrættet netop passet til at komplettere min samling malerier i mussæet.»
MM N 2217. Munchmuseet
Max Glaeser . Ikke datert
«Leider bin ich diesmal mit Ausstellungen und grozse Arbeiten so viel in Anspruch genommen das ich es mir nicht moglich gewesen ist uber Ihre Vorschlag mich zu kummern»
MM N 2218. Munchmuseet
Akseli Gallen-Kallela . Ikke datert
«»
MM N 2219. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«auch nach Goteborg fahren und bin schwach – – Es muzs denn Gemalden von Ihnen und anneren Privatleute in Deutschland – Aber leider habe ich Kunstverein in Dresden (O Hettner) fur dies Summer ausstellung versprochen – Ich habe ja nichts von Hettner gehort – aber es ist fur Summerausstellung – Kunstverein Dresden brauche ja nicht viel – und man konnte ja mit Dresden auch verstandigen – Es ware ja schon jedensfalls eine kleine Samlung zu haben –»
MM N 2223. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Vielen Dank fur Alles! Ich { … }lebe ganz ruhig – nachdem ich ein monat wieder  …  bronchit gehabt habe bin ich jetzt ganz gut – Ich habe auch einzwischen ganz gut arbeiten gekonnt – Ich sehe kein Mensch – und gehe nicht im Stadt – Ich glaube Ruhe ist fur mich sehr gut – obwohl der Reisen»
MM N 2227. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
« »
MM N 2228. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
« »
MM N 2230. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Reise nach Italien nicht ausgeschlossen – Schieckte Ihnen Akvarel und Probedrucke hoffentlich wird es Ihnen Freude machen.»
MM N 2231. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Herzlichsten Danke fur alles – Die Jahren gehen wie ein Blitz –»
MM N 2233. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich werde wohl bald uber Berlin nach Schweiz Italien fahren und wird Ihnen denn hoffentlich sehen konnen –»
MM N 2234. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich glaube es  …  ware gut gewesen hier zu kommen um die deutsche Ausstellung zu besprechen – Es sind zwei gute Ausstellungslokalen, die einzigste whelche in Fragen kommen: Blomqvist und das neue Kunstner haus  …  Der d …  deutsche Legationsrath hat nur aufgeklingelt – Dann war ich krank – Später habe ich ihm in dieser Gelegenheit wiederholt auf- geklingelt. Aber es ist fast unmoglich ihm sprechen zu bekommen Er hat auch nicht weiter versucht mir in Verbindung zu kommen –»
MM N 2235. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«»
MM N 2236. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre Karte und Briefe – Es sollte mich sehr freuen wenn die Ausstellung in Bazel Ihnen fur die projektierte Reise hilfen konnte – Es wurde mich und viele annere sehr freuen Ihnen hier zu sehen – Es thut mir ja sehr leid dasz ich wie schon Ihnen gesagt mit den Summerarbeit und die viel grozse dekorative Arbeiten so aufgenommen»
MM N 2238. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich hatte sehr gern Ihnen auf Ihre gestellten Fragen antwortet – Aber erstens ist Briefe – besonders in fremder Sprache mir sehr schwer – denn ist es uberhaupt fur ein { … }Maler uber sein Bild zu sprechen – uberhaupt. { … }Ist es moglich – In Kunst ist immer ein Geheimnisz – Ihr Fragen sind ubrigens intresant –»
MM N 2239. Munchmuseet
Max Glaeser . Ikke datert
«Ich bin krank gewesen und werde die Reise aufgeben Ich hatte gestern Schlafwagen bestellt zu Köln um mit Ihnen zu sprechen – Ich hatte gedacht Ihnen die Sache naher zu erklären und dasz wir bei{ … }den an Am Gutbier telefonieren sollte – Sie Aus Ihr Brief scheint es alz ob Gutbier zu Verkauf recht hat – Ich»
MM N 2240. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«»
MM N 2241. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«»
MM N 2242. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Wie ich Ihnen kurz mit- getheilt habe bin ich dazu gezwungen geworden mich ganz zuruckziehen –»
MM N 2243. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
« »
MM N 2245. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich hatte Ihnen schon längst schreiben sollen – Es ist nur aber unmoglich gewesen. Ich wheisz was Sie die { … }letzte Zeit von Kummer leiden muzsen. Dagegen hilft keine Trost. Ich hatte ja gern mit Ihnen schrechen gekonnt – Es ware moglich das Sie doch einmal hier kommen konnte nicht war –»
MM N 2246. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Es hat mich ein tiefen Schmerz gethan zu horen das Sie die grozse Verlust erlitten haben –»
MM N 2249. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich danke Ihnen fur unser Zusammensein Ich hatte zweimal an Stockholm, Grand Hotel { … }an Ihnen telefoniert – letztemal habe ich um Ihre Abreise Nachricht { … }bekommen –»
MM N 2250. Munchmuseet
Harry Kessler . Ikke datert
«Ich habe jetzt meine Arbeiten, – whelche bei Cassierer ausgestellt wurden, werde bekommen –»
MM N 2252. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Ikke datert
«»
MM N 2253. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Ikke datert
«Jeg har bedet Dig  …  pr telegram om at bestille værelse med bad – Hvis jeg ikke bebyrder Dig formeget vilde jeg osså be Dig – hvis Du ikke vidste om et lyst ugeneret værelse jeg kunde»
MM N 2257. Munchmuseet
Ernst Harms . Ikke datert
«Entschuldigen Sie mir aber zu schreiben ist mir sehr schwer ich kann nicht meine wichtischste Briefe fertig kriegen und ich musz unbedingt jetzt fur eine Zeit Ruhe halten – Ich fahre in 3 Wochen nach Wiesbaden – Ich danke Ihnen fur die geschieckten Zeitungen mit Artikelen von Ihnen – Die Frankfurter Artikel hat»
MM N 2258. Munchmuseet
Josef Paul Hodin . Ikke datert
«De sagde til mig at De forstod norsk og jeg benytter mig heraf –»
MM N 2259. Munchmuseet
Ludwig von Hofmann . Ikke datert
«{ … }Es wurde mich sehr freuen wenn Sie und Ihre Frau Gemahlin zu meine kleine Ausstellung 4 Uhr heute Nachmittag kommen wollten»
MM N 2260. Munchmuseet
Otto Hettner . Ikke datert
«Ich habe schon mehren Tage an Arnold geschrieben – hoffentlich haben {s}Sie schon mit Ihm gesprochen –»
MM N 2261. Munchmuseet
Selma Harden . Ikke datert
«Es wurde mich sehr freuen wenn das Bild bei Langberger das richtige wäre. Ich habe ja immer gedacht dasz Sie das Bild besasz. Sie haben mir ja  …  in {15}20 Jahren nichts uber Verschwinden des Bildes erzahlt – Wenn Sie nur vor etwa 15 Jahren uber mir gefragt habe wo das Portræt von Ihnen sich befindet glaubte ich das Sie auch die zweite Fassung ein Pastel besitzen mochte und ich habe Ihnen geantwortet das ich es nicht wuzste aber das es in Bergen verkauft war.»
MM N 2262. Munchmuseet
Selma Harden . Ikke datert
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei Langberger das richtiche wäre – Ich habe ja immer gedacht das das Bild bei Ihnen war Sie haben mir ja in fast 20 Jahren nichts darüber erzahlt – Wenn Sie mir f vor etwa 15 Jahren uber das Portrait gefragt haben glaubte ich es war Ihr Wünsch das zweite Fassung ein Pastel zu besitzen – Ich habe denn geantwortet das das Bild in Bergen verkauft war –»
MM N 2264. Munchmuseet
Erich Heckel . Ikke datert
«Sie haben mir ein sehr grozse Freude gethan { … }dadurch das Sie mir das schone Holzschnitt geschenkt haben – Es wirkt sehr gut auf meiner Wande – – Hoffentlich werde ich einmal { … }bald wiedersehen konnen – entweder in Berlin oder bei unser{ … }en { … }lieben»
MM N 2265. Munchmuseet
Tor Hedberg . Ikke datert
«Tusind tak for boken som»
MM N 2276. Munchmuseet
Heinrich Hudtwalcker . Ikke datert
«Mange tak for brevet – og så må jeg bede Dem takke Deres frue fordi hun var så elskværdig at sende mig Schleichs bok – Den var naturligvis  …  meget intressant for mig at læse den – Den er jo temperamentfuldt skrevet og så har jeg jo levet sammen med mange af personerne – De kjender vist nu tilstrækkeli min næsten sygelige skræk for at skrive breve – så de forstår grunden til at jeg ikke har fået takke\t/ {–}før.»
MM N 2279. Munchmuseet
Naum Kaufmann . Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre freundliche Briefes – Ich habe so viel umgereist und habe so viel zu thun gehabt das es mich leider bis jetzt nicht moglich gewesen ist Ihre und Hrn Dr. L{ … }ewinson Brief zu beantworten – – Noch ist es mir auch nicht moglich gewesen uber die Gelegenheit mich ganz klar zu machen; aber»
MM N 2280. Munchmuseet
Anker Kirkeby . Ikke datert
«»
MM N 2281. Munchmuseet
Per Kure . Ikke datert
«De udgifter der {er}har været { … }påkrævet ved experimenter»
MM N 2285. Munchmuseet
Harry Kessler . Ikke datert
«Ich kann jetzt zu jeder Zeit kommen {s}Sind Sie da in eine Woche? – ich musz bald nach Paris um eine Ausstellung zu machen –»
MM N 2290. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Von Dr Reiche habe ich nichts gehort – Man findet meine Preise zu hohe aber wenn nun einmal das Gemalde solche Preise uber{ … }all»
MM N 2292. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«I{ch}hr Karte habe ich erhalten besten Danke – Es wird nicht moglich die Gemalden in Berlin jetzt ausstellen alz die sind schon unterwegs nach München –»
MM N 2293. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Vorlaufig kann ich nur sagen dasz mit dem Fries sieht es traurig aus –»
MM N 2296. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Herzliche Danke fur Ihre Briefe, Fotografien und sonst fur Ihre unermudliche Umsorge –»
MM N 2298. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Ich bin in Hamburg und wunsche sobald wie moglich nach Bergedorf zu gehen – Es war nicht sehr erquickend bei Dr Linde – Wie ich mich verhalten soll wheisz ich nicht – Vielleicht ware es besser Ihm den Dienst machen und die Fries für mich behalten dann haben»
MM N 2303. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Ich finde es besser und ich finde mich freier jetzt wie ich es gemacht habe – Dr Linde hat mir viele Dienste gemacht und wenn es Ihm»
MM N 2305. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«»
MM N 2306. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Habe eben in Goteburgtur ein der Portraits für 11,000 Mrks verkauft – An Stockholm»
MM N 2312. Munchmuseet
Curt Glaser, E. Leuthold-Resch . Ikke datert
«Bin Sclu Ende April zu hause – Am besten von B. Am besten mir telegrafieren wenn Sie in wann und wo Sie in Berlin { … }sind Bitte  …  mir von Berlin ab telefon 10 Uhr morgen telefonieren»
MM N 2313. Munchmuseet
E. Leuthold-Resch . Ikke datert
«Es thut mir sehr leid das Sie auf Briefe gewartet haben. Ich habe mich letzte Jahre durch viel Arbeit und viele ansträngend Ausstellungen so ich bin nötig gewesen für einige Zeit und schonen und für allerlei geschaftlich Sachen mir fernhalten. Hoffentlich damit es nicht lange bis ich wieder restauriert werde. Briefe sind mir sehr schwerig und wie ich mein altes Freund Meier–Graefe geschrieben habe. Ich modet lieber eine Reise nach Berlin machen wie 2 Briefe schreiben. Nun habe ich gedacht zu Früsummer eine Reise nach Deutschland zu machen. Es ist hauptsachlich um Freunde guten Tag sagen und Briefe beantworten. Sehr wahrscheinlich werden wir die Gemälde verkauf abgelegenheit besprechen können. Es ist wahr das ich 3 Atelier habe und viele Arbeiten. Aber es ist meistens emfertige Arbeiten und grosse Entwürfe für dekorative Gemälden. Ich habe ja auch der grosst Ehre abgeschlagen zu staatliche Musæum in München ein Bild zu ver- kaufen. Es ist ja lange hier geplant oben ein Musæum meiner Gemälden zu bauen. Meine Gemälden passen ja zusammen. Der Plan ist ja, aber ich habe ja noch keine bestimmung genommen.»
MM N 2314. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich habe einige Tagen Influenza gehabt und nicht vieles machen {kommen}gekönnt»
MM N 2321. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
« Ich glaube auch es ware gut das Kinderportrat in Secession auszustellen – Es gut aus auch hier – aber viel mehr Wirkung wird is in Secession haben – \Halten bitte darauf/»
MM N 2322. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
« Die Kiste mit die Gravuren sind wohl jetzt zuruckgekommen – Diese konnten Sie denn vielleicht nach Hamburg schiecken – Ich richte mich jetzt in meine Atelier ein –»
MM N 2323. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich habe wie die ganze Stadt Influenza –»
MM N 2324. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich bin jetzt ein Bischen besser    wir haben ein wunderschöne Herbst es riegt in der Luft aus Italien – es musz was Fohnwind hier aufgekommen sein – Die Dekorationen habe ich ungefahr fertig – In Betracht der Verhaltnisse – muzs ich sagen ich Gluck gehabt habe – Moglich wenn ich frischer gewesen ware – waren die Bilder besser geworden – Die Dekorationen sind jetzt sehr sehr schnell und fest eingehauen – Es hat ja alz  …  Fortheile – Aber es ist ja moglich ich spater finde die Arbeiten muzsen mehr zusammengearbeitet werden –»
MM N 2325. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich habe die Kritik des { … }Herr Rosenhagen gelesen – Es ist sehr liebenswurdig aber meine Gemal{ … }den sind nicht mit Terpenthinöl gemalt – – Die meisten finden die Portraits sind sehr voll in Farbe – Beinahe samtliche Zeitungen sind jetzt { … }rühmend – «Börsen Courrier nennt Ihre Portrait von ein erschreckende Sicherheit gemalt»
MM N 2328. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich habe eben ein Ausstellung in Breslau geschlossen – Was meinen Sie um eine Ausstellung in Lubeck? Es ist eine kleinere Ausstellung –»
MM N 2329. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Unsere Gelegenheit musz selbstredend {ba}baldigst regliert sein –»
MM N 2330. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Vielen Dank fur Ihre freundliche Zeilen – Es war schon einmal von Ihnen zu hören –»
MM N 2331. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Haben Sie viele herzliche»
MM N 2332. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Besten Dank fur 100 Mrks»
MM N 2334. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich habe die Sendung 450 Mk erhalten. Besten Danke»
MM N 2335. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
« Sie werden wohl jetzt zuruckgek von Ihren Seefahrten zuruckgekommen sein. Wie ich gedacht habe ist diese Jahr Summer fur mich ein sehr productiver und glucklicher gewesen – Ich habe schon eine ganze Reihe farbreiche Arbeiten gemacht –»
MM N 2336. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
« Besten Dank fur das Brief –»
MM N 2337. Munchmuseet
Marie Linde . Ikke datert
«Meine allerherzlichsten Danke fur Ihres Briefes – Die Nachrichten von Lubeck ist ja nicht alles gut und es thut mir sehr leid das Dr. Linde kranklich gewesen ist – Sonst freut es mich zu horen das Sie von Ihr Kinder und Kinderkind sehr Gluck haben – { … }Es ist wohl zuletzt das höchste gluck»
MM N 2340. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre liebenswurdiche Brief whelchen mich { … }ein Bischen verspatet in Hande gekommen ist – Ich bin letzten Zeit zwischen Kragerö und hier hin und zuruckgefahren – Dazu kommt das { … }ich – wie vielleicht Hrr Kollmann erzählt – { … }hat – eine besonders schlechter Briefschreiber ist – – Nun hatte ich auch Ihnen gern ein ausfuhrlicher Brief»
MM N 2342. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Es freut mich dasz bei Ihnen alles gut ist – und hoffe das Bad in Bohmen Ihre Frau Gemahlin gut  … hun wird. – Ich habe mich jetzt ganz gut geholt { … }durch {b}Baden und Ruhe – Mein Angina ist bald wieder wek – Ein komische Zufall in Kristiania wo ich vor 10 Tage war um Studie zu Ihre»
MM N 2343. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Bitte so freundlich sein das Brief adressiert an { … }Ihnen bestimmt für Hrr Newmann in Hamburg weiter zu schiecken –»
MM N 2345. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Ich hore eben das das grosze Bild von den grosze Berliner Secession refusiert ist – Ich hatte es schon gedacht wie Sie wissen –»
MM N 2346. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Sie haben mir gefragt uber die Preise – Ich wollte der Preis für 8000 Mk fur ein andere halten – Weniger konnte es nicht sein ein Sommers arbeiten – Fur Ihnen hatte ich der Fries fur 3500 M gegeben – und ich musz offen gestehen ich war uberzeugt dasz das»
MM N 2347. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Wahrscheinlich werden unsere Wege jetzt scheiden jedensfall fur ein Zeit – Die Begegnung der Welt- alten – Es war sehr schon aber ich mochte nicht das der Schlusz eine { … }Tragedie der Liebe w{ … }are (Tragedie der Liebe ist ein { … } …  Norwegisches Stuck)»
MM N 2348. Munchmuseet
Mogens Lorentzen . Ikke datert
«Tusind tak for Deres elskværdige brev og ærefulde inbydelse til at udstille i Eders midte – Desværre må jeg si at { … }det nok ikke lader sig gjøre For det første blir der ingen større udstilling holdt af mig her. {d}Dertil har jeg de sidste år trukket mig helt tilbage fra alt foretningsmæssigt og fra alt udstillingsvæsen – Det har været på grund af sygelighed og det bekommer mig så godt at jeg vil fortsætte hermed ennu 1 eller 2 år. Jeg  …  reiser om et par dage på landet fra alt som minder om oldingfødselsdagen –»
MM N 2351. Munchmuseet
Richard Mengelberg . Ikke datert
«Leider muszte ich gestern plotzlich von Berlin abfahren – und kann ich alzo leider nicht Dein Geburtstag feiren – {Ich}Es { … }war meine Absicht Dir heute eine Depeche schiecken aber hatte kein Pfennig»
MM N 2352. Munchmuseet
Morosow (fru) . Ikke datert
«J’ai envi aussi a vous Madame expresser Kommentar mes remercie ments sincère pour les belle jour a Chemnitz – et m{ … }a gratitude { … }pour votre pa{ … }tience avec la patient { … }nervös{ … }e»
MM N 2356. Munchmuseet
Julius Meier-Graefe . Ikke datert
«Kannst Du mir 40 Mk in borgen – Du kannst diese bestimmt in 3 Wochen zuruckhaben – oder wenn Du willst kannst Du es von Wildenbrust haben – Jedenfalls wheisz Du ich kann Dir es wiedergeben – Die 200 Mk von { … }die Mappe kriege ich nicht wieder – aber ich bekomme von meiner Dekorati{ … }on Geld in 10 Tage – Wenn Du es nothig hast g …  kriegst Du es pr sofort»
MM N 2359. Munchmuseet
Julius Meier-Graefe . Ikke datert
«Besten Dank für Ihres Briefes – es ist schon lange aber ich habe keine Zeit zu oder vielmehr Ruhe zum schreiben gehabt – Besonders alz ich 100 Brief zerreisze fur ein fertiges –»
MM N 2360. Munchmuseet
Karl Madsen . Ikke datert
«Jeg skal i Anledning Deres Telegram meddele Dem at der er forskjellige Grunde for at jeg ialfald en Tid selv ønsker at behold{ … }e {b}Billedet – { … }Blant annet ønsker jeg jo osså at beholde om muligt den hele mindre Billedserie samlet – Jeg har jo allerede flere Tilbud fra tydske Byer og annetsteds – Selvfølgelig»
MM N 2361. Munchmuseet
Herman Messtorff . Ikke datert
«Es war Schade dasz ich nicht früher zu Ihnen gekommen bin – anstatt bei Giebfried zu wohnen – Dort war es nicht moglich trinken zu lassen – Aber was geschehen ist ist ges{ … }chehen – und es hat mir eingesehen dasz ich ernst für – diese Uebernervositet was zu»
MM N 2363. Munchmuseet
Hans von Müller . Ikke datert
«Ein sehr bewegtes Leben { … }ist Schuld daran dasz ich nicht Ihnen früher geschrieben haben – Ich habe endlich Ihr Adresse  …  erhalten – und wieder»
MM N 2364. Munchmuseet
R. Morton . Ikke datert
«I thank jou very much for jour very friendly and intresant lettre (writing) Ich schould like to know more English and speak a little with jou – But it cant help –»
MM N 2367. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich glaube unsere Seelen offnen sich für einander – wir konnen noch naher kommen und in der Dunkelkeit einkucken – Wir sind wahr gegen einander – ich fuhle Du bist wahr gegen mir und Du wirst auch mit { … }Deine feinen musikalischen Instinkt fühlen dasz ich auch wahr – bin – gegen Dir»
MM N 2368. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Seelische Sturme und Wiedersehen alte Platze haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Hast Du an mir gedakt    Dein kleines Brief { … }habe ich gekuszt und ein wheisze Felsen habe ich in der Ferne gesehen – Dein Bild hangt uber mein Bett – Du { … }sehst da ahnlichkeit da.»
MM N 2371. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich kriege hier wenig {r}Ruhe {mit}um mit Dir zu sprechen – Ich kehre Ubermorgen zuruck nach Lübeck – es gefallt mir da viel besser – Ja die Norwegeren – Ich bin selbst Norweger aber ich verkehre nicht mit meinen Landsleuten aus im Ausland – Ich bin so unglucklich deswegen das so viele in Quartier Latin sind – und ganz»
MM N 2373. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Dein letztes Brief war das zweite Schnee- gewitter – Sehr gunstiche Resultaten geben solche nicht»
MM N 2374. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Dein letztes Brief war das zweite Schneegewitter. Ich werde Dir nur  …  heute auf Deine Fragen antworten – { … }ich sch{ … }reibe vielleicht morgen mehr –»
MM N 2378. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Warum ich in meinem letzte Brief so aufgeregt war werde ich Dich einmal spater erzahlen – Ich { … }bin mude der Norwegeren – moglich fahre ich in die Gebirgen – Ich habe eine En{ … }tdeckung gem{ … }acht»
MM N 2379. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Ich arbeite furchtbar – Jetzt nur ein Grusz – Ich werde Dich auch { … }sagen dasz ich eben { … }aus ein furchbare dunk{l}el Wald losge– kommen bin – Es hat 3 Jahre gedauert – Ich weisz alzo was in diesen Walde passieren kann – Lowen und Tigern und Schlangen»
MM N 2380. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich fahre Morgen nach Lubeck – Gott sei dank – Ich hatte leichter zu Dir und ofter zu Dir geschrieben { … }gekönnt wenn Du diese erste Brief nicht geschrieben hatte – { … }aber Du muszt auch Dich selbst sein und alles sagen – Man kann sich in ein Brief nur theilweisz sich geben – und in d{ … }en verschiedensten Stimmungen – so viel wie moglich – und diesen zeigen von verschiedenen»
MM N 2382. Munchmuseet
Eva Mudocci, Olaf Schou . Ikke datert
« Ein Grusz von mein Haus – Selische Sturme und Christiania- leben haben unsere seelische Verbindung abgebrochen – Denkst an mir? Dein kleines Brief habe ich gekuszt – und Deine wheisze Felsen sehe ich in der Ferne – Ich ware bein{ … }ahe zu Dir gefahren aber mein Arbeit zwingt mir – und»
MM N 2384. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
« Ich glaube wir konnten einander durch unsere Briefe naher und naher in der Dunkelheit u{ … } …  Seele»
MM N 2385. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Du wirst wohl wieder ungeduldig uber meine Schrift – Ich werde Dir {m}das Bild erklären – Das ist mein Haus da oben neben bei ein kleines Atelier – Der Garten geht bis Wasser wo ich bade und ein kleines Schiff ha …  Boot habe – liegend {–}\habe,/ Der Garten ist sehr amusant – ganz wild – ein Theil i{ … }st offen – ein Theil ein Wildniss – ganz dunkel, da möchte ich gern mit Dir gehen einmal – ein warmer schöner Sommernacht»
MM N 2387. Munchmuseet
Eva Mudocci . Ikke datert
«Det skulde være mig en Glæde at se Dig – men husk på at jeg er i Kur og har sygmeldt mig – så Du ikke blir skuffet – Jeg har besluttet at gjøre { … }alt for at bringe mine Nerver i Orden og mine Fiender skal ikke have den Glæde at se mig knækket – De har vistnok gjort alt muligt – ‹Det› b‹lir› ‹alti› nogle stille og rolige Dage –»
MM N 1633. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Det var beregnet at først skulde gutterne sættes ind på Eidsvold uten at iforveien at spørge mig –»
MM N 2389. Munchmuseet
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
«Nun habe ich so vielmals schreiben gewollt – aber immer habe ich so  …  viel zu erzahlen gehabt – und das Brief ist nicht geschrieben geworden.»
MM N 2390. Munchmuseet
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen ein ganz kurze und herzliche Danke für Ihres Briefes und für die Freundschaft Sie mir so l{g}ange gezeigt haben –»
MM N 2391. Munchmuseet
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
«Ich habe vor kurzem von Hrr Thiel ein sehr liebenswurdiche Brief erhalten – Er ist {fur}mit dem Nietzschebilden ganz begeistert und er ist auch mit dem kleine Bild von Ihnen sehr zufrieden –»
MM N 2392. Munchmuseet
Alfred Pellegrini . Ikke datert
«Ich habe heute eine Karte von Herr Lichte …  Alz ich leider seine Briefe nicht { … }finden kann { … }kann ich leider nicht ihm antworten und ich bitte Ihnen so freundlich sein ihm en Grund zu mittheilen warum ich leider nicht sein Wunsch erfullen kann und warum ich nicht ihn antwortet habe»
MM N 2393. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
« Ich habe Ihnen heute eine Theil der bestellten Gravuren geschieckt – und werde ich Ihnen Morgen der Preis sagen – {Ic}Es ist mit viele Umstanden verbunden den Gravuren aussuchen und viele habe ich uberhaupt nicht – ich musz alzo – alz ich auf eine kurze Reise nach ‹Cöln› gehe – erst die Sachen wenn ich wiederkommen erledigen.»
MM N 2398. Munchmuseet
Preisler . Ikke datert
«Ich bin heute nacht am 1 Uhr zu hause gekommen – aber muszte wieder heraus um für die schöne Plakat «Manes» mir geschieckt habe –  …  { … }Die schöne Gedanke! so schön ausgedruckt – – {So}zu {muszen ‹wir›}danken – Ein schönere «Plakat»»
MM N 2401. Munchmuseet
Dagny Przybyszewska . Ikke datert
«Du ser min Slaphed er meget stor – Jeg har endnu ikke fået sammen Gravurerne enda de ligger på mit Værelse – Nu har jeg forøvrigt ikke alle – f Ex Skrig blot i et Expl. og kan altså ikke sende det – Jeg skal imidlertid nu om et Par Dage se at få sammen hva jeg kan – det er ‹nu›»
MM N 2402. Munchmuseet
Johnny Roosval . Ikke datert
«Tak for Brevet – Jeg har ikke havt Tid til at svare paa Grund af Reiser – Billedet skal { … }om kort Tid (faa Dage) sendes til Dem – det ankommer strax fra Tyskland – Skriver { … }snarest til Dem»
MM N 2404. Munchmuseet
Alfred Rütschi . Ikke datert
«Erstens danke ich Ihnen bestens die angenehme Stunden wir in Frankfurt am Main zusammen zugebracht haben – Ich bin jetzt besser – ich glaube auch das die ‹Emser›kur in Wiesbaden sehr gut gewesen war –»
MM N 2405. Munchmuseet
Alfred Rütschi . Ikke datert
«Herzliche Gruzse an I{ … }hnen Wartmann und Zurich – Hoffe sehr ob moglich Ihnen in September zu treffen –  …  Schreibe baldigst»
MM N 2406. Munchmuseet
Alfred Rütschi . Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre liebenswurdiche Briefes – ‹wo› Sie die intresante Mitheilung geben das Sie die Gemälden whelche Sie besitzen an Kunsthaus geschenckt haben –»
MM N 2407. Munchmuseet
Alfred Rütschi . Ikke datert
«Herzlichen Dank fur Ihr freundliches Briefs – Ich denke oft an Ihnen, Dr. Wartmann und uberhaupt Zurich – Es war schone und lieb Begegnungen – Ich bereue oft das mein schlechte Nerven mich verhindern geselschaftliches Verkehr – Ich»
MM N 2408. Munchmuseet
Walter Rathenau . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für die mir liebenswurdig geschieckten Exemplaren des Katalogs – Ich bin derart in Arbeiten { … }aufgenommen – und habe so viel zu denken gehabt dasz ich leider noch nicht Ihnen antwortet haben konnte –»
MM N 2409. Munchmuseet
Walter Rathenau . Ikke datert
«Ich bin einige Tagen in Berlin gewesen und muzs Morgen wieder reisen – leider ohne Ihnen und { … }anneren liebe Freunde gesehen zu haben – Eine asthmatische Leiden: gestattet mir nicht Besuch»
MM N 2418. Munchmuseet
Helge Rode . Ikke datert
«Har Du fået et tryk (litho) { … }af Dit portræt og Din datters? {J}Det var en journalist ‹Alm-vits› oppe hos mig og sa han skulde reproducere Dit portræt til en artikel så lod jeg ham få det og Dit datters med { … }hans løfte om at det skulde bringes Dig – { … }Jeg skylder Dig for en billet fra Paris til Berlin vistnok men da det vil si det samme som at ødelægge 8 dage hvis man skal prøve at få Dig i tale så bruger jeg dette gammeldagse og helt frygtelige middel at skrive –»
MM N 2419. Munchmuseet
Helge Rode . Ikke datert
«»
MM N 2421. Munchmuseet
Axel Romdahl . Ikke datert
«Vi havde en hyggelig pasiar i det lille rullende hus – der endte med en mild diskution om krigen – seet vistnok fra to synspunkter – Tilslut havnet G{ … }oldsmith smilende i værelsets anden etage og sovnet ind i beskuelsen af sin { … }næse – «whelche ihm heute Abend besonders lang und grozs vorkam»»
MM N 2422. Munchmuseet
Albert Kollmann, Johnny Roosval . Ikke datert
«Jeg har modtaget Deres elskværdige Brev og Deres artikel i Aftonbladet – og takker Dem hjertelig for begge Dele – Deres varme Artikel i Anledning mine Billeder i Kunstforeningen i Kristiania glædede mig meget – men»
MM N 2424. Munchmuseet
Franz Servaes . Ikke datert
«Herzlichste gute Neujahrwünschen an { … }Dir { … }und Deinigen – in Erinnerung um alte schone Stunden»
MM N 2426. Munchmuseet
Thilo Schoder . Ikke datert
«Einliegend { … }ärztliche Erklarung kann Ihnen Uberzeugung geben – dasz ich notwendich Ruhe haben muzs – Ich muzs jetzt einige Zeit ganz wek von Oslo sein Sollte ich einmal zu Krafte kommen wurde es mich freuen mit Ihnen uber unsere Freunde in Weimar sprechen»
MM N 2427. Munchmuseet
Thilo Schoder . Ikke datert
«Es thut mir sehr leid das es mir nicht moglich ist mit Ihnen zu sprechen»
MM N 2428. Munchmuseet
W. Schölermann . Ikke datert
«Viele Dank fur Ihres Briefs –»
MM N 2429. Munchmuseet
Joachim Soltau . Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Geschenck. Mein Hals ist krank und ich darf nicht rauchen – Aber blos die feine Cigaren ansehen und riechen wird mich ein Genuzs geben»
MM N 2430. Munchmuseet
Joachim Soltau . Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für alles schönes was Sie mir in Ihr Brief sagen um meinen Lande unsere Kunst und { … }Dichtung – Sie sagen mir auch was mir sehr freut, wie gut Sie über meine Kunst denken –»
MM N 2431. Munchmuseet
Heinrich Stadelmann . Ikke datert
«Ich werde gern bereit sein Ihnen ein Bild zu Reproduktion uberlassen – Es muszte denn ei{nige}n bei Hr Piper liegende Grafische Arbeiten»
MM N 2432. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Ikke datert
«Hva vil jeg kunne risikere av behandling Andrea fortalte mig det var aftale at skolepenger kunde betales efter 3 månder. Trods mine advarsler og min høitidelige nægten at betale for gutte‹rne›. Tillader man sig at gi mig bebreidelser og lægger ansvar for gutte‹rne› på mig»
MM N 2440. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Ich schiecke dies Brief { … }ab – {H}hoffentlich werden Sie doch was es bedeuten soll auszufinden können – Sollte ich ein neues Brief anfangen furchte ich es erst in 3 Wochen fertig haben – Inzschwischen habe ich ihr letztes Brief erhalten – Ich hoffe { … }wehlche { … }Katalogen verkaufen konnen – obwohl hier jetzt Ende die Zeiten schwer { … }sind. – Ich werde aber probieren – Ihre signierten Drucke schiecke ich sofort Ihnen zuruck – { … } …  {neue}5 neue und alte Druck schiecke ich mit alz Weihnachtsgeschenck»
MM N 2462. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich bin jeden Tag im Begriffe die jetzt so oft geplante Reise uber Deutschland nach Venedig zu ausfuhren – { … }Aber ist immer Hindernizse – Zeit die 3 letzten grozse Atakken von Bronchitis – whelche mich die ganz letzte Fruhjahr – und Herbst geplagt haben bin ich jetzt ein halbes Jahr ganz davon frei – Aber  …  jetzt ist es ein Magenleiden whelche mich angegriffen hat – und ich wheisz nicht zu was es werden wird – Ich muzs Diæt halten – und es ist allerdings schwer auf die Reise –»
MM N 2464. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«»
MM N 2466. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich hoffe Ihnen jetzt { … }dann und { … }wann einige Mitheilungen geben zu konnen – Allerdings bin ich eben jetzt zu ein Beschluzs gekommen whelche dagegen eigentlich reden sollten – Ich  …  bin zu der Glaube gekommen dazs die Schwache wovon ich die letzte Jahre gelitten habe – eigentlich sein hauptsachliche Grund in Uberanstrangung liegt – und daz»
MM N 2467. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich habe mich ubergelegt wie ich am besten Ihnen mit dem Fertigmachen des Katalogs helfen kann – Leider ist ist es mir so schwer mich auf Deutsch verstandich zu machen Wieder ist { … }es nur bis jetzt mit zerissene Briefe geblieben – Nachs Ich glaube ich werde Hudtwalcker bitten mir zu helfen – Er spricht ja Norwegisch und ich werde Ihm schreiben –»
MM N 2469. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich schlage einfach vor – Sie machen einfach mir eine neue Auflage der alte Katalog – Sie konnen denn die alten Vignetten und und Radierungen brauchen – Denn fugen Sie einfach die neue grafische Arbeiten zu – – Die 2 Platten werde ich denn verstarken und korigieren – – Spater werden wir hoffentlich die grozsen Wek mit Reproduktionen machen – – Wenn Sie hoffentlich einmal hier mich besuchen werden»
MM N 2470. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Vielen Danke für ‹Ihr› freundliches ‹Briefes› ‹und› für Ausrichtung meiner Komision –»
MM N 2472. Munchmuseet
Luise Schiefler . Ikke datert
«Ich schreibe an wie fruher an mein alter Freund und hoffe das es es ihm besser jetzt gehts und das er das Brief selbst lesen kann –»
MM N 2473. Munchmuseet
Luise Schiefler . Ikke datert
«Hoffentlich geht es mein Freund Schiefler besser – Ich wurde fast angstlich –»
MM N 2475. Munchmuseet
Luise Schiefler . Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für Ihres Briefes – Leider verstehe ich das mein lieber Freund Schiefler immer nicht ganz hergestelt ist    Hoffentlich wird die Sommer vieles machen und vieleicht kan vieles von Nerven kommen –»
MM N 2476. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Ich möchte gern Ihre Meinung um Kunstvere{ … }\in/ { … }\i/n Hamburg hören – Kunstverein hat mich ja mit Briefe und Telegrammen { … }\b/ombardiert und auch so geschrieben das ich glauben möchte Das Sie und Hudtwalcker und mein\e/ Hamburger Freunde durch die Ausstellung sehr erfreut wurde – Sie haben geseh{ … }\en/ wie die Ausstellung arangiert würde – Ich { … }\nehme/ die S{ … }\ache/ { … }\von/ { … }\der/ komisch{ … }\er/ Seite – und werde mich nicht ärgren lassen –»
MM N 2477. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich habe ein { … }merkwurdiche kleine Notis in Kunst und Kunstler gelesen – Bruno wird sich wohl auf irgendwo rächen – Es wird ja schon in Leben wenn private kleine Scherze losgerissen von seiner Zusammenstellung in Zeitungen offentlichgemacht wird –»
MM N 2478. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Wenn ich uber die Furcht mein Grafik zu machen so liegt es darin dasz ich verstehe dasz die Arbeit sich der Katalog sich dadurch einig sich verzogert –»
MM N 2479. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«war nicht in Sköien möglich zu machen – Ich habe aber gedacht auf die Reise was machen zu können –»
MM N 2480. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Es thut mir leid aber viele Zeichnungen sind unmoglich zu schaffen – Die wenige ich besitse, kann ich für meiner Arbeiten wegen nicht ein Monat entbehren – Die wenige ich mit grozsen Mühe von { … }ein Paar Kunstsamleren ausgeliehen bekommen werde dürfen nicht mehr wie { … }etwa 2 Monaten wek sein –»
MM N 2481. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Vielen Danke für Ihre Briefer – Ich finde es korect richtig was Sie behauptet haben – Es ist doch eigentlich merkwurdich dasz diese kleine Samlung Gemalden whelche uberall ausgestellt sind und  …  gar nicht zu meine wilden Sachen gehört nicht in Koln angenommen wird –»
MM N 2482. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Vielen Dank fur Ihr freundliche Briefes»
MM N 2483. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Herzlichen Danke fur Ihre freundliche Briefes – aber die Nachricht uber Ihre schweren Verluste hat mich tief geschmerzt»
MM N 2487. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Jetzt finde ich doch dasz wir muzsen was von einander hören – Was haben Sie doch fur ernste Tagen durchgelebt – Ich habe so oft von Ihnen gedacht –»
MM N 2488. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Hr Professor Saurland hat sich nicht gemeldet – Ich habe an der Hotellen gestern nachgefragt und erfahren in Victoria Hotel das er wieder zuruckgefahren ist – Ich habe mich eingerichtet um Ihnen nach {v}Vermögen zu Dienst stehen – Sie wissen das ich sehr willig { … }bin das leider das Fleisch nicht immer zu mein eigene Dienste steht – Ich denke oft an die schöne Stunden in Skandsen»
MM N 2489. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich habe Ihnen lange schreiben wollen und es ist jetzt sehr verspetet wenn ich Ihnen herzlich fur die Widmung Ihre kleine Novelle –»
MM N 2490. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Die Ausstellung in Hamburg ist ‹gesch{ … }lifen› – Es { … }war keine Freude Freude für mich; auch keine Freude für a …  die Besitzeren meine Gemalden whelche seine Gemalde jetzt ein { … }Jahr ausgebeten haben – Ich werde Ihnen später naher zu diese Angelegenheit zuruckkommen und wie Hr Brorson aus Weimar ‹mir› mit den schönsten Versprechungen  …  { … }Telegrammen und Ihnen und Hudtwalcker genannt zuletzt meine Wiederstand gebrochen ha{ … }t. Die Chemnitzer Kunsthutte hat die Gemalden zu ein Ereignizs gemacht    Es wurde die schönste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe – Meine Gemälden sind in Freien gemalt berechnet für he ruhiges helles Licht – nich in»
MM N 2491. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich musz Ihnen in eine besondere Sache Rath bitten –»
MM N 2492. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«ja nicht sagen es eine gluckliche Veranstaltung war. Der Kunstverein hat ja mich dazu zu sehr aufgefordret und um es erreichen Ihnen und Hudtwalcker und Hamburgerfreunde ad erwah{ … }nt – Ich glaube kaum Sie mich dazu gerathet hat –»
MM N 2493. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Die Ausstellung in Hamburg war keine gluckliche Veranstaltung. Ich verstehe nicht das der Weimaer Hrr { … }mich so auszerordentlich eifrig zu diese Ausstellung zugeredet hat und so negli …  die Ausstellung arangiert hat – { … }Es war ja Räume fur Grafik bestimmt – Er hat jo auch Ihnen und Hudtwalcker ‹erwahnt›»
MM N 2494. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Meine Ausstellung in Hamburger Kunstverein ist G{ … }ott sei { … }Dank zu Ende – Ich werde später ein Bischen uber dies Sache näher sprechen – Ich habe ja einmal bei Bock und Sohn ausgestellt Dann haben die Leute whelche aufgehangt haben meine Gemälden von Schreck fast untergefallen –»
MM N 2495. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Uber der Ausstellung – Kunstverein whelche Hr ‹Brorsen› aus Weimar mit vieler viele Telegramme und Briefe und a …  B …  mit und Versprechungen und Ihre und Hudtwalckers Namen ist wohl am besten nichts zu sprechen – Das heiszt spater werde ich gern daruber mehr ausfuhrlich sprechen – Ich bin uberzeugt das es ‹richtich› ist wie Oberheide gesagt hat: Weder Sie oder Hudtwalcker hatte mich zu diese Ausstellung gerathet –»
MM N 2496. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Wieder ist ein Jahr gelaufen wieder Frühjahr wied{ … }er Reiselust – Hoffentlich werde ich die lange geplante Reise Hamburg, (Ihnen und Ihr Haus einmal wie sehen) Paris (Delius {)}der lahme und blinde) Riviera (alte Platze) und Italien – In 3 Jahren habe ich mich nicht ausfahren gewagt –»
MM N 2497. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«{Die}Meine Ausstellung in Hamburg ist glucklicher weis‹e› zu Ende – Es ist die letzte eine lange Reihe Ausstellungen ich in Deutschland gehabt habe –»
MM N 2500. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Besten Danke fur die freundliche Brief von Ihnen und Schiefler – Es hat mich sehr erfreut zu horen dasz es alles gut geht und das Schiefler nach seine viele Krankheiten in gute Besserung ist»
MM N 2501. Munchmuseet
Luise Schiefler . Ikke datert
«Ich bin die letzter Zeit dami{ … }t beschäftiget geworden meine massen {f}von Briefe und Papiren zu ordnen und durchlesen – Es sind Briefe vor von allen Stadten und allen Jahren – Ich und mein lieber Freund  …  waren da oft zusammengewesen – Auch waren Briefe von Ihnen und der kleine Engel Es war grozsartig – Ein Auferlebniss»
MM N 2502. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Meine Gedanken gehen oft an Ihr Hauses und es ist mit Schwermut ich a{ … }n { … }Leiden meines liebes Freundes denken»
MM N 2505. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«»
MM N 2506. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«{ … }Besten Dank Ihres Briefes Ich habe mit Freunde»
MM N 2507. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Ich habe die {g}Gravuren bekommen – Bestens Danke. Ich werde die versuchen die genannten Drucke { … }Ihnen schaffen. Ich habe ja von diese nur ein Paar Exemplaren. – Sie müszen ein Bischen {g}Geduld haben – Wenn die Steine sehen konnte glaube ich die wollten Thränen fallen lassen uber die Tragedie was si{ … }ch fur mich Briefe und Geschaftliches ist – Diese Kaos!  …  Es besteht { … }fast nur in Suchen – nach der Feder, nach Adressen, nach Briefe – und umsc{ … }hreiben – Ich möchte { … }Ihnen bitten mir noch whelche  …  Gravuren nennen whelche Sie nicht { … }besitzen –. Ich werde gern Ihre Collection damit supplieren – Ich denke immer daran das die Kunst an für Ihnen dobbelt Arb Bedeutning hat. Alz Sie schwer sehen können, hilft es Ihnen in verbindung mit die Auszenwelt zu bekommen – Ich erinnere mich wie Sie vorigen Jahr in der herlicher Sommer- nacht uber die Beleuchtung gefreut habe – Ich glaube man auch in gewisse Weise mit ganze Körper sieht.»
MM N 2509. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Es hat mich sehr geschmerzt das Sie krank gewesen sind aber glucklicherweise sind Sie wieder gesund – { … }Ich hätte ja selbst ahnliche Symptomen damals in Kopenhagen von etwa 20 Jahren – Ich glaube die Schwierigkeit in Geselschaften zu gehen und überhaupt mit mehreren M{ … }enschen zusammen zu sein ist eine Folge davon – Ja, genau vor einem Jahre waren Sie hier{,}– {w}Wir waren zusammen auf Skansen die schöne Sommernacht – Schade das ich erkältet wurde es släge mich vollständich nieder – Jetzt ist wieder die Nächte helle – es ist das schönste Zeit – Ich habe ja lange gedacht wieder eine Reise zu machen – Es ist nicht so leicht»
MM N 2511. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Es ist { … }Schade dasz Gutbier das grafische Werk in Konkurance mit dem Katalog billig ausgiebt –»
MM N 2512. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen eingelegte Schreiben – Sie sehen es handelt um die ganz schlecht arangierte Ausstellung in Kunstverein – Es war mich nicht lieb diese Samlung Gemalden – die beste Samlung ich in Deutschland gehabt hat und ‹naturlich› in Chemnitz so wunderbar arangiert wurde und zu ein grozse Ereignizs war so mishandelt zu sehen.»
MM N 2513. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
« Die Ausstellung in Hamburg war eine ungluckliche Sache – Ich kann nicht anners sagen das Hamburger Kunstverein hat mir mehr wie negligierend behandelt – Nach viele zudringliche Briefe und Telegrammen und mit ha{ben}t Kunstverein Sie mir aufgefordret auszustellen – {m}Man hat esIhnen auch gesagt das ‹{ … }Sie›  …  und Hudtwalcker in Kunstverein war. Ich möchte denken das ich durch endlich Einwilling wurde ich meine Freunde in Hamburg eine Fremde machen – Ich werde später auf diese Sache zuruckkommen – Man hat ja eine meiner bester Ausstellungen in Deu{ … }tschland z in Hamburg zu nichts gebracht – {I}Sie werden wohl auch gesehen habe wie es arangiert wurde – Ich habe ja auch in fast 2 Monaten kein Nachricht von die Leute bekommen.»
MM N 2514. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Nun ist meine Ausstellung in Hamburg geschlossen – Ich kann nicht anners sagen: es war eine unglückliche Veranstaltung. Vor ein Jahr bekam ich von Dresdener Kunstlervereinigung die mich zu Mitglied erwählt hat eine Einladung eine Colection Gemalde zu schiecken und diese sollte Mittelpunkt der Ausstellung sein – Ich habe mich mit grozsten Muhe versucht ein schone Samlung zu schaffen und diese wurde auch sehr gewürdiget. Nachtens hat Chemnitz Kunsthütte die Gemalden bekommen und habe mit die grozsten Anstrengungen und Umkosten Gemalden von Mussæen und Privatsammler geschafft. Ich kann sagen es wurde die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe. { … }Nachtens waren die Gemalden in Leipzig ausgestellt – Es wurde nichts gespart um dies Ausstellungen zu Ereignizs zu machen –»
MM N 2516. Munchmuseet
Albrecht Schmidt . Ikke datert
«Jeg takker Dem meget for Deres udførlige og intressante brev. Det svarer til meget jeg selv har følt ligeoverfor vor kjære gamle sære ven – Han er af de venner man kjævles med og ofte ærgrer sig over men af de venner man altid savner når de er borte.»
MM N 2517. Munchmuseet
Albrecht Schmidt . Ikke datert
«Om end sent så sender jeg Dem min allerbedste tak fordi De erindret min 60 års fødselsdag –»
MM N 2518. Munchmuseet
Albrecht Schmidt . Ikke datert
«Dette kommer sent! Jeg vilde gjerne få takke Dem for { … }Deres hyggelige brev i anledning min fødselsdag – Jeg håber at jeg snart igjen får anledning til at træffe Dem i Kjøbenhavn – og tale om gammelt og nyt – Jeg lever i en periode af fuldkommen ensomhed – Jeg trænger det – og kommer mærker jeg til mer ro derved – og sundhed»
MM N 2520. Munchmuseet
Sixten Strömbom . Ikke datert
«Takk for Deres elskværdige brev – De forstår godt meningen var at vise en venlighed – Der er som jeg antydet forskjellige meninger om portrættets opfatning – Jeg har malt Røda Rummets digter –»
MM N 2521. Munchmuseet
Sixten Strömbom . Ikke datert
«Hvad der fremgaar af mit brev til musæumsdirektør Gauffin var portrættet af Strindberg tænkt som et slags forslag til gave – Det var en impulsi{vt}v handling efterat Ragnar Hoppe havde ligt det så godt –»
MM N 2524. Munchmuseet
Signe Thiel . Ikke datert
«Jeg takker Dem hjertelig for { … }Fotografiet af Dem og den lille Prins T.T.T – Det { … }er nu e{n}t aldeles ypperligt Fotografi om De jo er lidt mer alvorlig end jeg var vandt til at se Dem – Det erinderer mig om { … }de gode og glade {D}Timer i en ond Tid – jeg havde»
MM N 2530. Munchmuseet
Voss . Ikke datert
« »
MM N 2531. Munchmuseet
Voss . Ikke datert
« »
MM N 2533. Munchmuseet
Jens Willumsen . Ikke datert
«Jeg havde jo tænkt at jeg skulde skrive et længere Brev til Dem – dette viser sig drar ud og jeg har jo så umaadelig vanskelig for at skrive Brev – – Saa faar jeg blot sende disse faa Linier og hjertelig takke Dem for Deres elskværdige Brev – Jeg var rigtig gla over at De blev fornøiet med»
MM N 2542. Munchmuseet
Emil Weiss . Ikke datert
« Es war mir eine grosze Freude wieder ein Brief von Dir zu bekommen. Es kam mir ein { … }bischen spät { … }im Hande gekommen deswegen dasz ich von Norwegen wekgefahren { … }bin – Ich bin gegenwartig in Berlin – Merkwurd{ … }ig! ich finde mir ganz wohl hier – Schöne Luft, gute Zimmer und, billige Modellen –»
MM N 2543. Munchmuseet
Emil Weiss . Ikke datert
« Bitte Pastor zu sagen, dazs ich Morgen, Dienstag am 5 Uhr zu Hause bin – Ich freue mich Ihn zu sehen – Vielleicht kommen Sie und Hetner auch –»
MM N 2544. Munchmuseet
Karl Wieck . Ikke datert
«Ich habe eine neue wunderbare «Dags Kristiania Dagsavis» – glücklicherweise { … }kann man es jetzt nicht ‹i› Kristiania nicht misverstehen –»
MM N 2545. Munchmuseet
Karl Wieck . Ikke datert
«Besten Dank fur Ihre Briefe Ich habe langere Zeit Influenza gehabt – Ich werde wahrscheinlich spater in Fruhling eine kleine Tou Reise nach Paris machen – aber es ist sehr unsicher – Schreiben Sie nur wie es Ihnen geht»
MM N 2547. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen that- sachlich so verstanden damals dasz Sie die Gravuren haben { … }wollten – Vielleicht sind Sie so freundlich die ubrige 3 zu mir zu nach Lashally Ritterstr. 104 zuschiecken zu lassen – Sollten Sie die Sachen doch zu haben wünschen sind die Preise diejenige whelche ich in letzten J{ … }ahr in Rom und in Munchen gehabt habe 100 Mk pr Stuck (Exemplar)»
MM N 2549. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundliche Brief Es hat mich sehr erfreut von Frau Professor Nietzsche-Forster Gruzs zu bekommen –»
MM N 2550. Munchmuseet
Ernst Voretzsch . Ikke datert
«Ziehmlich verspatet danke ich Ihnen herzlich fur Ihr freundliche Worte in Gelegenheit meine 60 jahrige Geburtstag. – Ich bin ja ein sehr schlechter Briefschreiber und besonders in fremder Sprache – – Ich hatte auch Lust Ihr Brief ein bischen ausfuhrlich beantworten»
MM N 2552. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Der Herr in Chemnitz heiszt Hr. Herbert Esche war ich Ich habe 3000 Mrks erhalten – Es scheint das fur { … }Ihnen zwei Briefe zur Seite gelegt sind – Das eine theilt mit das ich 2500 Mrks erhalte – das andre das der \der/ Sum bis 3000 Mrks verhöht ist»
MM N 2553. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich erlaube mich hierdurch Ihnen meine Gemäldesamlung zum Ausstellung in Ihre Lokale anzubieten – { … }Meine Ausstellungen haben uberall in Deutschland groszes Besuch gehabt (In Kopenhagen bei Kunsthandler Kleis bis 600 Per Menschen pr. Tag) Ich werde Ihnen fragen was Sie mir dafur bezahlen wollen – Die Gemalde werden in April bei Bock und Sohn in Hamburg ausgestellten»
MM N 2554. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ihre freundliche Brief höfl. beantwortend bin ich bereit Ihnen meine Bilder auf Ihre Bedingungen zu Verfügung stellen. (Ich halte es für selbstredend die Fracht in die sammtliche Kosten mitgerechnet ist – Die Fracht wird ug ungefähr 50 Mk) Dazu musz ich hinfugen: Die Ausstellung musz am mindesten 3 Wochen dauern – Die Ausstellungszeit Sie geben mir jetzt voraus 60 Mk. welche später von mein antheil abgerechnet werden –»
MM N 2555. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bitte Ihnen gefalligst so bald wie moglich meine Gemalde mit Ausnahme das rothe Haus am Oslo Sköien pr. Oslo zu schiecken»
MM N 2556. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bestatig hierdurch die Empfang Ihres Briefes von 3/5 190(?)»
MM N 2557. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen höflich gebitten um { … }die Gefalligkeit zu thun 300 Mrks { … }alz Vorschusz zu geben – wie ich Ihnen ofmals Gefalligkeiten gemacht haben.»
MM N 2565. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es ist notwendich dasz ich Ihnen bitte einige Sa{ … }chen zu bedenken – Sie muszen verstehen dasz für Sie { … }auch es wichtig ist dasz ich  …  um meine grosze neue Arbeiten fertig malen konnen Ruhe haben musz – { … }Am Beispiel machen Sie mir grosze Schwierigkeit allein dadurch dasz Sie mir mein wirkcklich berechtigte Verlangen ‹meined …  whelchen Sie wissen»
MM N 2570. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das ich Ihnen die 6 gewunschten Gravuren geschieckt habe –»
MM N 2571. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Breslau und Hamburg hat mir beide gebitten der Chemnitzer Ausstellung zu bekommen – Beide Stadten haben mir besonders seit ein { … }Menschenalter freundlich entgegengestellt – und ich habe diesmal ‹nur› abgesagt alz ich ‹ges› meinte einmal spater ein mehr noch mehr ausfullend Auswahl zu schiecken – Aber man wheisz ja nichts wie die Zukunft bringt – Ich habe denn auf wiederholten Bitten Hamburg Kunstverein ja gesagt – Nun habe ich ja daran gedacht ob es ebenso gut wenn es Ihnen { … }paszt der Colection»
MM N 2572. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut dasz die Secession meine Dekorationen in die grozse Saal ausstellen wollen – und ich es mochte es selbstredend auch sehr gern thun – Doch kann ich es leider nicht sofort sagen ob es – geht –»
MM N 2574. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte mir zu umgehend zu mittheilen wie viele Gemalden Sie in Depot haben – auszerdem diejenigs whelche Sie fotografiert haben – {Es}Ich habe noch keine Bestatigung»
MM N 2576. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Die Dekorationen waren nachherhier nach Kragerö geschieckt und ich muszte denn hier fahren um die Sachen abschiecken zu können – Ebenso wäre es mich unmöglich mit einmal Bestimmung zu nehmen – { … }der Comite wegen – whelcher die Arbeiten wahrscheinlich einkaufen»
MM N 2577. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Entschuldigen Sie bitte dasz ich Ihre letzten Brief whelche ich schon {f}vor einige Tage erhalten habe – so spat antworte{ … }n haben – kann – Ich habe sehr stark mit Dekorative Kon- kurencearbeiten beschaftiget gewesen – und habe sonst in algemein leider sehr schwierig»
MM N 2578. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Sie muszen mir entschuldigen dasz Ihre Brief vor einige Monaten nicht beantwortet ist. Ich war lange Zeit sehr krank und könnte mich nicht mir mit Geschaft- lichen Sachen bekümmern –»
MM N 2579. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich d …  werde Ihnen erstens meine neue Arbeiten schiecken – Ich musz doch wissen ob Sie damit einverstanden sind die Fracht von hier bis Dresden zu bezahlen. Ich werde bald selbst nach Dresden kommen und werde denn mit meine erste Collection arangieren. Die Kisten»
MM N 2580. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich werde Ihnen wenn Sie { … }für 300 Mrks voraus kaufen werden circa { … }35 Gravuren zum Auswahl geben – { … }Als ich nicht viele Collectionen habe – und musz habe f …  die Gravuren sehr v»
MM N 2581. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte so freundlich sein mir ein Katalog zu schiecken – wo die Titelen und Preisen auf jeder Mallerei angeführt ist – – Alzo die Titelen über{ … }setzt auf Deutsch –»
MM N 2582. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Ich bitte Ihnen an Kunsthandel Blomquist  Thordenskioldsgate Oslo zu wenden. { … }Von ihm werden Sie grafik bekommen können Es ist mir leider in dieses Zeit unnmöglich mit geschaftliche Sachen zu bekümmern – Ich werde Ihnen wenn ich es mir moglich ist schreiben»
MM N 2583. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«– Ich mochte Ihnen ob Sie fur Deutschland das Verkauf Alfa und Omega vermitelen wollte –»
MM N 2584. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe gedacht Alfa und Omega so zu verkaufen { … }30 Japan a 400 Mrk 100 oder 200 Weisz Carton a 300 Mrks – und denn ein Auzahl unsignierten a 100 Mrks –»
MM N 2585. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bin letzes Jahr krank gewesen und bin gezwungen in volle Ruhe zu leben – In der letzen Zeit bin ich so schlecht das ich nicht einmal meine nachsten Freunde zu mir lazsen – Es ist ein sehr schlimm Bronchit mit a{ … }stmatische Anfalle und dazu kommt das Congestionen zu Kopf und Augen drohen mir mit Blutvergieszen in Augen (inneres) und Blindheit.»
MM N 2586. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es wurde mich ein grozse Freude machen wenn ich Ihnen eine Aufsatz uber mein liebe verstorbene Freund schreiben konnte – Am liebsten hatte ich es vor seinem Tode gemacht haben – Verschiedene Misverstandnisse haben uns die letze Jahre in Ber von einander wek gebracht – Jedensfalls habe»
MM N 2587. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe heute die Papieren bekommen – Leider sind die Kiste schon abgeschieckt – Ich konnte jeden Tag wekreisen und mochte die Sache klar haben – Hoffentlich wird es trotzdem { … }alles in guter Ordnung kommen – und nicht in der grozse { … }Men Masse Gemalden versch sich Wekstecken – Hoffentlich hat der Spediteur die Adresse genugend { … }deutlich geschrieben – Die Gemalden sind mir sehr wichtig. Vieleicht»
MM N 2589. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte gefalligst { … }mit Nachnahme und pr. umgehend 36m diese Leinwand – (von einliegend Probe) {I}Die Breite 4m 60 Haben Sie nicht die passend { … }breite nehmen Sie bitte die n»
MM N 2590. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich schiecke eben Ihnen ein Anzahl Grafische Arbeiten – Wenn { … }\eine/ grosze Interesse dafür ist werde ich Ihnen auch ein Collection Radierungen sch zuschiecken (circa {7}80 Exp) Ich habe momentan nur 2 Collectionen – und es ist nur schwer ein ‹diese› zu abgeben – Aber wie gesagt wurde ich es – wenn es notig ist machen –»
MM N 2591. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte mir 10 Pastelstiften (die Hauptcouleuren) zu schiecken –»
MM N 2592. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich werde wahrscheinlich in kurzer Zeit in Sachsen – Chemnitz {W}und Weimar sein –  … »
MM N 2598. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es thut mir leid aber ich finde es richtich diesmal nicht ausszustellen‹,› obwohl ich eigentlich eben hier mitmach{ … }en sollen hätte – Es ist von verschiedene Grunde – Es wird mich schwer zu erklären alles – Ich habe aber viel ärger gehabt einer Ausstellung wegen wo ich ein Saal allein hatte – Ich habe auch das Gefühl das man in den Nordische Ländern besonders in Dänmark findet das ich zu ubergeschatst bin –»
MM N 2599. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« { … }Sie haben mir durch Hrr Schiefler denselbe unvollstandiche Verzeichnniz wieder zuschiecken lassen – Ich musz alzo jetzt es auffassen dasz Sie Ihnen verweigert nur die {v}Verzeichnisz den fehlenden grosze Anzahl Gemalden zu geben –»
MM N 2600. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre gute Gaben. Steinegger kenne ich ja von mein Berlinerzeit.»
MM N 2603. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«In beantwortung Ihres werthes Briefes whelches ich 2 Monaten nach Offnung der Ausstellung auf telegrafische Bitte erhalten habe werde ich Ihnen mittheilen das ich gern verstehe das Sie damit zufrieden sind ohne selbst Mühe gehabt zu haben und die schönste Samlung meiner Gemälden bekommen haben – Chemnitz und ich haben die Mühe gehabt – die Sammlung zu schaffen – { … }Chemnitzer Kunsthütte hat es auch gemacht zu der schönste Ausstellung meiner Gemälden die ich je in Deutschland gehabt habe – {S}Ich verstehe auch das Sie trotz die schlechtest mögliche Lokale, fas keine voranzeige fast unleseliche kleine Inseraten, nur einige ganz schlechte Kritikken die erst am Schluzs der Ausstellung kamen doch nie früher, wie Sie sagen, so viel Geldeinnahme durch Besuch gehabt haben – Sie haben ja auch auf alles gespart. Kein Katalog und fast keine Inseraten, keine Briefe – auch haben Sie mir keine Kritikken geschieckt – Nun lassen Sie mir auch extra Umkosten bezahlen und dazu Retourfracht Es ist nicht üblich in ahnliche Fälle. Dazu hat man mich voraus garantiert, das ich keine Umkosten haben solle»
MM N 2604. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen herzlich für die ehrvolle Bitte um einige Worte fur ‹Ostern› zu schreiben.»
MM N 2605. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Vielen Danke fur Ihre freundliche Danke – Ich habe meine ganze Grafik schon seit Jahren fest zugeschlossen – Ich f verkaufe vorläufig nichts mehr – Jedensfalls werden nur wenige meines neuesten Drucke vieleicht spater zu verkaufen.»
MM N 2606. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Es wäre vielleicht am besten Hr Freyholz oder Hettner (der wohnt { … }neben mir) zu bitten Ihnen das Bild zuschiecken  …  Ich kenne nicht die Adresse {H}Freyholz und { … }weisz nicht bestimmt ob Hettner in Paris ist»
MM N 2607. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Ich habe noch nicht bestimmt wo ich später jetzt ausstellen w{ … }ill –»
MM N 2609. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens fur die freundliche Sendung der ersten Heft des neu Ku{ … }nst»
MM N 2610. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte mir { … }gefalligst pr. umgehend mitzutheilen ob { … }es wünschen werth ware ein grozse Dekoration (die Geschichte) (Grozse: 11,{ … }68m x 4,5m) whelche von der Jury für die Universitet angenommen wurde aber von die Professoren refusiert wurde in Ihr Oberlichtsaal auszustellen. – Ich musz doch bemerken d{ … }asz es gar nicht sicher ist ob ich die Dekoration zu Ausstellung kriegen kann – Auf Antwort Ihr Briefe theile ich Ihnen mit dasz ich \Ihnen/ jetzt circa 40 Gemalden zugeschieckt»
MM N 2613. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich erfahre heute durch Ihr Telegram das die Ausstellung geoffnete ist – Wenn die Katalog mit Preisliste gedruckt ist – wird es wohl schwierig sein die Preise zu veranderen – Ich mochte die Preise auf die Weise verhoht haben –»
MM N 2615. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihres { … }liebenswurdiches Briefes –»
MM N 2616. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es thut mir leid ich musz Ihnen sagen das ich nicht gestatten kann das das Bild «Kinder auf die Brücke» reprodusiert werden – Ich hatte naturlich Ihnen s{ … }ehr gern entgegen- gekommen aber ich habe eben mit diese Bild besonders Dispositionen genommen – Wenn ich ein Bild von mir { … }auf diese Weise reproducieren wollen werden muzste ich auch ganz annere»
MM N 2617. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte an Paris zu schreiben und die Sendung reklamieren – Sie konn»
MM N 2618. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen neulich 8 Gravuren zuschiecken lassen – und bitte ich Ihnen gefalligst des Honnorar 7{ … }80 Mrks (Nach die P{ … }reisliste) mir an Kragerö (Kragerö) zu schiecken Ich werde erstens dort fahren – – Ich werde denn ‹nachsuchen› um Ihnen mehre Drucke schiecken zu konnen –»
MM N 2619. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das es leider diesmal unmoglich wird in Berlin auszustellen – Mit Ausnahme eine Ausstellung in { … }‹Seine› internationale Ausstellung in Koln werde ich vorlaufig nicht mehr in Deutschland ausstellen konnen alz ch Ausstellungen in Norwegen und Schweden schon»
MM N 2620. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bestatige hierdurch dankend der Empfang Ihnes freundliche Briefes und Karte – Korperliche Schwache und viel Arbeit hat mich verhindert Ihnen fruher zu beantworten –»
MM N 2621. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bestatige mit herzlichsten\B …  bestens/ Danke des Empfang von 25,000 RM fur das an der Staatliche Gemalde- galerie Dresden verkaufte Bild Das Krankes Madchen»
MM N 2623. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – es freut mich das es Ihnen freut das klein Geschenk –»
MM N 2624. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« »
MM N 2625. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es war mich eine schmerzvoll Nachricht das der gute Rutschi I{ … }hre grozse M‹a›cen gestorben ist – In September haben wir uns fast abgemacht in schöne Como zu treffen – Ich habe mich so erfreut darüber – Ich habe ja ganzen Summer ein Atelier bauen l{ … }assen und diese wurde nicht fertig vor { … }jetzt – Nun denke ich noch immer daran eine kleine Reise»
MM N 2627. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchlesen und weiter- zuschiecken –»
MM N 2628. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Mit Rucksicht auf die verschieden Drucke ist es ganz gut darauf aufmerksam zu machen – folgendes:»
MM N 2630. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es ist mir schwer in dieser Angelegenheit was zu bestimmen alz ich nicht gern für diese { … }ziehmlich unbedeutende Sache mit ihm ‹buchen› wunschen – Die Sache ist klar: Ich habe IhmIhnen die Grafik versprochen und ich habe seinerzeit auch Flechtheim gesagt dasz ich zum Schluzs ein Ausstellung in Zurich haben wollen. Ich habe ihm gesagt dasz ich die Grafik deswegen nicht langer bei ihm haben könnte alz ich in Zurich ausstellen ‹machte›.»
MM N 2631. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Die Ausstellung in Mannheim wird geschlossen sein – Sie wissen wie die Ausstellung – die grozste und beste bis jetzt von mir in Deutschland – mich erfreut hat –»
MM N 2633. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es freute mich Ihnen mitzutheilen das ich Wunsch entgegenkommen kann und mich bestimmt Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum { … }verkaufen –»
MM N 2634. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Alz ich uberhaupt nicht mehr Antwort bekommen konnte auf Briefe und Telegram habe ich gebitten Norwegische Consulat mich zu helfen – Ich glaube d{ … }as irgend etwas passi{ … }ert war oder das in Summer die Muss{ … }æum geschlossen war –»
MM N 2635. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich werde später Ihnen ausfuhrlich erklaren warum es mir so schwer ist von meiner Gemalden mich zu scheiden – Es hat mich so innig leid gethan d{ … }as ich Ihnen nicht mehr entgegenkommen konnte – Aber ich habe dieselbe Zufall mit viele Mussæen und Privatsammleren – Schwierigkeiten kommt davon das man nicht meine Arbeitsmethode kennt – und voraussetzt das alle meine Gemälden verkauflich sind. Viele meiner Gemälden rechne ich nicht alz fertig, viele brauche ich alz Entwürfe für dekorative Arbeiten oder fur kleinere mehr koncentrierte Gemälden – Verschiedene gehören zusammen wie «Lebensfries» mit anneren habe schon bestimmt für geplante Bestimmungen (Mu Hiesiges Mussæum oder Privatmussæum) –»
MM N 2636. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen schon mitgetheilt das ich leider nicht { … }das Bild «Dobbelt- portrait» { … }entbehren kann – man denkt daran für meine Gemalden hier in Oslo ein Musæum zu bauen oder in hiesiges Musæum ein Paar grozse Saalen dafür zu überlassen – das Bild stellt ein Paar mei{ … }ner nächsten Freund vor und musz hier bleiben – Es ist mir sonst schwer Gemälden zu abgeben alz die eigentlich mich alle meisten sind grozse Entwurfe fur dekorative Gemälden sind { … }oder {v}Vorbereitungen für neue Gemälden sind»
MM N 2637. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Die Ausstellung in National- Galleri Oslo ist jetzt geoffnet – Hier sind 7 grozse Oberlicht- saale – und die passen ja viel besser fur meine Gemälden in Berlin – Es war Ich musz ja fur meine Gemalden gutes Licht haben – Besonders wirkt die sehr grozse Oberlichtsaale ausgezeichnet – Im Fond»
MM N 2638. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«– Krankes Madchen ist heute abgeschiekt – Ich h pr Eilgut – Ich habe So erst nicht es hier gegen all ris{iki}k assurieren gekonnt und habe deswegen Ihnen telegrafiert –»
MM N 2639. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«V Fur Brief und Ausführung meine comision vielen Danke –»
MM N 2640. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es freut mich Ihnen mitzutheilen zu können das ich Ihr Wunsche entgegenkommen kann und mich bestimmt habe Ihr Angebot das Bild «Krankes Madchen» an Dresdener staatliche Kunstmusæum {g}verkaufen – anzunehmen»
MM N 2641. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich musz Ihnen nochmals fur die groszartige Weise meine Ausstellung arangiert { … }ist auf herzlichste danken. Ihnen und Kunsthutte und Chemnitz»
MM N 2642. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wie Ich Ihnen in einer Karte mitgetheilt habe bin ich langere Zeit auszer Will gewesen – Es war mich complet notwendich.»
MM N 2643. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es thut mir leid das ich Ihnen nicht frü{ … }her antworten gekonnt habe – Erstens bin ich ja lange Zeit  …  krank gewesen – denn habebin ich eben die letzten Paar Monaten sehr in Anspruch genommen – Ich habe leider in Summer { … }Bielefeld und Berlin Ausstellungen versprochen { … }und es hat mir umgeheuer viel geschaftliches geschaffen – Ich bin fast tot von Mudigkeit – Ich musz ja sehr Vorsicht nehmen – Ich habe Attesten von Arzte mitgeschieckt – letzte Vor Jahr Vor ein Jahr platz{e}te ein Ader in meine beste Auge – Es ist noch nicht brauchbar gewurden – Alles ist von»
MM N 2644. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
MM N 2645. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen, Kunsthutte und Freunde in Chemnitz aller herzlich sten für die grozsartig Wiese mein Ausstellung arangiert ist»
MM N 2646. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bin länger Zeit leidend gewesen und habe schwer schreiben gekönnt Ich habe auch das letzte Jahr 3 grozse Ausstellungen in Ausland gehabt und es hat angegriffen –»
MM N 2647. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihr freundlicher Briefes – Ich hatte Ihnen gern entgegengekommen aber ich musz Ihnen leider mittheilen das ich diesmal nicht theilnehmen kann –»
MM N 2648. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Ikke datert
«Vielen Danke für so freundliches ‹Brief und› für Ausrichtung meiner Komision –»
MM N 2650. Munchmuseet
Selma Harden . Ikke datert
«Es wurde mich sehr freuen wenn das Bild bei Langberger das richtige wäre. Ich habe ja immer gedacht dasz Sie das Bild besasz. Sie haben mir ja vor in {15}20 Jahren nichts uber Verschwinden das Bildes erzahlt – Wenn Sie mir vor etwa 15 Jahren uber mir gefragt habe wo das Portræt von Ihnen sich befindet glaubte ich das Sie auch die zweite Fassung ein Pastel besitzen ‹mochte› und ich habe Ihnen geantwortet das ich es nicht wuzste aber das es in Bergen verkauft war –»
MM N 2651. Munchmuseet
Selma Harden . Ikke datert
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei Wust Langbergerstr. 91. das vermizste Portrait wäre»
MM N 2652. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Ich hatte Ihnen schon langst für Ihre liebenswurdiche Briefe gedankt haben – Aber leider – lange Zeiten ist es mir unmoglich zu schreiben Sie f werden in Winter nach Norwegen kommen? – dann musz ich Ihnen ein wenig um mich selbst schreiben – Ich bin {f}vor einige Zeit sehr krank gewesen und bin noch nicht hergestellt – – Seitdem lebe ich ganz allein»
MM N 2653. Munchmuseet
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
«{ … }Es ist lange seitdem ich von Ihnen gehort habe – und oft habe ich schreiben angefangen ohne ein Brief zu Ende {g}bekommen zu haben – Es ist mir schwierig gewesen meine Gedanken genug zu ‹samlen› Immer mochte ich so viel erzahlen – und immer ärgret mich mein unmoglich Deutsch – { … }Da liegen denn bei mir viele Briefe an Ihnen»
MM N 2654. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Briefe»
MM N 2656. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundlichen Briefes aus Warnemunde – { … }Ich habe erst neulich durch ein Bekannter es lesen können alz ich die deutsche Buchstaben nicht verstehen – Es freut mich dasz Sie meine Gemalden in»
MM N 2657. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Die Tasche ist wohl angekommen der Portier hat { … }vom das Geld 2 Marks an der Kutscher gege gegeben – (so habe ich Ihm verstanden) Ich habe Der Portier ein Bischen Trinkgeld gegeben. so»
MM N 2658. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Ich h{abe}ätte Ihnen schon lange geschrieben sollen – Aber es ist immer verschoben geworden – Ich habe dies Jahr besonders viel Korespondance – ich hatte Ihnen eigentlich mehr ausfuhrlich geschrieben – Aber { … }vorlaufig nur diese kurze Worter um Ihnen fur der freundliche Sendung des Portrai{s}ts zu danken – Es ist gut angekommen und hangt auf mein Wand – Es erinnert mich um die Tagen in Dolder und Zurich wovon ich jetzt mir die viele schone Augenblicke in meiner Erinnerung behalten habe – Das Bild»
MM N 2660. Munchmuseet
Max Linde . Ikke datert
«Die Ausstellung in Hamburg wird erst in Januar geoffnet – Bitte die Mappe jetzt nach « Blomquists Udstilling, Karl Johans- gade Kristiania zu schiecken – Bitte die sämmt- liche ‹g› Lit{ … }ho und Radierungen von Ihre Haus zu schiecken»
MM N 2661. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich freue mich jetzt darauf Ihre Portrait malen zu können    hoffentlich haben Sie ein Bischen Zeit für mich –? {I}Die mir  …  und inervierende Theater- arbeiten – hatten mir sehr stark angegriffen und { … }Ich habe mich in Bad Kosen mich erholen muszen – {I}Es ware interessant ob»
MM N 2662. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wie telegrafiert bin ich einverstandich mit 3 Wochen Ausstellung in Bern und 3 Wochen Ausstellung in Basel – Bedingungen sind wie { … }mit Kunsthaus Assuran{ … }‹ce› voll Risk und kostenfrei Zurich transport – Ich bitte Ihnen f so freundlich sein es auf bestens zu ordnen und mit ‹Pr›. Glaser zu conferieren –»
MM N 2666. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wahrend meine Paar kurze Aufenthalten in Berlin die letzte Zeit habe ich jedensmals die grozse Wunsch gehabt Ihnen wiederzusehen und ein Bischen um «damals» sprechen – Ich habe ja mit Ihnen und annere Freunde vor langer Jahren intresante und schone Stunden erlebt – Es ist aber nichts davon geworden – ich bin mit der Zeit ein sehr zuruckgezogene Mensch geworden der sehr schwer mit Menschen verkehren kann –»
MM N 2667. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich komme zu Ihnen mit eine Bitte aber will erst aber { … }will erst die Glegenheit benutzen Ihnen nach viele viele Jahre  …  ein Grusz br bringen – Ich habe wenn ich in Berlin ein Paar mal war Ihnen besuchen und und und ein bischen um «damals» sprechen – Aber der kurze Zeit in Berlin hat mir im Gelegenheit gegeben es ausfuhren – Ich bin dasu den letzten Jahrzehnte ein sehr zuruckgezogen Mensch geworden fur whelche es sehr schwer mit Menschen zu verkehren – Ich bin in Jahrzehnte ein Abonnent auf Berliner Tageblatt gewesen – und { … }Ihre Artikelen hat ist mir ‹mir› immer ein Gennsz – { … }gewesen mehr aller inhaltlich ‹aber› alz»
MM N 2668. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Ich danke für das Brief – ‹He›ute nur ‹e›inige Zielen. Ich werde hier jedenfalls 2 Monaten bleiben und werde bei Cassierer in Februar ausstellen –»
MM N 2669. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Es hat mir leid gethan dasz ich Ihnen nicht treffen konnte { … }damals ich in Deutschland war – Leider bin ich nicht (jedensfalls vorlaufig) me{ … }iner eigene{ … }n Herr –»
MM N 2670. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich werde später  …  ausfuhrlicher zu die bedauerliche Ausstellung in Hamburg zuruckkommen – Ich werde Ihnen erzahlen wie Hr ‹Brorson› aus Weimar mit viele schöne Worte und und sich { … }an Ihnen und Hudtwalcker sich stützend mich zu dieser Ausstellung verleitet hat – Es ist bedauerlich fur die Bestitsern der ausgeliehend Gemälden whelche, wie ich, ein Jahr seine Gemälden ausgeliehen habe auf diese Weise  …  seine Gemalden seine diese ausgestellt hab{ … }en – Ich arbeite in Freilicht atelieren und meine Gemalden sind für volle Licht berechnet und nicht in diese Raume fur Grafik berechnet und whelche ich Pferdeställe nenne»
MM N 2671. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Nun ist meine Ausstellung in Hamburg geschlossen – Ich kann nicht anners sagen: es war eine unglückliche Veranstaltung. Vor ein Jahr bekam ich von Dresdener Kunstlervereinigung die mich zu Mitglied erwählt hat eine Einladung eine Colection Gemalde zu schiecken und diese sollte Mittelpunkt der Ausstellung sein – Ich habe mich mit grozsten Mühe versucht ein schone Sammlung zu schaffen und diese wurde auch sehr gewürdiget – Nachher hat Chemnitz Kunsthütte die Gemalden bekommen und habe mit die grozsten Anstrengungen und Umkosten Gemalden von Mussæen und Privatsammler  …  geschafft. Ich kann sagen es wurde die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe. Nachstens ware die Gemalden in Leipzig ausgestellt – Es wurde nichts gespart um dies Ausstellungen zu Ereignizs zu machen –»
MM N 2672. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich sitze in den Stube auf Nedre Ramme Hvidsten wo wir damals sazsen und wie immer so schon zusammenplauderte»
MM N 2673. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich hoffe dasz Sie meine kurze Briefe erhalten haben – Ich wollte ja nur ein Lebenszeichen geben und Ihnen  …  nachher ein Bischen mehr über mein Leben und Treiben schreiben –»
MM N 2675. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es hat riesig erfreut unsere zusammensein in Berlin – Ich hatte ja grozse Bedenken Dir zu telegrafieren alz ich ja nicht wuzste wie es mit meiner Gesundheit gehen wollte – aber denn war der Wunsch Euch wieder zu sehen so grozs und denn dachte ich { … }dasz Du jederfalles von Besuch in meiner Ausstellung {n}Nütze haben würde – Leider war ich ‹ja› krank – so ich  …  Dich nicht viel helfen konnte –»
MM N 2676. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wie ich schreib ist hier wie uberall fur Kunstverkauf die Zeiten schwer. Es ist gut das ich noch ein Bischen habe – Es ist auch ‹fur› mich Ruhe wenn es nicht viel geschaftliches zu thun ist.»
MM N 2677. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Er thut mir leid das Sie momentan nicht auf der Hohe ist. Mit Ihre starke Natur wird es sich bald besser gehen»
MM N 2678. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«die Warnemundezeit – Es war ja nicht lange vor die Kopenhagenerklinik»
MM N 2679. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich sitze in alten Stube in Nedre Ramme und denke an alten Tagen – Unsere unvergestliche Zusammensein in Kösen Elgersburg Warnemünde – Kragero Hvidsten und am Akershus in Oslo»
MM N 2680. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Viele Danke fur Ihres Briefes und für die schonen Stunden wir zusammengebracht haben – Leider zu kurze – Es ist { … }wirklich ein Unglück für mich das { … }ich die schone und erquickende Verkehr in Freundenkreis nicht hat { … } …  haben kann – Diesmal kam ja verschiedene zu – Wie ich Ihnen erklart habe – legt man ‹hier› oben viel Lasten und Sorgen auf meine Schultern – Dazu kam die kleine Erkaltung»
MM N 2681. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Mannheim, Zurich – Pittsburg gehabt{–}! Es hat vieles zu thun denken gebracht –»
MM N 2682. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich sitze in der Stube in Ramme haus bei Hvidsten wo wir vor lange Zeit ofter zusammensazsen»
MM N 2683. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens fur Ihres Briefes – Die einliegende biografie werde ich später durchlesen und so bald wie möglich schiecken –»
MM N 2684. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut in Frankreich meine alte Freunden gesehen zu haben – Vor alles hat mich erfreut zu sehen das Du gut ausgesehen hast und Deine schöne mutige Stimme behalten hast – – Hier haben viele nach Dich gefragt und hat sich erfreut ube von Dir zu hören»
MM N 2685. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Mein inneren Radioempfanger { … }ist letze Monat sehr in Wirksamkeit aber aber ich habe nicht ganz verstanden was los war – Die Wellenlinien war nicht genugend klar – Ich verstehe jetzt: Es war Ihr 20 Jahrige Ge{ … }burtstag –»
MM N 2686. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Ich schiecke heute heute einige Worte anstatt langer zu warten und mehr schreiben. – Ich bleibe hier ein oder drei zwei Monaten  …  am liebsten möchte ich nach Paris und es wird wohl auch zuletzt ‹scheen›»
MM N 2687. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« … »
MM N 2688. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Viele Danke fur Deinem Briefe – Es muzs ja ein { … }Nest von»
MM N 2689. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Vielen Danke fur Deinen Brief – Leider ist es mir unmöglich nach Dresden zu kommen – Ich bin letzer Zeit kranklich gewesen – Ich hatte gehofft ein kleines aufenthalt in Wiesbaden { … }gut ware aber { … }ich bin schlechter geworden und dulde auch nicht die Anstrangungen mit Reisen. – Ich muzs leider Uber morgen direkt uber Berlin nach Hause fahren wo ich bei mir mehr Ruhe  …  Pflege haben kann»
MM N 2690. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Du gehst nach Norwegen – vielleicht kommst Du ‹lieben› Deutschland – Ich habe vorlaufig von meine Landsleute genug –»
MM N 2691. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«– Hier ist ein grozse Partei whelche die Dekorationen fur das Universitet haben wollen»
MM N 2692. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich:      Ich habe ja im Summer schon daran gedacht in Zürich die Grafik an nach Schlusz Flechtheimausstellungen auszustellen und habe gewisz daruber mit Ihnen gesprochen – Ich hatte ‹wohl› gedacht in October die Ausstellung zu haben –»
MM N 2693. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Diese noticen in mein Tagebuch wird Ihnen vielleicht intresieren – N Das Brief ist lange gelegen – Inschwischen ist mein Atelier fertig – Sehr schon Hoffentlich wer{ … }de Sie u. Frau Gewahl einmal herkommen Aber die Zeit ist geflohen – und mein geplante Reise und vieleicht verhindert …  –  …  nach Paris und jetzt vieleicht nicht diesmal stattfinden konnen – Ich hoffe doch ein ganz kleine Reise nach Hamburg und Wiesbaden zu machen – mein alt Freund Schiefler besuchen – Er ist ziehmlich krank gewesen – Klein Slachtanfall – Die Reise und»
MM N 2695. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«und stehend die ernste Gestalt Friedrich Nietzsches»
MM N 2696. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Viele Tagen bin ich in Arbeit gewesen meine alte Briefe zu ordnen – Ich habe ja fast alle Briefe einfach in Kisten gelegen – Ja das ist ein wiederleben alte Zeiten – Ja wie oft habe ich Namen Schiefler in meiner Hand gehabt –»
MM N 2697. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen fur die  …  meine Kollektion war sehr ausgesucht – allerdings kleinere Gemalden – aber naturlich war die Gemalden nicht maszgebend fur meine Produktion – Es war 18 {g}Gemalde aus mein Schaffensperiode in ‹laufe› 40 Jahre – Davon war wohl 3 a 4 meine letzte Zeit In ganzen Ausstellung war etwa 6 Gemalden aus der letzten Zeit – – Nun wird Kritikker (wahrscheinlich beeinfluzst) ausgebreiten in ganze in Hamburg und annerswo in Deutschland beurtheilen und es wird festgesetzt das ich meine Altersstil weniger gut ist (Es wird 6 von meine 50 theilweis grozse Gemalden meine { … }Spatzeit Leider wird diese Ausstellung mich ganz verhindern in ein grozse Ausstellung Hamburg die zu zeigen»
MM N 2698. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich danke Ihnen bestens dafur das { … }Ich endlich nach zwei Monaten ein Wort v{ … }on Ihnen bekommen habe – Ich finde es naturlich das es Ihnen { … }gefreut hat ohne irgendwo Mühe selbst gehabt geleisten zugemacht haben und in sehr schlechte Lokalen in recht gutes Die Ausstellung Besuch gehabt habe – Mir hat es ‹nur› geschadet Die Ausstellung war in Chemnitz sehr schon, und in schone Lokale, und mit groz{t}ser Muhe aber mit grozsartigen Er{l}folgs arangiert – Es ist unangenehm alz es wird mich verhindern die geplante g …  Ausstellung bei Commeter zu arangieren»
MM N 2699. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich erlaube mir hierdurch Ihnen meinen besten Dank für die ehrvolle Einladung { … }‹bei› Ihr Jahresausstellung auszustellen – auszudrucken –»
MM N 2700. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Obwohl spat danke ich Ihnen vielmals fur Ihre freundliche Schreiben in Gelegenheit meine 60 jahrige Geburtstag – {E}Ich denke often an Ihre grozse Artikel in Zukunft 1902 { … }um meine in der Secesion damals ausgestellten Reihefolge Gemalden – whelche ich alz Lebensfries betitlet habe –»
MM N 2701. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das die Gemalden gut angekommen sind – Es hat mich erfreut, endlich nach meine Telegramm antwort eine Mitheilung von Ihnen bekommen habe – Die Ausstellung scheint misgegluckt sein – Aber Bethoven hatte ja auch nicht gut in Kell ein Keller gespielt mit Dirigent nicht genugend  … mit schlechte Dirigent ‹Diriget› und Orkester nicht werken gekonnt –»
MM N 2702. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Meine wunsch war nachste Jahr endlich bei Commeter eine grozse Ausstellung zu halten – Dort ist g schone Saale und die Leute wissen wie es hangen soll – Nun ist es leider verpurret – Ich dachte ja dasz { … }die meine kleine Kolection allein es nicht verhindern wollte aber nun haben Sie auch die mit grozste Muhe von annern zusammen gebrachte Gemalden – und annere in Privatbesitz in Hamburg – Es wurde alzo ein sehr grozse – sehr schlechte – nicht fast nicht annoncierte Ausstellung geworden – { … }Schlechte Kritikker whelche erst am Schlusz der Ausstellung kam – Einfach Fiasco»
MM N 2703. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«war und erwahnte Ihnen und Hudtwalcker alz Mitglieder – Ich habe denn zu letzt telegrafiert meine Zustimmung –»
MM N 2704. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich kann es n …  begreiflich finden das es Ihnen erfreut hat ohne trotsdem Sie kein selbst irgendw Muhe und Ausgabe { … }gehabt gemacht haben – { … }\in/ schlechte Lokalen – fast  …  ganz unlesbare inseraten, und wenige schlechte Kritiken am Schlusz ‹der› Ausstellung die beste Entree einnahmen gehabt habe – Auch haben Sie erspart Extraausgabe und Zuruckfracht – whelche nur obwohl ich  …   …  versprochen was die ich selbst von keine Pflicht { … }zu bezahlen hatte – Dieselbe Ausstellung war in Chemnitz die schonste Ausstellung ich in Deutschland gehabt habe Dort hat man sich die grozte Muhe gegeben aber es wurde auch ein Ereignis    Ich verstehe das es Ihnen freut ohne selbst Mühe und Au‹sgabe›n gehabt haben die grozsten Billetverkauf gehabt habenUnd denn trotzdem die Lokale das schlechtest moglich war und fast keine Inseraten. Denn oder Kritiken erst nach Schluzs der Ausstellung»
MM N 2705. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es ist mir nicht anders zu erklaren Es war naturlich grozses Besuch alz die Ausstellung in Chemnitz bekannt war und ich lange nicht in Hamburg augestellt hat»
MM N 2706. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«eigene Vis Familienverhaltnisse in Biografien gewohnlich unkorekte unkorek{te}t geschrieben werden – – Ich glaube nicht in Glaser wo er wenig darauf kommt – – Es sind stammt von mein gute Freund Direktor Thiis – – Er hat nur kurz in seinen erste Norwegische Kunst angegeben das ein Dichter A Munch Bruder meines Vater war – Es ist nicht Zufall – Dagegen war unsere grozste Geschichtsschreiber P. A Munch Bruder meines Vaters – Er hat die erste und bedeutendste Norwegische Geschichte geschrieben – E{ … }r schreibt denn um mein Vater das er eng war – Mein vater war kranklich religiös und sehr ne»
MM N 2707. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«In Berlin waren wir beide damit einig das es sich nicht sich lohnte die Ausstellungen in Dre{ … }sden und Munchen in Berlin auszustellen und ich ich brauch jo nicht meine Freunde in Berlin zu ignorieren { … }ohne ich  …  finde das jetzt es  …  sich pazt diese nur noch problematische Arbeiten dort ausz{ … }tellen – Es ist jo moglich es wurde interesieren – Aber eine Ausstellung in Berlin hatte ich gern mehr vorbereiten»
MM N 2708. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Eine Reihe von Mussaen und Privatsamm- lungen in Deutschland und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch { … }sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
MM N 2709. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen Preise f{ … }ur für 70 gravuren (Alpha Omega 2 circa 20 Stuck) mitgerichtet.»
MM N 2710. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich gleibe meine Gedanke war ganz richtich – Die erste Ausstellung fur { … }Sie und für mich muzste kunstlerische kvalitet haben – Verdienst kam in zweite Reihe –»
MM N 2711. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe ja wiederholt erklart dasz ich in dieser Zeit zu viel zu thun hatte und auch ziehmlich deprimiert in langer Zeit gewesen war und hatte Ruhe notig – ‹Jeg› Ich sagte 2 monaten zu wenig Zeit war –»
MM N 2712. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«dazs ich spater einmal Ihnen eine Colecktion Grafik schiecken kann und denn mit Preise der ‹mehr› fur England pazsen.»
MM N 2713. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Es hat mich sehr erfreut dasz Sie mit den Gemalden und annere Arbeiten in der Ausstellung zufrieden sind – Ich meine es auch das wichtichste ist –»
MM N 2716. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«richtigen wann ‹die Zeit› einer Ausstellung passend  …  ist – Januar oder Fe{ … }bruar – der spater? Es ware gut ob ich das gleichzeitig mit eine Reise nach Paris machen könnte –»
MM N 2718. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte mir um volle Ordnung zu kriegen jetzt bestimmt zu sagen wie viele Gemalden Sie alzo in Depot haben»
MM N 2720. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«die Gemalden ein Bild finden konnen whelches dazu sich g …  eignen werden wir sehen ob wir zwischen meine anneren Gemalden was zu finden ist –»
MM N 2721. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich kriege jetzt bedeudend hohere Preise für so grosze Gemalden – aber es freut mich bei es Ihnen zu haben –»
MM N 2723. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«{ … }Wie Sie gesehen haben bin habe ich eine Periode grozse Flecken  …  benutzt – und das ich später davon { … }wekgekommen bin – Es wird Alz ‹viele› mehrere unfertige Arbeiten mit sind – wird es diese Eindruck verstarken»
MM N 2726. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Karakteristisk {er det}er det at Meyer tilkalder {den}en { … }‹dåren› af den mand er en mand som Heyerdahl – hvis Portrætter ‹i det› sidste er fuld{t}endt kun- stneriske makværk – hvorvidt et portræt er mere eller mindre som han selv har erholdt ‹betalt› med 1000 kr»
MM N 2727. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Graf Schwerin und Baron v Bodenhausen waren ofter  …  in meine Atelier – B{ … }odenhausen hat mehrere arbeiten von mir gekauft – Ich glaube auch Schwerin es was gekauftgemacht hat –»
MM N 2728. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich mochte gern wissen wie es { … }mit den an Japan verkauften Gemalden gegangen sind – Ich habe kein Nachricht bekommen – Wissen Sie ob ‹die› in Erdbeben untergegangen sind – oder ob {d}Sie in Musæum sind – Das grozse Bild Arbeiter halte ich fur mein ein meine besten Gemalde»
MM N 2731. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bitte Ihnen so freundlich sein nochmals ein Brief an Frau Harden durchzulesen und weiterzuschiecken –»
MM N 2733. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich schiecke Ihnen beifolgende Erklarung –»
MM N 2734. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bin Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir weiter in adere Stellen Ausstellungen arangieren konnten so ein Jahr durch besetzt wurdt – Ich werde Ihnen auf andere Weise mich dankbar zeigen – N …  Denn kann ich {s}zuletzt zu mehr Ruhe kommen und nicht das getzte Arbeit mit Portra\i/tbestellungen mich vernichten –»
MM N 2735. Munchmuseet
Carl Heise . Ikke datert
«Ich habe eben ein kleins Landschaft vollendet –»
MM N 2736. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Jeg har ofte villet besøge Dem men det er blot blivet med ønsket – når undtages en gang – da var De ikke hjemme – Jeg har nemlig i denne tid meget at gjøre – Jeg vilde gjerne tale med Dem om udstillingen hos Gurlitt – Kan De ikke komme ud til mig en { … }dag og se mine nyeste billeder – Søndag formiddag er jeg sikkert at træffe mellem 12–1»
MM N 2737. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg har fået en anmodning fra { … }dr. Behne { … }fotografiske anstalt om at få repro udgive i et værk «Sieg der Farbe mit billede i Osthaus samling – Det er vel dette som De anmoder mig om for en tid siden – Jeg har seet på trykket det er litet format og ikke så ilde – i almindelighed liker jeg ikke sligt som jeg skrev til Dem men { … }jeg finner at kunne gå med på {–}dette – Jeg finner det»
MM N 2740. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Die Drucke sin{ … }d jetzt fertig – {I}Bitten mir denn mitzutheilen om ob {d … }Sie Bedingungen die Collection 60 Gravuren wunschen auf dieselben Bedingungen (Sie kaufen Gravuren fur 300 Mks) {S}Die Gravuren werden Ihnen denn geschieckt mit Nachnahme (Um die Druckkosten zu bezahlen)»
MM N 2741. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Alz Sie mir damals die Bestellung gegeben hatten ein Radierung Ihrer kleinen Tochters zu ausfu für 200 Mrks zu Ausfuhren – konnte es mir nie einfallen das Sie die Platte dafur haben sollten und alzo dem eventuel {f}am Beispiel 50 der 100 Radierungen dafur haben sollten – Ich Ich habe selbstredend gedacht das Sie etwa 10 haben sollten – es war doch sehr billig»
MM N 2742. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Die Gemalde; Strasze in Kragerö und das grozste der Arbeiterbild sind nicht zu verkaufen – {Ich habe Jeden}Ich habe für die beiden Gemälden notig bein mir zu haben, jedenfalls noch eine Zeit –»
MM N 2743. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«In Gelegenheit Ihre letzte Briefes theile ich Ihnen mit das ich erstens sofort ich Zeit habe zu Ihre ganz grundlose Beschwerden zuruckkommen werde –»
MM N 2744. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen der Preisliste wegen 2 { … }Postkarten geschleckt – Ich habe doch diese ohne ganz { … }Uberlegung geschrieben – und habe auch kein meiner Verzeichniszen zu Vergleich – Nun muzs ich bestimmt sagen das ich wohl bereit bin wie ich gedacht habe das {d}Ihre Procenten von { … }meine Preise abgezogen werden –»
MM N 2745. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wie ich die Sache verstehe soll ich Ihnen eine Anzahl eigenes Wahl Gemalden aus meiner Besitz schiecken – wahrend Sie aus der Samlungen Materialen schaffen – Ich bin auch jetzt so uberansträngt das ich nicht die Corespondens mit die Besitseren meiner Gemalden f{ … }ühren kann –»
MM N 2746. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Bitte durch Commetersche Kunsthandlungdas› ein Bildnisz eines des Tochterne des Commercienrath Albert Warburg Warburg zu Ihre Ausstellung bringen lassen – Frau Commercien{ … }rath Warburg hat es l erlaubt bei Ihnen auszustellen –»
MM N 2748. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Hierdurch dankend 400 Mrk Quittance fur 400 Mrks fur 2 Expl. Mappen Alfa und Omega – In Gelegenheit Ihre starke Ausserungen  …  + Geleg{ … }enheit Preisangaben theile ich Ihnen mit das Ausserungen kein G ‹nirgend› Gru{ … }nd haben – Ihre mir geschieckten Probem der Preisangaben sind ganz unrichtig –»
MM N 2749. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich habe Ihnen jetzt for einige Tage  …  37 Drucke geschieckt – Die ubrige Drucke, whelche meistentheils färbige sind, kann ich Ihnen erst in 3 Wochen geben – Mein Drucker in Paris hat mich die groszten Schwierigkeiten gemacht deswegen die Verspätung.»
MM N 2751. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«In Antwort Ihres Briefes theile ich Ihnen mit das { … }ich leider diesmal nicht in Berlin ausstellen werden –»
MM N 2752. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Immer auf die Reise { … }gewesen ist es mir nicht moglich gewesen Ihnen eine vollstandiche Antwort zu geben –»
MM N 2758. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Wenn die Gemalden noch nicht abgeschieckt sind bitte ich Ihnen gefalligst das folgenden Gemalden an  Hrn Dr. Reiche  Vestdeutsche Kunstfreunde  und Kunstlers Sonderbund  Ruhmeshalle  Barmen»
MM N 2759. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich werde Ihnen nachstens der Grafische Angelegenheit wegen naher Mitheilung wegen – und Ihnen ein Vorschlag machen»
MM N 2762. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
« mein herzlicher Dank für die wundervolle Überraschung die Sie mir gestern bereitet hatten – Wie von einer Aladdins Lampe hervor- gezaubert war mein Tisch von d{ … }er köstlichsten Sachen uberladen, wenn ich ein bischen spät zu { … }Hause kam – Ich wünsche Ihnen ein gluckliche Weih- nachtsabend und zeichne mir»
MM N 2764. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Ich habe so ofte an Ihnen und an Weimar gedacht und habe so oft schreiben wollen – dann ist es so vieles ich erzahlen wollte – dasz es zu nichts wurde –»
MM N 2765. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Es ist lange seitdem ich von Ihnen gehort habe und so oft habe ich schreiben angefangen ohne ein Brief fertig zu kriegen –»
MM N 2766. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Es geht mir immer schlimmer mit dem Briefschreiben – Ich zerreisze die Briefe – der Fehler wegen – – Ich werde heute doch versuche Ihnen ein Bischen zu erzahlen – und schreibe Ihnen denn spater nochmals zu alz ich { … } …  gern viele mit Ihnen plaudern mochte»
MM N 2767. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Viele herzliche Danke fur Ihre Briefes – Es hat mich sehr erfreut von Ihnen alle zu hören – und wie hat es mich erfreut das Sie alle gesund sind – Es ist doch ein grozse Trost in diesen fur Ihnen ernste Zeiten das Sie alle zusammen sein konnte und Der Krieger auch die Kriegsjahren»
MM N 2768. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
« Ich habe Ihnen Mitwoch { … }Vormittag gewartet wie – aber vergebens»
MM N 2769. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«Vielen Dank für die Jenaer-Zeitung – Die {r}Artikel ist sehr schon und klar geschrieben und hat mich sehr erfreut – Bitte gruszen Sie { … }Professor Graef vielmals –»
MM N 2771. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Besten Dank für Dein Brief – Wie oft habe ich nicht auf die Tage in rue du Seine gedacht – – Jetzt ist es bald ein Jahr – Unvergeszlich ist mir dieser Tag fu wo ich meine Gemälden zu l'Independance schiecken sollte – Die grosze Wagen vor meine Thür»
MM N 2772. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Eine grosze Unruh{ … }e – { … }die bis jetzt gedauert ‹ha{b}t› – und whelche kommt von d{ … }ie alte Geschichte – Geld – hat mich bis jetzt verhindert Di{ … }r zu schreiben – {I}Ich bin nun in Aasgaardstrand – wo ich wohl für ein Monat Ruhe habe –  …  Hier ist schön und hoffentlich werde ich viel arbeiten können –»
MM N 2773. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich komme nicht sofort nach Paris – Ich habe keine grosze Vermögen –»
MM N 2774. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Du hast wohl meine Karte bekommen – Davon siehst eine ‹Idee› habe – und das ist viel. Ich es hat sehr lange gedauert – aber Du musz bedenken ich habe mehrere Versuche gemacht – whelche Du nichst brauchen könntest – Bedenke Dir alzo whelche grosze Arbeit denn { … }kriegst. Und denn wheiszt Du –  …  wie schwer es mir ist was zu eine bestimmte Zweck zu machen – als alle meine gute Sachen kommt von sich selbst –»
MM N 2776. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich arbeite ja in Grafik mehr experimentierend und drucke nicht in Auflag mit nummerieren.»
MM N 2777. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Ich bin sehr damit beschaftiget in meiner grozsen Arbeiten eine Ordnung zu treffen – Ich muzs ja auch in Auge habe das ich viel wohl das meiste aufgeben muzs.»
MM N 2778. Munchmuseet
Wilhelm Wartmann . Ikke datert
«Ich bin ganz verseh …  verzweifelt uber die Mühe die Ausstellungen mir jetzt bringen – Ich hatte ja nur eine kurze Ausstellung in Berlin letze Fruhjahr gehabt und so ist es eine schreckliche Geschichte geworden mit Schreiben und geschaftliche Sachen – Flechtheim arbeitet ja dafür die Sachen so lange wie möglich zu behalten –»
MM N 2779. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Sie haben auch mich gefragt was da das Landschaft mit rothen Hause kostet – – Die Sache ist das Gutbier meinte es fur Dresden Musæum passen wurde – Fur diese Musæum wird eigentlich { … }nur das Landschaft und die Damenbildnisz in Rede kommen – Nun ist das Damenbildnisz ha von Hudtwalcker sehr gewunscht – sehr gu Es ist alzo wieder kompliciert – Es lazste sich doch vieleicht ordnen –»
MM N 2781. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Mit grozen Verzicht fuhle ich mich ganz gut – Aber meine Arbeitslust ist vorlaufig wek und { … }es druckt mich –»
MM N 2782. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Sie werden verstehen die Sache ist jetzt complisiert –»
MM N 2783. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«das wichtichste –»
MM N 2784. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Eine Reihe von Mussæen und Privatsamm- lungen in Deutschland und anneren Länder – auch hier in mein Heimatland haben mir grozse Interesse für meine Kunst gezeigt und mich dadurch sehr beehrt – Ebenso haben diese mich ehrvolle Angebot um Kauf meiner Gemalden gemacht –»
MM N 2785. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Daselbe ist mit Gemalden    In der Inflation zeit hat man überal Gemalden verkauft – Ich hatte meine sammtliche Gemalden verkaufen gekonnt und Milionen verdient Ich habe gluckli{ … }cherweise kein Lust reich zu sein und habe meine Gemalden notig gehabt – Hatte ich das gemacht war das ganze Markt ubergefullt – Ich habe schon sehr viele Gemalden in Musæum und Privatsamlungen – Nun ist es wichtich das ich mein Kunst auf die Ho{ … }he bringen versuche wie der Spitze auf eine Pyramide – Dazu Dazu brauche ich meine Gemalden und ich bin froh daruber das ich die behalten habe Besonders jetzt wo ich meine Augen sehr schonen muzs –»
MM N 2786. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Vieles ist ja uber mein Reichthum und viele grozse Guter gesprochen – Das erste ist ja  …  reine Fantasi – Das ich mehrere Guter gehabt habe ist ein Folge meine Arbeit und auch d {Ich}Für die kolosale Auladekorationen Kommentar wo ( …  muzste ich Platz haben – Ich fand das einfachste und billigste war Haus mit grozse Garten {–}zu kaufen Dann konnte ich die einfachen Hauser ohne Dach – alzo ‹{ … }bloz› Wände ohne Boden – Freilichtatelier Die Nachbaren wegen muzste ich Abstand haben – Dazu kommt { … }meiner Menschenscheuheit – Es war die einzigste Weise ruhig arbeiten zu konnen –»
MM N 2787. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Man wundert sich daruber dasz Ich so viele Gemalden haben und doch nicht Gemalden abgeben lassen – – Es hangt damit so zusammen – Die spateren Jahren wenn ich grozse dekorative Gemalden gemalt habe – habe ich viele grozse Entwurfe gemalt – und uberhaupt meistens grozse Gemalden whelche mehr S …  Studien fur neue Arbeiten sind und ich h whelche ich nicht alz entgültich fertig – rechne gemalt»
MM N 2788. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Leider sind meine M Gravuren ohne bestimmte Ordnung gemacht – Vorlaufig wird es mich nicht moglich naher der verschiedene Drucke zu bestimmen es liegt so viel fur mich zu ausrichten und ich habe Ruhe notig –»
MM N 2790. Munchmuseet
Harry Fett . Ikke datert
«Med hensyn til priserne på gravurerne der er tilbudt tilsalgs af Roede skal jeg si selvportræt med hånden kan ikke mer fåes hos mig – 3 a 400 kr kan ikke sies at være for dyrt –»
MM N 2791. Munchmuseet
Harry Fett . Ikke datert
«Jeg glemte at de { … }fotografier af ar{ … }beiderlivet jeg har hos Væring er væsentli ufærdige billeder»
MM N 2798. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Vil Du ta ind med Vognen – Bliver et Par Timer i Byen –»
MM N 2826. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Kristiania»
MM N 2922. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgade 1»
MM N 2926. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Jeg har havt med tandlæge at gjøre derfor har jeg ikke været { … }til stede – Omtrent sikkert er jeg at træffe i telefon på Skøien 12 ½ og enten kl. 9 aften på Skøien eller Holmenkollen – Vi får ta en tur oppe på Tryvandshøiden og Frognersæteren igjen – Men skriv et kort med»
MM N 2927. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Jeg sender med min hvide pegasus æbler og hjertelig hilsen til de to ensomme i Stensgade {til}fra den ensomme på Ekely –»
MM N 2929. Munchmuseet
Meisse Dørnberger . Ikke datert
«Tak skal du ha for kniven som er forfærdelig pen; jeg likte forresten ikke at du skulde kjøbe en så kostbar ting til mig. – Første dagen jeg fik den mistet jeg den f i vandet kan du tro    men jeg fik»
MM N 2930. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Muligt Tivoli‹!› Mød Kl. 6 ½ Vasteson – Hvis ikke telefoner imorgen hjem Kl. 11»
MM N 2932. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd. 1  Adr. Kongelig Fuldmægtig  Grønvold»
MM N 2933. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Maleren  Ludvig Ravensberg  { … }Kgl. Fuldmægtig  Fr. Grønvold  Stensgd 1»
MM N 2935. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Maleren Ludv. Ravensberg  Kgl. Fuld Grønvold  Stensgt 1»
MM N 2936. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Vil Du være behjælpelig med en oxesteg idag kl. 6»
MM N 2937. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«er Du snil – ved 11 tiden form eller 8 aften snarest»
MM N 2938. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Du må takke Din far hjerteli fordi han har foræret mig sin bok – Det vil si jeg har ennu ikke funnet { … }det gådefulde sted hvor Du har lagt den – Jeg har selv kjøbt et exemplar og jeg læser i den med overordentlig interesse { … }–»
MM N 2939. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«La mig i al { … }hast skrive til Dig at jeg går med på at sælge ‹Stjerneskin› for 1000 Kr. men det bør holdes hemmeli – på Grund af Galleriet –»
MM N 2940. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
« Kom ‹ned› s{ … }trax – Hvis ikke {R}ring eller kom Regina kl. 5»
MM N 2941. Munchmuseet
Julius Elias . Ikke datert
«Jeg har nu sendt Dem programmet tilbage – Forat De ikke skal tro det er af daarlig vilje jeg ikke vil signere det sender jeg Dem en liden radering, { … }den bekjendte Gadetype»
MM N 2969. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
MM N 2970. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg har holdt mig og vil holde mig væk fra Oslo der ikke gir mig og min kunst den fred { … }som trænges eller yder mig de{n}t hensyn jeg burde fortjene»
MM N 2971. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Jeg skal nok stå Wig til tjeneste med endel oplysninger – Jeg håber mine ophold ved kysten vil sætte mig lidt på fode igjen. For maset og uroen på Ekely har de senere år skaffet mig en slem depresion –»
MM N 2972. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
« Hjerteli takk for Dit brev – Jeg har begyndt på et brev til Dig men jeg bruger jo mange uger på et alminneligt brev.»
MM N 2973. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Til øienslyst og kjødslyst»
MM N 2974. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
« Tusind takk for hilsenerne – Jeg ønsker Dig af hjertet god jul og et godt nytår»
MM N 2975. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Det er vist Dig en ligeså trættende ting at telefonere som det er mig at skrive – men jeg får alligevel si hva jeg videre vilde have sagt Dig i telefon –»
MM N 2976. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Naar ikke Inger selv indser at allerede år{l}elange Indblandinger og uheldige Brev i en mine {E}egne Anliggene er slemt nok – skal jeg i et næste Brev fortælle en Del om hvor ‹direkte› Skade hun har og {kan}gjort og kan gjøre ‹{ … }endnu› –»
MM N 2977. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Naar Fru Moe og Inger { … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig – så ved ialfald Inger meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
MM N 2978. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg { … }har fået Brev med fortsatte Ludvig-Historier – Jeg er reist herned for at hvile mig ud og få fred for Anstrængelser og Ærgrelser med den store Udstilling – – Nu havde jeg haabet at kunne bli så bra at jeg kunde reise ned inden Ud- stillingen var lukket – da der er flere der har spurt»
MM N 2979. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Vi skal nu ‹træffes›»
MM N 2980. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Ikke datert
«Jeg har været i Stockholm»
MM N 2982. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Fru»
MM N 2983. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg kommer nok ikke til at snakke mer om de Sager vi har været i uoverensstemmelse om –»
MM N 2984. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Det er bare noget jeg kanske tilslut vilde spørge om –»
MM N 2985. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«‹Til› med sin nærmeste Slægtning – og hendes ‹Helse … d› ‹vil› ‹lide› – Hendes Sygdom er jo ikke ufarlig når det vedvarer så længe –»
MM N 2987. Munchmuseet
Olaf Schou, Uidentifisert person . Ikke datert
«Der har gjentagende Gange i de gamle Lokaler Verdens Gang og Aften{s}posten været Spøgelser G{a}jengangere og  …  – Der er nævnt ofte Red – Verdens Gang»
MM N 2988. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Desværre ingen { … }Sherry på L … »
MM N 2989. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Efter det lumpne Baghold 1902 – Resultatet af en Sammensværgelse af Kristiania Aristokratiet (Det vil sige Grossererstanden, ‹Pengemagten›) og { … }de velklædte Pengejægere vil { … }det vare længe inden jeg i Kristiania udsætter mit Skind ved at udstille mine kraftige Malerier – Men jeg sender Gravurer af og til spækket med små monumentale Karikaturer»
MM N 2990. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg møder Dig i mange situationer i alle land og fra mangfoldige år tilbage»
MM N 2991. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Undertegnede giver sig ‹herved› den Ære at indbyde Dem med Dame til uds hans {u}Udstillings- åbning – Mandag den Kl Kl. 6–9 Eftermiddag»
MM N 2992. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Kristiania mang …  Kinomatografer eller Restaurants – {vi}der har osså sogar et slet Udstillingslokale for Malerne»
MM N 2993. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Det var en strupekatarrh som jeg fik af {en}at sidde i en åben bil og { … }med stor fart – Den har jeg siden lid af og kan desværre ikke ta mot noen da jeg ikke tåler at snakke»
MM N 2994. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Jeg måtte idag undvære frokost fordi min husholderske stod i kø forat få en bedærvet makrel – Gjør det ikke sa jeg – Men hun er indlannet og ikke som våre familier opdrad ved sjøen –»
MM N 2995. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg har nok ikke kunnet skrive på lang tid»
MM N 2999. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Von Bergmann {B}Spediteur sind folgende Gemalden Ihnen geschickt»
MM N 3000. Munchmuseet
Galerie Ernst Arnold . Ikke datert
«Da Prisforhøielse indtræder { … }snart beder jeg Dem opl sige mig { … }hvilke De { … }vilde ‹nu› vilde bestille – Jeg skal da så vidt mulig { … }overlade Dem disse mot Kontant til vanlige Priser dog må jeg kan jeg ikke afgive mer end {1}33 Procent –»
MM N 3004. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Tak for sidst –»
MM N 3009. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Tusind takk for boken – Ha det rigtigt godt på det nye år – Du og Dine»
MM N 3010. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
« Det glædede mig virkelig at Schibsted atter blev tat i Ansiktet – Han skulde for lang Tid siden havt det af mig – og jeg skulde kunne have gjort det uden at behøve at blive fængslet men jeg var jo dengang såret i Hånden – Det er vistnok en ‹Bundpøbel› – og at han var så ‹kort› i Sommer var vist blot fordi han lugtet hvor Vinden gik – Der har intet stået i Bladerne – om Slaget?»
MM N 3011. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Som jeg sa Dig i telefon så har det forundret mig at jeg ikke efter min hjemkomst fra klinikken i Kjøbenhavn ikke talte med Dig nærmere om det for mig så skjæbnesvangre ophold i Aasgaardstrand i 1905»
MM N 3012. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Du må takke { … }Pierre for al elskværdighet ligeså Bakke og frue – – Det er rigtignok lidt uvan{ … }t for mig at komme op i såmegen selskabelighed med selskaber på selskaber og turing som det var de par dage i { … }Trondhjem –»
MM N 3013. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
« Jeg er endelig frisk efter Kristianiaopholdet – Resultatet var ikke godt altså såmegen Forsigtighed jeg havde taget –»
MM N 3017. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Tak får sidst og fordi Du gad høre så længe på mine sorger»
MM N 3019. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
« Kan De ikke fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? – Jeg har skrevet til Ravensberg men jeg har intet hørt fra ham – Kan De give mig e{t}n liden Impression – fra Karl Johan – Fr. {K}Ingse naturligvis og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan går det med den { … }unge og den gamle Kunst?»
MM N 3025. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Du vet at jeg bruger lang tid på et brev – Det er hemming blandt annet fra den tid jeg i Warnemünde skrev så mange mærkelige brevkort»
MM N 3033. Munchmuseet
Christian Gierløff . Ikke datert
«Det jeg vilde Du skulde hjælpe mig med var at få et rigtigt begrep om min families pengeforhold. Det er jo næsten det vigtigste og uten klarhed her kan jeg næsten intet udrette»
MM N 3076. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Ikke datert
«Jeg skulde igaar reist til Kjøbenhavn men blev forhindret –»
MM N 3108. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«  Nationalgaleriet  U  Oslo»
MM N 3118. Munchmuseet
Jens Thiis . Ikke datert
«Alfa og Omega var ikke noget «forsvarskrift» Du får finde et bedre udtryk eller stryke det Det gjør sagen lidt aktuel og der rippes såmeget op i disse to bøker aligevel nu til julens fred –»
MM N 3222. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
« Hrn Albert Kollma …   Wilhelmstr. 34  Berlin ‹S. W›»
MM N 3223. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«»
MM N 3230. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«habe Herr Bruno Cassirer gebitten meine Gemalden pr. Eilgut und mit garantiert Zeit nach «Manes» Prag geschieckt werden – Es musz auch wenigstens 2 grosze neue Kisten gemacht werden –»
MM N 3234. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Hvis Du blir anmodet om at låne ut billeder til en tourne rundt i skolene i Danmark så si nei uten at nævne mig – Thiis sendte hovedkuls på mig noen udsendinger og jeg gav atter tilladelse til at la udlånte billeder udstille. Jeg syns det er noe sludder og jeg er så ilde behandlet»
MM N 3250. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Jeg håber Du nu er godt restitueret – Sommeren vil vel forhaabentlig bli bra Det er vel den Du vente{t}r på»
MM N 3255. Munchmuseet
Lolly Høst . Ikke datert
«Jeg må be Dem ikke nævne til nogen om omtalte afære – Den kan jo is i sig selv være meget ideel og udm{ … }ærket men det er blot det at jeg har en position i Tyskland som let kan misbruges»
MM N 3256. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«{D}Bemærkninger farli for andre og osså for mig er vistnok intresant og på en måte muli rigti men må stryges»
MM N 3271. Munchmuseet
Sigurd Høst . Ikke datert
«Herved sender jeg Blanquetter til Udfyldelse –»
MM N 3278. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Ikke datert
« Tak for brevet. Vil Du være så snil strax at sende indlagte brev til Andrea uten andre kommentarer end at Du hilser hende og sier Du har fåt dette brev – Jeg skjønner nok at alle mine forklaringer om mine forhold er blit ganske upågtet upåagtet af hende og at hun vil tro det hun vil: at jeg er en rik mand der m herute maler banknoter til 10,000 kroner – i flæng – Jeg har jo osså for et år siden indgående forklart Dig at jeg nu passe godt på for at ikke jeg og mit arbeide skal ‹ramle› mine atelierer rømmes og billederne sælges til spotpris Da v Det er nok osså heldigst for min Niece at dette ikke sker for da kan jeg nok ikke som hidentil stikke mindre blot til hende – Den baaten går nok konkurs som alle andre foretagender hans»
MM N 3288. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Vil De være så snil at kopiere 4 sæt af inlagte brev – Ret stilen som De synes»
MM N 3289. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Min eiendom er ikke mer værd en 60,000 kr og mindre værd nu på grund af forordning med kloakvæsenet –»
MM N 3290. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Det forekommer mig bestemt at ligningen iår er værre end ifjor. Jeg har i 1932 brugt henved 35,000 kr – Jeg har heraf brugt circa 25,000 kroner af kapitalen – Aligevel er min kapital blit sat omtrent ligt med 1931 eller noget over 300,000 kr – Ligeledes er de utgifter der så nøie blev ført op mindsket med 3000 kr – H … »
MM N 3292. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg har altid glemt at notere på selvangivelsen at jeg foruten at betale min søster årlig bidrag osså gi{r}ver min niece circa 3000 kr i bidrag årlig og har gjort det sidste 7 år»
MM N 3293. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg er nu i Aasgaardstrand og har malt lidt her –»
MM N 3294. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Jeg opholder mig nu i Aasgaardstrand fjærnt fra det modbydelige hul Ekely –»
MM N 3295. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Når jeg skattelægges i intægt i Aker så må jeg dog beregne de utgifter jeg har for mit maleri i Hvidsten og Aasgaardstrand –»
MM N 3296. Munchmuseet
Johannes Roede . Ikke datert
«Hr Frøen spurgte mig om ikke der var store verdier alle i alle disse grafiske blade der lå i hauger i annen etage –»
MM N 3310. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
«  Studenterhjemmet»
MM N 3311. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
« Hr professor Schreiner  Den anatomiske afdeling»
MM N 3312. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
«  Universitet  Anatomisk institut  Oslo»
MM N 3313. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
«  Hofchef Løwenskjolds vei  Lilleaker»
MM N 3314. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
«Takk for Deres besøg og takk for D{ … }eres ønske om at hjælpe mig i den inviklede sag og takk for { … }flasken Beaune som jeg skal smage på til frokost»
MM N 3315. Munchmuseet
Kristian Schreiner . Ikke datert
«Glædeli nytår til Dem og Deres og tak for det gamle»
MM N 3341. Munchmuseet
Berliner Secession . Ikke datert
«Besten Danke fur Ihre freundliche Briefe –»
MM N 3345. Munchmuseet
Galerie Ernst Arnold . Ikke datert
«Ich habe gestern Ihnen  …  bestellte H{ … }olz «Kuzs» geschieckt – so ist alles erlediget»
MM N 3351. Munchmuseet
Hotel Continental . Ikke datert
«»
MM N 3352. Munchmuseet
W. Marzillier & Co. . Ikke datert
« Ich bin in Berlin und werde ‹ertsens› zu Ihnen kommen um meine Sachen zu ordnen»
MM N 3354. Munchmuseet
Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie . Ikke datert
«Ich habe aus meiner Colection in Berlin etwa 15 Gemalden fur Arnold Ausstellung ausgenommen – Ich hatte mich alz moglich gedacht was davon fur Dresden{ … }er- ga{ … }leri passen konnte – Es thut mir allerdings leid das «das galopierend Pferd» nicht zu vorkaufen ist alz Christian Mustad in Oslo schon lange Verkaufsrecht hat –»
MM N 3355. Munchmuseet
Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie . Ikke datert
«Ich besitze etwa 10 Gemalden whelche ich notwendich um mich haben musz – Es ist notwendich fur mein Kunst – Denn ist es mehr einige etwa 6 Stuck (Dazwischen Das Galopierend Pferd, Frau Schwarz, Weinend Madchen auf roth) whelche von nahestehend Mæcenaten (Christian Mustad) und Mussæen (Prins Eugen in Stockholm) voraus gewunscht und sind und Vorkaufsrecht haben –»
MM N 3357. Munchmuseet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum . Ikke datert
«Mange tak for den hyggelige dag i Göteborg og for den vakre ophængning – Hvis en del havde været sat tilside vilde den kanske set penere og roligere ud men ikke så intressant –»
MM N 3358. Munchmuseet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum . Ikke datert
«Tak for Du kom – Det var hyggeligt at se Dig –»
MM N 3359. Munchmuseet
Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum . Ikke datert
«Takk for brevet! Det var hyggeligt at få høre fra Dig –»
MM N 3360. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Ich ersuche Ihnen gefalligst mir zu mittheilen wann und wie ich das Vertrag nicht gehalt{ … }en habe –»
MM N 3361. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich von Deutsches Theater  …  Hedda Gabler { … }500 Marks erhalten habe – fur Portrait Direktor Rathenau 1500 Marks –»
MM N 3364. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Ich werde in kurzer Zeit Deutschland verlassen – und werde wahrscheinlich meine Angelegenheiten der Norwegischen {S}Gesandschaft zu reglieren ubergeben.»
MM N 3365. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«{ … }Es ist ganz notwendich dasz ich meine eigenhandliche geschriebene { … }Verzeichnisz bekommen werden – Sons»
MM N 3366. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Bitte mir mitzutheilen wie viele Gemalden Sie in der Zeit nach April 1905 wekgeschieckt oder verkauft haben sonst wird nicht volle Klarheit in der Verzeichnisz kommen – Ebenso {v}bitte ich Ihnen mir genau mitzutheilen wie viele Gemalden Sie i Ganzen in Depot haben –»
MM N 3367. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Wie Sie verstehen konnte ich ‹wolle› gerichtlich Ihnen zwingen d{ … }as Geld 350 Mrks mich ausbezahlen – aber mit Ihnen darf ich auch nicht feindlich stehen –»
MM N 3368. Munchmuseet
Kestner Gesellschaft . Ikke datert
«Ich habe Ihre freundlicher Brief bekom- men wo Sie mir die ehrvolle Mitheilung geben das Ihre Geselschaft eine Ausstellung in Hannover meiner Werke { … }zu arangieren beabsichtige – Ich werde alles machen was ich kann um Ihnen zu helfen – Aber ich musz leider Ihnen mitheilen das es vieleicht nicht mir moglich ist so gut wie ich gern mochte Ihnen entgegenkommen kann – Ich habe arztlich Rath bekommen fur einige Zeit streng Ruhe zu halten bekommen – und ‹von› alles geschaftliches von mir fern halten»
MM N 3372. Munchmuseet
Adolf Schinnerer . Ikke datert
«Fips, Truls og Edv. Munch. Selvportrett.»
MM N 3373. Munchmuseet
Weimar Kunstdruckerei . Ikke datert
«Bitte mir mitzutheilen – wie w viel 50 { … }Drucke { … }der Portrait «{ … }Professor van de Velde» kosten Kosten werden»
MM N 3374. Wiener Secessionens arkiv
Wiener Secession . Ikke datert
«Ich habe so viel { … }umgereist dasz ich leider leider vergessen habe für die schnelle { … }Sendung des Geldes (500 Kr.) { … }gedanken – Ich erlaube mir auch mein { … }besten Dank auszudrucken für die schöne Platz Sie meine Arbeiten gegeben haben.»
MM N 3393. Munchmuseet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession . Ikke datert
«genaue Bedingungen gesetzt werden – Am Beispiel. Das Blatt musz nur in kleinen Anzahl gedruckt werden und die Platten musz mir vernichten mir vernichtet gesannt werden nachdem das Druck fertig ist»
MM N 3394. Munchmuseet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession . Ikke datert
«Ich versuche jetzt mich Zeit zu schaffen und zwischen meine viele Gemalden – das heiszt Entwurfe – unfertige – und fertige Gemälden was für München zu aussuchen –»
MM N 3395. Munchmuseet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession . Ikke datert
«Neue Munchener Secesion hat mir gefragt ob ich ein wünsche das ein Bild ‹Felder› in Fruhjahr – repariert werden soll – Wie ich verstehe ist { … }handelt es sich um ein nicht sehr merkbare Verletzung – Ich möchte gern das mit dem Bild nichts gemacht wird – – Ich habe diesmal wenig Rucksicht genommen an der Gesammtwirkung des meine»
MM N 3398. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Ikke datert
«C’est momentan Kommentar tres dificile dire le pris de l’art – Depuis long temps je ne pas av‹é› Kommentar vendue de gravure –»
MM N 3401. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Je vous merci pour votre livre et le letre aimable que vous m envoyer – {C}Je suis eté t{ … }out le temps en voyage – alors e{ … }xcuser moi le le reponce si retardé – Ca me sera intresser lire votre livre quand»
MM N 3403. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Je vous envoye maintenant le declaration pour l’exposition ‹a› Institut Carnegie –»
MM N 3405. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«J’ai rescue votre { … }depeche – Tans pis { … }c’est tres retarde { … }‹en› cause de mon voyage – – Je n’a pas pense les tableaux vendre – et je n’est n’a pas alors pensé de pris – – Je vou{ … }drai bien savoir qui voudrai acheté ache{ … }tér le tableaux – Si {s}c’est un musæum Kommentar – peutetre je ca vendrai – – Je suis inq{ … }uiet comme Kommentar les tableaux se donne en {T}Pittsburg»
MM N 3409. Munchmuseet
Volne Smery . Ikke datert
«Je vous’ envoyerais si to Kommentar qui { … }posible quel{ … }ques photografies des mes dernieres tableaux Ca me ferai un grand plaisir –»
MM N 3412. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Je vous remerci pour votre carte –»
MM N 3419. Munchmuseet
Bruno Cassirer, Bruno Cassirer Kunstverlag . Ikke datert
«Ich war in Berlin so nervos das ich nicht aushalten konnte und bin nach Trawemunde gefahren – – Ich musz alzo noch eine Zeit die Dicht-Angelegenheit verschieben – – Ich werde aber {be}in 6 Tage wieder in Berlin – obwohl ich nicht wheisz wie lange – Ich werde bald Herr Bruno Cassir»
MM N 3424. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich hätte Ihnen lange schreiben sollen – aber wieder bin ich krank gewesen – (Diese Bronchitis kommt ja jetzt jeden Winter) Es folgt immer ein Bischen Fieber mit – und es macht mir zu alles unfähig»
MM N 3425. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich habe Ihnen und Ihre Frau Gemahlin ein Lithografi geschieckt alz Erinnerung um die Liebenswurdigkeit Sie mir damals gezeigt haben»
MM N 3432. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Es ist ja richtich dasz es spater schwierig wird so viele Gemalden wie in Mannheim wiederzuschaffen – Es ist denn vieleicht richtich doch diesmal in Berlin ausstellen – wenn Hr Direktor Justi es in Kronprinsen palæ – es arangieren werde – – Mannheim musz denn benachrich …  werden so die Gemälden nicht weitergeschieckt werden – Auch Gutbier musz man schreiben – Es ware besser»
MM N 3437. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Vor 3 Wochen vor meine Abreise nach Paris – wo ich 14 Fa schonen Tagen erlebte – war ich im schonen Europæische Hof in schonen Heidelberg bei schone Neckar – Dann bekam ich eine Ide was mir jetzt alz eine { … }art grozswahnsinn vor{ … }kommt – Ich sprach mit Dr ‹Hartlaub› daruber dasz ich Ihnen, Dr. Linde und Schiefler nach Heidelberg mi{ … }t Gemahli{ … }nen nach Heidelberg»
MM N 3438. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Das Geld von Cassirer ist gekommen – Unglaublich ist es doch das ich selbst von Ihnen keinen Antwort bekommen kann – Er fragt ob ich eine Collection Gemälde nach Hamburg schiecken wolle – (Die Collection ist bei Ihnen ungefahr 23 Gemalde) Wollten Sie so freundlich sein – wenn Sie das gunstig finden Ihnen dazu Erlaubnisz geben – auf von mir – Er musz doch die ganze Fracht bezahlen – Das Ibsenportrait ist wahrscheinlich bei Knauer und eingepackt es musz d …  bis weiter»
MM N 3439. Munchmuseet
Curt Glaser . Ikke datert
«Ich habe jetzt der Fotograf Wæring verangelazsen Ihnen ein Fotografi der Krageröbild zu schiecken – Ich gebe zu es ist sehr wichtig das Bild «wheizs Dame» auf dem Strand{t}e zu bekommen Es ist gleichzeitig mit d‹er› Kranke Kind gemalt (1889) oder aber ist ganz»
MM N 3440. Munchmuseet
Alfred Flechtheim . Ikke datert
«Ich habe Ihnen telegrafisch mitgetheilt:»
MM N 3452. Munchmuseet
MM N 3455. Munchmuseet
Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold . Ikke datert
«  Kunstsalon Arnold  Schlozsstrazse  Dresden»
MM N 3458. Munchmuseet
Hans Posse . Ikke datert
«Ich kann Ihnen von das Dresdener- gallerie bild m d grüszen – Es freut mich das Sie ein sehr gutes Wahl getroffen haben – Es hängt alz Mittelbild in der grözste {i}und schönste Saal – Es wirkt fast besser wie in Dresden und naturlich viel besser wie in Berlin –»
MM N 3459. Munchmuseet
De Antellska Samlinger . Ikke datert
«Idet jeg herved skal få Lov at udtrykke min bedste Tak for Tilladelsen til at udstille «badende Mænd» {skal jeg herv}sender jeg Dem herved Plakaten som skal klistres udenpå Kassen –»
MM N 3460. Munchmuseet
Kunstsalon Louis Bock & Sohn . Ikke datert
« Ich erlaube mich Ihnen anzufragen ob Sie jetzt eine Reihe meiner früheren Ge{a}mälden (meistentheils {b}Portraits und Gemalden whelche {die}in Kunstverein ausgestellt waren) in Ihre Lokale ausstellen? Die Bedingungen wie forigen Jahr. Es {es}sind ungefahr 25 Gemälden»
MM N 3462. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«In Gelegenheit Ihre letzets Briefes an Hr { … }‹Richter› ab- geschieckt – werde ich nur bemerken – dasz es doch in Ihre eigene Interesse liegt mir in ein Schwierigkeit (whelche vorlaufig ist) durch- zukommen – Sie personlich dienen doch jetzt durch meine eigenes Arbeit das doppelte –»
MM N 3463. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Ich theile Ihnen mit das ich ein Auf{ … }trag fur Neues Kleines Theater bekommen habe – Es { … }handelt sich um dekorative Arbeiten – Doch ist es nicht ganz festgestellt wie es als Bestellung aufgefaszt werden wird – Ich kann Ihnen noch nicht bestimmt sagen wann ich Ihnen neue Gemalde schicken kann»
MM N 3470. Munchmuseet
Commeter'sche Kunsthandlung . Ikke datert
«Herr Dr ‹Kahane›! Herr Schriftsteller Tor Hedberg»
MM N 3473. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
« Endlich habe {Jeg}ich ein Bischen Zeit mich mit unsere Angelegenheit zu beschaftigen –»
MM N 3474. Munchmuseet
Den Frie Udstilling . Ikke datert
«Jeg takker for den ærefulde inbydelse til at udstille over jul på den Fries Udstilling, og er nok overbevist om at det vilde blive ordnet på den bedste maade. Imidlertid er min helbred så dårlig at jeg nok må sige at jeg ikke kan modtage inbydelsen – Jeg trænger ro og en udstilling vilde forvolde mig adskilligt bryderi»
MM N 3476. Munchmuseet
Kleis . Ikke datert
« Jeg har i et tidligere brev foreslået Dem at arangere en udstilling af mine sidste 4 aars malerier – Da jeg endnu intet svar har erholdt skriver jeg igjen for det tilfælde at brevet ikke skulde være kommet frem – Udstillingen havde jeg tænkt mig til høsten og betingelserne som sidst»
MM N 3479. Munchmuseet
Das Königlicher Norwegische Consulat (Det norske Konsulat) . Ikke datert
«Jeg har muligens under mit svære arbeide med at bygge atelier forglemt at takke Dem forbindtligst for at {D}det hjalp mig med hjemsendelsen af mine billeder fra München – Min forsømmelse gjør jeg altså herved godt igjen»
MM N 3487. Munchmuseet
Skøyen postkontor . Ikke datert
«Posten udleveres kl syv til b …  postbudet på Skøien station.»
MM N 3488. Munchmuseet
Lucien Dedichen . Ikke datert
« Det er meget vigtig for mig at få en bevidnelse fra Dig – Jeg plages h{ … }alvt til døde med opdrag og utstillinger og ing{ … }en vil ta hensyn til at jeg fortæller jeg må ha ro – D{ … }u { … }kjenner jo min nervøsitet – og Du vet ihvertfald at jeg i 15 år aldri har været i det min{ … }dste selskab – Det kan jo ikke forklares på annen måte end at selskab er skad trættende for mig – Når jeg nu i et år jævnlig føler har følt svimmelhed så er det i alle tilfæld{ … }er { … }af træthed og overanstrængelse – Du finner får vist lavet  … et noget jeg Du kan so som kan hjælpe mig – For mig er det ihvertfald en { … }tortur at væ{ … }re sammen med flere menn{ … }esker på en gang – og ligeledes {V}foretninger.»
MM N 3491. Munchmuseet
Jappe Nilssen . Ikke datert
« Endeli er jeg kommen i ro her efter en reise fra Gøteborg med den forskrækkeligste mas – Det blev til den store sal – samtidi var Lutz der og jeg vilde ha billeder til en sal i Akademiudstillingen i Berlin. I Berlin var der udstillinger af mig 2 sale i musseet, 2 sale hos Lutz og en sal i akedemiet – og så var der mas med bøger som skulde skrives og så kobberplader der skulde { … }laves – til bøgerne»
MM N 3494. Munchmuseet
Kretitbanken . Ikke datert
« »
MM N 3500. Munchmuseet
Axel Revold . Ikke datert
«Jeg er efter nøie overveielse kommet til den faste beslutning ikke at udstille i Kiel –»
MM N 3781. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Vil Du komme med Automobilen eller møde Kl. 3 Original Pilsener»
MM N 3782. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Er på Victoria imorgen Lørdag kl. 1 –»
MM N 3783. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»
MM N 3785. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Ikke datert
«Den sorte Haand har været ude – ‹Han› Indbrud på Grimsrød – Tropperne maa mobliseres»
PN 2. I privat eie
Bror Hvistendahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 4. I privat eie
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 9. I privat eie
Theodor Wolff . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 29. I privat eie
Hanni Esche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 34. I privat eie
Felix Auerbach . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 37. I privat eie
Felix Auerbach . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 38. I privat eie
Anna Auerbach . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 39. I privat eie
Felix Auerbach . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 41. I privat eie
Carl Heise . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 48. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 49. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 66. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 67. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 78. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 84. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 137. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 176. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 177. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 178. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 179. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 196. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 197. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 198. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 199. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 201. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
August Strindberg . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Uidentifisert mann . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 292. Kotte Autographs pr. august 2009
Oskar Fried . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Uidentifisert mann . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 558. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 695. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Heinrich Martens . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 786. Ukjent
Wilhelm Grimsgaard . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 787. Nasjonalgalleriet
Gundersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 790. Ukjent
Harald Hansen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 799. I privat eie
Erik Krafft . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 800. I privat eie
L. M. Larssen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 801. I privat eie
L. M. Larssen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 814. Ukjent
Liv Berg . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 815. Ukjent
Liv Berg . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 816. I privat eie
Hanna Brieschke . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 819. I privat eie
Annie Fjeldbu . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 839. Ukjent
Helma Meyer . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 840. I privat eie
Helma Meyer . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 841. Arbeiderbevegelsens arkiv
Ludvig Meyer . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 845. I privat eie
Frøydis Mjølstad . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 846. Ukjent
Odd Nyquist . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 865. I privat eie
Olav Paulsen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 866. I privat eie
Olav Paulsen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 872. I privat eie
Halfdan Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 873. I privat eie
Halfdan Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 874. I privat eie
Halfdan Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 875. I privat eie
Halfdan Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 876. I privat eie
Halfdan Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 880. I privat eie
Johannes Roede . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 887. Ukjent
Marie Schjelderup . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 899. Ukjent
Ingse Vibe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 900. Ukjent
Ingse Vibe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 901. Ukjent
Ingse Vibe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 902. Ukjent
Ingse Vibe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 914. I privat eie
Helge Bäckström . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 915. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 916. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 924. I privat eie
Eva Mudocci . Ikke datert
« Gieb bitte des eingelegte Brief Rasmussen.»
PN 928. The Delius Trust Archive
Frederick Delius . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 929. Ukjent
Peter? Sandholdt . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 931. Ukjent
Kleis . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 934. Ukjent
Berliner Secession . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 935. I privat eie
Hermann Struck . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 945. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 948. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 949. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 950. Piper Verlag
Julius Meier-Graefe . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 952. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 954. Ukjent
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 955. Ukjent
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 956. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 957. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3515. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Die Abmach machung war doch daz ich wollte {G}Cassirer 40 Drucke auf die Wheise uberlassen – Entweder sollte er das ganze fur 2000 Mrks kaufen oder d{ … }as Verkauf {v}sollte vertheilt sein»
MM N 3517. Munchmuseet
Bruno Cassirer . Ikke datert
«Ich habe die Papieren durchgesehen und bin in so mehr Punkte mit Ihnen nicht einverstanden –»
MM N 3531. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Sie behaupten in Ihr letzte Br dasz ich sucht gegen Ihr unvollstandich Verzeichnisz nicht ‹protestiert› habe – trotzdem ich ein Jahrelang dagegen ‹protestiertes› h{ … }at – –»
MM N 3581. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Det er mig utænkeli at ikke skattenævnden i Aker ved  …  eftertanke vel må indrømme at jeg har i årrækker betalt skat for Ekely efter en h altfor stor værdiansættelse –»
MM N 3582. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Efter ordningen med kloakvæsenet er min eiendom sunket så i værdi at den bør værdsættes til 65,000 kr»
MM N 3583. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg har måttet udtale dette da for mig jeg nu i så mange år er bleven såret og ærgret over så mange skumlerier – Disse har været for mig skjæbnesvangre og til stor skade»
MM N 3584. Munchmuseet
Edvard Munch . Ikke datert
«Husk selvangivelse»
MM N 3589. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg har til mit arbeide 8 store bygninger med flere atelierer og arbeidsrum for mit maleri, for lithografi og for radering med 2 presser hertil – Det er fordelt på Ekely, {N}Ramme i Hvidsten og Aasgaardstrand»
MM N 3590. Munchmuseet
Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor . Ikke datert
«Jeg er i den grad de sidste 10 år bleven forstyrret i mit arbeide af alt det der { … }pålægges mig af ligningsvæsenet at jeg synes det er nødvendig at fortælle ligningsvæsenet noget herom og samtidig indsende en del optegnelser en slags dagboks- optegnelser –»
MM N 3608. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Det var ikke min mening at De skulde gribe ind i denne skattesag – Jeg vilde blot få høre lidt raad af Dem og lidt oplysninger – Jeg har nemlig tænkt endeli at sende Akers ligningsraad det i mangfoldige år påbegynte hyrdebrev til. Det blir nu forhåbentlig gjort og blir da osså et afskedsbrev til det mig så smertefulde selskab der går omkring i det herlige Aker n …  vestre Aker og op i det herlige høifjeld Frognersæteren – Her kommer jeg for eftertiden til at ty hen til som et af de skjønneste og herligste sommeropholds- steder i verden – Og det har den fordel at være mennesketomt {–}om sommeren»
MM N 3643. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Hilsen! altså Lørdag men { … }sig lidt Beskjed når –»
MM N 3645. Munchmuseet
Trondhjems Kunstforening . Ikke datert
«Jeg ind{ … }løste {D … }den check { … }‹De› sendte mig. Jeg trodde det ‹ha{ … }ndlet› sig om 200 kr. og havde ikke lagt mærke til at der står {3}400 kr og noget mer – (Kanske 50 kr jeg husker ikke dette) Jeg forstår ikke sammenhængen – Efter min formening sk har jeg blot solgt et gravur «pikerne på broen» for halv pris eller 200 kr – Det annet gravur sa jeg ikke var tilsalgs – (Det skulde i såfald stå i en pris af 500 kr)»
MM N 3648. Munchmuseet
E. Leuthold-Resch . Ikke datert
«Es thut mi{ … }r sehr leid das Sie auf Briefe gewartet haben. Ich habe mich letze Jahre durch viel Arbeit und viele ansträngendviel Arbeit und viele ansträngend Austellungen so ich bin nötig gewesen für einige Zeit und schonenbin nötig gewesen für einige Zeit und schonen und für allerei geschaftlich Sachen nur fernhalten. Hoffentlich damit es nicht lange bis ich wieder restauriert werdedamit es nicht lange bis ich wieder restauriert werde. Briefe sind mir sehr schwerig und wie ich meinmir sehr schwerig und wie ich mein altes Freund Meier-Graefe geschrie- ben habe. Ich modet lieber ein Reis nach Berlin machen wie 2 Briefe schreiben. Nun habe ich gedacht zu Früsummer eine Reise nach Deutsch- land zu machen. Es ist hauptsachlich meine Gesundheit wegen um Freunde guten Tag sagen und Briefe beantworten. Sehr wahrscheinlich werden wir die Gemälde ver- kauf abgelegenheit besprechen können. Es ist wahr das ich 3 Atelier habe und viele Arbeiten. Aber es ist meistens emfertige Arbeiten und grosse Entwürfe für dekorative Gemälden. Ich habe ja auch der grozt Ehre abgeschlagen zu staatliche Musæum in München ein Bild zu ver- kaufen. Es ist ja lange  …  hier geplant oben ein Musæum meiner Gemälden zu bauen. Meine Gemälden passen ja zusammen. Der Plan ist ja, aber ich habe ja noch keine bestimmung genommen.»
MM N 3652. Munchmuseet
Knut Hamsun . Ikke datert
« Den Radering jeg gjorde af Dig er antaget til Gjengivelse i Pan (Det vil sige at { … }Bladet har kjøbt Kobberpladen) { … }Da Du har sagt mig at det { … }det ikke generer dig større om det udgives i Tydskland og da Kunstbladet udgives i meget få Exemplarer (De{t}r findes mulig blot en Abonent i hele Norge) har jeg ikke havt noge{t}n Betænkeligheder ved at antage Bladets Til{ … }bud.»
MM N 3660. Munchmuseet
Morgenbladet . Ikke datert
«Jeg har fået mig tilsendt Deres lille notis i Morgenbladet i anledning et interview i Politikken { … }(Jeg er stadig på reisefod og har ikke ro til at nærmere at komme in på sagen. Jeg havde nok lyst til at udtale mig lidt overhovedet om disse interviewer der ikke kan la en i fred –) Jeg har sendt 2) en kort forklaring til forfatter{ … }en Jappe Nilssen – og håber det er indtaget i dagbladet. (Hvis De havde læst interviewet helt ud så vilde de seet at jeg»
MM N 3666. Munchmuseet
PN 986. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2717. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Thiis hat weiter in sein Buch gesagt das ich ein Dichter A Munch war mein Bruder meine{r}s Vaters – Es war nicht Zufall – Der grozste Norwegische Historiker – der die erste und ‹grozste› Norwegische Geschichte geschrieben hat war B{ … }ruder meines Vaters –»
MM T 2916. Munchmuseet
Eyolf Soot . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1992. Munchmuseet
Erik Werenskiold . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2181. Munchmuseet
Marcus Irgens . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2897. Munchmuseet
Arnstein Arneberg . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
August Strindberg . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1036. Det kongelige bibliotek, København
Anker Kirkeby . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1038. Det kongelige bibliotek, København
Uidentifisert mann . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1041. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1042. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1043. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1044. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1048. Det kongelige bibliotek, København
Edith Rode, Helge Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1050. Det kongelige bibliotek, København
Edith Rode . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1051. Akademie der Künste, Berlin
Die Akademie der Künste . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1060. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1061. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1062. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1063. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1064. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1065. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1066. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1067. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1583. Munchmuseet
Inger Munch . Ikke datert
«Jeg forstår mer og mer hvilken fare jeg lykkeli undgik ved at holde mig { … }væk { … }fra Oslo og ved at afvise bestemt hendes meningsløse krav – Meningsløse da hun jo har fåt vite min status»
PN 1087. Kunsthaus Zürich
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1101. Kunsthaus Zürich
Alfred Flechtheim . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
850835 (PN 1105). The Getty Center for the history of Art
Kunstverein Jena e.V. (Jenaer Kunstverein) . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
850835 (PN 1106). The Getty Center for the history of Art
Kunstverein Jena e.V. (Jenaer Kunstverein) . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1108. Ukjent
F. Bruckmann H.-G. . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1113. I privat eie
Ragnar Hoppe, Nationalmuseum . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1115. I privat eie
Frederick Delius . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1118. Munchmuseet
Ragnar Hoppe, Nationalmuseum . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1120. Munchmuseet
Norges Geografiske Oppmåling . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1121. The Delius Trust Archive
Frederick Delius . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1133. I privat eie
Rolf Stenersen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3688. Munchmuseet
Albert Kollmann . Ikke datert
«Kunstmussæum { … }Kristiania»
PN 1138. Ukjent
Uidentifisert mann . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1153. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1154. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1155. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1161. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1162. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1169. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1173. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1174. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1189. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1200. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1203. Det kongelige bibliotek, København
Arnbak . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1206. Ukjent
Bergens Kunstforening . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1212. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1215. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1218. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1225. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1226. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1231. I privat eie
Bruno Cassirer Kunstverlag . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1235. Ukjent
Heinrich Eduard Linde-Walther . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 396. Munchmuseet
Vækerø politi . Ikke datert
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Andrea Munch-Ellingsen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 1269). Nasjonalbiblioteket
Uidentifisert mann . Ikke datert
«Nach Ihrem Wunsche erlaube ich mich Ihnen mitzutheilen, was ich als Honorar für die Illustration des er- wähnten Heftes zu verlangen mussen glaube.»
PN 1274. Ukjent
Heinrich Eduard Linde-Walther . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1280. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1281. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1288. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1295. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1296. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1297. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1310. I privat eie
Harald Sohlberg . Ikke datert
«‹Pensionat› aus d. Schröter \str.
PN 1312. I privat eie
Carl Dørnberger . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1313. I privat eie
Carl Dørnberger . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1314. I privat eie
Carl Dørnberger . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1315. I privat eie
Carl Dørnberger . Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3715. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Jeg skal meddele Dem»
MM N 3743. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«»
MM N 3744. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«»
MM N 3749. Munchmuseet
Uidentifisert person . Ikke datert
«Eduard Munch»
MM N 869. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert [??].[??].1894
«Det er nok længe siden jeg har skrevet nu – Jeg { … }arbeider nok så meget  …  så brevskrivningen er blevet forsømt – jeg håber alt st{ … }år godt til hjemme – Jeg har leiet atelier for 3 måneder og vil muligvis efter denne tid se at komme hjem – { … }Det ser mangen gang { … }mørkt ud i pengeveien men til syvende og sidst greier jeg det jeg skjønner ikke hvordan –»
MM N 2663. Munchmuseet
Curt Glaser . Datert [??].10.1919
«Ich sasz vorgestern auf Bydö Sepavillion wo wir for 5 Jahren saszen – und meine Gedanken gangen zuruck zu diesen schonen Tage – { … }Und ich sagte mir ich wollte Ihnen doch { … }schreiben – Wie gehts Ihnen und Ihre Frau Gemahlin? Kommen Sie nicht einmal hier wieder?»
MM N 2004. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert [??].10.1920
« Jeg ved ikke om jeg skrev adressen rigtig derfor skriver jeg nu igjen – Jeg kom hid med Roede og frue {og}der blir her en 14 dages tid – Fruen er nervøs syns jeg men Roede har de urokkeligste nerver – Jeg har forskjellige planer – men kommer vel snart at reise hjem – Muligens drar jeg til Nizza – Skriv derfor om Du reiser did – og hvor Du tar ind – Muligvis kunde vi træffes i Avignon –»
MM N 992. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert [??].11.1909
« Jeg var i Aasgaardstrand men kunde ikke dengang heller aftale noget – med Hensyn til {m}Møde – Det er da snurrigt nok som det har stillet sig – Jeg føler mig ikke vel når jeg kommer i Nærheden af Ga Kristiania og trenger en{ … }dnu Ro – og den gjør mig udmærket – Jeg tænker vi får aftale snart at vi træffes i Moss – for nu har»
MM N 3495. Munchmuseet
J. T. Henriksen . Datert [??].12.1906
« {Vet}Tak {De}for Brevet – Vil De godhedsfuldt sige mig så nøi{ … }agtig De kan hvad De indpakkede for mig og sendte for mig ifjor. Min Kunsthandler i Hamburg synes at ville snyde mig. Det var fle{ … }re Mapper med Tegninger – ikke sandt?»
MM N 2277. Munchmuseet
Daniel Jacobson . Datert [??].12.1909
«Ravensberg og vi skal da hilse –»
Brevs. 247 (PN 247). Nasjonalbiblioteket
Martin Sibbern Møller . Datert [??].12.1933
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres lykønskning til min  …  70 års dag»
MM N 3778. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert [??].2.1907
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
MM N 1038. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert [??].2.1912
«Tak for Brevet – godt at Du kom over Forkjølelsen»
MM N 3786. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert [??].2.1922
«{ … }Du vil ikke være så snil at komme ud snarest og hente tegningerne Jeg vilde gjerne få sendt Meier-Graefe dem –»
MM N 3780. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert [??].3.1907
«Herved sender jeg Dig Kritiker som viser at {H}Værelset blev bra – Du kan tro jeg har overhøvlet – Theateret på Grund af dets uforskammede Opførsel – Du kan altså oplyse mine Landsmænd»
MM N 139. Munchmuseet
Paul Ingebretsen . Datert [??].3.1909
«Jeg har modtaget Deres ærede brev – Det forholder sig ikke således at jeg har ladet Dagen derpå sælge for den halve Sum jeg forlange{r}t af Dem – Der gives naturligvis Grunde som gjør at jeg lar et Billede gå billigere til et Galleri end et annet – Selvfølgeli Dagen derpå har jeg»
MM N 3073. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Datert [??].6.1913
«Tak for sidst! Jeg er nu hjemme og { … }Du kan altsaa sende mig de Kobberstik eller Staalstik som jeg skulde have i Bytte for mine Litho og Raderinger»
PN 1047. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Datert [??].7.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3751. Munchmuseet
Skattefogden i Oslo . Datert 07.06.1931
«I ca. 20 år har jeg utbetalt til frøken Karen Bjølstad og min søster frøken Inger Munch som bodde sammen et årlig bidrag av kr. 4.000.– samt dessuten oftere leilighetsvis gitt dem andre bidrag. Av disse beløp ser jeg at frøken Karen Bjølstad har opspart således at hun ved sin død efterlater sig en formue på 15 a 20.000.– kroner. I frøken Bjølstads testamente er min ovennevnte søster frøken Inger Munch og jeg innsatt som hennes arvinger. Det synes mig liten mening i at jeg, når jeg nu får disse penger tilbake, skal betale arveavgift av dem og jeg tillater mig derfor å andra om at sådan arveavgift i dette tilfelle må bortfalle. Jeg vil fremdeles måtte fortsette å tilse at min søster har tilstrekkelig til livets underhold.»
PN 88. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Datert 1.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2498. Munchmuseet
Gustav Schiefler . Datert 1.1.1915
«Viele herzliche { … }Neujahrwünsche {f}an Ihnen und Ihre Familie»
PN 1049. Det kongelige bibliotek, København
Helge Rode . Datert 1.1.1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3102. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 1.1.1933
«Du må endeli ikke reise ut til min søster nu hun trænger absolut ro – Hun har været  …  meget oprevet siden min tantes død og er jo forresten nokså nervøs af sig – O …  At komme ind på forholdene i vort hjem vilde være ødelæggende for hende – Det Vort hjem var  …  så vanskeligt på mange måter at { … }det er umuligt for en utenforstående at få noget ordentlig intryk at det – Det må blot let streifes i en eventuel bok – Jeg skal gi noen et kort rids af hovedliniene – Boken bør bli om min kunst.»
MM N 3330. Munchmuseet
Alfred Pellegrini . Datert 1.1.1934
« Hrrn Maler A. H Pellegrini  Burgfelderstr. 9  Bazel  Schweiz»
MM N 1129. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 1.10.1927
« Jeg { … }reiser nu til Køln og vil derfra til Paris for en kort tid –»
PN 808. I privat eie
L. M. Larssen . Datert 1.11.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 490. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.11.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2877. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 1.11.1909
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 744). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1.11.1926
«Min naboerske hopper ut af taget på Grand»
MM N 2221. Munchmuseet
Curt Glaser . Datert 1.11.1928
«{ … }Ich erhole mich jetzt alm‹ahlig› und was mir sehr erfreut ich me‹rke› ich habe mein Lust und Kraft zu malen nicht verloren –»
MM N 3059. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Datert 1.12.1908
« Telefonen er afbrudt – Vil Du komme op til mig imorgen Onsdag – 3–4 ½ usikker Tid –»
PN 560. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 582. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.12.1912
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 1257). Nasjonalbiblioteket
Hermann Struck . Datert 1.12.1912
«Entschuldigen Sie mir bitte dasz ich Ihm so spat antworten Sie kennen aber mein grosze Schwierigkeit zu schreiben – und denn bin ich jetzt immer auf Reise zwischen Kristiania, Hvitsten und Goteborg wo ich ein grosze Ausstellung habe – gewesen –»
PN 987. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Datert 1.12.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 756. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 1.1891
«Jeg fik endelig brev igår – til min forundring havde dere ventet på brev fra mig. – {H}Vi kan regne over»
PN 1240. Nasjonalbiblioteket
Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet . Datert 1.1892
«Følgende svar til Bjørnson i anledning hans artikkel, om «Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes indtat snarest muligt –»
PN 62. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Datert 1.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3757. Munchmuseet
Uidentifisert person . Datert 1.1919
«Jeg antog at tegning og arbeid kunne været færdig på en 8 dager Selvfølgelig når anbudet var godkjendt Et anbud kommer da ikke efter at husets byging er bestemt all {I}\S/om i min redegjørelse forklaret blev gik jeg med på nogle små forberedende arbeider – der var nødvendig til anbudet – Det blev stadig lovet mig at anbudet skulde komme derfor drog tiden ud – Jeg så nogle folk slang der men ventet den lovede konferance der hver dag skulde komme dagen efter Da det drog ud sa jeg til en af arbeiderne – Anbudet er ikke afgjort ‹som› ‹hold … › »
MM N 1174. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 1.1934
« Du må ikke tro annet end at det har glædet mig overordentlig al elskværdighet der er vist mig»
MM N 2959. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 1.1939
«Jeg sidder op over ørene i besvarelse af elskværdige hilsener til mig i anledning min fødselsdag fra in og utlann –»
MM N 1230. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 1.1940
« Takk for brevet –»
MM N 720. Munchmuseet
Christian Munch . Datert 1.2.1889
«Hils tante og tak for brevet og det tilsendte. Hvorfor jeg ikke før { … }oftere har skrevet kommer deraf at jeg har været temmelig dårlig og Nu er jeg meget bedre og kan være oppe o{g}m formiddagen Det har været samme tilfælde som de for to år siden. { … }Mave katarh og nervøs hjerteklap.»
PN 518. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.2.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 519. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.2.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 733). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 1.2.1910
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
PN 602. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.2.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 433. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.3.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3258. Munchmuseet
Sigurd Høst . Datert 1.3.1909
« Hr Adjunkt Sigurd Høst  Kunstforeningen  ‹I.›  Bergen»
MM N 1774. Munchmuseet
Harald Kaarbø . Datert 1.3.1935
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid har De vel mottat meddelsen fra mig om at jeg vil hjælpe min niece og hendes familie med 200 kr pr måned i dette år istedetfor 100 kr som oprinnelig bestemt –»
MM N 3038. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Datert 1.4.1892
« Fo{f}rfatteren E. Goldstein  Niels Juels Gade 3  Copenhague, Niels Juel  Danemark»
PN 919. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi . Datert 1.4.1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 719. Munchmuseet
Christian Munch . Datert 1.5.1885
« Monsieur Dr. Chr. Munch  Schous Plads 1  Kristiania.  Norwége.»
PN 399. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.5.1906
«In den Contrakt steht volgend: „{‹I›}\V/on Verkaufen innerhalb Deutschland & Oesterreichs whelche Hrr Munch direkt abschlieszt vergutet er der Commeterschen Kunsthandlung 15 % – sei es dasz es sich um fertigen Bilder oder oder um Bestellungen handelt –”»
PN 926. The Delius Trust Archive
Frederick Delius . Datert 1.5.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 523. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.5.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2906. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 1.5.1922
« …   Maleren Ludvig Ravensberg  Adr. Kgl. {f}Fuldm Grønvold  Stensgd 1  Kristiania Norwegen»
MM N 2961. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 1.5.1939
« Hr  Musæumsdirektør Jens Thiis  Tostrupsgt. 23  Oslo»
Brevs. 247 (PN 246). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 1.5.1939
«Jeg kondolerer Dem med Deres smertefulde tab i vinter. Det er tungt at miste en af sine kjære –»
MM N 1444. Munchmuseet
Uidentifisert person . Datert 1.5.1940
«»
PN 1293. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Eberhard von Bodenhausen . Datert 1.7.1894
«Mein besten Danke für Ihre freundliche Bre\i/efe – Das Bild habe ich schon angefangen – und ich glaube es wird sehr gut. Ich musz Ihnen auch herzlich danken – dasz Sie so liebenswürdig ist – mir für das Bild voraus 150 Mark schicken wollen – Es wird mich sehr helfen –»
MM N 819. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 1.7.1896
« Her er nu deiligt i Paris – varmen generer ikke her som i Kristiania – og jeg s{ … }ynes ikke jeg trænger {noge}at komme på landet – Her er utmærket at arbeide – jeg holder på med Li‹t›hografering og radering – jeg har også et under arbeide en større decoration for Axel Heiberg – det skal være til hans hus i Lysaker – Jeg har gjort færdig e{n}t {L}lithografie af»
MM N 2808. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 1.7.1904
« Det glæder mig at mine tapre Medguder {u}af Æsernes ædle Slægt {er}udspekulerer den feige Lokes afkoms hæslige Færd – Torden og Lynild ramme dem – Videre fra Tordenens Gud – til Dydens og Mådens herlige Guder.»
PN 963. Piper Verlag
Piper & Co. . Datert 1.7.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1208. Ukjent
Sigurd Høst . Datert 1.7.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1142. Ukjent
Ragnar Hoppe . Datert 1.7.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 101. Kunsthalle Bielefeld
Städtisches Kunsthaus . Datert 1.7.1930
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1481. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 1.7.1943
«Tak for brevet – Jeg ser Du er i virksomhet. Jeg synes nu ikke dette veir er noe at skryte af – Det er af og til varmt men så er der altid denne vinden der er kal –»
PN 33. I privat eie
Atelier Alfred Salmon . Datert 1.8.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3189. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 1.8.1904
« Hrn Albert Kollmann  Hotel am Meer  Warnemunde  Deutschland»
PN 108. I privat eie
Eberhard Grisebach . Datert 1.8.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 334 (PN 250). Nasjonalbiblioteket
Juryen for Aula-konkurransen . Datert 1.8.1911
«Thiis»
PN 639. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 1.8.1925
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Arthur Haseloff . Datert 1.8.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 132. I privat eie
Eberhard Grisebach . Datert 1.8.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3332. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 1.9.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1.  Kristiania  Norwegen»
MM N 1249. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 1.9.1942
«Tak for brevet! Jeg har osså stadige forkjølelser der forværrer min konstante katarrh i hals og bronchies»
PN 512. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.1.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 157. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Datert 10.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 299). Nasjonalbiblioteket
Max Linde . Datert 10.1.1911
«Es hat mich sehr weh gethan { … }zu horen das es bei Ihnen so schlecht steht – Sie und Ihre Frau Gemahlin beide kranke! Und besonders scheint Sie lieben Hr Doctor. sehr { … } …  leiden { … }gehabt haben»
PN 549. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2897. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.1.1915
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 1658. Munchmuseet
Lucien Dedichen . Datert 10.1.1934
«Tusind takk for Din lykønskning til min 70 årsdag. Ja jeg må si jeg er forholdsvis bra de senere par år – Jeg er oftere fristet til at si at jeg aldrig før har været frisk og at jeg nu oftere har følelsen af at være det. Nu ja – kraften er jo der ikke naturligvis –»
MM N 2191. Munchmuseet
Frederick Delius . Datert 10.1.1934
«Det var mig en overordentlig glæde at få Dit kort og nyårs hilsen – Og det glæder mig at forstå Du lever forholdsvis bra –»
PN 891. I privat eie
Thilo Schoder . Datert 10.1.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 233). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.1.1935
«Jeg sendte Dem for et par dage siden 100 kr og fortsætter at sende 100 kr i et år til Deres forvaltning for Sigerfjord, hvad De var så elskværdig at love. Altså for 19{ … }35.»
MM N 2811. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.10.1904
«Reserven indkaldes mobiliser dioramalokalet kl. 6.»
MM N 2840. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.10.1906
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd. 1  Kristiania»
Andrea Munch-Ellingsen . Datert 10.10.1934
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3081. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 10.11.1904
«{Til}Jeg ber Dig i Foredraget ikke at for{ … }glemme Dr. Max Linde og hans Hus – der har bragt mig over det Stu{ … }p som mine Landsmænd tilslut bragte mig i for et Par År siden – Du vil i ham når Du kommer til Tydskland finde en fin Mand og et skjønt Hus – Hans Bog med den dristige Titel «Edvard Munch und die Kunst der Zukunft» { … }bør {hans B}ikke forglemmes –»
MM N 3779. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.11.1904
« Dette i Hast»
PN 54. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Datert 10.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3190. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 10.11.1912
«– Ich bin jetzt auf Reisen und werde Ihnen wenn ich in Ruhe kommen mehr schreiben – Ich fahre nach Kragero aber werde bald wiederkommen – Briefe reicht mir immer pr. Hvitsten –»
PN 590. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.11.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1131. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 10.11.1927
« »
MM N 2949. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 10.11.1936
«Jeg lykønsker Dig og os alle med den heldigt overståede operation –»
MM N 3167. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 10.12.1910
« Hrrn Albert Kollmann  Florenz  via Taddea No 2 ‹pp› 2  Italien»
PN 12. I privat eie
Axel Romdahl . Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 693. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 217). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«Det gjør mig ondt at De er kommet op i så meget bryderi for mig og min slægts skyld – Takk skal De ih{ … }vertfald ha»
Brevs. 247 (PN 228). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG»
Brevs. 247 (PN 229). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 10.12.1934
«I tilknytning til mit brev af idag skal jeg udtale»
PN 947. Kristiansands byarkiv
Enok Norem . Datert 10.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 812. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 10.1895
« Jeg har telefoneret ud to Gange idag men ikke truffet eder hjemme – Jeg har nemlig tænkt mig at en Omtale af mine Billeder for igår skulde have forskrækket Eder. Den var jo temmelig sjofel.»
PN 487. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1600. Munchmuseet
Laura Munch . Datert 10.1921
« Jeg sender Dig 50 kroner som jeg ber Dig kjøbe Vin til Tante for – Hos Lorentzen Karl Johansgade får Du en meget god Vin som jeg altid bruger    Det er Margaux – Chateaux Palmer til 6 Kroner –»
MM N 3286. Munchmuseet
Harald Nørregaard . Datert 10.2.1902
« { … }Som Suplement til et Brevkort idag. Med Schie vil jeg selvfølgelig ikke intet have at gjøre – i Tilfælde Træpladerne er de rette vil jeg overlade Aas’s Transport at sende dem og så kr{ … }æve ind Fragten hos Schie.»
MM N 3287. Munchmuseet
Aase Nørregaard . Datert 10.2.1902
« S. må selvfølgelig selv betale Fragten, (Hvis han ikke er villig  …   …  Transport  …  det sendt) Ligeledes må han ud med de 2 udmærkede Kasser, {s}hvori mine Træplader og Gravurer var indpakket – De Mot åbne Møbel Kasser han har givet mig (og som jeg vistnok har måttet betale for) { … }er kassable. Til h {sit}hans Synderegister kommer også at han har uden min Opfordring bryd Dr Grimsgaard i Aasgaardstrand med en Masse Commisioner (i et Brev fortæller han mig at { … }han vil sende en Mand ned)»
MM N 2828. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.2.1905
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
PN 1177. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Datert 10.2.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 691. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.2.1932
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 767. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 10.3.1891
«Endelig idag fikk jeg pengene den 10de – Jeg ser brevet er dateret den 23de altså har dere sendt det så snart de dere har kunnet – Jeg har {v}hver dag været på kredit Lyonnais    hver gang svarte mig at intet var kommet – Jeg forstår det ikke – det må have været sludskeri fra betjenternes side – Mit navn var opført i banken – Dere kan forstå hvor jeg fandt det forunderli. Ja det nødvendigste har jeg jo havt men der følger utallige ydmygelser med ikke at have penger – M Moen som»
PN 350. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.3.1904
« Ich habe aus Lübeck durch Dr. Linde ein Druck von Lübeckerthor Ihnen ‹em› schiecken lassen Ebenso gestern eine Rolle mit meiner Selbstportrait und zwei meiner letzten Lithografien – Die letzte „Salome” und „Madonna” habe ich Ihnen und Ihre Frau Gemahlin alz Grusz geschieckt – „Selbstportrait” und „Lübeckerthor” sind durch Dr. Robinow von mir bestellt – D{och}\arf/ ich bitten es zu besorgen –»
PN 1266. Wiener Secessionens arkiv
Carl Moll, Wiener Secession . Datert 10.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 391. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.3.1906
«Die Commetersche Kunstsalon ist wirklich unangenehm – und ich musz Ihnen bitten mich {‹ein›}\da/mit zu helfen dasz er zu Vernunft kommt»
MM N 3724. Munchmuseet
Wilhelm Suhr Commeter'sche Kunsthandlung . Datert 10.3.1906
«Ich bitte wiederholt um die Verzeichnisz die Preise Die Abrechnungg und die volle Verzeichnisz meiner sammtliche Gemalden –»
PN 1179. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Datert 10.3.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 995. Værings arkiv
Ragnvald Væring . Datert 10.3.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 585. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.3.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 1219. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 10.3.1938
«Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
MM N 2870. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 10.4.1909
« Hr Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2522. Munchmuseet
Ernest Thiel . Datert 10.5.1908
« »
MM N 1887. Munchmuseet
P. Marcussen . Datert 10.5.1932
«I henhold til vor samtale skal jeg oplyse om at granhækken mot Deres eiendom står på min grund og hvad De selv kan overbevise Dem om circa 0,70m fra det oprindelige gjærde der ennu står – Dette er osså tilfælde med den øvrige granhæk på min eiendom – Kobber Med afdøde Kobberud havde jeg i den anledning proces da han mente at hans grændsen var midt på hækken – Han tabte { … }processen – »
PN 528. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.6.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3077. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Datert 10.6.1920
« Tak for Kortet – Jeg har været syg af bronchit flere måneder – og blir vist ikke bedre før udover sommeren – Håber da at  …  kunne reise over Tyskland muligvis til Nizza»
PN 829. I privat eie
Annie Fjeldbu . Datert 10.6.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3390. Munchmuseet
PN 886. I privat eie
Helga Rogstad . Datert 10.6.1929
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1092. Kunsthaus Zürich
Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich . Datert 10.6.1931
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 1237). Nasjonalbiblioteket
Kurt Wais . Datert 10.6.1937
«Ich habe ein lithografi Mallarmés gemacht – Ich habe ‹nur› ein Paar davon und ich muzste Ihn ‹denn› ein Fotografi davon schiecken im Fall ich nicht anneren Exemplaren finden konnte – Ich konnte Ihn vieleicht spater Zeit bekomme und ein Paar Zielen schreiben – Ich habe damals Mallarmé in seine sehr einfache Empfang- abr …  besucht – Sonst verkehrte ich in Café Lilas Monparnasse wo { … }ich mit junge Freunde Mallarmé’s zu sammen war – Es waren auch Freund von Paul Gaugin damals auf Thaiti und Freunde der verstorbenen Verlaine und van Gogh –»
Brevs. 603 (PN 326). Nasjonalbiblioteket
Julie Holmboe . Datert 10.6.1943
«Det er såmange venner borte Jeg er glad at noen er tilbage»
PN 167. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Datert 10.7.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1298. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Wilhelm Hausenstein . Datert 10.7.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 669. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.7.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3392. Munchmuseet
Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession . Datert 10.7.1934
« Hr Professor A. Schinnerer  Akademi der schöner Künste  München  Tyskland»
MM N 1241. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 10.7.1942
«Tak for brevet»
MM N 3486. Munchmuseet
Salon d’Automne . Datert 10.8.1911
«Je suis tres charmé d’avoir recue votre invitation pour Salon d’Automne – Je vous remerci cordialement pour l’honneur que vous m’avez fait par cette invitation»
PN 411. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 10.9.1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 927. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 10.9.1907
«»
PN 843. I privat eie
Frøydis Mjølstad . Datert 10.9.1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2753. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Datert 11.1.1910
«Ich werde Ihnen baldigst eine Samlung Gravuren schiecken – {Ich}Es wird { … }mich ein Bischen Mühe geben die Sache auszufinden –»
PN 1256. Smithsonian, American Archives
William Macbeth . Datert 11.1.1913
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2602. Munchmuseet
Gustav Deppe . Datert 11.1.1941
«In antworte Ihres liebenswurdich Briefes muzs ich Ihnen mittheilen das ich das letztes Jahr so krank gewesen ‹{ … }wahr› dasz ich gezwungen war mich ganz zuruckziehen Die letzen Zeit bin ich so schlecht geworden das ich nicht einmal meine nahesten Freunde empfangen {kännte}kann»
MM N 2750. Munchmuseet
Gustav Deppe . Datert 11.1.1941
«In Antwort Ihres liebenswurdiche Briefes musz ich Ihnen mittheilen das ich das letze Jahr so krank gewesen bin das ich gezwingen war mich ganz zuruckziehen –»
PN 7. I privat eie
Gustav Deppe . Datert 11.1.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1170. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Datert 11.10.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3122. Munchmuseet
Jens Thiis . Datert 11.10.1933
« Jeg flakker om og kan ikke bestemt si når jeg er hjemme – Helst er jeg at træffe om aftenen ved 8 tiden – Kan Du ikke sende spørsmål{ … }ene { … }skriftlig»
MM N 1166. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 11.10.1934
«Det er både en delikat og vanskelig sag med  …  \Andrea/ men det er nu intet at gjøre ved det. Det er nok en skuffelse for hende men hun er forberedt i lang tid på sagens tilstand og hun har planmæssig villet sætte det gjennem og nu vilde \hun/ ta mig med overrumpling –»
Brevs. 466 (PN 264). Nasjonalbiblioteket
Karl Vilhelm Hammer . Datert 11.11.1892
«Tillad mig hr. redaktør at vise Dem et nobelt træk hos Aftenposten»
MM N 2795. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 11.11.1901
«Gravurene ligger i Grands Kiosk – Jeg reiser i morgen og Lev vel til næste Gensyn»
PN 493. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler . Datert 11.11.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 534. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.11.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1122. Universitetet i Oslo
Juryen for Aula-konkurransen . Datert 11.11.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3196. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 11.11.1912
« Hrrn Albert Kollmann  Wilhelmstr. 120  v Giersdorf  Berlin»
MM N 3018. Munchmuseet
Christian Gierløff . Datert 11.11.1942
«Du forstår nok at det i høi grad er vigtig for mig at få rede på hvordan det har sig med den mand Du talte om – Det behøver jeg vist ikke nærmere at forklare Dig –»
PN 1020. Ukjent
Eva Mudocci . Datert 11.12.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2568. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Datert 11.12.1906
« Die Sache musz vor meine Arbreise nach Schweden erledigt sein»
PN 628. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.12.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2173. Munchmuseet
Rudolf Broby-Johansen . Datert 11.12.1926
«Jeg takker Dem for til «Samleren» Deres Artikel har glædet og intress Kommentareret mig meget»
MM N 722. Munchmuseet
Christian Munch . Datert 11.1889
«{V}Jeg bar nu flyttet Min adresse er Neuilly Rue de Chartres 37. Neuily \Paris
MM N 275. Munchmuseet
Uidentifisert person . Datert 11.1932
«Må jeg hjerteli takke Ministeren for den store utmærkelse jeg gjennem Dem har fået fra Tyskland»
MM N 1261. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 11.1942
«Burde Du ikke forhøie prisen på «Akerselven»? Du burde osså kanske ikke sælge alt ut? Akerselven blir ikke forældet Den vil altid stige i interesse»
MM N 2664. Munchmuseet
Julius Elias . Datert 11.2.1897
«Min gjæld til Dem tynger mig meget – Jeg må sige Dem at jeg ikke kan ordne den før min hjemkomst – der vil blive i April –»
PN 136. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Datert 11.2.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 27. I privat eie
Herbert Esche . Datert 11.2.1907
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 859. I privat eie
Olav Paulsen . Datert 11.3.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 860. Ukjent
Olav Paulsen . Datert 11.3.1885
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1267. Wiener Secessionens arkiv
Carl Moll, Wiener Secession . Datert 11.3.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 949. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 11.4.1909
« Jeg sender Eder 500 Kroner – hvoraf 100 Kr til Lauras Sparebog {J}Det blir vel længe til jeg tjener s{ … }om iår – det er vel Fløden der er skummet – Det er muligt jeg snart { … }gjør e{n}t Besøg til Syd Norge»
Brevs. 334 (PN 256). Nasjonalbiblioteket
Jens Thiis . Datert 11.4.1938
«Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»
PN 471. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.5.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 951. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 11.5.1909
«»
PN 525. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.5.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 543. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.5.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2908. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 11.5.1922
« »
PN 699. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 11.5.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 914. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 11.6.1906
« Heldigvis har jeg denne gang passet på Kviterings- seddelen { … }for afsendelsen af 150 Kr Dette pleier jeg aldrig at gjøre – ellers –»
MM N 3183. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 11.6.1912
« »
MM N 1282. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 11.6.1943
«Du har set af mit sidste brev at jeg er optat med at ordne alt hva jeg har af breve optegnelser og malerier og gravurer»
MM N 2831. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 11.8.1905
« { … }Maleren Ludvig Ravensberg  Adr. (Kgl.) Fuldm. Grønvold  ???  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 3338. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 11.9.1906
« Hr Maler Ludvig von { … }Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania  ‹Kristiania›»
Brevs. 604 (PN 706). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.1.1904
«Tak for Bogen! Jeg havde allerede bestilt den og læst den – Jeg syns meget godt om den – når jeg til Våren kommer tilbake vil jeg nærmere si { … }hvad jeg videre mener – Jeg syns om at du har forladt den tradisionelle Bohemstil og Bogen gir fremforalt Indtryk af at du vil kunne skrive mer»
MM N 3168. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 12.1.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstr. 1A  Berlin»
PN 513. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 12.1.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1107. Willumsens museum
Jens Willumsen . Datert 12.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 664. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 12.1.1928
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3251. Munchmuseet
Sigurd Høst . Datert 12.1.1934
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Borre»
PN 844. I privat eie
Frøydis Mjølstad . Datert 12.10.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 980. Kunsthalle Mannheim
Städtische Kunsthalle . Datert 12.10.1926
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 785. I privat eie
Oluf Falck-Ytter . Datert 12.11.1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 785. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.11.1892
«Jeg får vel skrive lidt igjen – da Dere vel er spændte på at høre hvordan det bærer af    Ja sligt røre havde jeg jo aldrig trod der skulde bli – der skrives for og mod mig i alle bladene hver dag – Ja det skar jo ikke – Iaften skal det store slag stå – Dere»
PN 1014. Ukjent
Eva Mudocci . Datert 12.11.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2813. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 12.11.1904
« Maleren Ludvig Ravensberg  { … }Kgl. Fulm. Grønvold  Stensgd 1  Kristia{ … }nia»
Brevs. 604 (PN 711). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.11.1908
« Jeg vinder stadi i Kræfter og har været ude at kjøre to ganger med Sygepleierske – en underlig Følelse at vende tilbage til d{ … }en støiende Verden – jeg har halvt forsonet mig med den klosteragtige Tilværelse på mit værelse – Det har osså sin Charme – at have Verden på Afstand – Det synes som om jeg er i Besiddelse af en egen Seighed – for jeg synes at greie de værste Angreb som den sorte ‹Død› gjør mod mig –»
Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771). Nasjonalbiblioteket
Edvard Diriks . Datert 12.12.1890
«Jeg har ingen udsigt til at komme herfra på en 14 dage – Gigten huserer endnu i mine lemmer – åsså hjertehistorier – Doctoren kommanderer fremdeles – Friction og holde sig inde – Så Du får nok sende pengene hid – Tak skal»
MM N 3130. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 12.12.1907
«Ich werde Morgen 13ten 4 Uhr in Monopol sein – Ich glaube es wird morgen in Kammerspiel geoffnet»
PN 547. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler . Datert 12.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3202. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 12.12.1912
« Eben von eine Reise zuruckgekommen sehr (spät Abend) an meiner gegenwartige Aufenhalt Victoria Hotel Kristiania s{ … }chreibe ich Ihnen schnell diese Karte, whelche Morgen früh mit Eisenbahn abgeht – Ich danke Ihnen vielmals fur Briefen und werde sofort wenn das Arbeiterbild hier eintrifft es signieren und an Breslau schiecken –»
MM N 3235. Munchmuseet
Sigurd Høst . Datert 12.12.1913
« Tak for Brevet! Jeg er fortiden omflakkende da jeg ikke syns Festklæder passer mig –»
MM N 1617. Munchmuseet
Andrea Munch-Ellingsen . Datert 12.12.1928
«Det gjør meget { … }ondt at I har havt så slemme tider – Det er da godt at Din {M}mand er i bedring – og jeg ønsker ham af hjertet { … }fuld bedring –»
MM N 1151. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 12.12.1932
«Frøken Inger Munch  Godthaab  Rekonvalesentshjem  Bærum»
MM N 3492. Munchmuseet
Freia Chokoladefabrik . Datert 12.12.1943
«Jeg takker hjertelig for den vakre hyldest til mig og min kunst på min 80 års dag og skal altid erindre den storartede m{ … }åte som det blev gjort på»
MM N 2. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.1889
«Alt går sin jævne gang her.»
MM N 788. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.1892
«Tak for brevet – Nu er jeg da endelig kommet lidt i ro efter maset med udstillingen – Den blir { … }temmelig slemt nedrakket i bladene – men det bider jo ikke stort på mig – Besøget er nokså godt og jeg vil vel altid kunne tjene lidt »
Brevs. 112 (PN 909). Nasjonalbiblioteket
Erik Lie . Datert 12.1896
«Jeg vilde bare ønske Dere en glædeli jul – osså må Du endeli bringe Din far min hjertelige tak fordi han har husket på mig under min sygdom – Generalkon‹s›ulen har været mig til stor nydte og hygge»
Brevs. 32 (PN 184). Nasjonalbiblioteket
Andreas Aubert . Datert 12.1901
«De kan jo foreslå Olaf Schou efter eget Tykke hvad angår Billedet «Skrig»»
MM N 3043. Munchmuseet
Emanuel Goldstein . Datert 12.1902
«Jeg har fået dit brevkort men har desværre mistet det så jeg ikke ved din adresse – Jeg må derfor be dig give mig den snarest – min adresse er Nordstrand, Kristiania –»
MM N 1002. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.1924
«Tak for brevene fra Dig og Inger – Det var morsomt at se disse Julepynten – Jeg syns jeg huskerr at vi holdt på den – Jeg pleier at sætte et litet juletræ i stuen – om jeg end ikke pynter det – Min gartner tar den fra grantoppen på hækken om huset – Jeg {h … }var nylig på {g}Grünerløkken – men jeg går lidt sur i de mange steder hvor vi boede – Det vil si jeg er ikke rigtig klar over hvor vi boet på den vestre side af Olaf Ryes Plads – Jeg huser jo den store røde stuen det var da Inger første gang havde elever – { … }Der var osså et lidet blåt»
MM N 703. Munchmuseet
Uidentifisert mann . Datert 12.1933
«Fips hilser osså –»
MM N 1156. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 12.1933
«Jeg ønsker Dig et riktigt godt nytaar og takker for det gamle»
MM N 3450. Munchmuseet
Die Akademie der Künste . Datert 12.1933
«Ich danke Ihnen herzlich für die Glückwünsche Sie mir in Gelegenheit meiner 70 Jahr Tag geschieckt haben»
PN 10. I privat eie
Unge Kunstneres Samfund . Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 694. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 707 (PN 760). Nasjonalbiblioteket
Harry Fett . Datert 12.1933
«Hjertelig takk for før og nu og gode ønsker om godt nytår til Dem og Deres»
PN 1289. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1299. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Ludwig von Hofmann . Datert 12.1933
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 911). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 12.1934
«Jeg sender idag 150 kroner til min { … }niece til jul så De vet hvordan De skal forholde Dem med pengene»
Brevs. 247 (PN 230). Nasjonalbiblioteket
Harald Kaarbø . Datert 12.1934
«Jeg sendte telegrafisk 300 kr og skal nok udover vinteren af og til sende noget som jeg ber Dem være så god at sende videre i passende rationer»
MM N 679. Munchmuseet
Uidentifisert kvinne . Datert 12.2.1927
«Tak for Deres venlige brev – Jeg har før, og under og efter krigen givet store samlinger af mine grafiske værker til Kobberstiksamlingen i Berlin – Men jeg har jo osså tænkt på at { … }vise mig erkjendtlig for den enestående ære man gjør»
MM N 1153. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 12.2.1933
« »
MM N 2854. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 12.3.1908
« Herr Maler Ludvig Ravensberg  Stensgd. 1  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 722). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.3.1909
« Jeg sender indlagte brev til Vasteson – – Efter Kontrakten har jeg blot forpligtet mig til at udstille den Udstilling jeg havde i Kjøbenhavn – Der var blot 35 Malerier hvoraf høiest 5 var nye – Muligt Han har vel indbildet sig jeg havde udstillet alt det nye der men Kontrakt er Kontrakt og det er et Pus som mod en slig ækel Fyr bør kunne»
MM N 1126. Munchmuseet
Inger Munch . Datert 12.3.1927
«Min adresse er nu  Hotel de Russie – Her er deili nu – Jeg reiser i morgen ud til Onkel P.A. s grav – Muli tar jeg senere en trip til ‹Neapel› – Reiser så hjem igjen – Håber I har det godt      »
MM N 2920. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 12.3.1927
« Hilsen fra den altid evige stad – Kan { … }hilse fra Livias yndige boudoirer – fra Democletians vældige spisestue på hvis marmorpla …  jeg spaserede – fra Neros rum – fra de lange gange hvor {K}Caligula fandt på sine grusomheder – Her er godt at være –»
PN 917. Nationalgalerie, Berlin
Ludwig Justi . Datert 12.3.1927
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 461. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 12.4.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2871. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 12.4.1909
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
Brevs. 604 (PN 728). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.4.1909
« Jeg lå tilsengs da jeg fik Dit Brev – og da jeg så {s}Skriften holdt jeg følgende Tale til mig selv – Du berørte den Historie sidst i Dit Brev og Jappe vil svare – men jeg ved at jeg uden at læse Brevet kan svare ham – og her nedskriver jeg hva jeg bestemte mig på Forhaand at svare – det mens jeg lå i Sengen med Brevet i Hånden – Jeg sa: atter har Du  …  og skrevet og beklaget Dig – og det er»
Brevs. 604 (PN 729). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 12.4.1909
«Vil Du forklare Vasteson indlagte Brev Du forstår Meningen – i Tilfælde {u}Ugreie i Bergen får Bergen blot 25 Billeder – Bergen- sere er nogle væmmelie Sildehoder –»
Brevs. 604 (PN 755). Nasjonalbiblioteket
Walfrid Wasteson . Datert 12.4.1909
«Vil De nu indpa{g}kke samtlige Billeder – og tage nøiagtig Fortegnelse med Titler over de forskjellige Billederne de forskjellige Kasser –»
PN 1205. Ukjent
Sigurd Høst . Datert 12.4.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 541. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 12.4.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1219. Göteborgs Konstmuseum
Axel Romdahl . Datert 12.4.1923
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 818. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.5.1896
« Bare nogle Ord forat si at jeg har det bra – jeg har fået dit brev – Du skriver intet om dagbogen I har vel fået den? –»
MM N 691. Munchmuseet
Helge Bäckström . Datert 12.5.1908
« Skriv om Du kommer på disse Kanter – det skulde være morsomt at hilse på Eder – Je ved jo ikke når jeg kommer til Stockholm – kanske først til Sen{ … }sommeren – Det holder hårdt at få reparere mig efter den Bekomst jeg fik 1902 af den»
PN 1180. Thielska galleriet
Ernest Thiel . Datert 12.5.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 130. I privat eie
Eberhard Grisebach . Datert 12.5.1914
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 147. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Max Linde . Datert 12.6.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 925. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 12.6.1907
«M …  Ed … »
PN 87. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Elisabeth Förster-Nietzsche . Datert 12.6.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2809. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 12.7.1904
«Dittens Vælde. Morgen: Kl. ½ 6 Sangduet, Kl. 6 Gudernes Trøst bringer kaffe paa sengen. Kl. ½ 7 Guderne reiser sig fra sit ‹skyleie›. Kl 7. Damp{ … }sag & høvleri, kl ½ 8 Byldepest, Svinsot & Vattersot. Kl. 8 Sang fra Trappen. Kl. ½ 9 Stenkastning. Kl. 9 Brytning, boksning. Kl. ½ 10 Skydeøvelser»
MM N 3148. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 12.8.1905
« Hrn Albert Kollm …   Beyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin»
MM N 3370. Munchmuseet
Städtische Kunsthalle . Datert 12.8.1926
«Ich theile Ihnen hierdurch mit das ich Ihr ehrvolle Einladung in Mannheimer Kunsthalle anzunehmen jetzt in Stande bin –»
PN 813. Ukjent
Liv Berg . Datert 12.8.1937
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 569 (PN 314). Nasjonalbiblioteket
Lars Swanström . Datert 12.9.1910
«Herved min Tilladelse til at reprodusere de nævnte Portrætter»
PN 1268. Wiener Secessionens arkiv
Franz Hancke, Wiener Secession . Datert 13.1.1904
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2847. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 13.1.1907
« »
Brevs. 604 (PN 713). Nasjonalbiblioteket
Jappe Nilssen . Datert 13.1.1909
«I al korthed Tak for Brevet – Jeg er enig i at skal jeg ikke miste Norge  …  som Fædreland må jeg engang tvinge mig til at se Kristiania i Øinene – Men det blir vel ikke ennu – Derimod kunde jeg ta et Besøg hos Nørregaard og det vilde vist være bra at»
PN 539. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 13.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2880. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 13.1.1912
«Jeg vilde gjerne tale med Dig – ring op Moss enten Kl. 4 {eller}og Kl 7 hvis { … }jeg ikke først er at træffe –»
MM N 3174. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 13.1.1912
« Hrrn Albert Kollmann  { … }Café Bauer  Unter den Linden  Berlin»
MM N 1684. Munchmuseet
Harry Fett . Datert 13.1.1934
«Det er jo noe som ligner vexler slige gravurer – La mig ikke udtale mig så bestemt som igår før jeg helt får gjennem- gået min beholdning af grav{ … }urer.»
Brevs. 428 (PN 259). Nasjonalbiblioteket
Jacob Worm-Müller . Datert 13.1.1934
«Må jeg få takke Dem hjertelig for Deres gode ønsker og ord i anledning min 70 års dag»
MM N 3173. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 13.10.1911
« Hrrn Albert Kollmann  Wilhelmstrazse 34  SW Berlin»
MM N 2904. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 13.10.1920
« Havde nok lyst til Nizza men jeg tror jeg kommer denne gang til at reise hjemover over Tyskland – Mulig over jul tar jeg mig en tur sydover»
MM N 2921. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 13.10.1927
« »
MM N 2802. Munchmuseet
Ludvig Ravensberg . Datert 13.11.1903
« Her Maler Ludvig Ravensberg  a  Stensgd 1.  Kristiania  Norwegen»
PN 944. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Harry Kessler . Datert 13.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3133. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 13.11.1907
«Ich konnte leider nicht damals abfahren – werde wohl Morgen nach Warnemunde fahren – Bitte s. fr ein an mir angekomne Brief an Bauer an Warnemunde schiecken –»
MM N 942. Munchmuseet
Karen Bjølstad . Datert 13.11.1908
« Jeg kommer mig stadi – Jeg får en meget grundi Behandling – og finder mig godt i den absolute Ro – Jeg skal have stor Udstilling her er i Kunstforeningen som arangerer den –»
PN 535. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 13.11.1909
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 546. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Gustav Schiefler . Datert 13.11.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 112. I privat eie
Eberhard Grisebach . Datert 13.11.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 833. I privat eie
Annie Fjeldbu . Datert 13.11.1922
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 504. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Luise Schiefler . Datert 13.12.1908
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3229. Munchmuseet
Albert Kollmann . Datert 13.12.1912
«Ihre Vorschlag Das Arbeiterbild fur 9000 Mrks an dem betreffenden Hrrn zu verkaufen nehme ich an – – Allerdings ist die Summe in Vergleich mit den Preise ich in die { … }letzten Zeit bekommen habe sehr klein – aber das Bild kommt jo in guten Händen – og das ist für mich viel –»